midterm_examination_algebra


Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда Мемлекеттік Университеті
Педагогика факультеті
«Физика және математика» кафедрасы
Мамандығы: 5В010900-математика
Пәннің атауы: «Алгебра және анализ бастамалары»
№1 Midterm Examination билеті
1.Ашық және тұйық жиындар.
2.Туындының практикалық қолданыстары.
3.Туындысын тап:fx=log2x+2x.
Кафедра меңгерушісі: Б.Қ.Қалиев.
Кафедра отырысында қаралған және бекітілген(«__»_______2017жыл. №__хаттама)Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда Мемлекеттік Университеті
Педагогика факультеті
«Физика және математика» кафедрасы
Мамандығы: 5В010900-математика
Пәннің атауы: «Алгебра және анализ бастамалары»
№2 Midterm Examination билеті
1.Ашық және тұйық жиындар арасындағы байланыс.
2.Функцияны зерттеу.
3.Туындысын тап:fx=sinxsin3x+cos2x; f`π4-?.
Кафедра меңгерушісі: Б.Қ.Қалиев.
Кафедра отырысында қаралған және бекітілген(«__»_______2017жыл. №__хаттама)Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда Мемлекеттік Университеті
Педагогика факультеті
«Физика және математика» кафедрасы
Мамандығы: 5В010900-математика
Пәннің атауы: «Алгебра және анализ бастамалары»
№3 Midterm Examination билеті
1.Жиынның қуаты туралы түсінік.
2.Ролль теоремасы және Лагранж формуласы.
3.Туындысын тап:fx=ex-1ex.
Кафедра меңгерушісі: Б.Қ.Қалиев.
Кафедра отырысында қаралған және бекітілген(«__»_______2017жыл. №__хаттама)Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда Мемлекеттік Университеті
Педагогика факультеті
«Физика және математика» кафедрасы
Мамандығы: 5В010900-математика
Пәннің атауы: «Алгебра және анализ бастамалары»
№4 Midterm Examination билеті
1.Жиынның бөлік жиындарының қуаты.
2.Функцияның максимум және минимум нүктелері.
3.Туындысын тап:fx=ln⁡(xsinx).
Кафедра меңгерушісі: Б.Қ.Қалиев.
Кафедра отырысында қаралған және бекітілген(«__»_______2017жыл. №__хаттама)Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда Мемлекеттік Университеті
Педагогика факультеті
«Физика және математика» кафедрасы
Мамандығы: 5В010900-математика
Пәннің атауы: «Алгебра және анализ бастамалары»
№5 Midterm Examination билеті
1.Комплекс сандар туралы түсінік.
2.Туынды.Элементар функциялардың туындыларын есептеу.
3.Туындысын тап:fx=arctgx+1x-1.
Кафедра меңгерушісі: Б.Қ.Қалиев.
Кафедра отырысында қаралған және бекітілген(«__»_______2017жыл. №__хаттама)Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда Мемлекеттік Университеті
Педагогика факультеті
«Физика және математика» кафедрасы
Мамандығы: 5В010900-математика
Пәннің атауы: «Алгебра және анализ бастамалары»
№6 Midterm Examination билеті
1.Комплекс сандарға амалдар қолдану.
2.Тізбек.Тізектің шегі.Функцияның шегі.Үздіксіздік.Функцияның үздіксіздігі.
3.Функцияның кризистік нүктелерін тап:fx=2x3+3x2-36x+15Кафедра меңгерушісі: Б.Қ.Қалиев.
Кафедра отырысында қаралған және бекітілген(«__»_______2017жыл. №__хаттама)Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда Мемлекеттік Университеті
Педагогика факультеті
«Физика және математика» кафедрасы
Мамандығы: 5В010900-математика
Пәннің атауы: «Алгебра және анализ бастамалары»
№7 Midterm Examination билеті
1.Комплекс сандардың тригонометриялық және көрсеткіштік формада жазылуы.
2.Элементар функциялар.
3.Функцияның экстремум нүктелерін тап: fx=x2+x-2.
Кафедра меңгерушісі: Б.Қ.Қалиев.
Кафедра отырысында қаралған және бекітілген(«__»_______2017жыл. №__хаттама)Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда Мемлекеттік Университеті
Педагогика факультеті
«Физика және математика» кафедрасы
Мамандығы: 5В010900-математика
Пәннің атауы: «Алгебра және анализ бастамалары»
№8 Midterm Examination билеті
1.Комплекс сандардың жазықтықта бейнеленуі.
2.Математикалық индукция принципі.
3.Функцияның өсу аралығын тап: fx=(x-2)2x+1.
Кафедра меңгерушісі: Б.Қ.Қалиев.
Кафедра отырысында қаралған және бекітілген(«__»_______2017жыл. №__хаттама)Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда Мемлекеттік Университеті
Педагогика факультеті
«Физика және математика» кафедрасы
Мамандығы: 5В010900-математика
Пәннің атауы: «Алгебра және анализ бастамалары»
№9 Midterm Examination билеті
1.Комплекс сандар тізбегі,шегі.
2.Дәрежелік қатарлар.Абель теоремасы,салдарлары.
3.Функцияның кему аралығын тап:fx=3x-x3.
Кафедра меңгерушісі: Б.Қ.Қалиев.
Кафедра отырысында қаралған және бекітілген(«__»_______2017жыл. №__хаттама) Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда Мемлекеттік Университеті
Педагогика факультеті
«Физика және математика» кафедрасы
Мамандығы: 5В010900-математика
Пәннің атауы: «Алгебра және анализ бастамалары»
№10 Midterm Examination билеті
1.Коши критерийі,кеңейтілген комлекстік жазықтық.
2.Вейерштрасс теоремасы.
3.Берілген аралықтағы функцияның ең үлкен және ең кіші мәндерін тап:
fx=x+8x4, x∈1;3.
Кафедра меңгерушісі: Б.Қ.Қалиев.
Кафедра отырысында қаралған және бекітілген(«__»_______2017жыл. №__хаттама)Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда Мемлекеттік Университеті
Педагогика факультеті
«Физика және математика» кафедрасы
Мамандығы: 5В010900-математика
Пәннің атауы: «Алгебра және анализ бастамалары»
№11 Midterm Examination билеті
1.Комплекс айнымалы функция ұғымы,шегі,үздіксіздігі.
2.Бірқалыпты жинақталатын қатарлардың қасиеті.
3.Интегралды есепте:14(x-2)2xdx.
Кафедра меңгерушісі: Б.Қ.Қалиев.
Кафедра отырысында қаралған және бекітілген(«__»_______2017жыл. №__хаттама)Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда Мемлекеттік Университеті
Педагогика факультеті
«Физика және математика» кафедрасы
Мамандығы: 5В010900-математика
Пәннің атауы: «Алгебра және анализ бастамалары»
№12 Midterm Examination билеті
1.Комплекс айнымалы элементар функциялар.
2.Сандық және функционалдық қатарлар.
3.Берілген сызықтармен шектелген фигураның ауданын есептеңіз:
y=9-x2;y=x2+1;x=0.
Кафедра меңгерушісі: Б.Қ.Қалиев.
Кафедра отырысында қаралған және бекітілген(«__»_______2017жыл. №__хаттама)Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда Мемлекеттік Университеті
Педагогика факультеті
«Физика және математика» кафедрасы
Мамандығы: 5В010900-математика
Пәннің атауы: «Алгебра және анализ бастамалары»
№13 Midterm Examination билеті
1.Комплекс айнымалылы функцияның туындысы.
2.Коши интегралы арқылы берілетін функцияны Тейлор қатарына жіктеу.
3.Интегралды есепте:-2143x2+12dx.
Кафедра меңгерушісі: Б.Қ.Қалиев.
Кафедра отырысында қаралған және бекітілген(«__»_______2017жыл. №__хаттама)Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда Мемлекеттік Университеті
Педагогика факультеті
«Физика және математика» кафедрасы
Мамандығы: 5В010900-математика
Пәннің атауы: «Алгебра және анализ бастамалары»
№14 Midterm Examination билеті
1.Кошидің интегралдық формуласы.
2.Сындық нүктелер.Функцияның экстремумдері.
3.Интегралды есепте:19x-1x+1dx.
Кафедра меңгерушісі: Б.Қ.Қалиев.
Кафедра отырысында қаралған және бекітілген(«__»_______2017жыл. №__хаттама)Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда Мемлекеттік Университеті
Педагогика факультеті
«Физика және математика» кафедрасы
Мамандығы: 5В010900-математика
Пәннің атауы: «Алгебра және анализ бастамалары»
№15 Midterm Examination билеті
1.Туындының физикалық және геометриялық мағынасы.
2.Функцияның өсу және кему белгілері.
3.Интегралды есепте:146xxdx.
Кафедра меңгерушісі: Б.Қ.Қалиев.
Кафедра отырысында қаралған және бекітілген(«__»_______2017жыл. №__хаттама)

Приложенные файлы

  • docx 17540924
    Размер файла: 21 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий