test-dm-3a-29052012-1216

Дискретна математика
 
Дискретна математика/3A
 
3A01
Намалюйте за допомогою графа договірні відносини між піприємствами А, Б, В, Г, Д, Е, якщо: А має угоду зі всіма підприємствами, Б з Г і Д; В зі всіма, крім Е. Скільки вершин і ребер має граф?
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
5 вершин і 10 ребер
 


 
6 вершин і 12 ребер
 


 
6 вершин і 11 ребер
 


 
6 вершин і 19 ребер
 


 
Correct Feedback:
 
 

 
Incorrect Feedback:
 
 

 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A02
Серед 7 країн встановлені взаємовідносини, причому кожна країна має економічні угоди з іншими. Зобразіть відповідний граф. Скільки ребер має отриманий граф?
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
49
 


 
36
 


 
21
 


 
42
 


 
Correct Feedback:
 


 
Incorrect Feedback:
 
 

 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A03
Скільки ребер потрібно провести щоб добудувати граф на малюнку до повного?
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
1
 


 
2
 


 
4
 


 
6
 


 
Correct Feedback:
 


 
Incorrect Feedback:
 
 

 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A04
Графом називається
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
набір вершин та набір ребер
 


 
множина вершин та множина ребер
 


 
скінчена множина вершин V та скынчена множина ребер Е
 
впорядкована пара G=(V,E), що складається з множини V вершин та сукупності Е ребер
 
Correct Feedback:
 
 

 
Incorrect Feedback:
 
 

 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A05
Граф називається скінченим, якщо
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
кількість вершин можна перерахувати
 


 
кількість ребер можна перерахувати
 


 
кількість вершин і ребер є скінченим числом
 


 
інша відповідь
 


 
Correct Feedback:
 


 
Incorrect Feedback:
 
 

 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A06
Дані фігури зображують
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
один і той самий граф
 


 
різні графи
 


 
фігура 1 і 3 – однакові графи
 


 
фігура 2 і 3 – однакові графи
 


 
Correct Feedback:
 
 

 
Incorrect Feedback:
 
 

 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A07
Порядком графа називається
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
кількість вершин графа
 


 
кількість ребер графа
 


 
кількість ребер графа, інцидентних деякій вершині V
 


 
інша відповідь
 


 
Correct Feedback:
 
 

 
Incorrect Feedback:
 
 

 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A08
Нульовий граф – це
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
тільки сукупність ребер графа
 


 
тільки сукупність вершин графа
 


 
граф, в якому не побудовані всі можливі ребра
 


 
граф, який містить тільки кратні ребра
 


 
Correct Feedback:
 
 

 
Incorrect Feedback:
 
 

 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A09
Локальна степінь вершин графа – це
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
загальна кількість ребер графа
 


 
загальна кількість вершин графа
 


 
кількість ребер, що виходять з певної вершини графа
 


 
кількість сусідних вершин графа
 


 
Correct Feedback:
 


 
Incorrect Feedback:
 
 

 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A10
Чи можуть різні ребра бути інцидентними одній і тій самій вершині?
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
можуть в будь-якому графі
 


 
не можуть в будь-якому графі
 


 
можуть тільки в мультиграфах
 


 
можуть тільки в псевдографах
 


 
Correct Feedback:
 


 
Incorrect Feedback:
 
 

 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A11
Що таке мультиграф?
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
це псевдограф з петлями
 


 
це граф, в якому жодна пара ребер не зустрічається більше одного разу
 


 
це граф, що містить кратні ребра
 


 
це граф, в якому кратність всіх ребер не більше 2
 


 
Correct Feedback:
 
 

 
Incorrect Feedback:
 
 

 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A12
Кратність ребра – це
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
кількість суміжних ребер при одній вершигі
 


 
кількість однакових пар ребер між двома вершинами
 


 
кількість ребер інцидентних одній і тій самій вершині
 


 
кількість кратних ребер при певій вершині
 


 
Correct Feedback:
 
 

 
Incorrect Feedback:
 
 

 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A13
Псевдограф – це
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
це граф з кратними ребрами і петлями
 


 
це граф, в якому жодна пара ребер не зустрічається більше одного разу
 


 
це граф, що містить кратні ребра
 


 
це граф, в якому кратність всіх ребер не більше 2
 


 
Correct Feedback:
 
 

 
Incorrect Feedback:
 
 

 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A14
Повний граф – це граф
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
це граф з кратними ребрами і петлями
 


 
це граф, в якому локільні степені всіх вершин рівні
 


 
це граф, в якому локальна степінь всіх вершин рівна n - 1, де n – кількість вершин в графі
 


 
це граф, в якому локальна степінь всіх вершин менша n - 1, де n – кількість вершин в графі
 


 
Correct Feedback:
 
 

 
Incorrect Feedback:
 
 

 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A15
Кількість ребер у повному графі з n вершинами дорівнює
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
n2/2
 


 
n(n-1)
 


 
n/2
 


 
n(n-1)/2
 


 
Correct Feedback:
 


 
Incorrect Feedback:
 
 

 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A16
Звичайний граф – це
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
скінчений неорієнтований граф без кратних ребер і петель
 


 
скінчений неорієнтований граф з кратними ребрами і петлями
 


 
Скінчений орієнтований граф без кратних ребер і петель
 


 
скінчений орієнтований граф з кратними ребрами і петлями
 


 
Correct Feedback:
 
 

 
Incorrect Feedback:
 
 

 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A17
Однорідний граф –
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
це граф, в якому локальні степені всіх вершин рівні
 


 
це граф, в якому жодна пара ребер не зустрічається більше одного разу
 


 
це граф, що містить кратні ребра
 


 
це граф, в якому локальна степінь всіх вершин рівна n-1, де n – кількість вершин в графі
 


 
Correct Feedback:
 


 
Incorrect Feedback:
 
 

 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A18
Сума локальних степеней всіх вершин графа дорівнює (n – кількість вершин в графі, m – кількість ребер)
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
2n
 


 
m(m-1)
 


 
2m<
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Граф називається Ейлеровим, якщо
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
існує маршрут без повторення ребер, що обходить всі вершини графа
 


 
існує цикл без повторення ребер, що обходить всі вершини графа
 


 
він містить непарну кількість вершин з непарним степенем
 


 
він містить парну кількість вершин з парним степенем
 


 
Correct Feedback:
 
 

 
Incorrect Feedback:
 
 

 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A20
Граф називається напівейлеровим, якщо
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
існує маршрут без повторення ребер, що обходить всі вершини графа
 


 
існує цикл без повторення ребер, що обходить всі вершини графа
 


 
він містить непарну кількість вершин з непарним степенем
 


 
він містить парну кількість вершин з парним степенем
 


 
Correct Feedback:
 


 
Incorrect Feedback:
 
 

 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A21
Теорема Ейлера формулюється: Для того щоб зв'язний граф (можливо, мультиграф без петель) був Ейлеровим, необхідно й достатньо, щоб
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
існував маршрут без повторення ребер, що обходить всі вершини графа
 


 
існував цикл без повторення ребер, що обходить всі вершини графа
 


 
степені всіх вершин були парними
 


 
він містив парну кількість вершин з парним степенем
 


 
Correct Feedback:
 


 
Incorrect Feedback:
 
 

 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A22
Теорема Ейлера формулюється: зв'язний граф (можливо, мультиграф без петель) буде напівейлеровим, тоді і тільки тоді, коли
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
існує маршрут без повторення ребер, що обходить всі вершини графа
 


 
існує цикл без повторення ребер, що обходить всі вершини графа
 


 
він містить непарну кількість вершин з непарним степенем
 


 
степені двох вершин будуть непарними, а степені інших вершин – парними
 


 
Correct Feedback:
 


 
Incorrect Feedback:
 
 

 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A23
Якщо в графі парна кількість вершин з непарним степенем, то на скільки графів, які можна намалювати одним «розчерком», можна розбити даний граф? (k – кількість вершин з непарним ступенем; n – загальна кількість вершин графа)
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
(n-k)/2
 


 
n/2
 


 
k/2
 


 
(n+k)/2
 


 
Correct Feedback:
 


 
Incorrect Feedback:
 
 

 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A24
Для того, щоб зобразити напівейлеровий граф одним «розчерком» необхідно почати і завершити у вершині, яка
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
обов’язково має мати парний локальний степінь
 


 
обов’язково має мати непарний локальний степінь
 


 
починати і закінчувати граф можна з будь-якої вершини
 


 
напівейлеровий граф одним «розчерком» не можливо зобразити
 


 
Correct Feedback:
 
 

 
Incorrect Feedback:
 
 

 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A25
Гамільтонів граф – це граф
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
для кого існує цикл, що обходить всі вершини графа (крім початкової) тільки один раз
 


 
для кого існує маршрут, що обходить всі вершини графа тільки один раз
 


 
для кого існує цикл, при якому кожне ребро проходиться принаймні один раз і сумарна вага всіх ребер, що ввійшли в цикл, мінімальна
 


 
для кого існує маршрут, при якому кожне ребро проходиться принаймні один раз і сумарна вага всіх ребер, що ввійшли в маршрут, мінімальна
 


 
Correct Feedback:
 
 

 
Incorrect Feedback:
 
 

 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A26
Напівгамільтонів граф – це граф
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
для кого існує цикл, що обходить всі вершини графа (крім початкової) тільки один раз
 


 
для кого існує маршрут, що обходить всі вершини графа тільки один раз
 


 
для кого існує цикл, при якому кожне ребро проходиться принаймні один раз і сумарна вага всіх ребер, що ввійшли в цикл, мінімальна
 


 
для кого існує маршрут, при якому кожне ребро проходиться принаймні один раз і сумарна вага всіх ребер, що ввійшли в маршрут, мінімальна
 


 
Correct Feedback:
 
 

 
Incorrect Feedback:
 
 

 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A27
За теоремою Дирака, граф буде гамільтонів, якщо
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
існує цикл, що обходить всі вершини графа (крім початкової) тільки один раз
 


 
у зв'язному графі з n вершинами () степені всіх вершин більше або рівні n/2
 


 
існує маршрут, що обходить всі вершини графа тільки один раз
 


 
в ньому існує гамільтонів цикл
 


 
Correct Feedback:
 


 
Incorrect Feedback:
 


 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A28
Маршрутом у графі називається
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
скінченна або не скінченна послідовність вершин і ребер, які чергуються
 


 
скінченна послідовність вершин і ребер, які чергуються
 


 
нескінченна послідовність вершин і ребер, які чергуються
 


 
скінченна або не скінченна послідовність вершин і ребер, які чергуються і кожні два сусідні ребра es-1 і es є інцидентними до вершини vs
 


 
Correct Feedback:
 
 

 
Incorrect Feedback:
 
 

 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A29
Чи можна маршрут у графі задавати тільки послідовністю або вершин, або ребер?
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
тільки послідовністю вершин, що є інцидентними
 


 
тільки послідовністю ребер, що є кратними
 


 
тільки послідовністю вершин, що є інцидентними та послідовністю ребер, що є кратними
 


 
не можна, маршрут задається тільки послідовністю вершин і ребер, які чергуються
 


 
Correct Feedback:
 


 
Incorrect Feedback:
 
 

 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A30
Нехай D=(V,Е) орієнтований граф, V={v1,...,vn}, Е={е1,...,еm} Матриця суміжності орієнтованого графа D – це
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
квадратна матриця A(D)=[aij] порядку n Ч n, де http://ksm.if.ua/moodle/file.php/11/3A30_1.gif
 


 
матриця B(D)=[bij] порядку n Ч m, де http://ksm.if.ua/moodle/file.php/11/1A30_2.gif

 


 
матриця B(D)=[bij] порядку n Ч m, де http://ksm.if.ua/moodle/file.php/11/1A30_3.gif

 


 
матриця, яка має m - рядків (кількість ребер або дуг) і один стовпчик, в якому записані номера вершин інцидентних ребру або дузі
 


 
Correct Feedback:
 
 

 
Incorrect Feedback:
 
 

 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A31
Нехай D=(V,Е) орієнтований граф, V={v1,,vn}, Е={е1,,еm} Матриця суміжності неорієнтованого графа D – це
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
квадратна матриця A(D)=[aij] порядку n Ч n, де http://ksm.if.ua/moodle/file.php/11/3A30_1.gif
 


 
матриця B(D)=[bij] порядку n Ч m, де http://ksm.if.ua/moodle/file.php/11/1A30_2.gif

 


 
матриця B(D)=[bij] порядку n Ч m, де http://ksm.if.ua/moodle/file.php/11/1A30_3.gif

 


 
матриця, яка має m - рядків (кількість ребер або дуг) і один стовпчик, в якому записані номера вершин інцидентних ребру або дузі
 


 
Correct Feedback:
 
 

 
Incorrect Feedback:
 
 

 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A32
Нехай D=(V,Е) орієнтований граф, V={v1,,vn}, Е={е1,,еm} Матриця інцидентності неорієнтованого графа D – це
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
квадратна матриця A(D)=[aij] порядку n Ч n, де http://ksm.if.ua/moodle/file.php/11/3A30_1.gif
 


 
матриця B(D)=[bij] порядку n Ч m, де http://ksm.if.ua/moodle/file.php/11/1A30_2.gif

 


 
матриця B(D)=[bij] порядку n Ч m, де http://ksm.if.ua/moodle/file.php/11/1A30_3.gif

 


 
матриця, яка має m - рядків (кількість ребер або дуг) і один стовпчик, в якому записані номера вершин інцидентних ребру або дузі
 


 
Correct Feedback:
 
 

 
Incorrect Feedback:
 
 

 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A33
Нехай D=(V,Е) орієнтований граф, V={v1,,vn}, Е={е1,,еm} Матриця інцидентності орієнтованого графа D – це
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
квадратна матриця A(D)=[aij] порядку n Ч n, де http://ksm.if.ua/moodle/file.php/11/3A30_1.gif
 


 
матриця B(D)=[bij] порядку n Ч m, де http://ksm.if.ua/moodle/file.php/11/1A30_2.gif

 


 
матриця B(D)=[bij] порядку n Ч m, де http://ksm.if.ua/moodle/file.php/11/1A30_3.gif

 


 
матриця, яка має m - рядків (кількість ребер або дуг) і один стовпчик, в якому записані номера вершин інцидентних ребру або дузі
 


 
Correct Feedback:
 


 
Incorrect Feedback:
 


 
General Feedback:
 


Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A34
Ланцюгом графа називається
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
маршрут М(e1, e2,..., en), який має початок у вершині v0 і кінець vn
 


 
маршрут М(e1, e2,..., en), який має початок і кінець у вершині v0 (v0= vn)
 


 
маршрут М(e1, e2,..., en), якщо кожне ребро в ньому зустрічається не більше ніж один раз
 


 
скінченна або не скінченна послідовність вершин і ребер, які чергуються
 


 
Correct Feedback:
 


 
Incorrect Feedback:
 


 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A35
Простим ланцюгом графа називається
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
маршрут М(e1, e2,..., en), який має початок у вершині v0 і кінець vn
 


 
маршрут М(e1, e2,..., en), який має початок і кінець у вершині v0 (v0= vn)
 


 
маршрут, в якому кожна вершина (можливо, крім початкової) в ньому зустрічається не більше ніж один раз
 


 
маршрут М(e1, e2,..., en), якщо кожне ребро в ньому зустрічається не більше ніж один раз
 


 
Correct Feedback:
 


 
Incorrect Feedback:
 


 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A36
Простим циклом графа називається
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
ланцюг, який має початок у вершині v0 і кінець vn
 


 
ланцюг, який має початок і кінець у вершині v0 (v0= vn)
 


 
ланцюг, в якому кожна вершина (можливо, крім початкової) в ньому зустрічається не більше ніж один раз
 


 
ланцюг, в якому кожне ребро в ньому зустрічається не більше ніж один раз
 


 
Correct Feedback:
 
 

 
Incorrect Feedback:
 
 

 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A37
Циклом графа називається
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
ланцюг, який має початок у вершині v0 і кінець vn
 


 
ланцюг, який має початок і кінець у вершині v0 (v0= vn)
 


 
ланцюг, в якому кожна вершина (можливо, крім початкової) в ньому зустрічається не більше ніж один раз
 


 
ланцюг, в якому кожне ребро в ньому зустрічається не більше ніж один раз
 


 
Correct Feedback:
 


 
Incorrect Feedback:
 
 

 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A38
Маршрут в орграфі називається
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
шляхом
 


 
контуром
 


 
ланцюгом
 


 
циклом
 


 
Correct Feedback:
 


 
Incorrect Feedback:
 


 
General Feedback:
 


Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A39
Цикл в орграфі називається
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
шляхом
 


 
контуром
 


 
ланцюгом
 


 
маршрутом
 


 
Correct Feedback:
 


 
Incorrect Feedback:
 


 
General Feedback:
 


Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A40
Граф називається зв’язаним, якщо
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
всі його ребра є індидентними
 


 
будь-яка пара його вершин є зв’язаною
 


 
локальні степені його вершин парні
 


 
якщо кожній вершині із її дуг поставлено у відповідність вагу l
 


 
Correct Feedback:
 


 
Incorrect Feedback:
 


 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A41
Граф називається зваженим, якщо
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
всі його ребра є індидентними
 


 
будь-яка пара його вершин є зв’язаною
 


 
локальні степені його вершин парні
 


 
якщо кожній вершині із її дуг поставлено у відповідність вагу l
 


 
Correct Feedback:
 


 
Incorrect Feedback:
 


 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A42
Граф називається плоским, якщо
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
він намальований на площині, причому будь-які 2 ребра можуть перетинатися тільки у вершині
 


 
існує така нумерація вершин у графі, що матриця суміжності є однаковою
 


 
він ізоморфний планарному графу
 


 
всі його ребра є попарно індидентними
 


 
Correct Feedback:
 


 
Incorrect Feedback:
 


 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A43
Графи називаються ізоморфними, якщо
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
вони намальовані на площині, причому будь-які 2 їхні ребра можуть перетинатися у вершині
 


 
існує така нумерація вершин у цих графах, що вони мають ту саму матрицю суміжності
 


 
функція Гранди для цих графів однакова
 


 
хроматичні числа графів рівні
 


 
Correct Feedback:
 


 
Incorrect Feedback:
 


 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A44
Якщо в графі максимальний ступінь вершин дорівнює
· , то реберно-хроматичне число дорівнює
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 

·
 


 

· +1
 


 
або
·, або
· +1
 


 
або
·, або
· -1
 


 
Correct Feedback:
 


 
Incorrect Feedback:
 


 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A45
Мережею називається
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
орграф, у якому задані “пропускні здатності” ребер
 


 
зв'язаний граф, у якому задані “пропускні здатності” ребер
 


 
мультиграф, у якому задані “пропускні здатності” ребер
 


 
звичайний граф, у якому задані “пропускні здатності” ребер
 


 
Correct Feedback:
 


 
Incorrect Feedback:
 


 
General Feedback:
 


Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
3A46
За теоремою Форда - Фалкерсона максимальний потік між вершинами t й s дорівнює
MC

#
Answers
Hints/Feedback
Grade

 
величині макчимального перетину між цими вершинами
 


 
величині мінімального перетину між цими вершинами
 


 
сумі пропускних здатностей ребер між цими вершинами
 


 
сумі перетинів між цими вершинами
 


 
Correct Feedback:
 


 
Incorrect Feedback:
 
 

 
General Feedback:
 
 

Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.
 

 
 >@^`Ђ‚°Ідж
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·*,Z\Ћђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· $8<>Z Заголовок 1 Заголовок 215Основний шрифт абзацуЗвичайна таблиця Немає спискуBody Text Indent
Зміст 1
Зміст 2
Текст виноскиТекст приміткиВерхній колонтитулНижній колонтитулОсновний текст Heading 3 Heading 4 Heading 5 Body Text List Title List Bullet
List Bullet 2
List Bullet 3
List Bullet 4List Number Reset List Number
List Continue
List Number 2

Приложенные файлы

  • doc 17424778
    Размер файла: 564 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий