m02_kont

Питання, що виносяться на контрольну роботу за змістом модуля 2:

Визначити поняття: еволюція, мікроеволюція.
Еволюційна генетика, її задачі та можливості проведення експерименту.
Визначити поняття «Популяція».
Мінімальна та ефективна чисельність популяції
Форма популяційного рангу.
Популяційний ареал, його властивості.
Радіус репродуктивної активності.
Молекулярні основи мінливості.
Визначити поняття “норма реакції”, навести приклади.
Визначити поняття “фенотип”, назвати долі, які входять до складу фенотипічної мінливості.
Визначити поняття “рівень успадкування ознаки”, навести приклади різного рівня успадкування ознаки.
Типи мутацій.
Частота виникнення мутацій.
Спектр мутаційних ознак.
Як визначають межі норми реакції даного генотипу.
Визначити поняття "поліморфізм"”
Гетерозиготний поліморфізм, позитивний вплив гетерозигот.
Адаптаційний поліморфізм, приклади.
Гомологічна мінливість, її значення для вивчення генетичних основ еволюції.
Категорії гомологічної мінливості: - повна гомологія, - неповна гомологія, несправжня гомологія, їх значення для розуміння еволюційних процесів.


15

Приложенные файлы

  • doc 17502571
    Размер файла: 25 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий