Визначення психологічного клімату в організації

Визначення психологічного клімату в організації
У основі цієї методики лежить специфічний вид опиту, в якому беруть участь всі члени того або іншого підрозділу. Кожному з них дається опитний лист, що містить 74 думки. Номери думок, що мають відношення до досліджуваного колективу, обводяться в опитному листі. Причому всі опитувані попереджаються, що обводити думки можна лише у тому випадку, коли зафіксована в думці форма поведінки відповідає всім або більшості членів колективу.
Список думок
Свої слова завжди підтверджують справою.
Засуджують прояви індивідуалізму.
Мають однакові переконання.
Радіють успіхам один одного.
Завжди надають допомогу один одному.
Уміло взаємодіють один з одним в роботі.
Знають завдання, що стоять перед колективом.
Вимогливі один до одного.
Всі питання вирішують спільно.
Одностайні в оцінці проблем, що стоять перед колективом.
Довіряють один одному.
Діляться досвідом роботи з членами колективу.
Безконфліктно розподіляють між собою обов'язки.
Знають підсумки роботи колективу.
Ніколи і ні в чому не помиляються.
Об'єктивно оцінюють свої успіхи і невдачі.
Особисті інтереси підпорядковують інтересам колективу.
Займаються на дозвіллі одним і тим же.
Захищають один одного.
Завжди зважають на інтереси один одного.
Замінюють один одного в роботі.
Знають позитивні і негативні сторони колективу.
Працюють з повною віддачею сил.
Не залишаються байдужими, якщо зачеплені інтереси колективу.
Однаково оцінюють розподіл обов'язків.
Допомагають один одному.
Пред'являють однаково об'єктивні вимоги до всіх членів колективу.
Самостійно виявляють і виправляють недоліки в роботі.
Знають правила поведінки в колективі.
Ніколи і ні в чому не сумніваються.
Не кидають почату справу на півдорозі.
Відсутні прийняті в колективі норми поведінки.
Однаково оцінюють успіхи колективу.
Щиро засмучуються при невдачі товаришів.
Однаково об'єктивно оцінюють вчинки старих і нових членів колективу.
Швидко вирішують виникаючі протиріччя і конфлікти.
Знають свої обов'язки.
Свідомо підкоряються дисципліні.
Вірять в свій колектив.
Однаково оцінюють невдачі колективу.
Тактовно поводяться у відношенні один одного.
Не підкреслюють своїх переваг один перед одним.
Швидко знаходять між собою спільну мову.
Знають основні прийоми і методи роботи.
Завжди і у всьому мають рацію.
Суспільні стосунки ставлять вище особистих.
Підтримують корисні для колективу почини.
Мають однакові уявлення про норми моральності.
Доброзичливо відносяться один до одного.
Тактовно поводяться по відношенню до членів іншого колективу.
Беруть на себе керівництво, якщо потрібний.
Знають роботу товаришів.
По-господарському відносяться до суспільного добра.
Підтримують традиції, що склалися в колективі.
Однаково оцінюють якості особи, необхідні в колективі.
Поважають один одного.
Тісно співробітничають з членами іншого кол-ва
При необхідності переймають на себе обов'язки інших членів колективу.
Знають риси вдачі один одного.
Уміють робити все на світі.
Відповідально виконують будь-яку роботу.
Чинять опір силам, що роз'єднують колектив.
Однаково оцінюють правильність розподілу заохочення в колективі.
Підтримують один одного в скрутні хвилини.
Радіють успіхам членів іншого колективу.
Діють злагоджено і організовано в складних ситуаціях.
Знають звички і схильності один одного.
Активно беруть участь в суспільній роботі.
Піклуються про успіхи колективу.
Однаково оцінюють правильність покарань в колективі.
Уважно відносяться один до одного.
Щиро засмучуються при невдачах членів іншого колективу.
Швидко знаходять такий розподіл обов'язків, який влаштовує всіх.
Знають, як йдуть справи один у одного.
Думки характеризують найбільш важливі поведінка і стосунки, які мають бути присутніми в ідеальному колективі. В цілому вони задають еталон ідеального колективу, в якому всі учасники проявляють наднормативну активність.
Процедура опиту може проводитися і інакше. Дослідник зачитує всі думки по черзі, а кожен учасник опиту проставляє на чистому листку папери номера тих думок, які, на його думку, відповідають всім або більшості колективу.
Після проведення опиту дані збираються і обробляються дослідником. Всі думки, окрім контрольних 15, 30, 45, 60, показують ступінь розвитку найбільш важливих семи характеристик розвитку колективу, а, отже, і соціально-психологічного клімату в нім. Ці характеристики такі:
відповідальність (1, 8, 16, 23, 31, 38, 46, 53, 61, 68);
колективізм (2, 9, 17, 24, 32, 39, 47, 54, 62, 69);
згуртованість (3, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55, 63, 70);
контактність (4, 11, 19, 26, 34, 41, 49, 56, 64, 71);
відвертість (5, 12, 20, 27, 35, 42, 50, 57, 65, 72);
організованість (6, 13, 21, 28, 36, 43, 51, 58, 66, 73);
інформованість (7, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59, 67, 74).
Приведені вище дані підсумовуються (по кожному показнику) і заносяться на графік, який наочно демонструє соціально-психологічний клімат вибраного для вивчення колективу: 1 бал – дуже низький; 2-3 балу – низький; 4-5 балів – середній; 6-7 балів – оптимальний; 8-10 балів – ідеальний
13PAGE 15


13PAGE 14215
Заголовок 1 Заголовок 415

Приложенные файлы

  • doc 16734232
    Размер файла: 39 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий