Ks-2015


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Terveh
,

Uuzi Vuozi

2015

OZUA DA LYKKYY

Pakkaskuu


201
5Январь


ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

PIENI D

ESSOILU

Pieni k
у
lä D

essoilu


Järvi, mečč
у
, suo.

Vahnat pediät mustetah

Enämbi, kui m
у
ö.

Pieni

k
у


D’essoilu

,

Ainos

kazvat

vai
.


tietäh


gorät

sinun

kai
.

Pieni

k
у


D’essoilu

-

Kaunis

tänäpäi

Kaikil

sinun

eläjil

kumardus

meispäi

.

Anna
kello

helizö
у

Meijän časounasPienes D’essoilas.


Z.L.Saveleva

Живая история маленькой Эссойлы

Tuhukuu

201
5


Февраль

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

hn koivikko školalluo kaunis,

sie
koivuzet šupetetah.

Hyö
čomat on kezäl dai talvel,

a
sygyzyl meidy vuotetah
.


Vai
kuadelou kuudamu kuldua,

lyhyöt
on keväizil yöt.

Oli
vesselät linduzien pajot,

Kos
istummo kaglakkai myö
.


Oli
meile se koivikko armas,

myö
tulemmo tansimah täh.

Sidä
koivikkuo mustammo ainos,

Ved


koivutgi mieldy annetah.


Z.L.Saveleva

Z.L.
Saveljeva

Куeloksen da oman sanan kandu,

kondu, leivän andai.


Julgei
kalastai
Aijoi huondeszor’azel


koppuan minä
verkoz
e
n
.

Venöin rannas viäldän

da keskijärvel sovvan

Kala seizou luodozelsinne lasken verkon.

Kuh
kajai siivil siirdyysie ahvenparvi löydyy.

Aido läikkyy
-

läpettäy,

veneh heiluu allon piäl.


Puutui verko vedehKalua
-

täyzi veneh.

Kuivua kaluu pertih tuon,

päččih tulen čokkuan.


Murginakse perehel


Keitan
kalarokkua
.

Pädöy sit, pädöy sitpäččih tulen čokkuan.


Pädöy sit, pädöy sit

syvvä kalarokkua
.

Kevätkuu
2015


Март

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Z.L.Saveleva

Эссойльский

A
рбат

Sulakuu
2015


Апрель

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Nuori

koivuine

tuulen

peräh

Kaikkien

lehtienke

lendän
у
s
jalles
.

Tol’ko

s
у
vembäh

muastuttih

juuret
...

Anna
valeltah

koivustu

pilvet
,

Häi

ei

ole
airotoi

veneh
,

Dai
tiedä
у
mih

nähte

kazvau
.

Häi

Karjalal

čomuttu

andau
...


Kieli

gi

meijan

rippuu

juuris
,

Vie
olemmo

m
у
ö


kielen
kannattajat
.

Kenbo

jalles

meid
у


orboidu

äbäzöiččö
у?

Z.L.Saveleva


День Победы

Lgäine kunnivoičus

-

voiniel ammuttuloil
.

Lgäine austo +viärättäh
.

Voiton päiv
у

О.Л.МельниковаOraskuu
2015

Май


ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Buabal


Pahas pien
у
össäh häi oli ruavos,

Bunukkoi da lapsii
kazvatti
.

у
hki
, lehmän
l
у
psi,

Keitti


pastoi
, lapsil p
у
hki nenät.

Murginakse šeimi särvimet,

T
у
öndi toiziel ozattomat ojat.

Ei sih nähte ole medaliloi,gi.

Buaban käsk
у
s algavui se taimen:

Kävellet hos kus, a tulet täh.

D

uohtuu mieleh
hänen pehmei
kämmen
,

Kudai malitunke t
у
öndi matkuamah
.

В.Любчик

Kezäkuu
2015

Июнь

Matku
.


Se matku on pitky,

ni loppuu ei nävy,ni agjua.

Minä edehpäi lippuan,

kivet
-
kannot hos riivotah kabjua.A ku vähenöy väjet
-

lyhyt hengästys ližiäy sit vägie,

ku ei sambus se himo

astuo pindua myö korgiedu mägie.Hätkie huogavu en
-

pidäy loppussah matku se mennä

(viruu kodvan vai igäine kivi),

ei sua keskustua astundua enne.

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Z.L.Saveleva

Ансамбль
«Родничок
»

Karjalan tazavallan Rahvahan
Kirjutajan A.Volkovan roinduk
у


Jessoilu

Hein
у
kuu
2015

И
юль

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Šl

uboih


Kaikkie marjua mečäs on:

mušt`oidu, vagoidu.

Toiči pienel
suotikol

löydiä
suau
muuroidu.

Muuroidu
, šl`uboidu
-

keldastu, kuldastu,

muigiettavua,
magiedu, suuh
sulajastu
.

Muuroimätäs
ruskottau,

loitos marju nägyy.

Eräs sinne
sl`öimyttay,

no muurois
eulo maguu
.

Himoittas
šl`uboidu keldastu
, kuldastu

muigiettavua
magiedu, suuh sulajastu.


Älä keriä
-
kiirehtä, vuottele
kodvaine.

Muuroi
pidäy
kerätä, konzu
roih keldaine
.

Šl`uboidu
sit
keriät keldastu, kuldastu
.


Suuh sulajastu.

Z.L.Saveleva

Elokuu


2015


Август


"
Aldoine
"
pajojoukolPäivу
,
ku

nagrispačoihut
,

Siämärven

zirkaloh

kaččovuu
.

Olökku

niemizen

kandaizel
,

Dessoilujarvуizen

randaizel
.

Ei

ole

muailmal

tostu
,

Kaunehen

Siämärven

mostu
.
Siämärvi
,
kallis

Siämärvi
,
Siämärvi
,
meijan

Siämärvi
.

Kirjavis

koftaizis

,

Čomat
,
ku

k
.
Armastu

pajostu

huikkuammo
,
Pläššies

kandaizil

tuikkuammo
.
Olemmo

kai

уksimielizet
,

Livviköit
,
.

Pruažniekal

randaizeh

astummo
,
Jarvуttу

pajoizel

vastuammo
.

Aldoine

silmis

miän

loikottau
,

Pajoine

sуväindу

soitattau
.

Kuudamu

tiähtizii

andelou
,

Kуliä

mуö

pajostu

kandelou
.

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

А.Волков

Andakkah taivas mian rahvahal
l
у
kk
уу

(A.Volkov)

Z.L.Saveleva

N.P.Barmina

S
у
v
у
skuu


2015


Сентябрь

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Nevvondu poijilPoigani, m
у
ö elämmö ei vai
n
у
göizes, no menn
у
izes gi
aijas, kus ollah nad

oužat.

Ei pie olla k
у
lläizenn
у

vai
tämänpäiväizel, egläizen
mustelmattah da huomenizen
huolimattah,

Kudai roiheze
tämänpäiväizes.

Himoittas, ku jogahine eläs

у
deh tabah.

Ole parembannu meid
у

dai
enne meid
у

elän
у
izii.

В.Любчик

Priäž
у

da Karjalan Rahvas

Volkov
&
Saveleva

Ligakuu


2015

Октябрь


Sormet
ollah ainos rinnai.

Tämä
, olii kukkuril,
-

PEIGOI

Уlähänpäi
kačoi, kumardelih
ČAGARHL

ENZISORMI
edeh nouzi
.
NOSTI
PHÄN GH NHMETÖH.

Peigoi
KESKISORMIE jahki
:

―Jatka pagin, ozatoi!‖

Oigieh sormet, kämmen avoi,

Käzi oijendettu ies:

―OMUA KHELD
У
kannatammo!

Loškua kätt
у
,

OLE MHES!‖


Vastah kuuluu

KOVA HÄNH: ―KEL NET KHELH
HUOLET pidä
у
sinä täs?»

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Z.L.Saveleva


НЕЗАБЫТЫЙ ХРАМ


Anna kello helizo
у

meijan časounas
!


Святая

Параскева

Пятница

10 ноября


Dessoilan k
у
län pruažniekk
уPiätničč
у
päiv
у
.

K
у
lm
у
kuu


2015Ноябрь

Святая мученица
Параскева

Пятница


жила в
III
веке в
благочестивой
крестьянской семье,
посвятила свою
жизнь богу.

Православный народ
издавна почитает
святую
Параскеву

Пятницу как
покровительницу
полей и скота,
целительницу от
тяжелых душевных и
телесных недугов.

.


ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Ш
аги
по сохранению в республике
Карелия

национальной
карельской культуры и литературы на карельском
языке

А.Волков
:

Моя главная задача


сохранение
к
арельского языка

Глава Республики Карелия

А.П.Худилайнен

Talvikuu

2015


Декабрь

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

”Sarvet kozien”
=
soniettu
=


Pakas

reboin

tulet

zvierin

tiähtilöin

ual
.

Sinä

täl

ilmal

tulit

oman

lykynke

mual,

Kus

runot

roijahes,

ku

keviäl

ojat

Da

čukeldellahes,

ku

airot

vedeh

runoilijat
.


Hyö

ollah

mual,

ei

tuldu

ilmois

toizis
.

Hyö

ollah

tiä,

ku

buite

illal

päivy

nouzis
.

Tiijen
:

runon

rinnal

ei

voi

olla

pahus
.

Tahton
:

anna

joga

runo

on

suuri

tuohus!

Ole

tervehenny

tänäpäi

dai

toiči
.

Tulou

vastah

äijy

uuttu

keziä
.

Hyviä

runuo

sinä

tarkah

eči

-

Sih

näh

annettu

on

sinul

sarvet

kozien
.

Z.L.Saveleva


Kalenduaran

luadi
:

Савельева Зоя


[email protected]

SKYPE:
saveleva.zl

http://vk.com/savelevazl
Коренные народы Карелии: Архив Карелы
knk.karelia.ru

Сайт об истории, обычаях, языках карелов, вепсов, финнов и
русских
.


Приложенные файлы

  • pdf 17452660
    Размер файла: 4 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий