Використання основних жанрів мистецтва та літер..

Тема: Використання основних жанрів мистецтва та літератури в сценаріях.

Основні вимоги до відбору художніх виразних засобів в сценаріях.
Основні жанри мистецтва:
живе слово (промова ведучих);
поетичне слово;
музика;
кіно;
хореографія, спортивні номери, пантоміма
Світло, шуми, як засоби виразності.
Умілий добір виразних засобів, органічне включення в дію різних видів мистецтва, окремих номерів, які втілюють сюжет і розкривають тему - є основною метою сценариста при написанні сценарію.
Справжньому мистецтву чужда будь яка повчальність: вона переконує та впливає, надихає, перевиховує силою образів. Звернення до почуттів дає можливість створювати певний настрій на проникнення з його допомогою в душевний та духовний світ людини, вникнення в його розум. Важливе достоїнство художнього матеріалу в тому, що він дає можливість поглибленно показати внутрішній світ людини, його думки та почуття, мотиви діяльності.
Дякуючи цьому розкриваються такі сторони життя, які не могли бути виражені в чисто логічній формі. Можливість показати в театралізованому дійстві долі та характери реальних героїв – одна з сильних сторін та перевага сценарію.
Основні принципи відбору художніх, виразних засобів в сценарній роботі:
Принцип відповідальності художніх виразних засобів у сценарії його ідеальному змісту. (художні засоби для виявлення та акцентування ідеї. Між ідеєю сценарію та використанням виразних засобів існує прямо пропорціональна залежність ).
Принцип сполучення інформаційно-логічної та емоційно-образної лінії в сценарній розробці.
Принцип відповідності художніх виразних засобів сценарному задуму ( щоб не було шаблонів, штампів).
Суспільна функція мистецтва поєднує в собі виховну, пізнавальну та естетичну функцію.
Жанр – історично складене внутрішнє підрозділення в усіх видах мистецтва. В кожній області художньої діяльності жанрова диференціація особлива в залежності від специфіки виду мистецтва. (ВРЕ)
Жанр – тип мистецького твору, який характеризується схожими рисами, підпорядкований певним правилам (Житницький)
1. Передусім живе слово, що створює образи, які можуть безпосередньо втілювати та передавати дії, почуття, настрій та переживання людей. Живе слово створює атмосферу спілкування між сценічним майданчиком та будь - якою аудиторією, несе конкретний матеріал (не можна зловживати словом).
Специфіка масового заходу взагалі вимагає надзвичайно економного звернення до слова, навіть при умові використання сучасних технічних засобів – мікро екрана, радіо, мікрофона. Необхідно використовувати слово різноманітно та співвідносити з глядацьким еквівалентом.
Слово цікавої людини, почесного гостя, учасника тих або інших подій - обов’язкова складова частина будь-якого сценарію масового дійства. Для того, щоб це слово було конкретним та яскравим, необхідна попередня праця з людиною, що виступає, щоб сказане їм точно ввійшло в тканину сюжету.
2. Промова ведучого, котра має в собі важливу думку, поєднує епізоди, викладає те, що не передається показу, інсценуванню. Звичайно режисер та сценарист прагнуть до того, щоб ведучий ніс не просте повне смислове навантаження, а був повноправною діючою особою заходу, його театралізованим персонажем.
3. Поетичне слово. Говорячи про слово, як виразний засіб, ми розглядаємо його як документальне, публіцистичне слово. Як художнє, в таких жанрах: проза, драматургія та поезія.
В якості інших виразних засобів театралізованих масових заходів використовуються різні види мистецтва, як використовуються в якості інсценівок, фрагментів з вистав, кінострічки, пісні, музики
4. Засоби мистецтва, які використовуються в масових заходах емоційно настроюють її учасників, посилює вплив подій, що відбуваються на сценічному майданчику, передають почуття діючих осіб, доповнюють почуття та продвигають вперед дію.
Мистецтво в якості виразного засобу театралізованого масового дійства може виступати в ньому як: ілюстрація, рушійна сила сюжету, асоціація.
Асоціативність є важливим методом використання мистецтва, як одного з компонентів в драматургії та режисурі театралізованого масового дійства.
Музика: вокальна, інструментальна, танцювальна. Може використовуватися як самостійно, так і спеціально створена для конкретного святкового дійства.
Своєрідна музична драматургія сценарію, що будується на синтезі готових музичних творів, що належить різним композиторам. Необхідно вміло монтувати музичні уривки. Іноді невдало підібрана музика може уповільнити темпо-ритм святкового заходу, не надати йому необхідної емоційної барви., темпераменту.
Музика і пісня займають важливе місце в пролозі та фіналі свята. Виступ хору може привести до великої масової акції.
Художнє і документальне кіно. Кінопрологи, що присвячені історії Батьківщини, бойовому шляху нашої армії, нашому народу.
Діапозитив дозволяє плавно перевести дією в нову площину, витіснити одне зображення іншим, показати орнамент, пейзаж, живопис, портрет. Діапозитив може бути використаний як своєрідний стоп-кадр.
Хореографія та спорт, пантоміма.
Образотворчі засоби - наочні рішення. Якщо нема художника, режисеру та сценаристу необхідно оформити майданчик масового дійства, виразно оформити кожний з його епізодів, ретельно продумати окремі символічні деталі, що несуть особливе смислове та емоційне навантаження. Необхідно створювати сценічний образ.
Художнє вираження майданчику залежить від сценічно режисерського задуму, що є завданням художника. Дуже часто оформлення сценічного майданчика стадіону чи Будинку культури символізує картину нашої Батьківщини, коли святкове дійство присвячено робочім будням , героїчному літопису. Велике значення грають також деталі, символіка.
Світло та звук. Режисер сучасного масового дійства практично може дати на екран будь-яку за розмірами та формами проекції, в тому числі й поведінку, використовувати пів-екранну, висвітлити будь-яке місце майданчика, залу, парку культури та відпочинку, стадіону, створити тіньову проекцію, світозавісу.


13PAGE 15


13PAGE 14415
15

Приложенные файлы

  • doc 17254162
    Размер файла: 38 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий