Плани практ.з літер. для психол. 3 курс.


Практичне заняття № 1
Тема: Літературна казка в творчості зарубіжних письменників
ПЛАН
Арабські казки в дитячому читанні. „Тисяча і одна ніч” (прочитати 3-4 казки).
Літературні казки зарубіжних письменників.
Французька літературна казка. Казки Шарля Перро “Червона Шапочка”, “Кіт у чоботях”, “Віслюкова шкіра”, “Зачарована красуня”, “Синя борода”, “Попелюшка або “Кришталевий черевичок”. Фольклорна основа. Захоплюючі сюжети, яскраві образи, стиль і мова казок.
Казки братів Грімм – Якоба і Вільгельма. “Бременські музиканти”, “Казка про рибалку та його дружину”, “Вовк та семеро козенят”, “Русалка”, “Шість лебедів”, “Попелюшка”. Багатство змісту, відображення народного життя, мрій про краще майбутнє в казках. Уславлення працьовитості, охайності, кмітливості. Гумор і сатира як засіб створення комічного.
Казки Г.Х.Андерсена, їх виховне значення. Автобіографічний характер казок “Гидке каченя”, “Соловей”. Ліризм, поетичність мови казок “Голий король”, “Дюймовочка”, “Снігова королева”, “Свинопас”, “Принцеса на горошині”, “Дикі лебеді”, “Русалонька”.
Казки В.Гауфа. (“Каліф-чорногуз”, ”Маленький Мук”). Захоплюючі сюжети, використання арабських мотивів.
Роль і значення казки в педагогічному процесі.
ЗАВДАННЯ
Порівняйте казки “Червона Шапочка” та “Кіт у чоботях”, „Попелюшка, або Кришталевий черевичок” та „Попелюшка” Шарля Перро та братів Грімм. Зверніть увагу на схожість й відмінність сюжетних ситуацій, особливості описів, характери і взаємовідносини героїв. Відмітьте схожість і відмінність образів у казках різних письменників. Охарактеризуйте позитивних та негативних героїв інших казок зарубіжних письменників.
ЛІТЕРАТУРА
Зарубежная детская литература / под ред. Чернявской И. – М.: Просвещение, 1992.
Зарубежная литература для детей и юношества: В 2 ч. – М., 1989. Ч.2.
Зарубіжна література: Хрестоматія. Навч. посіб. для 9-11 кл. ЗОШ.–К., 1997.
Казки зарубіжних письменників у різних виданнях у бібліотеках та читал. залах університету м.Глухова.
Скрипченко Н., Савченко О. Читанка: підручник для другого класу чотирирічної початкової школи. – К.: Освіта, 1994 .

Практичне заняття № 2
Тема: Літературна казка в творчості російських письменників
ПЛАН
І. Літературна казка у творчості російських письменників.
Казки В.А.Жуковського. Намагання письменника наблизитись до народної мелодики. Захоплюючі сюжети казок ("Мальчик с пальчик", "Спящая красавица"). Казка "Иван-царевич и серый волк", „Кот в сапогах”.
Казки Пушкіна О.С. як прояв геніальності поета. („Сказка о золотом петушке”, „Сказка о рыбаке и рыбке», « Сказка о царе Салтане”, „Сказка о попе и его работнике Балде” та інші). Фольклорна основа творів.
П.П.Єршов для дітей. Казка „Горбоконик”. Гумор і сатира у казці. Уславлення кращих моральних якостей людини.
Казки В.Ф.Одоєвського „Городок в табакерке” та „Мороз Іванович”. Що нового у вихованні дітей внесли ці твори?
Казки С.І.Аксакова у дитячому читанні. „Аленький цветочек”. Які моральні цінності піднесено у казці?
Педагогічні мотиви казки А.Погорельського „Черная курица, или Подземние жители”. Співвідношення реального і фантастичного. Педагогічні мотиви у творі.
Казки В.Д.Гаршина у дитячому читанні. „Сказка о Жабе и Розе”, „Лягушка путешественница”.
ІІ. Роль і значення казки в педагогічному процесі.
Завдання
Порівняйте казку В.А. Жуковського “Иван-царевич и Серый волк” і російську народну казку. Зверніть увагу на схожість і розбіжності сюжетних ситуацій, особливості описів, характери і взаємовідносини героїв.
Відмітьте схожість і відмінність в образі Івана-царевича в народній казці і казці Жуковського.
Порівняти казки Пушкіна «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», братів Грімм „Білосніжка і семеро гномів”, Жуковського „Спящая красавица”. Звернути увагу на відмінність у сюжетах казок.
Порівняйте князя Гвідона і королевича Єлисея із казок О.С.Пушкіна.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3
ТЕМА: УКРАЇНСЬКА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА
КІНЦЯ ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.
ПЛАН
Іван Франко – провідна постать в українській літературі ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. Багатогранність творчої діяльності: поет і прозаїк, літературознавець, критик, перекладач і публіцист. Діяльність І.Франка як теоретика і критика дитячої літератури. Ідейно-тематичне і жанрове багатство творів письменника для дітей. Відображення вимог до дитячої літератури і дитячого читання у статтях “Жінка - мати” (розділ “Лектура для дітей”), “Байка про байку”.
Майстерне змалювання психології малої дитини в автобіографічних оповіданнях І.Я.Франка “Малий Мирон”, ”У кузні ”, ”Мій злочин”. Образи дорослих, середовища в якому виховується малюк, розкриття незабутніх дитячих вражень.
Критика схоластичних методів навчання і фізичної наруги над дитиною у творах про школу “Грицева шкільна наука”, ”Красне писання ”, ”Олівець”, ”Отець-гуморист”. негативні образи вчителів – неуків і деспотів та образи їхніх жертв – учнів. Художні особливості оповідань. Особливості творчого стилю І.Франка як дитячого письменника.
Поеми-казки. «Лис Микита». Джерела твору. Образи. Мова поеми. Переробка східної поеми «Абу-Касимові капці».
Зв’язок творчості М.Коцюбинського для дітей з його педагогічним досвідом. Ранні оповідання М.Коцюбинського, присвячені селянським дітям “Харитя”, ”Ялинка”. Цікавий, напружений сюжет. Роль пейзажів у творах. Майстерність психологічного розкриття образів.
Оповідання “Маленький грішник”. Композиційна особливість та виховна спрямованість твору. Образ Дмитрика. Спорідненість оповідання з твором А. Чехова “Ванька”.
Освітнє та виховне значення творів І.Франка та М.Коцюбинського.
ЗАВДАННЯ
1. Вміти характеризувати головних героїв творів І.Франка та М.Коцюбинського.
ЛІТЕРАТУРА
Див. джерела лекції та твори І. Франка та М. Коцюбинського.
Практичне заняття № 4
Творчість М.Коцюбинського та Лесі Українки.
План
М.Коцюбинський – найвидатніший майстер української прози ХІХ – поч.. ХХ ст.. Літературно-естетичні погляди письменника.
Розширення ідейно-тематичних обріїв письменника у повісті «Для загального добра». Уславлення визвольної боротьби в повісті «Дорогою ціною».
Новела «Intermezzo» - поетичний маніфест естетичних принципів імпресіонізму. Композиційно-стильові особливості новели. Художнє самовизначення письменника у творі «Цвіт яблуні».
Повість «Тіні забутих предків» - вершина творчості М.Коцюбинського.
Леся Українка – геніальні українська письменниця. Збірки «На крилах пісень», «Думи і мрії», «Відгуки». Мотиви та образи лірики.
Ідейний зміст та художні особливості поетичних творів для дітей ("На зеленому горбочку", "Он ярочки зелененькі", "Вишеньки", "Плине білий човник", "Тиша морська", "Вже сонечко в море сіда", "Літо краснеє минуло", "Мамо, іде вже зима", "Колискова").
Казки "Біда навчить", "Лелія", "Метелик" як вияв творчої манери письма Лесі Українки.
Драматичні твори Лесі Українки. Драма-феєрія «Лісова пісня». Фольклорна основа твору, композиція, система образів.
Завдання
Знайти спільні риси у творах М.Коцюбинського «Тіні забутих предків» та Лесі Українки «Лісова пісня».
Підібрати цитатний матеріал для характеристики образів.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5
ТЕМА: ТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ
КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
ПЛАН
Життя, наукова, літературна і громадська діяльність Б. Грінченка. Внесок письменника у розвиток педагогічної науки і дитячої літератури. Збірка “Зернята”.
Правдиве зображення шкільного життя, праці вчителя, увага до переживань дитини з народу в оповіданнях Б.Грінченка (“Украла”, ”Екзамен”, ”Сестриця Галя ”, ”Дзвоник”, „Каторжна”, ”Сама, зовсім сама”, “Ксеня” та ін.).
Героїко-патріотичні мотиви оповідання “Олеся”.
Загальна характеристика життєвого і творчого шляху В. Винниченка.
Оповідання письменника, що ввійшли до збірки “Намисто”:
а) “Віють вітри, віють буйні…”;
б) “Гей, хто в лісі, обізвися…”;
в) “Ой випила, вихилила…”;
г) “Та немає гірш нікому…”;
Оповідання про дітей, що виходили поза збіркою “Намисто”:
а) “Кумедія з Костем”;
б) “Федько-халамидник”;
в) “Бабусин подарунок”.
Виховне та освітнє значення творів Б.Грінченка та В.Винниченка для дітей.
ЗАВДАННЯ
Прочитати твори Б.Грінченка “На волю”, ”Ластівка”, ”Шматок хліба”, проаналізуйте їх композицію та ідейний зміст. Випишіть з творів епітети, форми середнього роду, іменники з суфіксами здрібнілості, інші художні засоби. Поміркуйте, з якою метою їх використовує письменник.
Вміти характеризувати композицію творів В.Винниченка та давати характеристику головним героям оповідань письменника про дітей.
ЛІТЕРАТУРА
Кіліченко Л.М. та ін. Українська дитяча література. – К., 1979.
Українська новелістика кінця ХІХ – поч. ХХ ст. – К., 1989.
Українська дитяча література. Хрестоматія : у двох частинах. – К., 1992. – Ч.1.
В.Винниченко. Намисто. – К.: Веселка, 1980.

Практичне заняття № 6
Тема: Творчість М.Твена для дітей.
План:
Розвиток дитячої літератури в ІІ пол. ХІХ століття.
Життєвий і творчий шлях М.Твена.
Ідейно-композиційна побудова твору «Пригоди Тома Сойєра».
Характеристика образів твору:
Тома Сойєра;
Геккельберрі Фінна;
Беркі Тетчер.
Завдання:
Виписати з тексту цитати для характеристики образів героїв твору.
Підібрати дидактичний матеріал по твору (скласти ребус, кросворд, чайнворд тощо).

Практичне заняття № 7
Тема:Творчість Н.Л. Забіли та О.Д. ІваненкоПЛАН
Життєвий і творчий шлях Н.Л. Забіли. Жанрова різноманітність творів письменниці. Висока майстерність у побудові сюжетів, створенні дитячих характерів.
Тема раннього дитинства в творчості Н.Забіли (“Ясочкина книжка”, ”Про дівчинку Маринку”, ”Катруся велика”, ”Катруся і Павлусь”). Розуміння письменницею дитячої душі.
Казки Н. Забіли для наймолодших читачів: “Сорока-білобока”, ”Казка про Півника та Курочку і хитру Лисичку”. Переказ народних казок – збірка “Під дубом зеленим”, „Прабабині казки”. Щедре використання сюжетів та образів дитячого фольклору.
Пізнавальне та естетичне значення віршів про природу. Цикл “Навесні та влітку”, ”Восени та взимку”, ”Проліски”, ”Прогулянка до лісу”, “Дванадцять місяців”, „Казки лісової кринички”. Майстерність письменниці у змалюванні краси і багатств природи.
“Весела абетка”, „Веселий рахунок” – енциклопедія для маленьких дітей. Тематичне багатство книг “У широкий світ”, ”Коли зійде місяць”, ”Про ліниву дівчинку”, ”Дивовижні пригоди Юрчика та його дідуся”, ”Чарівна хустина”, “Три вишеньки”. Образи дітей, гумор у творах.
Життєвий і творчий шлях О.Д. Іваненко. Казки про моральне виховання дітей (зб. “Великі очі”: “Сандалики, повна скорість”, „Великі очі”, „Чудесна квітка”).Збірка “У першому класі” („Сороки”, „Питання”, „Бабуся” та ін.). Відображення дитячого світу безпосередності дитини.
Природничі твори О. Іваненко (“Лісові казки”: “Кисличка”, “Казка про білочку-мандрівницю”, “Чорноморденький”, “Кульбабка”). Різноманітність тематики, цікавий, захоплюючий сюжет, місце фантастики, поетичне змалювання тварин і рослин. Показ ролі людини у перетворенні природи. Пізнавальне та виховне значення природничої повісті “Куди літав журавлик”.
Історико-біографічні твори О. Іваненко для дітей. Книга “Маленьким про великого Тараса” – розповідь про дитячі роки Т. Г. Шевченка.
ЗАВДАННЯ
Порівняйте віршовані казки О.Олеся (“Солом’яний бичок”), Н.Забіли (“Сорока – білобока”, “Казка про Півника та Курочку і хитру Лисичку”). Зверніть увагу на фольклорну основу цих казок, образність, гумор, дотепність.
Порівняйте казку братів Грімм “Вовк та семеро козенят” і Н.Забіли “Вовк і козенята”. Зверніть увагу на схожість та відмінність сюжетних ситуації.
Порівняйте казки Н.Забіли “Рукавичка”, „Плесканчик” (зб. “Під дубом зеленим”) та українські народні казки “Рукавичка”, „Колобок” У чому полягає схожість та відмінність сюжетних ситуацій?
Порівняйте природничі казки В. Біанки (“Кто чем поет?”, “Чей нос лучше?”, “Чьи это ноги?», «Лесные домишки», «Хвосты», «Приключения Муравьишки», казкова повість «Мышокон Пик») та О. Іваненко (“Лісові казки”, “Куди літав журавлик”). Зверніть увагу на різноманітність тематик, цікаві, захоплюючі сюжети. Відмітьте подібність та відмінність у їх композиційній побудові.
ЛІТЕРАТУРА
Наталія Забіла. Вибрані твори в 4 т. – Т.1.Веселим малюкам (Вірші, казки, загадки, лічилки). К.: Веселка, 1983.
О.Іваненко. Великі очі. – К.: Веселка, 1971.
О.Іваненко. Твори в 5 т. – Т.2. – Оповідання, к.: Веселка, 1967.
Практичне заняття № 8
Тема: Пригодницькі твори українських письменників для дітей.
План
1. Єдність людини і природи у творах Григора Тютюнника “Лісова сторожка”, “Однокрил”, “Нічний злодій”, “Як спіймати розбишаку”, ”Бушля”, ”Ласочка”, ”Біла мара”, ”Деревій”, ”У Кравчини обідають”. Особливості цих творів: поетична розповідь, якій чужа описовість, невеличке коло персонажів, стислість і влучність їх характерів, гумор.
Тема воєнного дитинства у творчості Григора Тютюнника. «Климко», «Вогник далеко в степу».
Всеволод Нестайко. Трилогія «Тореадори з Васюківки». Сюжетно-композиційна побудова твору. Образи Яви та Павлуші.
Казкова повість «Незвичайна пригоди в лісовій школі».
Віктор Близнець. Відтворення краси і дивовижності навколишнього світу в повісті «Звук павутинки». Відображення реального та уявного світу у повісті.
Ярослав Стельмах. Пригодницька повість «Митькозавр із Юрківки, або Химера лісового озера».
ЗавданняДібрати дидактико-методичний матеріал до творів.
Інсценізувати уривок із твору В.Нестайка «Незвичайна пригоди в лісовій школі» Частина І. «Сонце серед ночі» Розділ І. Зі слів: “Та от якось ясного сонячного ранку зустрілися біля перелазу мама зайчиха з мамою їжачихою…” і до кінця розділу, або будь-який інший епізод із твору.
Намалювати ілюстрації до творів.

Практичне заняття № 9
Тема: Твори українських письменників
ХХІ століття для дітей.
План
Ігор Калинець. Казка «Хлопчик-фігурка, який задоволений собою»
Емма Андієвська. «Казка про ЯЯН».
Богдан Лепкий. «Мишка (Казка для дітей: для малих і великих)».
Борис Харчук. Повість - легенда «Планетник».
Любов Пономаренко. Діти і Друга світова війна у новелі «Гер переможений».
Анатолій Дімаров. Яскраві спогади дитинства у повісті «Блакитна дитина».
Завдання.
Порівняйте героя повісті «Блакитна дитина» з героями творів В.Нестайка, Я.Стельмаха. В.Близнеця. Що в них спільного, а що відмінного?
Порівняйте Планетника із Маленьким принцем за твором Антуана де Сент-Екзюпері. Складіть порівняльну характеристику героїв.
Підготуйте розповідь про цікаві факти зі свого дитинства.

Приложенные файлы

  • docx 17253944
    Размер файла: 39 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий