shelest_utrennih_zvezd.PDF


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
UHOLJLRQBVHOI
$XWKRU,QIR
Z^bfA_eZg^
R_e_klmlj_ggboa\_a^
R_e_klmlj_ggboa\_a^wlh\lhjZydgb]ZZ^bfZA_eZg^ZLjZgk_jnbg]j_Zevghklb
LjZgk_jnbg]wlhfhsgZyl_ogbdZ^ZxsZy\eZklvl\hjblvg_\hafh`gu_kh[u^_gghclhqdb
aj_gby\_sbZbf_gghmijZ\eylvkm^v[hcihk\h_fmmkfhlj_gbx__hkgh\_e_`blfh^_ev
\ZjbZglh\ijbgpbibZevghgh\uc\a]ey^gZmkljhckl\hgZr_]hfbjZWlhklmi_gvLjZgk_jnbg]Z
bi_j\u_rZ]bfZ]Zklmi_gvLjZgk_jnbg]Zh[tykgy_lihq_fm`_eZgbyg_bkihegyxlkyZf_qlug_
k[u\ZxlkyHdZau\Z_lky^eylh]hqlh[u\hiehlblv`_eZ_fh_\^_ckl\bl_evghklvg_h[oh^bfhagZlv
dZd^_eZlvaZdZaQblZl_eyfij_^klhblm[_^blvkyqlhex[u_\hafh`ghklbh]jZgbq_gulhevdhbo
kh[kl\_ggufgZf_j_gb_fdgb]_ijb\h^ylkydhgdj_lgu_ijZdlbq_kdb_j_dhf_g^Zpbbihl_ogbd_
j_ZebaZpbbaZdZaZ
�eyrbjhdh]hdjm]ZqblZl_e_c
Ykha^Zgb_IE )DLEHU\f
Z^bfA_eZg^
R_e_klmlj_ggboa\_a^
LjZgk_jnbg]j_Zevghklb\f
�IJ?BKEHB?
�hjh]hcQblZl_ev
k_fulZdbebbgZq_gZoh^bfky\h\eZklbh[klhyl_evkl\@_eZgbyg_bkihegyxlkyf_qlug_
k[u\ZxlkyaZlhom^rb_h`b^ZgbydZdgZaehhijZ\^u\ZxlkyG_m`_ebg_evaygZh[hjhl"
HdZau\Z_lkyfh`ghB\umagZ_l_dZd
Dgb]Zhldjh_l\Zfhq_gvkljZggucfbj\dhlhjhfih\k_^g_\gZy^_ckl\bl_evghklvij_^klZ_l\
g_agZdhfhf\b^_Fgh]b_`bag_ggh\Z`gu_\hijhkujZkkfZljb\Zxlkykkh\_jr_gghg_h`b^Zgghc
lhqdbaj_gbyGh[hevr_\k_]hihjZ`Z_lg_klhevdhg_h[uqghklvgh\hcj_Zevghklbkdhevdhlhqlh
hgZmijZ\ey_fZ
LjZgk_jnbg]wlhl_ogheh]bymijZ\e_gbyj_Zevghklvxijbq_f\_kvfZk\h_h[jZagZyP_eva^_kvg_
^hklb]Z_lkyZj_Zebam_lkyih[hevr_cqZklbkZfZWlha\mqblg_\_jhylghebrv\jZfdZoh[u^_ggh]h
fbjh\haaj_gbyGZfij_^klhbljZajmrblvkl_gmmklhy\rbokykl_j_hlbih\beh`guoh]jZgbq_gbc
kZfhf^_e_ih^qbgblvj_Zevghklvk\h_c\he_^hklZlhqghkeh`ghKhdjh\_ggu_`_eZgbybkf_eu_
f_qlu^_ckl\bl_evghljm^gh^hklb`bfu_kebke_^h\Zlvh[s_ijbgylufghjfZfbijZ\beZfOhjhrh
ba\_klghgZkdhevdhfZehwnn_dlb\gubihjhcls_lguihiuldbbaf_gblvk_[ybebhdjm`Zxsbc
fbj
LjZgk_jnbg]ij_^eZ]Z_lijbgpbibZevghbghckihkh[fukeblvb^_ckl\h\ZlvlZdqlh[uihemqZlv
`_eZ_fh_G_^h[b\ZlvkyZbf_gghihemqZlvBg_baf_gylvk_[yZ\ha\jZsZlvkydk_[_
Hkgh\gZyb^_yLjZgk_jnbg]Zhkgh\ZgZgZij_^iheh`_gbbkms_kl\h\ZgbyijhkljZgkl\Z\ZjbZglh\\
dhlhjhfojZgylkykp_gZjbb\k_o\hafh`guokh[ulbcQbkeh\ZjbZglh\[_kdhg_qghdZd[_kdhg_qgh
fgh`_kl\h\hafh`guoiheh`_gbclhqdbgZdhhj^bgZlghck_ld_LZfaZibkZgh\k_qlh[ueh_klvb
[m^_lWg_j]byfuke_cq_eh\_dZijbhij_^_e_gguomkeh\byokihkh[gZfZl_jbZebah\Zlvlhlbeb
Ihl_gpbZevgZy\hafh`ghklv\hiehsZ_lky\^_ckl\bl_evghklvih^h[ghhljZ`_gbx\a_jdZe_
\ZjbZglh\Q_eh\_dkihkh[_gnhjfbjh\Zlvk\hxj_ZevghklvGh^eywlh]hlj_[m_lkykh[ex^_gb_
hij_^_e_gguoijZ\beQ_eh\_q_kdbcjZamf[_amki_rghiulZ_lky\ha^_ckl\h\ZlvgZhljZ`_gb_\lh
\j_fydZdg_h[oh^bfhbaf_gblvkZfh[jZa
Qlh`_wlhaZh[jZa"DZd_]hbaf_gblv"DZdh[jZsZlvkykwlbfkljZggufa_jdZehf"LjZgk_jnbg]
^Z_lhl\_lugZwlb\hijhkuBebrvh^ghhklZ_lkyg_jZa]Z^Zggufqlhkdju\Z_lkylZfihlmklhjhgm
a_jdZeZ"
G_kfhljygZ\kxnZglZklbqghklvb^_cbaeh`_gguo\dgb]_hgbm`_gZrebijZdlbq_kdh_
ih^l\_j`^_gb_L_dlhijh[h\ZeaZgbfZlvkyLjZgk_jnbg]hfbkiulZebm^b\e_gb_]jZgbqZs__k
\hklhj]hfHdjm`ZxsbcfbjljZgk_jn_jZg_ihklb`bfufh[jZahff_gy_lky[md\ZevghgZ]eZaZo
Wlhm`_g_\bjlmZevgZyfbklbdZZmijZ\ey_fZyj_Zevghklv
=eZ\Z,G:F?J?GB?
Hldm^Z[_jmlkykgh\b^_gby"G_m`_ebhgby\eyxlkyebrvijh^mdlhf\hh[jZ`_gbyq_eh\_q_kdh]h
jZamfZ"Qlhh[s_]hf_`^mkgh\b^_gb_fbj_Zevghklvx"Ijbhldju\Z_lkyaZ\_kZgZ^lZcghc
fh]ms_kl\Z^j_\gbofZ]h\ih\kljhb\rbo?]bi_lkdb_ibjZfb^ub^jm]b_ih^h[gu_khhjm`_gby
Ijh[m`^_gb_\hkg_
Zrb\hafh`ghklbh]jZgbq_gulhevdh\ZrbfgZf_j_gb_f
wlhc]eZ\_fum`_[eb`_ih^oh^bfdjZaj_r_gbxAZ]Z^dbKfhljbl_eyihq_fmfufh`_f
\u[bjZlv\k_qlhaZohlbfbdZdwlh^_eZlvH^bgbadexq_cdjZa]Z^d_e_`bl\y\e_gbbdhlhjh_fu
gZau\Z_fkgh\b^_gb_fhkg_q_eh\_dijh\h^bllj_lvk\h_c`bagbk_qlhijhbkoh^blkgbf\
wlhfih]jZgbqghfkhklhygbb^hkboihjihdjulhlZcghcDkh`Ze_gbxgZmqgu_bkke_^h\Zgby\
wlhch[eZklbfZehqlhh[tykgyxlNbehkhnkdb_ljZdlh\dblh`_[jhkZxlkybah^ghcdjZcghklb\
^jm]mxH^gb]h\hjylqlhkgh\b^_gbywlhbeexabb^jm]b_ml\_j`^Zxlqlh^Z`_kZfZgZrZ
`bagv_klvg_qlhbgh_dZdkhgDlh`_a^_kvijZ\"jZfdZofh^_ebLjZgk_jnbg]Zgbl_gb
^jm]b_GhgZqg_fihihjy^dm
ajhkeu_\kihfbgZyk\hbkgh\b^_gbyhl^Zxlk_[_hlq_lqlh\^_ckl\bl_evghklbgbq_]hwlh]hg_
[uehJZamfljZdlm_lbodZdk\hbnZglZabbdhlhju_dZdbflhh[jZahfbf_xlf_klh\h\j_fy
hl^uoZbgZwlhfmkihdZb\Z_lkyBa\_klghqlh^_lb\\hajZkl_^hq_luj_oe_lg_jZaebqZxlkgZb
[h^jkl\h\ZgbyHgbiheZ]Zxlqlhkguijhbkoh^yl\lhf`_fbj_qlhbhklZevgZy`bagvwlhf
\hajZkl_ijhkuiZykv\kljZo_\h\j_fydhrfZjh\j_[_ghd^mfZ_lqlhqm^h\bsZgZoh^ylky\
dhfgZl_B\k_m\_j_gbyjh^bl_e_cqlhwlhebrvkhgg_ijhba\h^yl^he`gh]hwnn_dlZGh
ihkl_i_gghjZamfj_[_gdZ\k_`_ijbmqZxldfukebqlh\k_wlhg_j_Zevgh
Fuk\Zfbm`_h[km`^ZebdZdbfh[jZahfjZamf\k_gh\u_^Zggu_jZkdeZ^u\Z_lihihehqdZf
Z[kljZdlguoh[hagZq_gbcB^_eZ_lhgwlhhq_gv[ukljhbhohlgh:l_i_jvij_^klZ\vl_k_[_qlh[u
m[_^blvjZamf\lhfqlhkhgg_j_Ze_gihlj_[h\Zehkvq_luj_]h^ZWlh_^bgkl\_ggZy\_svk
dhlhjhcjZamfgbdZdg_fh]kh]eZkblvkyFug_ihfgbfqlh[uehkgZfb^hq_luj_oe_lihwlhfmg_
fh`_f[ulvk\b^_l_eyfb\dZdhfg_^hmf_gbbij_[u\ZegZrjZamfihke_ijh[m`^_gby
Ghbl_i_jvgZrjZamfhldexqZykvdZ`^uc^_gvijhklh^mrghihiZ^Z_l\h^gmblm`_eh\mrdm
IhdZfukibfgZf\]heh\mg_ijboh^bldjblbq_kdb\a]eygmlvgZijhbkoh^ys__B^Z`_
ijhkuiZykvfum^b\ey_fkygZkdhevdhj_ZevgufdZaZekykhghkg_\bjlmZevgZyj_Zevghklv
kh[ulbyfu\hkijbgbfZ_fbodZdg_qlhh[udgh\_ggh_LZdZykihkh[ghklvhkgh\ZgZgZijb\uqd_
jZamfZgZoh^blv\k_fmh[tykg_gb_?kebijboh^blkyaZf_qZlvbebi_j_`b\Zlvqlhlhg_h[uqgh_lh
�fu\ex[hcfhf_glkihkh[guwlhjZpbhgZebabjh\ZlvZbihlhf\khagZl_evghfkhklhygbbfug_
ijb\udebih^\_j]Zlvkhfg_gbxj_Zevghklvijhbkoh^ys_]hIhwlhfmb\hkg_fuihbg_jpbb
\hkijbgbfZ_f\k_dZdkZfhkh[hcjZamf_xs__kyJZamfijb\uddhgljhebjh\ZlvkblmZpbbGh_klv
h^bg\hijhkdhlhjuc\k_]^Zijhoh^blq_j_adhgljhev[_aijh\_jdb:ijhbkoh^blebwlhgZkZfhf
^_e_"Bf_gghihwlhfmjZamfihklhygghihiZ^Z_l\eh\mrdmkgh\b^_gby
Ghbgh]^Z_kebih\_a_lkemqZ_lkyqm^hbfuhkhagZ_fqlhkibfQZs_\k_]hwlhijhbkoh^bldh]^Z
kgblkyqlhlhkh\k_fg_\_jhylgh_bebkebrdhfm`^hkZ`^Z_ldhrfZjLh]^ZdhgljhevjZamfZ
\hkklZgZ\eb\Z_lkybfukhh[jZ`Z_fqlh^_eZlv^Zevr_lZdhfkemqZ_[_kkhagZl_evguckhg
ij_\jZsZ_lky\hkhagZggh_kgh\b^_gb_hkhagZgghfkgh\b^_gbbq_eh\_dmqZkl\m_l\\bjlmZevghc
b]j_bihgbfZ_lqlhwlh\k_]hebrvkhg?kebk\ZfblZdh]hgbjZamg_kemqZehkvb\ukeurbl_h[
wlhf\i_j\ucjZag_khfg_\Zcl_kvwlhg_nZglZabyHkhagZggufkgh\b^_gbyfihk\ys_ghfgh]h
dgb]b\fbj__klvex[bl_ebdhlhju_aZgbfZxlkywlhcijZdlbdhcihklhyggh
�:\ug_ohlbl_ihijh[h\Zlv"ZhkhagZggh_kgh\b^_gb_^_ckl\bl_evghfh`gh\ua\ZlvgZf_j_ggh
�eywlh]hg_h[oh^bfhijbmqblvjZamfaZ^Z\Zlvky\hijhkhf:ijhbkoh^blebwlhgZkZfhf^_e_"
K^_eZlvwlhg_lZdkeh`gh_keb\u^_ckl\bl_evghwlh]hohlbl_Ijhp_^mjZh[mq_gbyjZamfZijhklZ
ghlj_[m_lp_e_gZijZ\e_ggh]h\gbfZgbyl_q_gb_^gygm`ghdZdfbgbfmfjZa^_kylvaZ^Z\Zlvk_[_
\ur_ijb\_^_gguc\hijhkwlhfihfh`_l\Zr\gmlj_ggbcKfhljbl_evGZdZ`bl__fmihklhyggh
l_j_[blv\Zkkibl_\ubebg_l"Hl\_qZlvgZ\hijhkgZ^hfZdkbfZevghhkhagZgghqlh[uwlh[ue
^_ckl\bl_evghdhgljhevZg_jmlbggZyijhp_^mjZklj_i_gbl_kvhkfhljbl_kvhp_gbl_kblmZpbx
^_ckl\bl_evgheb\k_b^_lghjfZevghbebijhbkoh^blg_qlhih^hajbl_evgh_"?keb\Zfo\Zlbl
mihjkl\Z\kdhj_\uijhkg_l_kv\k\h_fkgh\b^_gbb
Zfij_^klhblm[_^blvkyqlhaZ^Zlvk_[_\hijhkohly[ujZa^_kylv\l_q_gb_^gy^h\hevghkeh`gh
uijhklhijhg_]haZ[m^_l_Qlh[uihemqbehkvgZ^h^_ckl\bl_evghhq_gvaZohl_lvaZ\bkbfhklb
hlkbeu\Zr_]hgZf_j_gbyhkhagZggh_kgh\b^_gb_fh`_ld\Zfijbclbq_j_ag_kdhevdh^g_cZ
fh`_lq_j_ag_kdhevdhf_kyp_\
?kebm\Zk^hfZ_klvqZkuk[h_fhgbfh]ml\Zfihfhqvl_q_gb_^gy\kydbcjZadZdqZku[vxl
\dexqZcl_k\h_]hKfhljbl_eyqlh[uhgkijhkbe\Zkkibl_\ubebg_l;hcqZkh\klZg_lydhj_f
aZp_idhcaZhkhagZgghklvhkg__keb\umkeurbl_[hcqZkh\\uihijb\uqd_jZklhjfhrbl_
k\h_]hKfhljbl_eyZhgijh[m^bl\ZrjZamfFh`ghgZclbb^jm]b_aZp_idbijbmkeh\bbqlh\h
\j_fykgZ\ukfh`_l_bomkeurZlvG_klhbllhevdhijb\yau\Zlv\hijhkdkb]gZeZfdhlhju_g_
kfh`_l_keurZlv\hkg_GZijbf_j_keb\uijb\yau\Z_l_k\hc\hijhkda\hgdml_e_nhgZlhg_
kfh`_l_aZ^Zlvk_[_wlhl\hijhk\hkg_^hl_oihjihdZ\Zfg_ijbkgblkyl_e_nhgguca\hghd
h[s_fijbgpbikhklhbl\lhfqlh[u\ujZ[hlZlvijb\uqdmihklhygghaZ^Z\Zlvk_[_\hijhkh
�j_Zevghklbijhbkoh^ys_]hHl\_qZcl_gZ\hijhkg_fZrbgZevghZhkhagZggheyfgh]bo
kgh\b^p_\nZdlhjhfijh[m`^ZxsbfhkhagZgghklvy\ey_lkyjZkihagZ\Zgb_\hkg_ZghfZebc
g_khhl\_lkl\bcbkljZgghkl_c[hevrbgkl\_kemqZ_\lZdb_\_sbg_aZf_qZxlkyb\hkijbgbfZxlky
kiysbfdZd\iheg_ghjfZevgh_y\e_gb_Bf_gghihwlhfmke_^m_lijbmqblvk_[ydjblbq_kdb
hp_gb\ZlvkblmZpbxbhl\_qZlvgZ\hijhk^h[jhkh\_klgh
\ukZfbhkhagZgghb]jZ_l_\_]h\bjlmZevgmxb]jmWlhm`_g_nZglZklbdZijh\bjlmZevgmx
j_ZevghklvGbdZdZydhfivxl_jgZyb]jZg_kjZ\gblkykl_fqlh\ufh`_l_^_eZlv\hkhagZgghf
kgh\b^_gbb:^_eZlvfh`gh\k_qlhlhevdhijb^_l\]heh\m
Dh]^Z\hkg_\hagbdZ_lg_`_eZl_evgZykblmZpby__e_]dhbkijZ\blvg_[hevrbfmkbeb_f\heb
�himklbfkgblkydhrfZj\Zkdlhlhij_ke_^m_lb\ugbdZdg_fh`_l_hlg_]hba[Z\blvky?keb\Zf
dZ`_lkyqlh\k_ijhbkoh^blgZkZfhf^_e_lh[m^_lljm^ghba[Z\blvkyhlij_ke_^h\Zl_eyGhklhbl
hkhagZlvqlhwlh\k_]hebrvkhg\ukdhj__\k_]hihiulZ_l_kvijhkgmlvkybwlhh[uqghkljm^hf
ghm^Z_lkyH^gZdh_klv]hjZa^h[he__wnn_dlb\gucbbgl_j_kguckihkh[?keb\uhkhagZebqlhwlh
khg^hklZlhqghihkfhlj_lvgZij_ke_^h\Zl_eyblhevdhih^mfZlvIjh\Zebkv K]bgvijhiZ^b
bkiZjbkv\fIj_ke_^h\Zl_evkjZam`_bkq_ag_lu^Z`_fh`_l__]hfuke_gghih^gylv\\ha^mob
aZklZ\blvdm\ujdZlvky
hkg_q_eh\_dkihkh[_giheghklvxdhgljhebjh\Zlv\k_qlhijhbkoh^blijb\uiheg_gbb^\mo
ijhkluomkeh\bchi_j\uohg^he`_ghkhagZlvqlhwlhkhgh\lhjuohg^he`_gagZlvqlh
a^_kvfh`gh^_eZlv\k_qlhm]h^ghGZijbf_j\uijhkgmebkv\hkg_baZohl_ebihe_lZlvG_l
gbq_]hijhs_^hklZlhqghh^gh]hgZf_j_gbyA^_kvhq_gvq_ldhijhy\ey_lkyjZagbpZf_`^m
`_eZgb_fbgZf_j_gb_fIjhklh`_eZgb_ih^gylvky\\ha^mogbq_]hg_^ZkldZdgZy\mlZdb\hkg_
aylvdijbf_jm`_eZgb_ih^gylvjmdmu]h\hjbl_k_[_qlhohlbl_ih^gylvjmdmh^gZdhihdZg_
^_eZ_l_wlh]h:\hlijhklh[_j_l_bih^gbfZ_l_jmdm@_eZgb_ljZgknhjfbjh\Zehkv\^_ckl\b_u
g_jZafurey_l_hlhfdZd[m^_l_ih^gbfZlvjmdmZijhklh^_eZ_l_wlhLZd`_b\hkg_ijhklh
ih^gbfbl_k_[y\\ha^moh^gbfgZf_j_gb_fbe_lbl_dm^Zohlbl_
L_i_jv\_jg_fkyddhrfZjmkij_ke_^h\Zl_e_fZf^he`gh[ulvihgylghqlh`_eZyba[Z\blvkyhl
g_]h\uwlh]hg_^h[v_l_kvGZoh^ykv\h\eZklbkljZoZfukeb[ukljhijhb]ju\Zxl\k_\hafh`gu_
\ZjbZglujZa\blbykh[ulbcdhlhju_lml`_j_Zebamxlkyu\h\e_q_gu\b]jmijZ\beZdhlhjhc
mklZgh\e_gud_flhbebq_flh^jm]bfB^Z`__keb\uhkhagZebqlhwlh\k_]hebrvkhglhgbq_]h
g_kfh`_l_k^_eZlvihdZg_\havf_l_dhgljhev\k\hbjmdbIhdZ\ub]jZ_l_jheviZkkb\ghc`_jl\u
\u\h\eZklbb]juG_\Z`ghqlhwlZb]jZjh`^_gZkh[kl\_gguf\hh[jZ`_gb_f^Zggucfhf_gl
\uy\ey_l_kvjZ[hfk\h_]h\hh[jZ`_gby[hbl_kvbm[_]Z_l_ihlhfmqlhkZfb\u[jZebwlmjhev?keb
l_i_jv\uhklZgh\bl_kvbaZohlbl_ihf_gylvkyjheyfbkhk\hbfij_ke_^h\Zl_e_fhghohlgh
kh]eZkblkyb[m^_lm[_]Zlvhl\ZkIj_^klZ\ey_l_\kxdhfbqghklvkblmZpbb"
GZex[hc\hijhkgZqbgZxsbckykZfh]my\hkg_"hl\_l[m^_lml\_j^bl_evgufFh`gh
h[sZlvkykex[ufbex^vfb `b\ufbbf_jl\ufb\f^_eZlvkmqZklgbdZfbbij_^f_lZfbkgZqlh
m]h^ghe_lZlvgZ^jm]b_ieZg_luj_rZlvijh[e_fukhqbgylvfmaudmj_i_lbjh\Zlv
iml_r_kl\h\ZlvblZd^Ze__kjZ\g_gbbkh\k_fwlbfkbevgu_gZjdhlbdbijhklh^_lkdh_
[Zeh\kl\hIjblhfqlhms_j[Z^eya^hjh\vygbdZdh]hBakgh\jZaj_r_gh\ughkblvex[mx
bgnhjfZpbxG_\hafh`ghlhevdhh^gh\ug_klbfZl_jbZevgucij_^f_l\j_Zevghklvh\kydhf
kemqZ_ebqghfg_hlZdboy\e_gbyogbq_]hg_ba\_klgh
?keb\ug_ihfgbl_qlh\Zfkgbehkvhij_^_ebl_\dZdhfgZijZ\e_gbbe_`bl_KiZlvemqr_\k_]h
]heh\hcgZk_\_jGZaZiZ^kiZlvg_evaywlh\j_^gh^eya^hjh\vyYg_fh]mh[tykgblvlhedhf
ihq_fmlZdihemqZ_lkyWlhk\yaZghkfZ]gblgufihe_fA_febIhijh[mcl_e_qv]heh\hcgZk_\_jb
\um[_^bl_kvqlhkguklZebbgl_j_kg_cbdjZkhqg_c
[_kihdhcl_kvHkhagZggu_kgh\b^_gbyb]jZxlhij_^_e_ggmxjhev\l_ogbd_LjZgk_jnbg]Zgh
fh`gh\iheg_h[hclbkvb[_agboDlhfm`_hkhagZggu_kgh\b^_gbylZyl\k_[_h^gmkdjulmx
m]jhamGm\hlkdZ`_l_\ukgZqZeZaZbgl_j_kh\ZeZl_i_jviulZ_lkyaZim]ZlvH^gZdhmf_gyg_l
^jm]h]h\uoh^ZHkhagZggu_kgh\b^_gbywlhlZbgkl\_ggZy^\_jv\g_\_^hfh_Kfh_cklhjhgu
[ueh[u[_ahl\_lkl\_gghg_ij_^hkl_j_qv\Zkh[hiZkghklbdhlhjZyfh`_lkdju\ZlvkyaZwlhc
^\_jvxq_faZdexqZ_lkywlZhiZkghklv\ukdhjhmagZ_l_
IjhkljZgkl\hkgh\b^_gbc
�eyh[tykg_gbyAZ]Z^dbKfhljbl_eygZfg_h[oh^bfhhl\_lblvgZ^\Z\hijhkZihq_fm\hkhagZgghf
kgh\b^_gbb\hafh`gh\k_bihq_fmkgudZ`mlkylZdbfbj_Zevgufb"
DZd\hkhagZgghflZdb\[_kkhagZl_evghfkgh\b^_gbbdZjlbgu\b^guhq_gvq_ldh^hf_evqZcrbo
^_lZe_c;u\Z_l^Z`_qlhkguihj_adhklbnhjfbkhqghklbdjZkhdij_\hkoh^ylj_Zevghklv
Kms_kl\m_l]bihl_aZqlhfha]kZfkbgl_abjm_ldZjlbgukgh\b^_gbcb\h\j_fykgZ\hkijbgbfZ_l
wlbdZjlbgulZd`_dZdgZy\mWlh^_ckl\bl_evghg_[he__q_f]bihl_aZIhdZqlhgbdlhg_^hdZaZe
qlh\k_ijhbkoh^blbf_gghlZdfh^_ebLjZgk_jnbg]ZljZdlh\dZkh\__fbgZyih^khagZgb_
kZfhklhyl_evghgbq_]hg_\hh[jZ`Z_lZgZijyfmxih^dexqZ_lkydijhkljZgkl\m\ZjbZglh\dhlhjh_
kh^_j`bl\kxbgnhjfZpbx
Ihkfhljbl_\gbfZl_evghgZdZdhcgb[m^vij_^f_lihlhfaZdjhcl_]eZaZbihijh[mcl_k_[__]h
�ij_^klZ\blvZ`__kebm\Zkg_aZmjy^gu_kihkh[ghklbd\bamZebaZpbb\u\k_jZ\ghg_kfh`_l_
\b^_lvij_^f_lkaZdjulufb]eZaZfblZd`_dZdkhldjulufbLhlh[jZadhlhjucaZi_qZle_e\Zr
fha]y\ey_lkyebrvnhlh]jZnb_chq_gvgbadh]hdZq_kl\ZIj_^iheh`bffha]ojZgbllZdmx
nhlh]jZnbxdZdhij_^_e_ggh_khklhygb_]jmiiug_cjhgh\Lh]^Z^eylh]hqlh[u\hkijhba\_klb\k_
bf_xsb_ky\\hkihfbgZgbyonhlh]jZnbbgbdZdbog_cjhgh\g_kfhljygZbo]jhfZ^gh_dhebq_kl\h
g_o\Zlbl
?kebgZrb\hkihfbgZgbybkguwlh\hkijhba\_^_gb_lh]hqlhaZibkZgh\g_cjhgZolh]^Zkdhevdh
`_wlbode_lhd^he`gh[ulv\]heh\_"jZfdZofh^_ebLjZgk_jnbg]Zg_cjhgug_y\eyxlky
ghkbl_eyfbbgnhjfZpbbdZd[blu\dhfivxl_j_Fha]ojZgblg_kZfmbgnhjfZpbxZg_dh_
ih^h[b_Z^j_kh\dbgnhjfZpbb\ijhkljZgkl\_\ZjbZglh\
hafh`ghfha]kihkh[_g^_j`Zlv\k_[_dZdh_lhh]jZgbq_ggh_dhebq_kl\h^ZgguoH^gZdh^Z`_
[m^mqbkh\_jr_gghc[bheh]bq_kdhckbkl_fhchgg_\khklhygbbojZgblv\k_[_\k_qlhfu]hlh\u
\hkijhba\_klb\k\h_ciZfylbL_f[he__hgg_fh`_lkbgl_abjh\ZlvlZdmxkh\_jr_ggmx
\bjlmZevgmxj_ZevghklvdZdkhgJZa\_e_]dh\[h^jkl\mxs_fkhklhygbbaZdjulv]eZaZbfuke_ggh
ij_^klZ\blvk_[_\hh[jZ`Z_fu_dZjlbgulZd`_gZlmjZevghdZd\b^bl_\hkg_"G_gm`gh
h[hevsZlvkyfZehm[_^bl_evgufb^h\h^Zfbqlh^_kdZlvhldexqb\rbkvfha]ijbh[j_lZ_l
kihkh[ghklv\hkijbgbfZlv\hh[jZ`Z_fu_bfdZjlbguhlq_leb\h
DZdm`_]h\hjbehkvjZamfg_kihkh[_gkha^Zlvgbq_]hijbgpbibZevghgh\h]hHgebrvfh`_l
kh[jZlvgh\mx\_jkbx^hfZbaklZjuodm[bdh\JZamf\eZ^__llhevdhijbfblb\ghcbgnhjfZpb_ch[
wlbodm[bdZobhlhfdZdbokh[bjZlv;he__ih^jh[gu_^Zggu_jZamfojZgblgZ[mfZ]_b^jm]bo
ghkbl_eyokyhklZevgZybgnhjfZpby^hoh^bl^hjZamfZq_j_a^mrmbaijhkljZgkl\Z\ZjbZglh\
LZdbfh[jZahfjZamf\fh^_ebLjZgk_jnbg]Zij_^klZ_ldZd^h\hevghijbfblb\gZykbkl_fZjZ[hlm
dhlhjhcfh`ghkfh^_ebjh\Zlv\l_ogbq_kdhfbkiheg_gbbqlhbiulZxlkyk^_eZlvmq_gu_Ihiuldb
ihgylvZ\hlihgylvijbjh^m^mrbhgihdZg_\khklhygbbK_dj_lbgl_ee_dlZ`b\h]hkms_kl\Z
�khklhbl\_^bgkl\_b\aZbfh^_ckl\bb^mrbbjZamfZhkboihjmkbebydb[_jg_lbdh\k\h^bebkvd
fh^_ebjh\Zgbxijhp_kkZfure_gbydZdwlh^_eZ_ljZamfGhfh`_l[ulvdh]^Zgb[m^vdhfm
gb[m^vijb^_l\]heh\mkfh^_ebjh\ZlvfZrbgmkihkh[gmxgZkljZb\ZlvkybihemqZlvbgnhjfZpbx
baijhkljZgkl\Z\ZjbZglh\dZdwlh^_eZ_l^mrZ
DZdbflhh[jZahfjZamfkihkh[_gaZihfbgZlvZ^j_kZdgm`gufk_dlhjZfijhkljZgkl\Z?keb
lj_[m_lkyqlhlh\kihfgblvjZamfh[jZsZ_lkyd^mr_ZlZgZkljZb\Z_lkygZkhhl\_lkl\mxsbc
k_dlhjGhlheb^mrZiehohmf__lgZkljZb\ZlvkylhebjZamfiehohihfgblZ^j_kZlheb^mrZb
jZamfg_fh]mlf_`^mkh[hc^h]h\hjblvky\j_amevlZl_fubf__fqlhbf__fiZfylvgZrZ
g_kh\_jr_ggZ
AZlh^mrZkihkh[gZkemqZcgufh[jZahfgZkljZb\ZlvkygZg_j_Zebah\Zggu_k_dlhjuijhkljZgkl\Z
\ZjbZglh\hlwlbdZjlbgufub\b^bf\k\hbokgZoBf_gghihwlhfmih]jZgbqgh_ijhkljZgkl\h
lZdj_ZevghKgug_y\eyxlkybeexabyfb\h[uqghfihgbfZgbbwlh]hkeh\ZJZamfg_\hh[jZ`Z_l
boZ^_ckl\bl_evgh\b^bl
Ba\_klghqlh\hkg_q_eh\_dfh`_lgZ[ex^ZlvdZjlbgudZd[m^lhg_gZr_]hfbjZGZijbf_jfh`gh
m\b^_lvZjobl_dlmjgh_khhjm`_gb_\h\k_o^_lZeyoIjbq_fkh\_jr_gghykghqlh\klj_lblvlZdh_
hg\ijbgpbi_gb]^_g_fh]?kebkhgwlhbfblZpbyj_ZevghklbgZrbffha]hflh]^Zhldm^Z
[_jmlkyh[jZaudhlhju_q_eh\_dgbdh]^Zg_fh]gZ[ex^Zlv"
DZd\uihfgbl_k_dlhjuijhkljZgkl\Zkh^_j`Zl\k_[_jZaebqgu_\ZjbZglukp_gZjb_\b^_dhjZpbc
�_dhjZpbb\dexqZxl\k_[ydZdg_`b\mxhdjm`Zxsmxh[klZgh\dmlZdb`b\uokms_kl\?keb\u
\b^_eb\hkg_k\hbo[ebadbobebagZdhfuo\u^he`gu[uebh[jZlblv\gbfZgb_qlhhgbg_fgh]hg_
lZdb_dZd\j_ZevghklbHgbfh]mlbf_lv^jm]mxijbq_kdmg_h[uqgmxh^_`^m^Z`_oZjZdl_j
fh`_lhlebqZlvkybjlmZevgu_ebqghklbbaijhkljZgkl\Zkgh\b^_gbcfh]ml\_klbk_[yg_kdhevdh
g_k\hckl\_gghhkg_\umagZ_l_k\hboagZdhfuoihgbfZ_l_qlhwlhhgbgh\lh`_\j_fy\Zf
dZ`_lkyqlhkgbfbqlhlhg_lZdwlhfijhy\ey_lkyfgh]hh[jZab_ijhkljZgkl\Z\ZjbZglh\
�_dhjZpbbjZaguok_dlhjh\hlebqZxlkyKh[ulbydhlhju_fugZ[ex^Z_f\j_Zevghklbwlh
j_Zebah\Zggu_\ZjbZgluhkg_fukihkh[gu\b^_lvlhqlhg_[uehj_Zebah\Zgh
?kebihkqZkleb\blkydh]^Zgb[m^vm\b^_lv\hkg_k\h_hljZ`_gb_\a_jdZe_\u\hafh`gh[m^_l_
g_ijbylghm^b\e_gubebbkim]ZguWlh[m^_lg_lhebphdhlhjh_ijb\udeb\b^_lv\j_Zevghf
&#xu;&#xkj;&#xZa;&#xm;&#xih;Ï&#x_l;&#x_;&#xq;&#xlh;&#xw;&#xlh;&#x;&#xu;&#xg;&#xh;b;&#xph;&#xl;&#xh; a;_;&#xgb;h;&#xkv;&#x;a_jdZe_ukjZamihcf_l_qlhwlh\ughebphlhbaf_gbehkv_eh\lhfqlh\g_rghklvq_eh\_dZ
\hkg_khhl\_lkl\m_lbf_gghlhfmk_dlhjmijhkljZgkl\Z\dhlhjuchgaZe_l_eaZ\bkbfhklbhl
kf_s_gbygZ[ex^Z_fh]h\bjlmZevgh]hk_dlhjZihhlghr_gbxdl_dms_fm\hiehs_gghfm\
j_Zevghklb\ZrZ\g_rghklv[m^_lhlebqZlvky[he__bebf_g__agZqbl_evgh
Hdjm`ZxsZyh[klZgh\dZlh`_f_gy_lky\aZ\bkbfhklbhlm^Ze_gghklb\bjlmZevgh]hk_dlhjZu
\b^bl_k\hc]hjh^ghhg\u]ey^blg_lZddZdh[uqghL_`_mebpub^hfZ\u]ey^yldZdlhkljZggh
u\g_^hmf_gbbkeh\ghgZrehdZdh_lhgZ\Z`^_gb_?keb\kgh\b^_gbb^mrZaZ[jZeZkv
^hklZlhqgh^Ze_dhhlk\h_]hk_dlhjZ\uihiZ^_l_\kh\k_fg_agZdhfh_hdjm`_gb_um\b^bl_
f_klghklvbex^_cdhlhjuog_l\j_Zevghc`bagbLZf\k_`b\_lk\h_c\bjlmZevghc`bagvx:\
dZdhf`_dZq_kl\_\uklmiZ_l_\ukZfb\lhc`bagb"k_qlhlZfijhbkoh^blg_fZl_jbZevghZrZ
jhevlZd`_\bjlmZevgZB\lh`_\j_fywlhg_beexaby
bf__lkykfh`_l_eb\u\klj_lblvlZfk\h_]h^\hcgbdZ"Wlhhq_gvkeh`guc\hijhkgZdhlhjucy
ihdZg_fh]mhl\_lblvKdhj__\k_]h^mrZijhklhih^o\Zlu\Z_llmjhevdhlhjZyijhibkZgZ\
kp_gZjbbk_dlhjZihevamwlh]hk\b^_l_evkl\m_llhlnZdlqlhkgh\b^ysbcgZ[ex^Z_lk\h_ebph\
a_jdZe_dZdqm`h_
uau\Z_lbgl_j_k_s_h^bg\hijhk_kebbgnhjfZpby\ijhkljZgkl\_\ZjbZglh\ojZgblky
klZpbhgZjghdZddbghe_glZgZihed_ihq_fm`_\hkg_fu\b^bf^\b`_gb_bmqZkl\m_f\wlhc
\bjlmZevghcb]j_"k_kh[ulbyojZgylky\ihe_bgnhjfZpbbh^gh\j_f_gghLhqlh[uehbqlh
[m^_llZf_klvm`_k_cqZkIhq_fm`_^mrZe_lZy\ijhkljZgkl\_\ZjbZglh\\b^blg_aZklu\rb_
dZjlbguZ^\b`_gb_`bagb"hafh`ghlZdmkljh_ghgZr_\hkijbylb_qlhfukihkh[gu
\hkijbgbfZlvlhevdh^\b`_gb_dbghe_glu:fh`_l[ulvlZdh\hk\hckl\hijhkljZgkl\Zbhgh
ihdZau\Z_lgZfk_[ylhevdh\\b^_l_q_gby\ZjbZglh\?keb^mrZe_lblihk_dlhjZfagZqblhgZb
gZ[ex^Z_l^\b`_gb_lZdhfkemqZ_\dZdhcijhf_`mlhd\j_f_gbihiZ^Z_l^mrZ\hkg_ijhreh_
[m^ms__bebgZklhys__"
k_qlhdZkZ_lkyijhkljZgkl\Zkgh\b^_gbcg_k_l\k_[_[hevr_\hijhkh\q_fhl\_lh\H^ghfh`gh
kdZaZlvkm\_j_gghklvxkgh\b^_gb_wlhg_beexabyZfklZehg_fgh]h`mldh\Zlhg_ijZ\^Zeb"
Fu\k_dZ`^mxghqvhlijZ\ey_fky\ijhkljZgkl\h\ZjbZglh\bi_j_`b\Z_flZf\bjlmZevgmx`bagv
WlZ\bjlmZevgZy`bagvg_bf__lih^kh[hchkyaZ_fhcfZl_jbZevghchkgh\ub\lh`_\j_fyhgZ
j_ZevgZ
Qlhfh`ghkdZaZlvhlhedh\ZgbbagZq_gbykgh\"Hl\_lfh`_l\ZfihdZaZlvkyg_kdhevdh
g_h`b^ZggufugZ\_jgh_ij_^iheZ]Z_l_qlh\k\_l_\k_]hbaeh`_ggh]hkgubf_xlihegh_ijZ\h
[ulvij_^\_klgbdZfb]jy^msbokh[ulbcGhbf_ggh\k\_l_\k_]hbaeh`_ggh]hkgu\LjZgk_jnbg]_
g_fh]mljZkkfZljb\ZlvkydZdagZdbhdhlhjuofu]h\hjbeb\ij_^u^ms_c]eZ\_
KguihdZau\ZxlgZflhqlhfh]eh[uijhbahclb\ijhrehfbeb[m^ms_fIjhreh_gZfba\_klgh
;m^ms__`_\ijhkljZgkl\_\ZjbZglh\kebrdhffgh]hh[jZaghihwlhfmg_lgbdZdhc]ZjZglbbqlh\h
kg_fum\b^_ebbf_ggh]jy^msbck_dlhjdhlhjuc[m^_lj_Zebah\ZgKf_`gu_k_dlhjZ\kZfhf^_e_
kh^_j`Zlkoh^gu_kp_gZjbbb^_dhjZpbbAgZqbl_kebm\b^_gguck_dlhje_`blg_^Ze_dhhll_dms_c
ebgbb`bagblh]^Zhgfh`_lkh^_j`ZlvbgnhjfZpbxh]jy^msboj_Zevguokh[ulbyoH^gZdh
g_evay^ZlvgbdZdhc]ZjZglbbqlhm\b^_gguck_dlhj^_ckl\bl_evghe_`bl[ebadhdl_dms_cebgbb
j_Zevghklb^mrZ^_ckl\bl_evghfh`_lij_^qm\kl\h\ZlvgZ^\b]Zxsb_kykh[ulbyKhklhygb_
^mr_\gh]hdhfnhjlZy\ey_lkygZb[he__gZ^_`gufagZdhfGZy\mhgZihdZau\Z_lkhklhygb_k\h_]h
dhfnhjlZihhlghr_gbxdl_dms_cebgbb`bagbbebihhlghr_gbxdij_^klhys_fmih\hjhlm\
l_q_gbbIjhqb_agZdbhlghkylkylZd`_dj_Zebah\Zggufl_dmsbfb[ebae_`Zsbfk_dlhjZfGh\
kgh\b^_gbyoh^bg;h]\_^Z_l]^_e_lZ_l^mrZHgZfh`_laZe_l_lvdm^Zm]h^ghihwlhfmgZ^Zggmx
bgnhjfZpbxg_evayiheZ]Zlvky
Ke_^mxsbc\hijhk_kebkgh\b^_gb_g_y\ey_lkyihjh`^_gb_f\hh[jZ`_gbylh]^Zdlhhij_^_ey_l
�kp_gZjbckgh\"Kp_gZjbcaZeh`_g\k_dlhjZoijhkljZgkl\Z\ZjbZglh\mrZfh`_lijhba\hevgh
iml_r_kl\h\Zlv\ijhkljZgkl\_\ZjbZglh\ihdZjZamf^j_fe_lBgh]^ZhgkibllZddj_idhqlhfug_
ihfgbfk\hbokgh\DZdjZa\b\Zxlkykh[ulby\lh\j_fydh]^ZjZamfkiblgbdlhg_agZ_l
j_Zevghc`bagbih\_^_gb_q_eh\_dZdhgljhebjm_lkybfDh]^ZjZamf\b^blkguhg\uklmiZ_lebrv
\dZq_kl\_iZkkb\gh]hgZ[ex^Zl_eybg_dhgljhebjm_lkblmZpbxZijbgbfZ_l\k_dZd^he`gh_
g_fjZa\b\Zxlky\khhl\_lkl\bbkh`b^ZgbyfbhiZk_gbyfbbij_^klZ\e_gbyfbijbh[j_l_ggufb
^mrhcbjZamfhf\j_Zevghc`bagbH`b^ZgbybhiZk_gbyj_Zebamxlkyf]gh\_gghGZijbf_j_keb
gZkp_g_ihy\ey_lkykm[t_dldhlhjucklhqdbaj_gbyjZamfZfh`_lg_klbm]jhamkp_gZjbcm]jhau
lml`_j_Zebam_lkyKlhbllhevdhijhf_evdgmlvfukebhlhfqlh_klvhiZkghklvij_ke_^h\ZgbydZd
qm^h\bs_imkdZ_lkyaZ\Zfb\ih]hgx
LZdihemqZ_lkyihlhfmqlh^mrZf]gh\_gghgZkljZb\Z_lkygZ\ZjbZglijhf_evdgm\rbc\fukeyo
�HgZ\u[bjZ_l\ZjbZglukp_gZjby\khhl\_lkl\bbkfukeyfbbh`b^Zgbyfb\b`_gb_^mrb\
ijhkljZgkl\_\ZjbZglh\ijhbkoh^blh^gh\j_f_gghkgbfbBf_gghfukebbh`b^Zgbyy\eyxlkylhc
^\b`ms_ckbehcdhlhjZydjmlbldbghe_glm?keb[ufh`gh[uehiheghklvxhklZgh\blvjZ[hlm
fha]ZdZjlbgZ[uaZf_jeZ\g_ih^\b`ghklbGhfukebg_hklZgZ\eb\Zxlkybihklhygghdjmlylky\
]heh\_
Kh[ulby\kgh\b^_gbbfh]mlb^lb\jZaj_akh[u^_ggufbij_^klZ\e_gbyfbihkdhevdmdhgljhev
jZamfZhkeZ[e_gIjhbkoh^yl\kydb_g_kmjZaghklb\hagbdZxlg_\_jhylgu_\b^_gbynbabq_kdb_
aZdhgug_jZ[hlZxlG_\_jhylgu_\_sbkemqZxlkylZd`_b\hkhagZgghfkgh\b^_gbb_^vjZamf
ihgbfZ_lqlhwlh\k_]hebrvnZglZabyihwlhfm^himkdZ_lex[mxg_kmjZaghklv
L_i_jv\Zfihgylghihq_fm\hkg_\hafh`gh\k_ihlhfmqlhkgh\b^_gb_wlhiml_r_kl\b_^mrb
\ijhkljZgkl\_\ZjbZglh\ZlZfbf__lkyex[hckp_gZjbcIhwlhcijbqbg_\hkhagZgghf
kgh\b^_gbbfh`ghgZf_j_gghbaf_gylvkp_gZjbcGZkZfhf^_e_kp_gZjbcg_baf_gy_lkyhg
\u[bjZ_lkygZf_j_gb_fDZdlhevdh\fukeyo\hagbdehgZf_j_gb_ihf_gylvkyjheyfbk
ij_ke_^h\Zl_e_f^mrZi_j_kljZb\Z_lkygZk_dlhjkijhlb\hiheh`gufkp_gZjb_fwlhfbkhklhbl
f_oZgbafhkhagZggh]hkgh\b^_gbykp_gZjbc\u[bjZ_lkygZf_j_gb_f
?kebjZamfhkhagZeqlhfh`_ldhgljhebjh\Zlvkp_gZjbcijhbkoh^ys_]hhgnhjfmebjm_l`_eZgb_
GZijbf_j`_eZgb_\ae_l_lvWlZfukev[ukljhijhf_evdgm\\khagZgbbljZgknhjfbjm_lky\^mr_
\gZf_j_gb_GZf_j_gb_y\ey_lkylhc^\b`ms_ckbehcdhlhjZyi_j_ghkblkgh\b^ys_]h\k_dlhjk
khhl\_lkl\mxsbfkp_gZjb_f
Iml_r_kl\b_^mrb\ijhkljZgkl\_\ZjbZglh\g_h[j_f_gy_lkybg_jlghklvxfZl_jbZevguoh[t_dlh\
Ihwlhfmkgh\b^_gbylZdieZklbqguAZdZaZgguckp_gZjbcj_Zebam_lkyf]gh\_ggh:qlh`_
ijhbkoh^bl\j_Zevghc`bagb"ijbgpbi_lh`_kZfh_Hlebqb_lhevdh\kdhjhklbbkiheg_gby
kp_gZjbyGZy\mkh[ulbyjZa\b\Zxlkyihl_f`_aZdhgZfqlhb\kgh\b^_gbbghg_klhev
fhegb_ghkghihlhfmqlhfZl_jbZevgZyj_ZebaZpby\ZjbZglh\bf__lbg_jlghklvwlhfhlghr_gbb
ml\_j`^_gb_qlhgZrZ`bagvwlhkhgg_\_jghgh\lh`_\j_fyg_ebr_ghkfukeZYm`_
ijb\h^bebeexkljZpbbdZdbfh[jZahffukebnhjfbjmxlkh[ulby\`bagbQlh_klv\fukeyolh
\ubihemqZ_l_jZghbebiha^gh
Zrbfukeb_klvbaemq_gb_wg_j]bbgZqZklhl_hij_^_e_gghcebgbb`bagbj_Zevghc`bagb
i_j_oh^gZwlmebgbxlhjfhablkyjZaebqgufbfZl_jbZevgufbnZdlhjZfbJ_Zebah\Zgguck_dlhj
ijhkljZgkl\Z\kjZ\g_gbbkg_j_Zebah\ZggufdZ`_lky\yadbfdZdkfheZihhlghr_gbxd\h^_
FZl_jbZevgh_\hiehs_gb_ihl_gpbZevgh\hafh`gh]h\ZjbZglZijhbkoh^blkaZ^_j`dhchkg_`_
gbdZdbobg_jlguoij_iylkl\bcg_lihwlhfmi_j_oh^f_`^mk_dlhjZfbj_Zebam_lkyf]gh\_ggh
L_i_jv\Zf^he`gh[ulvihgylghihq_fmyaZ\_ej_qvhkgh\b^_gbbQlh[umijZ\eylvk\h_c
km^v[hcgZfg_h[oh^bfhmykgblvdZdbfh[jZahfgZrbfukebi_j_ghkylgZkbah^gh]hk_dlhjZ\
aZgbfZlvkyhkhagZggufbkgh\b^_gbyfbGZrZp_evh[j_klbkihkh[ghklv\u[bjZlvkp_gZjbc
gZy\m=hjZa^h\Z`g_cgZmqblvkyijh[m`^Zlvky\j_Zevghc`bagbq_f\bjj_ZevghcL_f[he__qlh
aZgylbyhkhagZggufkgh\b^_gb_fdZdym`_]h\hjbeg_kml\k_[_hij_^_e_ggmxhiZkghklv
hafh`ghl_dlhaZgbfZ_lkyhkhagZggufkgh\b^_gb_fkdZ`ml\ZfqlhgbdZdhchiZkghklba^_kv
g_lH^gZdhhgbkdhj__\k_]hg_ihgbfZxlqlhoh^ylihe_a\bx[jbl\uZfgbdlhg_fh`_l^Zlv
]ZjZglbbqlh\u\_jg_l_kvbahkhagZggh]hkgh\b^_gbyIhdZ\ZrZ^mrZe_lZ_l\g_j_Zebah\Zgguo
k_dlhjZohiZkghklbgbdZdhcg_lGhdZd\u^mfZ_l_qlhijhbahc^_ldh]^Z^mrZ\kgh\b^_gbb
kemqZcghihiZ^_l\j_Zebah\Zgguck_dlhjijhkljZgkl\Z"LZd\hl]bihl_aZkhklhbl\lhfqlh\u
fh`_l_fZl_jbZebah\Zlvky\wlhfk_dlhj_Fu\k_ijb\udeb\kyq_kdb_^hfukeug_fh]mlgZf
m]jh`ZlvGhdZd\b^bl_^Zggh_ij_^iheh`_gb_lZbl\k_[_m]jham:qlh_kebwlhnZdl"
Ba\_klghqlh^j_\gb_fZ]b\kh\_jr_gkl\_hk\hb\rb_bkdmkkl\hkgh\b^_gbymoh^beb\^jm]b_
�fbjugZf_j_gghbgZ\k_]^ZBonbabq_kdb_l_eZlh`_bkq_aZebbawlh]hfbjZj_\gb_fZ]beb[h
[uebkebrdhf[_ajZkkm^gueb[hkebrdhfohjhrhagZebqlh^_eZebgZr_\j_fy_`_]h^gh
^_kyldblukyqex^_cijhiZ^Zxl[_a\_klbHgbijhklhbkq_aZxl[_ake_^Zu^\b]Zxl^Z`_\_jkbx
qlhboihobsZxlbghieZg_lyg_Ygbq_]hg_fh]mml\_j`^Zlvgh\hafh`ghhgbijhklhg_
\ha\jZsZxlkybakgh\b^_gby_^v^mrZfh`_laZe_l_lv\j_Zebah\Zgguck_dlhjb\
[_kkhagZl_evghfhl^uo_
HkhagZggh_kgh\b^_gb_\wlhfhlghr_gbb[he__hiZkghihlhfmqlhjZamfihqm\kl\h\Z\
g_h]jZgbq_ggmxk\h[h^mfh`_lihl_jylvhklhjh`ghklvbaZe_l_lvg_\_^hfhdm^ZG_ba\_klgh
kfh`_leb^mrZ\_jgmlvkyh[jZlghNbabq_kdh_l_ehfh`_lbhklZlvkylh]^Z\wlhfkemqZ_ijhklh
dhgklZlbjmxlkf_jlv\hkg_Mf_gyg_lp_eb\ZkaZim]ZlvIjhklhg_aZ[u\Zcl_qlhkgh\b^_gb_
wlhg_beexabyhkhagZgghfkgh\b^_gbb\hagbdZ_lbkdmr_gb_ih[_ah[jZagbqZlv_^vfh`gh
[_agZdZaZgghb[_a\j_^Z^ey^jm]bo^_eZlv\k_qlh\a^mfZ_lkyBebijhklhe_lZlvbbkke_^h\Zlv
^jm]b_fbjuk_iha\he_gh^hl_oihjihdZ^mrZgZoh^blky\g_j_Zebah\Zgghf\bjlmZevghf
k_dlhj_HiZkghklvaZdexqZ_lky\ke_^mxs_fg_lgbdZdhc]ZjZglbbqlh^mrZg_aZ[j_^_l\
j_Zebah\Zgguck_dlhjJZamf^Z`_g_kjZamhkhagZ_ldZd\bjlmZevgZyj_Zevghklvij_\jZlbeZkv\
fZl_jbZevgmxG_gZ^hl_rblvk_[ygZ^_`^hcqlhgZr\b^bfucfbj_^bgkl\_gguc\h\k_c
k_e_gghcIjhkljZgkl\h\ZjbZglh\[_kdhg_qghb\g_fg_khfg_gghbf__lkyfgh`_kl\h
j_Zebah\Zgguok_dlhjh\gZk_e_gguo\k_\hafh`gufb`b\ufbkms_kl\Zfb
Fbj\dhlhjhc\uihiZ^_l_fh`_lhdZaZlvkydZdjZ_fihkjZ\g_gbxkgZrbflZdbZ^hf=^_wlhl
fbjgZoh^blkylh`_g_ba\_klghFh`_l[ulvhg\fbeebhgZok\_lh\uoe_lhlgZr_cA_febZ
fh`_l\qZrd_\Zr_]hdhn_Hgfh`_lgZoh^blvkyhq_gv^Ze_dhbh^gh\j_f_gghhq_gv[ebadh\
^jm]hfbaf_j_gbbDZdm`_]h\hjbehkv\i_j\hc]eZ\_[_kdhg_qghklvijhklbjZ_lky[_kij_^_evgh
lhevdh\kemqZ__kebkfhlj_lvijyfhGh^Ze_dhwlhliZjZee_evgucfbjbeb[ebadhg_bf__l
agZq_gbyihlhfmqlhaZl_jylvkylZfe_]dhZ\_jgmlvkyhq_gvljm^gh
Iml_r_kl\bcZkljZevgh]hl_eZ\fZl_jbZevghffbj_yg_dZkZxkvlZf^jm]hcf_oZgbafwlhg_
bf__lhlghr_gbydLjZgk_jnbg]mb\_kvfZhiZkghhh[s_]h\hjykgh\b^_gbylZd`_bf_xlebrv
dhk\_ggh_hlghr_gb_dLjZgk_jnbg]mGZrZaZ^ZqZg_m[_`Zlvhl`_klhdhcj_Zevghklb\
ih]jZgbqgucfbjkgh\b^_gbcZk^_eZlv^eyk_[ydhfnhjlghckZfmj_Zevghklv
G_gm`gh[hylvkykgh\b^_gbcghbg_ke_^m_lhlghkblvkydgbfe_]dhfuke_ggh?keb\uijb
&#xZr;&#x_;&#xg;&#xml;&#xj_;&#xgg;&#x__;&#xq;&#xml;&#xv_;&#x;&#x^h;`;&#xgh;&#xi;&#xh^;&#xkd;&#xZa;&#xZl;&#xv;&#x];&#xjh; b;&#xl;&#xZf;&#xh;&#xiZ;&#xkg;&#xhk;&#xlv;ë&#xg;&#x_l;&#x;�wlbfaZgbfZlvkyZr_\gmlj_gg__qmlv_^he`ghih^kdZaZlv]jhabl\ZfhiZkghklvbebg_lmrZ
qm\kl\m_lijb[eb`_gb_g_ijbylghkl_cemqr_q_fjZamfIhwlhfmkgh\b^_gby[_aZdlb\gh]h
\f_rZl_evkl\ZjZamfZgZfgh]h[_ahiZkg_cGh_keb\u\k_lZdbj_rbebkvkh[ex^Zcl_\hkg_
hklhjh`ghklvg_e_avl_gZjh`hgbih^^_j`b\Zcl_fZdkbfZevgmxhkhagZgghklvDZdb\
j_Zevghklb[m^vl_dZd^hfZghg_aZ[u\Zcl_qlh\u\]hklyo
her_[gZykbeZgZf_j_gby
BlZdfu\uykgbebqlhgZrbfukebb`_eZgbygZijZ\eyxlgZr_^\b`_gb_\ijhkljZgkl\_
\ZjbZglh\hkg_wlh^\b`_gb_g_lhjfhablkybg_jlghklvxfZl_jbZevghcj_ZebaZpbbFZe_cr__
^mgh\_gb_fuke_cf]gh\_gghi_j_ghkblkgh\b^ys_]h\khhl\_lkl\mxsbck_dlhjijhkljZgkl\Z
j_Zebah\Zgguok_dlhjZo\k_ijhbkoh^blg_lZd[ukljhbaaZly`_eh\_kghcbg_jlghklbfZl_jbbGh\
j_ZevghklbjZ[hlZ_llhl`_ijbgpbigZrbfukebhdZau\Zxlg_ihkj_^kl\_ggh_\ebygb_gZoh^
kh[ulbcgZr_c`bagb
kZfhf^_e_"fh`_lkbjhgb_ckijhkblvQblZl_ev^hkboihjg_k[blucklhedmqm^_kZfbwlhc
kljZgghcfh^_ebLjZgk_jnbg]Z:ylhg_jZamfguc^hkboihj^mfZe[m^lhg_fukebZ
^_ckl\byhij_^_eyxloh^fh_c`bagbGhl_i_jvdhg_qghf_gyijhk\_lbeb]eZ\gh_g_lhqlh
^_eZ_rvZlhqlh^mfZ_rv
GZkZfhf^_e_gbdZdboijhlb\hj_qbca^_kvg_lB^_eh^Z`_g_\lhfhq_fq_eh\_dkgZqZeZ^mfZ_l
Zihlhf^_eZ_lEx^bijb\udebij_`^_\k_]hh[jZsZlv\gbfZgb_gZihke_^kl\byihklmidh\ihlhfm
qlhhgbe_`ZlgZih\_joghklbIhke_^kl\byfuke_cqZklhg_klhevhq_\b^guWlhk\yaZghk
^_ckl\b_fjZ\gh\_kguokbeFuk\Zfbm`_jZa[bjZebkemqZbdh]^Zj_amevlZl^_ckl\by
jZ\gh\_kguokbehdZau\Z_lkyijyfhijhlb\hiheh`gufmklj_fe_gbxQ_eh\_dklj_fblkyihemqblv
h^ghZ\uoh^blgZh[hjhlQ_fkbevg__ba[ulhqgucihl_gpbZel_f^Zevr_^_ckl\bl_evgh_hl
`_eZ_fh]hG_gZoh^yjZamfgh]hh[tykg_gbylZdhfmkljZgghfmih\_^_gbxfbjZq_eh\_d\k_jZ\gh
iulZ_lkym[_^blvk_[y\lhfqlheb[hhgg_ijZ\bevgh^_ckl\h\Zeeb[hfbjlZdm`mkljh_gb
`_eZ_fh_^Z_lky\jmdbk[hevrbfljm^hf
Fh`_lihdZaZlvkyqlh\fh^_ebLjZgk_jnbg]Z^_ckl\bl_evghkms_kl\m_lijhlb\hj_qb_Kh^ghc
klhjhguml\_j`^Z_lkygZrbfukebfh^_ebjmxlijhoh^ysmxq_j_agZkwg_j]bxdhlhjZyi_j_ghkbl
ex^_cgZebgbb`bagbkhhl\_lkl\mxsb_wlbffukeyfBebdZd\ul_i_jvagZ_l_fukeb
i_j_f_sZxlgZk\k_dlhjuijhkljZgkl\Zkkhhl\_lkl\mxsbfkp_gZjb_fb^_dhjZpbyfbhkg_
^_ckl\bl_evgh\k_ijhbkoh^blbf_gghlZdK^jm]hcklhjhguihemqZ_lkyqlh\j_Zevghc`bagb
gZrbfukebfZehagZqZlihkdhevdmfug_^h[b\Z_fky`_eZ_fh]hh^gbfebrvjZafure_gb_f
Kdhevdhgb^mfZce_`ZgZ^b\Zg_i_j_oh^gZ^jm]mxebgbxihq_fmlhg_ijhbkoh^bl^Z`__keb
mq_klvihijZ\dmgZbg_jlghklvfZl_jbZevghcj_ZebaZpbbhllhlhbhghh`b\blky
ijZ]fZlbqgucQblZl_evGZ^h^_ckl\h\Zlv:fukebbdZdb_lhlZfi_j_oh^ua^_kvgbijbq_f
Bhg[m^_lnhjfZevghijZ\
GhlhevdhnhjfZevghGZkZfhf^_e_wlhijhlb\hj_qb_y\ey_lkylhevdhdZ`msbfkyFu\k_[eb`_
ih^oh^bfdh[tykg_gbxlh]hihq_fmihiuldb\bamZebaZpbb`_eZ_fh]hqZklhg_ijbghkyl
j_amevlZlZDZd\uagZ_l_i_j\Zyhq_\b^gZyijbqbgZdjh_lky\ba[ulhqguoihl_gpbZeZodhlhju_
fukha^Z_fdh]^Zklj_fbfky^hklbqv`_eZ_fh]h
lhjZyijbqbgZaZdexqZ_lky\bg_jlghklbfZl_jbZevghcj_ZebaZpbb\ZjbZglh\Hq_gvqZklhfug_
mki_\Zxlj_Zebah\Zlvky_kebq_eh\_d[ukljhhklu\Z_lfZogm\jmdhcgZ[_agZ^_`gh_^_ehu
^Z`_fh`_l_ijbihfgblvbak\h_c`bagbkblmZpbb\dhlhjuo`_eZ_fh_ijboh^behd\Zfk
hiha^Zgb_fdh]^Zm`_bgZ^_`^Zm]ZkeZb\uaZ[uebijhk\hcaZdZa
?s_h^gZoZjZdl_jgZyhrb[dZfgh]boex^_ckhklhbl\klj_fe_gbb^h[blvky\k_]hbkjZam?keb
ihklZ\e_ghfgh]hp_e_cgbdZd^jm]k^jm]hfg_k\yaZgguolh]^Z\kyfuke_ggZywg_j]by[_kihe_agh
jZkiuey_lky\imklhlmL_q_gb_\ZjbZglh\g_iha\hebl\Zfieulvh^gh\j_f_ggh\jZagu_klhjhgu
GZkljhcdZgZp_e_\hck_dlhjjZ[hlZ_lgZb[he__wnn_dlb\ghdh]^Z\k_mklj_fe_gbygZijZ\e_gud
h^ghcdhgdj_lghcp_ebDwlhfm\hijhkmfu_s_\_jg_fky\ke_^mxs_c]eZ\_
kgh\b^_gbb\k_i_j_qbke_ggu_\j_^gu_nZdlhjuhlkmlkl\mxlLZfgZkg_hq_gvh[j_f_gyxl
ba[ulhqgu_ihl_gpbZeu\Z`ghklbbg_jlghklvg_f_rZ_l^ZbjZamfhl^uoZ_lhl^g_\ghc[hjv[uaZ
^hklb`_gb_p_e_cH^gZdhb\hkg_g_\k_`_eZgbybkihegyxlkyL_dlhaZgbfZ_lkyhkhagZgguf
kgh\b^_gb_fagZxlqlhg_\kydh_^mgh\_gb_fuke_ci_j_ghkblkiys_]h\khhl\_lkl\mxsbck_dlhj
=^_`_ij_iylkl\b_"
Hl\_lhq_gvijhklhcb\lh`_\j_fynmg^Zf_glZevgucIj_iylkl\bygbdZdh]hg_kms_kl\m_lB
^_eh^Z`_g_\kZfbofukeyoK_dj_l\lhfqlhj_ZebaZpbbijb\h^blg_kZfh`_eZgb_ZmklZgh\dZ
gZ`_eZ_fh_JZ[hlZxlg_kZfbfukebh`_eZ_fhfZg_qlh^jm]h_lhqlhljm^ghhibkZlv
keh\ZfbWlZg_dZykbeZklhblaZdmebkZfbkp_gugZdhlhjhcjZa\hjZqb\Z_lkyb]jZfuke_cBl_fg_
f_g__ihke_^g__keh\haZwlhckbehcudhg_qgh^h]Z^Zebkvqlhj_qvb^_lhgZf_j_gbbJZamflZd
bg_gZr_egZihedZok\hboh[hagZq_gbcih^oh^ys__hij_^_e_gb_^eygZf_j_gbyFu[m^_f
ijb[ebabl_evghhij_^_eylvgZf_j_gb_dZdj_rbfhklvbf_lvb^_ckl\h\Zlv
L_i_jv\uihgbfZ_l_qlhkZfbihk_[_fukeb^_ckl\bl_evghgbq_]hg_agZqZl\ijhp_kk_gZkljhcdb
gZk_dlhjijhkljZgkl\Z\ZjbZglh\Fukebwlhebrvi_gZgZ]j_[g_\hegugZf_j_gbyJ_Zebam_lky
g_`_eZgb_ZgZf_j_gb_
Ijb\_^_f_s_jZaijbf_jkih^gylb_fjmdbIh`_eZcl_ih^gylvjmdm@_eZgb_hnhjfe_gh\\Zrbo
fukeyo\uhl^Z_l_k_[_hlq_lqlhohlbl_ih^gylvjmdm
@_eZgb_ih^gbfZ_ljmdm"G_lkZfhihk_[_`_eZgb_g_ijhba\h^blgbdZdh]h^_ckl\byJmdZ
ih^gbfZ_lkylhevdhlh]^Zdh]^Zfukebh`_eZgbbhljZ[hlZebbhklZeZkvh^gZj_rbfhklv
^_ckl\h\ZlvFh`_lj_rbfhklv^_ckl\h\Zlvih^gbfZ_ljmdm"Lh`_g_luijbgyebhdhgqZl_evgh_
j_r_gb_qlhih^gbf_l_jmdmghhgZ_s_g_^\b]Z_lkyQlh`_ih^gbfZ_ljmdm"DZdhij_^_eblvlh
qlhke_^m_laZj_rbfhklvx"hla^_kvijhy\ey_lky[_kihfhsghklvjZamfZ^Zlv\jZamfbl_evgh_
h[tykg_gb_q_f`_y\ey_lkygZf_j_gb_GZr_hij_^_e_gb_gZf_j_gbydZdj_rbfhklbbf_lvb
^_ckl\h\Zlv^_fhgkljbjm_lebrvij_ex^bxdkbe_dhlhjZykh[kl\_gghbhkms_kl\ey_l^_ckl\b_
HklZ_lkyijhklhdhgklZlbjh\ZlvnZdlqlhjmdZih^gbfZ_lkyg_`_eZgb_fbg_j_rbfhklvxZ
gZf_j_gb_fY\\_eh[hagZq_gb_j_rbfhklvebrv^eym^h[kl\ZihgbfZgbyGh\udhg_qgh
qm\kl\m_l_b[_akeh\qlhm\Zk_klvg_dZykbeZdhlhjZyaZklZ\ey_l\ZrbfurpukhdjZsZlvky
kZfhf^_e_hq_gvljm^ghh[tykgblvqlhlZdh_gZf_j_gb_MgZkg_\hagbdZ_l\hijhkh\dZd
^\b]ZlvjmdZfbbgh]Zfbfug_ihfgbfqlhdh]^Zlhg_mf_eboh^blvLhqghlZd`_q_eh\_dg_
agZ_l_s_ijZ\bevguo^_ckl\bcdh]^Z\i_j\u_kZ^blkygZ^\modhe_kguc\_ehkbi_^Gh^Z`_
gZmqb\rbkv_a^blvgZ\_ehkbi_^_hgg_fh`_lh[tykgblvdZdwlh^_eZ_lGZf_j_gb_hq_gv
au[dh_dZq_kl\h?]hljm^ghh[j_klbghfh`ghbe_]dhihl_jylvGZijbf_jmiZjZebah\Zggh]h
^_ckl\b_hlkmlkl\m_lBa\_klgukemqZbdh]^ZiZjZebah\Zggu_gZqbgZeboh^blvih^^_ckl\b_f
]bighaZbeb\j_amevlZl_qm^h^_ckl\_ggh]hbkp_e_gbyDgbf\ha\jZsZehkvgZf_j_gb_
BlZd`_eZgb_kZfhihk_[_gbq_]hg_^Z_lGZijhlb\q_fkbevg__`_eZgb_l_fZdlb\g__
ijhlb\h^_ckl\b_jZ\gh\_kguokbeH[jZlbl_\gbfZgb_`_eZgb_gZijZ\e_ghgZkZfmp_evZ
gZf_j_gb_gZijhp_kk^hklb`_gbywlhcp_eb@_eZgb_j_Zebam_lk_[y\kha^Zgbbba[ulhqgh]h
ihl_gpbZeZkh[kl\_ggh`_eZgby^hklbqvp_ebGZf_j_gb_j_Zebam_lk_[y\^_ckl\bbGZf_j_gb_g_
jZkkm`^Z_l^hklb`bfZp_evbebg_lJ_r_gb_m`_ijbgylhihwlhfmhklZ_lkylhevdh^_ckl\h\Zlv
?keb\u\hkg_`_eZy\ae_l_lv[m^_l_jZa^mfu\Zlv\hafh`ghwlhbebg_lm\Zkgbq_]hg_\uc^_l
Qlh[uihe_l_lvgm`ghijhklhih^gylvk_[y\\ha^mogZf_j_gb_fu[hjex[h]hkp_gZjby\
kgh\b^_gbbhkms_kl\ey_lkyg_`_eZgb_fZl\_j^hcmklZgh\dhcihemqblv`_eZ_fh_ug_
jZkkm`^Z_l_bg_`_eZ_l_Zijhklhbf__l_b^_ckl\m_l_
;_kihe_aghklv`_eZgbyfuh[km^beb:ijhkv[Z"Hijhkv[_kdZaZlvg_q_]hIjhkblvm:g]_eZ;h]Z
\ukrbobeb^jm]bokbeg_bf__lkfukeZAZdhguk_e_gghcZ[khexlgh[_kkljZklguGbdhfmg_
gm`gu\Zrb`Zeh[uh[b^ubkl_gZgby;eZ]h^Zjghklv^Zihlhfmqlh[eZ]h^Zjghklvihk\h_fm
dZq_kl\mklhbl[ebadhd[_amkeh\ghcex[\bBkdj_ggyy[eZ]h^Zjghklvwlhbaemq_gb_
khab^Zl_evghcwg_j]bbBa[ulhqgucihl_gpbZeijhkv[ugZijhlb\aZ^_j`dZdhgp_gljZpby
wg_j]bb\h^ghff_kl_@Zeh[uijhkv[ublj_[h\Zgbyy\eyxlkybah[j_l_gbyfbfZylgbdh\^ey
k[hjZwg_j]bbkex^_cFukebhnhjfe_ggu_\keh\Z^ZcbebohqmZ\lhfZlbq_kdbkha^Zxl
ba[ulhqgu_ihl_gpbZeuM\Zkwlh]hg_lgh\uk\hbfbfukeyfbiulZ_l_kvijblygmlvwlhdk_[_
Ijhkblvm\ukrbobeb^jm]boih^h[guokbeg_lgbdZdh]hkfukeZWlh\k_jZ\ghqlhijhkblv\
fZ]Zabg_\u^Zlv\Zflh\Zj[_kieZlghMex^_c\ufh`_l_ijhkblv\jZamfguoij_^_eZo_kebhgb
jZkiheh`_guhdZaZlv\Zfihfhsvk_hklZevgh_\wlhffbj_ihkljh_ghgZh[t_dlb\guoaZdhgZoZ
g_gZ`_eZgbbdhfmlhihfhqv
Ij_^klZ\vl_k_[_kblmZpbxdh]^ZA_feyijhkblmKhegpZiha\he_gbyi_j_clbgZ^jm]mxhj[blm
G_e_ih"LZd`_g_e_ihh[jZsZlvkykijhkv[hcddhfmeb[hdjhf_ex^_cBf__lkfukelhevdh
gZf_j_gb_\u[jZlvu^_ckl\bl_evghkZfb\u[bjZ_l_k\hxkm^v[m?kebiZjZf_lju\Zr_]h
baemq_gbykhhl\_lkl\mxl\Zr_fm\u[hjmbijbwlhfaZdhgug_gZjmrZxlkylh]^Z\uihemqZ_l_wlh
u[hjg_ijhkv[ZZ\ZrZj_rbfhklvbf_lvb^_ckl\h\Zlv
GZf_j_gb_g_kha^Z_lba[ulhqgucihl_gpbZeihlhfmqlhwg_j]byihl_gpbZeZ`_eZgbyjZkoh^m_lky
gZ^_ckl\b_@_eZgb_b^_ckl\b_kh_^bgyxlky\gZf_j_gbbGZf_j_gb_\^_ckl\bbjZkkZku\Z_l
kha^Zgguc`_eZgb_fba[ulhqgucihl_gpbZe_kl_kl\_ggufh[jZahf[_amqZklbyjZ\gh\_kguokbe
J_rZyijh[e_fm^_ckl\mcl_JZa^mfu\ZygZ^keh`ghklvxijh[e_fu\ukha^Z_l_ba[ulhqguc
�ihl_gpbZebhl^Z_l_wg_j]bxfZylgbdm_ckl\my\uj_Zebam_l_wg_j]bxgZf_j_gbyDZdba\_klgh
]eZaZ[hylkyZjmdb^_eZxlJ_ZebamygZf_j_gb_^h\_jycl_l_q_gbx\ZjbZglh\bijh[e_fZ
jZaj_rblkykZfZ
H`b^Zgb_[_kihdhckl\hjZa^mfvyb`_eZgbylhevdhhlgbfZxlwg_j]bxGZf_j_gb_\^_ckl\bbg_
lhevdhjZkoh^m_lwg_j]bxihl_gpbZeZghbaZdZqb\Z_l__\wg_j]_lbq_kdmxh[hehqdmq_eh\_dZu
fh`_l_m[_^blvky\wlhfgZijbf_j_h[mq_gbyAm[j_`dZhlgbfZ_lfgh]hkbebfZehqlh^Z_lAZlh
h[mq_gb_\^_ckl\bbdh]^Z\uihegy_lkyijZdlbq_kdZyjZ[hlZbebj_r_gb_aZ^Zqg_lhevdhg_
bklhsZ_lghbijbghkbl\^hogh\_gb_bm^h\e_l\hj_gb_
\ZjbZglh\Gh\hl\hijhkihq_fm`_j_ZebamxlkybgZrbhiZk_gby"JZa\_bofh`ghijbqbkeylvd
gZf_j_gbx"DZd\kgh\b^_gbyolZdb\j_Zevghc`bagbgZk\_qghij_ke_^mxl\ZjbZglukh
kp_gZjbyfbgZrbohiZk_gbc[_kihdhckl\Zg_ijbyagbg_gZ\bklb_^v_kebyg_ohqmwlh]hyg_
gZf_j_gwlhbf_lv"H^gZdhfu\k_jZ\ghihemqZ_flhq_]hZdlb\ghg_ohlbfuoh^bl
gZijZ\e_gghklvgZr_]h`_eZgbyg_bf__lagZq_gby"JZa]Z^dZdjh_lky\_s_[he__lZbgkl\_gghcb
fh]ms_kl\_gghckbe_bfydhlhjhc\g_rg__gZf_j_gb_
g_rg__gZf_j_gb_
GZf_j_gb_wlhkh\f_s_gb_`_eZgbyk^_ckl\b_fGZf_j_gb_qlheb[hk^_eZlvk\hbfbkbeZfb
\k_fagZdhfhwlh\gmlj_gg__gZf_j_gb_=hjZa^hkeh`g__jZkijhkljZgblv^_ckl\b_gZf_j_gbygZ
\g_rgbcfbjWlh_klv\g_rg__gZf_j_gb_K_]hihfhsvxfh`ghmijZ\eylvfbjhfLhqg__
\u[bjZlvfh^_evih\_^_gbyhdjm`Zxs_]hfbjZhij_^_eylvkp_gZjbcb^_dhjZpbb
Ihgylb_\g_rg_]hgZf_j_gbyg_jZaju\ghk\yaZghkfh^_evx\ZjbZglh\k_fZgbimeypbbkh
\j_f_g_fijhkljZgkl\hfbfZl_jb_cdhlhju_g_ih^^Zxlkyeh]bq_kdhfmh[tykg_gbxijbgylh
hlghkblvdfZ]bbbebdiZjZghjfZevgufy\e_gbyfhlwlby\e_gbyb^_fhgkljbjmxljZ[hlm
\g_rg_]hgZf_j_gbyhghgZijZ\e_ghgZ\u[hjebgbb`bagb\ijhkljZgkl\_\ZjbZglh\
gmlj_gg__gZf_j_gb_[_kkbevghij_\jZlblvy[ehgxgZljhibgd_\]jmrmg_rg__gZf_j_gb_lh`_
gbq_]hg_ij_\jZsZ_lhgh\u[bjZ_l\ijhkljZgkl\_\ZjbZglh\ljhibgdmk]jmr_c\f_klhy[ehgbb
hkms_kl\ey_li_j_oh^LZdy[ehgyaZf_sZ_lky]jmr_cKkZfhcy[ehg_cgbq_]hg_ijhbkoh^bl
ijhklh^_eZ_lkyih^f_gZfZl_jbZevgZyj_ZebaZpbyi_j_f_sZ_lky\ijhkljZgkl\_\ZjbZglh\kh^ghc
ebgbbgZ^jm]mxGbdZdZykbeZg_kihkh[gZdZdbflh\her_[gufh[jZahf^_ckl\bl_evghij_\jZlblv
h^bgij_^f_l\^jm]hcgZwlhgZijZ\e_gh\gmlj_gg__gZf_j_gb_gh_]h\hafh`ghklb\_kvfZ
h]jZgbq_gu
?kebihiulZ_l_kvfuke_ggh^\b]ZlvdZjZg^ZrgZklhe_m\Zkgbq_]hg_\uc^_lGh_keb\ubf__l_
�l\_j^h_gZf_j_gb_ij_^klZ\blvk_[_qlhhg^\b]Z_lky\hafh`ghm\Zkihemqblkyhimklbf\Zf
m^Zehkvk^\bgmlvdZjZg^Zrkf_klZ \h\kydhfkemqZ_mwdkljZk_gkh\dh_qlhihemqZ_lky\fFh`_l
ihdZaZlvky`mldh\ZlhkljZgguflhqlhyk_cqZkkdZ`mDZjZg^ZrgZkZfhf^_e_g_^\b]Z_lkyB\lh
`_\j_fywlh\Zfg_ijhklhdZ`_lkyi_j\hfkemqZ_\u^_eZ_l_ihiuldbk^\bgmlvdZjZg^Zr
wg_j]b_ck\hbofuke_cWlhcwg_j]bby\ghfZeh^eyi_j_f_s_gbyfZl_jbZevgh]hij_^f_lZh
\lhjhfkemqZ_\ukdhevabl_ihebgbyf`bagb]^_dZjZg^Zrbf__ljZagh_f_klhiheh`_gb_
Qm\kl\m_l_jZagbpm"
hldZjZg^Zre_`blgZklhe_KbehcgZf_j_gby\uij_^klZ\ey_l_qlhhggZqbgZ_l^\b]ZlvkyZr_
gZf_j_gb_kdZgbjm_lk_dlhjuijhkljZgkl\Z\dhlhjuodZjZg^ZraZgbfZ_l\k_gh\u_iheh`_gby
?kebfuke_ggh_baemq_gb_h[eZ^Z_l^hklZlhqghckbehcdZjZg^Zrihke_^h\Zl_evghfZl_jbZebam_lky
\gh\uolhqdZoj_Zevgh]hijhkljZgkl\ZIjbwlhfi_j_^\b]Z_lkyhl^_evguckehcdZjZg^ZrZ\lh
�\j_fydZdhklZevgu_kehb\lhfqbke_kehcgZ[ex^Zl_eyhklZxlkyg_ih^\b`gufb\b]Z_lkyg_
kZfij_^f_lZ_]hj_ZebaZpby\ijhkljZgkl\_\ZjbZglh\
G_m^b\bl_evgh_kebm\Zkgbq_]hg_ihemqZ_lkyIhqlbm\k_oex^_cih^h[gu_kihkh[ghklb
jZa\bluhq_gvkeZ[hB^_eh^Z`_g_\lhfqlhm\ZkkeZ[Zywg_j]_lbdZZ\lhfqlhhq_gvljm^gh
ih\_jblv\lZdmx\hafh`ghklvbke_^h\Zl_evgh\ua\Zlvmk_[yqbklh_\g_rg__gZf_j_gb_Ex^b
kihkh[gu_dl_e_dbg_amg_^\b]Zxlij_^f_luHgbh[eZ^ZxlmgbdZevghckihkh[ghklvxkbehc
\ZjbZglh\
k_qlhk\yaZghk\g_rgbfgZf_j_gb_fijbgylhkqblZlvfbklbdhcfZ]b_cbeb\emqr_fkemqZ_
g_h[tykgbfufby\e_gbyfbk\b^_l_evkl\Zhdhlhjuomki_rghkdeZ^u\ZxlkygZiuevgu_ihedb
H[u^_ggh_fbjh\haaj_gb_lZdb_\_sbgZqbklhhl\_j]Z_lBjjZpbhgZevgh_\k_]^Z\uau\Z_l
k\h_h[jZaguckljZoIh^h[guckljZobhp_i_g_gb_bkiulu\Zxlex^bgZ[ex^Zxsb_GEH
G_h[tykgbfh_y\e_gb_gZklhevdh^Ze_dhhlijb\uqghcj_Zevghklbqlh\g_]hg_ohq_lky\_jblvB\
lh`_\j_fyhghbf__llZdmxhr_ehfeyxsmx^_jahklv[ulvj_Zevgufqlh\uau\Z_lm`Zk
g_rg__gZf_j_gb_wlhlhlkemqZcdh]^Z_kebFZ]hf_lg_b^_ld]hj_lh]hjZb^_ld
FZ]hf_lm
:\u^mfZebwlhijhklhrmldZ"JZ[hlZ\g_rg_]hgZf_j_gbyg_h[yaZl_evghkhijh\h`^Z_lky
iZjZghjfZevgufby\e_gbyfbih\k_^g_\ghc`bagbfuihklhygghklZedb\Z_fkykj_amevlZlZfb
^_ckl\by\g_rg_]hgZf_j_gbyqZklghklbgZrbhiZk_gbybom^rb_h`b^Zgbyj_Zebamxlkybf_ggh
\g_rgbfgZf_j_gb_fGhihkdhevdm\^ZgghfkemqZ_hghjZ[hlZ_lg_aZ\bkbfhhlgZr_c\hebfug_
hkhagZ_fdZdbfh[jZahflZdihemqZ_lkyMijZ\eylv\g_rgbfgZf_j_gb_fgZfgh]hljm^g__q_f
\gmlj_ggbf
Ij_^klZ\vl_qlh\u\ukZ`b\Z_l_kvgZhkljh\]^_\klj_qZ_l_^bdZj_cL_i_jv`bagvaZ\bkblhllh]h
dZdk_[yih\_klbI_j\uc\ZjbZgl\u`_jl\Zuba\bgy_l_kvijbghkbl_^ZjuhijZ\^u\Z_l_kv
aZb]ju\Z_l_wlhfkemqZ_\ZrZmqZklv[ulvkt_^_gguflhjhc\ZjbZgl\uaZ\h_\Zl_evu
ijhy\ey_l_Z]j_kkb\ghklvgZiZ^Z_l_iulZ_l_kvih^qbgblvZrZmqZklveb[hih[_^blveb[h
ih]b[gmlvLj_lbc\ZjbZgl\uij_ih^ghkbl_k_[yohaybghfijZ\bl_e_fIjhklbjZ_l_k\hci_jkl
dZd\eZklvbf_xsbcb\Zfih^qbgyxlky?kebm\Zkg_lkhfg_gbc\kh[kl\_gghffh]ms_kl\_
^jm]b_lZd`_[m^ml^mfZlvqlhbgZq_g_\hafh`ghZr_fuke_ggh_baemq_gb_gZkljh_ghgZebgbb
`bagb]^_\u\eZklbl_ev
I_j\u_^\Z\ZjbZglZhlghkylkydjZ[hl_\gmlj_gg_]hgZf_j_gbyZlj_lbc\ZjbZgl^_fhgkljbjm_l
jZ[hlm\g_rg_]hg_rg__gZf_j_gb_ijhklh\u[bjZ_lgm`guc\ZjbZgl
FmoZ[vxsZykyhkl_dehjy^hfkhldjulhcnhjlhqdhcbf__l\gmlj_gg__gZf_j_gb_DZd\u
^mfZ_l_qlh[m^_l^eyg__\g_rgbfgZf_j_gb_f"GZijZrb\Z_lkyhl\_l\ue_l_lv\nhjlhqdm
h^gZdhwlhg_lZd?kebhgZhle_lblgZaZ^bhkfhljblkylhm\b^blaZdjulh_kl_dehbhldjulmx
�nhjlhqdmeyg__wlh[m^_lijhklh[he__jZkrbj_ggh_\b^_gb_j_Zevghklbg_rg__gZf_j_gb_\
qbklhf\b^_hldju\Z_li_j_^fmohc\k_hdgh
gmlj_gg__gZf_j_gb_hlghkblkydex[ufihiuldZf\ha^_ckl\h\ZlvgZhdjm`ZxsbcfbjgZh^ghcb
lhc`_ebgbb`bagbk_qlh\hafh`gh\ij_^_eZohl^_evgh\aylh]hk_dlhjZijhkljZgkl\Z
\ZjbZglh\hibku\Z_lkyba\_klgufbaZdhgZfb_kl_kl\hagZgbybmdeZ^u\Z_lky\jZfdb
fZl_jbZebklbq_kdh]hfbjh\haaj_gbyg_rg__gZf_j_gb_hlghkblkydihiuldZf\u[jZlvebgbx
`bagbgZdhlhjhcj_Zebam_lky`_eZ_fh_
L_i_jv\Zf^he`gh[ulvihgylghqlhijhe_l_lvq_j_aaZdjulh_hdghwlh\gmlj_gg__gZf_j_gb_
g_rg__`_gZf_j_gb_wlhi_j_clbgZebgbx`bagb]^_hdghhldju\Z_lkyFh`ghijbeZ]Zlv
g_q_eh\_q_kdb_mkbebyk^\bgmlvdZjZg^Zrkbehcfukeb:fh`ghh^gbfebrv\g_rgbfgZf_j_gb_f
kdZgbjh\ZlvijhkljZgkl\h\ZjbZglh\kjZagufbiheh`_gbyfbdZjZg^ZrZ
�himklbf\um\_j_guqlhg_kfh`_l_gZclbiZjdh\dm\hae_kmi_jfZjd_lZgZdZgmg_Jh`^_kl\Z
g_rg__`_gZf_j_gb_kh\k_chq_\b^ghklvx^himkdZ_lqlh\uih^t_a`Z_l_dkmi_jfZjd_lmb\wlhl
fhf_glf_klh^ey\Zkhk\h[h`^Z_lkyg_rg__gZf_j_gb_^Z`_g_lhqlh[ul\_j^hbg_ihdhe_[bfh
\_jbl\lZdmx\hafh`ghklvhghijhklh[_kkljZklghb[_ah]h\hjhqgh[_j_lk\h_
g_rg__gZf_j_gb_\_svjh`^_ggZy\bfijh\baZpbbih^h[gZyhaZj_gbx=hlh\blvkyd
\g_rg_fmgZf_j_gbx[_kihe_aghk_fZ]bq_kdb_jblmZeugZijZ\e_gugZlhqlh[u\ua\Zlv
kh[kl\_ggh\g_rg__gZf_j_gb_GhjblmZewlhebrvih^]hlh\dZd\her_[kl\ml_ZljZevgZy
ij_ex^by^_dhjZpbyIj_^klZ\vl_k_[_\hkg_\ue_lbl_\gbakhkdZeubqlh[ug_miZklv\u
^he`gu\ua\ZlvgZf_j_gb_ih\bkgmlv\\ha^mo_=hlh\blvkybijhbaghkblvaZdebgZgby\j_f_gbg_l
Klhbl\Zflhevdh\hagZf_jblvkyihe_l_lvbm\ZkwlhihemqZ_lkyAZdebgZgbybfZ]bq_kdb_
Zljb[mluebrvihfh]Zxlijh[m^blvlmkbemdhlhjmxbf__ldZ`^ucq_eh\_dghg_fh`_l
bkihevah\Zlv
Dkh`Ze_gbxmkh\j_f_ggh]hq_eh\_dZihqlbZljhnbjh\Zghmf_gb_mijZ\eylv\g_rgbf
gZf_j_gb_fEx^bmfm^jbebkv^Z`_gZqbklhaZ[ulvhlhfqlhdh]^Zlhhgb\eZ^_ebwlhc
kihkh[ghklvxG_ykgu_mihfbgZgbyijhkdZevau\Zxllhevdh\^j_\gboe_]_g^ZoK_cqZkg_q_]h^Z`_
biulZlvky^hdZaZlvqlh?]bi_lkdb_ibjZfb^ub^jm]b_ih^h[gu_khhjm`_gby[uebihkljh_guk
ihfhsvx\g_rg_]hgZf_j_gby;m^mlijbgyluex[u_]bihl_aughlhevdhg_wlZFg_dZ`_lky
kljhbl_eyfibjZfb^[ueh[u\_kvfZaZ[Z\ghmagZlvqlhihlhfdbkqblZyk\hbo^j_\gboij_^dh\
hlklZehcpb\bebaZpb_c[m^mlbadh`b\hge_alviulZykvjZa]Z^ZlvbolZcgmlhevdh\jZfdZo
\gmlj_gg_]hgZf_j_gby
Ghex^bg_ebr_gu\g_rg_]hgZf_j_gbyiheghklvxIjhklhhghgZdj_idhaZ[ehdbjh\Zghk_qlh
ijbgylhihgbfZlvih^fZ]b_c_klvg_qlhbgh_dZdihiuldbjZ[hluk\g_rgbfgZf_j_gb_f
Klhe_lbyfbZeobfbdb[_amki_rghiulZebkvgZclbnbehkhnkdbcdZf_gvdhlhjucij_\jZsZ_lex[hc
ij_^f_l\ahehlh:eobfbbihk\ys_ghfgh`_kl\haZimlZgguobkeh`guo^eyihgbfZgbydgb]:gZ
kZfhf^_e_dZd]eZkble_]_g^Zk_dj_lnbehkhnkdh]hdZfgymf_sZ_lky\g_kdhevdbokljhdZo
�\uk_q_gguogZbamfjm^ghcieZklbg_lZdgZau\Z_fhcbamfjm^ghckdjb`Zebeyq_]h`_lh]^Z
klhevdhdgb]"_jhylgh^eylh]hqlh[uihgylvwlbg_kdhevdhkljhd
ugZ\_jgh_keurZebhK\ys_gghf=jZZe_AZgbfZdlb\ghhohlbebkvfgh]b_^Z`_ij_^klZ\bl_eb
Lj_lv_]hj_coZIhklhygghoh^yle_]_g^uhih^h[guoZljb[mlZodhlhju_ydh[u^Zxl
g_h]jZgbq_ggmxkbemb\eZklvGZb\gu_aZ[em`^_gbyGbdZdhcij_^f_lg_fh`_l^Zlvkbem
N_lbrbaZdebgZgbyb^jm]b_fZ]bq_kdb_rlmqdbkZfbihk_[_g_bf_xlgbdZdhckbeuKbeZ\h
\g_rg_fgZf_j_gbbex^_cbobkihevamxsbo:ljb[mluebrv\dZdhclhkl_i_gbihfh]Zxl
ih^khagZgbx\dexqblv^j_fexsb_bkeZ[hjZa\blu_aZqZldb\g_rg_]hgZf_j_gby_jZ\
fZ]bq_kdmxkbemZljb[mlh\^Z_lbfimevk^eyijh[m`^_gby\g_rg_]hgZf_j_gby
�j_\gb_pb\bebaZpbb^hklb]ZeblZdh]hkh\_jr_gkl\Zqlhh[oh^bebkv[_afZ]bq_kdbojblmZeh\
?kl_kl\_gghlZdh_fh]ms_kl\hkha^Z\Zehkbevg_crbcba[ulhqgucihl_gpbZeIhwlhfm
pb\bebaZpbbih^h[gu_:leZglb^_hldju\Zxsb_lZcgu\g_rg_]hgZf_j_gby\j_fyhl\j_f_gb
mgbqlh`ZebkvjZ\gh\_kgufbkbeZfbHkdhedblZcgh]hagZgby^hreb^hgZkdZdfZ]bq_kdb_
ijZdlbdbp_evdhlhjuo\hkkha^Zlvml_jyggh_H^gZdhwlhebrvkeZ[u_bih\_joghklgu_
ihiuldbb^msb_iheh`ghfmimlb\gmlj_gg_]hgZf_j_gbyKmlvkbeubfh]ms_kl\Z\g_rg__
gZf_j_gb_lZdbhklZ_lkyaZ]Z^dhc
fZylgbdZfbihkdhevdmhgbiblZxlkywg_j]b_c\gmlj_gg_]hgZf_j_gbyMijZ\e_gb_\g_rgbf
gZf_j_gb_f\hafh`ghlhevdhijbgZebqbbiheghck\h[h^uhlfZylgbdh\Fh`ghkdZaZlva^_kvhgb
h^_j`ZebhdhgqZl_evgmxih[_^m\[hjv[_kq_eh\_dhf
BlZdfu\uykgbebqlhijbjh^Zfuke_gghcwg_j]bbgZijZ\e_gghcgZ^hklb`_gb_p_eb
ijhy\ey_lky\lj_onhjfZo`_eZgb_\gmlj_gg__gZf_j_gb_b\g_rg__@_eZgb_wlh
dhgp_gljZpby\gbfZgbygZkZfhcp_ebDZd\b^bl_`_eZgb_g_bf__lgbdZdhckbeuFh`ghkdhevdh
m]h^gh^mfZlvhp_eb`_eZlv__ghgbq_]hhlwlh]hg_baf_gblkygmlj_gg__gZf_j_gb_wlh
dhgp_gljZpby\gbfZgbygZijhp_kk_k\h_]h^\b`_gbydp_ebWlhm`_jZ[hlZ_lghlj_[m_lfgh]h
mkbebcg_rg__gZf_j_gb_wlhdhgp_gljZpby\gbfZgbygZlhfdZdp_evj_Zebam_lkykZfZ
g_rg__gZf_j_gb_ijhklhiha\hey_lp_ebj_Zebah\ZlvkykZfhcIjbwlhfih^jZamf_\Z_lkyl\_j^Zy
m[_`^_gghklv\lhfqlh\ZjbZglj_ZebaZpbbp_ebm`_kms_kl\m_lbhklZ_lkylhevdh_]h\u[jZlv
gmlj_ggbfgZf_j_gb_fp_ev^hklb]Z_lkyZ\g_rgbf\u[bjZ_lky
gmlj_gg__gZf_j_gb_fh`ghhoZjZdl_jbah\ZlvnhjfmehcYgZklZb\ZxgZlhfqlhg_rg__
gZf_j_gb_ih^qbgy_lkykh\k_f^jm]hfmijZ\bemH[klhyl_evkl\ZkdeZ^u\ZxlkylZdqlhbeb
IhemqZ_lkylZdqlhJZagbpZh]jhfgZyi_j\hfkemqZ_\uZdlb\gh^_ckl\m_l_gZfbjlZd
qlh[uhgih^qbgbekyh\lhjhfkemqZ_aZgbfZ_l_ihabpbxklhjhgg_]hgZ[ex^Zl_ey\k_ihemqZ_lky
ih\Zr_c\he_ghdZd[ukZfhihk_[_ug_baf_gy_l_Z\u[bjZ_l_Ihe_l\hkg_ijhbkoh^bl
bf_gghihnhjfme_IhemqZ_lkylZdqlhye_qmZg_YgZklZb\ZxgZlhfqlh[ue_l_lv
gmlj_gg__gZf_j_gb_klj_fblkydp_ebgZijyfmxgZijhehfg_rg__gZf_j_gb_gZijZ\e_ghgZ
ijhp_kkkZfhklhyl_evghcj_ZebaZpbbp_ebg_rg__gZf_j_gb_g_lhjhiblky^hklb]gmlvp_ebhgZ
blZd\dZjfZg_LhlnZdlqlhp_ev[m^_l^hklb]gmlZ\hh[s_g_ih^\_j]Z_lkykhfg_gbxbg_
h[km`^Z_lkyg_rg__gZf_j_gb_g_mfhebfhoeZ^ghdjh\gh[_kkljZklghbg_hl\jZlbfh^\b]Z_l
p_evdj_ZebaZpbb
Qlh[uhlebqblv]^_jZ[hlZ_l\Zr_\gmlj_gg__gZf_j_gb_Z]^_\g_rg__bkihevamcl_ijbf_jgh
lZdb_^\mklhjhggb_khihklZ\e_gbyiulZ_l_kvq_]hlh^h[blvkyhlwlh]hfbjZhgkZf^Z_l\Zflh
qlhohlbl_[hj_l_kvaZf_klhih^khegp_ffbjjZkdju\Z_l\Zfk\hbh[tylbyehfbl_kv\aZi_jlmx
^\_jv^\_jvkZfZi_j_^\ZfbjZkiZob\Z_lkyiulZ_l_kvijh[blvkykd\havkl_gmkl_gZ
jZkklmiZ_lkyi_j_^\ZfbklZjZ_l_kv\ua\Zlv\k\h_c`bagbdZdb_lhkh[ulbyhgbkZfbijboh^yl
h[s_f\gmlj_ggbfgZf_j_gb_f\uiulZ_l_kvi_j_f_klblvk\hxj_ZebaZpbxhlghkbl_evgh
ijhkljZgkl\Z\ZjbZglh\Z\g_rg__gZf_j_gb_i_j_f_sZ_lkZfhijhkljZgkl\h\ZjbZglh\lZdqlh
\ZrZj_ZebaZpbyhdZau\Z_lkylZf]^_gZ^hIhgbfZ_l_\q_fjZagbpZ"J_amevlZlh^bgblhl`_gh
imlb^hklb`_gbykh\k_fjZagu_
?keb\Zrb^_ckl\byfh`ghhibkZlv\lhjhcqZklvxwlbokhihklZ\e_gbcagZqbl\uihcfZeb\g_rg__
gZf_j_gb_Dh]^Z\u[hj_l_kvlhklZjZ_l_kvijhlhedgmlvk\hxj_ZebaZpbx\ijhkljZgkl\_
\ZjbZglh\Zdh]^Z\u[bjZ_l_ijhkljZgkl\hkZfhb^_ld\ZfDhg_qghijhkljZgkl\h\ZjbZglh\
�kZfhklhyl_evghg_klZg_li_j_f_sZlvkyhlghkbl_evgh\Zr_cj_ZebaZpbbeywlh]h\u^he`gu
ij_^ijbgylvhij_^_e_ggu_^_ckl\byH^gZdhwlb^_ckl\bye_`ZlaZjZfdZfbijb\uqguob
h[s_ijbgyluoij_^klZ\e_gbcIhoh^m\k_cdgb]by[m^mijb\h^blv\Zfijbf_juhlebqby\
ih^oh^Zo\gmlj_gg_]hb\g_rg_]hgZf_j_gbyg_rg__gZf_j_gb_y\ey_lkydjZ_m]hevgufdZfg_f
LjZgk_jnbg]Zg_fdjh_lkydexqdAZ]Z^d_Kfhljbl_eyZbf_gghihq_fmg_gm`gh[hjhlvkyk
�ey\g_rg_]hgZf_j_gbyg_lgbq_]hg_\hafh`gh]hufh`_l_e_lZlvb\j_ZevghklbbebkdZ`_f
oh^blvih\h^__kebm\Zk\g_rg__gZf_j_gb_OjbklZNbabq_kdb_aZdhguijbwlhfgbdZdg_
�gZjmrZxlky_eh\lhfqlhnbabq_kdb_aZdhgujZ[hlZxl\h^ghfhl^_evgh\aylhfk_dlhj_
fZl_jbZevghcj_ZebaZpbbJZ[hlZ\g_rg_]hgZf_j_gbyijhy\ey_lky\^\b`_gbbj_ZebaZpbbih
jZagufk_dlhjZfijhkljZgkl\Z\ZjbZglh\jZfdZoh^gh]hj_Zebah\Zggh]hk_dlhjZe_lZlv
�g_\hafh`gheywlh]h\Zfg_h[oh^bfhijhlb\h^_ckl\h\Zlvijbly`_gbxA_febZwlhjZ[hlZ
\gmlj_gg_]hgZf_j_gbylj_[mxsZyaZljZlwg_j]bbgZij_h^he_gb_kbeuly`_klbK\h[h^gucihe_l
dZd\hkg_lZdbgZy\mwlhg_\Zr_j_Zevgh_^\b`_gb_\fZl_jbZevghfijhkljZgkl\_Zbaf_g_gb_
�hlghkbl_evgh]hiheh`_gby\Zr_cj_ZebaZpbbjm]bfbkeh\Zfbl_ehihke_^h\Zl_evgh
fZl_jbZebam_lky\gh\uolhqdZonbabq_kdh]hijhkljZgkl\Z
Fh`gh_s_kdZaZlvg_\ukZfbe_lbl_q_j_aijhkljZgkl\hZhgh^\b`_lkyhlghkbl_evgh\Zk\
khhl\_lkl\bbk\u[hjhf\Zr_]h\g_rg_]hgZf_j_gbyKdhj__\k_]hwlha\mqblg_kh\k_fdhjj_dlgh
ghfuk\Zfbg_[m^_fm]em[eylvky\l_hjbxhlghkbl_evghklbFufh`_flhevdh^h]Z^u\ZlvkydZd
wlhijhbkoh^blgZkZfhf^_e_
�eylh]hqlh[uihe_l_lv\Zfg_h[oh^bfhbf_lv[_ah]h\hjhqgmx\_jm\lhqlhwlhfh`ghk^_eZlv
Ihq_fmOjbklhkkdZaZelZd[_aZi_eeypbhgghijhklhIh\_j_\Zr_c^Z[m^_l\Zf"Ihlhfmqlhfu
g_fh`_fqlheb[hihemqblvbebk^_eZlvg_bf_ygZf_j_gby:gZf_j_gbyg_l[_a\_juFug_
fh]eb[ubrZ]mklmiblv_keb[ug_\_jbebqlhwlh\hafh`ghH^gZdhm[_^blvjZamf\lhfqlh\
j_Zevghklbfh`ghe_lZlvlZd`_dZdb\hkg_g_m^Zklkyh\kydhfkemqZ_\h[uqghfkhklhygbb
khagZgbyG_dhlhjufch]Zf\Bg^bbm^Z_lky\ijhp_kk_f_^blZpbbhlhj\ZlvkyhliheZ H^jm]bo
^hklh\_jguoijhy\e_gbyoe_\blZpbbfg_ebqghg_ba\_klgh\fhafh`ghbogZf_j_gbyo\ZlZ_l
lhevdhgZlhqlh[ugZkljhblvkygZ^\b`_gb_\ZjbZglh\ijbdhlhjhfl_eh\bkbl\\ha^mo_
IjbgbfZy\h\gbfZgb_h]jhfgu_\hafh`ghklbch]h\\kjZ\g_gbbkh[uqgufbex^vfb\ufh`_l_
k_[_ij_^klZ\blvgZkdhevdhkeh`ghih^qbgblv\he_\g_rg__gZf_j_gb_
hkg_^j_fexsbcjZamf_s_kihkh[_g^himklblv\hafh`ghklvihe_lZgh\khagZgbb^eyg_]hwlh
�\_svg_ihklb`bfZydZd[u\uk_[ygbm[_`^Zebhe`gZ[ulvg_ijhklh\_jZZagZgb__jZ
ih^jZamf_\Z_l\hafh`ghklvkhfg_gby=^__klv\_jZlZf_klvf_klhbkhfg_gbxAgZgb_bkdexqZ_l
khfg_gb__^v\ug_khfg_\Z_l_kvqlhy[ehdh[jhr_ggh_\ZfbmiZ^_lgZa_fex"u\wlhg_
\_jbl_ZijhklhagZ_l_Qbklh_\g_rg__gZf_j_gb_k\h[h^ghhlkhfg_gbyZagZqblbhl\_ju?keb
\hkg_^eyihe_lZ^hklZlhqghlhevdhgZf_dZgZ\g_rg__gZf_j_gb_lh\fbj_bg_jlghc
fZl_jbZevghcj_ZebaZpbbgZf_j_gb_^he`gh[ulvZ[khexlghqbklufGhimklv\Zkg_jZkkljZb\Z_l
�g_\hafh`ghklvh[j_klbqbklh_gZf_j_gb_eyj_ZebaZpbb\Zr_cp_eb\iheg_khc^_lbgZf_j_gb_
\lhjh]hkhjlZIjhklhihlj_[m_lkyhij_^_e_ggh_\j_fyqlh[ubg_jlgZyj_ZebaZpby
jZkdjmlbeZkv
dhgl_dkl_\g_rg_]hgZf_j_gby\hagbdZ_lbgl_j_kguc\hijhkqlhlZdh_]bigha"YaZljm^gyxkv
lhqghhij_^_eblvy\ey_lkyebwlhj_amevlZlhfjZ[hlu\gmlj_gg_]hgZf_j_gbybeb\g_rg_]h
Wg_j]bbfuke_cy\ghg_o\ZlZ_lqlh[ukbehc\gmlj_gg_]hgZf_j_gbyi_j_^\b]Zlvij_^f_lu^Z`_
kZfu_e_]db_H^gZdhwlhcwg_j]bb\iheg_^hklZlhqgh^eyi_j_^Zqbhlh^gh]hq_eh\_dZd^jm]hfm
jZaebqguo\gmr_gbcMg_dhlhjuoex^_cgZ[ex^Zxlkyyjdh\ujZ`_ggu_kihkh[ghklbgZijZ\eylv
^hklZlhqghfhsgucwg_j]_lbq_kdbcihlhd?kebhgfh^_ebjm_lkyhij_^_e_ggufbfukeyfblhm
gZ^_xkvqlh]bighlba_jhjm^m_lebrvdZdbflhfZ]g_lbq_kdbf\a]ey^hfbebiZkkZfbjmd"L_f
[he__qlh^eywg_j]_lbq_kdh]h\ha^_ckl\byg_\k_]^Zh[yaZl_evghgZebqb_\bamZevgh]hbebj_q_\h]h
dhglZdlZH^gZdhgZkdhevdhfg_ba\_klgh]bigha^_ckl\m_l\hkgh\ghfgZ[ebadbojZkklhygbyo
Lh]^Z_kl_kl\_gghij_^iheh`blvqlhhgy\ey_lkyj_amevlZlhfi_j_^Zqbfuke_gghcwg_j]bbk
ihfhsvx\gmlj_gg_]hgZf_j_gbyl_o`_kemqZyodh]^Z]bighaijhy\ey_lkygZ[hevrbo
jZkklhygbyo\g_rg__gZf_j_gb_g_khfg_gghb]jZ_l]eZ\gmxjhev_keba^_kvg_aZ^_ckl\h\Zgu
dZdb_lh^jm]b_f_oZgbafu
Qlh[uihqm\kl\h\Zlv\g_rg__gZf_j_gb_g_h[oh^bfh\uj\Zlvkybaijhdjmklh\Zeh`Zijb\uqguo
ij_^klZ\e_gbcbhsms_gbcJZamfkms_kl\m_l\madbojZfdZoh[s_ijbgylh]hfbjh\haaj_gby
uj\ZlvkyaZwlb]jZgbpuljm^ghihlhfmqlhlZdhcijhju\fh`gh\k\hxhq_j_^vhkms_kl\blv
lhevdh\g_rgbfgZf_j_gb_fJZamflZdijhklhg_hl^Zklk\hbihabpbbIhemqZ_lkyaZfdgmlucdjm]
^eylh]hqlh[uihklbqv\g_rg__gZf_j_gb_lj_[m_lkykZfh\g_rg__gZf_j_gb_wlhf\ky
keh`ghklv
;hxkvjZahqZjh\Zlvg_dhlhjuoqblZl_e_cl_fqlhfg_g_ba\_klgumijZ`g_gbyjZa\b\Zxsb_
\g_rg__gZf_j_gb_P_evlZdbomijZ`g_gbcgZ\_jgh_a\mqZeZ[udZd\hagZf_jblvkyaZbf_lv
gZf_j_gb_?^bgkl\_ggZy\hafh`ghklv]em[`_ihgylvijbjh^m\g_rg_]hgZf_j_gbywlhijZdlbdZ
hkhagZgguokgh\b^_gbcj_Zevghklbyfh]m\f_klhmijZ`g_gbcij_^eh`blvijZdlbdmhkhagZgghc
`bagbWlhagZqblg_klhevdhlj_gbjh\Zlvkykdhevdh`blv\g_rgbfgZf_j_gb_fJ_Zevghklv
hlebqZ_lkyhlkgZlhevdhbg_jlghklvxfZl_jbZevghcj_ZebaZpbb\ijhkljZgkl\_\ZjbZglh\k_
hklZevgh_h^bgZdh\h
ufh`_l_aZ^Zlv\hijhk_kebfug_kihkh[gumijZ\eylv\g_rgbfgZf_j_gb_flhgZqlh`_lh]^Z
fh`ghjZkkqblu\Zlv"Dhg_qghfgh]hlhggu_]eu[u\u\jy^ebkfh`_l_^\b]ZlvGhbg_jlghklv
fZl_jbZevgh]hfbjZfh`ghij_h^he_lv\j_f_g_fH[s_ijbgylucbijb\uqgucimlv^hklb`_gby
p_e_chkgh\ZggZ\gmlj_gg_fgZf_j_gbbKmlvLjZgk_jnbg]Zkhklhbl\lhfqlh[ugZh[hjhl
hldZaZlvkyhl\gmlj_gg_]hgZf_j_gbybbkihevah\Zlv\g_rg__
Ljm^ghijh\_klb]jZgv]^_dhgqZ_lky\gmlj_gg__gZf_j_gb_bgZqbgZ_lky\g_rg__gmlj_gg__
gZf_j_gb_ij_\jZsZ_lky\h\g_rg__dh]^ZkhagZgb_kh_^bgy_lkykh]eZkh\u\Z_lkykeb\Z_lkyk
ih^khagZgb_fWlZ]jZgvg_meh\bfZWlhihoh`_gZhsms_gb_k\h[h^gh]hiZ^_gbybebgZlh
qm\kl\hdh]^Z\i_j\u_m^Zehkvih_oZlvgZ^\modhe_kghf\_ehkbi_^_Ghemqr_\k_]hwlh
h[tykgy_lkyhsms_gb_fihe_lZ\hkg_dh]^Z\ugZf_j_gghih^gbfZ_l_k_[y\\ha^mo
KhagZgb_keblhbiheghklvxkh]eZkh\Zgghkih^khagZgb_f\hij_^_e_gghfmadhfk_]f_gl_Zf
e_]dhihr_\_eblviZevpZfbjmdg_fgh]hljm^g__iZevpZfbgh]_s_ljm^g__mrZfbZ\gmlj_ggbfb
hj]ZgZfbihqlbg_\hafh`ghg_rg__gZf_j_gb_jZa\blh_s_keZ[__Kh]eZkh\ZlvkhagZgb_b
ih^khagZgb_\gZf_j_gbbhlhj\Zlvkyhla_febbihe_l_lvgZklhevdhljm^ghqlhwlhkqblZ_lky
ijZdlbq_kdbg_\hafh`guf
Fu[m^_fklZ\blvi_j_^kh[hc[he__ijba_fe_ggu_p_ebE_\blZpbywlh\ukr__ijhy\e_gb_
qbklh]h\g_rg_]hgZf_j_gbyGhkbeZ\g_rg_]hgZf_j_gbygZklhevdh\_ebdZqlh^Z`_gbqlh`ghc
_]hqZklb^hklZlhqgh^eyihemq_gby\gmrbl_evguoj_amevlZlh\ih\k_^g_\ghc`bagb\g_rg__
gZf_j_gb_jZ[hlZ_lg_aZ\bkbfhhlgZr_c\hebb^_ckl\m_laZqZklmx\h\j_^GZijbf_jwlh
ijhy\ey_lkydZdj_ZebaZpbygZrboom^rboh`b^ZgbcFum`_h[km`^ZebkblmZpbb\dhlhjuo
g_gZ\b^bl_hlq_]h`_eZ_l_hl\_jl_lvkyLZdijhbkoh^blihlhfmqlhfuke_ggh_baemq_gb_
gZkljh_ggh_gZg_`_eZl_evgh_kh[ulb_i_j_ghkbl\Zk\k_dlhj]^_wlhkh[ulb_dZdjZabf__lf_klh
Ghk^jm]hcklhjhgu\u\_^vg_gZf_j_gubf_lvg_`_eZl_evgh_"=^_`_a^_kvjZ[hlZgZf_j_gby"
gmlj_gg__gZf_j_gb_gZijZ\e_ghgZlhqlh[uba[_`Zlvg_`_eZl_evgh]hZkaZ^_\Z_laZ`b\h_lh
qlh[_kihdhbl\gmrZ_lhiZk_gbybg_ijbyagvu\k_c^mrhcohlbl_wlh]hba[_`ZlvJZamf[hblky
^mrZl_f[he__hiZkZ_lkyjZamfqm\kl\m_lg_ijbyagv^mrZlh`_g_bf__lgbq_]hijhlb\
�jZamfg_gZ\b^bl^mrZbih^Z\ghmrZbjZamfiheghklvx_^bgh]eZkgufhf_gl
kh]eZkh\ZgghklbkhagZgbybih^khagZgbydZdjZabijh[m`^Z_lky\g_rg__gZf_j_gb_hllhevdh
gZijZ\e_ghhghg_lm^Zdm^Z\Zfgm`ghHgZijZ\e_gghklb\g_rg_]hgZf_j_gbya^_kv]h\hjblv
^Z`_g_kh\k_fdhjj_dlgh?keb\gmlj_gg__gZf_j_gb_bf__lq_ldmxgZijZ\e_gghklvba[_`Zlv
g_`_eZl_evgh]hlh\g_rg__gZf_j_gb_mdZau\Z_lkdhj__g_gZijZ\e_gb_Za_e_guck\_l^ey
j_ZebaZpbblh]h\q_fkh]eZkh\Zgu^mrZbjZamf:kh]eZkh\Zguhgb\h^ghf\hp_gd_kh[ulby
@_eZl_evghhghbebg_lg_bf__lagZq_gbyg_rg__gZf_j_gb_\b^bl_^bgkl\h^mrbbjZamfZb
ijhklh\u[bjZ_lkhhl\_lkl\mxsbck_dlhj\ijhkljZgkl\_\ZjbZglh\
Dkh`Ze_gbx\`bagb^mrZbjZamfqZs_\k_]h_^bgu\g_ijbylbbq_]heb[hIhwlhfmj_ZebaZpby
om^rboh`b^Zgbcy\ey_lkygZb[he__oZjZdl_jghcbeexkljZpb_cjZ[hlu\g_rg_]hgZf_j_gbyEx^b
dZdijZ\behkfmlghij_^klZ\eyxlq_]hhgb`_eZxl\k_c^mrhcghhq_gvohjhrhagZxlq_]hohlyl
ba[_`ZlvQlh[uih^qbgblv\g_rg__gZf_j_gb_k\h_c\he_g_h[oh^bfh^h[b\Zlvkykh]eZkby^mrbb
jZamfZ\ihablb\guomklj_fe_gbyob\u[jZku\Zlvbak\hbofuke_c\k_g_]Zlb\gh_um`_agZ_l_
dZdh_\j_^gh_\ebygb_hdZau\Z_lhljbpZl_evgucgZkljhc\gZr_c`bagbujZ`Zyg_^h\hevkl\hb
g_ijbylb_\uih^\_j]Z_l_kv^_ckl\bxjZ\gh\_kguokbe\iZ^Z_l_\aZ\bkbfhklvhl^_kljmdlb\guo
fZylgbdh\bhjb_glbjm_l_k\h_fuke_ggh_baemq_gb_gZg_]Zlb\gu_k_dlhjuijhkljZgkl\Zg_rg__
gZf_j_gb_knhjfbjh\Zggh_g_]Zlb\hfij_l\hjy_l_]h\`bagv
LZdbfh[jZahf\g_rg__gZf_j_gb_fh`_l^_ckl\h\ZlvihfbfhgZr_c\hebH\eZ^_lvwlhckbehc
ljm^ghgh__fh`ghaZklZ\blvjZ[hlZlvgZk_[yJ_r_gb_flZdhcaZ^ZqbfubaZcf_fkyFum`_
\uykgbebdZdke_^m_lihklmiZlvqlh[u^_ckl\b_\g_rg_]hgZf_j_gbyg_reh\h\j_^g_
kha^Z\Zlvihl_gpbZeh\\Z`ghklbbhldZaZlvkyhlg_]Zlb\ZHklZehkvjZah[jZlvkyqlhgm`gh^_eZlv
^eylh]hqlh[u\g_rg__gZf_j_gb_kem`behihklZ\e_gghcp_ebWlhg_lZdijhklhdZdihl_j_lv
\her_[gmxeZfim:eZ^^bgZghf_lh^uihfh]Zxsb_aZimklblvf_oZgbaf\g_rg_]hgZf_j_gby\k_
`_bf_xlky
hafh`ghfgh]h_\baeh`_gghfhklZehkv^ey\Zkg_ykgufWlh^_ckl\bl_evghljm^gZy^ey
ihgbfZgbyl_fZihlhfmqlh\g_rg__gZf_j_gb_g_\hafh`ghhibkZlvkeh\ZfbH^gZdhkdhjh
dZjlbgZijhykgblkyMf_gyg_l`_eZgbygZimkdZlvlmfZgqlh[uaZbgljb]h\Zlv\ZkdZdwlhex[yl
^_eZlvZ^_ilug_dhlhjuordheb^moh\guol_q_gbck_qlhg_h[oh^bfhagZlv\ugZc^_l_\wlhc
dgb]_k_qlhg_h[oh^bfhmf_lv\uijbh[j_l_l_bak\h_]hhiulZ_keb[m^_l_ijbf_gylv
ijbgpbiuLjZgk_jnbg]ZgZijZdlbd_GbdZdboki_pbZevguoaZgylbcblj_gbg]h\g_ihlj_[m_lky
Gbq_]hfbklbq_kdh]hblZcgh]h\LjZgk_jnbg]_g_l
LZcgh_agZgb_dZdijZ\behhdjm`_ghbghkdZaZgbyfbbg_^hfhe\dZfbGhykghfukeysbcdZd
ba\_klghykghbaeZ]Z_lB_keb\eZ^_xsbclZcgufagZgb_fohq_lihdZaZlvqlh_fmba\_klgh
g_qlhlZdh_qlhhgfh`_lydh[uih\_^Zlvlhevdhk\h_fmmq_gbdmgZmrdhZ\hklZevgh_\j_fy
ykghg_ij_^klZ\ey_l\q_fkmlt_]hagZgby
Fug_[m^_fiulZlvkyh[j_klbZ[khexlgh_gZf_j_gb_kihkh[gh_ih^gylvl_eh\\ha^mo?keb[
agZlvdZdwlh^_eZlvlhb]h\hjblv[ueh[u[hevr_g_hq_f?klvijhkljZgkl\h\ZjbZglh\_klv
\hafh`ghklv\u[hjZ\u[bjZcl_k\hc\ZjbZglblhqdZGZrZaZ^ZqZkhklhbl\lhfqlh[u
�gZmqblvky^h[b\Zlvkyp_ebbkihevamyk\hb\hafh`ghklbZ`_ijb\k_cboh]jZgbq_gghklb
LjZgk_jnbg]ij_^hklZ\ey_lagZgb_kihkh[gh_ijh[m^blvkbeudhlhju_fug_bkihevam_fB^ey
wlh]hg_lj_[m_lkybagmjylvk_[yf_^blZpbyfblj_gbjh\dZfbhkhagZggufkgh\b^_gb_fbijhqbfb
fbklbq_kdbfbaZgylbyfbhldhlhjuofh`_ldjurZih_oZlvDhg_qghfh^_evLjZgk_jnbg]Z
dZ`_lkyg_\_jhylghch\k_wlh^_ckl\bl_evghljm^ghih\_jblvL_fg_f_g__klhblebrv
i_j_kfhlj_lvijb\uqgu_\a]ey^ugZfbjb\ukfh`_l_^h[blvkylh]hqlhjZgvr_dZaZehkv
g_^hklb`bfufB\kdhj_\Zfij_^klhblm[_^blvky\g_rg__gZf_j_gb_^_ckl\bl_evghfh`gh
aZklZ\blvjZ[hlZlvgZk_[y
Kp_gZjbcb]ju
�Z\Zcl_hiylv\_jg_fkydkgh\b^_gbyfKguhq_gvieZklbqguihwlhfmkem`Zlij_djZkghc
^_fhgkljZpbhgghcfh^_evx^eyihgbfZgbyf_oZgbafZjZ[hlu\g_rg_]hgZf_j_gbyFum`_
\uykgbebqlhkmsghklvkgh\b^_gby\hfgh]hfkoh^gZkj_Zevghc`bagvxk_qlhijhbkoh^bl\h
kg_y\ey_lkyj_amevlZlhfb]juihkp_gZjbxdhlhjuc\u[bjZ_lgZrZ^mrZDh]^ZjZamfkiblfu
�\b^bfkgughfubog_ihfgbfmrZ\^ZgghfkemqZ_iml_r_kl\m_l\ijhkljZgkl\_\ZjbZglh\
[_kdhgljhevgh=^_hgZ\wlh\j_fyrey_lkyg_ba\_klghk_gZrbhkhagZggu_\hkihfbgZgby
gZoh^ylkyih^dhgljhe_fjZamfZKgudhlhju_fuihfgbf\hagbdZxl\i_jbh^dh]^ZjZamf
^j_fe_lDhgljhev_]h\wlh\j_fyhkeZ[e_gbhg\uklmiZ_lebrv\jhebiZkkb\gh]hgZ[ex^Zl_ey
JZamfgbq_]hg_\hh[jZ`Z_lb_fmgbq_]hg_dZ`_lkyHg\hkijbgbfZ_llhqlh\b^bl^mrZ\
g_j_Zebah\Zgguok_dlhjZoijhkljZgkl\Z\ZjbZglh\
[_kkhagZl_evghfkgh\b^_gbbjZamfg_^h\e__lgZ^^mrhck\hbfdhgljhe_fJZamfkfhljbldbgh
dZdajbl_evB\lh`_\j_fyhgi_j_`b\Z_lm\b^_ggh_bwlbi_j_`b\Zgbyi_j_^Zxlky^mr_dhlhjZy
kjZam`_gZkljZb\Z_lkygZk_dlhjkhhl\_lkl\mxsbch`b^ZgbyfLZdbfh[jZahfkp_gZjbcf_gy_lky
�^bgZfbq_kdbihoh^m^_eZ_dhjZpbbb^_ckl\mxsb_ebpZf]gh\_gghih^kljZb\Zxlkyih^
baf_gyxsbckykp_gZjbchh[jZ`_gb_^_ckl\bl_evghmqZkl\m_l\kgh\b^_gbbghlhevdh\dZq_kl\_
]_g_jZlhjZb^_c
hkg_ijhbkoh^bllZd\Zkihk_lbeZfbfhe_lgZyfukevqlhdlhlhgZkljh_gZ]j_kkb\ghbwlh
f]gh\_gghj_Zebam_lkyhg\Zfm]jh`Z_lGhdZdlhevdhnex]_j\Zr_]hfg_gbykdehgbeky\
^jm]mxklhjhgm\jZ]kjZam`_ij_\jZlbeky\^jm]ZLZd`_\_^_lk_[ydhl_ghdi_j_^a_jdZehf_]h
gZkljh_gb_ieZ\Z_lhl^jm`_ex[gh]h^hZ]j_kkb\gh]hHg\b^blgZijhlb\k_[ykm[t_dlZb
hp_gb\Z_lqlhfh`ghhlg_]h`^ZlvKgZqZeZhlghr_gb_g_cljZevgh_ex[hiulkl\hGh\hlhg
ih^gbfZ_leZimhp_gdZf]gh\_gghkdehgy_lky\klhjhgm\hafh`ghchiZkghklbdhl_ghd
hs_lbgb\Z_lkygZiZ^Z_laZsbsZ_lkyIhlhfhliju]b\Z_lgZaZ^\b^blk\hxdhfbqgmxnb]mjmb
_]hgZkljh_gb_kf_gy_lkygZb]jb\h_:aZl_f\k_ihgh\hfmhllZddhl_ghd^bgZfbq_kdb
dhjj_dlbjm_lk\hc`_kp_gZjbcHglhgZiZ^Z_lgZk\h_hljZ`_gb_lh\^jm]Z]j_kkbykf_gy_lky
^jm`_ex[b_f
Q_eh\_ddhjj_dlbjm_lkp_gZjbc\[_kkhagZl_evghfkgh\b^_gbblhqghlZd`_Dhl_ghdg_hkhagZ_l
kfhljbfky\a_jdZehg_kl_f\ujZ`_gb_febpZdhlhjh_h[uqghbf__f"Hghf_gy_lkykjZam`_dZd
lhevdhq_eh\_d\a]eygme\a_jdZehBaf_g_gb_ijhbkoh^blf]gh\_gghfu^Z`_wlh]hg_aZf_qZ_f
Wlhijhbkoh^blbaaZ\ujZ[hlZgghck^_lkl\Zijb\uqdbb`_eZgby\u]ey^_lvhij_^_e_gguf
h[jZahfKlhblkdZaZlvj_[_gdmIhkfhljb\a_jdZehdZdZylug_djZkb\Zydh]^ZieZq_rvebph
kjZam`_baf_gblkyajhkeu_ex^blZd`_kfhljylgZk\h_hljZ`_gb_khij_^_e_ggufh`b^Zgb_f
gZijbf_jYk_[_gjZ\exkvDZdy\u]ey`m"Yk_[_g_gjZ\exkvbebqlhlh_s_Gh\ex[hf
kemqZ_\ujZ`_gb_ebpZf]gh\_gghdhjj_dlbjm_lky
A_jdZehwlhijbf_j^bgZfbq_kdhcdhjj_dlbjh\dbkp_gZjbyLhevdha^_kvjZ[hlZ_l\gmlj_gg__
gZf_j_gb_Z\hkg_lhqghlZd`_jZ[hlZ_l\g_rg__GZy\mq_eh\_d\b^blk\h_hljZ`_gb_\a_jdZe_b
kjZam`_\gmlj_ggbfgZf_j_gb_fbaf_gy_l\ujZ`_gb_ebpZ\khhl\_lkl\bbkh`b^Zgb_fhkg_
q_eh\_d\b^blb]jmZ_]h\g_rg__gZf_j_gb_g_aZ\bkbfhhl_]h\heb\u[bjZ_lkp_gZjbcih\_^_gby
hdjm`Zxs_]hfbjZ\khhl\_lkl\bbki_j_`b\Zgbyfbbh`b^Zgbyfbq_eh\_dZIh\_^_gb_mqZklgbdh\
kgh\b^_gbyiheghklvxhij_^_ey_lky\Zrbfij_^klZ\e_gb_fhlhfdZdhgbfh]eb[uk_[y\_klb
B^_yebrvgZqZevguclheqhd\k_hklZevgh_^_eZ_l\g_rg__gZf_j_gb_Ijbq_f\Zr_ih\_^_gb_
\hkg_hij_^_ey_lky\gmlj_ggbfgZf_j_gb_fZ\k_hklZevgh_ih^qbgy_lky\Zr_fm\g_rg_fm
gZf_j_gbxohlbl_wlh]hbebg_lDZd\uihfgbl_\gmlj_gg__gZf_j_gb_iulZ_lkyg_ihkj_^kl\_ggh
\ha^_ckl\h\ZlvgZ\g_rgbcfbjZ\g_rg__iha\hey_l\g_rg_fmfbjmj_Zebah\Zlvky\
khhl\_lkl\bbkgZf_j_gb_f
hkg_kh[ulbyjZa\b\ZxlkylhevdhihlZdhfmkp_gZjbxdZdhc\ufh`_l_^himklblvG_ijhbahc^_l
gbq_]hlZdh]hqlhg_mdeZ^u\Zehkv[u\\Zr_c]heh\_Wlbf\qZklghklbh[tykgy_lkygbadZy
�djblbqghklvdh\k_fmqlhijhbkoh^bl\hkg_Z`_kh\_jr_ggu_g_e_ihklbkiysbcq_eh\_d
ijbgbfZ_ldZd^he`gh_ihlhfmqlhhgkZfy\ey_lkykp_gZjbklhfbj_`bkk_jhfk\hbokgh\G_lh
qlh[ug_e_ihklb[uebghjfhcghboihl_gpbZevgZy\hafh`ghklvih^khagZgb_fg_bkdexqZ_lky
_^v\hkg_jZpbhgZevgucjZamf^j_fe_lZih^khagZgb_\iheg_fh`_l^himklblv\kydb_
g_\_jhylgu_\_sb
l_q_gb_`bagbq_eh\_dijhimkdZ_lq_j_ak\hcfha]fZkkmbgnhjfZpbbba\g_rgbobklhqgbdh\Z
lZd`_bafbjZk\hbonZglZabcQZklvbgnhjfZpbbhlnbevljh\u\Z_lkyjZpbhgZevgufjZamfhfdZd
[jZdh\ZggZyg_j_ZevgZyH^gZdhwlZqZklvgbdm^Zg_bkq_aZ_lhgZohlvb\qmeZg_ih^aZfdhfgh
ih^khagZgb_bf__ldg_c^hklmibmg_]hg_lijbqbgwlmbgnhjfZpbxhl[jZdh\u\ZlvIhwlhfm
dh]^ZgZklmiZ_l\j_fykgZ^mrZgZpuihqdZoijhdjZ^u\Z_lky\qmeZgb\lZcg_hljZamfZgZqbgZ_l
ijbf_jylvgZk_[y\kydb_g_e_iu_kp_gZjbbDlhfm`_\g_hkhagZgghfkgh\b^_gbb^mrZk\h[h^gZ\
k\h_f\u[hj_k_dlhjh\ijhkljZgkl\Z\ZjbZglh\;hevrbgkl\hwlbok_dlhjh\gbdh]^Zg_j_Zebam_lky
ihlhfmqlhkh[ulby\gbog_jZpbhgZevguZagZqbllj_[mxl[hevrboaZljZlwg_j]bbDZd^mrZ
\u[bjZ_lkguh^bg;h]\_^Z_l
DZd[uijhba\hevgh^mrZg_\u[bjZeZkgujZamf\b^blbobdhjj_dlbjm_lkp_gZjbc\khhl\_lkl\bb
khk\hbfbi_j_`b\Zgbyfbbh`b^ZgbyfbDZdfum`_\uykgbebe_]q_\k_]hj_Zebamxlkyom^rb_
h`b^Zgbyb\k_lhq_]hq_eh\_dklj_fblkyba[_`Zlvg_rg__gZf_j_gb_\lZdhfkemqZ_^_ckl\m_l
ihfbfh\hebq_eh\_dZb\h\j_^_fm
BlZdkp_gZjbbkgh\hij_^_eyxlkyh`b^ZgbyfbOm^rb_h`b^Zgby\hkg_j_ZebamxlkygZ\_jgydZ
j_Zevghklb\ulh`_k\ukhdhc^he_c\_jhylghklbihemqZ_l_lhq_]hhiZkZ_l_kvLZdjZ[hlZ_l
\gmlj_gg__gZf_j_gb_g_rg__`_gZf_j_gb_ijbdZaZfg_ih^qbgy_lkyZihy\ey_lkyijhba\hevgh
dZdj_amevlZlkh]eZkby^mrbbjZamfZhkg_jZamfg_bf__l\hafh`ghklb^Z`_khh[jZablvqlh
jZ[hlZ_l\g_rg__gZf_j_gb_ihkdhevdmdhgljhevhlkmlkl\m_lj_Zevghklb^_ehh[klhblg_gZfgh]h
emqr_ihlhfmqlhkhg\dZdhflhkfuke_ijh^he`Z_lkygZy\m
hkg_q_eh\_dfh`_l[ulv\h\e_q_g\kZfu_g_e_iu_b[_kkfuke_ggu_b]juB]jZiheghklvx
ih]ehsZ_lkiys_]hhgg_hl^Z_lk_[_hlq_lZ\Z[kmj^ghklb\k_]hqlhijhbkoh^blj_Zevghc`bagb
\lhcbebbghckl_i_gbijhbkoh^bllh`_kZfh_?keb]jmiiZex^_c\h\e_q_gZ\
madhki_pbZebabjh\Zggmx^_yl_evghklv\wlhc]jmii_qZklh\hagbdZxlkm`^_gbye_dkbdhgb
^_ckl\bydhlhju_khklhjhgufh]mlihdZaZlvkykh\_jr_gghg_e_iufbbijhlb\h_kl_kl\_ggufbWlh
fh]ml[ulv]jmiiuihbgl_j_kZfijhn_kkbhgZevgu_j_eb]bhagu_
GbadZydjblbqghklvdijhbkoh^ys_fmgZy\my\ey_lkyijbqbghclZdh]hy\e_gbydZd]bigha
aZ\hjh`_gghklvGZijbf_jpu]Zgkdbc]bighahkgh\ZggZlj_o^ZQ_eh\_dljbjZaZml\_j^bl_evgh
hl\_qZ_lgZljb\hijhkZbmg_]h\hagbdZ_lbeexabyqlh\k_b^_ldZdgZ^hHgl_jy_l[^bl_evghklv
bdZd[uaZkuiZ_l_]hdjblbqghklvhimkdZ_lkygZgbadbcmjh\_gvFgh]b_ex^b\hh[s_qmlveb
g_[md\ZevghkiylgZoh^m\uihegyyijb\uqgu_^_ckl\byfZrbgZevghWlhhkh[_gghhlghkblkyd
ex^yfmdhlhjuoh^bgblhl`_jZkihjy^hdih\lhjy_lkybah^gy\^_gv
Dh]^Z\ukd_fgb[m^vjZa]h\Zjb\Z_l_lhhq_gvdj_idhkibl_Ih]jm`Zykvk]heh\hc\b]jm\u
dhg_qghihgbfZ_l_qlhijhbkoh^blghh[t_dlb\ghhp_gb\ZlvkblmZpbxb^_ckl\h\Zlvg_kihkh[gu
lZddZdg_kfhljbl_gZb]jmkhklhjhguZb]jZ_l_kZfbEx[hcnml[hevguc[he_evsbdkhagZgb_f
^_eZdjblbdm_lb]jhdh\aZbohrb[db:qlh[m^_l_keb_]hkZfh]h\uimklblvgZihe_"k_ex^b
^_ckl\mxl\lhcbebbghcf_j_g_hkhagZggh?kebq_eh\_d]h\hjblg_ijZ\^m_]h]eZaZghjh\ylmclb
\ijZ\hJmdb^_eZxlg_ijhba\hevgu_g_dhgljhebjm_fu_^\b`_gbyHgp_ebdhf\h\eZklbiv_ku\
dhlhjhcmqZkl\m_l
Khklhygb_]bighlbq_kdh]h\gmr_gbywlhdjZcgyykl_i_gvkgZgZy\mk_ex^bijh^he`ZxlkiZlv
\j_Zevghklb\lhcbebbghckl_i_gbhlk_cqZkfh`_l_\klj_i_gmlvkybkdZaZlvyhl^Zxk_[_hlq_l
\lhfqlh^_eZxbqlh\^Zggucfhf_glijhbkoh^blGhihlhf\Zkhl\e_q_ldZdhcgb[m^vq_eh\_d
ijh[e_fZbebkh[ulb_\uih]jmabl_kv\b]jmk]heh\hcbaZkg_l_B[m^_l_kiZlv^hl_oihjihdZ
gZoh^bl_kvgZkp_g_b^h[jhkh\_klghbkihegy_l_k\hxjhevIjhkg_l_kvlh]^Zdh]^Zkimklbl_kv\
ajbl_evgucaZebjZklhjfhrbl_k\h_]hKfhljbl_eyGZoh^ykv\ajbl_evghfaZe_\uihij_`g_fm
[m^_l_ijh^he`Zlvb]jZlvk\hxjhev]h\hjblvgm`gu_keh\Z\uihegylvg_h[oh^bfu_^_ckl\by
ih^qbgylvkymklZgh\e_ggufijZ\beZfGhl_i_jv\u[m^_l_b]jZlvhkhagZgghZagZqbl
hlkljZg_gghuk^Z_l_k_[y\Zj_g^mblj_a\hhp_gb\Z_l_qlhijhbkoh^bl
[_kkhagZl_evghfkgh\b^_gbbkhgkemqZ_lky\g_rg__gZf_j_gb_^_ckl\m_lg_aZ\bkbfhhl\Zr_c
\hebb\ugbq_]hg_fh`_l_kwlbfih^_eZlvhkhagZgghfkgh\b^_gbbq_eh\_dkimkdZ_lky\
ajbl_evgucaZebmijZ\ey_lkp_gZjb_fkhagZl_evghg_rg__gZf_j_gb_g_lhqlh[uih^qbgy_lky
\he_Zijhklhg_b^_lkg_c\jZaj_a^ZgghfkemqZ_jZamf^Z_l^mr_k\h[h^mZ\aZf_gihemqZ_l__
kh]eZkb_?^bgkl\h^mrbbjZamfZijh[m`^Z_l\g_rg__gZf_j_gb_HlhfdZd_]hh[j_klbgZimlbd
p_ebfuih]h\hjbf\ke_^mxsbo]eZ\Zo
j_Zevghklbkl_i_gvhkhagZgghklb\ur_q_f\kgh\b^_gbbWlh]h\iheg_^hklZlhqgh^ey
mijZ\e_gby\gmlj_ggbfgZf_j_gb_fg_rg__`_gZf_j_gb_lj_[m_l[he__\ukhdhckl_i_gb
\g_rgbfgZf_j_gb_fg_h[oh^bfhijhkgmlvky
B]jZih\ZrbfijZ\beZf
Qlh\ufh`_l_k^_eZlv_kebgZ\ZkgZiZ^Zxl\hkg_"?klvq_luj_\ZjbZglZ\gmlj_gg_]hgZf_j_gby
m[_`ZlvkjZ`ZlvkyijhkgmlvkybebhkhagZlvKhijhlb\e_gb_gZiZ^_gbxbebhlklmie_gb_\hkg_
wlhijbfblb\gZyj_Zdpby\gmlj_gg_]hgZf_j_gby?kebgZ\ZkgZiZebb\uhl[b\Z_l_kv
khijhlb\ey_l_kvlh]^Z\k_[m^_lijhbkoh^blvijbf_jghlZd`_dZd\j_Zevghklblh_klvih
ijb\uqghcfh^_eb\Zr_fkhagZgbbkb^blkp_gZjbcdZd^he`gZijhbkoh^blv[hjv[ZGZijbf_j
_keb\uijb\udebijhb]ju\Zlv\uijhb]jZ_l_Zrkhg[m^_li_j_f_sZlvky\ijhkljZgkl\_
\ZjbZglh\\khhl\_lkl\bbkwlbfkp_gZjb_f
hkg_\u^_ckl\m_l_lZd`_dZdijb\udeb^_ckl\h\Zlv\j_ZevghklbIhkdhevdm\hkg_\hafh`gh
\k_]hjZa^hwnn_dlb\g_c[m^_lbkihevah\Zlv\g_rg__gZf_j_gb_ufh`_l_kihdhcghih\_jgmlvky
dijhlb\gbdmbe_]dbfmkbeb_f\hebij_^klZ\blvk_[_qlhhgkZfhmkljZgy_lkybebij_\jZsZ_lky
gZijbf_j\ey]mrdm^ZgghfkemqZ_\ug_klj_fbl_kvbf_gghij_\jZlblv_]h\ey]mrdm
Klj_fe_gb_\ha^_ckl\h\ZlvgZ\g_rgbcfbjwlhjZ[hlZ\gmlj_gg_]hgZf_j_gbyu
ij_^klZ\ey_l_qlhhgij_\jZsZ_lky^jm]bfbkeh\Zfb^himkdZ_l_lZdhc\ZjbZglgmlj_gg__
gZf_j_gb_gZijZ\e_ghlhevdhgZlhqlh[uij_^klZ\blvk_[_wlh^himklblvlZdhckp_gZjbc?keb
jZamfiheghklvx^himkdZ_llZdhc\ZjbZgljZa\blbykh[ulbc^mrZlh`_g_[m^_l\hajZ`Zlv
?^bgkl\h^mrbbjZamfZihjh`^Z_l\g_rg__gZf_j_gb_bhghj_Zebam_l\u[jZgguckp_gZjbc
DZd\b^bl_\g_rg__gZf_j_gb_\hagbdZ_lg_\j_amevlZl_\he_\h]hmkbebyZdZdke_^kl\b__^bgkl\Z
^mrbbjZamfZgmlj_gg__gZf_j_gb_ \hey\f^he`gh[ulvgZijZ\e_ghlhevdhgZ^hklb`_gb_wlh]h
_^bgkl\Zwlhfkfuke_\g_rg__gZf_j_gb_g_ihjh`^Z_lky\he_cb^_ckl\m_ldZd[ug_aZ\bkbfh
hl\hebGh^eylh]hqlh[uhghihy\behkvg_h[oh^bfhhkhagZlvqlhkp_gZjbcfh`gh
dhgljhebjh\ZlvHkhagZgghklvy\ey_lkyg_h[oh^bfufmkeh\b_f^ey\hafh`ghklbaZklZ\blv\g_rg__
gZf_j_gb_jZ[hlZlvgZk_[y
IhdZkgh\b^_gb_g_hkhagZghhghg_dhgljhebjm_lkyZkemqZ_lkyB\hkg_b\h\j_fy
[h^jkl\h\Zgby[hevrbgkl\hihklmidh\q_eh\_dZhlghkbl_evgh[_kkhagZl_evguG_hkhagZggh_
hlghr_gb_dijhbkoh^ys_fmaZdexqZ_lky\i_j_`b\ZgbbkblmZpbbdZdhij_^_ey_fhcb
h[mkeh\e_gghc\g_rgbfbnZdlhjZfbkms_kl\_ggh\ebylvgZdhlhju_m\Zkh[uqghg_lkbebeb
\hafh`ghkl_c?keb\uijb^_j`b\Z_l_kvlZdh]h\a]ey^ZgZ\Zrm`bagvh[uqgh\ha^_ckl\mxl
^jm]b_ex^bbebij_\jZlghklbkm^v[uJ_Zevghklv\wlhfkfuke_lh`_kemqZ_lkyIjZ\beZb]ju
mklZgZ\eb\Zxlkyg_\ZfbZ\g_rgbffbjhf
Qlh[uh[j_klbdhgljhevdZdgZ^kgh\b^_gb_flZdbgZ^j_Zevghc`bagvxg_h[oh^bfh
i_j_dexqblvkykjhebmqZklgbdZgZjhevgZ[ex^Zl_eyIjbwlhfg_i_j_klZ\Zcl_mqZkl\h\Zlv\
jhe_\hcb]j_bihij_`g_fmbkihegycl_k\hxjhevGhm\ZkihklhygghjZ[hlZ_l\gmlj_ggbc
Kfhljbl_evudZd[uk^Z_l_k_[y\Zj_g^m\dZq_kl\_Zdl_jZb\lh`_\j_fygZ[ex^Z_l_aZk\h_cb
qm`hcb]jhchlkljZg_gghbaajbl_evgh]haZeZKfhljbl_evihklhyggh\dexq_g\nhgh\hfj_`bf_
Hgg_\f_rb\Z_lkyghke_^blaZijhbkoh^ysbfbhl^Z_llj_a\uchlq_l
iZkkb\ghfkg_gZ[ex^Zl_ev\udexq_g_klvlhevdhZdl_ju\k_p_ehih]ehs_gujhevxbg_
\b^bl_kblmZpbxkhklhjhguQlh[ug_aZe_aZlvk]heh\hc\jhevg_h[oh^bfhih^^_j`b\Zlv
\gmlj_ggxxb\g_rgxx\Z`ghklvgZfbgbfZevghfmjh\g_bihklhyggh^_j`ZlvKfhljbl_ey
ijhihjpbhgZevgZ\Zr_chkhagZgghklbhkg_kl_i_gv\Zr_chkhagZgghklbfZeZihwlhfmkhgk\Zfb
kemqZ_lky?keb`_\uhkhagZebqlhkibl_\kykblmZpbyhdZau\Z_lkyih^dhgljhe_fu^_eZ_l_
qlhohlbl_
Ih^\_j`_gghklv\ebygbxex^_cb^_kljmdlb\guofZylgbdh\h[jZlghijhihjpbhgZevgZ
hkhagZgghklbhkg_fgh]b_\_^mlk_[ydZdahf[b?kebij_ke_^m_ldhrfZj\um[_]Z_l_bgbq_]h
g_fh`_l_kwlbfih^_eZlvKp_gZjbc\Zrgh\uhl^Zeb_]h^eyihklZgh\dbqm`hfmj_`bkk_jmu\
ie_gmk\hboijb\uqguoij_^klZ\e_gbch\ZjbZglZojZa\blbykh[ulbcWlh\Zrbij_^klZ\e_gbygh
hgb^bdlmxlk\hx\hexZihwlhfm\u\k_]hebrvZdl_jlh_klv`_jl\Z
kihfgbl_dZdwlhijhbkoh^bldh]^Z\uih]jm`Z_l_kv\dZdmxgb[m^vijh[e_fmGZijbf_jd\Zf
ih^oh^blkhkem`b\_pbkhh[sZ_lqlhgm`ghk^_eZlvlZdmxlhjZ[hlm?kebwlh\dZdhclhkl_i_gb
^ey\Zkijh[e_fZi_j\Zyj_ZdpbywlhhaZ[hq_gghklv_kebg_m]g_l_gghklvuf]gh\_ggh
ijhdjmqb\Z_l_\mf_g_kdhevdhkp_gZjb_\jZa\blbykh[ulbcJZ[hlZkeh`gZydZd__\uihegblv"
HcdZdg_ohq_lkyDZdZymf_gy[_kihdhcgZybljm^gZy`bagv?kebjZ[hlmg_k^_eZlv[m^_lgm
blZd^Ze__k_\wlhlfhf_gl\u\dexqbebkv\b]jmih^\_j]ebkv\ebygbxbeb^jm]bfbkeh\Zfb
aZkgmebZkfh`ghkihdhcgh[jZlvaZjmqdmb\_klbdZdihkemrgh]hj_[_gdZ\dhfgZlm]^_m`_
`^_lljm^gZybh[j_f_gbl_evgZyjZ[hlZuhdZaZebkvgZebgbb`bagb]^_wlh^_ckl\bl_evghlZd
:kemqbehkvlZdihlhfmqlh\uiha\hebebfZylgbdmk_[yaZ]bighlbabjh\ZlvbgZ\yaZlvk\hxb]jm\
ijh[e_fmIjhdjmlb\\khagZgbbijh[e_fguckp_gZjbc\uihemqbebkh]eZkh\Zgghklv^mrbb
jZamfZ\haZ[hq_gghklbb\g_rg__gZf_j_gb_kjZam`_i_j_f_klbeh\ZkgZijh[e_fgmxebgbx
`bagbWlhkh\k_fg_keh`gh\_^vlZdb_qm\kl\ZdZdkljZo[_aukoh^ghklvg_^h\hevkl\h
[_kihdhckl\hbhaZ[hq_gghklvh\eZ^_\ZxlgZfb[_aljm^Z:qlhihkem`behbagZqZevghcijbqbghc"
Z`ghklvZk\lygmeb\b]jmbebmkuibeblhevdhihlhfmqlh\uhp_gbebb]jmdZd\Z`gmxkZfm
ihk_[_b^ey\Zkg_rgyyb\gmlj_ggyy\Z`ghklv
:l_i_jvij_^klZ\vl_k_[_^jm]hc\ZjbZgljZa\blbykh[ulbcD\Zfih^oh^blq_eh\_dg_kmsbc
ijh[e_fmwlhlfhf_gl\klj_i_gbl_kvbkdZ`bl_k_[_qlhg_kibl_bfh`_l_kZfbj_rblv
ij_\jZlblkyi_j\uclheqhdfZylgbdZ\ijh[e_fm^ey\Zkbebg_lWlhi_j\h_mkeh\b_dhgljheygZ^
�kblmZpb_cHklZehkv\uihegblv\lhjh_mkeh\b_\hagZf_jvl_kvijh\ZeblvwlhlfZylgbdZ`_g_
agZyqlh\Zk`^_laZjZg__gZkljhcl_kvm\b^_lv\wlhfkmsbcimklyd=eZ\gh_g_^Z\Zcl_\aylv
k_[yaZjmqdmG_ij_^ijbgbfZcl_gbdZdbogZklmiZl_evguorZ]h\g_hldZau\Zcl_kvg_iulZcl_kv
m\bevgmlvbm`l_f[he__g_jZa^jZ`Zcl_kvIjhklhkihdhcgh\ukemrZcl_qlhhl\Zkohlylg_rg_
`_eZl_evghdb\Zlv]heh\hcbih^^Zdb\Zlvgh\gmlj_gg_g_h[oh^bfh[ulvklhjhggbfgZ[ex^Zl_e_f
Zg_mqZklgbdhfWlhjhevb]jZxs_]hajbl_eyih^h[ghb]jZxs_fmlj_g_jm
;ulvhlkljZg_gguf\^ZgghfkemqZ_\h\k_g_hagZqZ_l[ulvjZkk_yggufGZh[hjhldhgljhevgZ^
kblmZpb_cih^jZamf_\Z_l\gbfZgb_bihegmxykghklvfuke_cKlhylv\klhjhg_agZqblhl^Z\Zlv
k_[_hlq_l\lhfqlhkZfbaZ^Z_l_ijZ\beZb]jubwlh\Zfj_rZlvij_\jZlblkyb]jZ\ljZ]_^bxbeb
\e_]dbc\h^_\bevGmZqlh\ukZfbohlbl_"GZ\_jgh_qlh[u\k_jZaj_rbehkve_]dhbijhklh?keb
\ukqblZ_l_qlh\k_]^ZgZc^_lkykeh`gZyijh[e_fZkdhlhjhcijb^_lkyih\hablvkyfh`_l_g_
[_kihdhblvkyEx[Zykeh`gZyijh[e_fZbf__lijhklh_j_r_gb_Wlhj_r_gb_e_`blgZ
�\h^_\bevghcebgbb`bagbeyi_j_oh^ZgZwlmebgbxlj_[m_lky\k_]hebrvgZf_j_gb_
ij_^klZ\blvk_[_qlh[m^_lbf_gghlZd
f_gvr_cf_j_ijh[e_fZ[m^_l^_ckl\bl_evghj_r_gZhq_gve_]dh:fh`_lhgZijhklhhliZ^_lbeb
__j_r_gb_[m^_lihjmq_gh^jm]hfm_^vgZ\h^_\bevghcebgbb`bagbijhklhg_lkeh`guo
ijh[e_fug_bf__l_\eZklbgZ^\g_rgbfgZf_j_gb_fgh^_eZ_l_lZdqlh\hi_j\uohghg_
^_ckl\m_lijhlb\\ZkZ\h\lhjuokZfbihemqZ_l_rZgkaZklZ\blv_]hjZ[hlZlv\\Zrbobgl_j_kZo
H[klhyl_evkl\Zfh]mlkeh`blvkyihjZaghfm\lhfqbke_g_\\ZrmihevamH^gZdhlZdZyihabpby
j_adhm\_ebqb\Z_lrZgkugZ\ub]jurG_aZ[u\Zcl_ijbwlhf^h\_jylvkyl_q_gbx\ZjbZglh\?keb
kl_i_gv_^bgkl\Z^mrbbjZamfZ\\h^_\bevghfgZkljh_gZijh[e_fm^hklZlhqgh\ukhdZ\u
ihemqbl_hr_ehfeyxsb_j_amevlZluh dhlhjuojZgvr_g_fh]ebbf_qlZlv
u[hevr_g_fZjbhg_ldZY^he`_glhevdhij_^hkl_j_qv\Zkhlbkdmr_gby\hahfgblvk_[y
dmdeh\h^hfKZfbihgbfZ_l_wlhgZjmr_gb_jZ\gh\_kbyb\ug_ij_f_gghihemqbl_s_eqhdihghkm
ijbi_j\uoijbagZdZoaZagZckl\Zqm\kl\Zkh[kl\_ggh]hij_\hkoh^kl\Zij_g_[j_`_gbybeb g_^Zc
;h]\fij_aj_gbydex^yf:[khexlghihegucdhgljhevgZ^\k_fijhbkoh^ysbf\ugbdh]^Zg_
ihemqbl_^Z`_\hkg_Ihfgbl_\ubf__l_ijZ\hlhevdh\u[bjZlvZg_baf_gylv;m^vl_dZd^hfZ
ghg_aZ[u\Zcl_qlh\]hklyoKe_^m_llZd`_ihfgblvk^Z\Zyk_[y\Zj_g^mg_h[oh^bfh^_ckl\h\Zlv
[_amij_qghh^_\bevgucgZkljhcgZijh[e_fmwlhg_jZkoey[Zgghklvb[_ki_qghklvZlj_a\Zy
hp_gdZ\Z`ghklb
Hrb[dhc[ueh[ubgl_jij_lbjh\ZlvhkhagZgghklvdZdklj_fe_gb_mklZgh\blvdhgljhevgZ^
hdjm`ZxsbffbjhfJZamfijb\udgZklZb\ZlvgZk\h_fiulZlvkybaf_gblvoh^kh[ulbc^jm]bfb
keh\Zfb[hjhlvkykl_q_gb_f?keb\ukimklbebkv\ajbl_evgucaZe\hagbdZ_lbkdmr_gb_baf_gblv
kp_gZjbckbeh\uff_lh^hfgZ\yaZlvZdl_jZfk\hx\hexLZdh_ih\_^_gb_g_bf__lgbq_]hh[s_]hk
LjZgk_jnbg]hfihkdhevdmhibjZ_lkybkdexqbl_evghgZ\gmlj_gg__gZf_j_gb_[hjhlvkykl_q_gb_f
?s_b_s_jZagZihfbgZcl_k_[_hlhfqlhgZ^h^\b]Zlvkyihl_q_gbx\ZjbZglh\HkhagZgghklv
wlhg_dhgljhevZgZ[ex^_gb_DhgljhevgZijZ\e_glhevdhgZlhqlh[ug_[ZjZolZlvky\g_]Zlb\_Z
ij_^klZ\blvk_[_[eZ]hijbylguckp_gZjbcbimklblv_]h\k\hx`bagvijbgylv_]h\k_fk_j^p_fG_
gZ\yau\Zlvfbjmk\hckp_gZjbcZ^himklblv_]h\hafh`ghklviha\heblv\ZjbZglmj_Zebah\ZlvkyZ
k_[_iha\heblv_]hbf_lvui_j_klZg_l_[hjhlvkykfbjhfbkfh`_l_iha\heblvk_[_\u[bjZlv
lhevdh\lhfkemqZ__keb^mrZbjZamfijb^mld_^bgkl\m
�Z\Zcl_\kihfgbfh^hfZrg_faZ^Zgbbdhlhjh_[ueh^Zgh\ijhrehc]eZ\_JhebIjhkbl_ey
H[b`_ggh]hbhbl_eygZfg_ih^oh^ylDZdmx`_jhevhl\h^blLjZgk_jnbg]ohaybgmk\h_ckm^v[u
\b]j_ih^gZa\Zgb_f@bagv"L_i_jv\Zf^he`gh[ulvihgylghqlhwlhjhevKfhljbl_eyGZkdhevdh
\ukhdZkl_i_gv\Zr_chkhagZgghklbgZy\mgZklhevdhwnn_dlb\gh\ukihkh[gujZkihjy`Zlvkyk\h_c
km^v[hc
JhevKfhljbl_eydlhfm`_]hjZa^hm\e_dZl_evg_cq_fjhevBkihegbl_eyDZdba\_klghdhfZg^bju
gZqZevgbdbbijhqb_jmdh\h^bl_ebaZgbfZxl[he__Zdlb\gmx`bag_ggmxihabpbxq_fijhklu_
bkihegbl_ebbg_lhevdhihlhfmqlhmgbohl\_lkl\_gghklv\ur_JZ[hlgbdbjmdh\h^ys_]ha\_gZ
kdhj__kfhljbl_ebg_`_ebbkihegyxsb_h[yaZgghklbIheh`_gb_h[yau\Z_lbo[ulv[he__
ijhkgm\rbfbky\hlebqb_hlijhkluojZ[hlgbdh\dhlhju_fh]mlkiZlv\ugm`^_gghbkihegyy
k\hbh[yaZgghklbAZgy\ihabpbxKfhljbl_ey\ukjZamihqm\kl\m_l_ijbeb\wg_j]bbb\Zr
`bag_gguclhgmkih\ukblkyihlhfmqlhl_i_jvgm`ghg_ijhklhihgmjhbkihegylvqm`mx\hexZ
kZfbfl\hjblvk\hxkm^v[mHl\_lkl\_gghklvaZk\hxkm^v[mwlhg_[j_fyZk\h[h^Z
@b\hlgu_ij_[u\Zxl\[he__khgghfkhklhygbbBoih\_^_gb_\hkgh\ghfhij_^_ey_lky
kl_j_hlbigufbkp_gZjbyfbaZeh`_ggufbijbjh^hcdhlhju_ijhy\eyxlky\\b^_bgklbgdlh\b
j_ne_dkh\@b\hlgu_^_ckl\mxldZd[m^lhb]jZxliv_kmihkp_gZjbxbaf_gblvdhlhjucg_evay
Q_eh\_d\wlhfhlghr_gbb[he__ijhkgm\rbckyHg_kl_kl\_gg__hkhagZ_lkZfh]hk_[ydZd
ebqghklvbk\h_f_klh\wlhffbj_B\k_`_mjh\_gvhkhagZgghklbq_eh\_dZ_s_hq_gvgbahd
Q_eh\_db]jZ_lk\hxb]jmgZoh^ykvgZkp_g_Hg\k_p_ehih]ehs_gwlhcb]jhc
K_dj_llZdgZau\Z_fuomfguoex^_ckhklhbl\hkhagZgghklbYkghklvmfZhij_^_ey_lkykl_i_gvx
hkhagZgghklbH^gbex^bykghfukeylbykghbaeZ]Zxlm^jm]boimlZgbpZ\]heh\_Hkljucmfk
h^ghcklZjhgublmihklvk^jm]hcwlh\h\k_g_kl_i_gbjZa\blbybgl_ee_dlZZjZagu_kl_i_gb
hkhagZgghklbLmihklvwlhkdhj__ikboheh]bq_kdZyaZsblZhlg_`_eZgghcbgnhjfZpbbGbq_]hy
g_ohqmagZlvhlklZgvl_\uhlf_gyHkljucmfwlhgZh[hjhlhldjulhklvex[hagZl_evghklv
`_eZgb_ihemqZlvbh[jZ[Zlu\ZlvbgnhjfZpbxOhqm\k_agZlvLmihklvbgh]^Zy\ey_lky
ke_^kl\b_faZlhjfh`_gghklbBlhb^jm]h_fh`_l[ulvjZa\blh\^_lkl\_gZijbf_jdh]^Zj_[_gdZ
gZkbevghaZklZ\eyxlqlhlhmqblv^Z_s_ijbwlhfhdZau\Zxlikboheh]bq_kdh_^Z\e_gb_
Q_fdj_iq_fukibfgZy\ml_f[hevr_^_eZ_fhrb[hdFmoZ[vxsZykyhkl_dehkibllZd`_
dj_idhIh]jm`_gb_k]heh\hc\b]jmg_iha\hey_l\a]eygmlvgZ^_ckl\bl_evghklvrbjhdhb
�h[t_dlb\ghAZpbde_gghklvgZb]j_km`Z_lnhdmk\hkijbylbybklZ\blaZkehgdm_eZyhrb[dbih
wlhcijbqbg_q_eh\_d\ihke_^kl\bbm^b\ey_lkyB]^_[uebfhb]eZaZ"Keh\ghgZrehdZdh_lh
�gZ\Z`^_gb_Z`_Zij_eydh]^Zq_eh\_dagZ_lqlh_]hfh]mljZau]jZlvhg\k_jZ\ghihiZ^Z_lky\
eh\mrdmGmjZa\_wlhg_khggZy\m"
G_hkhagZgghklv\lhcbebbghckl_i_gbgZklmiZ_ldh]^Zq_eh\_dg_ohq_l\klj_lblvkyk
j_Zevghklvxebphfdebpm@_eZgb_mclbhl]jhays_cj_ZevghklbaZklZ\ey_lkljZmkZijylZlv]heh\m
\i_khdMq_eh\_dZwlhijhy\ey_lky\klj_fe_gbbhl]hjh^blvkyhl\g_rg_]hfbjZGbq_]hg_\b`m
gbq_]hg_keurmgbq_]hg_ohqmhklZ\vl_f_gy\ihdh_Kh\k_faZjulvkyk]heh\hc\h^_yehb
aZkgmlvg_l\hafh`ghklbbhgg_\hevghklj_fblkyaZ[ehdbjh\Zlvk\h_\hkijbylb_kgb`Zymjh\_gv
hkhagZgghklbGZijbf_jg_Z]j_kkb\gucb[_ah[b^gucq_eh\_dklZjZ_lkyaZdjulvkyhlg_fbgm_fh]h
m^ZjZGhhgg_fh`_lhljZablvm^ZjihlhfmqlhhkhagZgghklvaZ[ehdbjh\ZgZkljZohfbj_Zdpby
aZf_^e_gZkeh\ghi_e_gZih\bkeZgZ]eZaZoYjhklvaZklbeZ_lihgbfZgb_lhqghlZd`_Q_eh\_dk
]heh\hcih]jm`_g\b]jmbgbq_]h\hdjm]g_\b^blbg_keurblHlkx^Zl_jfbgke_iZyyjhklv
KljZobyjhklvwlhdjZcgb_ijhy\e_gbyg_hkhagZgghklbFZylgbdbkiehrvbjy^hfiulZxlky
fy]dhmkuiblvgZrm[^bl_evghklvJ_deZfZgZijbf_jhdZau\Z_lahf[bjmxs__\ha^_ckl\b_
ihevamykvl_fqlhex^b[hevrmxqZklv\j_f_gbijh\h^yl\ihemhkhagZgghfkhklhygbb
HkhagZgghklvdZdq_ldh_\hkijbylb_hdjm`Zxs_c^_ckl\bl_evghklbijhy\ey_lkylhevdhbgh]^Z
dh]^Zh[klhyl_evkl\Zih^[jZku\Zxl\djh\vZ^j_gZebgIhwlhfmlZdkeh`ghk^_eZlvlZdmxijhklmx
\_svijhkgmlvky\hkg_bkdZaZlvk_[_Wj_[yldbo\Zlblf_gy^mjZqblvwlh\k_]hebrvkhgZ
ihkdhevdmhgfhclha^_kvohaybgyZg_\u
HkhagZgghklvihfh]Z_llZd`_\ulZsblvbaih^khagZgbybglmblb\gmxbgnhjfZpbxWlhfh`gh
k^_eZlv_kebeh\blvk_[ygZfukeb:ihq_fmfg_\^jm]aZohl_ehkvwlhk^_eZlv"=hehk^mrb
a\mqbllbohgvdh_e_keurghJZamf\hl\_lhj_lAZfheqbykZfagZxq_]hohqmbqlhfg_^_eZlv
GZ^h\ujZ[hlZlvmk_[yijb\uqdmihklhygghijbkemrb\Zlvkydr_e_klmmlj_ggboa\_a^
�]h\hjbl\gmlj_ggbc]hehkZ`__keb\ukmljZ^Zebk_[_l\_j^mxmklZgh\dmkemrZlv]hehk\Zr_c
^mrb\gm`gucfhf_glg_kfh`_l_h[wlhf\kihfgblv_keb[m^_l_kiZlv
BlZdfu\uykgbebqlh_^bgkl\h^mrbbjZamfZihjh`^Z_l\g_rg__gZf_j_gb_ZhkhagZgghklv^Z_l
rZgkih^qbgblv_]hk\hbfbgl_j_kZf?^bgkl\h^mrbbjZamfZ\hkg_^hklb]Z_lkylZde_]dhihlhc
ijhklhcijbqbg_qlh^mrZk\h[h^gZhlZ\lhjblZjgh]hdhgljheyjZamfZhkhagZgghfkgh\b^_gbb
dhgljhevijbkmlkl\m_lghhggZijZ\e_glhevdhgZdhjj_dlbjh\dmkp_gZjbyk_hklZevgh_^Z`_
\uoh^ys__aZjZfdba^jZ\h]hkfukeZ^himkdZ_lkyJZamfkh]eZrZ_lkyijbgbfZlv\hkg_
\k_\hafh`gu_qm^_kZkdZad_:g^_jk_gZH]gb\h_klvlZdhcwibah^]^_ijbgp_kkZm[_`^_ggZy\
lhfqlh\b^blkhgkh]eZrZ_lky]meylvkkhe^Zlhfihdjur_LZd`_bjZamf\hkg_^himkdZ_l\k_
qlhm]h^ghZ\j_Zevghklbkgh\Zkm^hjh`ghp_iey_lkyaZk\h_h[u^_ggh_fbjh\haaj_gb_
G_m^ZklkylZdijhklh^hklbqv_^bgkl\Z^mrbbjZamfZaZ]jZgbpZfba^jZ\h]hkfukeZA^jZ\uc
kfukewlhgZrZih`bag_ggZyde_ldZb\uj\Zlvkybag__g_ijhklhQ_eh\_dfh`_lm\e_dZlvky
fbklbq_kdbfbmq_gbyfb\blZlv\h[eZdZo\_jblv\g_\_jhylgh_Gh\wlhc\_j_\k_]^Z_klvf_klh
khfg_gbxJZamffh`_lijbl\hjblvkyghgZkZfhf^_e_hgagZ_lqlhy[ehdb\k_`_iZ^ZxlgZ
a_fexIhwlhfmlZdljm^ghiheghklvxih^qbgblvk_[_\g_rg__gZf_j_gb_L_fg_f_g__\ukZfb
fh`_l_m[_^blvkygZk\h_fhiul_\lhfqlhhkhagZgghklv^_ckl\bl_evghj_adhih\urZ_lrZgku
FZdkbfZevgZyhkhagZgghklv^hklb]Z_lkyijbmkeh\bbqlh\\Zr_fkhagZgbbihklhygghijbkmlkl\m_l
Kfhljbl_evHgh[t_dlb\ghhp_gb\Z_lijhbkoh^ys__\qvbobgl_j_kZo\_^_lkyb]jZbke_^blaZ
l_fqlh[u\Zkg_\lygmeb\wlmb]jmdZdfZjbhg_ldmG_h[oh^bfhdZ`^mxfbgmlmihfgblvkibl_
\ubebg_l"Fh`ghaZgbfZlvkyhkhagZggufbkgh\b^_gbyfb_kebg_kljZrghGhkhgijhc^_lb
\_jg_lkyih\k_^g_\gZy^_ckl\bl_evghklvG_emqr_ebaZgylvkyhkhagZgghc`bagvx"DZd\b^bl_wlZ
Zevl_jgZlb\Z^Z_l\hafh`ghklvh[mkljhblvkehcfbjZihkh[kl\_gghfm\dmkmu[hjaZ\Zfb
HqbkldZgZf_j_gby
g_rg__gZf_j_gb_ij_^klZ\ey_lkh[hcg_ihklb`bfmxbh]jhfgmxkbemB\lh`_\j_fy\u
m[_^bebkvgZkdhevdhhghau[dhbg_meh\bfhWlhbdhgljhevbh^gh\j_f_gghhldZahldhgljhey
\hey^_ckl\h\ZlvbhldZahlkbeh\h]h^Z\e_gbyj_rbfhklvbf_lvbhldZahlklj_fe_gby^h[b\Zlvky
�eyjZamfZwlhg_qlhgh\h_bg_ijb\uqgh_Q_eh\_dijb\ud\k_]h^h[b\Zlvky\gmlj_ggbf
gZf_j_gb_fha^_ckl\m_rvgZfbjg_ihkj_^kl\_gghgZijyfmxbhgkjZam`_j_Z]bjm_lk_
ijhklhbihgylghGhhglZde_]dhg_ih^^Z_lkylj_[m_lkyijbeZ]ZlvmkbebygZklZb\ZlvgZk\h_f
[hjhlvkyijh[b\Zlvky:lmlij_^eZ]Z_lkyhldZaZlvkyhlZdlb\gh]hgZklmie_gbyfhefbjkZf
jZkdjh_lh[tylbyHq_\b^ghlZdhcg_ljb\bZevgucih^oh^klZ\bljZamf\lmibd
DZd`_^h[blvky[ZeZgkZbkh\f_klblvj_rbfhklvbf_lvkhldZahfhlijyfh]h\ha^_ckl\by"Hl\_l
gZijZrb\Z_lkykZfkh[hcg_h[oh^bfhkh[ex^ZlvjZ\gh\_kb_gZf_j_gbyWlhhagZqZ_lohl_lvg_
`_eZyaZ[hlblvkyg_[_kihdhykvklj_fblvkyg_m\e_dZykv^_ckl\h\Zlvg_gZklZb\ZyJZ\gh\_kb_
gZjmrZ_lkyihl_gpbZeZfb\Z`ghklbDZd\Zfba\_klghq_f\Z`g__p_evl_fljm^g__^Z_lky__
^hklb`_gb_
Nhjfmebjh\dZ_kebhq_gvohq_rvh[yaZl_evgh^h[v_rvky[m^_ljZ[hlZlvdZdjZakh\k_fgZh[hjhl
\kemqZ__kebohq_lkyijhklhiZgbq_kdbbij_^ijbgbfZxlkykm^hjh`gu_ihiuldbihemqblv
`_eZ_fh_IZgbdZa^_kv\hagbdZ_lbaaZlh]hqlhg_ll\_j^hc\_ju\lhqlh`_eZgb_bkihegblky
�KjZ\gbl_^\_ihabpbbI_j\ZyYhq_gvohqm^h[blvky`_eZ_fh]heyf_gywlh\hijhk`bagbb
j_rbe^eyk_[yqlhyihemqm`_eZ_fh__^vyohqmwlh]hLZd\q_f`_^_eh"Mf_gyhgh[m^_lb
lhqdZG_ljm^ghihgylvdZdZyihabpbyhdZ`_lky\\ub]jur_
@_eZgb__s_l_fhlebqZ_lkyhlgZf_j_gbyqlhg_bkdexqZ_l\_jhylghklvg_bkiheg_gby?kebfu
q_]hlh`_eZ_fbwlhljm^ghihemqblvlh]^Zohq_lky_s_[hevr_@_eZgb_\k_]^Zkha^Z_l
ba[ulhqgucihl_gpbZeKZfh`_eZgb_wlhm`_ihl_gpbZeihhij_^_e_gbxWlhdh]^Z]^_lh
hlkmlkl\m_lg_qlhgh_klvfuke_ggZywg_j]bygZijZ\e_ggZygZijb\e_q_gb_wlh]hg_qlhlm^Z
GZf_j_gb_g_\_jblbg_`_eZ_lZijhklh^_ckl\m_l
Qbklh_gZf_j_gb_gbdh]^Zg_kha^Z_lba[ulhqgucihl_gpbZeGZf_j_gb_ij_^iheZ]Z_lqlh\k_m`_
j_r_ghyijhklhj_rbeqlhlZd[m^_lwlhm`_ihqlbk\_jrb\rbckynZdlWlhkihdhcgh_
hkhagZgb_lh]hqlhlZd[m^_lGZijbf_jygZf_j_gaZclb\dbhkdbdmiblv]Za_lm@_eZgbya^_kv
m`_gbdZdh]hg_lhghkms_kl\h\Zehebrv^hlh]hfhf_glZdZdyj_rbewlhk^_eZlv_jhylghklv
g_bkiheg_gby`_eZgbydjZcg_fZeZZ\kemqZ_g_m^ZqbgbdZdhc[_^ulh`_g_lIhwlhfma^_kv
gZf_j_gb_iheghklvxhqbs_ghhl`_eZgbyZagZqblbhlba[ulhqgh]hihl_gpbZeZ
Fuke_ggZywg_j]by`_eZgbygZijZ\e_gZgZp_evZwg_j]bygZf_j_gbygZijhp_kk__^hklb`_gby
Dh]^Zq_eh\_dohq_lq_]heb[hhgkha^Z_l\hafms_gb_\wg_j]_lbq_kdhcdZjlbg_hdjm`Zxs_]h
fbjZqlh\e_q_laZkh[hc^_ckl\b_jZ\gh\_kguokbe:dh]^ZhgijhklhlhiZ_l\dbhkdaZ]Za_lhc
gbdZdhcg_h^ghjh^ghklbm`_g_l
GZdZjlbgmebgbc`bagb`_eZgb_^_ckl\m_llZdyohqmwlhihemqblvgh[hxkvqlhg_ihemqm
ihwlhfm^mfZxhg_m^Zq_ \_^v^eyf_gywlh\Z`gh\fbbaemqZxwg_j]bxgZqZklhl_ebgbbg_m^Zqb
GZf_j_gb_^_ckl\m_lkh\k_fgZh[hjhlyagZxqlhihemqmlj_[m_fh_^eyf_gywlhl\hijhkm`_
j_r_gihwlhfmybaemqZxwg_j]bxgZqZklhl_ebgbc]^_ym`_bf_xlhqlhohqm
BlZd^hklb`_gbxp_ebf_rZxl^\Zba[ulhqguoihl_gpbZeZ`_eZgb_b\_jZLhqg__kljZklgh_
`_eZgb_\hqlh[ulhgbklZeh^h[blvkyp_ebb[hjv[Zkkhfg_gbyfb\\hafh`ghklb__^hklb`_gby
Q_f`_eZgg__p_evl_f[hevrbc\_kijbh[j_lZ_lkhfg_gb_\m^Zqghfbkoh^_Khfg_gb_\k\hx
hq_j_^v_s_[hevr_ih\urZ_lp_gghklv`_eZ_fh]hFum`_\uykgbebqlh`_eZgb_g_ihfh]Z_lZ
lhevdhf_rZ_lK_dj_lbkiheg_gby`_eZgbykhklhbl\lhfqlhhl`_eZgbygm`ghhldZaZlvkyZ
\aZf_g\aylvgZf_j_gb_lh_klvj_rbfhklvbf_lvb^_ckl\h\Zlv
Gh\Z`ghklvp_eb\k\hxhq_j_^vihjh`^Z_lklj_fe_gb_g_bklh\h^h[b\Zlvkyk\h_]h\ha^_ckl\mygZ
fbj\gmlj_ggbfgZf_j_gb_fJZamfihemqb\gZf_j_gb_hq_jly]heh\m[jhkZ_lky\[bl\mBf_ggh
\Z`ghklvaZklZ\ey_ljZamfihijb\uqd_lZd^Z\blvgZfbjQlh[uohlvgZrZ]ijb[ebablvkyd
\g_rg_fmgZf_j_gbxg_h[oh^bfhkgbablv\Z`ghklvg_rg__gZf_j_gb_g_bf__lgbq_]hh[s_]hk
\gmlj_ggbf\_]hklj_fe_gbb\ha^_ckl\h\ZlvgZhdjm`Zxsbcfbj
g_rg__gZf_j_gb_g_evayihemqblvkihfhsvx\gmlj_gg_]hgZf_j_gbydZdbf[ukbevgufhghgb
[uehg_rg__gZf_j_gb_ihlhfmlZdbgZau\Z_lkyqlhgZoh^blky\g_gZkQlh`_wlhlZdh__klv\
dhgp_lhdhgph\"G_bf_xihgylbyYg_[hxkv\wlhfijbagZlvkyHgZf_j_gbb]h\hjblvhq_gv
keh`gh\jZfdZohij_^_e_gbcjZamfZFuk\Zfbfh`_febrv[ulvk\b^_l_eyfbg_dhlhjuo
ijhy\e_gbc\g_rg_]hgZf_j_gbyHghijhy\ey_lky\fhf_gldh]^Z\hagbdZ_l_^bgkl\h^mrbb
jZamfZDZdlhevdhwlhmkeh\b_\uihegy_lkykha^Z_lkyk\h_]hjh^Zj_ahgZgkf_`^mbaemq_gb_f
fuke_gghcwg_j]bbblhc\g_rg_ckbehcdhlhjZygZkih^o\Zlu\Z_lbi_j_ghkbl\khhl\_lkl\mxsbc
k_dlhj
ebgbyf`bagbbeb^jm]bfbkeh\Zfb^\b`_gb_fZl_jbZevghcj_ZebaZpbbihk_dlhjZf\
ijhkljZgkl\_\ZjbZglh\Ihq_fmkms_kl\m_lwlZkbeZhldm^ZhgZ[_j_lky"Wlhl\hijhkaZ^Z\ZlvlZd
`_[_kkfuke_gghdZdkijZrb\Zlvihq_fmkms_kl\m_l;h]bebjZkkm`^Zlvbf__lkyebk\yavf_`^m
�;h]hfb\g_rgbfgZf_j_gb_fGbdhfmg_^ZghwlhagZlveygZk]eZ\gh_qlhwlZkbeZ_klvb
hklZ_lkylhevdhjZ^h\Zlvky\hafh`ghklb__bkihevah\ZlvdZdfujZ^m_fkykhegpm
g_rg__gZf_j_gb_mdZau\Z_lgZ\hafh`ghklvi_j_f_s_gbyj_ZebaZpbbihk_dlhjZfijhkljZgkl\Z
\ZjbZglh\LhqghlZd`_kbeZly`_klbmdZau\Z_lgZ\hafh`ghklvmiZklvkdjurb^hfZIhdZ\u
klhbl_gZdjur_gbq_]hg_ijhbkoh^blg_kfhljygZkbemly`_klbGhdZdlhevdh\u^_eZ_l_rZ]
\i_j_^lh_klvhl^Z_l_k_[y\jmdbkbeuly`_klbhgZo\ZlZ_l\Zkb[jhkZ_lgZa_fex
�eylh]hqlh[uhl^Zlvk_[y\jmdb\g_rg_]hgZf_j_gbyg_h[oh^bfh^h[blvky_^bgkl\Z^mrbb
jZamfZ
Hghg_fh`_l[ulv^hklb]gmlhijbgZebqbb\Z`ghklbZ`ghklvihjh`^Z_lkhfg_gb_b\klZ_l
�ij_iylkl\b_fgZimlbd_^bgkl\mJZamf`_eZ_lZ^mrZijhlb\blkymrZklj_fblkyZjZamf
khfg_\Z_lkybg_imkdZ_lZ`ghklv[jhkZ_ljZamfgZaZdjulh_kl_dehZ^mrZ\b^blhldjulmx
�nhjlhqdmmrZijhkbllhq_]h^_ckl\bl_evghohq_l\k_fk_j^p_fZ\Z`ghklvm^_j`b\Z_ljZamf\
k_lyoa^jZ\h]hkfukeZGZdhg_p_^bgkl\h^hklb]Z_lky\g_ijbylbbq_]heb[hblh]^Z\g_rg__
gZf_j_gb_ghjh\bl\kmqblvgZfg_gm`guclh\ZjG_kh]eZkh\Zgghklvmklj_fe_gbc^mrbbjZamfZ
h[mkeh\e_ghl_fqlhjZamfgZoh^blky\h\eZklbij_^m[_`^_gbcbeh`guop_e_cgZ\yaZgguo
fZylgbdZfbFZylgbdb^_j]ZxlgZkhiylv`_aZgbldb\Z`ghklbLZdbfh[jZahffuihemqbeb
\lhjh_g_h[oh^bfh_mkeh\b_^eyh\eZ^_gby\g_rgbfgZf_j_gb_fkgb`_gb_\Z`ghklbbhldZahl
`_eZgby^hklb]gmlvp_evA\mqbldhg_qghiZjZ^hdkZevgh\uoh^blqlh[u^h[blvkyp_eb
g_h[oh^bfhhldZaZlvkyhl`_eZgby__^hklb]gmlvGZfihgylgh\k_qlhhlghkblkyd\gmlj_gg_fm
gZf_j_gbxihkdhevdmfuijb\udeb^_ckl\h\Zlvlhevdh\wlbomadbojZfdZoFuhij_^_ebeb
gZf_j_gb_dZdj_rbfhklvbf_lvb^_ckl\h\ZlvHlebqb_\g_rg_]hgZf_j_gbyhl\gmlj_gg_]h
ijhy\ey_lky\i_j\hcb\lhjhcqZklbwlh]hhij_^_e_gby?keb\gmlj_gg__gZf_j_gb_wlh
j_rbfhklv^_ckl\h\Zlvlh\g_rg__wlhkdhj__j_rbfhklvbf_lvM\Zk_klvj_rbfhklvmiZklv
jZa[_]Zcl_kvbiZ^Zcl_M\Zk_klvj_rbfhklvhdZaZlvkygZa_fe_hlimklbl_k\hxo\Zldmbhl^Zcl_
k_[ykbe_ly`_klb
Ijhp_kkhqbkldbgZf_j_gbyhl`_eZgbyfh`ghijh\h^blvihke_^mxs_fmZe]hjblfmu
jZafurey_l_ihih\h^m^hklb`_gbyp_ebDZdlhevdhihy\bebkvkhfg_gbyagZqblm\Zk_klv
`_eZgb_u[_kihdhbl_kvh[eZ^Z_l_ebg_h[oh^bfufbdZq_kl\Zfbb\hafh`ghklyfb^ey
^hklb`_gbyp_ebagZqblm\Zk_klv`_eZgb_u\_jbl_\lhqlhp_ev[m^_l^hklb]gmlZb\wlhf
kemqZ_m\Zk_klv`_eZgb_G_h[oh^bfhohl_lvb^_ckl\h\Zlvg_`_eZyGZf_j_gb_ih^gylvjmdmb
ihq_kZlvaZluehdh[jZa_pgZf_j_gbyhqbs_ggh]hhlba[ulhqguoihl_gpbZeh\M\Zkg_^he`gh
�[ulv`_eZgbyZlhevdhqbklh_gZf_j_gb_eywlh]hg_h[oh^bfhkgbablv\gmlj_ggxxb\g_rgxx
\Z`ghklvQlh[ukgbablv\Z`ghklv_klvh^ghijhklh_b^_ckl\_ggh_kj_^kl\haZjZg__kfbjblvkyk
ihjZ`_gb_fG_k^_eZ\wlh]h\ug_ba[Z\bl_kvhl`_eZgby
HqbsZygZf_j_gb_hl`_eZgbyg_jZkl_jycl_kZfhgZf_j_gb_hagZf_jvl_kv^h[blvkyp_ebb
aZjZg__kfbjbl_kvkihjZ`_gb_fG_kdhevdhjZaijhdjmlbl_\]heh\_kp_gZjbcihjZ`_gby
ih^mfZcl_hlhfqlh[m^_l_^_eZlv\kemqZ_g_m^ZqbgZc^bl_aZiZkgu_imlbkljZoh\dm_^v`bagv
G_klhbllhevdh\ha\jZsZlvkydkp_gZjbxihjZ`_gbykgh\Zbkgh\ZWlhebrv_^bgbqgucZdl
hk\h[h`^Zxsbc\Zkhlg_h[oh^bfhklb\k_g_ij_f_ggh^h[blvkyp_ebbf_gghlZddZd\uaZ^mfZeb
GZkZfhf^_e_\Zfg_^ZghagZlvdZdbfh[jZahfp_evfh`_l[ulv^hklb]gmlZDwlhfm\hijhkmfu
_s_\_jg_fky
Kfbjb\rbkvkihjZ`_gb_f[hevr_g_jZafureycl_gbhihjZ`_gbbgbh[m^Zq_Zijhklhb^bl_d
�p_eb\b]Zcl_kvdp_ebdZd\dbhkdaZ]Za_lhcugZc^_l_m^Zqm\k\h_fdZjfZg_Z_keb__lZfg_
hdZ`_lkyg_[m^_l_]hj_\ZlvH^bgjZag_ihemqbehkv\^jm]hcjZaihemqblky_kebg_[m^_l_
m[b\Zlvkyihih\h^mg_m^Zqb
Hl^Zlvk_[y\jmdb\g_rg_fmgZf_j_gbx\h\k_g_hagZqZ_liheghklvxhldZaZlvkyhl\gmlj_gg_]hb
kb^_lvkeh`Zjmqdbh`b^Zykh]eZkby^mrbbjZamfZZfgbdlhg_f_rZ_l^h[b\Zlvkyp_eb
h[s_ijbgylufbkihkh[ZfbHldZahl`_eZgbyb\Z`ghklbhdZau\Z_llZdh_`_[eZ]hl\hjgh_\ebygb_
bgZj_amevlZljZ[hlu\gmlj_gg_]hgZf_j_gbyGhl_i_jvm\Zkihy\ey_lkyrZgkijb\e_qvgZk\hx
klhjhgm]hjZa^h[he__fh]ms_kl\_ggmxkbem\g_rg_]hgZf_j_gbyWlhiha\hebl\Zf^h[blvkylh]h
qlhjZgvr_dZaZehkvg_^hklb`bfuf
J_axf_
hkhagZgghfkgh\b^_gbbjZamffh`_ldhgljhebjh\Zlvkp_gZjbcb]ju
Kgh\b^_gb_wlh\bjlmZevgh_iml_r_kl\b_^mrb\ijhkljZgkl\_\ZjbZglh\
Kgug_evaybgl_jij_lbjh\ZlvdZdagZdb
?keb^mrZaZe_lbl\j_Zebah\Zgguck_dlhjijhkljZgkl\ZhgZfh`_lg_\_jgmlvky
J_Zebam_lkyg_`_eZgb_ZgZf_j_gb_j_rbfhklvbf_lvb^_ckl\h\Zlv
@_eZgb_wlhdhgp_gljZpby\gbfZgbygZkZfhcp_eb
gmlj_gg__gZf_j_gb_wlhdhgp_gljZpby\gbfZgbygZijhp_kk_k\h_]h^\b`_gbydp_eb
g_rg__gZf_j_gb_wlhdhgp_gljZpby\gbfZgbygZlhfdZdp_evj_Zebam_lkykZfZ
gmlj_ggbfgZf_j_gb_fp_ev^hklb]Z_lkyZ\g_rgbf\u[bjZ_lky
gmlj_gg__gZf_j_gb_klj_fblkygZijyfmx\ha^_ckl\h\ZlvgZhdjm`Zxsbcfbj
g_rg__gZf_j_gb_^Z_la_e_guck\_l^eykZfhklhyl_evghcj_ZebaZpbbp_eb
AZdhgu_kl_kl\hagZgbyjZ[hlZxllhevdh\h^ghfhl^_evgh\aylhfk_dlhj_ijhkljZgkl\Z
JZ[hlZ\g_rg_]hgZf_j_gbywlh^\b`_gb_ihjZaebqgufk_dlhjZfijhkljZgkl\Z
g_rg__gZf_j_gb_wlh_^bgkl\h^mrbbjZamfZ
hh[jZ`_gb_mqZkl\m_l\kgh\b^_gbblhevdh\dZq_kl\_]_g_jZlhjZb^_c
�mrZbjZamf_^bgu\g_]Zlb\guoh`b^Zgbyoihwlhfmhgbe_]dhj_Zebamxlky
j_Zevghklbkhgijh^he`Z_lkygZy\m\lhcbebbghckl_i_gb
Qlh[uh[j_klbdhgljhevgZ^\g_rgbfgZf_j_gb_fg_h[oh^bfhijhkgmlvky
IhdZj_Zevghklvg_hkhagZgZhgZg_dhgljhebjm_lkyZkemqZ_lky
ex[hcb]j_g_h[oh^bfhmqZkl\h\ZlvhlkljZg_gb_dZdb]jZxsbcajbl_ev
HkhagZgghklv^hklb]Z_lkyhlkljZg_gghklvxhlb]ju
HlkljZg_gghklvih^jZamf_\Z_l\gbfZgb_bihegmxykghklvfuke_c
HkhagZgghklvwlhg_dhgljhevZgZ[ex^_gb_
Dhgljhev^he`_g[ulvgZijZ\e_glhevdhgZlhqlh[u^himklblv\k\hx`bagv`_eZgguckp_gZjbc
Qlh[u\u[jZlvgm`guckp_gZjbcg_h[oh^bfhij_^klZ\blvqlh[m^_lbf_gghlZd
g_rg__gZf_j_gb_wlhj_rbfhklvbf_lv
g_rg__gZf_j_gb_y\ey_lkykbehchkms_kl\eyxs_cLjZgk_jnbg]
Qlh[ukgbablv\Z`ghklvp_ebg_h[oh^bfhaZjZg__kfbjblvkykihjZ`_gb_f
Kfbjb\rbkvkihjZ`_gb_f[hevr_g_jZafureycl_Zijhklhb^bl_dp_eb
�=eZ\Z,,KE:CU
�Ihq_fm`_eZgbyg_bkihegyxlkyZf_qlug_k[u\Zxlky"eylh]hqlh[u\hiehlblv`_eZ_fh_\
^_ckl\bl_evghklvg_h[oh^bfhagZlvdZd^_eZlvaZdZaGZqbgZykwlhc]eZ\u\dgb]_ijb\h^blky
dhgdj_lgu_ijZdlbq_kdb_j_dhf_g^Zpbbihl_ogbd_j_ZebaZpbbaZdZaZWlhi_j\u_rZ]bfZ]Z
Beexabb
u^hklhcgu\k_]hkZfh]hemqr_]h
LjZgk_jnbg]hq_gvhklhjh`ghhlghkblkydljZdlh\d_beexabc\dZq_kl\_b]ju\hh[jZ`_gby
BeexabyfbgZau\Zxlkgu]ZeexpbgZpbbg_Z^_d\Zlgh_\hkijbylb_^_ckl\bl_evghklbgZdhg_p
^Z`_kZfm^_ckl\bl_evghklv?kebhklZ\blv\klhjhg_g_Z^_d\Zlgh_\hkijbylb_^_ckl\bl_evghklblh
\b^_gb_^jm]hcj_Zevghklbg_y\ey_lkyihjh`^_gb_fnZglZabcjZamfZKgub]ZeexpbgZpbbwlh
]jm[h]h\hjyiml_r_kl\by^mrb\ijhkljZgkl\_\ZjbZglh\Beexahjgh_\hkijbylb_
^_ckl\bl_evghklbwlhg_b]jZ\hh[jZ`_gbyZ\hkijbylb_k_dlhjh\g_\hiehs_gguo\
fZl_jbZevghcj_ZebaZpbbGZdhg_p\_kvfbjg__klvbeexabyQ_eh\_dkf_xsbcml\_j`^Zlv[m^lh
\k_qlhhg\hkijbgbfZ_l\k_]hebrvbeexabykebrdhffgh]hhk_[_fgbl
:ihq_fmkh[kl\_gghq_eh\_diha\hebek_[_ml\_j`^Zlvqlhhgkihkh[_g\k_ihgylvbh[tykgblv"
k_qlh_fm^hklmighwlhihagZlvebrvg_dhlhju_aZdhghf_jghklbwlh]hfbjZbm\b^_lv
hl^_evgu__]hijhy\e_gbyG_dhlhju_ijhy\e_gbyfbjZg_ih^^ZxlkyjZamfghfmh[tykg_gbxA^_kv
q_eh\_dkh^ghcklhjhguijbagZ_lk\hxg_khklhyl_evghklvgZclbh[tykg_gb_bh[ty\ey_l
m\b^_ggh_beexab_cZk^jm]hclml`_ij_m\_ebqb\Z_l\hafh`ghklbk\h_]hjZamfZ\lhfqlh
^_kdZlvwlhkZfjZamf\hh[jZabekbgl_abjh\Zebeexabx
Q_eh\_dgZoh^ysbckyih^\ha^_ckl\b_fkbevgh]hgZjdhlbq_kdh]hbebZedh]hevgh]hhivyg_gbylZd
`_dZdb\hkg_l_jy_ldhgljhevkhagZgbyihwlhfmih^khagZgb_gZkljZb\Z_lkygZg_j_Zebah\Zggu_
h[eZklb\ijhkljZgkl\_\ZjbZglh\L_ehgZoh^blky\k_dlhj_fZl_jbZevghcj_ZebaZpbblh_klv\
gZr_ffZl_jbZevghffbj_Z\hkijbylb_[em`^Z_l\\bjlmZevghfk_dlhj_kf_s_gghfhlghkbl_evgh
j_Zevgh]hQ_eh\_d\lZdhfkhklhygbbfh`_loh^blvihagZdhfufmebpZfkj_^bh[uqguo^hfh\gh
�\b^blhgkh\k_fih^jm]hfmEx^bbhdjm`ZxsZyh[klZgh\dZ\u]ey^ylkh\k_fg_lZd_dhjZpbb
baf_gbebkvIhemqZ_lkygZiheh\bgmkhggZiheh\bgmj_Zevghklv
LhqghlZd`_ex^bkikbobq_kdbfbjZkkljhckl\ZfbgZoh^ykvl_ehf\k_dlhj_fZl_jbZevghc
j_ZebaZpbb\hkijbgbfZxl^jm]hcg_j_Zebah\Zgguck_dlhjBo\hkijbylb_gZkljh_ghgZ
hij_^_e_gguck_dlhj\ijhkljZgkl\_\ZjbZglh\]^_fh]ml[ulvg_lhevdh^jm]b_^_dhjZpbbghb
^jm]hckp_gZjbcbjhebIkbobq_kdbg_ghjfZevgu_ex^b\h\k_g_[hevgu\h[uqghfihgbfZgbb
Hgbg_\hh[jZ`Zxlk_[yGZihe_hgZfbbijhqbfbh^bhagufbebqghklyfbHgb^_ckl\bl_evgh
\hkijbgbfZxllZdhc\ZjbZgl\b^yl_]h\k_dlhj_ijhkljZgkl\ZLZfbf_xlkyex[u_\ZjbZglugh
q_eh\_d\u[bjZ_llhqlh[hevr_gjZ\blky_]h^mr_Dh]^Zdhgnebdl^mrbbjZamfZ^hklb]Z_l
lZdh]hij_^_eZbbafmq_ggZy^mrZ[hevr_g_\khklhygbbi_j_ghkblv`_klhdmx^_ckl\bl_evghklv
lh]^ZgZkljhcdZ\hkijbylbyihiZ^Z_l\\bjlmZevgucg_j_Zebah\Zgguck_dlhjIjbwlhfkZfq_eh\_d
H^bgikbobZljjZkkdZau\Zebklhjbxh`_gsbg_dhlhjZyiZlheh]bq_kdb`_eZeZbf_lvb^_Zevgh]h
fm`Zb^_l_cujZ`Zykvl_jfbgZfbLjZgk_jnbg]Z\Z`ghklvk_fvbm[_^gy]bkbevghaZrdZeb\ZeZ
&#xlh;&#x]_;&#xh;&#xgZ;&#x;&#xur;Z;
&#xZf;&#xm`;
&#xZ;&#xq_;h;&#x_d;&#xZ;
&#xhl;&#xhj;&#xuc;&#x`;&#x_k;&#xlh;&#xdh;&#xa^;&#x_;&#xZe;&#xky;&#xg;&#xZ^;&#xg;&#x_c;&#x;blh]_hgZ\ureZaZfm`aZq_eh\_dZdhlhjuc`_klhdhba^_\ZekygZ^g_c_l_chgZjh^blvg_
kfh]eZJ_ZevgZy`bagv^eyg__klZeZg_\ughkbfhcb\kdhj_hgZihiZeZ\ikbobZljbq_kdmx
e_q_[gbpmK_dlhjfZl_jbZevghcj_ZebaZpbbhgZ[hevr_g_\hkijbgbfZeZL_eh__gZoh^behkv\
fZl_jbZevghffbj_Z\hkijbylb_[uehgZkljh_ghgZ\bjlmZevguck_dlhj]^_hgZ`_gZ
Zg]ebckdh]hehj^Zmg__^_lbbhgZkh\_jr_gghkqZkleb\ZKlhqdbaj_gbyhdjm`ZxsbohgZ`beZ\
gZr_ffbj_\lh\j_fydZd__\hkijbylb_[uehgZkljh_ghgZ\bjlmZevguck_dlhj
LZdbo[hevguoiulZxlkye_qblvghfgh]b_bagbokqZkleb\ubf_ggh\lhfkhklhygbbdh]^Z
beexabbgZfgh]hijbylg_c`_klhdhcj_ZevghklbGZkZfhf^_e_wlh\h\k_g_beexabbZ
g_j_Zebah\Zggu_\ZjbZgludhlhju_kms_kl\mxllZd`_j_ZevghdZdfZl_jbZevguck_dlhj
Ihq_fm`_\bjlmZevguck_dlhjmfZebr_ggh]hq_eh\_dZg_fZl_jbZebam_lky"DZdm`_]h\hjbehkv
j_ZebaZpby\ZjbZglZijhbkoh^bldh]^Zwg_j]byfh^mebjm_lkyfukeyfbq_eh\_dZ\iheghf_^bgkl\_
^mrbbjZamfZb^bfhlZdh__^bgkl\h\^ZgghfkemqZ_g_^hklb]Z_lkyBeb`_kf_s_gb_f_`^m
fZl_jbZevgufb\bjlmZevgufk_dlhjZfbkebrdhf\_ebdhZihlhfmlj_[m_lhq_gvfgh]hwg_j]bb
^eyj_ZebaZpbbGZijbf_jgh\ucGZihe_hg\gZr_\j_fywlhkebrdhfwdkljZhj^bgZjguc
kemqZcihwlhfmhggZoh^blky^Ze_dhaZij_^_eZfb\hafh`gh]hl_q_gby\ZjbZglh\:fh`_l[ulv
kms_kl\mxlb^jm]b_ijbqbguhdhlhjuogZfg_ba\_klgh
Q_eh\_dfh`_lg_lhevdh\b^_lv^jm]mxj_Zevghklvghb\hkijbgbfZlv^_ckl\bl_evghklv\
bkdZ`_gghfk\_l_hkijbylb_q_eh\_dZhq_gvkbevghaZ\bkblhlbgnhjfZpbbdhlhjZyaZeh`_gZm
g_]hk^_lkl\ZdZq_kl\_beexkljZpbbfh`ghijb\_klbba\_klguchiulk^\mfydhlylZfbH^gh]hk
jh`^_gbyihf_klbeb\h[klZgh\dm]^_g_[ueh\_jlbdZevguoij_^f_lh\Z^jm]h]h]^_g_[ueh
]hjbahglZevguoQ_j_ag_dhlhjh_\j_fydhlylimklbeb\h[uqgmxdhfgZlmI_j\uc\k_\j_fy
gZludZekygZgh`dbklmev_\^eyg_]hg_kms_kl\h\Zeh\_jlbdZevguoebgbclhjhc
khhl\_lkl\_gghg_ihgbfZeqlhlZdh_]hjbahglZevgu_ebgbbbkdZlu\Zekykhklmi_g_d
Dhg_qghjZamfkihkh[_g\hh[jZ`ZlvbnZglZabjh\Zlvghlhevdh\madbojZfdZok\h_]h
ij_^u^ms_]hhiulZJZamffh`_lkdhgkljmbjh\Zlvgh\mxfh^_ev^hfZbaklZjuodm[bdh\=^_`_
�ijhoh^bl]jZgbpZf_`^m\hh[jZ`_gb_fb\hkijbylb_f^jm]hcj_Zevghklb"ZggZy]jZgbpZg_bf__l
q_ldbohq_jlZgbcgh^eygZrbop_e_cwlhg_klhev\Z`ghA^_kvbf__lagZq_gb_ebrvlhdZdbf
h[jZahf\gmlj_ggb_m[_`^_gby\ebyxlgZ\hkijbylb_^_ckl\bl_evghklbbdZdwlhhljZ`Z_lkygZ
`bagbq_eh\_dZumagZ_l_qlhe_`bl\hkgh\_bkdZ`_ggh]h\hkijbylbyj_ZevghklbbgZkdhevdh
kbevgh_\ebygb_hdZau\Z_llZdh_bkdZ`_gb_gZkZfm^_ckl\bl_evghklv
Bkdjb\e_gb_j_Zevghklb
Q_eh\_dg_fh`_l\hkijbgbfZlvhdjm`Zxsbcfbjkh\_jr_gghh[t_dlb\ghWlhihoh`_gZlhdZd
\u\klZ\ey_l_keZc^\\b^_hijh_dlhjbkfhljbl_gZbah[jZ`_gb_H[uqgucjZ\ghf_jguck\_l
ijhoh^yq_j_aie_gdmij_\jZsZ_lky\dZjlbgdmgZwdjZg_hkijbylb_\uklmiZ_l\dZq_kl\_wdjZgZ
k\_lhfy\ey_lkyhdjm`ZxsbcfbjZkeZc^hfgZr_fbjh\haaj_gb_lh_klvfh^_evgZr_]h
ihgbfZgbywlh]hfbjZ
Ij_^klZ\e_gb_dZ`^h]hq_eh\_dZhk_[_bh[hdjm`Zxs_ffbj_aZqZklmx^Ze_dhhlbklbgu
BkdZ`_gb_\ghkylgZrbkeZc^uGZijbf_j\Zk[_kihdhylg_dhlhju_ebqgu_g_^hklZldbb\ubaaZ
Lh]^Zh[sZykvkex^vfb\u\klZ\ey_l_\k\hcijh_dlhjkeZc^dhfie_dkZg_iheghp_gghklbb
�\b^bl_\k_\bkdZ`_gghfk\_l_himklbf\^Zggucfhf_gl\u[_kihdhbl_kvdZdh^_luFh`_l
^Z`_dZaZlvkyqlh^jm]b_h[jZsZxlgZ\Zk\gbfZgb_bkfhljylkmkf_rdhcbebij_aj_gb_f
Gh\]heh\Zohdjm`Zxsbo\h\k_g_lh[wlhffuke_cWlbfukebijbkmlkl\mxllhevdh\\Zr_c
]heh\_\\b^_keZc^ZbkdZ`Zxs_]h^_ckl\bl_evghklvEx[hcq_eh\_ddZdijZ\behgZ^_\yghklh
�ijhp_glh\aZgylfukeyfbhk\h_chkh[_lZd`_dZdb\ukZfbZ`__keb\uijhoh^bl_
kh[_k_^h\Zgb_^eyijb_fZgZjZ[hlm[m^vl_m\_j_gubgl_j\vx_jkZfhaZ[hq_g[hevr_l_fdZd
emqr_ku]jZlvk\hxjhev
KeZc^u\ghkylbkdZ`_gby\\Zrbij_^klZ\e_gbyhlhfqlh^mfZxlh\Zk^jm]b_ex^bKeZc^wlh
bkdZ`_ggZydZjlbgZ^_ckl\bl_evghklbKeZc^wlhlhqlh_klv\\Zr_c]heh\_ghg_lm^jm]bo
GZijbf_j\ukqblZ_l_k\hx\g_rghklvg_^hklZlhqghijb\e_dZl_evghc?kebwlh\Zkg_hq_gv
\hegm_lbkdZ`_gbyg_lk__klvdZd_klvGh^_eh^Z`_g_\lhfqlh\u^mfZ_l_hk\h_c\g_rghklb
ZdZdh_\ebygb_hdZau\Z_lkeZc^gZ\Zrm`bagv?keb\Zk[_kihdhblkh[kl\_ggZy\g_rghklv\u
kha^Z_l_\k\h_c]heh\_keZc^yg_djZkb\Zy g_djZkb\uc\fbkfhljbl_gZhdjm`Zxsbcfbjq_j_a
g_]hdZdq_j_anbevljWlhkeZc^ihlhfmqlhhgaZnbdkbjh\Zglhevdh\\Zrbofukeyog_rghklv
fh]mlhp_gb\Zlvlh_klvijb^Z\Zlv_cagZq_gb_lhevdhihl_gpbZevgu_iZjlg_ju:wlhhq_gv
g_[hevrhcijhp_glex^_cHklZevgufhdjm`Zxsbfb^_eZg_l^h\Zr_c\g_rghklbG_\_jbl_"
Lh]^Zkijhkbl_mkZfh]hZ\lhjbl_lgh]hZj[bljZlh_klvmk_[ykZfh]hgZkdhevdh\Zk\hegm_l
\g_rghklvl_odlhg_\oh^bl\djm]\Zrboihl_gpbZevguoiZjlg_jh\bebkhi_jgbdh\Kdhj__\k_]h
\u^Z`_g_aZ^mfu\ZebkvgZ^\hijhkhfijb\e_dZl_e_g^Zggucq_eh\_dbebg_lLh`_kZfh_
^mfZxl beb\hh[s_g_^mfZxl\fhdjm`Zxsb_\hlghr_gbb\ZkFh`_l_[ulvm\_j_guqlhwlhlZd
^Z`__keb\ukqblZ_l_k_[ymjh^eb\ufMjh^kl\hijhba\h^bl\i_qZle_gb_lhevdh\fhf_gli_j\hc
\klj_qbZihlhfgZwlhi_j_klZxlh[jZsZlv\gbfZgb_dZdgZijb\uqgmx^_dhjZpbx
BlZdij_^iheh`bfqlh\u\klZ\beb\]heh\mkeZc^hk\h_cg_ijb\e_dZl_evghc\g_rghklbk_qlh
b^_lhl^jm]boex^_c\a]ey^u`_klufbfbdZkeh\Z\u\hkijbgbfZ_l_q_j_ak\hckeZc^Qlh
\um\b^bl_"Ijb\_leb\Zymeu[dZij_\jZsZ_lky\mkf_rdmQ_clh\_k_euckf_o\aehjZ^gmxihl_om
gZ^\ZfbDlhlhlbohi_j_r_ilu\Z_lkykie_lgbqZxlijh\ZkQ_clh[_]euc\a]ey^dhkh
ihkfhlj_ebDlhlhihfhjsbekyhl[heb\`b\hl_[h`_qlhhgh\Zkih^mfZeGZdhg_pex[hc
dhfiebf_glij_\jZlblky\ba^_\dm:\_^vm^jm]bob\fukeyogbq_]hih^h[gh]hg_[uehWlh
lhevdh\\Zr_c]heh\_kh[kl\_gguckeZc^
khhl\_lkl\bbklZdbfbfukeyfb[m^_lhij_^_eylvkybih\_^_gb_dhlhjh_k^_eZ_l\Zk
^_ckl\bl_evghg_ijb\e_dZl_evgufbJmdbgZqgml\uihegylvg__kl_kl\_ggu_^\b`_gbyb\Zfg_dm^Z
[m^_lbo^_lvEbphbkdZablkygZijy`_gghc]jbfZkhc\k_mfgu_fukebdm^Zlhbkq_agmldhfie_dk
g_iheghp_gghklb\klmibl\k\h_g_jZa^_evgh_]hkih^kl\hblh]_keZc^kb^ysbc\\Zr_f
\hh[jZ`_gbbihemqblnZdlbq_kdmxj_ZebaZpbx
KeZc^u^_ckl\mxl^\hydbfh[jZahfKh^ghcklhjhguhgbbkdZ`Zxlij_^klZ\e_gb_q_eh\_dZh_]h
f_kl_\wlhffbj_bh[hlghr_gbbdg_fmhdjm`ZxsboK^jm]hcklhjhguhgbbkdZ`Zxl_]h
ij_^klZ\e_gb_h\g_rg_ffbj_qZklghklbdZ`^uckdehg_g\b^_lvk\hckl\Zk\h_]hkeZc^Z\
hdjm`Zxsboex^yoGZijbf_jq_eh\_dg_ex[bldZdb_lh\jh`^_ggu_dZq_kl\Zk\h_]hoZjZdl_jZ
Hgklj_fblkyaZijylZlvbohlk_[yih^Zevr_qlh[ukZfhfmg_\b^_lvGhg_ijb]ey^guckeZc^
^jm]b_^mfZxlbihklmiZxlijbf_jghlZd`_dZdhgkZf:_kebg_dhlhju_dZq_kl\Z\k_[_g_
gjZ\ylkyhgkdehg_g\b^_lvlh`_kZfh_\^jm]bolh_klvgZ\_rb\ZlvgZgbok\hbijh_dpbb
Ijh_dpbywlhdh]^Zg_^h\hevkl\hkh[hcaZ]gZggh_\ih^khagZgb_\uie_kdb\Z_lkygZ
hdjm`ZxsboQ_eh\_dmg_ohq_lkyjm]ZlvkZfh]hk_[yaZg_dhlhju_iehob_klhjhguihwlhfmhg
kdehg_g\b^_lvwlb`_kZfu_klhjhgum^jm]boEx^bqZklhhohlghjm]Zxl^jm]boaZlhqlhbf
kZfbfg_gjZ\blky\k_[_ubkZfb^_eZeblh`_kZfh_g_hl^Z\Zyk_[_hlq_lZWlhdhg_qghg_
agZqblqlh_kebq_eh\_ddh]hlh\q_flhh[\bgy_lagZqblwlh_klvbmg_]hH^gZdhlZd[u\Z_l
hq_gvqZklhIhgZ[ex^Zcl_kZfbIhabpbyKfhljbl_ey\jhe_\uob]jZoiha\heble_]dhhij_^_eblv
dh]^ZdlhlhiulZ_lkygZ\_kblvgZ\Zkk\hxijh_dpbx?keb\Zk\q_flhiulZxlkyg_aZkem`_ggh
h[\bgblvbebijbibkZlvqm`b_dZq_kl\ZaZ^Zcl_k_[_\hijhkg_lebmkZfh]hh[\bgbl_eylh]h`_
qlhhgiulZ_lkygZ\_kblvgZ^jm]boKdhj__\k_]h[m^_lbf_gghlZdihlhfmqlh_kebm\Zkwlh]h
^_ckl\bl_evghg_lagZqblmh[\bgbl_eykb^bl\]heh\_keZc^dhlhjucbijh_pbjm_lk\hxdZjlbgm
Qlh`_e_`bl\hkgh\_keZc^ZgZdZdhcie_gd_hg^_j`blky"Z`ghklvDhlhjucjZafum`_dg_c
\ha\jZsZ_fkyZk[_kihdhblkh[kl\_ggZy\g_rghklv_kebwlh^ey\Zk\Z`ghKeZc^gZoh^blky\
\Zr_c]heh\_ghm^jm]bo_]hg_l_kebwlhg_ij_^klZ\ey_lkybf\Z`gufMjh^kl\hq_eh\_dZ
klZgh\blkyijb\uqghc^_dhjZpb_c^eyhdjm`Zxsboihlhfmqlh^eygbowlhg_agZqbfhHghbf__l
\Z`ghklvlhevdh^eykZfh]hh[eZ^Zl_eyg_hj^bgZjghc\g_rghklbg_rghklvijhklhg_h[uqgZyb
g_[he__lh]hG_h[uqgmx\g_rghklv^_eZ_lmjh^kl\hfbf_gghkeZc^\Z`ghklb
Ba\_klgucnjZgpmakdbcom^h`gbd:gjb^_LmemaEhlj_d\^_lkl\_kehfZeh[_gh]bbhklZekygZ\kx
`bagvdZe_dhcIhdZEhlj_d\ajhke_ehg[uehq_gvm]g_l_gk\hbfmjh^kl\hfK]h^Zfbnbabq_kdh_
g_kh\_jr_gkl\hijhy\eyehkv\k_y\kl\_gg_cbhlwlh]hhgkljZ^Ze_s_[hevr_dhg_qghfblh]_
i_j_`b\Zgb_ihih\h^mg_kh\_jr_gkl\Z^hreh^h\ukr_clhqdbbEhlj_dmijbrehkvkfbjblvkyk
g_ba[_`gufHgiexgmegZk\h_mjh^kl\hbijh^he`Ze`blvDZdlhevdhhgba[Z\bekyhl\Z`ghklb
keZc^ij_djZlbek\h_kms_kl\h\Zgb_bm^ZqZih\_jgmeZkvdEhlj_dmebphfHgihevah\Zeky
[hevrbfmki_ohfm`_gsbgg_]h\hjym`_hlhfqlh_fmm^Zehkvk[e_kdhfj_Zebah\Zlvk\hc
lZeZglHgdklZlb[ueh^gbfbahkgh\Zl_e_cagZf_gblh]hdZ[Zj_Fme_gJm`\IZjb`_b
`_gsbgu_]hhq_gvex[bebdZd\uihgbfZ_l_g_lhevdhbaaZ_]hdZjlbg
KeZc^u\hagbdZxllh]^Zdh]^Z\uijb^Z_l_ba[ulhqgh_agZq_gb_lhfmqlhh\Zk^mfZxl^jm]b_
?keb\ug_agZ_l_gZ\_jgydZfg_gbyhdjm`Zxsbobijbwlhf^ey\Zkwlhhq_gv\Z`ghkqblZcl_\
\Zr_c]heh\_gZ\baZk_ekhhl\_lkl\mxsbckeZc^KeZc^y\ey_lkyihjh`^_gb_f\hh[jZ`_gbyb\
wlhfkfuke__]hfh`ghjZkkfZljb\ZlvdZdbeexabxGhwlZbeexabyhdZau\Z_lZdlb\gh_\ebygb_gZ
`bagvq_eh\_dZWlhlhlkemqZcdh]^Z\g_rg__gZf_j_gb_^_ckl\m_l\h\j_^ihfbfh\hebjZamfZ
G_]Zlb\guckeZc^dZdijZ\behihjh`^Z_l_^bgkl\h^mrbbjZamfZDZd\uihgbfZ_l_\g_rg__
gZf_j_gb_\^ZgghfkemqZ_jZ[hlZ_l[_ahldZaghHghih^o\Zlu\Z_l\eZ^_evpZg_]Zlb\gh]hkeZc^Zb
i_j_ghkbl_]h\k_dlhj]^_g_]Zlb\ijhy\ey_lky\ihegmxkbemI_j_oh^ijhbkoh^blg_kjZamZ
ihkl_i_gghb^eblkyg_ij_djZsZykv\k_\j_fyihdZkeZc^kb^bl\]heh\_L_g_agZqbl_evgu_
rljbobdhlhju_\ke_^kl\b_\Z`ghklbq_eh\_d\kZfhfgZqZe_gZ[jhkZegZk\hcg_]Zlb\guckeZc^
ijhy\eyxlky\k_[he__j_adhbjZkp\_lZxl\h\k_cdjZk_Q_eh\_dmg_gjZ\blky_]hiheghlZhg
\k_[hevr_lhekl__l_fmf_rZ_ljh^bgdZhgZjZajZklZ_lkyhgkqblZ_lk_[yg_iheghp_ggufb
ihemqZ_l\k_gh\u_lhfmih^l\_j`^_gbyhghaZ[hq_gk\h_cg_ijb\e_dZl_evghklvxhgZ_s_
LZdijh^he`Z_lky^hl_oihjihdZq_eh\_dg_i_j_klZg_lijb^Z\ZlvkeZc^m[hevrh_agZq_gb_bebg_
i_j_dexqblkygZkha^Zgb_ihablb\gh]hkeZc^ZDZdlhevdh\Z`ghklvbkq_aeZg_]Zlb\guckeZc^
l_jy_lk\hxhkgh\mjZkl\hjy_lkybij_djZsZ_ljZ[hlZlv
Klhbl\Zf\klZ\blvihablb\gucp\_lghckeZc^b\um\b^bl_qlhhgjZ[hlZ_llZd`_[_ahldZaghdZd
bg_]Zlb\gucIhdZ`bl_k_[_kZfhfmiheh`bl_evgu_klhjhguk\h_cebqghklbij_^klZ\vl_k_[y\
gZbemqr_fk\_l_bex^b[m^ml\hkijbgbfZlv\ZklZd`_wlhfijhy\ey_lky^jm]h_iheh`bl_evgh_
dZq_kl\hkeZc^Zdhlhjh_fh`ghbgm`ghbkihevah\Zlv
Ihablb\gu_keZc^u
Ijbkha^Zgbbg_]Zlb\guokeZc^h\\udhgp_gljbjm_l_\gbfZgb_gZlhfqlh\Zf\k_[_g_gjZ\blky
qlh[u\Zfohl_ehkvkdjulvhlq_]hba[Z\blvkyL_i_jvaZ^ZqZkhklhbl\lhfqlh[ui_j_dexqblv
k\h_\gbfZgb_gZhkh[_gghklbdhlhju_\Zf\k_[_gjZ\ylkybdhlhju_\Zfohl_ehkv[ubf_lvDZd
m`_[uehihdZaZghjZg__kdjulvk\hbg_^hklZldbg_\hafh`ghgh_keb\uaZohlbl_lhe_]dh
kfh`_l_ih^q_jdgmlvbjZa\blvk\hb^hklhbgkl\Z
�eygZqZeZgZ^hijh\_klbmk_[ybg\_glZjbaZpbxb\uy\blvk\hbg_]Zlb\gu_keZc^uAZ^Zcl_kv
\hijhkhfqlh\Zf\k_[_g_gjZ\blkyqlh\uohlbl_kdjulvhlq_]hba[Z\blvky"KeZc^uq_eh\_d
kha^Z_l[_kkhagZl_evghL_i_jvijhkgbl_kvbhkhagZgghihkfhljbl_gZk\hbg_]Zlb\gu_keZc^u
hkhagZgghfkhklhygbb\uboe_]dhh[gZjm`bl_G_h[oh^bfh\u[jhkblvba]heh\uih^h[gucoeZf
DZdwlhk^_eZlv"IjhklhlZd\uhlgbog_ba[Z\bl_kvwlhg_[hjh^mk[jblv?keb[m^_l_kgbfb
[hjhlvkyhgbijhy\ylky_s_yjq_Gm`ghebrblvkeZc^uhkgh\ugZdhlhjhchgb^_j`ZlkyZ
bf_ggh\Zr_]h\gbfZgbybagZq_gbydhlhju_\ubfijb^Z_l_gbfZgb_g_h[oh^bfh
i_j_dexqblvkg_]Zlb\gh]hgZihablb\gh_FZogbl_jmdhcgZ\k_qlh^hkZ`^Zehbi_j_klZgvl_k
kh[hc[hjhlvkyHl\_jgbl_kvhlk\hbog_^hklZldh\bi_j_dexqbl_\gbfZgb_gZ^hklhbgkl\Zdhlhju_
m\Zk_klvbdhlhju_\uohlbl_ijbh[j_klb
�ey\Zk\Z`ghkdjulvk\hbg_^hklZldb"Wlhhkgh\Z^eyg_]Zlb\gh]hkeZc^ZZf\Z`ghijhba\h^blv
ohjhr__\i_qZle_gb_"Wlh[m^_lhkgh\hc^eyihablb\gh]hkeZc^Zk_hklZehkvgZk\hbof_klZo
baf_gbehkvebrvgZijZ\e_gb_\Zr_]h\gbfZgby\Zr_c\Z`ghklbGZjbkmcl_k_[ylZddZdohlbl_
k_[y\b^_lvWlhg_[m^_lkZfhh[fZgihlhfmlZdZyb]jZ\iheg_hkhagZggZKZfhh[fZghf\u
aZgbfZebkv\lh\j_fydZd[hjhebkvkhk\hbfbg_^hklZldZfbiheZ]Zyqlhfh`_l_bokdjulvbeb
mgbqlh`blv\gmlj_ggbfgZf_j_gb_fKha^Zcl_k_[_keZc^]^_\u[ebklZ_l_\h\k_cdjZk_Ex[bl_
k_[y\wlhfkeZc^_bmoZ`b\Zcl_aZgbf^h[Z\eyy\k_gh\u_^_lZeb
KeZc^g_h[yaZl_evgh^he`_gkh^_j`ZlvklZlbq_kdmxdZjlbgmWlhfh`_l[ulvij_^klZ\e_gb_h
lhfdZd]jZpbhaghbm\_j_ggh\u^\b]Z_l_kvdZdwe_]Zglghh^_ludZdb_m\ZkZjbklhdjZlbq_kdb_
fZg_judZd\u[ebklZ_l_hkljhmfb_fbaemqZ_l_h[Zygb_jZkiheZ]Z_l_dk_[_ex^_ce_]dh
kijZ\ey_l_kvkijh[e_fZfbL_i_jv\klZ\eycl_\]heh\mwlhlkeZc^b\i_j_^Ihablb\guckeZc^
lZd`_dZdbg_]Zlb\guc[m^_lhdZau\Zlvg_ihkj_^kl\_ggh_\ebygb_gZ\Zrb^_ckl\bybih\_^_gb_
ug_\hevghb^Z`_[_kkhagZl_evgh[m^_l_ih^kljZb\Zlvkyih^keZc^Ghhkgh\gmxjZ[hlm[m^_l
\uihegylv\g_rg__gZf_j_gb_\khhl\_lkl\bbkdZjlbghckeZc^Z
hkijhba\h^bl_kha^ZggmxdZjlbgm\fukeyo^hl_oihjihdZkeZc^g_jZkl\hjblkyDZdwlh
ihgbfZlv"Kh\j_f_g_fkeZc^nZdlbq_kdbij_\jZlblky\qZklv\Zr_cebqghklbblh]^Zhg
i_j_klZg_l[ulvkeZc^hfDh]^Z\u^h[v_l_kv`_eZ_fh]hhghi_j_klZg_lbf_lv^ey\ZkagZq_gb_
^mrZijbreZ\kh]eZkb_kjZamfhf:wlhh[yaZl_evghijhbahc^_l\_^v\uwlh]hohlbl_b^mrhcb
jZamfhfIhdZjZamfiulZ_lkyij_\jZlblvkeZc^\^_ckl\bl_evghklv\]em[bg_^mrb\u\k_jZ\gh
hkhagZ_l_qlhwlhebrvb]jZ\fZkd_Gh_keb\u[m^_l_ihke_^h\Zl_evghbkbkl_fZlbq_kdb
nbdkbjh\Zlv\fukeyodZjlbgmkeZc^Z^mrZijb\udg_lbkh]eZkblkyijbgylvkeZc^dZdk\hx
g_hlt_fe_fmxkmsghklvG_aZ[u\Zcl_hlhfqlh\g_rg__gZf_j_gb_g_fh`_lf]gh\_ggh
j_Zebah\ZlvwlhlkeZc^Z^_ckl\m_lihkl_i_ggh
�DZd\b^bl_^h[blvky`_eZ_fuoj_amevlZlh\g_lZdm`keh`gh_ehlhevdh\j_rbfhklbbf_lv
DZjlbgukeZc^h\fh]mlhlghkblvkydex[ufdZq_kl\Zfdhlhjuoih\Zr_fmfg_gbxm\Zk
g_^hklZ_lH^gZdh\u^he`guhl^Z\Zlvk_[_hlq_lgZkdhevdhj_Zevgh\hiehs_gb_lZdh]hkeZc^Z\
^_ckl\bl_evghklvG_ke_^m_lkjZamjbkh\Zlvb^_ZevgmxdZjlbgmGZqbgZlvemqr_kj_Zevgh
^hklb`bfuoklmi_g_cKh\j_f_g_f\ukfh`_l_ih^gylvkygZ[he__\ukhdb_klmi_gb
Gb\dh_fkemqZ_g_kjbkh\u\Zcl_h[jZakex^_cdhlhju_ih\Zr_fmfg_gbxh[eZ^Zxl
g_h[oh^bfufbdZq_kl\ZfbZrkeZc^^he`_g[ulvbf_ggh\ZrbfZg_qm`hcdhib_cGZwlhffu
ih^jh[g__hklZgh\bfky\ke_^mxs_c]eZ\_:ihdZhlf_lbfqlhex[h_dZq_kl\hbf__laZf_gbl_ev
dhlhjucgZ^ZgghfwlZi_[eb`_ih^hc^_lbf_ggh\ZfKf_ehklvfh`ghaZf_gblvj_rbl_evghklvx
djZkhlmh[Zygb_fkbemeh\dhklvxmf_gb_]h\hjblvmf_gb_fkemrZlvbgl_ee_dlmZevghklv
hkhagZgghklvxnbabq_kdh_kh\_jr_gkl\hm\_j_gghklvxIhklZ\b\j_Zevgh^hklb`bfu_p_eb
\u^Z_l_\g_rg_fmgZf_j_gbx\hafh`ghklv[uklj__\uihegblv\ZraZdZafbgbfmfbijbklmiblvd
j_ZebaZpbb[he__keh`guoaZ^Zq
Ihablb\gu_keZc^u^_ckl\mxlhkh[_gghwnn_dlb\ghb[ukljh_keb\ub^_l_gZ\klj_qmk
g_agZdhfufbex^vfbdhlhju__s_g_khklZ\bebh\Zkij_^klZ\e_gbyWlhfh`_l[ulv
kh[_k_^h\Zgb_dhgdmjk\_q_jbgdZbebqlhlh\wlhfjh^_Kf_eh\klZ\eycl_\]heh\mgm`guckeZc^
bgbq_]hg_[hcl_kvG_aZ[u\Zcl_ijhdZjlbgmgZkeZc^_^_j`bl___ihklhyggh\khagZgbb
Iha\hevl_k_[_jhkdhrvhl[jhkblv\kydb_dhe_[Zgbybkhfg_gbylbiZZ\^jm]g_ihemqblky_^v
\ugbq_]hg_l_jy_l_hl[jhkb\khfg_gby?kebo\Zlblj_rbfhklbbf_lv\u^h[v_l_kvfZdkbfZevgh
\hafh`gh]hZbgh]^Zbg_\_jhylgh]hmki_oZ
Ihablb\gu_keZc^ufh`ghkha^Z\Zlvg_lhevdh\hlghr_gbbk\h_cebqghklbghbihhlghr_gbxd
hdjm`Zxs_fmfbjmLZdb_keZc^u[m^mlijhimkdZlv\k_ihablb\gh_bhl[jZku\Zlvg_]Zlb\gh_?keb
\uihfgbl_\]eZ\_hegZm^Zqbfum`_h[km`^Zebl_fmljZgkeypbbihablb\ghcwg_j]bbDZd[u
lZfgb[ueh\u]h^ghij_`^_\k_]h[ulvhldjuluf^ey\k_]hohjhr_]hZ\k_iehoh_b]ghjbjh\Zlv
GZ\uklZ\d_\uhklZgZ\eb\Z_l_kv\hae_ijb]eygm\rbokywdkihgZlh\bjZ\gh^mrghijhoh^bl_fbfh
lh]hqlhg_gjZ\blkywlhfhlghr_gbbhdjm`ZxsbcfbjhlebqZ_lkyhl\uklZ\dbl_fqlhg_]Zlb\
[m^_l\Zkij_ke_^h\Zlv_kebg_[m^_l_jZ\gh^mrghijhoh^blvfbfhIhablb\\k\hxhq_j_^v[m^_l
\k_]^Zk\Zfb_keb[m^_l_kjZ^hklvx_]hijbgbfZlv
Fh`_lihdZaZlvkyqlhihablb\gu_keZc^uih^h[gujhah\ufhqdZfhij_dbkeh`b\r_fmky
fg_gbxjhah\u_hqdbwlhbah[j_l_gb_i_kkbfbklh\Zg_hilbfbklh\I_kkbfbkluijZ]fZlbqgh
hiZkZxlky\b^_lv\k_\jhah\hfp\_l_bgZab^Zl_evghij_^hkl_j_]Zxlhilbfbklh\LZdZy
ijZ]fZlbqghklv_klvg_qlhbgh_dZdg_]Zlb\guckeZc^I_kkbfbklg_j_rZ_lkyiha\heblvk_[_
jhkdhrvbf_lvZihwlhfmbihemqZ_lkhhl\_lkl\_ggh
G_klhblhkh[h[_kihdhblvkyhlhfqlhihablb\guckeZc^lh`_bkdZ`Z_l\hkijbylb_
k\h_^_ehBkdZ`_gb_\ua\Zggh_ihablb\gufkeZc^hfihc^_llhevdhgZihevam_kebdhg_qgh\u
g_\hh[jZabl_k_[yGZihe_hghfh\k_fohjhrhagZlvf_jmbihfgblvijhba[ulhqgu_ihl_gpbZeu
G_]Zlb\gu_keZc^uk\hbfbkdZ`_gb_fijbghkylg_baf_jbfh[hevrbc\j_^GhbkdZ`_gb_wlh
_s_g_kZfh_]eZ\gh_Hkgh\gh_k\hckl\hkeZc^h\khklhbl\lhfqlh\g_rg__gZf_j_gb_f_^e_ggh
gh\_jgh\hiehsZ_lbo\^_ckl\bl_evghklv
JZkrbj_gb_ahgudhfnhjlZ
�himklbfm\Zk_klvZf[bpbhggh_`_eZgb_klZlva\_a^hcbebfbeebhg_jhf:\u]hlh\uk_[_wlh
iha\heblv"DZdijZ\behex^bkqblZxlqlhkeZ\Z^_gv]bbeb\eZklvwlhm^_eba[jZgguoDlh`_
bo\u[bjZ_lwlboba[jZgguo"i_j\mxhq_j_^vhgbkZfbZihlhfm`\k_hklZevgu_?keb\u
f_qlZ_l_hq_flhghg_]hlh\uk_[_wlhiha\heblv\uwlhg_ihemqbl_
hl[_a^hfguckfhljblkmebpu\hdghgZjh`^_kl\_gkdbcklheHg]hlh\k_[_iha\heblvk_klvaZ
wlhlklhebih_klv"Dhg_qgh_keb_]hijb]eZkylhgwlhk^_eZ_lAZclb\^hfbk_klvaZklhewlh
j_rbfhklv^_ckl\h\Zlvlh_klv\gmlj_gg__gZf_j_gb_Ghdlh`__]hijb]eZkbl"Bhgwlhij_djZkgh
ihgbfZ_lJh`^_kl\_gkdbcklhegZoh^blky\keh_qm`h]hfbjZ=hlh\ebhgbf_lvwlhlklhemk_[y
^hfZ\keh_k\h_]hfbjZ"G_l[_a^hfgucagZ_lqlhmg_]hg_lgb^hfZgb^_g_]gbkihkh[Zbo
aZjZ[hlZlvg_rg__gZf_j_gb_g_^Zkl_fmgbq_]hihlhfmqlhgZoh^ykv\jZfdZoijb\uqgh]h
a^jZ\h]hkfukeZhgg_]hlh\bf_lv
Ij_^iheh`bf\uohlbl_klZlv[h]Zlufq_eh\_dhf:]hlh\ueb\uijbgylvlZdhcih^Zjhdhl
km^v[u"Dhg_qgh_kebdlhlh^Z_lebrgbcfbeebhgex[hcbagZk_]h\havf_l[_aijh[e_fb
aZljm^g_gbcB[h]Zlkl\hg_bkihjlbl`bagvdZdbgh]^ZiulZxlkyij_^klZ\blv\ihmqbl_evguo
dbghnbevfZoGhyg_h[wlhf=hlh\ueb\u\aylvwlhlfbeebhg"ugZ\_jghih^mfZebhlhfqlh
fbeebhglj_[m_lkyaZjZ[hlZlvaZ\h_\Zlv"Hiylvg_lh=hlh\ueb\uijhklh\u[jZlv"Iha\heblv
k_[_bf_lv"
G_h[oh^bfhk\udgmlvkykfukevxqlh\u^h[v_l_kvk\h_cp_eb?kebohlbl_klZlvh[_ki_q_gguf
q_eh\_dhfghijbwlhf[hbl_kvaZoh^blv\^hjh]b_fZ]Zabgum\Zkgbq_]hg_ihemqblky?keb
bkiulu\Z_l_ohlvfZe_crmxg_eh\dhklv\^hjh]hffZ]Zabg_agZqbl\ug_]hlh\uk_[_iha\heblv
bf_lv^hjh]b_\_sbIjh^Z\pu\lZdbofZ]ZabgZomf_xlf]gh\_gghhij_^_eylvdlhdgbfijbr_e
ihl_gpbZevgucihdmiZl_evbebex[hiulguckimklufdhr_evdhfIhdmiZl_ev\_^_lk_[ydZd
ohaybg^_j`blkykihdhcghm\_j_gghbk^hklhbgkl\hfhghkhagZ_lk\h_ijZ\h\u[bjZlv
Ex[hiulgucbhq_gv`Z`^msbcgh[_^guc\_^_lk_[ydZdg_ijb]eZr_gguc]hklvHg^_j`blky
kdh\ZgghgZijy`_gghjh[dhqm\kl\m_lgZk_[_hp_gb\Zxsb_\a]ey^uijh^Z\ph\bqmlvebg_
ba\bgy_lkyaZk\h_ihy\e_gb_\lZdhfij_klb`ghfaZ\_^_gbbHgkha^Z_lh^gh\j_f_gghp_euc
dhfie_dkihl_gpbZeh\\Z`ghklb\h`^_e_gb_aZ\bklvqm\kl\hk\h_cg_iheghp_gghklb
jZa^jZ`_gb_g_^h\hevkl\h:\k_ihlhfmqlhhgg_lhevdhg_]hlh\\k_wlhk_[_iha\heblv
fZl_jbZevghgh^Z`_g_kqblZ_lk_[y^hklhcgufbf_lv^hjh]b_\_sb_^v^mrZihgbfZ_l
[md\Zevghhq_f]h\hjbl_cjZamfZhgl\_j^blh^ghk_wlhg_^eygZkfuex^b[_^gu_gZf
gZ^hqlhgb[m^vihkdjhfg_c
Iha\hevl_k_[_[ulv^hklhcguf\k_cwlhcjhkdhrbu^_ckl\bl_evgh^hklhcgu\k_]hkZfh]h
emqr_]hWlh^_kljmdlb\gu_fZylgbdbdhlhjuf\u]h^gh^_j`Zlv\Zkih^dhgljhe_f\gmrbeb\Zf
qlh^_kdZlvdZ`^uck\_jqhdagZck\hcr_klhdKf_ehb^bl_\^hjh]b_fZ]Zabgubkfhljbl_gZ
kZfh\gmr_gb_fqlh\ufh`_l_k_[_iha\heblvwlhdmiblvH[fZgmlvk_[yg_m^Zklky^Zwlhbg_
gm`ghDZd`_ih\_jblvbiha\heblvk_[_bf_lv"
Ij_`^_\k_]h^Z\Zcl_jZa]jZgbqbfh[eZklb\gmlj_gg_]hb\g_rg_]hgZf_j_gby\hnjZa_[ulv
]hlh\ufk_[_iha\heblvQ_eh\_dijb\udrbcfukeblvb^_ckl\h\Zlv\jZfdZo\gmlj_gg_]h
gZf_j_gbykdehg_gkjZam`_b^lbgZijhehfYg_fh]mk_[_wlh]hiha\heblvfZl_jbZevghblhqdZ
Hq_f_s_fh`gh]h\hjblv"Gmbg_gZ^hk_[_\gmrZlvqlh\ufh`_l_k_[_iha\heblvdmiblv
^hjh]mx\_svgZsmiu\Zy\dZjfZg_imklhcdhr_e_dJ_qvkh\k_fg_h[wlhfgmlj_gg__gZf_j_gb_
ih^jZamf_\Z_lj_rbfhklv^_ckl\h\Zlvlh_klv^hklZlv^_gv]bGhihkdhevdm\aylvbog_hldm^Z
�jZamf\ughkblijZ]fZlbqguc\_j^bdl_ckl\my\jZfdZo\gmlj_gg_]hgZf_j_gby\u^_ckl\bl_evgh
gbq_]hg_^hklb]g_l_g_rg__gZf_j_gb_lh`_ijhklhlZdg_k\ZeblkygZ\Zrm]heh\mdZdfZggZ
g_[_kgZyHldm^Zhgh\havf_lky_keb\ug_]hlh\uiha\heblvk_[_bf_lv"g_rg__gZf_j_gb_
ih^jZamf_\Z_lj_rbfhklvbf_lv^jm]bfbkeh\ZfbkqblZlvk_[y^hklhcgufbagZlvqlh\u[hjaZ
\ZfbG_\_jblvZbf_gghagZlv
&#x];&#xem;&#x[b;&#xg_;&#x^;&#xmr;&#xu;&#xk;&#x_];&#x^Z;&#xk;&#xhf;&#xg_;&#xZ;&#x_l;&#x_k;&#xv;&#xl;&#xhf;&#x;&#xql;&#xh;&#x`_;&#xeZ;&#xgb;&#x_;&#xk;&#x_;&#xlZ; b;&#xh`;&#x_l;&#xki;&#xhe;&#xgb;&#xlv;&#xky;&#x;]em[bg_^mrb\u\k_]^Zkhfg_\Z_l_kv\lhfqlh`_eZgb_\k_lZdbfh`_lbkihegblvkyZ`__keb
]hlh\u^_ckl\h\ZlvjZ^bbkiheg_gby`_eZgbywlh]hfZehG_\_jbl_agZqblg_iha\hey_l_
kqblZlvk_[y^hklhcgufbebijhklhkhfg_\Z_l_kv\j_Zevghklbbkiheg_gbyLZd\hll_dlhklZe
a\_a^hcbebfbeebhg_jhfhlebqZxlkyhl\Zkg_kihkh[ghklyfbZlhevdhl_fqlhhgbiha\hebeb
k_[_bf_lvlhqlhohl_ebG_h[oh^bfhiha\heblvk_[_bf_lvWlhkhklhygb_ihoh`_gZlhdh]^Z\u\
i_j\ucjZaih_oZebgZ^\modhe_kghf\_ehkbi_^_Khfg_gbydhe_[Zgbybkeh\hij_gbybkq_aebZ
hklZeZkvh^gZ[_kkeh\_kgZyykghklvagZgb_Hsms_gb_ykghklb[_akeh\agZgby[_a\_ju
m\_j_gghklb[_adhe_[Zgbcb_klvkhklhygb__^bgkl\Z^mrbbjZamfZlZdhfkhklhygbb\u
hsmsZ_l_k\h__^bg_gb_k[_afhe\ghckbehcdhlhjZymijZ\ey_lk_e_gghcWlZkbeZih^o\Zlu\Z_l
\Zkbi_j_ghkbl\k_dlhj]^_bkihegy_lkylh\q_fkhrebkv^mrZbjZamf
DZ`^uc\he_g\u[bjZlv\k_qlh_fmm]h^ghgh^Ze_dhg_dZ`^uc\_jbl\ih^h[gmx
\k_^ha\he_gghklvHq_f[uy\Zfgb]h\hjbe\u\_^v^hdhgpZg_\_jbl_qlhk\h[h^Z\u[hjZ
j_ZevgZ"GZrZ`bagvih^l\_j`^Z_lh[jZlgh_ihlhfmqlh\k_ex^bgZoh^ylky\h\eZklbfZylgbdh\
Gh^Z`__keb\uhk\h[h^bebkvhlfZylgbdh\k\h[h^Z\u[hjZ\k_jZ\ghe_`bl\g_ahgu\Zr_]h
dhfnhjlZKebrdhfwlhg_j_Zevghbf_lvijZ\h\u[bjZlv\fbj_fZylgbdh\Kebrdhf
g_\_jhylgh^mr_\ug_\_jbl_qlhljm^gh^hklb`bfZyf_qlZwlhlhevdh\hijhkebqgh]h
\u[hjZLZd\hlihablb\gu_keZc^uihfh]Zxl\dexqblvg_\_jhylgh_\ahgm\Zr_]hdhfnhjlZ
Dh]^Z\ui_j_klZg_l_bkiulu\Zlv^mr_\guc^bkdhfnhjlhlfukebqlh\Zf^hklmigZex[Zyf_qlZ
�khfg_gbyhliZ^mlb\_jZij_\jZlblky\agZgb_mrZijb^_l\kh]eZkb_kjZamfhfblh]^Zihy\blky
j_rbfhklvbf_lv
�mrmm[_`^Zlv\q_feb[h[_kihe_aghHgZ\_^vg_jZkkm`^Z_lZagZ_l?_fh`ghlhevdhijbmqblv
�HgZ^he`gZijb\udgmlvdgh\hcahg_dhfnhjlZeywlh]hbgm`gukeZc^uKihfhsvxkeZc^h\
_^bgkl\h^mrbbjZamfZ^hklb]Z_lkyihkl_i_gghWlZdj_ihklv[_j_lky^ebl_evghchkZ^hcKha^Zcl_
\]heh\_keZc^k\h_cf_qlubihklhyggh^_j`bl__]h\khagZgbbha\jZsZcl_kvdgZjbkh\Zgghc
dZjlbg_kgh\Zbkgh\ZIjhjZ[Zlu\Zcl_^_lZebjbkmcl_gh\u_ih^jh[ghklb
G_kfhljbl_gZkeZc^dZdklhjhggbcgZ[ex^Zl_evZih]jmabl_kv\g_]hb`b\bl_\g_fohly[u
\bjlmZevghH^_j]b\Zcl_k_[y\kydbcjZadZd[m^_l_iulZlvkyij_^klZ\eylvkeZc^\\b^_
k_[yg_ihkj_^kl\_ggufmqZklgbdhfZg_ajbl_e_f\dbghl_Zlj_Q_f[u\ugbaZgbfZebkv
\hkijhba\h^bl_\fukeyok\hckeZc^ihklhygghufh`_l_^mfZlvh^jm]hfghdZjlbgZkeZc^Z
^he`gZkem`blvnhghfWlh^he`gh\hclb\ijb\uqdmKeZc^^Z_lj_amevlZlulhevdhijb
^ebl_evghfbkbkl_fZlbq_kdhf\hkijhba\_^_gbb
:dlb\ghbgl_j_kmcl_kv\k_fqlhhlghkblkydij_^f_lm\Zr_cf_qluimkdZcl_\k_[y\kx
g_h[oh^bfmxbgnhjfZpbx^Zcl__c\hafh`ghklvijhgbdgmlv\kehc\Zr_]hfbjZOhjhrh_keb
_klv\hafh`ghklvijhb]jZlvkeZc^\j_Zevghklbohly[unhjfZevghGZijbf_j\l_o`_^hjh]bo
fZ]ZabgZo\ufh`_l_j_i_lbjh\ZlvdZd[m^_l_\u[bjZlvG_^mfZcl_h^_gv]Zobg_kfhljbl_gZ
&#xZr;&#xZ;&#xp_;&#xev;&#xg;&#x_;&#x^_;&#xgv;&#x]b;&#x;&#xZ;&#xlh;&#x;&#xql;&#xh;&#xfh;&#x`g;&#xh;&#xgZ;&#xg;&#xbo;
&#xmi;&#xbl;&#xv;�p_guZrZp_evg_^_gv]bZlhqlhfh`ghgZgbodmiblvhklZlhqghijhklh\jZsZlvky\hae_\k_]h
wlh]hqm\kl\h\Zlv\dmk\u[bjZlvijhklhkihdhcghkfhlj_lvbhp_gb\Zlvimklbl_\k_[y\k_wlb
\_sbKfhljbl_gZgbog_dZdgZg_^hky]Z_fmxjhkdhrvZdZdgZlhqlhkh[bjZ_l_kv\kdhj_dmiblv
Ijbl\hjbl_kvohaybghfwlbo\_s_cImklvijh^Z\pu^mfZxlqlh\uihdmiZl_evIhb]jZcl_\
jZa[hjqb\h]hihdmiZl_ey lhevdhg_\ukhdhf_jgh]h\fimkdZywlb\_sb\kehck\h_]hfbjZ\u
ihkl_i_gghgZkljZb\Z_l_kvgZebgbb`bagb]^_hgb[m^ml\Zrb
G_gm`gh[_kihdhblvkydZdbfh[jZahfhgblZdh\ufbklZgml?kebm\Zk[m^_lj_rbfhklvbf_lv
\g_rg__gZf_j_gb_[_a\Zr_]h\_^hfZgZc^_lkihkh[hdhlhjhf\ubg_ih^haj_\Z_l_Ihlhfg_
m^b\eycl_kvbg_m[_`^Zcl_k_[yqlhwlhkemqZcghklvkh\iZ^_gb_bebdZdZylhfbklbdZG_ihfgx
dlhwlhkdZaZeKemqZcwlhik_\^hgbf;h]Zdh]^Zhgg_`_eZ_lih^ibku\Zlvkyk\hbfbf_g_f
?keb\Zkihk_sZxlohlvfbfhe_lgu_qm\kl\Z[eZ]h]h\_gbyi_j_^fbjhfk\h_cf_qlu]hgbl_bo
ijhqvWlh\Zrfbjb\g_fg_lgbq_]hg_^hklmigh]h^ey\Zkg_rgyybeb\gmlj_ggyy\Z`ghklv
[m^_lkem`blvij_iylkl\b_fgZimlbd_^bgkl\m^mrbbjZamfZFbj\Zr_cf_qlu^he`_g[ulv
jZ^hklgufgh\lh`_\j_fyh[udgh\_gguf?keb\ubf__l_^ey\Zkwlhh[udgh\_ggh\ihjy^d_
\_s_cQlh[ugZkljhblvkygZkhhl\_lkl\mxsb_ebgbb`bagb\u^he`guqm\kl\h\Zlvk_[ylZd
[m^lhm`_bf__l_Wlhg_kZfhh[fZgihlhfmqlh\ub]jZ_l_hkhagZggh
J_rbfhklvbf_lvdZdg_evayemqr_beexkljbjm_lkygZijbf_j_gh\hbki_q_gguojhkkbckdbo
fbeebZj^_jh\dhlhjuok_cqZk[hevr_q_f\jZa\bluokljZgZoAZiZ^Zi_jbh^i_j_kljhcdb\
Jhkkbb\dhgp_\hkvfb^_kyluo]h^h\;;\_dZg_^Ze_db_iheblbdbihkqblZebqlh
khpbZebklbq_kdZywdhghfbdZkjZam`_ij_\jZlblky\n\jughqgmx_keb\k_ijb\Zlbabjh\ZlvLhldlh
\wlh\j_fyhdZaZeky\hae_dhjfmrdbbmeh\bekmlvfhf_glZkjZamjZa[h]Zl_e[_a\kydbo
ljm^haZljZlk_qlh\wihomkhpbZebafZijbgZ^e_`Zeh]hkm^Zjkl\mlh_klvg_nlv]Zaahehlh
ZefZaub\k_ijhqb_ijbjh^gu_ijhfure_ggu_bbgl_ee_dlmZevgu_j_kmjkuklZehijbgZ^e_`Zlv
�]hjkld_heb]Zjoh\;uehh[s__klZeh_]heywlh]hg_ihlj_[h\ZehkvaZgbfZlvky[bag_khflZd
dZdwlh^_eZebgZklhysb_g_^mlu_fbeebZj^_judhlhjufijboh^behkvaZjZ[Zlu\Zlvk\hb
fbeebhguL_fdlh[ue[eb`_\k_oddhjfmrd_lj_[h\Zehkv\k_]hebrvgZeh`blveZimb
ijhjuqZlvFh_ZihlhfhnhjfblvwlhdZdijZ\h\hcZdl
IhdZdbflZdbfijbqbgZflhqlh[uehh[s__klZeh_]h"Wlhli_jbh^\Jhkkbbdhg_qgh
mgbdZevgucGh\_^vjy^hfk[h]Zlkl\hfgZoh^behkvfgh`_kl\hmfguoblZeZgleb\uoex^_cbl_f
g_f_g__[hevrbgkl\hhklZehkvgbkq_fKo\Zlblvkmf_elhldlhiha\hebek_[_bf_lvM
gh\hy\e_gguo[h]Zq_cg_[uehqm\kl\Z\bgum]jua_gbckh\_klbkhfg_gbcqm\kl\Z
g_iheghp_gghklbHgbg_kqblZebk_[yg_^hklhcgufbbfg_ijboh^beh\]heh\mqm\kl\h\Zlvk_[y
gZf_j_gb_^ZehbfwlhhllZd:\u]h\hjbl_g_\_jhylgh
bamZebaZpbyp_eb
F_lh^u^hklb`_gbyp_e_c\LjZgk_jnbg]_e_`ZlaZij_^_eZfba^jZ\h]hkfukeZbh[u^_gguo
ij_^klZ\e_gbcBa\k_oba\_klguog_ljZ^bpbhgguof_lh^h\[eb`_\k_odLjZgk_jnbg]mklhbl
�\bamZebaZpby`_eZ_fhcp_ebZggucf_lh^aZdexqZ_lky\lhfqlh[uij_^klZ\blvk_[_`_eZ_fh_
dZdfh`ghih^jh[g__\h\k_o^_lZeyobghkblvwlhlh[jZamk_[y\]heh\_
H[u^_ggh_fbjh\haaj_gb_jZkkfZljb\Z_l\bamZebaZpbxdZdebr_ggmxkfukeZljZlm\j_f_gb
�_ckl\bl_evgh^hjh]mhkbeblb^msbcZg_lhldlh]j_ablGhdZd[ulZfgb[uehfuke_ggh_
ij_^klZ\e_gb_p_ebbf__llZdh_`_j_rZxs__agZq_gb_dZdkh[kl\_gghijhp_kk^hklb`_gbywlhc
p_ebb\um`_agZ_l_ihq_fmIjhklhb^msbc^hklb]g_lkj_^gboj_amevlZlh\b[m^_l`blvdZd
\k_\ghkyk\hxe_ilm\lhj`_kl\ha^jZ\h]hkfukeZKljZggbdbf_xsbc\k\h_f[Z]Z`_f_lh^u
LjZgk_jnbg]Zfh`_l^h[blvkyj_amevlZlh\dhlhju_a^jZ\uckfukeiulZ_lkymeh`blv\ihgylby
lbiZ\_a_gb_kemqZcghklvba[jZggbdkm^v[u
LjZgk_jnbg]_klhqdbaj_gbya^jZ\h]hkfukeZ\k_i_j_\_jgmlhkgh]gZ]heh\mijhq_flh`_
kZfh_fh`ghkdZaZlvha^jZ\hfkfuke_kihabpbcLjZgk_jnbg]Z?keb\ug_`_eZ_l_`blvdZd\k_
_keb\ug_ohlbl_^h\hevkl\h\Zlvkykj_^g_gvdbfb^hklb`_gbyfb_keb\uklj_fbl_kv\wlhck\h_c
`bagbihemqblv\k_ihiheghcijh]jZff_lh]^Z\uKljZggbdKljZggbdLjZgk_jnbg]Zg_
y\ey_lkyba[jZggbdhfkm^v[uwlhhgZ_]hba[jZggbpZu^h[v_l_kv\k_]hq_]hohlbl__keb\Zf
m^Zklkyihdhe_[Zlvfhgheblk\h_]ha^jZ\h]hkfukeZWlh\h\k_g_hagZqZ_lme_l_lv\h[eZdZZ
gZh[hjhlkimklblvkygZa_fexihlhfmqlhh[s_ijbgyluca^jZ\uckfukegZkZfhf^_e_lZdh\ufg_
y\ey_lkywlhf\um`_m[_^bebkvg_jZaZ\kdhj_\Zfhldjh_lky_s_fgh]hg_h[uqguo\_s_c
GZfij_^klhbljZah[jZlvkyihq_fm\bamZebaZpbyihklZ\e_gghcp_ebg_\k_]^Zijbghkblj_amevlZlu
�Z`_Zdlb\gu_ijb\_j`_gpuwahl_jbdbbg_ljZ^bpbhgghcikboheh]bbg_fh]mlgZg__iheghklvx
iheZ]ZlvkyKms_kl\mxldZdijhklu_lZdb^hklZlhqghkeh`gu_l_ogbdb\bamZebaZpbbJZ[hlZxl
hgbki_j_f_ggufmki_ohfQlhlhihemqZ_lkyqlhlhg_lF_gyebqghlZdh_dZq_kl\hg_mkljZb\Z_l
\ZkgZ\_jgh_lh`_Ihwlhfmki_rm\Zkmkihdhblv\LjZgk_jnbg]_\bamZebaZpbywlhg_kh\k_f
lhqlhh[uqghih^wlbfihgbfZ_lkyGh\bamZebaZpbyihijZ\beZfLjZgk_jnbg]Z^_ckl\bl_evgh
jZ[hlZ_lk]ZjZglb_cgZ^_`ghklb
Ba\_klgu_\b^u\bamZebaZpbbfh`ghih^jZa^_eblvgZljb]jmiiuI_j\Zy]jmiiZf_qluK
ijZdlbq_kdhclhqdbaj_gbywlhgZb[he__keZ[ucbg_gZ^_`guc\b^\bamZebaZpbbF_qlZlvg_
\j_^ghghijZdlbq_kdb[_kihe_aghF_qlug_k[u\ZxlkyNZglZa_judZdijZ\beh\k_jv_ag_
ij_l_g^mxlgZhkms_kl\e_gb_k\h_cf_qluBflhevdhdZ`_lkyqlhhgbhq_gvohlylqlh[uhgZ
k[ueZkvGh\]em[bg_^mrbhgbeb[hg_\_jylqlhf_qlZfh`_lk[ulvkyeb[hg_bf_xlgZf_j_gby
bf_lvb^_ckl\h\ZlvF_qlZl_ebkfhljylgZk\hbf_qludZdgZ^Ze_db_a\_a^uDh]^ZbfgZf_dZxlh
\ha^mrguoaZfdZohgbaZoehiu\Zxlk\hbjZdh\bgudZdmkljbpuG_ljh]Zcl_fhxf_qlm?keb
q_ldhhij_^_eblvp_evf_qlZl_e_clhwlhkZfijhp_kkf_qlZgbybg_[he__lh]h
lhjZy]jmiiZwlhdbghYbf_x\\b^mg_dbg_fZlh]jZnZnbevf\fukeyohk\h_f`_eZgbb
IjhdjmldZnbevfZ\]heh\_hkms_kl\ey_lkygZf_j_ggh\wlhfkhklhblhlebqb_hlf_qlZgby?klv
gZf_j_gb_bf_lvb^_ckl\h\Zlvbh^ghba^_ckl\bcwlh\bamZebaZpbybkiheg_gby`_eZgby\\b^_
ijhkfhljZdbghe_gluDZdwlhijhbkoh^bl"GZijbf_j\uohlbl_bf_lv^hfbij_^klZ\ey_l_k_[__]h
dZjlbgmbebihqlbykgmxdZdhg\u]ey^blbdZ`^uc^_gvihklhygghghkbl_\fukeyowlhlh[jZa
�himklbf\u[e_klys_kijZ\bebkvkwlhcaZ^Zq_cDZaZehkv[u`_eZgb_^he`ghbkihegblvky
M]Z^Zcl_qlh\uihemqbl_":\hlqlhg_ij_f_gghm\b^bl_wlhl^hfihqlbbebkh\k_flZdhcdZd
_]hij_^klZ\eyebGh\Zfhgg_^hklZg_lkyWlh[m^_lqm`hc^hfgZmebp_beb\dbghIhlhfmqlh
ihemqZ_l_lhqlhaZdZau\Z_l__^v\ulZdq_klghljm^bebkvgZ^\bamZebaZpb_c^hfZghijbwlhf
gbdZdg_h[tykgyebhnbpbZglmqlh^hf\Zrihwlhfmhgijhklh\lhqghklb\uihegbewlhlaZdZa
ulZdm\e_debkvdZq_kl\hfijhp_kkZ\bamZebaZpbbdZd\Zkmqbeb\dgb]ZoqlhaZ[uebhkZfhf
]eZ\ghfdlh\eZ^_e_pwlh]h^hfZwlhfkhklhblhkgh\gZyhrb[dZl_odlhaZgbfZ_lkylZdhc
\bamZebaZpb_cNbevflZdbhklZg_lkynbevfhf\ugbdh]^Zg_klZg_l__]hmqZklgbdhfu`_
]eZa__l_gZg_]hdZdgbsbcgZ\bljbgu
Lj_lvy]jmiiZ\ug_kfhljbl_dbghdZdajbl_evZfuke_gghb]jZ_l_\g_fWlhm`_]hjZa^h
wnn_dlb\g_cB]jZy\k\hch[jZa\ugZkljZb\Z_l_iZjZf_ljuk\h_]hbaemq_gbygZkhhl\_lkl\mxsb_
ebgbb`bagbGZijbf_j\ZrZp_evbf_lvgh\uc^hfG_gZ^hkfhlj_lvgZg_]h\fukeyodZdgZ
dZjlbgmKha^Zcl_k_[_k\h_]hjh^Z\bjlmZevguckhggZy\mAZc^bl_\^hfijhc^bl_kvihdhfgZlZf
ihljh]Zcl_\k_\_sb\hdjm]k_[yJZa\Zebl_kv\dj_ke_gZijhlb\dZfbgZihqm\kl\mcl_mxlgh_l_ieh
baZiZo^ufZih^[jhkvl_^jh\Ijhc^bl_gZdmogxaZ]eygbl_\oheh^bevgbdQlhlZfe_`bl"
Meh`bl_k_[ykiZlv\m^h[ghcdjh\Zld_Zfdhfnhjlgh"Ky^vl_aZklhe\djm]mk\h_ck_fvb
HlijZa^gmcl_gh\hk_ev_I_j_^\bgvl_f_[_evIhljh]Zcl_jmdZfbljZ\dm\h^\hj_HgZa_e_gZyb
fy]dZyIhkZ^bl_p\_luDZdb_\uex[bl_"Khj\bl_y[ehdhky[ehgbbkt_rvl_Ihqm\kl\mcl_k_[y
^hfZ_^vwlh\Zr^hfG_kfhljbl_gZg_]h]eZaZfbkljZ`^ms_]hf_qlZl_eyk[eZ]h]h\_gb_fdZd
gZg_qlhg_^hky]Z_fh_bebdZdgZhl^Ze_ggmxi_jki_dlb\mum`_bf__l_^hfijbl\hjbl_kvqlh
wlhj_Zevgh
DZd\uihgbfZ_l_^ZggZy\bamZebaZpbyij_^klZ\ey_lkh[hckeZc^LZdhckeZc^jZkrbjblahgm
\Zr_]hdhfnhjlZbkh\j_f_g_fh[yaZl_evghj_Zebam_lkyGhdh]^Zwlhijhbahc^_lg_ba\_klgh
hafh`gh\Zfijb^_lky`^Zlv^he]hk_aZ\bkblhllh]hdZd\ujZ[hlZ_l_kwlbfkeZc^hf?keb
g_fgh]hihb]jZebb[jhkbeb\ZfjZkkqblu\Zlvg_gZqlhQm^_kgZkZfhf^_e_g_[u\Z_l
JZ[hlZykhkeZc^hfg_h[oh^bfhihfgblvhke_^mxs_fhi_j\uo_keb\uhoeZ^_ebdk\h_cp_eb
hgjZkl\hjblkyb\Zfijb^_lkyaZklZ\eylvk_[ykgbfjZ[hlZlvqlhhq_gvkdhjhgZ^h_klLh]^Zklhbl
ih^mfZlvZgm`_geb\ZfwlhlkeZc^gZkZfhf^_e_"h\lhjuog_h[oh^bfhihfgblvqlh\g_rg__
gZf_j_gb_j_Zebam_lkeZc^^Ze_dhg_kjZamihkl_i_gghijb[eb`Zy\Zkdp_e_\ufebgbyf`bagb
Lj_[m_lkykihdhcgh_l_ji_gb_bgZklhcqb\hklv
GZklhcqb\hklvg_h[oh^bfZlhevdhgZgZqZevghfwlZi_Ihlhf\bamZebaZpbykeZc^Z\hc^_l\
ijb\uqdmb\Zfg_ijb^_lkyk_[yaZklZ\eylvGmbgZdhg_p_kebp_evg_y\ey_lky\Zr_cZgZ\yaZgZ
fZylgbdZfb\Zfg_m^Zklky^hklbqv_^bgkl\Z^mrbbjZamfZH[wlhfj_qvihc^_l\ke_^mxsbo
]eZ\Zo?keb`_\u\k_c^mrhcklj_fbl_kvdp_eb\bamZebaZpbykeZc^Zh[yaZl_evghijbg_k_l
j_amevlZluDh]^Zm\Zk[m^_lih^ebggZyj_rbfhklvbf_lv\g_rg__gZf_j_gb_gZc^_lkihkh[
j_Zebah\Zlv\Zrmp_ev
?keb\uih^mfZebqlhkeZc^wlhb_klvf_lh^\bamZebaZpbb\LjZgk_jnbg]_lh\uhrb[ebkv
�Z`_keZc^kZfh]h\ukhdh]hdZq_kl\Zfh`_lihlj_[h\Zlv^ebl_evgh_\j_fy^eyj_ZebaZpbb
hkh[_ggh_kebp_eve_`bl\^hklZlhqghhl^Ze_gghfhl\Zkk_dlhj_ijhkljZgkl\Z\ZjbZglh\Ijhp_kk
magZ_l_
bamZebaZpbyijhp_kkZ
��Z\Zcl_j_rbflZdmxaZ^Zqdmhimklbf\ZrZdhg_qgZyp_evaZdexqZ_lky\lhfqlh[ujZa[h]Zl_lv
�ey^hklb`_gbyp_eb\uaZgbfZ_l_kv\bamZebaZpb_cd_ckZgZ[blh]hiZqdZfbdmixjbamZebaZpby
\uihegy_lkyih\k_fijZ\beZflj_lv_c]jmiiub^hklZlhqghijh^he`bl_evgh_\j_fyhijhkqlh
ihemqblkybdh]^Z"
Hl\_lg_ihemqblkygbq_]hbgbdh]^Zufh`_l_aZgbfZlvkywlbf^gbgZijhe_l^hdhgpZ`bagbb
\k_jZ\gh\emqr_fkemqZ_[m^_l_lhevdhqZs_\b^_lvd_ckugZ[blu_^_gv]Zfb\dbgh
_jhylghklvlh]hqlh\ugZc^_l_deZ^beb\ub]jZ_l_\ehl_j_xhq_gvfZeZKlhbleb^_eZlvklZ\dm
gZ\_jhylghklv"
ufh`_l_aZ^Zlv\hijhkdZd`_lZd\_^vyihklhyggh\fukeyohldju\Zxd_ckjmdZfb^hklZxfhb
^_g_`dbi_j_[bjZxbo]eZ`mqmlvebg_h[ebau\Zx_^v\bamZebaZpbylj_lv_c]jmiium`_g_
dbghqlh`__s_gZ^h":dZd`_\k_kbevgh_\g_rg__gZf_j_gb_"
�_eh\lhfqlhklhqdbaj_gbyLjZgk_jnbg]Za^_kv^hims_gu^\_hrb[dbI_j\Zyhrb[dZd_ckk
�^_gv]Zfbg_y\ey_lky\Zr_cp_evx_gv]bwlh\k_]hebrvZljb[mlb^Z`_g_kj_^kl\hbm`gb\
dh_fkemqZ_g_p_evH^gZdhh\Zrbop_eyofuih]h\hjbfiha`_Zk_cqZkg_[m^_faZ[_]Zlv\i_j_^
lhjZyhrb[dZdhgp_gljZpby\gbfZgbygZdhg_qghcp_eb_keblhevdh^hg__g_hklZeky\k_]hh^bg
rZ]gbdZdg_^\b]Z_l\Zkdp_ebDhg_qghahgZdhfnhjlZjZkrbjy_lkyb\g_rg__gZf_j_gb_
ihkl_i_ggh^_eZ_lk\h_^_ehGh\u_fmgbdZdg_ihfh]Z_l_GZ^h`_ohlvgh]bi_j_klZ\eylvJ_qv
�g_hlhfqlhg_h[oh^bfh_s_b^_ckl\h\ZlvK_cqZkfuh[km`^Z_flhevdh\bamZebaZpbxhkbo
ihjh[u^_gguchiul\Zfih^kdZau\Zeqlh_kebohq_rv^h[blvkyk\h_]hgm`gh\k_ihfukeub
mklj_fe_gbygZijZ\blvdk\h_cp_ebL_i_jvijb^_lkyh[wlhfaZ[ulvDZdy\Zfh[_sZe
LjZgk_jnbg]jZ[hlZ_l[_amkeh\ghgh^eywlh]hg_h[oh^bfhhldZaZlvkyhlh^gboijb\uqguo
ij_^klZ\e_gbcbijbgylv^jm]b_g_\_jhylgu_kh[u^_gghclhqdbaj_gby
Hij_^_ebf]eZ\gh_ijbgpbibZevgh_hlebqb_\bamZebaZpbbLjZgk_jnbg]Zhlh[uqghc\bamZebaZpbb
DZd\Zfba\_klghdhgp_gljZpby\gbfZgbygZp_eb_klv`_eZgb_Dhgp_gljZpby\gbfZgbygZ
^\b`_gbbdp_eb_klvgZf_j_gb_dZq_kl\_^\b`ms_ckbeuex[h]h^_ckl\by\uklmiZ_lgZf_j_gb_
Zg_`_eZgb_Ihwlhfmdp_eb\Zk^\b]Z_lg_kha_jpZgb_kZfhcp_ebZ\bamZebaZpbyijhp_kkZ
^\b`_gbydp_ebJ_ZebaZpbygZf_j_gbywlhijhp_kkZg_nbdkZpbygZh^ghfdZ^j_Dhg_qgh
kZfZp_evlh`_y\ey_lkyqZklvxij_^klZ\ey_fhcdZjlbguH^gZdh\gbfZgb_nhdmkbjm_lkygZ
ijhp_kk_^\b`_gbydp_eb\lh\j_fydZdkZfZp_eve_`blebrvgZnhg_^\b`_gby
bamZebaZpbykZfhcp_ebhlebqZ_lkyhl\bamZebaZpbbijhp_kkZ__^hklb`_gbylZd`_dZd`_eZgb_
hlebqZ_lkyhlgZf_j_gby@_eZgb_g_^_eZ_lgbq_]h_jg_fkyhiylvdijbf_jmkih^gylhcjmdhc
Ij_^klZ\vl_k_[_qlh\u`_eZ_l___ih^gylvKgZqZeZih^mfZcl_hlhfqlhohlbl_ih^gylvjmdmbh
lhfqlh[m^_l\j_amevlZl_lh_klvhih^gylhcjmd_:l_i_jvih^gbfbl___i_j\hfkemqZ_
jZ[hlZ_l`_eZgb_bgbq_]hg_^_eZ_lkyijhbkoh^blebrvdhgklZlZpbynZdlZkZfh]h`_eZgbyb
\bamZebaZpbyp_ebih^gylZyjmdZh\lhjhfkemqZ_jZ[hlZ_lgZf_j_gb_ijbq_f^_ckl\m_lhgh
\k_\j_fyihdZih^gbfZ_lkyjmdZh\j_fywlh]hijhp_kkZp_evih^jZamf_\Z_lkydZdlhdq_fm
gm`ghklj_fblvkygh\gbfZgb_kdhgp_gljbjh\Zghbf_gghgZijhp_kk_dhgp_dhgph\qlh[u
ijhclbg_kdhevdhrZ]h\g_^hklZlhqghebrvih`_eZlvbij_^klZ\blvk_[y\lhqd_gZagZq_gby
k_wlhdZaZehkv[uljb\bZevgu_jZkkm`^_gbyGhkfhljbl_dZdhchlkx^Zke_^m_l\u\h^
\bamZebaZpbyp_eb_klvjZ[hlZ`_eZgbyZihwlhfmp_evg_ijb[eb`Z_lkygbgZrZ]IhemqZ_lky
ohehklhcoh^
LjZgk_jnbg]_\uihegy_lky\bamZebaZpbyijhp_kkZ^\b`_gbydp_eb\hl\wlhfkemqZ_jZ[hlZ_l
�gZf_j_gb_ihwlhfmp_ev[m^_l^hklb]gmlZjZghbebiha^gh\b`_gb_dp_ebijhbkoh^blg_lZd
[ukljhdZd\hkg_gh^\b`_gb__klvb^h\hevghhsmlbfh_Bamqb\ihke_^gxx]eZ\m\u^Z`_
gZmqbl_kvnZdlbq_kdb\b^_lv^\b`_gb_ihebgbyf`bagb
Qlh[u\ugb^_eZeb_kebwlh^ebl_evgucijhp_kk\Zfihfh`_l\bamZebaZpbywlh]hijhp_kkZLZdZy
\bamZebaZpbyhkh[_gghihe_agZ\ex[hfl\hjq_kl\_dh]^Zdhg_qgZyp_ev_s_g_bf__lq_ldbo
�hq_jlZgbcQlhihgbfZlvih^\bamZebaZpb_cijhp_kkZ"himklbf\ujZ[hlZ_l_gZ^dZdbfgb[m^v
ij_^f_lhfbkdmkkl\Zb_s_lhqghg_agZ_l_qlh^he`ghihemqblvky\j_amevlZl_AZlh\Zfba\_klgu
dZq_kl\Zdhlhju_\uohl_eb[uijb^Zlvwlhfmij_^f_lmi_j_ju\Zof_`^mjZ[hlhcij_^klZ\eycl_
k_[_dZdij_^f_l\k_[hevr_kh\_jr_gkl\m_lkyhlk_]h^gy\uaZ\_jrbebg_dhlhju_^_lZebk\h_]h
ijhba\_^_gby:aZ\ljZkh[bjZ_l_kv^h[Z\blvgh\u_rljbobIj_^klZ\vl_k_[_dZd\Zr_l\hj_gb_
\k_[hevr_ij_h[jZ`Z_lkyuijb^Z_l__fm\k_gh\u_dZq_kl\ZZhghgZ]eZaZoij_\jZsZ_lky\
r_^_\ju^h\hevguaZo\Zq_guijhp_kkhfl\hjq_kl\Zex[bfh_^_lbs_jZkl_l\f_kl_k\Zfb
ukZfb[_aljm^Zijb^mfZ_l_kihkh[\bamZebaZpbbih^oh^ysbc\dhgdj_lghfkemqZ_K_dj_lebrv
\lhfqlh[ug_ijhklhkha_jpZlvk\hcij_^f_lZij_^klZ\eylvk_[_ijhp_kkjh`^_gbybjhklZ
kh\_jr_gkl\ZG_gm`gh\hh[jZ`ZlvdZdl\hj_gb_gZijbf_jom^h`_kl\_ggh_ijhba\_^_gb_kZfhih
k_[_jbkm_lkye_iblkykljhblkybebqlhlZf_s_Wlh\u_]hkha^Z_l_Hghkh\_jr_gkl\m_lky\
\ZrbojmdZoQ_eh\_dl\hjblbex[m_lkyh^gh\j_f_ggh
Ohjhr_cbeexkljZpb_ckem`blaZ[hlZfZl_jb\hkiblu\Zxs_ck\h_]hj_[_gdZHgZdhjfbl_]h
mdeZ^u\Z_lkiZlvbij_^klZ\ey_ldZddjhoZjZkl_lkdZ`^uf^g_fHgZmoZ`b\Z_laZgbfex[m_lky
bihklhygghih^l\_j`^Z_l^eyk_[ydZdhchgklZgh\blkydjZkb\ucFZlvb]jZ_lkgbfh[mqZ_l_]hb
ij_^klZ\ey_ldZdfZeurgZ[bjZ_lkyjZamfZdZdhgkdhjhihc^_l\rdhemDZd\b^bl_wlhg_
kha_jpZgb_j_amevlZlZZl\hj_gb_kh^gh\j_f_gghc\bamZebaZpb_cijhp_kkZFZlvg_ijhklh
gZ[ex^Z_laZjhklhfj_[_gdZZij_^klZ\ey_lk_[_dZdhgjZa\b\Z_lkybdZdbfklZgh\blky
?keb\Zr_l\hj_gb_dhfivxl_jgZyijh]jZffZij_^klZ\eycl_k_[_ihke_jZ[hludZdhgZ
klZgh\blky\k_[he__wnn_dlghcbm^h[ghchlaZ\ljZ\u^h[Z\ey_l_gh\u_^_lZebbhgZ\k_o
m^b\ey_l
?kebjZ[hlZ_l_gZ^[bag_kijh_dlhfij_^klZ\eycl_k_[_dZd\Zf\]heh\mijboh^yl\k_gh\u_
]_gbZevgu_b^_budZ`^uc^_gv\ghkbl_bgl_j_kgu_bg_klZg^Zjlgu_ij_^eh`_gbyGZ[ex^Zcl_
aZjhklhfk\h_]hijh_dlZbm[_`^Zcl_k_[y\lhfqlhhgihkl_i_gghij_\jZsZ_lky\wlZehg
ijhn_kkbhgZebafZ
?keb\ujZ[hlZ_l_gZ^k\hbfl_ehfjZklbl__]hdZdfZlvj_[_gdZIj_^klZ\eycl_k_[_dZd\Zr_
l_ehihkl_i_gghijbh[j_lZ_lkh\_jr_ggu_nhjfuMoZ`b\Zcl_aZgbflj_gbjmcl__]hZihlhf
\hh[jZ`Zcl_dZdfurpu]^_lhjZklmlZ]^_lhih^ly]b\Zxlky
ex[hfkemqZ_\bamZebabjmcl_ijhp_kkdZdbfh[jZahf\Zr_^_ehijh^\b]Z_lkydaZ\_jr_gbx
Ijhklhkha_jpZgb_dhg_qgh]hj_amevlZlZjZkrbjy_lahgmdhfnhjlZbwlhm`_g_fZehGhaZgbfZykv
\bamZebaZpb_cijhp_kkZ^\b`_gbydp_eb\uaZf_lghmkdhjy_l_jZ[hlm\g_rg_]hgZf_j_gby
ijh^he`Zcl_kihdhcghbkbkl_fZlbq_kdb\uihegylv\bamZebaZpbxkeZc^ZDh]^Zp_eviheghklvx
\hc^_l\ahgm\Zr_]hdhfnhjlZ\g_rg__gZf_j_gb_ih^[jhkbl\Zfih^oh^ysbc\ZjbZglG_gZ^h
f_lZlvkykm^hjh`ghbkdZlvkihkh[u^hklb`_gbyp_ebHl[jhkvl_\Z`ghklvb^h\_jvl_kvl_q_gbx
\ZjbZglh\G_kfhljbl_gZkeZc^Z`b\bl_\g_fLh]^Z\ug_\hevgh[m^_l_^_ckl\h\Zlv\gm`ghf
gZijZ\e_gbb
Gh\bamZebaZpbyijhp_kkZwlh_s_g_\k_FZl_jbZevgZyj_ZebaZpbyijhkljZgkl\Z\ZjbZglh\
bg_jlgZdZdkfheZihwlhfmi_j_oh^^he`_ghkms_kl\eylvkyihkl_i_ggh_keblhevdh\ug_
h[eZ^Z_l_\g_rgbfgZf_j_gb_ff_kkbbIhkl_i_gghagZqblg_lhevdhg_ij_ju\ghghbihwlZigh
wlhfaZdexqZ_lkyk_dj_l_s_h^ghchkh[_gghklb\bamZebaZpbbLjZgk_jnbg]Z
LjZgkn_jgu_p_ihqdb
?kebp_evgZoh^blkygZ^hklZlhqghhl^Ze_gguoebgbyo`bagblhgZkljhblvgZgbok\h_baemq_gb_
ijZdlbq_kdbg_\hafh`ghGZijbf_j_keb\ukh[bjZ_l_kvk^Z\ZlvwdaZf_gghij_^f_lg_agZ_l_
\hh[s_\ug_kfh`_l_gZkljhblvkygZebgbx]^_mki_rgh_]hk^Z_l_M\Zkg_ihemqblky
\bamZebaZpby\Zr_]hhl\_lZohly[ugZh^bg\hijhk_keb\ugbq_]hg_agZ_l_
F_`^m\Zr_c[m^ms_cp_evxbl_i_j_rgbfiheh`_gb_ffh`_lijhe_]Zlv^hklZlhqgh^ebggucimlv
g_h[yaZl_evghih\j_f_gb\fBaf_gblkyg_lhevdh\Zr_iheh`_gb_ghbkihkh[fure_gbyfZg_jZ
^_ckl\h\Zlv^Z`_fh`_l[ulvoZjZdl_jug_fh`_l_k_cqZklhqghgZkljhblvk\hbiZjZf_ljug_
ijhc^ywlhlimlv
?keb[m^_l_iulZlvky\uihegylv\bamZebaZpbxijhp_kkZ^\b`_gbyd\_kvfZhl^Ze_gghcp_ebm\Zk
\hagbdg_lbkdmr_gb_aZ[_]Zlv\i_j_^blhjhiblvkh[ulbyWlhgbq_]hg_^Zkl\ke_^kl\b_q_]h\u
ihemqbl_qm\kl\hjZahqZjh\Zgbyb^hkZ^uqlh\k\hxhq_j_^v\hkklZgh\blijhlb\\ZkjZ\gh\_kgu_
kbeu
ufh`_l_kdhevdhm]h^ghdjmlblv\]heh\_keZc^dZjlbguhl^Ze_ggh]h[m^ms_]hbhlwlh]h
gbdZdh]h\j_^Zg_[m^_lGh\bamZebaZpbyijhp_kkZ^\b`_gbyihhlj_admimlbgZdhlhjuc\klmibl_
_s_g_kdhjhfh`_laZ\_klb\Zkg_ba\_klghdm^ZIj_^klZ\vl_qlh\Zfg_h[oh^bfhijhieulv\gbaih
ba\bebklhcj_d_u`_g_[m^_l_lZsblveh^dmih[_j_]mqlh[ukhdjZlblvimlvkj_aZyih\hjhlu
j_db"
?kebp_ev^hklb]Z_lky\g_kdhevdhwlZih\ijb^_lkyihke_^h\Zl_evghijhclbdZ`^ucwlZiohlbl_\u
wlh]hbebg_lGZijbf_jklZlvijhn_kkbhgZehf\dZdhceb[hh[eZklbg_\hafh`ghaZh^bgijb_f
G_h[oh^bfhkgZqZeZaZdhgqblvmq_[gh_aZ\_^_gb_ihlhfgZclbjZ[hlmaZl_fhlrebnh\Zlvk\h_
ijhn_kkbhgZevgh_kh\_jr_gkl\hblZd^Ze__LZdhcihwlZigucimlvdp_eb\ijhkljZgkl\_\ZjbZglh\
ij_^klZ\ey_lkh[hcljZgkn_jgmxp_ihqdmDZ`^h_a\_ghp_ihqdbwlhhl^_evgucwlZiWlZiu
k\yaZgu\a\_gvyihlhfmqlh_kebg_ijhc^_gh^bgwlZigZke_^mxsbc\klmiblvg_\hafh`gh
GZijbf_jg_\hafh`ghihklmiblv\ZkibjZglmjmg_aZdhgqb\mgb\_jkbl_l
Hl^_evgh_a\_ghljZgkn_jghcp_ihqdbkdeZ^u\Z_lkyba\aZbfhk\yaZgguobhlghkbl_evgh
h^ghjh^guok_dlhjh\ijhkljZgkl\ZImlvdp_eb\ijhkljZgkl\_\ZjbZglh\kljmdlmjbjm_lky
ljZgkn_jgufbp_ihqdZfbbl_q_gb_f\ZjbZglh\IjhkljZgkl\h\ZjbZglh\bf__lmihjy^hq_ggmx
kljmdlmjm?kebke_^h\Zlvdp_eb[_kihjy^hqgufh[jZahfhgZg_[m^_l^hklb]gmlZDZdg_
\u[b\Zlvkybal_q_gby\ZjbZglh\\um`_agZ_l_g_kha^Z\Zlvba[ulhqguoihl_gpbZeh\g_emiblv
jmdZfbih\h^_bg_[hjhlvkykl_q_gb_fHklZ_lkyebrvke_^h\Zlv_s_h^ghfmijZ\bem\uihegylv
j_amevlZlijbwlhf\ufh`_l_ij_^klZ\eylvkdhevdhm]h^gh\\b^_keZc^ZGhijhp_kk^\b`_gby
lhevdh\ij_^_eZol_dms_]ha\_gZljZgkn_jghcp_ihqdbG_gZ^hlhjhiblvky\u\k_mki__l_\k\h_
\j_fy
L_i_jvfh`gh^ZlvhdhgqZl_evgh_hij_^_e_gb_bamZebaZpby\LjZgk_jnbg]_wlhfuke_ggh_
ij_^klZ\e_gb_ijhp_kkZj_ZebaZpbbl_dms_]ha\_gZljZgkn_jghcp_ihqdbIh^ij_^klZ\e_gb_f
ihgbfZ_lkygZijZ\e_gb_oh^Zfuke_c\gm`gh_jmkehFukeyflhevdhgm`gh^ZlvlheqhdZ^Zevr_
hgbkZfbihc^mldZdihkp_gZjbx\hkg_Gm`gh`blvijhp_kkhfj_ZebaZpbba\_gZb\fukeyob\
^_ckl\byokh]eZkh\Zggh
DZd\b^bl_\k_ijhklhG_ljm^ghhij_^_eblvhl^_evgu_a\_gvybf_ggh\Zr_cljZgkn_jghc
p_ihqdbGmZ_kebihjy^hd^\b`_gbydp_ebg_ba\_kl_g"Beb\hh[s_g_ihgylghdZdbfiml_fb
dZdbfbkj_^kl\Zfbfh`gh^hklbqvk\h_cp_eb"Gbq_]hkljZrgh]himklvwlh\Zkg_[_kihdhblY
kgh\Zih\lhjyxqlhke_^m_l^_eZlv\^ZgghfkemqZ_
?keb\uihdZg_agZ_l_dZdbfh[jZahf\ZrZp_evfh`_l[ulvj_Zebah\ZgZg_\hegmcl_kvb
ijh^he`Zcl_kihdhcghbkbkl_fZlbq_kdb\uihegylv\bamZebaZpbxkeZc^ZDh]^Zp_eviheghklvx
\hc^_l\ahgm\Zr_]hdhfnhjlZ\g_rg__gZf_j_gb_ih^[jhkbl\Zfih^oh^ysbc\ZjbZglG_gZ^h
f_lZlvkykm^hjh`ghbkdZlvkihkh[u^hklb`_gbyp_ebKeZc^kZfaZklZ\bl\Zkg_\hevghb^Z`_
[_kkhagZl_evgh^_ckl\h\Zlv\gm`ghfgZijZ\e_gbbHl[jhkvl_\Z`ghklv[m^vl_kihdhcgub
^h\_jvl_kvl_q_gbx\ZjbZglh\
A^_kvohl_ehkv[u^h[Z\blvg_kdhevdhkeh\hagZdZo?keb\ubgl_jij_lbjm_l_dZdhceb[hagZd
dhlhjucdZd\ZfdZ`_lkyfh`_lmdZau\ZlvgZ\hafh`ghklv^hklb`_gbyp_eblh\Zfg_h[oh^bfh
agZlvqlhagZdbhlghkylkylhevdhdl_dms_fma\_gmljZgkn_jghcp_ihqdbbbf_xlebrvhl^Ze_ggh_
�hlghr_gb_ddhg_qghcp_ebjm]bfbkeh\ZfbmdZaZl_ebhlghkylkylhevdhdlhc^hjh]_ihdhlhjhc
\u\^Zggucfhf_gl_^_l_Fh`_l_bgl_jij_lbjh\ZlvagZdbih\k_f\hijhkZfk\yaZggufkl_dmsbf
a\_ghfljZgkn_jghcp_ihqdbGh_kebl_dmsmxebgbx\Zr_c`bagbhl^_ey_lhlp_e_\hcebgbb
g_kdhevdha\_gv_\lhagZdbg_fh]mlkem`blvmdZaZl_eyfb^eyp_ebWlhg_agZqblqlhmdZaZl_e_c
^ey^Zevg_cp_eb\hh[s_g_kms_kl\m_lIjhklh\ug_kfh`_l_bolhedh\Zlvk^hklZlhqghc
kl_i_gvxgZ^_`ghklbhh[s_bgl_jij_lZpbyagZdh\aZbkdexq_gb_fkhklhygby^mr_\gh]h
dhfnhjlZy\ey_lkygZbf_g__gZ^_`ghcl_ogbdhc\LjZgk_jnbg]_ihwlhfmg_ke_^m_lijb^Z\Zlv
agZdZf[hevrh_agZq_gb_HklZ_lky\uykgblvdZdh_f_klhhl\h^blky\bamZebaZpbblj_lv_c]jmiiub
gZ^heb\hh[s_aZgbfZlvky\bamZebaZpb_cp_ebHl\_la^_kvh^ghagZqguc[_amkeh\gh
\bamZebaZpb_cp_ebaZgbfZlvkykh\_jr_gghg_h[oh^bfh\ex[hcm^h[ghc\Zfnhjf_P_ev
^_j`blky\]heh\_\\b^_keZc^ZqlhjZkrbjy_lahgmdhfnhjlZbgZkljZb\Z_lqZklhlmbaemq_gby
fuke_gghcwg_j]bbgZp_e_\u_ebgbb`bagbWlhb_klv]eZ\gZyb_^bgkl\_ggZynmgdpby
\bamZebaZpbblj_lv_c]jmiiuGhkh[kl\_gghi_j_oh^gZp_e_\u_ebgbbhkms_kl\ey_l\k_`_
jZ[hqZyehrZ^dZLjZgk_jnbg]Z\bamZebaZpbyijhp_kkZ^\b`_gbydp_ebAZgbfZykv
\bamZebaZpb_cijhp_kkZ\uh[t_^bgy_l_k\h_\gmlj_gg__gZf_j_gb_k\g_rgbf
J_axf_
Beexabbwlhg_j_amevlZlb]ju\hh[jZ`_gbyZ\b^_gb_^jm]hcj_Zevghklb
Q_eh\_dgZoh^ykv\fZl_jbZevghffbj_fh`_l\hkijbgbfZlv^jm]mxj_Zevghklv
hkijbylb_fbjZfh`_lbkdZ`Zlvky\gmlj_ggbfbm[_`^_gbyfb
KeZc^ubkdZ`Zxlj_Zevgmx^_ckl\bl_evghklv
Q_eh\_dkdehg_ggZ\_rb\Zlvijh_dpbbk\h_]hkeZc^ZgZhdjm`Zxsbo
Hkgh\hc^eykeZc^Zy\ey_lky\Z`ghklv
DZdlhevdh\Z`ghklvbkq_aeZkeZc^ij_djZsZ_lk\h_kms_kl\h\Zgb_
g_rg__gZf_j_gb_g_ij_ju\ghbihkl_i_gghj_Zebam_lkeZc^
I_j_klZgvl_[hjhlvkykkh[hcbi_j_dexqbl_k\h_\gbfZgb_kg_]Zlb\ZgZihablb\
Kha^Zcl_k_[_ihablb\guckeZc^ijbylguc^mr_bjZamfm
IhqZs_ijhkfZljb\Zcl_k\hckeZc^b^h[Z\eycl_lm^Zgh\u_^_lZeb
Gb\dh_fkemqZ_g_kjbkh\u\Zcl_h[jZakeZc^Zk^jm]boex^_c
?kebm\Zkg_lj_rbfhklbbf_lv\uwlhg_ihemqbl_
Iha\hevl_k_[_jhkdhrv[ulv^hklhcguf\k_]hkZfh]hemqr_]h
J_rbfhklvbf_lvwlhg_ij_eh`gh_agZgb_qlh\u^hklhcgub\u[hjaZ\Zfb
Ihablb\gu_keZc^uihfh]Zxl\dexqblvg_\_jhylgh_\ahgm\Zr_]hdhfnhjlZ
G_kfhljbl_gZkeZc^dZdgZdZjlbgmZ`b\bl_\g_fohly[u\bjlmZevgh
imkdZcl_\k_[yex[mxbgnhjfZpbxbafbjZ\Zr_cf_qlu
Dp_eb\Zk^\b]Z_lg_kha_jpZgb_j_amevlZlZZ\bamZebaZpbyijhp_kkZ^\b`_gby
G_kha_jpZgb_j_amevlZlZZij_^klZ\e_gb_ijhp_kkZjh`^_gbybjhklZkh\_jr_gkl\Z
bamZebaZpby\LjZgk_jnbg]_wlhfuke_ggh_ij_^klZ\e_gb_ijhp_kkZj_ZebaZpbbl_dms_]ha\_gZ
ljZgkn_jghcp_ihqdb
?kebimlv^hklb`_gbyp_ebg_ba\_kl_g\uihegycl_\bamZebaZpbxkeZc^Z
KeZc^kZfih\_^_l\Zk\gm`ghfgZijZ\e_gbb
�=eZ\Z,,,MR:BJ:AMF
Q_eh\_dh[eZ^Z_lh]jhfghckbehcdhlhjmxbgh]^ZgZau\Zxlikbobq_kdhcwg_j]b_cFZ]bq_kdb_
kihkh[ghklb_klvmdZ`^h]hghhgb]em[hdhaZ[ehdbjh\ZguHdZau\Z_lkyg_gm`gh^Ze_dhoh^blv
qlh[ujZkdjuebkv\gmlj_ggb_j_a_j\ubihl_gpbZevgu_\hafh`ghklbM^b\bl_evgh_kh\k_fjy^hf
ghq_eh\_dg_h[jZsZ_lgZwlh\gbfZgb_
_l_jgZf_j_gby
�mrZijboh^bl\wlhlfbj^h\_jqb\hijhly]b\Zy^_lkdb_jmqdb
Q_eh\_djh`^Z_lkydZdbg^b\b^lh_klvmgbdZevgh_kms_kl\hIhlhfwlZbg^b\b^mZevghklv
jZa\b\Z_lkyFukebagZgbym[_`^_gbyijb\uqdb^Z`_oZjZdl_jihy\bebkvm`_ihlhfdZdgZe_l
B\lh`_\j_fy\k_wlhknhjfbjh\Zehkvg_gZimklhff_kl_Qlh`_[uehbagZqZevgh"?kebijhklh
qbklucebkl[mfZ]blh]^Zihijh[mcl_gZfbgmlmklZlvqbklufebklhfAZdjhcl_]eZaZbij_djZlbl_
oh^fuke_c?kebkha_jpZlvq_jgmximklhlmlhgZg_dhlhjh_\j_fym^Z_lkygbhq_fg_^mfZlvhl
m\Zk\]heh\_\dZdhclhfhf_glihegZyimklhlZJZa\_\ui_j_klZeb\wlh\j_fy[ulvkh[hc"JZ[hlZ
jZamfZijbhklZgh\e_gZghhklZehkvg_dh_bgl_]jZevgh_hsms_gb_qlhywlhy
:dZd\uh[tykgbl_qlh\uwlh\u"HkhagZgb_q_eh\_dhfk_[ydZdebqghklbh[uqghijhbkoh^bl\
dhgl_dkl__]hiheh`_gby\khpbZevghckj_^_Ghij_^klZ\vl_gZf]gh\_gb_qlhkhpbZevgZykj_^Z
bkq_aeZb\uhdZaZebkvih^\_r_gu\dhkfhk_M\Zkg_lgbq_]hgbh[s_kl\ZgbA_febgb
KhegpZgbijhreh]hgb[m^ms_]hZlhevdhq_jgZyimklhlZ\hdjm]k_bkq_aehhklZebkvlhevdh
\u:qlhhklZehkvhl\ZkdZdhlij_`g_cebqghklb"k_agZgbybfukebhlghkbebkvdkj_^_
hlghr_gbxdg_cGhwlhckj_^u[hevr_g_lQlh`_hl\ZkhklZehkv"
Wlhl\hijhkhq_gvljm^ghh[km`^Zlv\jZfdZoihgylbcjZamfZFug_[m^_fjZkkfZljb\Zlv\^Zgghc
dgb]_ba\_qgmxl_fmkms_kl\h\Zgby^mrbmq_eh\_dZWlhhlgbf_lfgh]h\j_f_gbbgbdm^Zg_
�ijb\_^_leyp_e_cLjZgk_jnbg]Z^Zgguc\hijhkg_bf__lijbgpbibZevgh]hagZq_gbyOhlbl_
\_jvl_\^mrmZohlbl_\ih^khagZgb_Fh`_l_kh]eZrZlvkykdhgp_ipb_c[_kkf_jlby^mrbZ
fh`_l_g_l;_kkihjghebrvlhqlhikbobdZq_eh\_dZ\dexqZ_l\k_[ydZdkhagZl_evgh_lZdb
[_kkhagZl_evgh_
KkZfh]hgZqZeZfu^h]h\hjbebkvqlh\k_khagZl_evgh_[m^_fhlghkblvdjZamfmZ[_kkhagZl_evgh_
�d^mr_eyijhklhlubijZdlbq_kdhcihevaugZfg_h[oh^bfhijhykgblv^eyk_[yebrvfZemxb
madmxqZklv\hijhkZh^mr_;m^_l^hklZlhqghijh\_klblhevdh]jm[mx]jZgbpmf_`^m^mrhcb
jZamfhfqm\kl\Zi_j\hcZfukeb\lhjhfmDh]^Z\Zkihk_sZ_lkhklhygb_\hklhj]Zhdjue_g
ghklb\^hogh\_gbywlh_klvhsms_gby^mrbLy]hklgh_]g_lms__khklhygb_wlhlh`___
khklhygb_
JZamfgZoh^blkyp_ebdhf\h\eZklbfZylgbdh\bk\hboij_^klZ\e_gbcbm[_`^_gbcgZ\yaZgguo
l_fb`_fZylgbdZfbKl_i_gvk\h[h^uq_eh\_dZh]jZgbq_gZmadbfbjZfdZfb^ha\he_ggh]hK\h_
f_klh\wlhffbj_q_eh\_dhrb[hqghhij_^_ey_leb[h\dZq_kl\_kem]beb[hohaybgZKlhqdb
aj_gbyLjZgk_jnbg]Zgbh^gZbawlboihabpbcg_\_jgZQ_eh\_d_klvgbqlhHg\k_]hebrvdZieygZ
fb]\ae_l_\rZybahd_ZgZ
BeexkljZpb_cjh`^_gbybkf_jlbfh]mlkem`blv[jua]bfhjkdbo\hegDZieyhl^_eb\rbkvhl
hd_ZgZg_fh`_lhsmsZlv_^bgkl\hkhd_ZghfbihemqZlvhlg_]hwg_j]bxHl^_evghcdZie_
dZ`_lkyqlhhgZkms_kl\m_lkZfZihk_[_bg_bf__lgbq_]hh[s_]hkhd_ZghfGhdh]^ZdZiey
miZ^_l\hd_ZghgZhkhagZ_lk\h__^bgkl\hkhd_ZghfDZieybhd_Zgkeb\Zxlky\h^ghp_eh_Hgb
h^ghblh`_ihk\h_ckmlblh_klv\h^Z
Hl^_evgZyqZklbpZ\h^ufh`_lijbgbfZlvjZaebqgu_nhjfudZieykg_`bgdZev^bgdZh[eZdh
iZjZNhjfujZagu_ghkmsghklvh^gZQZklbpZg_ihfgblbg_ihgbfZ_lqlhhgZbhd_Zgh^ghb
lh`_QZklbp_dZ`_lkyqlhhd_Zgwlh\hegui_gZ[jua]bZck[_j]bl_q_gb_rlbevLhqghlZd
`_qZklbp_dZ`_lkyqlhkZfZhgZ_klvdZieybebkg_`bgdZbebh[eZqdhiZjZQZklbp_ljm^gh
m\b^_lvaZ\k_fbwlbfb\g_rgbfbijhy\e_gbyfbh^gmh[smxkmsghklv\h^mQlhlhagZdhfh_gh
g_q_ldh_g_meh\bfh_
;b[e_ckdb_l_dkluihwlhfm\hijhkmhldju\ZxlgZfbklbgmbkdZ`_ggmxihgylbyfbjZamfZ
Ml\_j`^_gb_qlh;h]kha^Zeq_eh\_dZihk\h_fmh[jZambih^h[bxbklbgghLhevdhihgbfZ_lkyhgh
h[uqgh\ba\jZs_gghf\b^_;h]fh`_lijbgbfZlvex[u_nhjfughkmsghklv?]hg_\lhfqlhHg
bf__l]heh\m^\_jmdbb^\_gh]b?kebkjZ\gblv;h]Zkhd_ZghfZq_eh\_dZkdZie_clh]^Zmgbo
h^gZh[sZykmsghklv\h^Z
Ihk\b^_l_evkl\Zfex^_cih[u\Z\rbogZ]jZgbp_`bagbbkf_jlb^mrZbkiulu\Z_lg_batykgbfh_
kihdhckl\b_b[eZ`_gkl\hhlhsms_gbyk\h_]h_^bgkl\ZkDhkfhkhfDZiey\_jgmeZkv\hd_Zgbd
g_c\ha\jZlbehkvkhagZgb_k\h_cih^ebgghckmsghklbhgZkhklhblbalhc`_km[klZgpbbqlhb
hd_Zgkywg_j]byhd_ZgZijhoh^blq_j_adZiex
Ex^bgZijhly`_gbb\k_cbklhjbbk\h_cpb\bebaZpbbklj_fbebkv\ua\Zlvmk_[ywlhqm\kl\h
_^bg_gbykDhkfhkhfijb`bagbk_rdheu^moh\gh]hkh\_jr_gkl\h\Zgbyij_ke_^mxl\dhg_qghf
fbjhfjZkl\hjblvky\hd_Zg_wg_j]bbb\lh`_\j_fyg_ihl_jylvk_[ydZdbg^b\b^mZevgmx
kmsghklv
Qlh`_ihemqZ_lq_eh\_d^hklb]rbcijhk\_le_gby"HgihemqZ_l\k\h_jZkihjy`_gb_\kxwg_j]bx
hd_ZgZk_e_gghcHgg_\b^blijbgpbibZevghcjZagbpuf_`^mkh[hcbwlhc[_kdhg_qghklvx?]h
fuke_ggZywg_j]by\klmiZ_l\j_ahgZgkkwg_j]b_chd_ZgZhllh]^ZgZf_j_gb_ijhk\_le_ggh]h
klZgh\blkylh`^_kl\_gguf\g_rg_fmgZf_j_gbxwlhcfh]ms_kl\_gghcbg_ihklb`bfhckbe_
mijZ\eyxs_cfbjhf
Dh]^ZnhjfZ[mfZ`gh]haf_ym^h\e_l\hjy_lg_h[oh^bfufiZjZf_ljZfhgih^gbfZ_lky\\_jo
ihlhdZfb\ha^moZLhqghlZd`_q_eh\_dih^o\Zlu\Z_lky\_ljhf\g_rg_]hgZf_j_gbybmghkblky\
�k_dlhjijhkljZgkl\Zkhhl\_lkl\mxsbciZjZf_ljZf_]hfuke_ggh]hbaemq_gbyey
p_e_gZijZ\e_ggh]h^\b`_gby\ijhkljZgkl\_\ZjbZglh\_fmg_h[oh^bfhhsmlblvwlhl\_l_j
\g_rg_]hgZf_j_gbylZd`_ykghdZdhghsmsZ_l^\b`_gb_\ha^moZbeb\h^u
�hl_oihjihdZq_eh\_dg_hkhagZ_lkmlvbijbjh^mk\h_clh`^_kl\_gghklbkhd_Zghf\g_rg__
gZf_j_gb__fmg_ih^\eZklghFug_[m^_fklZ\blvk\h_cp_evx^hklbqvijhk\_le_gbyKebrdhf
ljm^gZywlhaZ^ZqZGh^eyj_ZebaZpbb\Zrbop_e_cwlhbg_lj_[m_lkyG_lg_h[oh^bfhklb
m^Zeylvky\Lb[_lbaZgbfZlvkylZff_^blZpb_cLjZgk_jnbg]ij_^hklZ\ey_lh^gmeZa_cdm
iha\heyxsmxih^qbgblvk_[_\g_rg__gZf_j_gb_\g_[hevrhcgh^hklZlhqghckl_i_gb^ey
bkiheg_gby`_eZgby
IjbgpbiwlhceZa_cdb^hklZlhqghijhklJZamfbf__l\hexghg_kihkh[_gmijZ\eylv\g_rgbf
�gZf_j_gb_fmrZkihkh[gZhsmlblvk\hxlh`^_kl\_gghklvk\g_rgbfgZf_j_gb_fghg_bf__l
�\hebHgZe_lZ_l\ijhkljZgkl\_\ZjbZglh\dZdg_mijZ\ey_fuc[mfZ`gucaf_ceylh]hqlh[u
ih^qbgblv\he_\g_rg__gZf_j_gb_^hklZlhqgh^h[blvky_^bgkl\Z^mrbbjZamfZ
Wlh^h\hevghkeh`gZygh\k_`_j_Zevgh\uihegbfZyaZ^ZqZDZdm`_[uehihdZaZghjZg__jZ[hlZ
\g_rg_]hgZf_j_gby\iheg_hsmlbfhijhy\ey_lky\j_ZebaZpbbgZrboom^rboh`b^Zgbc^Zgghf
kemqZ_\g_rg__gZf_j_gb_^_ckl\m_lijhlb\\hebjZamfZHklZehkvjZah[jZlvkydZdbfh[jZahf
fh`ghj_Zebah\Zlvemqrb_h`b^Zgby]eZ\_GZf_j_gb_fum`_hij_^_ebebi_j\u_
g_h[oh^bfu_mkeh\byh\eZ^_gby\g_rgbfgZf_j_gb_fhkhagZgghklvkgb`_gb_\Z`ghklbZhldZahl
`_eZgby^hklb]gmlvp_evkdhj_\umagZ_l_gh\u_k_dj_luLjZgk_jnbg]Zijbhldju\Zxsb_^\_jv\
wlhllZbgkl\_ggucfbj\g_rg_]hgZf_j_gby
IZjmk^mrb
Ex^b\hkijbgbfZxlkZfbok_[yb\g_rgb_ijhy\e_gbyfbjZlhevdh\dZq_kl\_fZl_jbZevguo
h[t_dlh\k_fZl_jbZevgu_h[t_dlubf_xlh^gmh[smxwg_j]hbgnhjfZpbhggmxkmsghklvg_
ih^^Zxsmxkyh[uqghfm\hkijbylbxWlhlhqlhgZoh^blky\ijhkljZgkl\_\ZjbZglh\bhij_^_ey_l
ih\_^_gb_fZl_jbZevghcj_ZebaZpbbYaudZ[kljZdlguoh[hagZq_gbcdhlhjuffuijb\udeb
ihevah\Zlvkyhibku\Z_llhevdh\g_rgb_ijhy\e_gbywg_j]hbgnhjfZpbhgghckmsghklbKZfmwlm
bagZqZevgmxkmsghklvg_\hafh`ghh^ghagZqghhibkZlvgZyaud_h[hagZq_gbcjZamfZhlkx^ZlZdh_
fgh`_kl\hnbehkhnkdbobj_eb]bhaguol_q_gbc
GZr_\hkijbylb_knhjfbjh\ZehkvlZdbfdZdh_hgh_klvihlhfmqlhk^_lkl\ZgZkmqbeb
dhgp_gljbjh\Zlv\gbfZgb_gZhl^_evguowe_f_glZoKfhljbdZdZyeyeyWlhl\hbjmqdbZwlh
gh`db:wlhl\hydZrdZhgilbqdZihe_l_eZGZkljhcdZ\hkijbylbyijhbkoh^blgZijhly`_gbb
rZ[ehghfhibkZgbyfbjZ
GZijbf_j_kebfugbdh]^Zg_\b^_ebwg_j]_lbq_kdmxh[hehqdmq_eh\_dZlhjZamflZdijhklhg_
^himklblqlh[uhgZhldjueZkvgZrbf]eZaZfwlhg_kh]eZkm_lkykijb\uqgufrZ[ehghf
^_lkl\_gbdlhg_h[jZsZegZr_]h\gbfZgbygZZmjmihwlhfmhgZg_\hreZ\rZ[ehghibkZgbyfbjZ
L_i_jvfufh`_fl_hj_lbq_kdbagZlvqlhZmjZ_klvghijZdlbq_kdbgbq_]hg_m\b^bf
F_oZgbaf\hkijbylbyhdjm`Zxs_]hfbjZ^hkboihjy\ey_lky[_eufiylghfFh`ghebrv
h[km`^Zlv_]hhl^_evgu_klhjhguFmjZ\vbgZijbf_jgbdh]^Zg_\b^_eba\_a^uHgbg_\b^_ebb
khegp_b]hjub^Z`_e_kMgboijhklhaj_gb_mkljh_ghlZdqlhhgbkjh`^_gbybf_eb^_ehlhevdh
k[ebadhjZkiheh`_ggufbij_^f_lZfbBo\hkijbylb_hdjm`Zxs_]hfbjZ\dhjg_hlebqZ_lkyhl
gZr_]h
:dZd\u]ey^blfbjgZkZfhf^_e_"WlhihiuldZaZ^Zlvydh[uh[t_dlb\guc\hijhkbihemqblv
h[t_dlb\guchl\_lH^gZdh^Zgguc\hijhkkZfg_y\ey_lkyh[t_dlb\gufFbj\u]ey^blbf_gghlZd
dZdfu_]h\b^bfihlhfmqlhihgylb_\u]ey^bllh`_we_f_glrZ[ehgZgZr_]h\hkijbylby
rZ[ehg_ke_ih]hdjhlZgZijbf_jg_kms_kl\m_lihgylby\u]ey^blFbj^_fhgkljbjm_lgZfk_[y
\khhl\_lkl\bbkgZrbfrZ[ehghf\hkijbylbyb\lh`_\j_fyhg\u]ey^blgbdZdG_lkfukeZ
ml\_j`^Zlvqlhfbj\u]ey^bldZdh[uqghbebdZdkdhie_gb_k\_lys_ckywg_j]bbbebdZdgb[m^v
_s_Bf__lkfukeebrv]h\hjblvh[hl^_evguo_]hijhy\e_gbyodhlhju_gZfm^Z_lky
\hkijbgbfZlv
KhagZgb_q_eh\_dZijh^mdlkhpbZevgucHgh[Zabjm_lkygZihgylbyobhij_^_e_gbyo\k_]hqlh
�gZkhdjm`Z_lmrZ ih^khagZgb_\f_klvmq_eh\_dZkjh`^_gbyKhagZgb_`_ijboh^bllh]^Zdh]^Z
\k_hdjm`Zxs__hij_^_e_ghihgylbyfbbhij_^_e_gbyfbgZq_eh\_q_kdhfyaud_Ghfbj
�kms_kl\m_lg_ihlhfmqlhex^bhibkZeb_]hkihfhsvxk\hboihgylbcmrZq_eh\_dZ\wlhf
hlghr_gbb\k_]^ZhklZ_lky[_a]jZfhlghcHgZg_ihgbfZ_lq_eh\_q_kdbcyaudHgZihgbfZ_lebrv
lhqlhfuijb\udebkqblZlvhsms_gbyfbKgZqZeZ\hagbdZ_lfukevZm`ihlhfhgZhnhjfey_lky\
keh\ZFh`gh^mfZlv[_akeh\hlwlhb_klvyaudihgylgucih^khagZgbxI_j\bqgug_keh\ZZ
fukebKih^khagZgb_f[_kihe_agh]h\hjblvgZyaud_jZamfZ
�Ze_dhg_\k_fh`gh\ujZablvkihfhsvxkms_kl\mxs_]hgZ[hjZihgylbcDZd\uaZf_lbebfg_
lZdbg_m^Zehkv\gylghjZklhedh\Zlvqlh`_lZdh__klv\g_rg__gZf_j_gb_DkqZklvxmex^_c\k_
lZdbhklZekyh^bgkihkh[mgb\_jkZevgh]h\ujZ`_gbyijhba\_^_gbybkdmkkl\ZWlhlhqlh
ihgylgh[_akeh\Yaud^mrbihgyl_g\k_fwlhyaud\_s_ck^_eZgguokex[h\vxbhohlhcDh]^Z
q_eh\_db^_ldaZ\_lghcp_ebq_j_a\_jgmx^\_jvZlhqg__aZgbfZ_lkybklbgghk\hbf^_ehfhg
kha^Z_lr_^_\juBf_gghlZdjh`^Z_lkylhqlhgZau\Z_lkybkdmkkl\hf
Fh`ghhdhgqblvdhgk_j\Zlhjbxbkhqbgylv[_kp\_lgmxfmaudmdhlhjZy^Z`_g_aZihfbgZ_lky
Fh`ghjbkh\Zlvimklu_dZjlbgu^_eZywlhl_ogbq_kdb[_amdhjbag_gghH^gZdhgbdhfmg_ijb^_l\
]heh\mkqblZlvbor_^_\jZfb?keb`_hij_^f_l_fh`ghkdZaZlv\wlhfqlhlh_klvlh]^Z_]h
fh`ghkqblZlvijhba\_^_gb_fbkdmkkl\ZQlhbf_gghlZf_klvihlhf[m^mlh[tykgylvp_gbl_ebb
djblbdbGhwlhqlhlhihgylgh\k_fkjZamb[_akeh\
&#xay;&#xlv;&#x;&#xgZ;&#xij;¿&#x_j;&#x;&#xdZ;&#xjl;&#xbg;&#xm;&#xM;&#xeu;&#x[d;&#xZ;�aylvgZijbf_jdZjlbgmMeu[dZ`hdhg^uWlh_klvyauddhlhjucihgbfZxl\k_Keh\Za^_kv
g_gm`guKeh\Z[_kkbevgu\ujZablvihgylgh_\k_fblZd:qlhbf_gghihgylghwlh^Z`_g_
\Z`ghDZ`^ucihgbfZ_lbqm\kl\m_lihk\h_fmFh`ghdhg_qghkdZaZlvqlhmeu[dZ__aZ]Z^hqgZy
qlh^_eZ_ldZjlbgmr_^_\jhf
�Meu[dZ`hdhg^u\ua\ZeZlZdhch`b\e_ggucbgl_j_kg_lhevdhihijbqbg_k\h_caZ]Z^hqghklb
&#xZf;&#xg;&#x_;&#xij;&#xbo;&#xh^;¾&#xh;&#x;&#x]h;h;&#xm;&#xq;&#xlh;&#xm;&#xeu;&#x[d;&#xZ;�Zfg_ijboh^beh\]heh\mqlhmeu[dZ`hdhg^ubmeu[dZ;m^^uhq_gvihoh`b"KqblZ_lkyqlh
�;m^^Z^hklb]ijhk\_le_gby_s_ijb`bagbjm]bfbkeh\Zfb_fmm^Zehkvih^h[ghdZie_hsmlblv
k\h__^bgkl\hkhd_ZghfMeu[dZ;m^^ugZ\k_obah[jZ`_gbyokh\_jr_ggh[_kkljZklgZb\lh`_
\j_fy\ujZ`Z_lkihdhckl\b_b[eZ`_gkl\h?_fh`ghhoZjZdl_jbah\ZlvdZdkha_jpZgb_\_qghklb
Dh]^Z\b^brvmeu[dm;m^^u\i_j\ucjZaihy\ey_lkykljZggZykf_kvg_^hmf_gbybex[hiulkl\Z
WlhihlhfmqlhhgZgZihfbgZ_ldZie_hq_flh^Ze_dhfbaZ[ulhfhsms_gbb_^bgkl\Zk
hd_Zghf
Ex[h_gZihfbgZgb_h[uehf_^bgkl\_aZ^_\Z_lqm\kl\bl_evgu_kljmgu^mrbIhke_\hagbdgh\_gby
kh[kl\_gghq_eh\_q_kdh]hyaudZyaud^mrbihkl_i_gghZljhnbjh\ZekyEx^bkebrdhfm\e_debkv
�yaudhfjZamfZihwlhfmhgkh\j_f_g_f\ur_egZi_j\h_f_klhZ`_lhdZdwlhijhbahreh
hnhjfe_gh\jZfdZoihgylbcjZamfZbkdZ`_ggh\nhjf_e_]_g^uhZ\behgkdhc[Zrg_kh]eZkgh
dhlhjhc[h]bjZa]g_\ZebkvgZex^_caZlhqlhl_j_rbebihkljhblvkhhjm`_gb_^hg_[kihwlhfm
kf_rZebboyaudbb\k_i_j_klZeb^jm]^jm]ZihgbfZlv
Ihkmlb[hevrbgkl\hfbnh\be_]_g^y\ey_lkyijZ\^hcghijZ\^hc\bgl_jij_lZpbbihgylbc
jZamfZhafh`gh\ukhdZy[Zrgykem`blf_lZnhjhc\ujZ`Zxs_cfh]ms_kl\hdhlhjh_ihemqbeb
ex^bdh]^Zh[j_ebkihkh[ghklvhkhagZgghnhjfmebjh\Zlvk\hx\hexgZyaud_jZamfZDZdm`_
]h\hjbehkv^mrZfh`_lhsmsZlv\_l_j\g_rg_]hgZf_j_gbyghhgZg_kihkh[gZihklZ\blviZjmk
qlh[ubkihevah\Zlvwlhl\_l_jIZjmkmklZgZ\eb\Z_l\heyjZamfZheyy\ey_lkyZljb[mlhf
hkhagZgghklb
Ihe_l[_kkhagZl_evghc^mrbih\_ljm\g_rg_]hgZf_j_gbyijhbkoh^blkihglZgghg_mijZ\ey_fh
Bf_gghhkhagZgghklvjZamfZ^Z_l\hafh`ghklvp_e_gZijZ\e_gghbaty\eylv\hexGZgZqZevghc
klZ^bbdh]^Zyaudb^mrbbjZamfZg_[uebklhevjZah[s_gu_^bgkl\h^mrbbjZamfZ^hklb]Zehkv
e_]dhihke_^kl\bbjZamfm\e_dkydhgkljmbjh\Zgb_ffbjh\haaj_gby\jZfdZok\hboh[hagZq_gbc
qlhm\h^beh_]h\k_^Zevr_hlihgbfZgbylhcbagZqZevghckmsghklbe_`Zs_c\hkgh\_\g_rg_]h
gZf_j_gby
j_amevlZl_dhehkkZevguobgl_ee_dlmZevguomkbebcjZamf^h[beky\i_qZleyxsbomki_oh\\
l_oghljhgghffbj_fZl_jbZevghcj_ZebaZpbbghjZkl_jye\k_qlhhlghkblkydg_j_Zebah\Zgghfm
ijhkljZgkl\m\ZjbZglh\JZamfmr_ekebrdhf^Ze_dh\klhjhgmhlihgbfZgby\k_]hk\yaZggh]hk
\g_rgbfgZf_j_gb_fIhwlhfmfgh]b_iheh`_gbyLjZgk_jnbg]ZdZ`mlkyklhevg_\_jhylgufbGh
�\k_`_jZamfkihkh[_g\_jgmlvk_[_mljZq_ggh_eywlh]hg_h[oh^bfhgZeZ^blvhlghr_gby^mrbb
jZamfZ
Ljm^ghklvaZdexqZ_lky\lhfqlh^mrZ\hlebqb_hljZamfZg_^mfZ_lhgZagZ_llh\j_fydZd
jZamfh[^mfu\Z_lihemq_ggmxbgnhjfZpbxbijhimkdZ_l__q_j_aZgZeblbq_kdbcnbevljrZ[ehgZ
k\h_]hfbjh\haaj_gby^mrZihemqZ_lagZgbybaiheybgnhjfZpbbgZijyfmx[_aZgZebaZLhqghlZd
�`_hgZfh`_lgZijyfmxh[jZsZlvkyd\g_rg_fmgZf_j_gbxeylh]hqlh[uk^_eZlvwlhh[jZs_gb_
p_e_gZijZ\e_ggufg_h[oh^bfh\hexjZamfZbmklj_fe_gby^mrbkh]eZkh\Zlvijb\_klbd_^bgkl\m
?keblZdh__^bgkl\h[m^_l^hklb]gmlhiZjmk\Zr_c^mrbgZihegblky\_ljhf\g_rg_]hgZf_j_gbyb
mklj_fbl\Zkijyfhdp_eb
ZrZ^mrZbf__l\k_^eyhkms_kl\e_gby\Zr_]h`_eZgbyIhfgbl_kdZadmijh\her_[gbdZ
�Bamfjm^gh]h]hjh^Z"LZfmfgucKljZrbeZf_qlZeihemqblvfha]b^h[jucjh\hk_dohl_ebf_lv
^h[jh_\nk_j^p_hl\Z`gucE_\klj_fbekyh[j_klbkf_ehklvZ^_\hqdZWeebohl_eZ\_jgmlvky^hfhc
k_]_jhbblZdm`_bf_eb\k_qlhohl_ebihemqblvGh_keb[u\her_[gbd=m^\bgkdZaZebfh[
wlhflZdh_hldjh\_gb_[ueh[ukebrdhfg_\_jhylghqlh[uihoh^blvgZijZ\^mIhwlhfmhg
bah[jZabefZ]bq_kdbcjblmZe
�GZkZfhf^_e_\k_qlhlj_[h\ZehkvKljZrbe_Ev\mbjh\hk_dmwlhebrviha\heblvk_[_bf_lv
`_eZ_fu_dZq_kl\Zdhlhju_m`_kms_kl\h\Zeb\^mr_K^_\hqdhcWeeb^_eh[uehg_fgh]h
keh`g_c_clj_[h\ZeZkv[_amdhjbag_ggZyj_rbfhklvbf_lvqlh[uhdZaZlvky^hfZFZ]bq_kdbc
jblmZeihfh]_ch[j_klbZ[khexlgmx\_jmb\_l_jgZf_j_gbyi_j_g_k__^hfhc
DZdm`_]h\hjbehkv\k_qlhk\yaZghk\g_rgbfgZf_j_gb_fg_mdeZ^u\Z_lky\jZfdbihgylbc
jZamfZlZdh_iheh`_gb_jZamfaZ]gZek_[ykZfbfZylgbdb_fm\wlhfa^hjh\hihfh]ebDhgljhev
gZ^\g_rgbfgZf_j_gb_f^Z_lq_eh\_dmk\h[h^mZwlhijhlb\hj_qblbgl_j_kZffZylgbdh\
Bf\u]h^ghqlh[uq_eh\_d[uek_jhcebqghklvx\bglbdhfjZ[hlZxsbfgZwlbofhgkljh\
KZfhj_ZebaZpbyq_eh\_dZ^eygbo]m[bl_evgZihlhfmqlhk\h[h^gZyebqghklvjZ[hlZ_lg_gZ
fZylgbdZgZk\h_jZa\blb_bijhp\_lZgb_IhwlhfmkkZfh]h^_lkl\Zq_eh\_dm\gmrZxlky
h[s_ijbgylu_ghjfubijZ\beZ^_eZxsb__]hm^h[gufbihkemrgufijb\_j`_gp_f
Kh^ghcklhjhgu_klvihablb\gZyg_h[oh^bfhklvgZmqblvq_eh\_dZghjfZevghkms_kl\h\Zlv\wlhf
fbj_GZjmrbl_evh[s_ijbgyluoghjfklZgh\blkyeb[hg_m^Zqgbdhfeb[hba]h_fGhk^jm]hc
klhjhgulZdh_\gmr_gb_kbevghaZ]emrZ_lbg^b\b^mZevgmxg_ih\lhjbfhklvebqghklbb\
j_amevlZl_ex^bg_fh]mlhij_^_e_gghkdZaZlvq_]h`_hgbgZkZfhf^_e_ohlylbg_agZxlgZqlh
kihkh[gu
�eylh]hqlh[uebrblvq_eh\_dZkihkh[ghklbmijZ\eylv\g_rgbfgZf_j_gb_fg_h[oh^bfh\k_]h
ebrvhl^_eblvjZamfhl^mrbbwlh[uehk^_eZghAZ\kxbklhjbxq_eh\_q_kl\Zijh^_eZgZh]jhfgZy
jZ[hlZihjZah[s_gbx^mrbbjZamfZJZamfihklhygghkh\_jr_gkl\h\Zeyaudk\hboh[hagZq_gbc
\k_[he__hl^ZeyykvhlyaudZ^mrbFZylgbdbj_eb]bblZd`_dZdbfZylgbdbgZmdblygmebjZamf\
jZagu_klhjhgughih\hafh`ghklb^Zevr_hlih^ebgghckmlb^mrbJZa\blb_ijhfure_gguob
bgnhjfZpbhgguol_ogheh]bc\ihke_^gb_g_kdhevdhklhe_lbchdhgqZl_evghjZahj\Zehk\yav^mrbb
jZamfZ
ebygb_fZylgbdh\hkh[_ggh\_ebdhk_cqZkdh]^Z\k_qblZxldgb]bkemrZxljZ^bhkfhljyl
l_e_\bahjbihemqZxlbgnhjfZpbxbaBgl_jg_lZQ_eh\_q_kl\hgZdhibeh]jhfZ^gh_dhebq_kl\h
agZgbcbklhevdh`_aZ[em`^_gbcAZ[em`^_gby^_j`ZlkylZd`_klhcdhdZdbagZgby=eZ\gZy
ihl_jyq_eh\_dZkhklhbl\jZaju\_k\yab^mrbbjZamfZIh^ebgguomki_oh\\[bag_k_gZmd_
bkdmkkl\_kihjl_bijhqbokn_jZo^h[b\Zxlkylhevdhba[jZggu__^bgbpuk_ijb\udebdlZdhfm
iheh`_gbx\_s_cbgbdhfmg_ijboh^bl\]heh\mqlhwlhg_ghjfZevgh
GZfk\Zfbg_lkfukeZkiZkZlvq_eh\_q_kl\hYebrvohqmij_^eh`blvbf_ggh\Zfm\Z`Z_fuc
KljZggbd yg_mdZau\Zxihe\faZ^Zlvk_[_\hijhkIhq_fmhg hgZ\fZg_y"Qlhgm`ghfg_qlh[u
\hclb\qbkehwlboba[jZgguo_^bgbp"Yg_\her_[gbd=m^\bgihwlhfmg_[m^mmkljZb\Zlv\Zf
fZ]bq_kdb_jblmZeuZijhklh^Zfhl\_lMaZk_klv\k_qlhg_h[oh^bfhHklZ_lkylhevdhwlbf
\hkihevah\Zlvkyukihkh[gugZ\k_lhevdh\Zfgbdlh_s_h[wlhfg_]h\hjbe
�\u^Zxsbokyj_amevlZlh\\kihjl_[bag_k_ex[hcijhn_kkbhgZevghc^_yl_evghklbeywlh]h
lj_[m_lky\k_]hebrvh[jZlblvkydk\h_c^mr_HgZbf__l^hklmidex[ufagZgbyfijhba\_^_gbyf
b^hklb`_gbyfIjhklh\u_s_g_ijhkbeb__h[wlhfk_\_ebdb_]_gbbbkdmkkl\ZgZmdb[bag_kZ
kha^Zebk\hbr_^_\julhevdhihlhfmqlhh[jZlbebkvdk\h_c^mr_:q_fom`_\ZrZ^mrZ"Gbq_f
Ex[u_r_^_\ju]h\hjylkgZfbgZyaud_^mrbQ_f[u\ugbaZgbfZebkv\ZrZjZ[hlZijhba\_^_l
\i_qZle_gb_lhevdh\kemqZ__kebhgZb^_lhl^mrbJZamffh`_lkh[jZlvgh\mx\_jkbx^hfZba
klZjuodm[bdh\ghwlbfgbdh]hg_m^b\brvJZamffh`_lk^_eZlv[_amdhjbag_ggmxdhibxgh
hjb]bgZekihkh[gZkha^Zlvlhevdh^mrZ
k_qlh\Zfgm`ghwlhijbgylvaZZdkbhfmlhlnZdlqlh\ZrZ^mrZmf__l\k_Zihlhfiha\heblv
�k_[_wlbf\hkihevah\ZlvkyZbf_ggh\hllZdijhklhbh^gh\j_f_gghg_ihklb`bfh:\u\k_lZdb
iha\hevl_k_[_jhkdhrvbf_lvJ_rbfhklvbf_lvaZ\bkbllhevdhhl\Zkukihkh[gugZ\k_
Wlhml\_j`^_gb_fh`_l\ua\Zlvkhfg_gbyGh\_^v\u`_g_khfg_\Z_l_kvdh]^Z\gmrZxlqlhm\Zk
g_o\ZlZ_lkihkh[ghkl_c\hafh`ghkl_cdZdbolhdZq_kl\qlh\ug_^hklhcguqlh^jm]b_dm^Z
emqr_ue_]dhijbgbfZ_l_gZ\_jmml\_j`^_gby\ha^\b]Zxsb_\ukhdmxkl_gmgZimlbd\Zr_c
p_ebLZdk^_eZcl_h^he`_gb_ g_fg_\fiha\hevl_k_[_agZlvqlh\u^hklhcgu\k_]hkZfh]h
emqr_]hbkihkh[gu^hklbqv\k_]hq_]hlhevdh\ha`_eZ_l_\k_fk_j^p_f
Bf_gghlhlnZdlqlh\u^hklhcgukZfh]hemqr_]hbkihkh[gugZ\k_kdju\Z_lkyhl\Zkhq_gv
lsZl_evghZf\gmrZxlqlhgZb\gh\_jblv\k\hbg_h]jZgbq_ggu_\hafh`ghklbGh^_ehh[klhbl
dZdjZakh\k_fgZh[hjhlIjhkgbl_kvbkljyogbl_gZ\Z`^_gb_B]jZihc^_lih\ZrbfijZ\beZf_keb
\uhkhagZggh\hkihevam_l_kvk\hbfbijZ\Zfb
Zfgbdlhg_fh`_lwlh]haZij_lblvghijb\uqgh_fbjh\haaj_gb_bfZylgbdb[m^ml\kyq_kdb
m[_`^Zlv\Zk\lhfqlhwlhg_\hafh`ghGZc^mlky\k_\hafh`gu_jZamfgu_^h\h^u\ihevam
h]jZgbq_gghklb\Zrbo\hafh`ghkl_cHldZ`bl_kvhlwlbo^h\h^h\b\havfbl_gZ\hhjm`_gb_
g_jZamfgucb[_ahkgh\Zl_evguc^h\h^\f_kl_\ZrZ^mrZbjZamfkihkh[gugZ\k__^v\u
gbq_]hg_l_jy_l_Fgh]heb\u^hklb]eb\jZfdZojZamfguo^h\h^h\"
WlZ`bagvm\Zklhevdhh^gZG_ihjZebi_j_ljyogmlv\hjhomklhy\rbokym[_`^_gbcdhlhju_fh]ml
hdZaZlvkyeh`gufbZ\uh[wlhflZdbg_magZ_l_"Ijhklhg_mki__l_magZlv@bagvijhc^_l\k_
\hafh`ghklb[m^mlbkq_jiZguZ[eZ]Zwlhcqm^_kghc`bagb^hklZgmlky^jm]bfimklv_^bgbpZfgh
g_\Zf
hkihevah\Zlvkyk\hbfbijZ\Zfbbebg_lj_rZlvlhevdh\Zf?kebiha\hebl_k_[_bf_lvm\Zkwlh
[m^_lGZqZlvgm`ghklh]hqlhih\_jblv\g_h]jZgbq_ggu_\hafh`ghklb^mrbbh[jZlblvdg_c
k\hcjZamfK^_eZlvwlhf_rZxleh`gu_m[_`^_gbyfgh]b_badhlhjuo\aeZfu\Zxlky\fh^_eb
LjZgk_jnbg]Z
H^ghbawlbom[_`^_gbca\mqblijbf_jghlZdLjm^g__\k_]hih[_^blvk_[ybebLjm^g__\k_]h
[hjhlvkykkh[hcBeblZdh_iehlhy^gh_baj_q_gb_GZ^hmf_lvgZklmiZlvgZ]hjehk\h_ci_kg_
Wlhh^ghba\_ebqZcrboaZ[em`^_gbcq_eh\_q_kl\ZDZdfh`gh^ZbaZq_f[hjhlvkykwlbf
qm^_kgufm^b\bl_evgufbij_djZkgufkms_kl\hfdhlhjh_`b\_l\gmljb\Zk"Iehoh_`b\_lg_
\gmljb\ZkZgZih\_joghklbWlhdZdgZe_liuebgZdZjlbg_?kebiuevkl_j_lvhldjh_lkyqbklZy
^mrZ
Kms_kl\hdhlhjh_kdju\Z_lkyih^fgh`_kl\hffZkhdbdhklxfh\dhlhju_\ughkbl_h[eZ^Z_l
fZkdbdhlhju_\ughkbl_ihfh]eb^hklbqvmki_oZ[eZ]hihemqbykqZklvy"Zfg_lg_h[oh^bfhklb
f_gylvk_[ywlh[m^_llhevdh_s_h^ghcfZkdhc?kebk[jhkbl_fZkdbgZ\yaZggu_^_kljmdlb\gufb
fZylgbdZfbhldjh_lkykhdjh\bs_kijylZggh_\\Zr_c^mr_u^_ckl\bl_evgh^hklhcgu\k_]h
kZfh]hemqr_]hihlhfmqlh\u^_ckl\bl_evghqm^_kgh_m^b\bl_evgh_g_ih\lhjbfh_kha^Zgb_l
Lhevdhiha\hevl_k_[_[ulvlZdh\uf
ZfgjZ\ylkyijhba\_^_gby]_gb_\bkdmkkl\ZgZmdbdbgh"Fh`_l_klZlvh^gbfbagbo
Ijhba\_^_gby]_gby\ZfgjZ\ylkybf_gghihlhfmqlhhgbjh`^_gu_]h^mrhcZr_l\hj_gb_
ihgjZ\blky^jm]bflhqghlZd`_lhevdh\lhfkemqZ__keb[m^_lbkoh^blvhl\Zr_cmgbdZevghc
^mrbk_qlhy\ey_lkyh[udgh\_ggufihkj_^kl\_ggufkha^ZghjZamfhfL\hj_gbyjZamfZdZdb
kZfjZamfg_mgbdZevguMgbdZevgZlhevdh\ZrZ^mrZu\eZ^__l_gZklhysbfkhdjh\bs_fEx[h_
\Zr_]_gbZevgh_l\hj_gb_fh`_l[ulvjh`^_ghlhevdh\Zr_c^mrhcImklvjZamfiha\hebl_cwlh
k^_eZlv
FbjZ`
GZijhly`_gbb\k_c`bagbq_eh\_dmiulZxlky\gmrblvqlhmki_o[h]Zlkl\hkeZ\Zwlhm^_e
ba[jZgguomq_[guoaZ\_^_gbyogZkhj_\gh\ZgbyodhgdmjkZobjZaebqguoZll_klZpbyoq_eh\_dm
ihklhyggh^Z_lkyihgylvqlhhg^Ze_dhlkh\_jr_gkl\Zqlh^jm]b_emqr_b^hklhcg__q_fhgDlh\
wlhg_ih\_jbeihemqZ_lbmki_ob[h]Zlkl\hbkeZ\m\ba[uld_hllZd\k_ijhklhG_ijhklhebrv
h^ghih\_jblvqlhex[hcbagZkwlh]haZkem`b\Z_lbkihkh[_g^h[blvkyGh\u^_ckl\bl_evgh
kfh`_l_ih\_jblv_kebm\Zk[m^_llZdh_gZf_j_gb_
Fgh]b_ohlylklZlva\_a^hc^h[blvky\u^Zxsbokymki_oh\KlZg^Zjlmki_oZ\hh[s_hq_gvZdlb\gh
brbjhdhijhiZ]Zg^bjm_lkyFZylgbdbex[yl^_fhgkljbjh\Zlvjy^h\ufijb\_j`_gpZf^hklb`_gby
k\hbonZ\hjblh\FZylgbdbklZjZxlkyij_^klZ\blvnZ\hjblh\dZdwlZehgmki_oZddhlhjhfmgZ^h
klj_fblvkyqlh[uihemqblv\k_[eZ]ZA\_a^ZihemqZ_l\k_qlhfh`ghbf_lv\wlhc`bagbA\_a^u
�dmiZxlky\emqZo[h]Zlkl\ZbkeZ\uDlh`_wlh]hg_ohq_l"Z`__keb\ug_`_eZ_l_]jhfdhckeZ\u
b\Zfgbdq_fmjhkdhrvhlfZl_jbZevgh]h^hklZldZbm^h\e_l\hj_gghklbk\hbfb^hklb`_gbyfb
gZ\_jgydZ[ug_hldZaZebkv
A\_a^ujh`^ZxlkykZfhklhyl_evghGhaZ`b]ZxlbofZylgbdbYohqmkdZaZlvqlhdmevlihdehg_gby
a\_a^ZfmklZgh\e_gbijhp\_lZ_lbf_ggh[eZ]h^ZjyfZylgbdZfHgbwlh^_eZxlgZf_j_gghdbgh
gZkp_g_gZklZ^bhg_kl_e_wdjZgh\gZfihklhygghij_ih^ghkylkyemqrb_ij_^klZ\bl_eb
ba[jZggu_Hkh[_gghih^q_jdb\Z_lkykdZdbf\hklhj]hfa\_a^uijbgbfZxlkyihdehggbdZfbdZd
hgb\_ebdhe_igudZdb_mgbo[e_klysb_^hklb`_gbyGZfihklhyggh\gmrZ_lkyh^bgg_ij_eh`guc
nZdla\_a^u\k_fgjZ\ylkybwlhlhdq_fmklhblklj_fblvky
DZdmxp_evij_ke_^mxlfZylgbdb\ha\h^ygZiv_^_klZek\hbonZ\hjblh\"Fh`_l[ulvboaZ[hlyl
ebqgu_^hklb`_gbyb[eZ]hihemqb_ijb\_j`_gp_\"h\k_g_lHgb^_fhgkljbjmxl^hklb`_gby
nZ\hjblh\qlh[umjy^h\uoijb\_j`_gp_\[ueklbfmemk_j^g__kem`blvfZylgbdm_^vdZd
h[udgh\_ggucq_eh\_dij_\jZsZ_lky\a\_a^m"Mihjgufljm^hfA\_a^ZfbklZgh\ylkyemqrb_ba
emqrboDZ`^ucfh`_lklZlva\_a^hcgh^eywlh]hgm`ghmk_j^ghjZ[hlZlv;_jbijbf_jkgbo
^_eZcdZdhgbblulh`_^h[v_rvkymki_oZA\_a^uh[eZ^ZxlmgbdZevgufbkihkh[ghklyfbb
dZq_kl\ZfbWlhg_\k_f^ZghihwlhfmgZ^h_s_[he__mihjghljm^blvkyqlh[u^h[blvkymki_oZ
hllZdb_ehamg]bijh\ha]eZrZxlfZylgbdbHgbg_hljbpZxlqlhdZ`^ucfh`_l^h[blvkymki_oZ
�\k_ex^b[_abkdexq_gbyeyfZylgbdh\[m^_lkf_jlbih^h[gh_kebdZ`^ucq_eh\_dhldjh_l\k_[_
mgbdZevgu_kihkh[ghklblZdhfkemqZ_\k_ijb\_j`_gpuklZgmlk\h[h^gufbebqghklyfb\uc^ml
baih^dhgljheybfZylgbdijhklhjZa\ZeblkyGZijhlb\hgqm\kl\m_lk_[yemqr_\k_]hdh]^Z
ijb\_j`_gpufukeylb^_ckl\mxl\h^ghfgZijZ\e_gbbDZd\uihfgbl_ba\lhjhc]eZ\u
_^bghh[jZab_\fukeyoijb\_j`_gp_\y\ey_lkymkeh\b_faZjh`^_gbybkms_kl\h\ZgbyfZylgbdZ
YjdZybg^b\b^mZevghklva\_a^uy\ey_lkybkdexq_gb_fdhlhjh_kdhj__ih^l\_j`^Z_lijZ\beh
�ihlhfmqlhy\ey_lkybf_gghbkdexq_gb_f:ijZ\beh]eZkbl_eZcdZdy
hlihwlhfmfgh]b_fheh^u_ex^bihiZ^Zxlky\eh\mrdmfZylgbdh\bklj_fylky[ulvihoh`bfbgZ
k\hbodmfbjh\ih^jZ`Zxlbf\_rZxl\k\h_cdhfgZl_boieZdZluJZamfke_ihb^_lgZih\h^mm
fZylgbdh\;_klhedh\ucjZamf^Z_lihgylv^mr_qlhhgZg_kh\_jr_ggZHgkeh\gh]h\hjbl_c
�Z`_ykfhbfbkihkh[ghklyfbg_fh]m^h[blvkymki_oZ:]^_m`l_[_hlwlbex^b^jm]h_
^_ehb^brvdZdb_hgbGZ^h[jZlvkgboijbf_jLZdqlhkb^bm`ihfZedb\Zckhk\hbf
g_kh\_jr_gkl\hfZy[m^mbah\k_okbeklZjZlvky[ulvihoh`bfgZgbo
Ih^jZ`Zyk\hbfdmfbjZffheh^u_ex^biulZxlkyihcfZlvfbjZ`Klj_fe_gb_[jZlvijbf_jb
[ulvihoh`bfgZl_odlh^h[bekymki_oZwlhjZ[hlZ\gmlj_gg_]hgZf_j_gbyfmob[vxs_ckyh
kl_dehHgbgZkljZb\ZxlkygZqm`hck_dlhj]^_kZfb[m^mlg_[he__q_fiZjh^b_cJZamfkihkh[_g
kha^ZlvjZaebqgu_\ZjbZpbbdhibcghwlbfgbdh]hg_m^b\brvA\_a^ZklZeZa\_a^hcbf_ggh
�[eZ]h^Zjyk\h_cmgbdZevghklbkZfh[ulghklbg_ihoh`_klbgZ^jm]bomrZdZ`^h]hq_eh\_dZih
k\h_fmg_ih\lhjbfZMgbdZevgZy^mrZbf__l\ijhkljZgkl\_\ZjbZglh\k\hcmgbdZevguck_dlhj]^_
__bkdexqbl_evgu_k\hckl\Zijhy\eyxlky\h\k_f\_ebdhe_ibb
MdZ`^hc^mrb_klvk\hcbg^b\b^mZevguca\_a^guck_dlhjIhgylghqlhlZdbok_dlhjh\fh`_l
[ulv[_kdhg_qgh_fgh`_kl\hGhfu[m^_fmkeh\ghkqblZlvqlhmhl^_evghc^mrb_klv__
mgbdZevguck_dlhjbg^b\b^mZevgZyp_evbebkl_ayJZamfm\e_q_ggucijbfZgdZfbfZylgbdh\
[m^_l[_klhedh\hlhilZlvky\qv_flhk_dlhj_iulZykvkdhibjh\Zlvqm`b_dZq_kl\Zbebih\lhjblv
�kp_gZjbcqm`h]hmki_oZGhih^jZ`Zgb_^jm]hfmkp_gZjbx\k_]^Zkha^Z_liZjh^bxmrZg_
kfh`_lj_Zebah\Zlvk_[y\qm`hfk_dlhj_:dZd`_gZclbk\hck_dlhj"H[wlhf\ZrjZamffh`_lg_
[_kihdhblvky^mrZkZfZgZc^_limlvkZfh\ujZ`_gbyAZ^ZqZjZamfZkhklhblebrv\lhfqlh[u
aZ[ulvhqm`hfhiul_ijbagZlvmgbdZevghklvk\h_c^mrbbiha\heblv_cb^lbk\hbfiml_f
Hkh[_gghkbevghih^\_j`_gu^_ckl\bxfZylgbdh\ih^jhkldbihkdhevdmhgblhevdh\klmiZxl\
wlhlfbjbg_agZxlqlh^_eZlvbdZdk_[y\_klbIjhs_gZ^_`g_cb[_ahiZkg_ckeblvkyklheihc
hkh[hg_\u^_eylvkyb`blvdZd\k_KlZ^gucbgklbgdl^Z_lhsms_gb_[_ahiZkghklbgh\dhjg_
h[jm[Z_laZqZldbbg^b\b^mZevghklbFh`ghaZf_lblvqlhfheh^u_ex^b\hkgh\ghcfZkk_
h^_\Zxlkyh^bgZdh\hihevamxlkyh^gbfbl_f`_e_dkbdhghf deZkkghde_\hijbdhevgh\f
\_^mlk_[ykh\_jr_ggh_^bghh[jZaghG_kfhljygZ\g_rgbcehkdkZfhklhyl_evghklbb
�g_aZ\bkbfhklbhgbihdhjghih^qbgyxlkyijZ\bemfZylgbdh\_eZcdZdyKZfbhgbkqblZxlqlh
g_kml\k_[_fh^_jgbafgh\h]hihdhe_gbyGhdlhbagbokha^Z_lwlmgh\bagm"
Eb^_jZfbZlZd`_hls_i_gpZfbmih^jhkldh\\k_]^ZklZgh\bebkv_^bgbpudhlhju_iha\heyeb
ijhy\blvkyg_ih\lhjbfufdZq_kl\Zfk\h_c^mrbJZa\b\Zyk\hxbg^b\b^mZevghklvlZdb_ebqghklb
\ihke_^kl\bbklZgh\bebkvaZdhgh^Zl_eyfbfh^aZ^Z\Zeblhgkha^Z\Zebgh\u_l_q_gbyhldju\Zeb
gh\u_i_jki_dlb\ub\hafh`ghklbHgbg_dhibjh\Zebqm`hchiulg_ih^qbgyebkvijZ\bemZ
bg^b\b^mZevghklbghbfgbq_]hg_hklZ_lkydZdijbagZlv\hkoh^ysmxa\_a^mk\hbfnZ\hjblhf
Hq_j_^guonZ\hjblh\fZylgbdb\ha\h^ylgZiv_^_klZeb\uklZ\eyxl\dZq_kl\_gh\uoh[t_dlh\^ey
ih^jZ`Zgbyjy^h\ufijb\_j`_gpZf
G_lgbq_]hiehoh]h\lhfqlhfZevqbdohq_l[ulvlZdbf`_kbevgufdZd_]h]_jhcBeb^_\hqdZ
ohq_l[ulvlZdhc`_djZkb\hcdZd__]_jhbgyG_gm`ghlhevdhdhibjh\Zlvlhqlh\ZfihgjZ\behkv
\^jm]boGZijbf_j^Z\Zlvk_[_mklZgh\dmbf_lvbf_gghlZdmxfmkdmeZlmjmbf_gghlZdmxfZg_jm
^\b]Zlvky]h\hjblvi_lvb]jZlvbf_gghlZddZdwlh^_eZ_l^jm]hcWlhl^jm]hc\ZfihgjZ\bekydZd
jZaihlhfmqlhhgj_Zebah\Zebf_gghk\hbg_ih\lhjbfu_^hklhbgkl\Z\k\h_fk_dlhj_
Dhg_qgh^he`_g[ulvdZdhclhi_j\bqguch[jZa_pIjbf_jdZd^_fhgkljZpbhggucwda_fieyj^Z
ghlhevdhg_wlZehgbg_ij_^f_l^eyih^jZ`ZgbyZrwlZehgwlh\ZrZ^mrZIjhklhiha\hevl_
_cjZkdjulv\k_k\hb^hklhbgkl\Zbf_ggh\k\h_fk_dlhj_Emqr_ih\_kblvgZkl_gmk\hx
nhlh]jZnbxbex[h\Zlvky_cEx[blvk_[yhq_gvihe_aghb\u]h^ghEx[h\vdk_[_ij_\jZsZ_lky
\kZfh^h\hevkl\hbgZdZau\Z_lkyjZ\gh\_kgufbkbeZfblhevdh\lhfkemqZ__kebkhijh\h`^Z_lky
ij_g_[j_`_gb_fdhdjm`Zxsbf
u^_ckl\bl_evghmgbdZevgZyebqghklv\wlhfgbdlhg_fh`_lk\Zfbkhi_jgbqZlvLhevdh
iha\hevl_k_[_[ulvkh[hc\Zr_cmgbdZevghklb\ug_bf__l_dhgdmj_glh\kihfgbl_hk\h_f
ijZ\_gZg_ih\lhjbfhklvbihemqbl_h]jhfgh_ij_bfms_kl\hi_j_^l_fbdlhklZjZ_lkydhibjh\Zlv
qm`hchiul?keb[m^_l_klj_fblvkyklZlvlZdbf`_dZdhg hgZ\flhm\Zkgbq_]hg_ihemqblky
KlZgvl_kh[hcIha\hevl_k_[_lZdmxjhkdhrv?keb\ugZ^_ebfZkdmm`_kms_kl\mxs_ca\_a^uwlh
[m^_leb[hdhibyeb[hiZjh^byA\_a^hcg_klZgh\ylkyih^jZ`Zy^jm]bf
Dh]^Z\uij_djZlbl_[_kihe_agu_ihiuldb[ulvgZdh]hlhihoh`bf\k_ihemqblkyDh]^Z
ij_djZlbl_[_kihe_agu_ihiuldbih\lhjblvqm`hckp_gZjbcm\Zkhiylv`_\k_ihemqblkyDh]^Z\u
kZfbijbagZ_l_\_ebdhe_ib_k\h_cbg^b\b^mZevghklb^jm]bfg_hklZg_lkygbq_]hdZdkh]eZkblvky
Iha\hevl_k_[_^_jahklvbf_lv
k_\_ebdb_Zdl_jub]jZxlk_[yWlhdZaZehkv[ukljZggh\_^vjhebjZagu_ghebqghklv
oZjZdl_jh[Zygb_h^gh]hblh]h`_q_eh\_dZm]Z^u\Z_lkykjZamKZfZykeh`gZyjhevku]jZlv
kZfh]hk_[yiha\heblvk_[_[ulvkh[hckgylvfZkdmKu]jZlvqm`mxebqghklve_]dhihlhfmqlh
gZ^_lvfZkdm]hjZa^hijhs_Ghwlh[m^_lijhklhb]jZZdl_jZijhn_kkbhgZevgZyl_ogbdZ:\hl
kgylvfZkdmdm^Zkeh`g__B_kebwlhm^Z_lkylh]^ZihemqZ_lkyg_b]jZZlhqlhgZau\Z_lky`bagvx
gZkp_g_
�Ghkeh`ghklva^_kvlhevdh\b^bfZyGZkZfhf^_e_j_rblvkybf_lv^hklZlhqghijhklheywlh]h
g_h[oh^bfhebrvkljyogmlvgZ\yaZggu_kl_j_hlbiufZylgbdh\bgZdhg_pijhklh\aylvbih\_jblv\
[_a]jZgbqgu_\hafh`ghklbk\h_c^mrbFZylgbdbg_kfh]ml\Zfihf_rZlv_keb\uhl\_jg_l_kvhl
qm`h]hhiulZbkZfbiha\hebl_k_[_[ulva\_a^hcHgbfh]ml\Zflhevdh\gmrblv]g_lmsb_fukeb
lbiZA\_a^Z^he`gZ[ulvdjZkb\hcZyg_djZkb\ZyA\_a^Z^he`gZohjhrhi_lvb]jZlvlZgp_\ZlvZ
yg_mf_xA\_a^Z^he`gZbf_lvlZeZglZmf_gy_]hg_lYg_kfh]mGZ^hihkfhlj_lvdZdwlh
^_eZxl^jm]b_
�_ckl\bl_evghihkfhljbl_gZa\_a^wkljZ^ugZmdbkihjlZ[bag_kZblZd^Ze__Fgh]b_bagbo
_kebg_\k_\h\k_g_m^h\e_l\hjyxlh[s_ijbgylufklZg^ZjlZfbij_^klZ\e_gbyfhlhfdZdhc
^he`gZhgZ[ulvMdZ`^hcagZf_gblhklb_klvdmqZg_^hklZldh\dhlhju_fh]mlaZlfblvex[h_
hl__i_gby\k_\\hklhj]_Mlhc\hh[s_g_lgbdZdboZdl_jkdbo^Zgguo__]gZeb\k_j_`bkk_juZ
hgZ\k_jZ\ghijhe_aeZ\a\_a^uWlhlfZe_gvdbcblheklucaZdZdb_^hklhbgkl\Z_]hlZdex[yl
`_gsbgu"Lhl\hh[s_gbq_]hbak_[yg_ij_^klZ\ey_lbqlh\g_fgZoh^yl":wlhlg_\ajZqguc
lbig_m`_ebwlhhglhlkZfuc"
DZaZehkv[ubg^b\b^mZevghklvg_\ibku\Z_lky\ijZ\beh^_eZcdZdyGhkh]eZkbl_kv\_^v
bf_ggh^ZggucnZdly\ey_lkyg_ij_f_ggufmkeh\b_fjh`^_gbya\_a^uYjdZyebqghklvgZjmrZ_l
ijZ\behbfZylgbdZfijboh^blkyijbagZlvqlhwlhbkdexqbl_evguckemqZcohlykl_j_hlbiu\k_`_
hklZxlky\kbe_k_a\_a^uij_^klZ\eyxlkh[hcbkdexqbl_evgu_kemqZbB\ZrkemqZclh`_[m^_l
bkdexq_gb_fbah[s_ijbgyluokl_j_hlbih\
ufh`_l_i_lvohjhrhihklZ\e_gguf]hehkhfbijhay[Zlv\g_ba\_klghklbBebi_lvijhklh
hl\jZlbl_evghgh\k\h_h[jZaghcfZg_j_hldhlhjhc\k_[m^ml\\hklhj]_ufh`_l_h[eZ^Zlv
[e_klysbfbbgl_ee_dlmZevgufbkihkh[ghklyfbblZdgbq_]hbg_^h[blvky:`Zedbcljh_qgbd
dhlhjucmihjghghkblkykhk\hbfb[j_^h\ufbb^_yfb\dhgp_dhgph\k^_eZ_lihljykZxs__
hldjulb_ufh`_l_bf_lvg_aZmjy^gu_nbabq_kdb_^Zggu_gha\_a^hckihjlZlZdbg_klZg_l_:
lhldlhhkf_eblkygZjmrblvh[s_ijbgylu_kl_j_hlbiuih\_^_lb]jmgZihe_\g_h`b^Zgghc^ey
\k_ofZg_j_\uc^_lih[_^bl_e_fYg_[m^m^Zevr_ijh^he`Zlvkibkhdehfdbkl_j_hlbih\
Ijbgpbi\Zfihgyl_gBf_cl_^_jahklvh[jZlblvjZamfdk\h_cmgbdZevghcbg_ih\lhjbfhc^mr_
G_[hcl_kvgZjmrblvkl_j_hlbiufZylgbdh\
G_ihiZ^bl_kvlhevdhgZ^jm]mxm^hqdmfZylgbdh\Hgbfh]ml\Zkkijh\hpbjh\Zlvm^Zjblvky\
ih]hgxaZqm`hcp_evxdhlhjZyg_ijbg_k_lebqgh\Zfgbq_]hdjhf_jZahqZjh\ZgbcAZq_f\Zf
�qm`Zyp_ev"KemrZcl_k\hx^mrmZg_jZamfmr_emqr_agZlv]^_\ukfh`_l_ijhy\blvk_[ydZd
a\_a^Z
fbj_fZylgbdh\^_ckl\m_laZdhgnZ\hjblZfbklZgh\ylkylhevdh_^bgbpu\k_hklZevgu_^he`gu
\uihegylvnmgdpbbjy^h\uoijb\_j`_gp_\bih^qbgylvkymklZgh\e_ggufijZ\beZfkbkl_fu
LjZgk_jnbg]g_\khklhygbbgZjmrblvwlhlaZdhgghhgihfh`_l\aehfZlvaZdhgdhgdj_lgh\Zf
_kebaZohlbl_FZylgbdb[m^ml\ugm`^_gu\dexqblv\Zk\qbkehnZ\hjblh\_keb\u\hkihevam_l_kv
mgbdZevgufbdZq_kl\Zfbk\h_c^mrb
:g]_eojZgbl_ev
Fgh]b_ex^b\_jylqlh^mr_q_eh\_dZihfh]Z_l__:g]_eojZgbl_ev?keb\u\_jbl_\k\h_]h
:g]_eZojZgbl_eyhq_gvohjhrhAgZqblhgkms_kl\m_lu^mfZ_l_hg_fgZ^__l_kvgZg_]h
[eZ]h^Zjgu_fmbwlbfukeb^_eZxl_]hj_Zevguffh`_l_g_khfg_\ZlvkyijhkljZgkl\_
\ZjbZglh\_klv\k_Fh`_l_^Z`_kqblZlvqlhfukebkha^ZxlkZfhklhyl_evgmx
wg_j]hbgnhjfZpbhggmxkmsghklv_keb\ZflZdm^h[ghQ_fbkdj_gg__\u[m^_l__]hex[blvb
hl^Z\Zlv[eZ]h^ZjghklvaZ\kydb_f_ehqbl_fkbevg__[m^_l:g]_ehq_dbl_f[hevr_ihfhsb
kfh`_l\ZfhdZaZlvdhg_qghfblh]_g_lZdm`b\Z`ghkms_kl\m_lhgg_aZ\bkbfhkZfihk_[_beb
kha^Zg\Zrbfbfukeyfb
GmZ_keb\g_]hg_\_jbl_\wlhflh`_gbq_]hiehoh]hg_l?keb\ZfblZddhfnhjlghlh]^Z\k_\
ihjy^d_dhgp_dhgph\\hqlh\_jbrvlhbihemqZ_rvOhlyy[ugZ\Zr_ff_kl_ih\_jbe:\^jm]
hg\k_lZdbkms_kl\m_lg_aZ\bkbfhhl\_ju\g_]hex[bl\ZkaZ[hlblkydZdfh`_lZ\u_]haZ[ueb
b[jhkbeb?fmg_o\ZlZ_l\Zr_cex[\bZagZqblhgkeZ[bkiulu\Z_lg_^hklZlhdwg_j]bbbg_\
^_kljmdlb\guffZylgbdZfHgblh`_fh]ml\Zfihfhqvghlhevdh\jZfdZok\hbobgl_j_kh\Qv_lh
ebqgh_[eZ]hihemqb_^eygbogbq_]hg_agZqbl:\Zr:g]_eojZgbl_evaZ[hlblkylhevdhh\Zk
Ij_^klZ\eycl__]h\ex[uonhjfZo\\b^_feZ^_gpZkdjueurdZfb\\b^_h[eZqdZilbqdbbeb
q_]hm]h^ghWlhkh\_jr_gghg_\Z`ghKZfihk_[_hg\u]ey^blgbdZdWlh\uijb^Z_l__fmnhjfm
�\k\h_f\hh[jZ`_gbbIhwlhfmij_^klZ\eycl__]hlZddZd[m^_lm^h[ghZ`_fh`_l__]h
hlh`^_kl\blvkhk\h_c^mrhc?kebm\Zk_klvwdkljZk_gkhjgu_kihkh[ghklb\ukfh`_l_h[sZlvkyk
gbfGmZ_kebg_lg_[_kihdhcl_kvhggZc^_lkihkh[gZijZ\blv\ZkgZimlvbklbggucdZdbfgb[m^v
kihkh[hf=eZ\gh_gbdh]^Zg_h[b`Zcl_kvgZg_]hbm`l_f[he__g_aebl_kv?fmemqr_agZlvhl
q_]h\Zkh]jZ^blvbdm^ZgZijZ\blvihlhfmqlh\kjZ\g_gbbkgbf\uke_ihcdhl_ghdG_\Zf_]h
mij_dZlvuihgylbyg_bf__l_hldZdbo[_^hgiulZ_lky\Zkm[_j_qvihf_j_k\hbo\hafh`ghkl_c
?klvlZdZyijblqZhq_eh\_d_dhlhjuc\klj_lbekygZg_[_kZok;h]hf;h]ihdZaZeq_eh\_dm\_kv_]h
`bag_ggucimlv]^_ihke_^Zf[ueh\b^ghqlh=hkih^v\k_\j_fyr_ejy^hfkq_eh\_dhfGhlml
q_eh\_dm\b^_ekZfu_ly`_eu_i_jbh^uk\h_c`bagbZlZf[ueblhevdhh^gbke_^uLh]^Zhg
h[jZlbekyd;h]mkmij_dhf=hkih^bdh]^Zfg_[uehljm^ghluf_gyhklZ\beGZqlh;h]
hl\_lbeHrb[Z_rvkylZfg_l\hbke_^u\lh\j_fyyg_kl_[ygZjmdZo
Jhev:g]_eZojZgbl_eyljm^ghi_j_hp_gblvM`_ebrvh^ghkhagZgb_lh]hqlh_klvkms_kl\h
dhlhjh_aZ[hlblkyh\Zkbihf_j_k\hbokbeh[_j_]Z_l^Z_l^hihegbl_evguc[ZeZgkm\_j_gghklb:
m\_j_gghklvihjh`^ZxsZykihdhckl\b_b]jZ_lhq_gv[hevrmxjhev\`bagbq_eh\_dZ?keb\Zf
h^bghdhfh`_l_jZa^_eblvk:g]_ehfk\h_h^bghq_kl\h?kebm\Zk[_^ZbebjZ^hklvwlbflh`_
e_]dhkgbfih^_eblvkyGhm:g]_eZojZgbl_ey_klv_s_h^ghqm^_kgh_dZq_kl\hdhlhjh_fh`gh
bkihevah\Zlv\hlebqb_hl\Zkhgg_ih^\_j`_g^_ckl\bxjZ\gh\_kguokbe
?keb\ZkjZ^mxlkh[kl\_ggu_mki_oblh]^Z\uo\Zebl_k_[y]hj^bl_kvkh[hcWlhohjhrhEmqr_
i_j_o\Zeblvk_[yq_fjm]ZlvIehohlhevdhlhqlhijbwlhfkha^Z_lkyohlvbg_[hevrhcgh
ba[ulhqgucihl_gpbZeLZdqlhjZ\gh\_kgu_kbeubkihjlyl\ZfijZa^gbd^mrbuk_[yiho\Zebl_
Z\ke_^aZwlbfk^_eZ_l_hrb[dmbebihemqbl_^hkZ^gmxg_ijbylghklvQlh`_ihemqZ_lkyl_i_jv
gZ^h[hylvkyjZ^h\ZlvkyaZk\hbmki_ob^Z`_\lZcg_"
?klvh^bgkihkh[iha\heyxsbcgZkeZ^blvkyjZ^hklvxb]hj^hklvxg_kha^Z\Zyijbwlhf
ba[ulhqgucihl_gpbZeJZa^_ebl_k\hxjZ^hklvb]hj^hklvk:g]_ehfojZgbl_e_f_^vhg
aZ[hlbekyh\Zkihfh]ZeHglh`_^hklhbgiho\Zeub[eZ]h^ZjghklbDh]^Z\ujZ^m_l_kvk\hbf
mki_oZfb]hj^bl_kvkh[hc\kihfgbl_:g]_eZbihjZ^mcl_kv\f_kl_Ih]h\hjbl_kgbfHl^Zcl__fm
k\hxiho\Zemb[eZ]h^ZjghklvEmqr_o\Zeblv_]hq_fk_[yG_gZ^hijbl\hjylvkyhl^Zcl_k\h_
ijZ\hgZgZ]jZ^mbkdj_gg_Zfijbwlhfg_q_]hl_jylvk\h_\um`_ihemqbebZl_i_jviho\Zebl_b
ih[eZ]h^Zjbl_:g]_eZ
�mfZcl_hlhfqlh\Zrmki_owlh_]haZkem]ZQlhijbwlhfijhbkoh^bl"Zrba[ulhqguc
ihl_gpbZe]hj^hklbjZkkZku\Z_lkyB\lh`_\j_fy\u[_ahiZk_gbchklZ\ey_l_\k_[_f_klh^ey
ijZa^gbdZ^mrbJZ^mcl_kvgZa^hjh\v_JZ^hklvhklZ\vl_k_[_Z]hj^hklvhl^Zcl_:g]_em_^vb
lZdihgylghqlh\ZrmaZkem]mgbdlhg_hlgbf_l
f_klhlh]hqlh[ukha^Z\Zlvba[ulhqgucihl_gpbZe]hj^hklbbeb[eZ]h^ZjblvhkqZkleb\b\rbc\Zk
fZylgbdemqr_hl^Zcl_gZ]jZ^mb[eZ]h^Zjghklvk\h_fm:g]_emHgg_ijhkblm\Zkwg_j]bbghhg\
g_cgm`^Z_lky?keb\ukqblZ_l_qlhihemqbebihfhsvhlfZylgbdZfh`_l_ih[eZ]h^Zjblvb_]h
gbdh]^Zgbq_]hg_^Z_l^ZjhfG_aZ[u\Zcl_lhevdhijhk\h_]h:g]_eZIhklhygghgZihfbgZcl__fm
qlh[eZ]h^Zjgubex[bl__]hHgklZg_lkbevg__bhlieZlbl\Zfklhjbp_c
Nmleyj^ey^mrb
ZrZ^mrZijbreZ\wlhlfbjihegZy^h\_jbybgZ^_`^krbjhdhjZkdjulufb]eZaZfbGh
fZylgbdbkjZam`_ijb[jZeb__djmdZf\gmrb\_cqlha^_kv__gbdlhg_`^Zeqlha^_kv_cg_jZ^u
bhgZ^he`gZ\uihegylv]jyagmxbly`_emxjZ[hlmaZfZe_gvdbcdmkhq_doe_[pZDhg_qghg_\k_
jh`^Zxlky\[_^ghklbghm[h]Zluok\hbijh[e_fulhevdh^jm]h]hieZgZfbj_fZylgbdh\
[h]Zlu_kljZ^Zxlg_f_gvr_q_f[_^gu_
ZrZ^mrZijbreZ\fZl_jbZevgucfbjg_^eylh]hqlh[ukljZ^ZlvGhfZylgbdZf\u]h^ghdh]^Z
[hjv[ZaZf_klhih^khegp_fklZgh\blkyghjfhcDZd\uagZ_l_fZylgbdihjh`^_gguch[sbfb
fukeyfbb^_ckl\byfb]jmiiuex^_cgZqbgZ_l`blvkZfhklhyl_evghihaZdhgZf
wg_j]hbgnhjfZpbhgghckmsghklbIhkj_^kl\hfwg_j]hbgnhjfZpbhggh]hh[f_gZhgih^qbgy_l
ijb\_j`_gp_\k\h_c\he_baZklZ\ey_lbofukeblvb^_ckl\h\Zlv\k\hbobgl_j_kZoEx^bhl^Zxl
wg_j]bxfZylgbdZfdh]^Zijhy\eyxlg_^h\hevkl\hjZa^jZ`_gb_yjhklv[_kihdhckl\hkljZoZ
lZd`_dh]^ZmqZkl\mxl\[bl\ZofZylgbdh\
Fuijb\udeb`blv\wlhffbj_fZylgbdh\]^_m]g_l_gb_\jZ`^Zdhgdmj_gpby\hcgubfgh]b_
^jm]b_hlghr_gbykhi_jgbq_kl\Zy\eyxlkyghjfhcGZfg_ijboh^bl\]heh\mqlh\k_wlh
g_ghjfZevghqlh\k_fh]eh[u[ulvih^jm]hfma]eygbl_gZwlhlfbjklhqdbaj_gbyfh^_eb
fZylgbdh\\kihfgbl_\k_ijhy\e_gbybog_gZkulghc`Z`^uwg_j]bbbij_^klZ\vl_dZdbf[ufh]
klZlvfbj_keb[uhk\h[h^bekyhlfZylgbdh\?kebg_lwg_j]hbgnhjfZpbhggh]hh[f_gZagZqblg_
kms_kl\m_lkljmdlmjdhlhju_klj_fylkyijbk\hblvqm`mxwg_j]bxbihjh`^Zxlkhi_jgbq_kl\h
Wlhljm^ghij_^klZ\blvghfh`ghkm\_j_gghklvxml\_j`^Zlvqlh\lZdhffbj_[ueh[uhq_gv
fgh]hkqZklvybhq_gvfZehkljZ^Zgbcwlhffbj_gZ\k_oo\Zlblijbjh^guo[h]Zlkl\b
\hafh`ghkl_c
GZf\gmrbebqlh[hjv[ZaZ\u`b\Zgb_b_kl_kl\_gguchl[hjy\eyxlkyg_h[oh^bfufbb
ghjfZevgufbijhp_kkZfbkihkh[kl\mxsbfbjZa\blbx`bagb_jghlZdb_ijhp_kku
^_ckl\bl_evghkihkh[kl\mxljZa\blbxfbjZZ]j_kkb\gh]hlbiZH^gZdh_kl_kl\_gguchl[hj\h\k_g_
y\ey_lkyg_h[oh^bfufmkeh\b_f^eyjZa\blby`bagb@bagvfh]eZ[ujZa\b\Zlvkyih^jm]bf[he__
]mfZggufaZdhgZf
?kl_kl\_gguchl[hj\fbj_fZylgbdh\ijhbkoh^blihg_]Zlb\ghfmkp_gZjbx\khhl\_lkl\bbk
dhlhjufih]b[Z_llhldhfmiehohHl[hj^_ckl\m_lf_lh^hfih^Z\e_gbybmgbqlh`_gby:\Zfg_
ijboh^beh\]heh\mqlhfh][u[ulv^jm]hcihablb\guckp_gZjbc"khhl\_lkl\bbklZdbf
kp_gZjb_f\u`b\Z_llhldhfmohjhrhWlb^\Zkp_gZjbyihk\h_cgZijZ\e_gghklbjZaebqZxlky
lhqghlZd`_dZdg_]Zlb\hlebqZ_lkyhlihablb\ZFh`ghkihjblvqlh\_kl_kl\_gghfhl[hj_
^_ckl\m_lblhlb^jm]hckp_gZjbcGhl_fg_f_g__ij_h[eZ^ZxsbfnZdlhjhfy\ey_lkybf_ggh
g_]Zlb\ih]b[Z_llhldhfmiehohh\kydhfkemqZ_\fbj_ex^_cfZylgbdbmklZgh\beb_s_[he__
`_kldbcihjy^hdq_f\ijbjh^_
;hjv[ZaZ\u`b\Zgb_\ijbjh^_g_ghkblklhevh`_klhq_ggucbZ]j_kkb\gucoZjZdl_jdZd\
q_eh\_q_kdhffbj_FZylgbdbex^_cgZfgh]hkbevg_cbZ]j_kkb\g_cijbjh^guofZylgbdh\Lhl
nZdlqlh\ijbjh^_\k_]^Zdlhlhdh]hlh_klg_hagZqZ_l[m^lhlZfihklhyggh\_^_lky\hcgZE_\
ihwlhfmjZ\gh\_kb_g_gZjmrZ_lkyZ`ghklvwlhk\hckl\hijbkms__lhevdhex^yfGZ[ex^Zy
ijbjh^gu_y\e_gbykdhehdhevgb\Z`ghklbq_eh\_dbgl_jij_lbjm_lghjfZevgh_khkms_kl\h\Zgb_
`b\uohj]Zgbafh\dZdh`_klhq_ggmx[hjv[m
�Z`_khj_\gh\Zgb_aZl_jjblhjbxbiZjlg_jh\\`b\hlghffbj_ghkblqbklhghfbgZevgucoZjZdl_j
\kjZ\g_gbbkihklhyggufb\hcgZfbkj_^bex^_c@b\hlgu_hq_gvj_^dhgZghkyl^jm]^jm]m
l_e_kgu_ih\j_`^_gby_kebwlhg_hohlZ[hevrbgkl\_kemqZ_\ex[hckihjj_rZ_lky\ihevam
lh]hdlh]jhfq_jy\dg_lbkljZrg__hkdZeblkyGmZ_kebbkemqZ_lkydjh\hijheblb_lhqlh
ih^_eZ_rveZiuly`_eu_LZdb_qm\kl\ZdZdaeh[Zbg_gZ\bklv`b\hlgufg_k\hckl\_ggu
OjZ[jhklvbljmkhklvlh`_hlkmlkl\mxl_klvebrvbgklbgdlkZfhkhojZg_gbyOjZ[ju_\hedbb
ljmkeb\u_aZcpukms_kl\mxllhevdh\\hh[jZ`_gbbex^_c
FugbdZdg_fh`_fbaf_gblvwlhlfbjGZfijboh^blkyfbjblvkykl_fqlhhlgZkg_aZ\bkbl
Fgh`_kl\hh]jZgbq_gbcbmkeh\ghkl_c[md\ZevghaZibjZxl^mrm\nmleyjJZamfaZo\Zq_gguc
mkeh\ghklyfbklZgh\blkylxj_fsbdhf^mrbbg_iha\hey_l_cj_Zebah\Zlvk\hbkihkh[ghklb
Q_eh\_dijhklh\ugm`^_g\_klbk_[ylZddZdwlh]hlj_[m_lfbjfZylgbdh\\ujZ`Zlvg_^h\hevkl\h
jZa^jZ`ZlvkyhiZkZlvkykhi_jgbqZlv[hjhlvkyIh\_^_gb_bfukebq_eh\_dZh[mkeh\e_gu_]h
aZ\bkbfhklvxhlfZylgbdh\DZd\um`_m[_^bebkvbaij_^u^msbo]eZ\lZdZyh[mkeh\e_gghklv
hlgbfZ_lmq_eh\_dZwg_j]bx\hkklZgZ\eb\Z_lijhlb\g_]hjZ\gh\_kgu_kbeubm\h^bl\klhjhgmd
eh`gufp_eyf^h\_jr_gb_dh\k_fm\g_rg__gZf_j_gb_jZ[hlZ_l\dZq_kl\_j_ZebaZpbbom^rbo
h`b^ZgbcQ_eh\_dbjZ^[uhk\h[h^blvkyhlh[mkeh\e_gghklbbaZ\bkbfhklbghg_agZ_ldZd
Zfl_i_jvba\_klghqlh\eZklvfZylgbdh\^_j`blkygZ\Z`ghklbbg_hkhagZgghklbQ_eh\_d
j_Z]bjm_lgZboijh\hdZpbbg_hkhagZgghHgfZrbgZevghih^^Z_lky[_kihdhckl\mkljZom
jZa^jZ`_gbxihijb\uqd_\ujZ`Z_lg_^h\hevkl\hbaeblky_]hke_]dhklvxho\Zlu\Z_lmgugb_
ij_iylkl\byaZklZ\eyxl_]hgZijy]Zlv\k_kbeuQ_eh\_d`b\_ldZd\hkg_ih^qbgyykvkp_gZjbx
gZ\yaZgghfmfZylgbdZfbHgg_hkhagZ_lqlhfh`_l\aylvkp_gZjbcih^k\hcdhgljhev?fm
dZ`_lkyqlhhlg_]hfZehqlhaZ\bkblZ`ghklv\ly]b\Z_lq_eh\_dZ\b]jmfZylgbdh\Z
g_hkhagZgghklvhlgbfZ_lihke_^gxx\hafh`ghklvdZdlh\ha^_ckl\h\ZlvgZkp_gZjbcB]jZ\_^_lky
ihijZ\beZffZylgbdh\
DZd\b^bl_fg_ijboh^blkyfgh]hdjZlghih\lhjylvh^ghblh`_ihlhfmqlhg_kfhljygZ
hq_\b^ghklv\k_wlbjZkkm`^_gbyljm^ghhkfukeblvbijhqm\kl\h\ZlvGZklhevdhkbevgh
mdhj_gbehkv\gZr_fkhagZgbbijb\uqgh_fbjh\haaj_gb_knhjfbjh\Zggh_fZylgbdZfbu
kfh`_l_\uj\ZlvkybanmleyjZh[mkeh\e_gghklb_keb[m^_l_jmdh\h^kl\h\ZlvkyijbgpbiZfb
LjZgk_jnbg]ZeZklvfZylgbdh\\_ebdZghhgbg_kfh]mlihf_rZlv_keb\uhldZ`_l_kvhl
\Z`ghklbbhkhagZggh\hkihevam_l_kvk\hbfijZ\hf\u[bjZlvbhij_^_eylvkp_gZjbc
FZylgbdZf\u]h^gh^_j`Zlvex^_cih^dhgljhe_fHgbij_ke_^mxlbkdexqbl_evghk\hbp_ebZ
q_eh\_d^eygboy\ey_lkyebrvbgkljmf_glhfkj_^kl\hffZjbhg_ldhcZrZ^mrZijbreZ\wlhl
fbjdZdgZijZa^gbdlZdiha\hevl_k_[_wlhLhevdh\Zfj_rZlvihljZlblveb\kxk\hx`bagvgZ
jZ[hlm\ihevamqm`^h]h\ZffZylgbdZbeb`blv^eyk_[y\k\h_m^h\hevkl\b_?keb\u\u[bjZ_l_
ijZa^gbdagZqblg_h[oh^bfhhk\h[h^blvkyhlkdh\u\Zxsbo\ZkfZylgbdh\bgZclb\Zrmp_evb
\Zrm^\_jv
ZrjZamf^he`_gihgylv\ug_h[yaZgub^lbgZih\h^mm^_kljmdlb\guofZylgbdh\Kh_^bgbl_
\k_]hebrvhk\h[h^blvkyhlfZylgbdh\bmkljZgblvjZaeZ^f_`^m^mrhcbjZamfhfIha\hevl_k_[_
jhkdhrv[ulv^hklhcgufb\k_]hkZfh]hemqr_]h
?kebdlhlh\gmrZ_lqlh\uh[yaZguljm^blvkygZ[eZ]hq_]heb[hbebdh]heb[hg_\_jvl_?keb
^hdZau\Zxlqlh\k_\wlhffbj_^Z_lkymihjgufljm^hfg_\_jvl_?kebiulZxlkygZ\yaZlv
`_klhdmx[hjv[maZf_klhih^khegp_fg_\_jvl_?kebmdZau\ZxlgZ\Zr_f_klhg_\_jvl_?keb
iulZxlkyaZ\e_qv\k_dlmbebh[s_kl\h]^_gm`_g\Zr\deZ^\h[s__^_ehg_\_jvl_?keb
]h\hjylqlh\ujh^bebkv\[_^ghklbihwlhfmlZdb^he`guijh`blv\kxk\hx`bagvg_\_jvl_
?keb\gmrZxlqlh\Zrb\hafh`ghklbh]jZgbq_gug_\_jvl_
Zfij_^klhblm[_^blvkyqlhfZylgbdblZdijhklhg_hlklZgmlDZdlhevdhm\Zkihy\ylkyaZqZldb
j_rbfhklbbf_lvhgbmkljhylkblmZpbx\dhlhjhcihiulZxlky^Zlvihgylvqlh\Zrb\hafh`ghklb
h]jZgbq_guDZdlhevdh\uihqm\kl\m_l_k_[ykihkh[guf\u[bjZlvbhij_^_eylvkp_gZjbcb]ju
fZylgbdbihiulZxlkyjZkkljhblv\ZrbieZguDZdlhevdh\uihqm\kl\m_l_kihdhckl\b_b
m\_j_gghklvhgbihiulZxlky\ZkaZp_iblvG_ih^^Z\Zcl_kvgZijh\hdZpbbbg_iha\heycl_\u\_klb
�k_[ybajZ\gh\_kby_j`bl_k\hx\Z`ghklvgZfbgbfZevghfmjh\g_b^_ckl\mcl_hkhagZgghHl\Zk
lj_[mxlkyg_mkbebybg_klhcdhklvZlhevdhhkhagZggh_gZf_j_gb_^_j`Zlv\Z`ghklvgZgme_
wlhcb]j_\Zrb\hafh`ghklbh]jZgbq_gulhevdhkh[kl\_ggufgZf_j_gb_fhafh`ghklb
fZylgbdh\h]jZgbq_gulhevdhmjh\g_f\Zr_c\Z`ghklbbhkhagZgghklbIhfgbl__kebyimklhcbf
g_aZqlhf_gyaZp_iblv_kebyhkhagZxkfukeb]jufZylgbdbg_kihkh[gugZ\yaZlvfg_kp_gZjbc
?kebbfm^Zehkv\ZkjZahqZjh\ZlvjZkkljhblv\u\_klbbajZ\gh\_kbyagZqblke_^m_lh]eygmlvkyb
ihgylv\q_f\uij_\ukbebmjh\_gv\Z`ghklb
Baf_gbl_k\h_hlghr_gb_dlhfmqlh\u\_eh\ZkbajZ\gh\_kbyIhklZjZcl_kvhkhagZlvqlh
\Z`ghklvgm`gZg_\ZfZfZylgbdZfNmleyj^ey^mrbk^_eZgba\Zr_c\Z`ghklbG_ijb^Z\Zcl_
gbq_fmba[ulhqgh\Z`gh_agZq_gb_Ijhklhkihdhcghbg_gZklZb\Zy[_jbl_k\h_?kebhghihdZg_
^Z_lkyg_ijb^Z\Zcl_wlhfmagZq_gbylh`_fZylgbdblhevdhb`^mlqlh\umiZ^_l_^mohf?keb
\ZkqlhlhjZkkljhbehk[jhkvl_\Z`ghklvHl^Z\Zcl_k_[_hlq_lqlhwlhlhevdhb]jZfZylgbdh\
Bf_gghb]jZZg_[bl\ZihlhfmqlhihkmlbfZylgbdbih^h[gu]ebgyguf[he\ZgZf
B]jZwlZ`_kldZybhgZjZkkqblZgZgZkeZ[hklvq_eh\_dZDZdlhevdh^Z^bl_keZ[bgm\Z`ghklbkjZam
ijhb]jZ_l_Gh_keb\Z`ghklvgZgme_fZylgbdbijh\Zeylky\\Zrmimklhlm=ebgygu_[he\Zgu
jZa\ZeylkyKbem\u[m^_l_q_jiZlvbf_gghbahkhagZgbylh]hqlhihgbfZ_l_ijZ\beZb]juDZd
lhevdh\uaZf_lbebqlhfZylgbdiulZ_lky\ZkaZp_iblvb\u\_klbbajZ\gh\_kbymkf_ogbl_kvijh
k_[ybg_ij_dehgghk[jZku\Zcl_\Z`ghklvIhkl_i_gghwlh\hc^_l\ijb\uqdmhllh]^Z\u
ihqm\kl\m_l_k\hxkbembihcf_l_qlhfh`_l_kZfbhij_^_eylvkp_gZjbcb]juH^_j`Z\ih[_^m\
b]j_kfZylgbdZfb\uihemqbl_k\h[h^m\u[hjZ
Nj_ce_
�hkboihjfu]h\hjbebhlhfqlhk_dlhjuijhkljZgkl\Z\ZjbZglh\h[eZ^Zxlhij_^_e_ggufb
�oZjZdl_jbklbdZfbiZjZf_ljZfbeyijhklhlufumkeh\bebkvkqblZlvwlboZjZdl_jbklbdb
qZklhlgufb?kebqZklhlZ\Zr_]hfuke_ggh]hbaemq_gbyijbmkeh\bb_^bgkl\Z^mrbbjZamfZ
kh\iZ^Z_lkqZklhlhchij_^_e_ggh]hk_dlhjZlh]^ZkbeZ\g_rg_]hgZf_j_gbyhkms_kl\ey_li_j_oh^
�jm]bfbkeh\Zfbkp_gZjbcb^_dhjZpbb^Zggh]hk_dlhjZfZl_jbZebamxlky\keh_\Zr_]hfbjZ
�mrZdZ`^h]hq_eh\_dZlZd`_h[eZ^Z_lg_ih\lhjbfufbg^b\b^mZevgufgZ[hjhfiZjZf_ljh\
oZjZdl_jgmxqZklhlmNj_ce_h^gh]hq_eh\_dZhlebqZ_lkyhlnj_ce_^jm]h]hlZd`_dZd
jZaebqZxlkynhjfukg_`bghddhlhju_\k_]^Zg_ih\lhjbfuNj_ce_oZjZdl_jbam_l
bg^b\b^mZevgmxkmsghklv^mrbq_eh\_dZ
�Zevr_m]em[eylvwlhhij_^_e_gb_g_lkfukeZFh`ghlhevdh]Z^ZlvqlhwlhlZdh_ihkdhevdm
nj_ce_ijhy\ey_lkyg_y\ghhghkdjulhih^fZkdZfbjZamfZdhlhju_lZdbebbgZq_ghkbldZ`^uc
q_eh\_d;_kkihjghebrvlhqlhbg^b\b^mZevgZybg_ih\lhjbfZykmsghklvbf__lkymex[h]hbagZk
ufh`_l_hibkZlvoZjZdl_jijb\uqdbfZg_juh[ebdagZdhfh]hq_eh\_dZghaZ\k_fbwlbfb
oZjZdl_jbklbdZfbklhblh^bgbgl_]jZevguch[jZadhlhjuc\Zfihgyl_g[_akeh\hlwlm
bg^b\b^mZevgmxkmsghklvdhlhjZyihgylgZ[_akeh\fub[m^_fgZau\Zlvnj_ce_
Zf\hafh`gh\klj_qZebkvex^bh[eZ^Zxsb_g_h[tykgbfufh[Zygb_fQlhm^b\bl_evghhgb
^Z`_fh]mlbf_lvg_ijb\e_dZl_evgmx\g_rghklvH^gZdhklhbllZdhfmq_eh\_dmaZ]h\hjblvdZd\u
kjZamaZ[u\Z_l_h_]hnbabq_kdbog_^hklZldZobp_ebdhfih^^Z_l_kvhqZjh\ZgbxGZ\hijhk\q_f
aZdexqZ_lkyk_dj_lh[Zygbyfh`ghlhevdhijh[hjfhlZlvqlh\g_fqlhlh_klv^jm]h]h
h[tykg_gbyg_gZoh^blkyLZdb_ex^b\klj_qZxlkyhq_gvj_^dh?kebbog_l\\Zr_fhdjm`_gbb
ihbsbl_bokj_^ba\_a^rhm[bag_kZHlebqbl_evgufijbagZdhflZdboebqghkl_cy\ey_lky
bkdexqbl_evgZydjZkhlZbh[Zygb_b^ms__dZd[uba]em[bgu^mrbWlhg_dmdhevgZydjZkhlZ\u
wlhkjZamhij_^_ebl_DmdhevgZydjZkhlZ\k_]hebrv\g_rg_hl\_qZ_llj_[h\ZgbyfmklZgh\e_gguo
klZg^Zjlh\
LZd\hlklhqdbaj_gbynj_ce_k_dj_lh[Zyl_evghcdjZkhluaZdexqZ_lky\h\k_g_\lhfqlhq_eh\_d
h[eZ^Z_l^mr_\ghcdjZkhlhcbebdZdbfblhhkh[ufb^mr_\gufbdZq_kl\ZfbZfijb^_lkyijbgylv
bebg_ijbgylv_kebohlbl_\f_s_h^bgiZjZ^hdkZevguc\u\h^LjZgk_jnbg]ZlZdgZau\Z_fhc
^mr_\ghcdjZkhlug_kms_kl\m_lZ_klvebrv]Zjfhgbyhlghr_gbc^mrbbjZamfZ
?kebq_eh\_dkZfk_[yg_ex[blg_^h\he_gkh[hcaZgbfZ_lkyg_ex[bfuf^_ehf_keb_]hjZamf
gZoh^blky\kfyl_gbb\jZaeZ^_k^mrhclh]^Zhgg_fh`_lh[eZ^Zlvh[Zyl_evghcdjZkhlhcEx[hc
dhgnebdl^mrbbjZamfZhljZ`Z_lkygZ\g_rghklbboZjZdl_j_q_eh\_dZ?keb`_q_eh\_d^h\he_g
kh[hcex[blk_[y`b\_lkm^h\hevkl\b_faZgbfZ_lkyex[bfuf^_ehflh]^Zbag_]hdZd[u
bkoh^bl\gmlj_ggbck\_lWlhhagZqZ_lqlhjZamfgZkljhbekygZnj_ce_^mrb
?^bgkl\h^mrbbjZamfZhlh`^_kl\ey_lfuke_ggmxwg_j]bxq_eh\_dZkijbjh^hc\g_rg_]h
gZf_j_gbyM^h\e_l\hj_gghklvkh[hcbeb]Zjfhgbyhlghr_gbc^mrbbjZamfZlh`_ihjh`^Z_l
�g_qlhih^h[gh_mr_\gucdhfnhjlaZ`b]Z_l\gmlj_ggbck\_ldhlhjucgZihfbgZ_l^mr_h[__
bklbgghcijbjh^_ihwlhfmdjZkhlZ]Zjfhgbb\hkijbgbfZ_lkyex^vfbdZdh[Zygb_beb^mr_\gZy
djZkhlZLZdZydjZkhlZ\uau\Z_l^Z`_kdjulmxaZ\bklvLuq_]hwlh\kyp\_l_rv"
�mrZbkiulu\Z_ldhfnhjldh]^ZjZamfg_^mrbl__\k\h_fnmleyj_Ze_e__ldZdjham\hjZg`_j__
ex[m_lky_xaZ[hleb\hmoZ`b\Z_laZg_cbiha\hey_lk\h[h^ghjZkdjulvkydZ`^hfme_i_klhqdmWlh
lhlj_^dbckemqZcdhlhjucijbgylhgZau\ZlvkqZklv_f
Nj_ce_ijhy\ey_lky\\b^_oh[[bm\e_q_gbc\k_]hqlh^_eZ_lkykex[h\vxbhohlhcQZklhkljmgu
nj_ce_^ebl_evgh_\j_fy[_afhe\kl\mxlBgh]^ZkemqZ_lkyqlhdZdhcgb[m^vagZdaZklZ\ey_l
kljmgma\_g_lvWlhfh`_l[ulvdZd[ug_\agZqZc[jhr_ggh_aZf_qZgb_dhlhjh_ihq_fmlhaZiZ^Z_l
\^mrmBebqlheb[hm\b^_ggh_kjZamijbly]b\Zxs__^mrmdZdbflhhkh[uffZ]g_lbafhfKfmlgh
hkhagZ\Z_fh_\e_q_gb_\kdhj_ijhy\ey_lk_[y\gh\vb\gh\vWlhjZ[hlZ_l\g_rg__gZf_j_gb_^mrb
G_h[oh^bfhijbkemrb\Zlvkyd\_e_gbyf^mrbqlh[uih^o\ZlblvbojZamfhfLh]^Zfh`ghihcfZlv
\g_rg__gZf_j_gb_b[ukljhihemqblv`_eZ_fh_
Qlh`_f_rZ_ljZamfmgZeZ^blvhlghr_gbyk^mrhc"k_lZ`_\Z`ghklvb\k_l_`_klZju_
agZdhfu_fZylgbdbHgbgZ\yau\Zxlex^yfeh`gu_p_ebbp_gghklbDZd[uehihdZaZgh\ur_
bf_gghfZylgbdbmklZgZ\eb\ZxlklZg^ZjludjZkhlumki_oZb[eZ]hihemqbygmlj_ggyyb\g_rgyy
\Z`ghklvaZklZ\ey_lq_eh\_dZkjZ\gb\Zlvk_[ykwlbfbklZg^ZjlZfb?kl_kl\_gghjZamfgZoh^bl
dmqmg_^hklZldh\bgZqbgZ_lk_[yZagZqblb^mrmZdlb\ghg_gZ\b^_lvHgijbf_jy_lgZk_[y
\k_\hafh`gu_fZkdbiulZykvih^h]gZlvnj_ce_ih^mklZgh\e_ggu_klZg^ZjluDZdijZ\behgbq_]h
ohjhr_]hbawlh]hg_ihemqZ_lkyj_amevlZl_jZaeZ^^mrbbjZamfZ_s_[hevr_m]em[ey_lkyDZdhc
m`lml^mr_\gucdhfnhjlJZamfiheb\Z_lk\hxjhamh^gbfbmij_dZfbbg_^h\hevkl\hfZhgZ\k_
[hevr_qZog_l
JZamfmklj_fey_lkygZihbkdkhdjh\bsdm^Zm]h^ghlhevdhg_dk\h_c^mr_FZylgbdbaZau\Zxl
]jhfdhbkh[eZagbl_evghZ^mrZebrvlbohbjh[dhiulZ_lkyaZy\blvhk\hbokihkh[ghklyob
gZdehgghklyoJZamf^mrmg_kemrZ_lZklZjZ_lkyi_j_^_eZlvnj_ce_?kl_kl\_gghgbq_]h
ohjhr_]hbawlh]hg_\uoh^blblh]_^mrZbjZamfkoh^ylky\g_ijbylbbk\h_]hfgbfh]h
g_kh\_jr_gkl\Zg_rg__gZf_j_gb_g_aZf_^ebl_evghi_j_ghkblq_eh\_dZgZebgbb`bagb]^_
g_ijbylb__s_[hevr_mkm]m[ey_lkyihkdhevdmg_kh\_jr_gkl\hfZl_jbZebam_lky\[md\Zevghf
kfuke_
JZamfiheZ]Z_lqlh_kebgZ^_lvdhjj_dlbjmxsmxfZkdmlhfh`ghih^kljhblvkyih^mklZgh\e_gguc
klZg^ZjlDZd\uihgbfZ_l_wlh[_kkfuke_ggZyihiuldZ^h]gZlvfbjZ`f_klhlh]hqlh[u
bkihevah\Zlv^jZ]hp_ggmxmgbdZevghklvk\h_]hnj_ce_q_eh\_dke_ih[v_lkyhkl_dehke_^myaZ
qm`bfmki_ohfGhmki_oa\_a^ujh`^_gdZdjZagZkljhcdhc__jZamfZgZnj_ce___^mrbM
hohlgbdZaZfbjZ`hfgbq_]hg_\uoh^blbhgihemqZ_l_s_[hevrmxg_m^h\e_l\hj_gghklvkh[hc
ujZ`Zyg_^h\hevkl\hkh[hcq_eh\_dgbdh]^Zg_ihiZ^_lgZebgbb`bagb]^_hgkh[hc^h\he_g
IZjZf_lju_]hbaemq_gbym^h\e_l\hjyxldZdjZal_febgbyf`bagb]^_ijbqbg^eyg_^h\hevkl\Z
[m^_l_s_[hevr_
hllZdmx[_kkfuke_ggmxb]jmgZ\yau\Zxlex^yffZylgbdbGh^eyfZylgbdh\wlZb]jZbf__l
hq_gv^Z`_hij_^_e_gguckfukeihkdhevdmg_^h\hevkl\hbg_m^h\e_l\hj_gghklvwlhbo
baex[e_ggu_wg_j]_lbq_kdb_[ex^Z
DZd`_gZkljhblvjZamfgZnj_ce_^mrb"?^bgkl\_gguckihkh[m[_^blvk\hcjZamf\lhfqlh_]h
^mrZ^hklhcgZex[\b\kZfmxi_j\mxhq_j_^vKgZqZeZgm`ghihex[blvk_[yZm`ihlhfh[jZsZlv
\gbfZgb_gZ^hklhbgkl\Z^jm]boG_gZ^himlZlvex[h\vdk_[_kk_[yex[b_fkZfh\ex[e_gghklvx
kZfh^h\hevkl\hfKZfh^h\hevkl\hihjh`^Z_lky\ha\ur_gb_fk_[ygZ^^jm]bfbbkha^Z_l
hiZkg_crbcba[ulhqgucihl_gpbZeEx[blvk_[ywlhagZqblihgbfZlvk\hxmgbdZevghklvb
ijbgbfZlvk_[ydZd_klvkh\k_fbg_^hklZldZfbZrZex[h\vdk_[_g_^he`gZbf_lvgbdZdbo
mkeh\bcbgZq_hgZij_\jZlblky\ba[ulhqgucihl_gpbZeJZa\_\ug_^hklhcguijhklhex[blvk_[y"
_^v\umk_[yh^gb
?kebq_eh\_daZr_e^Ze_dh\[hjv[_khk\hbfnj_ce__fmljm^gh[m^_l\hllZdijhklh\aylvb
ihex[blvk_[yDZd`_yfh]mk_[yihex[blv\_^vyk_[_g_gjZ\exkvIhkfhljbl_dZdZyihabpby
jZamfZYk_[yex[ex_kebyk_[_gjZ\exkvWlhqbkl_crbcba[ulhqgucihl_gpbZejh`^_gguc
klZg^Zjluy\eyxlky^eyf_gyg_ij_eh`ghcbklbghcG_kebrdhfeb\ukhdhyp_gxqm`b_
^hklhbgkl\Z"gmlj_ggyy\Z`ghklv\lhfqlhyaZklZ\eyxk_[yke_^h\Zlvqm`bfklZg^ZjlZf:dlh
kdZaZe[m^lhyom`_bo"YblhevdhyG_kebrdhfebaZgb`_gZfhykZfhhp_gdZ"
Qlh[uihex[blvk_[yklhedgbl_kiv_^_klZeZ\g_rgxx\Z`ghklvbi_j_klZgvl_ihdehgylvkyqm`bf
klZg^ZjlZfDlh\Zff_rZ_lkha^Z\Zlvk\hbkh[kl\_ggu_klZg^Zjlu"Imklvemqr_^jm]b_]hgyxlky
aZ\ZrbfbK[jhkvl_k\hx\gmlj_ggxx\Z`ghklvbhlimklbl_k_[yug_h[yaZgukhhl\_lkl\h\Zlvb
ke_^h\Zlvqm`bfklZg^ZjlZfk_]^Zgm`ghhl^Z\Zlvk_[_hlq_lqlh\Z`ghklvgm`gZg_\ZfZ
fZylgbdZfDh]^Z\k_fjZamfhfihex[bl_k\hx^mrm\g_rg__gZf_j_gb_kZfhi_j_g_k_l\ZkgZ
ebgbb`bagb]^_\u[m^_l_kh[hcm^h\e_l\hj_gu\iheghcf_j_?kebg_kfhljygbgZqlh
ihgjZ\bl_kvk_[_\Zfm^Zklkyh[fZgmlv\g_rg__gZf_j_gb_bjZkdjulv^hklhbgkl\Zhdhlhjuobg_
ih^haj_\Z_l_Dh]^Z\ZrZfuke_ggZywg_j]by[m^_lbaemqZlvm^h\e_l\hj_gghklvkh[hc\g_rg__
gZf_j_gb_ih^o\Zlbl\Zkbi_j_g_k_lgZebgbb]^_^_ckl\bl_evgh_klvq_f]hj^blvky
h^ghcbaaZih\_^_c]h\hjblkyhaex[b[eb`g_]hk\h_]hdZdkZfh]hk_[yk_ihq_fmlh
h[jZsZxl\gbfZgb_gZg_h[oh^bfhklvex[blv[eb`g_]hGh\aZih\_^bih^jZamf_\Z_lkyqlh
ex[h\vdk_[_bf__lkybagZqZevghHklZ\vl_b]jmgZ\yaZggmxfZylgbdZfbbgZqgbl_kwlh]h^gy
ex[blvk_[yDmibl_k\h_ex[bfh_eZdhfkl\hbmkljhcl_ijZa^gbdAZ[hleb\hmoZ`b\Zcl_aZkh[hc
Dlhlhfh`_laehjZ^ghijh^he`blvIhl\hjkl\mcl_k\hbfkeZ[hklyf^mjgufgZdehgghklyf
Wlh^_fZ]h]byfZylgbdh\by^mfZxfg_g_lg_h[oh^bfhklb\klmiZlvkgbfb\ihe_fbdmubkZfb
ihgbfZ_l_qlhhagZqZ_lex[h\vdk_[_:keZ[hklbb^mjgu_gZdehgghklb\q_eh\_d_bg^mpbjh\Zgu
dZdjZafZylgbdZfb
G_gZ^hbkdZlvqZrm=jZZey]^_lh\^`mg]eyoK\ys_gguc=jZZevgZoh^blky\gmljb\Zkwlh
nj_ce_\Zr_c^mrb
?^bgkl\h^mrbbjZamfZ
�mrZijboh^bl\wlhlfbj^h\_jqb\hijhly]b\Zy^_lkdb_jmqdbGhihlhfhdZau\Z_lkyqlhfbj
aZo\Zq_gfZylgbdZfbdhlhju_ij_\jZlbeb_]h\^`mg]ebFZylgbdbkjZamiulZxlky\gmrblv^mr_
qlh__a^_kvgbdlhg_`^Zeqlh\wlhffbj_dZ`^uc^he`_g[hjhlvkyaZf_klhih^khegp_fbieZlblv
^ZgvfZylgbdZfGZb\gmxbg_ihkj_^kl\_ggmx^mrmg_f_^e_gghohlylihklZ\blvgZf_klh?c
\gmrZxlqlh__`_eZgbygbdh]hg_bgl_j_kmxlqlh\fbj_[hevr_kljZ^Zgbcq_fjZ^hklbqlh
ijZa^gbdb[u\Zxllhevdh\mklZgh\e_ggu_^gbqlhaZdmkhq_doe_[pZgm`ghmihjghljm^blvky
k_mrdbhimkdZxlkymgugb_\uklmiZ_lke_aZfbgZ]eZaZoBebjZkl_l\hafms_gb_Wlh
�g_ijZ\bevghg_kijZ\_^eb\hR_jkldZhs_lbgb\Z_lkymr_dZ`_lkyqlh\u[hjfh`_l[ulvlhevdh
h^bgeb[hihgmjh[j_klbihimlbgZ\yaZgghfmfZylgbdZfbeb[hhlqZygghpZjZiZlvky^h[b\Zykv
k\h_]h
JZamfq_eh\_dZaZo\Zlu\Z_lkyfZylgbdZfbgZ\k_omjh\gyof_glZevghfwfhpbhgZevghfb
wg_j]_lbq_kdhfIjb\uqgh_fbjh\haaj_gb_bih\_^_gq_kdb_j_Zdpbbq_eh\_dZnhjfbjmxlkybf_ggh
�fZylgbdZfbQ_eh\_d^mfZ_lbihklmiZ_llZddZdwlhbf\u]h^ghmrZ\ke_^aZjZamfhfihiZ^Z_l\
nmleyjh[mkeh\e_gghklbH[mkeh\e_gghklvijhy\ey_lky[md\Zevgh\h\k_fQ_eh\_d\ugm`^_g
�fbjblvkykhfgh`_kl\hfh]jZgbq_gbcbbkihegylvhl\_^_ggmx_fmjhev\gZ\yaZgghcb]j_mrZ\
lZdbomkeh\byoihkl_i_gghhll_kgy_lkygZaZ^gbcieZgbjZamf[_j_l[jZa^uijZ\e_gby\k\hbjmdb
JZamfgZklZ\ey_l^mrmdZdfZe_gvdh]hg_jZamfgh]hj_[_gdZYemqr_l_[yagZxqlhgm`gh
bkim]Zggh_[_kijZ\gh_kms_kl\hdhlhjh_aZ[behkv\m]hebk]jmklvxgZ[ex^Z_laZl_fqlh
\ul\hjy_lh]hel_eucjZamfBgh]^Z\uiZ^Zxlfbgmlukh]eZkby^mrbbjZamfZlZdb_fhf_glu
^mrZih_lZjZamfkm^h\e_l\hj_gb_fihlbjZ_ljmdbGhwlhkemqZ_lkyj_^dhQZs_\k_]h_^bgkl\h
^mrbbjZamfZ^hklb]Z_lky\g_ijbylbbkljZo_bg_gZ\bklb
�mrZg_bf__lijZ\Z]hehkZ\\hijhkZo\u[hjZJZamfh[jZsZ_lkyk^mrhcdZdkj_[_gdhfdhlhjuc
ijhkblihgjZ\b\rmxkyb]jmrdm\fZ]Zabg_Hl\_lujZamfZh[uqghklZg^ZjlgugZijbf_jMgZk
gZwlhg_l^_g_]hllZdf_qlZmgbqlh`Z_lky\aZjh^ur_
Ihkfhljbl_qlhijhbkoh^blJ_[_gdmgm`gZb]jmrdZk_cqZk?keb\u^_ckl\bl_evghg_fh`_l_k_[_
iha\heblvdmiblvj_[_gdmb]jmrdmg_lgbq_]hg_ghjfZevgh]h\lhfqlhhldZau\Z_l__fmGh\_^v
^mrZkh]eZkgZih^h`^ZlvH^gZdhjZamfkm[_`^_gghklvxdj_lbgZklZ\blnZlZevgucdj_klMgZk
g_l^_g_]IhemqZ_lkyqlhf_qlZ\ijbgpbi_g_^hklb`bfZ
MjZamfZk\hyeh]bdZgZ\yaZggZyfZylgbdZfbdhlhjuf\u]h^gh^_j`Zlvijb\_j`_gp_\gZijb\yabb
g_^Z\Zlvbf^Z`_k\h[h^m\u[hjZf_qluM^mrbeh]bdZ\hh[s_hlkmlkl\m_lhgZ\k_ihgbfZ_l
[md\ZevghJZamfl\_j^blqlhg_l^_g_]Gh\_^v^mrZijhkblg_^_gv]bZb]jmrdmJZamf`_
fhlb\bjmyl_fqlh^_g_]g_lklZ\blaZij_lgZb]jmrdm wlhg_j_Zevghljm^gh^hklb`bfh\fb^mr_
hklZ_lkylhevdhh[j_q_gghaZfdgmlvky\k_[_b[hevr_h[b]jmrd_g_gZihfbgZlvhlbkhklhyebkv
ihohjhguf_qlu
JZamfg_ij_^klZ\ey_ldZdfh`ghwlmf_qlmhkms_kl\blvihwlhfmg_imkdZ_l__\kehck\h_]hfbjZ
\_^v\`bagb\k_^he`gh[ulveh]bqghbihgylgh:gZ^h[ueh\k_]hgZ\k_]hkh]eZkblvkybf_lv
b]jmrdmlh]^Z[u\g_rg__gZf_j_gb_ihaZ[hlbehkvhlhfdZd^hklZlvgZg__^_gv]bH^gZdh
h[u^_ggh_fbjh\haaj_gb_knhjfbjh\Zggh_fZylgbdZfbg_^himkdZ_llZdboqm^_kK\h[h^Z\u[hjZ
mijb\_j`_gp_\gbdZdg_hl\_qZ_lbgl_j_kZffZylgbdh\
Q_eh\_dhrb[hqgh\hkijbgbfZ_ljZpbhgZevgh_fbjh\haaj_gb_dZdg_ij_eh`gucaZdhgH^gZdh
aZdhgwlhlebih\ucb_]hfh`gh\aehfZlvgZr_c`bagbqZklhkemqZxlkyg_h[tykgbfu_
qm^_kZLZdihq_fm[ug_\imklblvh^ghbaqm^_k\k\hx`bagv"GZ^h\k_]hebrviha\heblvk_[_
bf_lvlhq_]hohq_l^mrZ?keb\uk[jhkbl_kk_[yiZmlbgmij_^m[_`^_gbcbh]jZgbq_gbcdhlhjhc
himlZeb\ZkfZylgbdbbkdj_gg_ih\_jbl_qlh^hklhcguk\h_cf_qlubiha\hebl_k_[_bf_lv
`_eZ_fh_\uwlhihemqbl_Iha\heblvk_[_bf_lv]eZ\gh_mkeh\b_bkiheg_gby`_eZgby
?klv_s_^jm]b_hl\_lujZamfZ^mr_\fZ]Zabg_b]jmr_d=emihklbFg_emqr_agZlvqlhl_[_
�gm`ghZ]^_m`gZffuex^bijhklu_Wlhg_j_ZevghWlh^Zghg_dZ`^hfmMl_[yg_l^Zgguob
kihkh[ghkl_cDm^Zl_[_^hg__ ^hg_]h\fGZ^h`blvdZd\k_GmblZd^Ze__?keb[ulZdb_
km`^_gbyg_[uebj_amevlZlhf\ebygbyfZylgbdh\lh]^Z[ufh`gh[uehh[\bgblvjZamf\
g_ijhoh^bfhclmihklbGh^Z\Zcl_gZ^_ylvkyqlhhgqblZywlbkljhdb\k_lZdbhqg_lkyhl\yadh]h
gZ\Z`^_gbybihcf_l\kxZ[kmj^ghklvk\hbojZamfguo^h\h^h\
JZamf[_a^mrb\wlhffbj_fh`_lhq_gvg_fgh]hf_kl_`_hgbkihkh[gugZ\k_ihlhfmqlhbo
kebygb_jh`^Z_lwlm\her_[gmxkbem\g_rg__gZf_j_gb_JZamfmijZ\ey_l\gmlj_ggbf
gZf_j_gb_fZ^mrZ\g_rgbfH^gZdh^mrZg_kihkh[gZmijZ\eylv\g_rgbfgZf_j_gb_f
p_e_gZijZ\e_gghDh]^Z^mrZbjZamfkeb\Zxlky\f_kl_\g_rg__gZf_j_gb_klZgh\blky
mijZ\ey_fufb_]hfh`ghbkihevah\Zlv^ey^hklb`_gbyihklZ\e_gguop_e_c
k_qlh\ZfdZ`_lkyljm^gh^hklb`bfufbebg_j_Zevguf^_ckl\bl_evghljm^gh\uihegbfh\madbo
ihklZ\bebykh]eZrmkvqlh__^hklb`_gb_ljm^gh\uihegbfh\jZfdZojZpbhgZevgh]h
fbjh\haaj_gbyGhg_hldZau\Zlvky`_hlk\h_cf_qlulhevdhihlhfmqlhdZdb_lh^mlu_
Z\lhjbl_lu\ayebk_[_ijZ\hhij_^_eylv]^_j_ZevghklvZ]^_g_lhkihevamcl_kvb\uk\hbf
ijZ\hfbf_lvi_jkhgZevgh_qm^h
K_dj_lkqZklvylZd`_ijhkldZdbk_dj_lg_kqZklvyk_^_eh\_^bgkl\_bebjZaeZ^_f_`^m^mrhcb
jZamfhfQ_f\ajhke__q_eh\_dl_f[hevr_wlhljZaeZ^JZamfih^qbgy_lky\ebygbxfZylgbdh\Z
^mrZklZgh\blkyg_kqZklghc^_lkl\_^mrZ_s_gZ^__lkygZlhqlhihemqblk\hxb]jmrdmghkh
\j_f_g_fwlZgZ^_`^Zm]ZkZ_lJZamfgZoh^bl\k_gh\u_ih^l\_j`^_gbylhfmqlhf_qlZ
ljm^gh^hklb`bfZbhldeZ^u\Z_l__j_ZebaZpbxgZihlhfWlhhldeZ^u\Zgb_gZihlhfh[uqgh
ijh^he`Z_lky\kx`bagv@bagvdhgqZ_lkyZf_qlZlZdbhklZ_lkye_`Zlv\iuevghfysbd_
�ey^hklb`_gby_^bgkl\Z^mrbbjZamfZg_h[oh^bfhkgZqZeZhij_^_eblv\q_f`_kh[kl\_ggh
^he`gh[ulv^hklb]gmlhwlh_^bgkl\hlh_klvh[hagZqblvk\hbp_ebG_kfhljygZdZ`msmxky
hq_\b^ghklv^Zgguc\hijhk\h\k_g_y\ey_lkyljb\bZevgufEx^bdZdijZ\behlhqghagZxlq_]h
g_ohlylghaZljm^gyxlkyknhjfmebjh\Zlvk\hbbklbggu_`_eZgbyWlhh[tykgy_lkyl_fqlh
fZylgbdbklj_fylkyih^qbgblvex^_ck\hbfbgl_j_kZfbgZ\yau\Zxlbfeh`gu_p_ebGbhdZdhf
_^bgkl\_^mrbbjZamfZg_fh`_lb^lbbj_qb_kebjZamfmklj_fey_lky\ih]hgxaZfZgysbf
fbjZ`hfZ^mrZe_`blkh\k_fd^jm]hfm
^h[Z\hddh\k_fmex^bgZklhevdhkbevghaZgylubhaZ[hq_gu\uiheg_gb_fjZaebqghcjZ[hlu^ey
fZylgbdh\qlhbfijhklhg_dh]^Zk_klvbkihdhcghih^mfZlvhk\hbobklbgguo`_eZgbyo
G_h[oh^bfhki_pbZevgh\u^_eblv\j_fyb\kihfgblvdq_fme_`ZeZ^mrZlh]^Z\^_lkl\_Qlh
gjZ\behkvq_]hohl_ehkvqlh^_ckl\bl_evghijb\e_dZehbhlq_]hkh\j_f_g_fijbrehkvhldZaZlvky
AZ^Zcl_k_[_\hijhkijb\e_dZ_leb\Zkihij_`g_fm\ZrZ^Z\gyyp_ev"Ih^mfZcl_q_]h\k_lZdbgZ
�kZfhf^_e_ohlbl_G_y\ey_lkyebwlZp_eveh`ghc"_ckl\bl_evgheb\u`_eZ_l_wlh]h\k_c^mrhc
beb\Zflhevdhohq_lkywlh]h`_eZlv"
Dh]^Z\u^mfZ_l_hk\h_cp_ebg_h[oh^bfhk[jhkblv\gmlj_ggxxb\g_rgxx\Z`ghklv?keb
\g_rgyy\Z`ghklvaZ\ur_gZp_ev[m^_laZ\hjZ`b\Zlvk\h_cij_klb`ghklvxZlZd`_
g_^hklmighklvxG_ihiZebkveb\ugZm^hqdmfZylgbdZ"?kebaZ\ur_gZ\gmlj_ggyy\Z`ghklv
fh`_ldZaZlvkyqlhp_eve_`blaZij_^_eZfb\Zrbo\hafh`ghkl_cP_evhiylvfZgblk\h_c
g_^hklmighklvxGh^_ckl\bl_evgheb\ZfwlhgZ^h"
JZafureyyhp_ebg_^mfZcl_hij_klb`ghklbKlhedgbl_p_evkiv_^_klZeZg_^hklmighklbL_f
kZfuf\uk[jhkbl_\g_rgxx\Z`ghklvJZafureyyhp_ebg_^mfZcl_hkj_^kl\Zo__^hklb`_gby
�L_fkZfuf\uk[jhkbl_\gmlj_ggxx\Z`ghklvmfZcl_lhevdhhk\h_fdhfnhjl_?kebp_ev
^hklb]gmlZ\Zf^_ckl\bl_evghohjhrhbeb\k_lZdbm\ZkgZ^mr_\bkbldZf_gv"Khfg_gby\
j_Zevghklb^hklb`_gby`_eZ_fh]h_s_g_]h\hjylhlhfqlhhghg_[uehgm`gh=eZ\gh_qlh[uijb
fukebh`_eZgghcp_eb\ZrZ^mrZi_eZIjb\k_c__ijb\e_dZl_evghklb_keb\Zkqlhlh]g_l_l
agZqblhgZfh`_l[ulveh`ghcGZ\k_owlbo\hijhkZofuih^jh[g__hklZgh\bfky\ke_^mxs_c
]eZ\_
?kebg_bf__l_hij_^_e_gghcp_ebbgbq_]hg_ohq_lkyagZqbleb[hm\ZkgbadZywg_j]_lbdZeb[h
\ZrjZamfhdhgqZl_evghaZ]gZe^mrm\nmleyj]i_j\hfkemqZ_fh`ghih\ukblvk\hc`bag_gguc
lhgmk_kebaZgylvkyk\hbfa^hjh\v_fhafh`gh\u^Z`_g_agZ_l_qlhlZdh_ohjhr__a^hjh\v_
gbq_]hg_ohl_lv\_^vwlZ`bagv^eyg__ij_^klZ\ey_lkh[hcmgbdZevgucrZgk
h\lhjhfkemqZ_m\Zklhevdhh^bg\uoh^ihex[blvk_[yG_kebrdhfeb\um\e_debkvaZ[hlhch
�^jm]bo"IhklZ\vl_k_[ygZi_j\h_f_klhjm]b_g_ihemqZlhl\Zkgbq_]hohjhr_]h_keb\ZrZ
kh[kl\_ggZy^mrZhlh^\bgmlZgZ\lhjhcieZgHl^Z\Zy\k_]hk_[ykem`_gbx^jm]bf^Z`_[ebadbf
ex^yfbebl_f[he__fZylgbdZf\u[_kkfuke_gghjZkljZlbl_k\hx`bagv@bagv^ZgZg_^eylh]h
qlh[u\udhfmlhkem`bebZ^eylh]hqlh[uj_Zebah\Zebk_[ydZdebqghklvAZibjZy^mrm\
nmleyj\ukha^Z_l_fhsgucba[ulhqgucihl_gpbZe\gmlj_gg_ckdjulhcg_m^h\e_l\hj_gghklb
dhlhjuc[m^_l\ueb\Zlvky\k_\hafh`gufbgZiZklyfbgZ\Zkb\Zrbo[ebadboZf[m^_ldZaZlvky
qlh\u`_eZ_l_ex^yf^h[jZZgZkZfhf^_e_\kywlZaZ[hlZ[m^_lb^lbbf\h\j_^
AZ[hleb\hmoZ`b\Zcl_aZkh[hchlghkbl_kvdk_[_kmqZklb_fb\gbfZgb_fLh]^Z\ZrZ^mrZ
hlh]j__lkybjZkijZ\blk\hbdjueurdb
G_\_jvl_gbdhfmdlh[m^_l]h\hjblvqlh^ey^hklb`_gbymki_oZke_^m_lbaf_gblvk_[yZfm`_
�ijboh^behkvih^h[gh_keurZlvg_ijZ\^Zeb"Wlhbaex[e_ggucj_p_ilfZylgbdh\_kdZlv_kebm
\Zkqlhlhg_ihemqZ_lkyagZqblgZ^hjZ[hlZlvgZ^kh[hcDZd\Zfke_^m_lbaf_gblvkyklhqdb
aj_gbyfZylgbdh\"Hl\_jgmlvkyhlk_[yih\_jgmlvkyebphfdfZylgbdZfbke_^h\ZlvijZ\bem^_eZc
dZdyqlh[um^h\e_l\hjylvbolj_[h\Zgbyfb^_ckl\h\Zlv\bobgl_j_kZo:qlh[ubaf_gblvk_[y
ijb^_lkykkh[hc[hjhlvkyHdZdhf_^bgkl\_^mrbbjZamfZfh`_lb^lbj_qv_keb\ug_
�ijbgbfZ_l_k_[yg_ex[bl_k_[yb[hj_l_kvkkh[hc"mrZg_ijbf_leh`gu_p_ebmg__k\hb
gZdehgghklbbihlj_[ghklb=hgyykvaZeh`gufbp_eyfb\ueb[hgbq_]hg_^h[v_l_kveb[h
^h[b\rbkvihcf_l_qlh\Zfwlhg_gm`gh
LjZgk_jnbg]g_bf__lgbdZdh]hhlghr_gbydfZylgbdZfihwlhfmbij_^eZ]Z_lkh\_jr_ggh
ijhlb\hiheh`gucimlvG_baf_gylvk_[yZijbgylvk_[yHl\_jgmlvkyhlr_emobdhlhjmx
gZ\yau\ZxlfZylgbdbbih\_jgmlvjZamfdk\h_c^mr_IjbkemrZcl_kvd\_e_gbyf^mrbhkhagZggh
k[jhkvl_\Z`ghklviha\hevl_k_[_bf_lvb\uihemqbl_\k_qlh^mr_m]h^gh
Qlh[uijb\_klbd_^bgkl\m^mrmbjZamfg_h[oh^bfhihqZs_h[jZsZlv\gbfZgb_gZkhklhygb_
^mr_\gh]hdhfnhjlZuqm\kl\m_l_k_[ydhfnhjlgh_keb\^Zggucfhf_gl\Zkgbqlhg_[_kihdhbl
�g_m]g_lZ_l\Zfmxlghbkihdhcghmr_\guc^bkdhfnhjlkb]gZebabjm_lh[jZlgh_m\Zkkfmlgh_
[_kihdhckl\hqlhlh\Zk]g_l_l\uq_]hlhhiZkZ_l_kvqm\kl\m_l_ih^Z\e_gghklvgZ^mr_\bkbl
dZdhclh]jma?kebih^h[gu_hsms_gbyijhy\eyxlkyy\ghb\Zfihgylghboijhbkoh`^_gb_
agZqblwlh^bkdhfnhjljZamfZJZamfdZdijZ\behagZ_lqlh_]him]Z_l[_kihdhblb]g_l_l
lZdhfkemqZ_\Zffh`ghiheh`blvkygZjZamfdhlhjucih^kdZ`_l\Zfj_r_gb_
K^bkdhfnhjlhf^mrb^_ehh[klhblkeh`g__ihlhfmqlhhgijhy\ey_lkyg_y\ghdZdkfmlgh_
ij_^qm\kl\b_JZamfl\_j^bl\k_ij_djZkgh\k_b^_ldZdgZ^h^ey[_kihdhckl\Zg_lijbqbgB\k_
`_g_kfhljygZjZamfgu_^h\h^u\Zkqlhlh]g_l_lhlwlhb_klvr_e_klmlj_ggboa\_a^
MkeurZlv]hehk^mrbg_lZdm`bkeh`ghAZ^ZqZkhklhblebrv\lhfqlh[uh[jZlblvgZg_]h
\gbfZgb_=hehkjZamfZk_]heh]bq_kdbfbjZkkm`^_gbyfba\mqblkebrdhf]jhfdhbq_eh\_dg_
ijb^Z_lagZq_gbykfmlgufbg_ykgufij_^qm\kl\byfM\e_q_gguck\hbfeh]bq_kdbfZgZebahfb
ijh]ghabjh\Zgb_fkh[ulbcjZamfijhklhg_jZkiheh`_gijbkemrb\Zlvkydqm\kl\Zf^mrb
�eylh]hqlh[ugZmqblvkykeurZlvr_e_klmlj_ggboa\_a^g_l^jm]h]himlbdjhf_dZd\ujZ[hlZlvm
k_[yijb\uqdmh[jZsZlv\gbfZgb_gZkhklhygb_^mr_\gh]hdhfnhjlZkydbcjZadh]^Z\Zf
DZdlhevdhjZamfijbgyej_r_gb_^mrZj_Z]bjm_lgZwlhj_r_gb_eb[hiheh`bl_evgheb[h
hljbpZl_evghihke_^g_fkemqZ_\ubkiulZ_l_kfmlgh_qm\kl\h^mr_\gh]h^bkdhfnhjlZ
?keb\uaZ[ueb\h\j_fyh[jZlblv\gbfZgb_gZkhklhygb_dhfnhjlZihklZjZcl_kv\kihfgblvihlhf
dZdb_qm\kl\Zbkiulu\ZebDh]^Zj_r_gb_[uehijbgylh\Zkihk_lbehfbfhe_lgh_qm\kl\hwlhl
fhf_gljZamfgZklhevdhm\e_dkyk\hbfZgZebahfqlh_fm[uehg_^hqm\kl\hll_i_jv\kihfgbl_
dZdbf\ZfihdZaZehkvwlhkZfh_i_j\h_fbfhe_lgh_hsms_gb_?kebwlh[ueh]g_lms__qm\kl\hgZ
nhg_hilbfbklbqguojZkkm`^_gbcjZamfZagZqbl^mrZykghkdZaZeZg_l
GZkdhevdhfh`gh^h\_jylvij_^qm\kl\byf^mrb"?keb\uiheZ]Z_l_qlhij_^qm\kl\m_l_
hij_^_e_ggh_kh[ulb_dhlhjh_^he`ghijhbahclbfh`_l_g_^h\_jylvlZdbfij_^qm\kl\byfG_evay
^Zlv]ZjZglbbqlhjZamfijZ\bevghbgl_jij_lbjm_lbgnhjfZpbx^mrb?^bgkl\_gghcgZ^_`ghc
bgl_jij_lZpb_cfh`_lkem`blvlhevdh^mr_\guc^bkdhfnhjl\hl\_lgZijbgylh_jZamfhfj_r_gb_
�mr_\gucdhfnhjl_s_g_fh`_lkem`blv]ZjZglb_clh]hqlh^mrZ]h\hjbl^ZFh`_l[ulvm
g__ijhklhg_lhl\_lZGhdh]^Z^mrZ]h\hjblg_l\uwlhihqm\kl\m_l_kh\k_chij_^_e_gghklvx
DZd\Zfba\_klghbafZl_jbZeZij_^u^msbo]eZ\^mrZkihkh[gZ\b^_lvk_dlhjuijhkljZgkl\Z
\ZjbZglh\dhlhju_[m^mlj_Zebah\Zgu\kemqZ_ij_l\hj_gbyj_r_gbyjZamfZ\^_ckl\b_HgZ\b^bl
j_amevlZlb\ujZ`Z_lk\h_hlghr_gb_iheh`bl_evgh_bebhljbpZl_evgh_ijhq_f\ukZfbfh`_l_
m[_^blvkygZkh[kl\_gghfhiul_\lhfqlh_keb^mrZ]h\hjblg_lhgZ\k_]^ZhdZau\Z_lkyijZ\Z
LZdbfh[jZahf\kemqZyodh]^Zgm`ghijbgylvdZdh_eb[hj_r_gb_m\Zkl_i_jv_klvgZ^_`guc
djbl_jbcbklbgghklbkhklhygb_^mr_\gh]h^bkdhfnhjlZ?keb^mrZ]h\hjblg_lZjZamf
�]h\hjbl^Zkf_ehhldZau\Zcl_kv_kebwlh\hafh`ghmrZg_fh`_l`_eZlviehoh]hkZfhc
k_[_?keb`_jZamf]h\hjblgZ^hbijb^_lkyagZqbl^_ckl\mcl_ihh[klhyl_evkl\Zf`bagb
bgh]^Zijboh^blkyfbjblvkykg_ba[_`gufh\kydhfkemqZ_djbl_jbc^mr_\gh]h^bkdhfnhjlZ
\ghkblykghklvbhij_^_e_gghklv\\hijhkZo]^_qZrZ\_kh\dhe_[e_lky
�hklb]gm\kh]eZkby^mrbbjZamfZihih\h^m\u[jZgguop_e_c\ZfhklZ_lky^h[blvky_^bgkl\Z\
j_rbfhklbbf_lvb^_ckl\h\Zlvgmlj_gg__gZf_j_gb_jZamfZ^he`ghkeblvkyk\g_rgbf
gZf_j_gb_f^mrb?keb\u^_ckl\m_l_\jZfdZo\gmlj_gg_]hgZf_j_gbybijbwlhf\g_rg__
gZf_j_gb_gZijZ\e_gh\lm`_klhjhgmlh]^ZkqblZcl_qlhp_evm`_\dZjfZg_kemqZ_
g_hij_^_e_gghklb\gmlj_gg_]hgZf_j_gbydh]^Z\uq_ldhg_ij_^klZ\ey_l_dZdbfbkj_^kl\Zfb
fh`gh^hklbqvp_ebjZ[hlZcl_gZ^j_rbfhklvxbf_lvg_rg__gZf_j_gb_gZfgh]hkbevg__
\gmlj_gg_]hihwlhfmhghkZfhgZc^_l^ey\Zk\ZjbZgl
G_h[oh^bfh^h[blvkylZdh]h`__^bgkl\Z^mrbbjZamfZ\j_rbfhklbbf_lvdZdh_ijhy\ey_lky\
�kbevguoqm\kl\ZomrZbjZamfdZdijZ\beh_^bgu\h[h`Zgbbg_ijbyagbhiZk_gbyobom^rbo
h`b^ZgbyoFuex[bfg_gZ\b^bfb[hbfkyhl\k_]hk_j^pZDh]^Z^mrZbjZamf_^bgujh`^Z_lky
g_bklh\h_qm\kl\hLhlg_gZmqblkyex[blvdlhg_mf__lg_gZ\b^_lv]h\hjbeba\_klguc
jmkkdbcibkZl_evGbdheZcQ_jgur_\kdbc
?kebp_ev\u[jZgZijZ\bevghb^mrZbjZamf[m^ml^h\hevguHfjZqZlvm^h\hevkl\b_fh]ml
lhevdhfukebihjh`^_ggu_ljm^gh^hklmighklvxp_ebbebmadhcahghc^mr_\gh]hdhfnhjlZ
KblmZpbxdh]^ZjZamfkhfg_\Z_lky\j_ZevghklbZ^mrZqm\kl\m_lk_[ykdh\Zggh\gh\hfdj_ke_
fh`ghbkijZ\blvkihfhsvxkeZc^h\DZdwlh^_eZ_lky\Zfm`_ba\_klghJZkrbjb\ahgmdhfnhjlZ
\u^h[v_l_kvg_bklh\hcjZ^hklb_^bgkl\Zdh]^Z^mrZih_lZjZamfm^h\e_l\hj_gghihlbjZ_ljmdb
^hklb`_gbyh[jZsZcl_\gbfZgb_lhevdhgZkhklhygb_^mr_\gh]hdhfnhjlZOhjhrh\Zfbeb
iehoh"Lhevdhwlhbf__lagZq_gb_ijhlb\ghfkemqZ_\ufh`_l_kimlZlv^mr_\gmxkdh\Zgghklvk
^mr_\guf^bkdhfnhjlhfKdh\Zgghklvbebk\h_]hjh^Zkl_kgbl_evghklvijhbkoh^blhl
�g_h[uqghklbkblmZpbbG_m`_ebwlh\k_fg_"bkdhfnhjl`_ihdZau\Z_lm]g_l_gghklv[j_fy
]g_lmsmxg_h[oh^bfhklvmgugb_hiZk_gb_ly]hklgh_[_kihdhckl\h?kebkdh\Zgghklvg_
bkijZ\ey_lkykeZc^ZfbagZqblwlhy\guc^bkdhfnhjlLh]^Z\Zfklhblkgh\Zih^mfZlvg_iulZykv
k_[yh[fZgmlv\kZfhfeb^_e_^ZggZyp_ev\ZflZdg_h[oh^bfZ"
A\mdh\u_keZc^u
Q_eh\_dZihk\hckl\Zf_]h\hkijbylbyfh`ghmkeh\ghhlg_klbdh^ghfmbalj_olbih\\bamZevghfm
dbg_kl_lbq_kdhfmbZm^bZevghfmH^gbemqr_hi_jbjmxlajbl_evgufbh[jZaZfb^jm]b_[he__
�qm\kl\bl_evgudhsms_gbyflj_lvbhkh[h\hkijbbfqb\uda\mdZfhkboihjmgZkj_qvreZh
keZc^Zo\dexqZxsbo\k_[yajbl_evgu_bqm\kl\_ggu_h[jZaudZdgZb[he__ij_^ihqlbl_evgu_
g_dhlhjuoijZdlbdZo^moh\gh]hkh\_jr_gkl\h\Zgbybkihevam_lkyl_ogbdZZnnbjfZpbcQ_eh\_d\
fukeyo^_eZ_lfgh]hdjZlgu_ih\lhj_gbymklZgh\dbgZhij_^_e_ggmxp_evGZijbf_jlZdZy
ZnnbjfZpbyMf_gyhlebqgh_a^hjh\v_fhsgZywg_j]_lbdZb^mr_\gucdhfnhjlYkihdh_gb
m\_j_g\k_[_Fgh]hdjZlgu_ih\lhj_gby\kemobebijhk_[yih^h[guonjZa[hevr_\k_]hih^oh^yl
ex^yfZm^bZevgh]hlbiZGhihkdhevdmqbkluolbih\g_kms_kl\m_lZnnbjfZpbckmki_ohffh`_l
bkihevah\Zlvex[hc
:nnbjfZpbcjZ[hlZxllZd`_dZdbkeZc^ughbogZ^hijbf_gylvkmq_lhfjZaebqbc\yaudZo^mrb
bjZamfZhi_j\uo^mrZg_ihgbfZ_lkeh\?keb\u[m^_l_[_a^mfghl\_j^blvqlhlhwlhgbq_]h
�g_^ZklmrZihgbfZ_lebrv[_kkeh\_kgu_fukebbqm\kl\ZKeh\Zfh]ml\g_dhlhjhckl_i_gb
kfh^_ebjh\Zlvfukebbqm\kl\Zghwlhm`_g_lhihlhfmqlhj_qv\lhjbqgZ=hjZa^hwnn_dlb\g__
h^bgjZaihqm\kl\h\Zlvq_flukyqmjZaih\lhjblvIhwlhfmgZ^hklj_fblvkyh^gh\j_f_ggh
i_j_`b\Zlvlhqlh\uih\lhjy_l_
h\lhjuohl^_evgZyZnnbjfZpby^he`gZ[ulvmadhgZijZ\e_gghcG_klhblh[t_^bgylv\f_kl_
kjZamg_kdhevdhp_e_cGZijbf_j\ur_ijb\_^_ggZyZnnbjfZpbydZaZehkv[uhq_gvohjhrZih
kh^_j`ZgbxLZf_klv\k_qlhgm`ghH^gZdhih\lhjyylZdmxZnnbjfZpbx\ug_kfh`_l_
\ua\Zlvmk_[y\_kvdhfie_dklj_[m_fuohsms_gbc
lj_lvbog_h[oh^bfhba[_]Zlvfhghlhgghklbbh^ghh[jZabyDZ`^mxgh\mxk_jbxih\lhj_gbc
ke_^m_lkhijh\h`^Zlvgh\ufbZki_dlZfbi_j_`b\Zgbcbhsms_gbcGZijbf_j_kebihklhyggh
ih\lhjylvk_[_Ykihdh_gbm\_j_g\k_[_wlbkeh\Zkdhjhi_j_klZgml^ey\ZkhagZqZlvlhqlhhgb
g_kmlM\_j_gghklvihy\ey_lky\fhf_gl\hagbdgh\_gbygZf_j_gby[ulvm\_j_gguf@_eZgb_gm`gh
\ugZrb\Zlv^he]hk_[ym[_`^ZyGZf_j_gb_gZh[hjhl^_ckl\m_lkjZamohq_rv[ulvm\_j_gguf
[m^vbf
GmbgZdhg_pg_ke_^m_lgZijZ\eylvZnnbjfZpbxgZ[hjv[mkhke_^kl\b_fg_mkljZgb\ijbqbgm
GZijbf_jg_lkfukeZih\lhjylvFg_g_q_]h[hylvkybg_hq_f[_kihdhblvky_kebijbqbgZ
[_kihdhckl\ZhklZ_lkygZf_kl_Dlhfm`_ZnnbjfZpby^he`gZ[ulvknhjfmebjh\ZgZ\ihablb\ghf
dexq_f_klh[_kdhg_qgh]hih\lhj_gbylh]hq_]hohlbl_ba[_`Zlvijh]jZffbjmcl_k_[ygZ
j_amevlZldhlhjh]hohlbl_^h[blvkyGZijbf_jg_]Zlb\gmxZnnbjfZpbxYg_[hxkvbg_
[_kihdhxkvemqr_aZf_gblvihablb\ghcMf_gy\k_ihemqZ_lkyQlhbf_ggh^he`ghihemqblvky
H[jZlbl_\gbfZgb_gm`gh]h\hjblv\k_ihemqZ_lkyZg_\k_ihemqblky?keb\unhjfmebjm_l_
ZnnbjfZpbx\[m^ms_f\j_f_gb[m^ms__lZdbg_klZg_lgZklhysbfZij_\jZlblky\hZabk]^_lh
\i_j_^bZfg_h[oh^bfhgZkljhblviZjZf_ljuk\h_]hbaemq_gbylZddZd[m^lh\um`_bf__l_lh
qlhaZdZau\Z_l_
�AZdZau\Zlv^mr_\gucdhfnhjllh`_[_kkfuke_gghmr_\gucdhfnhjlwlhke_^kl\b_kh]eZkby
^mrbbjZamfZ\hl^_evgh\aylhf\hijhk_Kh]eZkbyg_\hafh`gh^h[blvky\hh[s_lh_klv
Z[kljZdlgufkZfh\gmr_gb_fFh`ghlhevdhijbmqblvbmkihdhblv^mrmkihfhsvxdhgdj_lgh]h
keZc^Z
:nnbjfZpbbgZb[he__wnn_dlb\ghjZ[hlZxllhevdh\lhfkemqZ__keb\ugZoh^bl_kv\gme_\hf
wfhpbhgZevghfkhklhygbbdh]^Zg_lba[ulhqguoihl_gpbZeh\Ih^khagZgb_g_evaym[_^blvbeb
ijbdZaZlv_fmdexqZyex[u_wfhpbb\ugZjmrZ_l_jZ\gh\_kb_?keb\ukgZihjhfiulZ_l_kv
\^he[blvk_[_h^gmblm`_fukev\ZrZ^mrZaZldg_lmrbGZb[he__wnn_dlb\gh[_kkljZklgh_
ih\lhj_gb_\jZkkeZ[e_gghfkhklhygbbLh]^Zfh`_l[ulv\ZrjZamf^hklmqblky^hih^khagZgby:
_kebjZamfk`ZjhfiulZ_lkym[_^blv^miemagZqblhgkZfg_\_jblbgbdZdb_ih\lhj_gbyg_
jZkk_xlkhfg_gby
�Z\e_gb_fjZamfZgZ^mrm\ugbq_]hg_^h[v_l_kvJ_rbfhklvbf_lvg_\hafh`ghknhjfbjh\ZlvgZ
nhg_wfhpbhgZevgh]hih^t_fZLhqlh\ubf__l_dZ`_lkyh[u^_ggufbkZfhkh[hcjZamf_xsbfky
ukihdhcghbg_gZklZb\Zy[_j_l_k\h_keh\ghihqlmbaysbdZ?keb\uhrb[hqghijbgbfZ_l_
k\hxgZihjbklhklvaZj_rbfhklvbf_lvlh\wlh\j_fydjm`bl_kvgZf_kl_\ay\rbkvaZjmdbk
fZylgbdhfh^bgfhf_glhghlimklbljmdbb\udm[Zj_fkdZlbl_kv\yfmij_`g_c
g_j_rbl_evghklbDh]^Z`_\ZrZj_rbfhklvbf_lvebr_gZ`_eZgbybf_lvfZylgbdmg_aZqlh
aZp_iblvky
DZd\uihgbfZ_l_ZnnbjfZpbywlhk\h_]hjh^Za\mdh\hckeZc^Fh`ghbkihevah\ZlvdZd
\b^_hkeZc^ulZdbZnnbjfZpbbdhfie_dk_hgbijhba\h^ylgZbemqrbcwnn_dlhlijbf_j
�lZdh]hdhfie_dkgh]hkeZc^Zhimklbfhgkh^_j`bldZjlbgm\Zr_]hgh\h]h^hfZukb^bl_\hae_
�dZfbgZDj_kehdZqZedZkdjbibljh\Z\_k_ehihlj_kdb\ZxlDZdijbylghkfhlj_lvgZh]hgvAZ
hdghfrmfbl^h`^vboheh^guc\_l_jZ\Zfmxlghbl_iehGZklhebd_e_`blex[bfh_eZdhfkl\h
Ihl_e_\bahjmb^_lbgl_j_kgZyi_j_^ZqZu\k_wlh\b^bl_keurbl_hsmsZ_l_bijb]h\Zjb\Z_l_
ijhk_[yFg_dhfnhjlghug_kfhljbl_gZkeZc^bg_kemrZ_l__]hZ`b\_l_\g_f
Hdgh\ijhkljZgkl\h\ZjbZglh\
]heh\_q_eh\_dZihklhygghdjmlylkydhgljhebjm_fu_bg_dhgljhebjm_fu_fukebG_dhlhju_
gZau\Zxlwlh\gmlj_ggbf^bZeh]hfghihk\h_ckmlbwlhfhgheh]JZamfm[hevr_g_kd_f[helZlv
�djhf_dZdkkZfbfkh[hcmrZfukeblvbjZa]h\Zjb\Zlvg_mf__lhgZlhevdhqm\kl\m_lbagZ_l
gmlj_ggbcfhgheh]a\mqblhq_gv]jhfdhihkjZ\g_gbxk[_afhe\gufbhsms_gbyfb^mrb
Ihwlhfmbglmbpbyijhy\ey_lk_[yj_^dhb_^\ZaZf_lgh
Kms_kl\m_lfg_gb_qlh_kebhklZgh\blv\gmlj_ggbcfhgheh]lhjZamfmhldjh_lky^hklmid
bglmblb\ghcbgnhjfZpbbWlh\_jgh\hllhevdhhldexqblv_]hiheghklvx\khagZl_evghf
�khklhygbbg_\hafh`ghhimklbf\ukhkj_^hlhqbebkvbij_djZlbeboh^fuke_cbkeh\Fuke_c
\jh^_[ug_l\gmljbimklhlZghl_fg_f_g__wlhg_hklZgh\dZfhgheh]ZJZamf\wlhlfhf_glg_
kiblgZijhlb\hghq_gv[^bl_e_glhevdhaZ^ZqZmg_]h^jm]Zyg_^mfZlvbg_[helZlvHgkeh\gh
WlhbeexabyhklZgh\dbfhgheh]ZHklZgh\dZ\gmlj_gg_]hfhgheh]Zijhbkoh^bllh]^Zdh]^ZjZamf
hldexqZ_lk\hcdhgljhevbebohly[uhkeZ[ey_lk\hx[^bl_evghklv:ijbeh`ghchklZgh\d_
fhgheh]ZhggZklhjh`_bfh`ghkdZaZlvaZ]emrZ_lqm\kl\Z^mrb_s_kbevg__k\hbf
]jhfh]eZkguffheqZgb_f
?keb[ujZamfhldexqbek\hcdhgljhev\Zr_\hkijbylb_ijh\Zebehkv[u\ijhkljZgkl\h\ZjbZglh\
�_ckl\bl_evgZyhklZgh\dZ\gmlj_gg_]hfhgheh]Zijhbkoh^bllhevdh\hkg_beb\khklhygbb
]em[hdhcf_^blZpbbIjZdlbq_kdmxihevamhlwlh]hfh`ghihemqblvlhevdh\kemqZ_hkhagZggh]h
kgh\b^_gbybeb_keb\u\eZ^__l_l_ogbdhc]em[hdhcf_^blZpbbijbdhlhjhckhagZgb_g_
hldexqZ_lky
HkhagZggh_kgh\b^_gb_fh`ghbkihevah\ZlvdZdbgl_j_kgucwdki_jbf_glblj_gbjh\dm\g_rg_]h
gZf_j_gbyGhfh`ghebbkihevah\ZlvhklZgh\dm\gmlj_gg_]hfhgheh]Z\khagZl_evghfkhklhygbb"
hla^_kv_klvh^gZeZa_cdZij_^klZ\eyxsZykh[hcmadh_hdghdhlhjh_hldju\Z_lkykihglZgguf
h[jZahf\fhf_gludh]^ZdhgljhevjZamfZ^Z_lkeZ[bgmbdkhagZgbxijhju\Zxlkybglmblb\gu_
qm\kl\Z^mrb
Bglmbpbyijhy\ey_lkydZdkfmlgh_ij_^qm\kl\b_dhlhjh__s_gZau\Zxl\gmlj_ggbf]hehkhfJZamf
hl\e_dkyb\wlhlfhf_gle_]dhhsmlblvqm\kl\ZbebagZgby^mrbumkeurZebr_e_klmlj_ggbo
a\_a^]hehk[_akeh\jZa^mfvy[_afuke_ca\md[_a]jhfdhklbuqlhlhihgbfZ_l_ghkfmlgh
G_fukebl_Zqm\kl\m_l_bglmblb\ghDZ`^ucdh]^Zgb[m^vbkiulu\ZegZk_[_lhqlhgZau\Z_lky
bglmbpb_cGZijbf_j\uqm\kl\m_l_dZddlhlhk_cqZk^he`_gijbclbbebqlhlh^he`gh
kemqblvkybebm\Zkihy\ey_lkyg_hkhagZggh_ih[m`^_gb_qlheb[hk^_eZlvbeb\uhq_flhijhklh
agZ_l_
Dh]^Zb^_lb]jZfuke_c\dZq_kl\_j_n_jb\uklmiZ_lZgZeblbq_kdbcZiiZjZljZamfZJZamf[ukljh
jZkkh\u\Z_lex[u_^Zggu_ihihedZfh[hagZq_gbcqlh[u\k_[ueheh]bqghbjZpbhgZevgh
HklZgh\dZ\gmlj_gg_]hfhgheh]Zwlhdh]^Zmj_n_jbhlh[jZebk\bklhdbihkZ^bebgZkdZfvx
JZamfgZ[ex^Z_lghdhgljhebjh\Zlvb]jmm`_g_fh`_l
@hg]ebjmy^ZggufbjZamf^_eZ_ldjZldh\j_f_ggu_i_j_^urdbHgdZd[ugZdhjhldh_f]gh\_gv_
ijbkZ`b\Z_lkygZkdZfvxbhl^uoZ_lhllh]^Zhldju\Z_lkyhdgh^eybglmblb\ghcbgnhjfZpbb
lZdhcfhf_gl\uaZkuiZ_l_kZfufgZlmjZevgufh[jZahfhafh`gh^ey\Zkwlhg_\_jhylgZy
gh\hklvghwlh^_ckl\bl_evghlZdk_ex^baZkuiZxl\l_q_gb_^gyfgh]hdjZlghIjhklhhgbwlh]h
g_aZf_qZxlihlhfmqlhhdghhldju\Z_lkygZhq_gvdhjhldbcijhf_`mlhd\j_f_gb
AZ^j_fZ\rbcjZamf\gh\vijhkuiZ_lkybijh^he`Z_lk\hcfhgheh]Bgh]^Z\i_qZle_gbyhl
m\b^_ggh]h\hdg_^hoh^yl^hkhagZgby\\b^_bglmblb\ghcbgnhjfZpbbGhqZs_\k_]hjZamfg_
h[jZsZ_l\gbfZgbygZdjZldh\j_f_ggh_\b^_gb_ihlhfmqlhhq_gvhaZ[hq_gk\hbfbfukeyfb
hkg_^mrZe_lZ_lg_p_e_gZijZ\e_ggh__fh`_laZg_klbdm^Zm]h^ghhldju\r_fky\h\j_fy
[h^jkl\h\Zgbyhdg_\hlebqb_hlh[uqgh]hkgZ^mrZknhdmkbjh\ZgZgZk_dlhjijhkljZgkl\Z
\ZjbZglh\gZnhg_dhgl_dklZl_dmsbofuke_cjZamfZDhgl_dklgZijZ\ey_l\ahj^mrb\
khhl\_lkl\mxsbck_dlhjijhkljZgkl\Z]^_hgZ\b^blagZgbyhlghkysb_kydl_dms_fmkh^_j`Zgbx
fuke_cDZdlhevdhhdghhldju\Z_lkywlbagZgbyijhju\ZxlkydjZamfm?kebijhkgm\rbckyjZamf
h[jZlbl\gbfZgb_gZ\i_qZle_gby^mrblh_klv\kihfgblwlmdhjhldmx\kiurdmk\h_]hkgZlh]^Z
hgihemqbllhqlhgZau\Z_lkybglmblb\gufagZgb_fk\_^_gby\ay\rb_kydZd[ugbhldm^Zk
H[uqghiheZ]Z_lkyqlhbglmblb\gh_haZj_gb_y\ey_lkykihglZgghc\kiurdhcijhaj_gbyjZamfZK
h^ghcklhjhgugZjZamfkihlhedZ\g_aZighk\Zeb\Z_lkyj_r_gb_Zk^jm]hcklhjhgu
ml\_j`^Z_lkyqlhjZamfgZr_ewlhj_r_gb_kZfDZdh\h`_ijhbkoh`^_gb_wlboagZgbcgbhldm^Z"
h[u^_gghffbjh\haaj_gbbgZwlhlg_ihgylgucnZdlaZdju\Zxlky]eZaZb^_eZ_lkykdb^dZ^_kdZlv
lZdh\Zijbjh^ZjZamfZ
Bkoh^ybafh^_ebLjZgk_jnbg]Zfu\b^bfqlhf_oZgbafhaZj_gbybf__lkh\k_f^jm]mxijbjh^m
JZamfgZoh^blk\h_j_r_gb_iml_feh]bq_kdbomfhaZdexq_gbc:haZj_gb_lh_klvg_^hklZxs__
a\_ghdhlhjh_g_evayihemqblvbabf_xs_ckyeh]bq_kdhcp_ihqdbijboh^blbaijhkljZgkl\Z
\ZjbZglh\q_j_aihkj_^kl\h^mrb
Kfmlgu_qm\kl\Z^mrbijhy\eyxlkydZd[_kihdhckl\hm]g_l_gghklvbeb\hh^mr_\e_gb_ih^t_f
&#xk_;&#xw;&#xlb;&#xq;&#xm;&#xkl;&#xZ;&#xfh;&#x`g;&#xh;&#xh[;&#xt_;&#x^b;&#xgb;&#xlv;&#xh;&#x^g;¿&#xl;&#x_j;û&#xgh;&#x;&#xlh;þ&#x_g;&#xb_;&#x;�k_wlbqm\kl\Zfh`ghh[t_^bgblvh^gbfl_jfbghflhfe_gb_mrZkeh\ghklj_fblkyqlhlh
khh[sblvjZamfmghg_fh`_lh[tykgblvLhfbl_evgh_[_kihdhckl\hqm\kl\h\bgu[j_fy
h[yaZgghklbm]g_l_gghklvj_ZebamxlkydZdom^rb_h`b^Zgbyh\k_owlboqm\kl\Zoijhy\ey_lky
_^bgkl\h^mrbbjZamfZFuihemqZ_fj_ZebaZpbxk\hboom^rboh`b^Zgbc\j_amevlZl_jZ[hlu
\g_rg_]hgZf_j_gby
Ba\_klghqlh[_^Zgbdh]^Zg_ijboh^blh^gZKlZdbfbiZjZf_ljZfbbaemq_gbyfui_j_f_sZ_fky
gZom^rb_ebgbb`bagb]^_[_^ZdZd]h\hjblkyg_h^bghdZBgh]^Zbg^mpbjh\Zgguci_j_oh^
aZ]hgy_lgZk\rbjhdmxq_jgmxihehkmbadhlhjhc^he]h_\j_fyg_m^Z_lky\u[jZlvkyH[jZlbl_
\gbfZgb_dh]^ZkemqZ_lkywlhkhklhygb_m]g_l_ggh]hlhfe_gby\ug_aZf_^ebl_evghihemqZ_l_
j_ZebaZpbxk\hboom^rboh`b^Zgbcg_rg__gZf_j_gb_i_j_f_sZ_l\ZkgZg_m^Zqgu_ebgbb
`bagb]^_kblmZpbymkm]m[ey_lkyijyfhgZ]eZaZo
H^gh\j_f_gghkij_^qm\kl\b_f[_^u^mrZkh[kl\_gghaZh^ghbihfh]Z_lj_Zebah\Zlv[_^m\
j_amevlZl__^bgkl\Z^mrbbjZamfZ\om^rboh`b^ZgbyoBkihevamyk\hckl\h_^bgkl\Z\emqrbo
�h`b^Zgbyofh`ghh[jZlblv\g_rg__gZf_j_gb_\k\hxihevameywlh]h\LjZgk_jnbg]_
ij_^eZ]Z_lkyhldZaZlvkyhl\Z`ghklbg_]Zlb\ZbhkhagZgghgZijZ\blvfuke_ggmxwg_j]bxgZ
^hklb`_gb_p_e_cDZd\Zfm`_ba\_klghiZjZf_ljufuke_gghcwg_j]bbgZkljZb\Zxlkykihfhsvx
keZc^h\\hkhagZgghfkhklhygbbLm`_l_ogbdmfh`ghbkihevah\Zlv\fhf_glhldjulh]hhdgZ_keb
m^Zklkywlhlfhf_glihcfZlv
Bglmblb\gu_agZgbybij_^qm\kl\byijboh^ylkZfhijhba\hevgh^ZgghfkemqZ_jZamfbkihevam_l
\hafh`ghklb^mrb\iZkkb\ghfj_`bf_hgijhklhihemqZ_lbgnhjfZpbxbak_dlhjZdm^Z
kemqZcghaZ[j_eZ^mrZLZd\hlgZrZaZ^ZqZaZdexqZ_lky\lhfqlh[ubglmblb\gu_ij_^qm\kl\by
\ua\Zlv\k_[_gZf_j_gghWlhgm`ghaZl_fqlh[ugZijZ\blviZjmk^mrb\gm`gmxklhjhgm
DZdwlhk^_eZlv"u^he`guihcfZlvfhf_gldh]^ZjZamfhl\e_dkyGhl_i_jvqm\kl\ZgZ^hg_
meh\blvZgZf_j_gghbg^mpbjh\Zlvlh_klv\klZ\blv\hdghf]gh\_gguckeZc^KeZc^^he`_g
kh^_j`Zlvqm\kl\Zdhlhju_\ubkiulu\Z_l_\gmljbkeZc^ZklZ\eyykeZc^\hldju\r__kyhdgh\u
g_ihemqZ_l_bgnhjfZpbx^mrbZgZh[hjhlgZijZ\ey_l___\p_e_\hck_dlhjijhkljZgkl\Z?keb
\Zfm^Zklkywlhk^_eZlv\ZrjZamfijbdhkg_lkyd\g_rg_fmgZf_j_gbx
DZaZehkv[ulh]h`_wnn_dlZfh`gh^h[blvky_kebijhdjmqb\ZlvkeZc^i_j_^kghfe_`Z\ihkl_eb
Lh]^ZkeZc^g_aZf_lghi_j_c^_l\khgb_^bgkl\h^mrbbjZamfZ[m^_l^hklb]gmlhH^gZdhdZdgb
kljZgghwlhgbq_]hg_^ZklJZatykg_gb_ygZibrm\ke_^mxs_fjZa^_e_:ihdZihijh[mcl_
Njwcf
Kms_kl\m_li_j_oh^gZyh[eZklvf_`^mkh[ulbyfbknhjfbjh\Zggufb\g_rgbfgZf_j_gb_fb
�kh[ulbyfbij_^kdZaZggufbbglmblb\gufij_^qm\kl\b_fjm]bfbkeh\Zfbdh]^Z\ubglmblb\gh
ij_^qm\kl\m_l_qlh^he`ghijhbahclbg_dh_kh[ulb_lh\kdhevavdZkZ_l_kv_]hk\hbfbfukeyfbg_
^mfZyh[wlhfp_e_gZijZ\e_gghIhlhfwlhkh[ulb_dZdijZ\beh^_ckl\bl_evghj_Zebam_lky
hkh[_ggh_kebjZamfkh]eZrZ_lkykij_^qm\kl\b_f^mrbhagbdZ_l\hijhk\uijhklh
ij_^qm\kl\h\Zebqlhkh[ulb_^he`ghijhbahclbbeb\Zrbih^khagZl_evgu_fukebkjZ[hlZebdZd
\g_rg__gZf_j_gb_bbg^mpbjh\Zebwlhkh[ulb_"
H^ghagZqgh]hhl\_lZgZwlhl\hijhkg_lBf__lf_klhblhb^jm]h_hkg_\k_ijhbkoh^bl[he__
hij_^_e_gghklhbl\Zfebrvf_evdhfih^mfZlvbebkdhj__ihqm\kl\h\Zlvqlhkh[ulby^he`gu
jZa\b\ZlvkylZdbflhh[jZahfdZdwlhlkp_gZjbclml`_j_Zebam_lkyg_rg__gZf_j_gb_\hkg_
jZ[hlZ_l[_ahldZaghQlhgZfwlh^Z_l"
:lhevdhlhb^Z_lqlhfuihemqZ_fj_ZebaZpbxh`b^Z_fh]hkp_gZjby\kgh\b^_gbbKgh\b^_gb_g_
hdZau\Z_lgbdZdh]h\ebygbygZfZl_jbZevgmx^_ckl\bl_evghklvbjlmZevgZyj_ZevghklvlZdh\hcb
hklZ_lkyIhq_fm`_\g_rg__gZf_j_gb_kgh\b^_gbyg_j_Zebam_l\bjlmZevguck_dlhj"Fh`_l
ihdZaZlvkyqlhwlhk\yaZghkbg_jlghklvxfZl_jbZevghcj_ZebaZpbb
�_ckl\bl_evghkgh\b^_gb_\kjZ\g_gbbkfZl_jbZevghc^_ckl\bl_evghklvxij_^klZ\ey_lkh[hc
[mfZ`gucdhjZ[ebd\kjZ\g_gbbjy^hfk[hevrbfnj_]Zlhf;mfZ`gucdhjZ[ebdklj_fbl_evgh
me_lZ_lijbfZe_cr_f^mgh\_gbb\g_rg_]hgZf_j_gby:^eylh]hqlh[uk^\bgmlvkf_klZly`_euc
nj_]Zllj_[m_lky[hevrhciZjmkb^ebl_evgucijhf_`mlhd\j_f_gb
B\k_`_\g_rg__gZf_j_gb_kgh\b^_gbyg_j_Zebam_l\bjlmZevguck_dlhj\h\k_g_ihijbqbg_
bg_jlghklbufh`_l_kdhevdhm]h^ghdjmlblvk\hckeZc^^Z`_\hkhagZgghfkgh\b^_gbbghwlhgb
�gZrZ]g_ijb[ebabl\Zkdp_eb_eh\lhfqlh\kgh\b^_gbb\g_rg__gZf_j_gb_\uihegy_llhevdh
h^gmnmgdpbxi_j_f_klblv^mrmbah^gh]h\bjlmZevgh]hk_dlhjZ\^jm]hchkg_ijhbkoh^bl
ke_^mxs__jZamfmklZgh\bei_jurdhiZjmkZ^mrb\khhl\_lkl\bbkh`b^ZgbyfbZ\g_rg__
gZf_j_gb_f]gh\_gghi_j_f_klbeh[mfZ`gucdhjZ[ebd\khhl\_lkl\mxsbck_dlhjk_jZ[hlZ
k^_eZgZbfbkkby\g_rg_]hgZf_j_gbygZwlhfaZ\_jr_gZ
j_ZevghklbjZ[hlZ\g_rg_]hgZf_j_gbyg_aZ\_jrZ_lkyh^gbf^mgh\_gb_f_l_jgZf_j_gby^m_l
Znj_]Zl\k_g_^\b]Z_lkykf_klZ?keb_^bgkl\h^mrbbjZamfZ^hklb]gmlhiZjmkmklZgZ\eb\Z_lky\
gm`ghfgZijZ\e_gbb_ebqbgZiZjmkZaZ\bkblhlkl_i_gb_^bgkl\Z_l_jg_fh`_lf]gh\_ggh
i_j_f_klblvnj_]Zl\gm`guck_dlhjIZjZf_ljuwg_j]bbfuke_ggh]hbaemq_gbym`_m^h\e_l\hjyxl
p_e_\hfmk_dlhjmZfZl_jbZevgZyj_ZebaZpbyaZiZa^u\Z_l\ij_`g_fk_dlhj_Ihwlhfm\_l_j
gZf_j_gby^he`_gkh\_jrZlvjZ[hlmijh^he`bl_evgh_\j_fyqlh[uj_Zebah\Zlvp_e_\hck_dlhj
H^gZdh\g_rg__gZf_j_gb_kgh\b^_gbyg_fh`_l\hh[s_k^\bgmlvkf_klZnj_]Zlihlhcijhklhc
ijbqbg_qlh\kgh\b^_gbbmklZgh\e_ghlhevdhi_jurdh[mfZ`gh]hdhjZ[ebdZ\lh\j_fydZdiZjmk
nj_]ZlZm[jZg_l_jgZf_j_gbyi_j_f_sZ_llhevdh[mfZ`gucdhjZ[ebdkgh\b^_gbyZgZnj_]Zl
fZl_jbZevghcj_ZebaZpbb\hh[s_gbdZdg_\ha^_ckl\m_l
IhwlhfmijhdjmldZkeZc^Z\hkg_g_kihkh[kl\m_l^\b`_gbxfZl_jbZevghcj_ZebaZpbbIZjmk^mrb
\kgh\b^_gbbiha\hey_le_lZlv\\bjlmZevghfijhkljZgkl\_ghg_bf__lgbdZdh]hhlghr_gbyd
kh[kl\_ggh^\b`_gbxfZl_jbZevghcj_ZebaZpbb?^bgkl\_ggZynmgdpbykeZc^Z\hkhagZgghf
ijZdlbdm_l_keZc^\hkg_[m^_lb^_Zevgufkj_^kl\hf^eyjZkrbj_gbyahgudhfnhjlZ
GZy\m\Zr_khagZgb_bih^khagZgb_gZoh^blky\ij_^_eZofZl_jbZevgh]hfbjZJZamfm^_j`b\Z_l
nhdmk^mrb\k_dlhj_fZl_jbZevghcj_ZebaZpbbDZdm`_[uehihdZaZghjZgvr_jZamfihklhyggh
dhjj_dlbjm_l\hkijbylb_\khhl\_lkl\bbkmklZgh\e_ggufrZ[ehghfIjhdjmqb\ZykeZc^\
[h^jkl\mxs_fkhklhygbb\ugZkljZb\Z_l_iZjZf_ljufuke_ggh]hbaemq_gbygZg_j_Zebah\Zgguc
k_dlhjaZ\bkbfhklbhlkl_i_gb_^bgkl\Z^mrbbjZamfZiZjmkgZihegy_lky\_ljhf\g_rg_]h
gZf_j_gbybnj_]ZlgZqbgZ_lf_^e_gghbihkl_i_ggh^\b]Zlvky\p_e_\hck_dlhjJZ[hlZ\g_rg_]h
gZf_j_gby[m^_lhkms_kl\eylvky^hl_oihjihdZfZl_jbZevgZyj_ZebaZpbyg_ijb[m^_l\imgdl
gZagZq_gby
b^bl_\q_fjZagbpZ"kgh\b^_gbbjZ[hlZ\g_rg_]hgZf_j_gbyaZ\_jrZ_lkyZgZy\mhgZ
ijh^he`Z_lkykgh\b^_gbbiZjZf_ljuijb\h^ylky\khhl\_lkl\b_f]gh\_gghbwlbf^_eh
dhgqZ_lkyZgZy\mijhp_kkb^_lf_^e_gghbihkl_i_gghDh]^Z\ugZy\maZgbfZ_l_kvijhdjmldhc
keZc^Zm\ZkmklZgh\e_giZjmknj_]ZlZfZl_jbZevghcj_ZebaZpbbb\g_rg__gZf_j_gb_^\b]Z_l
nj_]ZlZg_dhjZ[ebdkgh\b^_gby
Imklv\Zkg_kfmsZ_lkf_ehklvkdhlhjhcybkihevamxijhklu_f_lZnhjuijbhibkZgbb\k_owlbo
keh`guo\hijhkh\kibkd_h[hagZq_gbcjZamfZ\k_jZ\ghg_l[he__ih^oh^ysboZgZeh]bcaZlh
kmlvlZdbfh[jZahfi_j_^Z_lkygZb[he__ykgh
Hdgh\ijhkljZgkl\h\ZjbZglh\dhlhjh_hldju\Z_lky\fhf_gldjZldh\j_f_ggh]hih]jm`_gby
jZamfZ\khghklZ\ey_lnhdmk\hkijbylby\dhgl_dkl_l_dms_]hk_dlhjZfZl_jbZevghcj_ZebaZpbb
IZjmknj_]ZlZ\hdg_\hlebqb_hlh[uqgh]hkgh\b^_gbyhklZ_lky\ih^gylhfkhklhygbb?keb\wlhl
fhf_gl\klZ\blv\hdghkeZc^lhihju\\_ljZ\g_rg_]hgZf_j_gbyk^\bg_lj_ZebaZpbxgZ
agZqbl_evgh_jZkklhygb_Wnn_dlb\ghklvhdgZaZdexqZ_lky\lhfqlh_^bgkl\h^mrbbjZamfZ\
�lZdhfkhklhygbbijhy\ey_lky\gZb\ukr_ckl_i_gbj_fexsbcjZamfhlimkdZ_lk\hcdhgljhevb
\imkdZ_lg_j_Zevgh_\k\hcrZ[ehg\hkijbylbyih^h[ghlhfmdZdwlhijhbkoh^bl\kgh\b^_gbb
IZjmkijbh[j_lZ_lagZqbl_evgu_jZaf_jub\g_rg__gZf_j_gb_^_ckl\m_lkgZb[hevr_ckbehc
L_ogbdZwlZ^hklZlhqghkeh`gZygh\ufh`_l_ihijh[h\ZlvGZqZlvke_^m_lklh]hqlhihklhyggh
h[jZsZlv\gbfZgb_gZbglmblb\gu_ij_^qm\kl\bygZ[ex^ZlvaZkh[hcLh]^Z\uihcf_l_qlh\
l_q_gb_^gyhdghhldju\Z_lky^h\hevghqZklhJZamf\j_fyhl\j_f_gbmklZ_lhlk\h_]hdhgljheyb
[helh\gbbgZg_kdhevdhf]gh\_gbcl_jy_l[^bl_evghklvwlhlfhf_glfh`ghgZf_j_ggh\klZ\blv
qm\kl\Zhkh[ulbbdhlhjh_\uohlbl_bg^mpbjh\ZlvBf_gghqm\kl\ZZg_keh\_kgu_nhjfmebjh\db
Ij_^klZ\vl_qlh[u\uqm\kl\h\Zebdh]^Zbkihegyehkv[uaZ^mfZggh_"Ijhdjmlbl_\]heh\_keZc^
^hklb`_gbyp_ebg_kdhevdhjZaZihlhf\havfbl_ba\k_]hkeZc^Zh^bgbgl_]jZevgucke_ihd
njwcfGZijbf_j\uih^ibku\Z_l_dhgljZdlbqm\kl\m_l_m^h\e_l\hj_gb_Bebmki_rghk^Z_l_
wdaZf_gbij_ih^Z\Zl_ev`f_l\ZfjmdmBebijboh^bl_dnbgbrmi_j\ufbjZaju\Z_l_]jm^vx
e_glmWlhlke_ihdb[m^_llhcnhjfmehcdhlhjmx\ZfgZ^h\klZ\blv\ijbhldju\r__kyhdgh
Njwcffh`ghhaZ]eZ\blvh^gbfkeh\hfgZijbf_jIh[_^Z?klvIhemqbehkvbebdZd\Zf
[hevr_gjZ\blkyWlhlaZ]heh\hd[m^_lkem`blvhihjghclhqdhcnjwcfZ
IhcfZlvhdghljm^ghihlhfmqlhwlh^_eZ_l\ZrjZamfohlvb^j_fexsbcZagZqblhg
ijhkuiZ_lkybhdghkjZam`_aZoehiu\Z_lkyGZ\udbijb^mlkh\j_f_g_fGZ^hbf_lvl\_j^h_
gZf_j_gb_bl_ji_gb_KgZqZeZgm`ghjZajZ[hlZlvnjwcfhsms_gbyj_ZebaZpbbkh[ulbyijb
ijhdjmqb\Zlvwlhlnjwcfqlh[udZdke_^m_lmykgblv^eyk_[y\q_faZdexqZ_lkyblh]h\h_qm\kl\h
Kha^ZlvaZp_idmbgl_]jZevgh_hsms_gb_:ihlhffh`gh[m^_l\fhf_glhldjulh]hhdgZ
f]gh\_ggh\klZ\blv\g_]hnjwcf
M\Zk^he`ghihemqblvkylZdqlh^j_fexsbcjZamf\^jm]hkhagZ_lk\h_khggh_khklhygb_blml`_
\[jZku\Z_lnjwcf\hdgh_s_g_mki_\ijhkgmlvkyhlwlhb[m^_ljZ[hlhc\g_rg_]hgZf_j_gby
ijbhklZgh\d_\gmlj_gg_]hfhgheh]Z
Fgh]hdjZlgu_ohlvb[_amki_rgu_ihiuldbihkl_i_gghknhjfbjmxlijb\uqdmb\ZrjZamf
gZmqblky\[jZku\Zlvnjwcf\hdghfZrbgZevghKfukenjwcfZdZdjZabaZdexqZ_lky\lhfqlh
jZamf^he`_gmki_lv_]hZdlb\babjh\ZlvZ\lhfZlbq_kdbg_mki_\ijh[m^blvky
H^gZdh_kebl_ogbdZnjwcfh\\Zf^Z_lkyk[hevrbfljm^hfg_jZkkljZb\Zcl_kvbhklZ\vl___\
�ihdh_ZggZyl_ogbdZijb\h^blkya^_kvebrv\dZq_kl\_bgnhjfZpbb?kebkjZamg_ihemqZ_lky
agZqbl\Zfwlhbg_gm`ghJZ[hlZcl_kh[uqgufbkeZc^ZfbbaZgbfZcl_kv\bamZebaZpb_cijhp_kkZ
ex[hfkemqZ_[m^_l\_kvfZihe_aghijbh[j_klbijb\uqdmh[jZsZlv\gbfZgb_gZhdgZ?keb\u
gZmqbl_kveh\blvfhf_glhldjulh]hhdgZbglmblb\gu_haZj_gby[m^mlihk_sZlv\Zk\k_qZs_
J_axf_
JZamfbf__l\hexghg_kihkh[_ghsmlblv\g_rg__gZf_j_gb_
�mrZkihkh[gZhsmlblv\g_rg__gZf_j_gb_ghg_bf__l\heb
?^bgkl\h^mrbbjZamfZih^qbgy_l\he_\g_rg__gZf_j_gb_
ZrZ^mrZgbq_fg_om`_q_fm^jm]bou^hklhcgu\k_]hkZfh]hemqr_]h
ubf__l_\k_qlhg_h[oh^bfhZfhklZ_lkylhevdhwlbf\hkihevah\Zlvky
A\_a^ujh`^ZxlkykZfhklhyl_evghGhaZ`b]ZxlbofZylgbdb
FZylgbdbkdju\ZxlnZdlqlhmgbdZevgu_kihkh[ghklbbf__ldZ`^ucq_eh\_d
�IjZ\beh_eZcdZdykha^Z_lh[s_ijbgylu_kl_j_hlbiufZylgbdh\
MdZ`^hc^mrb_klvk\hcbg^b\b^mZevguca\_a^guck_dlhj
?kebjZamfiha\hebl^mrZkZfZgZc^_lk\hck_dlhj
Iha\hevl_k_[_^_jahklvgZie_\ZlvgZkl_j_hlbiufZylgbdh\
Iha\hevl_k_[_^_jahklvih\_jblv\[_a]jZgbqgu_\hafh`ghklbk\h_c^mrb
Iha\hevl_k_[_^_jahklvbf_lvijZ\hgZk\hx\_ebdhe_igmxbg^b\b^mZevghklv
JZ^hklvhklZ\vl_k_[_Z]hj^hklvhl^Zcl_:g]_em
Ih\_^_gb_bfukebq_eh\_dZh[mkeh\e_gu_]haZ\bkbfhklvxhlfZylgbdh\
�_j`bl_k\hx\Z`ghklvgZfbgbfZevghfmjh\g_b^_ckl\mcl_hkhagZggh
G_ijb^Z\Zcl_gbq_fmba[ulhqgh\Z`gh_agZq_gb_
ZrZ\Z`ghklvgm`gZg_\ZfZfZylgbdZf
G_mkbebybg_klhcdhklvZhkhagZggh_gZf_j_gb_^_j`Zlv\Z`ghklvgZgme_
Nj_ce_oZjZdl_jbam_lbg^b\b^mZevgmxkmsghklv^mrbq_eh\_dZ
JZamf\ih]hg_aZqm`bfbklZg^ZjlZfb\k_[hevr_hl^Zey_lkyhl^mrb
GZkljhb\jZamfgZnj_ce_^mrb\uh[j_l_l_fgh`_kl\hkdjuluo^hklhbgkl\
khklhygbb_^bgkl\Z^mrZih_lZjZamfm^h\e_l\hj_gghihlbjZ_ljmdb
JZamf^mfZyhkj_^kl\ZoklZ\blnZlZevgucdj_klgZljm^gh^hklmighcp_eb
Iha\heblvk_[_bf_lv]eZ\gh_mkeh\b_bkiheg_gby`_eZgby
G_\_jvl_gbdhfmdlhijbau\Z_l\Zkbaf_gblvk_[y
�bkdhfnhjlijhy\ey_lkydZdly]hklgh_[_kihdhckl\h[j_fym]g_l_gghklv
�mr_\gucdhfnhjlg_y\ey_lkyh^ghagZqguf^Z
�mr_\guc^bkdhfnhjly\ey_lkyh^ghagZqgufg_l
JZafureyyhp_ebg_^mfZcl_h__ij_klb`ghklbg_^hklmighklbbkj_^kl\Zo__^hklb`_gby
h[jZsZcl_\gbfZgb_lhevdhgZkhklhygb_^mr_\gh]hdhfnhjlZ
:nnbjfZpby^he`gZkhijh\h`^Zlvkykhhl\_lkl\mxsbfbqm\kl\Zfb
Hl^_evgZyZnnbjfZpby^he`gZ[ulvihablb\ghcbmadhgZijZ\e_gghc
GZijZ\eycl_ZnnbjfZpbxgZijbqbgmZg_gZke_^kl\b_
Nhjfmebjmcl_ZnnbjfZpbx\gZklhys_f\j_f_gb
Dh]^Zj_rbfhklvbf_lvebr_gZ`_eZgbybf_lvfZylgbdmg_aZqlh\ZkaZp_iblv
ukihdhcghbg_gZklZb\Zy[_j_l_k\h_dZdihqlmbaysbdZ
�=eZ\Z,9P?EBB?JB
MdZ`^h]hq_eh\_dZ_klvk\hykl_aygZdhlhjhchgh[j_l_lih^ebggh_kqZlv_GhdZd__gZclb"u
magZ_l_dZdwlh^_eZ_lky:dZd^hklbqvihklZ\e_gghcp_eb\_^v`_eZgbyg_\k_]^Zkhhl\_lkl\mxl
\hafh`ghklyf"Zfij_^klhblm[_^blvkyqlh\Zrb\hafh`ghklbh]jZgbq_gulhevdh\Zrbf
gZf_j_gb_faeZfu\ZyaZfdbkl_jbhlbih\\uhldju\Z_l_^\_jbdhlhju_jZgvr_dZaZebkv
g_ijbklmigufb
DZd\u[bjZlvk\hb\_sb
aeZfu\Zykl_jbhlbiu\uhldju\Z_l_^\_jb
wlhc]eZ\_fuih]h\hjbfhlhfdZdhlebqZlvih^ebggu_mklj_fe_gby^mrbhleh`guop_e_c
dhlhju_kiehrvbjy^hfiulZxlkygZ\yaZlvgZffZylgbdbIjh[e_fZkhklhbl\lhfqlheh`gZy
p_evg_kfhljygZk\hxijb\e_dZl_evghklvg_ijbg_k_lebqgh\Zfgbq_]hdjhf_jZahqZjh\Zgby
ih]hg_aZeh`ghcp_evx\ueb[hgbq_]hg_^h[v_l_kvbaZljZq_ggu_\Zfbmkbebyihc^mlgZdhjf
fZylgbdZfeb[h^hklb]gm\p_ebm[_^bl_kv\lhfqlhwlh\h\k_g_gm`ghKlhblebmimkdZlv
mgbdZevgucrZgk^Zgguc`bagvxbljZlblv^jZ]hp_ggh_\j_fygZbkijZ\e_gb_hrb[hd"G_kfhljy
gZlhqlh`bagvdZ`_lky^ebgghchgZhq_gv[ukljhbg_aZf_lghijhoh^blIhwlhfmg_h[oh^bfh
gZmqblvkygZoh^blvbf_ggh\Zrbp_ebdhlhju_ijbg_kmlkqZklv_ebqgh\Zf
Fg_[ug_ohl_ehkvgZqbgZlvwlm]eZ\mkl_hjbbugZ\_jghblZdm`_mklZebhlkeh`guo
l_hj_lbq_kdboh[hkgh\ZgbcYklZjZekyihf_j_\hafh`ghklbh[e_]qblvly`_eh\_kghklvbaeh`_gby
gh[hxkvqlhfg_wlhg_\k_]^Zm^Z\ZehkvQlhih^_eZ_rv\hijhkuaZljhgmlug_hj^bgZjgu_Z
\u\h^ubih^Z\ghhr_ehfeyxsb_ZrjZamfgbdh]^Z[ug_ijbgye\k_jv_ab^_bLjZgk_jnbg]Z
_keb[uyg_ijb\_eohlvdZdh_gb[m^vh[hkgh\Zgb_GhkZfh_keh`gh_m`_ihaZ^bbwlm]eZ\my
gZqgmk\hijhkh\ijbdeZ^gh]hoZjZdl_jZ
GZb[he__yjdbfbijhklufijbf_jhfb\lh`_\j_fylj_gbjh\dhckihkh[ghklbhij_^_eylvk\hb
p_eby\ey_lkyihbkdg_h[oh^bfhch^_`^ukihfgbl_[u\ZebkemqZbdh]^Z\uihdmiZeb\jh^_[u
ih^oh^ysmx\_svZihlhfhdZau\ZehkvqlhhgZ\Zfi_j_klZ_lgjZ\blvkybebg_b^_lbebk
^_n_dlhf:[u\Zeh\um\b^_eb\_svkjZam[_adhe_[Zgbcdmibebb^h\hevgu_xihk_c^_gv
JZagbpZf_`^mwlbfb\_sZfb\lhfqlhi_j\Zybagboqm`ZyZ\lhjZy\ZrZ
I_j\Zy\_svdhlhjZydZaZeZkv\Zfijb\e_dZl_evghc[ueZij_^gZagZq_gZ^ey^jm]h]hq_eh\_dZ
_s_g_agZqblqlhhgZihc^_l\ZfBwlhg_g_^hklZlhdl_eZZ^hklhbgkl\hHq_gviehoh[ulv
fZg_d_ghfgZdhlhjhf\k_ohjhrhkfhljblkyKbevgh_\i_qZle_gb_ijhba\h^blg_h[s_ijbgylZy
djZkhlZZm^Zqghih^q_jdgmlZybg^b\b^mZevghklv
AgZx\k_wlhb[_af_gyohjhrhba\_klghGh\u^he]hoh^bl_ihfZ]ZabgZfbfmqZ_l_kvg_agZy
qlh`_dmiblvAgZgb_nZkhgh\qm\kl\hfh^u^Z`_ohjhrbc\dmkg_ihfh]ZxlIhke_^he]bo
�ihbkdh\\u\k_jZ\ghg_kh\k_fm^h\e_l\hj_guijbh[j_l_gghc\_svxeylh]hqlh[u\k_]^Z
gZoh^blvbf_gghlhqlh\Zfgm`ghg_h[oh^bfhgZmqblvkyhlebqZlvk\hb\_sbhlqm`boDZd`_wlh
^_eZ_lky"ug_ih\_jbl_gZkdhevdhijhklh
hi_j\uogbdh]^Zg_fmqZcl_kvijh[e_fhc\u[hjZA^_kvy\ghgZjmrZ_lkyjZ\gh\_kb_Q_f
[hevr_\ugZijy]Z_l_kvihwlhfmih\h^ml_fom`_[m^_lj_amevlZlG_gm`gh^he]hjZa]ey^u\Zlv
\_sbbZgZebabjh\Zlvbo^hklhbgkl\Zbg_^hklZldbJZamfg_^he`_gmqZkl\h\Zlv\\u[hj_ihlhfm
qlhjZamfb_]hfukebwlhg_\uZgZe_lhl\ebygbyfZylgbdh\Ijhklhoh^bl_bkfhljbl_dZdgZ
\uklZ\d_gbhq_fg_^mfZy
�KgZqZeZmykgbl_k_[_\h[sboq_jlZoqlh[u\Zfohl_ehkvijbh[j_klb_lZebij_^klZ\eylvg_
h[yaZl_evgh?^bgkl\_ggufhibkZgb_f^he`_g[ulv\b^h^_`^uGZijbf_j_keb\Zfgm`ghiZevlh
ijhklhihklZ\vl_k_[_p_ev\u[jZlviZevlhb[hevr_gbdZdboebrgbomkeh\bcImklv\_sv
\u[bjZ_l\ZrZ^mrZhgZ]hjZa^h[eb`_dlhfmqlh\u_klvgZkZfhf^_e_HgZg_mimklblgb
fZe_cr_c^_lZebbh[yaZl_evgh\h\j_fymdZ`_lgZijZ\bevgmx\_svumagZ_l_h[wlhfkjZamdZd
lhevdhkj_^bfgh`_kl\Z\_s_cm\b^bl_Zkdhj__ihqm\kl\m_l_lmdhlhjZy\gmrZ_lhkh[_ggmx
kbfiZlbx
?s_jZaih^q_jdb\Zxg_gm`ghZgZebabjh\Zlvihq_fm\_sv\ZfkbfiZlbqgZHgZijhklhgjZ\blkyb
\k_ijhg__fh`ghkdZaZlvWlhlhqlhgm`ghudmibl___[_ajZa^mfbc
�Z`__keb\um`_^he]hbs_l_bg_fh`_l_gZclbg_khfg_\Zcl_kv\dZdhflhfZ]Zabg__klv\ZrZ
\_svG_\lj_lv_flZd\^_kylhfHgZl_ji_eb\h`^_llZdqlhb\uijhy\bl_l_ji_gb_g_f_qbl_kv
g_fmqvl_k_[ykhfg_gbyfbbg_mij_dZcl_k_[y:qlh[um\_j_gghklv[ueZZ[khexlghcy\Zf
jZkdjhxk_dj_lhlebqbyqm`hc\_sbhl\Zr_cWlhlZd`_ijhklhdZdbgZ^_`gh
DZdym`_kdZaZe\ijhp_kk_\u[hjZg_ke_^m_l^mfZlvh^hklhbgkl\Zobg_^hklZldZo\_s_cGh\hl
gZklZefhf_gldh]^ZgZ^hkdZaZlvijh^Z\pmk\h_^Zbebg_lwlhlfhf_gl\uhq_gvkeZ^dh
kibl_^Z`__keb\ZfdZ`_lkyqlhwlhg_lZdHkh[_gghdj_ihdkhg\lhfkemqZ__kebjy^hf
ijh^Z\_pbeb\ZragZdhfucqlhlh]h\hjblgZkq_l\_sb
lh\j_fydZd\uijbgbfZ_l_j_r_gb_jZ[hlZ_llhevdh\ZrjZamfHgZgZebabjm_l^hklhbgkl\Zb
g_^hklZldb\ukljZb\Z_lk\hxdhgp_ipbxlZdqlh[uhgZ[ueZjZpbhgZevghcbm[_^bl_evghcZ
aZh^ghijbkemrb\Z_lkydfg_gbxhdjm`ZxsboJZamfgZklhevdhih]ehs_gwlbfijhp_kkhfqlhgZ
qm\kl\Z^mrb\gbfZgbykh\k_fg_h[jZsZ_lwlhfkfuke_jZamfdj_idhkibl
hlbimklvg_f_rZcl__fm^hl_oihjihdZhgg_ijbf_lj_r_gb_Gh\hlj_r_gb_ijbgylhwlhl
fhf_glgbdh]hg_kemrZcl_ijhkgbl_kvbhl^Zcl_k_[_hlq_ldZdb_qm\kl\Z\ubkiulu\Zebdh]^Z
j_r_gb_[uehijbgylh"Khklhygb_^mr_\gh]hdhfnhjlZihdZ`_lhlghr_gb_^mrbdj_r_gbx
jZamfZ
��mr_\gucdhfnhjldZd\uagZ_l_g_fh`_l^Zlvh^ghagZqgh]hhl\_lZmrZg_\k_]^ZlhqghagZ_l
q_]hhgZohq_lblh`_fh`_ldhe_[Zlvky?keb\_sv\ZfihgjZ\beZkvki_j\h]h\a]ey^Zb\uwlh
ZgZebabjh\Zlvbh[hkgh\u\Zlv\u[hj?keb\j_amevlZl_ZgZebaZjZamflh`_kdZaZe^ZagZqbl
\_sv\ZrZGh_keb\uj_rbebdmiblv\_svg_ihlhfmqlhhgZ\ZfihgjZ\beZkvki_j\h]h\a]ey^ZZ
ihlhfmqlh__dmiblvp_e_khh[jZaghlh]^Zke_^m_lhkh[hh[jZlblv\gbfZgb_gZfZe_crbc
�^bkdhfnhjlmrZ\k_]^ZagZ_llhqghq_]hhgZg_dhq_l
?kebdhe_[e_l_kv_kebohlvqlhgb[m^v\wlhc\_sbm\Zk\uau\Z_le_]dh_[_kihdhckl\hbeb
g_m^h[kl\h_kebijh[_]Z_le_]dZyl_gvkhfg_gbybebm]g_l_gbywlhqm`Zy\_svJZamf[m^_l
m]h\Zjb\Zlv\ZkbdjZkhqghjZkibku\Zlv\k_^hklhbgkl\Z?keb\uihcfZebk_[ygZlhfqlh
m]h\Zjb\Z_l_k_[yiulZ_l_kvm[_^blvqlhwlh\Zfb^_lbihnZkhgmbihjZaf_jmkjZam`_
fh`_l_[_akh`Ze_gbyhl[jZku\Zlvwlm\_svhgZg_\ZrZ
H^ghagZqgucdjbl_jbc\u[hjZaZdexqZ_lky\h^ghcijhklhcnjZa__kebijboh^blkyk_[y
m]h\Zjb\ZlvagZqbl\_svqm`ZyAgZcl__hr\_sv\ZrZ\Zfg_ijb^_lkyk_[ym]h\Zjb\Zlv
GmbgZdhg_pklhbleb\ijhp_kk_\u[hjZijbkemrb\Zlvkydfg_gbx^jm]bo"Y^mfZxg_klhbl
Gbdlhdjhf_\ZkkZfbog_kfh`_l\u[jZlvbf_ggh\Zrm\_sv?kebhgZihgjZ\beZkv\Zf
[_ah]h\hjhqghfh`_l_[ulvZ[khexlghm\_j_guqlh^jm]b_m\b^_\__m\Zkijb^ml\\hklhj]
Hp_gZoyfh]mkdZaZlvlhevdhh^gh\ZrZ\_sv\h\k_g_h[yaZl_evghe_`bl\^hjh]bofZ]ZabgZoGh
_kebm`gZlhihrehLjZgk_jnbg]ihfh`_lm[jZlv^_g_`gmxijh[e_fmba\Zr_c`bagb?keb\u
hij_^_ebl_k\hxp_evb[m^_l_^h[b\Zlvky__Zg_^_g_]lh]^Z^_gv]bijb^mlkZfbijbq_f\
ba[uld_
DZd\b^bl_ijhp_kk\u[hjZ\_sbho\Zlu\Z_l\k_hkgh\gu_ijbgpbiuLjZgk_jnbg]Zuoh^bl_ih
fZ]ZabgmdZdih\uklZ\d_ijhklhgZ[ex^Z_l_bg_klZ\bl_k_[_aZ^Zqmh[yaZl_evghqlhlhgZclb
Ke_^h\Zl_evghhldZau\Z_l_kvhl`_eZgby^hklbqvp_ebukihdhcghhkhagZ_l_qlh\ZrZ\_sv\Zk
]^_lh^h`b^Z_lkyb\ulhqghagZ_l_dZd__hlebqblvhlqm`hcAgZqbl\Z`ghklvgZfbgbfZevghf
mjh\g_uijhkuiZ_l_kvkjZamihke_lh]hdZdj_r_gb_ijbgylhbhl^Z_l_k_[_hlq_ldZd\k_
ijhbkoh^behIhemqZ_lkyqlh\u^_ckl\m_l_hkhagZgghbkZfbhij_^_ey_l_kp_gZjbcb]ju
IjbgbfZyhdhgqZl_evgh_j_r_gb_\uiheZ]Z_l_kvgZkhklhygb_^mr_\gh]hdhfnhjlZBg_
hrb[_l_kvihlhfmqlh_klvgZ^_`gZyhihjZ\wlhfau[dhffbj__^bgkl\h^mrbbjZamfZGmb
gZdhg_p\ugZfgh]hmijhklbl_k_[_aZ^Zqm_kebg_[m^_l_aZgbfZlvky`_kldbfieZgbjh\Zgb_f
k\yau\Zlvk_[yh[yaZl_evkl\Zfbbmijyfh]gmlvk\hxebgbxZ[m^_l_^h\_jylvl_q_gbx\ZjbZglh\
@bagvwlhe_]dbcijZa^gbd_keb_]hk_[_iha\heblvKihdhcghbg_gZklZb\Zy[_jbl_k\h_
Gm\hll_i_jvm\Zk_klvijhklZybfhsgZyl_ogbdZFh`_l_kihdhcghhlijZ\eylvky\fZ]Zabgb
^Z`__keb\wlhl^_gvgbq_]hg_dmibebagZqbl\um[_j_]ebk_[yhlqm`hc\_sbu[m^_l_
kihdhcgubm\_j_gu\k_[_ihlhfmqlhagZ_l_qlh\ZrZ\_sv]^_gb[m^ve_`blb^h`b^Z_lkyu__
g_ij_f_gghgZc^_l_=eZ\gh_g_aZ[ulvqlhi_j_^l_fdZdhl\_lblv^Zbebg_lgZ^h
ijhkgmlvkybhl^Zlvk_[_hlq_lhk\hbohsms_gbyo
kemqZ_dh]^Z\u\u[bjZ_l_h^_`^mg_^eyk_[yZgZijbf_j^eyj_[_gdZ^ZggZyl_ogbdZg_
jZ[hlZ_l_jg__hgZjZ[hlZ_lghm`_g_klZdhclhqghklvxZrZ^mrZg_kfh`_l\u[jZlv\_sv
ij_^gZagZq_ggmx^jm]hfmIhwlhfma^_kvhklZ_lkyjmdh\h^kl\h\Zlvkylhevdhkhh[jZ`_gbyfb
�ijZdlbqghklbGh\lh`_\j_fyij_^hklZ\vl_j_[_gdm\hafh`ghklv\u[jZlv\_svkZfhfm_lb\
hlebqb_hl\ajhkeuomf_xlgZoh^blvk\hb\_sb
Dhg_qghwlZl_ogbdZijbf_gbfZg_lhevdh^eyh^_`^ughb\ex[hf^jm]hfkemqZ_dh]^Z
\u^_j`bl_\jmdZo\ZrZ
DZd^bdlh\Zlvfh^m
:\uohlbl_kZfbklZlvaZdhgh^Zl_e_ffh^u"_^vjZgvr_hklZ\Zehkvebrvh[jZsZlv\gbfZgb_gZ
lhdZdh^_\Zxlky^jm]b_bklZjZlvkyb^lb\gh]mkfh^hcGh\Zfg_ijboh^behkvaZ^mfu\Zlvkydlh
wlmfh^mkha^Z_l"LZd\hlfh^Zjh`^Z_lkyg_\kZehgZo\_^msbodmlxjv_hgb__lhevdh
ih^o\Zlu\ZxlGh\u_\_ygbyfh^ukha^Zxlkyex^vfbhlghkbl_evghk\h[h^gufbhlfZylgbdh\Wlb
ex^bjmdh\h^kl\mxlkylhevdhk\hbfbg_aZ\bkbfufbkm`^_gbyfbbij_^ihql_gbyfbihwlhfm
klZgh\ylkyaZdhgh^Zl_eyfbfh^uHgbh^_\ZxlkylZddZdbfih^kdZau\Z_lk_j^p_bihiZ^Zxl\
y[ehqdhIhlhfwlZb^_yih^f_qZ_lky^jm]bfbih^o\Zlu\Z_lkybkihglZgghjZkijhkljZgy_lky
?kebke_ihke_^h\Zlvfh^_fh`ghhkgh\Zl_evghbamjh^h\Zlvk\hc\g_rgbc\b^?keb\u
ihgZ[ex^Z_l_lhh[gZjm`bl_we_]Zglguoex^_ch^_luokh\_jr_gghg_ihfh^_AZlhkjZam\b^gh\
wlhfqlhlh_klvbgbdhfm\]heh\mg_ijb^_lh[\bgblvbo\g_fh^ghklbBgZh[hjhlkiehrvb
jy^hf\klj_qZxlkykms_kl\ZjZah^_lu_ih\k_cfh^_ghgZgbo`Zedhkfhlj_lvihlhfmqlhwlhbf
kh\k_fg_b^_lIh^jZ`Zl_ebke_ihb^mlihimlb\gmlj_gg_]hgZf_j_gbydqm`hcp_eb
hij_^_e_gghcfZylgbdhffh^uHgbg_aZ^mfu\Zxlkyhk\hboij_^ihql_gbyobih^qbgyxlky
ijZ\bemfZylgbdh\^_eZcdZdyA^_kvohq_lky\kihfgblvnjZgpmakdmxih]h\hjdmG_[hcky
\u]ey^_lvg_fh^guf[hcky\u]ey^_lvkf_rguf
g_rgyyklhjhgZfh^uwlhklbevZ\gmlj_ggyykmsghklvwlhlhqlhb^_lbf_ggh\Zf\
dhgl_dkl_^Zggh]hklbeyG_h[oh^bfhlhevdhq_ldhk_[_ij_^klZ\eylvq_]h\uohlbl_\u]ey^_lv
fh^ghbeb\u]ey^_lvwe_]Zglgh"Wlhg_h^ghblh`_:qlhih\Zr_fmemqr_"Fh`gh\ujy^blvky
^Z`_kh\k_fg_\^mo_k\h_cwihob\dZdh_gb[m^v`mldh_j_ljhGh_kebwlh\Zr_\k_mfjmlhl
aZ\bklb
um`_gZ\_jgh_^h]Z^Zebkvqlhke_^h\Zgb_fh^__klvg_qlhbgh_dZdmqZklb_\b]j_fZylgbdZ
fh^u_ygbyfh^u[ukljhihy\eyxlkyb[ukljhbkq_aZxlWlhh^gbbakZfuog_^he]h\_qguo
fZylgbdh\G_lgbq_]hkljZrgh]h_keb\uhdZaZebkvih^_]h\ebygb_f=eZ\gh_qlh[u\uwlh
ihgbfZebbba\e_dZebbafh^u\u]h^m^eyk_[yZg_ijhklhhl^Z\Zeb_c^Zgv
&#xu;&#x[_;
&#xij;&#xh[;&#xe_;&#xfh;&#x`_;&#xl_;&#xk;&#xha;&#x^Z;&#xlv;&#xk;&#xh; ;Z;&#xyl;&#xgb; ;h;&#x^u;&#x;u[_aijh[e_ffh`_l_kha^Zlvk\hcfZylgbdfh^u_eZ_lkywlhhq_gvijhklhZfg_h[oh^bfh
hl\_jgmlvkyhlfZylgbdh\bih\_jgmlvkydk_[_IhklZ\vl_k_[_p_ev\u]ey^_lvbgl_j_kghb
we_]ZglghDhgdj_lbabjh\Zlvgbq_]hg_gm`ghIjhklhoh^bl_ihfZ]ZabgZfbijbkfZljb\Zcl_kvd
\_sZf\khhl\_lkl\bbk\ur_ijb\_^_gghcf_lh^bdhcAZ[m^vl_ijhl_dmsmxfh^mH[jZsZcl_
\gbfZgb_lhevdhgZqm\kl\Zdhlhju_\ubkiulu\Z_l_dh]^Zkfhljbl_gZ\_svHldexqbl_k\hc
ZgZeblbq_kdbcZiiZjZlI_j_klZgvl_^mfZlvkjZ\gb\ZlvbjZkkm`^Zlv\hh[s_DZdlhevdh\u
ihcfZebk_[ygZlhfqlhiulZ_l_kvjZkkm`^ZlvbZgZebabjh\ZlvkjZamij_djZsZcl_wlhl
[_kihe_agucijhp_kkKemrZcl_r_e_klmlj_ggboa\_a^
�Kdhj__\k_]hkjZamm\Zkgbq_]hg_ihemqblkyZcl_k_[_g_hij_^_e_ggh_\j_fybhldZ`bl_kvhl
`_eZgbyj_Zebah\Zlvk\hxp_ev_^v_kebm\Zkgbq_]hg_\uc^_l\ugbq_]hbg_ihl_jy_l_
Hk\h[h^bl_k_[yhlh[yaZgghklb^h[blvkyp_ebK[jhkvl_\Z`ghklvbhlimklbl_o\ZldmIjhklh
�oh^bl_b]eZa_cl_gZ\_sbijbf_jycl_bojZ^bex[hiulkl\Zh\_jvl_kvl_q_gbx\ZjbZglh\
Ihe_agh[m^_lh^gh\j_f_gghdjmlblv\]heh\_keZc^\Zr_cp_ebH^gZdhwlhg_^he`gZ[ulv
dhgdj_lgZydZjlbgZhlhfdZd\u\u]ey^bl_KeZc^^he`_gkhklhylvbahsms_gbbdhlhju_\u
HldZ`bl_kvhl`_eZgbygZclbqlhgb[m^v\uqmjgh_bajy^Z\hg\uoh^ys__WdkljZhj^bgZjghklv
\h\k_g_y\ey_lky]ZjZglb_cmki_oZIh\_jvl_\ZfblZdij_^klhblk^_eZlv^eyk_[yg_h`b^Zggu_
hldjulbyKimklyg_dhlhjh_\j_fy\uh[yaZl_evghh[gZjm`bl_dZdh_gb[m^vhjb]bgZevgh_
k\h_h[jZagh_j_r_gb_DZdlhevdh_^bgkl\h^mrbbjZamfZ[m^_l^hklb]gmlhlhbkiulZ_l_gbkq_f
g_kjZ\gbfh_qm\kl\hWlh[m^_lkf_kvm^b\e_gbyb\hklhj]ZukjZamwlhihcf_l_ghg_kdZ`_l_
k_[_Wlhlhqlhgm`ghZfaZohq_lky\hkdebdgmlvqlhlh\jh^_G_fh`_l[ulvH[Ze^_lv
hllZd\hlZrb\hafh`ghklbh]jZgbq_gulhevdhkh[kl\_ggufgZf_j_gb_f
K_dj_lmki_oZaZdexqZ_lky\lhfqlh\uhk\h[h^bebkvhl\ebygbyfZylgbdh\bihrebk\h_ckl_a_c
:qlh^_eZxlfZylgbdbdh]^Z\b^ylqlhgZg_[hkdehg_\hkoh^blgh\Zya\_a^Z"DZd\Zfba\_klghba
ij_^u^ms_c]eZ\uhgb__aZ`b]ZxlBfijhklh[hevr_gbq_]hg_hklZ_lkydZdk^_eZlvba\Zk
a\_a^mlh_klvk\h_]hnZ\hjblZFZylgbdbklj_fylky\k_^_j`Zlvih^dhgljhe_fihwlhfmhgb\Zf
^Z`_ihfh]ml:_kebih\_a_l\ukha^Z^bl_k\hcfZylgbdbklZg_l__]hnZ\hjblhf
k_kdZaZggh_dhg_qghhlghkblkyg_lhevdhdh^_`^_L_`_ijbgpbiufh`ghijbf_gylvdh\k_fm
qlh\u^_eZ_l_WlhjhkdhrgZyijb\be_]by[ulvkh[hcBwlhdZdjZalZijb\be_]bydhlhjmx
fh`_lk_[_iha\heblvdZ`^ucGh\hlhl\Z`b\ZxlkygZwlhebrv_^bgbpuIjbqbgZa^_kvebrv\
h^ghfkbevgZyaZ\bkbfhklvhlfZylgbdh\Bfgm`guihkemrgu_fZjbhg_ldbZg_k\h[h^gu_
ebqghklbHklZ_lkylhevdhihgylvwlhhk\h[h^blvkyhlg_gm`gh]h\ebygbybklZlvkh[hc
�jm]bfbkeh\Zfb\ZrjZamf^he`_g\g_klb\kibkhdk\hboh[hagZq_gbclZdmxijhklmxbklbgm
dZ`^uc\eZ^__l^jZ]hp_ggufkhdjh\bs_fmgbdZevghklvxk\h_c^mrbDZ`^ucq_eh\_dghkbl\
k\h_fdZjfZg_dexqdmki_ombl_fg_f_g__g_ihevam_lkywlbfImklv\ZrjZamf\havf_l^mrmaZ
jmqdmih\_^_l__\fZ]Zabgbiha\hebl_ckZfhc\u[jZlvb]jmrdm?^bgkl\h^mrbbjZamfZlZdZy
j_^dhklvqlhwlhfh`gh[md\Zevgh\u]h^ghijh^Z\Zlvk_r_^_\judmevlmjubbkdmkkl\Zkmlv
ijhy\e_gbywlh]h_^bgkl\ZA\_a^uklZgh\ylkya\_a^Zfblhevdhihlhfmqlhex^_cbgl_j_km_llh
q_]hbfkZfbfg_o\ZlZ_l_^bgkl\Z^mrbbjZamfZ
Qm`b_p_eb
�hkboihjfujZkkfZljb\Zeb\g_rgbcfbj^eyq_eh\_dZdZdijhkljZgkl\h\ZjbZglh\kk_dlhjZfb
k\yaZggufb\ebgbb`bagb?kebiZjZf_ljuwg_j]bbfuke_ggh]hbaemq_gbyq_eh\_dZkh\iZ^Zxlk
iZjZf_ljZfbk_dlhjZlh]^Zk_dlhj\hiehsZ_lky\fZl_jbZevghcj_ZebaZpbbH^gZdhbkZfq_eh\_d\
wg_j]_lbq_kdhfieZg_ij_^klZ\ey_lkh[hcbg^b\b^mZevgmxkmsghklvbf_xsmxk\hcmgbdZevguc
ki_dljbaemq_gbyDZ`^ucbg^b\b^bf__l\ijhkljZgkl\_\ZjbZglh\k\hbebgbb`bagbgZb[he__
ih^oh^ysb_^eynj_ce__]h^mrb
GZk\hboebgbyo`bagbq_eh\_d\klj_qZ_lfbgbfmfij_iylkl\bcb\k_h[klhyl_evkl\Z
kdeZ^u\Zxlky\_]hihevamNj_ce_^mrbq_eh\_dZm^Zqgh\ibku\Z_lky\k\hxebgbx`bagbbe_]dh
^hklb]Z_lk\h_cp_ebLhqghlZd`_jh^ghcdexqe_]dhih\hjZqb\Z_lky\aZfd_bhldju\Z_laZi_jlmx
^\_jvGZfg_lg_h[oh^bfhklblhqghagZlvihq_fmbdZd\k_wlhijhbkoh^blBf__lagZq_gb_lhevdh
kZfnZdlqlhdZ`^ucq_eh\_dbf__lk\hxkl_ax?kebq_eh\_db^_ldk\h_cp_ebq_j_ak\hx^\_jvm
g_]h\k_kdeZ^u\Z_lky[eZ]hihemqgh
ijhlb\ghfkemqZ__kebq_eh\_dk\_jgmekhk\h_c^hjh]bgZg_]hk\Zeb\Zxlky\k_\hafh`gu_
�gZiZklbb`bagvij_\jZsZ_lky\kiehrgmx[hjv[maZkms_kl\h\Zgb_ey^mrbwlhgZklhysZy
ljZ]_^by_^v\ujZkkljZb\Z_l_kv_kebgZ\uoh^gu_^gb\u^Z_lkyiehoZyih]h^Z"Fh`_l_k_[_
�mrZ\b^bldZdjZamfm\e_q_ggucfZylgbdZfbehfZ_lk_[_\kx`bagvghhgZg_fh`_lgbq_]h
baf_gblvHg\klmiZy\wlhlfbjg_agZ_lq_ldhqlhgZ^h^_eZlvq_]hohl_lvdq_fmklj_fblvky
�mrZ_keblhqghg_agZ_llhihdjZcg_cf_j_^h]Z^u\Z_lkyghjZamf__g_kemrZ_lFZylgbdblml
`_[_jmljZamf\h[hjhlgZ\yau\Zy_fmk\hbp_ebbijZ\beZb]juHgbaZklZ\eyxlex^_c\u[bjZlv
qm`b_p_ebblheiblvkymqm`bo^\_j_cKeZ[u_ihiuldb^mrbih\ebylvgZjZamfgbdq_fmg_
ijb\h^ylgZklhevdhkbevgh\ebygb_fZylgbdh\
Fgh]bfbagZkk^_lkl\Z\gmrZebfukevhlhfqlhmki_oZfh`gh^hklbqvlhevdhmihjgufljm^hf
:_s_gZ^hgZklhcqb\hb^lbdk\h_cp_ebij_h^he_\Zyij_iylkl\byH^ghbakZfuo[hevrbo
aZ[em`^_gbckhklhbl\lhfqlhaZkqZklv_gZ^h[hjhlvkyijhy\blvgZklhcqb\hklvmihjkl\h
ij_h^he_lvfgh`_kl\hij_iylkl\bc\h[s_faZ\h_\Zlvk\h_f_klhih^khegp_fWlhhq_gv
\j_^hghkguceh`guckl_j_hlbi
�Z\Zcl_jZa[_j_fkydZdbfh[jZahfhgknhjfbjh\ZekyQ_eh\_dh[uqghihiZ^Z_lih^\ebygb_
fZylgbdh\bk\hjZqb\Z_lkhk\h_ckl_ab?kl_kl\_ggh\lZdhfkemqZ_gZ_]himlbgZ]jhfh`^Z_lky
fgh`_kl\hij_iylkl\bcGhq_eh\_dohq_l^h[blvkykqZklvyihwlhfm_fmijboh^blkywlb
ij_iylkl\byij_h^he_\ZlvIhijh[mcl_m]Z^Zlv\q_fkhklhbl_]haZ[em`^_gb_"lhfqlhhgb^_ld
qm`hcp_ebq_j_aqm`mx^\_jv"G_lHl\_l\ZfhiylvihdZ`_lkyg_h`b^ZggufdZdb\k_\wlhc
dgb]_
AZ[em`^_gb_q_eh\_dZkhklhbl\eh`ghfm[_`^_gbb?kebyij_h^he_xij_iylkl\bylh]^ZlZf
\i_j_^bf_gy`^_lkqZklv_Wlhg_[he__q_fbeexabyi_j_^bg_lgbdZdh]hkqZklvyKdhevdh[u
q_eh\_dgbklZjZekyhg\k_]^Z[m^_lgZoh^blvky\iheh`_gbb^h]hgyxs_]haZoh^ys__khegp_GZ
qm`hcebgbc`bagbq_eh\_dZg_`^_lgbdZdh_kqZklv_gb\[eb`Zcr_fgb\hl^Ze_gghf[m^ms_f
Fgh]b_ex^b^h[b\rbkvk[hevrbfljm^hfihklZ\e_gghcp_ebg_hsmsZxlgbq_]hdjhf_
�himklhr_gbyDm^Z`_wlhkqZklv_ih^_\Zehkv"Z_]hlZf\h\k_bg_[ueh\_^vwlhfbjZ`
kha^ZggucfZylgbdZfb^eylh]hqlh[uq_eh\_dhl^Z\Zebfwg_j]bxgZimlbdbeexahjghfmkqZklvx
?s_jZaih\lhjyx\i_j_^bg_lgbdZdh]hkqZklvyhgheb[h_klva^_kvbk_cqZkgZl_dms_cebgbb
`bagbeb[h_]hg_l\hh[s_
q_f`_aZdexqZ_lkykqZklv_\fh^_ebLjZgk_jnbg]Z"Fh`_lhghijb^_l_keb^h[blvkybf_ggh
k\h_cp_eb"Hiylvg_m]Z^ZebKqZklv_ijboh^bl\h\j_fy^\b`_gbydk\h_cp_ebq_j_ak\hx^\_jv
?kebq_eh\_dgZoh^blkygZk\h_cebgbb`bagbgZk\h_ckl_a_lh]^Zhgbkiulu\Z_lkqZklv_m`_
k_cqZk^Z`__kebp_ev_s_\i_j_^bLh]^Z`bagvij_\jZsZ_lky\ijZa^gbdDh]^Zp_ev[m^_l
^hklb]gmlZwlh[m^_ljZ^hklv\^\hcg_H^gZdhm`_kZfh^\b`_gb_dk\h_cp_ebij_\jZsZ_ldZ`^uc
�^_gv\ijZa^gbd\b`_gb_dqm`hcp_eb\k_]^ZhklZ\ey_lijZa^gbd\beexahjghf[m^ms_f
�hklb`_gb_qm`hcp_ebijbghkbljZahqZjh\Zgb_bhimklhr_gb_ghgbdZdg_kqZklv_
ZrZp_evwlhlhqlh^hklZ\ey_l\Zfbklbggh_m^h\hevkl\b_Wlhg_lhqlhijbghkbl\j_f_ggh_
m^h\e_l\hj_gb_Zlhqlh^Z_lhsms_gb_jZ^hklb`bagbZrZ^\_jvwlhimlv^\b`_gbydk\h_c
p_ebgZdhlhjhf\ubkiulu\Z_l_m\e_q_gb_b\^hogh\_gb_G_evaykdZaZlvqlhlZf\k_\k_]^Z
^Z_lkye_]dh=eZ\gh_qlh^\b`_gb_q_j_a\Zrm^\_jvg_himklhrZ_lZgZh[hjhl\uau\Z_lijbeb\
kbe
?kebb^_rvdk\h_cp_ebq_j_ak\hx^\_jvij_iylkl\byij_h^he_\Zxlkye_]dh^Zbljm^g_\
ly]hklv?keb`_gZimlbdp_eb\uijbeZ]Z_l_\k_mkbebyljm^bl_kv[_a\^hogh\_gbybmklZ_l_
p_e_c
Qm`Zyp_evwlh\k_]^ZgZkbeb_gZ^kh[hcijbgm`^_gb_h[yaZgghklv?kebgZoh^bl_\k\h_cp_eb
ohlvfZe_crmxijbgm^bl_evgmxg_h[oh^bfhklvfh`_l_kf_ehhlg__hldZau\ZlvkyZfg_
ijb^_lkyk_[ym]h\Zjb\Zlv_kebp_ev\ZrZDg_cb^lbijbylghIjhp_kk__^hklb`_gby^hklZ\ey_l
m^h\hevkl\b_Dqm`hcp_eb\ub^_l_ij_h^he_\Zyfgh`_kl\hij_iylkl\bcImlvdqm`hcp_eb
wlh\k_]^Z[hjv[ZFZylgbdmgm`ghqlh[u\k_q_ldh\uihegyebk\hxjZ[hlm\bglbdZgZ[eZ]h\k_]h
f_oZgbafZZfljm^ghgh\u[m^_l_wlh^_eZlvihlhfmqlhfZylgbdb\gmrbebqlh\k_^hklZ_lky
ly`_eufljm^hf?kebludjmlhclu^he`_gij_h^he_lvk_[ykf_lZlv\k_gZk\h_fimlbijhclb
q_j_ah]hgvb\h^maZ\h_\Zlvk_[_f_klhih^khegp_f:_kebkeZ[ucagZck\h_f_klhb
ihfZedb\Zc
Qm`Zyp_ev\uklmiZ_lih^ebqbghcfh^ubij_klb`ZFZylgbdZfgm`ghaZfZgblv\ZkgZqm`b_
ebgbb`bagbihwlhfmhgb[m^mlklZjZlvky\h\kxFhjdh\dZ^he`gZ\u]ey^_lvhq_gvZii_lblgh
lh]^ZjZamfhq_jly]heh\m[jhkblkyaZg_cFZylgbdbg_fh]ml\h\k_okemqZyoaZklZ\blv\Zk
&#xu;&#xkZ;û&#x^;&#xhe;&#x`g;&#xu;&#xwl;&#xh];&#xh;&#xaZ;&#xoh;&#xl_;&#xlv;&#x;�\uihegylvijZ\beh^_eZcdZdyukZfb^he`guwlh]haZohl_lveywlh]hkha^Zxlkyfbnu
mki_rghcdZjv_jua\_a^Hgb^_fhgkljbjmxlZe]hjblfbomki_oZbklZ\yli_j_^\u[hjhfeb[h
ih\lhjylvqm`hchiuleb[hhklZ\Zlvkygbkq_fHldm^Z\ZfagZlvdZd^h[blvkymki_oZ":\hlhgb
agZxlj_amevlZlgZebphGhdZdm`_[uehihdZaZgha\_a^u^h[b\Zxlkymki_oZbf_gghihlhfmqlh
\aeZfu\ZxlijZ\beh^_eZcdZdybb^mlk\hbfiml_f:e]hjblf\Zr_]hmki_oZg_ba\_kl_g
gbdhfmdjhf_\Zr_c^mrb
Qm`Zyp_evfZgblk\h_cg_^hklmighklvxLZdm`mkljh_gq_eh\_dqlh_]hijb\e_dZ_l\k_qlh
gZoh^blkyih^aZfdhfG_^hklmighklvihjh`^Z_l`_eZgb_h[eZ^ZlvLZdh_k\hckl\hq_eh\_q_kdhc
ikbobdb[_j_lk\h_gZqZehba^_lkl\Zdh]^Zohq_lkyfgh]hZ^hklmighhq_gvfZehQZklh[u\Z_llZd
qlh_keb\b]jmrd_hldZau\Zxlj_[_ghd[m^_lba\h^blvky^hl_oihjihdZg_ihemqbl__:ihlhf
kjZaml_jy_ldg_c\kydbcbgl_j_kM\ajhkeuo^jm]b_b]jmrdbghhgblh`_\_^mlk_[ydZd^_lb
GZijbf_j\ajhkeucj_[_ghdg_bf__lgbkemoZgb]hehkZgh_fmdZ`_lkyqlhhgex[bli_lvGZ
kZfhf^_e_kheh\mrdZg_ohq_lkfbjblvkykl_fqlhwlhg__]hkl_ay_^vm^jm]bo\hgdZd
ohjhrh\uoh^blZq_fyom`_"Hl[jhkvl_\Z`ghklvp_ebbhl\_lvl_gZ\hijhk^_ckl\bl_evgheb\u
`_eZ_l_\k_c^mrhcbeb\Zflhevdhohq_lky`_eZlv"?kebiml_f^hklb`_gbyp_eb\uohlbl_k_[_b
\k_fqlhlh^hdZaZlvagZqblwlhg_\_jgZyp_evZrZp_evg_\bkblgZr__ly`dbf[j_f_g_fhgZ
ijhklh^hklZ\ey_l\Zfbklbggh_m^h\hevkl\b_
Qm`Zyp_evgZ\yau\Z_lky^jm]bfbGbdlhdjhf_\Zkg_fh`_lhij_^_eblv\Zrmp_evFh`_l_
�kihdhcgh\ukemrb\Zlvihmq_gbyagZxsboex^_chlhfdZd\ZfihklmiZlv_eZcl_k\hb\u\h^u
bihklmiZcl_dZdagZ_l_GhdZdlhevdhdlhlhgZqbgZ_l\Zkmqblvdq_fm\u^he`guklj_fblvky
kjZam`_hl\_j]Zcl_lZdh_]jm[h_\lhj`_gb_\k\hx^mrm?cblZd^h\hevgh[j_^h\uob^_ck\h_]h
jZamfZGbdlhg_fh`_lmdZaZlvgZ\Zrmp_ev?klvijZ\^Zh^ghbkdexq_gb_kemqZcgh
[jhr_ggZynjZaZDZd\uihfgbl_kemqZcgu_njZaufh]mlkem`blvagZdZfbAgZd\ukjZam
ihqm\kl\m_l_Qvylhg_ij_^gZf_j_ggZynjZaZfh`_lg_h`b^ZgghaZ`_qv\^mr_h]hg_d?keb
dhkgmebkv\Zr_cp_eb^mrZh`b\blkyihfh`_lhkhagZlvqlhwlhlhqlhgm`ghGhwlh^he`_g
[ulvlhlkemqZcdh]^Z\Zkg_iulZxlky\q_flhm[_^blvbebgZklZ\blvgZimlvbklbggucZijhklh
dZd[uf_`^mijhqbf^_eZxldZdh_lhaZf_qZgb_beb^Zxlj_dhf_g^Zpbx
agZqblhgZg_\ZrZBklbggu_p_eb\k_]^ZjZ[hlZxlgZ\ZkgZ[eZ]hihemqb_bmki_oZrZp_ev
gm`gZlhevdh\Zf?kebhgZijyfhkem`bl^eym^h\e_l\hj_gbyqm`boihlj_[ghkl_cmemqr_gby
qm`h]h[eZ]hkhklhygbyagZqblp_evqm`ZyFZylgbdbih^ex[uf[eZ]h\b^gufij_^eh]hf
ihiulZxlkyaZklZ\blv\Zkkem`blv^jm]bfKihkh[ukms_kl\mxljZagu_GZex^_ckh[hklj_gguf
qm\kl\hf\bguh[uqgh^_ckl\mxlkeh\Z^he`_gh[yaZggZ^hLZdb_b\kZfhf^_e_gZoh^yl
ml_r_gb_\hljZ[hld_k\hbofgbfuo]j_oh\GZ^jm]bofh`_lih^_ckl\h\Zlvehamg]\Zr_c
ihfhsbgm`^ZxlkyBwlhlh`_kjZ[Zlu\Z_lDZd\uihgbfZ_l_lZdb_f_lh^u^_j`ZlkygZ
\gmlj_gg_cb\g_rg_c\Z`ghklbKe_^m_lihfgblvqlhfu`b\_fij_`^_\k_]h^eyk_[ybgbdhfm
gbq_]hg_^he`gubgbq_fg_h[yaZguug_kfh`_l_k^_eZlvkqZkleb\ufb^jm]boAZlhaZijhklh
kfh`_l_bfgZ\j_^blv_keb[m^_l_kZfbg_kqZklgu
Qm`Zyp_ev\uau\Z_l^mr_\guc^bkdhfnhjlEh`gu_p_ebdZdijZ\behhq_gvijb\e_dZl_evgu
JZamfkmih_gb_f[m^_l\h\k_odjZkdZojZkibku\Zlv\k_\hafh`gu_^hklhbgkl\Zp_ebGh_kebijb
\k_cijb\e_dZl_evghklbp_eb\Zkqlhlh]g_l_lg_h[oh^bfh[ulvq_klgufbkkh[hcDhg_qghjZamf
bkemrZlvgbq_]hg_ohq_l\k_ij_djZkghbaZf_qZl_evghLh]^Zhldm^Z[_j_lkyl_gv^bkdhfnhjlZ"
Yih\lhjx\Z`gh_ijZ\behbaij_^u^ms_c]eZ\uJZafureyyhp_ebg_^mfZcl_h__ij_klb`ghklb
g_^hklmighklbbkj_^kl\Zo__^hklb`_gbyh[jZsZcl_\gbfZgb_lhevdhgZkhklhygb_^mr_\gh]h
dhfnhjlZIj_^klZ\vl_qlh\u^hklb]ebp_ebb\k_ihaZ^bOhjhrh\Zfbebiehoh"?kebd
m^h\hevkl\bxijbf_rb\Z_lkyhiZk_gb_bebly]hklgh_hsms_gb_dZdh]hlh[j_f_gbagZqblwlh
^mr_\guc^bkdhfnhjlKlhblebk\yau\Zlvkykqm`hcp_evx"ZrZp_ev[m^_l_s_[he__
ijb\e_dZl_evgZb^hklZ\bl\Zf_s_[hevr_m^h\hevkl\byijbiheghfhlkmlkl\bb^bkdhfnhjlZ
Gm`ghlhevdhhl\_jgmlvkyhlfZylgbdh\bgZclb__
?keb\Zkg_m^h\e_l\hjy_laZgbfZ_fh_\wlhffbj_f_klhbebij_ke_^m_lp_ivg_m^ZqagZqbl\k\h_
\j_fy\uihiZebih^\ebygb_^_kljmdlb\guofZylgbdh\bihrebdqm`hcp_ebq_j_aqm`mx^\_jv
Qm`b_p_eblj_[mxlfgh]hwg_j]bbbljm^ZZrb`_gZijhlb\^hklb]ZxlkydZd[ukZfbkh[hc\k_
b^_ldZdihfZkemQm`b_p_ebb^\_jb\k_]^Zh[j_dZxl\ZkgZkljZ^ZgbyGZc^bl_k\hbp_evb^\_jv
lh]^Z\k_ijh[e_fubkq_agml
ufh`_l_kdZaZlv:_kebyg_agZxq_]hyohqmdZdfg_magZlv"AZ^Zx\klj_qguc\hijhkZkZfb
ohlvjZa\k_jv_aaZ^mfu\ZebkvgZ^wlbf"DZdgbkljZggh[hevrbgkl\hex^_cgZklhevdhhaZ[hq_gu
^_eZfbfZylgbdh\qlhdjmlylky[md\ZevghdZd[_edb\dhe_k_bg_gZoh^yl\j_f_gb^eyk_[y^ey
k\h_c^mrbhijhkuhlhfq_]h`_^_ckl\bl_evghhgbohlylhl`bagbex^bj_rZxlgZ[_]m
fbfhe_lghmju\dZfb[_a^mfghgZoh^ykvih^^Z\e_gb_fijh[e_fG_gm`ghaZgbfZlvky
kZfhdhiZgb_f^hklZlhqghohlvgZ\j_fymkihdhblvkym_^bgblvkyb\k_lZdbihkemrZlvr_e_kl
mlj_ggboa\_a^
:_keb\hh[s_gbq_]hg_ohq_lky"Wlh]h\hjblhlhfqlh\Zrwg_j]_lbq_kdbcihl_gpbZedjZcg_
gbahdKhklhygb_^_ij_kkbbZiZlbbwlhy\gh_k\b^_l_evkl\hlh]hqlhwg_j]bbo\ZlZ_llhevdhgZ
ih^^_j`Zgb_kms_kl\h\ZgbyLh]^Z\Zfke_^m_lih\ukblv__aZiZkuZrZ^mrZg_fh`_lgbq_]hg_
ohl_lvuijhklhg_\kbeZo__mkeurZlv
aehfkl_jbhlbih\
G_kfhljygZlhqlhhfZylgbdZom`_blZdkdZaZgh^hklZlhqghfgh]hyohqmijb\_klbgh\u_
ijbf_julh]hdZdhgbmf_xlk[b\ZlvkimlbAZ^Zcl_kv\hijhkhfg_gZ\yau\Z_leb\ZffZylgbd
ihfhsvWlhfh]ml[ulv[_aaZsblgu_`b\hlgu_jZg_gu_khe^Zlu]heh^gu_^_lbbebdlhgb[m^v
_s_gm`^Zxsbcky\aZ[hl_Beb]^_lhkjZ`ZxlkyaZk\h[h^mblZflj_[m_lky\Zr_hl\Z`gh_
�k_j^p_h[jZy^mrZkjZam`_fqblkygZdjuevyolm^Z]^_\g_cgm`^Zxlky
LZd\hlgZkZfhf^_e_wlhg_^h[jZy^mrZZ^h[jucjZamfijblhf\h\k_g_^h[jucZijhklh
[_a^mrgucWlhljZamfaZ[uehk\h_c^mr_b[jhkbekyihfh]Zlv^mrZf^jm]boWlh\k_jZ\ghqlh
�k\hbo^_l_c\[_^_[jhkblvZqm`bokiZkZlvh[jucjZamfaZ]gZek\hx^mrm\nmleyjbhklZeky
h^bggZh^bgkhk\hbfbjZamfgufbfukeyfbH[jZah\ZeZkv\gmlj_ggyyimklhlZZ__gZ^hq_flh
aZihegylv
FZylgbdblml`_ij_^eZ]Zxl\k_\hafh`gu_\b^udhfi_gkZpbcZfihdZ`mlkZfucrbjhdbc
Zkkhjlbf_glkihkh[h\ihljZlblvk\hxwg_j]bxgZqm`h_[eZ]hGhg_hllh]hebq_eh\_dlZd`b\h
hldebdZ_lkygZqm`b_ijbau\uqlhmg_]h\gmljbimklhlZ"Lhqlhh[s_ijbgylu_kl_j_hlbiu
�\u^ZxlaZ^h[jhlmbhlau\qb\hklvgZkZfhf^_e_fh`_ly\eylvky^mr_\ghcimklhlhcmr_\gZy
imklhlZjZamfZdhfi_gkbjm_lkyaZ[hlhch^jm]bo\lh\j_fydZdihlj_[ghklb_]h^mrbhklZxlky
g_m^h\e_l\hj_ggufbFZylgbdZf\u]h^gh\u^Z\ZlvaZ[hlmh^jm]boaZrbjhlm^mrb
DZd\b^bl_fZylgbdbfh]mlbkdmkghnhjfbjh\Zlvhq_gvm[_^bl_evgu_kl_j_hlbiuGhwlh\k_
djZkb\Zy^_fZ]h]by:dZd`_\ZrZkh[kl\_ggZy^mrZ"G_m`_eb\ZrjZamf[jhkbl__jZ^b^jm]bo"
IhwlhfmylZdgZklhyl_evghj_dhf_g^mxhl\_jgmlvkyhlfZylgbdh\b\uimklblv^mrmbanmleyjZ
Ihex[b\k_[y\ugZc^_l_k\hxp_evGZimlbdg_c\ukhl\hjbl_fZkkmihbklbg_^h[juob
ihe_aguo^_eBdhg_qghihfh`_l_fgh]bf[_^gufbg_kqZklgufihlhfmqlhm\Zkihy\ylky
[hevrb_\hafh`ghklb
GhihdZp_evg_hij_^_e_gZ[m^vl_hq_gvk^_j`Zgguihhlghr_gbxdex[ufijbau\ZfZrZ
\gmlj_ggyyb\g_rgyy\Z`ghklv^he`gZ[ulvgZfbgbfZevghfmjh\g_FZylgbdbhkh[_ggh
gm`^Zxlky\^hihegbl_evghcwg_j]bb\h\j_fyk\hbo[bl\
hl^\ZfZylgbdZkh[bjZxlkyaZl_ylv[bl\mH^bgh[ty\ey_lk_[ykijZ\_^eb\ufhk\h[h^bl_e_fb
h[\bgy_l^jm]hc\lhfqlhlhly\ey_lky^bdlZlhjhfbihl_gpbZevghhiZkgufZ]j_kkhjhf
KijZ\_^eb\hfmfZylgbdmgZkZfhf^_e_gm`ghijhklhijh]ehlblvk\h_]hdhgdmj_glZaZ\eZ^_lv_]h
g_nlvxbeb^jm]bfbj_kmjkZfbGhh[wlhfmfZeqb\Z_lkybjZa\hjZqb\Z_lkyrbjhdZydZfiZgby
ijhiZ]Zg^u\aZsblmk\h[h^ubkijZ\_^eb\hklb
Q_eh\_ddhlhjucijhgbdky\Z`ghklvxbihiZekygZdjxqhdfZylgbdm]h\hjblk_[_Yhk\h[h`m
m]g_l_ggucgZjh^yihdZ`mwlhfm^bdlZlhjmbZ]j_kkhjmL_f\j_f_g_f^jm]hcfZylgbd
nhjfbjm_lk\hceZ]_jvijb\_j`_gp_\FZylgbd^bdlZlhjml\_j`^Z_lqlhhggZkZfhf^_e_
�ohjhrbcZ\hllhldlhh[ty\bek_[yhk\h[h^bl_e_fdZdjZaby\ey_lkyZ]j_kkhjhfjm]hcq_eh\_d
gZiheg_gguc\Z`ghklvxdbiblhl\hafms_gbyDZdhgbh[ty\beb\hcgmZf_gyg_kijhkbeb"Y
ihc^mgZmebpmb[m^myjhklgh\ujZ`Zlvk\hcijhl_klHgfh`_l^Z`_[jhkblvkygZ\hcgmbhl^Zlv
k\hx`bagvaZqm`mxk\h[h^m
DZd\b^bl_ijb\_j`_gpudZdh^gh]hlZdb^jm]h]heZ]_jy\h\e_dZxlky\[bl\mfZylgbdh\ihlhc
ijbqbg_qlh\gmlj_ggyyb\g_rgyy\Z`ghklvmgboaZ\ur_gZZ\gmljb^mr_\gZyimklhlZdhlhjZy\
dhg_qghfblh]_g_aZihegy_lkyZgZijhlb\_s_[hevr_mkm]m[ey_lky_^vqlhihemqZxl
ijb\_j`_gpu\h\e_q_ggu_\[bl\m"Klhjhggbdb\hcgum[_`^Zxlk_[yboh[fZgmebgZkZfhf^_e_
wlZ\hcgZg_gm`gZhgZijbghkbl[_^m\k_fmqZklgbdZfKlhjhggbdbfbjZlh`_ihemqZxls_eqhd
k\h_]hih[_`^_ggh]hijZ\bl_eybm`_]jhfblihkhevkl\hkljZguaZsblgbdZfbjZ\hjm_l_]h
]mfZgblZjgmxihfhsvZi_j_^Z]j_kkhjhfgZqbgZ_lij_kfudZlvky
Kh\_jr_gghhq_\b^ghqlh\k_\ukhdb_b^_ZeuaZdhlhju_kjZ`Zxlkyijb\_j`_gpu\[bl\_
fZylgbdh\ih^h[gufuevgufimaujyfgmljb^mr_\gZyimklhlZZgZih\_joghklbjZ^m`gZy
h[hehqdZbagZ^mlhc\Z`ghklbJZa\_\kywlZ\hagyg_h[oh^bfZ^mrZfijb\_j`_gp_\"
Dh]^Zhij_^_e_ggZy\Zfbp_evkem`blg_dhgdj_lgh\ZfebqghZ^jm]bffh`_l___ijh\_jblv
ijhklufkihkh[hf?kebaZ[hlZh^jm]bogZ\yaZgZba\g_g_\Z`ghdZdbfkihkh[hfagZqblwlh
qm`Zyp_ev?keb`_aZ[hlZh^jm]bob^_lbagmljbba]em[bgu^mrblh]^ZwlZp_evfh`_l[ulv
\Zr_cGZijbf_jYijhklhex[ex\hablvkykhk\hbfbiblhfpZfbfg_wlhg_\ly]hklvBebY
ex[exk\hbo^_l_c \gmdh\\fbfg_gjZ\blkyhgboaZ[hlblvky\b^_lvdZdhgbjZklmljZ^h\Zlvky
\f_kl_kgbfbH^gZdhdh]^Zhgb\ujZklml\Zfijb^_lkybkdZlv^jm]mxp_ev
Gbdlhdjhf_\Zkg_fh`_lmdZaZlv\ZfgZ\Zrmp_evKms_kl\m_llhevdhh^bgkihkh[gZclb__
k[jhkblv\Z`ghklvhl\_jgmlvkyhlfZylgbdh\bh[jZlblvkydk\h_c^mr_Ex[blvij_`^_\k_]hk_[y
baZ[hlblvky\i_j\mxhq_j_^vhk_[_LhevdhlZdfh`ghgZclb^hjh]mdk\h_cp_eb
Hrb[dZjZamfZkhklhbl_s_\lhfqlhhgkjZamiulZ_lkyhp_gblvj_Zevghklv^hklb`_gbyp_ebb
jZkkqblZlvgZi_j_^\k_kihkh[ubkj_^kl\Z_^v\k_^he`gh[ulvjZamfgh?kebj_Zevghklv
^hklb`_gbyp_ebklZ\blkyih^khfg_gb_lh]^Zp_eveb[hhl\_j]Z_lky\ijbgpbi_eb[h
hldeZ^u\Z_lky\^ZevgbcyrbdKlZdbfhlghr_gb_fq_eh\_dmgbdh]^Zg_m^ZklkygZkljhblvkygZ
p_e_\mxebgbx`bagbGZijhlb\jZafureyyhkj_^kl\Zo^hklb`_gbyq_eh\_dgZkljZb\Z_lkygZ
ebgbxg_m^Zqb_^v\fukeyoijhdjmqb\Zxlky\k_\hafh`gu_kp_gZjbbihjZ`_gbyP_evg_[m^_l
^hklb]gmlZh[uqgufbkj_^kl\Zfbbqm^Zlh`_g_ijhbahc^_lLjm^gh^hklb`bfZyaZ^ZqZ
^_ckl\bl_evghj_^dhj_Zebam_lky\jZfdZoijb\uqgh]hfbjh\haaj_gbybwlh\kZfhf^_e_^he`gh
[ulvbf_gghlZdihkdhevdmiZjZf_ljukhfg_\Zxs_]hkygbdZdg_khhl\_lkl\mxlp_e_\hcebgbb
Qm^hijhbahc^_llhevdh\lhfkemqZ__keb\ukehfZ_l_ijb\uqguckl_j_hlbib[m^_l_^mfZlvg_h
kj_^kl\Zo^hklb`_gbyZhkZfhcp_ebLh]^Zlhqlhij_`^_dZaZehkvg_j_Zevguf\^jm]ijhy\bl
k_[yk^jm]hcklhjhguG_h`b^ZgghdZd[m^lhkemqZcgufh[jZahfhldjh_lky\iheg_j_Zevgucimlv
^hklb`_gbyp_ebh[u^_gghffbjh\haaj_gbbwlh[m^_l\u]ey^_lvdZdqm^_kgh_kh\iZ^_gb_
lZdhfkemqZ_jZamfmhklZg_lkylhevdhjZa\_klbjmdZfbDlh`_fh]agZlv"
Klhqdbaj_gbyLjZgk_jnbg]Zqm^Za^_kvgbdZdh]hg_lIjhklh\ugZkljhbebkvgZqZklhlmp_e_\hc
ebgbbh[j_ebj_rbfhklvbf_lvb\g_rg__gZf_j_gb_i_j_g_keh\ZkgZwlmebgbx`bagb:lZf
ihy\eyxlkygh\u_\hafh`ghklbbhldju\Zxlky^\_jbhdhlhjuogZij_`g_cebgbb\ubg_fh]eb
ih^haj_\Zlv
FugZklhevdhijb\udebdmklhy\rbfkykl_j_hlbiZfqlhijbgbfZ_fboaZp_gguchiul
gZdhie_ggucq_eh\_q_kl\hfGZkZfhf^_e_kl_j_hlbiunhjfbjmxlfZylgbdbZex^bebrv
\ugm`^_gghkh]eZrZxlkykgbfbk_h[s_kl\h[Zabjm_lkygZfZylgbdZodhlhju_`b\mlb
jZa\b\ZxlkykZfhklhyl_evghihk\hbfaZdhgZfdZdwg_j]hbgnhjfZpbhggu_kmsghklb
ih^qbgb\rb_k_[_ijb\_j`_gp_\Bo\ebygb_gZq_eh\_dZgZklhevdh\_ebdhqlh_]hjZamf
[md\ZevghaZlmfZgb\Z_lkybl_jy_lkihkh[ghklvfukeblvg_aZ\bkbfhbhkhagZggh
aylvgZijbf_jij_klmie_gby]_jfZgkdbogZpbklh\\]h^ulhjhcfbjh\hc\hcguHgbl\hjbeb
`mldb_\_sbFh`_l[ulvnZrbklu[uebhq_gv`_klhdbfbex^vfbkiZlheh]bq_kdbkZ^bklkdbfb
gbo[uebk_fvbhgblZd`_ex[bebk\hbo[ebadbobaZ[hlbebkvhgboha\jZlb\rbkvk\hcguhgb
\dexqbebkv\fbjgmx`bagvb\gh\vklZebh[uqgufb^h[jh^mrgufb[xj]_jZfb
Ihq_fm`_^h[jhihjy^hqguck_fvygbghdZaZ\rbkvgZ\hcg_ij_\jZsZ_lky\a\_jy"Ihlhfmqlh_]h
jZamfhdZau\Z_lky\h\eZklbfZylgbdZIjb\_j`_gpu\h\e_q_ggu_\[bl\mfZylgbdh\\[md\Zevghf
kfuke_g_\_^Zxlqlhl\hjylHkh[_gghq_ldhwlh\b^ghgZihjhc[_kkfuke_gguob`_klhdbo
ihklmidZoih^jhkldh\Fheh^ZybrZldZyikbobdZhkh[_ggh[_aaZsblgZbih^\_j`_gZ\ebygbx
aylvdZ`^h]hlZdh]hih^jhkldZ\hl^_evghklbJZa\_hg`_klhd"h\k_g_lb_]hjh^bl_eb
ihdeygmlky\wlhfGhihiZ\ih^\ebygb_fZylgbdZgZijbf_jklZ\qZklvxlheiuhgi_j_klZ_l
hl^Z\Zlvk_[_hlq_l\lhfqlhl\hjblJZamfqe_gZlheiu\[md\Zevghfkfuke_kiblihkdhevdm
aZo\Zq_g\i_lexfZylgbdZIhfgbl_f_oZgbafbg^mpbjh\Zggh]hi_j_oh^Z"
k_aeh`_klhdhklvbgZkbeb_\wlhffbj_ijhbkoh^ylg_hlydh[ugbadhcgZlmjuex^_cZhl
�Zeqghcijbjh^ufZylgbdh\mrZq_eh\_dZg_agZ_laeZk_aehkhkj_^hlhq_gh\jZamf_dZdgZe_lhl
^_kljmdlb\gh]h\ebygbyfZylgbdh\
FZylgbdbijh\hpbjmxlex^_cijbf_gylvgZkbeb_g_lhevdhihhlghr_gbxd^jm]bfghbdk_[_
DZd\ZfgjZ\blky[jZ\ucehamg]Dlhg_jbkdm_llhlg_iv_lrZfiZgkdh_"Hgkh^_j`bl\k_[_
ijh\hdZpbxijbau\ihklZ\blvgZdhgk\h_[eZ]hihemqb_beb`bagv\hbfyqm`hcb^_bJZamf__lky
_kebb^_yg_qm`ZyZk\hybjbkdhijZ\^Zgfh`_l[ulvbklhbljbkdgmlvH^gZdhg_lgbq_]h
]emi_cq_fg_hijZ\^Zggucjbkdkm]jhahc^eya^hjh\vyb`bagb
GZjbkdh\Zggh_^_ckl\b_q_eh\_dZijh\hpbjmxlfZylgbdbihlhfmqlhkljZogZijy`_gb_b
\ha[m`^_gb_dhlhju_ijbwlhfbkiulu\Z_ljbkdmxsbcwlhbobaex[e_ggu_wg_j]_lbq_kdb_
[ex^ZFZylgbdbkihevamykl_j_hlbieh`ghckf_ehklbbebkihfhsvxAdhgdj_lgh]hijb\_j`_gpZ
iulZ_lkyih^p_iblvk\hx`_jl\mGmg_^j_cnvIhdZ`bgZqlhlukihkh[_gLu`_g_ohq_rv
\u]ey^_lvljmkhf"Bq_eh\_dgZiheg_gguc\gmlj_gg_c\Z`ghklvx[jhkZ_lky^hdZau\Zlvh[jZlgh_
\k_fbk_[_Hg\eh\mrd_eh`gh]hkl_j_hlbiZ_fmg_ijboh^bl\]heh\mqlhhgg_h[yaZggbdhfm
gbq_]h^hdZau\Zlvbfh`_lgZqboZlvgZfg_gb_fZgbimeylhjh\
Qm\kl\hkh[kl\_gghcg_iheghp_gghklbaZklZ\ey_lq_eh\_dZb^lbgZih\h^mmfZylgbdZHq_\b^gh
qlhg_hijZ\^Zggucjbkdwlh\h\k_g_ijhy\e_gb_kf_ehklbZklj_fe_gb_kdjulvk\hbhiylv`_
eh`gu_dhfie_dkuJZamf[_ahl\_lkl\_gghjZkihjy`Z_lky`bagvxk\h_c^mrb\m]h^m
khfgbl_evgufkl_j_hlbiZf;_^gZyfZe_gvdZy^mrZk`Z\rbkv\dhfhq_dkm`ZkhfkfhljblgZlh
qlhl\hjblh]hel_eucjZamfghgbq_]hg_fh`_lih^_eZlvJZamf\_^_lk_[yihhlghr_gbxd^mr_\
emqr_fkemqZ_dZdojhgbq_kdbcg_m^Zqgbd\uf_sZxsbck\hxgbdq_fghklvgZ^hfZrgboZ\
om^r_fdZdivygucbh[_amf_\rbckdhlba[b\Zxsbck\h_]h[_aaZsblgh]hj_[_gdZ
Imklv\ZrjZamfhqg_lkyhl\yadh]hgZ\Z`^_gbyMg_]h_klv[_kp_ggh_m^b\bl_evgh_khdjh\bs_
_]h^mrZKh_^bgb\^mrmbjZamf\uh[j_l_l_ih^ebggmxk\h[h^mbkbemG_[hcl_kv\aeZfu\Zlv
kl_j_hlbiuknhjfbjh\Zggu_fZylgbdZfbZfhldjh_lkybklbggZyijbjh^Zfgh]bo\_s_c\wlhf
fbj_aeZfu\Zykl_j_hlbiu\uhldju\Z_l_aZi_jlu_^\_jb
Zrbp_eb
YkkZfh]hgZqZeZij_^iheZ]Zxqlhm\Zk_klvk\h_khdjh\_ggh_`_eZgb_b\uohly[uijbf_jgh
ij_^klZ\ey_l_dZdwlh]hfh`gh^hklbqvOhly_keb^Z`_g_bf__l_ihgylbydZdbfh[jZahf`_eZgb_
fh`_lhkms_kl\blvkywlhg_kljZrgh?kebm\Zk[m^_lj_rbfhklvbf_lv\ZjbZglgZc^_lkyKZfh_
GZf_j_gb_ij_\jZsZ_l`_eZgb_\p_ev@_eZgb_[_agZf_j_gbygbdh]^Zg_bkihegblkyGhkgZqZeZ
g_h[oh^bfhq_ldhmykgblvq_]h`_\uohlbl_hl`bagbJZkieu\qZlu_nhjfmebjh\dblbiZohqm
[ulv[h]ZlufbkqZkleb\ufg_jZ[hlZxlIj_^klZ\vl_qlh\u]mey_l_ih]hjh^m[_adZdhceb[h
dhgdj_lghcp_ebIjhklh[j_^_l_dm^ZeZaZ]ey^ylDm^Z\uijb^_l_"G_ba\_klgh?keb`__klv
dhgdj_lgucimgdlgZagZq_gbylh]^Z\ujZghbebiha^ghlZf[m^_l_^Z`__kebfZjrjmllhqghg_
ba\_kl_gLZd`_b\`bagb_kebm\Zkg_lp_ebagZqbl\u[mfZ`gucdhjZ[ebd\[mjghcj_d_
?keb_klvp_evb\uklj_fbl_kvdg_cfh`_l___^hklb]gmlvGhfh`_l_bg_^hklb]gmlv
Lhevdh\h^ghfkemqZ__klvklhijhp_glgZy]ZjZglby^hklb`_gbyp_eb_kebwlh\ZrZp_evb\ub^_l_
dg_cq_j_ak\hx^\_jvlZdhfkemqZ_gbdlhbgbqlhg_kfh`_lihf_rZlvihlhfmqlhdexqnj_ce_
\Zr_c^mrbb^_Zevghih^oh^bldaZfdm\Zr_ckl_abZr_m\Zkgbdlhg_hlgbf_lLZdqlhijh[e_f
k^hklb`_gb_fp_ebg_[m^_lIjh[e_fZebrv\lhfqlh[ugZclb\Zrbp_evb^\_jv
hi_j\uop_evg_hij_^_ey_lkydZdbfblh\j_f_ggufbihlj_[ghklyfbHgZ^he`gZhl\_qZlvgZ
\hijhkq_]h\uohlbl_hl`bagb"Qlhk^_eZ_l\Zrm`bagvjZ^hklghcbkqZkleb\hc"Lhevdhwlh
bf__lagZq_gb_k_hklZevgh_fh`_l_kqblZlvr_emohchlfZylgbdh\
�GZc^bl_h^gm]eZ\gmxp_evhklb`_gb___ihlyg_laZkh[hcbkiheg_gb_\k_ohklZevguo`_eZgbc
?kebgbq_]hdhgdj_lgh]h\]heh\mg_ijboh^blfh`gh^eygZqZeZknhjfmebjh\ZlvgZijbf_jlZdmx
h[smxp_ev\uohlbl_hl`bagbdhfnhjlZb[eZ]hihemqbyQlh\\Zr_fihgbfZgbbhagZqZ_l
dhfnhjlb[eZ]hihemqb_"Ihlj_[ghklbbf_lv^hffZrbgmdjZkb\mxh^_`^mbijhqb_Zljb[mlu
dhfnhjlghc`bagbfh`ghaZf_gblvh^ghcp_evxihemqblv\ukhdhhieZqb\Z_fmxjZ[hlmGhdZd
\uihgbfZ_l_wlh^Z`_g_p_evZ^\_jvijbq_fg_hij_^_e_ggZy
ukhdhhieZqb\Z_fmxjZ[hlmfh`ghaZf_gblv[he__dhgdj_lghcnhjfmebjh\dhcklZlvhq_gv
ohjhrbfbebmgbdZevgufki_pbZebklhf\k\h_ch[laklbDq_fme_`bl\ZrZ^mrZ"Gh\hagbdZ_l
\hijhkaZihegblebwlZjZ[hlZ\_kvkfuke`bagb"?kebwlhlZdagZqblih\_aeh\ZrZp_ev
�kh\iZ^Z_lk\Zr_c^\_jvxhimklbf^mrZm\Zke_`bldhij_^_e_gghch[eZklbgZmdbdmevlmju
bebbkdmkkl\ZLh]^ZaZgbfZykvex[bfuf^_ehf\u[m^_l_^_eZlvhldjulbybkha^Z\Zlvr_^_\ju
KqZklv_gZlZdhcebgbb`bagbgZoh^blkya^_kvbk_cqZkZg_]^_lh\i_j_^bk_Zljb[mlu
dhfnhjlghc`bagbdhlhjuo^jm]b_^h[b\ZxlkyklZdbfljm^hfijb^mlkZfbdZdg_qlhkZfhkh[hc
jZamf_xs__ky_^v\ub^_l_k\h_ckl_a_c
?keb`_^_eh^Z`_ex[bfh_g_y\ey_lkyl_f_^bgkl\_ggufqlhijbg_k_l\ZfjZ^hklvbaZihegbl
\kx`bagvZljb[mlZfbdhfnhjlZagZqblwlh^_ehgZ\_jgh_fh`ghjZkkfZljb\ZlvdZd^\_jvgh
p_evx_]hgZa\Zlvg_evayG_aZ[u\Zcl_hlhfqlh\ZrZp_ev^he`gZij_\jZlblv`bagv\ijZa^gbdkh
\k_fbkhimlkl\mxsbfbZljb[mlZfbG_^mfZcl_ihdZhkj_^kl\Zo^hklb`_gbylh_klvh^\_jyo
=eZ\gh_hij_^_eblvp_evZ^\_jbkh\j_f_g_fkZfbgZc^mlky
Hl\_lvl_k_[_gZ\hijhkdq_fme_`bl\ZrZ^mrZqlhij_\jZlbl\Zrm`bagv\ijZa^gbd"Hl[jhkvl_
\kydb_fukebhij_klb`ghklbbljm^gh^hklmighklbij_^iheZ]Z_fhcp_ebZkg_^he`gu
bgl_j_kh\ZlvgbdZdb_h]jZgbq_gby?kebg_\_jbl_lhohly[uijbl\hjbl_kvqlh\Zf^hklmigh\k_b
hklZg_lkylhevdh\u[bjZlvG_kl_kgycl_kvbaZdZau\Zcl_gZihegmxdZlmrdm
uohl_ebbf_lveh^dm":dZdgZkq_lk\h_cyolu"uohl_ebbf_lvd\Zjlbjm":dZdgZkq_lk\h_]h
hkh[gydZ"
uohl_eb[ulvgZqZevgbdhfhl^_eZ":dZdgZkq_l^he`ghklbij_ab^_glZdhjihjZpbb"
jZ[hlZlvb`blv\k\h_m^h\hevkl\b_"
uohl_ebdmiblvg_^hjh]ha_f_evgucmqZklhdbihkljhblv^hf":dZdgZkq_lk\h_]hhkljh\Z\
Kj_^ba_fghffhj_"
hllZdb_:dZdgZkq_lfh`ghijh^he`Zlv^h[_kdhg_qghklbu^Z`_g_fh`_l_k_[_
ij_^klZ\blvgZkdhevdhkdjhfgu\ZrbaZijhkuihkjZ\g_gbxkl_fqlhfh`_l_ihemqblv_keb
[m^_l_b^lbd\Zr_cp_ebq_j_a\Zrm^\_jv
G_aZ]Z^u\Zcl_`_eZgb_jZamfhfG_ih`Ze_cl_\j_f_gbgZlhqlh[u\uykgblvq_]hohq_l\ZrZ
^mrZujZ`_gb_wlhfg_ih^mr_]h\hjblkZfhaZk_[yHghihdZau\Z_lg_fg_gb_Zhlghr_gb_
Fg_gb_wlhijh^mdlmfkl\_gghc^_yl_evghklbjZamfZHlghr_gb_b^_lba]em[bgu^mrb
ihwlhfmlhevdhhghfh`_lkem`blvhij_^_ebl_e_fk\hbobqm`bop_e_cIjbhij_^_e_gbb\Zr_c
p_ebke_^m_lkijZrb\Zlvk_[yDZdyk_[yqm\kl\mx\h[hehqd_^hklb]gmlhcp_eb"
�himklbf\uaZ]Z^Zebk_[_`_eZgb_Qlh[uijh\_jblv\Zr_wlh`_eZgb_bebg_laZ^Zcl_k_[_^\Z
\hijhkZI_j\uc^_ckl\bl_evghebfg_wlhgm`gh"lhjhc\k_lZdb^_ckl\bl_evghebfg_wlh
gm`gh"Ihijh[mcl_ijbf_jblvd^Zgghfm`_eZgbx\k_ijbagZdbqm`hcp_eb
�_ckl\bl_evgheb\u`_eZ_l_wlh]h\k_c^mrhcbeblhevdhohq_lkywlh]h`_eZlv"G_iulZ_l_kveb
�k_[_b^jm]bfqlhlh^hdZaZlv"_ckl\bl_evghebwlh]hohlbl_"Fh`_lwlh^Zgvfh^_bebij_klb`m"
Bg\Zeb^mfh`_ldZaZlvkyqlhhg\k_fk_j^p_f`_eZ_ldZlZlvkygZdhgvdZoGZkZfhf^_e_lZdZyp_ev
b^_lg_hlk_j^pZZhlh[b^uaZk\hxg_iheghp_gghklvP_evfZgblk\h_cg_^hklmighklvx?keb
p_evljm^gh^hklmigZihijh[mcl_hlg__hldZaZlvkybihgZ[ex^Zcl_aZkh[hc?keb\ubkiulZeb
h[e_]q_gb_agZqblwlhqm`Zyp_ev?kebqm\kl\m_l_\hafms_gb_bijhl_klagZqblp_evfh`_l[ulv
\Zr_c
?^bgkl\_gghgZ^_`gufdjbl_jb_f\\u[hj_p_ebfh`_lkem`blv^mr_\guc^bkdhfnhjlWlh
g_]Zlb\gZyj_Zdpby^mrbgZm`_ijbgylh_j_r_gb_jZamfZKhklhygb_^mr_\gh]hdhfnhjlZfh`gh
ijh\_jylvlhevdhihke_lh]hdZdjZamfijbgyej_r_gb_\hij_^_e_gbbk\h_cp_ebIj_^klZ\vl_qlh
\u^hklb]ebp_ebb\k_ihaZ^bDZdlhevdhwlhk^_eZghgm`ghij_djZlblvh[km`^_gb_p_ebb
ijbkemrZlvkydhsms_gbyf^mrbOhjhrh\Zfbebiehoh"?kebdm^h\hevkl\bxijbf_rb\Z_lky
hiZk_gb_bebly]hklgh_hsms_gb_dZdh]hlh[j_f_gbbebqm\kl\hg_h[oh^bfhklbdZdhclh
h[yaZgghklbagZqbl^mrZykgh]h\hjblg_lJZamf^Z`_g_fh`_lij_^iheh`blvdZdb_
g_ijbylghklblZbl\k_[_p_evaZ\_jgmlZy\djZkb\mxmiZdh\dm:\hl^mrZwlhqm\kl\m_l
Qm\kl\h^bkdhfnhjlZfh`_l[ulvg_ykgufbkfmlgufG_kimlZcl_^mr_\gmxkdh\Zgghklvk
^bkdhfnhjlhfDZdm`_mihfbgZehkv\ijhrehc]eZ\_kdh\Zgghklvbebk\h_]hjh^Zkl_kgbl_evghklv
�ijhbkoh^blbag_h[uqghklbkblmZpbbG_m`_ebwlh\k_fg_"mr_\guc^bkdhfnhjlwlh
ly]hklgh_hsms_gb_m]g_l_gghklbbeb[j_f_gbdhlhjh_ijhy\ey_lkykeZ[hgZnhg_hilbfbklbqguo
�jZkkm`^_gbcjZamfZmr_\gmxkdh\Zgghklvfh`ghmkljZgblvkihfhsvxkeZc^h\^mr_\guc
^bkdhfnhjlgbdh]^ZKZfhc[hevrhchrb[dhc[ueh[ukqblZlvqlh\uwlh]hg_^hklhcgu
Iheg_crZyqmrvLZdhcijbfblb\gucyjeud\ZkaZklZ\bebih\_kblvgZk_[yfZylgbdbu^hklhcgu
\k_]hkZfh]hemqr_]hh\kydhfkemqZ_g_lhjhibl_kv\ughkblvhdhgqZl_evgh_j_r_gb_
Ihijh[mcl_bkiulZlvk\hxp_evkeZc^Zfb?keb\b^bl_qlhkh\j_f_g_f]g_lms__hsms_gb_g_
moh^blagZqblbf__l_^_ehk^mr_\guf^bkdhfnhjlhf
?keb\ubkiulu\Z_l_^mr_\guc^bkdhfnhjlhldZdbolhZki_dlh\kZfhcp_ebagZqblhgZqm`Zy
g_\oh^bl\ahgm\Zr_]hdhfnhjlZbeb\u\u[jZebqm`mx^\_jvG_^mfZcl_hkj_^kl\Zo
^hklb`_gby^hl_oihjihdZlhqghg_hij_^_ebl_k\hxp_ev?keb\Zfg_m^Z_lkyykghij_^klZ\blv
k_[y\aZ^mfZgghcjheb\hafh`gh\u_s_g_]hlh\uwlhijbgylvAhgmdhfnhjlZfh`ghjZkrbjblv
kihfhsvxkeZc^h\H^\_jyofh`_l_g_[_kihdhblvkyHl\Zklj_[m_lkylhevdhj_rbfhklvbf_lv
lh]^Z\g_rg__gZf_j_gb_jZghbebiha^ghmdZ`_lgZgm`gmx^\_jv
�G_ih^^Zcl_kvbkdmr_gbxhij_^_eblvk\hxp_evdZd^_gv]b_kdZlv[m^ml^_gv]blh]^Z\k_fhb
ijh[e_fu[m^mlj_r_guyagZxqlhgZgbodmiblvIhfgbl_ijhd_ckgZ[blucdmixjZfb\]eZ\_
KeZc^u"LZf]h\hjbehkvqlh^_gv]bg_fh]mlkem`blvp_evxZy\eyxlkyebrvkhimlkl\mxsbf
Zljb[mlhfufh`_l_kjZamkh]eZkblvkyklZdhcihabpb_ch^gZdhwlhg_kh\k_fljb\bZevgh_
ml\_j`^_gb_Fu\k_lZdijb\udebd^_gv]Zfqlhfh`_fi_j_\_klb\^_g_`gucwd\b\Ze_gl
ijZdlbq_kdb\k_Gh^_gv]bwlhZ[kljZdlgZydZl_]hjbyij_^gZagZq_ggZy^eyjZamfZZgbdZdg_
�^ey^mrbmrZg_bf__lihgylbyqlh^_eZlvk^_gv]Zfbihkdhevdmg_mf__lfukeblvZ[kljZdlgh
�Dhg_qgZyp_ev^he`gZ[ulvihgylghc^ey^mrbmr_g_h[oh^bfhagZlvqlh\uohlbl_dmiblvgZ
aZijhr_ggu_^_gv]b^hfdZabghhkljh\blZd^Ze__Hkj_^kl\Zoj_qvg_b^_lebrv[u^mr_wlh
ihgjZ\behkv
�hl_oihjihdZ\ZrZ\gmlj_ggyy[mo]Zel_jby[m^_lijhkqblu\Zlvkj_^kl\Z^hklb`_gbyp_eb\Zfg_
m^Zklkyhij_^_eblvp_evbgZkljhblvkygZp_e_\mxebgbx`bagb:dlb\babjmcl_k\h_]hKfhljbl_ey
bh^_j]b\Zcl_k_[y\kydbcjZadZd\ZrjZamfiulZ_lkymclbhlhl\_lZgZ\hijhkQ_]hyohqmhl
`bagb"Kl_j_hlbiljm^gh^hklmighklbp_ebkZfucklhcdbclZdqlh\Zfihlj_[m_lkyl_ji_gb_
JZamf[m^_liulZlvkyhl\_lblvgZ^jm]hc\hijhkDZdwlh]h^hklbqv"hll_i_jvimklv\ZrZ^mrZ
kdZ`_ljZamfmAZfheqbwlhg_l\hyaZ[hlZfu\u[bjZ_fb]jmrdm
u^he`guklj_fblvkydk\h[h^_hl^_kljmdlb\guofZylgbdh\ghwlhg_agZqblqlhgm`gh\hh[s_
k_[ybahebjh\Zlvk_h[s_kl\hihkljh_ghgZbo\ha^_ckl\bbihwlhfmhklZ_lkyeb[hmoh^blv\
=bfZeZbeb[hbkdZlvk\hbfZylgbdbHlr_evgbdZfe_]dh[_k_^h\Zlvk_qghklvxgZoh^ykv
\^Ze_d_hlgboGhklhbllZdh]hhlr_evgbdZ\_jgmlv\Z]j_kkb\gmxkj_^mfZylgbdh\dZdhglml`_
ihl_jy_lk\h_jZ\gh\_kb_bhlkljZg_gghklv
ZrZp_evlh`_ijbgZ^e_`bldZdhfmlhfZylgbdmwlhf^ey\Zkg_lgbdZdhcm]jhauebrv[up_ev
�[ueZbklbgghcGZc^bl_k\hxp_evbfZylgbd[m^_l\ugm`^_gk^_eZlv\ZknZ\hjblhfZ`_fh`_l_
kha^Zlvgh\ucfZylgbd=eZ\gh_j_Zebah\Zlvk\h_ijZ\hgZk\h[h^m\u[hjZbg_iha\heylv
fZylgbdZfmklZgh\blvgZ^kh[hcdhgljhev
ug_kfh`_l_hij_^_eblvp_eviml_fZgZebaZbjZafure_gbcGZklhysmxp_evfh`_l
�b^_glbnbpbjh\Zlvlhevdh\ZrZ^mrZ:gZebawlh^_yl_evghklvjZamfZmrZ^mfZlvg_mf__l
HgZkihkh[gZlhevdh\b^_lvbqm\kl\h\Zlv
AZ^ZqZjZamfZ\ijhp_kk_ihbkdZp_ebkhklhblg_\lhfqlh[ubkdZlvJZamf[m^_lwlh^_eZlvdZd
h[uqghlh_klvf_lh^hfZgZebaZbihkljh_gbyeh]bq_kdbop_ihq_dgZ[Za_h[s_ijbgyluo
kl_j_hlbih\brlZfih\?keb[uk\hxkl_axfh`gh[uehhij_^_eblvlZdbfkihkh[hf\k_ex^b
[ueb[ukqZkleb\u
AZ^ZqZjZamfZkhklhbl\lhfqlh[uijhimkdZlvq_j_ak_[y\kx\g_rgxxbgnhjfZpbxh[jZsZyijb
wlhfhkh[h_\gbfZgb_gZkhklhygb_^mr_\gh]hdhfnhjlZJZamf^he`_gebrvk^_eZlvmklZgh\dmy
bsmlhqlhij_\jZlblfhx`bagv\ijZa^gbd:aZl_fijhklh\imkdZlv\k_[y\g_rgxxbgnhjfZpbx
:dlb\gucihbkdkl_abgbdq_fmg_ijb\_^_lG_[_kihdhcl_kv`^bl_bgZ[ex^Zcl_?keb[m^_l
mklZgh\dZgZihbkdgm`gZybgnhjfZpbyijb^_lkZfZhij_^_e_ggucfhf_gl\uihemqbl_dZdb_lh
k\_^_gbydhlhju_ijh[m^ylm\Zk`b\hcbgl_j_k=eZ\gh_qlh[ujZamf\wlhlfhf_glg_e_akh
k\hbfbjZafure_gbyfbZijhklhh[jZsZe\gbfZgb_gZkhklhygb_^mr_\gh]hdhfnhjlZ
�Fh`ghkZfbfmkdhjblvijboh^gm`ghcbgnhjfZpbbeywlh]h[m^_lhq_gvihe_aghjZkrbjblvdjm]
k\hbobgl_j_kh\Koh^bl_lm^Z]^_\u_s_g_[u\Zeb\fma_bgZwdkdmjkbb\dbgh\ihoh^\
^jm]mxqZklv]hjh^Z\dgb`gucfZ]Zabgdm^Zm]h^ghG_gm`ghZdlb\ghaZgbfZlvkyihbkdhf
ijhklhjZkrbjvl_^bZiZahg\g_rg_cbgnhjfZpbbbgZ[ex^Zcl_
�Zcl_k_[_g_hij_^_e_gguckjhdg_aZ`bfZcl_k_[y\h\j_f_ggu_jZfdbbg_ij_\jZsZcl_ihbkd
p_eb\h[yaZgghklvIjhklh^_j`bl_\fukeyolZdmxmklZgh\dmybsmlhqlhij_\jZlblfhx`bagv
\ijZa^gbd
Ke_^bl_aZk\hbfbqm\kl\Zfb[he__\gbfZl_evg_cq_f^_eZebwlhjZgvr_ImklvlZdZymklZgh\dZ
ihklhygghjZ[hlZ_l\nhgh\hfj_`bf_Ex[mxbgnhjfZpbxdhlhjZyd\ZfihklmiZ_lijhimkdZcl_
q_j_a\hijhkbl_evgucnbevljqlhyihwlhfmih\h^mqm\kl\mxgjZ\blkyfg_wlhbebg_l"
JZghbebiha^gh\uihemqbl_dZdhcgb[m^vagZdbebbgnhjfZpbxhldhlhjhc\gmljbqlhlhkeh\gh
\klj_i_g_lkyHwlhfg_gjZ\blkyH[^mfZcl_ohjhr_gvdh^ZggmxbgnhjfZpbxkh\k_oklhjhg
\gbfZl_evghgZ[ex^ZyaZkhklhygb_f^mr_\gh]hdhfnhjlZ
Gh\hlgZdhg_p\Zfm^Zehkvhl^_eZlvkyhlbkdmr_gbyjZafureylvhkj_^kl\Zob\uhij_^_ebeb
p_evDh]^Zihy\blkyj_rbfhklvbf_lvb^_ckl\h\Zlv\hbfy^hklb`_gbywlhcp_eblh]^Zkehc
\Zr_]hfbjZih^\_j]g_lkym^b\bl_evghcljZgknhjfZpbb:ijhbahc^_l\hlqlh
uhk\h[h^bebkvhl[j_f_gbeh`guop_e_cb\a^hogmebk\h[h^ghM\Zk[hevr_g_lg_h[oh^bfhklb
ijbgm`^Zlvk_[y^_eZlvlhdq_fmg_e_`bl^mrZuhldZaZebkvhl[hjv[uaZbeexahjgh_kqZklv_\
[m^ms_fbiha\hebebk_[_bf_lv_]ha^_kvbk_cqZkJZgvr_\uiulZebkvaZihegblv^mr_\gmx
imklhlm^_r_\ufbkmjjh]ZlZfbdhlhju_ij_^eZ]ZebfZylgbdb:l_i_jvjZamf\uimklbe^mrmba
nmleyjZbihy\behkvm^b\bl_evgh_hsms_gb_e_]dhklbbk\h[h^ukeh\ghijbreZ\_kgZb\u
ijh[m^bebkvhl^he]hcabfg_ckiyqdbLy]hklgh_hsms_gb_m]g_l_gghklbb[j_f_gbbkq_aeh
Kh]eZkbl_kv]hjZa^hijbylg_c^\b]Zlvkydkh[kl\_gghcp_ebhkhagZ\ZyqlhhlukdZeb\gmljbk_[y
lhqlhjZgvr_[_amki_rghiulZebkvgZclb\h\g_rg_ffbj_ZrjZamf\u[jhkbeg_gm`gucoeZf
qm`bop_e_chldZaZekyhl[_kihe_aguojZa^mfbchkj_^kl\Zo^hklb`_gbybijhklh\imklbegm`gmx
�aZ^Zqm\kehck\h_]hfbjZmrZkZfZ\u[jZeZb]jmrdmbhljZ^hklbaZiju]ZeZbaZoehiZeZ\
eZ^hrdbu\aehfZebeh`guckl_j_hlbibiha\hebebk_[_bf_lvg_kfhljygZfgbfmx
g_^hklmighklvp_ebIhwlhfmi_j_^\ZfbjZkiZogmebkv^\_jbdhlhju_jZgvr_[uebaZdjuluLmlb
jZamfgZdhg_phkhagZeqlhp_ev^_ckl\bl_evghj_Zevgh^hklb`bfZL_i_jv`bagvij_\jZlblky\
ijZa^gbdihkdhevdmjZ^hklgZy^mrZih[_`bl\ijbiju`dmaZjZamfhfdhlhjuc\imklbep_ev\kehc
�k\h_]hfbjZmrZbjZamf\_k_ehaZrZ]ZxljmdZh[jmdmihjh\ghcbijbylghc^hjh]_dkqZklvx
dhlhjh__klvm`_a^_kvbk_cqZk
Zrb^\_jb
?kebgZimlbdp_ebijboh^blkyihklhygghij_h^he_\Zlvij_iylkl\byagZqbleb[hp_ev\u[jZgZ
qm`Zyeb[h\ub^_l_dp_ebq_j_aqm`mx^\_jv?^bgkl\_ggZy\_sv\`bagbdhlhjmxfh`gh
kqblZlv\Z`ghcwlhhij_^_e_gb_k\h_cp_ebb^\_jbKlj_fykvdqm`bfp_eyf\ufh`_l_
ihljZq_gu^Zjhfb`bagvg_m^ZeZkv
FZylgbdbijbmqbebex^_c^_eZlvlhqlhg_h[oh^bfhbijblhfijbgbfZlvwlhdZd^he`gh_
Kl_j_hlbi\ugm`^_gghcg_h[oh^bfhklb^h\_^_g^hZ[kmj^Zfh`ghih^mfZlv[m^lh`bagvwlh
kjhddhlhjuc\k_^he`guhl[ulvbebljm^h\Zyih\bgghklvdhlhjmx\k_h[yaZguhljZ[hlZlv
Q_eh\_dlZdijb\udZ_ldg_h[oh^bfhklbqlhbklbggu_gZdehgghklb^mrbaZ^\b]Zxlky\kZfuc
^Zevgbcm]hekhagZgby^hemqrbo\j_f_gGh`bagvdhgqZ_lkyZemqrb_\j_f_gZlZdbg_
gZklmiZxl
KqZklv_ihklhygghfZyqbl]^_lh\[m^ms_fEh`guckl_j_hlbiml\_j`^Z_lqlh[uwlh[m^ms__
gZklmibeh_]hgZ^haZ\h_\ZlvaZjZ[hlZlv^h[blvkyEx^bqZklhhldZau\Zxlkyhlex[bfh]h^_eZih
�fZl_jbZevgufkhh[jZ`_gbyf_eZih^jZa^_eyxlkygZm\e_q_gbybkh[kl\_gghjZ[hlmdhlhjZy
^he`gZijbghkblv^hoh^GZjy^mkihklZgh\dhceh`guop_e_c\ugm`^_ggZyg_h[oh^bfhklv
y\ey_lky_s_h^gbff_lh^hffZylgbdh\\boihiuldZom\_klbq_eh\_dZih^Zevr_hl_]hkl_ab
GZkZfhf^_e_^Z`_gZoh[[bfh`ghohjhrhaZjZ[Zlu\Zlv_kebwlh\ZrZp_ev?keb\u\ugm`^_gu
hldZau\Zlvkyhlex[bfh]h^_eZebrvihlhfmqlhhghg_ijbghkbl^hoh^lh]^Zke_^m_lq_ldh
hij_^_eblvbf__lebwlh^_ehhlghr_gb_dba[jZgghc^mrhcp_ebIj_\jZlbleb\Zr_ex[bfh_
^_eh\Zrm`bagv\ijZa^gbdbebg_l"?kebwlh^_ehg_evayhlg_klbd\Zr_cp_ebagZqblg_evay
kdZaZlvhij_^_e_gghijbg_k_lhgh^hoh^bebg_lGh_keb\um\_j_guqlhwlhhgZkZfZylh]^Z
`^bl_\k\h_c`bagbihy\e_gbyZljb[mlh\dhfnhjlZDh]^Zp_evkh\iZ^Z_lk^\_jvxq_eh\_dmg_l
g_h[oh^bfhklb[_kihdhblvkyhfZl_jbZevghf^hklZld_mg_]hblZd\k_[m^_l_kebhgwlh]haZohq_l
H^gZdheh`guckl_j_hlbi\ugm`^_gghcg_h[oh^bfhklbg_^Z_lq_eh\_dmiheghklvxihk\ylblvk_[y
k\h_cp_ebIh^l\_j`^_gb_flhfmkem`blfgh`_kl\hijbf_jh\@b\_llZdhcqm^Zdoh^bldZd\k_gZ
g_h[oh^bfmxjZ[hlmZ\k\h[h^gh_\j_fyl\hjblbebbah[j_lZ_l?fmb\]heh\mg_ijboh^blqlh
_]hl\hj_gbyfh`gh^hjh]hijh^Z\ZlvHg`b\_l\[_^ghklbkZ[khexlgufm[_`^_gb_faZdmkhq_d
oe_[pZgm`ghmihjghljm^blvky:_]hm\e_q_gb_wlhlZd^ey^mrbIhgbfZ_l_qlh
ijhbkoh^bl"Q_eh\_d[ZljZqblgZdZdh]hlh^y^x\k_hkgh\gh_\j_fyk\h_c`bagb^_kdZlvwlh
g_h[oh^bfh^eyih^^_j`Zgbykms_kl\h\Zgby:^mrZihemqZ_ldjhobhklZ\rb_kyhlhkgh\gh]h
�jZ[hq_]h\j_f_gbLZd^eydh]h`b\_lq_eh\_d"eylh]h^y^b"
�?keb\ZrZp_evkh\iZ^Z_lk\Zr_c^\_jvx\ujZa[h]Zl__l_gZk\h_foh[[bhklb`_gb_p_eb
ijblyg_laZkh[hcbkiheg_gb_\k_ohklZevguo`_eZgbcijbq_fj_amevlZluij_\ahc^ml\k_
h`b^ZgbyFh`_l_g_khfg_\Zlvky\wlhffbj_\k_qlhk^_eZghk^mrhcklhblhq_gv^hjh]h
Ijh^mdluqbklh]hjZamfZgZijhlb\p_gylkyg_\ukhdhDZd\uagZ_l_ih^ebggu_r_^_\ju
jh`^Zxlky\_^bgkl\_^mrbbjZamfZGZimlbdp_eb\u[m^_l_kha^Z\Zlvr_^_\ju_kebg_
iha\hebl_fZylgbdZfm\_klb\Zk\klhjhgmwlhfkemqZ_\k_ijhklh\Zfgm`ghebrvkihdhcgh
ke_^h\Zlvk\h_ckl_a_cbg_ih^^Z\ZlvkygZbomeh\dbJZghbebiha^gh\u^h[v_l_kv]jZg^bhagh]h
mki_oZ
G_kdhevdhkeh`g__h[klhbl^_eh\kemqZ__kebp_evb^\_jvg_kh\iZ^ZxlOhlyij_`^_q_fijbclb
dlZdhfmaZdexq_gbxhq_gvohjhrhih^mfZcl_ZrZp_evg_fh`_lkbevghmkeh`gblv\Zf`bagv
GZh[hjhlba[jZ\p_ev\ul_fkZfufagZqbl_evghmijhklbl_k_[_`bagvbba[Z\bl_kvhlfZkku
ijh[e_fG_ki_rbl_k\u[hjhf^\_jb;ueZ[uj_rbfhklvbf_lvZ^\_jvgZc^_lky?keb\uq_ldh
g_ij_^klZ\ey_l_]^_gZoh^blky\ZrZ^\_jvjZ[hlZcl_khkeZc^ZfbbjZkrbjycl_ahgmdhfnhjlZ
\g_rg__gZf_j_gb_ij_^eh`bl\Zfih^oh^ysbc\ZjbZgl
ZrZ^\_jvy\ey_lkyl_fiml_fdhlhjucijb\_^_ld\Zr_cp_ebIhke_lh]hdZd\uhij_^_ebebk\hx
p_evaZ^Zcl_k_[_\hijhkdZdbfh[jZahfwlZp_evfh`_l[ulv^hklb]gmlZ"g_rg__gZf_j_gb_jZgh
bebiha^ghjZkdjh_li_j_^\ZfbjZaebqgu_\hafh`ghklbZrZaZ^ZqZkhklhbl\lhfqlh[ugZclb
kj_^bgbobf_gghk\hx^\_jvJZkkfhljbl_\k_\hafh`gu_\ZjbZgluDZ`^uc\ZjbZglg_h[oh^bfh
ih^\_j]gmlvl_klmgZkhklhygb_^mr_\gh]hdhfnhjlZA^_kvfh`ghjmdh\h^kl\h\Zlvkyl_fb`_
ijbgpbiZfbqlhbijb\u[hj_p_eb
�himklbf\ZrZp_evih^jZamf_\Z_lqlh\uy\ey_l_kvohjhrhh[_ki_q_ggufq_eh\_dhfLh]^Z
g_h[oh^bfhhij_^_eblvkykihfhsvxq_]h\uklZg_l_h[_ki_q_gguf_^v^_gv]bijboh^ylg_
ijhklhdq_eh\_dmZdlhfmqlhhgbak_[yij_^klZ\ey_lWlhfh`_l[ulva\_a^Zrhm[bag_kZ
djmigucijhfure_ggbdnbgZgkbkl\u^Zxsbckyki_pbZebklgZke_^gbdgZdhg_pLZdd_f\u
ohlbl_klZlv"Gm`ghgZclbbf_gghk\hcimlvd[h]Zlkl\mlhdq_fme_`bl\Zr_k_j^p_Dq_fm
hghe_`blg_h[oh^bfhkijhkblvm^mrbZg_mjZamfZJZamfy\ey_lkyijh^mdlhfkhpbmfZ:
khpbmf^_j`blkygZfZylgbdZoKhpbmf]h\hjblKlZgvagZf_gblhklvxiheblbdhf[h]Zlufwlh
ij_klb`ghGhlZddZd\Zr_ebqgh_kqZklv_^eyfZylgbdZg_ij_^klZ\ey_lbgl_j_kZhg\Zfg_
ihfh`_lhij_^_eblvgm`gmxgbrm\wlhc`bagb
JZamfbagZdhfu_ih^kdZau\Zxl\ZfqlhgZ^hbkdZlv\ukhdhhieZqb\Z_fmxjZ[hlmgZijbf_j
xjbklZk_]h\hjylklZ\d\Zebnbpbjh\ZggufZ^\hdZlhf\u[m^_l_aZjZ[Zlu\Zlvdmqm^_g_]
Dhg_qghhq_gvohq_lkyaZjZ[Zlu\Zlvfgh]h^_g_]ghwlZ^\_jvfh`_lhdZaZlvkyqm`hcQ_j_ag__\u
ihiZ^_l_kh\k_fg_lm^Z?kebp_ev\u[jZgZijZ\bevghlh]^Z^\_jvhldjh_llZdb_\hafh`ghklbh
dhlhjuo\ubg_f_qlZebIj_^iheh`bf\ZrbaZijhkuwlhk\hc^hffZrbgZohjhrZyaZjieZlZ
hc^y\k\hx^\_jv\uihemqbl_klhevdhqlh\Zrbij_`gb_aZijhkuihdZ`mlkyijhklhkf_rgufb
Gh^eywlh]hg_h[oh^bfhg_hrb[blvky\\u[hj_k\h_c^\_jb
G_lhjhibl_kvbg_ih`Ze_cl_\j_f_gbgZ\u[hjuihljZlbl_gZfgh]h[hevr_\j_f_gbbmkbebc
\imklmx_kebihki_rbl_bk^_eZ_l_hrb[hqguc\u[hjGZhij_^_e_gb_p_ebb^\_jbfh]mlmclb
f_kypul_q_gb_wlh]h\j_f_gb\Zfihlj_[m_lkykh[ex^Zlvk\h_]hjh^Zihkl[_amij_qghklb
ih\hafh`ghklbg_mdhkgbl_evghke_^h\Zlvhkgh\gufijbgpbiZfLjZgk_jnbg]Zukgbfbm`_
agZdhfu
i_j\mxhq_j_^vwlhhkhagZgghklvGZ^hhl^Z\Zlvk_[_hlq_lhfhlb\Zoihke_^mxsbo^_ckl\bc
�_ckl\m_l_eb\uhkhagZgghihgbfZyijZ\beZb]jubeb[_a\hevghih^qbgy_l_kvfZylgbdm"
Ke_^bl_aZmjh\g_f\gmlj_gg_cb\g_rg_c\Z`ghklbJZafureyyh\Zr_cp_ebb^\_jblZddZd
[m^lh\um`_bf__l_G_lgbdZdhcij_klb`ghklbg_^hklmighklbbg_h[oh^bfhklbHl[jhkvl_
\kydmx\Z`ghklvLhqlh\ubf__l_^ey\Zkh[udgh\_ggh
AZjZg__kfbjbl_kvk\hafh`ghcg_m^Zq_cIhemqblkyohjhrhZg_ihemqblkyagZqblwlhg_
\Zr_b]hj_\Zlvg_hq_fIha\hevl_k_[_hrb[ZlvkyHl\_^bl_\k\h_c`bagbf_klh^eyihjZ`_gby
imklvhgh[m^_lih^ijbkfhljhf;he__lh]hba^Zevg_cr_]hbaeh`_gby\umagZ_l_qlh^hkZ^gZy
g_m^ZqZy\ey_lky\h\k_g_ihjZ`_gb_fZijhklhhq_j_^ghc\_ohcgZimlbdp_eb
GZc^bl_^ey^Zgghc^\_jbkljZoh\dmaZf_gmG_hldZau\Zcl_kvkjZamhlij_`g_c^\_jbg_k`b]Zcl_
aZkh[hcfhklu^_ckl\mcl_hkfhljbl_evghG_klZ\vl_\k_gZh^gmdZjlmHklZ\vl_k_[_aZiZkgu_
imlb
gZkljZb\Z_l_kvgZqZklhlmp_e_\hcebgbbg_rg__gZf_j_gb_kZfhih^[jhkbl\Zfg_h[oh^bfmx
bgnhjfZpbx
Qlh[ug_ijhimklblvwlmbgnhjfZpbx\klZ\vl_\k\hx]heh\mkeZc^ihbkdZ\Zr_cp_ebb^\_jb
IjhimkdZcl_\k_^Zggu_ba\g_rg_]hfbjZq_j_awlhlkeZc^Hp_gb\Zcl_ih^oh^bl\Zfwlhbebg_l
KemrZcl_ijbwlhfr_e_klmlj_ggboa\_a^Zg_jZamfKe_^bl_g_aZl_fqlh\uh[wlhf^mfZ_l_Z
aZl_fqlh\Zkijbwlhf]g_l_lbebhdjuey_lH[jZsZcl_\gbfZgb_gZhlghr_gb_^mrbdex[hc
bgnhjfZpbbhij_^_e_ggucfhf_glhgZ\klj_i_g_lkyb\hkdebdg_lWlhbf_gghlhqlhgm`gh
Bkgh\Zg_lhjhibl_kvJZkrbjycl_ahgmdhfnhjlZbgZkljZb\Zcl_k\hbfukebgZp_e_\mxebgbx^h
l_oihjihdZp_evb^\_jvg_hnhjfylky\ykgmxdhgp_ipbxu^he`guijbclbdq_ldhfm
�aZdexq_gbxZywlh]hohqmbwlhij_\jZlblfhx`bagv\ijZa^gbdZrZ^mrZih_lZjZamf
m^h\e_l\hj_gghihlbjZ_ljmdb
?keb^mrZm`_ih_lZjZamf_s_khfg_\Z_lkykgh\ZjZkrbjycl_ahgmdhfnhjlZWlhiha\hebl\Zf
\aehfZlvf_rZxsbceh`guckl_j_hlbig_^hklmighklbbg_j_ZevghklbAgZ_l_ihq_fm^\_jv
dZ`_lkyg_ijbklmighc"IhlhfmqlhhgZaZi_jlZgZeh`guckl_j_hlbig_^hklmighklbdhlhjuc
kb^bl\\Zr_fjZamf_Dh]^Z\u\aehfZ_l_kl_j_hlbi^\_jvhldjh_lky
Yg_ijbau\Zx\_jblvfg_bebk_[_bebdhfmgb[m^v_s_ugbdh]^Zg_aZklZ\bl_jZamfih\_jblv
JZamf[_ah]h\hjhqghijbgbfZ_llhevdhnZdluLZd\hlqlh[u^\_jvklZeZ^eyjZamfZj_Zevghc\u
^he`gui_j_clbgZp_e_\mxebgbx`bagb:k^_eZlvwlhfh`ghlhevdhkihfhsvxp_e_\h]hkeZc^Z
gZqZe_\Zr_cebgbbp_ev_s_lhevdh\i_j_^bghimlb__^hklb`_gby^eyjZamfZm`_j_Zevgh
\b^guM[_`^Zlvk_[yb[hjhlvkykhkl_j_hlbihf[_kihe_aghaehfkl_j_hlbiZaZdexqZ_lkykh\k_f
g_\wlhfHgjmog_lkZfdh]^Z\g_rg__gZf_j_gb_ihdZ`_l\Zfgh\u_\hafh`ghklbgZp_e_\hc
ebgbbIhwlhfmh[jZsZx\Zr_\gbfZgb_g_iulZcl_kvk_[ym[_^blvbg_[hjbl_kvkhkl_j_hlbihf
k_qlh\Zfgm`ghwlhkbkl_fZlbq_kdbdjmlblv\fukeyop_e_\hckeZc^Wlhg_imklu_
mfhajbl_evgu_mijZ`g_gbyZdhgdj_lgh_^\b`_gb_dp_eb
G_aZ[u\Zcl_qlhfZl_jbZevgZyj_ZebaZpbybg_jlgZb\g_rg__gZf_j_gb_g_fh`_l\uihegblvaZdZa
f]gh\_gghZfihgZ^h[blkyl_ji_gb_:_kebl_ji_gbyg_o\ZlZ_lagZqbl\ukljZklgh`_eZ_l_
kdhj_cr_]h^hklb`_gbyp_ebLh]^ZgZqbgZcl_kgZqZeZbkgb`Zcl_\Z`ghklvu`_eZ_l_agZqbl
khfg_\Z_l_kv\j_Zevghklb^hklb`_gbyKgh\ZjZkrbjycl_ahgmdhfnhjlZ^hl_oihjihdZg_
m\b^bl_qlhhldju\Zxlkyj_Zevgu_i_jki_dlb\u
FZylgbdbfh]mlaZfZkdbjh\Zlv\Zrm^\_jvih^ihdjh\hfeh`ghcg_agZqbl_evghklbbgbadhc
p_gghklbk_qlh\umf__l_^_eZlve_]dhg_ijbgm`^_gghkhohlhcbf__lagZq_gb_bp_gghklv
M\Zkg_lgbh^gh]hg_agZqbl_evgh]h^hklhbgkl\ZEx[Zy]emihklvdhlhjZy^ey\ZkoZjZdl_jgZZ\
jZfdZokl_j_hlbih\g_bf__lgbdZdhcp_gghklbfh`_lkem`blvdexqhfdgm`ghc^\_jb
Ihijh[mcl_kijh_pbjh\Zlvk\h_oZjZdl_jgh_g_k_jv_agh_dZq_kl\hgZk_jv_agu_^\_jb
GZijbf_j_kebm\Zkj_imlZpbyrmlZ]hjhoh\h]hlh]^Zfh`_l[ulv\ufh]eb[uklZlv
\_ebdhe_igufdhfbdhf?keb\k_]h\hjylqlhk\ZkgbdZdh]hlhedmlhevdhbmf__l_gZjy`Zlvkyb
ijbohjZrb\Zlvky\hafh`gh\ZrZ^\_jv\_^_ldijhn_kkbblhifh^_eb\baZ`bklZbeb
fh^_ev_jZ?keb\ZkjZa^jZ`Z_lj_deZfZb\uex[bl_\hjqZlvqlhhgZ^_eZ_lkyg_ijZ\bevghb
j_deZfmgZ^hij_ih^ghkblvkh\k_fih^jm]hfmwlhg_ijhklh\Zr_g_^h\hevkl\hZkdjulh_
`_eZgb_ijhy\blvk\hbkihkh[ghklb\^Zgghch[eZklbYi_j_qbkebeqZklgu_ijbf_juEbqgh_
_kebhl\_jg_l_kvhlfZylgbdh\bih\_jg_l_kvdk\h_c^mr_Ih^mfZcl__keb\u^_ckl\bl_evgh
kh\_jrZ_l_k\hb]emiu_^_ckl\byg_ijbgm`^_gghbkhohlhcagZqblwlh^he`ghbf_lvdZdh_lh
agZq_gb_
k_kdZaZggh_hlghkblkydijhp_kkm\u[hjZ^\_jbGh^himklbf\um`_blZdgZimlbd\u[jZgghc
p_ebLh]^Z_klvh^bgkihkh[hij_^_eblvlZebwlh^\_jv?keb\ugZimlbdp_ebmklZ_l_l_jy_l_
wg_j]bx\u[b\Z_l_kvbakbeagZqblwlhg_hgZGZh[hjhl_keb\Zkho\Zlu\Z_l\^hogh\_gb_dh]^Z
\uaZgbfZ_l_kv^_ehfdhlhjh_ijb[eb`Z_l\Zkdp_ebfh`_l_kf_ehkqblZlvwlh^_ehk\h_c^\_jvx
Hlebqblvih^ebggmx^\_jvfh`gh_s_h^gbfkihkh[hfQm`Zy^\_jvfh`_lijbdb^u\Zlvky\Zr_c
hgZ\jh^_dZdhldju\Z_lkyi_j_^\Zfbgh\kZfucj_rZxsbcfhf_glaZoehiu\Z_lkyi_j_^ghkhf
IhemqZ_lkyqlhgZimlbq_j_aqm`mx^\_jv\jh^_\k_b^_lghjfZevghgh\dhg_qghfblh]_\kZfhf
]eZ\ghf\Zkihklb]Z_lg_m^ZqZ?keblZdh_kemqZehkvagZqbl\urebq_j_aqm`mx^\_jvwlhf
ijhy\ey_lkydh\Zjkl\hfZylgbdh\dhlhju_ki_pbZevghhldju\Zxlh[s_^hklmigu_^\_jbqlh[u
aZfZgblvlm^Zih[hevr_ijb\_j`_gp_\
DZdijZ\beh\hae_\Zrbo^\_j_cgbdlhg_lheiblkyGh^Z`__keb\u\klj_lbebfgh]h`_eZxsbo
ijhclbq_j_ag__\k_kjZam`_jZkklmiZxlkyb\uijhoh^bl_k\h[h^ghH[s_^hklmigu_^\_jb
hldjulu^ey\k_oghijhoh^ylq_j_agbog_fgh]b_kihfgbl__s_jZadZdfZylgbdbkha^Zxlfbnu
mki_rghcdZjv_jua\_a^bklZjZxlkyih^qbgblv\k_oijZ\bem^_eZcdZdyEx^bm\e_q_ggu_
fbjZ`hfehfylky\k_\f_kl_\h^gmblm`_^\_jv\lh\j_fydZdbokh[kl\_ggu_^\_jbklhyljy^hf
kh\_jr_gghk\h[h^gu_
H^gZdhi_j_^\Zfbfh`_laZdjulvkybwlZ^\_jv_keb\u]jm[hgZjmrbebaZdhgjZ\gh\_kby
GZijbf_jp_evbf__l^ey\Zkkebrdhf[hevrmxagZqbfhklvb\k_ihklZ\e_ghgZh^gmdZjlmWlm
^\_jvfh`ghhldjulvkgh\Z_kebkgbablvagZqbfhklvH[wlhffuih]h\hjbf\dhgp_^Zgghc]eZ\u
GZf_j_gb_
Y^mfZx_keb\uaZljZlbeb\j_fygZhij_^_e_gb_p_ebb^\_jbagZqblm\Zk_klvgZf_j_gb_
GZf_j_gb_ij_\jZsZ_l`_eZgb_\p_ev@_eZgb_[_agZf_j_gbygbdh]^Zg_bkihegblkyF_qlulh`_
g_k[u\ZxlkyQ_fhlebqZ_lkyp_evhlf_qlu"L_f`_q_fgZf_j_gb_hlebqZ_lkyhl`_eZgby?kebm
\Zk_klvgZf_j_gb_f_qlZij_\jZsZ_lky\p_evImklu_f_qlub\ha^mrgu_aZfdbg_fh]mlgbq_]h
baf_gblvBaf_gblv`bagvkihkh[ghlhevdhgZf_j_gb_lh_klvj_rbfhklvbf_lvb^_ckl\h\Zlv
�himklbf\Zfm^Zehkvhij_^_eblvk\hxp_evb\uiheguj_rbfhklb__^h[blvkyuk]hjZ_l_hl
g_l_ji_gbyihkdhj__gZqZlv^_ckl\h\Zlvhll_i_jvhlimklbl_o\ZldmK[jhkvl_\Z`ghklvp_eb
hldZ`bl_kvhl`_eZgby__^hklbqvbhklZ\vl_lhevdhj_rbfhklvbf_lvHklZ_lkylhevdh^_ckl\h\Zlv
\jZfdZohqbs_ggh]hgZf_j_gbylh_klv\uihegylv\k_qlhhl\Zklj_[m_lkyg_`_eZybg_
gZklZb\Zy
?^bgkl\_ggh_qlhfh`_lbkihjlblv\k_^_ehgZimlbdp_ebbaebrgyyhl\_lkl\_gghklvklZjZgb_
mk_j^b_bijbgm`^_gb_jZfdZoh[u^_ggh]hfbjh\haaj_gbywlha\mqblkljZgghbg_ijb\uqghGh
�ygZ^_xkvqlhl_i_jv\ua^_kvg_gZoh^bl_gbq_]hg_kmjZagh]hZ\Zcl_ihklZ\bf\k_k]heh\ugZ
gh]b
�\b]Zykvdp_ebq_j_a\Zrm^\_jvg_lg_h[oh^bfhklbijbeZ]Zlvbaebrgb_mkbebyIjbgm`^Zlvk_[y
lh`_g_ijb^_lky?kebwlhg_lZdagZqbleb[hp_eveb[h^\_jvqm`ZyGhjZamfijbjud
[hjhlvkybij_h^he_\Zlvij_iylkl\byk_ijh[e_fujZamfkha^Z_l^eyk_[ykZfdh]^ZgZqbgZ_l
kh^_j`blfbgbfmfij_iylkl\bc_kebg_gZe_]ZlvgZ\Z`ghklv
u^he`gub^lbdk\h_cp_ebdZdaZihqlhcbaysbdZQlh`_hklZg_lkyhlgZf_j_gby_keb
hqbklblv_]hhl\Z`ghklbb`_eZgby^hklbqvp_eb"Lhevdhj_rbfhklvbf_lvbi_j_klZ\eylvgh]b
I_j_klZgvl_^mfZlvhihql_\ysbd_dZdhijh[e_f_bijhklhgZqgbl_i_j_klZ\eylvgh]bih
gZijZ\e_gbxdg_fmG_^mfZcl_gZ^ijh[e_fhc^_ckl\mcl_dZdihemqZ_lkyblh]^Zijh[e_fZ
jZaj_rblky\ijhp_kk_^\b`_gby
gmlj_gg__gZf_j_gb_jZamfZih[m`^Z_lemiblvjmdZfbih\h^_YgZklZb\ZxgZlhfqlh
&#xg_;&#xrg;&#x__;&#xg;&#xZf;&#x_j;&#x_g;&#xb_;&#x^;&#x_c;&#xkl;&#xm;&#x_l;&#xk;&#xhk;&#x_f;&#xi;&#xh;&#x^j;&#xm];&#xhf;&#xm;&#x;&#xIh;&#xem;&#xqZ;&#x_l;&#xky;&#xl;&#xZd;&#x;&#xql;&#xh;&#x;�g_rg__gZf_j_gb_^_ckl\m_lkh\k_fih^jm]hfmIhemqZ_lkylZdqlhhl_oihjihdZ\u
gZklZb\Z_l_\ug_^Z_l_\g_rg_fmgZf_j_gbxj_Zebah\Zlvp_evihl_q_gbx\ZjbZglh\Hldm^Z\Zr
jZamffh`_llhqghagZlvdZdbfh[jZahfp_ev^he`gZ[ulvj_Zebah\ZgZ"
�\b`_gb_d\_jghcp_ebq_j_a\Zrm^\_jvb^_ldZdihgZdZlZgghc^hjh]_Zfgbdlhbgbqlhg_
f_rZ_l_keb\ZrZ\Z`ghklvgZfbgbfZevghfmjh\g_b\ug_[hj_l_kvkl_q_gb_f\ZjbZglh\
Ihkdhevdm\ub^_l_k\h_ckl_a_clhg_hq_f[_kihdhblvky^Z`__keb\hagbdZxl\j_f_ggu_
ljm^ghklbIha\hevl_k_[_gZkeZ`^Zlvky`bagvxbijbgbfZcl_\k_dZdih^ZjdbDZdlhevdh
ijZa^gbdq_flhhfjZqZ_lkyihklZjZcl_kvhij_^_eblv\q_f\uij_\ukbeb\Z`ghklvIhq_fmqlhlh
]g_l_l"GZwlhl\hijhkbf__lkyklZg^Zjlguchl\_leb[h\uk_[y\q_flhbaebrg_ijbgm`^Z_l_
eb[hg_l_jiblky^h[blvkyp_ebeb[h\uq_fmlhijb^Z_l_ba[ulhqgh_agZq_gb_Hlimklbl_o\Zldm
=g_lmsb_fukebbqm\kl\Zfh]mlihy\blvky\j_amevlZl_g_^hklZlhqghcrbjbguahgudhfnhjlZ
�himklbf\j_amevlZl_^hklb`_gbyp_eb\u^he`guihemqblvdjmigmxkmffm^_g_]KjZam`_
\hagbdZ_lp_eucgZ[hjlj_\h`guofuke_cZ]^_wlhojZgblvZdZd\u]h^g_c\eh`blvZ\^jm]
ihl_jyxZdZdjZamfg_cihljZlblvZ\^jm]hl[_jml"?keblZdagZqbl\u_s_g_]hlh\uwlhbf_lv
Dh]^Zhkms_kl\e_gb_f_qlukhijy`_ghkih^h[gh]hjh^Zijh[e_fZfbg_ba[_`gh\hagbdg_l
^mr_\gZykdh\Zgghklvbke_^h\Zl_evghih^khagZl_evgh_klj_fe_gb_ba[Z\blvk_[yhlwlboijh[e_f
lZdhfkemqZ_\g_rg__gZf_j_gb_[m^_ljZ[hlZlvijhlb\\Zk
J_rbfhklvbf_lvg_h[oh^bfhih^^_j`b\ZlvihklhygghB\h\k_g_ijb^_lkyk_[yijbgm`^Zlv
djmlblv\fukeyop_e_\hckeZc^_^v\Zfijbylgh^mfZlvh`_eZgghcp_ebG_ke_^m_llhevdhk_[y
m]h\Zjb\Zlvbm[_`^ZlvM]h\Zjb\Zlvk_[y\ufh`_l_^he]hb[_aj_amevlZlghGZf_j_gb_\hlebqb_
�hlkZfh\gmr_gbyhagZqZ_lqlhj_r_gb_ijbgylhbh[km`^_gbxg_ih^e_`blhklb`_gb_p_eb
hq_\b^ghEx[u_khfg_gbyhliZ^mlkZfb_keb\u[m^_l_jZkrbjylvahgmdhfnhjlZ
Yohqm\Zkij_^hkl_j_qvhl]jm[hchrb[dbKms_kl\m_l_s_h^bgeh`guckl_j_hlbiijbau\Zxsbc
^mfZlvlhevdhh[mki_rghfjZa\blbbkh[ulbcDZdgbkljZgghwlh^_ckl\bl_evgheh`guc
kl_j_hlbib^bl_kdhevdhboDZd\ukqblZ_l_ihemqblkym\Zk^mfZlvlhevdhh[mki_o_"?^\Zeb
?keb\u[m^_l_klj_fblvkybkdexqblvbak\h_]hkp_gZjbyg_]Zlb\gu_\ZjbZglulhgbq_]hg_
\uc^_lZfg_m^Zklkym[_^blvjZamf\lhfqlh\k_ijhc^_l]eZ^dhJZamffh`_lijbl\hjblvkyqlh
ih\_jbelZdhcmklZgh\d_wlhhgmf__lGh\]em[bg_^mrb\u\k_jZ\gh[m^_l_khfg_\Zlvkyihlhfm
�qlhkhfg_\Z_lkyjZamfmrZh[yaZl_evghgZc^_lg_]Zlb\guc\ZjbZgl\qmeZg_dm^Z_]haZ[jhkbe
jZamf
&#xZf;&#xg;&#x_;&#xgm;&#x`g;&#xh;
x;&#xqZ;&#xlv;&#x;&#xp_;&#xe_;&#xh; ;&#xke;&#xZc;&#x^;&#xhh;&#x[s;&#x_;&#xgb;&#xdZ;Û&#x_;&#xkp;&#x_g;&#xZj;»&#x^;&#xhk;&#xlb;&#x`_;&#xgb;&#xy;&#xp_;ë&#x;�Zfg_gm`gh\dexqZlv\p_e_\hckeZc^\hh[s_gbdZdb_kp_gZjbb^hklb`_gbyp_ebZgguckeZc^
^he`_gkh^_j`ZlvlhevdhhdhgqZl_evgmxdZjlbgm^hklb]gmlhcp_ebuwlhm`_bf__l_k_qlhhl
\Zklj_[m_lkygZkeZ`^ZlvkykeZc^hfbi_j_klZ\eylvgh]bkihfhsvxhqbs_ggh]h\gmlj_gg_]h
m[_`^Z_l_jZamf\lhfqlh\k_g_ijhc^_lZijhoh^bl]eZ^dhbamZebaZpbyl_dms_]ha\_gZ
ljZgkn_jghcp_ihqdbb^_l\gh]mkl_fqlh\u^_eZ_l_k_cqZkbebrvgZrZ]\i_j_^:m[_`^Zy
k_[y\[eZ]hihemqghfaZ\_jr_gbb^_e\u^_j`bl_k_[yf_jl\hco\ZldhcdhgljheyHlimklbl_
o\Zldmg_^mfZcl_hijh[e_fZodhlhju__s_g_gZklmibebbkihdhcgh^\b]Zcl_kvihl_q_gbx
\ZjbZglh\
J_ZebaZpby
Yr_eihfhdjhfmZknZevlm
Mljhf[ue^h`^vbq_j\ydbih\ue_aZebba]Zahgh\gZZknZevl\ihbkdZokfukeZ`bagbbgh\uo
hldjulbcKm^v[Zmgbokeh`beZkvihjZaghfmKqZkleb\qbdbmki_eb^hihealb^hkhk_^g_cdemf[u
k`bjgufq_jgha_fhfDh_dh]hkde_\ZebilbpuDlhlh[uejZa^Z\e_gklmigyfbqm^h\bsguo
fhgkljh\lhiZxsboihZknZevlmKhegp_ijb]j_ehb\ukmrbeh\eZ]maZklb]gm\h^gh]hq_j\ydZgZ
k_j_^bg_imlbHgkebrdhfiha^ghihgyek\hxhrb[dmM`_g_o\Zlblkbe^hihealb^hdhgpZ
F_^e_ggZybfmqbl_evgZykf_jlv[m^_l^he]hklhylvgZ^gbfihdZhgkh\k_fg_aZkhog_lB\^jm]
dZdZylhg_ihklb`bfZykbeZih^gyeZ_]hbr\ujgmeZgZfhdjmxa_fexKlhqdbaj_gbyq_j\ydZwlh
[uehg_\hafh`ghhgg_fh]wlh]hihgylvbh[tykgblvGh^eyf_gya^_kvg_kms_kl\h\Zehgbq_]h
k\_jot_kl_kl\_ggh]hfg_ijhklhklZeh`Zevq_j\ydZby[jhkbe_]hgZdemf[mb^bfhwlhl
h^bghdbcKljZggbd\k_lZdbijZ\bevgh\u[jZek\hxp_evbk\hx^\_jv
?keb\ZrZp_evdZ`_lky\Zfljm^gh^hklb`bfhc\_kvijZa^gbd\Zf[m^mlihjlblvkhfg_gbyb
ly]hklgu_jZafure_gbyh\hafh`ghcg_m^Zq_DZd`_\k_lZdbih\_jblv\g_\hafh`gh_qlh[uhgh
klZeh\hafh`guf"hl\Zfh[jZa_p]emih]h\hijhkZGbdZdYkgh\Z\ha\jZsZxkvdm`_kdZaZgghfm
\ur_ugbdZdg_kfh`_l_gbm]h\hjblvk_[ygbm[_^blvgbaZklZ\blvih\_jblvHklZ\vl_wlb
imklu_oehihlubaZcfbl_kvemqr_^_ehflh_klvijhp_kkhfi_j_^\b`_gbygh]ihgZijZ\e_gbxd
p_eb
Zkg_^he`_g[_kihdhblvlhlnZdlqlhp_evdZ`_lkyljm^gh^hklb`bfhcZfljm^ghij_^klZ\blv
dZdlZdh_fh`_l[ulvGhwlhgbdq_fgZyaZ[hlZZr_^_ehwlhijZ\bevguc\u[hjaZdZaZ
hklZevgh_ij_^hklZ\vl_hnbpbZglmFgh]b_ex^b^h[b\rb_ky]heh\hdjm`bl_evgh]hmki_oZ
]h\hjbebihlhfhgbgbaZqlh[ug_ih\_jbeb\lhqlhkfh]ml^h[blvkylZdboj_amevlZlh\
aZbfhihgbfZgbx^mrbbjZamfZf_rZ_llhqlh^mrZklj_fblkydp_ebZjZamf[_kihdhblkyh
�kj_^kl\ZomrZg_bf__lihgylbyhkihkh[Zo^hklb`_gbyp_ebkgh\b^_gbbhgZijb\udeZ
ihemqZlv\k_qlhaZohq_lijhklhlZdEx[h_mklj_fe_gb_^mrbkjZam`_j_Zebam_lkygZf_j_gb_f
kgh\b^_gby=^_hgZe_lZ_l\lh\j_fyihdZjZamfdj_idhkiblgbdlhg_agZ_lFufh`_fihfgblv
lhevdhkgh\b^_gby\i_jbh^dh]^ZjZamf^j_fe_lIjh[m`^Zykvhl]em[hdh]hkgZjZamfgZqbgZ_l
gZijZ\eylviZjmk^mrb\khhl\_lkl\bbkhk\hbfbh`b^Zgbyfbbi_j_`b\ZgbyfbIhwlhfm
kgh\b^_gbyg_fh]mlkem`blvdjbl_jb_flh]hq_]h`_eZ_l^mrZ
Ihlhc`_ijbqbg_fug_fh`_fihfgblvijhreu_`bagbk\h_c^mrb_kebhgb^_ckl\bl_evgh
[uebJZamf\hlebqb_hl^mrbijboh^bl\wlhlfbjdZdqbklucebkl[mfZ]bBf_xlky
fgh]hqbke_ggu_k\b^_l_evkl\Zhlhfdh]^Zijbhij_^_e_gguoh[klhyl_evkl\ZojZamfex^_c
ihemqZe^hklmidbgnhjfZpbbbaijhreuo`bag_cH^gZdhwlhhl^_evguc\hijhkbhgg_\oh^bl\
jZfdb^Zgghcdgb]b
JZamf\ugm`^_g^mfZlvhkj_^kl\Zoihlhfmqlhhgijb\ud^_ckl\h\Zlv\jZfdZo\gmlj_gg_]h
\lZdhfkemqZ_g_lhevdhg_ihfh`_lghb[m^_l^_ckl\h\Zlv\h\j_^Ihwlhfmy\ZfgZklhyl_evgh
j_dhf_g^mx\hh[s_ij_djZlblvjZafure_gbyhkp_gZjbyojZa\blbykh[ulbcGZimlbdp_eb^he`gZ
ij_h[eZ^Zlvj_rbfhklvbf_lvwlhkZfh_]eZ\gh_qlh^he`gh\Zkbgl_j_kh\ZlvHklZ\rZykyqZklv
gZf_j_gbyj_rbfhklv^_ckl\h\Zlv^he`gZ[ulvfZdkbfZevghhqbs_gZhl`_eZgbyb\Z`ghklb
J_rbfhklvi_j_klZ\eylvgh]bwlh[_kkljZklgh_gZf_j_gb_\uihegylvfbgbfmflh]hqlhhl\Zk
�lj_[m_lky_ckl\h\Zlv[_kkljZklghg_hagZqZ_l^_ckl\h\Zlv\yehbg_j_rbl_evghY^mfZx\u
ihgbfZ_l_qlhyohqmkdZaZlvQj_af_jgZyj_rbl_evghklvlh`_y\ey_lkyke_^kl\b_f\Z`ghklb
GZkdhevdhohjhrh\Zfm^Zklkyhqbklblv\gmlj_gg__gZf_j_gb_hl`_eZgbyb\Z`ghklbgZklhevdh
wnn_dlb\ghb[m^_l_^_ckl\h\Zlv
Kp_gZjbc^hklb`_gbyp_eb\u^he`guijh^mfZlvlhevdh\h[sboq_jlZohij_^_eblvhkgh\gu_
wlZiugZimlb^\b`_gbydp_eblh_klva\_gvyljZgkn_jghcp_ihqdbIhke_wlh]hg_h[oh^bfh
ij_djZlblvjZafure_gbygZ^h[sbfkp_gZjb_ffukeyo^he`_g[ulvebrvp_e_\hckeZc^Hg
kh^_j`bllhevdhhdhgqZl_evgmxdZjlbgm^hklb]gmlhcp_ebbg_\dexqZ_l\k_[ygbdZdb_kp_gZjbb
Ihklhygghdjmlbl_\fukeyokeZc^`b\bl_\g_fAhgZdhfnhjlZgZqg_ljZkrbjylvkybiZjZf_lju
\Zr_]hbaemq_gby[m^mlgZkljZb\ZlvkygZp_e_\mxebgbx`bagb
Bak\h_]hhlghr_gbydh\k_fmqlhk\yaZghk^hklb`_gb_fp_ebbkdexqbl_ex[u_ijhy\e_gby
`_eZgbyb\Z`ghklb?keb\uklZjZ_l_kvijbeh`blv\k_mkbeby^eykdhj_cr_]h^hklb`_gbyp_eb
khfg_\Z_l_kv\k\hbokihkh[ghklyo[hbl_kvljm^ghkl_cagZqblmjh\_gv\Z`ghklbaZ\ur_g
Iha\hevl_k_[_[ulvg_kh\_jr_ggufb^_eZlvhrb[db?keb\ukZfbk_[_g_jZaj_rbl_^_eZlv
hrb[dblhbhl^jm]bolh`_g_^h`^_l_kvjZaj_r_gby?keb\uhiZkZ_l_kvqlhp_evg_[m^_l
^hklb]gmlZagZqbl\u`_eZ_l_GmZdZd`_g_`_eZlv"Kfbjbl_kvkihjZ`_gb_faZjZg__
ijb^mfZcl_hloh^gu_imlbbaZiZkgu_\ZjbZgluImklvhgb[m^mlgZ]hlh\_G_k^_eZ\wlh]h\ug_
kfh`_l_hk\h[h^blvkyhl`_eZgby
=eZ\gh_gb\dh_fkemqZ_g_klZ\vl_\Zrmp_evgZh^gmdZjlmG_evaygZijbf_j\hllZd\k_
[jhkblvbm^Zjblvky\m\e_q_gby:\^jm]kdhjh\uykgblkyqlhhrb[ebkvbijbgyebqm`mxp_evbeb
^\_jvaZk\hx"BihlhfihklZ\b\\k_gZh^gmdZjlm\ugZjmrbl_jZ\gh\_kb_k_]^Z^he`_g[ulv
dZdhclhijhlb\h\_kaZiZkghc\ZjbZglimlvdhlklmie_gbxB\ZrZ^mrZ[m^_lkihdhcgZb
jZ\gh\_kgu_kbeu\Zkg_ljhgmlGZijbf_jg_moh^bl_kij_`g_cjZ[hluihdZ]ZjZglbjh\Zgghg_
gZc^_l_gh\mxG_oehiZcl_ij_`g_c^\_jvxg_k`b]Zcl_fhklu[m^vl_hq_gvhklhjh`gub
�jZkq_leb\uZ`__keb\uZ[khexlghm\_j_guqlhp_evb^\_jv\Zrbgb\dh_fkemqZ_g_^_eZcl_
lZdboj_adbo^\b`_gbcdhlhju_\kemqZ_g_m^Zqbfh]mlhklZ\blv\Zk[_admkdZoe_[Zb[_adjurb
gZ^]heh\hcGbdlhg_aZkljZoh\Zghlg_m^Zq
ex[hfkemqZ_gZ\Zr_f\hhjm`_gbbbf__lkyfhsgZyl_ogbdZLjZgk_jnbg]ZlZdqlhijbqbg^ey
[_kihdhckl\ZbhiZk_gbcklZg_l]hjZa^hf_gvr_L_i_jv\uihdjZcg_cf_j_agZ_l_ijZ\beZb]juZ
wlhm`_kZfhihk_[_g_fZehfbj_fZylgbdh\q_eh\_d\klmiZ_lkgbfb\b]jmg_agZyijZ\be
ihwlhfmkjZamijhb]ju\Z_lF_lh^ukdhlhjufb\uihagZdhfbebkv^Zxl\Zfh]jhfgh_
ij_bfms_kl\hGhwlh_s_^Ze_dhg_\k_ke_^mxsbo]eZ\Zo\Zfij_^klhblmagZlvhly`_ehc
Zjlbee_jbbLjZgk_jnbg]Z
?keb\ug_[m^_l_f_rZlv\g_rg_fmgZf_j_gbx^_ckl\byfbhkgh\ZggufbgZih\ur_gghfmjh\g_
�\Z`ghklblh]^Zhgh\k_g_ij_f_ggh^hklZ\bl\Zkdp_eb\b]Zcl_kvihl_q_gbx\ZjbZglh\bg_
ih^dhgljhe_fGhkh]eZkbl_kv\_^vgbdhfmg_^Zghij_^m]Z^ZlvgZi_j_^\k_oh^u?keb
aZgbfZ_l_kv\bamZebaZpb_cp_e_\h]hkeZc^Z\Zk\_^_l\g_rg__gZf_j_gb_:hgh^_ckl\m_laZ
jZfdZfbijb\uqguokp_gZjb_\bkl_j_hlbih\ihwlhfm\ghkbl\oh^kh[ulbcg_h`b^Zggu_
baf_g_gby
JZamf\hkijbgbfZywlbbaf_g_gbydZdg_[eZ]hijbylgu_gZqbgZ_lemiblvjmdZfbih\h^_bihjlbl
\k_^_ehQlh[uwlh]hg_kemqbehkvij_^hklZ\vl_kp_gZjbx\hafh`ghklvf_gylvky^bgZfbq_kdb
Hlimklbl_o\ZldmdhgljheyaZkblmZpb_c?kebqlhlh\uoh^blg_lZddZd\uieZgbjh\Zebg_
ki_rbl_bkijZ\eylvkblmZpbxZihijh[mcl_jZkkfhlj_lvg_ij_^\b^_ggh_kh[ulb_\ihablb\ghf
k\_l_b]jZxsbf\\ZrmihevamIhgZqZemwlhg_\k_]^Zhq_\b^ghgh\[hevrbgkl\_kemqZ_\lZdhgh
b_klvQ_eh\_dihgZijZkgmjZkkljZb\Z_lkyZgZkZfhf^_e_\k_g_lZdm`biehoh
Yg_ijbau\Zx\Zkke_ih\_jblv\ih]h\hjdmQlhgb^_eZ_lky\k_demqr_fmwlhcih]h\hjd_
_klv^\_^hebbklbguy\gZybkdjulZyY\gZy^heyhlghkblkydijb\uqgufkl_j_hlbiZfb
�ij_^iheZ]Z_lqlh\k_g_lZdm`iehoh\hh[s__ckl\bl_evghl_q_gb_\ZjbZglh\\k_]^Zb^_lih
imlbgZbf_gvrbowg_j]haZljZlG_ijbylghklbwlh\k_]^Z[hevrb_aZljZluwg_j]bbb\ua\Zgu
hgbdZdjZa[hjv[hcq_eh\_dZkl_q_gb_fBaf_g_gby\gZijZ\e_gbbl_q_gbyq_eh\_djZkkfZljb\Z_l
dZdg_ijbylghklvlhevdhihlhfmqlhwlhg_kh]eZkm_lkyk_]hieZghf
�KdjulZy`_^heybklbgu\mihfygmlhcih]h\hjd_bf__l]hjZa^h[hevrbc\_k_eh\lhfqlh_keb
\u\hagZf_jbl_kv\hkijbgbfZlvdZ`ms__kyg_[eZ]hijbylgufbaf_g_gb_\kp_gZjbbdZdihablb\gh_
b]jZxs__\ZfgZjmdmlh]^Z\k_bf_gghlZdb[m^_lWlhml\_j`^_gb_fh`_l\ZfihdZaZlvkyb
[_ah[b^gufbkhfgbl_evgufBl_fg_f_g__a^_kvlZblkyh]jhfgZykbeZGhh[wlhffuih]h\hjbf
\ke_^mxs_c]eZ\_
�\b]Zykvihl_q_gbx\ZjbZglh\\ufh`_l_mkdhjblvk\hcoh^ijbihfhsb\_keZ\bamZebaZpbb
a\_gZljZgkn_jghcp_ihqdbbamZebaZpby\hlebqb_hlkeZc^Z\dexqZ_l\k_[ykp_gZjbc^\b`_gbyd
p_ebGhdZd\uagZ_l_\bamZebaZpbyl_dms_]ha\_gZ\dexqZ_l\k_[yg_\_kvkp_gZjbcZebrv_]h
g_[hevrhcnjZ]f_glhlghkysbckydgZklhys_fmfhf_glmui_j_klZ\ey_l_gh]bjmdh\h^kl\mykv
�l_dmsbfgZf_j_gb_f_eZyrZ]\uh^gh\j_f_gghgZf_j_\Z_l_kvk^_eZlvke_^mxsbc
kihfgbl_dZdbfh[jZahffZlvgZ[ex^Z_laZl_fdZdih^jZklZ_l__^blyHgZdZ`^ucfb]
aZgbfZ_lky\bamZebaZpb_cl_dms_]ha\_gZljZgkn_jghcp_ihqdbWlZp_ihqdZmg__jZa[blZgZ
f_evqZcrb_a\_gvyFZlvjZ^m_lkyqlhk_]h^gyj_[_ghd\klZegZgh`dbbhgZij_^klZ\ey_ldZd
aZ\ljZhg\hafh`ghk^_eZ_li_j\ucrZ]FZlvg_iulZ_lkyij_^klZ\blvdZd__j_[_ghd\ujZklZ_lb
ij_\jZsZ_lky\h\ajhkeh]hijyfhgZ]eZaZoHgZjZ^m_lkygZklhys_fmbe_e__ll_dmsbcfhf_gl
m[_`^_ggZy\lhfqlhaZ\ljZ[m^mlgh\u_mki_ob
IhlZdhfm`_ijbgpbimke_^m_l\uihegylv\bamZebaZpbxl_dms_]hwlZiZ^\b`_gbydp_ebK_]h^gy
emqr_q_f\q_jZZaZ\ljZ[m^_lemqr_q_fk_]h^gyG_lkfukeZij_^\hkobsZlv\k_]jy^msb_
ih\hjhlul_q_gby\ZjbZglh\Emqr_ihemqZlvm^h\hevkl\b_hll_dms_]hfhf_glZbijhklh
��[_kkljZklghb[_amij_qghi_j_klZ\eylvgh]bhimklbf\uohlbl_ihieZ\Zlv\[Zkk_cg_eywlh]h
g_h[oh^bfhijh[_`Zlv^hg_]hklhf_ljh\iju]gmlvbihieulv:l_i_jvij_^klZ\vl_k_[_qlh\u
gujy_l_gZa_fexbgZqbgZ_l_]j_klbjmdZfb_s_g_^h[jZ\rbkv^h[Zkk_cgZG_e_ih"hllZd`_
g_e_ihaZgbfZlvky\bamZebaZpb_cihke_^mxsboa\_gv_\p_ihqdbb^mfZlvhkj_^kl\Zo^hklb`_gby
p_eb
fhf_glk_b^_lohjhrhGZwlhfnmg^Zf_gl_kljhblkyke_^mxsZyklmi_gvdZaZ\ljZ[m^_l_s_
emqr_ufuke_gghgZf_j_\Z_l_kvrZ]gmlvgZke_^mxsmxklmi_gvdmdhlhjZy\ur_l_dms_cIjb
wlhf\hagbdZ_lp_ivh[jZlghck\yabj_amevlZl_^\b`_gb_dp_ebij_^klZ\ey_lkydZdih^t_fih
klmi_gyfe_klgbpu=jy^msbcmki_ofuke_gghij_^klZ\ey_lkyg_h[eZdhfih^\_r_gguf\\ha^mo_
Ze_klgbp_c]^_dZ`^Zyklmi_gvih^^_j`b\Z_l\ur_klhysmxMjh\_gvmki_oZb^_lihgZjZklZxs_c
dZdih^t_fihe_klgbp_DZ`^uc^_gvg_k_l\k_[_qZklbpm[m^ms_]hmki_oZG_aZ[hlvl_kvh
[m^ms_f`b\bl_gZklhysbf
GZimlbdp_ebfZylgbdb[m^ml\kyq_kdbiulZlvkyk[blv\ZkkdmjkZIjbgbfZcl_ex[u_g_m^ZqbdZd
^he`gh_k_g_fh`_lb^lbZ[khexlgh]eZ^dhDh]^Z\ujZkkljZb\Z_l_kvihih\h^mg_m^Zqb
l_dmsZyklmi_gvdZijh\Zeb\Z_lkyb\ukdZlu\Z_l_kvke_klgbpu\gbaWlhaeblb\uau\Z_l
g_^h\hevkl\hkh[hcihlhfmqlhieZg\Zr_]hjZamfZgZjmr_ghl\ubihiZebkvgZm^hqdm
fZylgbdh\?keb\ug_^h\hevgukh[hclhgbdh]^Zg_i_j_c^_l_gZebgbb`bagb]^_\Zk`^_l
kqZklv_bm^ZqZ_^vdh]^Zkhimlkl\m_lm^ZqZb[eZ]hihemqb_\ukh[hc^h\hevgu"DZd`_ihiZklv
gZwlbebgbb_kebiZjZf_ljukh[kl\_ggh]hbaemq_gbygZkljh_gugZg_^h\hevkl\hkh[hc"
G_aZ[u\Zcl_qlhjZamfijbgbfZ_lg_ij_^\b^_ggh_baf_g_gb_\l_q_gbb\ZjbZglh\aZg_m^Zqm
lhevdhihlhfmqlhwlhg_\oh^bl\_]hkp_gZjbcIhq_fm[u\Zfg_ijbgylvwlhbaf_g_gb_dZd
^he`gh_bg_jZkkfhlj_lvg_m^ZqmdZdmki_o"Ihb]jZcl_\lZdmxb]jm\klj_qZcl_dZ`msmxky
g_m^Zqmg_k^hkZ^hcZkjZ^hklgufm^b\e_gb_f_^vwlhjZ[hlZ_l\g_rg__gZf_j_gb_hgh^\b]Z_l
\Zkdp_ebg_\_^hfuf\Zfiml_f:hldm^ZjZamffh`_lagZlvdZdhcbf_gghimlv\_^_ldp_eb"
JZamfihlhfmbkqblZ_lp_evljm^gh^hklb`bfhcqlhg_\b^blkj_^bijhlhj_gguo^hjh]h^ghc
ljhibgdb\_^ms_cdp_ebDhg_qgh\ugbq_]hg_^h[v_l_kv_kebg_ih^qbgbl_kvl_q_gbx
\ZjbZglh\bg_\uc^_l_gZwlmljhibgdmdm^Z\ZklhedZ_l\g_rg__gZf_j_gb_
G_gm`ghkfhlj_lvgZlhdZdb^mldmki_om^jm]b_bklZjZlvkyhlgbog_hlklZ\ZlvG_ih^^Z\Zcl_kv
klZ^ghfmbgklbgdlmm\Zkk\h_ij_^gZagZq_gb_;hevrbgkl\hb^_lihijhlhj_gguf^hjh]Zfgh
ih^ebggh]hmki_oZ^h[b\Zxlky_^bgbpul_dlhg_ih^qbgbekyijZ\bem^_eZcdZdybihr_e
g_aZ\bkbfhihk\h_cljhibgd_
Gmbihke_^g__ij_^hkl_j_`_gb_?keb\uk\yau\Z_l_k\hxf_qlmkihfhsvxk\hbf[ebadbflh
fh`_lgbq_]hg_ihemqblvkyGZijbf_j^mfZ_l_lZddh]^Zfhyf_qlZhkms_kl\blkyykfh]mbf
�ihfhqvmrZihk\h_cijbjh^_w]hbklbqgZHgZblZdihemqZ_lhl`bagbebrvkZfmxfZehklvba
lh]hqlhohq_l:^mfZlvijbwlhf_s_bhqm`hfkqZklv_\hh[s_g_ij_^klZ\ey_lky\hafh`guf
�mr_g_l^_eZ^h^jm]bodZdbfb[u[ebadbfbb^hjh]bfbhgbg_[uebHgZaZ[hlblkylhevdhh
k\h_f[eZ]hihemqbb?_`bagv\wlhffbj_wlhj_^dbcbmgbdZevgucrZgkEx[u_ijhy\e_gby
�ZevljmbafZ\hij_dbh[s_ijbgylhfmfg_gbxb^mlg_hl^mrbZhljZamfZmrZk^_eZ_l\k_
\hafh`gh_^ey^hklb`_gbyk\h_cp_ebGh_kebwlZp_evkem`blg__cZdhfmlh^jm]hfm^mrZ
l_jy_l\kydbcbgl_j_kbij_^hklZ\ey_ljZamfmk\h[h^m\u[b\Zlvkybakbe\[hjv[_aZj_r_gb_
_^bgkl\_gghcaZ^Zqb
ba\_klghckdZad_;mjZlbghihklZ\bek_[_p_evjZa[h]Zl_lvqlh[uihfhqvk\h_fmhlpmHg
jZkkm`^ZelZd\hlihkZ`mahehlu_fhg_ldbgZihe_Qm^_k\ujZkl_lahehlh_^_j_\hblh]^Zydmiex
iZi_DZjehl_Zlj?kl_kl\_gghwlZp_evg_j_Zebam_lkyZ^hklZ\ey_l^_j_\ygghfmfZevqbdmfgh]h
oehihlihklZgh\d___hgk^_eZekjZam^\_]jm[u_hrb[db
^mfZ_lh[eZ]hihemqbbiZiuDZjeh:evljmbafwlhhq_gvohjhr__dZq_kl\hgh_keb\uj_rbeb
ihk\ylblvk_[ykem`_gbx^jm]bflhkZfbgbdh]^Zg_[m^_l_kqZkleb\ub^_lvk\h_kqZklv_\
kem`_gbbq_fmlhbebdhfmlh\ihfhsbkeZ[ufb[_aaZsblgufhl^Zlv\k_]hk_[yqm`hfm^_em
bebb^__g_[he__q_fbeexabybkZfhh[fZgWlhlhlkemqZcdh]^ZjZamfk_jv_aghaZo\Zq_g
fZylgbdhfb\b^blk\h_kqZklv_bkdexqbl_evgh\kem`_gbbwlhfmfZylgbdmDZd[ug_m[_`^Zek_[y
jZamfqlhhggZr_ek\h_kqZklv_\kem`_gbb^jm]bfex^yfbebdZdhclh\ukhdhcb^__^mrZlZdh]h
q_eh\_dZ]em[hdhg_kqZklgZbaZ]gZgZ\nmleyjhgZ^Z`_g_bf__lkbeaZy\blvhijZ\ZogZk\h_
kqZklv_M[_`^_gb_jZamfZ\lhfqlhqm`Zyb^_ywlh_]hb^_yZqm`h_kqZklv_wlh_]hkqZklv_
y\ey_lkyaZ[em`^_gb_fq_eh\_dZdhlhjuclZdbg_kfh]gZclbk\hxp_evZfh`_l[ulv^Z`_bg_
bkdZe
lhjZyhrb[dZ;mjZlbgh^_gv]bhgjZkkfZljb\Z_ldZdkj_^kl\h^hklb`_gby`_eZ_fh]hDZd\u
ihfgbl_^_gv]bg_fh]mlkem`blvgbp_evxgbkj_^kl\hfHgby\eyxlkyebrvkhimlkl\mxsbf
Zljb[mlhfgZimlbdp_ebAZhkljylv\gbfZgb_gZ^_gv]Zog_lgbdZdh]hkfukeZGZijhlb\fukebh
^_gv]ZodZdijZ\behijb\h^yllhevdhdkha^Zgbx\j_^guoba[ulhqguoihl_gpbZeh\?keb
\u[jZggZyp_evy\ey_lky\Zr_c^_gv]bijb^mlkZfbhgbo\hh[s_g_gZ^h[_kihdhblvkyKdZadZijh
;mjZlbghy\ey_lkylhfmij_djZkghcbeexkljZpb_c
kdZad_ih^l\_j`^Z_lkyqlh_kebkZfbgZc^_l_k\h_kqZklv_lhkfh`_l_^hklZ\blvjZ^hklv^jm]bf
_^v_keb\u^hklb]g_l_\Zr_cp_ebd\Zfijb^mlb^_gv]bb[eZ]hihemqb_bjZamf__lky
ihfh`_l_k\hbf[ebadbfihlhfmqlh[m^_l_jZkiheZ]Zlv^_ckl\bl_evghrbjhdbfb\hafh`ghklyfb
Ghk_cqZkihdZ\ulhevdhgZimlbdk\h_cp_ebgm`gh^mfZlvlhevdhhk\h_fkqZklv_L_fkZfuf\u
g_hlim]g_l_k\hx^mrmhlp_ebImklvgZimlbdp_eb\ZrZ^mrZ^mfZ_llhevdhhk_[_Ihke___
^hklb`_gby\uij_^hklZ\bl_k\h_fmZevljmbklbq_kdhfmjZamfmk\h[h^mkdhevdhm]h^ghaZ[hlblvkyh
[ebadboijbjh^_[_a^hfguo`b\hlguo]heh^Zxsbo^_lyobhdhfm]h^gh
^hogh\_gb_
GZimlbdk\h_cp_ebq_j_agm`gmx^\_jv\u[m^_l_fqZlvkygZ]j_[g_\hegum^ZqbH[j_l_gguc
dhfnhjl^mrbiha\hebl\ZfljZgkebjh\Zlv]Zjfhgbqgh_baemq_gb_]eZ\_h\heg_m^Zqbfum`_
]h\hjbebhlZdhcljZgkeypbbH^gZdhgZf_j_ggh\ua\Zlvmk_[yhsms_gb_ihablb\gh]hih^t_fZZ
ihlhfihklhygghih^^_j`b\Zlv_]h^h\hevghljm^ghGhl_i_jv\uh[j_l_l_jZ^hklvbkihdhckl\b_
dZdke_^kl\b__^bgkl\Z^mrbbjZamfZihwlhfmljZgkeypbygZeZ^blkykZfZkh[hck_^_eZ
ihijZ\ylkyfgh`_kl\hijh[e_fkZfhmkljZgylkyZk[m^_lqZklhihk_sZlv\^hogh\_gb__keb\ug_
[m^_l_iulZlvky\ua\Zlv_]hgZf_j_ggh
^hogh\_gb_\hh[s_aZf_qZl_evgZy\_svhllhevdhhdjm`_ghhghhj_hehflZbgkl\_gghklbb
g_ihklb`bfhklbKqblZ_lkyqlh\ua\Zlv\^hogh\_gb_hq_gvljm^ghihy\ey_lkyhghkihglZgghb
\k_]^Zg_h`b^Zgghkeh\ghg_dZyfmaZaZe_l_\rZykemqZcghgZh]hg_dIhlhfwlZfmaZfh`_llZd`_
\g_aZighme_l_lvb^he]hg_ihy\eylvkyKljZ`^msbclhfbl_evgh`^_lke_^mxs_]h\bablZwlhc
^Zfughijb\e_qv__g_m^Z_lky^ZbdZdwlh\hh[s_fh`ghk^_eZlvg_ihgylgh
GZkZfhf^_e_\k_]hjZa^hijhs_q_fdZ`_lky^hogh\_gb_wlhkhklhygb__^bgkl\Z^mrbb
jZamfZijbhlkmlkl\bbihl_gpbZeZ\Z`ghklbI_j\ZyqZklvhij_^_e_gby\ZfihgylgZ^hogh\_gb_
wlhkhklhygb_^mr_\gh]hih^t_fZijbdhlhjhfl\hjq_kdbcijhp_kkijhoh^ble_]dhijhklhb
]eZ\gh_[e_klys_Kh\_jr_gghhq_\b^ghqlhwlhfh`_lbf_lvf_klhlhevdhijbmkeh\bb_^bgkl\Z
AZgbfZykvj_ZebaZpb_c\Zr_cp_eb\u[_amkeh\gh^h[v_l_kv_^bgkl\Z^mrbbjZamfZqlh
ihkem`bli_j\ufg_h[oh^bfufmkeh\b_f\^hogh\_gbyH^gZdhmkeh\b_wlhg_y\ey_lky
^hklZlhqgufIhq_fm\^hogh\_gb_\g_aZighihy\ey_lkyZihlhfdm^ZlhijhiZ^Z_l"Fh`_lwlh
k\yaZghkmlhfe_gb_f"Gh\_^v\khklhygbb\^hogh\_gbyfh`ghjZ[hlZlvfgh]b_qZku[_ah\kydhc
mklZehklb
Ihgylvhldm^Zihy\ey_lky\^hogh\_gb_bdm^ZhghijhiZ^Z_lihfh`_l\lhjZyqZklvhij_^_e_gby
&#xu;&#xg;&#xZ;&#x_j;&#xgh;&#x;&#xm`;&#x_;&#x^h;&#x]Z;&#x^u;&#xZ_;&#xl_;&#xkv;&#x;&#xh;&#xq_;&#xj_;&#xqv;&#x;�ugZ\_jghm`_^h]Z^u\Z_l_kvhq_fj_qv_eh\lhfqlh\^hogh\_gb_g_ihy\ey_lkyhghijhklh
hk\h[h`^Z_lkydh]^ZiZ^Z_lihl_gpbZe\Z`ghklbq_fkhklhblwlZ\Z`ghklv"hi_j\uo\
kljZklghf`_eZgbb^hklbqvp_ebZ\h\lhjuo\gZklhyl_evghfklj_fe_gbbihemqblv\^hogh\_gb_
@_eZy^hklbqvp_eb\u__g_^hklb]g_l_h[wlhfym`_]h\hjbefgh]hjZaLhfbl_evgh_`_eZgb_
^h[blvkyp_ebih^gbfZ_l\f_klh\_ljZ\g_rg_]hgZf_j_gby\bojvjZ\gh\_kguokbedhlhju_[ukljh
jZkim]Zxl\k_o\Zrbo^h[juon_cbfma@_eZgb_\ua\Zlv\^hogh\_gb_bf__llm`_kZfmxijbjh^m
Ex[Zyih^]hlh\dZbihke_^mxs__h`b^Zgb_\^hogh\_gbyh[jZam_lba[ulhqgucihl_gpbZe
\Z`ghklb
hl\ulsZl_evghhj]Zgbah\Zebk\h_jZ[hq__f_klhijh^mfZeb\k_^_lZebgZ\_ebihjy^hd
jZaeh`beb\k_ihihehqdZfohjhrhhl^hogmebih^]hlh\bebk_[y\h[s_fkha^Zeb\k_mkeh\by^ey
\klj_qbkfmahcLsZl_evghcih^]hlh\dhc\um`_fZl_jbZebah\Zebihl_gpbZe\Z`ghklbb\_l_j
jZ\gh\_kguokbeaZhdghfgZqbgZ_llj_\h`ghaZ\u\ZlvL_i_jv\ugZdjuebgZklheaZ`]ebk\_qbb
mk_ebkv\h`b^Zgbb\bablZg_ij_^kdZam_fhc^Zfu:hgZ\k_g_ihy\ey_lkyBg_ihy\blkyfh`_l_
[ulvm\_j_guihlhfmqlh[_a^_yl_evgh_h`b^Zgb_wlh`_eZgb_\d\Z^jZl_AZhdghfm`_[mrm_l
mjZ]ZgjZ\gh\_kguokbelZdqlhgbh^gZdjueZlZy^ZfZb[ebadhg_ih^e_lbld\Zr_fm^hfm
:_keb\u[m^_l_ijhy\eylvg_l_ji_gb_]jZgbqZs__khlqZygb_flh]^Z[mrmxsbc\_l_jjZah[v_l
hdgZbij_\jZlblwg_j]_lbq_kdmxh[klZgh\dm^hfZ\oZhkKfyl_gb_\ujZkl_lkl_ghcf_`^m\Zr_c
^mrhcbjZamfhflZdqlhihlj_[m_lky^ebl_evgh_\j_fy^ey\hkklZgh\e_gby[ueh]h_^bgkl\Z
b^bl_q_fqj_\Zlh`_eZgb_ih^]hlh\dZbh`b^Zgb_\^hogh\_gby"
LZdbfh[jZahf\^hogh\_gb_g_ihy\blky^hl_oihjihdZ\ug_hlimklbl_k\hxf_jl\mxo\Zldm_]h
h`b^Zgby^hogh\_gb_g_ijboh^blhghebrvhk\h[h`^Z_lky\lhlfhf_gldh]^Zmoh^blihl_gpbZe
\Z`ghklbBgZh[hjhl\^hogh\_gb_aZ`bfZ_lkydh]^Zg_l_ji_eb\ucjZamfaZ]hgy_l^mrm\nmleyj
h`b^Zgbyj_^gZyijb\uqdZjZamfZ\k_ih^qbgylvk\h_fm\he_\hfmdhgljhexihjlbl\kx
\_q_jbgdm
B\k_lZdbg_kfhljygZ\b^bfmxg_mijZ\ey_fhklvbg_ij_^kdZam_fhklv\^hogh\_gbyjZamfbf__l
\iheg_hij_^_e_gguckihkh[ih^qbgblv_]hk\h_fmdhgljhexhllhevdhdhgljhevwlhlke_^m_l
gZijZ\eylvkh\k_f\^jm]mxklhjhgmDZdh[uqghjZamf[v_lkyk\hbf\gmlj_ggbfgZf_j_gb_f\
aZdjulh_kl_deh\lh\j_fydZdjy^hfhldjulZnhjlhqdZGZkZfhf^_e_\k_qlhlj_[m_lky
k^_eZlvwlhihklmiblvkh\k_fgZh[hjhl
hi_j\uohldZ`bl_kvhl`_eZgby^hklb]gmlvp_evHgZblZdgbdm^Zhl\Zkg_^_g_lky_kebwlh
\ZrZp_evJZghbebiha^ghhgZ[m^_l^hklb]gmlZ=eZ\gmxjhevb]jZ_llhevdhj_rbfhklvbf_lvijb
iheghfhlkmlkl\bbgZihjZbj_rbl_evghklbk\Zr_cklhjhguukihdhcghbg_gZklZb\Zy[_j_l_
k\h_dZdihqlmbaysbdZgmlj_gg__gZf_j_gb_^he`ghlhevdhi_j_klZ\eylv\Zrbgh]bihdZ\u
b^_l_dwlhfmysbdm
[uhgZgbaZdexqZeZkv\e_q_laZkh[hckha^Zgb_ba[ulhqgh]hihl_gpbZeZu]hlh\bl_kvagZqbl
ohlbl_ijb\e_qvdk_[_lhq_]hm\Zkg_lQ_flsZl_evg_cbkihegy_lkyih^]hlh\bl_evgucjblmZe
l_fom`_[m^_lj_amevlZlkihfgbl_\_^vm`_[uebkblmZpbbdh]^Z\uhq_gvmk_j^gh]hlh\bebkvd
dZdhfmgb[m^v^_ckl\bxkh[ulbx\klj_q_blh]_gbq_]hg_ihemqZehkvieZggZjmrZeky\klj_qZ
kju\ZeZkv?kebjZ\gh\_kgu_kbeukihkh[gujZkkljhblv\aZbfh^_ckl\b_fZl_jbZevguoh[t_dlh\lh
_e_meh\bfh_\^hogh\_gb_hgbbih^Z\ghk^mxldZde_]dmximrbgdm
lj_lvbohldZ`bl_kvhlh`b^Zgby\^hogh\_gbyK\hckl\h\^hogh\_gbykhklhbl\lhfqlhhgh
ihy\ey_lkydh]^Z_]hg_`^_rvg_lZdeb"Lh]^ZaZq_f`__]h`^Zlvbl_fkZfufmgbqlh`ZlvkZfh
mkeh\b__]hihy\e_gby"
BlZd^himklbf\u\uihegbeb\k_wlbljbmkeh\byQlhhklZehkv\blh]_hl\Zr_]h\gmlj_gg_]h
gZf_j_gby"Lhevdhj_rbfhklvi_j_klZ\eylvgh]blh_klv^_ckl\h\ZlvIjhklhgZqgbl_^_eZlvk\h_
^_ehIjbq_f[_a\^hogh\_gbyhllmlhghbihy\blky^hogh\_gb_hk\h[h^blky\ijhp_kk_jZ[hlu
ug_kfh`_l_^hdhgpZjZkk_ylvihl_gpbZe`_eZgbybh`b^Zgby^hl_oihjihdZg_gZqg_l_
^_ckl\h\Zlvg_\Z`ghohjhrhbebiehohDZd\uagZ_l_gZf_j_gb_\^_ckl\bbjZkk_b\Z_l
ba[ulhqgucihl_gpbZe
blh]_ihemqZ_lkyke_^mxsZydZjlbgZugZdju\Z_l_gZklhe^eyk_[yaZ`b]Z_l_k\_qb^eyk_[y
mkljZb\Z_l_kvihm^h[g_cbgZqbgZ_l_iblvqZc\k\h_m^h\hevkl\b_gbdh]hg_h`b^ZyFh`_l_[ulv
m\_j_gudZijbagZyfmaZ[m^_laZ^_lZlZdbfjZ\gh^mrb_fDZdwlh\uaZ[uebijhg__"HgZlml`_
h[ty\blkybijbkljhblkyd\Zfhlb\_kvk_dj_l
J_ZgbfZpbyp_eb
Qlh^_eZlv_keb\urebdqm`hcp_ebghg_ohlbl_hlg__hldZau\Zlvky"Fh`gheb^h[blvkyqm`hc
p_eb"Dhg_qghfh`ghay\gZ\hhjm`_gb_l_ogbdmLjZgk_jnbg]Z\uihemqZ_l_h]jhfgh_
ij_bfms_kl\hihkjZ\g_gbxkl_fbdlhg_agZ_lijZ\beb]ju\fbj_fZylgbdh\H^gZdh^ey
^hklb`_gbyqm`hcp_ebihlj_[m_lkyijbeh`blvgZfgh]h[hevr_mkbebcb\u^he`guhl^Z\Zlvk_[_
\wlhfhlq_lGZimlbdqm`hcp_ebg_h[oh^bfhjmdh\h^kl\h\Zlvkyl_fb`_kZfufbijbgpbiZfb
qlhbijb^\b`_gbbdk\h_cp_ebHlebqb_ebrv\lhfqlh\k_wlbijbgpbiuijb^_lkykh[ex^Zlv
[_amij_qghhlb\k_qlhfh`ghkdZaZlvh^hklb`_gbbqm`hcp_eb
�himklbf\u[jZggZy\Zfbp_evy\ey_lkyqm`hcOhlbl_eb\uqlh[uy^Zekh\_lhldZau\Zlvkyhl
g__bebg_l"?keblZdagZqbl\u_s_g_^hdhgpZijhgbdebkvijbgpbiZfbLjZgk_jnbg]Zwlhc
dgb]_^Z_lkylhevdhdZjlZf_klghklbbjZkdju\ZxlkyijZ\beZb]juGhijbgbfZlvj_r_gb_^he`gu
kZfb?keb\ug_]hlh\u\aylvgZk_[yhl\_lkl\_gghklvaZk\hxkm^v[mLjZgk_jnbg]\Zfg_
ihfh`_l?]hf_lh^ujZ[hlZxllhevdh\lhfkemqZ__keb\aylv\jmdbrlmj\ZegZf_j_gbyDZdk
wlbfrlmj\Zehfh[jZsZlvky\ul_i_jvagZ_l_Ghdm^Z^\b]Zlvkyj_rZlv\Zf=hlh\u_j_r_gby
fh]mlij_^hklZ\blvlhevdhfZylgbdbIhevamykvqm`bfbj_r_gbyfb\uhl^Z_l_k\hxkm^v[m\
^jm]b_jmdb
�?kebhlqm`hcp_ebhldZau\Zlvkyiha^gh\u\iheg_fh`_l___^h[blvkyeywlh]hgm`gh
fZdkbfZevghhk\h[h^blvk_[yhl`_eZgbyb\Z`ghklbIj_iylkl\bcgZimlbdqm`hcp_ebfgh]hgh
[hevrbgkl\hbagboihjh`^Z_lkZfjZamfdh]^Z[hj_lkykl_q_gb_f\ZjbZglh\baZ\urZ_lmjh\_gv
�\Z`ghklbK^Zcl_k_[y\Zj_g^m_ckl\mcl_hlkljZg_gghbh^gh\j_f_gghhkhagZgghG_[hjbl_kvk
ijh[e_fZfbbij_iylkl\byfbK[jhkvl_\Z`ghklvbhgbkZfhmkljZgylky
ij_iylkl\byQ_fhgb\ua\Zgu"L_i_jv\uwlhe_]dhkfh`_l_hij_^_eblvIjhZgZebabjmcl_\q_f
ij_\ukbebmjh\_gv\Z`ghklbq_fmijb^Z\Zebba[ulhqgh\Z`gh_agZq_gb_]^_iulZebkv[hjhlvkyk
l_q_gb_f\ZjbZglh\K[jhkvl_\Z`ghklvk^Zcl_k_[y\Zj_g^m^h\_jvl_kvl_q_gbx\ZjbZglh\b\k_
gZeZ^blky
ZrZp_evfh`_lg_^Z\Zlvky_s_ihlhfmqlh\ub^_l_dg_cq_j_aqm`mx^\_jvFh`_l[ulvklhbl
hkfhlj_lvkyb\u[jZlv^jm]mx"Ghij_`^_q_ff_gylv^\_jvh[yaZl_evghk[jhkvl_\Z`ghklvb
ihkfhljbl_qlh[m^_lAZoehigmlvkyfh`_l^Z`_\ZrZ^\_jv_keb\u\q_flhkbevghij_\ukbeb
mjh\_gv\Z`ghklbGZijbf_jihklZ\beb\k_gZh^gmdZjlmlZdhfkemqZ_^hklb`_gb_p_eb[m^_l
�bf_lvg_ihf_jgh[hevrh_agZq_gb_\_jvkgh\Zhldjh_lky_keb\uk[jhkbl_\Z`ghklvbh[_ki_qbl_
k_[_kljZoh\dmaZiZkgu_imlb
Qm`Zy^\_jvdhlhjZyij_`^_dZaZeZkvlZdhck\h[h^ghcbhldjulhcdZdijZ\behg_h`b^Zggh
aZoehiu\Z_lkyIjbqbgZgZc^_lky\iheg_jZpbhgZevgZylZdqlhjZamfmhklZg_lkylhevdhkgylv
reyimbjZa\_klbjmdZfbDlh`_fh]agZlv"A^_kvkblmZpbyh[jZlgZylhcdh]^ZjZamf^mfZ_lh
kihkh[Zoj_ZebaZpbbbg_\b^blj_Zevguoiml_c^hklb`_gbyp_eblh_klvk\hbo^\_j_cGh^_eh\
lhfqlh_kebp_evbklbggZyb\u]hlh\uiha\heblvk_[_bf_lv\Zrb^\_jbhldju\ZxlkylZd`_
g_h`b^Zgb_dZdaZdju\Zxlkyqm`b_?keb\uiha\hebl_k_[_bf_lvi_j_^\Zfbhldjhxlky^Z`_
qm`b_^\_jb
h\kydhfkemqZ_dZd\ZrZp_evlZdb\ZrZ^\_jvg__^bgkl\_ggubofh`_l[ulvg_kdhevdh
Ihwlhfmgbdh]^Zg_iha^ghbkdZlvk\hxgh\mxp_ev^Z`__kebg_dhlhju_baij_`gbop_e_cm`_
h[t_dlb\ghg_^hklmiguufh`_l_^h[b\Zlvkyqm`hcp_ebb^lbq_j_aqm`mx^\_jvb\lh`_\j_fy
bkdZlvk\hbG_h[yaZl_evghkjZam[jhkZlvgZqZlh_I_j_oh^gZp_e_\mxebgbxfh`ghhkms_kl\blv
ieZ\ghFh`ghjZ[hlZlvgZqm`mxp_evbijbwlhfdjmlblv\]heh\_keZc^k\h_cp_ebLh]^Z
\g_rg__gZf_j_gb_kh\j_f_g_fhldjh_l\Zfg_\b^bfu_^\_jbqlhiha\hebl[_a[he_ag_gghkf_gblv
^_yl_evghklv
jy^ebm^Zklkyiheghklvxhk\h[h^blvkyhlfZylgbdh\dhlhju_klj_fylkygZ\yaZlv\Zfqm`b_
^\_jbKdhj__\k_]h\ubjZgvr_ehfbebkv\qm`b_^\_jbGh^Z`_l_i_jvdh]^Zm\Zk_klvagZgb_
\ug_aZkljZoh\Zguhlhrb[hdDZ`^ucg_ij_f_ggh[m^_lkh\_jrZlvhrb[dbG_evaylhevdh
hlqZb\Zlvkybjm]Zlvk_[yaZwlhdhgp_dhgph\\ugZc^_l_k\hx^\_jvHrb[hdg_kh\_jrZ_llhl
dlhgbq_]hg_ij_^ijbgbfZ_lZkhdjm`Z_lfgh`_kl\hex^_c`b\msboijhklhlZdHgbg_klZ\yl
k_[_p_e_cbg_qblZxl\hllZdb_dgb]bHgbohlyl[hevr_]hq_fmgbo_klvghg_bf_xlgZf_j_gby
^_ckl\h\ZlvIj_bfms_kl\hlZdboex^_c\lhfqlhhgbg_kh\_jrZxlhrb[hdGh\uh[yaZl_evgh
[m^_l_^_eZlvhrb[dblZdqlhijhklhiha\hevl_k_[_wlhIh^ebggucmki_o\ujZklZ_lgZjmbgZo
\Zrbog_m^Zq
Dh]^Z\uehfbl_kv\qm`mx^\_jv\uh[yaZl_evghklZedb\Z_l_kvkljm^ghklyfbKhklhjhgu\k_f
[m^_l\b^ghqlh\uij_h^he_\Z_l_ij_iylkl\byb[hj_l_kvkijh[e_fZfbWlhgZih\_joghklb
H^gZdhgbdlh\lhfqbke_b\ukZfbg_m\b^blqlh\ZrZ^mrZ\kyq_kdbijhlb\blkyijbgm`^_gbx
b^lb\qm`mx^\_jvJZamf^Z\blk\h_c\he_c]h\hjblqlhgZ^h[hjhlvky^hdhgpZGh^Z`_m
\he_\uoex^_c^mrZg_kihkh[gZ^he]h\u^_j`b\ZlvlZdh_^Z\e_gb_Fh`_lijhbahclbkju\ky
^hkZ^Z\lhfqlhhgijhy\blky\\b^_g_ijhklbl_evghchiehrghklbDh]^Zmq_eh\_dZkemqZ_lky
ih^h[guckju\hg^_eZ_lwe_f_glZjgu_hrb[dbWlhfmih^\_j`_gu\k_\lhfqbke_bkbevgu_
GZimlb\qm`mx^\_jv\Zk`^mlkju\ub\u[m^_l_kh\_jrZlvhrb[dbG_^himkdZcl_lhevdh
hiehrghkl_cK^Z\Zyk_[y\Zj_g^m^_ckl\mcl_[_amij_qghIZjZ^hdkkhklhbl\lhfqlh[hevrmx
hrb[dmfh]mlijhklblvF_edmxhiehrghklv\Zfg_ijhklblgbdlhG_bsbl_khqm\kl\by^Z`_m
k\hbo[ebadbo:_kebwlb[ebadb_ohlvg_fgh]hhl\ZkaZ\bkylfZl_jbZevghbebkhpbZevghlh]^Z
l_fiZq_\_^v\ug_hijZ\^ZebbogZ^_`^
H[\bgbl_ebbfZgbimeylhjug_klZ\ylk_[_\ukhdbop_e_cihwlhfmg_kh\_jrZxlhrb[hdG_
�^Z\Zcl_bfih\h^Zh[\bgblv\Zk\g_ijhklbl_evguof_edbohiehrghklyo_ckl\mcl_[_amij_qgh\
f_ehqZoLh]^Zkju\gZimlb\qm`mx^\_jvg_[m^_lklhev[he_ag_gguf
Hkh[_gghke_^m_lhiZkZlvkykh\_lh\k\hbo[ebadbo_^vhgbbah\k_okbe`_eZxl\Zf^h[jZ
Bgh]^Z`mldhkfhlj_lvdZdk_j^h[hevgu_jh^bl_ebm`_kjZggboe_lhdhgqZl_evghij_^j_rZxl
p_evk\h_]hj_[_gdZ\f?keb\umijyfhb^_l_k\hbfiml_fZihlhfihl_jibl_ihjZ`_gb_ihsZ^uhl
gbog_`^bl_HgbaZ\hiyl:ful_[_]h\hjbeb:lugbdh]^Zg_kemrZ_rvlZdhcfhf_glm\Zk
\_kvfZkeZ[Zyihabpbyuhq_gvjZkkljh_gug_m^Zq_cZhdjm`Zxsb_fZgbimeylhju
\hkihevah\Z\rbkvwlhckeZ[hklvxklj_fylkyijb[jZlv\ZkdjmdZfBflZdm^h[g_cLZdbfh[jZahf
hgbkZfhml\_j`^Zxlky^Zb\ulml`_ih^jmdhckfbjb\rbckybihdhjguc
Q_eh\_dZihiZ\r_]h\aZljm^gbl_evgh_iheh`_gb_\k_]^Zhdjm`Zxlkh\_lgbdbbfZgbimeylhju
k_hgbij_ke_^mxllhevdhk\hbp_ebeb[h\ujZklb\k\hbo]eZaZoihmqZyg_^hl_imeb[hihemqblv
\hafh`ghklv\ZfbfZgbimebjh\Zlveb[hijhklhihklZ\blv\ZkgZf_klhEx[u_bokeh\Z
h[e_q_ggu_\miZdh\dmbkdj_gg_]hmqZklby\i_j_\h^_a\mqZllZdDm^Ze_a_rv"Luqlhemqr_
gZk"Kb^bkgZfbbg_juiZcky@b\bdZdfuFuemqr_agZ_f`bagvfbgmlmkeZ[hklbd\Zf
aZdjZ^_lkykhfg_gb_:fh`_lhgbijZ\bevgh]h\hjylZygbq_]hg_ihgbfZx"
hagbdZ_l\hijhkklhblebkemrZlvkh\_lgbdh\bfZgbimeylhjh\"q_fhgbijZ\u"Lhevdh\lhf
qlh\ukh\_jrbebhrb[dmKlZjZykvq_]hlh^h[blvkydZ`^uc\ex[hfkemqZ_[m^_l_kh\_jrZlv
hrb[db^Z`_jmdh\h^kl\mykvkh\_lZfbmfguoex^_cGh\Zrmp_evkfh`_l_gZclblhevdh\u
�kZfbGbdlh^jm]hcwlh]hk^_eZlvg_kfh`_lZ`_l_dlhbkdj_gg_`_eZxl\Zf^h[jZg_kfh]ml
aZ]eygmlv\\Zrm^mrm_^v\ubkZfbkeurbl_k\hx^mrmdZdr_e_klmlj_ggboa\_a^lh_klv
ijZdlbq_kdbg_keurbl_G_ih^^Z\Zcl_kvqm`hfm\ebygbx_jvl_\k_[yihbkdZok\h_cp_ebg_
kemrZcl_gbdh]hlhevdhk\h_k_j^p_wlhf\hijhk_gZ^h[ulvklhcdbfbg_ij_dehggufih
hlghr_gbxdfZylgbdZfbhq_gv\gbfZl_evgufdk\h_c^mr_
DZd\b^bl__^bgkl\_gghch]h\hjdhc\ijhp_kk_\u[hjZkm^v[ukem`bllhlnZdlqlhg_\k_p_ebb
^\_jb\ijhkljZgkl\_\ZjbZglh\\ZrbWlh\h\k_g_hagZqZ_lqlhg_evaybo\u[jZlvGbdlhwlh]hg_
aZij_sZ_lghlh]^Z\Zk`^mlijh[e_fu:jZa\_wlhgm`gh"u[bjZyqm`b_p_ebb^\_jb\ub^_l_
ihimlbgZb[hevr_]hkhijhlb\e_gbykyij_e_klvk\h[h^u\u[hjZaZdexqZ_lky\lhfqlhebqgu_
p_ebb^\_jbij_^klZ\eyxlky^eydZ`^h]hemqr_ex[uoqm`boGh^eylh]hqlh[uihemqblvk\h[h^m
\u[hjZg_h[oh^bfhhk\h[h^blvkyhl\ebygbyfZylgbdh\dhlhju_gZ\yau\Zxl\Zfqm`b_p_ebb
^\_jb
J_axf_
Qm`Zyp_evwlh\k_]^ZgZkbeb_gZ^kh[hcijbgm`^_gb_h[yaZgghklv
Qm`Zyp_ev\uklmiZ_lih^ebqbghcfh^ubij_klb`Z
Qm`Zyp_evfZgblk\h_cg_^hklmighklvxQm`Zyp_ev\ugm`^Z_l\Zkqlhlh^hdZaZlvk_[_b\k_f
Qm`Zyp_evkem`blmemqr_gbxqm`h]h[eZ]hkhklhygby
Qm`Zyp_ev\uau\Z_l^mr_\guc^bkdhfnhjl
�hklb`_gb_\Zr_cp_ebihlyg_laZkh[hcbkiheg_gb_\k_ohklZevguo`_eZgbc
Dq_fme_`bl\ZrZ^mrZ"Qlhk^_eZ_l\Zrm`bagvjZ^hklghcbkqZkleb\hc"
G_^mfZcl_hkj_^kl\Zo^hl_oihjihdZg_hij_^_ebl_\Zrmp_ev
Ijbgy\j_r_gb_hl^Zcl_k_[_hlq_lhkhklhygbb^mr_\gh]hdhfnhjlZ
�mr_\gmxkdh\Zgghklvfh`ghmkljZgblvkeZc^Zfb^bkdhfnhjlgbdh]^Z
�mrZ\k_]^ZagZ_llhqghq_]hhgZg_ohq_l
AZ^ZqZjZamfZ\ijhp_kk_ihbkdZp_ebkhklhblg_\lhfqlh[ubkdZlv
AZ^ZqZjZamfZkhklhbl\lhfqlh[uijhimkdZlvq_j_ak_[y\kx\g_rgxxbgnhjfZpbxh[jZsZyijb
wlhfhkh[h_\gbfZgb_gZkhklhygb_^mr_\gh]hdhfnhjlZ
ZrZ^\_jvy\ey_lkyl_fiml_fdhlhjucijb\_^_ld\Zr_cp_eb
?kebimlvg_ba\_kl_gdjmlbl_\fukeyop_e_\hckeZc^
g_rg__gZf_j_gb_hldjh_l\Zf\Zrm^\_jvgZp_e_\hcebgbb`bagb
?keb\ubkiulu\Z_l_\^hogh\_gb_gZimlbdp_ebagZqblwlh\ZrZ^\_jv
k_qlh\umf__l_^_eZlvg_ijbgm`^_gghbkhohlhcbf__lagZq_gb_bp_gghklv
G_\dexqZcl_\p_e_\hckeZc^gbdZdb_kp_gZjbbuwlhm`_bf__l_
G_klZ\vl_k\hxp_evb^\_jvgZh^gmdZjlmGZc^bl_kljZoh\dm
G_oehiZcl_ij_`gbfb^\_jyfbbg_k`b]Zcl_fhklu
G_ih^^Z\Zcl_kvqm`hfm\ebygbx_jvl_\k_[y

Приложенные файлы

  • pdf 17585602
    Размер файла: 306 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий