Statistika kyskartylgan


№ Текст вопроса/варианты ответа
1 Құрылымдық қатысты шама сипаттайды:
+ жиынтықтың жеке бөлектерінің үлесін.
2 Абсолютті шамалар сипаттайды.
+ қоғамдық құбылыстардың мөлшерін
3 Құнды заттар мен бұйымдарды түгендеу бақылаудың қай формасына жатады:
+  арнайы ұйымдастырылған
4 Координациялық қатысты шама сипаттайды:
+  жиынтықтың жеке бөлектерінің арақатынасын
5 Зерттелетін жиынтық бірліктерінің қамтылуына қарай бақылау бөлінеді:
 + жаппай және жартылай
6 Салмақталған арифметикалық орташа шама қолданылады.
+  негізгі қатынастың алымы белгісіз болғанда
7 Таратпалы қатар жиілігіне жатады
 + зауыттар саны
8 Интервалды динамикалық қатардың орташа деңгейі есептеледі:
 + жай арифметикалық орташамен
9 Халық санағы статистикалық бақылаудың қай түріне жатады:
 + жаппай бақылау.
10 Бірдей интервалды анықтайтын формула:
 + (X max-X min)/n
11 Абсолюттік шаманың өлшем бірлігі:
 + метр, километр
12 Арифметикалық орташа шаманың мөлшері байланысты:
 + жиіліктерге және варианттарға
13 Қоғамдық құбылыстардың көлемін, мөлшерін сипаттайтын көрсеткіштер қандай шамаға жатады:
 + абсолютті
14 Вариациялық таратпалы қатарлар құрылады:
 + тек сандық белгі бойынша
15 Сандық белгілерге жатады:
 + жұмыс стажы
16 Типологиялық топтастыру қандай белгі бойынша жүргізіледі:
 + сапалық
17 Бақылау кезінде зерттеуге жататын жиынтық бірліктері толығымен қамтылған болса, онда ол мынадай бақылауға жатады:
 + жаппай
18 ҚР-да жүргізілген халық санағы статистикалық бақылаудың қайсы тәсілдерімен жүргізілді.
 + экспедициялық
19 Вариациялық таратпалы қатарлар белгісінің жеке мәнін атайды:
 + вариант
20 Төмендегі орташа шамалардың қайсысы құрылымдық орташа болады:
 + мода
21 Құбылыстың уақытка байланысты өзгеру мөлшерін сипаттайтын көрсеткіш қайсы қатысты шамаға жатқызылады:
+  динамикалық
22 Аймақ бойынша жылдың аяғына бөлшек сауда орындарының саны 5200, ал сол аймақта тұратын халықтың саны 130мың адам болды. 1000 тұрғынға шаққанда қанша сауда орындарынан келеді.
 + 40
23 Халықтың туу, өлу және некелесу туралы демографиялық коэффициенттері қатысты шамалардың қайсы түріне жатады.
 + интенсивті
24 Жоспардың орындалуының қатысты шамасы қалай анықталады:
 + ағымдағы мерзімдегі нақты мәннің жоспарланған мәнге қатынасы
25 Есепті жылы республикада 8368.8мың адам қала және 6589 мың адам ауыл тұрғындары болды.Әрбір 1000 ауыл тұрғынына қанша қала тұрғындары келді.
 + 1270
26 Статистикалық вариациялық қатарда мода деп нені айтады:
 + ең үлкен жиілікке сәйкес келетін вариантты
27 Облыс бойынша өнеркәсіп кәсіпорындары жоспар бойынша 25.5млрд.теңгенің өнімін шығаруы тиіс, ал шын мәнінде 26.9млрд. тг-ң өнімін шығарды. Жоспарды орындаудың қатысты шамасын анықтаңыздар:
 + 105.5процент
28 Статистикада медиана деп айтады:
 + вариациялық қатарлардың ортасында жатқан және оны теңдей етіп екіге бөлетін вариантты
29 2008 жылы өндірілген өнімнің көлемі 3065,2млн.тг. болды, ал 2009 жылы 3150,5млн.тг. өнімі жоспарланған болса, онда жоспарлық тапсырманың қатысты шамасы қанша болады:
+  102.8процент
30 Егер бірнеше кәсіпорындардағы жұмысшылардың саны мен айлық жалақыларының мөлшері берілген болса,онда бір жұмысшының орташа айлық жалақысын анықтау үшін, орташа шаманың қайсы түрі қолданылады:
 + арифметикалық;
31 3 шаруашылық бойынша өнімділік және жалпы түсім берілген болса, онда орташа өнімділікті анықтау үшін орташа шаманың қайсы түрі қолданылады:
+  гармоникалық
32 Әр топтағы студенттердің саны мен олардың орташа үлгерімінің балы берілген болса,онда факультет бойынша студенттердің жалпы үлгерімінің орташа балын анықтау үшін орташа шаманың қайсы түрі қолданылады:
 + салмақталған арифметикалық
33 Вариацияның өрісі деп атайды:
 + белгілердің ең үлкен және ең кіші мән шамаларының айырмасын
34 Облыстар бойынша дәнді дақылдардың 1га. түскен түсімділігі төмендегідей: А облысы бойынша-25ц/га, В облысы бойынша -22ц/га, С облысы бойынша-23ц/га. Онда вариация өрісі қаншаға тең болады:
 + 3
35 Сауда орындарының тауар айналымына дисперсиялық талдау жасау кезінде топаралық дисперсия 340мың, орташа топтық дисперсия 160мың теңгеге тең болса, онда жалпы дисперсия қаншаға тең болады.
 + 500
36 Өнеркәсіп кәсіпорындарындағы жұмысшылардың тарифтік разрядтарына дисперсиялық таладу жасау кезінде жалпы дисперсия 1.9 ал топаралық дисперсия 1.2 тең болса,онда орташа топтық дисперсия қаншаға тең болады.
 + 0.7
37 Бір жұмыс орнына келетін орташа тоқсандық тауар айналымы 80мың теңге,ал орташа квадраттық ауытқу 8.3мың теңге болды. Есептеу керек вариацияның коэффициентін.(процентпен)
 + 10.4
38 Сауда залының 1шаршы метр көлеміне келетін орташа тоқсандық тауар айналымы 30мың теңге, ал орташа квадраттық ауытқу 6 мың теңге болды. Есептеу керек вариация коэффициентін:(процентпен)
 + 20
39 Тоқсан бойы әрбір он күн сайынғы шығарылған өнімнің орташа көлемі 250мың теңге, ал оның орташа квадраттық ауытқуы 40мың теңге болса,онда вариацияның коэффициенті қаншаға тең болады.
+  16
40 Тоқсан ішінде кәсіпорынның өндірген өнімінің көлемі 100мың теңге болды. Ал орташа квадраттық ауытқуы 3мың теңгеге тең.Анықтау керек, өндірілген өнім бойынша вариацияның коэффициентін (процентпен):
 + 3
41 Кәсіпорында бір өнім өндіруге кеткен орташа еңбек шығыны 5 адам-сағат құрады, ал орташа квадраттық ауытқу 0.25 адам сағатқа тең. Еңбек шығыны бойынша вариацияның коэффициентін анықтау қажет (прцентпен).
 + 5
42 Дисперсияны қосу ережесі бойынша:
 + топаралық және орташа топтық дисперсияның қосындысы тең болады жалпы дисперсияға;
43 Егер топаралық дисперсия 4.19-ға,ал жалпы дисперсия 8.4-ке тең болса, онда корреляциялық қатынас шамасы қаншаға тең болады.
+  0.71
44 Сандық қатар белгілерінің екі шеткі мәндерінің айырмашылығы вариацияның қайсы көсеткіштерін анықтайды:
 + вариация өрісін;
45 Дәнді дақылдардың түсімділігін анықтау кезінде орташа квадраттық ауытқу 3.2ц/га, ал вариация коэффициенті 15процентке тең болды. Онда орташа түсімділік қанша ц/га болады:
 + 21.3ц/га
46 Кәсіпорын жұмысшыларының ең үлкен орташа айлық жалақысы-125мың тг, ең кіші жалақысы-70мың тг болса,онда вариация өрісі қанша болады:
+  55мың тг
47 Динамикалық қатарлар көрсеткіштері белгілі бір мезетпен (айдың,тоқсаның,жылдың басына) берілетін болса, онда ол динамикалық қатардың қайсы түріне жатады.
+  мезеттік
48 Егер мезеттік динамикалық қатардың уақыт аралықтары бірдей болатын болса, онда оның орташа шамасын анықтау үшін орташа шаманың қайсысы қолданылады:
 + хронологиялық
49 Тізбектелген өсу қарқынын есептеу үшін, динамикалық қатардың ағымдағы деңгейін бөлеміз :
 + ағымдағы деңгей алдындағы деңгейге
50 Қала базарында июль айында 1кг. қызанақтың бағасы 150теңге болса, август айында ол 135теңге болды. Бағаның жеке (дербес) индексін анықтаңыздар.
 + 0,9
51 Халықтың механикалық қозғалысының көрсеткішіне жатады:
 + көші-қон сальдосы
52 Белсенді емес халық құрамына кіреді:
 + өндірістен қол үзіп оқитын студенттер.
53 Халықтың табиғи өсімі дегеніміз:
 + туғандар мен өлгендер санының айырмасы
54 Жалпы туу коэффициенті жыл бойы туғандар санының мына көрсеткішке қатынасы арқылы анықталады:
 + халықтың орташа жылдық санына
55 Халықтың өмірлік коэффициенті былай анықталады.
 + туғандар санының өлгендер санына қатынасы.
56 Егер жалпы туу коэффициенті 20 промилледен жоғары болса, онда туу деңгейінің өсімталдығын бағалау шкаласы бойынша:
 + туу деңгейі жоғары
57 Жыл басындағы халықтың саны 580 000 адамға тен болды, жыл аяғында халықтын саны 610 000 адамға жетті.Халықтын орташа жылдық саны неге тең?
+  595 000
58 14950 мың адамның ішінде әйелдердің саны 7892 мың адамға тен. Әйелдердің үлесі неге тең( %):
+  52.8
59 Нәрестелердің өлімі коэффициенті 1 жасқа дейінгі өлген балалар санының мына көрсеткішке қатынасы арқылы анықталады:
+  туылған балалар санына
60 Некелесу коэффициенті жыл бойы қиылған некелер санының мына көрсеткішке қатынасы арқылы анықталады:
 + халықтыңорташа жылдық санына
61 Жалпы өлім-жітім коэффициенті жыл бойы өлгендер санының мына көрсеткішке қатынасы арқылы анықталады:
 + халықтыңорташа жылдық санына.
62 Егер жалпы туу коэффициенті 10 промилге дейін болса, онда туу деңгейінің өсімталдығын бағалау шкаласы бойынша:
 + туу деңгейі төмен.
63 Арнайы туу коэффициенті мынаны көрсетеді:
 + фертилді (тууға қабілеті) жастағы 1000 әйелге шаққандағы туылғандар саны.
64 Арнайы туу коэффициенті былай анықталады:
+  жыл бойы туылған балалар санының фертилді (бала туатын) жастағы әйелдердің орташа жылдық санына қатынасы
65 Экономикалық белсенді халыққа жатқызады::
 + есепті мерзімде жұмыс іздеп, бірақ оны таппаған 16 жастан асқан адамдарды.
66 Халықтың жұмыспен қамтылу коэффициенті есептеледі:
 + жұмыс істейтін халық санының экономикалық белсенді халық санына қатынасымен.
67 Жыл басындағы қала халқының саны 254 мың адам болды. Жыл ішінде 3600 сәби дүниеге келген, 1900 адам қайтыс болған. Қоныс аудару болған жоқ деп есептеп, .қала халқының орташа жылдық санын анықтаңыз.
+  254850
68 Жұмыс істейтін халық санының экономикалық белсенді халық санына қатынасымен мына көрсеткіш анықтылады:
 + жұмыспен қамтылу коэффициенті.
69 Жұмыссыздар санының жалпы халықтың орташа санына қатынасымен мына көрсеткіш анықталады:
 + жұмыссыздық коэффициенті
70 Жұмыс істейтін халық санының халықтың жалпы орташа санына қатынасымен мына көрсеткіш анықталады.
 + жұмыспен қамтылу коэффициенті.
71 Еңбек ресурстарының табиғи толықтыру саны, бұл:
 + 16 жасқа толғандар, жұмысқа орналасқан зейнеткерлер мен жасөспірімдер.
72 Еңбек ресустарының механикалық жарамай қалу саны бұл.
 + еңбек жасындағы көшіп кеткендер саны.
73 Өндірістен қол үзін оқитын еңбекке жарамды жастағы студенттер мына халықтың құрамына кіреді:
 + экономикалық белсенді емес
74 Өзін-өзі жұмыспен қамтушылар мына халықтың құрамына кіреді.
 + экономикалық белсенді.
75 Туылғандар санының халықтың орташа жылдық санына қатынасымен мына көрсеткіш есептеледі:
 + жалпы туу коэффициенті.
76 Өлгендер санының халықтың орташа жылдық санына қатынасымен мына көрсеткіш есептеледі:
 + жалпы өлу коэффициенті.
77 Туылғандар санының өлгендер санына қатынасымен мына көрсеткіш есептеледі:
 + өмірлік коэффициенті.
78 Кәсiпорынның жылдық есеп беруi статистикалық бақылаудың қандай формасына және түрiне жатады ?
 + есеп беру және жаппай
79 Статистикалық зерттеу жұмыстарының 1- кезеңi қалай аталады ?
+  статистикалық бақылау
80 Статистикалық бақылау формалары:
+  есеп беру, арнайы ұйымдастырылған
81 Аналитикалық топтастырудың мақсаты:
 + құбылыстардың өзара байланысын анықтау
82 Сандық белгiге жатады:
 + жұмысшы жалақысы
83 Дискреттi таратпалы қатар болады:
+  Кәсiпорындардың жұмысшылар саны бойынша бөлiнуi
84 Қазақстан Республикасының халқы 2001 жылы 1 қаңтарда 14841,9 мың адам,ал жер көлемi 2724,9 мың шаршы километр болды.Осы мәлiметтер бойынша халықтың тығыздығын және қатысты шама түрiн анықтаңыз.
+  5,4 адам/кв.км, интенсивтi (үдемелі)
85 3 шаруа қожалығының әрқайсысынан алынған астықтың жалпы түсiмi және өнiмдiлiгi туралы мәлiметтер берiлген. Осы шаруа қожайындылықтарын қоса есептегендегi астықтың орташа өнiмдiлiгiн есептеу үшiн орташаның мына түрi қолданылады:
 + гармониялық
86 Егер белгiнiң жеке мәндерiн 25 бiрлiкке азайтса, онда орташа шама:
 + 25-ке азаяды
87 Жұмысшылардың орташа еңбек стажы 1-бригадада 6 жыл, 2-бригадада 8 жыл, 3бригадада 10 жылды құрайды. Барлық жұмысшылардың 30%-i 1-бригадада, 50%-i 2- бригадада, 20%- 3-бригадада iстейдi. Үш бригаданы қоса есептегендегi жұмысшылардың орташа еңбек стажын есептеңiз.
+  7,8
88 , болса, дисперсия неге тең болады?
 + 16
89 Iшiнара бақылау нәтижелерi бойынша 25 кәсiпорында айналыс ұзақтығынан орташа квадраттық ауытқу 10 күнге тең болды. 0,954 ықтималдығы мен айналыс ұзақтығы үшiн бақылаудың шектелген қатесiн есептеңiз.
 + 4
90 Толық интервалды (деңгей аралықты) динамикалық қатардың орташа деңгейi мына формуламен есептелiнедi:
 +
91 ҚР-да негiзгi капиталға бөлiнген күрделi салым (инвестиция) 1998ж. - 264,2, 1999ж. – 369,1, 2000ж. -595,7 млрд. Болды . Осы мәлiметтер бойынша 2000-жылғы күрделi салымның абсолюттi өсiмiн, өсу қарқынын тiзбектi тәсiлмен есептеңiз.
 + 226,6 млрд. тг. және 161,4%
92 Әр тектес құбылыстарды талдау үшiн динамикалық қатарларда мына әдiс қолданылады:
 + ортақ негiзге келтiру
93 Тауар айналымының жалпы индексiн көрсетiңiз:

94 Есептi мерзiмде дүкеннiң тауар айналымы 4,5%-ке артты. Алтауарлар бағасы орташа есеппен 2%-ке қымбаттады. Тауар айналымының физикалық көлемi қалай өзгердi?
 + 2,5%-ке артты
95 Бағаның өзгермелi құрамды индексi мына формуламен есептеледi:

96 Корреляциялық қатынас ненi анықтау үшiн қолданылады?
 + байланыс тығыздығын
97 Сызықтық корреляциялық коэффициент r = -1 болса, онда:
 + көрсеткiштер арасында керi функционалды байланыс бар
98 Рангті корреляция коэффициентi былай анықталады:

99 Динамикалық қатарды түзу бойынша тегiстеу үшiнпараметрiн мына формуламен есептейдi:
 +
100 Ең қарапайым вариация көрсеткiшi:
 + вариация өрiсi
101 Қайталанатын кездейсоқ iрiктеу арқылы барлық шығарылған А өнiмiнiң 100 данасы iшiнара бақылауға алынды. Зерттеу нәтижесiнде өнiмнiң орташа ылғалдылығы 9%, орташа квадраттық ауытқу 1,5 % болды. 0,954 ықтималдылығы мен барлық шығарылған А өнiмi үшiн орташа ылғалдылық шегiн анықтаңыз.
 +
102 Отбасының табысымен шығынын күнделiктi жазып отыру статистикалық бақылаудың қандай формасына және түрiне жатады?
+ арнайы ұйымдастырылған және жартылай
103 Статистикалық бақылау түрлерi мынадай:
+  жаппай, жартылай, үздікті, үздіксіз
104 Типологиялық топтастырудың мақсаты:
 + бiртектес топтарды анықтау
105 Сандық белгiге келесілердің қайсысы жатады:
 + шығарылған өнiмнiң көлемi
106 Есептi жылы жүк айналымын 222,5 млн. ткм-ге жеткiзу жоспарланды. Осы жылғы нақты жүк айналымы 229,5 млн. ткм. болды. Осы мәлiметтер бойынша жоспардың орындалуын анықтаңыз (% есебімен).
 + 103,1;
107 Әр топтағы студенттердiң саны және оқу үлгерiмi туралы мәлiметтер бойынша факультеттегi студенттердiң оқу үлгерiмiнiң орташа бағасын есептеу үшiн орташаның мына түрi қолданылады:
 + арифметикалық
108 Егер белгiнiң барлық мәндерiнiң жиiлiктерiн 2 есе азайтса, онда орташа шама :
+  өзгермейдi;
109 Фирмада тапсырыс қабылдаудың орташа уақыты 10минут қатең, ал осы көрсеткiштiң (тапсырысты қабылдау уақыты) квадраттық орташасы 104-кетең. Осы мәлiметтер бойынша дисперсия мен вариация коэффициентiн есептеңiз.
+  4 және 20%
110 Қалалық телефон торабы бойынша 100 телефонмен сөйлесу бақылауға алынды. Бақылау нәтижесiнде сөйлесу ұзақтығының орташа квадраттық ауытқуы 2 минутқа тең екенi анықталды. 0,954 ықтималдығымен бақылаудың шектi қатесiн есептеңiз.
+  0,4
111 Орта мезеттік қатардың орташа деңгейi мына формуламен есептелiнедi:
 +
112 Бiртектес құбылыстарды талдау үшiн динамикалық қатарларда мына әдiс қолданылады:
 + салыстыру
113 Бағаның жалпы индексiн көрсетiңiз:
 +
114 Есептi мерзiмде тауар айналымы 1,5%-ке кеміді, ал сатылған тауарлардың көлемi 2%-ке өстi. Тауарлар бағасы қалай өзгердi?
 + 3,4%-ке кеміді
115 Индекс салмағы мынадай мақсат үшін қолданылады:
 + тікелей салыстыруға келмейтін элементтерді салыстырмалы түрге келтіру үшін
116 Рангтi корреляциякоэффициентi ненi анықтау үшiн қолданылады?
 + байланыс тығыздығын
117 Сызықтық корреляциялық коэффициент r = 1 болса, онда:
 + көрсеткiштер арасында тура функционалды байланыс бар
118 Корреляциялық қатынас мына формуламен есептелiнедi:
 +
119 Динамикалық қатарларды түзу бойынша тегiстеу үшiнпараметрiн келесі формуланың қайсысымен есептейдi:
 +
120 Орташа сызықты қауыт қуды есептегенде орташаның мына түрi қолданады:
 + арифметикалық орташа
121 Кездейсоқ iрiктеу арқылы 900 ағаш бақылауға алынды. Бақылау нәтижесiнде бiр ағаштың орташа диаметрi 235мм, орташа квадраттық ауытқу 27м мекенi анықталды. 0,997 ықтималдығымен негiзгi жиынтықтағы ағаштардың орташа диаметрiнiң шегiн анықтаңыз:
 + 232,3 мен 237,7 арасында
122 Халық санағы статистикалық бақылаудың қандай формасына және түрiне жатады?
 + арнайы ұйымдастырылған және жаппай
123 Статистикалық зерттеу жұмыстарының 1- кезеңi былай аталады:
 + статистикалық бақылау
124 Келесі бағандардың қайсысы статистикалық бақылау түрлерi:
 + жаппай, жартылай, үздікті, үздіксіз
125 Құрылымдық топтастырудың мақсаты:
 + құбылыстардың құрылымын талдау
126 Сапалық белгiге жатады:
 + қызметкердiң мамандығы
127 Мыналардың қайсысы дискреттi таратпалы қатар болады:
+  дүкендердiң касса саны бойынша бөлiнуi
128 Телекоммуникациялық компанияның қызметiнiң өзiндiк құны өткен жылы 800 тг. болды. Есептi жылы осы қызметтiң өзiндiк құнын 3%-ке төмендету жоспарланды. Қызмет құнының нақты мәнi осы жылы 770 тг. болса, өзiндiк құнды төмедету жоспары қалай орындалды?
+  0,8% -ке асыра орындалды
129 5 автомобильдiң әрқайсысының жылдамдығы және жүрiлген жолы бойынша орташ ажылдамдықты есептегенде орташаның мына түрi қолданылады:
 + гармониялық;
130 Егер белгi мәндерiнiң жиiлiктерiн 5 есе арттырса, онда орташа шама:
 + өзгермейді
131 Өнiм өндiруге жұмсалған шикiзат туралы мынадай мәлiметтер берiлген:

1 тонна дайын өнiмге жұмсалған шикiзаттың орташа мөлшерiн
анықтаңыз.
+  0,760
132 Төмендегi мәлiметтер бойынша таратпалы қатардың медианасын анықтаңыз.

 + 50
133 Торфтың ылғалдылығын анықтау үшiн салмақтары бiрдей торфтың 50 порциясы iрiктелiп алынды. Бақылау нәтижесi төмендегiдей болды:

Торф ылғалдылығының модасын анықтаңыз.
 + 26,8%
134 Бақылау нәтижесiнде бұрғылардың диаметрлерiнiң орташасы 0,8мм, ал диаметрлердiң квадратттарының орташасы 0,68-ге тең болды. Осы мәлiметтер бойынша орташа квадраттық ауытқуды және вариация коэффициентiн есептеңiз.
 + 0,2 және 25%;
135 Сүттiң майлылығын тексеру үшiн жүргiзiлген iшiнара бақылаудың нәтижесi бойынша дисперсия 0,64-ке тең болды. Бақылауға 16 сынама (проба) алынды. 0,954 ықтималдығы мен бақылаудың шектi қатесiн есептеңiз.
 + 0,4
136 Толық мезеттік қатардың орташа деңгейi мына формуламен есептелiнедi:
 +
137 Төменде ҚР-дағы өнеркәсiптiк – өндiрiстiк персоналдың саны берiлген (мың адам):

Осы мәлiметтер бойынша қатардың орташа деңгейiн, орташа өсу қарқынын есептеңiз.
+  834 және 89,8%
138 Жұмысшылардың жалақысы туралы мынадай мәлiметтер берiлген:

Осы мәлiметтер бойынша айлық орташа жалақыны есептеңiз.
 + 163600
139 Төмендегi мәлiметтер бойынша бағаның жалпы индексiне септеңiз.

 + 1,013
140 Мына келесідей мәлiметтер берiлген:

Шығарылған өнiм көлемiнiң жалпы индексiн есептеңiз.
 + 1, 06
141 Тiркеуге алынған некелерсаны туралы мынадай мәлiметтер берiлген (мың)

Осы мәлiметтер бойынша қатардың орташа деңгейiн және
орташа абсолюттi өсiмдi анықтаңыз
 + 93,7 және –3,7;
142 Некеге тұрушылардың жас бойынша бөлiнуi берiлген:

Осы мәлiметтер бойынша медиананы есептеңiз.
 + 22,5
143 Төменде сессиядағы бағалары бойынша студенттердiң бөлiнуi берiлген:

Осы қатардың модасы неге тең
 + 4
144 Мына ақпараттар берiлген:

3 зауытты қоса есептегендегi 1 өнiмге жұмсалған орташа уақыт
шығынын есептеңiз.
+  48,0
145 Төмендегi мәлiметтербойыншатауарайналымыныңкөлемiнiңжалпыиндексiнесептеңiз.

+  1,003
146 Мына мәлiметтер төменде берiлген:

Өзiндiк құнның жалпы индексiн есептеңiз.
 + 0,865;
147 Дүкендердегi мата қорлары туралы мынадай мәлiметтер берiлген (мың тг.)

Осы мәлiметтер бойынша қатардың түрiн және орташа деңгейiн бiрiншi жарты жылдық үшiн анықтаңыз
+  мезеттік,
148 Кәсiпорындар мен темiржол станциясының арақашықтығы туралы мынадай мәлiметтер берiлген:

Медиананы есептеңiз.
 + 6
149 Төменде отбасыларының бала саны бойынша бөлiнуi берiлген:

Осы қатардың модасы неге тең
 + 2
150 Дамудың бағытын анықтау үшiн мына әдiстер қолданылады:
 + аналитикалық тегістеу әдісі, жылжымалы орташа әдісі, интервалды үлкейту
151 Кәсiпорынның тауар қоры туралы мынадай мәлiметтер берiлген (мың тг.):

Осы мәлiметтер бойынша қатардың орташа деңгейiн анықтаңыз
+  217,2
152 Сатылған өнім көлемiнiң жалпы индексiн көрсетiңiз:

153 Мынадай мәлiметтер келесідей берiлген:

Шығынның жалпы индексiн есептеңiз.
+  1,12
154 Есептi мерзiмде тауарлар бағасы 3%-ке артты, ал сатылған өнiм 2%-ке кемiдi. Тауар айналымының қалай өзгергенiн есептеңiз.
 + 0,9%-ке артты
155 Бағаның құрылымдық өзгеру индексi мына формуламен есептелiнедi:
 +
156 Төмендегi мәлiметтер бойынша өзiндiк құнның жалпы индексiн есептеңiз:

 + 1,015
157 Рангті корреляция коэффициентi ненi анықтауүшiнқолданылады?
+  байланыс тығыздығын
158 Сызықтық корреляциялық коэффициент r=0 болса, онда
 + көрсеткiштер арасында байланыс жоқ
159 Фехнер коэффициентi былай есептелiнедi:
 +
160 Толық интервалды (деңгей аралықты)қатардың орташа деңгейi мына формуламен есептелiнедi:
 +
161 Мәлiметтер былай берiлген:

Осы мәлiметтер бойынша жүгерiнiң орташа шығымдылығын
есептеңiз.
 + 68,3
162 Вариация коэффициентi 33%-тен артық болса, онда:
 + берiлген жиынтық әр тектi болады
163 Еңбек өнiмдiлiгiн зерттеу үшiн бақылауға 324 адам алынды. Бақылау нәтижесi бойынша еңбек өнiмдiлiгiнiң орташасы 65мин, ал орташа квадраттық ауытқу 7,2 минут болды. 0,954 ықтималдылығы мен негiзгi жиынтықтағы орташа еңбек өнiмдiлiгiнiң шегiн анықтаңыз.
 + 64,2 мен 65,8 арасында
164 Базарлардағы тауар бағаларын зерттеу статистикалық бақылаудың қандай формасына және түріне жатады
 + арнайы ұйымдастырылған және мерзімдік
165 Статистикалық зерттеу жұмыстарының 3-ші кезеңі қалай аталады?
+  статистикалық мәліметтерді талдау
166 Сұрақ жауап түрлері
+  экспедициялық, корреспонденттік, өзіндік тіркеу
167 Қайта топтастырудың мақсаты
 + әр түрлі өңделген мәліметтерді бір жүйеге келтіру, ұсақ топтардан ірі топтарды алу
168 Вариациялық қатарлардың мынадай түрлері болады
+  дискретті және үздіксіз
169 Атрибутты таратпалы қатар болады:
+  халықтың білім деңгейі бойынша бөлінуі
170 Есепті жылы жүк тасымалын 10 пайызға асыру жоспарланды. Осы жылы жүк тасымалының нақты көлемі өткен жылмен салыстырғанда 12,2 пайызға артты. Жүк тасымалы бойынша жоспардың неше пайызға артық орындалғанын анықтаңыз.
+  2 пайыз
171 Әр цехтағы жұмысшылардың орташа жалақысы және жұмысшылар саны бойынша зауыттағы орташа жалақыны анықтағанда орташаның мына түрі қолданылады.
 + арифметикалық
172 Егер белгінің жеке мәндерін үш есе арттырса, ал жиіліктерін екі есе азайтса, онда орташа шама:
+  3 есе артады
173 Мынадай мәіметтер берілген:

Жұмысшылардың тарифтік разрядтарының орташасын есептеңіз
 + 3,49
174 Мода деп нені айтады?
 + ең жиі кездесетін белгі варианты
175 Медиана деп нені айтады?
 + қатардың ортасында орналасқан варианттың мәні
176 Өнеркәсіптік кәсіпорында материалдық айналым қорларының айналыс ұзақтығының орташасы 52 күнге, ал осы көрсеткіштің квадратының орташасы 2804 тең болды. Осы мәліметтер бойынша айналыс ұзақтығының орташа квадраттық ауытқуын және вариация коэффициентін есептеңіз.
+  10 және 19,2 пайыз
177 Бақылауға алынған 400 өнімнің ішінде стандартты емес өнім 40 болды. 0,954 ықтималдылығымен стандартты емес өнім үлесі үшін бақылаудың шекті қатесін есептеңіз.
+  0,03
178 Толық интервалды динамикалық қатардың орташа деңгейі былай анықталады.
 + қатардың деңгейлерінің қосындысын деңгей санына бөлу арқылы
179 ҚР-да өндірілген көмір туралы мынадай мәліметтер берілген:
1996ж. - 6527 тонна , 1997ж - 8114тонна, 1998ж – 7948тонна, 1999ж – 9946тонна, 2000ж – 11542тонна.
Осы мәліметтер бойынша көмірді өндірудің орташа жылдық өсу қарқынын 1996-2000 жылдар үшін есептеңіз
 + 115,3 пайыз
180 Аналитикалық тегістеу әдісінде қатардың нақты деңгейлері мынадай шамамен алмастырылады.
+  қатардың теориялық мәндерімен
181 Дүкендегі мата қорлары туралы мынадай мәліметтер берілген (мың теңге):1қаңтар - 42 мың теңге 1ақпан - 34 мың теңге , 1наурыз - 35 мың теңге, 1сәуір - 32 мың теңге, 1мамыр - 36 мың теңге , 1маусым - 33 мың теңге, 1 шілде - 38 мың теңге. Осы мәліметтер бойынша қатардың түрін, орташа деңгейін анықтаңыз.
 + мезеттік, 35,0
182 Шығынның жалпы индексі былай есептеледі.
 + есепті мерзімдегі барлық шығынның базалық мерзімдегі барлық шығынға қатынасы
183 Орташа индекстердің мынандай түрлері болады:
+  арифметикалық
184 Есепті мерзімде өнімнің өзіндік құны 1,5 пайызға кеміді, ал өнім өндіруге жұмсалған шығын 4,5 пайызға артты. Шығарылған өнім көлемінің қалай өзгергенін анықтаңыз
+  6,09 пайызға артты
185 Өзіндік құнның тұрақты құрамды индексінде мына көрсеткіш тұрақты болады.
 + өнім көлемі
186 Пирсон коэффициенті нені анықтау үшін қолданылады?
+  сызықтық байланыс тығыздығын
187 Егер корреляциялық сызықтық коэффициент r=0.6 тең болса, онда зертелетін көрсеткіштер арасында:
 + айқын байланыс бар
188 Икемділік коэффициенті:
 + факторлық белгі бір пайызға өзгергенде нәтижелік белгі қалай өзгеретінін көрсетеді
189 Бір жылдың мәліметтері бойынша маусымдық индексті есептеу үшін:
+  әр айдың деңгейін орташа деңгейге бөледі
190 2 курс студенттерін жас бойынша бөлінуі берілген:

Студенттердің орташа жасын есептеңіз
+  19,1
191 Әр варианттың орташадан ауытқуының модулі мына көрсеткішті есептегенде қолданылады:
 + орташа сызықтық ауытқу
192 Көмірдін күлділігін анықтау үшін 400 сынама (проба) алынды. Ішінара бақылау нәтижесі бойынша көмірдің күлділігі орташа есеппен 16 пайыз, ал орташа квадраттық ауытқу 4 пайыз болды. 0,997 ықтималдылығымен көмір күлділігінің шегін осы жердегі барлық көмір үшін анықтаңыз.
 + 15,4 мен 16,6 аралығында
193 Озат шаруашылықтың іс-әрекетін зерттеу статистикалық бақылаудың қандай формасына және түріне жатады:
+  арнайы ұйымдастырылған және монографиялық
194 Статистикалық бақылау тәсілдері
 + сұрақ-жауап, тікелей өлшеу, санау, құжаттар
195 Статистикалық бақылау формалары төмендегідей берілген:
 + есеп беру, арнайы ұйымдастырылған
196 Құбылыстардың өзара байланысын анықтау үшін топтастырудын мына түрі қолданылады
+  аналитикалық
197 Таратпалы қатарлардың мынадай түрлері болады
+  атрибутты, вариациялық
198 Дискретті таратпалы қатар болады
 + қалалардың халық саны бойынша бөлінуі
199 Кәсіпорын өнім сату жоспарын есепті мерзімді 3,5 пайызға асыра орындады. Осы жылы өткен жылмен салыстырғанда өнім 5,6 пайызға көп сатылды. Өнім сату бойынша жоспарлық тапсырманы анықтаңыз.
 + 2 пайызға арттыру
200 Әр шаруашылықтағы сүттің өзіндік құны және сүт өндіруге жұмсалған жалпы шығын бойынша аудандағы сүттің өзіндік құнның орташасын есептегенде орташа шаманың мына түрі қолданылады.
 + гармониялық
201 Егер белгінің жеке мәндерін 4 есе азайтса, ал жиіліктерін 4 есе көбейтсе, онда орташа шама:
+ 4 есе кемиді
202 Мәліметтер келесідей берілген:

Екі цехті қоса есептегендегі 1 жұмысшының орташа жалақысын есептеңіз
+ 87880
203 Сатылған аяқ киімдердің өлшем (размер) бойынша таралуы берілген:

Осы қатардың модасы неге тең
 + 41
204 Әр сиырдан сауылған сүт туралы мынадай мәліметтер берілген:

Осы мәліметтер бойынша медиананы есептеңіз
+  11,0
205 Шаруашылықта бір түп ағаштан жиналған өнімнің орташасы 8 кг , ал осы көрсеткіштің вариантарының квадратының орташасы 73 кг-ға тең болды. Осы мәліметтер бойынша орташа квадраттық ауытқуды және вариация коэффициентін есептеңіз
 + 3 және 37,5 пайыз
206 Еңбек өнімділігін зерттеу үшін бақылауға 324 адам алынды. Бақылау нәтижесінде бір өнімге жұмсалған уақыттан орташа квадраттық ауытқу 7,2 минут болды. 0,954 ықтималдылығымен ішінара бақылаудың шектелген қатесін анықтаңыз.
 + 0.8
207 Динамикалық қатардың абсолюттік өсімі тізбекті әдіспен былай есептеледі.

208 ҚР –да өндірілген темір кені туралы мынадай мәліметтер берілген:
(1000 тонн)

Осы мәліметтер бойынша темір кенін өндірудегі жылдық орташа өсім қарқынын 1996-2000 жылдар үшін есептеңіз
 + 5,6
209 Жылжымалы орташа әдісімен динамикалық қатарды тегістегенде қатардың нақты мәндері мына көрсеткішке алмастырылады:
+  орташа мәндерге
210 Әр айдың басындағы қызметкерлер саны берілген

Осы мәліметтер бойынша қатардың түрін, орташа деңгейін анықтаңыз.
 + мезеттік, 295,0
211 Мәліметтердің берілгені мынадай:

Тауарайналымының жалпы индексін есептеңіз
+  1,17
212 Өзіндік құнның жалпы индексін есептегенді мына көрсеткіш өзгермейді:
+  өнім көлемі
213 Егістік жер көлемі есепті мерзімде 3 пайызға артты. Ал жалпы түсім 5 пайызға артты. Өнімділіктің қалай өзгергенін есептеңіз
 + 1,9 пайызға артты
214 Өзіндік құнның өзгермелі құрамды индексінді мына көрсеткіш өзгереді
 + өнімнің өзіндік құны және көлемі
215 Төмендегі мәліметтер бойынша шығарылған өнім көлемінің жалпы индексін есептеңіз

+  1,006
216 Фехнер коэффициенті нені анықтау үшін қолданылады.
 + байланыс тығыздығын
217 Егер корреляциялық қатынас (корреляциялық индекс) 0,45 тең болса, онда зерттелетін көрсеткіштер арасында:
 + орташа байланыс бар
218 Ассоциация коэффициенті мына мақсат үшін қолданылады:
 + сапалық көрсеткіштер арасындағы байланыс тығыздығын анықтау үшін
219 Динамикалық қатарларды біріктіргенде:
+  қайта есептеу (өтпелі звено) коэффиценті қолданылады
220 Контингенция коэффициенті мына мақсат үшін қолданылады:
 + сапалық көрсеткіштер арасындағы байланыс тығыздығын анықтау үшін
221 Варианттардың орташадан ауытқуларының қосындысы:
+  нольге тең
222 Қайталанатын кездейсоқ бақылау әдісі арқылы 100 тетіктің салмағы тексерілді. Бақылау нәтижесінде тетіктің орташа салмағы 30 гр, орташа квадраттық ауытқу 4 гр болды. 0,954 ықтималдылығымен жиынтықтағы тетіктердің орташа салмағының шегін анықтаңыз.
 + 29,2 мен 30,8 аралығында
223 Статистикалық зерттеу жұмыстарының 2-кезеңі қалай аталады:
 + статистикалық мәліметтерді, өңдеу, топтау, жинақтау
224 Тіркеу уақытына байланысты статистикалық бақылау қалай бөлінеді:
 + ағымдағы, мерзімдік, бір жолғы
225 Статистикалық бақылау тәсілдері келесідей :
+  сұрақ-жауап, тікелей өлшеу, санау, құжаттық
226 Жиынтық бірліктерін қамтуға байланысты статистикалық бақылау қалай бөлінеді:
 + жаппай және жартылай
227 Біртектес топтарды анықтау үшін топтастырудың қай түрі қолданылады?
 + типологиялық
228 Жиынтықтың ішіндегі белгілердің үлес салмағын анықтау үшін топтастырудың қандай түрі қолданылады?
+  құрылымдық
229 Таратпалы қатардағы вариациялық белгінің жеке мәні қалай аталады?
 + вариант
230 Таратпалы қатардағы әр варианттың неше рет қайталанатынын көрсететін шама қалай аталады?
+  жиілік
231 ҚР-дағы 1000 қала тұрғынына неше ауыл тұрғыны келетінін анықтау үшін қандай қатысты шаманың формуласын пайдаланамыз?
+  координациялық (үйлестік)
232 Секторлық диаграмма қай қатысты шаманы сипаттау үшін қолданылады?
 + құрылымдық
233 Бейнелі диаграмма қай қатысты шаманы сипаттау үшін қолданылады?
 + салыстырмалы
234 Кәсіпорын өзінің өнім сату жоспарын есепті мерзімді 3,5 пайызға асыра орындаған екен. Осы жылы өткен жылмен салыстырғанда өнім 5,6 пайызға көп сатылды. Өнім сату бойынша жоспарлық тапсырманы анықтау керек.
 + 2 пайызға арттыру
235 Құрылымдық өзгерістер индексін есептегенде мына шама өзгереді:
 + индекс салмағы
236 Бақылау нәтижесiнде өткендегілердің диаметрлерiнiң орташасы 0,8мм, ал диаметрлердiң квадратттарының орташасы 0,68-ге тең болды. Осы мәлiметтер бойынша орташа квадраттық ауытқуды және вариация коэффициентiн есеп табу керек.
+  0,2 және 25%;
237 Толық мезеттік қатардың орташа деңгейiн анықтау үшін орташаның мына түрі пайдаланылады::
 + хронологиялық орташа
238 Есептi мерзiмде дүкеннiң тауар айналымы 4,5%-ке артаны белгілі. Ал тауарлар бағасы орташа есеппен 2%-ке қымбаттады. Тауар айналымының физикалық көлемi қалай өзгеретінін аныта?
+  2,5%-ке артты
239 Егер корреляциялық сызықтық коэффициент r=0.8 тең болса, онда зертелетін көрсеткіштер арасыннда қандай байланыс болады:
 + тығыз байланыс бар
240 Икемділік коэффциенті мына формуламен есептеледі

241 Сызықтық корреляция коэффициенті қай аралықта өзгереді?
 + -1 мен +1 арасында
242 Бағалардың тұрақты құрамды индексi келесідей формуламен есептелiнедi:

243 Бағаның өзгермелі құрамды индексін есептегенде:
 + ағымдағы мерзімдегі орташа бағаны базалық мерзімдегі орташа бағаға бөледі
244 Дискретті вариациялық қатардың графигі былай аталады:
 + полигон
245 Үздіксіз вариациялық қатардың графигі былай аталады:
 + гистограмма
246 Статистикалық бақылау мәліметтерін тексеру жолдары:
+  арифметикалық және логикалық
247 Статистикалық кестенің бастауышы болады:
+  зерттелетін объект
248 Статистикалық кестенің баяндауышы болады:
+  зерттелетін объектіні сипаттайтын көрсеткіштер
249  Үздікті бақылау түрін көрсетіңіз
 +  мерзімдік
250  Үздіксіз бақылау түрін көрсетіңіз
 +  ағымдағы
251  Топтастыру белгісінің санына қарай статистикалық топтаудың мынадай түрлері болады:
 +  күрделі
252  Вариациялық қатарлардың мынадай түрлері болады:
+   үздікті және үздіксіз
253  Қатысты шамалардың мынадай түрлері болады:
 +  координациялық
254  Қатысты шамалардың төмендегідей түрі болады:
 +  интенсивті255  Қатысты шамалардың келесідей түрлері болады:
 + динамикалық
256  Абсолютті шамалардың мынадай түрлері болады:
 +  жаппай
257  Құрылымдық қатысты шама сипаттайды:
 +  жиынтықтың жеке бөлектерінің үлесін
258  Координациялық қатысты шама сипаттайды:
 +  жиынтықтың жеке бөліктерінің арақатынасын
259  Динамикалық қатысты шама сипаттайды:
+   құбылыстардың уақытқа байланысты өзгеруін
260  Интенсивті қатысты шама сипаттайды:
 +  аттас емес көрсеткіштер қатынасын
261  Ағымдағы мерзімдегі көрсеткіштің базалық мерзімдегі көрсеткішке қатынасы арқылы қандай қатысты шама анықталады?
+   динамикалық
262  Орташаның негізгі қатынасының алымы белгісіз болғанда орташа шаманың мына түрі қолданылады:
+   салмақталған арифметикалық орташа
263  Берілген орташалардың негізгі қатынасының бөлімі белгісіз болғанда орташа шаманың мына түрі қолданылады:
 +  салмақталған гармониялық орташа
264  Егер белгінің барлық мәндерін 2 бірлікке кемітсе, онда дисперсия:
 +  өзгермейді;
265  Егер белгінің мәндерін 10есе кемітсе, онда дисперсия:
 +  100 есе кемиді
266  Қайталанатын бақылаудың орташа қатесін былай есептейді
+   
267  Қайталанбайтын бақылаудың орташа қатесін былай есептейді
 +  
268  Ішінара жиынтық көрсеткіштерінің негізгі жиынтық көрсеткіштерінен ауытқуын мына шамамен өлшейді
 +  бақылау қатесі
269  Динамикалық қатарлардың келесідей түрлері болады:
+   интервалды270  Динамикалық қатарлардың мынадай түрлері болады:
 + мезеттік
271  Төмендегі көрсеткіштердің қайсысы динамикалық қатар көрсеткіші болады:
+   абсолютті өсім
272  Төмендегі көрсеткіштердің қайсысы вариация көрсеткіші болып саналмайды:
 +  абсолютті өсім
273 Төмендегі орташа шамалардың қайсысы  құрылымдық орташа шама болады:
 + мода
274 Төмендегі берлген орташа шамалардың қайсысы  құрылымдық орташа шама болады:
 + медиана
275  Мына көрсеткіштердің қайсысы вариация көрсеткіші болып саналмайтынын тап:
 +  мода
276  Отбасыларын бала саны бойынша топтағанда қатар жиілігі болып не саналады:
 +  отбасы саны
277  Отбасыларын бала саны бойынша топтағанда вариант болып не саналады:
 +  бала саны
278  Отбасыларын бала саны бойынша топтау таратпалы қатардың қай түріне жатады:
+   үздікті (дискретті) вариациялық
279 2009 жылы көмірдің өсім қарқынының 1 пайызының абсолютті мәні 1,111 млн.тоннаны құраса, 2008 жылы қанша көмір(млн.т.) өндірілді?
 +  111,1
280 2009 жылы   тұрғын үй құрылысына бөлiнген күрделi салымның өсім қарқынының 1 пайызының абсолютті мәні 4,681 млрд. теңгені құраса, 2008 жылы күрделі салым қаншаға (млрд.тг.) тең болды?
 +  468,1
281  Өсу қарқынының орташа шамасын тізбекті тәсілмен анықтағанда қандай орташа қолданылады?
 +  геометриялық
282  Арифметикалық орташаның жай түрі мына формуламен есептеледі:
+   
283  Арифметикалық орташаның салмақталған түрі мына формуламен есептеледі:
+   
284  Гармониялық орташаның жай түрі мына формуламен есептеледі:
 +  
285  Гармониялық орташаның салмақталған түрі мына формуламен есептеледі:
 +  
286  Геометриялық орташа мына формуламен есептеледі:
 +  
287 Қызметкерлерді жалақы мөлшері  бойынша топтағанда вариант болып не саналады:
+   жалақы мөлшері
288  Жай кестенің мынадай түрі болады:
+   хронологиялық
289  Жай кестенің келесідей түрі болады:
+   тізімдік
290 Статистикалық  кестенің мынадай түрі болады +  топтастырылған
291  Таратпалы қатардың мынадай элементтері болады:
+   белгі варианты және жиілігі;
292  Туудың жалпы коэффициенті мына формуламен есептеледі:
 +  
293  Өлім-жітімнің жалпы коэффициенті мына формуламен есептеледі:
 +  
294  Дәрежелік орташаның мынадай түрлері болады:
 +  гармониялық
295  Егер ішінара бақылауға алынған бірліктер санын 4 есе арттырса, онда қайталанатын кездейсоқ іріктеудің орташа қатесі:
 +  2 есе кемиді
296  Сатылған компьютерлердің көлемі 3 жыл ішінде 1,5 есе артты. Компьютерді сату бойынша жылдық орташа өсу қарқынын пайыз есебімен анықтаңыз.
 +  122,5
297  Вариация коэффициенті 10 пайыздан төмен болса, онда:
 +  берілген жиынтық біртекті298 Әр жылдың басындағы халық саны туралы мәліметтер көрсетілген динамикалық қатар түрі қандай болады?
+   толық мезеттік299  Бағаның жалпы индексін Фишер формуласы бойынша есептегенде орташаның мына түрі қолданылады:
 +  геометриялық
300  2005-2009 жылдардағы ЖІӨ мөлшері туралы мәліметтер динамикалық қатарда көрсетілсе, ол қатардың түрі қандай болады?
 +  толық интервалды

Приложенные файлы

  • docx 17414626
    Размер файла: 262 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий