Олімпіадні завдання з української мови та літер..


Олімпіадні завдання з української мови та літератури 7 клас
Українська мова
Поясніть значення фразеологізмів.
Мов на духу, передати куті меду, не в тім'я битий, витати в хмарах, співати лазаря, ні живий ні мертвий,дати на горіхи, мов сіль в оці.
Правильно запишіть слова.
Піз..ній, пр…глядаючис.. , пр…міс…кий, не(вже), (не) повторність, П (п) окрова,
П(п)р…чорно мор…я, пр….голомшити, безриб..я, бл…зенько, гіл…ці, не(добрий),
а злий.
До якої відміни належать іменники купе, пюре, реле. Поясніть чому?
Поставити розділові знаки, підкреслити дієприкметникові звороти.
Освітлена місяцем штуна стояла непорушно на водній поверхні. Вітрила зафарбовані сонцем схожі були на рожеві крила чайок. Заграв зарум'янився Дніпро злегка покритий свіжим туманцем. Осріблені місяцем гори блищать. Каміння вкрите товстим прогнилим шаром листя. Каміння вкрите товстим прогнилим шаром листя було м'яке як подушка.
Виділені слова розібрати морфологічно.
Українська література.
Доповніть речення епітетами та порівняннями.
….Хмари пливли ,наче…..
….клен губив …листя , ніби…
Колоски шелестіли, мовби…
Дати визначення коломийки.
Дати визначення балади.
Доповнити речення
Перша збірка творів Т.Г. Шевченка називалася…
Написати твір на тему « Повість І. Франка « Захар Беркут» і наша сучасність.
Олімпіадні завдання з української мови та літератури 8 клас
Українська мова
Записати слова у дві колонки:
Ті, що пишуть через дефіс;
Ті, що пишуть разом.
Осіннь/зимовий, обороно/здатний, світло/райдужний, пів/століття, жовто/блакитний, українсько/ англійський, льодо/сховище, рано/ рано.
Підібрати максимальну кількість синонімів до слів горе, рідкісний, брехня.
Пояснити значення слів адреса, адрес, адресат, адресант.
Спишіть речення, розставляючи пропущення розділові знаки.
От стеляться розложисті як скатерть зелені левади. Густа як руно трава й дрібненька тонісінька осока доходять до самої води. Дівчина мов маківка. Дощ линув як з відра. Хлопці говорили майже як дорослі. Шуми вітре шуми буйний на ліси на гори.
Відредагувати словосполучення.
Доказав теорему, не мішай писати, вірна відповідь, зустрічаються помилки, бувші випускники, розкрийте зошит, закривайте двері, купіть рубашку.
Українська література.
Підібрати максимальну кількість епітетів до слів сміх,день, земля, людина.
Дати визначення думи.
Продовжити речення
Історичні пісні – це….
Визначити , які з наведених творів є думами.
« Зажурилась Україна»
« Ой Морозе, Морозенку»
« Максим козак Залізняк»
« Буря на Чорному морі».
« Маруся Богуславка»
Написати твір на тему « Мої роздуми над жіночою долею»( « Слово про похід Ігорів»).
Олімпіадні завдання з української мови та літератури 9 клас
Українська мова.
Визначити лексичні значення слова земля. Проілюструвати їх прикладами з української літератури.
Записати речення, вставити пропущення розділові знаки, виконати синтаксичний розбір речення.
Осокори стоять під вікном і немов чубаті хлопці про щось перешіптуються з грайливим вітром а літня ніч уже засвітила в небі зоряні люстри.
Записати відомі біблійні крилаті вислови, у яких названо ім'я, пояснити їх значення.
Відредагувати словосполучення.
Відповідно з постановою, у повній мірі, проводити боротьбу, мають місце випадки неявки на заняття, прошу вашого дозволу про надання мені відпустки, виписка з протоколу, підняти питання, сам по собі.
Написати твір – роздум на тему « Життя - найдосвідченіший учитель».
Українська література.
Запишіть 6 афоризмів Г. Сковороди.
Пояснити значення одного з афоризмів Г. Сковороди.
Продовжити речення. Навести приклади притч.
Притча – це…
Що характерно для композиції творів епохи бароко?
Написати твір на тему « Роль козацьких літописів у відтворенні історичного минулого».
Олімпіадні завдання з української мови та літератури 10 клас
Українська мова
Відновити первісну форму, виправити помилки. Пояснити значення поданих фразеологізмів.
Прокрустова перемога, сади Аріадни, Сізіфів кінь, Авгієва арфа, Піррів страх, нитка Тантала, муки Семіраміди, троянський бик.
Відредагувати речення, виправити помилки.
При відсутності старости класу його заміщає хтось другий. Так я оратор не додержувався регламенту, то голова зборів лишив його слова. Питання йшло про нове будівництво школи на протязі року. Відкривши очі він побачив, що світло в кімнаті вже виключено, а у відкрите вікно ллється яскраве сонячне проміння.
Записати правильно слова.
Порт..єра, черв…ячок, т..мяний, між…ярусний, хрес..ний, капос..ний, л..яний, іл….юзія, лібрето..о, пів…Європи, св…ящен..ий, пів..місяця, міні/ футбол, богатир/хлопець, з/діда/прадіда, трудо/ день, свят/ вечір.
Записати речення, розставивши пропущення розділові знаки, побудувати його структурну схему, підкреслити члени речення, дати загальну характеристику всій конструкції.
Хмари які з'явилися потім було послано здавалося для того щоб підкреслити його незвичайну трохи виблідлу синяву і щоб посилати на землю срібне сяйво.
Класти твір – роздум на тему « Скромність – прикраса мудрості».
Українська література.
Визначити віршовий розмір, характер рим, вид римування.
Страшні слова, коли вони мовчать,
Коли вони зненацька причаїлись,
коли не знаєш, з чого їх почать,
бо всі слова уже були чиїмись.
Дати відповіді на запитання.
Кого з українських письменників І.Франко назвав « колосальним всеобіймаючим оком України»?
У якому з українських творів , за визначенням І. Франка, « змальовано майже столітню історію українського села»?
Яку комедію В. Панченко назвав «національним хітом»?
Визначити жанр твору « Кайдашева сім'я».
Хто такий корифей? Назвати сузір'я корифеїв українського театру II половини XIX століття.
Написати твір на тему « Трагедія особистості в романі П. Мирного та І. Білика « Хіба ревуть воли, як ясла повні»?
Олімпіадні завдання з української мови та літератури 11 клас
Українська мова.
Відредагувати речення.
Біля криниці, де сріблилися намерзлою кригою вода, лелека зупинилася. Ім'я та прізвище героя селянського руху Кармелюка оповите туманом. Оті два роки швидко минули. Треба більш чіткіше формулювати запитання. Я встав у половині восьмої годин ранку. Прейскурант цін слід вивісити на видному місці.
До слів іншомовного походження дібрати українські з відповідним значенням.
Етнос, колізія, інфляція, манкрут, інцидент, імпічмент, кемпінг, дебати, провінція.
Підібрати до поданих фразеологізмів синоніми.
Опустити руки, спалити мости за собою, не спускати з нього ока, хоч на край світу, собаку з'їсти, бити байдики, як кіт наплакав, зарубати собі на носі.
Від поданих слів утворіть прикметники за допомогою суфікса – ськ-
Буг, Воронеж, чех, Калуга, турист, грек, словак, Черемош, Норвегія, студент, Кавказ, товариш.
Скласти твір – роздум на тему « Ідеал – це вершина, до якої ідеш все життя».
Українська література.
Установіть відповідність між автором та уривкам із його вірша.
Євген Плужник
Павло Тичина
Андрій Малишко
Максим Рильський
А) Ви знаєте, як сплять старі гаї?
Вони все бачать крізь тумани.
Ось місяць, зорі, солов'ї…
Б) Я візьму той рушник, простелю, наче долю,
В тихім шелесті трав, в щебетанні дібров.
І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю:
І дитинство, й розлука, і вірна любов....
В) Запахла осінь в'ялим тютюном,
Та яблуками, та тонким туманом, —
І свіжі айстри над піском рум'яним
Зорюють за одчиненим вікном....
Г) Для вас, історики майбутні,
Наш біль - рядки холодних слів!
О, золоті далекі будні
Серед родючих вільних нив!
Установіть відповідність.
Ревуть блискавиці хмар
Я ходив - блукав до ночі синім степом без доріг
Грає, кобзар, виспівує, а лихо сміється.
Людина нібито не літає….А крила має, а крила має…
Ця дівчина…Обличчя , як з ікон. І ви збираєтесь її карати?
І Шевченка читаєте.
А) порівняння
Б) оксиморон
В) епітет
Г) алегорія
Д) метонімія
Е) метафора
Визначити віршовий розмір.
Не раз ми ходили в дорогу,
Не раз ми вертались до хати
I знову брели вiд порогу —
Правдивоï цiлi шукати.
Продовжити речення.
Експресіонізм – це…
Футуризм – це…
Написати твір на тему « Проблема роздвоєності особистості в новелі М. Хвильового « Я( Романтика)».

Приложенные файлы

  • docx 17254015
    Размер файла: 31 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий