algebra-i-nachalo-analiza_emn_kaz


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
І нұсқа


1
.
Өрнекті

ықшамдаңыз:2
.
Теңсіздікті шешіңіз:3
.


Теңдеулер жүйесін шешіңіз:


.


4. Есептеңіз:

5
.


12 санын біріншісінің кубы мен екіншісінің екі еселенген көбейтіндісі ең
үлкен болатындай етіп теріс емес екі санның қосындысына жіктеңіз.


6
.Функцияны зерттеп, графигін салыңыз:

ІІ нұсқа


1
.
Өрнекті

ықшамдаңыз:


2
.
Теңсіздікті шешіңіз:


3
.


Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

4. Есептеңіз:


5
.

20

санын біріншісінің кубы мен екіншісінің көбейтіндісі ең үлкен
болатындай етіп теріс емес екі санның қосындысына жіктеңіз.


6
.

Функцияны зерттеп, графигін салыңыз:

III

нұсқа


1. Есептеңіз:


2.


Теңдеуді шешіңіз:
.

3.
Өрнекті

ықшамдаңыз:


4.
Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:


5
.


Берілген функциялардың графиктерімен шектелген фигураның ауданын
табыңыз:
,


6
.

Өзінің квадратымен қосындысының мәні ең аз болатын санды табыңыз.

І
V

нұсқа


1. Есептеңіз:


2.


Теңдеуді шешіңіз:
.

3.
Өрнекті

ықшамдаңыз:

4.
Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:


5
.

Берілген функциялардың графиктерімен шектелген фигураның ауданын
табыңыз:
,


6
. Өзінің квадратымен айырмасы ең үлкен болатын санды табыңыз.


V

нұсқа

1.

Есептеңіз:


2.(
a

� 0)
өрнегін

ықшамдаңыз


3.


теңдеуін шешіңіз

4.

Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:


5.


функциясының [0;2] кесіндісіндегі ең үлке
н және ең кіші
мәндерін табыңыз


6.


және
y

=


x1 сызықтармен шектелген ж
азық фигураның
ауданын табыңыз
V
I
нұсқа

1.

Есептеңіз:2.(
b
� 0)
өрнегін

ықшамдаңыз3.


теңдеуін шешіңіз


4.

Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:


5.


функциясының [


2; 0] кесіндісіндегі ең үлкен және ең кіші

мәндерін табыңыз


6.


және y  3x  2 сызықтармен шектелген ж
азық фигураның
ауданын табыңыз


VI
I
нұсқа

1.өрнегінің мәнін есептеңіз.


2.


бөлшегінің бөлімін иррационалдықтан босатыңыз.


3.


теңсіздігін шешіңіз.


4.


функциясын зерттеп, графигін салыңыз.


5.


теңдеулер жүйесін шешіңіз.


6.


және
сызықтарымен шектелген жазық фигураның
ауданын табыңыз.
VI
II
нұсқа


1.өрнегінің мәнін есептеңіз.


2.


бөлшегінің бөлімін иррационалдықтан босатыңыз.


3.


теңсіздігін шешіңіз.


4.


функциясын зерттеп, графигін салыңыз.


5.


теңдеулер жүйесін шешіңіз.


6.


және
сызықтарымен шектелген жазық фигураның
ауданын табыңыз.I
X

нұсқа


1.өрнегінің мәнін есептеңіз.

2.


өрнегін ықшамдаңыз.

3.


теңдеуін шешіңіз.

4.


теңсіздіктер жүйесін шешіңіз.

5.


функциясының [
-
2;1] кесіндісіндегі ең үлкен және
ең кіші мәнін табыңыз.

6.

,

y
=
e


1 сызықтарымен шектелген фигураның ауданын
табыңыз.


X

нұсқа


1.өрнегінің мәнін есептеңіз.

2.


өрнегін
ықшамдаңы
з.

3.


теңдеуін шешіңіз.

4.

теңсіздіктер жүйесін
шешіңіз
.

5.


функциясының
[
-
1
;
2
]
кесіндісіндегі ең үлкен
және ең кіші мәнін

табыңыз.

6.


,
y

 3 сызықтарымен шектелген фигураның ауданын
табыңыз.
X
I
нұсқа


1.өрнегінің мәнін есептеңіз.

2.


өрнегін
ықшамдаңы
з.

3.


теңдеуін шешіңіз.

4.

теңсіздіктер жүйесін

қанағаттандыратын

ең үлкен және
ең кіші бүтін сандарды табыңыз
.

5.


функциясын

бірсарындылыққа зерттеңдер және
экстремумдарын табыңыз
.

6.


параболасымен
,
x

=


3
нүктесінде параболаға
жүргізілген жанамамен және
x = 2

түзуімен шектелген жазық
фигураның ауданын табыңыз.
X
II
нұсқа

1.өрнегінің мәнін есептеңіз.

2.


өрнегін
ықшамдаңы
з.

3.


теңдеуін шешіңіз.

4.

теңсіздіктер жүйесін

қанағаттандыратын

ең үлкен және ең
кіші бүтін сандарды табыңыз
.

5.


функциясын

бірсарындылыққа зерттеңдер және
экстремумдарын табыңыз
.

6.


параболасымен
,
x

=
3
нүктесінде параболаға жүргізілген
жанамамен және
x =


2

түзуімен шектелген жазық фигураның
ауданын табыңыз.XII
I
нұсқа

1.өрнегінің мәнін есептеңіз.

2.


және


болса, онда
өрнегін


a

және

b

арқылы
өрнектеңіз
.

3.


функциясының туындысын табыңыз.

4.

теңсіздіктер жүйесін қанағаттандыратын
айнымалының ең үлкен және ең кіші бүтін мәндерін табыңыз.

5.


теңдеуін шешіңіз.

6.


параболасымен, −
3; 0)

және парабола төбесі арқылы
өтетін

түзумен, Ох осімен шектелген жазық фигураның ауданын табыңыз.


XIV

нұсқа

1.өрнегінің мәнін есептеңіз.

2.


және

болса, онда

өрнегін
a

және
b

арқылы өрнектеңіз.

3.


функциясының
туындысын

табыңыз.

4.

теңсіздіктер жүйесін қанағаттандыратын
айнымалының ең үлкен және ең кіші
бүтін
мәндерін табыңыз.

5.


теңдеуін шешіңіз.

6.


параболасымен, 
3
; 0 және парабола төбесі арқылы
өтетін

түзумен, Ох осімен шектелген жазық фигураның ауданын
табыңыз.

XV

нұсқа


1. Есептеңіз
:

2.

Өрнекті ықшамдаңыз:

3.
Теңсіздікті шешіңіз:


4.
Теңдеулер жүйесін шешіңіз:


5
.


Нүкте түзу бойымен

жылдамдығымен қозғалып келеді.
Нүкте

уақыт мезетінде 3м жол жүрді. Нүктенің қозғалыс заңдылығын
жазыңыз.


6
.
Функцияның графигін


салыңыз:XVI

нұсқа


1. Есептеңіз
:


2.

Өрнекті ықшамдаңыз:

3.
Теңсіздікті шешіңіз:


4.
Теңдеулер жүйесін шешіңіз:5
.

Массасы
m

дене
F(t)

күшінің әсерінен 
F

ньютон есебімен

түзусызықты
қозғалып келеді.


және

уақыт мезетіндегі
жылдамдығы 10 м/с. Дененің жылдамдығының заңдылығын жазыңыз.


6
.
Функцияның графигін


салыңыз:


XVII

нұсқа


1.өрнегінің мәнін есептеңіз.


2.


және

болса, онда

өрнегін
a

және
b

арқылы
өрнектеңіз
.


3.


теңдеуін шешіңіз.


4.

теңсіздіктер жүйесін

шешіңіз.

5.


функциясын
ың
[


2
;
1
]

кесіндісіндегі ең үлкен және ең кіші
мәндерін табыңыз.


6.


функциясының графигімен және −1;2; 0;3 нүктелері
арқылы өтетін түзумен шектелген жазық фигураның ауданын табыңыз.


XVIII

нұсқа

1.өрнегінің мәнін есептеңіз.


2.


және

болса, онда

өрнегін
a

және
b

арқылы өрнектеңіз.


3.


теңдеуін шешіңіз.


4.

теңсіздіктер жүйесін

шешіңіз.


5.


функциясын
ың
[


1
;
2
]

кесіндісіндегі ең үлкен және ең
кіші мәндерін табыңыз.


6.


функциясының графигімен және −2;2; 2;4 нүктелері
арқылы өтетін түзумен шектелген жазық фигураның ауданын
табыңыз.


XIX
-
нұсқа

1.Есептеңіз:

2.Өрнекті ықшамдаңыз:


3.
Теңсіздікті шешіңіз:

4.
Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

5.


функциясын зерттеп, графигін
салыңыз.

6.
a

-
ның

қанда
й

мән
дерінде

сызықтар
ымен

шектелген фигураның ауданы

4
-
ке тең болады

XX
-

нұсқа

1.

Есептеңіз:

2.

Өрнекті

ықшамдаңыз:


3.

Теңсіздікті шешіңіз:

4.

Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

5.

функциясын зерттеп, графигін салыңыз.

6.
a

-
ның

қанда
й

мән
дерінде

сызықтар
ымен

шектелген фигураның ауданы

9
-
ға тең болады

XX
I
нұсқа

1.


өрнегін
ықшамдаңы
з.

2.

x

айнымалысының қандай мәндерінде
өрнегінің

мағынасы болады

3.

Егер
ctg
α
4 болса, онда

мәнін есептеңіз.

4.


теңдеулер жүйесін шешіңіз.

5.


функциясын
ың
[
0
;
]

кесіндісіндегі ең үлкен және ең
кіші мәндерін табыңыз.

6.


параболасымен
,
(


3;4)

және
(2;


1)


нүктелері арқылы
өтетін

түзумен шектелген жазық фигураның ауданын табыңыз.

XX
II
нұсқа

1.


өрнегін
ықшамдаңы
з.

2.

x

айнымалысының қандай мәндерінде
өрнегінің

мағынасы болады

3.

Егер

болса, онда

мәнін
есептеңіз.

4.


тең
деулер

жүйесін

шешіңіз
.

5.


функциясын
ың
[

;0
]

кесіндісіндегі ең үлкен және ең
кіші мәндерін табыңыз.

6.


параболасымен

(


2
;2
)

және
(
4
; 1
0
)


нүктелері арқылы
өтетін

түзумен шектелген жазық
фигураның ауданын табыңыз.


X
XII
І нұсқа1. Есептеңіз:


2
.


х
-
ті 10 негізі бойынша логарифмдеңіз:


3
.


Тең
c
іздікті шешіңіз:4.


болса, онда
f

ʹ
(
x
)= g

ʹ
(
x
)
теңдеуін шешіңіз.

5
.
функция графигінің
y

=1
түзуімен қиылысу нүктесінің
абсциссасы
х
0

болса, функцияға
х
0

нүктесінде жүргізілген жанама теңдеуін
жазыңыз.

6. Нүкте

үдеуімен қозғалып келеді.
c
уақытында оның
жылдамдығы
, ал координатасы 2
м

болды. Нүктенің қозғалыс
заңдылығын жазыңыз.
X
X
І
V

нұсқа1. Есептеңіз:

2
.

х
-
ті 10 негізі бойынша логарифмдеңіз:


3
.


Тең
c
іздікті шешіңіз:4.болса, онда
f

ʹ
(
x
)= g

ʹ
(
x
)
теңдеуін шешіңіз.

5
.
функция графигінің
y

=

1
түзуімен
қиылысу

нүктесінің
абсциссасы х
0

болса, функцияға х
0

нүктесінде жүргізілген жанама теңдеуін
жазыңыз.

6.

Нүкте

үдеуімен қозғалып келеді.

c

уақытында оның
жылдамдығы
, ал координатасы
1,5

м

болды. Нүктенің қозғалыс
заңдылығын жазыңыз.


XXV
нұсқа

1. Өрнекті

ықшамдаңыз:

2
.функциясының графигіне
х
о
 2 нүктесінде
жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңыз.


3
.
Теңдеулер жүйесін шешіңіз:


4
.
Анықталмаған интегралды есептеңіз:5
.


Теңсіздікті шешіңіз:
.


6
.

Теңдеуді шешіңіз:
XXVI

нұсқа


1. Өрнекті

ықшамдаңыз:
2
.функциясының графигіне
х
о
=
3

нүктесінде жүргізілген
жанаманың теңдеуін жазыңыз.


3
.
Теңдеулер жүйесін шешіңіз:


4
.
Анықталмаған интегралды есептеңіз:


5
.


Теңсіздікті шешіңіз:


6
.

Теңдеуді шешіңіз:
4


XXVII
-
нұсқа

1.

Есептеңіз
:

2.

Өрнекті

ықшамдаңыз:


3.

Теңсіздікті шешіңіз:

4.

Теңдеулер
жүйесін шешіңіз:

5.


сызықтарымен шектелген фигураның ауданын табыңыз

6.Ү
ш

оң

сан
д
ар
дың

қо
сындысы

8,
екінші

қо
сылғыш

б
і
р
і
н
ші

қо
сылғыштан

2
есе артық
.
Алғашқы

екі

қо
сылғыштың

куб
тарының

қо
сындысына

9
еселенген

ү
шінші

сан
ды
қо
сқанда шыққан өрнектің ең кіші мәнін табыңыз
.


XXVIII
-
нұсқа

1.

Есептеңіз
:

2.

Өрнекті

ықшамдаңыз:


3.
Теңсіздікті шешіңіз:

4.

Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

5.

сықтарымен шектелген
фигураның ауданын табыңыз

6.20 сан
ын

б
і
р
і
н
шісінің

куб
ымен екіншісінің
квадрат
ы
н
ы
ң

қо
сындысы

е
ң

к
іші

бол
атындай екі оң санның қосындысы түріне келтіріңіз
.

XXIX
-
н
ұсқа

1.
Есепте
ңі
з
:


2.
Е
г
е
р

болса,
онда

мәнін
a

және
b

арқ
ылы өрнектеңіз.

3.Теңдеуді шешіңіз:

4.Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

5.
с
ы
з
ы
қ
тарымен шектелген қисық

с
ы
з
ы
қ
ты

трапециян
ың

абсцисса о
сімен
ай
налдырғанда шыққан дененің көлемін
табыңыз
.

6. 64 санын біріншісімен екіншісінің квадратын қосқанда ең кіші болатындай
етіп, екі қосылғышқа жіктеңіз.

XXX
-

нұсқа

1. Есептеңіз:


2. Егер
болса, онда


мәнін
a

және
b

арқылы өрнектеңіз.

3. Теңдеуді шешіңіз:

4. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

5.

сызықтарымен шектелген қисық сызықты
трапецияның абсцисса осімен айналдырғанда шыққан дененің көлемін
табыңыз.

6. Екі оң сандардың квадраттарының қосындысы 300 ге тең. Олардың
біріншісін екіншісінің квадратына көбейткенде, ең үлкен болатындай етіп,
екі қ
осылғышқа жіктеңіз.

Приложенные файлы

  • pdf 17543624
    Размер файла: 644 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий