3_klas_matematika_bogdanovich_2014_ukr


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
МАТЕМАТИКА
(наказ МОН України від 17�07�2013 р� і 994)
: підруч�
для 3
кл� загальноосвіт�
закл� / М�В� Богданович, Г�П�
— К�
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
й межа матеріалу уроку
й зав
дання підвищеної складності
й домашнє
завдання
й до
даткове завдання
й кругові вирази
М�В�,
Видавництво «Генеза»,
ПОВТОРЕННЯ
МАТЕРІАЛУ 2 КЛАСУ�
З РІВНЯННЯМ
Скільки всього
паличок на кожному малюнку?
Назви всі числа від
пнрнйЯ гбнф,
пнрнйЯ бнпьлз
о’ьсгдпьсз пдлз,
гдб’ьмнпсЯ срьнф�
Назви всі числа п’ятого (сьомого) десятка�
Прочитай числа в таб
лиці� Що
означає цифра 9
у другому рядку; у третьому? Що означає цифра 0;
цифра 4? Порівняй числа другого і третього рядків�
Прочитай найбільше число; наймен
ше число�
Які числа пропущено?
6970727376777881
Запиши числа у вигляді суми розрядних додан-
ків: 86, 63, 36, 44�
� 52
50 + 2�
Запиши у вигляді рівностей відповіді на запи
Як утворити
число 60 із числа, що йому передує?
Як утворити
число 80 із числа, що йде за ним?
Скільки буде,
якщо від числа 59 відняти число
його одиниць; число його десятків?
76 +

50 +

– 6
– 1

– 10
– 1


– 4

– 70

– 6)
– 1

– (10
– 1)
магазину завезли 20 ящиків огірків, 40 ящи-
ків помідорів і 30 ящиків яблук� На скільки завезли
більше ящиків овочів, ніж фруктів?
Які ще запитання можна поставити до умови
цієї задачі?
За добу від вівці надоїли 1
л молока,
від кози –
л, а
від корови
— на
л більше,
ніж від вівці й
У скільки
разів більше
молока надоїли від коро-
ви, ніж від кози?
11*
� Назви пропущені числа в кожному рядку�
5101520
3035
121416
2022
23262932

– 3
51 +
– 10
+ 1
– (12
– 2)


– 80
– 1
– 1
– 6
– 2)
– 1
Привезли 60
кг картоплі,
кг яблук
і 10
груш� На
скільки кілограмів більше привезли картоп
лі, ніж
Поясни, як знайшли результати дій�

2 + 15
47


25
1130


10
20

Поясни обчислення�
53 + 40
93

– 50
4 + 45
– 5

23
3 + 4
61 +
20 + 6

– 30

55 +

57 +
– 4


– 3
+ 10

84 +

– 3

– 40
– 7
З
однієї вівці
настригли 6
кг вовни,
а з двох
— по
кг з
кожної� Скільки всього кілограмів
вовни настригли з трьох овець?
Знай
ди периметри
На скільки сантиметрів периметр чотирикутника
більший за периметр трикутника?
◊лопчик і дівчинка разом помили 15 тарілок�
◊то з них помив більше тарілок і на скільки, якщо
відомо, що хлоп
чик помив
Запиши всі двоцифрові числа, у яких кількість
десятків на 2
більша від
кількості одиниць�
– 70

14 +

– 4

– 50

4 + 5

5 + 4

9 + 40


За малюнком і числовими даними склади зада-
чу� Розв’язання задачі запиши в зошит�
Додавати та віднімати числа можна частинами�
Числове значення виразу від цього не зміниться�
Користуючись цим твердженням, обчисли та ви-
пиши парами вирази, числові значення яких рівні�
� 70 + 25
70 + 20 + 5, 13
– 8
13
– 3
– 5�
– 6

– 28

60 +
30 + 1

77 +
3 + 1
8 + 9

– 8

– 20
– 8

– 4
– 4
+ 31

77 +

– 4
– 2

8 +
2 + 7
Поясни розв’язання�
4 + 9
1315
– 8
– 8
– 8
6 3 5 3
5 +
Обчисли з поясненням: 6 + 5, 13
– 9,
7 + 8,
– 6,
18 – 9, 7 + 6, 13 – 8�
14


+ 6


10

+ 2+ 9

+ 7

+ 90 + 8
Склади і
розв’яжи задачі за короткими записами�
— 46
— 24
— 4
м і
7 м
— 6
і 7
Залишилося — ?
Стало —
точки, які лежать
поза кругом; усередині круга; на
колі� Які з відрізків є раді

га і
кола, діаметром круга
і ко
а?
Маса свіжої
глини 11
Коли глину
висушили, її маса
зменшилася до 7
кг� Скільки
грамів води містилося в 11
кг сві-
Порівняй вирази і числа та постав потрібний знак�


6
8

6
+ 6
11

– 5
8


9 > 8

6
+ 6
13

– 8


7 < 8


2
41

47 +
51
Накресли відрізок
завдовжки 1
дм і
на 8
5 +
8 + 24

32 +
– 8)

– (4
+ 9)


– 8
+ 40

– (14
– 8)

– 4
+ 3
Ганнусі було
57 горіхів� Після того як вона
пригостила подруг, у неї залишилося 42
горіхи� На
менше горіхів дівчинка віддала, ніж залиши-
123456789
+ 9
101112131415161718
З
кожного виразу
на додавання склади два ви-
рази на віднімання�
7 + 4

+ 21

2 + 8

4 + 23
Перевір правильність додавання дією віднімання�
� 47 + 21
68, 68
– 21
47 або 68
– 47
6 + 9
15

35 +
78

12 +
87
Щоб перевірити дію додавання, можна від суми від
няти один з доданків� Якщо дістанемо другий доданок,
то обчислення виконано правильно�
На пасіці зібрали мед� Коли 54
кг меду
здали в
магазин, залишилося на 22
кг меду
менше, ніж здали�
Скільки всього кілограмів меду зібрали?
Заміни в умові задачі число 22 числом 19� Що
зміниться в розв’язанні?
Обчисли� Випиши шість виразів зі значенням 15�
9 + 6

8 +

– 60
+ 5

– (3
+ 6)
– 8

– 20

9 +
3 + 3

– (30
+ 4)
– 8

– 15

7 +
7 + 1

– (40
+ 3)
Розглянь малюнки і числові дані� Дай відповіді
на запитання�
31 л
12 л
1) Скільки літрів води вміщують три такі діжки;
дві діжки й відро; діжка і два відра?
2) На скільки літрів води більше вміщують дві діж-
ки, ніж відро?
сувої було
м тканини�
Пошили дві підковд
ри, витративши
на кожну по 8
м тканини�
метрів тканини залишилося в сувої?
Збільш на 8�

Зменш на
1061612153910616124539
Розглянь записи й поясни, що дістали, коли від
суми відняли один з доданків: 7 + 5
12, 12
– 5
7�
, то чому дорівнює
– Я
Добери числа, щоб рівності були правильними�
8 +
17
+ 6
38
+ 27
58
Порівняй і постав знак >, < або
, коли відомо,


8

+ 22
25

– 2
10


10

+ 5
10

– 1
Записи 13
8,
+ 5
10,
4 — це
5 —
рівняння
Розв’язати рівняння
— означає
знайти те числове
значення букви, при якому рівність буде істинною�
Знайдене число
Перевір, чи правильно розв’язано рівняння�
ф +
11

0 +
11


– 20
3 — розв’язок (корінь)

— розв’язок
3 + 8
11

корінь)
Розв’яжи рівняння�
ф +
13


+ ф

ф +
58
У
двох банках
були огірки, порівну в кожній�
Коли з однієї банки взяли 5 огірків, у ній залишилося
ще 3 огірки� Скільки огірків було у двох банках?
— ?
Невідоме число
збільшили на 12 і дістали 36�
За цією умовою склади рівняння і розв’яжи його�
Накресли чотирикутник
� Проведи в ньо-
му два відрізки так, щоб утворилися п’ятикут
ник, три
і п’ять
�+ 3
11

– 8
5


59

+ 7
19

– 9
4


12
Розв’яжи і порівняй задачі�
1) В Андрійка 32 журнали «Пізнайко» і 44 жур
нали «Стежинка»,
а в ррка всього 23 журнали� На
скільки менше журналів у ррка?
2) В Андрійка 32 журнали «Пізнайко» і 44 жур
нали «Стежинка»,
а в ррка
— на
23 журнали менше,
ніж усього в Андрійка� Скільки журналів у ррка?
Поясни, як виконали обчислення�
38 + 2
30 + (8 + 2)
30 + 10
40
– 4
70 + (10
– 4)
70 + 6
76
Випиши вирази зі значеннями: 30, 47, 60, 88�
15 + 14

33 +

55 +

77 +

– 8
27
+ 3

6 + 6


Розглянь малюнки� Склади і порівняй задачі та
їх розв’язання� Як називають такі задачі?
5 л
5 л
3 л
8 л
Склади ще одну задачу, обернену до розв’язаних�
Дві бригади проклали 95
м шосе�
Перша брига-
да проклала 42
м� Яка
з бригад проклала більше і на
скільки метрів?
Склади подібну задачу про роботу учнів�
+ 7
70
– 7
70
42 +
82
и� 1) Сестра старша за брата на
5 років� На скільки
років вона
буде старша за брата
через 6 років?
2) Маса чаплі, що стоїть на одній нозі, 6
кг� Якою
маса чаплі, коли вона стане на дві ноги?
6 кг
25 +
– 8
8 +
8 + 4
– (7
+ 6)
– 7
83 +
14 +
– 2
– (13
– 9)
Склади задачу за коротким записом� Розв’яжи
її окремими діями�
— 20
— ?, на 7 менше

(Усно�) Назви, на скільки одиниць перше число
більше або менше від другого�
15 > 9 на 6

30 <
50 на ���

12 >
6 на ���
14 < 19 на 5

20 >
7 на ���

12 <
96 на ���
Поясни, які властивості дій використано�
36 + 7
(36 + 4) + 3
40 + 3
43
36 + 7
30 + (6 + 7)
30 + 13
43
– 8
(73
– 3)
– 5
70
– 5
65
– 8
60 + (13
– 8)
60 + 5
65


5 + 40

51
8 + 3


Для приготування консервованого малинового
компоту взяли 65
кг ягід,
— на
кг менше,
ягід, а цукру
— на
кг більше,
ніж води� Скіль-
ки кілограмів цукру взяли?
Щоб побувати
в гостях у Ведмедика, Мисеня мо
-
же пройти
стежинкою або навпростець через лужок�
Який шлях коротший? На скільки метрів?
50 м
16 м
7 +
7 + 9

– 22

– 9)
+ 3

– 9


– 4
+ 8

43 +

– (11
– 9)

55 +
Обчисли, перевір правильність результатів відні

3 + 8

8 + 3

6 + 6

7 + 4
Є червоні та білі троянди� Скількома способами
можна скласти букет з 5 троянд?
Довжина першої смужки 23
см� Друга
на 8
см коротша�
Від другої смужки відрізали 6
Якою завдовжки
стала друга смужка? Накресли від
різок такої
25 +

– 4

– 2
+ 33

– (17
– 9)


– 8

57 +

33 +
– 7

9 +
– 8)
(Усно�)
1) Як
називаються числа в рівності
– 7
55?
2) Склади задачі різного виду за виразом 15
– 8�
З
кожного виразу
на віднімання та його значен-
ня склади рівність з додаванням�
� 12
– 7
5, 5 + 7
12�
– 26
48

– 5
23

– 12
56

– 6
Поясни що дістанемо, коли до різниці додамо
Перевір правильність віднімання дією додавання�
� 85
– 21
64, 64 + 21
85�
– 9
16

– 8
55

– 7
73
Щоб перевірити дію віднімання, можна до різниці
додати від’ємник� Якщо дістанемо зменшуване, то
обчислення виконано правильно�
Обчисли з перевіркою: 63
– 9,
– 25,
– 37�
Обчисли значення кожного виразу, якщо– (13
Склади задачі
за короткими записами, розв’яжи їх�
— 24
і 9

Було —


— 13

— 4
м і
5 м


— ?

— 12
Виміряй довжини сторін і знай
ди периметри
Порівняй довжини найбільших сторін
та їх периметри
Скільки двоцифрових чисел можна скласти за
допомогою цифр 2, 5, 7, якщо цифри не можна повто-
На одній тарілці було 12 помідорів, а на дру-
9� За
сніданком діти з’їли 8 помідорів� Скільки по-
мідорів залишилося?
Розв’яжи задачу, користуючись схемою�
+
Розв’яжи задачу
іншими способами�
Після помелу 100
кг пшениці
одержали 2
них крупів
і 80
кг борошна�
Решту становили кор-
мові відходи� Скільки становили кормові відходи?
36 + 43

– 33

48 +

– 18
1) За малюнком склади задачу про збирання ма-
рок і розв’яжи її�
100 шт�
25 шт�
30 шт�
2) Склади обернену задачу, відповіддю якої буде
число 25�
Розв’яжи рівняння з перевіркою�
+ 15
74

2 +
ф
80

– 8
24

– 8
21

Познач невідоме число буквою
а потім склади
рівняння і розв’яжи його�
1) Невідоме число зменшили на 12 і дістали 36�
ди невідоме
2) До невідомого числа додали 30 і дістали 63� Знай
ди невідоме
Розглянь малюнок і дай відповіді на запитання�
1) Яка місткість бака і двох чайників разом; чайни-
ка і бідона?
2) На
скільки літрів рідини більше містить бак, ніж
три чайники?
3) На скільки літрів менша місткість глечика, ніж
Маса статуї 45
кг� Для
її виготовлення викорис-
тали 2
кг олова,
кг цинку,
а решту становила мідь�
Скільки кілограмів міді використали?
Скільки є двоцифрових чисел, у яких кількість
десятків менша в 2
рази від
кількості одиниць?
З
трьох кущів
зібрали 96
кг смородини�
куща зібрали 29 кг, з другого
— 32
кг� Скільки
смородини зібрали з третього куща?
35 +

– 23

27 +

– 34
57 + 207 + 943
– 8
22 + 13
+ 8– 8+ 5– 14
– 6+ 0+ 3– 5
Поясни кожний спосіб додавання�
46 + 39
(46 + 30) + 9
76 + 9
85
46 + 39
(40 + 30) + (6 + 9)
70 + 15
85
37 + 54

17 +

55 +

19 +
Від невідомого числа
відняли 58 і одержали
24� Знай
ди невідоме
ф
20

20


ф
45
– 38
26
За малюнком і коротким записом склади задачу
про виїзд автомобілів з таксомоторного парку�
— 40 авт�
— 2
і 3 авт�
Залишилося — ?
За схемами розв’яжи задачу двома способами�
б: (
+
На двох
ставках плавало 56 качок� Коли з
го ставка
полетіло 7 качок, на ньому залишило-
ся 25� Скільки качок плавало на другому ставку?
Перевір, чи правильно записано назви всіх пря-
мокутників і квадратів�
AOPM�
Який прямокутник називають квадратом?

25 + 10 + 7


17
+ 51


9
+ 9 + 82


48
+ 25


13

(18

9)


54
+ 28


68

2033
+ 19
Побудуй у зошиті прямокутник зі сторонами
см і
см� Знай
ди периметр
цього прямокутника�
За малюнком склади і розв’яжи рівняння�
13 см
4 см
Запиши та обчисли вирази�
1) Різницю чисел 60 і 6 зменшити на 9�
2) Від 80 відняти суму чисел 8 і 5�
3) Суму чисел 38 і 46 зменшити на 29�
Поясни спосіб обчислення�
73 – 28
73
– (20 + 8)
(73
– 20)
– 8
53
– 8
45
Знай
ди різницю
чисел і перевір дією додавання�
– 38

– 19

– 48

– 17
ф
+ 15
34

24

18 +
ф
53
Сума трьох чисел 100� Перше чис
-
ло 53,
— на
17 менше від першого�
ди третє
а� Це задача на 3 дії� Першою
дією дізнайся, чому дорівнює друге число�
Цвях довжиною 9
см забили
дошку так,
що з кожного боку він ви-
глядає на 2
см� Яка
товщина дошки?
22 + 36


23

4 + 14 + 14

– 28

– 22
– 22

– (11
– 9)

– (11
– 2)


22 +

26 +
26 + 26
першого куща
аґрусу зібрали 9
кг ягід,
— на
кг більше,
а з третього
— на
більше, ніж
із другого� Скільки кілограмів ягід зібра-
ли з третього куща?
Перевір, чи правильно замінили додавання
2 + 2 + 2 + 2
2 · 4

14 +
14 + 14
14 · 3
6 + 6 + 6 + 6 + 6
6 · 5

21 +
21 + 21
21 · 3
Назви числа в рівності 3 · 7
21�
110�
Перевір таб
лиці множення
чисел 2 і 3�
·23456789
24681012141618
369121518212427
111�
2 ·
2 + 7

3 ·
4 + 32

2 ·
– 7

2 ·
8 + 16


3 ·
3 + 26

3 ·
5 + 16

3 ·
– 9

3 ·
9 + 0
112�
В
Олі було
6 купюр по 2
грн� Вона
купила зо-
шит за 3
грн� Скільки
грошей залишилося в Олі?
Скільки ще таких зошитів може купити Оля на
гроші, що в неї залишилися?
113�
За малюнком визнач довжину крокодила, аку-
ли й кита� Одна поділка на лінійці відповідає 1
м� На
метрів кит довший від акули; від крокодила?
114*�
Заповни в зошиті цікаві квадрати�
818424121636
1014152720
16212186
115
Господарка купила шість сіток картоплі, по
кг у
кожній, і 5
кг капусти�
Скільки всього кілогра-
мів овочів купила господарка?
116
3 ·
5 + 6

·


·
– 4)

·

18

·
3 + 29

2 ·
(2 + 7)
117�
Семеро дівчат вишили по три рушники, а одна
дівчина вишила 4 рушники� Скільки всього рушників
вишили дівчата?
118�
Петрик знайшов 17 каштанів, Сергійко — 14,
а Ва
— на
6 каштанів менше, ніж Петрик і Сер-
гійко разом� На скільки більше каштанів знайшов Ва-
силько, ніж Петрик?
1) 17 + 14
31 (к�)
2) 31
– 6
25 (к�)
3) 25
– 17
8 (к�)
Поясни, про що дізналися кожною дією�
119�
Розглянь будь-який календар� Пригадай�
Місяць має 30 днів або 31 день� У
лютому 28
або
днів� Рік,
у якому лютий має 29 днів, називають
Дай відповіді на запитання�
1) Скільки місяців має рік?
2) Скільки місяців мають по 31 дню?
3) Яке сьогодні число? Який день; місяць?
4) Скільки днів триває літо; осінь?
— це
За малюнком дай відповіді на запитання�
1) із скількох пір складається рік?
2) Скільки місяців триває кожна пора року? Скіль-
ки днів?
У
першому кошику
27 груш, а в другому
15� З
другого кошика
взяли 6 груш� На скільки біль-
ше груш стало в першому кошику, ніж у другому?
2 ·
�+ 36

– (13
– 4)

2 ·
8 + 14

·
9 + 27

·
– 7)


3 ·
– 12

·
(3 + 3)

51 +
(9 + 8)

17 –
3 ·
(Усно�) Скільки потрібно паличок, щоб скласти
6 окремих трикутників?
Яку найменшу кількість паличок треба взяти,
щоб скласти 6
Було 8 рукавичок� Їх розклали по 2�
Скільки вийшло пар рукавичок? Запиши розв’я
ня і
відповідь задачі�
Назви числа в рівності 18 : 3
6�
Розглянь малюнок і поясни, як за ним склали
один вираз на множення і два вирази на ділення�
4 · 7
28
28 : 4
28 : 7
Назви числа в рівностях� Порівняй рівність із мно-
женням з рівностями з діленням� Що дістанемо, коли
добуток двох чисел поділимо на один з множників?
, то чому дорівнює
:
:
кожного виразу
та його значення склади й
запиши по дві рівності з діленням�

· 8

· 9

· 9

· 7
– 36

3 ·
– 11

– 9)
· 8

– 7
+ 9
Маса 100
л води
становить 100 кг, маса 100
нафти на
кг менша,
ніж води, а бензину
— на
менша, ніж
нафти� Яка маса 100
л бензину?
Обчисли і випиши вирази зі значеннями 18,
21 і 27� (Усього таких виразів 6�)

· 9

· 7


· 6 + 15

· 6


21

7 + 8

· 719
У
саду три
ряди яблунь� В одному ряді
яблунь, у
— на
яблунь більше,
а в тре-
— на
яблунь менше,
ніж у другому� Скільки
яблунь у третьому ряді?
З
кожного виразу
та його значення склади і за-
пиши рівність з діленням на 2�

· 4

· 7

· 9
Прочитай таб
лиці ділення
на 2 і на 3�
4681012141618
: 2
69121518212427
: 3
10 :
2 + 25

21 :
3 + 18

12 :
3 + 8

8 : 2


7 : 3


4 : 3 + 26
1) Мати дала 12
грн порівну
трьом донькам�
Скільки гривень одержала кожна дівчинка?
2) Склади обернену задачу�
З куща зібрали 26 огірків� 8 огірків з’їли за
обідом, а решту розклали в три банки порівну і засо-
лили� Скільки огірків поклали в кожну банку?
1) 10
л молока
розлили в глечики, по 2
л у
Скільки глечиків наповнили молоком?
2) Склади і розв’яжи обернену задачу на дію мно-
+ 48
64
18

– 36
54

·
27
рівності 3
· 5
15 склади дві рівності з ді-
1) Поясни, як склали таб
лицю множення
ла 4 і таб
лицю ділення
на 4�
4 ·23456789
↕↕↕↕↕↕↕↕
812162024283236: 4
2) Розкажи таб
лиці з
3) Обчисли, користуючись таб
20 : 4 + 24

· 9

18

6 : 4 + 1
32 : 4


· 2 + 42

· 8

4 · 4

14

0 : 4


8 : 4 · 0
4 · 7 + 55

4 : 4 : 2

· 6 + 0
Ури покупці купили по 4
кг моркви�
цього в мішку залишилося 38
кг� Скільки
моркви було в мішку спочатку?
Більше чи менше купили моркви, ніж залиши-
лось, і на скільки?
Маса індичати 3 кг, маса поросяти на 7
більша, а
маса віслючка — 30
кг� Яка
маса поросяти й
віслючка разом?
3 кг
На 7 кг
30 кг
На які ще запитання можна відповісти за умо-
вою задачі?
Невідоме число помножили на 4 і дістали 28�
ди невідоме
Розв’язання:
Позначимо невідоме число буквою
� Помноживши
його на 4, одержимо вираз
· 4� Уепер можна скласти
таку рівність:
· 4
28� Ця рівність є рівнянням�
У ньому невідоме число
є множником� Знайдемо
28 : 4;
7�
Відповідь: невідоме число дорівнює 7�
Добери числа, щоб нерівності були правильні�
5 · 4 > 5 ·
· 8 < 2 ·

24 :
3 > 24 :
У
малому бідоні
л квасу,
а у великому
разів більше�
Скільки літрів квасу в обох бідонах?
Зміни запитання задачі, щоб останньою дією

в’язанні було
+ 4
32

: 4
8

· 4
32

· 8
32
Господиня купила 5 носовичків, по 4
грн кож-
неї залишилося
ще 45
грн� Скільки
було в господині спочатку?
1) Поясни, як склали таб
лицю множення
ла 5 і таб
лицю ділення
на 5�
5 ·23456789
↕↕↕↕↕↕↕↕
1015202530354045: 5
2) Розкажи таб
лиці з
пам’яті� Перевір правиль-
ність рівності 5 · 7
35�
3) Обчисли, користуючись таб
5 ·
(8 : 4)

25 :
5 · 7

30 :
5 + 45


5 ·
– 9
· 2 + 42

15 :
5 · 9

40 :
– 8

40 :
5 : 4
На приготування сніданку в їдальні витратили
кг картоплі,
кг цибулі,
а моркви
— у
разів мен-
ніж картоплі й цибулі разом� Скільки кілограмів
моркви витратили?
Зошит коштує 4
грн, а
— у
разів до-
Яка вартість зошита і книжки разом?
4 грн
у 5 разів
Склади і розв’яжи задачі за малюнками�
16
На скільки��� ?
Знай
ди чверть
числа 24, п’яту частину числа 40�
Побудуй відрізок завдовжки 13
см і
його так, щоб одна частина становила 3
см, а
наступна частина
— 2
2
м сатину коштують 18
грн, а
м ситцю
грн� На
скільки гривень метр сатину дорожчий від
метра ситцю?
47 + 36

– 18
+ 5

5 ·
7 + 50


19

45
: 5


(2
4 + 12) : 4


– 8)
· 5


– (13
– 7)
Заміни додавання множенням� З добутку скла-
ди та обчисли вираз із діленням на 6�
6 + 6 + 6 + 6 + 6
Поясни, як склали таб
лиці множення
числа 6
та ділення на 6� Розкажи їх із пам’яті�
6 ·23456789
↕↕↕↕↕↕↕↕
1218243036424854: 6
6 · 7
– 34

(36 +
18) : 6

24 :
6 · 5


6 · 4

6 + 18 : 6

2 : 6– 32)
: 6

– 36
: 6

6 ·
4 : 3
Мама посадила 5 рядків полуниць, по 6 кущів
у кожному, а Марійка
— 18
кущів� Скільки кущів по-
луниць посадили разом мама і Марійка?
Склади і розв’яжи задачі за короткими записами�
На скільки���?
�· 6
30

�+ 6
20

24 :
6

: 3
6

: 6
6

– 6
20

6

24 :
8
Оля записала цифру� До неї дописала ще таку
саму цифру� Від записаного числа відняла 18 і одер-
жала 37� Яку цифру записала Оля спочатку?
У
бочці було
л води�
Для поливання квітів
на клумбі взяли три
відра води
по 6
л� Скільки
води залишилось у бочці?
Обчисли, якщо
6�
Я + Я я

– 24
+ 42 :
+ 9) : 5
16 + 834
– 10
44 + 108 · 6
+ 12: 6: 6– 12
: 6· 5+ 8: 4
Назви одиниці вимірювання часу від найбіль-
шої до найменшої:
внгзмЯ, гнаЯ, пснкіссь, ліпьхь, рій,
сзегдмь, пдйтмгЯ, фбзкзмЯ
1) За чим визначають час?
1 секунда
— це
час, за який вимовляємо назву дво-
цифрового числа�
1 доба
24 год1 год
60 хв1 хв
60 с
2) Скільки обертів за добу робить годинна стріл-
ка годинника?
3) За скільки часу робить повний оберт хвилинна
стрілка годинника?
1) Запиши, скільки годин і хвилин показує
кожний годинник�
2) Запиши, котру годину показуватимуть ці го-
динники через 10
хв; через
Урок триває 40
хв� Коли
закінчиться перший
урок, який розпочався о 8-й год 30 хв? Коли закін-
читься другий урок, якщо перерва між першим і дру-
гим уроками становила 10 хв?
Постав дужки, щоб рівності були правильними�
6 · 4
– 2
12

– 10
– 7
42

18 :
3 · 2
3
– 2
· 3
12

– 25
: 5
5

18 :
3 · 2
12
1) Ціна зошита 2
грн� Яка
вартість шести та-
ких зошитів?
2) Склади і розв’яжи обернені задачі�
24 : 6 + 9

– 42
: 6

54 :
– 30
: 6


24 +
48 : 6

– 35
: 5

32 :
4 + 6 · 8
Мама дала Петрикові 24
грн, щоб
він купив
рогалики з
маком� Яка ціна рогалика?
Склади обернені задачі�
– 54
: 6

3 ·
8 : 6

36 :
4 + 48 : 6


– 54)
: 6

24 :
3 : 8

: 6
+ 18 : 6
Склади три задачі за даними таб
КількістьВартість
6 грн
4 грн
4 кг
6 кг
32 грн
48 грн
Купили чотири іграшки за ціною 6
грн� Усього
грн� Поясни,
про яку величину дізна-
ємося, коли обчислимо кожний вираз�
6 · 4
24 : 6
24 : 4
Щоб знайти вартість, треба ціну помножити на кількість�
Щоб знайти кількість, треба вартість поділити на ціну�
Щоб знайти ціну, треба вартість поділити на кількість�
Купили 4
м синьо-жовтої
стрічки за ціною
грн за
м� Скільки
одержали здачі з 20
56 +
84

ф
22

ф
18

– 53
38
+ 24
63
– 47
18
дм : 8 дм

6 м
– 3

3 дм
– 2

дм
: 6

дм
· 8

см
+ 6 дм
Купили три пачки печива «Орео» по 4
грн і
на 39
грн� Яка
вартість усієї покупки?
(Усно�) 1) Яка вартість п’яти олівців по 3
2) Яку
кількість пар шкарпеток за ціною 6
можна купити
на 30
3) На
грн купили
кг картоплі�
Яка ціна 1
За 5
кг яблук
заплатили 30
грн� Скільки
шей треба заплатити за 8
кг таких
5 кг
8 кг
30 грн
План розв’язування
1) Яка ціна яблук?
2) Яка вартість 8
кг яблук?
Петрик купив собі і товаришу чотири булоч-
ки і заплатив 12
грн� Скільки
гривень коштують дві
такі булочки? За коротким записом розв’яжи задачу і
ши дії�
— 12
2 б�
— ?
– 24
: 6

24 +
18 : 6

24 :
3 + 42 : 6


24 +
30 : 6

6 ·
8 + 46

36 :
6 + 6 · 9

46 + 36
46
– 23

18 :
3 · 8

5 : 5
45


5 : 5
42 : 6
Сума трьох чисел дорівнює 75� Різниця пер-
шого і другого чисел дорівнює 11� Сума першого і тре-
— 56�
ди ці
– 35 : 5

– 19)
: 6

81 +
48 : 6


4 ·
– 10
: 2

– 18
: 3

– 18
: 6
Восени біля дороги посадили 42 тополі,
посадили у
разів менше,
ніж тополь, а дубів
на 5
більше, ніж лип� Скільки посадили дубів?
(Усно�) Виконай першу дію кожного вира


– 42
: 6

30 :
– 5

– (13
– 6)


– 42)
: 6

24 :
– 2

24 :
– 2)
Маса гуски 5
кг� Яка
маса чотирьох таких гусок?
Маса шести однакових посилок 18
кг� Яка
ких посилок?
1) 18 : 6
3 (кг)
2) 3 · 4
12 (кг)
Поясни, про що дізналися кожною дією�
У
шести однакових
бідонах 24
л води�
літрів води в семи
таких бідонах?
Розглянь короткий
запис задачі й розв’яжи її� Запиши дії�
6 б�
— 24
7 б�
— ?
Назви множники в кожному виразі, а потім
знайди добуток�
2 · (4 + 3)

6 ·
(24 : 3)

– 45)
· 4

(12 :
2) · 5
� Вираз 2 · (4 + 3)� 2
— перший
(4 + 3)
— другий
множник, 14
— добуток�
60

6

25
У
виразі 12
: 2 + 2 · 2 постав дужки так, щоб
після обчислення вийшло: а) 6; б) 2�
Батькові, сину й дочці разом 45 років� Скіль-
років їм
буде разом через 7 років?
Батько купив 18
кг картоплі
в шести однако-
вих сітках� Син допоміг йому нести дві сітки� Скільки
кілограмів картоплі ніс син?
За даними таб
лиці склади
та обчисли вирази�
Зменшуване6 · 736 : 442 : 645
Від’ємник6 : 318 : 624
– 18
– 57
6 · 7
– 6
: 3
42
– 2
40�
(Усно�)
+ 35
45 : 5
73 –
42 : 6
54 : 6
40 : 5
Батькові 40 років, а мати на 4 роки молодша
від нього� Скільки
років їхньому
сину, який у 4 рази
молодший від матері? На скільки
років син
від батька?
За 5 год роботи двигуна було витрачено 30
пального� Скільки
літрів пального потрібно для 8 год
роботи цього двигуна?
1 м
– 5

см ·

дм 5
см :

1 м
– 5

см :

дм 2
см :

м 4
дм :
8 дм


дм :

м 6
– 8
12

3 +
81

+ 13
57

– 15
37

: 4
8

· 6
42
Постав між цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
знаки додавання і віднімання, щоб значення одержа-
ного виразу було 100�
Запиши вирази та обчисли їх�
Частку чисел
48 і 8 зменшити у 2
Добуток чисел
3 і 8 збільшити на 27�
Суму чисел
25 і 57 зменшити на частку 54 : 6�
Число 70
зменшити на різницю чисел 67 і 39�
У
шести однакових
ящиках 30
кг лимонів�
маса лимонів у чотирьох
таких ящиках?
З
кожного виразу
на множення та його значен-
ня склади рівність з діленням на 7�
7 · 3

· 6

· 9
Поясни, як одержали результати таб
лиць мно-
числа 7 і ділення на 7�
7 ·23456789
↕↕↕↕↕↕↕↕
1421283542495663: 7
Розкажи з пам’яті таб
лиці множення
числа 7 і
ділення на 7� Як перевірити, що 28 : 7
4?
7 ·
6 + 7 · 4

21 :
3 · 6

– 63
: 7

– 28)
· 5

7 ·
(6 : 2)

– 56
: 7

– 26)
: 7

– 14
: 7

+ 42
: 7
211�
Урактор за 6 год роботи витрачає 42
л пально-
Скільки літрів пального витратить цей трактор за
8 год роботи?
У
місяці лише
повних 4 тижні� Скільки днів у
цьому місяці? Як він називається?
Використовуючи кожну із цифр 2, 3, 4, 5
лише раз, запиши два двоцифрових числа, сума яких
буде найбільшою з можливих�
За даними таб
лиці запиши
та обчисли вирази�
Ділене2440 + 917 + 184536 : 46 · 3
Дільник67713
– 8
32
Будівельна бригада може змонтувати чотири
дачних будинки за 28 днів� Скільки таких будинків
може змонтувати ця бригада за 63
(Усно�)7 ·
47 · 87 · 57 · 945
– 15
14– 26+ 10+ 16: 6
: 2: 6: 5– 23· 7
Обчисли вираз
: 7, якщо
набуває таких зна-
чень: 28, 42, 49, 56�
54 зменшили на невідоме число і дістали 32�
ди невідоме
число� (Склади і розв’яжи
Розглянь розв’язання двох задач, кожна з яких
містить буквене дане�
1) З однієї грядки зібрали 6 гарбузів, а з
гарбузів� Усі
гарбузи поклали у два ящики, порівну
в кожний� Скільки гарбузів поклали в один ящик?
6 +
— зібрали
всього гарбузів;
(6 +
) : 2
— поклали
гарбузів в один ящик�
Відповідь:
(6 +
: 2
гарбузів�
2) З однієї грядки зібрали
гарбузів, а з другої
рази більше�
Усі гарбузи поклали у два ящики по-
рівну� Скільки гарбузів поклали в один ящик?
· 3
— зібрали гарбузів з
k + k
· 3
— зібрали
гарбузів з
двох грядок;
+
· 3)
: 2
— поклали
гарбузів в один ящик�
Відповідь:
+
3) :
гарбузів�
Якщо умова задачі містить буквене дане, відповідь
записують у вигляді виразу�
кілограмів яблук,
а в кошику
разів менше�
Скільки всього кілограмів яблук ра-
зом у мішку й кошику?
Столяр повинен робити одну рамку 50
хв, а
витрачає на це 43
хв� Скільки
часу зекономить сто-
ляр, зробивши 9 таких рамок?
Використовуючи кожну із цифр 1, 2, 3, 4
лише раз, запиши два двоцифрових числа, різниця
яких буде найменшою з можливих�
За таблицею запиши та обчисли вирази�
Компоненти дій(17 +7) і 67 і (11
– 7)
7 · 5 і 28 : 4
часткудобутокрізницю
1) У чотирьох однакових ящиках 24
кг печи-
Скільки печива в семи
таких ящиках?
Склади і розв’яжи обернену задачу, відповіддю
якої буде число 24�
(Усно�)
– 58)
· 4(84
– 42)
: 757
– 7
· 8
+ 28
· 6
· 6
: 7
+ 24
+ 10
Я + Я + Я + Я
· 4� Знайди добуток, якщо
Маса дерев’яного бруска
кг, а маса такого
самого за розміром залізного бруска у 8
разів біль-
Яка маса залізного бруска? На скільки кілограмів
маса залізного бруска більша від маси дерев’яного?
Мистоноша розклав у поштові скриньки 3 жур
нали, 1 брошуру і 12 газет� У
разів більше
тоноша розклав газет, ніж журналів і брошур разом?
Обчисли� Підкресли другий доданок у виразах,
де останньою є дія додавання�

· 9 + 15


7 · 7

· 8 + 36 : 6


20 +
7 · 9

– 12)
· 7

– 5
· 4
Число 8 можна розкласти на два доданки по-
різному� Яка пара таких доданків при множенні дає
найбільший добуток? Яка
— найменший?
– 7
20

+ 6
14

ф


21

5 +
40


17
Купили 5
кг огірків,
кг помідорів
і 7
кг яблук�
разів менше
купили яблук, ніж овочів?
При яких значеннях
14, 21, 28, 42, 56, 63
: 7 > 6 правильна?
Маса гарбуза 12 кг, а маса дині на 9
кг менша�
разів маса
гарбуза більша за масу дині?
Перше число
, а друге
— на
30 більше�
разів перше
число менше від другого?
За 6 днів бабуся зв’язала 3 пари рукавичок�
За скільки днів бабуся зв’яже ще 2 пари рукавичок,
якщо в’язатиме так само?
Запиши всі двоцифрові числа за допомогою
цифр 4, 5, 7, 8, які починаються із цифри 4 або 8� Об-
веди найбільше з них і підкресли найменше�
За таб
лицею склади
та обчисли вирази�
42635456484936
7767676
Для виготовлення 7
кг цукру
кг цукрових
буряків� Скільки потрібно кілограмів
буряків для виготовлення 9
кг цукру?
(Усно�) Добери по два значення
, щоб нерівно-
сті були істинними�
· 6 > 40

· 7 < 20

24 +
56 :
> 30
З
виразів та
їх числових значень склади пра
вильні рівності�
· 7 + 7

(2 +
5) · 7

8 :
4 · 7
– 21
: 7

– 8
: 2

3 ·
3 · 3
495614276044
Зразок� 7 · 7 + 7
56�
У
книжковому кіоску
до перерви продали сім
однакових листівок і одержали за них 42
грн� Після
продали ще п’ять
таких листівок�
всього гривень одержали за листівки, продані за день?
У
спортивний табір
прибуло 24 футболісти, а
— у
рази менше� На скільки більше
прибуло футболістів, ніж волейболістів?
Між числами 2, 3, 4, 5 постав знаки дій і дуж-
ки так, щоб значення одержаного виразу було 2�
Добери числа й запиши істинні рівності�
42 більше від 7 у
разів; 7 менше від 35 на
;
7 менше від 35 у
разів; 54 більше від 6 у
разів�
28 : 7 + 49

7 ·
3 + 7 · 6

– 56
: 7


7 ·
6 + 7 · 2

42 :
– 5)

– 63
: 7
У
Петрика було
зошитів у клітинку, а в лі-
— у
рази більше�
На скільки зошитів у ліній-
ку було більше, ніж у клітинку?
(Усно�) Знай
ди невідомі
· 2
12

· 3
15

·
20
1) Перевір�
50
42
23 +
2) Обчисли
30
15
+ 54
ф +
18

· 3
18

·
36
Склади і розв’яжи задачу за таблицею�
9 кг
18
л томатного
соку розлили в шість банок�
Скільки треба таких банок, щоб розлити ще 24
л соку?
56 :
7 + 22

– 56
: 7

63 :
7 : 3

(14 +
28) : 7

14 +
28 : 7

(35 +
7) : 7

42 :
– 7


– 28
: 7

(28 +
14) : 7
Побудуй прямокутник, ширина якого 3
см і
можна поділити на 4
рівних квадрати�
периметр цього
ріхів� Скільки
горіхів одержали двоє хлопчиків?
Знай
ди неправильні
рівності, виправ помилки
і запиши�
– 3
35


9
99


8
35 : 5 + 2
9

35 :
(5 + 2)
5

– 6
: 2
– 0
10


3
67


5
16
Спиши, вставляючи потрібні знаки дій�
6
42

3
7
56

8
6
6
13

3
7
9

8
6
54
Склади рівняння і розв’яжи їх�
1) Яке число треба збільшити на 6, щоб дістати 30?
2) Яке число треба збільшити в 6 разів, щоб дістати
Склади і розв’яжи задачу за таблицею�
Маса 1 ящ�КількістьЗагальна маса
7 ящ�
9 ящ�
35 кг

5 · 6
– 5 > 20

56 :
– 7

7 : 3 + 2


63 :
7 + 7

2 : 7 · 3

18

48 :
6 : 2
Накресли коло радіусом 3
см� Побудуй
у ньо-
му два трикутники зі спільною стороною, а вершина-
ми на колі�
63 : 7
– 5

6 ·
7 + 7
– 6

(18 +
36) : 6


48 :
6 : 4

– 20
: 5

– (13
– 8)
На лісопильню привезли 40 соснових колод,
— у
разів менше
і 24 кленові колоди� Скіль-
ки всього колод привезли?
Заміни додавання множенням� Знайди добуток
і склади рівність з діленням на 8�
8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8
Поясни, як склали таб
лицю множення
числа 8
і таб
лицю ділення
на 8�
8 ·23456789
↕↕↕↕↕↕↕↕
1624324048566472: 8
Обчисли, користуючись таб
8 ·
9 + 28

12 +
8 · 5

– 8
· 4

24 :
4 · 8
64 : 8
– 8

– 16
: 8

– 24
: 8

32 :
8 · 2
Маса лисиці 8 кг, а маса леопарда в 9
більша� Яка
маса вовка, якщо вона менша від маси
леопарда на 30 кг?
8 кг
У 9 разів
На 30 кг
У
п’ять кошиків
розклали порівну 30
кг ви-
Скільки потрібно таких кошиків, щоб розклас-
ти 54
кг вишень?
схему і склади план розв’язування задачі�
Розв’язання запиши окремими діями�
На 30
грн купили
5 однакових іграшок� Скіль-
ки таких іграшок можна купити на 18
5 ігр�

— 30 грн


— 18
Побудуй квадрат і трикутник, щоб їх спіль-
ною частиною був: 1) чотирикутник; 2) п’ятикутник�
�· 8
56

: 8
6

4 :

+ 8
56

– 8
6


л квасу розлили порівну у 8 банок� Скільки
таких банок, щоб розлити порівну 42
л квасу?
(Усно�)8 · 656 : 872 : 88 · 4
– 24· 4+ 36+ 32
: 4: 7: 5: 8
У
сім ящиків
розклали порівну 42
кг слив�
кілограмів слив у трьох таких ящиках?
У
сім ящиків
розклали порівну 42
кг слив�
потрібно таких ящиків, щоб розкласти 18
слив? (Порівняй
цю задачу з поперед
Склади обернену
задачу, у якій треба знайти
число 42�

56 : 8
56 : 7

– 8
· 6

– 6
· 8

2 : 7
42 : 6

35 +
8 · 5

– 6
· 9

0 : 8
35 : 7

24 –
16 : 8
– 8
· 9
За малюнком запиши:
1) Уупокутні трикутники�
2) Прямокутні трикутники�
3) Гострокутні трикутники�
4) Рівнобедрені трикутники�
5) Рівносторонній трикутник�
Побудуй квадрат, сторона якого дорівнює стороні
рівностороннього трикутника� Познач квадрат буквами�
Віднови початкові рівняння�
8

��

24
���

��
48
48 : 8

���

��� + ���
6

30

58
ки свічок
у восьми таких коробках?
– 25
40

+ 25
40

00
– x
(Усно�)
· 8 – 24
: 8 + 24
Закінчи обчислення� Дай відповіді на запитання�
24 : 3
8

8 : 8
6 : 7
3 · 8
· 6
·
24 : 8
8 :
6 :
Що одержимо, коли: 1) дільник множимо на част-
ку? 2) ділене ділимо на частку?
:
, то чому дорівнює
·
:
Склади і розв’яжи задачу за таб
Норма витрати
тканини на 1
24 м
27 м
1) Невідоме число зменшили в 3 рази і дістали
.
ди невідоме
число� Розглянь розв’язання задачі�
Розв’язання:
Позначимо невідоме число буквою
Складемо рів-
: 3
9�
У цьому рівнянні невідоме число
є діленим�
демо його�
3 · 9
Відповідь: невідоме число дорівнює 27�
2) Склади і розв’яжи подібну задачу�
Корові на день давали 24
кг силосу
і стільки ж
силосу давали восьми вівцям порівну� На скільки кіло
грамів силосу більше давали на день корові, ніж вівці?
У
дитячому садку
виділили гроші, щоб ку-
пити м’ячі� Якщо купити 5 мячів, то залишиться ще
грн, а
— 8
м’ячів, то не вистачить 14
Скільки грошей
�+ 2
18

· 2
18

: 2

· 4
32

: 8
4

+ 8
32
Для приготування шести однакових порцій
омлету взяли 12 яєць� Скільки таких порцій омлету
можна приготувати з 18 яєць?
(Усно�) Добери числа, щоб нерівність і рівності
були правильними�
6 · 8 >
· 6
· 8
8 ·
· 5 + 8
8 ·
Дві групи учнів саджали дерева� У
першій гру-
було 4 учні, а в другій
— 5�
Перша група посадила
24 дерева, а друга
— 25�
Яка група працювала краще?
Вказівка� Щоб відповісти на запитання задачі, ді
знайся, скільки дерев саджав один учень у кожній групі�
Майстер за 8 год виготовив 48 деталей, а учень
за 4 год
— 8
таких деталей�
разів більше
талей виготовляв за 1 год майстер, ніж учень?
Зміни запитання, щоб останньою дією роз
ня було
На будівництві працювало
жінок, а чолові-
— у
разів більше�
На скільки менше було жінок?
Розв’язання:
— жінок;
· 6
— чоловіків;
· 6
) менше жінок, ніж чоловіків�
: на
· 6
менше жінок�
Обчисли усно, якщо

8
· 8 + 8

6 : 8 + 1

8 : 8 + 30


36 :
6 + 50

18 :
2 + 39

72 :
8 + 9
Петрик і
Уоля читали книжки, у яких по
сторінок� Петрику
залишилося прочитати 60
Уоля прочитав спочатку 24, а потім
— ще
сторінки� ◊то
з них прочитав більше сторінок і на
На пошиття шести однакових фартухів швач-
ка витрачає 12
м тканини�
Скільки таких фартухів
можна пошити з 18
м тканини?
· 4
8

: 4
8

– 4
8

48 :
Заміни додавання множенням� Обчисли і скла-
ди рівність з діленням на 9�
9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9
Поясни, як складено таб
лиці множення
9 і ділення на 9�
9 ·23456789
↕↕↕↕↕↕↕↕
1827364554637281: 9
Обчисли, користуючись
9 · 8 + 9 · 3

+ 7 · 9

4 : 6 · 9
81 : 9
– 9

– 55)
: 9

27 +
27 : 9
2 · (3 · 3)


39 +
49 : 7

– 54)
: 9
Маса індички 9 кг, а гуски
— 6
кг� Яка
гальна маса трьох таких гусок і восьми індичок?
Склади і розв’яжи рівняння�
Невідоме число
збільшили в 9
разів і
72� Знай
ди невідоме
Невідоме число
зменшили в 3 рази і дістали 9�
ди невідоме
До невідомого
числа додали 16 і дістали 84� Знай
ди невідоме
із
чотирьох однакових
квадратів склали один
великий� Знай
ди його
периметр, якщо периметр ма-
лого квадрата 8
см� Накресли
великий і один малий
У скільки
разів сума
периметрів малих квадра-
тів більша за периметр великого квадрата?
9 · 4 + 9 · 6

9 ·
– 4

(2 +
7) · 9

– 39


9 ·
5 + 9 · 5

2 +
7 · 9

63 :
7 : 3

18 +
Дві сестри та менший брат разом зліпили
вареники� С
стри зліпили по 9 вареників� Скільки
вареників зліпив брат?
(Усно�)9 · 954 : 99 · 745 : 9
– 41· 3– 15· 8
: 8– 9: 8– 6
На яке число треба поділити 42, щоб дістати
7? Склади рівняння й розв’яжи його�
У
магазин привезли
60 плеєрів� Протягом
днів продавали
по 6 плеєрів щодня� Скільки плеєрів
залишилося продати?
У
саду 36
слив, а груш
— у
4 рази менше�
Яблунь у саду на 16 більше, ніж слив і груш разом�
Скільки яблунь у саду?
Склади вирази та знайди їх значення�
1) Перший доданок 42, а другий
є часткою
чисел 21
і 7�
2) Ділене 42, а дільник
є різницею
чисел 30 і 24�
3) Знайти різницю добутків чисел 7 і 7 та 8 і 5; 8
і 7 та 4 і 5�
4) Знайти суму часток чисел 64 і 8 та 54 і 6; 48 і 8
та 24 і 8�
2

18 :
2

: 2
9

· 9
81
311*�
Запиши три числа, кожне з яких ділиться на
2; на 3; на 2 і на 3�
У
двох кошиках було 20 груш� Коли з першо-
кошика взяли 4 груші, в обох кошиках груш стало
порівну� Скільки груш було в кожному кошику спо-
42 : 7 + 17

20 +
9 · 5

(36 +
12) : 6


– 42
: 7

– 9
: 3

36 +
12 : 6
(Усно�) До Нового року залишилося 8 тижнів
і 4 дні� Скільки днів залишилося до Нового року?
(Усно�) Розглянь числові дані та дай відповіді
на запитання�
1) Яка
маса вівці та двох таких гусаків?
2) У скільки
разів маса
вівці більша від маси гуса-
ка і качки разом?
3) На скільки кілограмів маса гусака і качки разом
менша від маси вівці?
Склади задачу за виразом 36 + 36 : 4�
Маса вівці 32 кг, а маса індички
— у
4 рази
менша� Яка маса дев’яти
таких індичок?
важче: дев’ять таких індичок чи дві вівці і
на скільки кілограмів?
На першому верстаті за 1 год майстриня вигото
вила 4
м полотна,
а на другому
— на
м більше�
скільки годин на другому верстаті вона виготовить 56
м
якщо працюватиме з такою продуктивністю?
На скільки метрів полотна менше за цей час
стриня виготовила
б на першому верстаті?
У
Уетянки 25
горіхів� Скільки горіхів вона
має віддати братові, щоб у неї залишилося на 9 горіхів
більше, ніж буде у брата?
1)Числа814189182718367281
половинутретинудев’яту частину
2) Знай
ди третину
від 2
дм 4
За 9
кг кабачків
заплатили 72
грн� Скільки
кг таких
(Усно�) 36
м зменши
у 9 разів; знайди дев’яту
частину від 45
кг; знайди,
у скільки
разів 9
менше від
72; розв’яжи рівняння
· 9
72�
18 +
36 : 9

54 :
(6 + 3)

63 :
9 · 3

38 +


– 27
: 9

54 :
6 + 3

63 +
9 · 3

– 19
Запиши за допомогою виразів відповіді на запитання�
1) Скільки окунів упіймали хлопчики разом?
2) На скільки більше окунів упіймав Уарас?
3) У скільки
разів більше
окунів упіймав Уарас?
У
групі туристів
36 чоловіків і 27 жінок� Вони
сіли в човни, по 9 осіб у кожен� Скільки було човнів?
Розв’яжи задачу двома способами�
1-й спосіб:
2-
й спосіб:
+
) :
+
:
У
бочці було
л бензину�
неї відлили
бак автомобіля 56
л бензину,
а мотоцикла
— у
менше� Скільки літрів бензину залишилося в боч
З
дев’яти монет,
однакових на вигляд, одна
легша (фальшива)� Як визначити її двома зважування-
ми на шальках терезів без гир?
В одному мішку 36
кг горіхів,
а в другому
кг� Усі
горіхи продали покупцям, по 6
кг кожному�
покупцям продали горіхи? (Розв’яжи задачу
двома способами�)
Запиши та обчисли вирази�
1) Різницю чисел 90 і 18 зменшити в 9 разів�
2) 40 збільшити на добуток чисел 9 і 6�
3) Частку чисел 81 і 9 зменшити в 3 рази�
4) Знайти суму часток чисел 72 і 8 та 45 і 9�
(Усно�)
9 · 2
9 · 4
9 · 5
+ 38
42 + 14
38 – 17
75 – 47
: 7
9 · 4
8 · 3
3 · 4
: 6
Мама купила лоток яєць� Скільки яєць купила
Поясни розв’язання і зроби висновок�
1) 5 · 6
30 (яєць)


2) 6
· 5
30 (яєць)
5 · 6
6 · 5
Для будь-яких чисел
і
правильна рівність
� Ця рівність виражає
закон
множення: від переставляння множників значення
добутку не змінюється�
(Усно�) Розв’яжи рівняння, не виконуючи об-
· 3
3 · 7

·
8 · 9

· 10
10 · 6
Обчисли, використовуючи за потреби перестав-
ний закон множення�
3 · 6 · 2

· 8 · 3

· 9 · 2

· 7 · 2
2 · 4 · 9

· 8 · 4

· 7 · 2

· 6 · 4
У
швейну майстерню
завезли тканину в сувоях
по 9
м� За
день витратили 45 м, і залишилося ще 27
м
Скільки сувоїв тканини завезли в майстерню?
Розв’яжи задачу іншим способом�
Батькові 32 роки, а його синам 8
років і
Через скільки
років вік
батька дорівнюватиме
років обох
його синів?
– 5
· 5

5 ·
– 4
· 7

– 27)
: 9


10 +
3 · 8

9 ·
4 + 8 · 6

8 ·
– 16)
У
магазин привезли
кілька ящиків апельсинів
по 8
кг� За
день продали 46
кг апельсинів,
і залиши-
лося 26
кг� Скільки
ящиків апельсинів привезли в ма-
(Усно�)63 : 929 + 1616 + 183 · 9
+ 7: 5: 9– 3
: 2· 9· 8: 8
– 7– 27+ 18· 9
Поясни розв’язання задачі та рівність�
У двох чотириповерхових будинках на кожному по-
версі по 3
двокімнатні квартири�
Скільки всього дво-
кімнатних квартир у цих будинках?
Розв’язання:
1-й спосіб: (3 · 4) · 2
24 (кв�)
2-й спосіб: 3 · (4 · 2)
24 (кв�)
(3 · 4) · 2
3 · (4 · 2)
Для будь-яких чисел
правильна рівність
Ця рівність виражає
закон множення:
щоб добуток двох чисел помножити на третє число,
можна перше число помножити на добуток другого
і третього чисел�
У
виразах постав
дужки по-різному та обчисли�
4 · 2 · 3

· 2 · 5

· 2 · 5

· 3 · 3
Поясни висновок з переставного і сполучного за-
конів множення�
Множити числа можна в будь-якому порядку�
Результат множення не залежить від порядку запису
�: 8

· 3
9

4 :

– 8
4

9


У
мішку було
кг цукру�
Коли в кілька па-
кетів насипали по 3
кг цукру,
в мішку залишилося
кг� У
скільки пакетів
насипали цукор?
Склади подібну задачу за виразом (25
– 13)
: 2�
Для уроку трудового навчання принесли в ко-
робках 48
брусків пластиліну�
На уроці використали
коробки по
6 брусків� Скільки брусків пластиліну
Розглянь малюнок (кола зменшено)�
3
7
см� Знай
ди дов
жину відрізка
У
їдальню завезли
кг картоплі
та 30
моркви� Використали
кг картоплі
й 18
кг моркви�
залишилося більше і на скільки кілограмів?
Добери по два таких значення букв, щоб не-
рівності були істинними�
· 8 > 40

· 5 > 5 · 4

·
< 7 · 6
Поясни, що показує кожний множник, і замі-
ни множення додаванням� Обчисли�

· 3

· 2

· 5

· 4
Заміни множення додаванням, обчисли і зроби

· 4

· 6

· 5

· 7
1 ·
0 ·
Чи можна замінити додаванням добутки 5 · 1
6 ·
0? За якими правилами виконують множення на
і 0?
· 1
· 0
Перевір виконання переставного і сполучного
законів при множенні на 1 і на 0 за правилами�
3 · 1 · 4

5 ·
0 · 2

5 ·
1 · 8

6 ·
1 · 9
4 · 2 · 1

7 ·
0 · 4

3 ·
2 · 0

8 ·
6 · 0

35 · 0
23 · 1

– 1
45 · 1


0
84 · 1


63 +
63 · 0

4 · 1
44 + 1


74 ·
74
– 1
В одному кошику
кг винограду,
а в друго-
— у
рази менше�
Увесь виноград розклали в чо-
тири ящики порівну� Скільки кілограмів винограду в
одному ящику?
із 35
кг абрикосів
одержали 5
кг кураги�
ки кілограмів кураги вийде з 63
кг абрикосів?
подібну задачу за схемою�
: (
:
Якщо кожній своїй дитині мама дасть по 7
то в неї залишиться ще 8 цукерок, а якщо по
цукерок, то
цукерок не залишиться� Скільки цуке-
рок у мами?
64 · 0 + 28

– 34
· 1

24 ·
1 · 0


39 ·
– 24

(45 +
36) · 0

72 :
9 · 1
36
кг макаронів розфасували у 9 однакових
Скільки потрібно таких пакетів, щоб розфасу-
вати ще 28
кг макаронів?
(Усно�)
8 ·
1 · 4

7 ·
0 · 6

3 ·
0 + 7

34 ·

· 0 + 3

· 4 · 0

· 2 · 1


З
кожного виразу
на множення та його значен-
ня склади по дві рівності з діленням�

· 7

· 5

· 2

· 4
4 · 1
4
6 · 1
7 · 1
3 · 1
4 : 1
6 : 1
7 : 1

: 1
4 : 4
6 : 6
7 :

:
: 1
:
4 · 6 + 18 : 1

3 ·
7 + 7 : 7

8 ·
– 8
: 8


4 ·
– 18
· 1

8 :
1 + 6 · 0

5 :
5 + 5 · 4
Купили 6
м шовку,
— у
рази більше,
— на
м менше,
ніж шовку й сатину разом�
Скільки метрів сукна купили?
Склади обернену задачу, щоб знайти число 3�
Склади задачі за короткими записами�

— 4


— у
рази більше,
ніж беріз


— ?,
на 3 менше, ніж кленів
Побудуй прямокутник, ширина якого в 3 рази
менша від довжини і дорівнює 2
см� Поділи
його на
три рівних квадрати� Порівняй периметр цього прямо-
кутника і одержаного квадрата�
Розв’яжи рівняння�
45 :
1
42 :
42
: 34
– 34
34
38 ·
38
1
· 54
54
24 +
24
На одній ділянці росте 15 кущів бузку, на
— на
кущі менше,
а на третій
— у
3 рази
менше, ніж на першій і другій разом� Скільки кущів
бузку росте на третій ділянці?
0 · 5 · 3

· 0 · 4

· 2 · 0

: 1 · 0
1 · 0 + 3

27 :
9 · 0

34 +
8 · 0

72 :
– 0
4 · 0
0 · 7
8 · 0
0 :
0 : 4
0 : 7
0 : 8
Увага: ділити на нуль неможливо!
Склади та обчисли можливі вирази
·
і
:
і
можуть набувати значень: 2, 3, 4, 0, 6, 12�
На одній полиці стояло 9 книжок, а на дру-
— у
рази більше�
Взяли 6 книжок з обох полиць�
Скільки всього книжок залишилося на обох полицях?
Розв’яжи задачу іншими способами�
1) Склади і розв’яжи задачі та порівняй їх�
— 16


— на
м менше


— ?,
у 4 рази менше, ніж I і II разом
— 16


— у
разів менше


— ?,
на 4
м менше,
ніж I і II разом
2) Склади задачі про птахів-довгожителів за таблицею�
ПтахМаксимальна
тривалість життя
80 років
80 років
70 років
50 років
25 років
20 років
На двох кущах сиділо 10 горобців� Після того
як на перший прилетіло ще 5 горобців, а на другий
ще 3,
на обох кущах горобців стало порівну� Скільки
горобців було на кожному кущі спочатку?
54 : 9 · 0

– 9
· 0

(36 +
0) · 1


42 ·
0 : 7

42 ·
(0 : 7)

(36 +
1) · 0
В одну вазу поставили 15 квіток, у другу
— у
рази менше, а в третю
— на
4 квітки більше, ніж у
другу� Скільки всього квіток у трьох вазах?
Додаткові вправи
Запиши всі двоцифрові числа, у яких кількість
десятків і кількість одиниць відрізняється на 2�
Запиши всі двоцифрові числа, у яких сума кіль-
кості десятків і кількості одиниць дорівнює 9�
Добери числа і знаки дій, щоб рівності були іс-
9 ·
18

1
9

·
+ 8
28
9 ·
72

1
72

18 +
) : 4
Запиши послідовно вирази, щоб дістатися верши-
ни піраміди: число вгорі є сумою двох чисел під ним�
Весняні канікули розпочалися 24 березня і закін-
чилися 31
березня� Скільки
днів тривали канікули?
Віка почала робити ранкову зарядку о 7 год 30 хв
і закінчила через 15
хв� О
котрій годині дівчинка
чила робити
Політ першого льотчика-кос-
монавта ррія Гагаріна розпочався
о 9
год 7
хв, а
закінчився о
хв� Скільки
часу тривав
Посіяли 9
кг гороху,
а зібра-
ли на 36
кг більше�
більше зібрали
гороху, ніж посіяли?
ррій Гагарін
Бобер може не дихати під
водою 15
хв, а
рази довше�
На скільки біль-
ше часу може перебувати під во-
дою кашалот, ніж бобер?
В одному пансіонаті відпочивало
осіб, а в дру-
— в
рази більше�
На скільки менше осіб відпо-
чивало в першому пансіонаті, ніж у другому?
11�

28 :
7

: 6
9

·
63

7

– 6

+
63
Першого дня виставку дитячих малюнків від-
осіб, що у 2
рази менше,
ніж другого дня�
Скільки всього осіб відвідали виставку за два дні?
За блок-схемами склади та обчисли вирази�
:?
39
За малюнком випиши мно-
1) Урикутників�
2) Чотирикутників�
3) Квадратів�
5555
10 паличок становлять 1 десяток паличок� По-
лічи десятки паличок�
10 десятків
1 сотня
10 десятків паличок становлять 1 сотню паличок�
Користуючись малюнками, назви числа від 100
до 110�
сто один
сто шість
сто два
сто сім
сто три
сто вісім
сто чотири
сто
сто п’ять
сто
Скільки паличок зображено на кожному ма-
Прочитай числа, записані в
мтлдрЯхіиміи сЯа-
–98
101
121
Скільки в числі 98 десятків? Як утворити число
101? Скільки в числі 121 сотень; десятків; одиниць?
Прочитай рівності в кожному стовпчику� Зроби
висновок про утворення чисел�

99 +
100

– 1
120
100 + 1
101

– 1
119
101 + 1
102

– 1
139
109 + 1
110

– 1
138
110 + 1
111

– 1
150
111 + 1
112

– 1
149
Як утворити число, що йде за числом 149?
Як утворити число, що передує числу 160?
(Усно�)
135 +

– 1

169 +

180 +

40


80


70 + 1

90 + 1
Назви числа, що передують кожному з пода-
них, і числа, що йдуть за ними�
90, 100, 115, 120, 189
Посадили всього 80 дерев� 44 дерева посадили
вздовж тротуару, а решту
— в
парку, у 4 ряди порів-
ну� Скільки дерев у кожному ряді?
Склади подібну задачу за виразом (66
– 18)
: 6�
41
– 7
· 5

– 19)
: 7

56 :
7 : 4

1 : 9


· 4 + 48


9 · 4


– 20)
: 8

– (7
+ 9)

5 ·
(9 : 9)
Ури дошки довжиною 8
дм, 6
дм і
дм зби-
в одну� Якої довжини вийшла дошка, якщо довжи-
на місць з’єднання (здвоєних частин) 2
2 дм2 дм
Від сувою трьом покупцям відрізали по 9
тканини, після
чого в ньому залишилося 27
м� Скіль-
метрів тканини було в сувої?
Знай
ди значення
: 9, якщо
18,
45,
54,
63�
1) Назви числа від 95 до 105; від 157 до 165�
2) Назви числа, прилічуючи десятками, від 70 до
120; від 150 до 190�
Розклади на розрядні доданки числа: 183, 127,
107, 120�
о к�
100 + 30 + 8, 150
100 + 50�
100 +
30 + 5
135

100 +
60 + 1

100 +


100 +
108

100 +
40 + 7

100 +


100 +
170

100 +
50 + 9

100 +
(Усно�) Розв’яжи рівняння: 100 +
+ 5
165�
Прочитай числа в нумераційній таб
Скільки в числі 199 сотень; десятків; одиниць?
Розглянь малюнок і поясни, як утворили чис-
ло 200�
199 + 1
200
100 + (99 + 1)
100 + 100
200
Розглянь рівності та прочитай назви чисел
тього розряду
1 + 1
2
10 +
20
100 +
2 +
3
20 +
30
200 +
3 +
4
30 +
40
300 +
4 +
5
40 +
50
400 +
5 +
6
50 +
60
500 +
6 +
7
60 +
70
600 +
7 +
8
70 +
80
700 +
8 +
9
80 +
90
800 +
9 +
10
90 +
100
900 +
Для походу туристи купили банки консервів�
Коли вони витратили 9 банок, то залишилось у 3 рази
більше, ніж витратили� Скільки банок консервів купи-
ли туристи?
Заміни число 3 числом 5� Чи зміниться план
розв’язування задачі?
Обчисли� Випиши вирази, у яких першою є дія
64 : 8 · 9

18 :
9 + 2 · 8

72 :
– 5)
– 18)
: 9

8 ·
7 + 45 : 5

– 40
: 5
хлопчика була
ще монета�
Скільки всього ко
пійок могло
бути у хлопчика?
У
швейній майстерні
було 54
м тканини�
м тканини
пошили дитячі куртки, а з решти
плащі для
дорослих� На кожний плащ витрачали по
м тканини�
Скільки плащів пошили?
40 :
> 7

16 : 4 +
1 :

6 :
< 5

9 · 8
· 8
64
1) Скільки паличок у кожному рядку?
2) Чи правильно позначено числами кількість пали-
чок кожного рядка в нумераційній таб
лиці? Прочитай
(III розряд)
(II розряд)
(I розряд)
Назви число, у якому:
сот� 3
дес� 7

сот� 4

сот� 8
сот� 6
дес� 2

дес� 7

сот� 9
Назви найбільше
і найменше із цих чисел�
(Усно�)
10 см

см

м
100 см

см

м
см

м
см
1) Прочитай числа кожного розряду�
III розряд
II розряд
I розряд
2) Назви трицифрові числа, утворені розрядними
числами, які в таб
лиці підкреслено:
однією рискою;
двома рисками; хвилястою лінією�
3) Назви кілька чисел, утворених двома розрядни-
ми числами, не підкресленими в таб
Перший токар виготовляє за 1 год 4 деталі,
а другий
— 3�
Скільки часу мають разом працювати
обидва токарі, щоб виготовити 42 такі деталі?
Вказівка� Щоб знайти відповідь, потрібно спочат-
ку визначити, скільки деталей виготовляють обидва
токарі за 1 год�
Урок закінчився о 12 год 50
хв� Коли
чався урок, якщо його тривалість 40 хв?
Коли закінчився поперед
ній урок,
якщо перерва
тривала 20 хв?
Скільки всього копійок: в 1
грн 25
к�? у 3
у 3
грн 80
к�? у 5
грн 07
к�? у 9
грн 12
У
кіоску до
перерви продали 9 пакетів моло-
ка, а після перерви
— у
3 рази більше� Скільки паке-
тів молока продали протягом дня?
Перерва розпочалась о 9 год 15 хв і тривала
хв� Коли
закінчилася перерва?
Назви число, у якому:
сот� 4
дес� 5

сот� 4
сот� 4
дес� 7

сот� 3
1) Додавай
по 100, поки не буде
2) Відлічуй від тисячі по 100 до
3) Назви 6 послідовних чисел, починаючи від
гдб’ьмнпсЯ пдлз
; від
срьнфпнс о’ьсз
; від
Запиши числа, подані в першій таб
лиці� Про-
числа, записані в другій таб
ОдиниціСотні
754
508
240
333
500 +
30 + 5

200 +

600 +

900 +


600 +
40 + 8

700 +

60 +

900 +
5


800 +
10 + 2

400 +

60 +

90 +
Перший оператор набирає на комп’ютері за го-
дину 3 сторінки тексту, а другий
— 4�
Скільки часу їм
треба працювати разом у такому темпі, щоб набрати
49 сторінок?
411�
Розглянь умову та розв’язання задачі� Скажи,
на яке запитання знайшли відповідь�
а� Учора Данилко прочитав 8 сторінок, а сьо
-
го
дні
— в
рази більше�
1) 8 · 4
32 (с�)
2) 8 + 32
40 (с�)
ь: 40 сторінок�
Склади подібну задачу і розв’яжи її�
Назви 12 трицифрових чисел, користуючись
словами, поданими в рамках� Яке з них найбільше?
Побудуй два відрізки: перший завдовжки
см, а
довжина другого становить четверту частину
довжини першого�
600 + 60 + 6

40 +

900 +

90 +


700 +
20 + 5

400 +

800 +

80 +
Прочитай числа, записані в нумераційній таб
лиці� Яке
з них найбільше; найменше?
477
506
790
У
кожній парі
чисел назви більше число:
235 і 236, 140 і 139, 250 і 205, 700 і 800, 231 і 213�
Накресли нумераційну таб
лицю в
зошиті� За-
пиши до неї числа�
1) 6
сот� 8
дес�; 5
сот� 2
дес� 7
од�; 7
сот� 5
дес� 5
од�;
сот� 9
срзпсЯ пнрнй
гбіпсі гдпьсь
псн гбЯмЯг
пілпнс цнсзрз
За зразком поясни додавання і віднімання роз-
рядних чисел�
7 + 2
9
70 + 20
90
700 + 200
900
5 + 3

– 6

400 +
50 + 30

– 60

200 +
300
500 + 300
– 600
– 400
У
господарстві було
24 трактори, комбайнів
у 3
рази менше, автомобілів
— у
4 рази менше, ніж
Про що дізнаємося, обчисливши вирази?
24 : 3

– 24
: 3

24 :
3 + 24 : 4
24 : 4

24 +
24 : 4

24 :
– 24
: 4
У
магазин привезли
футбольні м’ячі� У
дня їх
залишилося 28 штук� Продали в 4 рази менше
м’ячів, ніж залишилося� Скільки футбольних м’ячів
Заміни число 28 числом 36� Чи зміниться план
розв’язування задачі?
Замість
постав цифри так, щоб вийшли
правильні рівності�
+
Чому в третій рівності немає розв’язку?
Розв’яжи задачі, склавши рівняння�
1) Невідоме число зменшили в 6
разів і
дістали 3�
ди невідоме
2) 27 зменшили на невідоме число і дістали 9� Знай
ди невідоме
50 + 20

500 +

– 100

700 +


– 20

– 200

600 +

700 +
(Усно�)
600 +

100 +
70 + 2

100 +

000

100

00 + 30 + 1

00 + 20

123 > 10705
599

99
701


Запиши числа в порядку зростання: 198, 802,
208, 1000, 34, 303, 999, 284, 248, 981, 102, 25�
Запиши цифрами числа:
гбіпсі пнрнй піл
сЯ гбЯгхьсь срз
чіпспнс піл
гбіпсі гбЯгхьсь гбЯ
гдб’ьспнс о’ьсь
гбіпсі пнрнй гбЯ
псн чіпсгдпьс біпіл
Запиши як суму розрядних доданків кожне із
чисел: 473, 599, 760, 804�
На дослідній ділянці посіяли 30
кг пшениці,
— у
5 разів менше, ніж пшениці, а гречки
у 4
рази менше,
ніж пшениці й жита разом� Скільки
посіяли гречки?
На перерві з
класу вийшло
27 учнів� У
ньому
разів учнів
менше, ніж вийшло� Скіль
ки учнів було в класі спочатку? (Доповни вираз для
розв’язування задачі� Обчисли відповідь, якщо
9�)
:
) + 27
Довжина сторони
прямокутника
см� Розглянь,
як побудовано кола в прямокутнику�
ди ширину
Довжина прямокутника 8
см, а
ширина стано-
вить четверту частину довжини� Побудуй такий пря-
мокутник у зошиті і знайди його периметр�
400 + 5

600 +

– 1

100 +
10 + 1


400 +

600 +

800 +

200 +
20 + 2
(Усно�)
400 +
300, 20, 7

– 1,
400, 800


200 +
500, 40, 8

– 100,
400, 1
Запиши цифрами числа:
псн гдб’ьсмЯгхьсь
біпілпнс біпілгдпьс біпіл
цнсзрзпсЯ пнрнй
псЯ цнсзрз
цнсзрзпсЯ цнсзрмЯгхьсь
Прочитай числа: 627, 670, 705, 333, 966� Дай
відповіді на запитання�
1) Що означає в запису цих чисел цифра 7; 0?
2) Скільки в числах одиниць кожного розряду?
(Зразок відповіді: у числі 627 у третьому роз-
ряді 6
одиниць, або
сотень; у
— 2
або 2 десятки; в першому
— 7
3) На
якому місці, якщо лічити справа наліво, за-
писують одиниці; десятки; сотні?
1) Розглянь записи�
6
дес� У
числі 60
усього 6
дес� У
числі 200
всього 20
дес� У
числі 260
усього 26
2) Скільки
всього десятків у числах: 400, 480, 720?
1) Прочитай, скільки в кожному числі всього:
сотень; десятків; одиниць�
2) Скільки в числі 375 одиниць кожного розряду?
3) Скільки сотень і скільки десятків у числах: 700,
850, 735?
– 300
45
– 40
305
– 5
340
– 80
– 3
– 500
– 7
– 90
– 300
Діти обкопали три ряди кущів малини, по
кущів у
кожному, а кущів смородини
— у
менше� Скільки
всього кущів обкопали діти?
Заміни слова «
т 4 рЯжз лдмчд
» словами «
йтші лдмчд
»� Що змінилось у розв’язанні?
Дорослі й діти лагодили шпаківні� Дівчаток було
двоє, а хлопчиків шестеро� Дітей було у 2
рази більше,
ніж дорослих� Скільки всього осіб лагодили шпаківні?
У саду посадили 20 слив, яблунь
— у
менше, ніж
слив, а вишень
— у
4 рази менше, ніж
слив і яблунь разом� Скільки вишень посадили?
400 +
100 + 200

– 80

– 1

300 +
– 200
– 300

– 9

699 +

300 +
Відстані вимірюють різними одиницями дов
жини: великі
— більшими
одиницями, а не-
— меншими�
— основна
одиниця довжини�
частина метра�
— десята
частина дециметра або сота
частина метра�
— десята
частина сантиметра, сота части-
на дециметра або тисячна частина метра�
10
10
10
1 дм
100 мм
100 см
1000 мм
Покажи сусідові за партою на лінійці: 1 дм; 1 см;
мм; 5
мм; 10
мм; 2
см 5
мм; 10
см 4
Накресли відрізки завдовжки: 7 мм; 70
см 5
мм; 1
дм 2
см 8
мм

м 8
дм


дм 4
см

м
см
см
Візьми до уваги� 7
м 2
см можна
записати так:
м 02
Виміряй і запиши довжину кожного відрізка�
6
см 2
ди різницю
довжин найдовшого і найкорот-
шого відрізків�
– 64
: 8

7 ·
– 1)

45 :
– 8)


– 64)
: 8

81 :
9 · 5

48 :
– 4)
товарному поїзді
30 критих вагонів і 24 ва-
гони-цистерни, а в пасажирському
— 9
вагонів� На
скільки більше вагонів у товарному поїзді, ніж у паса-
У скільки
разів у
пасажирському поїзді менше
вагонів, ніж у товарному?
Старший брат зрізав 27 головок капусти, а мо-
— у
рази менше�
Усю капусту вони склали
в кошики по 9 головок� Скільки потрібно було коши-
ків? (Розглянь записи і поясни розв’язання�)
27 : 3 (г�)
— зрізав
молодший брат;
27 + 27 : 3 (г�)
— усього
зрізали головок капусти;
(27 + 27 : 3) : 9 (к�)
— потрібно
(27 + 27 : 3) : 9
4 (к�)
ь: потрібно 4 кошики�
У
двох акваріумах
18 рибок� В одному з них
на 2 рибки більше, ніж у другому� Скільки рибок у
кожному акваріумі?
На 2 р� більше
18 р�
Виміряй і запиши довжини відрізків ламаної
лінії� Знай
ди різницю
довжин найдовшого і найкорот-
шого відрізків�
1) За три рейси автомобіль перевіз 12 контей-
нерів з меблями� За скільки рейсів цим автомобілем
можна перевезти 36
2) Склади
і розв’яжи обернену задачу, відповіддю
якої буде число 36�
Виміряй і порівняй довжини відрізків
і
Великі відстані вимірюють
В 1 кілометрі 1000 метрів�
1 км
1000 м
Доросла людина може пройти 1 км за 15
За 1 год пішохід проходить 4
км� За
годин він зможе пройти 20 км?
За 1 год автобус проїхав 72 км, а велосипе-
— відстань
у 8
разів меншу�
Скільки кілометрів
проїхав велосипедист за 1
За скільки годин велосипедист проїде 45 км?
Запиши в метрах або в метрах і сантиметрах�


720 см
6 м, 705
м 5

400 > 301

4 м
м 6

01
199

дм 8
82 см

40
430

м 6

6 мм
Постав букви
в порядку зростання значень від-
повідних виразів і прочитай, як давні греки називали
річку Дніпро�
Е|800 + 80 + 8

– 70

О|500 +

– 1
+ 90 + 9
– 7

Б|500 +

И|699 +
◊лопчик за 1 с пробігає на ковзанах 9 м, а дів
— 7
м� На
скільки метрів більше пробіжить на
ковзанах хлопчик, ніж дівчинка, за 8 с?
Прочитай задачі й знайди серед поданих виразів
той, за допомогою якого розв’язується кожна з них�
1) У сувої було 30
м сатину�
Відрізали 5
м� У
разів більше
залишилося сатину, ніж відрізали?
2) Купили 30
м сатину,
а ситцю
— у
разів менше�
скільки метрів менше купили ситцю, ніж сатину?
30 : 5 + 3030
– 30
: 5(30
– 5)
: 5
Зміни другу задачу, щоб її розв’язанням був пер-
ший вираз�
1) Запиши цифрами такі числа:
гдб’ьспнс нгзм
Запиши в
копійках: 5
грн 45
к�; 6
грн 4
к�; 9
3)

За
пиши: скільки всього десятків у числі 385;
скільки сотень у числі 945�
4) Запиши в сантиметрах: 8
м 6
см, 7
м 40
Чотири машини замінюють 28 робітників�
Скількох робітників замінять сім таких машин?
Прочитай назви трьох озер України, розставив-
ши букви за їх координатами, що в дужках (перше
— номер
рядка, а друге
— номер
стовпчика в
лиці)� Розглянь
фото� Що ти знаєш про ці озера?

5НВ
4СЗА
ЕЬ

12345678910
1) (4; 2), (2; 5), (5; 6), (4; 8), (1; 10)
2) (4; 2), (2; 5), (5; 3), (3; 7), (5; 6), (2; 5), (6; 9)
3) (4; 2), (5; 6), (3; 4), (6; 1), (2; 1), (4; 5), (3; 10)
Сиваш Синевир Світязь
1) Масу невеликих предметів вимірюють
1000 г
Прочитай, яка маса зошита і підручника�
40 г
420 г
2) Масу великих вантажів можна вимірювати
1 ц
100 кг1
10 ц1
1000 кг
Запиши в центнерах: 500 кг, 800 кг, 300 кг, 3 т,
т 500
Запиши в кілограмах: 7 ц; 6 ц; 2 ц�
Маса цукерки 15 г� Яка маса двох цукерок?
За малюнком визнач масу одного кроля�
55
1) Ціна 1
м тканини
грн� Усього
Вартість усієї
Поясни, про
які величини дізнаємося за такими ви-
2) а) Як зміниться вартість товару, якщо кількість
збільшиться у кілька разів за однакової ціни? А якщо
Як зміниться кількість придбаного товару при
збільшенні вартості в кілька разів за однакової ціни?
А якщо вартість зменшиться в кілька разів?
До двоцифрового числа приписали зліва циф-
ру 5� Як змінилося число?
У
хлопчика п’ять
монет по 10 к� і чотири мо-
нети по 5
к� Скільки
всього копійок у хлопчика?
17 + 17 + 17

4 ·
2 · 9


– 5
· 5


(18 +
9) : 9
– 15
– 15


8 :
2 · 6


– 6
· 6


– 8)
: 8
Додаткові вправи
Заміни сумою розрядних доданків кожне із чи-
сел: 360, 254, 506, 730�
Запиши «сусідів» кожного із чисел: 758, 580,
600, 499, 709�
м 63
см

м
см
см

см

м
дм

дм 8
см

м

см
см
Запиши всі трицифрові числа цифрами 0, 3, 4,
щоб вони не повторювалися� Назви числа, що передують
кожному із записаних чисел, і ті, що йдуть за ними�
дм 4
340 мм

дм 2
602 см


м 06
м 6

см 4
см 7


м 7
27 дм

м 03
Знай
ди: п’яту
частину 3 дм; чверть від 2 см�
На якій відстані від школи живе учень, якщо він
іде до школи півгодини, а 1 км проходить за 15
«Розшифруй» рівність
 
+ 9
 
Запиши всі трицифрові числа цифрами 0, 3, 5�
Цифри можуть повторюватися�
У
хлопчика було
18 жолудів� Він обміняв їх на
каштани: кожні 3 жолуді міняв на 4 каштани� Скіль-
ки каштанів виміняв хлопчик?
7474
ДОДАВАННЯ
І ВІДНІМАННЯ
В МЕЖА
Усне додавання і віднімання
Запиши кожне число у вигляді суми розряд-
них доданків: 678, 540, 309, 333�
� 386
300 + 80 + 6, 408
400 + 8�
Розглянь записи й поясни кожний спосіб об-
200 + 700
900
– 300
500
сот� +
9
сот�8
– 3
5
60 + 90
150
– 30
90
дес� +
15
дес�12
– 3
9
– 700

– 600

– 400
– 200


300 +

– 40

500 +
– 300
80 +

– 50

– 60
+ 80

45 :
5 : 3


30 +

– 90

– (20
+ 60)

3 ·
3 · 9
Скільки всього кутів на малюнку? Назви їх�
Покажи вершину і сторони кожного прямого кута� Як
називаються кути
і
? За клітинками в зошиті
побудуй прямий кут�
Господиня купила 500
г ковбаси,
а масла
— на
г менше�
ди масу
всієї покупки�
У
першому баку
л води,
а в другому
— 30
них відлили
л води�
Про що можна дізнатися за
цими даними?
Кілограмовий металевий зливок містить 700
срібла� Решту
становить мідь� На скільки грамів біль-
ше у зливку срібла, ніж міді?
– (500
– 200)

– 90

– 80
– 20


– 500
– 200

80 +

50 +
70 + 90


8 м
– 5
– 2

дм +
2 см

м +
2 см
Відстань між двома пристанями 130
км� Від
пристаней назустріч один одному пливуть два теп
лоходи� Яка
відстань буде між ними, коли один про-
йде 50 км, а другий
— 40
(Усно�) Доповни до 100� Зменш на 40�
507080201040
40100140110
– 80

500 +

– 90

– 60
– 20


– 8

50 +

70 +

– 40
– 5
ла 16
м полотна�
На другому верстаті за 1 год вона ви-
готовляла на 2
м полотна
більше� Скільки метрів по-
лотна виткала майстриня на другому верстаті за 6
ВерстатВиготовила
за 1 год
Усього виткала
8 год16 м
ііНа 2
м більше
6 год
За кожну годину майстер виготовляв
дета-
лей� За
год він виготовив
деталей� Поясни, про що
дізнаємося за такими виразами:
·
:
:
Робітник за 3 год змонтував 18 дрилів� Скіль-
ки дрилів він змонтує за 2 год, якщо за кожну годину
монтуватиме на 1 дриль більше, ніж раніше? Поясни
розв’язання задачі�
1) 18 : 3
6 (д�)
2) 6 + 1
7 (д�)
3) 7 · 2
14 (д�)
ь: 14 дрилів�
Яким числом треба замінити число 2, щоб зада-
чу можна було розв’язати двома діями?
Від сівби насіння кавунів до збирання врожаю
минає 150
днів� Для
динь цей строк на 10 днів корот-
ший, ніж для кавунів, а для картоплі
— на
20 днів
ший, ніж
для динь� Скільки минає днів від садіння
картоплі до збирання врожаю?
Заповни в зошиті цікаві квадрати�
4863618
501030
6024
62712
Для вирощування квітів приготували 58
садової землі�
ній було
кг перегною,
кг золи
кг торфу,
а решту маси становив пісок� Скільки
було кілограмів піску?
Обчисли, застосовуючи переставну властивість
дії додавання�
500 + 40 + 200 + 50

300 +
50 + 20 + 600
200 + 20 + 700 + 30

10 +
70 + 800 + 100
Розглянь записи і поясни обчислення�

20 300
500 +
800
20 + 40
60
800 + 60
860
520 + 340
860
Сотні додають до сотень� Десятки додають до десятків�
Знайдені результати додають�
(Усно�) Поясни обчислення виразу 250 + 710
двома способами�
350 +

140 +

710 +

– 1


330 +

650 +

320 +

495 +
Береза живе 150 років, сосна
— на
довше від
берези, а липа
— на
років довше
від сос
ни� Скільки
років живе
Розв’яжи задачу іншим способом�
За 6 днів майстерня відремонтувала 42 пара-
сольки� Скільки парасольок відремонтує майстерня за
3 дні, якщо кожного дня ремонтуватиме на 2 пара-
сольки більше?
Склади задачу за виразом 420 + (420 – 210)�
У
коробці є
3 червоні і 4 білі кульки� Яку
найменшу кількість кульок треба взяти з коробки (не
заглядаючи в неї), щоб серед вийнятих були: а) хоча б
одна біла кулька; б) дві кульки одного кольору?
– 80

– 500

700 +
– 300)


570 +

820 +

230 +
– 360)
На початку навчального року в новій школі було
дівчаток і
350 хлопчиків� Протягом року прийняли
ще 110
учнів� Скільки
всього учнів стало в школі?
БулоПрийнялиСтало
320 д� і 350 хл�110 уч�?
Розглянь малюнок і записи� Поясни обчислення�
70 300
400 –
100
70 – 20
50
100 + 50
150
470 – 320
150
Сотні віднімають від сотень� Десятки віднімають від
десятків� Знайдені результати додають�
Поясни обчислення виразу 580
– 230
– 130

– 110

– 230

– 150


– 440

– 250

– 510

– 240
(Усно�) 1) Виготовили 590
г крохмального
стеру� У
ньому 60
г крохмалю,
а решта маси
— вода�
грамів води містить клейстер?
2) У книжці 240 сторінок� Яся прочитала 110 сторі-
нок� Скільки сторінок їй залишилося прочитати?
Протягом трьох днів господарство відправило
на елеватор 990
кг зерна�
Першого і другого дня від-
правили 680
кг зерна,
а другого і третього
— 640


680 кг
90 кг

I

640 кг

II
Про що дізнаємось, якщо обчислимо такі вирази?
1) 990
– 680


2) 990
– 640

3) 680
– (990
– 640)
(680 + 640)
– 990
Розглянь малюнок і числові дані�
Дай відповіді на запитання�
1) Мітак пролетів маршрутом Київ
— Суми
— ◊ар-
— Київ�
Скільки всього кілометрів пролетів літак?
2) На скільки кілометрів менша відстань від Києва
до Сум, ніж від Києва до ◊аркова?
Скільки кутів на малюнках? Чи є серед них
прямі; тупі?
– 140

– 200

720 +

340 +


– 220

– 150

330 +

680 +
У
шести однакових
ках вміщується 18
л соку�
кість сулії на 5
л більша
місткості банки� Скільки літрів
соку вміститься у восьми
На 5 л
На 5 л
Обчисли з коментуванням: 43 + 50, 43
– 5,
– 40
і 76
– 4�
Поясни обчислення�


430 +
30 + 50


40
0


00

0
200 + 640
0 + 640


– 400

60

40


70
0


00

– 300
70

30
27 +

270 +

400 +

230 +


27 +

270 +

40 +

810 +
На книжкову виставку першого дня прийшло
відвідувачів� Це
на 120 більше, ніж другого дня�
Скільки відвідувачів прийшло другого дня? Скільки
відвідувачів прийшло на виставку за два дні?
Сума трьох чисел 890� Сума першого і другого
чисел 760, а другого і третього
470� Знай
ди кожне
число�
Розв’яжи задачу двома способами�
Відстань між двома містами 280
км� із
цих міст
назустріч один одному виїхали два автобуси� За 1
перший автобус
проїхав 60 км, а другий
— 70
км� На
відстані один від одного були в ту мить автобуси?
(Усно�) 1) Маса сушених грибів становить чет-
верту частину маси свіжих грибів� Скільки кілограмів
сушених грибів вийде з 32
кг свіжих?
У скільки
разів сума
чисел 36 і 9 більша від мен-
шого доданка?
– 400

– 40

м 40
– 30


– 600

– 60

дм 5
– 4
Відстань від Києва до Житомира залізницею
(через Фастів) 150 км, а по шосе
— на
20 км менша�
Уурист з Києва до Житомира їхав залізницею, а назад
повертався автобусом� Скільки всього кілометрів про-
їхав турист?
Постав букви в порядку зростання значень ви-
разів і прочитай слово� Що ти знаєш про це свято?
і | 230
– 120


О |
– 60
+ 100
В | 840 + 50


Д |
690 + 200
– 70
| 200 + (360
– 150)


Р |
– (310
+ 650)
Поясни кожний спосіб обчислення�
560 + 230
500 + 60 + 200 + 30
(500 + 200) + (60 + 30)
700 + 90
790
560 + 230
560 + (200 + 30)
(560 + 200) + 30
760 + 30
790
560 + 230
56
дес� + 23
790
620 + 340

450 +

260 +

130 +
Склади задачу за таб
лицею з
таким запитан-
ням: «Скільки деталей виготовив майстер за 7
Розв’яжи задачу�
РобітникВиготовляє
за годину
Час роботиУсього
На 5 д�
6 год
7 год
18 д�
Склади обернену задачу з відповіддю 5�

Запиши всі трицифрові числа, сума цифр яких
дорівнює 8, а цифри не повторюються�
Уранці в касі було 780
грн� За
день видали
грн, а
прийняли 430
грн� Скільки
грошей стало в
касі на кінець дня? (Спробуй розв’язати задачу різни-
ми способами�)
152120751725
1335225691824
+
) : 74
Розшифруй слово, розставивши букви за зна-
ченнями виразів від найбільшого до найменшого�
Р | 420 + 360

О |
520 + 450
А | 210 + 150

П |
350 + 230 + 410
К | 760 + 110

О |
260 + 500
В | 610 + 30
Дізнайся про це свято з книжок або у батьків�
1) із 48
кг картоплі
одержали 8
кг крохмалю�
кілограмів крохмалю можна одержати з 30
2) Склади
і розв’яжи обернену задачу з відповіддю 30�
Знай
ди помилки
і запиши правильно�
– 40
370

– (240
– 110)
640
– 800
150

– 200
+ 20
230
– 80
60

– 120
+ 30
150
На ділянці росло разом 980 сосен і ялинок�
Місник позначив на зруб 110 сосен, а ялинок
— на
менше� Скільки дерев залишиться на ділянці після
зрубу? Вибери схему і розв’яжи задачу�
Заміни одне слово в умові, щоб задача розв’язу
валася за
іншою схемою�
У
їдальню завезли
картоплю, буряки і морк-
ву, всього 990
кг овочів�
Моркви було 80 кг, буряків
кг� На
скільки кілограмів більше завезли картоп
лі, ніж
Поясни кожний спосіб обчислення�
– 250
(800
– 200) + (60 – 50)
600 + 10
610
– 250
(860
– 200)
– 50
660
– 50
610
– 250
86
– 25
61
610
– 340

– 420

– 130

– 270
Обчисли з перевіркою додаванням�
– 230

– 30

– 110
За 2 год пішохід, рухаючись рівномірно, про
йшов 10
км� Скільки
кілометрів він пройде ще за
год, якщо
за кожну наступну годину проходитиме
на 1 км менше, ніж за поперед
81 : 9 + 460
– (60
+ 50)

– 310)
: 6


– 5
· 8

– (60
– 50)

– 270)
· 9
У
електропоїзд метро
зайшло 30 жінок, дітей
на
20 менше, ніж жінок, а чоловіків стільки, скільки жінок
і дітей разом� Скільки всього зайшло пасажирів?
(Усно�) 34 + 6

– 4

95 +

– 8
За малюнками поясни способи обчислення�
+ 70
– 60
Обчисли з коментуванням�
– 270


– 40


280 +


360 +
5 м
– 20

200 г
– 50

м 80
см +
20 см


1 кг
– 300

1 кг
– 30

см +
6 дм
Спортсменові треба пробігти на стадіоні дис-
танцію 1000
м� Він
пробіг два
кола по
м� Скільки
йому залишилося пробігти?
Під час ходьби людина за 1
хв вдихає
л пові-
а під час бігу
— у
разів більше�
Скільки літрів
повітря вдихає людина під час бігу за 2
Андрій задумав два числа, сума і різниця яких
80� Які числа задумав Андрій?
З
одного гусака
одержали 250
г пір’я,
— на
г менше�
Скільки всього грамів пір’я і
пуху одержали з гусака?
5 грн
– 20

грн 80
к� + 20 к�

1 грн
– 2
грн +
100 к�

грн 70
– 50

3 м
– 8
(Усно�)
340 +

530 +

210 +
– 40

00

60

60

420

40

40

50
Для паяння виготовили 130
г сплаву
з олова і
свинцю� Олова у сплаві було 30 г� На скільки більше у
сплаві було свинцю, ніж олова?
– 80

– (70
+ 50)

400 +


210 +

– (230
– 120)

– 8


15 +
25 : 5

– 2
· 2 · 8

– 40
: 5
У
їдальні за
місяць витратили 760
кг капусти
моркви разом� Моркви витратили 320
кг� Наступ-
місяця капусти витратили на 20
кг більше,
нього� Скільки
кілограмів капусти витратили
за 2 місяці?
Склади обернену задачу, щоб знайти число 20
кг
Першого дня меблевий цех за 7 год виготовив
28 крісел� Другого дня за 1 год цех виготовляв на одне
крісло більше, ніж першого� За скільки годин цех ви-
готовив 20 крісел другого дня?
Розглянь пари рівностей�
7 · 6
42

72 :
9

4 : 9
6
42 : 6
7

· 8
72

4 : 6
Що дістанемо, коли: добуток поділимо на множник;
частку помножимо на дільник; ділене поділимо на
У
запису трицифрового
числа одиниць менше,
ніж десятків, а сотень
– удвічі
більше, ніж десятків�
ди це
Добери знаки дій, щоб рівності були істинними�
20
40

8
32

5
15
Побудуй у зошиті такі трикутник і прямокут-
ник, як на малюнку� Знай
ди і
порівняй їх периметри�
(Усно�)
900–100400200
500+200300400
60–30402050
70+30407090
Розшифруй слово, розста
вивши бук
ви
в порядку зростан-
ня значень виразів� Що ти зна-
єш про цю гру?
С | 700 + 120

М |
800 + 170

Е |
100 + 800
А | 400 + 360

Б |
400 + 220

У |
800 + 110
О | 700 + 260

Б |
500 + 450

К |
320 + 570
Розглянь записи і прочитай пояснення�
380
590
300 + 500
800
80 + 90
170
300 80500 90800 + 170
970
я� 300 і 500
– вісімсот,
80 і 90
– сто
до 800 додати 170, буде 970�
250 + 360

760 +

580 +

670 +
Розглянь малюнок і дай відповіді на запитання�
1) Яка відстань від Києва до Одеси?
2) Які числа будуть на стовпі, що стоїть за 140 км у
бік Одеси від того стовпа, що на малюнку?
24
л фарби
розлили у вісім однакових банок�
Місткість бака на 6
л більша,
ніж місткість банки�
Скільки потрібно таких баків, щоб розлити 36
л фарби?
Використовуючи таб
цю вправи
розшифруй назву
планети зоряного неба�
(4; 2), (4; 8), (6; 1),
(2; 9), (6; 9), (5; 3)�
Дізнайся більше про цю планету�
480 + 180

260 +

240 +
(90 + 80)


590 +

– 40

– (250
+ 60)
За 6 год пішохід пройшов 24
км� За
годин подолає цю відстань вершник на коні, якщо ру-
хатиметься за годину на 8
км швидше
за пішохода?
(Усно�)
– 6

– 8

– 25

– 27


– 60

– 80

– 18

– 63
Випиши всі числа, які діляться на 6�
18 2630364246485456
13
+ 933


+ 36
Розглянь записи і поясни, як знайшли різницю�
– 70
20 50
– 20
400
– 50
350
– 70
300 120
– 70
50
300 + 50
350
Знай
ди різницю
будь-яким способом� Поясни�
– 80

– 90

– 50

– 60
Розглянь таб
лицю та
знайди масу 1
л бензину�
РідинаОб’єм
1 л
1 л
1 л
1000 г
?, на 200
г менша,
ніж 1
л води
на 90
г менша,
ніж 1
л гасу
З
м тканини
пошили 9 однакових дитячих
плащів� На плащ для дорослого витрачають на 2
більше, ніж
на дитячий� Скільки плащів для дорослих
можна пошити з 24
м тканини?
Побудуй шестикутник
� Поділи його двома від-
різками, щоб утворилося 3
чотирикутники і

Краєзнавчий музей за місяць відвідало
екскурсантів� Серед
них було 40 дорослих, а реш
— діти�
На скільки дітей було більше, ніж дорос-
– 10

– 80

420 +
– 60)

64 :
8 : 4
– 60

– 70

– 80
– 80

64 :
8 · 9
(Усно�)370250720270
– 200+ 180– 400– 90
– 80
– 60
– 40
+ 210
Розглянь записи і поясни обчислення�
– 290
– 200
450
– 90
360
– 250

– 360

– 180

– 70


– 30

– 270

– 90

– 480


– 140

– 60

– 340

– 50
За 7 днів господарка витратила 14
кг картоплі�
скільки днів вистачить 18
кг картоплі,
якщо денна
норма витрати збільшиться на 1 кг?
Склади обернену задачу, щоб знайти число 18�
72
кг слив,
упакованих у ящики по 8 кг, розвез
ли в два овочевих кіоски� В один кіоск привезли 4 ящи
ки� Скільки ящиків слив привезли в другий кіоск?
В Україні в зоні мішаних лісів випадає за рік
мм опадів,
а в степовій зоні
— 340
мм� На
міліметрів більше буває опадів у зоні мішаних лісів,
ніж у степовій зоні?
Мішаний ліс
Вертоліт летів на висоті 640 м, потім знизився
на 260 м, а згодом піднявся на 270
м� На
якій висоті
опинився вертоліт?
640 м
260 м
270 м
700 > 500 на 200

620 >
380 на


90 <
420 на
0 < 700 на
– 200
– 10

– 400
– 30

(600 +
– 40
– 500
– 50

– 400
– 40

– (90
– 50)
Розглянь записи і поясни обчислення�
– 270
– 200
400
– 70
330
ди різницю
– 320
і поясни обчислення�
– 240

– 70

330 +

– 580


– 130

– 50

250 +

– 360
Сік із 6 трилітрових банок перелили в дволі-
трові� Скільки взяли дволітрових банок?
По шляху, зображеному на малюнку, відстань
від Києва до Полтави 200 км, від Мьвова до Полта-
— 680
км, від Києва до ◊аркова
— 430
км� Знай
відстань від
Полтави до ◊аркова; від Мьвова до Києва�
Знай
ди периметр
кожного трикутника�
Змішали 2
кг цукерок
по 9
грн за
і 4
кг цукерок
по 6
грн за
кілограм� Скільки коштує
кг суміші?
На одній клумбі посадили 56 квіток у 8 рядів�
На другій клумбі в один ряд саджали на 2 квітки біль-
ше і посадили 54 квітки� Скільки рядів квіток посади-
ли на другій клумбі?
Зміни запитання задачі так, щоб у розв’язанні
додалася ще одна дія�

310 + 250

– 140

420 +

– 240


15
0 + 180


52

260


60

30


25
0 + 150
Письмове додавання і віднімання чисел
Учень усно додав числа 37 і 59, а відповідь за-
писав у таб
лицю� Чому
він двічі записував відповідь?
Двоцифрові числа можна додавати
Роз-
глянь записи справа� Вираз 23 + 56 записано стовпчи-
ком� Доданки записують так: десятки під десятками,
одиниці під одиницями� Додавання стовпчиком нази-
озпьлнбзл гнгЯбЯммьл�
Письмове додавання починай з додавання одиниць�
Знай
ди суму
чисел 35 і 49 письмово�
Пояснення: до 5 додати 9, буде 14
– це
дес� і
од� 4
од� пишемо
під одиницями, а
дес� додаємо
до десятків� До 3
дес� додати
дес�, буде
дес�, та
ще 1
дес�, буде
Цифру 8
записуємо під десятками�
ь: сума чисел 35 і 49 дорівнює 84�
23 + 56
Знай
ди письмово
суму чисел 68 і 29, 35 і 47,
53 і 38, 44 і 37�
Склади різні задачі за вира-
зом 44 + 37�
Розшифруй слово, виписав-
ши букви в порядку зменшення
значень відповідних виразів� Що ти
знаєш про цей пристрій?
А|К|С|Р|
Порівняй задачі та їх розв’язання�
На одній
полиці 37 книжок, а на другій
— на
книжок більше�
Скільки всього книжок на двох по-
На одній
полиці 37 книжок� Це на 15 менше, ніж
на другій� Скільки всього книжок на двох полицях?
На одній
книжок� Це на
книжок мен-
ше, ніж на другій� Скільки всього книжок на двох по-
+ 280
360

– 280
360

240
Побудуй чотирикутник і трикутник так, щоб
їх спільною частиною був шестикутник�
В одній зграї
гусей, а в другій — на
менше� Скільки всього гусей в обох зграях? Склади
вираз та знайди його значення, якщо
36,
18�
Додай стовпчиком�
Обчисли письмово суму чисел 47 і 29�
Виконуючи письмове додавання, можна
міркувати так:
7 і 9
– 16,
6 пишемо, 1 запам’ятовуємо�
4 і 2
– 6,
та ще 1, буде 7, пишемо 7� Усього 76�
1) Сума трьох чисел 670� Перше число 250,
— на
70 менше від першого� Знай
ди третє
2) За
виразом 600 + (600
– 240)
склади задачу,
умова якої містить слова «
мЯ 240 лдмчд
У
книжці, яку
читає дівчинка, 640 сторінок�
Їй залишилося прочитати 340 сторінок� Скільки сторі-
нок дівчинка вже прочитала?
Склади обернені задачі та розв’яжи їх�
Побудуй прямокутник зі сторонами 6
см і
і знайди
сторону рівностороннього трикутника, пери-
метр якого дорівнює периметру прямокутника�
За день роботи на автомобілі «Манос» витра-
тили 54
л бензину,
а на «Славуті»
– на
15 літрів мен-
ше� Скільки всього літрів бензину витратили?
Знай
ди письмово
суму чисел 27 і 54, 63 і 25,
48 і 37, 26 і 55, 39 і 45�
При додаванні трицифрових чисел одиниці додають до
одиниць, десятки до десятків, сотні до сотень�
Розглянь запис і поясни, як треба за-
писувати другий доданок при письмово-
му додаванні�
Знайди суми, записуючи доданки
722 + 134

360 +

516 +

344 +
Розв’яжи задачі на застосування дії додавання�
1) На одній фермі 346 корів, а на іншій
— 412�
всього корів на обох фермах?
2) Після продажу 650
кг крупів,
у магазині зали-
шилося ще 234
кг крупів�
Скільки кілограмів крупів
було в магазині до продажу?
3) Уорік у господарстві було 527 овець, а цього року
їх стало на 242
більше� Скільки
овець стало в госпо-
дарстві цього року?
4) З однієї ділянки зібрали 487 ц картоплі� Це на
ц менше,
ніж із другої� Скільки центнерів карто-
плі зібрали з другої ділянки?
З
м тканини
пошили 9 однакових дитячих
пальт� На пальто для дорослого потрібно на 1
м ткани-
більше, ніж на дитяче� Скільки метрів тканини по-
трібно для пошиття 6 однакових пальт для дорослих?
+ 320
800

120

– 40
270
611�
1) Розв’яжи, склавши рівняння� Число 573 біль
ше за невідоме число на 140� Знай
ди невідоме
2) Від невідомого числа відняли 346 і одержали 231�
Знайди невідоме число�
� Розглянь схему і склади за нею задачу�
З
кг лляного
насіння одержали 6
кг олії�
потрібно лляного насіння для одержання 5
Поясни усне обчислення: 84
– 56;
– 29�
Прочитай пояснення письмового віднімання�
У виразі 93
– 56
від 3
од� не
можна від
няти 6
од�, тому
беремо 1
дес� з
дес� 1
дес�
– це
13� Від 13 відняти 6, буде 7� За
пишемо цифру 7 на місці одиниць� Від 8
дес�
дес�, буде
дес� Запишемо
цифру 3
на місці десятків� Дістали число 37�
Письмове віднімання починай з віднімання одиниць�
1) До дитячого свята купили 63 жовті куль-
ки, зелених
— на
17 менше, ніж жовтих, а синіх ку-
— на
29 менше, ніж зелених� Скільки купили
синіх кульок?
2) Склади і розв’яжи подібну задачу�
Ууристи після привалу пройшли 10
км� Це
6 км менше, ніж до привалу� Скільки годин ішли ту-
ристи до привалу, якщо за кожну годину вони прохо-
дили 4 км?
Добери по два значення букви, щоб нерівності
були правильними�
< 180

480 +
> 620

– 340
< 250
Петрик з’їв горішків у 2
рази менше
за Ми-
колку і на 2 більше за Валю� Усього вони з’їли 14 го-
рішків� Скільки горішків з’їв кожний?
Маса чотирьох цеглин становить 16
кг� Яка
восьми таких цеглин?
Склади обернену задачу�
Прочитай коротке пояснення віднімання�
Виконуючи письмове віднімання 86
– 57,
міркувати так: 16 мінус 7, буде 9,
пишемо 9� 7 мінус 5, буде 2, пишемо 2� Різ-
ниця 29�
Знай
ди «зайву»
кульку� Чому виникла помилка?
Знай
ди письмово
різниці: 81 і 27, 68 і 39, 90 і
34, 45 і 18�
За 5 днів токар виготовив
деталей� Скільки
деталей виготовить цей токар за 4 дні, якщо кожного
дня виготовлятиме на 2 деталі більше?
У
кіоск привезли
кг винограду�
До обіду
продали 4 ящики, по 9
кг кожний�
Скільки кілогра-
мів винограду залишилося?
Склади обернену задачу, щоб знайти число 81�
Розміри ділянки трикут-
ної форми подано на малюнку�
На скільки метрів довжина най-
більшої сторони ділянки менша
від суми довжин двох інших сто-
разів, щоб
прочитати назву річки України? Дізнайся
про неї більше�
Н|С|
Склади і розв’яжи задачу про засушені лис-
точки для аплікації�
БулоВикористалиЗалишилося
95 л�37 л� і 29 л�?
(Усно�) Розв’яжи рівняння�
– 850
40

+ 510
680

00

60
Розглянь запис і поясни, як треба
записувати від’ємник при письмовому від-
німанні та як віднімати трицифрові числа�
При відніманні трицифрових чисел одиниці віднімають
від одиниць, десятки від десятків, сотні від сотень�
Знайди різниці, записуючи числа стовпчиком�
– 321

– 250

– 407

– 64
Розв’яжи задачі на застосування дії віднімання�
1) У пекарні було 457
кг борошна�
За день витрати-
ли 124
кг� Скільки
кілограмів борошна залишилося?
2) Якщо до невідомого числа додати 324, буде 675�
ди невідоме
3) Восени в новому парку посадили 248 лип, а кле-
— на
менше� Скільки
посадили кленів?
4) Довжина Київського моря 110 км, вона на 98 км
більша за його ширину� Яка ширина Київського моря?
Склади задачі інших видів на віднімання�
Назви вид кожного трикутника� Виміряй сто-
рони і знайди периметр прямокутного трикутника�
Запиши всі трицифрові числа, у яких кіль-
кість одиниць наступного розряду у 2
рази більша
кількості одиниць поперед
нього розряду�
134 + 254

205 +

м 7
– 9


– 134

– 203

12 дм
– 80
За 7
хв кухар
зліпив 28 вареників� За скільки
хвилин він зліпить 40 вареників, якщо за 1
хв ліпити-
на 1 вареник більше?
За даними таб
лиці склади
і розв’яжи задачу�
Зліпив пельменів
за 1
на 2 пельмені більше
6 хв
36 п�
56 п�
Розглянь записи та поясни прийом письмового
додавання, коли при додаванні одиниць дістаємо деся-
ток або при додаванні десятків дістаємо сотню�
Знайди суми, записуючи доданки стовпчиком�
324 + 633

545 +

317 +

612 +
(Усно�)
м 80
см +
20 см

м 7
см +
3 см

м

20 см

м

дм
5 см
Андрійко зібрав
каштанів, а Петрик
— на
каштанів більше�
Скільки каштанів хлопчики зібра-
ли разом? Розв’яжи задачу, якщо
162,
128�
Завод отримав замовлення на випуск верстатів�
За перший місяць він випустив 212 верстатів, за дру
— на
6 верстатів більше� Залишилося випустити
верстатів� Скільки
верстатів було замовлено заводу?
Запиши число 100 за допомогою п’яти оди-
ниць і знаків дій�
З
дроту завдовжки
см зробили
9 однакових
цвяхів� Скільки цвяхів можна зробити з дроту за-
вдовжки 30
см, якщо
довжина кожного цвяха буде на
см коротшою?
Розшифруй назву риби,
розташувавши букви в поряд-
ку зменшення значень відповід-
них виразів� Що ти знаєш про цю
315 +
– 533
+ 246
– 342
978 –
525 +
Продовж ряди чисел�
1) 100, 150, 200, ��� (до 500)�
2) 700, 730, 760, ��� (до 1000)�
3) 800, 760, 720, ��� (до 400)�
Розглянь записи й поясни прийом віднімання,
коли в зменшуваному число одиниць або число десят-
ків дорівнює нулю�
Знай
ди різниці,
записуючи числа стовпчиком�
– 782
– 127
– 122
– 59
(Усно�)
8 м
– 4
8 м
– 4
м :
4 дм
3 т
– 2
6 ц
– 30
2 ц
: 5
Перше число 405, друге
— на
165 менше від
першого, а третє
— на
120 менше від другого� (Постав
запитання, щоб задача розв’язувалася двома діями;
трьома діями�)
Від села до обласного центру можна проїхати
навпростець або через райцентр� На скільки кіломет
рів дорога
навпростець коротша, ніж через райцентр?
У
двох хлопчиків
разом 43
грн� У
одного з
на 25
грн більше,
ніж у другого� Скільки грошей
у кожного хлопчика?
541 + 363

– 122

– 237
– 5
· 9


764 +

– 47

– 147
– 5
· 3
Ремонтна бригада мала полагодити в місті за
рік 875
ліфтів� За
перше півріччя відремонтували 477,
а за друге
— 513
ліфтів� На
скільки більше ліфтів від-
ремонтували, ніж передбачалося?
(Усно�)
7 +

6 +

– 5

– 8


70 +

60 +

– 50

– 80
Розглянь записи та поясни прийом додавання,
коли сума одиниць більша за 10
одиниць або
сума де-
сятків більша за 10
Знайди суми, записуючи числа стовпчиком�
325 + 413

428 +

254 +

112 +
Склади задачі різних видів за виразом 325 + 413�
Склади за коротким записом задачу і розв’яжи її�
— 320
— ?,
на 245 більше, ніж лінійок
— ?,
на 300 менше, ніж олівців
З
двох міст
назустріч один одному одночасно
рушили два поїзди� Перший поїзд пройшов до зустрі
чі 246
км, другий
— на
км менше�
Яка відстань
між міс
Знай
ди периметр
кожного прямокутника�
Михайлик побачив у книжковій крамниці
збірки віршів У�
Шевченка, і�
Франка, Месі
В� Стуса, Міни Костенко� Кожна збірка коштує 9
Скількома способами
він може витратити свої 36
на ці
452 + 239

485 +

– 3
· 3


– 227

460 +
360 +
– 9
Накресли два таких самих
чотирикутники� Відрізком поділи
один з них на п’ятикутник і три-
кутник, а другий
— на
і чотирикутник�
1) Запиши числа, у яких: 9
сот� 7
дес� 1
сот� 7
од�; 7
сот� 8
дес�; 6
од� III
розряду і 2
2) Запиши
цифрами такі числа:
чіпспнс чіпсмЯг
хьсь, цнсзрзпсЯ пнрнй, срзпсЯ гдб’ьмнпсн, пілпнс
о’ьсь, о’ьспнс о’ьсгдпьс о’ьсь�
3) Запиши число, що передує числу 200�
4) Запиши, скільки всього десятків у числі 666�
5) Запиши в сантиметрах 2
м 9
см; 2 м 9 дм; 9
Додай числа� Випиши тільки ті, у яких сума
десятків більша за 10�
Поясни, як виконали віднімання з переходом
через розряд�
Запиши вирази стовпчиком та обчисли�
– 175

– 382

– 235

– 254
Уривалість життя черепах 350 років, а китів
70 років�
(Постав запитання і розв’яжи задачу�)
Оленка допомагала мамі садити кущики полу-
ниць� Вони мали посадити 650 кущиків� Мама посади-
ла 316 кущиків, а Оленка
— на
120 кущиків менше�
Скільки кущиків залишилося посадити?
Склади задачу про допомогу дорослим�
Сума зменшуваного, від’ємника й різниці до-
рівнює 18� Чому дорівнює зменшуване?
– 535

257 +

– 8
· 7


– 322

– 308

60 +
: 3
У першому намисті було 356 перлів, а у дру-
— 370�
першого намиста
зняли 165 перлів, а з
— 215�
На якому намисті перлів залишилося
більше і на скільки?
Було 356 п�
Було 370 п�
Зняли 16
5 п�
Зняли 215 п�
1) Запиши числа, у яких: 3
сот� 4
дес� 6
сот� 3
дес�; 5
од� III
розряду і 6
од� і
2) Запиши
цифрами такі числа:
срзпсЯ пнрнй, пн
рнй срз, сзпьцЯ, біпілпнс, біпілпнс біпіл, цнсзрзпсЯ
гбЯгхьсь о’ьсь�
3) Запиши «сусідів» числа 600�
4) Запиши в сантиметрах 3
м 7
см і
м 60
Користуючись таб
лицею, назви
ті значення
при яких нерівність
33 >
40 є правильною�
707172737475
– 33
373839404142
Розглянь запис і поясни, як вико-
нали додавання з переходом через розряд�
Обчисли, записуючи доданки стовп-
756 + 187


634 +

359 +

107 +
248 + 365


384 +


564 +

701 +
рні конструктори збудували вітряк, який за
годину перемелює 140
кг зерна�
Після 2 год роботи ві-
тряка залишилося перемолоти 136
кг зерна�
кілограмів зерна потрібно було змолоти?
У
мотку було
дм дроту�
Маса мотка 72 г� Від
цього мотка відрізали шматок дроту завдовжки 4
Яка маса
цього шматка дроту?
Склади і розв’яжи обернену задачу, у якій по-
трібно знайти довжину відрізаного шматка дроту
сім’ї 2
батька, 2 сини, дідусь і онук� Батькам
разом 80
років, синам
— 40
років, а дідусю й онуку
разом 60 років� Скільки
років разом
усім чоловікам?
277 +

427 +

750 +170

56 :
7 + 1
– 124

– 184

– 290

56 :
(7 + 1)
У
двох касах
було 807
грн� Коли
з першої
каси видали 167
грн, то
в ній залишилося 123
Скільки грошей
було в кожній касі спочатку?
– 239

– 165

225 +

363 + 27

221 +

– 541
Розглянь запис і поясни, як вико-
нали віднімання� Врахуй, що 4 дес� відні-
маємо від 11, бо 1 дес� уже забрали при
відніманні одиниць�
Відніми стовпчиком�
Сума двох чисел 763� Одне із чисел 525� Знай
ди різницю
цих чисел�
Кременчуцьке водосховище
— найбільше
рі� Його
довжина і ширина разом становлять
км� Ширина
водосховища 28
км� На
скільки кіло-
метрів ширина водосховища менша від його довжини?
Кременчуцьке водосховище
45
кг яблук
розклали порівну в п’ять ящи-
ків� Груш у такий ящик вміщується на 1
кг менше,
яблук� Скільки кілограмів груш можна розкласти
шість таких
Накресли такі квадрат і нерівносторонній пря-
мокутник, щоб периметр кожного дорівнював 16 см�
Скільки прямокутників з таким периметром?
Радіус круга 5
см� Чи
поміститься всереди-
ні цього круга відрізок завдовжки 8 см? (Вказівка�
ди діаметр
325 + 479

– 465

– 188


378 +

– 238

663 +
Розглянь малюнок і дай відповіді на запи
1) Яка
відстань від Мьвова до Києва?
2) На скільки кілометрів далі від зображеного стов-
па до Києва, ніж до Мьвова?
3) Які числа будуть на стовпі, що стоїть за 50 км у
бік Києва від зображеного стовпа?
(Усно�) Що більше і на скільки більше?
6 · 9 чи 50

5 ·
7 чи 40

54 :
6 чи 7
5 · 5 чи 10

6 ·
6 чи 12

81 :
9 чи 10
Ууристи проїхали залізницею 325 км, автобу-
— 120
км і пройшли пішки 78
км� Знай
ди довжи-
всього шляху� (Поясни розв’язання задачі�)
Розв’язання:
325 + 120 + 78
523 (км)
Відповідь: 523
км
Склади і розв’яжи задачу, подібну до поперед
Запиши числа стовпчиком і виконай додавання�
46 + 154 + 248

455 +
21 + 115 + 219
Знай
ди окремо
масу вовка, ведмедя і лисиці�
скільки кілограмів маса ведмедя більша за
масу лисиці?
Від свого будинку хлопчик проїхав на велоси-
педі в одному напрямку 400 м, а потім у протилежно-
му напрямку
— 545
м� Скільки
всього метрів проїхав
хлопчик? На якій відстані від свого будинку опинився
Розв’яжи рівняння, виконуючи потрібні обчис-
лення письмово:
478,
299�
22 червня
— найдовший
день� У
Києві цього
сонце сходить о 5 год 46
хв, а
заходить о 22 год
хв� Скільки
часу триває в Києві найдовший день?
Побудуй у зошиті й заповни цікаві квадрати�
34200450100
23101042
72750
і виконай додавання� Розшифруй
слово, розставивши значення ви-
разів у порядку зменшення� Що
означає ця назва?
347 +
284 + 25
247 +
235 + 47 + 184
| 275
+ 275 + 275
300 +
127 + 358 + 23
| 425
+ 350 + 125
405 +
222 + 44 + 128
У
супермаркет привезли
кг картоплі,
кг буряків
і 186
кг моркви�
Скільки всього кіло-
грамів овочів привезли в супермаркет?
(Усно�) Сестра купила два десятки зошитів�
П’яту частину зошитів вона віддала братові� Скільки
зошитів залишилося в сестри?
На годування птахів у зоопарку витратили ячме
ню 324 кг, проса 380 кг, а кукурудзи
— на
кг мен
ше, ніж проса� Скільки всього кілограмів зерна витра
тили на годування птахів? (Поясни розв’язання задачі�)
Розв’язання:
1) 380
– 128
252 (кг)
2) 324 + 380 + 252
956 (кг)
Відповідь: 956
кг зерна�
і розв’яжи подібну задачу�
Обчисли значення виразів, виконуючи кожну
дію письмово�
– 358
– 539
+ (720
– 415)
– 128
– 324
170�
На птахофабриці за перший квартал року
виростили 275 індичат і 380
курчат, а
за другий
індичат і
406 курчат� На скільки більше вирости-
ли курчат, ніж індичат, за два квартали?
На верстаті за 1 год обробляли 7 деталей, а
після його вдосконалення — 9 деталей� На скільки
деталей більше стали обробляти на верстаті за 8
(Розв’яжи задачу
двома способами�)
711*�
На першому полі працювало 13 тракторів, а
на другому
— 15�
Скільки тракторів мають переїха-
ти на друге поле, щоб на ньому стало на 10 тракторів
більше, ніж залишилося на першому полі?
– 127 + 352

– (128
– 39)


– 164
+ 469

– (169
+ 185)
У
парку росте
360 каштанів, беріз
— на
менше, а кленів
— стільки,
скільки каштанів і беріз
разом� Скільки всього дерев росте в парку?
Склади вирази� Порівняй, як змінюється сума
внаслідок збільшення (зменшення) одного з доданків
на кілька одиниць�
Знайди значення першого виразу письмово�
Використай результат, щоб знайти значення інших
810404040
4441030
+
576 + 298

576 +

585 +
575 + 399

575 +

575 +
Знайди значення виразів способом
округлення за зразком�
398 + 264

689 +
546 + 206

434 +
494 + 306

259 +
Після того як у саду посадили 4 ряди груш по
груш у кожному, залишилося посадити ще
груш�
Скільки всього груш мали посадити в саду?
У
залі театру
980 місць� На денну виставу вже
продано 295 квитків у партер, 76 квитків до амфітеат
ру і
228 квитків на балкон� Скільки ще квитків зали-
шилося продати на цю виставу?
Зміни запитання, щоб у розв’язанні додалася ще
одна дія�
276 + 495
276 + 500
776
776 – 5
Побудуй круг радіусом
2
см� Проведи
ньому 3 хорди (відрізки, що з’єднують дві точки на
колі), щоб круг поділився на 7
Знайди значення одного виразу стовпчиком�
Використай результат для обчислення решти виразів
способом округлення�
394 + 487

98 + 487

94 + 387
594 + 187

94 + 491

87 + 388
У
л води,
а в бочці
— у
рази більше�
бочки використали
л води�
Скільки літрів води за-
лишилось у бочці? Обчисли, якщо
Склади вирази� Порівняй, як змінюється різниця
внаслідок зменшення (збільшення) від’ємника або
зменшуваного на кілька одиниць� Зроби висновок�
Знайди значення одного виразу
стовпчиком� Використай резуль
тат для
числення решти виразів�
– 298

– 287

– 197
– 297

– 297

– 387
Знайди усно значення виразів способом округ
лення і
перевір результати письмово�
– 298
– 300
234
234 + 2
236
– 397
– 289
– 316
– 396
Петрик 4 дні читав по 9 сторінок, і йому зали
шилося прочитати
ще 85 сторінок книжки� Скільки
сторінок у книжці?
Склади і розв’яжи обернену задачу�
1010202022
466810
Запиши лише розв’язання задач�
У Уолі
грн, а
в Петрика
— у
3 рази більше� На
скільки гривень менше в Уолі, ніж у Петрика?
У відрі
л води,
а в банці
— на
л менше�
разів у
відрі води більше, ніж у банці?
грн купили
слив по
грн за
кг� З’їли
Скільки кілограмів
слив залишилося?
4) Посадили
рядів смородини, по 6 кущів у кож-
ному, і
кущів порічок� Скільки всього кущів посади-
5) У
грн� Це
на 15
грн менше,
ніж у сестри�
Скільки грошей у неї залишиться, якщо вона купить
іграшку за
грн? Склади
вираз та знайди його значен-
ня, якщо
36,
40�
З
до міста
можна дістатися двома
шляхами, а з
до
– чотирма�
Скількома способами
можна дістатися з міста
до
через місто
Запиши рівності, відновивши пропущені цифри�
3761

4571
За 3 год майстер виготовляє 24 деталі� Скіль-
ки часу йому потрібно, щоб виготовити 45 деталей,
якщо він виготовлятиме за годину на 1 деталь більше?
Склади й розв’яжи обернену задачу, у якій по-
трібно знайти число 45�
Додаткові вправи
Склади за схемою вираз та обчисли його�
+ 280
370


270


– 180
450
Є три бочки з газом� Маса кожної з них 110
Маса порожньої
бочки 10
кг� Яка
маса газу в трьох
бочках разом?
Камінь, який падає, пролітає за першу секунду
м 9
дм, а
за кожну наступну
— на
м 8
дм більше,
за поперед
ню� Яку
відстань пролетить камінь за
третю секунду?
Побудуй трикутник� Проведи в ньому два відріз-
ки, щоб одержати чотирикутник і вісім трикутників�
Кондитерська фабрика випустила 525 коробок із
цукерками «Асорті»� Це на 377 більше, ніж коробок
«Пташиного молока»� Скільки всього коробок із цими
цукерками випустила фабрика?
У дідуся було 20 цукерок� 8 цукерок він дав ону-
ку� Після цього в онука стало в 2 рази більше цуке-
рок, ніж залишилося в дідуся� Скільки цукерок було в
онука спочатку?
Заєць на 3
кг важчий
за кроля� Два зайці важать
стільки ж, скільки 5
кролів� Яка
маса зайця і кроля
Яру пшеницю посіяли 10 квітня, а жнива почали-
ся 15
липня� Скільки
днів минуло від сівби до жнив?
(Розв’яжи задачу, користуючись календарем на поточ-
ний рік�)
У хокей грали команди «Сокіл» і «Беркут»� У
першо
му періоді
виграв «Беркут» з рахунком 6 : 5, у
другому — переміг «Сокіл» з рахунком 5 : 2, але в
третьому періоді знову виграв «Беркут» з рахунком
2� Яка
команда перемогла?
11�
На двох деревах сиділи граки� З першого дерева
полетіло 9 граків, а з другого перелетіло на перше 5 гра
ків� Після цього на кожному дереві стало по 8 граків�
Скільки граків було на кожному дереві спочатку?
� Десятилітрова каструля наповнена водою� Як з
неї за допомогою семилітрового і трилітрового глеків
відміряти 5 л води?
10 л
7 л
3 л
116116
МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ
В МЕЖА
Усне множення і ділення
Заміни, де можна, додавання множенням�
5 + 5 + 5

1 +
1 + 1 + 1
0 +
1 + 0

0 +
0 + 0 + 0 + 0
61 + 16

7 +
7 + 7
– 7
14 +

8 +
8 + 8
Що означає у виразі 5 · 4 число 5; число 4?
Які вирази не можна замінити сумою?
0 · 4

· 6

· 1

· 0
1 ·


1 ·
· 1

· 0
Якими правилами користуємося при множенні на 0
і на 1?
(Усно�)
4 ·
1 · 0

(6 +
5) · 0

0 ·
5 · 3

1 ·

· 1 + 0

6 + 5) · 1

+ 5 · 3

· 1
Обчисли усно способом округлення, а потім пе-
ревір письмово�
378 + 294

24

585

95

470
549 + 393

75

394

15

198
В оздоровчий табір привезли 7 ящиків виногра-
ду і 5
ящиків гранатів�
Маса привезених гранатів
кг� Яка
маса винограду, якщо ящик винограду на
кг важчий
за ящик гранатів?
Сосна може рости до 600 років, береза
— на
років менше,
а верба
— у
разів менше
від сосни�
Що може рости довше
— береза
чи верба
— і
на скіль-
ки років?
У
понеділок гусениця
почала повзти вгору по
дереву заввишки 9
м� За
день вона піднімалась на 5 м,
а за ніч опускалась на 2
м� Якого
дня гусениця допов
зе до
вершини дерева?
45 :
5 + 1

– 5
· 1

423 +
7 · 0

– 0
+ 4
45 : 5 · 1

– 5)
· 1

(423 +
7) · 0

10 ·
0 + 4
У
коробці було
кг печива�
Спочатку з неї
взяли 13
кг печива,
а потім туди досипали 16
Скільки кілограмів
печива стало в коробці? Розв’яжи,
18�
З
кожного виразу
на множення та його значен-
ня склади рівність із діленням�
6 · 8

· 1

· 0

· 8

· 3

· 9
Чому дорівнюють частки
:
: 1, 0 :
Чи має сенс вираз
: 0?
596 +
374 · 1

596 +
374 · 0

0 ·
320 : 1


(596 +
374) · 1

(596 +
374) · 0

0 +
320 : 1
За літо господиня виростила 208 птахів (курей,
гусей і качок)� Курей і качок було 129, а качок і гу-
— 115�
Скільки курей, гусей і качок окремо ви-
ростила господиня?
129 пт�
115 пт�
208 пт�
Довжина прямокутника 8
см� Це
на 4
см біль-
від його ширини� Чому дорівнює периметр прямо-
ди сторону
рівностороннього трикутника,
периметр якого дорівнює периметру прямокутника�
За короткими записами склади і розв’яжи за-
+ 408
643

256

– 312
539
Від 6
кг цукру
треба відважити 750
г на
зах без гир� Як це зробити?
Ури робітники заробили разом 800
грн� Пер-
і другий робітники заробили 503
грн, а
і третій
— 555
грн� Скільки
грошей заробив кожний
475 + 257

– 394

685 +

– 103
: 1

570 +

8 :
8 + 0 : 1


348 +


(0 +
1000) : 1

(350 +
270) · 0
10 ·
7 : 1

8 ·
– 1

90 :
10 · 0


60 :
10 · 1

10 ·
4 + 54

(32 +
49) · 10
Знайди добутки, користуючись зразком�
100 · 4
400
сот� ·
4
100 ·
100 · 5
100 · 7 + 200
100 · 9
– 300
У
кожній рівності
порівняй перший множник і
добуток і зроби висновок�
3 · 100
300

7 ·
700
5 · 100
500

9 ·
900
Щоб помножити число на 100, треба до нього справа
приписати два нулі�
З
добутків склади
рівності з діленням на 100 і
зроби висновок�
4 · 100
400

6 ·
· 100
400 : 100
4

600 :
: 100
Щоб поділити на 100 число, яке закінчується нулями,
треба в ньому справа закрити два нулі�
80 · 10 : 100

100 ·
5 : 10

– 100
: 100


900 :
10 : 10

100 ·
7 : 10

1 ·
1 · 1 + 100
Спортсмен пробіг на ковзанах дистанцію 1000
за 1
хв 40
с� Скільки метрів за секунду він пробігав?
(Усно�) Використовуючи діаграму тривалості
життя тварин, склади і розв’яжи задачі�
Рибак упіймав щуку, яка важить 2
кг та
третину своєї маси� Яка маса щуки?
5 ·
2 · 10

60 :

100 ·
7 · 1

– 9
· 7 : 1
600 : 100

500 :

6 ·
100 : 1

– 9)
: 9
Узимку легковий автомобіль на 1 км шляху
витрачає 87
г бензину,
а влітку
— 80
г� На скільки
грамів бензину менше витрачає автомобіль улітку на
100 км шляху, ніж узимку?
Множення і ділення розрядних чисел
на одноцифрове число
(Усно�)

5 :
5 + 5

100 :
10 + 10

0 ·
6 + 4

00 · 1 + 0

00 : 10


: 8

1
Користуючись зразком, знайди частки та пояс-
ни спосіб обчислення�
80 : 8
10
700 : 7
100
дес� :
1
дес� 7
сот� :
1
90 :

40 :

600 :

500 :
З
кг цукрових
буряків одержали 4
кг цу-
Скільки кілограмів цукру можна одержати із
кг таких
Склади обернену задачу, щоб знайти число 600�
У
швейній майстерні
м шовку�
Коли пошили кіль-
ка суконь, витрачаючи на кожну
по 3 м, то залишилося ще 60
Скільки пошили
суконь? За схе-
мою склади план розв’язування і
запиши розв’язання�
Запиши у вигляді рівностей такі твердження�
1) Число 680 менше від числа
на 140�
2) Число
більше від числа 6 у 3 рази�
У
трьох пакетах
було порівну горіхів� Коли
з кожного пакета взяли по 6 горіхів, то в них стало
стільки горіхів, скільки було раніше в двох пакетах�
Скільки горіхів було в кожному пакеті спочатку?
(37 + 33) : 10

– 20
: 10

– 20)
: 10


(37 +
13) : 5

– 20
: 5

– 200
: 2
У
магазин привезли
кг борошна�
кг бо-
було в мішку, а решта
— у
пакетах, по 2
кг в
Скільки було пакетів з борошном?
Кожне із чисел заміни добутком за зразком�
3 · 10

3 · 100

60, 90, 700, 500
Використовуючи закони множення, знайди до-
бутки зручними способами�
4 · 10 · 3

6 ·
5 · 10

2 ·
100 · 3

100 ·
4 · 2
Поясни, як знаходили добутки і частки�
30 · 3
90
дес� ·
9
60 :
20
дес� :
2
200 ·
800
сот� ·
8
900 :
300
сот� :
3
Два учні по-різному знайшли добуток 3 · 20�
Поясни, як міркував кожний з них�
1-й учень: 3 · 20
20 · 3
60�
2-й учень: 3 · 20
3 · 2 · 10
6 · 10
60�
(Усно�)
2 ·

9 :

10 :

5 ·

0 · 4

0 : 3

00 : 2

0 · 2

00 · 4

00 : 3

000 : 2

00 · 2
ОвочіВ одному
10 кг
30 кг
Через річку збудовано міст завдовжки 70
Він має
3 прогони� Довжина середнього прогону 30
ди довжину
крайніх прогонів, якщо вони рівні
між собою�
Зміни запитання, щоб у розв’язанні додалася ще
одна дія�
· 4
800

600 :
100

: 3
200
Знай
ди суму
всіх трицифрових чисел, сума
цифр у записах яких дорівнює 3�
Дорослий пройшов на лижах 900
м за
хв, а
— 400
м за
хв� На
скільки більше метрів
проходив за 1 хв дорослий, ніж хлопчик?
50 · 3
– 60

3 ·
– 80

400 :
2 + 600 : 2


7 ·
40 + 20

800 :
2 + 400

(400 +
600) : 2
(Усно�)
Збільши102030300200у 3 рази�
Зменши2060100400600у 2
Розглянь різні способи ділення числа на добуток�
12 : (3 · 2)
12 : 6
2 (см)
12 : (3 · 2)
(12 : 2) : 3
6 : 3
2 (см)
12 : (3 · 2)
(12 : 3) : 2
4 : 2
2 (см)
За записами поясни, як поділили число на до-
24 : (3 · 2)
24 : 6
4
24 :
(3 · 2)
(24 : 3) : 2
8 : 2
Поділити число на добуток можна послідовно:
спочатку поділити число на один з множників, а потім
результат поділити на інший множник�
Виконай обчислення двома способами�
18 : (2 · 3)

80 :
(4 · 2)

900 :
(3 · 3)
Обчисли способом послідовного ділення�
36 : (9 · 2)72 : (3 · 8)60 : (10 · 2)400 : (10 · 5)
Виконай ділення, розклавши дільник на множ-
48 : 1672 : 3680 : 4064 : 16
Зразок� 54 : 18
54 : (6 · 3)
3�
На 3 дні шести вівцям дають 36
кг сіна�
ки сіна дають одній вівці на день?
Розв’язання:
1) 36 : 6
6 (кг)
2) 6 : 3
2 (кг)
Відповідь: 2 кг�
Поясни, про що дізнаємося кожною
Розв’яжи задачу іншим способом за схемою�
Перше число 800, друге
— в
рази менше
перше, а третє
— у
рази менше
за друге� Знай
третє число�
Число 42 поділи послідовно на 7 і 2� На яке
число поділили 42?
360 : (10 · 6)

72 :
(9 · 2)

60 :
(3 · 10)


640 :
(8 · 10)

240 :
(3 · 4)

80 :
(4 · 5)
Перше число 60, друге
— у
3 рази менше за
перше, а третє
— у
4 рази менше за друге� Знай
третє число�
Поясни, як знайшли частку 80 : 20 способом
послідовного ділення та способом випробовування�
Спосіб послідовного ділення:
80 : 20
80 : (10 · 2)
(80 :
10) : 2
Спосіб випробовування:
20 · 2
40 (число 2 не підходить);
20 · 3
60 (число 3 не підходить);
20 · 4
80 (число 4 підходить)�
Отже, 80 : 20
4�
Знай
ди частки
способом послідовного ділення�
600 : 30

800 :

1000 :
Знай
ди частки
зручним способом�
60 : 30

100 :

60 :

800 :
90 : 30

80 :

100 :

800 :
900 яєць розклали в лотки, по 30 у кожний�
Скільки потрібно було лотків?
Для приготування розсолу для соління помідо-
рів взяли 60
кг води,
а солі
— у
разів менше�
скільки кілограмів менше взяли солі, ніж води?
На будівництві працювало
жінок, а чолові-
— у
разів більше� На скільки більше працювало
чоловіків, ніж жінок?
Розв’язання:
·
·
ідповідь: чоловіків на
·
Поясни, про що дізналися кож-
ною дією�
Розглянь малюнок� Знай
ди і
запиши 16 три-
кутників і 7
Склади та обчисли вирази за таб
Ділене728 + 114 + 2848
– 48
0 · 128 + 4
Дільник8 + 116 · 1621
У
квітковий магазин
завезли 100 гладіолусів�
П’яту частину квітів становили білі гладіолуси, а реш
— червоні�
Скільки червоних гладіолусів завезли в
Дівчинка складала букети� Для кожного буке-
та вона брала 3 білі й 2 червоні квітки� Скільки всього
квіток у 7 букетах? (Розглянь розв’язання задачі різ-
ними способами� Поясни, про що дізналися кожною


(3 + 2) · 7
35 (к�)

3 ·
7 + 2 · 7
35 (к�)
: 35 квіток�

: 35
1) Поясни, як помножили суму на число�
(4 + 3) · 9
7 · 9
63
2) Розглянь інший спосіб множення суми на число�
(4 + 3) · 9
4 · 9 + 3 · 9
36 + 27
63
Щоб помножити суму на число, можна помножити на
це число кожний доданок і знайдені добутки додати�
Застосуй правило в обчисленнях�
(20 + 8) · 3

(300 +
60) · 2

(100 +
30 + 4) · 3
На кожну тарілку мама поклала 5 вареників з
картоплею і 3
вареники з
м’ясом� Скільки всього ва-
реників вона поклала на 4
тарілки? (Розв’яжи
двома способами�)
72 :

600 :
20 : 6

72 :
8 : 3

– 80
: 4


8 ·

500 :
5 : 10

72 :
(8 · 3)

300 +
30 · 3
Щоб приготувати розчин для укладання цег
ли, взяли
кг піску,
а цементу
— на
кг менше�
разів узяли
менше цементу, ніж піску?
Щоб приготувати тісто, взяли
кг борошна,
— в
разів менше�
Скільки вийшло кілограмів
Зміни запитання, щоб у розв’язанні задачі дру-
гою була дія віднімання�
Господарка хотіла купити кавун масою 3 кг,
а купила
— масою
5 кг, тому заплатила на 6
грн біль-
Скільки коштував куплений кавун?
Запиши вирази та обчисли їх�
1) Дільник 8, а ділене є добутком чисел 4 і 6�
2) Зменшуване 42, а від’ємник є часткою чисел 14 і 7�
3) Суму чисел 8 і 9 збільшити в 9 разів�
Продали 6 дитячих шарфів по 30
грн і
3 ша-
почки по 30
грн� Скільки
одержали грошей за ці речі?
(Розв’яжи задачу двома способами�)
1) Знай
ди добутки
двома способами�
(3 + 7) · 4

(5 +
2) · 3

(6 +
4) · 9
2) Знай
ди добутки
зручним способом�
(20 + 7) · 3

(4 +
6) · 8

(300 +
6) · 2
1) Поясни, як знайшли добуток 24 · 3�

0 · 3
60

· 3
12

0 + 12
72
32 ·

42 ·

17 ·

25 ·

2 · 5

3 · 4

9 · 3

3 · 3
До школи-інтернату привезли 3 мішки цибулі,
по 36
кг у
кожному, і 2 мішки часнику, по 35
кг у
Скільки всього кілограмів овочів привезли?
24 · 3
майстерні в
двох сувоях по 21
м тканини
і в од
ному сувої 15
м� Чи
вистачить цієї тканини, щоб пошити
11 занавісок, якщо на кожну з них витрачають по 5 м?
811�
За 5 однакових блокнотів заплатили
гривень�
Скільки коштує один блокнот? Скільки треба заплати-
ти за
таких блокнотів?
Якщо кожний хлопчик візьме по 3 олівці, то
один олівець залишиться� А якщо візьмуть по 4 олів-
ці, то не вистачить одного олівця� Скільки всього олів-
ців і скільки хлопчиків?
Столяр робить за день 12 рам, а його поміч-
— 7�
Скільки рам вони зробили разом за 5 днів?
28
· 3

+ 19

2 · 5

· 9

1 : 9


72

7 · 3

0 : 20
На змаганнях у першому запливі брало участь
4 човни по 8
спортсменів, а
в другому
— 3
човни, та-
кож по 8
спортсменів� Скільки
всього спортсменів бра-
ло участь у двох запливах? (Розглянь розв’язання за-
дачі різними способами)�
8 · (4 + 3)
56 (с�)
8 · 4 + 8 · 3
56 (с�)
ь: 56 спортсменів�
Поясни, як помножили число на суму�
5 · (3 + 6)
5 · 9
45
Розглянь інший спосіб множення числа на суму�
5 · (3 + 6)
5 · 3 + 5 · 6
15 + 30
45
Щоб помножити число на суму, можна помножити
число на кожний доданок і знайдені добутки додати�
• (


— ця
рівність виражає
закон множення стосовно додавання�
Застосуй правило для обчислення виразів�
7 · (20 + 5)

3 ·
(300 + 20)

4 ·
(200 + 4)
Обчисли зручним способом�
14 · (3 + 7)

8 ·
(20 + 8)

6 ·
(30 + 5)
За рівнянням
+ 200
500 склади і розв’яжи
Узимку корові на день дають 6
кг буряків�
потрібно буряків трьом коровам на 5 днів?
Побудуй пряму і відклади на ній відрізок, до-
вжина якого дорівнює сумі довжин відрізків
і
2 · 300 > 500

13 ·
40

25 · 2

00 : 40
20
33 ·
90

27 · 3
Швачка шиє за день 12 сорочок, а її учени-
— на
5 сорочок менше� Скільки сорочок вони по-
шиють разом за 5 днів, якщо працюватимуть з такою
самою продуктивністю?
При множенні одноцифрового числа на дво-
цифрове застосовують переставну властивість дії мно-
3 · 28
28 · 3
84�
Застосовуючи переставну властивість, знайди добут-
2 · 23

3 ·

4 ·

5 ·
(Усно�) За 1 с хлопчик пробігає відстань у 6
Скільки метрів
він пробіжить за 15 с?
Узимку вівці на день дають 2
кг силосу�
ки потрібно силосу шести вівцям на тиждень?
Для ремонту двох під’їздів витратили 17 банок
фарби, по 4
кг у
кожній� На перший під’їзд витратили
6 банок фарби� Скільки кілограмів фарби пішло для
ремонту другого під’їзду? (Розв’яжи задачу двома спо-
Знай
ди значення
виразів, якщо
24�
3 ·
60

) : 4

Учень побудував пряму і послі-
довно відклав на ній відрізки, які є сто-
ронами прямокутника
� Виміряй
довжину утвореного відрізка�
Побудуй пряму й послідовно
відклади на ній відрізки, які є сто-
ронами прямокутника
� Знай
ди периметр
Запиши рівність для обчислення периметра пря
мо

кутника з
і шириною
івась почав читати книжку, коли Маринка
вже прочитала 18
сторінок тієї
самої книжки� Чи на-
здожене івась Маринку за 5
днів, якщо
читатиме що-
дня по 11 сторінок, а Маринка
— по
Склади задачу за коротким записом і розв’яжи її�
10 мішків
— 500
12 мішків
— ?
2 ·
25 + 3

2 ·
13 · 3

– 10)
: 20

7 ·
13 + 9
3 · 33
– 1

3 ·
18 : 9

– 10
: 2

13 ·
– 9
1) Розглянь записи і прочитай пояснення�
3 · 24
3 · 20
60
3 · 4
12
60 + 12
72
При множенні одноцифрового числа на двоцифрове
можна спочатку двоцифрове число розкласти на роз
рядні доданки, а потім одноцифрове число помножити
окремо на доданки і результати додати�
2) Знай
ди добутки,
розклавши другий множник на
розрядні доданки: 2 · 48, 3 · 32, 4 · 14�
(Усно�) 4 ·
791113151719212325
(Усно�) Склади і розв’яжи задачу�
Погодинний заробітокЧасРазом
16 грн
14 грн
5 год
6 год
Склади істинні рівності з виразів та їх значень�
4 · 16

– 11
· 5

9 ·
– 20
: 20

2 ·
– 16

63 :
7 + 0
Один оператор за 8 год набирає на комп’ютері
32 сторінки тексту� інший оператор за той самий час
набирає 40 сторінок� Який оператор набере за 1 год
більше сторінок і на скільки більше?
15
г крейди
згодували п’яти куркам за день�
Скільки потрібно крейди, щоб задовольнити денну по-
требу в ній 27 курей?
У
трьох братів
22 олівці� У

у 2
рази більше,
ніж у молодшого, а в середнього
на 2
олівці більше,
ніж у молодшого� Скільки олівців
у кожного брата?
78064
9794
2 · 35 : 10

43 ·
– 18

(13 +
17) · 3
· 24 : 9

5 · 5

16

3 + 17 · 3


(24 +
18) : 6

(35 +
10) : 5

(98 –
50) : 8
Маса шланга завдовжки 1
м становить
кг�
маса двох таких шлангів завдовжки 13
м кожний?
Склади вирази та постав їх значення в порядку
зменшення і прочитаєш назву одного з найкрасивіших
птахів України�
· 35
+ 24
: 100
100200300400500600
БуквиКГИИМЩ
(Усно�)
3 ·7911151923272932
1) Розв’яжи задачу двома способами�
До магазину завезли по 8 ящиків хурми і бананів�
Маса ящика хурми
— 9
кг, а бананів
— 15
кг� На
ки кілограмів більше привезли бананів, ніж хурми?
2) Поясни складання рівності�
– 9)
· 8
15 · 8
– 9
· 8
Щоб помножити різницю на число, можна помножити
на це число зменшуване і від’ємник окремо
і від першого добутку відняти другий�
ця рівність виражає
закон множення стосовно віднімання�
3) Перевір, чи істинна рівність (
·
, якщо
10,
6,
5�
Доповни умову задачі: «Майстер за кожну
з п’яти змін виготовляв 24 деталі, а його учень
15 деталей�»
різними запитаннями так, щоб задачі
розв’язувалися за схемами:
1) (
+
) ·
2) (
Порівняй вирази,
не виконуючи дій�
– 37)
· 23
45 · 23 + 37 · 23
5 · (24 + 47)
5 · 24
– 5
· 47
6 · (64
– 25)
6 · 64
– 25
· (73
– 68)
18 · 73
– 18
· 68
Знай
ди ознаку
спільних елементів множин
і
У
двох будинках по чотири під’їзди� У
будинку в кожному під’їзді 27 квартир, а в друго-
— 36
квартир� На скільки квартир більше у друго-
му будинку, ніж у першому? Розв’яжи задачу двома
43 · 3
– 28

(18 +
17) · 4

3 ·
24 : 8

– 28)
· 3

18 +
17 · 4

45 ·
2 : 10

(25 +
10) : 5


35 +
10 : 5

4 ·
16 : 1
Розглянь записи та поясни спосіб обчислення�
70 · 8
560
дес� ·
56
420 :
70
дес� :
7
30 ·


640 :

120 :
6 · 5

– 180
: 3
90 · 3


350 :

400 :
5 : 10

540 +
60 · 6
Посіяли 60
кг проса,
— у
3 рази мен-
ше, ніж проса, а кукурудзи
— у
рази більше,
ячменю і проса разом� Скільки посіяли кукурудзи?
Запиши всі значення букви
, при яких нерів-
ності правильні:
– 20
< 7;


2) 15
> 10;


· 3
< 20�
Спиши, вставляючи пропущені числа�
м 6
дм

мм
см
дм 4
см

40
см
За 1 с звук поширюється в повітрі на відстань
м� На
яку відстань пошириться звук за 3 с?
Маса олії, що міститься в кедрових горіхах,
становить четверту частину маси горіхів� Скільки олії
можна одержати зі 120
кг цих
У
парку 50
каштанів, кленів
— у
4 рази біль
ше, ніж каштанів, а тополь
— у
3 рази більше, ніж кле
нів� Скільки разом каштанів, кленів і тополь у парку?
80 · 6
– 250

40 ·
7 + 320

360 :
4 · 9


480 :
6 + 250

280 :
4 + 48

80 :
6 : 5
15
· 3

2 : 9

· 4

: 8

0 : 10


6 ·

45 :

1 +

360 :

36 ·
Ділене2880
66010090
Дільник4401220
5533030
(Усно�)
23 ·

дес� ·

540 :

2 · 4

де
с� · 4

30 : 7
Поясни спосіб обчислення: 320 · 3
(300 + 20)
3
300 · 3 +
20 ·
900 + 60
960�
Обчисли з коментуванням�
180 · 3

240 ·

150 ·

210 ·
Добова порція кухонної солі для однієї корови
становить 65
г� Скільки
грамів солі потрібно двом ко-
ровам на тиждень?
Склади задачу, подібну до поперед
ньої, знаю-
що добова порція солі для коня становить 32 г�
Периметр трикутника
50
см� Довжина
до
рівнює 30
см� Сторона
дорів
нює стороні
� Знай
ди дов
жину
� (На малюнку трикут
зменшено�)
Склади обернену задачу�
Ури дівчинки знайшли 90 горіхів� Вони поді-
лили горіхи так: найстарша взяла на 10 горіхів мен-
ше, а наймолодша
— на
10 горіхів більше, ніж серед-
ня� Скільки горіхів узяла кожна дівчинка?
480 · 2

60 ·
– 70
· 6

800 :

м :


330 ·

– 22
· 4

80 :

4 м
– 5
Один насос накачує 640 відер води за 8
хв, а
— 420
відер за
хв� Скільки
відер води нака-
чають обидва насоси за 1
80012048
60080240
6006030
20080120
· 4
+
) : 4
Для пошиття 5 кашкетів потрібно 15
дм сукна�
таких кашкетів можна пошити з 12
м сукна?
Купили 6
кг яблук
по 7
грн і
кг картоплі
грн� Про
що можна дізнатися, обчисливши вирази?
7 · 6

– 6

7 ·
6 + 2 · 10
2 · 10

– 2

7 ·
– 2
· 10
230 ·
– 300

– 40
· 4

м :


110 ·
5 + 320

– 210
: 7

2 м
– 5


240 ·
2 : 6

170 ·
– 200

м :
1 дм
Склади задачу за виразом 230 · 4
– 300
(Усно�) Довжина нитки на одній котушці
м� Яка
довжина ниток на трьох таких котушках?
З
паперу в
клітинку виріж прямокутник ши-
риною 2
см, щоб
його периметр дорівнював 20 см�
За період свого росту одна рослина кукурудзи
випаровує 200
л води�
Скільки відер води випарову-
ють 5 таких рослин? (Відро вміщує 10
л води�)
1 кг
– 200 г

2 хв
– 20

2 м
– 2
дм 2

кг
: 2

год

2 хв

м

2 см
Ділення суми на число�
Ділення виду 39 : 3, 72 : 6
18 синіх і 12 жовтих слив батько поділив по-
рівну між трьома синами� Скільки слив одержав кож-
ний син? (Розв’яжи задачу двома способами за пода-
ними планами�)
1) Скільки всього було слив?
2) Скільки слив одержав кожний син?
1) Скільки синіх слив одержав кожний син?
2) Скільки жовтих слив одержав кожний син?
3) Скільки всього слив одержав кожний син?
Поділи суму на число відповідно до порядку
виконання дій у виразах із дужками�
(16 + 8) : 3(18 + 30) : 8(18 + 12) : 3
1) Розглянь, як можна поді-
лити суму на число іншим способом�
(18 + 12) : 3
18 : 3 + 12 : 3
6 + 4
10
Щоб поділити суму на число, можна поділити на це
число кожний доданок і знайдені частки додати�
2) Обчисли двома способами: (24 + 12) : 4�
3) Обчисли зручним способом: (36 + 54) : 6�
20 вантажних і 12 легкових автомобілів роз-
містили на залізничних платформах по 4 автомобілі
на кожну� Скільки було платформ? (Розв’яжи задачу
двома способами�)
(24 +
16) : 8

170 ·
– 200

90 +
6 · 13


24 +
16 : 8

360 :
4 + 90

– 5
· 16
� Побудуй пряму і познач на ній точку
� Від
відклади на прямій у протилежних напрям-
ках відрізки
45
мм і
мм� Виміряй та об-
довжину відрізка
9 однакових мішків уміщують 450
кг цукру,
7 мішків борошна
— 280
кг� На
скільки кілограмів
маса мішка цукру більша за масу мішка борошна?
(6 + 15) : 3

(6 +
27) : 3

(8 +
16) : 8
Розглянь записи і поясни спосіб ділення�
39 : 3
(30 + 9) : 3

30 : 3 + 9 : 3
10 + 3
13
(Усно�) Знай
ди частки:
84 : 2, 69 : 3, 46 : 2�
Посіяли 4
кг гречки,
а зібрали 84
кг� У
разів більше
зібрали гречки, ніж посіяли?
· 3
96

4 :


Обчисли, якщо: 1)
48, 2)
480�


2

4

: 6
Один кондитер прикрашає 24 торти за 3 год, а
другий таку саму кількість тортів прикрашає за 2
(Постав запитання
і розв’яжи задачу�)
У
пекарні було
кг борошна�
Кілька днів
його витрачали по 20
кг за
день� Залишилося 10
Скільки днів
витрачали по 20
кг борошна?
Як за допомогою шалькових терезів без гир
зважити 14
кг цукру,
якщо в торбинці його 16
36 : 3

24 ·

32 ·
2 : 8

84 :
4 · 3

8 : 2

· 18

: 7 + 8

5 : 5 · 6
Дуб вбирає 8 відер води щодня, осика
відра за
тиждень� Скільки відер води вбирають дуб
і осика разом за 5 днів?
Обчисли з коментуванням: 64 : 2, 48 : 4, 99 : 3�
Розглянь записи та поясни спосіб ділення�
72 : 3
50 : 2
(60 + 12) : 3
60 : 3 + 12 : 3
20 + 4
24
(40 + 10) : 2

20 + 5
25
(Усно�) Закінчи обчислення�
60 : 5
(50 + 10) : 5
���
81 : 3
(60 + 21) : 3
���
Розклади ділене на зручні доданки і виконай
ділення: 68 : 4, 96 : 2, 51 : 3, 95 : 5�
Добова порція кухонної солі для коня 32 г, для
— у
рази більша,
а для вівці
— у
менша, ніж
для коня і корови разом� Яка добова пор
ція солі
для вівці?
Яка добова норма солі для коня, корови і вівці
За виразом (9 + 15) : 3 склади і розв’яжи зада-
чу про розподіл комп’ютерів по школах�
Запиши вираз, значення якого у 5
разів мен-
ніж значення виразу
Я + b
за будь-яких значень
56 :

– 50
: 5

80 :
2 : 2

– 150
· 3


42 :

– 80
: 4

90 :
3 : 5

360 +
40 : 4
За даними малюнків склади та розв’яжи за-
В одному бідоні 24
кг олії,
а в другому
— на
кг менше�
Усю олію розлили в банки по 3
кг� Скіль-
вийшло банок?
98 : 2
51 :
64 :
4 + 15
120 :
4 · 8
24 :
48 :
32 :
– 16
360 ·
2 : 8
Розклади по-різному числа на зручні доданки і
виконай ділення�
Зразок�
84 :
(60 + 24) : 6
10 + 4
14
84 :
(48 + 36) : 6
8 + 6
14
72 : 4

60 :

96 :

48 :
У
магазин привезли
три сувої шовку, по 18
м у
і два
однакових сувої
сатину� Разом шовку і
сатину привезли 104
м� Скільки
метрів сатину в одно-
му сувої?
План розв’язування:
1) Скільки привезли метрів шовку?
2) Скільки привезли метрів сатину?
3) Скільки метрів сатину в одному сувої?
Для кафе на 930
грн купили
п’ять ваз для кві-
тів, по 90
грн кожна,
і шість
однакових скатертин�
коштує скатертина?
5 в�
– по 90
6 с�
– по
911�
Мікар прописав пацієнту вітаміни
— по
2 пі-
гулки двічі на день� У
коробці 60
пігулок� На скільки
днів їх вистачить?
1) Знай
ди третю
частину чисел: 18, 27, 42, 60�
2) Скільки хвилин становить одна шоста години?
одна четверта? одна третя? половина години?
Побудуй коло радіусом 3
см 7
мм� Центр
має лежати в точці перетину ліній зошита� Круг, який
утворився, поділи на 4 рівні частини та одну таку час-
тину зафарбуй�
– 60 : 4

(18 +
27) : 3

420 ·
– 600


– 60
: 5

(16 +
36) : 4

300 :
3 : 5
Одна сторона трикутника 38
мм, друга
мм, а
— у
рази менша
від першої� Знай
периметр трикутника�
Перевірка ділення і множення�
Ділення виду 64 : 16, 125 : 25
ДіленеДільник
8 · 3
24
300 · 2
600
Що дістанемо, якщо частку помножимо на дільник?
Ділене дорівнює добутку частки і дільника� Якщо
після множення частки на дільник не дістали ділено
го, то в обчисленнях допущено помилку�
Перевір результат ділення дією множення�
84 : 6
14

80 :
16

54 :
18
Виконай ділення і перевір результат множенням�
100 : 5

76 :

560 :

720 :
У
баку трактора
було 60
л пального�
За 1 год
роботи трактор витрачає 6
л пального�
Скільки годин
працював трактор, якщо в баку залишилося 24 л?
(Розв’яжи задачу окремими діями�)
Привезли 2 ц цукру і розфасували його в 12
по 10
кг і
кілька пакетів по 8
кг� Скільки
Запиши значення букв
Ділене7660
9680
аb
266
Частка444812
ди різницю
найбільшого і найменшого
трицифрових чисел, записаних цифрами 8, 4 і 0�
На ділянці посадили 80
кг картоплі,
посіяли в 5
разів менше,
ніж картоплі, а кукурудзи
у 8
разів менше, ніж картоплі й пшениці разом� Скіль-
ки кукурудзи посіяли на ділянці?
Обчисли і перевір результат множенням�
72 : 2

52 :

640 :

150 :
Що дістанемо, коли добуток поділимо на множ-
МножникМножникДобуток
56 : 7
8
(або 56 : 8
7)
48 : 3
16
(або 48 : 16
3)
Дію множення можна перевірити дією ділення: якщо
добуток поділимо на один з множників і дістанемо
інший множник, то обчислення виконано правильно�
Як дізнатися, що рівність істинна? Перевір ре-
зультат множення дією ділення�
18 · 5
90

23 ·
92

15 ·
45
Виконай множення і перевір результат діленням�
23 · 3

5 ·

200 ·

90 ·
За виразом (100
– 73)
: 9 склади задачу� Допов
ни короткий
запис і розв’яжи її�
— ���
— ���
розлили в ���
Купили 90
кг помідорів�
Їх розклали в шість
ящиків по 9
кг і
в три
однакових більших
Скільки кілограмів помідорів у більшому ящику?
Склади обернену задачу�
: 3
240

270

· 10
10
Учні виїхали на екскурсію трьома автобусами�
перший автобус
сіло 28 учнів, у другий
— 29,
а в
— 33�
Чи можна було розмістити учнів порів-
З
кг залізної руди добули 7
кг заліза�
ки кілограмів заліза можна добути з 54
кг такої
3 · 19

96 :

2 ·
– 19

9 ·
2 + 7


29 ·

72 :

(54 +
36) : 6

63 :
7 + 2
(Усно�) 1) Скільки всього десятків у числі: 240;
60; 600?
2) 15
дес� :

дес� :

дес� :
Розглянь запис і поясни спосіб обчислення�
360 : 3
дес� :
12
960 : 3

280 :

840 :

60 ·
4 : 8
Фермер купив п’ятьох поросят масою 20
кожне і
трьох однакових баранів� Загальна маса цих
тварин 380
кг� Яка
маса одного барана?
Учень токаря обробляє за годину 8 деталей� За
5 год він обробляє стільки деталей, скільки майстер за
год� Скільки
деталей за годину обробляє майстер?
Склади обернену задачу�
Міхтарик з батарейкою коштують 10
◊лопчик на
всі свої гроші може купити ліхтарик або
чотири батарейки� Скільки грошей у хлопчика?
10 грн
Чотири альбоми коштують стільки, скільки
дванадцять блокнотів� Скільки коштує альбом, якщо
блокнот коштує 2
: 18
3

720 :

40
За дві подушки заплатили 100
грн� Скільки
заплатити за три
ковдри, якщо
кожна з них у
рази дорожча
від подушки?
Розглянь, як знаходили частку 64 : 16 спо-
собом випробовування: 16 · 2
32 (2 не підходить);
16 · 3
48 (3 не підходить); 16 · 4
64; отже,
: 16
4�
Знай
ди частки
способом випробовування�
26 : 13

42 :

72 :
З
л молока
виходить 1
кг масла�
масла вийде з 75
л молока?
Якщо моток дроту розрізати на п’ять шматків
по 12 м, то залишиться ще 6
м дроту�
Скільки вийде
шматків дроту, якщо цей моток розрізати на шматки
завдовжки 11
м кожний?
Поясни розв’язання задачі�
1) 12 · 5
60 (м)
2) 60 + 6
66 (м)
3) 66 : 11
6 (ш�)
: 6 шматків дроту�
Якщо груші розкласти у вісім ящиків по 11
то залишиться
ще 3
кг груш�
Скільки потрібно ящи-
ків, щоб у кожний покласти по 13
кг груш?
цю задачу з поперед
Виміряй довжини сторін і знайди периметр
Більша шестірн
має 36
зубців� Вона приводить у рух мен
шу, яка має 18 зубців� Скільки
обертів зробить менша шестірня,
коли більша зробить два оберти?
49 : 7

55 :

2 ·

4 ·
– 24
: 2

: 17

72 :

4 ·

32 +
17 · 9
Для виготовлення 3
кг масла
витратили 75
молока� Скільки
кілограмів масла можна одержати
л молока?
(Усно�) З виразів на множення та їх результа-
тів склади рівності з діленням на двоцифрове число�
24 · 3
72

34 ·
68

17 ·
85
Склади числові вирази за таб
лицею та
аb
:
+

:
4816248 :
2 + 16
90153
· 16
80

54 :
3

: 15
Дві кравчині мають пошити по 96 сорочок�
Одна з них шиє за день 12 сорочок, а друга
— 16�
кравчиня виконає роботу раніше і на скільки днів?
Уокар виготовив 100 деталей� Перші 3 год він
робив по 12
деталей за
годину, а потім почав виготов-
ляти по 16 деталей за годину� Скільки годин токар ви-
готовляв по 16 деталей?
За рік будівельники повинні збудувати 72 ви-
ставкових павільйони� Перші три
квартали вони
дували по 18
павільйонів� У
жовтні й
— по
павільйонів, а
в грудні
— 8�
Чи виконали будівель-
ники річне зобов’язання?
45 : 5

70 :

2 ·

28 :
4 + 3 · 7


32 :

42 :

54 :

540 :
3 + 180
Маса шести коробок з печивом 48
кг� Яка
коробок із
цукерками, якщо коробка із цукер-
ками на 3
кг важча
від коробки з печивом?
Порівняй, як змінюється добуток при зміні од-
ного з множників у кілька разів�
3333
36912
2468
2222
Я я b
Я я b
Якщо один з множників
у
кілька разів,
то і добуток
у
стільки ж разів�
12 · 3
36
12 · 18
12 · (3 · 6)
36 · 6
216
3 · 17

3 · 4

5 · 6

6 · 3
15 · 17

130 ·

25 ·

260 ·
1) У
виразі 24
· 6 один з множників збільш у
рази, а
другий зменш у 2
рази і
порівняй добутки�
24 · 6
20 · 6 + 4 · 6
144
48 · 3
40 · 3 + 8 · 3
144
2) Порівняй множники і добутки у стовпчиках і
зроби висновок�
24 · 6

20 ·

9 ·
72 · 2

40 ·

27 ·
Якщо один множник
у
кілька разів,
а другий
у
стільки ж разів, то значення
добутку не зміниться�
Обчисли за зразком і зроби висновок про спосіб
множення на 5�
18 · 5
(18 : 2) · (5 · 2)
9 · 10
90
14 · 5


24 ·


46 ·


28 ·
Квітникарка склала 8 букетів по 5 троянд і
букетів по
гвоздик� Скільки
всього квітів викорис-
тала квітникарка?
Склади і розв’яжи обернену задачу�
В авіаційному училищі 320 курсантів� 80 кур-
сантів літають з інструктором, у 2
рази менше
— самостійно,
а решта ще вчаться на тренажерах�
Скільки курсантів вчаться на тренажерах?
Заміни слово «
» словом «
»� Чи змі-
ниться план розв’язування задачі?
12 третьокласників брали участь у змаганнях з
бігу, 10
– зі
стрибків, а 5
— з
бігу і стрибків� Скіль
ки всього третьокласників брали участь у змаганнях?
46 · 5

94 +

4 ·
– 38
: 2

36 ·


32 ·

78 +

5 ·
26 + 48 · 5

72 ·
У
парку 240
кущів бузку� На кінець квіт-
ня розквітло 60
кущів білого
бузку, а рожевого
— у
рази більше�
Скільки кущів бузку ще не розквітло?
360 : 10

800 :

900 :

480 :
Порівняй, як змінюється частка внаслідок
збільшення (зменшення) діленого в кілька разів�
81624
1893
222
333
Якщо ділене
у
разів при
му дільнику, то частка
у
стільки ж разів�
Порівняй вирази у кожному стовпчику� Знай
ди значення
виразів нижнього рядка, використовуючи
значення відповідних виразів верхнього�
36 : 3

2 : 8

6 : 16

5 : 25
360 : 3

720 :

960 :

750 :
З
однієї грядки
зібрали 15
кг цибулі,
а з дру-
кг� Скільки
сіток із цибулею?
Розв’яжи задачу за схемою:
:
+ (
:
) ·
Бабуся повісила на горищі сушити 15 пучків
трави звіробою, м’яти
— на
5 пучків менше, а кропи-
— стільки,
скільки звіробою і м’яти разом� Скіль-
ки пучків кропиви заготовила бабуся?
Скільки буде десятків, якщо 2 десятки помно-
жити на 4
Діти зібрали і здали в аптеку 4
кг квітів
й-мачухи, 8
кг березових
бруньок, а молодих пагін-
ців сосни
— у
разів більше,
квітів мати-й-мачуха та березових
бруньок разом� Скільки кілограмів
пагінців сосни зібрали діти?
Розташуй букви в порядку
збільшення розв’язків відповідних
рівнянь� Що ти знаєш про цю рос-
: 5
42

– 50
420

10 :
3
150

385

: 30
12
12 :
3

0 :
3

20 :
Порівняй дільники й частки та зроби висновок�
484848
246
Якщо дільник
в
разів при
му діленому, то частка
у
стільки ж разів�
140 : 10

360 :

800 :

700 :

40 : 5

60 : 30

00 : 20

00 : 35
180
л яблучного
соку і 240
л томатного
треба розлити у трилітрові банки� Скільки потрібно
На скільки більше буде банок томатного соку,
ніж яблучного?
По периметру прямокутної кімнати, довжина
якої 8 м, а ширина
4 м,
прибили пластиковий плін-
тус� Скільки метрів плінтуса витратили?
Запиши розв’язання різними виразами�
Запиши число 100 за допомогою п’яти однако-
вих цифр і арифметичних дій� Знай
ди не
менше трьох
360 : 10

280 :

630 :

540 :


360 :

280 :

630 :

540 :
У
Галинки було
60 намистин червоного кольо-
ру, а білого
— у
рази менше�
Вона зробила з усіх
намистин три однакових разки намиста� Скільки на-
мистин у кожному разку?
Прочитай вирази за останньою дією�
– (240
– 36)

350 :
(63 : 9)

250 :
10 · 5
Розв’яжи рівняння за зразком�
: (32
– 24)
16

– 6
· 9
35
: 8
16

+ (37
– 9)
67
16 · 8


29 +
34
128
54 : 9) ·
30
128 : (32 – 24)
128 : 8
16

(82 +
14) :
16
У
баку авто
було 16
л бензину�
Водій залив
туди ще 36 л� На поїздку в село вистачило цього бен-
зину, при цьому на кожні 10 км шляху витрачалося
л бензину�
Яку відстань проїхало авто? Розв’яжи за-
дачу двома способами�
У саду розквітло
дерев: 60 слив, груш у 2
рази
а решта
— яблуні�
Скільки розквітло яблунь?
На змаганнях леопард стрибнув у довжину на
7 м, що на 1
м далі,
ніж собака� Антилопа стрибнула
на 4
м далі
за собаку і на 7
м далі
за жабу� На скіль-
ки метрів стрибнула кожна тварина? Що не так на
7 м
Побудуй діаграму (відрізки), взявши за 1
м клітин-
: (27
– 19)
5

2 : 6 ·
63

+ 15) :
9

(68 –
12) :
одного дерева
зірвали 16
кг персиків,
а з
— 12
кг� Усі
персики розклали у ящики по
кг� Скільки
використали ящиків?
Чи можна цю задачу розв’язати двома способами?
540 : 3 + 180

64 ·
5 + 48

600 :
5 · 4
Розв’яжи рівняння за зразком�
54 :
23

14

: 12
45
– 37
9

– 56
34 : 2
54 : 9

+ 24
43 · 2
6

84 : 3
54 : 6
9

10 :
15 · 6
– 14
9
Перше число
, друге
— у
3 рази більше� Знай
ди різницю
цих чисел�
Пасічник із чотирьох вуликів викачав 24
липового меду,
а згодом гречаного
— у
рази більше�
мед він розлив у трилітрові банки� Скільки банок
використав пасічник?
На скільки банок з гречаним медом більше, ніж
із липовим?
Сума двох чисел 27� Якщо перший доданок
збільшити на 16, а другий зменшити на 8, то чому до-
рівнюватиме сума?
: 15
34
– 28

– 54
9 · 6

96 : 6
: (15
– 6)
23

– 54
: 9
6

45 +
18 · 5
першої грядки
кг полуниць,
а з
– 15
кг полуниць�
Усі ягоди розклали в коши-
ки по 5
кг� Скільки
використали кошиків? Обчисли,
20�
· 5
38 + 52

+ 29
35 · 4

8 :
34

28

40 : 3 +
260

6 : 8 ·
36

– 200 · 3
120
Довжина прямокутника
дм, ширина
Запиши різні
рівності для обчислення периметру� Об-
числи при
18,
7�
Петрик хоче зробити рамку для фотографії
прямокутної форми� Якої довжини планка йому по-
трібна, якщо довжина рамки 3
дм, а
— на
дм менша?
У
50 пакетах
кг гороху�
Скільки цукру
в 30
пакетах, якщо
пакет із цукром важить на 2
більше, ніж
із горохом?
З
ряду чисел
20, 24, 28, 36 вибери ті значен-
, при яких нерівність
: 4 < 7 є істинною�
Добуток двох чисел дорівнює
� Якщо один
з множників збільшити у 6 разів, а другий зменшити
у 3 рази, то чому дорівнюватиме добуток одержаних
: 8
37
– 21

72 : 8

39 :
60 : 20
На подвір’ї дітям поставили прямокутну пі-
сочницю довжиною 3
м і
шириною 2
м� Яка
її бордюру?
Яку частину круга не зафарбовано? Як запи-
сати цифрами третю частину; четверту частину; п’яту
Накресли такі самі смужки в зошиті й запи-
ши, яку частину кожної з них зафарбовано�
У
саду росло
60 дерев�
дерев
— яблуні,
– груші� Скільки в саду разом росло яблунь і груш?
розв’язування:
1) Скільки в саду яблунь?
2) Скільки в саду груш?
3) Скільки в саду разом яблунь і груш?
Виміряй довжину смужки та знайди
її�
1011�
Склади і розв’яжи задачу за коротким записом�
Розклали по 5 кг
85 :

54 :

14 +

90 :

3 · 18

· 35

· 18

0 : 5
Кам’яне вугілля через деякий час після його
видобування вбирає в себе воду, маса якої становить
восьму частину маси вугілля� Маса щойно видобутого
вугілля, взятого для проби, дорівнює 40
кг� Якою
маса цього вугілля через деякий час?
За 4 год робітники лісництва посадили 72 де-
рева� Скільки годин їм треба працювати, щоб посадити
60 дерев, якщо за 1
год вони
саджатимуть на 2 дерева
З виразів та їх значень склади рівності�
99 : 33

98 :

480 :
78 : 39

64 :

540 :
Пакетів — ?
2, 3, 4, 7
160, 270
1) Запиши, котру годину показує кожний го-
2) Запиши, котру годину покаже кожний годинник
через 30
Розв’яжи задачі, користуючись годинником�
Перерва почалася
о 9 год 15
хв, а
о 9
год 25
хв� Скільки
часу тривала перерва?
Перерва почалася
о 10 год 10 хв і тривала 20
Коли закінчилася
Урок тривав
40 хв і закінчився об 11 год 20
Коли почався
(Усно�)
1 год :2345610121520
м :24510202550100
Виконай ділення і перевір, додаючи значення
виразів� Сума значень виразів кожного рядка дорівнює
100 : 25

0 : 18

0 : 2

2 : 2
96 : 2

9 : 11

0 : 14

6 : 2
Розв’яжи рівняння на знаходження дільника�

48 :
16

· 16
48

36 :
Школярі планували зробити для лісопарку
36 годівниць для птахів, а зробили на третину більше�
Скільки годівниць зробили школярі?
У
сервізі 96
предметів� Уретю частину їх ста-
новлять глибокі та мілкі тарілки� Скільки тарілок
кожного виду, якщо їх порівну?
У
бочці було
л води�
Спочатку в бочку
долили третину тієї кількості води, що була, а потім
відлили третю частину всієї води� Скільки літрів води
залишилося в бочці?
Обчисли й запиши відповіді�
1) Скільки днів у 10 тижнях?
2) Скільки годин становить
доби?
3) Скільки хвилин становить
години?
У
саду розквітло
80 троянд� Зрізали
кві-
ток� Скільки троянд залишилося в саду?
Випиши чотири вирази із часткою 6�
72 : 12

1 : 27

0 : 15

5 : 15
100 : 25

4 : 14

5 : 5

8 : 13
Знай
ди частки
способом випробовування�
125 : 25

105 :

128 :
У
· 33 < 100 замість
добери
такі числа, щоб вона була істинною�
Стригаль ручними ножи-
цями може обстригти за день
овець, а
електричною машин-
— 150�
разів під-
продуктивність праці
стригаля, коли він працює елек-
тричною машинкою?
З
м тканини
пошили халати й сукні� На
один халат пішло 4
м тканини,
а на сукню
— 3
м� ◊а-
пошили 13� Скільки пошили суконь?
(Усно�)
1) 1
м :

см :

1 год
: 3

1 год
: 4
2) Знай
чисел: 12, 64, 120, 400�
Частка двох чисел
� Якщо ділене збільшити
в 2
рази, а
дільник зменшити в 3 рази, то чому дорів-
нюватиме частка одержаних чисел?
Спиши, заповнюючи пропуски: березень має
��� день, 4 тижні
��� днів, 3 доби
��� год,
доби
��� год,
год
���
З
м тканини пошили 8 однакових суконь
13 халатів� На одну сукню йде 3
м тканини�
метрів тканини йде на один халат?
72 : 3 + 16

480 :
– 120

27 ·
3 + 3


50 :
– 25

80 :
16 + 16

78 ·
– 12
Відрізок
довжини відрізка
18
мм� Знай
ди довжину
Вказівка� Відповідь запиши в міліметрах�
Виміряй
смужки та обчисли довжину всієї
смужки� Результат обчислення перевір вимірюванням�
а� Вимірювати треба в міліметрах�
Відомо, що відрізок
довжини
деякого від
різка� Яка
довжина цього відрізка? Накрес-
ли його в зошиті�
У
випускному класі
9 медалістів� Це
усієї кіль
кості учнів класу� Скільки учнів у випускному класі?
ігрова приставка коштувала 360
грн� Потім
було знижено на
початкової� Яка нова ціна
До кожної нерівності добери по два значення
щоб нерівність була істинною�

· 4 < 36

8 > 4
Я +

4 :
< 6

20 < 5
Бабуся хотіла законсервувати 10 банок
го компоту,
а законсервувала на п’яту части-
ну більше, ніж планувала� Скільки банок вишневого
компоту вийшло?
Склади подібну задачу�
На столі лежить 4 цілих яблука, 10 поло-
винок яблук і 8 чвертей яблук� Скільки всього яблук
лежить на столі?
250 · 4
– 600

– 25
· 4

– 250)
· 3


480 :
4 + 300

– 200
: 4
– 150)
: 3
Робітник на верстаті обточував 1 кільце за
хв, а
після вдосконалення верстата
— за
хв� На
менше часу витратить робітник на обточуван-
ня п’яти кілець, якщо працюватиме з такою самою
Ділення з остачею
(Усно�) На підносі було 35 тістечок� Їх роз-
клали на 2 блюда, по 15 на кожне� Скільки тістечок
залишилося на підносі?
20
кольорових олівців дівчинка розклала в
підставки, по 6 олівців у кожну� Але 20 не поділи
без остачі
на 6� Залишилося ще 2 олівці� Розглянь ма-
люнок і прочитай пояснення�
Ділення з остачею записують так:
20 : 6
3 (ост� 2)
Число 20 тут
— ділене,
— дільник,
— частка
і 2
— остача�
Запис читають так: «
20 онгікзсз мЯ 6,
т цЯпсхі атгд 3 і б нпсЯці 2
Користуючись малюнками, виконай ділення з
13 :
4 (ост� 1)
17 : 3

15 :
Порівняй рівності кожного стовпчика�
: 3
4

6 : 4
: 3
4 (ост� 1)


18 :
4 (ост� 2)
30 :


42 :


56 :


72 :

3 : 5

7 : 6

2 : 7

9 : 9
Скільки окремих квадратів можна скласти з
11 однакових паличок? (Перевір розв’язання задачі
11 : 4
2 (ост� 3)�
ь: 2 квадрати�
Скільки окремих трикутників можна скласти
з 11 однакових паличок?

7 + 8 < 7 · 8


40 :
45 : 5

· 9
0 · 9


– 3
12 : 3

: 1
6 · 1


· 4
90 – 30
Діти зважували своїх домашніх тварин па-
рами� Мурчик і Уузик разом важать 19 кг, Мурчик і
Бобик разом важать 27 кг, а Уузик і Бобик
— 40
◊то скільки
19 кг
27 кг
40 кг
15 : 5
3

0 : 6

5 : 9

4 : 8

6 : 5
3 (ост� 1)

32 :

48 :

67 :
У
першому ящику
кг помідорів,
а в друго
— 12
кг� З
другого ящика
продали 8
кг помі
разів стало
більше помідорів у першому
ящику, ніж у другому?
Виконай ділення з остачею�
27 : 6


48 :


54 :


20 :
Зразок міркування� Нехай треба поділити 27
на 6� Знайдемо найбільше із чисел від 1 до 27, яке ді-
литься націло на 6� Це 24; 24 : 6
4� Знайдемо остачу:
– 24
3� Отже, 27 : 6
4 (ост� 3)�
Чашка коштує 8
грн� Скільки
таких чашок
можна купити на 35
Для посадки привезли 24 саджанці яблунь і 8 са
джанців груш�
усіх саджанців посадили діти, а ре-
— дорослі�
Скільки саджанців посадили дорослі?
Ууристи поїздом проїхали 240 км, автобу-
— на
180 км менше, ніж поїздом, а пішки пройшли
того шляху, який проїхали автобусом� Скільки кіло-
метрів туристи пройшли пішки?
– 48
: 6
204


23 ·
42

: 6
305
– 297


600 :
34 + 26

· (38
– 29)
72

·
720 : 8
Склади і запиши три вирази на ділення з діль
ником 8,
щоб при обчисленні першого виразу остача
дорівнювала 0, друго
— 3,
а третього
— 7�
гаражі стоїть
30 автомобілів� Вантажні ав-
томобілі мають по 6 коліс, а легкові
— по
4� Скільки
яких автомобілів у гаражі, якщо всього коліс 168?
Виконай ділення з остачею�
22 : 7

40 :


50 :


60 :

75 :
12 : 5

14 :


21 :


25 :


33 :
У
фермера були
качки й гуси� Усього 60 пта
хів� Гуси
становили шосту частину всіх птахів� Скіль-
ки було качок?
Склади істинні рівності за блок-схемами�
Перевір, чи правильно знайдено остачі при ді-
ленні на 2, 3, 4, 5, і зроби висновок�
11121314151617181920
: 21–1–1–1–1–
: 3 2–12–12–12
: 43–123–123–
: 51234–1234–
Якими цифрами закінчуються числа, які ділять-
ся на 2 без остачі? А на 5?
Яка найбільша остача може бути при діленні
на 7; на 9?
При діленні остача завжди менша за дільник�
У
хорі 36
дітей� Дев’ята частина всіх дітей
хлопчики, а
— дівчатка�
На скільки більше в
хорі дівчаток, ніж хлопчиків?
Добери значення змінних, щоб нерівності
були істинними�
· 6 < 86
– 58


: 7 > 42 : 7


< 34
Першого дня майстер виготовив 10 деталей, що
становить п’яту частину замовлення, а другого
реш
ти
� Скільки деталей виготовив майстер другого дня?
Зміни запитання, щоб у розв’язанні додалася ще
одна дія�
а� Гравців двоє� У
купці 10
сірників� За
один хід гравець може брати 1 або 3 сірники� Виграє
той, хто візьме один останній сірник� Скільки сірни-
ків на початку повинен узяти перший гравець, щоб
Дівчинка витратила 3
грн, що
п’яту частину всіх її грошей� На скільки більше гро-
шей залишилося, ніж вона витратила?
: (450
– 390)
4

6 :
800 : 100


49 : 7

(360 :
6) :
Знай
від 2 м;
від 3 ц;
від 2 діб�
Використовуючи вирази на ділення, склади
36 : 7
5 (ост� 1)38 : 6
53 : 9
5 · 7 + 1
· 6 +
· 9 +
Якщо при додаванні остачі до добутку частки й дільни
ка отримаємо ділене, то ділення виконано правильно�
Не обчислюючи, знайди помилки�
42 : 6
6 (ост� 6)


55 :
8 (ост� 7)
54 : 7
7 (ост� 5)


74 :
8 (ост� 2)
Сторона квадрата
� Запиши рівність для зна-
ходження периметра квадрата�
Периметр ділянки квадратної форми дорівнює
м� Яка
довжина сторони ділянки?
Цуценя важче за котика на 3
кг� Маса
цуценят така сама, як 5 котиків� Яка маса цуценяти?
Виконай ділення з перевіркою�
68 : 9


38 :


64 :


75 :


94 :
Маса 6 однакових ящиків з печивом 48
Маса ящика
із цукерками на 2
кг більша
від маси
ящика з печивом� Яка маса 8 ящиків із цукерками?
Добутком яких двох чисел можна замінити
число 10? Кожне число, що складається тільки з де-
сятків і не має окремих одиниць, ділиться на 10, а
отже, і на 2, і на 5� Уому подільність чисел на 2 і на 5
без остачі залежить лише від останньої цифри�
На 2 без остачі діляться числа, запис яких закінчується
цифрами 0, 2, 4, 6, 8�
На 5 без остачі діляться числа, запис яких закінчується
цифрою 5 або 0�
Не обчислюючи, визнач, які числа діляться
без остачі на 2, а які на 5: 232, 483, 645, 780, 896, 915�
Перший трактор за 7 год роботи витрачає 56
пального, а
— за
1 год витрачає на 2
л менше�
літрів пального витрачає другий трактор за
год? (Розв’яжи
задачу двома діями�)
Поясни складання нерівностей�
5 ·
10

· 8
24

: 2
10
5 ·
> 8

· 8 < 32

: 2 < 10
5 ·
< 11

· 8 > 16

: 2 > 8
8 < 5 ·
< 11


16 <
· 8 < 32


8 <
: 2 < 10
Двом братам разом 20 років� Один з них у 4
рази старший� Скільки
років кожному?
У
їдальню привезли
4 мішки білокачанної ка-
пусти по 10
кг і
3 мішки цвітної капусти� Скільки
кілограмів цвітної капусти в кожному мішку, якщо
всього привезли 64
кг капусти?
з блок-схем відповідає розв’язанню задачі?
Склади обернену задачу за другою блок-схемою�
Добери значення змінної, щоб нерівності були
істинними: 90 < 13 ·
< 100; 80 < 12 ·
< 90�
59 : 9


76 :


811 :


87 :
Побудуй квадрат, периметр якого дорівнює
периметру рівностороннього трикутника зі стороною
12 см�
Екскурсія розпочалась об 11 год і тривала
год� О
котрій годині закінчилась екскурсія?
Магазин розпочинає роботу о 7 год, а закін-
— о
год� Скільки
годин працює магазин, якщо
обідня перерва триває 1
Знай
від 5
від 2
від 1 ц 5 кг,
від 2
м 8
від 1
см 8
Додаткові вправи
Обчисли зручним


48 :
(4 · 2)


560 :
(8 : 2)


800 :
(10 · 8)
23 ·
2 + 1

48 :
6 + 2

48 :
(6 + 2)

24 ·
– 3


64 :
– 4

80 :
5 + 0

0 :
7 + 70


61 :
3 + 7
м :


2 м
– 5


кг :

1 кг
– 200


дм :


2 дм
– 5

кг :

1 кг
– 2
У
дитячий садок
привезли яблука� Протягом
днів витрачали
по 9
кг яблук
щодня� Залишило-
ся на 8
кг більше,
ніж витратили� Скільки кілограмів
яблук привезли в дитячий садок?
36
л соку
розлили в банки по 3
л, а
л ком-
— у
банки по 2 л� Скільки всього потрібно було
Склади обернені задачі�
Склади і розв’яжи задачі за короткими записами�
– 9
р� по 8 д�
93 д�
– ?
р� по 7 д�
Якщо стрічку розрізати на 4 частини по 16 м, то
залишиться ще 6
м� Але
цю стрічку розрізали на час-
тини по 5
м� На
скільки частин розрізали стрічку?
Бригада робітників за нормою повинна збирати
48 пилососів за 4 дні, а збирає їх за 3 дні� Скільки пи
лососів понад норму збирає за день бригада робітників?
Один хлопець сказав, що в нього братів і сестер
порівну, а у його сестри братів удвоє більше, ніж сес-
тер� Скільки дітей у цій сім’ї?
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК�
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПИСЬМОВИМ
МНОЖЕННЯМ І ДІЛЕННЯМ
Як довести, що 8 · 3
24?
З
рівності 6
· 3
18 склади два вирази на ді-
лення і знайди їх значення�
(Усно�)
5 ·
7 + 1 · 7

1 ·
8 + 2 · 7

20 ·

· 9 + 0 · 9

· 5 + 1 · 3

00 · 3

де
с� · 3

со
т� · 2

со
т� · 4
Запиши вирази та знайди їх значення�
1) Зменшуване 94, від’ємник є добутком чисел 6 і 7�
2) Ділене 63, дільник є різницею чисел 15 і 6�
213 · 3
(200 + 10 + 3) · 3
200 · 3 + 10 · 3 +
+ 3 · 3
600 + 30 + 9
639�
Розглянь запис і поясни письмовий спо-
сіб знаходження добутку чисел 213 і 3�
Як треба записувати числа, виконуючи
множення письмово?
Виконуючи множення письмово, спочатку множать
одиниці на дане число, потім
— десятки
і сотні�
1100*�
Виконай множення письмово�
1101�
На вівцефермі настригли 340
кг вовни�
них овець
настригли по 4
кг вовни
з кож
ної� Реш
ту вовни
настригли з 20 білих овець, порів
ну з кож
ної� Скільки
вовни настригли з кожної білої
1102�
Першого дня художню виставку відвіда-
ло 120
осіб, другого
— у
3 рази більше� Учні третіх
класів становили
усіх відвідувачів� Скільки третьо
класників відвідало
1103*�
Ури дубові шпали важать стільки, скільки
соснових� Соснова
шпала легша від дубової на 18
Скільки важить
соснова шпала?
1104�
Посадили кілька рядів яблунь, по 8 дерев у
ному, і
9 рядів груш по 7 дерев� Усього посадили
143 плодових дерева� Скільки рядів яблунь посадили?
1105
У
бочці було
л води�
Спочатку в бочку до
тієї кількості, що в ній була, а потім відли
ли
всієї води� Скільки води залишилося в бочці?
1106
48 : 6

6 ·


7 ·


72 :

42 : 6


8 ·


– 51


12 ·
1107�
1) Виконай ділення з поясненням: 25 : 4; 38 : 8�
2) Знай
ди результат
і поділи його на підкресле
не число�
8 · 5 + 3
43,

43 :
5 (ост� 3)�
7 · 4 + 5

· 3 + 2

· 8 + 4

3 + 3
1108�
Розглянь записи
і поясни, як виконали
ня на
одноцифрове число�
1109�
49 · 3


39 ·


223 ·


114 ·
1110�
У
цистерні було
л питної
води� Части-
ну води відлили в дев’ять бідонів, по 34
л у
Скільки літрів води залишилося в цистерні?
1111�
Купили 500
г насіння:
10 пакетів насіння
ків по
г і
4 однакових пакети насіння морк
Скільки грамів
насіння моркви було в одному пакеті?
1112*�
У
ряд поставлено
12 стовпів� Відстань між
сусідніми стовпами 25
м� Яка
відстань між крайніми
1113

: 4
128


1114
За угодою завод мав випустити за тиждень
225 двигунів� Два перших дні тижня завод щодня ви-
пускав по 48 двигунів, а наступних три дні
— по
Чи виконав завод умови угоди?
1115�
1) Назви числа від 795 до 805�
2) Назви число, у якому: 7
сот� 8
од�; 7
сот� 8
сот� 3
дес� 7
од�; 3
сот� 3
дес� 3
од�; 9
сот� 9
3) Запиши
цифрами числа:
срзпсЯ пнрнй нгзм,
гбіпсі гбЯмЯгхьсь, гбіпсі гбЯгхьсь, пілпнс піл�
4) Розклади на розрядні доданки числа: 347, 555,
720, 707, 112�
1116�
Скільки в числі 784 усього сотень? усього
ків? усього
1117�
Перевір, чи правильно виконано множення�
1118�
18 · 7

3 · 9

93 · 3

72 · 4

3 · 4

1 · 8

5 · 3

04 · 6
1119�
Щоб зробити сплав для спаювання жерстяних
виробів, узяли 162
г свинцю,
а олова
— у
рази біль-
Скільки всього грамів сплаву вийшло?
1120*�
Запиши трицифрові числа, сума цифр яких
дорівнює 4�
1121
Купили 500
г олії�
На приготування млинців
цієї олії� У
разів більше
лось олії, ніж витратили?
1122
31 + 62
3 ·

·
42 + 42

90 + 310
· 2

: 5
40 – 20
1123�
(Усно�)
62 :


48 :


36 :


53 :

6 : 8

3 : 9

4 : 8

0 : 3
1124�
Виконай ділення з перевіркою�

0 : 2

8 : 3

4 : 4

4 : 6
1125�
295 · 3


326 ·


205 ·


308 ·
1126�
Після сушіння 36
кг свіжих
грибів отрима-
ли 9
кг сушених�
Скільки кілограмів сушених грибів
можна отримати із 600
кг свіжих?
У
магазин привезли
240 костюмів� Жіно-
чі костюми становили
усіх костюмів, чоловічі
ти� Яких
костюмів привезли більше і на скільки?
1128�
Накресли чотири відрізки довжиною 12
На одному
відрізка, на другому
, на тре-
, а на четвертому
відрізка�
Порівняй отримані частини�
У частинах число під рискою називають
, а над рискою
� Що показують
знаменник і чисельник у частинах
і
<
, то що можна сказати про
і
1129�
На платформу навантажили 26 великих кон-
тейнерів, а малих
— у
рази більше�
Скільки всього
контейнерів навантажили на платформу?
1130
: 3
96

96 :
6

6
· 4
96
1131
З
ділянки зібрали
чотири мішки картоплі по
кг у
кожному� Цю картоплю розклали в сітки по
кг� Скільки
наповнили сіток?
1132�
200 ·
3 + 40 · 3

– 60
· 4


550 +
48 · 5


400 :
(60 : 3)


480 :
(70 : 7)

230 :
10 + 13
1133�
Дідусь купив 15 яблук і роздав їх своїм ону-
кам, по
усіх яблук кожному� Скільки яблук одержав
кожен онук? Скільки онуків у дідуся?
1134�
На першій стоянці
автомобілів, а на дру-
— у
рази більше�
Стоянки об’єднали, а всі авто-
мобілі поставили в ряди, по 20 у ряд� Скільки���? Об-
числи, якщо
200�
1135�
2 ц
кг +
3 ц 50

4 ц
10 кг
– 1
ц 20


м 6
дм +


40 см
– 3
м 4


1 год
– 20


3 год
40 хв + 50 хв
1136�
Побудуй шестикутник і проведи в ньому два
відрізки, кінці яких лежать на сторонах шестикутни-
ка� Які фігури утворилися? Розглянь різні випадки�
1137*�
Розшифруй ребус АР + РАК
АКР� Вказів
ка� Однакові букви позначають однакові цифри�
1138
Учні зібрали
кг шипшини,
а глоду
— на
кг більше�
Усі ягоди учні здали в аптеку, де їх роз-
фасували по 2
кг у
пакети� Скільки вийшло пакетів?
Розв’яжи двома способами та обчисли, якщо
20 кг�
1139
232 · 3

316 ·

125 ·

108 ·

138 ·
1140�
Які остачі можуть бути при діленні на 7, на
9, на 10, на 20? Наведи приклади�
1141�
Обчисли з перевіркою�
34 : 8


55 :


43 :


97 :


65 :
1142�
(400 + 20 + 6) : 2


(500 +
30) : 5


(800 +
4) : 4
(200 + 40 + 8) : 4


(900 +
6) : 3


(600 +
80) : 2
1143*�
Відомо, що голубий кит може мати довжину
до 30 м, кашалот
— до
20 м, косатка
— 9
м, біла аку-
— 12
м, осетер
— до
м� Побудуй
діаграму довжин
мешканців морів, прийнявши одну клітинку за 1 м�
Склади задачі за цими даними�
1144�
До елеватора зерно возили на вантажівці й на
тракторі з причепом� За день вантажівка зробила 6 рей
сів, а трактор
— 3
рейси� За один рейс вантажівка пе
ревозила 10 т, а трактор
— 5
т зерна�
На скільки тонн
зерна більше перевезли на вантажівці, ніж на тракторі?
1145�
До кіоску «Преса» завезли 45 журналів� Пер-
шого дня продали
всіх журналів, а другого
— на
журнали менше,
ніж першого� Скільки журналів за-
лишилось у кіоску?
Зміни запитання так, щоб у розв’язанні додала-
ся ще одна дія�
1146
Знай
ди периметр
прямокутника, довжина
якого 6
см, а
— у
рази менша�
На скільки
зміниться периметр прямокутника, якщо його довжи-
ну збільшити на 5 см?
1147
(478 +12) :
70


63
– 27

– (38
– 15)
64

4 :
47
– 39

·
42

12


0 +
320
1148�
Обчисли з перевіркою: 700
– 590,
– 150�
Розглянь, як знаходили частку 966 : 3�
1) Усно:
966 : 3
(900 + 60 + 6) : 3
900 : 3 + 60 : 3 + 6 : 3
300 + 20 + 2
322�
2) Письмово: у діленому 966 пер-
ше неповне ділене
— 9
сот�, друге
еповне ділене
— 6
дес� і
третє непов
не ділене
— 6
1150�
Виконай ділення письмово�
842 : 2

84 : 4

63 : 3

28 : 2
1151�
Знай
ди половину
числа 642; третину числа 399�
1152�
За 2
год літак пролетів 840
км� Скільки
рів пролітав
літак за 1
1153�
Ширина прямокутника
см, що
становить
його довжини� Знай
ди периметр
1154�
Знай
ди частку
й остачу: 9 : 4, 7 : 2, 7 : 3, 8 : 3�
1155*�
За яких
значень букв справджуються рів
a +

я b

+ a
– a

·
0

я k
1156


грн 60
506 к�

20
кг
1
т

см
8
мм
16 мм

дм 5 см


4 ц
430 кг


2 год
30 хв


3 доби
74 год
1157
В актовій залі школи було чотири ряди по
12 крісел у кожному� Напередодні свята поставили ще
кілька таких рядів, і всього стало 70 крісел� Скільки
рядів крісел поставили?
1158�
Знай
ди суми
та різниці письмово�
236 + 453


485 +


– 324


– 69
як треба записувати другий доданок або
від’ємник під час письмового виконання дій�
1159�
(Усно�) Знай
ди частку
й остачу�
6 : 4


5 :


7 :


12 :

16 :
1160�
Розглянь записи� Прочитай
пояснення� 2 сот� не поділяться на
3, щоб були сотні� Перше неповне
ділене 27 дес� У частці дві цифри�
Дізнаємося, скільки в частці десят-
частці одиниць: 3 : 3
1� Частка 91�
1161*�
Котру годину показує годинник, якщо від
чатку доби
хвилинна стрілка зробила вісім повних
обертів і ще чверть оберту?
1162
Розв’яжи рівняння, виконуючи дії письмово�
· 3
966

444

428
1163
У
бурті було
кг кавунів�
Першого дня
всіх кавунів, а другого
— на
кг більше�
кілограмів кавунів залишилося?
1164�
(Усно�) Знай
ди частку
й остачу�
31 : 5

8 : 4

0 : 3

9 : 3
46 : 9

5 : 4

4 : 8

1 : 5
1165�
Скільки всього десятків становлять: 2
сот� і
дес�; 1
сот� і
5 дес�; 2
сот� і
4 дес�?
1166�
З
урожаю льону
на дослідній ділянці одержа-
ли 244
кг волокна
льону, а насіння
— в
рази менше�
грамів насіння
1167�
маси плодів маслини становить олія� Скіль-
ки олії можна одержати зі 126
кг цих
1168�
Коли щодня витрачати на опалення 9
кг ву-
то його вистачить на 72 дні� На скільки днів
тачить вугілля,
коли щодня витрачати 8 кг?
1169�
Маса 300 жолудів 1
кг� У
лісорозсаднику поса-
кг жолудів�
Не зійшла десята частина жолудів�
Скільки зійшло саджанців дуба?
1170*�
393 : 3

426 :

568 :
1171
Обчисли письмово: 535 : 5; 340 : 2; 915 : 3�
1172
Зібрали 322
кг плодів
шипшини� Після су-
шіння маса плодів зменшилась удвічі� Скільки ви-
йшло кілограмів сухих плодів шипшини?
ЗМІСТ
Повторення матеріалу 2 класу� Ознайомлення
з рівнянням
Додаткові вправи
Тисяча�
Нумерація трицифрових чисел
Додаткові вправи
До
давання і віднімання в межах 1000
Усне додавання і віднімання
Письмове додавання і віднімання чисел
Додаткові вправи
114
ження і ділення в межах 1000
116
сне множення і ділення
116
Множення і ділення розрядних чисел на одноцифрове
число
Ділення суми на число
Ділення виду 39 : 3, 72 : 6
Перевірка
ділення і множення
Ділення виду 64 : 16, 125 : 25
Ділення з остачею
Додаткові вправи
Повт
орення вивченого за рік�
Ознайомлення з письмовим множенням і діленням

Приложенные файлы

  • pdf 17449439
    Размер файла: 4 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий