Ukrainskaya_Zhurnalistika

31. Перше періодичне видання в Україні вийшло у:
1776

45. Однією з основних рис компартійної преси є:
абсолютна керованість суспільства в усіх його складових з єдиного партійного центру;

94. Провідний жанр укр. комуністичної преси у 1920 році
Стаття

69. Перший номер органу КПБ (у) газети «Комуністи» вийшов у місті:
Москва

11. Перша укр. більшовицька офіційна газета:
«Вісник УНР» (Харків, 1917)

60. Часопис народовців, орієнтований на селянство називався:
“Батьківщина”

25. Офіційним органом УСДРП була:
«Робітнича газета»

55. В.Еллан-Блакитний був редактором газети:
в) “Вісті ВУЦВК”.

73. Довженко працював художником у газеті:
«Вісті ВУЦВК»

57. Офіційним друкованим органом Верховної Ради України є газети:
«Голос України»

105. В інформаційному просторі України у 1917 році домінувала преса таких партій
Українських есерів

70. Газета «Боротьба» була друкованим органом
Українських есерів

71. До перших партійних видань в Україні належали:
“Народ”, “Хлібороб”

1. Перше видання українською мовою на території східної України мало назву:
«Хлібороб».

9. Перший часопис укр. мовою називався:
«Хлібороб»

30. Часопис «Хлібороб» був виданий внаслідок:
Маніфесту 1917 року

47. Відносно комфортні умови для ЗМІ радянського періоду були під час:
горбачовської «перебудови»

2. Яке видання у роки Перебудови було центром укр. нац.думки:
«Літературна Україна».

16. Офіційним органом укр. партії соціалістві-федералістів (УПСФ) була газета:
«Нова Рада»

48. Редактором газети «Нова Рада» був:
Андрій НікОвський

106. Андрій Ніковський редагував газету
«Рада», «Нова рада»

56. Памфлет С.Єфремова "Лист без конверта", адресований Ю. Коцюбинському надрукувала газета:
"Нова Рада"

4. «Львівська газета» існувала у період:
1811-1939.

12. Перша українська газета мала назву:
«Львівська газета» (франц. мовою)

49. Якою мовою вийшло перше видання на території України?
Французькою.

36. Перше періодичне видання в Україні вийшло у:
Львові!!! (и никак не в Харькове!!)

7. Рік виникнення журналістики на Східній Україні:
1812 р.

14. Перше періодичне видання на Східній Україні називалось:
«Харьковский еженедельник»

19. Перший в сх. Україні літературно-мистецький науковий і громадсько-політичний журнал називався:
«Украинский вестник»

22. В’ячеслав Чорновіл видавав позацензурний журнал:
«Український вісник»

8. «Літературно-науковий вісник» редагував:
М. Грушевський

72. «Літературно-науковий вісник» виходив у
Львові і Києві

13. Первістком укр. галузевої журналістики став:
«Укр. домовод»

15. Народження укр. радикально-соціалістичної преси пов’язане з іменем:
М. Драгоманова

18. Роки існування журналу «Киевская старина»:
1882-1906 (не 1872!)

92. Офіційним друкованим органом істор.тов-ва Нестора Літописця вважають журнал:
«Киевская старина»

63. Діяльність Федора Лебединцева пов’язана з журналом:
«Киевская старина»

20. Роки існування журналу «Укр. хата»:
1909-1914

61. Концепція модернізму на початку ХХ ст. відстоювалась у виданні:
“Українська хата”

38. Альманах «Хата» видав:
Пантелеймон Куліш;

23. Альманах «Записки о южной Руси» видавав:
П. Куліш

5. Альманах «Записки о южной Руси» вийшов у:
2 книжках.

74. З ініціативи та за підтримки П.Куліша у Львові виник журнал:
«Правда»

88. «Листи з хутора» П.Куліша опубліковано у журналі
«Основа»

41. Хронологічні рамки існування журналу “Основа”:
1861-1862;

66. Публіцистична стаття М. Костомарова “Две русские народности” опублікована у часописі:
“Основа”

87. Офіційним редактором журнала «Основа» був
Білозерський

89. Журнал «Основа» видавався у
Петербурзі

24. Журнал «Життє і слово» видавав:
І. Франко.

104. Віршем І.Франка відзначався перши номер журналу
«Громадський друг»

46. Первістком української альманахової журналістики став:
«Український альманах».

37. Дебют Є.Гребінки відбувся в альманасі:
«Український альманах».

26. Альманах «Ластівка» видавав:
Є. Гребінка

62. Альманах «Ластівка» вийшов:
у Петербурзі

27. Альманах «Киевлянин» видавав:
М. Максимович

28. Альманах «Русалка Дністрова» вийшов:
у Будапешті

29. До народовський видань входили:
«Мета», «Нива», «Русалка» + "Вечорниці"!

32. До української радикальної преси належали:
«Громадський Друг», «Дзвін», «Молот»;

33. Журнал «Харьковский Демокрит» виходив:
1816 – 1819;

50. В. Маслович редагував журнал
“Харьковский Демокрит”

34. Період існування газети «Харьковские известия»:
1817 – 1823;

84. Андрій Вербицький редагував газету
«Харьковские известия»

39. Редактором літературно-політичного журналу «Слово» з’являвся:
Б.Дідицький;

100. Авторство брошури «Слово» на слово до редактора «Слова» належить
Антипу Кобилянському

40. Газета «Громадська Думка» виходила у місті:
Київ;

78. Ініціатором створення і видавцем газет «Громадська думка» і «Рада» був
ЧикаЛенко

42. Газету «Черниговский листок» видавав:
Л.Глібов.

43. Часопис «Аляска Геральд» виходив:
у США;

51. Приватна преса в Східній Україні була започатковано газетою:
“Киевский телеграф”;

68. Газету «Кієвський Телеграф» заснував
Альфред фон Юнк (!!!)

52. Першим українським журналістом в еміграції був:
А.Гончаренко

54. Позацензуровий гумористичний журнал громадівців називався:
"Помийниця"

64. Перший український сатирично-гумористичний журнал виходив у
Харкові

65. Альманаховий період в історії укр..журн має такі хронологічні рамки:
30-40 гг 19 ст.

85. Останнє видання альманахового періоду в історії укр-ї журналістики:
"Южнорусский сборник"

67. Збірки "Громада" виходили у:
Женеві

75. Українське телеграфне агентство УТА почало функціонувати:
1918

76. Перше українське ілюстроване видання мало назву
«Утренняя звезда»

77. У 1992 році в Україні з’явилось перше видання за західно-європійск.моделлю
«Киевские ведомости»

79. Якого року був обнародуваний цензурний статут, який О. Пушкін назвав “чавунним”
1826

80. Олена Пчілка редагувала часопис
«Рідний край» (Полтава)

83. В еміграції В.Мишинський редагував журнал
«Хліборобська Україна»

86. Альманах «Запорожская старина» видавав:
Срезневський

53. Язичіє у журналістській практиці використовували:
Москвофіли

91. Жіночий журнал, що видавався москвофілами на початку 1850-х рр. називався:
“Лада”

45. Перший жіночій альманах в Прикарпатті (1887 р.):
«Перший вінок»

93. Пилипенко редагував:
Селянська правда

3. Редактором газети «Зоря Галицька» у 1848-1849 рр. був:
А. ПавеНЦЬкий

6. Першим редактором «Зорі Галицької» був:
А. ПавеНЦЬкий

90. Стаття «Будьмо народом!» вміщена в 1-му номері газети:
«Зоря Галицька»

58. М.Устиякович редагував часопис:
«Галицько-руський вісник».

59. Видавцем і редактором перших приватних видань в Галичині був:
б) І. ГуШалевич

101. Появу в Галичині народовців засвідчив журнал
«Вечорниці»

103. Первісток радіальної журналістики в Галичині
«Друг»

96. Ідею польсько-українського примирення у Галичині в 1848 р. пропагував часопис: "Дневник руський"

97. "Дневник руський" видавався політичною організацією:
Руський собор

99. Газету «Дневник руський» редагував
Іван ВаГИЛевич

102. Першим редактором газети «Діло» був
В.Барвінський

82. Яке сучасне українське видання належить до масової преси:
«Факти»

95. До якісної преси в суч. Україні належить:
Дзеркало тижня

10. Валуєвський циркуляр датується:
1863 р.

17. Перший укр. часопис у Канаді:
«Канадійський фармер»

21. Емський указ видав:
Олександр ІІ

35. Українська таборова газета «Украинский скиталець» (1920–1923) виходила у:
Чехії;


Приложенные файлы

  • doc 17404696
    Размер файла: 64 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий