PDNM 6.509 PZ 9

Тема 9. Індивідуально-психологічні особливості особистості . Темперамент (індивідуальний стиль діяльності)
Структура заняття
1. Аналіз теоретичних положень.
1.1. Поняття про темперамент.
1.2. Основні типи темпераменту та їх вплив на діяльність особистості.
1.3. Властивості темпераменту.
2.Тестові завдання
2.1.Гіппократ вважав, що темперамент людини зумовлений наявністю і перевагою в організмі людини певної речовини: 1) „гаряча” кров; 2) „чорна” жовч; 3) слиз; 4) „їдка” жовч; 5) недостатній слиз.
2.2.І.П. Павлов вважав, що темперамент зумовлений співвідношенням таких типологічних ознак нервових процесів: 1) рухливості; 2) мінливості; 3) сили;
4) зрівноваженості; 5) важливості.
2.3.Сангвінік має такі ознаки нервової системи: 1) силу; 2) інертність; 3) рухливість; 4) нестримність; 5) зрівноваженість.
2.4.Флегматик наділений такими переважними стереотипами поведінки:
1) вміння тримати себе в руках; 2) повільність винесення рішення; 3) швидка перебудова звичок; 4) часта зміна уподобань; 5) натхнення в роботі.
2.5.Меланхолік має такі основні риси: 1) легко підкоряється чужій волі; 2) уникає товариства; 3) вміє наполягати на своєму; 4) нерішучій; 5) боїться відповідальності.
2.6.Холерик має такі основні риси: 1) неврівноважений; 2) нестримний; 3) сильний; 4) інертний; 5) рухливий.
2.7.За І.П. Павловим до специфічно людських належать такі типи нервової діяльності: 1) нордичний; 2) середній; 3) художній; 4) мислительний; 5) крайній.
2.8.Г. Айзенк усіх індивідів поділяв на: 1) екстравертів; 2) інтерналів; 3) інтровертів; 4) екстерналів; 5) невротиків.
2.9. Співставити властивості темпераменту:1) сенситивність; 2) реактивність;
3) активність; 4) темп реакції
та їхні визначення:
а) швидкість виникнення і перебігу психічних процесів;
б) сила емоційної реакції на зовнішні або внутрішні подразники;
в) виникнення психічної реакції на зовнішні подразники мінімальної сили;
г) показник спрямованості і наполегливості у подоланні перешкод.
2.10.Співставити типи темпераменту: 1) холеричний; 2) меланхолічний; 3) сангвіні стичний; 4) флегматичний
та типи вищої нервової діяльності (за І.П. Павловим):
а) слабкий; б) неврівноважений; в) малорухливий; г) лабільний.
3.Дискусійні питання
3.1. Чи завжди динаміка поведінки людини адекватно характеризує її темперамент? Наведіть приклади.
3.2.Чи може темперамент людини зазнавати істотних змін упродовж життя?
3.3.Яку роль у діяльності фахівця в системі суб`єкт – суб`єктних стосунків відіграє знання темпераменту людини? Наведіть приклади.
3.4.Чи можна стверджувати, що темперамент безпосередньо впливає на формування рис характеру людини? Відповідь обґрунтуйте.
3.5.У чому може виявлятися врахування викладачем особливостей темпераменту об`єкта своєї діяльності? Наведіть приклади.
4.Ситуації для розв’язання
4.1.Визначте тип темпераменту у наступних прикладах.
А. Підвищена емоційна реактивність, різкий темп і швидкість в рухах, прямолінійність у відносинах. У несприятливих умовах підвищена збудливість може привести до агресивності, різка зміна настрою.
Б. Порівняно низький рівень активності, достатня стриманість і спокійність. Переключення уваги діяльності, спілкування дуже повільне.
В. Підвищена вразливість, схильність до глибоких переживань навіть за незначних причин. Почуття легко виникають, чітко виражені зовні. Замкнутість, уникнення нової обстановки. При несприятливих життєвих умовах швидко виникає нерішучість, боязкість.
Г. Легке пристосування до змінних життєвих умов, легке виникнення та швидка зміна почуттів, здатність до швидкого переключення уваги, діяльності та спілкування.
4.2.Визначте особливості поведінки людей різного темпераменту в однакових ситуаціях (на прикладах).
5. Діагностичні методики.
5.1.Дослідження типу темпераменту.
Мета дослідження: визначення рівня екстраверсії, емоційної стійкості та типу темпераменту.
Матеріали та обладнання: тест-опитувальник Г. Айзенка з 57 запитань, бланк для відповідей, ручка або олівець.
Процедура дослідження
Дослідження типу темпераменту можна проводити як з однією людиною, так і з невеликою групою. У другому разі необхідно забезпечити самостійність відповідей учасників опитування.
Кількість тестів і бланків для відповідей має відповідати числу досліджуваних. На бланку відповідей записуються в колонку номери запитань, а поряд передбачено місце для відповідей: "Так" або "Ні". У завдання експериментатора входить роздавання опитувальників, бланків, ручок або олівців, ознайомлення з інструкцією.
Інструкція досліджуваному: "Вам пропонується відповісти на 57 запитань. Уважно читайте ці запитання і по ходу читання на бланку проставляйте Вашу відповідь, яка може бути: "Так" або "Ні". Намагайтесь уявити типову ситуацію, яка випливає із змісту запитання, і давайте першу відповідь без довгих і особливих роздумів. Пам'ятайте, що тут немає "поганих" і "хороших" відповідей. Свою відповідь на запитання запишіть у бланку відповідей залежно від номера. Намагайтеся не уникати відповідей."

Опитувальник
Чи часто у Вас проявляється потяг до нових вражень, щоб розважитися, пережити сильні відчуття?
Чи часто Ви відчуваєте потребу в друзях, які можуть Вас зрозуміти, підбадьорити, поспівчувати?
Чи вважаєте Ви себе безтурботною особистістю?
Чи дуже важко Вам відмовитися від своїх намірів?
Ви обмірковуєте свої справи не поспішаючи і вважаєте за краще почекати, ніж діяти?
Чи завжди Ви дотримуєтеся своїх обіцянок, навіть якщо це Вам не вигідно?
Чи часто у Вас спостерігаються спади та підйоми настрою?
Як правило. Ви дієте та говорите без тривалого обмірковування?
Чи бувають випадки, коли у Вас виникають почуття, що Ви нещасні без поважної на це причини?
Чи відповідає дійсності той факт, що на спір Ви б зробили все, що завгодно?
Чи ніяковієте Ви, коли хочете познайомитися з людиною протилежної статі, якій Ви симпатизуєте?
Чи буває таке з Вами, що, розгнівавшись. Ви втрачаєте самовладання?
Чи часто Ви вдаєтеся до дії під впливом хвилинного настрою?
Чи часто Ви буваєте стурбовані тому, що зробили або сказали щось таке, чого не слід було робити?
Ви, як правило, віддаєте перевагу читанню книг над зустрічами з людьми?
Чи легко Вас образити?
Чи любите Ви часто бувати в компаніях?
Чи бувають у Вас такі думки, якими Вам не хотілося б поділитися з іншими людьми?
Чи насправді Ви інколи до такої міри енергійні, що все "горить" у руках, а іноді зовсім кволі?
Чи прагнете Ви обмежити коло своїх знайомств невеликою кількістю найближчих друзів?
Чи багато часу Ви проводите в мріях?
Коли на Вас кричать. Ви відповідаєте тим же?
Вас часто турбує почуття провини?
Чи всі Ваші звички добрі?
Чи здатні Ви дати волю своїм почуттям і щосили розважитися в компанії?
Чи можна сказати, що нерви у Вас часто бувають напружені до краю?
Чи вважають Вас людиною жвавою і веселою?
Після того як справу вже зроблено, чи часто Ви повертаєтеся до неї, гадаючи, що могли б зробити її краще?
Чи правильно те, що Ви, перебуваючи серед людей, як правило, мовчазні та стримані?
Чи буває так, що Ви передаєте чутки?
Чи буває так, що Ви не можете заснути через те, що в голову лізуть всілякі думки?
Чи правда те, що Ви при потребі про щось дізнатися, віддаєте перевагу книзі перед запитуванням в інших людей?
Чи буває у Вас сильне серцебиття?
Чи подобається Вам робота, яка вимагає напруженої уваги?
Чи бувають у Вас напади тремтіння?
Чи правильно те, що Ви завжди говорите про своїх знайомих тільки хороше, навіть тоді, коли впевнені, що вони не дізнаються про це?
Чи насправді Вам неприємно бувати в компанії, в якій постійно кепкують один з одного?
Чи правда, що Ви дратівливі?
Чи подобається Вам робота, яка потребує швидкої дії?
Чи справді Вам не дають спокою думки про ті неприємності та "жахи", які могли б трапитися, незважаючи на те, що все закінчилося благополучно?
Чи дійсно Ви непоспішні в рухах?
Чи Ви хоча б колись запізнювалися на побачення або на роботу?
Чи часто Вам сняться страхіття?
Чи правда, що Ви так любите поговорити, що не пропускаєте будь-якої нагоди поспілкуватися з незнайомою людиною?
Чи турбують Вас якісь болі?
Чи дуже б Ви засмутилися, коли б тривалий час не змогли бачитися зі своїми друзями?
Чи можете Ви назвати себе нервовою людиною?
Чи є серед Ваших знайомих такі, які Вам відверто не подобаються?
Чи могли б Ви сказати, що Ви впевнена в собі людина?
Чи легко Вас зачіпає критика ваших недоліків або недоліків Вашої роботи?
Ви вважаєте, що важко одержати задоволення від заходів; в яких бере участь багато людей?
Чи турбує Вас переживання, що Ви чимось гірші за інших?
Ви б змогли легко внести пожвавлення в нудьгуючу компанію?
Чи буває, що Ви говорите про речі, на яких не розумієтеся?
Чи піклуєтеся Ви про своє здоров'я?
Ви любите пожартувати з інших?
Чи мучить Вас безсоння?
Обробка результатів
Для визначення типу темпераменту потрібно мати величини показників екстраверсії та невротизму, а для оцінки надійності цих показників підраховують величину показника відвертості. Величина показників виміряється в балах за кількістю відповідей досліджуваного, що збігаються із запитаннями шкал.
Індексом відвертості В є кількість збігань на такі запитання: відповідь "Так" № 6, 24, 36; відповідь "Ні" № 12, 18, ЗО, 42, 48, 54.
Показник екстраверсії Е дорівнює кількості збігань з відповідями "Так" на запитання № 1, 3, 8,10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56; з відповідями "Ні" на запитання № 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51.
Показник невротизму Н це величина збігань відповідей "Так" з такими запитаннями відповідної шкали:
№ 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38,40, 43, 45, 47, 50. 52. 55, 57.
Наступним кроком обробки результатів дослідження є побудова схеми типів темпераменту.
Темперамент та його основні властивості можна подати як точки проекції величини екстраверсії та емоційної стійкості, одержаної при перетинанні перпендикулярів, віднесених до відповідних значень осей (мал. 1).
Аналіз результатів
Результати доцільно аналізувати тільки в тому разі, коли вони були достатньо відвертими, при цьому величина індексу В не може перевищувати 4 бали.
На думку Г. Айзенка, поєднання екстраверсії інтроверсії та нейротизму емоційної стійкості є властивостями темпераменту, які визначають його тип. Властивості екстраверсії та інтроверсії протилежні, так, як і невротизм емоційна стійкість.
Їх можна подати на континуумі, де величина одного з показників, наприклад, екстраверсія Е 012 означає відсутність екстраверсії, тобто інтроверсію, а величини 1324 виявляє екстраверсію.
0
6
12
18 24


інтроверсія екстраверсія
Рівень екстраверсії визначають за таблицею
Індекс екстраверсії Е
Рівень екстраверсії - інтроверсії

0-6
Висока інтроверсія

7-12
Середня інтроверсія

13-18
Середня екстраверсія

19-24
Висока екстраверсія

Аналогічне співвідношення мають полярні властивості невротизму емоційної стійкості. Їхні рівні визначаються на основі тих же інтервалів, що і рівні екстраверсії інтроверсії.
Під екстраверсією слід розуміти спрямованість особистості на оточуючих людей та на події, під інтроверсією спрямованість на внутрішній світ, а під невротизмом поняття, синонімічне до тривожності, яке проявляється як емоційна нестійкість, напруженість, емоційна збудливість, депресивність.
Динамічний прояв цих властивостей пов'язаний зі швидкістю утворення умовних рефлексів, з їхньою міцністю, з балансом процесів збудження гальмування в центральній нервовій системі та з рівнем активації кори головного мозку з боку ретикулярної формації.
Так, екстраверт, порівняно з інтровертом, швидше виробляє умовні рефлекси, вирізняється більшою терплячістю до болю, але це поєднується з низькою витривалістю в ситуації сенсорної депривації, що зумовлює підвищену негативну реакцію на одноманітність, на велику частоту відволікань під час роботи. Типовими поведінковими проявами екстраверта є комунікабельність,
імпульсивність, недостатній самоконтроль, швидке пристосування до нового середовища, відкритість і зовнішній прояв почуттів. Він співчутливий, життєрадісний, упевнений у собі, прагне до лідерства, до розваг, має багато друзів, нестриманий, любить ризик, кмітливий, не завжди відповідальний.
Інтроверт привертає увагу своїми особливостями поведінки. Він часто заглиблений у себе, важко налагоджує контакти з людьми й адаптується до реальності. Частіше за все інтроверт спокійний, урівноважений, неагресивний, його дії обмірковані й раціональні. Коло друзів у нього невелике. Інтроверт любить прогнозувати майбутнє, замислюватися над тим, що і як буде робити, не піддається на моментні непередбачувані стимули, песиміст, не любить непередбачуваних ситуацій, хвилювань, дотримується заведеного життєвого порядку. Він контролює свої почуття, відповідальний, дуже рідко проявляє агресивність.
На одному полюсі невротизму (високий рівень) перебувають невротики, яким притаманна неврівноваженість нервово-психічних процесів, емоційна нестійкість, а також лабільність вегетативної нервової системи. Тому вони легко збуджуються, для них властива мінливість настрою, чутливість, а також тривожність, підозріливість, нерішучість, повільність.
Другий полюс невротизму (низький рівень) це емоційно стабільні особистості, які відрізняються урівноваженістю, спокоєм, рішучістю, виваженістю дій і вчинків.
Після характеристики вже вказаних пар властивостей темпераменту можна приступати до конструювання власне типів темпераменту. Типи темпераменту представлено на схемі (мал. 1).
На малюнку 1 тип темпераменту визначається в точках перетину екстраверсії та невротизму, відтворених на відповідних осях шкал у тому чи в іншому октанті. При цьому темпераменту сангвініка відповідає екстраверсія й емоційна стійкість, темпераменту холерика екстраверсія і невротизм, тобто емоційна мінливість, темпераменту флегматика інтроверсія й емоційна стійкість, а темпераменту меланхоліка інтроверсія і невротизм.
Якщо точка перетину перпендикулярів лежить у площині кола радіусом 6 одиниць, то це показник слабкого вираження темпераменту, а якщо вона лежить у межах різниці площин великого і малого кіл, то тип темпераменту виражено яскраво, повно.
Темперамент значною мірою визначає особливості характеру людини. Сангвініки, як правило, бувають комунікабельними, відкритими, говіркими, жвавими, ініціативні ми, але часто безтурботними і не завжди схильними доводити справу до кінця. У холериків спостерігаються часті зміни настрою, вони активні, але в той же час імпульсивні, бувають образливими та агресивними і здебільшого оптимістичні. У темпераменті флегматика помітна розміреність, спокій, надійність. Меланхоліки це дуже чутливі люди, як правило, спостережливі, тривожні, малоконтактні, дратівливі, багато переживають, песимісти.
Усвідомлюючи значення темпераменту в регуляції динаміки психічної діяльності і в збереженні життєвих констант організму, можна передбачити рекомендації про розвиток ряду властивостей темпераменту за допомогою корекції деяких рис характеру.


Мал. 1 Типи темпераменту
Наприклад, у сангвініка дуже важливо стимулювати працездатність, цілеспрямованість, ініціативність, але при цьому слід контролювати навантаження, щоб воно було в допустимих межах. Їм слід тренувати дисциплінованість та навчатися ділових контактів і чіткості.
Холерикам з їхньою яскраво вираженою схильністю до лідерства бажано забезпечувати позитивність стосунків з оточуючими, не "з'ясовувати стосунків" у моменти конфліктів, а аналізувати проблеми згодом у спокійній обстановці, контролювати власні прагнення тиснути на інших, підкоряти їх собі, спрямовувати зусилля на власне естетичне виховання.
Працьовитим флегматикам доцільно порекомендувати тренувати свій соціальний інтелект (розуміння людей, спостережливість за емоційним станом інших людей, встановлення контактів тощо). В окремих випадках завдяки скромності в них не завжди адекватна самооцінка, яку в цьому разі слід підвищити.
Меланхолікам з їхньою вдумливістю і підвищеною сензитивністю не потрібно поспішати включатися у види діяльності і спілкування, в яких є жорстка субординація. Їм також потрібно контролювати і рефлексувати своє ставлення до інших (уникати переоцінки авторитету інших), формувати установку на успіхи в роботі, а для цього визначати термін виконання окремих етапів роботи і навіть їхніх елементів. Для розвитку контактності та комунікабельності бажано не уникати громадських доручень, які дають можливість вступати в різноманітні взаємовідносини з іншими людьми, з
партнерами по діяльності, брати участь в усіляких заходах, виступати з доповідями на конференціях, домовлятися, координувати дії.
5.2.Дослідження властивостей темпераменту.
Мета дослідження: визначення рівнів ергічності, пластичності, темпу та емоційності як властивостей темпераменту.
Матеріали та обладнання: тест-опитувальник В. М. Русалова, складений із 105 запитань, бланк для відповідей, ручка.
Процедура дослідження
Дослідження властивостей темпераменту за допомогою тесту-опитувальника можна здійснити як з одним досліджуваним, так і з групою. Під час роботи із групою кожного належить забезпечити тестом-опитувальником та бланком для відповідей.
До завдання експериментатора входить забезпечення умов самостійності відповідей досліджуваних і читання інструкцій.
Інструкція досліджуваному: "Вам запропоновано дати відповідь на 105 запитань. Запитання спрямовано на з'ясування Вашого звичного способу поведінки. Намагайтеся пригадати типові ситуації і дайте першу-ліпшу відповідь, яка спаде Вам на думку. Відповідайте швидко і точно. Пам'ятайте, нема "гарних" чи "поганих" відповідей. Якщо Ви обрали відповідь "Так", то поставте хрестик (чи галочку) у графі "Так" на бланку для відповідей біля відповідного номера запитання. Якщо Ви обрали відповідь "Ні", поставте хрестик (чи галочку) відповідно у графі "Ні".
Тест-опитувальник
Чи рухлива Ви людина?
Чи завжди Ви можете відразу, без окремих роздумів, включитися у розмову?
Чи надаєте Ви перевагу самоті порівняно з великою компанією?
Чи відчуваєте Ви постійну потребу діяльності?
Ваша мова звичайно повільна і некваплива?
Чи вразлива Ви людина?
Чи часто Ви не можете заснути через те, що посперечались із друзями?
Ви завжди бажаєте займатися у вільний час чим-небудь?
Чи часто Ваша мова передує Вашій думці під час розмови з іншими людьми?
Чи дратує Вас швидка мова співрозмовника?
Чи почувалися б Ви нещасною людиною, коли б на тривалий час Вас було позбавлено можливості спілкуватися з людьми?
Ви коли-небудь запізнювалися на побачення чи на роботу?
Чи подобається Вам швидко бігати?
Чи дуже Ви хвилюєтеся через розлад у роботі?
Чи легко Вам виконувати роботу, яка вимагає тривалої уваги та великої зосередженості?
Чи важко Вам говорити дуже швидко?
Чи часто Ви відчуваєте занепокоєння, що виконали роботу не так, як треба?
Чи часто Ваші думки перескакують з однієї на іншу під час розмови?
Чи подобаються Вам ігри, які вимагають швидкості та спритності?
Чи легко Ви можете знайти інші варіанти вирішення відомого завдання?
Чи зазнаєте Ви почуття неспокою, що Вас неправильно зрозуміли під час розмови?
Чи охоче Ви виконуєте складну, відповідальну роботу?
Чи буває, що Ви говорите про речі, на яких не розумієтеся?
Чи легко Ви сприймаєте швидку мову?
Чи легко Вам виконувати одночасно дуже багато справ?
Чи виникають у Вас конфлікти з друзями через те, що Ви сказали їм щось, не обміркувавши?
Чи надаєте Ви перевагу неважким справам, які не вимагають від Вас багато енергії?
Чи легко Ви засмучуєтеся, коли виявляєте незначні недоліки у своїй роботі?
Чи полюбляєте Ви сидячу роботу?
Чи легко Вам спілкуватися з різними людьми?
Ви завжди надаєте перевагу роздуму, зважуєте всі "за" і "проти" і тільки тоді висловлюєте свою думку?
Чи всі Ваші звички гарні та бажані?
Чи швидкий у Вас рух рук?
Ви завжди мовчите і не контактуєте, коли перебуваєте в товаристві малознайомих людей?
Чи легко Вам переключатися з одного варіанту вирішення завдання на інший?
Чи схильні Ви іноді перебільшувати у своїй уяві негативне ставлення близьких Вам людей?
Ви говірка людина?
Вам звичайно легко виконувати справу, яка вимагає миттєвої реакції?
Ви звичайно говорите повільно, без запинки?
Чи хвилюють Вас побоювання, що Ви не можете виконати якусь роботу?
Чи легко Ви ображаєтеся, коли близькі люди вказують на Ваші особисті недоліки?
Чи відчуваєте Ви потяг до напруженої, відповідальної діяльності?
Чи вважаєте Ви свої рухи повільними і неквапливими?
Чи бувають у Вас думки, які б Ви хотіли приховати від інших?
Чи можете Ви без тривалих роздумів задати делікатне запитання іншій людині?
Чи подобаються Вам швидкі рухи?
Чи легко Ви генеруєте нові ідеї?
Чи хвилюєтеся Ви перед відповідальною розмовою?
Чи можна сказати, що Ви швидко виконуєте доручену Вам справу?
Чи подобається Вам братися за велику справу самостійно?
Чи багата у Вас міміка під час розмови?
Якщо Ви пообіцяли що-небудь зробити, то чи завжди Ви виконуєте обіцяне, незалежно від того, зручно Вам це чи ні?
Чи ображаєтеся Ви через те, що люди, які Вас оточують, поводяться з Вами значно гірше, ніж це може бути?
Ви звичайно віддаєте перевагу виконанню одночасно тільки однієї операції?
Чи подобаються Вам ігри, які відбуваються у швидкому темпі?
Чи багато у Вашій мові тривалих пауз?
Чи легко Вам внести пожвавлення до компанії?
Чи відчуваєте Ви звичайно в собі надлишок сил, бажаючи зайнятися якою-небудь важкою справою?
Вам звичайно важко переключити увагу з однієї справи на іншу?
Чи буває так, що у Вас на тривалий час псується настрій через те, що зірвано заплановану справу?
Чи часто Ви не можете заснути через те, що щось негаразд у справах, пов'язаних з роботою?
Чи подобається Вам бути у великій компанії?
Чи хвилюєтеся Ви, коли з'ясовуєте стосунки з друзями?
Чи відчуваєте Ви потребу в роботі, яка потребує повної віддачі?
Чи втрачаєте Ви іноді самовладання, чи обурюєтеся?
Чи здатні Ви вирішувати багато справ одночасно?
Чи почуваєтеся Ви вільно у великій компанії?
Чи часто Ви висловлюєте своє перше враження, не обміркувавши все як слід?
Чи непокоїть Вас почуття невпевненості в процесі виконання роботи?
Чи повільні Ваші рухи, коли Ви майструєте що-небудь?
Чи легко Ви переключаєтеся з однієї роботи на іншу?
Чи швидко Ви читаєте вголос?
Чи Ви іноді розпускаєте плітки?
Ви мовчазні, коли перебуваєте в колі друзів?
Чи маєте Ви потребу в таких людях, які могли б Вас підбадьорити, розрадити?
Чи охоче Ви виконуєте багато всіляких доручень одночасно?
Чи охоче Ви виконуєте роботу в швидкому темпі?
Чи у вільний час Ви звичайно відчуваєте потяг до спілкування з людьми?
Чи часто у Вас безсоння через невдачі на роботі?
Чи тремтять у Вас іноді руки під час сварки?
Чи довго Ви подумки готуєтеся перед тим, як висловитися?
Чи є серед Ваших знайомих люди, які Вам не подобаються?
Чи Ви звичайно надаєте перевагу легкій роботі?
Чи легко Ви ображаєтеся через дрібниці під час розмови?
Чи Ви звичайно першим у компанії вирішуєте почати розмову?
Чи відчуваєте Ви потяг до людей?
Чи схильні Ви спочатку все обміркувати і лише потім говорити?
Чи часто Ви хвилюєтеся з приводу своєї роботи?
Чи завжди Ви платили б за перевезення багажу в транспорті, якби не побоювалися перевірки?
Чи тримаєтеся Ви на вечірках або в компанії відокремлено?
Чи схильні Ви перебільшувати у власній уяві невдачі, пов'язані з роботою?
Чи подобається Вам швидко говорити?
Чи легко Вам утриматися від висловлення ідеї, яка нагадано у, Вас виникла?
Чи надаєте Ви перевагу повільній роботі?
Чи хвилюєтеся Ви через найдрібніші негаразди в роботі?
Ви надаєте перевагу повільній, спокійній розмові?
Чи часто хвилюєтеся через помилки в роботі, які Ви зробили?
Чи здатні Ви виконувати тривалу роботу?
Чи можете Ви, не довго думаючи, звернутися з проханням до іншої людини?
Чи часто Вас непокоїть почуття невпевненості в собі?
Чи легко Ви беретеся за виконання нових завдань?
Чи стомлюєтеся Ви, коли доводиться довго говорити?
Чи надаєте Ви перевагу роботі без напруження?
Чи подобається Вам різноманітна робота, яка потребує переключення уваги?
Чи подобається Вам тривалий час бути на самоті?
Бланки для відповідей виготовляють із стандартних аркушів паперу чи з довгих смужок шириною 67 см. Орієнтовно їхня структура має такий вигляд:

П/н запитання
Відповіді


П/н запитання
Відповіді


Так
Ні


Так
Ні

1.2.3....


Прізвище, ініціалиОбробка результатів
Мета обробки результатів обчислення ряду показників властивостей темпераменту: ергічності, соціальної ергічності, пластичності, соціальної пластичності, темпу, емоційності, соціальної емоційності і контролю з питань на соціальну бажаність. Величини показників підраховуються за кількістю збігань з відповідями "Так" чи "Ні", які подано в ключі.
Ключ
Ергічність (Ер): відповіді "Так" на запитання № 4, 6, 15, 22, 42, 50, 58, 64, 98; відповіді "Ні" на запитання № 27, 83, 103.
Соціальна ергічність (СЕр): відповіді "Так" на запитання № 11, 30, 57, 62, 67, 78, 86; відповіді "Ні" на запитання № 3. 34, 74, 90, 105.
Пластичність (П); відповіді "Так" на запитання № 20, 25, 35, 38, 47, 66, 71, 76, 101; відповіді "Ні" на запитання № 54, 59.
Соціальна пластичність (СП)', відповіді "Так" на запитання № 2, 9, 18,» 26, 45, 68, 85, 99; відповіді "Ні" на запитання № 31, 81, 87, 93.
Темп (Т): відповіді "Так" на запитання № 1, 13, 19, 33, 46, 49, 55, 77;
відповіді «Ні" на запитання № 29, 43, 70, 94.
Соціальний темп (СТ): відповіді "Так" на запитання № 24, 37, 39, 51, 72, 92;
відповіді "Ні" на запитання № 5, 10, 16, 56, 96, 102.
Емоційність (Ем): відповіді "Так" на запитання № 14, 17, 28, 40, 60, 61, 79, 88,91,95,97.
Соціальна емоційність (СЕм): відповіді "Так" на запитання № 6, 7, 21, 36, 41,48,53,63,75,80,84,100.
Контрольні запитання на соціальну бажаність (К): відповіді "Так" на запитання № 32, 52, 89; відповіді "Ні" на запитання № 12,23,44, 65, 73, 82.
Аналіз результатів
Відповіді на даний тест-опитувальник надають можливість характеризувати темперамент як систему формальних змін у поведінці, які відображають 4-блокову структуру функціональної системи людини:
блок аферентного синтезу, якому відповідає ергічність;
блок програмування, який представлено пластичністю;
блок виконань, якому відповідає темп;
блок зворотного зв'язку, якому відповідає емоційна чутливість. . У кожній шкалі темпераменту виділено дві підпікали: предметно-орієнтована та суб'єктивно-орієнтована (комунікативна). Вони відображають дві сфери взаємозв'язку людини і навколишнього середовища: предметний світ і суспільство, тобто діяльність і спілкування.
Показник Ер предметна ергічність. Характеризує рівень потреби людини в освоєнні предметного світу, жагу діяльності, прагнення до розумової та фізичної праці, ступінь залучення до трудової діяльності.
Показник СЕр соціальна ергічність. Відображає рівень потреби в соціальних контактах, засвідчує спрямованість на засвоєння соціальних форм діяльності, прагнення бути лідером, вказує на компанійськість, на залучення до соціальної діяльності.
Показник П пластичність. Це показник ступеня легкості або труднощів переключення з одного предмета на інший, швидкого переходу з одних способів мислення на .інші в процесі взаємодії з предметним середовищем, прагнення до різноманітних форм предметної діяльності.
Показник СП соціальна пластичність. Допомагає з'ясувати ступінь легкості чи трудності переключення уваги в процесі спілкування з однієї людини на іншу, нахил до різноманітних комунікативних програм і до готових форм соціального контакту.
Показник Т темп. Показує швидкісні особливості людини. Вказує на швидкість виконання окремих операцій, на швидкість моторно-рухових актів під час виконання предметної діяльності.
Показник СТ соціальний темп. За його допомогою можна з'ясувати швидкісні характеристики мовнорухових актів у процесі спілкування.
Показник Ем емоційність. Застосовується для з'ясування емоційної чутливості до розбіжностей між запланованим, жаданим та результатами реальної предметної дії, тобто чутливості до невдач у роботі.
Показник СЕм соціальна емоційність. Питання, що відповідають соціальній емоційності, стосуються емоційної чутливості у комунікативній сфері: чутливості до невдач у спілкуванні, до оцінок оточуючих людей.
Показник контролю соціальної бажаності К це показник щирості відповідей. Відповіді, які збігаються, характеризують ступінь викривлення тим, хто відповідає, інформації про себе. Чим більший показник, тим менше щирості, та чим він менший, тим більш достовірними є інші показники темпераменту. Вважається: відповідаючий був щирим і чесним з собою, якщо К не перевищує 5.
Рівень кожної властивості досліджуваного темпераменту оцінюється окремо. При цьому якщо той чи інший показник має величину в межах 03, то це говорить про низький рівень, якщо 48 про середній, якщо 912 про високий.
Добре знання студентами властивостей особистого темпераменту допомагає їм краще прогнозувати свою поведінку, розраховувати терміни виконання взятих на себе завдань, розуміти причини ускладнень у стосунках з людьми, а бажаючі самовдосконалюватися матимуть змогу краще орієнтуватися в тому, на що у своїй поведінці в першу чергу слід звернути увагу. Дослідження властивостей темпераменту може бути уточнюючим засобом, коли виникли сумніви в діагностиці типу темпераменту за допомогою інших методик. Якщо при цьому уточнюються дані дослідження завдання № 30, то цей тест-опитувальник бажано використовувати не раніше, ніж через тиждень після заповнення опитувальника Г. Айзенка.
5.3. Тест „ Формула темпераменту ” (О.Бєлов).
Інструкція: позначте знаком „+” ті якості темпераменту, які для вас звичні, повсякденні.
Якщо ви:
1) неусидчивы, суетливы;
2) невыдержанны, вспыльчивы;
3) нетерпеливы;
4) резки и прямолинейны в отношениях с людьми;
5) решительны и инициативны;
6) упрямы;
7) находчивы в споре;
8) работаете рывками;
9) склонны к риску;
10) незлопамятны;
11) обладаете быстрой, страстной, со сбивчивыми интонациями речью;
12) неуравновешенны и склонны к горячности;
13) агрессивный забияка;
14) нетерпимы к недостаткам;
15) обладаете выразительной мимикой;
16) способны быстро действовать и решать;
17) неустанно стремитесь к новому;
18) обладаете резкими порывистыми движениями;
19) настойчивы в достижении поставленной цели;
20) склонны к резким сменам настроения то вы чистый холерик.
Якщо ви:
1) веселы и жизнерадостны;
2) энергичны и деловиты;
3) часто не доводите начатое дело до конца;
4) склонны переоценивать себя;
5) способны быстро схватывать новое;
6) неустойчивы в интересах и склонностях;
7) легко переживаете неудачи и неприятности;
8) легко приспосабливаетесь к разным обстоятельствам;
9) с увлечением беретесь за любое новое дело;
10) быстро остываете, если дело перестает вас интересовать;
11) быстро включаетесь в новую работу и быстро переключаетесь с одной работы на другую;
12) тяготитесь однообразием будничной кропотливой работы;
13) общительны и отзывчивы, не чувствуете скованности с новыми для вас людьми;
14) выносливы и работоспособны;
15) обладаете громкой, быстрой, отчетливой речью, сопровождающейся жестами, выразительной мимикой;
16) сохраняете самообладание в неожиданной сложной обстановке;
17) обладаете всегда бодрым настроением;
18) быстро засыпаете и пробуждаетесь;
19) часто не собраны, проявляете поспешность в решениях;
20) склонны иногда скользить по поверхности, отвлекаться то вы, конечно же, сангвиник.
Якщо ви:
1) спокойны и хладнокровны;
2) последовательны и обстоятельны в делах;
3) осторожны и рассудительны;
4) умеете ждать;
5) молчаливы и не любите попусту болтать;
6) обладаете спокойной, равномерной речью, с остановками, без резко выраженных эмоций, жестикуляции и мимики;
7) сдержаны и терпеливы;
8) доводите начатое дело до конца;
9) не растрачиваете попусту сил;
10) придерживаетесь выработанного распорядка дня, жизни, системы в работе;
11) легко сдерживаете порывы;
12) маловосприимчивы к одобрению и порицанию;
13) незлобивы, проявляете снисходительное отношение к колкостям в свой адрес;
14) постоянны в своих отношениях и интересах;
15) медленно включаетесь в работу и медленно переключаетесь с одного дела на другое;
16) ровны в отношениях со всеми;
17) любите аккуратность и порядок во всем;
18) с трудом приспосабливаетесь к новой обстановке;
19) обладаете выдержкой;
20) несколько медлительны то вы, без сомнения, флегматик.
Якщо ви:
1) стеснительны и застенчивы;
2) теряетесь в новой обстановке;
3) затрудняетесь установить контакт с незнакомыми людьми;
4) не верите в свои силы;
5) легко переносите одиночество;
6) чувствуете подавленность и растерянность при неудачах;
7) склонны уходить в себя;
8) быстро утомляетесь;
9) обладаете тихой речью;
10) невольно приспосабливаетесь к характеру собеседника;
11) впечатлительны до слезливости;
12) чрезвычайно восприимчивы к одобрению и порицанию;
13) предъявляете высокие требования к себе и окружающим;
14) склонны к подозрительности, мнительности;
15) болезненно чувствительны и легко ранимы;
16) чрезмерно обидчивы;
17) скрытны и необщительны, не делитесь ни с кем своими мыслями;
18) малоактивны и робки;
19) уступчивы, покорны;
20) стремитесь вызвать сочувствие и помощь у окружающих то вы меланхолик.
Опрацювання результатів
Якщо кількість позитивних відповідей у кожному блоці якостей темпераменту складає 16 – 20, це означає, що у вас яскраво виражені риси даного типу темпераменту. Якщо кількість відповідей 11 – 15, це означає, що якості даного типу темпераменту притаманні вам у значній мірі. Якщо позитивних відповідей 6 – 10 – якості даного типу притаманні вам у зовсім незначній мірі.
А тепер визначемо формулу темпераменту:
Фт = (Х13 EMBED Equation.3 1415 100%) + (С13 EMBED Equation.3 1415 100%) + (Ф13 EMBED Equation.3 1415 100%) + (М13 EMBED Equation.3 1415 100%)
де: Фт – формула темперамента, Х – холеричний темперамент, С – сангвіністичний темперамент, М – меланхолічний темперамент, Ф – флегматичний темперамент, А – загальна кількість „+” по усім типам, Ах – кількість „+” у холерика, Аф – кількість „+” у флегматика, Ас – кількість „+” у сангвініка, Ам – кількість „+” у меланхоліка.
В кінцевому вигляді формула виглядає таким чином:
Фт = 35%Х + 30%С + 14%Ф + 21%М
Якщо відносний результат позитивних відповідей по будь – якому типу складає 40% і вище, це означає, що даний тип темпераменту є у вас домінуючим, 30 – 39% – якості даного типу виражені достатньо яскраво, якщо 20 – 29%, то якості даного типу виражені середньо, якщо 10 – 19% – якості даного темпераменту виражені у малій мірі.
Приложенные файлы

  • doc 17417758
    Размер файла: 368 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий