m01_kont

Питання, що виносяться на контрольну роботу за змістом модуля 1:

Визначити поняття: еволюція, еволюційна теорія.
Що є матеріалом еволюційної біології.
Що є предметом еволюційної біології.
Значення еволюційної теорії.
Загальнобіологічні поняття, необхідні для вивчення курсу еволюційного вчення.
Визначити поняття “особина” та “онтогенез”.
Життя в часі.
Життя в просторі (біоценоз, біогеоценоз, екологічна ніша).
Натурфілософські та телеологічні трактовки еволюції.
Система тваринного та рослинного світу Ліннея та її значення.
Значення даних пелеонтологіі, біогеографії та морфології тварин і рослин для появи теорії еволюції Ч. Дарвіна.
Аргументи, які наводив Дарвін, на захист своїх висновків про наявність «боротьби за існування».
Аргументи Дарвіна на захист ідеї про спадкову мінливість.
Принцип «вибіркового добору» Дарвіна.
Заперечення Ф. Дженкіна проти теорії Ч. Дарвіна.
Головні риси та етапи розвитку життя на Землі.
Теорії виникнення життя на Землі.
Геохронологічна шкала, її призначення.
Головні риси організації рослин і тварин.

15

Приложенные файлы

  • doc 17503533
    Размер файла: 25 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий