Тестові завдання для студентів (1)1.Які прилади використовуються для вимірювання вібрації?
віброметри
вібрографи
віброскопи
вібровиметри
віброскалери
2. В чому полягає принцип віброізоляції?
у введенні в систему додаткового пружного зв`язку, що перешкоджає передачі вібрації
у обмеженні частоти власних коливань
у приведенні вібрації до частоти резонансу
у використанні додаткових джерел вібрації для їх компенсації
у використанні пористих матеріалів
3. До якого захворювання приводить тривала дія вібрації?
некроз тканин
гематоми
звуження судин
вібраційна хвороба
остеопороз
4. Яка частота власних коливань для більшості внутрішніх органів людини, що характерна для дії вібрації?
1-6 Гц
12-16 Гц
6-12 Гц
5-18 Гц
20-50 Гц
5. Що таке адаптація зору?
зміна кривизни кристалика ока
пристосування ока до зміни контрасту
пристосування ока до зміни освітлення
пристосування ока до зміни фокусної віддалі
пристосування очей до засобів захисту зору

6. Який захисний електротехнічний засіб вказано на схемі?

занулення
петля "фаза-нуль"
заземлення
блискавкозахист
7. Як розміщуються світильники при загальному освітленні?
Над робочими зонами
Рівномірно по периметру приміщення
Рівномірно у верхній зоні приміщення
Концентровано над окремими ділянками приміщення
На верхній поверхні та на стінах приміщення
Над входом в приміщення

8. Яка мінімальна освітленість робочих поверхонь при аварійному освітленні
5%
10%
15%
20%
18%
9. Що таке стробоскопічний ефект?
явище зміни сприймання кольору в мерехтливому світлі
явище зміни сприймання руху в пульсуючому світлі
явище спотворення здорового сприйняття об`єкту в пульсуючому світлі
явище погіршення самопочуття людини у пульсуючому світлі
явище втрати свідомості людини у мерехтливому світлі
10. Які лампи відносяться до дугових ртутних ламп?
газорозрядні лампи високого тиску
бактерицидні лампи
лампи денного світла
лампи розжарювання
світлодіодні лампи
11. До чого призводить взамодія іонізуючого випромінювання з речовиною?
до утворення окислення тканин
до утворення електричних зарядів різних знаків
до утворення внутрішніх пустот
до утворення нових хімічних сполук
до утворення радіоактивних елементів

12.Вкажіть принципову схему включення людини під напругу в однофазній мережі при пробої ізоляції провода 1 на землю.
13 EMBED Unknown 1415
схема а
схема б
схема в
всі варіанти невірні
13. Що є одиницею еквівалентної дози випромінювання у системі СІ?
рад
зіверт
бер
рентген
кельвін
14. Що таке радіопротектори?
речовини, що полегшують хід променевої хвороби
речовини, що виводять радіоактивні елементи з організму
речовини, що підвищують стійкість до іонізуючого випромінювання
речовини, що створюють бар`єр на шляху іонізуючого випромінювання
речовини, через які не проходить іонізуюче випромінювання
15. Що викликає в організмі дія альфа-випромінювання?
променеву хворобу
захворювання кісткового апарату
захворювання органів дихання
захворювання статевої системи
опіки шкіри
16. Від чого залежить ступінь впливу іонізуючого випромінювання?
від професії людини
від індивідуальних особливостей організму
від національності людини
від способу життя людини
від статі людини
17. Вкажіть вид місцевої вентиляції "витяжна шафа з комбінованою витяжкою"
13 EMBED Unknown 1415
18. Що таке структурний шум?
шум, який розповсюджується в повітрі
шум який залежить від структури перешкоди
шум, який розповсюджується в твердих тілах
шум, який розповсюджується в організмі людини
шум, який виходить зі структури конструкцій
19. Який вплив здійснює шу з рівнем 65-90 дБА?
нейтральний
фізіологічний
психологічний
травматичний
аралізуючий


20. В чому полягає принцип звукоізоляції?
у зменшенні шуму в самому джерелі
у віддаленні людини від джерела шуму
у створенні перешкод на шляху шуму
у використанні спеціальних засобів індивідуального захисту
у застосуванні спеціальних організаційних заходів проти шуму
21. Що може викликати в організмі ультразвук?
розлади травної системи
розлад зору
розлади слуху
розлади сприймання людини
розлади серцево-судинної та нервової систем
22. В який термін після закінчення розслідування нещасного випадку адміністрація закладу зобов’язана видати потерпілому копію акта форми Н-1?
не пізніше 3 діб;
не пізніше доби;
не пізніше 10 діб;
не пізніше місяця.
23. Який технічний засіб електробезпеки вказаний на схемі?
13 EMBED Unknown 1415
занулення
заземлення
"фаза-нуль"
діелектричні засоби
24. Як виявляється вплив на організм людини інфрачервоного випромінювання?
головний біль і нудота
втрата свідомості
розлади зору
підвищення температури тіла
мимовільні скорочення мязів

25. Якими прилади визначається інтенсивність інфрачервоного випромінювання?
актиметрами і спектроскопами
актинометрами і спектрографами
спектроскопами
спектроскалерами
актинографами
26. За допомогою чого здійснюється захист від лазерного випромінювання?
захисних металізованих сіток
електромагнітних екранів
світлофільтрів, масок, одягу
свинцевих пластин
деревяних екранів
27. Який прилад застосовується для проведення вимірюваня ультрафіолетового випромінювання?
радіометр
радіограф
радіоскоп
спектрограф
спектрометр
28. Яка частота ультрафіолетового випромінювання?
400-10 нм
540-760 нм
760-400 нм
1000-1500 нм
12-18 нм
29. В чому полягає вплив на організм електромагнітних полів?
іонізація тканин тіла
омертвіння кісткового апарату
болі в голові, порушення нервової та серцево-судинної систем
електризація тканин і судин
порушення координації рухів
30. Заземлення електроустановок необхідно виконувати:
при напрузі 500 В і вище – в усіх випадках;
при напрузі понад 36 В змінного струму і 110 В постійного струму в приміщеннях з підвищеною небезпекою, особливо в зовнішніх електроустановках;
при напрузі 36 В і нижче змінного струму та 110 В і нижче постійного струму в усіх випадках;
у вибухонебезпечних установках.
31. Що означає організаційний захід захисту від електромагнітного поля "захист кількістю"?
перебування персоналу в зоні ЕМП обмежується мінімально необхідним часом
перебування персоналу в зоні ЕМП обмежується мінімальною відстанню
перебування персоналу в зоні ЕМП обмежується мінімальною кількістю раз
перебування персоналу в зоні ЕМП обмежується мінімальним захистом
32. Які матеріаи використовуються для виготовлення захисних екранів від електромагнітного поля?
скло з сітчастим покриттям
мідь, алюміній, сталь
карбоно-титанові покриття
наноелементне покриття
органічні матеріали
33. Як періодично проводиться контроль за допустимими значеннями електромагнітного поля?
один раз на півріччя
один раз на рік
один раз на квартал
один раз на місяць
один раз на два роки
34. Який робочий тиждень встановлений для неповнолітніх у віці від 16 до 18 років?
36 годинний
24 годинний
18 годинний
40 годинний
22 годинний
35. Яка норма підіймання вантажів жінками постійно протягом робочої зміни?
7 кг
10 кг
12 кг
15 кг
20 кг
36. Хто здійснює страхування працівників від нещасного випадку на виробництві?
Фонд охорони праці
Держгіпромнагляд
Стахові організації та фірми
Страхові експерти
ДФСВНВнВ
37. Яка гранична норма підіймання вантажів неповнолітніми при короткочасній роботі (17 років, дівчина)?
6 кг
7 кг
8 кг
12 кг
5 кг
38. Яка додаткова календарна відпустка наається жінці яка працює і має двох більше дітей віком до 15 років?
4 календарні дні
5 календарних днів без врахування вихідних
4 календарні дні без врахування вихідних
3 календарні дні без врахування вихідних
5 календарних днів
39. В якому вигляді на працівника накладається дисциплінарне стягнення за порушення вимог охорони праці?
догана
догана з записом в трудову книжку
догана та звільнення
попередження і догана
попередження і звільнення
40. Яка ширина проходів всередині цехів та дільниць?
не менше 2 метрів
не менше 1.5 метри
не менше 1 метра
не менше 0.8 метра
не менше 1.2 метра
41. Висота виробничих приміщень не має бути меншою ніж?
2 метри
2.5 метри
3 метри
3.2 метри
3.6 метри
42. Під яким кутом повинні встановлюватись металеві сходи на виробництві?
не більше 40о
не більше 45о
не більше 35о
не більше 50о
не більше 55о
43. Якою повинна бути ширина виходів з виробничих приміщень?
не менше 1.5 м
не менше 1 м
не менше 0.9 м
не менше 2 м
не менеше 1.2 м.
42. Яка норма витрати води на 1 людину на звичайному виробництві на 1 день?
25 літрів
40 літрів
10 літрів
30 літрів
100 літрів
43. Скільки становить об`єм виробничого приміщення на 1 працівника?
12 м3
15 м3
18 м3
10 м3
11 м3
44. Якими приладами вимірюється вологість повітря:
анемометром
психрометром
актинометром
спектрометром
кататермометром

45. Якої групи хімічно шкідливих та небезпених речовин відносяться хлор та аміак?
загальнотоксичної дії
сесибілізуючої дії
мутагенної дії
канцерогенної дії
подразнюючої дії
46. Яким шляхом повітря надходить у приміщення при витяжній вентиляції?
через вентиляційні отвори в стінах;
через витяжки
через отвори в стелі
через вікна та двері
періодично через витяжки
47. Вкажіть на якому малюнку зображений вогнегасник ОУ-2?
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
48. Що таке рециркуляція повітря?
подвійне нагрівання повітря
повторне використання повітря
подвійна вентиляція
початкове кондиціонування повітря
підготовка повітря для вентиляції
49. Який інструктаж проводиться при перерві в роботі виконавця робіт більше ніж на 30 календарних днів для робіт з підвищеною безпекою, а решта робіт – більше 60 днів?
вступний;
первинний на робочому місці;
повторний;
позаплановий;
цільовий.
50. Хто відповідає на підприємстві за правильне і своєчасне розслідування нещасних
випадків?
головний інженер
директор підприємства;
інженер з техніки безпеки;
голова профсоюзного комітету
головний бухгалтер
51. В який термін повинно бути проведене спеціальне розслідування нещасного випадку, що трапився на виробництві?
а) 72 годин;
б) 10 днів;
в) 24 годин
г) 5 днів
д) 15 днів
52. Хто входить до складу комісії з розслідування нещасних випадків?
представник профспілкового комітету, керівник служби охорони праці;
керівник служби охорони праці, представник профспілкового комітету, керівник структурного підрозділу, де працює потерпілий;
власник підприємства, керівник служби охорони праці
власник підприємства, керівник служби охорони праці, потерпілий
керівник служби охорони праці, представник профспілкового комітету, керівник структурного підрозділу, де працює потерпілий, сам потерпілий від нещасного випадку.
53. За якою формулою визначається логарифмічний рівень віброшвидкості?
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]

54. До яких причин нещасного випадку на виробництві відноситься несприятливий психологічний клімат в колективі?
організаційні причини
технічні причини
санітано-гігієнічні причини
економічні причини
психофізіологічні причини
55.Якими основними показниками характеризується виробничий травматизм?
коефіцієнт віку
коефіцієнт важкості
коефіцієнт випадковості
коефіцієнт економічної шкоди
коефіцієнт кількості
56. Як визначається нещасний випадок, що стався з працівником по дорозі на роботу?
не визнається пов`язаним з виробництвом, але акт Н-1 складається
визнається пов`язаним з виробництвом
не визнається пов`язаним з виробництвом, але акт Н-2 складається
не визнається пов`язаним з виробництвом, але акт НТ складається
визнається пов`язаним з виробництвом, але акт Н-1 складається
57. Які види інструктажу проводяться на робочому місці?
вступний, позаплановий;
первинний, повторний, позаплановий;
вступний, повторний, цільовий;
вступний, цільовий
цільовий і позаплановий
58. Який вид інструктажу з безпеки праці проводять при оформленні на роботу з працівником ?
вступний;
первинний;
позаплановий
початковий
цільовий
59. Коли проводиться цільовий інструктаж з працівниками?
на робочому місці з метою ознайомлення з устаткуванням;
при порушенні технологічного процесу;
при ліквідації аварії, стихійного лиха;
при введенні в експлутацію нового обладнання;
при зміні робочого місця.
60. З якою перодичністю проводиться повторний інструктаж з працівниками на роботах з підвищеною небезпекою?
раз на півріччя;
раз на рік;
раз на квартал.
раз на місяць
раз на день
61. Хто повинен проводити вступний інструктаж з охорони праці:
інженер з охорони праці;
майстер, завідувач виробництва;
начальник відділу кадрів
начальник охорони
інспектор з охорони праці
62. Скільки змін проводиться стажування на робочих місцях для новоприйнятих працівників:
2-15 змін
1-2 зміни
30 днів
1-7 змін
15 днів
63. У яких знаках використовується синій колір?
заборонних знаках безпеки
попереджувальних знаках безпеки
приписувальних знаках безпеки
вказівних знаках безпеки
пояснювальних знаках безпеки
64. Які засоби індивідуального захисту застосовують при роботі в колодязях та ємкостях?
респіратори
фільтруюючі протигази
ізолюючі протигази
регенеруючі протигази
марлеві пов`язки
65. Від чого захищає одяг, яикй відповідно до ГОСТ 12.4.103-80 позначений буквою "Б"?
механічні пошкодження
токсичні речовини
пил
вібрація
біологічні речовини
бактеріологічні забрудення
66. Яким знаком позначається біологічна небезпека?
13 EMBED Unknown 1415
67. Які кольори застосовуються для більшої помітності небепечних поверхонь (чергування кольорів)?
червоний і чорний
чорний і білий
білий і червоний
жовтий і чорний
білий і жовтий
68. Яка величина сантарно-захисної зони навколо підприємства ІІІ класу шкідливості?
1000 м
500 м
300 м
100 м
50 м
69. Хто здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства з охорони праці на підприємствах?
Держнаглядохоронпраці
Держгірпромнагляд
Фонд страхування від нещасних випадків
Генеральна прокуратура
Пожежна охорона

70. В які терміни відбувається перегляд інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві?
раз на два роки
раз на рік
раз на 5 років
раз на 10 років
раз на 7 років
71. Хто здійснює контроль а станом охорони праці на першому ступені трьохступенової системи охорони праці?
безпосередній керівник (майстер)
начальник цеху
керівник служби охорони праці
головні спеціалісти підприємства
керівник підприємства.
72. У якому вигляді на працівника накладаться адміністративна відповідальність?
догана
звільнення
штраф у фонд піприємства
штраф
відшкодування шкоди підприємству
73. Хто займається питаннями охорони праці від трудового колективу у випадку відсутності на підприємстві профспілки?
головний інженер;
уповноважений трудового колективу;
особа, що обирається трудовими зборами
юрист
головний бухгалтер
74. Хто повинен організовувати на підприємстві забезпечення працівників інструкціями з охорони праці на робочих місцях?
безпосередній керівник
спеціаліст з охорони праці
юрист
уповноважена особа з охорони праці
директор підприємства
75. Хто здійснює контроль а станом охорони праці на другому ступені трьохступенової системи охорони праці?
безпосередній керівник (майстер)
начальник цеху
керівник служби охорони праці
головні спеціалісти підприємства
керівник підприємства.
76. Яка енерговитрата організму по категорії робіт середньої важкості (ІІб)?
90-120 ккал/год
150-200 ккал/год
300-400 ккал/год
120-150 ккал/год
250-300 ккал/год
77. Що є основною причиною пожеж в Україні?
несправності електроприладів;
необережне поводження з вогнем;
пустощі дітей з вогнем;
умисні підпали
несправності приладів опалення.
78. Які речовини зберігаються в приміщення, що належать до категорії Б з пожежною небезпекою?
негорючі речовини в твердому стані
негорючі речовини в гарячому та розжареному стані
горючий пил або волокна, легкозаймисті рідини з температурою спалаху більше 28 градусів
горючі гази, легкозамисті рідини з температурою спалаху до 28 градусів.
79. Які приміщення входять у вибухонебезпечну категорію В-Іб?
приміщення в яких виділяються горючі гази і пари
приміщення в яких небезпечні концентрації газів можливі лише під час аварії
приміщення де зберігаються горючі рідини з температурою спалаху більше 61 градуса
приміщення де є тверді горюі речовини, що недатні переходити в завслий стан.
80. Які вогнегасники застосовуються для гасіння електроустановок, що знаходяться під напругою до 1000 В?
хімічно-пінні вогнегасники
повітряно-пінні вогнегасники
вуглекислотні вогнегасники
хладонові вогнегасники
водяні вогнегасники
81. Від чого залежить електричний опір організму людини?
від віку людини
від росту людини
від комплекції людини
від стану шкіри та центральної нервової системи
від статі людини
82. Що є основним чинником ураження організму електричним струмом?
напруга струму
сила струму
електричний опір організму людини
вид та частота струму
тривалість дії струму на організм людини
83. Що називається "замиканням на землю"?
випадкове з`єднання частини електроустановки, що знаходиться пд напругою із землею
електричне заземлення
електричне занулення
з`єднання з землею нульовим проводом
заземлення трьохпровідною лінією.
84. До яких засобів та способів електрозахисту відноситься захисне занулення?
конструкційні
технічні
організаційні
нормуюючі
технологічні
85. До яких засобів та способів електрозахисту відноситься оформлення наряду-допуску?
конструкційні
технічні
організаційні
нормуюючі
технологічні
86. Яка група допуску присвоюється особам, які не мають спеціальної електротехнічної підготовки, але мають лише елементарні уявлення про електробезпеку?
ІІ група
ІІІ група
VІ група
І група
V група
87. Як називається ураження організму електричним струмом, при якому відбувається збудження живих тканин, що супроводжується судомними скорочення м`язів?
Елетроофтальмія
Металізація шкіри
Клінічна смерть
Електричний удар
Електричні знаки
88. Як називається ураження організму електричним струмом, при якому відбувається ураження очей ультрафіолетовим випромінюванням електричної дуги?
Елетроофтальмія
Металізація шкіри
Клінічна смерть
Електричний удар
Електричні знаки
89. Як виявляється механічна дія електриного струму на організм?
розклад крові
ушкодження тканин внаслідок електродинамічного ефекту
небезпечні збудження клітин та м`язів
опіки окремих частин тіла
травми кісткового апарату.
90. Що таке глухозаземлена нейтраль?
нейтраль генератора, яка приєднана до заземлювального притрою безпосередньо
нейтраль генератора, яка приєднана до заземлювального притрою через апарат з великим опором
нейтраль генератора, яка приєднана до заземлювального притрою паралельно
нейтраль генератора, яка приєднана до електричної мережі
91. Які напруги належать до малих напруг, які застосовуються в небезпених приміщеннях?
до 12 вольт
до 30 вольт
до 24 вольт
до 42 вольт
до 60 вольт
92. Які роботи відносяться до вогневих?
роботи з використанням горючих матеріалів
роботи в результаті яких може утворитись вогонь
роботи з використанням відкритого вогню
роботи з використанням пропану та інших горючих газів
93. Що таке повне горіння матеріалів?
горіння при достатній кількості кисню
горіння при зниженій кількості кисню
горіння з утворенням токсичних речовин
горіння з повним згорянням горючих матеріалів
горіння утворенням полум`я
94. Що таке температура самоспалахування?
найменша температура навколишнього середовища, за якої спостерігається виникнення вогню
найменша температура навколишнього середовища, за якої спостерігається виділення пару або газу які можуть спалахувати
найбільша температура навколишнього середовища, за якої спостерігається виникнення вогню
найбільша температура навколишнього середовища, за якої спостерігається виділення пару або газу які можуть спалахувати
95. Які матеріали відносяться до важкогорючих?
речовини, які нездатні до горіння в повітрі нормального складу
речовини, які здатні до самозаймання лише під дією зовнішнього вогню
речовини, які здатні до запалювання, але не здатні до самостійного горіння
речовини, які здатні самостійно згаснути
96. Якою повинна бути ширина проїздів на виробничих дільницях?
не менше 1.5 м
не менше 3 м
не менше 2.5 м
не менше 2 м
не менше 3.5 м
97. Вкажіть схему припливної вентиляції
13 EMBED Unknown 1415
13 EMBED Unknown 1415
13 EMBED Unknown 1415

98. В який термін проводиться навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки працівників, які зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою?
раз на рік
раз на два роки
раз на три роки
раз на півроку
раз на 5 років
99. Яким кольором фарбуються і маркуються балони з азотом?
червоний з білим написом
білий з червоним написом
чорний з жовтим написом
чорний з білим написом
голубий з чорним написом
100. Яким кольором фарбуються магістралі з горючими газами?
жовтим
чорним
зеленим
синім


13PAGE 15


13PAGE 14215


13PAGE 15


Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 17143327
    Размер файла: 913 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий