PZ_6.Z


Міністерство освіти і науки України
Івано – Франківський національний технічний університет нафти і газуКафедра механіки машинконтрольна робота №6_Варіант №
дата виконання_____________________


Тема _ проектний і тяговий Розрахунки стрічкового конвеєра
Сумарний рейтинговий бал - 14
Назва пункту роботи
Рейтінговий бал


Макс.
Одерж.

Визначити стандартні значення
ширини стрічки і швидкості
транспортування вантажу
4


Скласти розрахункову схему траси
конвеєра для методу обходу по
контуру
2


Методом обходу по контуру
виконати тяговий розрахунок
(визначити зусилля натягу
стрічки в усіх точках траси в Н)
8


Сумарний рейтінговий бал


Прим: Таблиця заповняється викладачем

Виконав: студент
групи______________________
__________________________________
(Фамілія та ініціали студента)
Перевірив_______________________
Вхідні дані:

2. Насипний вантаж і область використання –

3. Густина - (=

5. Продуктивність – Q=

6. Швидкість транспортування – V=

7. Геометричні параметри конвеєра -


Проектний розрахунок

13 EMBED Equation.2 1415

13 EMBED Equation.3 1415

ВС ( ВМАХ(ВР; 13 EMBED Equation.3 1415(( ВМАХ

За ГОСТ 22644-77 приймаємо ВС=


13 EMBED Equation.3 1415
За ГОСТ 22644-77 найближчі стандартні значення швидкості транспортування;
VС.МІН = і VС.МАХ =.

13 EMBED Equation.3 1415

За VС.МІН = - QР.1= ; за VС.МАХ = - QР.2= .

13 EMBED Equation.3 1415

Максимально допустиме значення швидкості транспортування – Vadm=
Перевіряємо умову VC(Vadm, умова - VC=
Тяговий розрахунок конвеєра

Розбиваємо трасу конвеєра на прямолінійні і криволінійні ділянки (див. рис.6.1).Рис.6.1 - Розрахункова схема траси конвеєра

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

(= для робочої нитки стрічки; (=0 для холостої
нитки стрічки. Наближені значення лінійних сил ваги

qо= і qхр=

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

За відсутності криволінійних ділянок 1-1', 1' – 1'', 1'' - 2

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

За прямолінійної горизонтальної ділянки 4-5 або 3-4 (криволінійні ділянки 1-1', 1' – 1'', 1'' – 2 відсутні)

13 EMBED Equation.3 1415


За похилої прямолінійної ділянки 4-5 або 3-4 (криволінійні ділянки 1-1', 1' – 1'', 1'' – 2 відсутні)

13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

Для конвеєрів, траса яких містить криволінійні ділянки 1-1', 1' – 1'', 1'' і 6-ть прямолінійних ділянок


За прямолінійної горизонтальної ділянки 6-7

13 EMBED Equation.3 1415


За похилої прямолінійної ділянки 6-7

13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

Для конвеєрів, траса яких містить 6-ть прямолінійних ділянок (криволінійні ділянки 1-1', 1' – 1'', 1'' – 2 відсутні)

За прямолінійної горизонтальної ділянки 5-6

13 EMBED Equation.3 1415


За похилої прямолінійної ділянки 6-7

13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

В точці 8’ траси відбувається завантаження конвеєра, траса якого містить криволінійні ділянки 1-1', 1' – 1'', 1'' і 6-ть прямолінійних ділянок, в точці 7' - завантаження конвеєра, траса якого містить 6-ть прямолінійних ділянок, Погонне навантаження від ваги вантажу, в точці 5' - завантаження конвеєра, траса якого містить 4-и прямолінійні ділянки.

13 EMBED Equation.2 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415hБ=0,4ВС=

hБ=0,8hЛ=.

lЛ =1,5ВС=

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

Натяг стрічки в точці 8’
13 EMBED Equation.3 1415

Натяг стрічки в точці 7’
13 EMBED Equation.3 1415

Натяг стрічки в точці 5’
13 EMBED Equation.3 1415

За прямолінійної горизонтальної ділянки 5'-6, 7'-8 або 8'-9

13 EMBED Equation.3 1415


За похилої прямолінійної ділянки 5'-6, 7'-8 або 8'-9

13 EMBED Equation.3 1415


13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

За прямолінійної горизонтальної ділянки 7-8, 9-10 або 10-11

13 EMBED Equation.3 1415


За похилої прямолінійної ділянки 7-8, 9-10 або 10-11

13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

Наступні формули використовуються тільки для конвеєрів, траса яких містить 6-ть прямолінійних ділянок

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

За прямолінійної горизонтальної ділянки 11-12 або 12-13

13 EMBED Equation.3 1415


За похилої прямолінійної ділянки 11-12 або 12-13

13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


S8(12)(13)=S1(е((=

Натяг в характерних точках траси конвеєра:

13 EMBED Equation.3 1415Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 17428135
    Размер файла: 167 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий