Застосування Визначеного Інтегралу — Дреков В.М. — 2005


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТКафедра Вища та прикладна математика”


ЗАСТОСУВАННЯ

ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛА

Завдання до т
ипов
ого

розрахунк
у
Одеса


2005
2


Завдання до т
ипов
ого

розрахун
к
у

опрацьовано Дрековим Володимиром
Миколайови
чем


кандидатом фіз.
-
мат. наук
, доцентом кафедри Вища та пр
и
к
ладна математика” Одеського націонал
ь
ного морського університету.


Типовий розрахунок схвалено кафедрою
Вища та
прикладна

мат
е
матика”

ОНМУ
29 бер
езня

2005 року протокол №
9
).Рецензент:
кандидат фі
з.
-

мат
.
н
аук
,

доцент Григор’єв Ю.О.


3

Завдання 1.

Обчислити площу фігури, обмеженої вказаними лініями:1.

а
;

б

2.

а
;

б

3.

а
;

б

4.

а
;

б

5.

а
;

б

6.

а
;

б

7.

а
;

б

8.

а
;

б

9.

а
;

б

10.

а
;

б

11.

а
;

б

12.

а
;

б

13.

а
;

б

14.

а
;

б

15.

а
;

б

16.

а
;

б

17.

а
;

б

18.

а
;

б

19.

а
;

б

20.

а
;

б

21.

а
;

б

22.

а
;

б

23.

а
;

б

24.

а
;

б4

25.

а
;

б

26.

а
;

б

27.

а
;

б

28.

а
;

б

29.

а
;

б

30.

а
;

б
Завдання 2.
Обчислити площу фігури, обмеженої лініями, рівня
ння яких
задано в п
о
лярній системі координат:


1.


16.


2.


17.


3.


18.


4.


19.


5.


20.


6.


21.


7.


22.


8.


23.


9.


24.


10.


25.


11.


26.


12.


27.


13.


28.


14.


29.


15.


30.


Завдання 3.
Обчислити довжину дуги лінії:
5

1.


16.


2.


1
7.


3.


18.


4.


19.


5.


20.


6.


21.


7.


22.


8.


23.


9.


24.


10.


25.


11.


26.


12.


27.


13.


28.


14.


29.


15.


30.
Завд
ання 4.
Обчислити довжину дуги лінії, заданої параметричними рі
в
няннями:6


1.


16.


2.


17.


3.


18.


4.


19.


5.


20.


6.


21.


7.


22.


8.


23.


9.


24.


10.


25.


11.


26.


12.


27.


13.


28.
7

14.


29.


15.


30.
Завдання 5.
Обчислити об’єм тіла, утвореного обертанням фігури, обм
е
женої заданими лініями, навколо ос
і
:


1.


16.


2.


17.


3.


18.


4.


19.


5.


20.


6.


21.


7.


22.


8.


23.


9.


24.


10.


25.


11.


26.


12.


27.


13.


28.


14.


29.


15.


30.

8

Завдання 6.
Обчислити площу поверхні, утвореної обертанням заданої д
у
ги навколо осі
:
1
.


16.2
.


17.3.


18.4.


19.5.


20.
6.


21.7.


22.8.


23.9.


24.


10.


25.


11.


26.


12.


27.


13.


28.


14.


29.


15.


30.

9

Завдання 7.
Обчислити невластиві інтеграли або довести їх розбіжність :1.

а

б


2.

а

б


3.

а

б


4.

а

б


5.

а

б


6.

а

б


7.

а
)

б


8.

а

б


9.

а

б

10.

а

б

11.

а

б

12.

а

б

13.

а

б

14.

а

б

15.

а

б10

16.

а

б

17.

а

б

18.

а

б

19.

а

б

20.

а

б

21.

а

б

22.

а

б

23.

а

б

24.

а

б

25.

а

б

26.

а

б

27.

а

б

28.

а

б

29.

а

б

30

а

б

11

Завдання №8

Знайти силу тиску води на греблю шлюз зображеної на рисунку форми.
Густина води
, вільна поверхня води на рівні верхнього краю греблі.
Прийняти прискорення сили тяжіння
.

вар
і
антур
и
сунку

Розміри м

a

b

h

1

3

43

2

1

43

3

4

43

4

8

4

6

3

5

5

43

6

2

43

7

7

4

6

3

8

6

43

9

8

5

8

3

10

4

53

11

1

53

12

3

53

13

5

53

14

2

53

15

7

5

8

3

16

6

53

17

1

64

18

4

64

19

8

6

9

4

20

5

64

21

2

64

22

7

6

9

4

23

3

64

24

6

64

25

4

75

26

8

7

11

5

27

5

75

28

2

75

29

7

7

11

5

30

6

75
12

Рис. 1. Трикутник.Рис. 2. Трикутник.

Рис. 3. Параболічний сегмент.

Рис. 4. Параболічний сегмент.

Рис. 5. Напівеліпс.

Рис. 6. Напівеліпс.

Рис. 7. Трапеція.

Рис. 8. Трапеція.


b

2a

h

h

2a

2a

h

2a

h

h

2a

2a

h

h

a

a

b

h


Приложенные файлы

  • pdf 16673443
    Размер файла: 541 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий