3 лаб машини ЕТ-32 підготовка генератор постійн…

Міністерство освіти і науки України
НУ “Львівська політехніка”Кафедра Електричних
машин
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА
ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНЕРАТОРА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Виконав:
Ст. гр. ЕТ-33
Кучерепа О.Ю.

Львів 2003
Тема роботи: Дослідження генератора постійного струму
Мета роботи:
1.1. Ознайомитися з конструкцією генератора.
1.2. Зняти основні характеристики генератора постійного струму при незалежному, паралельному і змішаному збудженні.
1.3. На основі одержаних характеристик проаналізувати властивості генераторів постійного струму при різних способах збудження.
Схеми для проведення експериментів.

2.Хід роботи.
2.1. Ознайомитися з устаткуванням, записати паспортні дані досліджуваного генератора і приводного двигуна.
2.2. Виміряти опори обмоток генератора.
2.3. Вибрати прилади і реостати, скласти схеми для двигуна і генератора з незалежним збудженням, після уважної перевірки всієї схеми запустити агрегат для проби (в присутності викладача).
2.4. Зняти характеристику неробочого ходу генератора при незалежному збудженні - залежність напруги на якорі від струму збудження при номінальній частоті обертання машини, працюючої в режимі ненавантаженого генератора:
13 EMBED Equation.DSMT4 1415при 13 EMBED Equation.DSMT4 1415
2.4.1. За даними досліду накреслити характеристику неробочого ходу генератора.
2.4.2. Оцінити стан насичення магнітної системи машини.
2.4.3. Визначити величину залишкового магнітного потоку.
2.5. Зняти зовнішні характеристики генератора при незалежному збудженні - залежність напруги на його затискачах від струму навантаження генератора при постійній частоті обертання і незмінному струмі збудження:
13 EMBED Equation.DSMT4 1415при 13 EMBED Equation.DSMT4 1415
- при збільшенні навантаження від неробочого ходу до номінального;
- при зменшенні навантаження від номінального до неробочого ходу.
2.6. Зняти регулювальну характеристику генератора при незалежному збудженні - залежність струму збудження від струму навантаження генератора при постійній частоті обертання і незмінній напрузі на затискачах якоря:
13 EMBED Equation.DSMT4 1415при 13 EMBED Equation.DSMT4 1415
2.7. Скласти схему генератора з паралельним збудженням і перевірити умови самозбудження.
2.8. Зняти зовнішні характеристики генератора паралельного збудження - залежність напруги на його затискачах від струму навантаження генератора при постійній частоті обертання і незмінному опорі кола збудження:
13 EMBED Equation.DSMT4 1415при 13 EMBED Equation.DSMT4 1415
2.9. Скласти схему генератора змішаного збудження.
2.10. Зняти зовнішні характеристики генератора при згідному і зустрічному включенні обмоток збудження.
2.11. Зняти регулювальну характеристику генератора змішаного збудження при згідному з'єднанні обмоток збудження.
2.12. За даними табл. 2, 3, 5 і 6 побудувати на одному графіку зовнішні характеристики генератора при різних схемах збудження.
2.13. Визначити процентну зміну напруги генератора при різних схемах збудження.
2.14. За даними табл. 4 і 7 побудувати на одному графіку регулювальні характеристики.
2.15. Оформити звіт з лабораторної роботи.3. Таблиці для запису результатів.
Таблиця 1

Таблиця 2

Таблиця 3

Таблиця 4
Таблиця 5Таблиця 6
Таблиця 7


Рис.3 Схема для дослідження генератора зі змішаним збудженням.

Рис.2 Схема для дослідження генератора з паралельним збудженням.

Рис.1 Схема для дослідження генератора при незалежному збудженні.

Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 16674046
    Размер файла: 72 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий