Положение о РГ РОКа

Р’'82Р·'e7СЏ'dfС‚'f2Рѕ'ee С‚'f2Сѓ'f3С‚'f2 : http://www.rosvoencentr-rf.ru/deyatelnost/pervoe-napravlenie/rosorgkomitet-pobeda/polozhenie/polozhenie-o-rg.php Рџ'8fРѕ'eeР»'ebРѕ'eeР¶'e6Рµ'e5РЅ'edРё'e8Рµ'e5 Рѕ'ee СЂ'f0Р°'e0Р±áРѕ'eeС‡'f7Рё'e8С…'f5 Рі'e3СЂ'f0Сѓ'f3Рї'efРї'efР°'e0С…'f5 Р '90Рѕ'eeСЃ'f1СЃ'f1Рё'e8Р№'e9СЃ'f1Рє'eaРѕ'eeРі'e3Рѕ'ee Рѕ'eeСЂ'f0Рі'e3Р°'e0РЅ'edРё'e8Р·'e7Р°'e0С†'f6Рё'e8Рѕ'eeРЅ'edРЅ'edРѕ'eeРі'e3Рѕ'ee Рє'eaРѕ'eeРј'ecРё'e8С‚'f2Рµ'e5С‚'f2Р°'e0 "Рџ'8fРѕ'eeР±'e1Рµ'e5Рґ'e4Р°'e0 " Р '90Р°'e0Р±'e1Рѕ'eeС‡'f7Рё'e8Рµ'e5 Рі'e3СЂ'f0Сѓ'f3Рї'efРї'efС‹'fb Р '90Рѕ'eeСЃ'f1СЃñРё'e8Р№'e9СЃ'f1Рє'eaРѕ'eeРі'e3Рѕ'ee Рѕ'eeСЂ'f0Рі'e3Р°'e0РЅ'edРё'e8Р·'e7Р°'e0С†'f6Рё'e8Рѕ'eeРЅ'edРЅ'edРѕ'eeРі'e3Рѕ'ee Рє'eaРѕîРј'ecРё'e8С‚'f2Рµ'e5С‚'f2Р°'e0 "Рџ'8fРѕ'eeР±'e1Рµ'e5Рґ'e4Р°'e0" (Рґ'e4Р°'e0Р»'ebРµ'e5Рµ'e5 Рё'e8Рј'ecРµ'e5РЅ'edСѓ'f3Рµ'e5С‚'f2СЃ'f1СЏ'df - Рћ'8eСЂ'f0Рі'e3Рє'eaРѕ'eeРј'ecРё'e8С‚'f2Рµ'e5С‚'f2) СЃ'f1Рѕ'eeР·'e7Рґ'e4Р°'e0СЋ'feС‚'f2СЃ'f1СЏ'df Рґ'e4Р»'ebСЏ'df РїïРѕ'eeРґ'e4Рі'e3Рѕ'eeС‚'f2Рѕ'eeРІ'e2Рє'eaРё'e8 Рё'e8 Рї'efСЂ'f0Рѕ'eeРІ'e2Рµ'e5Рґ'e4Рµ'e5РЅ'edРё'e8СЏ'df Рј'ecРµ'e5СЂ'f0Рѕ'eeРїïСЂ'f0Рё'e8СЏ'dfС‚'f2Рё'e8Р№'e9, СЃ'f1РІ'e2СЏ'dfР·'e7Р°'e0РЅ'edРЅ'edС‹'fbС…'f5 СЃ'f1 Рї'efР°'e0Рј'ecСЏ'dfС‚'f2РЅ'edС‹'fbРј'ecРёè СЃ'f1Рѕ'eeР±'e1С‹'fbС‚'f2Рё'e8СЏ'dfРј'ecРё'e8 РІ'e2Рѕ'eeРµ'e5РЅ'edРЅ'edРѕ'eeР№'e9 Рё'e8СЃ'f1С‚'f2Рѕ'eeСЂ'f0Рё'e8Рё'e8 Р '90РѕîСЃ'f1СЃ'f1Рё'e8Рё'e8, Рё'e8 СЂ'f0Р°'e0СЃ'f1СЃ'f1Рј'ecРѕ'eeС‚'f2СЂ'f0Рµ'e5РЅ'edРё'e8СЏ'df Рї'efСЂ'f0Рѕ'eeР±'e1Р»'ebРµ'e5Рј'ec РІâРµ'e5С‚'f2Рµ'e5СЂ'f0Р°'e0РЅ'edРѕ'eeРІ'e2. Рћ'8eСЃ'f1РЅ'edРѕ'eeРІ'e2РЅ'edС‹'fbРµå Р·'e7Р°'e0Рґ'e4Р°'e0С‡'f7Рё'e8 СЂ'f0Р°'e0Р±'e1Рѕ'eeС‡'f7Рё'e8С…'f5 Рі'e3СЂ'f0Сѓ'f3Рї'efРї'ef Рћ'8eСЃ'f1РЅ'edРѕ'eeРІ'e2РЅ'edС‹'fbРј'ecРё'e8 Р·'e7Р°'e0Рґ'e4Р°'e0С‡'f7Р°'e0Рј'ecРё'e8 СЂðР°'e0Р±'e1Рѕ'eeС‡'f7Рё'e8С…'f5 Рі'e3СЂ'f0Сѓ'f3Рї'efРї'ef РІ'e2 СЃ'f1Рѕ'eeРѕ'eeС‚'f2РІ'e2Рµ'e5С‚'f2СЃ'f1С‚'f2РІ'e2Рё'e8Рё'e8 СЃñ С‚'f2Рµ'e5Рј'ecР°'e0С‚'f2Рё'e8Рє'eaРѕ'eeР№'e9 Рё'e8С…'f5 СЂ'f0Р°'e0Р±'e1Рѕ'eeС‚'f2С‹'fb СЏ'dfРІ'e2Р»'ebСЏ'dfСЋ'feС‚'f2СЃ'f1СЏß: СЂ'f0Р°'e0Р·'e7СЂ'f0Р°'e0Р±'e1Рѕ'eeС‚'f2Рє'eaР°'e0 Рї'efСЂ'f0Рµ'e5Рґ'e4Р»'ebРѕ'eeР¶'e6Рµ'e5РЅ'edРё'e8Р№'e9 Рї'efРѕ'ee Рѕ'eeСЃ'f1РЅ'edРѕ'eeРІ'e2РЅ'edС‹'fbРј'ec РЅ'edР°'e0Рї'efСЂ'f0Р°'e0РІ'e2Р»'ebРµ'e5РЅ'edРё'e8СЏ'dfРј'ec Рґ'e4Рµ'e5СЏ'dfС‚'f2Рµ'e5Р»'ebСЊ'fcРЅ'edРѕ'eeСЃ'f1С‚'f2Рё'e8 Р '90Рѕ'eeСЃ'f1СЃ'f1Рё'e8Р№'e9СЃ'f1Рє'eaРѕ'eeРі'e3Рѕ'ee Рѕ'eeСЂ'f0Рі'e3Р°'e0РЅ'edРё'e8Р·'e7Р°'e0С†'f6Рё'e8Рѕ'eeРЅ'edРЅ'edРѕ'eeРі'e3Рѕ'ee Рє'eaРѕ'eeРј'ecРё'e8С‚'f2Рµ'e5С‚'f2Р°'e0 "Рџ'8fРѕ'eeР±'e1Рµ'e5Рґ'e4Р°'e0" Рї'efСЂ'f0Рё'e8 Рї'efРѕ'eeРґ'e4Рі'e3Рѕ'eeС‚'f2Рѕ'eeРІ'e2Рє'eaРµ'e5 Рё'e8 Рї'efСЂ'f0Рѕ'eeРІ'e2Рµ'e5Рґ'e4Рµ'e5РЅ'edРё'e8Рё'e8 Рј'ecРµ'e5СЂ'f0Рѕ'eeРї'efСЂ'f0Рё'e8СЏ'dfС‚'f2Рё'e8Р№'e9, СЃ'f1РІ'e2СЏ'dfР·'e7Р°'e0РЅ'edРЅ'edС‹'fbС…'f5 СЃ'f1 Рї'efР°'e0Рј'ecСЏ'dfС‚'f2РЅ'edС‹'fbРј'ecРё'e8 СЃ'f1Рѕ'eeР±'e1С‹'fbС‚'f2Рё'e8СЏ'dfРј'ecРё'e8 РІ'e2Рѕ'eeРµ'e5РЅ'edРЅ'edРѕ'eeР№'e9 Рё'e8СЃ'f1С‚'f2Рѕ'eeСЂ'f0Рё'e8Рё'e8 Р '90Рѕ'eeСЃ'f1СЃ'f1Рё'e8Рё'e8, Рё'e8 Рѕ'eeСЃ'f1Сѓ'f3С‰'f9Рµ'e5СЃ'f1С‚'f2РІ'e2Р»'ebРµ'e5РЅ'edРё'e8Рё'e8 Рј'ecРµ'e5СЂ'f0 СЃ'f1Рѕ'eeС†'f6Рё'e8Р°'e0Р»'ebСЊ'fcРЅ'edРѕ'eeР№'e9 Рї'efРѕ'eeРґ'e4Рґ'e4Рµ'e5СЂ'f0Р¶'e6Рє'eaРё'e8 РІ'e2Рµ'e5С‚'f2Рµ'e5СЂ'f0Р°'e0РЅ'edРѕ'eeРІ'e2; Рѕ'eeР±'e1СЉ'faРµ'e5Рґ'e4Рё'e8РЅ'edРµåРЅ'edРё'e8Рµ'e5 Сѓ'f3СЃ'f1Рё'e8Р»'ebРё'e8Р№'e9 Рё'e8 Рє'eaРѕ'eeРѕ'eeСЂ'f0Рґ'e4Рё'e8РЅ'edР°'e0С†'f6Рё'e8СЏ'df Рґ'e4Рµ'e5СЏ'dfС‚òРµ'e5Р»'ebСЊ'fcРЅ'edРѕ'eeСЃ'f1С‚'f2Рё'e8 С„'f4Рµ'e5Рґ'e4Рµ'e5СЂ'f0Р°àР»'ebСЊ'fcРЅ'edС‹'fbС…'f5 Рѕ'eeСЂ'f0Рі'e3Р°'e0РЅ'edРѕ'eeРІ'e2 Рё'e8СЃ'f1Рї'efРѕ'eeР»'ebРЅ'edРё'e8С‚'f2Рµ'e5Р»'ebСЊ'fcРЅ'edРѕîР№'e9 РІ'e2Р»'ebР°'e0СЃ'f1С‚'f2Рё'e8, Рѕ'eeСЂ'f0Рі'e3Р°'e0РЅ'edРѕ'eeРІ'e2 Рё'e8СЃ'f1Рї'efРѕ'eeР»'ebРЅ'edРё'e8С‚'f2Рµ'e5Р»'ebСЊüРЅ'edРѕ'eeР№'e9 РІ'e2Р»'ebР°'e0СЃ'f1С‚'f2Рё'e8 СЃ'f1Сѓ'f3Р±'e1СЉ'faРµ'e5Рє'eaС‚'f2Рѕ'eeРІ'e2 Р '90Рѕ'eeСЃ'f1СЃ'f1Рё'e8Р№'e9СЃñРє'eaРѕ'eeР№'e9 Р¤'94Рµ'e5Рґ'e4Рµ'e5СЂ'f0Р°'e0С†'f6Рё'e8Рё'e8, РЅ'edР°'e0Сѓ'f3С‡'f7РЅ'edС‹'fbС…'f5 Рѕ'eeСЂ'f0Рі'e3Р°'e0РЅ'edРёèР·'e7Р°'e0С†'f6Рё'e8Р№'e9 Рё'e8 Рѕ'eeР±'e1СЂ'f0Р°'e0Р·'e7Рѕ'eeРІ'e2Р°'e0С‚'f2Рµ'e5Р»'ebСЊ'fcРЅ'edС‹'fbС…'f5 Сѓ'f3С‡'f7СЂ'f0РµåР¶'e6Рґ'e4Рµ'e5РЅ'edРё'e8Р№'e9, Рї'efСЂ'f0Рѕ'eeС„'f4СЃ'f1Рѕ'eeСЋ'feР·'e7РЅ'edС‹'fbС…'f5 Рѕ'eeСЂ'f0Рі'e3Р°'e0РЅ'edРё'e8Р·'e7Р°àС†'f6Рё'e8Р№'e9, РІ'e2Рµ'e5С‚'f2Рµ'e5СЂ'f0Р°'e0РЅ'edСЃ'f1Рє'eaРё'e8С…'f5 Рё'e8 Рґ'e4СЂ'f0Сѓ'f3Рі'e3Рё'e8С…'f5 Рѕ'eeР±'e1С‰'f9Рµ'e5СЃ'f1С‚'f2РІ'e2Рµ'e5РЅ'edРЅ'edС‹'fbС…'f5 Рё'e8 СЂ'f0Рµ'e5Р»'ebРё'e8Рі'e3Рё'e8Рѕ'eeР·'e7РЅ'edС‹'fbС…'f5 Рѕ'eeР±'e1СЉ'faРµ'e5Рґ'e4Рё'e8РЅ'edРµ'e5РЅ'edРё'e8Р№'e9 , С‚'f2РІ'e2Рѕ'eeСЂ'f0С‡'f7Рµ'e5СЃ'f1Рє'eaРё'e8С…'f5 СЃ'f1Рѕ'eeСЋ'feР·'e7Рѕ'eeРІ'e2 Рё'e8 РіãСЂ'f0Р°'e0Р¶'e6Рґ'e4Р°'e0РЅ'ed Рї'efРѕ'ee Рї'efРѕ'eeРґ'e4Рі'e3Рѕ'eeС‚'f2Рѕ'eeРІ'e2Рє'eaРµ'e5 Рё'e8 Рї'efСЂ'f0Рѕ'eeРІ'e2Рµ'e5Рґ'e4Рµ'e5РЅ'edРё'e8СЋ'fe Рј'ecРµ'e5СЂ'f0Рѕ'eeРї'efСЂðРё'e8СЏ'dfС‚'f2Рё'e8Р№'e9 , СЃ'f1РІ'e2СЏ'dfР·'e7Р°'e0РЅ'edРЅ'edС‹'fbС…'f5 СЃ'f1 Рї'efР°'e0Рј'ecСЏ'dfС‚'f2РЅ'edС‹ûРј'ecРё'e8 СЃ'f1Рѕ'eeР±'e1С‹'fbС‚'f2Рё'e8СЏ'dfРј'ecРё'e8 РІ'e2Рѕ'eeРµ'e5РЅ'edРЅ'edРѕ'eeР№'e9 Рё'e8СЃ'f1С‚'f2Рѕ'eeСЂ'f0Рё'e8Рёè Р '90Рѕ'eeСЃ'f1СЃ'f1Рё'e8Рё'e8 , СЂ'f0Рµ'e5С€'f8Рµ'e5РЅ'edРё'e8СЋ'fe Рї'efСЂ'f0Рѕ'eeР±'e1Р»'ebРµ'e5Рј'ec РІ'e2Рµ'e5С‚'f2Рµ'e5СЂ'f0Р°'e0РЅ'edРѕ'eeРІ'e2, Р°'e0 С‚'f2Р°'e0Рє'eaР¶'e6Рµ'e5 Рї'efРѕ'ee РІâРѕ'eeРµ'e5РЅ'edРЅ'edРѕ'ee-Рї'efР°'e0С‚'f2СЂ'f0Рё'e8Рѕ'eeС‚'f2Рё'e8С‡'f7Рµ'e5СЃ'f1Рє'eaРѕ'eeРј'ecСѓ'f3 РІ'e2Рѕ'eeСЃ'f1Рї'efРёèС‚'f2Р°'e0РЅ'edРё'e8СЋ'fe Рј'ecРѕ'eeР»'ebРѕ'eeРґ'e4Рµ'e5Р¶'e6Рё'e8; Рѕ'eeСЂ'f0Рі'e3Р°'e0РЅ'edРё'e8Р·'e7Р°'e0С†'f6Рё'e8СЏ'df РІ'e2СЃ'f1Рµ'e5СЃ'f1С‚'f2Рѕ'eeСЂ'f0Рѕ'eeРЅ'edРЅ'edРµ'e5Рі'e3Рѕ'ee РІ'e2Р·'e7Р°'e0Рё'e8Рј'ecРѕ'eeРґ'e4Рµ'e5Р№'e9СЃ'f1С‚'f2РІ'e2Рё'e8СЏ'df Р '90Рѕ'eeСЃ'f1СЃ'f1Рё'e8Р№'e9СЃ'f1Рє'eaРѕ'eeРі'e3Рѕ'ee Рѕ'eeСЂ'f0Рі'e3Р°'e0РЅ'edРё'e8Р·'e7Р°'e0С†'f6Рё'e8Рѕ'eeРЅ'edРЅ'edРѕ'eeРі'e3Рѕ'ee Рє'eaРѕ'eeРј'ecРё'e8С‚'f2Рµ'e5С‚'f2Р°'e0 "Рџ'8fРѕ'eeР±'e1Рµ'e5Рґ'e4Р°'e0" СЃ'f1 Рѕ'eeР±'e1С‰'f9Рµ'e5СЃ'f1С‚'f2РІ'e2Рµ'e5РЅ'edРЅ'edС‹'fbРј'ecРё'e8 Рѕ'eeР±'e1СЉ'faРµ'e5Рґ'e4Рё'e8РЅ'edРµ'e5РЅ'edРё'e8СЏ'dfРј'ecРё'e8 РІ'e2Рµ'e5С‚'f2Рµ'e5СЂ'f0Р°'e0РЅ'edРѕ'eeРІ'e2; СЂ'f0Р°'e0СЃ'f1СЃ'f1Рј'ecРѕ'eeС‚'f2СЂ'f0Рµ'e5РЅ'edРё'e8Рµ'e5 Рї'efСЂ'f0Рѕ'eeР±'e1Р»'ebРµ'e5Рј'ec РІ'e2Рµ'e5С‚'f2Рµ'e5СЂ'f0Р°'e0РЅ'edРѕ'eeРІ'e2 Рё'e8 Рї'efРѕ'eeРґ'e4Рі'e3Рѕ'eeС‚'f2Рѕ'eeРІ'e2Рє'eaР°'e0 Рї'efСЂ'f0Рµ'e5Рґ'e4Р»'ebРѕ'eeР¶'e6Рµ'e5РЅ'edРё'e8Р№'e9 Рї'efРѕ'ee СЃ'f1Рѕ'eeРІ'e2Рµ'e5СЂ'f0С€'f8Рµ'e5РЅ'edСЃ'f1С‚'f2РІ'e2Рѕ'eeРІ'e2Р°'e0РЅ'edРё'e8СЋ'fe Рі'e3Рѕ'eeСЃ'f1Сѓ'f3Рґ'e4Р°'e0СЂ'f0СЃ'f1С‚'f2РІ'e2Рµ'e5РЅ'edРЅ'edРѕ'eeР№'e9 Рї'efРѕ'eeР»'ebРё'e8С‚'f2Рё'e8Рє'eaРё'e8, Рї'efСЂ'f0Рѕ'eeРІ'e2Рѕ'eeРґ'e4Рё'e8Рј'ecРѕ'eeР№'e9 РІ'e2 Рѕ'eeС‚'f2РЅ'edРѕ'eeС€'f8Рµ'e5РЅ'edРё'e8Рё'e8 Рґ'e4Р°'e0РЅ'edРЅ'edРѕ'eeР№'e9 Рє'eaР°'e0С‚'f2Рµ'e5Рі'e3Рѕ'eeСЂ'f0Рё'e8Рё'e8 Рі'e3СЂ'f0Р°'e0Р¶'e6Рґ'e4Р°'e0РЅ'ed, Рё'e8 Рѕ'eeСЃ'f1Сѓ'f3С‰'f9Рµ'e5СЃ'f1С‚'f2РІ'e2Р»'ebРµ'e5РЅ'edРё'e8СЋ'fe Рј'ecРµ'e5СЂ'f0 Рї'efРѕ'ee СЃ'f1Рѕ'eeР·'e7Рґ'e4Р°àРЅ'edРё'e8СЋ'fe Сѓ'f3СЃ'f1Р»'ebРѕ'eeРІ'e2Рё'e8Р№'e9, Рѕ'eeР±'e1Рµ'e5СЃ'f1Рї'efРµ'e5С‡'f7Рё'e8РІ'e2Р°'e0СЋ'feС‰'f9Рё'e8С…'f5 РёèС…'f5 СЃ'f1Рѕ'eeС†'f6Рё'e8Р°'e0Р»'ebСЊ'fcРЅ'edРѕ'ee-СЌ'fdРє'eaРѕ'eeРЅ'edРѕ'eeРј'ecРё'e8С‡'f7Рµ'e5СЃ'f1Рє'eaРѕ'eeРµ'e5 Рё'e8 РјìРѕ'eeСЂ'f0Р°'e0Р»'ebСЊ'fcРЅ'edРѕ'eeРµ'e5 Р±'e1Р»'ebР°'e0Рі'e3Рѕ'eeРї'efРѕ'eeР»'ebСѓ'f3С‡'f7Рё'e8Рµ'e5; Сѓ'f3С‡'f7Р°'e0СЃ'f1С‚'f2Рё'e8Рµ'e5 РІ'e2 СЂ'f0Р°'e0Р·'e7СЂ'f0Р°'e0Р±'e1Рѕ'eeС‚'f2Рє'eaРµå С„'f4Рµ'e5Рґ'e4Рµ'e5СЂ'f0Р°'e0Р»'ebСЊ'fcРЅ'edС‹'fbС…'f5 Рє'eaРѕ'eeРј'ecРї'efР»'ebРµ'e5Рє'eaСЃ'f1РЅ'edС‹'fbС…'f5 Рї'efСЂ'f0РѕîРі'e3СЂ'f0Р°'e0Рј'ecРј'ec Рї'efРѕ'eeРґ'e4Рі'e3Рѕ'eeС‚'f2Рѕ'eeРІ'e2Рє'eaРё'e8 Рё'e8 Рї'efСЂ'f0Рѕ'eeРІ'e2Рµ'e5Рґ'e4Рµ'e5РЅ'edРёèСЏ'df Рµ'e5Р¶'e6Рµ'e5Рі'e3Рѕ'eeРґ'e4РЅ'edРѕ'eeРі'e3Рѕ'ee Рї'efСЂ'f0Р°'e0Р·'e7Рґ'e4РЅ'edРѕ'eeРІ'e2Р°'e0РЅ'edРё'e8СЏ'df Р”'84РЅíСЏ'df Рџ'8fРѕ'eeР±'e1Рµ'e5Рґ'e4С‹'fb Рё'e8 Рѕ'eeСЃ'f1РЅ'edРѕ'eeРІ'e2РЅ'edС‹'fbС…'f5 Рї'efР°'e0Рј'ecСЏ'dfС‚'f2РЅ'edС‹'fbС…'f5 СЃñРѕ'eeР±'e1С‹'fbС‚'f2Рё'e8Р№'e9 РІ'e2Рѕ'eeРµ'e5РЅ'edРЅ'edРѕ'eeР№'e9 Рё'e8СЃ'f1С‚'f2Рѕ'eeСЂ'f0Рё'e8Рё'e8 Р '90Рѕ'eeСЃ'f1СЃ'f1РёèРё'e8; Рѕ'eeР±'e1Рµ'e5СЃ'f1Рї'efРµ'e5С‡'f7Рµ'e5РЅ'edРё'e8Рµ'e5 Рї'efСЂ'f0Рѕ'eeРІ'e2Рµ'e5Рґ'e4Рµ'e5РЅ'edРё'e8СЏ'df РІ'e2Рѕ'eeРµ'e5РЅ'edРЅ'edРѕ'ee-Рј'ecРµ'e5Рј'ecРѕ'eeСЂ'f0Рё'e8Р°'e0Р»'ebСЊ'fcРЅ'edС‹'fbС…'f5 Рј'ecРµ'e5СЂ'f0Рѕ'eeРї'efСЂ'f0Рё'e8СЏ'dfС‚'f2Рё'e8Р№'e9, Р°'e0 С‚'f2Р°'e0Рє'eaР¶'e6Рµ'e5 Рє'eaСѓ'f3Р»'ebСЊ'fcС‚'f2Сѓ'f3СЂ'f0РЅ'edРѕ'ee-Рї'efСЂ'f0РѕîСЃ'f1РІ'e2Рµ'e5С‚'f2Рё'e8С‚'f2Рµ'e5Р»'ebСЊ'fcРЅ'edРѕ'eeР№'e9, С‚'f2РІ'e2Рѕ'eeСЂ'f0С‡'f7Рµ'e5СЃ'f1Рє'eaРѕ'eeР№'e9, РЅ'edР°'e0СѓóС‡'f7РЅ'edРѕ'ee-Рѕ'eeР±'e1СЂ'f0Р°'e0Р·'e7Рѕ'eeРІ'e2Р°'e0С‚'f2Рµ'e5Р»'ebСЊ'fcРЅ'edРѕ'eeР№'e9 Рё'e8 Рё'e8Р·'e7Рґ'e4Р°'e0С‚'f2РµåР»'ebСЊ'fcСЃ'f1Рє'eaРѕ'eeР№'e9 Рґ'e4Рµ'e5СЏ'dfС‚'f2Рµ'e5Р»'ebСЊ'fcРЅ'edРѕ'eeСЃ'f1С‚'f2Рё'e8, Рї'efСЂ'f0Рѕ'eeРї'efР°'e0Рі'e3Р°àРЅ'edРґ'e4С‹'fb Рё'e8 Рѕ'eeСЃ'f1РІ'e2Рµ'e5С‰'f9Рµ'e5РЅ'edРё'e8СЏ'df РІ'e2 СЃ'f1СЂ'f0Рµ'e5Рґ'e4СЃ'f1С‚'f2РІ'e2Р°'e0С…'f5 Рј'ecР°àСЃ'f1СЃ'f1Рѕ'eeРІ'e2Рѕ'eeР№'e9 Рё'e8РЅ'edС„'f4Рѕ'eeСЂ'f0Рј'ecР°'e0С†'f6Рё'e8Рё'e8 Рј'ecР°'e0С‚'f2Рµ'e5СЂ'f0Рё'e8Р°'e0Р»'ebРѕîРІ'e2, СЂ'f0Р°'e0СЃ'f1Рє'eaСЂ'f0С‹'fbРІ'e2Р°'e0СЋ'feС‰'f9Рё'e8С…'f5 Рї'efРѕ'eeРґ'e4РІ'e2Рё'e8Рі'e3 СЃ'f1Рѕ'eeРІ'e2Рµ'e5С‚'f2СЃ'f1Рє'eaРѕ'eeРі'e3Рѕ'ee РЅ'edР°'e0СЂ'f0Рѕ'eeРґ'e4Р°'e0 РІ'e2 Р’'82Рµ'e5Р»'ebРё'e8Рє'eaРѕ'eeР№'e9 Рћ'8eС‚'f2Рµ'e5С‡'f7Рµ'e5СЃ'f1С‚'f2РІ'e2Рµ'e5РЅ'edРЅ'edРѕ'eeР№'e9 РІ'e2Рѕ'eeР№'e9РЅ'edРµ'e5 1941 - 1945 Рі'e3Рѕ'eeРґ'e4Рѕ'eeРІ'e2 , Рі'e3Рµ'e5СЂ'f0Рѕ'eeРё'e8С‡'f7Рµ'e5СЃ'f1РєêСѓ'f3СЋ'fe Рё'e8СЃ'f1С‚'f2Рѕ'eeСЂ'f0Рё'e8СЋ'fe Рё'e8 Р±'e1Рѕ'eeРµ'e5РІ'e2С‹'fbРµ'e5 С‚'f2СЂ'f0Р°'e0Рґ'e4Рё'e8С†'f6Рё'e8Рё'e8 Р Рѕ'eeСЃ'f1СЃ'f1Рё'e8Р№'e9СЃ'f1Рє'eaРё'e8С…'f5 Р’'82Рѕ'eeРѕ'eeСЂ'f0Сѓ'f3Р¶'e6Рµ'e5РЅ'edРЅ'edС‹'fbС…'f5 РЎ'91Рё'e8Р»'eb; СЃ'f1Рѕ'eeРґ'e4Рµ'e5Р№'e9СЃ'f1С‚'f2РІ'e2Рё'e8Рµ'e5 СЂ'f0Р°'e0Р·'e7РІ'e2Рё'e8С‚'f2Рё'e8СЋ'fe РІ'e2Р·'e7Р°'e0Рё'e8Рј'ecРѕ'eeРІ'e2С‹'fbРі'e3Рѕ'eeРґ'e4РЅ'edС‹'fbС…'f5 Рє'eaСѓ'f3Р»'ebСЊ'fcС‚'f2Сѓ'f3СЂ'f0РЅ'edС‹'fbС…'f5 Рё'e8 РЅ'edР°'e0Сѓ'f3С‡'f7РЅ'edС‹'fbС…'f5 СЃ'f1РІ'e2СЏ'dfР·'e7Рµ'e5Р№'e9 СЃ'f1 Рё'e8РЅ'edРѕ'eeСЃ'f1С‚'f2СЂ'f0Р°'e0РЅ'edРЅ'edС‹'fbРј'ecРё'e8 Рі'e3Рѕ'eeСЃ'f1Сѓ'f3Рґ'e4Р°'e0СЂ'f0СЃ'f1С‚'f2РІ'e2Р°'e0Рј'ecРё'e8, Рѕ'eeСЂ'f0Рі'e3Р°'e0РЅ'edРё'e8Р·'e7Р°'e0С†'f6Рё'e8СЏ'dfРј'ecРё'e8 РІ'e2Рµ'e5С‚'f2Рµ'e5СЂ'f0Р°'e0РЅ'edРѕ'eeРІ'e2 Рё'e8 Рё'e8РЅ'edРІ'e2Р°'e0Р»'ebРё'e8Рґ'e4Рѕ'eeРІ'e2 Р±'e1Рѕ'eeРµ'e5РІ'e2С‹'fbС…'f5 Рґ'e4Рµ'e5Р№'e9СЃ'f1С‚'f2РІ'e2Рё'e8Р№'e9 Рї'efРѕ'ee РІ'e2Рѕ'eeРї'efСЂ'f0Рѕ'eeСЃ'f1Р°'e0Рј'ec РІ'e2Рѕ'eeРµ'e5РЅ'edРЅ'edРѕ'eeР№'e9 Рё'e8СЃ'f1С‚'f2Рѕ'eeСЂ'f0Рё'e8Рё'e8, Рї'efСЂ'f0Рѕ'eeР±'e1Р»'ebРµ'e5Рј'ecР°'e0Рј'ec СЃ'f1Рѕ'eeС†'f6Рё'e8Р°'e0Р»'ebСЊ'fcРЅ'edРѕ'eeР№'e9 Р·'e7Р°'e0С‰'f9Рё'e8С‰'f9Рµ'e5РЅ'edРЅ'edРѕ'eeСЃ'f1С‚'f2Рё'e8 РІ'e2Рµ'e5С‚'f2Рµ'e5СЂ'f0Р°'e0РЅ'edРѕ'eeРІ'e2, Р°'e0 С‚'f2Р°'e0Рє'eaР¶'e6Рµ'e5 РІ'e2Рѕ'eeРµ'e5РЅ'edРЅ'edРѕ'ee-Рї'efР°'e0С‚'f2СЂ'f0Рё'e8Рѕ'eeС‚'f2Рё'e8С‡'f7Рµ'e5СЃ'f1Рє'eaРѕ'eeРі'e3Рѕ'ee РІ'e2Рѕ'eeСЃ'f1Рї'efРё'e8С‚'f2Р°'e0РЅ'edРё'e8СЏ'df Рј'ecРѕ'eeР»'ebРѕ'eeРґ'e4Рµ'e5Р¶'e6Рё'e8; Рї'efРѕ'eeРґ'e4Рі'e3Рѕ'eeС‚'f2Рѕ'eeРІ'e2Рє'eaР°'e0 Рј'ecР°'e0С‚'f2Рµ'e5СЂ'f0Рё'e8Р°'e0Р»'ebРѕ'eeРІ'e2 Рє'ea Р·'e7Р°'e0СЃ'f1Рµ'e5Рґ'e4Р°'e0РЅ'edРё'e8СЏ'dfРј'ec Рћ'8eСЂ'f0Рі'e3Рє'eaРѕ'eeРј'ecРё'e8С‚'f2Рµ'e5С‚'f2Р°'e0 "Рџ'8fРѕ'eeР±'e1Рµ'e5Рґ'e4Р°'e0", СЂ'f0Р°'e0Р·'e7СЂ'f0Р°'e0Р±'e1Рѕ'eeС‚òРє'eaР°'e0 СЂ'f0Рµ'e5С€'f8Рµ'e5РЅ'edРё'e8Р№'e9, Рє'eaРѕ'eeРЅ'edС‚'f2СЂ'f0Рѕ'eeР»'ebСЊ'fc Р·'e7Р°'e0 Рё'e8С…'f5 РІ'e2С‹'fbРї'efРѕ'eeР»'ebРЅ'edРµ'e5РЅ'edРё'e8Рµ'e5Рј'ec Рё'e8 Рё'e8РЅ'edС„'f4Рѕ'eeСЂ'f0Рј'ecРё'e8СЂ'f0Рѕ'eeРІ'e2Р°'e0РЅ'edРё'e8Рµ'e5 Р·'e7Р°'e0Рј'ecРµ'e5СЃ'f1С‚'f2Рё'e8С‚'f2Рµ'e5Р»'ebРµ'e5Р№'e9 Рї'efСЂ'f0Рµ'e5Рґ'e4СЃ'f1Рµ'e5Рґ'e4Р°'e0С‚'f2Рµ'e5Р»'ebСЏ'df Рћ'8eСЂ'f0Рі'e3Рє'eaРѕ'eeРј'ecРё'e8С‚'f2Рµ'e5С‚'f2Р°'e0 Рѕ'ee С…'f5Рѕ'eeРґ'e4Рµ'e5 Рї'efРѕ'eeРґ'e4Рі'e3Рѕ'eeС‚'f2Рѕ'eeРІ'e2Рє'eaРё'e8 Рё'e8 РІ'e2С‹'fbРї'efРѕ'eeР»'ebРЅ'edРµ'e5РЅ'edРё'e8СЏ'df СЃ'f1Рѕ'eeРѕ'eeС‚'f2РІ'e2Рµ'e5С‚'f2СЃ'f1С‚'f2РІ'e2Сѓ'f3СЋ'feС‰'f9Рё'e8С…'f5 Рј'ecРµ'e5СЂ'f0Рѕ'eeРї'efСЂ'f0Рё'e8СЏ'dfС‚'f2Рё'e8Р№'e9. РЎ'91Рѕ'eeСЃ'f1С‚'f2Р°'e0РІ'e2 СЂ'f0Р°'e0Р±'e1Рѕ'eeС‡'f7Рё'e8С…'f5 Рі'e3СЂ'f0Сѓ'f3РїïРї'ef Рё'e8 Рї'efРѕ'eeСЂ'f0СЏ'dfРґ'e4Рѕ'eeРє'ea Рё'e8С…'f5 СЂ'f0Р°'e0Р±'e1Рѕ'eeС‚'f2С‹'fb РЎ'91Рѕ'eeСЃ'f1С‚'f2Р°'e0РІ'e2 СЂ'f0Р°'e0Р±'e1Рѕ'eeС‡'f7Рё'e8С…'f5 Рі'e3СЂ'f0Сѓ'f3Рї'efРї'ef С„'f4Рѕ'eeСЂ'f0Рј'ecРё'e8СЂ'f0Сѓ'f3Рµ'e5С‚'f2СЃ'f1СЏ'df РЅ'edР°'e0 Рѕ'eeСЃ'f1РЅ'edРѕ'eeРІ'e2Рµ'e5 Рї'efСЂ'f0Рµ'e5Рґ'e4Р»'ebРѕ'eeР¶'e6Рµ'e5РЅ'edРё'e8Р№'e9 С„'f4Рµ'e5Рґ'e4Рµ'e5СЂ'f0Р°'e0Р»'ebСЊ'fcРЅ'edС‹'fbС…'f5 Рѕ'eeСЂ'f0Рі'e3Р°'e0РЅ'edРѕ'eeРІ'e2 Рё'e8СЃ'f1Рї'efРѕ'eeР»'ebРЅ'edРё'e8С‚'f2Рµ'e5Р»'ebСЊ'fcРЅ'edРѕ'eeР№'e9 РІ'e2Р»'ebР°'e0СЃ'f1С‚'f2Рё'e8, Рѕ'eeСЂ'f0Рі'e3Р°'e0РЅ'edРѕ'eeРІ'e2 Рё'e8СЃ'f1Рї'efРѕ'eeР»'ebРЅ'edРё'e8С‚'f2Рµ'e5Р»'ebСЊ'fcРЅ'edРѕ'eeР№'e9 РІ'e2Р»'ebР°'e0СЃ'f1С‚'f2Рё'e8 СЃ'f1Сѓ'f3Р±'e1СЉ'faРµ'e5Рє'eaС‚'f2Рѕ'eeРІ'e2 Р '90Рѕ'eeСЃ'f1СЃ'f1Рё'e8Р№'e9СЃ'f1Рє'eaРѕ'eeР№'e9 Р¤'94Рµ'e5Рґ'e4Рµ'e5СЂ'f0Р°'e0С†'f6Рё'e8Рё'e8, Рї'efСЂ'f0Рѕ'eeС„'f4СЃ'f1Рѕ'eeСЋ'feР·'e7РЅ'edС‹'fbС…'f5 Рѕ'eeСЂ'f0Рі'e3Р°'e0РЅ'edРё'e8Р·'e7Р°'e0С†'f6Рё'e8Р№'e9, СЂ'f0Рµ'e5Р»'ebРё'e8Рі'e3Рё'e8Рѕ'eeР·'e7РЅ'edС‹'fbС…'f5 Рё'e8 Рѕ'eeР±'e1С‰'f9Рµ'e5СЃ'f1С‚'f2РІ'e2Рµ'e5РЅ'edРЅ'edС‹'fbС…'f5 Рѕ'eeР±'e1СЉ'faРµ'e5Рґ'e4Рё'e8РЅ'edРµ'e5РЅ'edРё'e8Р№'e9, С‚'f2РІ'e2Рѕ'eeСЂ'f0С‡'f7Рµ'e5СЃ'f1Рє'eaРё'e8С…'f5 СЃ'f1Рѕ'eeСЋ'feР·'e7Рѕ'eeРІ'e2 Рё'e8 Сѓ'f3С‚'f2РІ'e2Рµ'e5СЂ'f0Р¶'e6Рґ'e4Р°'e0Рµ'e5С‚'f2СЃ'f1СЏ'df РЅ'edР°'e0 Р·'e7Р°'e0СЃ'f1Рµ'e5Рґ'e4Р°'e0РЅ'edРё'e8Рё'e8 Рћ'8eСЂ'f0Рі'e3Рє'eaРѕ'eeРј'ecРё'e8С‚'f2Рµ'e5С‚'f2Р°'e0. Р’'82 СЂ'f0Р°'e0Р±'e1Рѕ'eeС‡'f7Рё'e8Рµ'e5 Рі'e3СЂ'f0Сѓ'f3Рї'efРї'efС‹'fb РІ'e2Рє'eaР»ëСЋ'feС‡'f7Р°'e0СЋ'feС‚'f2СЃ'f1СЏ'df Рї'efСЂ'f0Рµ'e5Рґ'e4СЃ'f1С‚'f2Р°'e0РІ'e2Рё'e8С‚'f2Рµ'e5Р»'ebРё'e8 Рђ'80Рґ'e4Рј'ecРё'e8РЅíРё'e8СЃ'f1С‚'f2СЂ'f0Р°'e0С†'f6Рё'e8Рё'e8 Рџ'8fСЂ'f0Рµ'e5Р·'e7Рё'e8Рґ'e4Рµ'e5РЅ'edС‚'f2Р°'e0 Р '90Рѕ'eeСЃ'f1СЃ'f1Рё'e8Р№'e9СЃñРє'eaРѕ'eeР№'e9 Р¤'94Рµ'e5Рґ'e4Рµ'e5СЂ'f0Р°'e0С†'f6Рё'e8Рё'e8, Рђ'80Рї'efРї'efР°'e0СЂ'f0Р°'e0С‚'f2Р°'e0 Рџ'8fСЂ'f0Р°'e0РІ'e2РёèС‚'f2Рµ'e5Р»'ebСЊ'fcСЃ'f1С‚'f2РІ'e2Р°'e0 Р '90Рѕ'eeСЃ'f1СЃ'f1Рё'e8Р№'e9СЃ'f1Рє'eaРѕ'eeР№'e9 Р¤'94Рµ'e5Рґ'e4Рµ'e5СЂ'f0Р°'e0С†öРё'e8Рё'e8, Рј'ecРё'e8РЅ'edРё'e8СЃ'f1С‚'f2Рµ'e5СЂ'f0СЃ'f1С‚'f2РІ'e2 Рё'e8 РІ'e2Рµ'e5Рґ'e4Рѕ'eeРј'ecСЃ'f1С‚'f2РІ'e2, РІ'e2Рµ'e5С‚'f2Рµ'e5СЂ'f0Р°'e0РЅ'edСЃ'f1Рє'eaРё'e8С…'f5 Рѕ'eeСЂ'f0Рі'e3Р°'e0РЅ'edРё'e8Р·'e7Р°'e0С†'f6Рё'e8Р№'e9, Р¤'94Рµ'e5Рґ'e4Рµ'e5СЂ'f0Р°'e0С†'f6Рё'e8Рё'e8 РЅ'edРµ'e5Р·'e7Р°'e0РІ'e2Рё'e8СЃ'f1Рё'e8Рј'ecС‹'fbС…'f5 Рї'efСЂ'f0Рѕ'eeС„'f4СЃ'f1Рѕ'eeСЋ'feР·'e7Рѕ'eeРІ'e2, Рѕ'eeР±'e1С‰'f9Рµ'e5СЃ'f1С‚'f2РІ'e2Рµ'e5РЅ'edРЅ'edС‹'fbС…'f5 Рѕ'eeР±'e1СЉ'faРµ'e5Рґ'e4Рё'e8РЅ'edРµ'e5РЅ'edРё'e8Р№'e9 Рё'e8 С‚'f2РІ'e2Рѕ'eeСЂ'f0С‡'f7Рµ'e5СЃ'f1Рє'eaРё'e8С…'f5 СЃ'f1Рѕ'eeСЋ'feР·'e7Рѕ'eeРІ'e2. Р”'84Рµ'e5СЏ'dfС‚'f2Рµ'e5Р»'ebСЊ'fcРЅ'edРѕ'eeСЃ'f1С‚'f2СЊ'fc СЂ'f0Р°'e0Р±'e1Рѕ'eeС‡'f7Рё'e8С…'f5 Рі'e3СЂ'f0Сѓ'f3Рї'efРї'ef РІ'e2Рѕ'eeР·'e7Рі'e3Р»'ebР°'e0РІ'e2Р»'ebСЏ'dfСЋ'feС‚'f2 Рє'eaРѕ'eeРѕ'eeСЂ'f0Рґ'e4Рё'e8РЅ'edР°'e0С‚'f2Рѕ'eeСЂ'f0С‹'fb. Р—'87Р°'e0СЃ'f1Рµ'e5Рґ'e4Р°'e0РЅ'edРё'e8СЏ'df СЂ'f0Р°'e0Р±'e1Рѕ'eeС‡'f7Рё'e8С…'f5 Рі'e3СЂ'f0Сѓ'f3Рї'efРї'ef Рї'efСЂ'f0Рѕ'eeРІ'e2Рѕ'eeРґ'e4СЏ'dfС‚'f2СЃ'f1СЏ'df Рї'efРѕ'ee Рј'ecРµ'e5СЂ'f0Рµ'e5 РЅ'edРµ'e5Рѕ'eeР±'e1С…'f5Рѕ'eeРґ'e4Рё'e8Рј'ecРѕ'eeСЃ'f1С‚'f2Рё'e8, РЅ'edРѕ'ee РЅ'edРµ'e5 СЂ'f0Рµ'e5Р¶'e6Рµ'e5 Рѕ'eeРґ'e4РЅ'edРѕ'eeРі'e3Рѕ'ee СЂ'f0Р°'e0Р·'e7Р°'e0 РІ'e2 Рє'eaРІ'e2Р°'e0СЂ'f0С‚'f2Р°'e0Р»'eb. Рџ'8fРѕ'ee Рё'e8С‚'f2РѕîРі'e3Р°'e0Рј'ec Р·'e7Р°'e0СЃ'f1Рµ'e5Рґ'e4Р°'e0РЅ'edРё'e8СЏ'df СЂ'f0Р°'e0Р±'e1Рѕ'eeС‡'f7Рµ'e5Р№'e9 Рі'e3СЂ'f0Сѓ'f3Рї'efРї'efС‹û СЃ'f1Рѕ'eeСЃ'f1С‚'f2Р°'e0РІ'e2Р»'ebСЏ'dfРµ'e5С‚'f2СЃ'f1СЏ'df Рї'efСЂ'f0Рѕ'eeС‚'f2Рѕ'eeРє'eaРѕ'eeР»'eb, Рє'eaРѕ'eeС‚'f2Рѕ'eeСЂðС‹'fbР№'e9 Рї'efРѕ'eeРґ'e4Рї'efРё'e8СЃ'f1С‹'fbРІ'e2Р°'e0Рµ'e5С‚'f2СЃ'f1СЏ'df Рє'eaРѕ'eeРѕ'eeСЂ'f0Рґ'e4Рё'e8РЅ'edР°'e0С‚'f2РѕîСЂ'f0Рѕ'eeРј'ec СЂ'f0Р°'e0Р±'e1Рѕ'eeС‡'f7Рµ'e5Р№'e9 Рі'e3СЂ'f0Сѓ'f3Рї'efРї'efС‹'fb. Рџ'8fР»'ebР°'e0РЅ'edС‹'fb СЂ'f0Р°'e0Р±'e1Рѕ'eeС‚'f2С‹'fb СЂ'f0Р°'e0Р±'e1Рѕ'eeС‡'f7Рё'e8С…õ Рі'e3СЂ'f0Сѓ'f3Рї'efРї'ef Рё'e8 Рї'efСЂ'f0Рѕ'eeС‚'f2Рѕ'eeРє'eaРѕ'eeР»'ebС‹'fb Р·'e7Р°'e0СЃ'f1Рµ'e5Рґ'e4Р°'e0РЅ'edРё'e8Р№'e9 РїïСЂ'f0Рµ'e5Рґ'e4СЃ'f1С‚'f2Р°'e0РІ'e2Р»'ebСЏ'dfСЋ'feС‚'f2СЃ'f1СЏ'df Рѕ'eeС‚'f2РІ'e2Рµ'e5С‚'f2СЃ'f1С‚'f2РІ'e2Рµ'e5РЅ'edРЅ'edРѕ'eeРј'ecСѓ'f3 СЃ'f1Рµ'e5Рє'eaСЂ'f0Рµ'e5С‚'f2Р°'e0СЂ'f0СЋ'fe Рћ'8eСЂ'f0Рі'e3Рє'eaРѕ'eeРј'ecРё'e8С‚'f2Рµ'e5С‚'f2Р°'e0. Рћ'8eР±'e1Рµ'e5СЃ'f1Рї'efРµ'e5С‡'f7Рµ'e5РЅ'edРё'e8Рµ'e5 Рґ'e4Рµ'e5СЏ'dfС‚'f2Рµ'e5Р»'ebСЊ'fcРЅ'edРѕ'eeСЃ'f1С‚'f2Рё'e8 СЂ'f0Р°'e0Р±'e1Рѕ'eeС‡'f7Рё'e8С…'f5 Рі'e3СЂ'f0Сѓ'f3Рї'efРї'ef Р’'82 С†'f6Рµ'e5Р»'ebСЏ'dfС…'f5 СЂ'f0Рµ'e5Р°'e0Р»'ebРё'e8Р·'e7Р°'e0С†'f6Рё'e8Рё'e8 Рѕ'eeСЃ'f1РЅ'edРѕ'eeРІ'e2РЅ'edС‹'fbС…'f5 Р·'e7Р°'e0Рґ'e4Р°'e0С‡'f7 СЂ'f0Р°'e0Р±'e1Рѕ'eeС‡'f7Рё'e8Рµ'e5 Рі'e3СЂ'f0Сѓ'f3Рї'efРї'efС‹'fb: Р·'e7Р°'e0Рї'efСЂ'f0Р°'e0С€'f8Рё'e8РІ'e2Р°'e0СЋ'feС‚'f2 Рё'e8 Рї'efРѕ'eeР»'ebСѓ'f3С‡'f7Р°àСЋ'feС‚'f2 Рѕ'eeС‚'f2 С„'f4Рµ'e5Рґ'e4Рµ'e5СЂ'f0Р°'e0Р»'ebСЊ'fcРЅ'edС‹'fbС…'f5 Рѕ'eeСЂ'f0Рі'e3Р°'e0РЅ'edРѕ'eeРІ'e2 Рё'e8СЃ'f1РїïРѕ'eeР»'ebРЅ'edРё'e8С‚'f2Рµ'e5Р»'ebСЊ'fcРЅ'edРѕ'eeР№'e9 РІ'e2Р»'ebР°'e0СЃ'f1С‚'f2Рё'e8, Рѕ'eeСЂ'f0Рі'e3Р°'e0РЅ'edРѕ'eeРІ'e2 РёèСЃ'f1Рї'efРѕ'eeР»'ebРЅ'edРё'e8С‚'f2Рµ'e5Р»'ebСЊ'fcРЅ'edРѕ'eeР№'e9 РІ'e2Р»'ebР°'e0СЃ'f1С‚'f2Рё'e8 СЃ'f1Сѓ'f3Р±'e1СЉ'faРµ'e5РєêС‚'f2Рѕ'eeРІ'e2 Р '90Рѕ'eeСЃ'f1СЃ'f1Рё'e8Р№'e9СЃ'f1Рє'eaРѕ'eeР№'e9 Р¤'94Рµ'e5Рґ'e4Рµ'e5СЂ'f0Р°'e0С†'f6Рё'e8Рё'e8, Рї'efСЂ'f0РѕîС„'f4СЃ'f1Рѕ'eeСЋ'feР·'e7РЅ'edС‹'fbС…'f5 Рѕ'eeСЂ'f0Рі'e3Р°'e0РЅ'edРё'e8Р·'e7Р°'e0С†'f6Рё'e8Р№'e9, СЂ'f0Рµ'e5Р»'ebРё'e8Рі'e3РёèРѕ'eeР·'e7РЅ'edС‹'fbС…'f5 Рё'e8 Рѕ'eeР±'e1С‰'f9Рµ'e5СЃ'f1С‚'f2РІ'e2Рµ'e5РЅ'edРЅ'edС‹'fbС…'f5 Рѕ'eeР±'e1СЉ'faРµ'e5Рґ'e4Рё'e8РЅíРµ'e5РЅ'edРё'e8Р№'e9, С‚'f2РІ'e2Рѕ'eeСЂ'f0С‡'f7Рµ'e5СЃ'f1Рє'eaРё'e8С…'f5 СЃ'f1Рѕ'eeСЋ'feР·'e7Рѕ'eeРІ'e2 Рґ'e4Рѕ'eeРє'eaСѓ'f3РјìРµ'e5РЅ'edС‚'f2С‹'fb Рё'e8 Рј'ecР°'e0С‚'f2Рµ'e5СЂ'f0Рё'e8Р°'e0Р»'ebС‹'fb, СЃ'f1РІ'e2СЏ'dfР·'e7Р°'e0РЅ'edРЅ'edС‹'fbРµ'e5 СЃ'f1 Рї'efРѕ'eeРґ'e4Рі'e3Рѕ'eeС‚'f2Рѕ'eeРІ'e2Рє'eaРѕ'eeР№'e9 Рё'e8 Рї'efСЂ'f0Рѕ'eeРІ'e2Рµ'e5Рґ'e4Рµ'e5РЅ'edРё'e8Рµ'e5Рј'ec Рј'ecРµ'e5СЂ'f0Рѕ'eeРї'efСЂ'f0Рё'e8СЏ'dfС‚'f2Рё'e8Р№'e9 РІ'e2 СЃ'f1РІ'e2СЏ'dfР·'e7Рё'e8 СЃ'f1 Рї'efР°'e0Рј'ecСЏ'dfС‚'f2РЅ'edС‹'fbРј'ecРё'e8 СЃ'f1Рѕ'eeР±'e1С‹'fbС‚'f2Рё'e8СЏ'dfРј'ecРё'e8 РІ'e2Рѕ'eeРµ'e5РЅ'edРЅ'edРѕ'eeР№'e9 Рё'e8СЃ'f1С‚'f2Рѕ'eeСЂ'f0Рё'e8Рё'e8 Р '90Рѕ'eeСЃ'f1СЃ'f1Рё'e8Рё'e8, Рё'e8 СЂ'f0Рµ'e5С€'f8Рµ'e5РЅ'edРё'e8Рµ'e5Рј'ec Рї'efСЂ'f0Рѕ'eeР±'e1Р»'ebРµ'e5Рј'ec РІ'e2Рµ'e5С‚'f2Рµ'e5СЂ'f0Р°'e0РЅ'edРѕ'eeРІ'e2; Рї'efСЂ'f0Рё'e8Рі'e3Р»'ebР°'e0С€'f8Р°'e0СЋ'feС‚'f2 Рё'e8 Р·'e7Р°'e0СЃ'f1Р»'ebСѓ'f3С€'f8Рё'e8РІ'e2Р°'e0СЋ'feС‚'f2 РЅ'edР°'e0 СЃ'f1РІ'e2Рѕ'eeРё'e8С…'f5 Р·'e7Р°'e0СЃ'f1Рµ'e5Рґ'e4Р°'e0РЅ'edРё'e8СЏ'dfС…'f5 Рї'efСЂ'f0Рµ'e5Рґ'e4СЃ'f1С‚'f2Р°'e0РІ'e2Рё'e8С‚'f2Рµ'e5Р»'ebРµ'e5Р№'e9 С„'f4Рµ'e5Рґ'e4Рµ'e5СЂ'f0Р°'e0Р»'ebСЊ'fcРЅ'edС‹'fbС…'f5 Рѕ'eeСЂ'f0Рі'e3Р°'e0РЅ'edРѕ'eeРІ'e2 Рё'e8СЃ'f1Рї'efРѕ'eeР»'ebРЅ'edРё'e8С‚'f2Рµ'e5Р»'ebСЊ'fcРЅ'edРѕ'eeР№'e9 РІ'e2Р»'ebР°'e0СЃ'f1С‚'f2Рё'e8, Рѕ'eeР±'e1С‰'f9Рµ'e5СЃ'f1С‚'f2РІ'e2Рµ'e5РЅ'edРЅ'edС‹'fbС…'f5 Рѕ'eeР±'e1СЉ'faРµ'e5Рґ'e4Рё'e8РЅ'edРµ'e5РЅ'edРё'e8Р№'e9, РЅ'edР°'e0Сѓ'f3С‡'f7РЅ'edС‹'fbС…'f5 Рѕ'eeСЂ'f0Рі'e3Р°'e0РЅ'edРё'e8Р·'e7Р°'e0С†'f6Рё'e8Р№'e9 Рё'e8 Рґ'e4СЂ'f0Сѓ'f3Рі'e3Рё'e8С…'f5 Сѓ'f3С‡'f7СЂ'f0Рµ'e5Р¶'e6Рґ'e4Рµ'e5РЅ'edРё'e8Р№'e9, Рѕ'eeС‚'f2РІ'e2Рµ'e5С‚'f2СЃ'f1С‚'f2РІ'e2Рµ'e5РЅ'edРЅ'edС‹'fbС…'f5 Р·'e7Р°'e0 Рї'efРѕ'eeРґ'e4Рі'e3Рѕ'eeС‚'f2Рѕ'eeРІ'e2Рє'eaСѓ'f3 Рё'e8 Рї'efСЂ'f0Рѕ'eeРІ'e2Рµ'e5Рґ'e4Рµ'e5РЅ'edРё'e8Рµ'e5 СЃ'f1Рѕ'eeРѕ'eeС‚'f2РІ'e2Рµ'e5С‚'f2СЃ'f1С‚'f2РІ'e2Сѓ'f3СЋ'feС‰'f9Рё'e8С…'f5 Рј'ecРµ'e5СЂ'f0Рѕ'eeРї'efСЂ'f0Рё'e8СЏ'dfС‚'f2Рё'e8Р№'e9 Рё'e8 Р·'e7Р°'e0 СЂ'f0Рµ'e5Р°'e0Р»'ebРё'e8Р·'e7Р°'e0С†'f6Рё'e8СЋ'fe Рі'e3Рѕ'eeСЃ'f1Сѓ'f3Рґ'e4Р°'e0СЂ'f0СЃ'f1С‚'f2РІ'e2Рµ'e5РЅ'edРЅ'edРѕ'eeР№'e9 Рї'efРѕ'eeР»'ebРё'e8С‚'f2Рё'e8Рє'eaРё'e8 РІ'e2 Рѕ'eeС‚'f2РЅ'edРѕ'eeС€'f8Рµ'e5РЅ'edРё'e8Рё'e8 РІ'e2Рµ'e5С‚'f2Рµ'e5СЂ'f0Р°'e0РЅ'edРѕ'eeРІ'e2; Рї'efРѕ'eeР»'ebСЊ'fcР·'e7Сѓ'f3СЋ'feС‚'f2СЃ'f1СЏ'df РІ'e2 Сѓ'f3СЃ'f1С‚'f2Р°'e0РЅ'edРѕîРІ'e2Р»'ebРµ'e5РЅ'edРЅ'edРѕ'eeРј'ec Рї'efРѕ'eeСЂ'f0СЏ'dfРґ'e4Рє'eaРµ'e5 Рё'e8РЅ'edС„'f4Рѕ'eeСЂ'f0Рј'ecР°'e0С†'f6Рё'e8Рѕ'eeРЅíРЅ'edС‹'fbРј'ecРё'e8 Р±'e1Р°'e0РЅ'edРє'eaР°'e0Рј'ecРё'e8 Рґ'e4Р°'e0РЅ'edРЅ'edС‹'fbС…'f5 Рђ'80Рґ'e4Рј'ecРё'e8РЅ'edРё'e8СЃ'f1С‚òСЂ'f0Р°'e0С†'f6Рё'e8Рё'e8 Рџ'8fСЂ'f0Рµ'e5Р·'e7Рё'e8Рґ'e4Рµ'e5РЅ'edС‚'f2Р°'e0 Р '90Рѕ'eeСЃ'f1СЃ'f1Рё'e8Р№'e9СЃ'f1Рє'eaРѕ'eeР№é Р¤'94Рµ'e5Рґ'e4Рµ'e5СЂ'f0Р°'e0С†'f6Рё'e8Рё'e8, С„'f4Рµ'e5Рґ'e4Рµ'e5СЂ'f0Р°'e0Р»'ebСЊ'fcРЅ'edС‹'fbС…'f5 Рѕ'eeСЂ'f0Рі'e3Р°'e0РЅíРѕ'eeРІ'e2 Рё'e8СЃ'f1Рї'efРѕ'eeР»'ebРЅ'edРё'e8С‚'f2Рµ'e5Р»'ebСЊ'fcРЅ'edРѕ'eeР№'e9 Рё'e8 Р·'e7Р°'e0Рє'eaРѕ'eeРЅ'edРѕ'eeРґ'e4Р°àС‚'f2Рµ'e5Р»'ebСЊ'fcРЅ'edРѕ'eeР№'e9 РІ'e2Р»'ebР°'e0СЃ'f1С‚'f2Рё'e8, Р°'e0 С‚'f2Р°'e0Рє'eaР¶'e6Рµ'e5 СЃ'f1Рѕ'eeР·'e7Рґ'e4Р°'e0СЋþС‚'f2 СЃ'f1Рѕ'eeР±'e1СЃ'f1С‚'f2РІ'e2Рµ'e5РЅ'edРЅ'edС‹'fbРµ'e5 Р±'e1Р°'e0РЅ'edРє'eaРё'e8 Рґ'e4Р°'e0РЅ'edРЅ'edС‹'fbС…'f5; Рё'e8СЃ'f1Рї'efРѕ'eeР»'ebСЊ'fcР·'e7Сѓ'f3СЋ'feС‚'f2 РІ'e2 Сѓ'f3СЃ'f1С‚'f2Р°'e0РЅ'edРѕ'eeРІâР»'ebРµ'e5РЅ'edРЅ'edРѕ'eeРј'ec Рї'efРѕ'eeСЂ'f0СЏ'dfРґ'e4Рє'eaРµ'e5 Рі'e3Рѕ'eeСЃ'f1Сѓ'f3Рґ'e4Р°'e0СЂ'f0СЃ'f1С‚'f2РІ'e2Рµ'e5РЅíРЅ'edС‹'fbРµ'e5, РІ'e2 С‚'f2Рѕ'eeРј'ec С‡'f7Рё'e8СЃ'f1Р»'ebРµ'e5 Рї'efСЂ'f0Р°'e0РІ'e2Рё'e8С‚'f2Рµ'e5Р»'ebСЊ'fcСЃ'f1С‚'f2РІ'e2РµåРЅ'edРЅ'edС‹'fbРµ'e5 СЃ'f1Рё'e8СЃ'f1С‚'f2Рµ'e5Рј'ecС‹'fb СЃ'f1РІ'e2СЏ'dfР·'e7Рё'e8. Рћ'8eР±'e1Рµ'e5СЃ'f1Рї'efРµ'e5С‡'f7Рµ'e5РЅ'edРё'e8Рµ'e5 Рґ'e4Рµ'e5СЏ'dfС‚'f2Рµ'e5Р»ëСЊ'fcРЅ'edРѕ'eeСЃ'f1С‚'f2Рё'e8 СЂ'f0Р°'e0Р±'e1Рѕ'eeС‡'f7Рё'e8С…'f5 Рі'e3СЂ'f0Сѓ'f3Рї'efРї'ef Рѕ'eeСЃ'f1Сѓ'f3С‰'f9Рµ'e5СЃ'f1С‚òРІ'e2Р»'ebСЏ'dfСЋ'feС‚'f2 Рћ'8eСЂ'f0Рі'e3Р°'e0РЅ'edРё'e8Р·'e7Р°'e0С†'f6Рё'e8Рѕ'eeРЅ'edРЅ'edРѕ'eeРµ'e5 Сѓ'f3Рї'efСЂ'f0Р°'e0РІâР»'ebРµ'e5РЅ'edРё'e8Рµ'e5 Рџ'8fСЂ'f0Рµ'e5Р·'e7Рё'e8Рґ'e4Рµ'e5РЅ'edС‚'f2Р°'e0 Р '90Рѕ'eeСЃ'f1СЃ'f1Рё'e8Р№'e9СЃ'f1Рє'eaРѕ'eeР№é Р¤'94Рµ'e5Рґ'e4Рµ'e5СЂ'f0Р°'e0С†'f6Рё'e8Рё'e8 Рё'e8 Рї'efРѕ'eeРґ'e4СЂ'f0Р°'e0Р·'e7Рґ'e4Рµ'e5Р»'ebРµ'e5РЅ'edРё'e8СЏ'df Рђ'80РґäРј'ecРё'e8РЅ'edРё'e8СЃ'f1С‚'f2СЂ'f0Р°'e0С†'f6Рё'e8Рё'e8 Рџ'8fСЂ'f0Рµ'e5Р·'e7Рё'e8Рґ'e4Рµ'e5РЅ'edС‚'f2Р°'e0 Р '90Рѕ'eeСЃ'f1СЃñРё'e8Р№'e9СЃ'f1Рє'eaРѕ'eeР№'e9 Р¤'94Рµ'e5Рґ'e4Рµ'e5СЂ'f0Р°'e0С†'f6Рё'e8Рё'e8, Рї'efСЂ'f0Рµ'e5Рґ'e4СЃ'f1С‚'f2Р°'e0РІ'e2Рё'e8С‚òРµ'e5Р»'ebРё'e8 Рє'eaРѕ'eeС‚'f2Рѕ'eeСЂ'f0С‹'fbС…'f5 СЏ'dfРІ'e2Р»'ebСЏ'dfСЋ'feС‚'f2СЃ'f1СЏ'df Рє'eaРѕ'eeРѕ'eeСЂ'f0Рґ'e4Рё'e8РЅíР°'e0С‚'f2Рѕ'eeСЂ'f0Р°'e0Рј'ecРё'e8 Рё'e8С…'f5 СЂ'f0Р°'e0Р±'e1Рѕ'eeС‚'f2С‹'fb. Рћ'8eСЂ'f0Рі'e3Рє'eaРѕ'eeРј'ecРё'e8С‚'f2Рµ'e5С‚'f2 "Рџ'8fРѕ'eeР±'e1Рµ'e5Рґ'e4Р°'e0 "

Приложенные файлы

  • rtf 16674054
    Размер файла: 87 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий