isit

ВАРІАНТИ ТЕМ ЗАДАЧ АУДИТОРНИХ РОБІТ ТА ТЕМ РЕФЕРАТІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ
ФОРМИ НАВЧАННЯ ІУ КУРС, СПЕЦ.6104

Варіант
Теми задач (1) та теми рефератів (2)

А
1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв'язання задачі "Розрахунки планового фонду оплати праці штатного персоналу бюджетної установи".
2. Інформаційні системи в економіці, їх функції та роль.

Б
1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв'язання задачі "Розрахунок планових сум податкових платежів".
2. Особливості фінансово-кредитної інформації.

В
1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв'язання задачі "Розрахунки середньої вартості харчування однієї особи в бюджетній установі".
2. Методи класифікації та кодування економічної інформації.

Г
1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв'язання задачі "Нарахування податку на прибуток і формування податкової декларації". 2.Штрихове кодування економічної інформації.

Д
1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв'язання задачі "Облік та контроль надходження податків від юридичних осіб".
2. Захист економічної інформації.

Е
1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв'язання задачі "Розрахунки плати за забруднення оточуючого середовища регіону на плановий період"
2. Бази даних у фінансовій сфері, види баз даних.

Є
1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв'язання задачі "Розрахунок планового прибутку".
2. СУБД та їх використання в економіці.

Ж
1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв'язання задачі "Розрахунок загального фонду заробітної плати промислового підприємства на плановий період"
2. Принципи побудови інформаційних систем для фінансово-кредитної галузі.

3
1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв'язання задачі "Розрахунок потреби з основних продуктах споживання для населення області на рік в грошовому виразі".
2. Міжнародні платежі, їх здійснення та особливості.

и
1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв'язання задачі "Звіт річної звітності про виконання місцевих бюджетів".
2. Платіжні системи зарубіжних країн.

І
1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв'язання задачі "Розрахунок фінансового забезпечення виконання плану виробництва продукції".
2. Електронна система "Клієнт-банк", її структура та принципи роботи.

ї
1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв'язання задачі "Складання звіту використання коштів Державного бюджету по на 200 рік"
орган Держазначейства
2. Системи Інтернет-банкінгу, їх особливості.

Й
1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв'язання задачі "Облік виконання плану реалізації товарної продукції".
2. Фінансовий аналіз на фінансових ринках, особливості інформації для фінансового аналізу.

К
1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв'язання задачі "Розрахунок фінансового плану витрат на (придбання)
устаткування та інвентарю в бюджетній установі"
2. Інформаційні системи на фондовому ринку.

л
1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв'язання задачі "Облік виконання плану реалізації готової продукції та зроблених послуг покупцям" .
2. Інтернет-технології на фінансових ринках.

м
1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв'язання задачі "Аналіз планів державних доходів"
2. Торгівля валютою на FOREX через інтерпет-брокерів, особливості отримання прибутків.

н
1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв'язання задачі
Розрахунок річного об'єму виконання плану випуску промислової продукції у вартісному виразі".
2. Можливості виходу на міжнародні фінансові ринки для українських компаній.


0
1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв'язання задачі "Формування доходної та видаткової частини державного бюджету" .
2. Вітчизняні інформаційні системи фінансового аналізу, їх особливості.

п
1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв'язання задачі "Облік видатків бюджетних установ" . * 2. Історія виникнення системи електронних грошей.

р
Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв'язання задачі "Нарахування ПДВ і формування податкової декларації" .
2. Система електронних грошей, її особливості.

с
1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв'язання задачі "Нарахування внесків до Чорнобильського фонду і формування звітної декларації" .
2. Системи електронний гаманець, 'їх особливості.

т
1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв'язання задачі "аналіз договорів на поставку готової продукці'ї". 2. Міжнародний довід створення і використання систем електронних грошей.

у
1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв'язання задачі "Облік договорів на постачання матеріальних цінностей" .
2. Автоматизована система фінансових розрахунків, особливості побудови.

ф
1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв'язання задачі "Облік виробітку та нарахування відрядної заробітної плати за день або за місяць" .
2. Особливості системи фінансових розрахунків Державного казначейства України.

X
1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв'язання задачі "Облік нарахування заробітної плати робітникам з погодинною оплатою праці"
2. Структура автоматизованої системи фінансових розрахунків.

ц
1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв'язання задачі "Складання і аналіз аналітичної таблиці - прибуток і його напрямки" .
2. Інформаційні системи в податкових органах України.

ч
1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв'язання задачі "Складання планових розписів державного і місцевих бюджетів" .
2. Інформаційні системи з обліку фізичних осіб в органах ДПА України.

ш
1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв'язання задачі "Облік оплати та розрахунку прибутку від реалізації готової продукції" .
2. АІС "Податки", 'п функціонування на всіх рівнях ДПА України.

щ
1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв'язання задачі "Виконання плану реалізації готової продукції за споживачами" . 2. Методика обліку платників ПДВ в системі ДПА України.

ю
1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв'язання задачі "Розрахунок планового фонду оплати праці штатного персоналу бюджетної установи". 2 Інформаційні системи в страхових компаніях, 'їх особливості.

я
1. Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв'язання задачі "Визначення показників для оцінки фінансового стану підприємства" .
2. Автоматизація обік договорів в страхових компаніях, особливості побудови інформаційної системи.15

Приложенные файлы

  • doc 17405051
    Размер файла: 62 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий