JavaLab1-PZ

Лабораторна робота №1

Тема: Найпростіші програми на Java. Класи, поля та методи в Java. Метод main. Використання бібліотеки компонентів інтерфейсу користувача Swing. Використання класу String.
Мета: Навчитись створювати найпростіші програми на Java. Навчитись користуватись стандартними бібліотеками Java.

Теоретичні відомості.
Для виконання даної роботи потрібно знати матеріал лекцій на теми "Об’єктні типи (класи). Інкапсуляція", "Організація програми на Java" та "Оператори мови Java".
Запуск програми на Java. Для того, щоб виконати програму на Java, потрібно:
Створити текстовий файл з розширенням java (ім’я файлу доцільно писати з великої букви). Це можна зробити в програмі "Блокнот" або програмі Far через Shift-F4.
Набрати в даному файлі програму.
Зберегти файл і запустити з командного рядка команду компіляції:
javac <ім’я файлу>.java
Подивитись результати виконання цієї команди. Якщо в програмі є помилки, на екрані будуть показані повідомлення про помилки. В цьому разі потрібно виправити помилки і провести компіляцію знову. Якщо помилок нема, то повідомлень, відповідно, не буде. В цьому разі буде створено новий файл (або декілька файлів) з розширенням class. Ім’я файлу буде співпадати з ім’ям класу, заданого в програмі.
Для виконання програми потрібно набрати в командному рядку
java <ім’я класу>
Метод main. Програма на Java є фактично класом. Якщо в цьому класі є метод main, то цей клас можна запускати безпосередньо через: java <ім’я класу>. Метод main записується так:
public static void main(String[] args) {
<тіло метода>
}
Бібліотека Swing. В бібліотеку Swing входять стандартні елементи інтерфейсу користувача, такі, як вікно, текстове поле, текстова область, кнопка, прапорець, селекторний перемикач, таблиця та інші. Для підключення цієї бібліотеки до програми потрібно записати команду import javax.swing.*; (в даній програмі потрібно також використати import java.awt.*; import java.awt.event.*;).
Класи, що входять в Swing, починаються з букви J: JButton, JTextField і т.д. Для того, щоб використати елемент інтерфейсу користувача, потрібно спочатку створити відповідний об’єкт, а потім показати його на екрані. Об’єкт описується та створюється стандартним чином:
<ім’я класу> <ім’я об’єкту>=new <ім’я класу>(параметри);. Наприклад, для створення кнопки з ім’ям btn, на якій буде написано Start, потрібно записати:
JButton btn=new JButton("Start");
Для створення об’єкта вікна програми потрібно записати:
JFrame frame=new JFrame("First"); (в дужках вказується заголовок вікна).
Після створення вікна потрібно записати:
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); - це означає, що при натисненні хрестика в правому верхньому куті вікна роботу програми буде завершено.
Щоб додати візуальні елементи у вікно, потрібно використати метод add, наприклад:
frame.getContentPane().add(ta,BorderLayout.CENTER);
frame.getContentPane().add(btn,BorderLayout.EAST);
де ta, btn – створені раніше об’єкти інтерфейсу користувача.
При розташуванні елементів в вікні використовують так звані layout, що задають спосіб розташування
· елементів. Layout – це об’єкт певного типу, прив’язаний до області виведення. Наприклад, BorderLayout (встановлюється в JFrame за замовчанням) ділить область відображення на 5 підобластей: NORTH - верх, EAST - справа, SOUTH - низ, WEST - зліва, CENTER - центр. GridLayout розбиває область на сітку, розмір якої вказується при створенні об’єкту GridLayout. Layout потрібен для пропорційної зміни розміру елементів вікна при зміні розміру самого вікна.
Для показу вікна на екрані, використовуються такі методи:
frame.setSize(400,400);
frame.setVisible(true);
Для прив’язки якоїсь події до кнопки використовують метод addActionListener об’єкта кнопки:
btn.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e){
<тіло методу>
}
});
Для створення текстового поля використовується стандартний клас JTextField, що входить в пакет javax.swing. Значення, введене в текстове поле, можна отримати через метод getText() даного класу: public [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] getText(). Бачимо, що тип значення, що повертається – String. Для того, щоб програмно встановити текст у текстовому полі, використовується метод класу JTextField: public void setText(String text).

Завдання.
Написати на Java програму, яка створює вікно, в якому є текстові поля та кнопка. В одне (або декілька) з текстових полів вводиться рядок. По натисненню кнопки виконується операція відповідно до варіанту і результат виводиться в інше текстове поле (поля).
Варіанти.
Зробити першу половину букв рядка великими.
Поставити символи рядка в зворотному порядку.
Розділити рядок на дві рівні частини.
Замінити всі букви "а" рядка на букви "о".
З двох рядків зробити один, в якому почергово будуть символи цих двох рядків.
Замінити всі великі букви маленькими, а маленькі – великими.
Показати кількість великих і малих букв в рядку.
Показати рядок з букв першого рядка, яких нема в другому рядку.
Зробити почергово літери рядка маленькими та великими.
Попереставляти місцями попарно символи рядка.

Контрольні запитання.
Що таке клас? Як описується клас в Java?
Як можна використати клас? Які класи використовуються в вашій програмі?
Що таке об’єкт? Як описується об’єкт в Java?
Як можна використати об’єкт? Навести приклади в програмі.
Як відбувається підключення бібліотек в Java і для чого воно потрібно?
Як запустити програму на Java на виконання?
Для чого потрібен метод main в програмі на Java?
Що таке layout і для чого він потрібен?


13PAGE 15


ООП Лабораторна робота №1
Приложенные файлы

  • doc 17418756
    Размер файла: 47 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий