Конференція для молодих науковців

ЗАЯВКА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
Прізвище, ім'я, по-батькові

Для студентів: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи наукового керівника

Організація, яку представляє учасник

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада

Контактний телефон

E-mail

Секція

Тема доповіді


Тези доповіді (назва файла повинна відповідати номеру секції конференції та прізвищу, імені першого автора латиницею. Наприклад, 4_ivanenko_ivan_ tezy.doc) та заявку на участь (форма додається вижче. Приклад назви – 4_ivanenko_ivan_zayavka.doc) необхідно надіслати за електронною адресою [email protected]
Обов’язково в темі листа вказати «Участь у конференції».

До початку роботи конференції планується видання збірника тез доповідей в електронному виді. У разі відсутності учасників на заходах конференції у день її проведення, до 20 січня буде здійснюватися розсилка збірника в електронному виді на e-mail учасника, що представлена в заявці на участь в конференції.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА
У разі, якщо учасник хоче отримати
-друкований екземпляр збірника та сертифікат учасника, то повинен сплатити організаційний внесок у сумі 120 гривень;
- сертифікат учасника – 50 гривень.
У такому разі кошти для участі в конференції слід перерахувати на картку ПриватБанку номер
4149 4978 3285 2299, отримувач Коленда Наталія Вікторівна з приміткою «Оргвнесок (прізвище автора)».
ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

15 грудня 2016 року
8.30-10.00 – Реєстрація учасників.
10.00-11.30 – Пленарне засідання.
12.00-14.00 – Секційні засідання.
14.00-14.30 – Підведення підсумків.


АДРЕСА
організаційного комітету
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,
Рада молодих вчених,
м. Луцьк, вул. В.Винниченка 28, кафедра менеджменту (каб. 306).

Контактна особа: Коленда Наталія Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту, голова Ради молодих вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
тел. +380507397354.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХМіжнародна науково-практична конференція молодих учених, студентів та аспірантів

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК
Європейська інтеграція: виклики сучасності


15 грудня 2016 року


м.Луцьк
Шановні студенти, аспіранти та молоді науковці! Запрошуємо вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, студентів та аспірантів «Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук», яка відбудеться
15 грудня 2016 року у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки

Мета заходу: дослідження актуальних проблем розвитку природничих та гуманітарних наук, розробка рекомендацій щодо їх вирішення на основі думок і поглядів молодих вчених

Напрями роботи конференції:
Економіка.
Педагогіка, психологія і соціологія.
Юридичні науки.
Фізика, математика, інформатика.
Хімія.
Біологія.
Історія і політологія.
Філологія.
Географія, туризм і рекреація.
Фізичне виховання і спорт.
Культура та мистецтво.
Міжнародні відносини
Журналістика, видавнича справа та редагування.
Екологія

Для участі у конференції необхідно до
8 грудня 2016 року (включно) надіслати оргкомітету:
- тези доповіді в електронному вигляді;
- заявку на участь.
Тези отримані після 8 грудня 2016 р. розглядатися не будуть.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Коленда Н. В. – к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту, голова Ради молодих вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Цюпак Ю. Ю. – к.п.н., доцент кафедри спортивно-масової та туристичної роботи
Кузьмук О. М. – к.cоціол.н., доцент кафедри соціології та соціальної роботи
Зінченко М. О. – к.б.н., старший викладач кафедри теорії та методики природничо-математичних дисциплін початкової освіти
Шматковська Т. О. – к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту
Андрієвська В. В. – к.ф.н., доцент кафедри романських мов та інтерлінгвістики
Макарук Л. Л. – к.ф.н., доцент кафедри прикладної лінгвістики
Яворський А. Ю. – к.ф.н., старший викладач кафедри історії та культури української мови
Фролова О. В. – к.п.н., старший викладач кафедри загальної та соціальної психології
Разиграєв О. В. – к.і.н., доцент кафедри всесвітньої історії
Мозолюк М. Ю. – к.х.н., старший лаборант кафедри неорганічної та фізичної хімії
Степанюк Т. А. – к.фіз-мат.н., старший викладач кафедри диференціальних рівнянь та математичної фізики
Коренга Ю. В. – к.ю.н., старший викладач кафедри теорії та історії держави і права
Кицюк І. В. – к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами
Погребський Т. Г. – к.геогр.н., старший викладач кафедри економічної та соціальної географії, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Теплюк В. С. – к.б.н., доцент кафедри зоології
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
У збірник приймаються тези українською, англійською, польською, російською мовами.
Обсяг тез доповіді –2-і повні сторінки формату A5, орієнтація – книжкова. Береги: верхній, нижній, лівий, правий – 20 мм. Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 11, міжрядковий інтервал – 1,0; абзацний відступ – 1 см; стиль – Normal (звичайний).
Структура тез: заголовок – ПРОПИСНИМИ літерами, шрифт – напівжирний; прізвище, ім’я авторів – маленькі звичайні літери, жирним шрифтом; назва організації та міста – звичайним шрифтом (все вирівнюється по центру сторінки); через 1 інтервал друкується текст тез (вирівнювання – по ширині сторінки), список джерел (без слова Література, друкується через 1 інтервал під текстом тез, оформлення – згідно встановлених вимог), посилання на які в тексті є обов’язковими.
Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту.
Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно вивірені.
Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.

Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, оргкомітет не розглядатиме.Заголовок 1 Заголовок 415

Приложенные файлы

  • doc 16674251
    Размер файла: 229 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий