vypravlena kontrolna zao.zavdannya2.16bo

1*
Студент отримав завдання розподілили рослини на такі, що запилюються живими організмами - комахами, птахами, ссавцями, людиною, і такі, що запилюються завдяки абіотичним чинникам, до яких належать: ...
А. Світло
В. Вода
С. Температура
D. Вітер
Е. Ґрунт
Завдання №2
Для збагачення потомства спадковими ознаками та заради чисельного збільшення особин у циклі розвитку рослин відбувається...
А. Чергування розвитку і розмноження спорофіта і гаметофіту
В. Розвиток і розмноження тільки спорофіта
С. Розвиток і розмноження тільки гаметофіту
D. Тільки вегетативне поновлення і розмноження
Е. Подвійне запліднення

Завдання №3
Безстатеве розмноження грибів може відбуватися завдяки конідієспорам - зовнішнім утворенням на кінцях особливих вертикальних гіфів - конідій. Для якого гриба це характерно?
А. Трюфель літній
В. Строчки
С. Пеніцил
D. Дріжджі пекарські
Е. Мукор
Завдання №4
Анатомічна будова лишайника, що досліджується характеризується рівномірним розподілом клітин водоростей між клітинами грибів. Такий тип лишайників називається:
А. Мономерним
В. Гомеомерним
С. Гетеромерним
D. Димерним
Е. Полімерним

Завдання №5
Голонасінна дводомна рослинна має високе товсте стебло, густо вкрите основами опалих листків. На верхівці стебла зібрані пучком асимілюючі, великі, перисторозсічені листя. Спорангії розташовані на споролистках верхівки рослини. Це:
А. Гінкго дволопатеве
В. Кедрова сосна
С. Модрина сибірська
D. Ефедра хвощова
Е. Саговник


Завдання №6
У перелік облігатних грибів – паразитів випадково потрапив факультативний паразит назвіть його.
А. Іржасті гриби
В. Фітофторові гриби
С. Трутовики
D. Ріжки пурпурові
Е. Сажкові гриби

Завдання №7
Один з типів статевого процесу у вищих грибів передбачає участь у ньому особливих спор, що утворюються у спеціальних структурах – сумках. Такі спори утворюються у :
А. Зигоміцетів
В. Аскоміцетів
С. Дейтероміцетів
D. Базидіоміцетів
Е. Гіменоміцетів

Завдання №8
Представники роду Ялина (Смерека) характеризуються певними ознаками, що дозволило їм поширитися на значних територіях Північної Європи та Америки, Центральної та Східної Азії. Оберіть ознаки, притаманні цим рослинам.
А. Світлолюбиві
В. Листопадні
С. Тіньовитривалі, холодостійкі
D. Однодомні рослини з темно-бурою корою
Е. Вічнозелені дерева з невеликими голковидними листками по три в кільці

Завдання №9
Один з видів вегетативного розмноження грибів здійснюється особливими утвореннями, що мають форму ріжків, кульок та складаються із щільно сплетених гіфів з твердою оболонкою, які здатні проростати у плодове тіло. Такі утворення називаються :
А. Хламідоспори
В. Склероції
С. Конідії
D. Спори
Е. Оїдії
Завдання №10
Рухливі зооспори, що утворюються у деяких грибів приймають участь у процесі:
А. Вегетативного розмноження
В. Нестатевого розмноження
С. Статевого розмноження
D. Брунькування
Е. Гетерогамії

Завдання №11
Один з типів галуження стебла полягає у тому, що головний пагін увесь час росте з верхівкової бруньки, а бічні – з бічних, причому верхівковий ріст гальмує бічний. Цей тип галуження притаманний:
А. Мохам
В. Ліщині
С. Плавуна
D. Модрині
Е. Пальмі

Завдання №12
На стовбурі дуба внаслідок щільного сукупного залягання сплячих бруньок утворилися масивні вирости у вигляді мітли. Як їх називають?
А. Капи
В. Ареоли
С. Гібернакули
D. Вічка
Е. Туріони

Завдання №13
Однією із зовнішніх ознак кореня є наявність кореневих волосків. Як називається зона кореня, де вони знаходяться?
А. Кореневий чохлик
В. Зона росту
С. Зона поглинання
D. Зона укріплення
Е. Зона поділу

Завдання №14
Колючки барбарису являють собою видозмінені листки, а колючки глоду – видозмінені пагони, проте форма та функції, що вони виконують однакові. Такі органи називаються:
А. Гомологічні
В. Деструктивні
С. Редукційні
D. Аналогічні
Е. Ортотропні.

Завдання №15
Одними з продуктів життєдіяльності клітин є ефірні олії. У якій частині кореня вони можуть нагромаджуватись?
А. Корова частина
В. Перидерма
С. Ендодерма
D. Кореневий чохлик
Е. Кореневі волоски

Завдання №16
Існує ряд видозмін стебла, що відрізняються між собою за будовою та функцією. Так, капуста кольрабі являє собою...
А. Соковиті стебла
В. Бульба
С. Стеблоплід
D. Кладодії
Е. Цибулина

Завдання №17
При порівнянні представників з родини Fabaceae встановлено, що у більшості з них квітки утворюють моноподіальне суцвіття ...
А. Китицю
B. Кошик
C. Щиток
D. Зонтик
E. Завиток

Завдання №18
У препарованих квітках капустяних виявлено секреторні структури - ...
А.Сочевички
B. Гідатоди
C. Продихи
D. Шипи
E. Нектарники

Завдання №19
У колекції плодів є сухі псевдомонокарпії з різноманітними пристосуваннями до розповсюдження. Вони належать представникам родини ...
А. Пасльонових
B. Айстрових
C. Гарбузових
D. Капустяних
E. Гречкових

Завдання №20
При зриванні кошиків жовтогарячого кольору на зламах порожнистих стебел рослини родини складноцвітних виступає білий молочний сік. Це характерно для ...
А. Valeriana officinalis
B. Melissa officinalis
C. Urtica dioica
D. Chelidonium majus
E. Taraxacum officinale

Завдання №21
Із цинародія - складного несправжнього плоду шипшини вилучили плодики горішки, заглиблені у соковиту частину, що утворилася із ...
А. Квітколожа
B. Стінок зав'язі
C. Чашечки
D. Підчаші
E. Оцвітини
Завдання №22
Серед декоративних насаджень міста виділяють медоносні дерева - Tilia cordata та представника родини бобових з повислою китицею білих духмяних квіток і перистоскладними листками, що мають колючки - видозмінені прилистки. Це - ...
А. Аrmепіаса vulgaris
B. Robinia pseudoacaсіa
C. Aesculus hippocastanum
D. Aronia melanocarpa
E. Quecrus robur
Завдання №23
У різних органах деяких лікарських рослин виявлені ідіобласти зі слизом, який зумовлює обволікаючу та пом'якшувальну дію. До таких рослин належать: Tussilago farfага, Althaea officinalis, Linum usitatissimum, Plantago psyIlium та ...
А. Solarium tuberosum
В. Vactinium myrtillus
C. Thyrnus vulgaris
D. Linaria vulgaris
E. Plantago major

Завдання №24
Дослідження суцвіть лепехи, калли, аруму та інших представників родини Аrасеае показало, що на потовщеній м'ясистій вісі з загальним листковим покривалом щільно розміщені дрібні сидячі квітки. Всі ці ознаки притаманні суцвіттю ...
А. Кошик
B. Головка
C. Початок
D. Щиток
E. Колос

Завдання №25
Як послаблюючий засіб запропоновані чорні, кулясті, блискучі соковиті плоди - піренарії, які мають 3-4 кісточки без дзьобика. Вони зібрані з колючого дикорослого чагарника - ...
A. Crataegus sanguinea
B. Juniperus communis
C. Rhamnus cathartica
D. Aronia melanocarpa
E. Prunus spinosa

Завдання №26
Розглянуто плід Datura stramonium, який являє собою ...
А. Коробочку з колючками
B. Кістянку з волосками
C. Коробочку з волосками
D. Циацій з колючками
E. Ценобій з волосками
Завдання №27
Гігрофітна рослина з перисторозсіченими листками має вкорочене, товсте, порожнисте, легке кореневище з додатковими коренями, яке у висушеному стані набуває специфічного запаху. Це кореневище ...
A. Bidens tripartita
B. Acorns calamus
C. Valeriana officinalis
D. Sanguisorba officinalis
E. Arctium lappa

Завдання №28
Процес нестатевого розмноження у трутових грибів відбувається за участю утворених у екзогенних спороносних органах . . .
Конідіоспор
Зооспор
Аскоспор
Апланоспор
Базидіоспор

Завдання №29*
Безстатеве розмноження відбувається за допомогою спор або зооспор. Зооспори відрізняються від спор . . .
Відсутністю оболонок
Наявністю оболонок
Відсутністю джгутиків
Наявністю джгутиків
Здатністю до активного руху у воді

Завдання №30
Відокремлені від материнської рослини дочірні особини можуть розвиватися від якоїсь її частини: кореневищ, коренебульб, вкорінених низових пагонів, тощо. Такий вид вегетативного розмноження називається . . .
Сорментація
Живцювання
Партикуляція
Вегетація
Фрагментація

Завдання №31
Організми нащадків, утворених внаслідок вегетативного розмноження повторюють материнські особини, оскільки мають той самий генотип. Цей факт пояснюється тим, що в основі даного виду розмноження лежить :
Комбінативна мінливість
Редукційний поділ
Мітотичний поділ
Мейоз
Незалежне успадкування ознак

Завдання №32
Статевий процес у багатьох нижчих та вищих рослин передбачає злиття чоловічих та жіночих гамет, що значно відрізняються за розмірами, формою та фізіологічними особливостями. Такий тип статевого процесу називається . . .
Зигогамія
Оогамія
Гетерогамія
Ізогамія
Соматогамія

Завдання №33
Квітки з хрестовидною чашечкою і віночком, що відповідають формулі:*
·
· Са(2+2)Со2+2А 2+4 G(2) та утворюють плоди стрючки і стрючечки, характерні для родини....
A. Brassicaceae
В. Asteraceae
С. Rosaceae
D. Papaveraceae
Е. Ranunculaceae

Завдання №34
Частина квітки, що містить насінний зачаток, називається:
А. Пиляк
В. Тичинка
С. Чашолисток
D. Пелюстка
Е. Маточка.

Завдання №35
Яка з перелічених структур живить зародок покритонасінних поживними речовинами, успадкованими від обох батьків?
А. Плодолисток
В. Триплоїдний ендосперм
С. Нуцелус
D. Інтегументи
Е. Зародковий мішок

Завдання №36
При складанні морфологічного опису рослини встановлено, що віночок зигоморфний, має одну верхню пелюстку - парус, дві бічні – весла, і дві пелюстки, що утворюють човник. Це свідчить, що рослина належить до родини...
A. Rosaceae
B. Brassicaceae
C. Scrophulariaceae
D. Ranunculaceae
Е. Fabaceae

Завдання №37
Виберіть плід, який відповідає опису: монокарпний, сухий, багатонасінний, розкривається лише по черевному шву. Насіння знаходиться на стінках оплодня вздовж черевного шва.
А. Одногорішок
В. Однолистянка
С. Сімянка
D. Однокістянка суха
Е. Біб

Завдання №38
Виберіть плід, який відповідає опису: ценокарпний, із залозистим екзокарпієм, губчастим мезокарпієм і розрослим соковитім ендокарпієм.
А. Коробочка
В. Ягода
С. Гарбузина
D. Гесперидій
Е. Однокістянка соковита

Завдання №39
Порівняльний аналіз плодів лікарських рослин родини Бобові вказує на їх морфологічну різноманітність, недивлячись на спільне походження з ...
А. Монокарпного гінецею
В. Апокарпного гінецею
С. Ценокарпного гінецею
D. Гіпантія
Е. Суцвіття

Завдання №40*
Серед наведеного переліку ознак рослин, що належать до класу Двосім’ядольних, знайдіть такі, що не притаманні представникам даного класу.
Жилкування листків перисте або пальчасте
Оцвітина, у більшості випадків, подвійна.
Осьові органи не мають камбію
Провідні пучки закритого типу, розташовані у центральному циліндрі дифузно
Стрижнева коренева система

Завдання №41
При визначенні рослини виявлені такі характеристики: вічнозелена, дерев’яниста, з ефірною олією у всіх органах. Листки чергові, прості, черешкові, довгасто-широколанцетні із злегка хвилястим краєм, запашні. Квітки пазушні, дрібні, одностатеві. Плід – чорно-синя кістянковидна соковита листянка. Отже, рослина належить до родини:
Лимонникові
Магнолієві
Лаврові
Барбарисові
Жовтецеві

Завдання №42
Листки рослини з родини Polygonaceae видовжено-ланцетні, з клиновидною основою, рідкоопушені щетинистими пучкуватими волосками. На верхній стороні листка по середині помітна бура пляма у вигляді підкови. Листкова пластинка переходить у короткий черешок без зчленування. Розтруби червонуваті, щільно охоплюють стебла. Для якої рослини характерні такі листки?
Rheum palmatum
Fagopyrum sagitatum
Rumex acetosa
Polygonum persicaria
Polygonum bistorta

Завдання №43
Рослина має порожнисте стебло, міцне кореневище з великими додатковими коренями, яскраво-жовтими на зламі. Прикореневі листки черешкові, дуже великі, пальчасто-роздільні, щетинисто-шорсткі. Стеблові листки – дрібніші, майже сидячі, лопатеві, суцвіття – волоть з жовтувато-білих квіток. За наведеними ознаками ця рослина - . . .

Гірчак звичайний
Ревінь пальчастий
Щавель кислий
Гірчак зміїний
Щавель кінський
Завдання №44
При мікроскопії листка гірчака перцевого знайдені великі міжклітинні порожнини заповнені секретом, які утворилися внаслідок поділу і розходження секреторних клітин. Секреторні ходи та канальні – трубчасті утвори з чіткими обрисами внутрішніх меж, вистелені епітеліальними клітинами. Ці структури – . . .
Схизогенні вмістища
Осмофори
Емергенці
Лізигенні вмістища
Трихобласти

Завдання №45
Встановіть вид, який належить до родини пасльонові, за наступними морфологічними ознаками: надземні органи залозисті, опушені, листи почергові, пірчасті, переривисто-розсічені на великі та дрібні сегменти; суцвіття - подвійний завиток, віночок колесовидний, рожево-бузковий або білий; плід- кулевидна, зелена отруйна ягода; підземні столони з бульбами . Це характерно для ...
А. Solanum tuberosum
В. Solanum dulcamara
С. Solanum lycopersicum
D. Capsicum annuum
Е. Hyoscyamus niger

Завдання №46
У дворічної рослини, яка аналізується, є коренеплід; стебла ребристо-борозенчасті, порожнисті; листки багаторазово пірчасторозсічені. черешок з піхвою; суцвіття - складний зонтик; плід - двоперикарпій з ефірно-олійними канальцями в оплодні. Такі ознаки характерні для рослин родини:
А. Solanасеае
В.Аріасеае
С. Fabасеае
D.Вгаssісасеае
Е. Srophulariaceae

Завдання №47
Які з наведених пар підкласів рослин належать до класу дводольні (магноліопсиди)?
А. Аsteridae,Alismatidае
В. Liliidae, Rosidae
С. Ranunculidae, Caryophyllidae
D. Aridae, Liliidae
Е. Hamameliddiae, Arecidae

Завдання №48
Оберіть морфолого-анатомічні особливості будови рослин родини жовтецеві.
А. Листки ізолатеральні, парацитний продиховий комплекс, волоски головчасті, кутикула бородавчаста.
В. Листки ізолатеральні, анізоцитний продиховий комплекс, волоски зірчасті, кутикула бородавчаста.
С. Листки дорсивентральні, діацитний продиховий комплекс, волоски пузирчасті, кутикула гладка
D. Листки біфаціальні, аномоцитний продиховий комплекс, волоски прості, кутикула складчаста, гладка.
Е. Листки біфаціальні, анізоцитний продиховий комплекс, волоски пекучі, кутикула штрихувата.Завдання №49
Які з наведених підкласів належать до класу однодольні (ліліопсиди)?
А. Ranunculidae
В. Dileniidae
С. Hamamelidae
D. Caryophyllidae
Е. Alismatidае

Завдання №50
Рослини охороняються, якщо:
А. Їм загрожує вимирання у далекому майбутньому
В. Вони під загрозою вимирання
С. Вони цікавлять колекціонерів рідкісних рослин
D. Їх чисельність частково зменшилася
Е. Вони використовуються у декоративному квіткарстві

Завдання №51
Яка з наведених рослин відноситься до родини вересові?
А.Rhodiola rosea
В. Erusimum canescens
С. Urtica urens
D.Arctostaphylos uva-ursi
Е. Primula officinalis

Завдання №52
Яка з рослин не відноситься до родини рутових?
А. Diсtanmus albus
В. Citrus aurantium subsp. bergemia
С. Linum usitatissimum
D. Ruta divaricata
Е. Citrus paradisi

Завдання №53
Яка з наведених родин складається виключно з дерев та кущів?
А. Caryophyllaceae
В. Magnoliaceae
С. Nymphaeaceae
D. Рірегасеае
Е. Ranunculaceae

Завдання №54
Яка з перелічених назв є назвою пікласу:
А. Magnoliales
В. Magnoliidae
С. Magnoliaceae
В. Magnolia
Е. Magnoliophyta

Завдання №55
З наведених нижче рослин підкласу Гамамелідіди визначте представника, життєвою формою якого є кущ.
Ліщина звичайна
Береза пухнаста
Вільха чорна
Бук лісовий
Дуб пробковийЗавдання №56
Характеризуючи вільху сіру, студент допустив помилку. Визначте її.
Молоді листки і черешки густо опушені
Кора молодих пагонів жовтувата
Листки округлі, по краю – городчасто-пильчасті з виїмчастою верхівкою
Дерево з гладенькою світлосірою кіркою
Суцвіття – сережка

Завдання №57
Серед гербарних зразків є релікт. Назвіть його.
A. Паслін бульбоносний
B. Гінкго дволопатеве
С. Модрина сибірська
D. Наперстянка пурпурова
E. Дуб звичайний

Завдання №58
До рідкісних для України лікарських рослин, що потребують охорони, належить ...
A. Астрагал шерстистоквітковий
B. Волошка синя
С. Сосна звичайна
D. Блекота чорна
E. Кмин звичайний

Завдання №59
Існує група рослин, яка зростає в умовах підвищеної вологості ґрунту і повітря, отож, належить до...
A. Гідрофітів
B. Мезофітів
С. Гідатофітів
D. Гігрофітів
E. Ксерофітів

Завдання №60
Зневоднення субстрату призвело до того, що мохи впали в анабіоз, а папороті, голонасінні та покритонасінні рослини...
A. Посилили обмін речовин
B. Покращили свій стан
С. Загинули
D. Почали активно розмножуватися
Е. Уповільнили свій ріст

Завдання №61
Відібрані листопадні рослини, що мають епідермальні волоски, вирости, товсту кутикулу та інші пристосування для захисту від надмірного ...
A. Дихання
B. Перегрівання і випаровування
С. Фотосинтезу
D. Метаболізму
Е. Аерації

Завдання №62
Рослини уникають перегрівання завдяки випаровуванню вологи крізь продихи. Це процес...
A. Транспірації
B. Гідратації
С. Газообміну
D. Секреції
Е. Гутації

Завдання №63
До рослин, які вимагають меншої вологості грунту, ніж типові мезофіти, але більшої, ніж типові ксерофіти, віднесено льонок звичайний, чебрець повзучий, пижмо звичайне, звіробій звичайний. Тож, вони належать до...
A. Гігромезофітів
B. Ксеромезофітів
С. Гігрофітів
D. Склерофітів
Е. Псевдоксерофітів

Завдання №64
Вузьколисті степові злаки ковила, костриця, тонконіг, що відносяться до склерофітів, здатні згортати листки у трубочку, так що продихи опиняються в замкнутій камері, тому ...
A. Припиняється фотосинтез
B. Збільшується транспірація
С. Зменшується транспірація
D. Підвищується інтенсивність фотосинтезу
Е. Уповільнюється гутація

Завдання №65
Плоди коробочки різних рослин відрізняються способом розкриття оплодня. Так, коробочка Datura stramonium розкривається . . .
Дірочками
Двома стулками
Зубчиками
Кришечкою
Чотирма стулками

Завдання №66
Шавлія лікарська – рослина з галузистим густоопушеним стеблом, нижня частина якого дерев’яниста, а верхня трав’яниста видовжено-овальними дрібно-городчастими по краю листками, колосовидними суцвіттями синьо-фіолетового кольору. Яка життєва форма цієї рослині?
Напівкущ
Трава
Ліана
Кущ
Дерево

Завдання №67
Визначте, яке твердження, щодо особливостей будови квітки рослин з роду Наперстянка є невірним.
Оцвітина подвійна
Квітка неправильна
Квітки зібрані у волотевидні суцвіття
Віночок дзвоникуватий
Маточка з довгим стовпчиком, двогніздою зав’яззю

Завдання №68
Відвар, настойка кореневищ та коренів рослини з родини Айстрові застосовується при лікуванні захворювань дихальних шляхів, шлунково-кишкового тракту, для промивання ран. Ефірна олія цієї рослини має антисептичні та протиглисні властивості. Ця рослина -
А. Оман високий
В. Соняшник бульбистий
С. Хамоміла запашна
D. Цмин пісковий
Е. Череда трироздільна

Завдання №69
Характеристика рослини Хамоміла обідрана містить помилку. Визначте її.
А. Однорічна запашна рослина
В. Стебло опушене, нерозгалужене
С. Листки почергові, сидячі, тричі-перисторозсічені
D.Суцвіття - кошик
Е. Плід сім'янка

Завдання №70
Препарати, отримані на основі пирію повзучого (настій, відвар, водна витяжка, порошок) посилюють опірність тканин, поліпшують процеси регенерації ушкоджених слизових оболонок, тощо. З якої частини рослини виготовляють ці лікарські засоби?
А. Кореневище
В. Трава
С. Насіння
D. Плоди
Е. Квітки

Завдання №71
Вкажіть рослину з підкласу Ліліопсіди, плоди якої використовують при захворюваннях слизової оболонки рота, шлункових розладах, хворобах печінки, гіпертонічній хворобі, серцевих розладах. Цей плід – ягодоподібний, з солодкою пульпою без насіння чи з зачатком насіння, містить багато цукрів, крохмалю, вітамінів С, В2, РР, Е, органічних кислот, мінеральних солей, серотоніну тощо. Назвіть цю рослину.
А. Triticum vulgare
В. Allium sativum
С. Musa acuminate
D. Elytrigia repens
Е. Avena sativa

Завдання №72
На занятті студентам видали гербарні зразки рослин, серед яких вони визначили ті, які належать до родини Brassicaceae . Це
А. Erysimum canescens
В. Lavandula angustifolia
С. Salvia officinalis
D. Taraxacum officinale
Е. Calendula officinalis

Завдання №73
Досліджувана рослина має кореневище , весняні безхлорофільні спороносні та літні, зелені, вегетативні пагони. Це
А. Polythrichum commune
В. Dryopteris filix mas
С. Lycopodium clavatum
D. Equisetum arvense
Е. Ephedra distachya

Завдання №74
Досліджуються багаторічні трав'янисті рослини з вкороченим кореневищем. Листки утворюють прикореневу розетку , квітконосні стрілки борозенчасті закінчуються густим видовженим колосовидним суцвіттям . Плід коробочка . До якої родини належать ці рослини?
А. Scrophulariaceae
В. Boraginaceae
С. Plantaginaceae
D. Apocynaceae
Е. Rubiaceae

Завдання №75
Рослина родини Scrophulariaceae – багаторічна , травяниста, з повзучим опушеним стеблом. Листки короткочерешкові оберненояйцевидні. Квітки зигоморфні синьо-фіолетові зібрані у прямостоячі китиці . Плід коробочка. Це
А. Verbascum flomoides
В. Linaria vulgaris
С. Digitalis purpurea
D. Digitalis grandiflora
Е. Veronica officinalis


Тести, позначені «*» передбачають декілька правильних відповідей15

Приложенные файлы

  • doc 17627312
    Размер файла: 171 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий