Міжнародні економічні відносини_кодоване 1_04_2..


$RR03001,4,1,2,0,2
Міжнародний поділ праці це:
вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між країнами, основою якого є економічно вигідна спеціалізація окремих країн і обмін між ними випущеною продукцією визначеної кількості та якості
форма поділу праці між країнами, за якої збільшення концентрації однорідного виробництва відбувається на базі диференціації національних виробництв, виділення в самостійні (відокремлені) технологічні процеси, в окремі галузі виготовлення продукції понад внутрішні потреби
взаємовідносини між державами при обміні продуктами праці різних галузей виробництва
об'єднання зусиль виробників декількох країн у випуску певних видів товарів для світового ринку

$RR03002,4,1,2,0,2
Міжнародна спеціалізація виробництва це:
вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між країнами, основою якого є економічно вигідна спеціалізація окремих країн і обмін між ними випущеною продукцією визначеної кількості та якості
форма поділу праці між країнами, за якої збільшення концентрації однорідного виробництва відбувається на базі диференціації національних виробництв, виділення в самостійні (відокремлені) технологічні процеси, в окремі галузі виготовлення продукції понад внутрішні потреби
взаємовідносини між державами при обміні продуктами праці різних галузей виробництва
об'єднання зусиль виробників декількох країн у випуску певних видів товарів для світового ринку

$RR03003,4,1,2,0,2
Міжгалузева спеціалізація це:
вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між країнами, основою якого є економічно вигідна спеціалізація окремих країн і обмін між ними випущеною продукцією визначеної кількості та якості
форма поділу праці між країнами, за якої збільшення концентрації однорідного виробництва відбувається на базі диференціації національних виробництв, виділення в самостійні (відокремлені) технологічні процеси, в окремі галузі виготовлення продукції понад внутрішні потреби
взаємовідносини між державами при обміні продуктами праці різних галузей виробництва
об'єднання зусиль виробників декількох країн у випуску певних видів товарів для світового ринку

$RR03004,4,1,2,0,2
Міжнародне виробниче кооперування це:
вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між країнами, основою якого є економічно вигідна спеціалізація окремих країн і обмін між ними випущеною продукцією визначеної кількості та якості
форма поділу праці між країнами, за якої збільшення концентрації однорідного виробництва відбувається на базі диференціації національних виробництв, виділення в самостійні (відокремлені) технологічні процеси, в окремі галузі виготовлення продукції понад внутрішні потреби
взаємовідносини між державами при обміні продуктами праці різних галузей виробництва
об'єднання зусиль виробників декількох країн у випуску певних видів товарів для світового ринку

$RR03005,4,1,2,0,2
Яка з перелічених рис не є характерною для світового ринку:
він є категорією товарного виробництва, яке у пошуках збуту своєї продукції вийшло за національні межі
він виявляється в міждержавному переміщенні товарів, які перебувають під впливом не тільки внутрішнього, а й зовнішнього попиту і пропозиції
він оптимізує використання факторів виробництва, підказуючи виробнику, в яких галузях та регіонах вони можуть бути використані найефективніше
він виконує пануючу роль, вибраковуючи з міжнародного обміну товари та часто їх виробників, які не можуть забезпечити міжнародний стандарт якості за конкурентних цін
на ньому діє особлива система цін світові ціни
на ньому рух товарів обумовлюється не лише економічними факторами (виробничими зв'язками між підприємствами та регіонами країни), а й зовнішньоекономічною політикою окремих держав
він є внутрішнім ринком країни, частина якого орієнтується на іноземних покупців

$RR03006,4,1,2,0,2
Ознаками міжнародної економіки не є:
розвинута сфера міжнародного обміну товарами на базі міжнародної торгівлі
розвинута сфера міжнародного руху факторів виробництва, перш за все у формах ввезення-вивезення капіталу, робочої сили і технології
міжнародні форми виробництва на підприємствах, розміщених у декількох країнах, насамперед у рамках транснаціональних корпорацій (ТНК)
самостійна міжнародна фінансова сфера, не пов'язана з обслуговуванням міжнародного руху товарів та руху факторів виробництва
система міжнародних і наднаціональних, міждержавних і недержавних механізмів міжнародного регулювання з метою забезпечення збалансованості й стабільності економічного розвитку
економічна політика держав, що виходить із принципів відкритої економіки
збут усього, що призначено для продажу, здійснюється самим виробником всередині країни

$RR03007,4,1,2,0,2
Що не є формами міжнародних економічних відносин:
міжнародна торгівля
міжнародна міграція капіталу
міжнародна міграція робочої сили
міжнародна передача технології
міжнародні валютно-фінансові й кредитні відносини
вирішення глобальних проблем

$RR03008,4,1,2,0,2
До сучасних макроекономічних шкіл, які розглядають проблеми міжнародної економіки, належать:
теорія порівняльних переваг, теорія абсолютних переваг, теорема Гекшера Оліна
неокласична, неокейнсіанська, раціональних очікувань
кейнсіанська, монетаристська, неокласична
ранній та пізній меркантилізм, фізіократи

$RR03009,4,1,2,0,2
Неокласична макроекономічна школа допускає, що:
ціни приводять попит і пропозицію до рівноваги, конкуренція і ринок досконалі, державне втручання небажане
ціни приводять попит і пропозицію до рівноваги, конкуренція і ринок досконалі, необхідне державне втручання
ціни приводять попит і пропозицію до рівноваги, конкуренція і ринок недосконалі, необхідне державне втручання
основною проблемою є макроекономічні коливання, які впливають на ціни, конкуренція недосконала, державне втручання бажане

$RR03010,4,1,2,0,2
Неокейнсіанська макроекономічна школа твердить, що:
основною турботою уряду має бути підтримання обсягу грошової маси на достатньому рівні, тоді ціни приводитимуть попит і пропозицію до рівноваги
основною проблемою є пояснення макроекономічних коливань навколо точки рівноваги, а головний недолік ринку полягає в нездатності миттєво реагувати на зміни попиту і пропозиції, що викликає необхідність державного регулювання економіки
поведінка суб'єктів господарювання цілком залежить від макроекономічних коливань, які можуть бути знівельовані діями уряду за умови контролю над грошовою масою
основне завдання уряду – забезпечувати позитивний торговельний баланс

$RR03011,4,1,2,0,2
Школа раціональних очікувань у макроекономіці твердить, що:
зміна макроекономічних показників пояснюється очікуваннями суб'єктів господарювання щодо коливання рівнів попиту і пропозиції на світових ринках
очікування уряду щодо макроекономічних коливань приводять до зміни конкурентного середовища окремих суб'єктів господарювання
пояснити поведінку суб'єктів господарювання можна тим, як вони оцінюють майбутню поведінку інших суб'єктів і розвиток макроекономічних показників
поведінка суб'єктів господарювання цілком залежить від макроекономічних коливань, які можуть бути знівельовані діями уряду за умови контролю над грошовою масою

$RR03012,4,1,2,0,2
Збільшення сукупного попиту приводить:
до збільшення ціни та обсягів виробництва
збільшення ціни та зменшення обсягів виробництва
зменшення ціни та збільшення обсягів виробництва
зменшення ціни та падіння обсягів виробництва

$RR03013,4,1,2,0,2
Зменшення сукупного попиту приводить:
до збільшення ціни та зменшення обсягів виробництва
зменшення ціни та падіння обсягів виробництва
зменшення ціни та збільшення обсягів виробництва
збільшення ціни та обсягів виробництва

$RR03014,4,1,2,0,2
Збільшення сукупної пропозиції приводить:
до зменшення ціни та обсягів продажу
збільшення ціни та обсягів продажу
зменшення ціни та збільшення обсягів продажу
збільшення ціни та зменшення обсягів продажу

$RR03015,4,1,2,0,2
Зменшення сукупної пропозиції приводить:
до збільшення ціни та обсягів продажу
збільшення ціни на товар та зменшення обсягів виробництва
зменшення ціни та обсягу виробництва
зменшення ціни та збільшення обсягів продажу

$RR03016,4,1,2,0,2
Одночасне зростання сукупного попиту та сукупної пропозиції приводить:
до зростання обсягів виробництва за незмінної ціни
зростання обсягів виробництва та зменшення ціни
зростання обсягів виробництва та збільшення ціни
зменшення обсягів виробництва та зростання ціни

$RR03017,4,1,2,0,2
Одночасне зменшення сукупного попиту та сукупної про позиції приводить:
до зменшення обсягів виробництва та падіння ціни
зменшення обсягів виробництва та зростання ціни
зменшення обсягів виробництва за незмінної ціни
збільшення обсягів виробництва та падіння ціни

$RR03018,4,1,2,0,2
Збільшення сукупної пропозиції на фоні падіння сукупного попиту приводить:
до збільшення ціни за фіксованого обсягу виробництва
зменшення ціни за фіксованого обсягу виробництва
зменшення ціни при збільшенні обсягу виробництва
збільшення ціни при зменшенні обсягу виробництва

$RR03019,4,1,2,0,2
До факторів виробництва належать:
праця, технологія, земля, капітал
праця, технологія, земля, капітал, інформація
земля, праця та капітал
праця та капітал

$RR03020,4,1,2,0,2
Міжнародний поділ факторів виробництва це:
вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між країнами, що передбачає стійку концентрацію виробництва певної продукції в окремих країнах
стійкий обмін між країнами продуктами, що виготовляються ними з найбільшою економічною ефективністю
історично усталена концентрація окремих факторів виробництва у різних країнах, що є передумовою виробництва ними певних товарів, економічно ефективніших, ніж в інших країнах
взаємовідносини між державами при обміні продуктами праці різних галузей виробництва

$RR03021,4,1,2,0,2
Міжнародна економіка розглядає такі види ринку:
світовий, зовнішній, міжнародний, національний, внутрішній, монопольний
міжнародний, світовий, національний, внутрішній
внутрішній, національний, міжнародний, конкурентний
внутрішній та зовнішній

$RR03022,4,1,2,0,2
Міжнародна торгівля це:
сфера міжнародних товарно-грошових відносин, що є сукупністю зовнішньої торгівлі всього світу
стійкий обмін продуктами виробництва між контрагентами з різних країн
сукупність експортних та імпортних операцій країни
експорт товарів та послуг країни

$RR03023,4,1,2,0,2
Торгове сальдо це:
сума вартісних обсягів експорту та імпорту
різниця вартісних обсягів експорту та імпорту
частка вартісних обсягів експорту та імпорту
відношення експорту країни до ВВП

$RR03024,4,1,2,0,2
Торговий оборот це:
сума вартісних обсягів експорту та імпорту
різниця вартісних обсягів експорту та імпорту
частка вартісних обсягів експорту та імпорту
відношення експорту країни до ВВП

$RR03025,4,1,2,0,2
Міжнародна економіка вивчає:
закономірності взаємодії господарських суб'єктів різних держав у сфері міжнародного обміну товарами та послугами, руху факторів виробництва та фінансування і формування міжнародної економічної політики
закономірності міжкраїнного руху конкретних товарів і факторів їх виробництва, а також їхні ринкові характеристики (попит, пропозицію, ціну тощо)
закономірності функціонування відкритих національних економік і світового господарства в цілому в умовах глобалізації фінансових ринків
систему економічних, організаційних, політичних заходів щодо розвитку зовнішньоторгових відносин даної країни або групи країн; включає визначення обсягів географічної і товарної структури експорту та імпорту

$RR03026,4,1,2,0,2
Міжнародна мікроекономіка вивчає:
закономірності взаємодії господарських суб'єктів різних держав у сфері міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва та фінансування і формування міжнародної економічної політики;
закономірності міжкраїнного руху конкретних товарів і факторів їх виробництва, а також їхні ринкові характеристики (попит, пропозицію, ціну тощо);
закономірності функціонування відкритих національних економік і світового господарства в цілому в умовах глобалізації фінансових ринків
зв'язок між загальними економічними змінними, на кшталт ВВП, рівня безробіття, рівня інфляції, обмінних курсів, відсоткових ставок

$RR03027,4,1,2,0,2
Міжнародна макроекономіка вивчає:
закономірності взаємодії господарських суб'єктів різних держав у сфері міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва та фінансування і формування міжнародної економічної політики
закономірності міжкраїнного руху конкретних товарів і факторів їх виробництва, а також їхні ринкові характеристики (попит, пропозицію, ціну тощо)
закономірності функціонування відкритих національних економік і світового господарства в цілому в умовах глобалізації фінансових ринків
попит і пропозицію окремих товарів, поведінку фірм і споживачів, монополістичну та огополістичну структури ринків, тощо

$RR03028,4,1,2,0,2
Продаж та вивезення товару за кордон – це
імпорт
експорт
торговий оборот
торгове сальдо

$RR03029,4,1,2,0,2
Купівля та ввезення товару з-за кордону – це
імпорт
експорт
торговий оборот
торгове сальдо

$RR03030,4,1,2,0,2
Товар, який може рухатись між різними країнами – це
предмет, який має цінність, яка встановлюється в процесі його обміну
торговий товар
неторговий товар
торговий оборот

$RR03031,4,1,2,0,2
Як називаються фактори виробництва, що країна отримала від природи або в результаті тривалого історичного розвитку, які мають низьку міжнародну мобільність?
фактори виробництва основні за походженням
фактори виробництва розвинуті за походженням
фактори виробництва загальні за ступенем спеціалізації
фактори виробництва спеціальні за ступенем спеціалізації

$RR03032,4,1,2,0,2
Як називаються фактори виробництва, що придбані країною в результаті інтенсивних пошуків і капіталовкладень, які мають високу міжнародну мобільність?
фактори виробництва основні за походженням
фактори виробництва розвинуті за походженням
фактори виробництва загальні за ступенем спеціалізації
фактори виробництва спеціальні за ступенем спеціалізації

$RR03033,4,1,2,0,2
Як називаються фактори виробництва, які можна застосовувати в різних галузях для створення різноманітної продукції, які мають високу міжнародну мобільність?
фактори виробництва основні за походженням
фактори виробництва розвинуті за походженням
фактори виробництва загальні за ступенем спеціалізації
фактори виробництва спеціальні за ступенем спеціалізації

$RR03034,4,1,2,0,2
Як називаються фактори виробництва, які можна застосовувати для випуску продукції в одній галузі або для створення однієї чи дуже вузької групи продукції, які мають дуже низьку міжнародну мобільність?
фактори виробництва основні за походженням
фактори виробництва розвинуті за походженням
фактори виробництва загальні за ступенем спеціалізації
фактори виробництва спеціальні за ступенем спеціалізації

$RR03035,4,1,2,0,2
Предметом курсу «міжнародні економічні відносини» є:
координація на довгостроковій основі виробничої та ринкової діяльності країн світу
відносини між державами, що виникають внаслідок міжнародного поділу праці
форми інтернаціональної організації виробництва, яка передбачає відокремлення, виділення видів виробництв і галузей у міжнародному масштабі
процеси інтеграції національних економік світу з метою розв’язання глобальних проблем людства
концентрація виробництва однорідної продукції у межах однієї країни або декількох країн з метою створення високопродуктивного виробництва, зниження собівартості продукції та підвищення її якості

$RR03036,4,1,2,0,2
Країна А спеціалізується на виробництві сільськогосподарських продуктів, країна В – на виробництві промислових товарів. Який вид міжнародного поділу праці спостерігається в даному випадку?
загальний
частковий
природній
одиничний

$RR03037,4,1,2,0,2
Вірменія спеціалізується на точному машинобудуванні, Грузія - на транспортному машинобудуванні. Який вид міжнародного поділу праці спостерігається в даному випадку?
загальний
національний
частковий
природній
одиничний

$RR03038,4,1,2,0,2
На голландському літаку Fokker 70 було встановлено цифровий комплекс авіоніки EFIS, виробництва американської фірми «Коллінз» та двигун "Тей", виробництва англійської фірми «Роллс-Ройс». Який вид міжнародного поділу праці спостерігається в даному випадку?
загальний
національний
частковий
природній
одиничний

$RR03039,4,1,2,0,2
Захист вітчизняних виробників від вільної конкуренції імпорту шляхом регулювання його обсягу через торгівельні обмеження – це
ембарго
протекціонізм
політика платіжного балансу
інвестиційна політика

$RR03040,4,1,2,0,2
Які існують сектори економіки?
домашні господарства, підприємства, урядовий, зовнішній, фіскальний
реальний, бюджетний, грошовий, зовнішній
внутрішній, національний, міжнародний, світовий
важка і легка промисловість

$RR03041,4,1,2,0,2
Система національних рахунків це:
сукупність правил обліку експортних та імпортних операцій та руху послуг і факторів виробництва між контрагентами з різних країн;
сукупність статей витрат та надходжень секторів економіки завдяки міжнародній діяльності держави та її суб'єктів господарювання;
сукупність міжнародно визнаних правил обліку економічної діяльності, які відображають усі основні макроекономічні зв'язки, включаючи взаємодію національної і міжнародної економіки;
сума вартісних обсягів експорту та імпорту

$RR03042,4,1,2,0,2
Існують такі групи інституційних одиниць в економіці:
нефінансові корпорації, домашні господарства, неприбуткові інститути, урядові установи, фінансові корпорації;
домашні господарства, підприємства, урядові установи, фінансові установи, громадські організації;
фінансові установи, нефінансові установи, юридичні та фізичні особи, бюджетні організації, неприбуткові установи;
законодавча, виконавча, судова влада

$RR03043,4,1,2,0,2
До поточних макроекономічних рахунків належать:
рахунок виробництва, рахунок створення і розміщення доходу, рахунок розподілення доходу, рахунок використання доходу, рахунок операцій з капіталом
рахунок розподілення доходу, рахунок виробництва, рахунок використання доходу, рахунок створення і розміщення доходу
рахунок виробництва, рахунок створення і розміщення доходу, рахунок розподілення доходу, рахунок операцій з капіталом
експорт та імпорт товарів

$RR03044,4,1,2,0,2
До накопичувальних макроекономічних рахунків належать:
рахунок операцій з капіталом, рахунок фінансових операцій, рахунок інших змін в активах, рахунок переоціночний, рахунок виробництва
рахунок операцій з капіталом, рахунок розподілення доходу, рахунок фінансових операцій, рахунок інших змін в активах, рахунок переоціночний
рахунок операцій з капіталом, рахунок фінансових операцій, рахунок інших змін в активах, рахунок переоціночний
експорт та імпорт товарів

$RR03045,4,1,2,0,2
До балансових макроекономічних рахунків належать:
рахунок кінцевий, рахунок початковий, рахунок проміжний
рахунок дебетовий, рахунок кредитовий, сальдо
рахунок кінцевий, рахунок початковий, сальдо
експорт та імпорт товарів

$RR03046,4,1,2,0,2
Економічна операція це:
угода між юридичними або фізичними особами, за якої передається право власності на матеріальні або фінансові активи
угода між підприємствами, за якої передається право власності на матеріальні або фінансові активи чи виконуються певні види робіт або надаються послуги
угода між інституційними одиницями, за якої передається право власності на матеріальні або фінансові активи чи надаються послуги
це усна чи письмова угода між споживачем і продавцем про якість, терміни виконання, ціну та інші умови, за якими здійснюється купівля продаж товару

$RR03047,4,1,2,0,2
Резидентами в міжнародних економічних відносинах вважаються:
усі інституційні одиниці, які функціонують на території певної країни, незалежно від належності капіталу
усі інституційні одиниці, які постійно знаходяться на території певної країни, незалежно від їх громадянства або належності капіталу
усі інституційні одиниці, які тимчасово знаходяться на території певної країни, незалежно від їх громадянства або належності капіталу
особи з громадянством певної країни

$RR03048,4,1,2,0,2
Нерезидентами в міжнародних економічних відносинах вважаються:
усі інституційні одиниці, які знаходяться на території іноземної держави більше 30 днів
усі інституційні одиниці, які постійно знаходяться на території держави, навіть якщо вони є філіями інституційних одиниць певної країни
усі інституційні одиниці, які постійно знаходяться на території іноземної держави, навіть якщо вони є філіями інституційних одиниць певної країни

$RR03049,4,1,2,0,2
До міжнародних економічних операцій у системі національних рахунків належать:
рух товарів, рух послуг, рух доходу, рух поточних трансфертів, рух факторних доходів, рух капіталу
рух товарів, рух послуг, рух доходу, рух поточних трансфертів, рух капіталу
рух товарів, рух послуг, рух доходу, рух капіталу
експорт та імпорт товарів

$RR03050,4,1,2,0,2
До руху товарів у системі національних рахунків належать:
товари взагалі, товари для обробки, ремонт товарів, товари куплені в порту перевізником
товари взагалі, товари для обробки, ремонт товарів, товари куплені в порту перевізником, монетарне золото
товари взагалі, товари для обробки, ремонт товарів, товари куплені в порту перевізником, немонетарне золото
товари взагалі, ремонт товарів, товари куплені в порту перевізником

$RR03051,4,1,2,0,2
До руху послуг у системі національних рахунків належать:
транспорт, подорожі, інші
транспорт, подорожі, банківські операції, рекламні послуги
транспорт та подорожі
транспорт, страхування, банківські операції

$RR03052,4,1,2,0,2
До руху доходу в системі національних рахунків належать:
заробітна плата резидентів, доходи на інвестиції
заробітна плата нерезидентів, факторні доходи, доход на інвестиції
заробітна плата зайнятих, дохід на інвестиції
факторні доходи, доход на інвестиції

$RR03053,4,1,2,0,2
До руху поточних трансфертів у системі національних рахунків належать:
урядові платежі, платежі інших галузей
урядові платежі, доходи нерезидентів, платежі інших галузей
урядові платежі, платежі інших галузей, факторні доходи
урядові платежі, доходи резидентів, факторні доходи

$RR03054,4,1,2,0,2
До руху капіталу в системі національних рахунків належать:
доходи нерезидентів, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, інші інвестиції, резервні активи
капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, інші інвестиції, резервні активи
капітальні трансферти, прямі інвестиції, резервні активи, монетарне та немонетарне золото
урядові платежі, платежі інших галузей

$RR03055,4,1,2,0,2
Національний дохід + непрямі податки =
Валовий внутрішній продукт
Чистий внутрішній продукт
Валовий національний продукт
Чистий факторний дохід

$RR03056,4,1,2,0,2
Чистий внутрішній продукт + амортизація =
+ Валовий внутрішній продукт
Валовий національний продукт
Валовий національний дохід
Чистий факторний дохід

$RR03057,4,1,2,0,2
ВВП + чистий факторний дохід =
Чистий внутрішній продукт
Валовий національний дохід
Валовий національний продукт
Національний дохід

$RR03058,4,1,2,0,2
Валовий національний продукт + чисті трансферти =
Валовий внутрішній продукт
Валовий національний дохід
Чистий внутрішній продукт
Чистий факторний дохід

$RR03059,4,1,2,0,2
Чистий факторний дохід з-за кордону враховує:
різницю доходів від інвестиційної діяльності, різницю переказів нерезидентів та резидентів, різницю рентних платежів, різницю авторських гонорарів;
різницю доходів від прямих інвестицій, різницю переказів резидентів, різницю рентних платежів, різницю авторських гонорарів;
різницю доходів від інвестиційної діяльності, різницю переказів резидентів, які працюють за кордоном менше 183 днів, різницю рентних платежів, різницю авторських гонорарів.

$RR03060,4,2,2,0,2
Засновниками теорії меркантилізму були:
Девід Х’юм та Томас Мен
Адам Сміт та Вільям Петті
Томас Мен, Чарльз Дейвіант, Жан-Батіст Кольбер, Вільям Петті
Елі Гекшер, Бертіл Олін та Майкл Портер

$RR03061,4,2,2,0,2
Модель "ціни золото потоки" належить:
Томасу Мену
Девіду Х'юму
Вільяму Петті
Томасу Мену

$RR03062,4,2,2,0,2
Якщо Україна витрачає на виробництво льону 7 умовних одиниць праці, а на виробництво цибулі 18, а Корея відповідно 9 та 15 одиниць праці, то Україна має:
абсолютну перевагу у виробництві цибулі, а Корея у виробництві льону
абсолютну перевагу у виробництві льону, а Корея у виробництві цибулі
порівняльну перевагу у виробництві цибулі, а Корея у виробництві льону
порівняльну перевагу у виробництві і льону і цибулі

$RR03063,4,2,2,0,2
Якщо Україна за годину виготовляє 5 кг сиру або 1 м2 полотна, а Німеччина 1кг сиру або 3 м2 полотна, то Україна має:
абсолютну перевагу у виробництві сиру, а Німеччина у виробництві полотна
абсолютну перевагу у виробництві полотна, а Німеччина у виробництві сиру
порівняльну перевагу у виробництві сиру та абсолютну у виробництві полотна
абсолютну перевагу і у виробництві сиру і у виробництві полотна

$RR03064,4,2,2,0,2
Якщо Франція виготовляє за 1 годину 1 комплект білизни або 4 л вина, а Україна 6 комплектів білизни або 2 л вина, то (виберіть усі варіанти правильних відповідей):
Україна має порівняльну перевагу у виробництві білизни
Україна має порівняльну перевагу у виробництві вина
Франція має порівняльну перевагу у виробництві білизни
Франція має порівняльну перевагу у виробництві вина

$RR03065,4,2,2,0,2
Росія може виробляти 1 т пшениці або 5 т нафти, використовуючи одну одиницю ресурсів. Україна може виробляти 2 т пшениці або 4 т нафти, використовуючи також одну одиницю ресурсів. Відповідно:
Росія буде експортувати пшеницю та імпортувати нафту
Україна буде експортувати пшеницю та імпортувати нафту
Україна буде імпортувати пшеницю та імпортувати нафту
Росія не буде експортувати та імпортувати нафту
Україна не буде експортувати та імпортувати нафту
Росія не буде експортувати та імпортувати пшеницю
Україна не буде експортувати та імпортувати пшеницю

$RR03066,4,2,2,0,2
Принцип порівняльних переваг вперше сформулював:
Томас Мальтус
Альфред Маршалл
Давид Рікардо
Бертіл Олін
Адам Сміт
Майкл Портер
Елі Гекшер

$RR03067,4,2,2,0,2
Теорію абсолютних переваг вперше сформулював:
Томас Мальтус
Альфред Маршалл
Давид Рікардо
Бертіл Олін
Адам Сміт
Майкл Портер
Елі Гекшер

$RR03068,4,2,2,0,2
Яку з наведених передумов не взяв до уваги Д. Рікардо, розробляючи теорію порівняльних переваг:
рішення про спеціалізацію приймається з урахуванням транспортних витрат
попит і пропозиція на товар абсолютно еластичні
фактори виробництва мобільні
в обміні беруть участь два товари, що виготовляються у двох різних країнах

$RR03069,4,2,2,0,2
Теорія абсолютних переваг стверджує, що:
країна спеціалізується на виробництві тих товарів, за якими вона має менші витрати, ніж інша країна;
спеціалізація кожної країни на виробництві "свого" товару не призводить до збільшення світового продукту
виграш від спеціалізації та міжнародної торгівлі отримує лише одна країна;
фактори виробництва мобільні

$RR03070,4,2,2,0,2
Відмінність теорії порівняльних переваг від теорії абсолютних переваг у тому, що:
перша довела вигідність торгівлі навіть між незіставними за рівнем розвитку країнами
першу можна застосувати тільки до розвинутих країн, а другу до всіх інших країн
перша не дістала такого широкого визнання як друга
перша була науково неспроможною

$RR03071,4,2,2,0,2
Недоліком класичних теорій міжнародної торгівлі є:
нереалістичність вихідних передумов моделей
аналіз торгівлі в динаміці, а не в статиці
неможливість пояснити швидке економічне зростання деяких країн, що розвиваються, всупереч спеціалізації відповідно до відносних переваг
відсутність теоретичного обґрунтування

$RR03072,4,2,2,0,2
Україна на виробництво шинки витрачає 5 годин праці, а на виробництво пива – 1 годину. Чехія на виробництво шинки витрачає 1 годину праці, а на виробництво пива – 3 години.
Україна має відносну перевагу у виробництві шинки, а абсолютну у виробництві пива;
Україна має абсолютну та відносну переваги у виробництві пива, а Чехія абсолютну та відносну переваги у виробництві шинки;
Чехія має відносну перевагу у виробництві шинки, а абсолютну у виробництві пива;
Чехія має відносну перевагу у виробництві пива, а Україна у виробництві шинки;
Україна має абсолютну перевагу у виробництві шинки, а Чехія у виробництві пива;
Україна має абсолютну перевагу у виробництві пива, а відносну - у виробництві шинки;

$RR03073,4,2,2,0,2
Робочий час, необхідний для виробництва одного товару, виражений через робочий час, необхідний для виробництва іншого товару – це
альтернативні витрати
альтернативна ціна
виробничі можливості
міжнародні умови торгівлі

$RR03074,4,2,2,0,2
Кількість продуктів від яких слід відмовитись, або якими слід пожертвувати, для виробництва певної кількості іншого продукту – це
альтернативні витрати
альтернативна ціна
виробничі можливості
міжнародні умови торгівлі

$RR03075,4,2,2,0,2
Співвідношення експортних та імпортних цін певного товару, як країни в цілому, так і групи країн – це:
альтернативні витрати
альтернативна ціна
виробничі можливості
умови торгівлі

$RR03076,4,2,2,0,2
Спроможність країни виробляти товари, коли всі її фактори виробництва повністю та ефективно використовуються – це
Постійні альтернативні вартості
порівняльна перевага
міжнародні умови торгівлі
виробничі можливості
гранична норма трансформації

$RR03077,4,2,2,0,2
Постійна альтернативна вартість означає, що (виберіть всі варіанти правильних відповідей):
фактори виробництва є досконалими замінниками, або їх використовують в однакових фіксованих пропорціях, щоб виробляти обидва товари
внутрішні умови торгівлі дорівнюють граничній нормі трансформації
навіть коли криві виробничих можливостей в обох країн однакові, вигідна міжнародна торгівля все рівно можлива
ефект масштабу є постійним для обох товарів, тобто подвоєння всіх затрат факторів подвоїть обсяг виробництва
міжнародна торгівля між двома країнами – невигідна.

$RR03078,4,2,2,0,2
Зростаюча альтернативна вартість означає, що (виберіть всі варіанти правильних відповідей):
фактори виробництва є досконалими замінниками, або їх використовують в однакових фіксованих пропорціях, щоб виробляти обидва товари
Гранична норма трансформації є змінною
різні комбінації товарів створюють один і той самий рівень попиту
країни неоднаково забезпечені факторами виробництва
фактори виробництва є частковими (неповними) замінниками один одного і кожен товар виробляють за допомогою різних комбінацій факторів

$RR03079,4,2,2,0,2
Що таке гранична норма трансформації?
ГНТ - це величина приросту сукупного доходу в результаті використання додаткової одиниці праці.
ГНТ - це використання факторів виробництва в однакових фіксованих пропорціях
ГНТ - це величина, на яку треба зменшити обсяг виробництва одного продукту, щоб обсяг виробництва іншого зріс на одиницю
ГНТ - це зниження витрат виробництва на одиницю продукції в результаті збільшення обсягів виробництва.
ГНТ показує, на скільки одиниць споживання одного товару потрібно збільшити, щоб повністю компенсувати зменшення споживання іншого товару на одну додаткову одиницю.

$RR03080,4,2,2,0,2
Гранична норма трансформації визначається:
нахилом кривої байдужості у будь-якій точці
нахилом кривої виробничих можливостей у будь-якій точці
нахилом кривих однакових вартостей
нахилом променя відносної факторомісткості економіки
довжиною кривої угоди

$RR03081,4,2,2,0,2
Що таке гранична норма заміщення?
ГНЗ - це величина приросту сукупного доходу в результаті використання додаткової одиниці праці.
ГНЗ - це використання факторів виробництва в однакових фіксованих пропорціях
ГНЗ - це величина, на яку треба зменшити обсяг виробництва одного продукту, щоб обсяг виробництва іншого зріс на одиницю
ГНЗ - це зниження витрат виробництва на одиницю продукції в результаті збільшення обсягів виробництва.
ГНЗ показує, на скільки одиниць споживання одного товару потрібно збільшити, щоб повністю компенсувати зменшення споживання іншого товару на одну додаткову одиницю.

$RR03082,4,2,2,0,2
Гранична норма заміщення визначається:
нахилом кривої байдужості у будь-якій точці
нахилом кривої виробничих можливостей у будь-якій точці
нахилом кривих однакових вартостей.
нахилом променя відносної факторомісткості економіки
довжиною кривої угоди.

$RR03083,4,2,2,0,2
При міжнародній торгівлі, згідно з теорією порівняльних переваг, оптимальна позиція добробуту виникає, коли:
гранична продуктивність праці рівна міжнародним умовам торгівлі
виробничі можливості і смаки споживачів обох країн однакові
гранична норма трансформації і гранична норма заміщення кожної країни дорівнюють міжнародним умовам торгівлі
виробничі можливості обох країн зростають
гранична продуктивність праці перевищує граничну продуктивність капіталу

$RR03084,4,2,2,0,2
За умов досконалої конкуренції, внутрішні умови торгівлі країни дорівнюють(виберіть всі варіанти правильних відповідей):
граничній нормі трансформації;
різниці між пропозицією і попитом;
різниці граничної продуктивності праці і граничної норми трансформації;
нахилу кривої виробничих можливостей;
похідній граничної продуктивності праці

$RR03085,4,2,2,0,2
Якщо у двох країн є однакові виробничі можливості, але неоднакові смаки споживачів, внутрішні умови торгівлі:
однакові
різні
дорівнюють міжнародним умовам торгівлі
відсутні
дорівнюють граничній продуктивності праці

$RR03086,4,2,2,0,2
Якщо у двох країн є однакові криві виробничих можливостей і однакові смаки споживачів, міжнародна торгівля між ними:
зростає
призводить до повної спеціалізації кожної з країн
призводить до часткової спеціалізації кожної з країн
приносить користь лише більшій з країн
відсутня

$RR03087,4,2,2,0,2
Згідно з теорією порівняльних переваг, опукла форма кривої пропозиції країни зумовлена(виберіть всі варіанти правильних відповідей):
зміною виробничих можливостей країни
зростанням граничної альтернативної вартості товару, який ця країна експортує
зміною внутрішніх умов торгівлі
збільшенням кількості праці в країні
зменшенням граничної корисності імпортованого товару

$RR03088,4,2,2,0,2
Згідно з теорією порівняльних переваг рівновага на міжнародному ринку встановлюється:
в точці перетину двох кривих байдужості країн;
в точці перетину двох кривих пропозицій країн;
в точці перетину кривих виробничих можливостей двох країн
в точці перетину кривої пропозиції країни з променем, що відображає внутрішні умови торгівлі;
в будь-якій точці, яка розташована нижче кривої виробничих можливостей країни.

$RR03089,4,2,2,0,2
Здатність до виробництва товарів чи послуг з меншими витратами – це
абсолютна перевага
порівняльна перевага
зростаюча альтернативна вартість
внутрішні умови торгівлі
гранична продуктивність праці.

$RR03090,4,2,2,0,2
Здатність до виробництва товарів чи послуг з більшою ефективністю відносно інших галузей економіки - це
абсолютна перевага
порівняльна перевага
зростаюча альтернативна вартість
внутрішні умови торгівлі
гранична продуктивність праці.

$RR03091,4,3,2,0,2
Теорію співвідношення факторів виробництва вперше сформулювали (виберіть всі варіанти правильних відповідей):
Томас Мальтус
Альфред Маршалл
Давид Рікардо
Бертіл Олін.
Адам Сміт;
Майкл Портер;
Елі Гекшер

$RR03092,4,3,2,0,2
Якщо в США 120 млн робітників і 200 млн га землі, а в Мексиці 90 млн робітників і 30 млн га землі, то в якому напрямку буде відбуватись торгівля між країнами?
США експортують трудомісткі товари, а Мексика землемісткі товари.
США експортують і трудомісткі товари, і землемісткі, а Мексика тільки працемісткі.
США експортують землемісткі товари, а Мексика трудомісткі і землемісткі товари.
США тільки імпортують, а Мексика експортує обидва види товарів.
США експортують землемісткі товари, а Мексика працемісткі товари.

$RR03093,4,3,2,0,2
Теорема Гекшера Оліна:
стверджує, що експорт товарів це експорт факторів виробництва в завуальованій формі
заперечує класичні теорії зовнішньої торгівлі
пояснює зростання внутрішньофірмової торгівлі всередині ТНК
немає правильної відповіді.

$RR03094,4,3,2,0,2
Парадокс Леонтьєва:
стверджує, що міжнародна торгівля між країнами, які подібні за економічним станом, не вигідна
ставить під сумнів теорію Гекшера Оліна
заперечує теорію абсолютних переваг
заперечує теорію порівняльних переваг

$RR03095,4,3,2,0,2
Показник, що визначає відносні витрати факторів виробництва на створення певного товару – це
умови торгівлі
фактороінтенсивність товару
капіталомісткість
факторонасичесність країни

$RR03096,4,3,2,0,2
Показник, що визначає відносні витрати капіталу на створення певного товару – це
альтернативна ціна
фактороінтенсивність товару
капіталомісткість
факторонасичесність країни

$RR03097,4,3,2,0,2
Показник, що визначає відносні витрати праці на створення певного товару – це
альтернативна ціна
фактороінтенсивність товару
трудомісткість
факторонасичесність країни

$RR03098,4,3,2,0,2
Показник, що визначає відносну забезпеченість країни факторами виробництва – це
альтернативна ціна
фактороінтенсивність товару
трудомісткість
факторонасичесність країни

$RR03099,4,3,2,0,2
Коли формується комбінація найменших затрат факторів? (виберіть всі варіанти правильних відповідей)
коли співвідношення граничного продукту і ціни кожного фактора вирівнюється по усіх факторах
в точці перетину кривих пропозиції обох країн
в точці дотику кривої однакової вартості та кривої однакової кількості
коли при виробництві товару використовується лише один фактор виробництва
при виробництві імпортозаміщуючого товару

$RR03100,4,3,2,0,2
Обладнання, будівлі, виробниче устаткування – це
суспільний капітал
людський капітал
технологічний прогрес
реальний капітал
інвестиції

$RR03101,4,3,2,0,2
Транспорт, комунікації, освіта, інші складові інфраструктури – це..
суспільний капітал
людський капітал
технологічний прогрес
реальний капітал
інвестиції

$RR03102,4,3,2,0,2
У країні виробляють 2 товари – Х (працемісткий) та Y (капіталомісткий). Що відбудеться з виробництвом товарів при зростанні кількості капіталу?
виробництво товару Y зросте, виробництво товару Х залишиться незмінним
виробництво товару Y зросте, виробництво товару Х скоротиться
виробництво обох товарів зросте
виробництво товару Х зросте, виробництво товару Y залишиться незмінним
виробництво товару Х зросте, виробництво товару Y скоротиться

$RR03103,4,3,2,0,2
У країні виробляють 2 товари – Х (працемісткий) та Y (капіталомісткий). Що відбудеться з виробництвом товарів при зростанні кількості праці?
виробництво товару Y зросте, виробництво товару Х залишиться незмінним;
виробництво товару Y зросте, виробництво товару Х скоротиться;
виробництво обох товарів зросте;
виробництво товару Х зросте, виробництво товару Y залишиться незмінним.
виробництво товару Х зросте, виробництво товару Y скоротиться.

$RR03104,4,3,2,0,2
Як називається сформований або розвинений у результаті інвестицій і накопичений людьми певний запас здоров'я, знань, навичок, здібностей, мотивацій, який цілеспрямовано використовується в тій чи іншій сфері виробництва, сприяє зростанню продуктивності праці?
суспільний капітал
людський капітал
технологічний прогрес
реальний капітал
робоча сила

$RR03105,4,3,2,0,2
Виробництво 1000 телефонів потребує 10 од. капіталу та 5 год. праці. Виробництво 1000 калькуляторів потребує 4 од. капіталу та 8 год. праці
Телефони є відносно працемістким товаром, а калькулятори відносно капіталомістким
Телефони і калькулятори є відносно працемістким товаром
Телефони є відносно капіталомістким товаром, а калькулятори відносно працемістким
Телефони і калькулятори є відносно капіталомістким товаром

$RR03106,4,3,2,0,2
Виробництво 1000 зошитів потребує 20 од. капіталу та 40 год. праці. Виробництво 1000 кулькових ручок потребує 32 од. капіталу та 16 год. праці.
Зошити є відносно працемістким товаром, а кулькові ручки відносно капіталомістким
Зошити і кулькові ручки є відносно працемісткими товарами
Зошити є відносно капіталомістким товаром, а кулькові ручки відносно працемістким
Зошити і кулькові ручки є відносно капіталомісткими товарами

$RR03107,4,3,2,0,2
Виробництво 1000 мопедів потребує 30 од. капіталу та 15 год. праці. Виробництво 1000 велосипедів потребує 12 од. капіталу та 24 год. праці.
Мопед є відносно працемістким товаром, а велосипед відносно капіталомістким
Мопеди і велосипеди є відносно працемісткими товарами
Мопед є відносно капіталомістким товаром, а велосипед відносно працемістким
Мопеди і велосипеди є відносно капіталомісткими товарами

$RR03108,4,3,2,0,2
Виробництво 1 т соку потребує 40 од. капіталу та 20 год. праці. Виробництво 1 т джему потребує 16 од. капіталу та 32 год. праці.
Сік є відносно працемістким товаром, а джем відносно капіталомістким
Сік і джем є відносно працемісткими товарами
Сік є відносно капіталомістким товаром, а джем відносно працемістким
Сік і джем є відносно капіталомісткими товарами

$RR03109,4,3,2,0,2
Теорія міжнародного життєвого циклу товару:
пояснює невідповідність структури експорту і структури факторів виробництва експортних товарів
характеризує зовнішню торгівлю у світовій економіці під кутом зору внутрішньофірмової торгівлі ТНК
є частиною неокласичних концепцій зовнішньої торгівлі
стверджує, що однаковий життєвий цикл характеризує всю зовнішню торгівлю товарами у світовій економіці

$RR03110,4,3,2,0,2
Відмова від класичних теорій, які пояснювали міжнародну торгівлю, була викликана (виберіть всі варіанти правильних відповідей):
переважним зростанням торгівлі всередині ТНК
більш швидким темпом зростання торгівлі між розвинутими країнами, ніж між ними і країнами, що розвиваються
інтенсивним зростанням внутрішньогалузевої торгівлі між країнами з однаковим рівнем розвитку;
парадоксом Леонтьєва
тим, що класичні теорії розглядали лише торгівлю двома товарами між двома країнами

$RR03111,4,3,2,0,2
Автором теорії міжнародного життєвого циклу товару був:
М.Портер
А. Маршал
С.Ліндер
Р.Вернон
Ф.Рут

$RR03112,4,3,2,0,2
Експорт та імпорт товарів, що належать до однієї й тієї самої товарної групи називають
зворотна торгівля
реекспорт
внутрішньогалузева торгівля
альтернативною вартістю

$RR03113,4,3,2,0,2
Яка теорія стверджує, що країна досягає успіху в тій чи іншій галузі завдяки взаємодії конкурентних переваг у чотирьох національних детермінантах: факторних умовах, умовах попиту, споріднених та обслуговуючих галузях, стратегії фірм, їх структурі та конкуренції?
теорія порівняльних переваг
теорія співвідношення факторів виробництва
теорія конкурентних переваг
теорія перехресного попиту
теорія міжнародного життєвого циклу товару
теорія внутрішньогалузевої торгівлі

$RR03114,4,3,2,0,2
Яка теорія стверджує, що виробництво деяких видів продукції переміщується з країни в країну в залежності від етапу циклу?
теорія порівняльних переваг
теорія співвідношення факторів виробництва
теорія конкурентних переваг
теорія перехресного попиту
теорія міжнародного життєвого циклу товару
теорія внутрішньогалузевої торгівлі

$RR03115,4,3,2,0,2
Яка теорія стверджує, що розробивши нову продукцію у відповідь на знайдену ринкову потребу на внутрішньому ринку, виробник потім звертається до ринків, які сприймаються ним, як найбільш подібні до ринку його країни?
теорія порівняльних переваг
теорія співвідношення факторів виробництва
теорія конкурентних переваг
теорія перехресного попиту
теорія міжнародного життєвого циклу товару
теорія внутрішньогалузевої торгівлі

$RR03116,4,3,2,0,2
Як називається показник, який обчислюється як різниця між одиницею і відношенням сум часток (у відсотках) торгового сальдо до сум часток торгового обороту кожного товару або товарної групи?
сальдо зовнішньоторговельного обороту
експортна квота
зовнішньоторговельна квота
індекс внутрішньогалузевої торгівлі

$RR03117,4,3,2,0,2
Коли міжнародна торгівля досягає рівноваги за відсутності транспортних витрат?
коли попит і пропозиція обох країн збігаються
коли надлишковий попит однієї країни дорівнює надлишковій пропозиції іншої країни
коли попит і пропозиція всередині країн перетинаються у точці, яка відповідає світовій ціні;
коли еластичність попиту в одній країні дорівнює еластичності пропозиції в іншій;
коли внутрішні ціни в обох країнах однакові.

$RR03118,4,3,2,0,2
До чого призводить зростання транспортних витрат в міжнародній торгівлі? (виберіть усі варіанти правильних відповідей)
обсяг експорту скорочується, обсяг імпорту зростає;
ціна товару для країни-експортера знижується, для країні-імпортера – зростає;
ціна товару для країни-експортера зростає, для країни-імпортера знижується;
обсяг експорту зростає, обсяг імпорту скорочується;
обсяги міжнародної торгівлі скорочуються

$RR03119,4,3,2,0,2
Які з перелічених товарів легко вбирають транспортні видатки? (виберіть усі варіанти правильних відповідей)
консерви
взуття
зерно
пісок
автомобілі

$RR03120,4,3,2,0,2
Які з перелічених товарів не поглинають транспортні видатки? (виберіть усі варіанти правильних відповідей)
одяг
залізна руда
зерно
пісок
автомобілі

$RR03121,4,3,2,0,2
Виробництво яких товарів розміщують близько джерел сировини? (виберіть усі варіанти правильних відповідей)
металопрокат
безалкогольні напої
будівельні матеріали
побутові прилади
одяг

$RR03122,4,3,2,0,2
Виробництво яких товарів розміщують близько до ринку кінцевого споживання?
металопрокат
безалкогольні напої
будівельні матеріали
побутові прилади
одяг

$RR03123,4,3,2,0,2
Виробництво яких товарів розміщують близько до місць, де є дешева робоча сила? (виберіть усі варіанти правильних відповідей)
металопрокат
безалкогольні напої
будівельні матеріали
побутові прилади
одяг

$RR03124,4,3,2,0,2
Які умови передбачає досконала конкуренція? (виберіть усі варіанти правильних відповідей)
багато незалежних фірм виробляють однорідний продукт;
є великий економічний ризик та невпевненість;
існує багато незалежних покупців з однаковими смаками
немає жодних перешкод для виходу нових фірм на ринок
кількість продавців є великою, кількість покупців може бути обмеженою

$RR03125,4,3,2,0,2
Виберіть правильне визначення монополії
панування невеликої кількості фірм і компаній у виробництві певних товарів і на ринку їх збуту
наявність на ринку багатьох фірм, які торгують великим асортиментом відмінних за якістю товарів
політичне та економічне панування невеликої групи людей, що має значний вплив на керівництво державою та економікою
пануюче положення суб’єкта економічної діяльності на ринку товарів та послуг
ринкова ситуація, для якої характерним є значне перевищення кількості продавців (виробників) товару над обмеженим числом представлених на ринку покупців.

$RR03126,4,3,2,0,2
Виберіть правильне визначення олігополії.
панування невеликої кількості фірм і компаній у виробництві певних товарів і на ринку їх збуту.
наявність на ринку багатьох фірм, які торгують великим асортиментом відмінних за якістю товарів
політичне та економічне панування невеликої групи людей, що має значний вплив на керівництво державою та економікою.
пануюче положення суб’єкта економічної діяльності на ринку товарів та послуг
ринкова ситуація, для якої характерним є значне перевищення кількості продавців (виробників) товару над обмеженим числом представлених на ринку покупців.

$RR03127,4,3,2,0,2
Виберіть правильне визначення монополістичної конкуренції
панування невеликої кількості фірм і компаній у виробництві певних товарів і на ринку їх збуту
наявність на ринку багатьох фірм, які торгують великим асортиментом відмінних за якістю товарів
політичне та економічне панування невеликої групи людей, що має значний вплив на керівництво державою та економікою.
пануюче положення суб’єкта економічної діяльності на ринку товарів та послуг
ринкова ситуація, для якої характерним є значне перевищення кількості продавців (виробників) товару над обмеженим числом представлених на ринку покупців.

$RR03128,4,3,2,0,2
При якому виді ринкової структури довгостроковий економічний прибуток прямує до нуля? (виберіть усі варіанти правильних відповідей)
досконала конкуренція
монополія
олігополія
монополістична конкуренція

$RR03129,4,3,2,0,2
При якому виді ринкової структури довгостроковий економічний прибуток може бути позитивним? (виберіть усі варіанти правильних відповідей)
досконала конкуренція
олігополія
монополія
монополістична конкуренція

$RR03130,4,3,2,0,2
Що є джерелом ефекту масштабу? (виберіть усі варіанти правильних відповідей)
спеціалізація
кооперація
використання вхідних факторів виробництва та каналів розподілу
технологічна інновація
транснаціоналізація

$RR03131,4,3,2,0,2
Як називається один із засобів зростаючого доходу фірми за умови, коли витрати на одиницю продукції кожного з кількох продуктів, виготовлених одночасно, нижчі від витрат на одиницю продукції тих же продуктів, вироблених окремо з такими ж фінансовими вкладеннями?
Ефект масштабу
Ефект монополії
Економія диверсифікації
Ефект кривої набуття досвіду
Ефект монополістичної конкуренції

$RR03132,4,3,2,0,2
Економія, що випливає з широкомасштабного виробництва продукції і має перевагу в тій чи іншій країні через наявність необхідних факторів виробництва і ринку збут – це
Ефект масштабу
Ефект монополії
Економія диверсифікації
Ефект кривої набуття досвіду
Ефект монополістичної конкуренції

$RR03133,4,3,2,0,2
Об’єднання підприємств однієї чи кількох країн, що виробляють однотипну продукцію з метою проведення єдиної економічної та технічної політики, спільних дій щодо встановлення обсягів виробництва, розмірів цін з метою завоювання панівного становища на ринку – це
транснаціональна корпорація
олігопсонія
картель
холдинг
міжнародна організація

$RR03134,4,3,2,0,2
Продаж товарів монополіями, компаніями, великими фірмами за штучно заниженими, пільговими, "заохочувальними" цінами, які часом можуть бути нижчими від собівартості з метою завоюванню чи закріплення на товарних і регіональних ринках – це...
нецінова конкуренція
картель
демпінг
просування товарів на ринок
монополістична конкуренція

$RR03135,4,3,2,0,2
Як називається підтримання окремими виробниками вищого попиту на свої товари, порівняно з товарами інших виробників через: вищу якість, технічні параметри, надання додаткових послуг?
нецінова конкуренція
картель
демпінг
нечесна конкуренція
цінова війна.

$RR03136,4,3,2,0,2
Який показник характеризує подібність економік, згідно з моделлю Ліндера?
ВВП
рівень інфляції
норма заощадження
дохід на душу населення
експортна квота.

$RR03137,4,3,2,0,2
Час між виробництвом нового продукту в країні-новаторі та моментом, коли виробник на місцевому ринку розгляне новий продукт як потенційну конкурентну загрозу, на яку треба відповісти місцевим виробництвом – це
лаг імітації
лаг попиту
лаг реакції
життєвий цикл товару

$RR03138,4,4,2,0,2
Форми протекціонізму бувають:
селективний, галузевий, колективний, прихований
тарифний та квотний
односторонній, двосторонній, багатосторонній
специфічний та адвалорний

$RR03139,4,4,2,0,2
До тарифних методів торгової політики належать:
мита, субсидії та квоти;
мита, квотування, ліцензування;
мита та тарифні квоти
добровільні обмеження експорту, субсидії та тарифні квоти

$RR03140,4,4,2,0,2
До прихованих методів торгової політики належать:
субсидії, кредитування, демпінг;
державні закупівлі, вимоги про вміст місцевих компонентів, технічні бар'єри, податки і збори;
торгові угоди, правові режими, технічні бар'єри, субсидії
санітарні норми, ліцензування, квотування

$RR03141,4,4,2,0,2
За способом стягнення мита бувають:
специфічні та адвалорні
специфічні, адвалорні, преференційні
специфічні, адвалорні, комбіновані
спеціальні, адвалорні, комбіновані

$RR03142,4,4,2,0,2
За об'єктом обкладання мита бувають:
імпортні, експортні, антидемпінгові
імпортні, експортні, транзитні
специфічні, адвалорні, комбіновані
спеціальні, сезонні, антидемпінгові, компенсаційні

$RR03143,4,4,2,0,2
Види демпінгу:
взаємний, зворотний, навмисний, постійний, спорадичний
взаємний, зворотний, локальний, постійний
зворотний, навмисний, постійний, спорадичний, національний
сезонний, локальний, випадковий, національний

$RR03144,4,4,2,0,2
Мита виконують наступні функції:
втрати бюджету, виграш виробників, програш споживачів;
доходів, захисту, перерозподілу, споживання;
доходів, захисту, споживання.
скорочення торгівлі, недоотримання вигоди, демпінгу

$RR03145,4,4,2,0,2
Ефективний митний тариф:
різновид змінних мит, ставки яких залежать від обсягів імпортних товарів та комплектуючих до них
реальний рівень мита на кінцевий товар з урахуванням субсидій на виробництво комплектуючих товарів
реальний рівень мит на кінцеві товари, розраховані з урахуванням рівня мита, накладених на імпортні вузли і деталі цих товарів
митний тариф, який захищає національного виробника від зовнішньої конкуренції

$RR03146,4,4,2,0,2
Зростання частки вартості двигунів у вартості готового автомобіля за умови, що імпортне мито на готові автомобілі становить 20 %, а на двигуни З0 %, приведе:
до зростання рівня ефективності тарифу на автомобілі
до зменшення рівня ефективності тарифу на автомобілі
до зростання рівня ефективності тарифу на двигуни
рівень ефективності тарифу залишиться сталим, зміниться лише вартість готової продукції

$RR03147,4,4,2,0,2
Введення тарифу на імпорт пшениці в малій країні:
приведе до зростання світових цін на пшеницю
приведе до падіння світових цін на пшеницю
не вплине на рівень світової ціни на пшеницю

$RR03148,4,4,2,0,2
Введення тарифу на імпорт пшениці у великій країні:
приведе до зростання світових цін на пшеницю
приведе до падіння світових цін на пшеницю
не вплине на рівень світової ціни на пшеницю

$RR03149,4,4,2,0,2
Світова ціна на цукор 250 дол. США/т. Внутрішнє виробництво цукру в Болгарії 2 млн. т, споживання З млн. т. При введенні імпортного тарифу у розмірі 20 % виробництво цукру в Болгарії зросло до 2,4 млн. т, а споживання скоротилося до 2,8 млн. т. Наскільки збільшаться доходи болгарського бюджету, якщо Болгарія є малою країною за споживанням цукру:
20 млн. дол.
10 млн. дол.
40 млн. дол.
15 млн. дол.

$RR03150,4,4,2,0,2
Світова ціна на золото становить 480 дол./унція. Якщо країни виробники золота будуть обмежені квотою на продаж монетарного золота на світовому ринку, вдвічі меншою, ніж у попередній період, то ціна на золото на світовому ринку:
сильно впаде
зросте
залишиться незмінною
незначно впале

$RR03151,4,4,2,0,2
Введення тарифу великою країною буде ефективним, якщо:
виграш від поліпшення умов торгівлі перевищуватиме суму ефектів захисту і споживання
виграш від поліпшення умов торгівлі буде меншим від суми ефектів захисту і споживання
виграш від поліпшення умов торгівлі дорівнюватиме сумі ефектів захисту і споживання
ефект захисту буде меншим від ефекту споживання

$RR03152,4,4,2,0,2
Парламент обговорює новий імпортний тариф. Думки депутатів розділилися. Вони стверджують, що він буде рівнозначним:
податку на споживання
податку на споживання та субсидії на виробництво товарів, що конкурують з імпортом
податку на споживання і податку на виробництво

$RR03153,4,4,2,0,2
Оптимальний тариф малої країни:
додатний і менший від тарифу великої країни;
додатний і більший від тарифу великої країни;
дорівнює нулю;
від'ємний.

$RR03154,4,4,2,0,2
За правилами СОТ експортні субсидії:
дозволені;
не дозволені;
дозволені, якщо торговий партнер використовує імпортний тариф;
заборонені, але можуть використовуватися за згодою з торговим партнером.

$RR03155,4,4,2,0,2
Фірми А; В; С експортують товари до США. У товару фірми А середні питомі витрати становлять 10 дол., ціна товару на її внутрішньому ринку 10 дол., експортна ціна товару 11 дол., ціна товару у США – 12 дол. У товару фірми В середні питомі витрати становлять 10 дол., ціна товару на її внутрішньому ринку 12 дол., експортна ціна товару 11 дол., ціна товару у США – 13 дол. У товару фірми С середні питомі витрати становлять 8 дол., ціна товару на її внутрішньому ринку 9 дол., експортна ціна товару 9 дол., ціна товару у США – 10 дол.
Яка з трьох фірм експортерів товару може бути звинувачена в демпінгу на американському ринку:
фірма А
фірма В
фірма С
фірми А і В
жодна з фірм

$RR03156,4,4,2,0,2
Державне регулювання міжнародної торгівлі може бути:
Тарифне та нетарифне
одностороннє, двостороннє, багатостороннє
селективне, галузеве, колективне, приховане
тарифне, нетарифне, приховане

$RR03157,4,4,2,0,2
До фінансових методів торгової політики належать:
субсидії, кредитування, демпінг
торгові угоди, правові режими, технічні бар'єри, субсидії
субсидії, кредитування, ліцензування
митні тарифи, тарифні квоти

$RR03158,4,4,2,0,2
До кількісних методів торгової політики належать:
квотування, ліцензування, правові режими, добровільні обмеження
квотування, ліцензування, добровільні обмеження експорту
субсидії, кредитування, ліцензування
митні тарифи, тарифні квоти

$RR03159,4,4,2,0,2
За характером мита бувають:
сезонні, антидемпінгові, компенсаційні
специфічні, адвалорні, комбіновані
імпортні, експортні, транзитні
спеціальні, комбіновані, транзитні

$RR03160,4,4,2,0,2
За походженням мита бувають:
сезонні, антидемпінгові, компенсаційні
автономні, конвенційні, преференційні
імпортні, експортні, транзитні
специфічні, адвалорні, комбіновані

$RR03161,4,4,2,0,2
За типами ставок мита бувають:
сезонні, антидемпінгові, компенсаційні
специфічні, адвалорні, комбіновані
постійні, змінні
імпортні, експортні, транзитні

$RR03162,4,4,2,0,2
За способом обчислення мита бувають:
специфічні, адвалорні, комбіновані
номінальні, ефективні
постійні, змінні
імпортні, експортні, транзитні

$RR03163,4,4,2,0,2
Види ліцензій:
генеральні, глобальні, разові
автоматичні, генеральні, глобальні, разові
генеральні, глобальні, індивідуальні, колективні, тимчасові
тарифні і нетарифні

$RR03164,4,4,2,0,2
Види субсидій:
внутрішні, експортні, прямі, непрямі
експортні, імпортні, компенсаційні
експортні, імпортні, тимчасові, постійні
тарифні і нетарифні

$RR03165,4,4,2,0,2
Ефект доходів при застосуванні тарифів полягає:
у збільшенні обсягів доходів внутрішніх виробників
збільшенні обсягів доходів бюджету
збільшенні обсягів доходів споживачів
збільшенні обсягів доходів імпортерів

$RR03166,4,4,2,0,2
Ефект переділу при застосуванні тарифів полягає:
у перерозподілі доходів від споживачів до виробників продукції
перерозподілі доходів від споживачів до державного бюджету
перерозподілі доходів від виробників до споживачів продукції
перерозподілі доходів від внутрішніх виробників до державного бюджету

$RR03167,4,4,2,0,2
Ефект споживання при застосуванні тарифів полягає:
у збільшенні споживання товару внаслідок падіння його ціни на внутрішньому ринку
у зростанні чистого обсягу споживання в результаті поліпшення умов торгівлі
у скороченні споживання товару внаслідок зростання його ціни на внутрішньому ринку
у зростанні споживання внаслідок захисту внутрішніх виробників

$RR03168,4,4,2,0,2
Світова ціна на цукор 250 дол./т. Внутрішнє виробництво цукру в Болгарії 2 млн. т, споживання 3 млн. т. При введенні імпортного тарифу у розмірі 20 % виробництво цукру в Болгарії зросло до 2,4 млн. т, а споживання скоротилося до 2,8 млн. т. Наскільки збільшаться доходи болгарських виробників цукру, якщо Болгарія є малою країною за споживанням цукру:
20 млн. дол.
110 млн. дол.
120 млн. дол.
500 млн. дол

$RR03169,4,4,2,0,2
Компенсаційне мито це:
захід у відповідь на тариф, який застосував торговий партнер
податок, введений проти напливу субсидування закордонного експорту
захід у відповідь на демпінг
захід для підтримки вітчизняного виробника, який постраждав від економічної кризи

$RR03170,4,4,2,0,2
"Добровільне" обмеження експорту передбачає:
введення експортного мита експортером
квотування експорту експортером
квотування імпорту імпортером
квотування експорту імпортером

$RR03171,4,4,2,0,2
Яка з означених форм торговельних бар'єрів не створює суттєвих перешкод для вільної торгівлі:
"добровільні" експортні обмеження
мито на імпорт
ліцензії на експорт
ліцензії на імпорт
всі відповіді правильні
всі відповіді неправильні

$RR03172,4,4,2,0,2
Демпінг це:
продаж товарів на ринках інших країн за цінами, нижчими від витрат виробництва (собівартості цих товарів), для отримання конкурентних переваг в експорті на тому чи іншому ринку
державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції за допомогою використання тарифних інструментів торговельної політики
плата за товар, який перетинає митний кордон
допомога вітчизняним виробникам за рахунок надання пільгових кредитів

$RR03173,4,4,2,0,2
Протекціонізм це:
продаж товарів на ринках інших країн за цінами, нижчими від витрат виробництва (собівартості цих товарів) для отримання конкурентних переваг в експорті на тому чи іншому ринку
державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції за допомогою використання тарифних і нетарифних інструментів торговельної політики
плата за товар, який перетинає митний кордон
допомога вітчизняним виробникам за рахунок надання пільгових кредитів

$RR03174,4,4,2,0,2
Прихильники протекціонізму стверджують, що митні тарифи необхідні(вкажіть усі варіанти правильних відповідей):
для захисту молодих галузей від іноземної конкуренції
поповнення державних доходів
збільшення внутрішньої зайнятості
збільшення ефективності внутрішніх виробників
захисту споживачів від неякісного імпорту

$RR03175,4,4,2,0,2
Специфічні митні тарифи це:
мита, які стягуються з певних товарів державного споживання
мита, які нараховуються у встановленому розмірі на одиницю продукції
мита, які встановлюються на імпорт продукції спеціальними органами влади
мита, які нараховуються у встановленому розмірі на одиницю вартості продукції
мита, які встановлюються на імпорт продукції з найбільш дружніх країн

$RR03176,4,4,2,0,2
Ефективні митні тарифи:
ефективно захищають внутрішній ринок від імпорту
встановлюються тільки на критично важливу під кутом точки зору національної безпеки продукцію
встановлюються тільки у випадку початку торгової війни
обчислюються з урахуванням рівня мит, що накладені на імпортні вузли і деталі кінцевої продукції

$RR03177,4,4,2,0,2
Якщо уряд встановив розмір мита в 10% митної вартості товару, то таке мито називається(вкажіть усі варіанти правильних відповідей):
адвалорне;
специфічне;
номінальне;
комбіноване;
сезонне;
ефективне;
преференційне;

$RR03178,4,4,2,0,2
Тарифна ескалація це:
збільшення рівня середньозваженого імпортного тарифу в міру поглиблення міжнародної торгівлі країни
збільшення рівня митного оподаткування товарів в міру зростання ступеня їх обробки
перелік податкових ставок, які розташовані в порядку збільшення
постійне взаємне збільшення ставок митних тарифів двох країн, які почали торгову війну одна з одною

$RR03179,4,4,2,0,2
Епізодичний продаж надлишкових запасів товарів на зовнішній ринок за заниженими цінами – це
взаємний демпінг
зворотний демпінг
спорадичний демпінг
навмисний демпінг
постійний демпінг

$RR03180,4,4,2,0,2
Зустрічна торгівля двох країн одним і тим самим товаром за заниженими цінами – це
взаємний демпінг
зворотний демпінг
спорадичний демпінг
навмисний демпінг
постійний демпінг

$RR03181,4,4,2,0,2
Завищення цін на експорт порівняно з цінами продажу тих самих товарів на внутрішньому ринку - це
взаємний демпінг
зворотний демпінг
спорадичний демпінг
навмисний демпінг
постійний демпінг

$RR03182,4,4,2,0,2
Тимчасове цілеспрямоване зниження експортних цін з метою витіснення конкурентів з ринку і наступного встановлення монопольних цін - це
взаємний демпінг
зворотний демпінг
спорадичний демпінг
навмисний демпінг
постійний демпінг

$RR03183,4,4,2,0,2
Як називається прихований метод торгової політики, який вимагає від державних органів і підприємств купувати певні товари тільки у національних фірм, навіть незважаючи на те, що ці товари можуть бути дорожчі за імпортні?
вимога про вміст вітчизняних компонентів
добровільне збільшення імпорту
державні закупівлі
технічні бар'єри

$RR03184,4,4,2,0,2
Який показник обчислюється як співвідношення ціни світового ринку і внутрішньої ціни на товар, імпорт або експорт якого підпадає під нетарифні обмеження?
індекс покриття
індекс дії на ціни
індекс внутрігалузевої торгівлі
індекс частотності
імпортна квота

$RR03185,4,4,2,0,2
Який показник показує вартісну частку експорту або імпорту, яка підпадає під нетарифні обмеження?
індекс покриття
індекс дії на ціни
індекс внутрігалузевої торгівлі
індекс частотності
імпортна квота

$RR03186,4,4,2,0,2
Який показник показує частку тарифних позицій, покритих нетарифними обмеженнями?
індекс покриття
індекс дії на ціни
індекс внутрігалузевої торгівлі
індекс частотності
імпортна квота

$RR03187,4,4,2,0,2
Який вид ліцензії видається негайно після отримання від експортера заяви, яка не може бути відхилена державним органом?
разова ліцензія
автоматична ліцензія
глобальна ліцензія
генеральна ліцензія

$RR03188,4,4,2,0,2
Який вид ліцензії дозволяє ввезти або вивезти товар протягом року без обмеження кількості угод?
разова ліцензія
автоматична ліцензія
глобальна ліцензія
генеральна ліцензія

$RR03189,4,4,2,0,2
Який вид ліцензії дозволяє ввезти або вивезти певний товар у будь-яку країну світу за певний проміжок часу без обмеження кількості або вартості.
разова ліцензія
автоматична ліцензія
глобальна ліцензія
генеральна ліцензія

$RR03190,4,4,2,0,2
Який вид ліцензії дозволяє протягом одного року ввіз або вивіз товару і видається урядом конкретній фірмі на здійснення однієї зовнішньоторгової угоди.
разова ліцензія
автоматична ліцензія
глобальна ліцензія
генеральна ліцензія

$RR03191,4,4,2,0,2
Як називається різниця між поточною ринковою вартістю товару і мінімальною ціною, за якою виробник готовий продати свій товар?
ефект доходу
ефект споживання
ефект перерозподілу
надлишок виробника
надлишок споживача

$RR03192,4,4,2,0,2
Як називається різниця між ринковою ціною, за якою споживач придбав товар, і максимальною ціною, яку він готовий заплатити за цей товар?
ефект доходу
ефект споживання
ефект перерозподілу
надлишок виробника
надлишок споживача

$RR03193,4,4,2,0,2
Як називається режим економічних відносин між державами, за якого одна держава надає іноземним фізичним і юридичним особам такий самий режим, як для своїх юридичних і фізичних осіб?
преференційне мито
національний режим
режим найбільшого сприяння
ембарго

$RR03194,4,4,2,0,2
Як називається рівень мита, який забезпечує максимізацію рівня національного економічного добробуту?
ефективний митний тариф
оптимальний митний тариф
преференційний митний тариф
імпортний митний тариф

$RR03195,4,4,2,0,2
Як називається умова, яка закріплена в міжнародних торгових угодах, що передбачає надання країнами одна одній усіх прав, переваг і пільг, котрими користуються і/або буде користуватись інша третя держава.
преференційне мито
національний режим
режим найбільшого сприяння
ембарго

$RR03196,4,4,2,0,2
Як називається фінансовий метод торгової політики і дискримінація проти імпорту, яка передбачає бюджетне фінансування виробництва всередині країни товарів, які конкурують з імпортом?
експортні субсидії
внутрішні субсидії
непрямі субсидії
прямі субсидії

$RR03197,4,4,2,0,2
Як називається фінансовий нетарифний метод торгової політики, який передбачає бюджетні виплати національним експортерам, що дає змогу продавати товар іноземним покупцям за нижчою ціною, ніж на внутрішньому ринку, і збільшувати тим самим експорт?
експортні субсидії
внутрішні субсидії
непрямі субсидії
прямі субсидії

$RR03198,4,4,2,0,2
Як називається приховане дотування експортерів шляхом надання пільг щодо сплати податків, пільгових умов страхування, позик за заниженою ставкою, повернення імпортних мит тощо?
експортні субсидії
внутрішні субсидії
непрямі субсидії
прямі субсидії

$RR03199,4,4,2,0,2
До тарифних обмежень зовнішньої торгівлі належать:
мито
квота
ліцензування
ембарго
субсидія

$RR03200,4,4,2,0,2
До нетарифних обмежень міжнародної торгівлі належать (виберіть всі варіанти правильних відповідей):
антидемпінгове мито
квота
адвалорний митний тариф
ліцензування
компенсаційне мито

$RR03201,4,4,2,0,2
Який вид мита застосовується, якщо за кожний імпортований годинник стягується 5 центів, незалежно від ціни цього годинника?
експортне
адвалорне
сезонне
спеціальне
специфічне.

$RR03202,4,4,2,0,2
Який вид мита застосовується, якщо з кожного імпортованого автомобіля стягується податок у розмірі 2,5% його вартості?
комбіноване
адвалорне
сезонне
спеціальне
специфічне.

$RR03203,4,4,2,0,2
Який вид мита застосовується, якщо з кожної пачки сигарет стягується 20% її вартості, але не менше 5 євро за пачку?
комбіноване
адвалорне
сезонне
спеціальне
специфічне.

$RR03204,4,4,2,0,2
Як називається мито, ставки якого здебільшого невеликі, і їхньою метою є забезпечення державного бюджету податковими надходженнями?
протекціоністське
експортне
сезонне
фіскальне
адвалорне.

$RR03205,4,4,2,0,2
Податок на імпортні товари, який вводиться з метою отримання доходів чи захисту вітчизняної економіки – це
імпортне мито
імпортна квота
імпортна субсидія
імпортне ліцензування
стимулювання імпорту.

$RR03206,4,4,2,0,2
Як називається інструмент торговельної політики, при якому виробники самостійно обмежують обсяг свого експорту у певні країни з надією уникнути жорсткіших торговельних бар’єрів?
демпінг
експортна квота
добровільне обмеження експорту
специфічне мито
технічні та санітарні норми.

$RR03207,4,4,2,0,2
Кількісне обмеження на товари, які ввозяться в країну, впродовж певного періоду часу – це
компенсаційне мито
імпортна субсидія
добровільне обмеження експорту
ліцензування
імпортна квота

$RR03208,4,4,2,0,2
Надання державою певних переваг власним експортерам у формі прямих грошових виплат, пільгового оподаткування, спеціальних привілеїв тощо – це
добровільне збільшення імпорту
введення технічних і санітарних норм
добровільне обмеження експорту
субсидіювання
ліцензування.

$RR03209,4,5,2,0,2
У міжнародному аеропорту мандрівник здав валізу до камери зберігання. Ця послуга є:
торговою, якщо мандрівник перебуває на батьківщині
неторговою, якщо мандрівник перебуває за кордоном
торговою, якщо мандрівник є нерезидентом
торговою, якщо мандрівник є резидентом

$RR03210,4,5,2,0,2
Літаки України, здійснюючи рейс з України до США, здійснюють дозаправку в Ірландії. В цьому випадку купівля палива вважається для України:
імпортом транспортної послуги
імпортом товару
імпортом забезпечуючої і допоміжної послуги
усі відповіді правильні

$RR03211,4,5,2,0,2
Вантажне судно під ліберійським прапором прямує з Лондона до Сингапура із заходом у російські порти Санкт-Петербурга і Владивостока. Цим судном петербурзький завод відвантажив верстати Владивостоку. Перевезення вітчизняних верстатів іноземним судном є для Росії:
імпортом транспортної послуги
експортом товару
орендою перевізника з екіпажем
усі відповіді правильні.

$RR03212,4,5,2,0,2
Українське торгове судно з експортним вантажем на борту пришвартувалося на Канарських островах з метою фарбування і профілактичного ремонту. Ремонт здійснюється спільним українсько-іспанським підприємством. Послуги з ремонту щодо України належать:
до забезпечуючих і допоміжних послуг
до експорту транспортної послуги
до імпорту товару
усі відповіді правильні.

$RR03213,4,5,2,0,2
Експортні послуги це:
надання послуг іноземцям
надання послуг резидентам
отримання послуг від іноземців
отримання послуг від резидентів

$RR03214,4,5,2,0,2
Вплив транспортних витрат на міжнародну торгівлю аналогічний:
впливові зростаючих витрат збуту;
впливові зростаючих витрат виробництва;
впливові спадаючих витрат збуту;
впливові спадаючих витрат виробництва.

$RR03215,4,5,2,0,2
Чим нижча еластичність попиту в імпортуючій країні, тим:
більшу частку транспортних витрат вона сплачує
меншу частку транспортних витрат вона сплачує
менше витрат вона має при транспортних перевезеннях
еластичність попиту не впливає на розподіл транспортних витрат

$RR03216,4,5,2,0,2
Розподіл транспортних витрат між торгуючими країнами залежить від:
еластичності попиту
еластичності пропозиції
еластичності попиту і пропозиції
взагалі не залежить від будь-якої еластичності

$RR03217,4,5,2,0,2
До торгових послуг у платіжному балансі належать:
транспорт, комунальні послуги, зв'язок, будівництво, страхування, фінансові, комп'ютерні та інформаційні, побутові послуги, бізнес-послуги, особисті та рекреаційні, культурні, урядові
транспорт, подорожі, зв'язок, будівництво, страхування, фінансові, комп'ютерні та інформаційні, роялті та ліцензійні платежі, бізнес-послуги, особисті та рекреаційні, культурні, урядові
роялті та ліцензійні платежі, бізнес-послуги, особисті та рекреаційні, культурні, урядові, комунальні послуги
транспорт, комунальні послуги, роялті та ліцензійні платежі, побутові послуги

$RR03218,4,5,2,0,2
Транспорт, комп'ютерні та інформаційні послуги вимагають:
нерухомості виробника та споживача
мобільності виробника та нерухомості споживача
мобільності споживача та нерухомості виробника
мобільності і виробника, і споживача

$RR03219,4,5,2,0,2
Пасажирські перевезення включають:
перевезення нерезидентів транспортними компаніями-резидентами всередині своєї країни;
перевезення нерезидентів перевізниками-резидентами
перевезення нерезидентів перевізниками-резидентами і резидентів перевізниками-нерезидентами
перевезення резидентів перевізниками-резидентами

$RR03220,4,5,2,0,2
Забезпечуючі або допоміжні послуги включають:
товари, куплені в порту, ремонт транспортних засобів та спорудження транспортних терміналів
обробку вантажів, пакування, зберігання, навігацію, лоцію, буксирування, технічне обслуговування, миття, комісійні та агентські платежі
обробку вантажів, пакування, зберігання, навігацію, лоцію, буксирування, технічне обслуговування, миття, ремонт транспортних засобів
транспортування вантажів та перевезення пасажирів, страхування, фрахт

$RR03221,4,5,2,0,2
Транспортними витратами вважаються:
всі затрати з доставки товару від продавця до покупця, що включають вартість фрахту, страхування, навантаження/розвантаження, упакування/розташування та інші супутні витрати
всі затрати з доставки товару від продавця до покупця, що включають вартість фрахту та страхування
всі затрати з доставки товару від продавця до покупця, що включають вартість фрахту та навантаження/розвантаження
перевезення вантажу до кордону країни покупця

$RR03222,4,5,2,0,2
Якщо галузь орієнтована на ресурси, то кінцевий продукт цієї галузі:
легший від сировини
важчий від сировини
легкий, але дорогий
важкий, але дешевий

$RR03223,4,5,2,0,2
До розділу платіжного балансу «міжнародні поїздки» відносять:
товари і послуги, придбані мандрівником за кордоном
товари і послуги, придбані мандрівником за кордоном, якщо він перебуває там менше року і вважається нерезидентом
товари і послуги, придбані мандрівником за кордоном, якщо він перебуває там менше шести місяців і вважається нерезидентом
товари та послуги, придбані туристами

$RR03224,4,5,2,0,2
Вантажні перевезення включають:
доставку експортного або імпортного товару, навантаження і розвантаження, які не надаються перевізником
доставку експортного або імпортного товару, навантаження і розвантаження, які надаються перевізником;
доставку експортного або імпортного товару;
доставка, страхування і розмитнення

$RR03225,4,5,2,0,2
Транспортні витрати приводять:
до збільшення обсягів торгівлі та виграшу від неї
зменшення обсягів торгівлі та виграшу від неї
зменшення обсягів торгівлі, збільшення виграшу від неї
збільшення обсягів торгівлі, зменшення виграшу від неї

$RR03226,4,5,2,0,2
Оренда перевізника з екіпажем включає:
здачу резидентом нерезиденту і нерезидентом резиденту транспортних засобів на обмежений час для здійснення перевезень
оренду перевізника без екіпажу та фінансовий лізинг
доставку експортного або імпортного товару, навантаження і розвантаження, які надаються перевізником
доставку експортного або імпортного товару, страхування екіпажу

$RR03227,4,5,2,0,2
До міжнародних транспортних послуг належать:
пасажирські та вантажні перевезення, оренда перевізника з екіпажем, оренда перевізника без екіпажу, забезпечуючі або допоміжні послуги
пасажирські та вантажні перевезення, оренда перевізника з екіпажем, забезпечуючі або допоміжні послуги, ремонт транспортних засобів
пасажирські та вантажні перевезення, оренда перевізника з екіпажем, забезпечуючі або допоміжні послуги
вантажні перевезення, забезпечуючи та допоміжні послуги, страхування вантажу

$RR03228,4,5,2,0,2
Заходами регулювання доступу послуг на ринок є:
обмеження на торгівлю послугами, введення кількісних квот на імпорт послуг, обмеження на створення філій іноземних компаній, обмеження на пересування виробників послуг, обмеження на пересування споживачів послуг, обмеження на використання національного режиму
обмеження на торгівлю послугами, введення кількісних квот на імпорт послуг, обмеження на створення філій іноземних компаній, митні тарифи
обмеження на торгівлю послугами, обмеження на створення філій іноземних компаній, обмеження на пересування споживачів і виробників послуг
митні тарифи, квоти, добровільні експортні обмеження, субсидії, технічні бар'єри та санітарні норми

$RR03229,4,5,2,0,2
До послуг пов’язаних з інвестиціями належать (виберіть усі варіанти правильних відповідей):
транспортні
готельні
банківські
страхування вантажів

$RR03230,4,5,2,0,2
До послуг пов’язаних з торгівлею належать (виберіть усі варіанти правильних відповідей):
транспортні
готельні
банківські
страхування вантажів

$RR03231,4,5,2,0,2
Як називаються інженерно-технічні та консультативні послуги щодо створення об’єктів промисловості, виробничої та соціальної інфраструктури?
франчайзинг
інжиніринг
ноу-хау
ліцензування
інвестиція

$RR03232,4,5,2,0,2
Як називаються послуги з організації виробничої структури і системи управління підприємством?
технологічний інжиніринг
проектно-консультаційний інжиніринг
будівельний інжиніринг
управлінський інжиніринг
франчайзинг.

$RR03233,4,5,2,0,2
Який з перелічених способів передачі технологій відноситься до некомерційних?
утворення спільних підприємств
міжнародна торгівля високотехнологічними товарами
виступи на міжнародних симпозіумах, конференціях
консалтинг
будівництво закордоном об’єктів «під ключ».

$RR03234,4,5,2,0,2
Який з перелічених способів передачі технологій відноситься до комерційних?
промислове шпигунство
публікації про наукові досягнення в наукових журналах
виставки
виступи на міжнародних симпозіумах
ліцензування

$RR03235,4,5,2,0,2
Як називається спосіб діяльності при якому продавець передає покупцю право на використання своєї торгової марки, яка важлива для бізнесу покупця і за допомогою якої продавець надає постійну допомогу покупцю в його бізнесі.
франчайзинг
ліцензування
інжиніринг
передача ноу-хау
консалтинг

$RR03236,4,5,2,0,2
Яким чином держава може регулювати притік іноземних послуг?
шляхом встановлення квот
за допомогою компенсаційного мита
за допомогою спеціального мита
шляхом сертифікації та ліцензування
за допомогою експортних тарифів.

$RR03237,4,5,2,0,2
Як називаються «секрети виробництва», які мають промислову та комерційну цінність, але не є захищеними патентним законодавством?
патент
ноу-хау
франшиза
факторні послуги
консалтинг

$RR03238,4,5,2,0,2
Який спосіб надання послуг передбачає відкриття комерційного представництва зарубіжної компанії з надання послуг на внутрішньому ринку?
транскордонний
спосіб зарубіжного споживання
спосіб комерційної присутності
присутності фізичних осіб
віддаленого споживання.

$RR03239,4,5,2,0,2
Яка з країн є світовим лідером в галузі експорту технологій?
Великобританія
Японія
Німеччина
США
Південна Корея

$RR03240,4,5,2,0,2
Як називається покупець франчайзингових послуг?
франчайзер
ліцензіар
субфранчайзер
ліцензіат
франчайзі

$RR03241,4,5,2,0,2
Який з перелічених регіонів є лідером по імпорту інжинірингових послуг?
нафтодобуваючі країни Азії
країни Західної Європи
Північна Америка
країни Східної Європи

$RR03242,4,5,2,0,2
Як називається вид послуг, який не пов’язаний з матеріальними продуктами і направлений безпосередньо на людину або її оточення?
виробничі послуги
невиробничі послуги
факторні послуги
комунікаційні послуги
бізнесові послуги

$RR03243,4,5,2,0,2
Екскурсант це:
мандрівник, який перебуває у країні менше 24 год.
мандрівник, який не провів у країні перебування жодної ночі
мандрівник, який перебуває у країні менше 36 год.
мандрівник, який перебуває у країні менше 48 год.

$RR03244,4,5,2,0,2
Турист це:
мандрівник, який провів у країні перебування хоча б одну ніч
людина, яка перебуває менше року в країні, де вона не є резидентом, якщо вона не є співробітником урядової установи іншої країни або членом його сім'ї
людина, яка їде в іншу країну з рекреаційною метою

$RR03245,4,5,2,0,2
Подорожування з метою відпочинку, лікування, занять спортом - це
науковий туризм
освітній туризм
рекреаційний туризм
діловий туризм
економічний туризм.

$RR03246,4,5,2,0,2
Поїздки для участі конференціях, симпозіумах, конгресах тощо – це
науковий туризм
пізнавальний туризм
рекреаційний туризм
відпочинковий туризм
економічний туризм.

$RR03247,4,5,2,0,2
Яка з перелічених країн за класифікацією ВОТ належить до країн-постачальників туристів.
Австралія
Греція
Мексика
Німеччина
Кіпр

$RR03248,4,5,2,0,2
Яка з перелічених країн за класифікацією ВОТ належить до країн-експортерів туристичних послуг.
Данія
Туреччина
Швеція
Канада
Бельгія

$RR03249,4,5,2,0,2
Яка з перелічених країн входить в десятку країн світу, що отримують найбільше доходів від міжнародного туризму?
Єгипет
Ямайка
Таїланд
Мексика
Франція

$RR03250,4,5,2,0,2
В якій з перелічених країн дохід від іноземних туристів складає більше 50% ВВП?
Мексика
США
Багамські острови
Франція
Італія

$RR03251,4,5,2,0,2
Який з перелічених чинників розвитку міжнародного туризму належить до зовнішніх:
історичні пам’ятки
політичні відносини між країнами
географічне положення країни
соціально-економічна ситуація
екологічна ситуація

$RR03252,4,5,2,0,2
Який відсоток світового ВНП припадає на туристичний бізнес?
менше 0,01%
близько 2%
близько 6%
близько 20%
більше 60%

$RR03253,4,5,2,0,2
Яке з перелічених тверджень не є характеристикою міжнародного туризму:
Туризм є результатом переміщення людей по різних туристичних маршрутах
Туризм завжди включає два елементи: подорож у пункт призначення і зупинку там
Міжнародна туристична подорож означає виїзд із країни (регіону), де турист проживає постійно
Туризм – це переміщення з неприбутковою метою
Туризм – це подорож, яка організована туристичними агенціями

$RR03254,4,5,2,0,2
Назвіть осіб, які не вважаються туристами:
релігійні пілігрими
круїзні пасажири
особи, що приїхали в гості до родичів
біженці
особи, що приїхали з метою лікування.

$RR03255,4,5,2,0,2
Які з перелічених осіб вважаються туристами:
кочівники
транзитні пасажири
релігійні пілігрими
працівники митних служб
дипломати

$RR03256,4,5,2,0,2
Скільки країн є дійсними членами Всесвітньої організації туризму?
17
51
97
154
216

$RR03257,4,5,2,0,2
В який регіон світу щороку прибуває найбільше туристів?
Європа
Північна Америка
Південна Америка
Азія
Австралія.

$RR03258,4,5,2,0,2
Яким методом обчислюють надходження від міжнародного туризму?
згідно заповнених митних декларацій
за допомогою врахування банківських операцій
за кількістю осіб, що відвідало країну
за часткою ВВП
за статистикою туристичних фірм

$RR03259,4,5,2,0,2
Поїздка до інших країн з метою навчання – це
пізнавальний туризм
науковий туризм
діловий туризм
рекреаційний туризм
освітній туризм

$RR03260,4,5,2,0,2
Який спосіб споживання передбачають туристичні послуги?
транскордонний
спосіб зарубіжного споживання
спосіб комерційної присутності
присутності фахівців
віддаленого споживання.

$RR03261,4,5,2,0,2
Знайомство з культурними, історичними, природними пам’ятками – це
пізнавальний (екскурсійний) туризм
науковий туризм
діловий туризм
рекреаційний туризм
освітній туризм

$RR03262,4,5,2,0,2
Який вид туризму передбачає відвідини країни без певної узгодженої програми?
індивідуальний
груповий
самодіяльний
плановий
рекреаційний

$RR03263,4,6,2,0,2
Яку функцію не виконує страхування?
Заощадження коштів
превентивну
регулюючу
формування і використання резервів
передачі відповідальності за наслідки ризику

$RR03264,4,6,2,0,2
Які з видів страхування не належать до майнового?
Страхування наземного транспорту
страхування інвестицій
страхування кредитів
страхування вантажів
страхування відповідальності власників автотранспортних засобів

$RR03265,4,6,2,0,2
Які з видів страхування належать до особистого?
страхування власного житла
+ страхування від нещасних випадків
страхування власних транспортних засобів
страхування доходів
страхування відповідальності роботодавця перед персоналом.

$RR03266,4,6,2,0,2
Як називається спеціальний фонд для покриття збитків?
страховий фонд
страхова сума
страховий внесок
страхова премія
франшиза

$RR03267,4,6,2,0,2
Як називається особа, що сплачує страхову премію?
страховик
застрахована особа
ліцензіат
страхувальник
полісоотримувач

$RR03268,4,6,2,0,2
Як називається особа, на користь якої здійснюється страхування?
страховик
застрахована особа
ліцензіат
страхувальник
полісоотримувач

$RR03269,4,6,2,0,2
Визначена договором страхування частина збитків, яка в разі страхового випадку не підлягає відшкодуванню страховиком – це
страховий фонд
страхова сума
страховий внесок
страхова премія
франшиза

$RR03270,4,6,2,0,2
Який з перерахованих ризиків, які виникають при страхуванні експортних кредитів, належить до політичних?
ризик банкрутства покупця
ризик невідповідності товару умовам торговельної угоди
скасування імпортної ліцензії покупця
відмова покупця від платежу
несплата покупцем боргу в обумовлений термін.

$RR03271,4,6,2,0,2
Який з перерахованих ризиків , які виникають при страхуванні експортних кредитів, належить до комерційних?
несплата покупцем боргу в обумовлений термін
введення ембарго на продаж даного товару
заборона на платежі закордон
конфіскація товару на митниці
націоналізація майна покупця

$RR03272,4,6,2,0,2
Який з наступних випадків буде покриватись страховкою при страхуванні технічних ризиків?
пошкодження внаслідок воєнних дій чи громадських заворушень
пошкодження внаслідок короткого замикання
пошкодження, завдані з наміром чи в результаті грубої необачності
збитки внаслідок страйку
пошкодження в результаті дії ядерної енергії.

$RR03273,4,6,2,0,2
Який з перелічених об’єктів не страхується при страхуванні технічних ризиків?
парові котли
турбіни
генератори
насоси
мастила

$RR03274,4,6,2,0,2
Коли при страхуванні технічних ризиків на будівництві починається, як правило, страховий захист?
3 моменту затвердження плану будівництва
у момент початку будівельних робіт або після вивантаження застрахованих предметів на будівельному майданчику
після затвердження кошторису будівництва
після завершення будівельних робіт і здачі об'єкта в експлуатацію
після затвердження плану будівництва, кошторису будівництва та генерального підрядника.

$RR03275,4,6,2,0,2
Коли закінчується відповідальність за обладнання будівельного майданчика та будівельні машини при страхуванні технічних ризиків?
У момент їх вивезення з будівельного майданчика
після прийняття об'єкта відповідальною комісією
після пуску споруди в експлуатацію
після підписання відповідного акту здачі - прийняття виконаних робіт.

$RR03276,4,6,2,0,2
Чи включається ризик зберігання матеріалу на монтажному майданчику під час монтажу при страхуванні технічних ризиків?
ні
так
так , але тільки у випадку, якщо вартість матеріалів не перевищує 10,0 % від загального кошторису монтажних робіт
так, але тільки у випадку, якщо вартість матеріалів не перевищує 5,0 % від загального кошторису монтажних робіт і їх зберігання на майданчику забезпечене охороною
так, але тільки у випадку, якщо термін монтажних робіт перевищує термін, затверджений планом

$RR03277,4,6,2,0,2
Страхова сума при страхуванні технічних ризиків являє собою:
вартість установок, що мають бути змонтовані
вартість установок та матеріалів, необхідних для монтажу
вартість установок, включаючи витрати по перевезенню, митний збір, інші збори та витрати з монтажу
вартість установок, включаючи витрати на перевезення, митний збір та інші збори
витрати з монтажу

$RR03278,4,6,2,0,2
Хто не може бути страхувальником при страхуванні вантажів?
Власник вантажу
відправник вантажу
одержувач вантажу
перевізник
експедитор.

$RR03279,4,6,2,0,2
Що не впливає на розмір страхового тарифу при страхуванні транспортного засобу від крадіжки?
Наявність протиугінних пристроїв
марка транспортного засобу
місце зберігання
можливість фальсифікації страхового випадку
вік водія

$RR03280,4,6,2,0,2
Поліс, згідно якого страховик зобов’язується протягом визначеного строку страхувати всі вантажі, які отримує чи відсилає страхувальник, називається
генеральний
загальний
строковий
багаторазовий
сезонний

$RR03281,4,6,2,0,2
На вірогідність настання яких страхових випадків впливають такі фактори, як марка транспортного засобу та термін його експлуатації, наявність протиугонних пристроїв, місце зберігання транспортного засобу?
на настання стихійних лих
на настання дорожньо-транспортної пригоди
на протиправні дії третіх осіб
на розмір втрати товарної вартості
на випадкове самозаймання.

$RR03282,4,6,2,0,2
Який фактор не впливає на розмір страхового тарифу при міжнародному страхуванні вантажів?
вид та характер вантажу
технічні характеристики транспортного засобу
маршрут транспортування
митне законодавство країни-покупця
вартість вантажу.

$RR03283,4,6,2,0,2
Як впливає імміграція в малу країну на рівень середньої заробітної плати в моделі специфічних факторів виробництва:
середня заробітна плата зросте
середня заробітна плата зменшиться
середня заробітна плата залишиться незмінною
середня заробітна плата зросте або залишиться незмінною

$RR03284,4,6,2,0,2
Як впливає імміграція в малу країну на перерозподіл доходів у малій країні в моделі специфічних факторів виробництва:
зростуть податки на доходи робітників-нерезидентів, а оподаткування власників капіталу та землі зменшиться
зростуть податки на доходи робітників-нерезидентів та власників капіталу, а оподаткування власників землі зменшиться
зросте податок на доходи власників землі й капіталу, причому ці додаткові надходження використовуватимуться для надання компенсації місцевим робітникам
зростуть податки на доходи робітників-нерезидентів та власників землі, а оподаткування власників капіталу зменшиться

$RR03285,4,6,2,0,2
Як впливає імміграція в малу країну на зміну умов торгівлі малої країни в моделі специфічних факторів виробництва:
обсяги зовнішньої торгівлі зростуть
обсяги зовнішньої торгівлі зростуть за умови одночасного подешевшання інших факторів виробництва
обсяги зовнішньої торгівлі зменшаться
ніяк не вплине

$RR03286,4,6,2,0,2
За моделлю факторів виробництва Гекшера Оліна імміграція впливатиме на виробництво трудомісткого та капіталомісткого товарів у країні, що приймає, таким чином:
виробництво трудомісткого товару зменшиться, а виробництво капіталомісткого товару зросте
виробництво трудомісткого товару зросте, а виробництво капіталомісткого товару зменшиться
якщо праця є мобільним фактором, то виробництво обох товарів зросте
якщо праця є мобільним фактором, то виробництво обох товарів зменшиться

$RR03287,4,6,2,0,2
За моделлю специфічних факторів виробництва імміграція впливатиме на виробництво трудомісткого та капіталомісткого товарів в країні, що приймає, таким чином:
виробництво трудомісткого товару зменшиться, а виробництво капіталомісткого товару зросте
виробництво трудомісткого товару зросте, а виробництво капіталомісткого товару зменшиться
якщо праця є мобільним фактором, то виробництво обох товарів зросте
виробництво обох товарів зменшиться

$RR03288,4,6,2,0,2
Уряду ФРН вигідно стимулювати імміграцію, тому що:
іммігранти скорочують безробіття
іммігранти приносять технологічні знання, яких не вистачає
іммігранти зменшують міжкультурні суперечності
немає правильної відповіді

$RR03289,4,6,2,0,2
Уряду Сомалі вигідно стимулювати еміграцію, тому що (виберіть всі варіанти правильних відповідей):
емігранти повернуться збагачені знаннями і капіталом
емігранти будуть переказувати трансферти на батьківщину і забезпечувати життя родичів
емігранти скорочують безробіття в країні
еміграція стимулює розвиток капіталомісткого виробництва через зміну співвідношення факторів виробництва

$RR03290,4,6,2,0,2
Міграція робочої сили це:
в'їзд працездатного населення в певну країну з-за кордону
виїзд працездатного населення з певної країни за кордон
переселення працездатного населення з одних країн в інші терміном більше року, викликане причинами економічного або неекономічного характеру
повернення емігрантів на батьківщину

$RR03291,4,6,2,0,2
Еміграція це:
в'їзд працездатного населення в певну країну з-за кордону
виїзд працездатного населення з певної країни за кордон
переселення працездатного населення з одних країн в інші терміном більше року, викликане причинами економічного або неекономічного характеру
повернення емігрантів на батьківщину

$RR03292,4,6,2,0,2
Імміграція це:
в'їзд працездатного населення в певну країну з-за кордону
виїзд працездатного населення з певної країни за кордон
переселення працездатного населення з одних країн в інші терміном більше року, викликане причинами економічного або неекономічного характеру
повернення емігрантів на батьківщину

$RR03293,4,6,2,0,2
Міграційне сальдо це:
міжнародна міграція висококваліфікованих кадрів;
різниця еміграції з країни та імміграції в країну;
повернення емігрантів на батьківщину на постійне місце проживання;
різниця між внутрішньою і зовнішньою міграцією

$RR03294,4,6,2,0,2
Рееміграція це:
міжнародна міграція висококваліфікованих кадрів;
різниця еміграції з країни та імміграції в країну;
повернення емігрантів на батьківщину на постійне місце проживання;
різниця між внутрішньою і зовнішньою міграцією

$RR03295,4,6,2,0,2
«Відплив інтелекту» це:
міжнародна міграція висококваліфікованих кадрів
виїзд працездатного населення з певної країни за кордон
повернення емігрантів на батьківщину на постійне місце проживання
в'їзд працездатного населення в певну країну з-за кордону

$RR03296,4,6,2,0,2
Неокласичне тлумачення міжнародної міграції:
кожна людина отримує і споживає граничний продукт своєї праці, отже, еміграція приводить до зростання добробуту країни, що приймає. При цьому економічний стан країни-донора не погіршується
є можливість погіршення економічного стану країн експортерів робочої сили, особливо внаслідок виїзду висококваліфікованих фахівців
акумуляцію людського капіталу слід досліджувати як ендогенний фактор економічного зростання країни
акумуляцію людського капіталу слід досліджувати як екзогенний фактор економічного зростання країни

$RR03297,4,6,2,0,2
Неокейнсіанське тлумачення міжнародної міграції:
кожна людина отримує і споживає граничний продукт своєї праці, отже, еміграція приводить до зростання добробуту країни, що приймає. При цьому економічний стан країни-донора не погіршується
є можливість погіршення економічного стану країн експортерів робочої сили, особливо внаслідок виїзду висококваліфікованих фахівців
акумуляцію людського капіталу слід досліджувати як ендогенний фактор економічного зростання країни
акумуляцію людського капіталу слід досліджувати як екзогенний фактор економічного зростання країни

$RR03298,4,6,2,0,2
Сучасне тлумачення міжнародної міграції:
кожна людина отримує і споживає граничний продукт своєї праці, отже, еміграція приводить до зростання добробуту країни, що приймає. При цьому економічний стан країни-донора не погіршується
є можливість погіршення економічного стану країн експортерів робочої сили, особливо внаслідок виїзду висококваліфікованих фахівців
акумуляцію людського капіталу слід досліджувати як ендогенний фактор економічного зростання країни
кожна людина отримує і споживає граничний продукт своєї праці, отже, еміграція приводить до зменшення добробуту країни, що приймає

$RR03299,4,6,2,0,2
Причини еміграції поділяють:
на економічні та неекономічні
економічні та соціальні
економічні та політичні
політичні та соціальні

$RR03300,4,6,2,0,2
До економічних причин міжнародної міграції належать:
відмінності в оплаті праці та пенсійному забезпеченні, особисті та екологічні причини
релігійні, політичні, стихійні, воєнні, геополітичні, особисті, екологічні
різниця в оплаті праці, відмінності в оподаткуванні, різне пенсійне забезпечення
відмінності в оподаткуванні, екологічні, геополітичні причини

$RR03301,4,6,2,0,2
До неекономічних причин міжнародної міграції належать:
відмінності в оплаті праці та пенсійному забезпеченні, особисті та екологічні
релігійні, політичні, стихійні, воєнні, геополітичні, особисті, екологічні
різниця в оплаті праці, відмінності в оподаткуванні, різне пенсійне забезпечення
відмінності в оподаткуванні, екологічні, геополітичні причини

$RR03302,4,6,2,0,2
Еміграція приводить до:
збільшення доходів власників землі
зменшення процентної ставки
збільшення процентної ставки і доходів власників капіталу
збільшення процентної ставки і доходів власників землі

$RR03303,4,6,2,0,2
Еміграція приводить до:
збільшення доходів працюючих і доходів власників капіталу
збільшення доходів працюючих і зменшення доходів власників капіталу
зменшення доходів працюючих і доходів власників капіталу
зменшення доходів працюючих і збільшення доходів власників землі
$RR03304,4,6,2,0,2
Імміграція приводить до:
збільшення доходів працюючих і доходів власників капіталу
збільшення доходів працюючих і зменшення доходів власників капіталу
зменшення доходів працюючих і збільшення доходів власників капіталу
збільшення доходів працюючих і зменшення доходів власників землі

$RR03305,4,6,2,0,2
Міжнародна міграція у світовому масштабі приводить:
до стабілізації обсягів виробництва
зменшення обсягів виробництва
збільшення обсягів виробництва

$RR03306,4,6,2,0,2
Іноземці з протермінованою візою, або іноземці з туристичною візою, які займаються трудовою діяльністю – це
робітники по контракту
мігранти-професіонали
нелегальні іммігранти
переселенці
біженці

$RR03307,4,6,2,0,2
Згідно з класифікацією Міжнародної організації праці (МОП), представники професорсько-викладацького складу, які працюють в іноземних університетах, - це:
робітники по контракту
професіонали
нелегальні іммігранти
переселенці
біженці

$RR03308,4,6,2,0,2
Згідно з класифікацією Міжнародної організації праці (МОП), сезонні робітники, чий термін перебування в іноземній країні чітко обумовлений, - це
робітники по контракту
професіонали
нелегальні іммігранти
переселенці
біженці

$RR03309,4,6,2,0,2
Люди, які переїжджають до іншої країни на постійне місце проживання, згідно з класифікацією Міжнародної організації праці (МОП), - це
робітники по контракту
професіонали
нелегальні іммігранти
переселенці
біженці

$RR03310,4,6,2,0,2
Особи, які вимушені емігрувати з своїх країн через загрозу їх життю чи діяльності, згідно з класифікацією Міжнародної організації праці (МОП), - це
робітники по контракту
професіонали
нелегальні іммігранти
переселенці
біженці

$RR03311,4,6,2,0,2
Що з переліченого не належить до переваг для країни-експортера робочої сили?
Перекази вільноконвертованої валюти мігрантами на батьківщину
Експорт робочої сили призводить до зменшення надлишкових трудових ресурсів і відповідно, зменшення соціальної напруги в країні-експортері.
Безкоштовне для країни-експортера навчання робочої сили новим професійним навикам, знайомство з передовою організацією праці.
Відтік кваліфікованих, ініціативних кадрів у інші країни
Особисте інвестування мігрантів у підприємства на батьківщині.

$RR03312,4,6,2,0,2
Які основні прямі джерела валютних прибутків від експорту робочої сили? Вкажіть всі варіанти правильних відповідей
Податки з прибутку фірм-посередників.
Податки на доходи мігрантів закордоном.
Прибуток від товарної торгівлі мігрантів
Перекази вільноконвертованої валюти мігрантами на батьківщину
Особисте інвестування мігрантів у підприємства на батьківщині.

$RR03313,4,6,2,0,2
Яке з перерахованих явищ не належить до ефектів від міграції для країни, що приймає іноземну робочу силу?
Зростання конкурентоспроможності товарів країни-реципієнта внаслідок зменшення витрат на заробітну плату.
Поява додаткового попиту на товари і послуги зі сторони іммігрантів.
Зменшення надлишкових трудових ресурсів і відповідно, зменшення соціальної напруги
Економія країни-реципієнта на видатках на освіту і професійну підготовку.
Іноземні робітники не забезпечуються пенсіями та соціальними виплатами, тому країна-реципієнт заощаджує бюджетні кошти.

$RR03314,4,6,2,0,2
Назвіть основний недолік, з яким зіштовхуються країни-донори робочої сили
«відтік мізків»
виникнення соціальної напруги в суспільстві, коли мігранти займають робочі місця, на які претендували місцеві жителі
притік в країну іноземної валюти
міжнаціональна неприязнь
зростання безробіття.

$RR03315,4,6,2,0,2
Назвіть основний недолік, з яким зіштовхуються країни-реципієнти робочої сили.
«відтік мізків»
скорочення бюджетних доходів
притік в країну іноземної валюти
міжнаціональна неприязнь
зниження попиту на місцеві товари.

$RR03316,4,6,2,0,2
Котра з перелічених країн є найбільшим експортером робочої сили для країн Ближнього Сходу?
Об’єднані Арабські Емірати
Єгипет
Саудівська Аравія
Кувейт
Катар

$RR03317,4,6,2,0,2
Яка з перелічених країн не є реципієнтом робочої сили в Азійсько-Тихоокеанському регіоні?
Тайвань
Сінгапур
Гонконг
Бруней
Пакистан

$RR03318,4,6,2,0,2
На який з регіонів по оцінкам Міжнародної організації праці припадає більше четверті іноземної робочої сили світу?
країни СНД
Близький Схід
Західна Європа
Латинська Америка
Австралія.

$RR03319,4,6,2,0,2
Яка з перелічених європейських країн є лідером по масштабам імміграції?
Бельгія
Німеччина
Португалія
Ірландія
Швеція

$RR03320,4,6,2,0,2
З якої країни до США в’їжджає найбільше трудових мігрантів?
Мексика
Росія
Великобританія
Бразилія
Ізраїль

$RR03321,4,7,2,0,2
У 7080-х роках латиноамериканські країни активно брали позики, що призвело до боргової кризи. Водночас країни Південно-Східної Азії активно інвестували свій капітал, що дало їм змогу зробити економічний ривок. Під кутом зору теорії міжчасової торгівлі:
латиноамериканські країни робили ставку на поточне споживання, а країни Південно-Східної Азії на майбутнє споживання
латиноамериканські країни робили ставку на майбутнє споживання, а країни Південно-Східної Азії на поточне споживання
обидві групи країн робили ставку на поточне споживання
обидві групи країн робили ставку на майбутнє споживання

$RR03322,4,7,2,0,2
У 7080-хроках латиноамериканські країни активно брали позики, що призвело до боргової кризи. Водночас країни Південно-східної Азії активно інвестували свій капітал, що дало їм змогу зробити економічний ривок. Під кутом зору теорії міжчасової торгівлі:
реальна процентна ставка за міжнародними позиками для країн Латинської Америки буде нижчою, ніж для країн Південно-Східної Азії
реальна процентна ставка за міжнародними позиками для країн Латинської Америки буде вищою, ніж для країн Південно-Східної Азії
реальна процентна ставка за міжнародними позиками для обох груп країн буде однаковою.

$RR03323,4,7,2,0,2
У 7080-х роках латиноамериканські країни активно брали позики, що призвело до боргової кризи. Водночас країни Південно-Східної Азії активно інвестували свій капітал, що дало їм змогу зробити економічний ривок. Під кутом зору теорії міжчасової торгівлі
обидві групи країн імпортуватимуть товари поточного споживання
країни Латинської Америки експортуватимуть товари майбутнього споживання, а країни Південно-Східної Азії імпортуватимуть товари поточного споживання
країни Латинської Америки експортуватимуть товари поточного споживання, а країни Південно-Східної Азії імпортуватимуть товари майбутнього споживання
обидві групи країн імпортуватимуть товари майбутнього споживання

$RR03324,4,7,2,0,2
IBM продає в Україну комп'ютери та комплектуючі для їх складання на місцевих підприємствах. Україна запроваджує високе імпортне мито на ввезення готової продукції ІВМ, щоб захистити українські складальні підприємства, і різко збільшує податок на прибуток іноземних компаній. Що може зробити IBM, щоб не віддати частку українського ринку місцевим конкурентам:
шляхом прямого інвестування створити свою філію в Україні
припинити поставки комплектуючих на українські підприємства
застосувати трансфертні ціни
використати офшорну компанію

$RR03325,4,7,2,0,2
IBM продає комплектуючі для складання і готові комп'ютери в Україну. Україна запроваджує високе імпортне мито на ввезення зібраних комп'ютерів IBM, щоб захистити українських виробників, і різко збільшує податок на прибуток іноземних ком паній. Що може зробити IBM, щоб скоротити обсяг податків на прибуток, які виплачуються в Україні, і не втратити ринок:
викупити в Україні частину підприємств конкурентів і застосувати занижені трансфертні ціни на поставки комплектуючих для цих підприємств
створити в Україні свою філію і застосувати завищені трансфертні ціни на поставки комплектуючих для цієї філії
створити в Україні СП і застосувати занижені трансфертні ціни на поставки комплектуючих
припинити поставки комплектуючих на українські підприємства

$RR03326,4,7,2,0,2
IBM вирішила здійснити прямі інвестиції у підприємства комп'ютерної промисловості України. Як найефективніше IBM може гарантувати цілісність своїх активів в Україні:
застрахувати свої інвестиції в західній страховій компанії
застрахувати свої інвестиції в українській страховій компанії
отримати урядові гарантії

$RR03327,4,7,2,0,2
Який з наведених способів передачі коштів не є інструментом міжнародного кредитування:
розміщення коштів на депозитах
міжнародні трансферти
торгові кредити
міжнародні позики

$RR03328,4,7,2,0,2
Причина бурхливого розвитку ринку портфельних інвестицій у 90-ті роки (виберіть всі варіанти правильних відповідей):
швидке економічне зростання країн Південно-Східної Азії
швидке зростання ринку фінансових деривативів
конкуренція країн, де розвивається капіталізм за умови залучення фінансових ресурсів Заходу
обмеження інвестування в європейські країни після утворення ЄС
збільшення торговельних обмежень після Уругвайського раунду переговорів в рамках СОТ

$RR03329,4,7,2,0,2
Уряду найвигідніше залучення інвестицій у вигляді:
прямих інвестицій
портфельних інвестицій
інших інвестицій
всіх перелічених інвестицій в однаковому ступені

$RR03330,4,7,2,0,2
Позитивна роль інвестицій для країни, що приймає, полягає в тому, що вони:
зменшують надмірно завищений курс національної валюти
скорочують інфляцію в країні
скорочують надмірну зайнятість
поліпшують стан платіжного балансу
створюють нові робочі місця

$RR03331,4,7,2,0,2
Які з причин можуть спонукати країну А здійснювати пряме іноземне інвестування в країну Б (виберіть всі варіанти правильних відповідей):
високий рівень оплати праці в країні Б
високий рівень митного оподаткування в країні Б
високе безробіття в країні А
висока ставка процента в країні Б

$RR03332,4,7,2,0,2
Яку угоду можна назвати формою прямих іноземних інвестицій:
переказ турецькими робітниками заробітної плати з України на батьківщину
ввезення українськими банками готівкових доларів
розміщення українським урядом облігаційної позики на євроринках
купівля "Славутичем" російського приватизованого підприємства
купівля Національним банком України доларів США на валютному ринку

$RR03333,4,7,2,0,2
Що з переліченого нижче не вплине на рішення про пряме іноземне інвестування:
прагнення досягти позитивного ефекту масштабу
використання переваг у міжнародному маркетингу
прагнення забезпечити доступ до природних ресурсів
технологічне лідерство
міграція робочої сили

$RR03334,4,7,2,0,2
Транснаціональна компанія вирішила збільшити частку свого капіталу в закордонному підприємстві з 45 до 55 %. Це підприємство відносно ТНК буде називатися:
філія
дочірнє підприємство
асоційована компанія
підрозділ
холдингова компанія

$RR03335,4,7,2,0,2
Як захід підтримки прямих іноземних інвестицій країна, що приймає, не використовує:
підвищення курсу національної валюти
надання державних гарантій
скасування подвійного оподатковування
надання податкових пільг
збільшення соціальних виплат незахищеним верствам населення

$RR03336,4,7,2,0,2
Рух факторів виробництва під кутом зору теорії порівняльних переваг приводить:
до більшого зростання сукупного виробництва
спаду сукупного виробництва порівняно з міжнародною торгівлею
зменшення міжнародних резервів
збільшення ВВП

$RR03337,4,7,2,0,2
Яка теорія міжнародної торгівлі стверджує, що вирівнювання цін на фактори виробництва відбувається в країнах, які торгують між собою:
теорія Рікардо
теорія Гекшера Оліна
теорія Майкла Портера
теорія Адама Сміта

$RR03338,4,7,2,0,2
Яка з наведених груп країн одержує найбільші міжнародні кредити:
країни СНД і Східної Європи
"сімка" найбільш розвинутих країн світу
нові індустріальні країни Азії
найбідніші країни Африки й Азії
країни Латинської Америки

$RR03339,4,7,2,0,2
Як називаються всі види активів, які вкладені в господарську діяльність з метою отримання доходів?
субсидії
депозити
інвестиції
кредити
субвенції

$RR03340,4,7,2,0,2
Як називаються вкладення коштів в цінні папери іноземних компаній, які не забезпечують контроль над підприємством?
прямі іноземні інвестиції
портфельні інвестиції
субвенції
депозити
субсидії.

$RR03341,4,7,2,0,2
Як називається вкладення капіталу з метою отримання довгострокового економічного інтересу в країні вкладення капіталу, що забезпечує контроль інвестора над об’єктом розміщення капіталу?
прямі іноземні інвестиції
портфельні інвестиції
субвенції
депозити
субсидії

$RR03342,4,7,2,0,2
Співвідношення активів, якими володіє країна за кордоном, та активів, якими володіють іноземці в даній країні називається
платіжним балансом
сальдо рахунку капіталів
інвестиційна позиція
статистика Леонтьєва

$RR03343,4,7,2,0,2
Частка транснаціональної компанії в закордонному підприємстві становить 35%. Це підприємство відносно ТНК називається:
філія
дочірнє підприємство
асоційована компанія
підрозділ
холдингова компанія

$RR03344,4,7,2,0,2
Країна, в якій розташований головний підрозділ міжнародної корпорації, називається
країною базування
приймаючою країною
материнською країною
розвинутою країною

$RR03345,4,7,2,0,2
Збільшене поточне споживання за рахунок скорочення споживання в майбутньому (запозичення) або занижене поточне споживання на користь більшого споживання в майбутньому (кредитування) називається
внутрігалузевою торгівлею
нормальною компенсацією
міжчасовою торгівлею
трансфертним обміном

$RR03346,4,7,2,0,2
Компенсація, яка є не меншою, ніж справедлива ринкова вартість підприємства, здійснюється у прийнятній для інвестора валюті за ринковим курсом на день переказу і виключає необґрунтовані затримки, називається
ефективною
справедливою
нормальною
законною

$RR03347,4,7,2,0,2
Правило Вальраса стверджує, що:
імпортний тариф може призвести до падіння, а не до збільшення внутрішньої ціни на імпортний товар у випадку значного падіння його відносної ціни на світовому ринку в результаті введення тарифу
трудонасичені країни експортують капіталомістку продукцію, тоді як капіталонасичені – трудомістку
вартість імпорту країни дорівнює сумі вартості експорту і чистого зарубіжного продажу активів і процентів за ними

$RR03348,4,7,2,0,2
Вимоги і пасиви, які виникають у результаті прямого надання кредиту постачальниками і покупцями за угодами щодо товарів і послуг і авансові платежі за роботу, яка здійснюється у зв’язку з такими угодами – це
споживчі кредити
міжнародні дотації
торгові кредити
субвенції

$RR03349,4,7,2,0,2
Ціни внутрішньокорпораційної торгівлі між підрозділами, які знаходяться в різних країнах, що використовуються для переказу прибутку і зменшення податків називаються
експортними
трансакційними
трансфертними
форвардними

$RR03350,4,7,2,0,2
Яка з перелічених особливостей не є характерною для офшорних зон?
максимально спрощена процедура реєстрації компанії, що утворюється
існування обмежень на вивіз валюти
порушення податкового, валютного і митного законодавства не вважаються карним злочином;
не підлягають розголошенню особи власників фірми
процедура керування фірмою гранично спрощена.

$RR03351,4,7,2,0,2
Як називається країна, що має низький або нульовий рівень оподаткування на всі категорії прибутку, яка пропонує певний рівень банківської та комерційної секретності?
країна зі сприятливим оподаткуванням
країна «сприятливого прапору»
податкова гавань
країна з підвищеною конфіденційністю
нерезидентна країна

$RR03352,4,7,2,0,2
Як називаються країни, в котрих при досить значному рівні податку на прибуток застосовується система спеціальних податкових пільг, що їх надають деяким (торговим, фінансовим, холдинговим) компаніям
країна зі сприятливим оподаткуванням
країна «сприятливого прапору»
податкова гавань
країна з підвищеною конфіденційністю
нерезидентна країна

$RR03353,4,7,2,0,2
Назвіть основні негативні характеристики роботи в податкових гаванях (вкажіть всі варіанти правильних відповідей):
загроза зміни податкового законодавства офшорної зони
податкова і митна служба розвинутих західних країн пильніше перевіряє фінансові та комерційні операції
часті коливання валютних курсів
складно отримати кредит у банках та знайти ділових партнерів в розвинених країнах
непередбачувані зміни митних ставок в податкових гаванях

$RR03354,4,7,2,0,2
Як називаються умови, надані країнами власникам судів, які включають низькі податкові ставки, низький рівень обов'язкової мінімальної оплати праці і невеликі відрахування на соціальне страхування?
сприятливе оподаткування
зручний прапор
податкова гавань
пільгове ставлення
нерезидентні умови

$RR03355,4,7,2,0,2
Яка з перелічених офшорних країн належить до податкових гаваней?
Люксембург
Швейцарія
Ліхтенштейн
США
Кайманові острови

$RR03356,4,7,2,0,2
Яка з перелічених офшорних зон належить до країн зі сприятливим оподаткуванням?
Багамські острови
Британські Віргінські острови
Кайманові острови
Швейцарія
Ліберія

$RR03357,4,7,2,0,2
Як називається фірма, яка надає комплекс послуг стосовно створення та управління офшорними компаніями в інтересах своїх клієнтів
секретарська компанія
адвокатська контора
нотаріальна компанія
інститут номінальних власників
офшорна компанія

$RR03358,4,7,2,0,2
До якого типу офшорних компаній належать офшорні банки?
торгово-посередницькі фірми
лізингові компанії
компанії холдингового типу
страхові компанії
компанії фінансового профілю.

$RR03359,4,7,2,0,2
До якого типу офшорних компаній належать компанії по володінню нерухомістю?
торгово-посередницькі фірми
лізингові компанії
компанії холдингового типу
страхові компанії
компанії фінансового профілю

$RR03360,4,7,2,0,2
Міжнародний рух технології може вважатися (вкажіть всі варіанти правильних відповідей):
міжнародною торгівлею специфічним товаром
міжнародним рухом фактора виробництва
ознакою міжнародної економічної інтеграції
ознакою високого рівня розвитку держав-партнерів

$RR03361,4,7,2,0,2
Міжнародна передача технології це:
міждержавне переміщення науково-технічних досягнень на комерційній основі
міждержавне переміщення науково-технічних досягнень на комерційній або безоплатній основі
переміщення науково-технічних досягнень на комерційній або безоплатній основі між резидентами та нерезидентами
переміщення науково-технічних досягнень на безоплатній основі між резидентами та нерезидентами

$RR03362,4,7,2,0,2
Технологія порівняно з іншими факторами виробництва:
має більшу міжнародну мобільність
має меншу міжнародну мобільність
є немобільним фактором виробництва

$RR03363,4,7,2,0,2
За впливом на зміну співвідношення цін на працю і капітал науково-технічний прогрес можна поділити:
на ресурсозберігаючий, факторозберігаючий, нейтральний
нейтральний, трудомісткий, капіталомісткий
нейтральний, працезберігаючий, капіталозберігаючий
ресурсоміский, трудомісткий, капіталомісткий

$RR03364,4,7,2,0,2
Якщо міжнародної торгівлі немає, то будь-який тип науково-технічного прогресу приводить:
до зростання обсягу виробництва трудомістких товарів
зростання обсягу виробництва
зростання обсягу виробництва капіталомістких товарів
зменшення виробництва товарів

$RR03365,4,7,2,0,2
Якщо міжнародна торгівля зростає такими самими темпами, як виробництво, то вплив технічного прогресу на зростання виробництва:
нейтральний
позитивний
негативний

$RR03366,4,7,2,0,2
Якщо міжнародна торгівля зростає швидше, ніж виробництво, то вплив технічного прогресу на зростання виробництва
нейтральний
позитивний
негативний

$RR03367,4,7,2,0,2
Якщо міжнародна торгівля зростає повільніше, ніж виробництво, то вплив технічного прогресу на зростання виробництва
нейтральний
позитивний
негативний

$RR03368,4,7,2,0,2
Якщо міжнародна торгівля зростає такими ж темпами, споживання, то зростання споживання в результаті технічного прогресу впливає на міжнародну торгівлю:
нейтрально
позитивно
негативно

$RR03369,4,7,2,0,2
Якщо міжнародна торгівля зростає швидше, ніж споживання, то зростання споживання в результаті технічного прогресу впливає на міжнародну торгівлю:
нейтрально
позитивно
негативно
ніяк не впливає

$RR03370,4,7,2,0,2
Якщо міжнародна торгівля зростає повільніше, ніж споживання, то зростання споживання в результаті технічного прогресу впливає на міжнародну торгівлю:
нейтрально
позитивно
негативно
ніяк не впливає

$RR03371,4,7,2,0,2
Якщо виробництво експортних товарів зростає швидше, ніж виробництво замінників імпорту, то зростання виробництва в результаті технічного прогресу впливає на міжнародну торгівлю:
нейтрально
позитивно
негативно
ніяк не впливає.

$RR03372,4,7,2,0,2
Якщо споживання імпортних товарів зростає швидше, ніж споживання експортних товарів, то зростання споживання в результаті технічного прогресу впливає на міжнародну торгівлю:
нейтрально
позитивно
негативно
ніяк не впливає.

$RR03373,4,7,2,0,2
Правовими формами захисту технологій є:
патенти, ліцензії, товарні знаки, інжиніринг
патенти та ліцензії різних видів, "ноу-хау"
патенти, ліцензії, копірайт, товарні знаки

$RR03374,4,7,2,0,2
Патент це:
свідоцтво, що дає монопольне право використання винаходу і діє протягом 1520 років на території певної країни
дозвіл власника технології зацікавленій стороні на використання запатентованої або незапатентованої технології за певну плату протягом певного часу
право автора винаходу на відтворення своєї технології та продаж його третім особам
право автора на показ і відтворення своєї роботи

$RR03375,4,7,2,0,2
Ліцензія це:
свідоцтво, що дає монопольне право використання винаходу і діє протягом 1520 років на території певної країни
дозвіл власника технології зацікавленій стороні на використання запатентованої або незапатентованої технології за певну плату протягом певного часу
право автора винаходу на відтворення своєї технології та продаж його третім особам
право автора на показ і відтворення своєї роботи

$RR03376,4,7,2,0,2
Копірайт це:
право автора винаходу на відтворення своєї технології та продаж його третім особам.;
символ, що використовується для індивідуалізації виробника товару;
право автора на показ і відтворення своєї роботи;
свідоцтво, що дає монопольне право використання винаходу і діє протягом 1520 років на території певної країни

$RR03377,4,7,2,0,2
Власник технології, який продає її іншій особі, називається(вкажіть всі варіанти правильних відповідей)
ліцензіар
ліцензіат
автор
франчайзі

$RR03378,4,7,2,0,2
Формами передачі технології є:
патентні та ліцензійні домовленості, "ноу-хау", інжиніринг , франчайзинг, рентинг, міждержавні домовленості про науково-технічне співробітництво
патентні та ліцензійні домовленості, інжиніринг, франчайзинг, рентинг, міждержавні домовленості про науково-технічне та промислове співробітництво
патентні домовленості, ліцензійні домовленості, "ноу-хау", інжиніринг, франчайзинг, міждержавні домовленості про науково-технічне співробітництво
патентні та ліцензійні угоди

$RR03379,4,7,2,0,2
Як називаються періодичні відрахування від доходу покупця протягом періоду дії угоди, які залежать від прибутку, що отримується від комерційного використання ліцензії?
процентна ставка
паушальний платіж
роялті
сумісне фінансування
участь у власності

$RR03380,4,7,2,0,2
Як називається зафіксований в угоді разовий платіж, не пов'язаний з часом фактичного використання ліцензії; розмір платежу встановлюється заздалегідь на підставі експертних оцінок?
процентна ставка
паушальний платіж
роялті
сумісне фінансування
участь у власності

$RR03381,4,7,2,0,2
Як називається передача ліцензіатом ліцензіару частки акцій своїх підприємств як платежу за надану ліцензію?
процентна ставка
паушальний платіж
роялті
сумісне фінансування
участь у власності

$RR03382,4,7,2,0,2
Документ, який підтверджує право використання ноу-хау без патентів на винахід називається:
безпатентна ліцензія
виключна ліцензія
невиключна ліцензія
повна ліцензія

$RR03383,4,7,2,0,2
Ліцензія, яка передбачає монопольне право ліцензіата використовувати технологію на певній території, причому ліцензіар відмовляється від самостійного використання запатентованих технологій та ноу-хау та їх продажу на цій території, називається
безпатентна ліцензія
виключна ліцензія
невиключна ліцензія
повна ліцензія

$RR03384,4,7,2,0,2
Ліцензія, яка залишає ліцензіару право надавати ліцензії на певну технологію іншим ліцензіарам на певній території – це
безпатентна ліцензія
виключна ліцензія
невиключна ліцензія
повна ліцензія

$RR03385,4,7,2,0,2
Документ, що підтверджує передачу права використання патенту без відповідного ноу-хау, називається
безпатентна ліцензія
виключна ліцензія
невиключна ліцензія
повна ліцензія
патентна ліцензія

$RR03386,4,7,2,0,2
Ліцензія, яка надає ліцензіату виключне право на використання патентів та/або ноу-хау протягом терміну дії угоди; передбачається відмова ліцензіара від самостійного використанні предмету ліцензії протягом цього терміну
безпатентна ліцензія
виключна ліцензія
невиключна ліцензія
повна ліцензія
патентна ліцензія

$RR03387,4,7,2,0,2
Частка витрат на дослідження та розробки в обсязі виробництва та торгівлі товарами окремих галузей - це
індекс покриття
індекс дії на ціни
індекс частотності
індекс внутрішньогалузевої торгівлі
технологічна місткість торгівлі

$RR03388,4,7,2,0,2
Технологічний прогрес, який ґрунтується на технології, що забезпечує збільшення продуктивності праці у відносно більшому ступені, ніж капіталу, називається
капіталозберігаючий
працезберігаючий
ресурсозберігаючий
нейтральний

$RR03389,4,7,2,0,2
Технологічний прогрес, який ґрунтується на технології, що забезпечує збільшення продуктивності капіталу у відносно більшому ступені, ніж праці, називається
капіталозберігаючий
працезберігаючий
ресурсозберігаючий
нейтральний

$RR03390,4,7,2,0,2
Технологічний прогрес, який ґрунтується на одночасному збільшенні продуктивності і капіталу і праці, називається
капіталозберігаючий
працезберігаючий
ресурсозберігаючий
нейтральний

$RR03391,4,7,2,0,2
Як називається винагорода за послуги, які надають спеціалісти зі сфери інтелектуальної власності?
гонорар
заходи щодо зміни вартості чи розподілу затрат
роялті
виплата твердої суми
доходи від операцій, пов’язаних з ліцензіями

$RR03392,4,7,2,0,2
Що з переліченого належить до прямої грошової винагороди за об’єкти інтелектуальної власності?
доходи від операцій, пов’язаних з ліцензіями
авторський гонорар
дивіденди
отримання інформації про ринок
передача ліцензіару акцій, інших цінних паперів, а також відправлення на адресу ліцензіара товарів, у т.ч. товарів за ліцензією та іншого

$RR03393,4,7,2,0,2
Що з переліченого належить до опосередкованої грошової винагороди за об’єкти інтелектуальної власності? (назвіть всі варіанти правильної відповіді)
виплата твердої суми
роялті
передача ліцензіару акцій, інших цінних паперів, а також відправлення на адресу ліцензіара товарів, у т.ч. товарів за ліцензією та іншого
авторський гонорар
отримання інформації про ринок.

$RR03394,4,7,2,0,2
Від чого не залежить ставка роялті?
обсягу патентної охорони
виду ліцензійного контракту
вартості переробленої сировини при виготовлені ліцензованої продукції
строку дії ліцензії
можливість контролювати випуск продукції за ліцензію

$RR03395,4,7,2,0,2
Сума прибутку, яка очікується від певного капіталовкладення, перерахована на момент початку дії проекту з допомогою коефіцієнтів, які враховують зміну «цінності» грошей, залежно від часу їх отримання – це
реальний дохід
дисконтний прибуток
ставка роялті
база роялті
дивіденди.

$RR03396,4,7,2,0,2
Символ певної організації, який використовується для індивідуалізації виробника товару і не може бути використаний іншими організаціями без офіційного дозволу власника – це
копірайт
франчайзинг
торгова марка
роялті
патент

$RR03397,4,8,2,0,2
Класифікація валютних систем базується:
на тому, який саме актив визнається резервним
золотому вмісті
виникненні паралельного обігу валют на ринку країни
тому, яка країна є світовим лідером з валютних операцій

$RR03398,4,8,2,0,2
Валютне котирування буває:
пряме, непряме, внутрішнє, зовнішнє
зовнішнє, внутрішнє
пряме, непряме
поточне, форвардне

$RR03399,4,8,2,0,2
До валютних елементів міжнародної валютно-фінансової системи належать:
валютний курс, національні та міжнародні механізми регулювання обмінного курсу, національні валюти, валютний паритет, міжнародні фінансові ринки
національний паритет, національні валюти, валютний курс
міжнародні фінансові ринки, механізм торгівлі кредитами, цінними паперами, міжнародні розрахунки
національні валюти, валютний курс та паритет, умови взаємної конвертації та обігу національних валют, національні та міжнародні механізми регулювання міжнародного курсу

$RR03400,4,8,2,0,2
Назвіть форми паралельного обігу валют (вкажіть всі варіанти правильних відповідей):
доларизація
валютне заміщення
поляризація
валютне переміщення

$RR03401,4,8,2,0,2
Валюта, яка характеризується стабільним валютним курсом:
тверда
вільно конвертована
фіксована
резервна

$RR03402,4,8,2,0,2
Ямайська валютна конференція:
розв'язала проблеми обміну валют на золото;
прийняла рішення про випуск євро;
затвердила долар як єдиний резервний засіб;
розв'язала проблеми вільного вибору режиму валютного курсу;
скасувала обмін долара США на золото.

$RR03403,4,8,2,0,2
Валюта резервна це:
валюта, в якій країни тримають свої ліквідні міжнародні резервні активи, що використовуються для покриття від'ємного сальдо платіжного балансу
платіжний засіб інших країн, який законно або незаконно використовується на території певної країни
валюта, яка широко використовується для здійснення платежів за міжнародними угодами й активно продається і купується на головних валютних ринках
валюта, що характеризується стабільним валютним курсом, зміни якого відбуваються переважно внаслідок фундаментальних макроекономічних закономірностей

$RR03404,4,8,2,0,2
Валюта національна це:
платіжний засіб інших країн, який законно або незаконно використовується на території певної країни
валюта, яка має здатність вільно обмінюватись для резидентів і нерезидентів на національну валюту і використовуватись в угодах з реальними і фінансовими активами
законний платіжний засіб на території країни, що її випускає
валюта, яка широко використовується для здійснення платежів за міжнародними угодами й активно продається і купується на головних валютних ринках

$RR03405,4,8,2,0,2
Міжнародна валютно-фінансова система це:
система, яка функціонує самостійно або обслуговує міжнародний рух товарів та факторів виробництва
сукупність валют різних країн та інструментів їх регулювання
закріплена в міжнародних угодах форма організації валютно-фінансових відносин, які функціонують самостійно або обслуговують міжнародний рух товарів та факторів виробництва
сукупність усіх валют

$RR03406,4,8,2,0,2
Перевага системи золотого стандарту полягає в тому, що:
вона давала змогу автоматично вирівнювати платіжні баланси
ринкові валютні курси вільно коливалися
країни могли проводити незалежну кредитно-грошову політику
вона забезпечувала активне сальдо торговельного балансу

$RR03407,4,8,2,0,2
Міжнародна ліквідність це:
сукупність усіх платіжних інструментів
склад валютного курсу та валютних паритетів
складний економічний механізм, який забезпечує купівлю та продаж окремих валют
готівкова частина грошової маси, яка циркулює з рук у руки

$RR03408,4,8,2,0,2
Валюта це:
особливий товар, який виконує роль загального еквівалента при обміні
готівкова частина грошової маси, що циркулює з рук у руки у вигляді банкнот і монет
один із різновидів цінних паперів
монетарне золото і готівкова частина грошової маси

$RR03409,4,8,2,0,2
Конвертованість з поточних операцій регулює:
центральний банк
міністерство фінансів
міністерство економіки
кабінет міністрів

$RR03410,4,8,2,0,2
За системи золотодевізного стандарту:
тільки долар розмінювався на золото
як девізи виступали резервні валюти
національна валюта не була забезпечена золотом
тільки долар, франк і фунт розмінювалися на золото

$RR03411,4,8,2,0,2
Валютні ринки це:
складний економічний механізм, який забезпечує купівлю та продаж окремих валют та формування валютного курсу
сукупність усіх платіжних інструментів
сукупність інструментів міждержавних органів за допомогою яких здійснюються взаємні платіжно-розрахункові операції в межах світового господарства
сукупність усіх валют країн світу

$RR03412,4,8,2,0,2
У межах золотих точок валютний курс визначається на основі:
попиту
пропозиції
попиту і пропозиції
величиною ВВП

$RR03413,4,8,2,0,2
Конвертованість валюти це:
можливість переказу національної валюти за кордон
показник, що характеризує здатність валюти вміщатись у конверт
здатність резидентів і нерезидентів вільно обмінювати національну валюту на іноземну
здатність резидентів і нерезидентів вільно обмінювати іноземну валюту на національну

$RR03414,4,8,2,0,2
Євровалюта це:
євро
валюта, яка перебуває за межами країни її емісії
ціна одиниці твердої валюти, виражена в одиницях національної валюти
євро і валюти інших країн-членів ЄС, які не ввійшли до валютного союзу.

$RR03415,4,8,2,0,2
Євроринок валют – це
сукупність обмінних операцій з євро
ринок валют, який діє в середині ЄС
сукупність операцій з валютами, які діють поза країною походження
сукупність операцій з твердою валютою

$RR03416,4,8,2,0,2
Конвертація називається жорсткою, якщо
тільки резиденти мають право здійснювати операції всередині країни з активами у формі валюти і банківських депозитів, деномінованих в іноземній валюті
відсутні обмеження на платежі і трансферти за капітальними міжнародними операціями, які пов’язані з торгівлею товарами, послугами, міждержавними переказами доходів і трансфертів
відсутні обмеження на платежі і трансферти за поточними міжнародними операціями, які пов’язані з торгівлею товарами, послугами, міждержавними переказами доходів і трансфертів
національна валюта має фіксований курс щодо іноземної
відсутній будь-який контроль і будь-які обмеження за поточними і капітальними операціями

$RR03417,4,8,2,0,2
Конвертація називається м'якою, якщо
тільки резиденти мають право здійснювати операції всередині країни з активами у формі валюти і банківських депозитів, деномінованих в іноземній валюті
відсутні обмеження на платежі і трансферти за капітальними міжнародними операціями, які пов’язані з торгівлею товарами, послугами, міждержавними переказами доходів і трансфертів
відсутні обмеження на платежі і трансферти за поточними міжнародними операціями, які пов’язані з торгівлею товарами, послугами, міждержавними переказами доходів і трансфертів
національна валюта має плаваючий курс щодо іноземної
відсутній будь-який контроль і будь-які обмеження за поточними і капітальними операціями

$RR03418,4,8,2,0,2
Уявіть собі, що ви валютний брокер. Як ви відреагуєте на повідомлення, що мексиканські запаси нафти виявилися меншими, ніж повідомлялося раніше:
купую мексиканські песо
продаю мексиканські песо
продаю долари США
ніяк не реагую

$RR03419,4,8,2,0,2
Які дії, описані в кожному з наведених прикладів, створюють попит на російський рубль на валютних ринках:
європейський імпортер купує газ в Росії
російська автомобільна фірма приймає рішення будувати складальний завод в Україні
у широких колах склалася думка, що міжнародна вартість рубля найближчим часом знизиться
Росія підписує угоди з Китаєм про те, що розрахунки у прикордонній торгівлі між цими країнами будуть здійснюватись в китайських юанях

$RR03420,4,8,2,0,2
Враховуючи, що між Мексикою і США діє система плаваючих валютних курсів, вкажіть, яка з наведених нижче подій викличе підвищення курсу мексиканського песо:
США в односторонньому порядку знижують тарифи на мексиканські вироби
Мексика стикнулася із сильною інфляцією
погіршення політичних відносин скорочує потік американських туристів до Мексики
усі відповіді правильні

$RR03421,4,8,2,0,2
Падіння курсу національної валюти спричиняє:
зниження ціни експорту й імпорту
збільшення ціни експорту й імпорту
зниження ціни експорту і збільшення ціни імпорту
збільшення ціни експорту і зменшення ціни імпорту.

$RR03422,4,8,2,0,2
Параметри валютного курсу, до яких країна вважає необхідним прямувати, це:
оптимальний валютний простір
валютний коридор
цільові зони
єврозона

$RR03423,4,8,2,0,2
При деномінації національної валюти:
ціна вітчизняного товару всередині країни зростає
ціна вітчизняного товару всередині країни зменшується
ціна вітчизняного товару всередині країни не змінюється

$RR03424,4,8,2,0,2
Спот-курс це:
курс, за яким обмінюються валюти протягом 1 доби з моменту укладення угоди про курс
курс, за яким обмінюються валюти протягом 10 діб з моменту укладення угоди про курс
курс, за яким обмінюються валюти протягом 2 діб з моменту укладення угоди про курс
курс, за яким обмінюються валюти протягом 45 діб з моменту укладення угоди про курс

$RR03425,4,8,2,0,2
Законодавче зниження курсу валюти або центрального паритету за режиму фіксованого валютного курсу це:
деномінація
девальвація
делькредере
ревальвація
дефолт

$RR03426,4,8,2,0,2
Плаваючий валютний курс це:
офіційно встановлене співвідношення між національними валютами, яке допускає невеликі коливання валютного курсу відповідно до встановлених правил
курс, що вільно змінюється під дією попиту і пропозиції, на який держава може за певних умов впливати шляхом валютних інтервенцій
курс, що вільно змінюється під дією попиту і пропозиції, на який держава не може впливати за певних обставин
курс, за яким обмінюються валюти протягом 2 діб з моменту укладення угоди про курс

$RR03427,4,8,2,0,2
Механізм курсоутворення за плаваючого режиму валютного курсу поділяється:
на чисте плавання і залежне плавання
чисте і "брудне" плавання
"веслування за вітром" і "веслування проти вітру"
самостійне і залежне плавання.

$RR03428,4,8,2,0,2
За умов, коли девальвація національної валюти не компенсується підвищенням загального рівня цін у країні, можна спостерігати такі наслідки:
імпорт стає дорожчий
імпорт стає дешевший
експорт стає дорожчий для іноземців
очікується зростання дефіциту платіжного балансу

$RR03429,4,8,2,0,2
Реальний ефективний валютний курс характеризує:
конкурентоспроможність товарів на світовому ринку
конкурентоспроможність товарів на внутрішньому ринку
експорт країни
імпорт країни.

$RR03430,4,8,2,0,2
Вираження курсів двох валют одна до одної через курс кожної з них щодо третьої валюти це:
крос-курс
пряме котирування
обернене котирування

$RR03431,4,8,2,0,2
Валютний коридор це:
встановлена межа коливання валютного курсу, яку держава не зобов'язана підтримувати
встановлена межа коливання валютного курсу, яку держава зобов'язана підтримувати
підтримання фіксованого валютного курсу між обмеженою групою країн
курс, який автоматично змінюється згідно зі змінами певного набору економічних показників

$RR03432,4,8,2,0,2
Фіксований валютний курс це:
офіційно встановлене співвідношення між національними валютами, яке допускає невеликі коливання валютного курсу відповідно до встановлених правил
офіційно встановлене співвідношення між національними валютами, яке допускає тимчасове відхилення від нього в той чи інший бік не більше ніж на 2,25 %
офіційно встановлене співвідношення між національними валютами, яке допускає відхилення від нього в той чи іншій бік не більше ніж на 2,25 %
офіційно встановлене співвідношення між національними валютами, яке допускає тимчасове відхилення від нього в той чи інший бік не більше ніж на 5 %
офіційно встановлене співвідношення між національними валютами, яке допускає тимчасове відхилення від нього в той чи іншій бік не більше ніж на 1,5 %

$RR03433,4,8,2,0,2
Які фактори спричинять падіння валютного курсу національної валюти, якщо решта змінних постійні:
зростання очікуваної інфляції всередині країни
зростання очікуваної інфляції за кордоном
зростання пропозиції грошей за кордоном
зростання національного ВНП

$RR03434,4,8,2,0,2
У довгостроковій перспективі в країнах з гнучким валютним курсом і високою інфляцією відбувається:
зростання курсу національної валюти
падіння курсу національної валюти
стабілізація курсу відповідно до нового рівня цін
посилюються коливання курсу

$RR03435,4,8,2,0,2
Якщо ціна гривні в доларах США впала з 20 до 15 центів за гривню, то ціна комп'ютера (у доларах), який продається в Україні за 2000 гривень:
зросте на 50 дол.
зросте на 100 дол.
впаде на 75 дол.
впаде на 100 дол.

$RR03436,4,8,2,0,2
Як називається ціна одиниці національної валюти, яка виражається в одиницях іноземної валюти
крос-курс
пряме котирування
непряме котирування

$RR03437,4,8,2,0,2
Як називається зниження вартості валюти за режиму плаваючого валютного курсу
деномінація
девальвація
делькредере
ревальвація
знецінення валюти

$RR03438,4,8,2,0,2
Як називається офіційно встановлене співвідношення міжнаціональними валютами, яке допускає невеликі коливання валютного курсу відповідно до встановлених правил?
фіксований валютний курс
валютний коридор
незалежно плаваючий валютний курс
обмежено гнучкий валютний курс
керовано плаваючий валютний курс

$RR03439,4,8,2,0,2
Як називається курс, який автоматично змінюється згідно зі змінами певного набору показників?
фіксований валютний курс
валютний коридор
незалежно плаваючий валютний курс
коригований валютний курс
обмежено гнучкий валютний курс

$RR03440,4,8,2,0,2
Якщо Національний банк продає офіційні валютні резерви для підтримання валютного курсу:
то курс національної валюти зафіксований на рівні нижче його рівноважного значення
курс національної валюти зафіксований на рівні вище його рівноважного значення
платіжний баланс зводиться з додатним сальдо
курс національної валюти обов’язково зменшиться

$RR03441,4,8,2,0,2
Рекламна кампанія спровокувала чергову споживчу лихоманку в США роздрібний продаж збільшився за рік на 20 %. Що має відбутися з курсом долара?
зросте
впаде
не зміниться

$RR03442,4,8,2,0,2
Процентна ставка в Україні становить 50 %, а у США 10% річних. Поточний курс 6 UAH/USD. Виходячи з теорії паритету процентних ставок визначте, яким має бути курс гривні через рік:
8,2
8,4
7,25
6,75
9.

$RR03443,4,8,2,0,2
НБУ приймає рішення збільшити грошову масу на 4% протягом року на тлі прогнозованого зростання реального ВНП цього року на 14%. У результаті курс національної валюти:
не зміниться
зросте
впаде
відбудеться гіперреакція

$RR03444,4,8,2,0,2
Паритет купівельної спроможності краще за все передбачає валютний курс, якщо:
прогноз має короткостроковий характер
мають місце різкі зміни у грошовій політиці
відбуваються різкі коливання цін

$RR03445,4,8,2,0,2
Паритет купівельної спроможності це:
курс, який зрівнює ціну кошика однакових товарів у двох країнах
рівність купівельної спроможності різних валют за незмінного рівня цін в кожній з країн
рівність купівельної спроможності при ефективному валютному курсі

$RR03446,4,8,2,0,2
Теорія відносного паритету купівельної спроможності формулюється так:
зміна обмінного курсу між валютами двох країн пропорційна відносній зміні рівня цін в цих країнах
в умовах досконалої конкуренції один і той самий товар у різних країнах має однакову ціну, якщо вона виражена у одній валюті
обмінний курс між валютами двох країн дорівнює співвідношенню рівнів цін у цих країнах

$RR03447,4,8,2,0,2
Виберіть правильні твердження (виберіть усі варіанти правильних відповідей)
Якщо внутрішній темп інфляції вище закордонного, то прогнозований на основі паритету купівельної спроможності валютний курс у поточному році буде вищим, ніж у базовому році
Якщо курс національної валюти падає повільніше, ніж мав би на основі співвідношення темпів інфляції, то вважають, що національна валюта переоцінена або що іноземна валюта недооцінена
Теорія відносного паритету купівельної спроможності стосується зміни рівня цін одного товару щодо цін у цілому; вона дотримується в довгостроковій перспективі для торгових товарів
Умова паритету процентних ставок: різниця між процентними ставками всередині країни та за кордоном дорівнює зміні курсу грошової маси протягом того ж періоду, на який встановлюються процентні ставки

$RR03448,4,8,2,0,2
Грошова теорія валютного курсу формулюється так:
курс національної валюти визначається відносним попитом та пропозицією грошей між двома країнами
зміна обмінного курсу між валютами двох країн пропорційна відносній зміні рівня цін у цих країнах
зростання цін у довгостроковій перспективі пропорційне збільшенню грошової маси і не впливає на величину реальної процентної ставки
національна валюта знецінюється пропорційно зростанню цін і грошової маси всередині країни

$RR03449,4,8,2,0,2
Ефект Фішера це:
зміна обмінного курсу між валютами двох країн пропорційна відносній зміні рівня цін у цих країнах
курс національної валюти визначається відносним попитом та пропозицією грошей між двома країнами
у довгостроковій перспективі зміна рівня валютного курсу дорівнює різниці процентних ставок між двома країнами та різниці прогнозованих у них темпів інфляції
національна валюта знецінюється пропорційно зростанню цін і грошової маси всередині країни

$RR03450,4,8,2,0,2
Паритет процентних ставок це:
такий рівень процентних ставок всередині країни та за кордоном, за якого рівні за розміром депозити в кожній з них дають однаковий дохід при переведенні в одну валюту
рівність купівельної спроможності різних валют за незмінного рівня цін у кожній з країн
співвідношення процентних ставок, яке зрівнює ціну кошика однакових товарів у двох країнах

$RR03451,4,8,2,0,2
НБУ приймає рішення збільшити грошову масу на 8% протягом року на тлі прогнозованого зростання реального ВНП цього року на 3,7%. У результаті курс національної валюти:
не зміниться
зросте
впаде
відбудеться гіперреакція

$RR03452,4,8,2,0,2
Активне сальдо платіжного балансу збільшиться, якщо у країні:
відбудеться виплата заборгованості за заробітною платою
зменшаться реальні процентні ставки
сповільниться темп економічного зростання
розкрадуть транш МВФ

$RR03453,4,8,2,0,2
Складова платіжного балансу країни рахунок поточних платежів не охоплює:
чисті доходи від інвестицій
транспортні послуги іноземним державам
зміни в активах країни за кордоном
товарний експорт

$RR03454,4,8,2,0,2
Яке з наведених тверджень є неправильним:
додатне сальдо рахунка капіталу виникає, якщо обсяг відпливу капіталу менше іноземних інвестицій у національну економіку
рахунок капіталу і рахунок поточних операцій у сумі дорівнюють чистому експорту
відповідно до статистики національних рахунків платіжний баланс завжди збалансований
сальдо рахунка поточних операцій дорівнює чистому експорту

$RR03455,4,8,2,0,2
Стаття «пропуски і помилки» у платіжному балансі (виберіть всі варіанти правильної відповіді):
покликана вирівнювати нерівновагу платіжного балансу, що виникає у зв'язку з різною методологією врахування різноманітних операцій
була б меншою, якби резиденти скоротили контрабандне вивезення товарів
була б більшою, якби скоротився відплив капіталу з України
не може бути більшою 2% від активної частини балансу

$RR03456,4,8,2,0,2
Країна зі стійким від'ємним сальдо платіжного балансу має:
залучати додаткові довгострокові позики від іноземців
заборонити переказ у країну доходів резидентів від закордонних інвестицій
збільшити випуск державних облігацій для населення
виконати усі вказані вище заходи

$RR03457,4,8,2,0,2
Активне сальдо платіжного балансу збільшиться, якщо у країні
відбудеться виплата заборгованості за пенсіями
прискоряться темпи економічного зростання
оберуть нового президента
сповільниться темп економічного зростання

$RR03458,4,8,2,0,2
Якщо рахунок руху капіталу має додатне сальдо:
то експорт товарів і послуг має бути додатним
експорт товарів і послуг має бути від'ємним
чистий експорт має бути додатним
чистий експорт має бути від'ємним
трансфертів у країну немає

$RR03459,4,8,2,0,2
Фінансовий рахунок платіжного балансу поліпшиться за рахунок таких подій:
збільшаться трансфертні перекази в країну;
іноземці збільшать вкладення в державні облігації;
резиденти країни збільшать інвестиції за кордон;
центральний банк збільшить обсяг купівлі іноземної валюти;

$RR03460,4,8,2,0,2
МВФ надає країнам кредити з метою:
збільшення національного експорту
збільшення імпорту
збалансування дефіциту платіжного балансу
збільшення соціальних виплат

$RR03461,4,8,2,0,2
Визначте, в яких випадках відбувається експорт капіталу з погляду української економіки (виберіть всі варіанти правильних відповідей):
український підприємець купує будинок в Італії;
"Приватбанк" надає урядові Молдови позику в 200 тис. дол. США
український імпортер верстатів бере короткотермінову позику в одному з німецьких банків для оплати купленої ним партії верстатів;
фірма "Нестле" купує акції Львівської кондитерської фабрики "Світоч".

$RR03462,4,8,2,0,2
Рахунок руху капіталу включає:
товарний експорт
зміни в активах країни за кордоном
односторонні трансфертні платежі
чисті доходи від інвестицій
транспортні послуги іноземцям

$RR03463,4,8,2,0,2
Платіжний баланс країни погіршиться за рахунок такого чиннику:
збільшується реальний ВНП
центральний банк проводить дефляційну політику
уряд скорочує витрати і збільшує податки
центральний банк підвищує ставку рефінансування

$RR03464,4,8,2,0,2
Визначте, в яких випадках відбувається імпорт капіталу з погляду української економіки (виберіть всі варіанти правильних відповідей):
український підприємець купує будинок в Італії
"Приватбанк" надає урядові Молдови позику в 200 тис. дол. США
український імпортер верстатів бере короткотермінову позику в одному з німецьких банків для оплати купленої ним партії верстатів
фірма "Нестле" купує акції Львівської кондитерської фабрики "Світоч"

$RR03465,4,8,2,0,2
Рахунок поточних операцій включає все за винятком:
товарного імпорту
чистих прибутків від інвестицій
транспортних послуг іноземним державам
змін в активах країни за кордоном
товарного експорту

$RR03466,4,8,2,0,2
Країна зі стійким додатним сальдо платіжного балансу має:
збільшувати державні витрати і скорочувати податки
девальвувати свою валюту
збільшувати грошову масу в обігу
підвищувати процентні ставки
немає правильної відповіді

$RR03467,4,8,2,0,2
Є такі умовні дані платіжного балансу країни:
Товарний експорт +40
Товарний імпорт – 30
Експорт послуг +15
Імпорт послуг – 10
Чисті прибутки від інвестицій – 5
Чисті грошові перекази +10
Приплив капіталу +10
Відплив капіталу – 40
Офіційні резерви +10
Визначте розмір балансу руху капіталу:
+10;
–30;
+25;
–20;
–15.

$RR03468,4,8,2,0,2
Є такі умовні дані платіжного балансу країни:
Товарний експорт +40
Товарний імпорт – 30
Експорт послуг +15
Імпорт послуг – 10
Чисті прибутки від інвестицій – 5
Чисті грошові перекази +10
Приплив капіталу +10
Відплив капіталу – 40
Офіційні резерви +10
Розрахуйте баланс поточних операцій:
+10
+20
+25
+15
0

$RR03469,4,8,2,0,2
Є такі умовні дані платіжного балансу країни:
Товарний експорт +40
Товарний імпорт – 30
Експорт послуг +15
Імпорт послуг – 10
Чисті прибутки від інвестицій – 5
Чисті грошові перекази +10
Приплив капіталу +10
Відплив капіталу – 40
Офіційні резерви +10
Розрахуйте розмір торгового балансу:
+10
+15
–10
+25
+5

$RR03470,4,8,2,0,2
Платіжний баланс за методикою МВФ складається із таких розділів:
рахунок поточних операцій, рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій, джерела фінансування
рахунок поточних операцій, рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій
рахунок поточних операцій, рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій, резервні активи, чисті пропуски та помилки.

$RR03471,4,8,2,0,2
У випадку незбалансованості платіжного балансу уряд може використовувати:
резервні активи, надзвичайне фінансування
девальвацію валюти, резервні активи, надзвичайне фінансування
позики МВФ, МБРР та інших банків, резервні активи

$RR03472,4,8,2,0,2
До операцій з надзвичайного (виключного) фінансування належать такі:
анулювання боргу, обмін заборгованості на акції, переоформлення заборгованості, прострочення платежів за заборгованістю, дефолт
анулювання боргу, обмін заборгованості на акції, запозичення в інших країн і МВФ для врегулювання платіжного балансу, переоформлення заборгованості, прострочення платежів за заборгованістю
анулювання боргу, обмін заборгованості на акції, запозичення у інших країн і МВФ для врегулювання платіжного балансу, переоформлення заборгованості, прострочення платежів за заборгованістю, залучення коштів з-за кордону іншими секторами економіки, крім уряду та центрального банку

$RR03473,4,8,2,0,2
Як називається група статей платіжного балансу, що фіксує міжнародний рух капіталу, за допомогою якого фінансуються експорт й імпорт товарів та послуг?
рахунок поточних операцій
торговий баланс
баланс доходів і платежів по іноземним інвестиціям
рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій

$RR03474,4,8,2,0,2
Як називаються міжнародні високоліквідні активи країни, які перебувають під контролем її грошової влади або уряду і в будь-який момент можуть бути використані ними для фінансування дефіциту платіжного балансу і регулювання курсу національної валюти?
резервні активи
спеціальні права запозичення
капітальні трансферти
розрахункові одиниці

$RR03475,4,8,2,0,2
Як називаються трансферти, що поєднують передачу прав власності на основний капітал, пов'язані з придбанням або використанням основного капіталу або передбачають анулювання боргу кредитором?
поточні трансферти
капітальні трансферти
валютні активи
резервна позиція в МВФ

$RR03476,4,8,2,0,2
Як називається статистичний звіт, у якому в систематизованому вигляді наводяться сумарні дані про зовнішньоекономічні операції певної країни за певний проміжок часу?
торговий баланс
баланс доходів і платежів по іноземним інвестиціям
платіжний баланс
баланс руху капіталів

$RR03477,4,8,2,0,2
Міжнародний фінансовий ринок складається з таких, тісно пов'язаних між собою через систему міжнародних розрахунків, сегментів:
ринку валют, ринку боргових зобов'язань, ринку титулів власності, ринку фінансових дериватів
ринку валют, ринку боргових зобов'язань, ринку титулів власності, ринку валютних дериватів
ринку боргових зобов'язань, ринку титулів власності, ринку валютних та фінансових дериватів
ринку боргових зобов'язань, ринку титулів власності, ринку валютних дериватів

$RR03478,4,9,2,0,2
Торгівля валютою на світовому ринку здійснюється шляхом таких угод:
спот, прямих форвардів, свопів, ф'ючерсів, опціонів
строкових, негайних
спот, поточних, форвардних
спот, своп, негайних і опціонів

$RR03479,4,9,2,0,2
Валютний ринок складається:
із ринку спот, ринку валютних дериватів, ринку фінансових дериватів
+ ринку негайної поставки валюти, строкового ринку
ринку спот, ринку валютних дериватів, ринку фінансових дериватів, ринку товарних дериватів
ринку спот, ринку валютних дериватів, ринку фінансових дериватів, ринку процентних дериватів

$RR03480,4,9,2,0,2
Форвардний курс може:
дорівнювати курсу спот, бути вищим або нижчим за курс спот
бути вищим або нижчим за курс спот
бути тільки вищим за курс спот
бути тільки нижчим за курс спот
бути тільки рівним курсу спот

$RR03481,4,9,2,0,2
Прямі форварди та ф'ючерси це:
угоди між двома сторонами про обмін фіксованої кількості валюти на певну дату в майбутньому за курсом або ціною, обумовленою у момент укладення угоди
обмін двома валютами на основі простих стандартних контрактів з розрахунками за ними терміном до двох днів
контракти, які надають право (але не зобов'язання) одному з учасників угоди купити або продати певну кількість іноземної валюти за фіксованою ціною протягом певного часу до дати закінчення контракту або тільки на певну дату
операції, які поєднують купівлю-продаж двох валют на умовах негайної поставки з одночасною контругодою на певний строк з тими ж валютами

$RR03482,4,9,2,0,2
Свопи це:
угоди між двома сторонами про обмін фіксованої кількості валюти на певну дату в майбутньому за курсом або ціною, обумовленою в момент укладання угоди
обмін двома валютами на основі простих стандартних контрактів з розрахунками за ними терміном до двох днів
контракти, які надають право (але не зобов'язання) одному з учасників угоди купити або продати певну кількість іноземної валюти за фіксованою ціною протягом певного часу до дати закінчення контракту або тільки на певну дату
операції, які поєднують купівлю-продаж двох валют на умовах негайної поставки з одночасною контругодою на певний строк з тими самими валютами

$RR03483,4,9,2,0,2
Опціони це:
обмін двома валютами на основі простих стандартних контрактів з розрахунками за ними терміном до двох днів
угоди між двома сторонами про обмін фіксованої кількості валюти на певну дату в майбутньому за курсом або ціною, обумовленою в момент укладення угоди
контракти, які надають право (але не зобов'язання) одному з учасників угоди купити або продати певну кількість іноземної валюти за фіксованою ціною протягом певного часу до дати закінчення контракту або тільки на певну дату
операції, які поєднують купівлю-продаж двох валют на умовах негайної поставки з одночасною контругодою на певний строк з тими самими валютами.

$RR03484,4,9,2,0,2
Ф'ючерси це:
стандартизовані форвардні контракти на певну суму валюти, торгівля якими здійснюється на організованих біржах
угоди з обміну двома валютами на основі контрактів, які передбачають розрахунки через більше ніж два робочі дні, та які є структурно близькими до угод спот
операції, які поєднують купівлю-продаж двох валют на умовах негайної поставки з одночасною контругодою на певний строк з тими самими валютами
контракти, які надають право (але не зобов'язання) одному з учасників угоди купити або продати певну кількість іноземної валюти за фіксованою ціною протягом певного часу до дати закінчення контракту або тільки на певну дату

$RR03485,4,9,2,0,2
Хеджування це:
компенсаційні дії, які вчиняють покупець або продавець на валютному ринку з метою захисту свого доходу в майбутньому від зміни валютних курсів
купівля-продаж валюти з метою отримання прибутку, який дорівнює різниці між курсом спот, за яким покупець купує валюту, та курсом спот, за яким він її продав
форвардний продаж валюти, еквівалентної за розмірами масштабам інвестиції, плюс процент, який буде отриманий на інвестицію

$RR03486,4,9,2,0,2
Спекуляція це:
форвардний продаж валюти, еквівалентної за розмірами масштабам інвестиції, плюс процент, який буде отримано на інвестицію
компенсаційні дії, які вчиняють покупець або продавець на валютному ринку з метою захисту свого доходу в майбутньому від зміни валютних курсів
купівля-продаж валюти з метою отримання прибутку, який дорівнює різниці між курсом спот, за яким покупець купує валюту, та курсом спот, за яким він її продав

$RR03487,4,9,2,0,2
Арбітраж це:
компенсаційні дії, які вчиняють покупець або продавець на валютному ринку з метою захисту свого доходу в майбутньому від зміни валютних курсів
форвардний продаж валюти, еквівалентної за розмірами масштабам інвестиції, плюс процент, який буде отримано на інвестицію
купівля валюти або іншого активу на одному ринку, її негайний продаж на іншому ринку та отримання прибутку завдяки відмінності ціни купівлі та ціни продажу
купівля-продаж валюти з метою отримання прибутку, який дорівнює різниці між курсом спот, за яким покупець купує валюту, та курсом спот, за яким він її продав

$RR03488,4,9,2,0,2
Валютні ризики це:
група ризиків, які виникають внаслідок використання декількох валют у міжнародних угодах;
ризики, які пов'язані зі зміною в майбутньому валютного курсу та ціни
ризики, які виникають у зв'язку зі збоями в системі міжнародних розрахунків за валютними операціями
усі відповіді правильні

$RR03489,4,9,2,0,2
Заходи з реструктуризації боргу включають:
перенесення платежів, скорочення суми боргу, рекапіталізацію боргу, прощення боргу, продаж боргу, конверсію боргу у формі свопів боргу на акції
перенесення платежів, скорочення суми боргу, конверсію боргу у формі свопів боргу на акції
перенесення платежів, скорочення суми боргу, рекапіталізацію боргу, продаж боргу

$RR03490,4,9,2,0,2
Титули власності на світовому ринку представлені:
акціями, депозитарними розписками
акціями, депозитарними розписками, облігаціями
акціями, депозитарними розписками, облігаціями, дериватами

$RR03491,4,9,2,0,2
Фінансові деривати це:
інструменти торгівлі фінансовим ризиком, ціни яких прив'язані до іншого фінансового або реального активу
інструменти торгівлі фінансовим ризиком, ціни яких змінюються під впливом попиту та пропозиції
позики, що видаються приватному бізнесу, як зовнішнє джерело фінансування

$RR03492,4,9,2,0,2
Згідно з класифікацією Банку Міжнародних Розрахунків є такі типи активів, до кожного з яких або до будь-якого їх поєднання може бути прив'язаний дериват:
товари, акції, іноземна валюта, процентна ставка
товари, акції, іноземна валюта
товари, цінні папери, іноземна валюта
усі відповіді правильні

$RR03493,4,9,2,0,2
Ціна дериватів визначається:
зміною цін на товари або фінансові інструменти, індексами цін або відмінностями між двома цінами
зміною цін на товари або фінансові інструменти
попитом та пропозицією на даний дериват
усі відповіді правильні.

$RR03494,4,9,2,0,2
Основні різновиди свопів:
товарні, валютні, на акції, процентні
товарні, валютні, на цінні папери, купонні
товарні, валютні, купонні, базисні, міжвалютні
купонні, базисні, міжвалютні
$RR03495,4,9,2,0,2
Основні типи опціонів такі:
товарні, на цінні папери, валютні, на послуги
американського стилю, європейського стилю, азійського стилю
товарні, на акції, валютні, процентні

$RR03496,4,9,2,0,2
За механізмом виконання опціони можуть бути:
опціони на купівлю, опціони на продаж
американського стилю, європейського стилю
які виконуються негайно та які виконуються з відстроченням платежу
американського, європейського, японського стилю

$RR03497,4,9,2,0,2
Як називаються середньо- і короткострокові негарантовані розписки на пред'явника, які випущені в обіг зі знижкою від оголошеної вартості і продаються за кордоном тих країн, які їх випустили?
депозитарні розписки
євроноти (єврокомерційні папери)
облігації
опціони

$RR03498,4,9,2,0,2
Обмін боргів на облігації боржників або надання нових кредитів з цільовим призначенням оплати минулих боргів - це
дефолт
перенесення платежів
рекапіталізація
спекуляція

$RR03499,4,9,2,0,2
Інструменти торгівлі фінансовим ризиком, ціни яких прив'язані до іншого фінансового або реального активу – це
облігації
векселі
деривати
євроборги

$RR03500,4,9,2,0,2
Короткостроковий кредит – це кредит на термін
від одного дня до шести місяців
від одного дня до 12 місяців
від шести місяців до дванадцяти місяців
від одного місяця до одного року
від одного року до семи років.

$RR03501,4,9,2,0,2
Які ризики пов’язані з міжнародними платежами? (виберіть усі варіанти правильних відповідей)
ризик, пов’язаний зі зміною обмінного курсу іноземної валюти
ризик відсутності конвертованості
ризик підвищення ставок мита
ризик зміни податкового законодавства
ризик невиконання зобов’язань або несплати

$RR03502,4,9,2,0,2
Який фінансовий центр займає перше місце в світі по обсягу міжнародних валютних (30% світового обсягу), кредитних і депозитних операцій, є світовим монополістом у сфері страхування?
Люксембург
Франкфурт
Токіо
Париж
Лондон

$RR03503,4,9,2,0,2
Як називається автоматизована система здійснення міжнародних грошових розрахунків і платежів з використанням комп'ютерів і міжбанківських телекомунікацій, яка створена в 1973 р. у Брюсселі представниками 240 банків 45 країн світу з метою спрощення та уніфікації міжнародних розрахунків?
ЕМА
СБЕРКАРТ
ЧІПС (CHIPS)
СВІФТ (SWIFT)
НПС (NPS)

$RR03504,4,9,2,0,2
Як називається комп’ютеризована платіжна система, що працює у реальному режимі часу i призначена для переказу між банками одноразових платежів на велику суму; належить Нью-Йоркській асоціації клірингових палат (США)?
ЕМА
СБЕРКАРТ
ЧІПС (CHIPS)
СВІФТ (SWIFT)
НПС (NPS)

$RR03505,4,9,2,0,2
Як називається документ, виданий банком імпортера, який зобов’язує цей банк акцептувати векселі, виставлені йому експортером відповідно до певних умов?
Інкасо
вексель
акредитив
консигнація
депозит

$RR03506,4,9,2,0,2
Безумовний письмовий наказ, адресований однією стороною (трасантом) іншій (трасату), що зобов’язує останнього заплатити певну суму грошей третій стороні (ремітентові) у визначений час у майбутньому – це
інкасо
перевідний вексель(комерційна тратта)
акредитив
консигнація
депозит.

$RR03507,4,9,2,0,2
Як називається метод платежу, за якого продавець відправляє рахунок-фактуру покупцеві, який має заплатити у визначений час після її отримання?
консигнація
перевідний вексель(комерційна тратта)
банківський переказ
відкритий рахунок
передоплата.

$RR03508,4,9,2,0,2
Як називається метод оплати товару, при якому покупець не зобов’язаний сплачувати гроші, доки не продасть товар?
консигнація
перевідний вексель(комерційна тратта)
банківський переказ
відкритий рахунок
передоплата

$RR03509,4,9,2,0,2
Як називається розпорядження, що пересилається (як правило, електронною поштою) банком однієї країни банкові іншої країни, за допомогою якого дається вказівка дебетувати депозитний рахунок першого з них і кредитувати рахунок певної особи чи фірми?
консигнація
перевідний вексель(комерційна тратта)
міжнародний банківський переказ
відкритий рахунок
передоплата

$RR03510,4,9,2,0,2
Якщо дві країни укладають угоду, за якою експортно-імпортні операції резидентів цих країн не оподатковуються митами., то така форма інтеграції називається:
спільний ринок
зона вільної торгівлі
митний союз
економічний союз
преференційна торгова угода

$RR03511,4,9,2,0,2
Узгоджене скасування групою країн національних митних тарифів і запровадження загального митного тарифу і єдиної системи нетарифного регулювання торгівлі щодо третіх країн називається:
спільний ринок
зона вільної торгівлі
митний союз
економічний союз
преференційна торгова угода

$RR03512,4,9,2,0,2
Ефект споживання показує:
як рівень споживання залежить від розміру імпортного мита
зростання споживання в результаті виходу країни з митного союзу
як споживання ресурсів всередині країни залежить від поділу праці в рамках митного союзу
збільшується споживання товару в результаті приєднання країни до митного союзу

$RR03513,4,9,2,0,2
Динамічний ефект економічної інтеграції це:
економічні наслідки, які виявляються на пізніших стадіях функціонування митного союзу;
переорієнтація місцевих споживачів купівлі товару з ефективнішого позаінтеграційного джерела поставки на менш ефективне внутрішньоінтеграційне джерело, яка відбувається в результаті усунення імпортних мит у рамках митного союзу
переорієнтація місцевих споживачів з менш ефективного внутрішнього джерела постачання товару на більш ефективне зовнішнє джерело (імпорт), яка стає можливою в результаті усунення імпортних мит у рамках митного союзу
економічні наслідки, які виявляються негайно після створення митного союзу як його безпосередній результат

$RR03514,4,9,2,0,2
Що належить до переваг економічної інтеграції країн:
зростаюча конкуренція між виробниками інших країн
близькість рівнів економічного розвитку та ступеня зрілості країн, що інтегруються
розв'язання завдань торгової політики
створення єдиного уряду

$RR03515,4,9,2,0,2
Що належить до передумов інтеграції:
сприяння структурній перебудові економіки
відплив ресурсів від менш економічно розвинених до більш розвинених
близькість рівнів економічного розвитку та ступеня економічної зрілості країн, що інтегруються
зростаюча конкуренція між виробниками інших країн

$RR03516,4,9,2,0,2
Процес економічної взаємодії країн, який приводить до зближення господарських механізмів, який набирає форми міждержавних угод і погоджено регулюється міждержавними органами, називається:
спільний ринок
зона вільної торгівлі
митний союз
економічний союз
економічна інтеграція

$RR03517,4,9,2,0,2
Процес підписання на двосторонній основі угод між окремими державами або між вже наявними інтеграційними угрупованнями й окремою країною або групою країн називається:
спільний ринок
зона вільної торгівлі
митний союз
економічний союз
преференційна торгова угода

$RR03518,4,9,2,0,2
Якщо у результаті утворення митного союзу виникає ефект відхилення торгівлі, то (виберіть усі варіанти правильної відповіді):
добробут країн, які не беруть участь у митному союзі, погіршиться
добробут країн учасниць митного союзу погіршиться, якщо ефект відхилення торгівлі перевищує ефект створення торгівлі
добробут країн учасниць митного союзу поліпшиться, якщо ефект відхилення торгівлі буде меншим від ефекту створення торгівлі
добробут країн, які не беруть участь у митному союзі, покращиться
добробут країн учасниць митного союзу погіршиться, якщо ефект відхилення торгівлі буде меншим, ніж ефект створення торгівлі
добробут країн учасниць митного союзу поліпшиться, якщо ефект відхилення торгівлі перевищує ефект створення торгівлі

$RR03519,4,9,2,0,2
Статичний ефект економічної інтеграції це (виберіть усі варіанти правильної відповіді):
економічні наслідки, які виявляються на пізніших стадіях функціонування митного союзу
переорієнтація місцевих споживачів з купівлі товару з ефективнішого позаінтеграційного джерела поставки на менш ефективне внутрішньоінтеграційне джерело, яка відбувається в результаті усунення імпортних мит у рамках митного союзу
переорієнтація місцевих споживачів з менш ефективного внутрішнього джерела постачання товару на більш ефективне зовнішнє джерело (імпорт), яка стає можливою в результаті усунення імпортних мит у рамках митного союзу
економічні наслідки, які виявляються негайно після створення митного союзу як його безпосередній результат

$RR03520,4,9,2,0,2
Що належить до недоліків інтеграції:
демографічний ефект
створення сприятливого зовнішньополітичного становища
зростання конкуренції між виробниками інших країн
зростання кількості злиттів компаній

$RR03521,4,9,2,0,2
Система міждержавних органів, що координують діяльність інтеграційних об'єднань, вперше створюється на етапі:
преференційної торгової угоди
митного союзу
зони вільної торгівлі
спільного ринку

$RR03522,4,9,2,0,2
Країни, що інтегруються, домовляються про свободу пересування не тільки товарів і послуг, а й факторів виробництва капіталу і робочої сили. Цей процес називається:
спільний ринок
зона вільної торгівлі
митний союз
економічний союз
преференційна торгова угода

$RR03523,4,9,2,0,2
Теорію митного союзу розробив:
Л. Вальрас
Дж. Вайнер
М. Портер
Р. Вернон

$RR03524,4,9,2,0,2
Внаслідок утворення митного союзу ефект доходу:
збільшиться
зменшиться
не зміниться
дорівнює нулю

$RR03525,4,9,2,0,2
Головною причиною створення НАФТА Північноамериканської зони вільної торгівлі, що об'єднує США, Канаду і Мексику, було:
близькість рівнів економічного розвитку
географічна близькість
спільні соціально-економічні проблеми, які стоять перед країнами
однаковий технологічний розвиток

$RR03526,4,9,2,0,2
Повне скасування митних тарифів у взаємній торгівлі за умови збереження національних митних тарифів щодо третіх країн веде до утворення:
спільного ринку
зони вільної торгівлі
митного союзу
економічного союзу
преференційної торгової угоди

$RR03527,4,9,2,0,2
До основних цілей інтеграції належать:
спільність економічних та інших проблем, розв'язання завдань торгової політики, усунення митних бар'єрів
створення зони вільної торгівлі, підтримка молодих галузей національної промисловості, географічна близькість країн
використання переваг економіки масштабу, сприяння структурній перебудові економіки, створення сприятливого зовнішньополітичного середовища
усі відповіді правильні.

$RR03528,4,9,2,0,2
Ефективність створення митного союзу між країнами за лежить від співвідношення абсолютних розмірів:
ефекту доходу й ефекту відхилення торгівлі
ефекту створення торгівлі й ефекту захисту
ефекту створення торгівлі й ефекту відхилення торгівлі
не залежить від жодних ефектів

$RR03529,4,9,2,0,2
Які заходи були передбачені угодою про створення NAFTA? (виберіть всі варіанти правильної відповіді)
поетапне, протягом 15 років, скасування мита, а також нетарифних обмежень у взаємній торгівлі
створення наднаціональних структур для погодження торгово-економічної політики кожного із членів
лібералізація інвестиційного режиму, включаючи надання фінансових послуг
введення єдиної валюти
створення спільного ринку західноєвропейського зразка

$RR03530,4,9,2,0,2
Яка з перелічених країн не входить до MERCOSUR?
Бразилія
Аргентина
Парагвай
Мексика
Уругвай

$RR03531,4,9,2,0,2
На країни якого з перелічених інтеграційних об’єднань припадає близько 40 % населення світу, 50-55 % його ВВП, 45-46 % обсягу світової торгівлі, 60-65 % експорту технологій?
Європейський Союз (ЕС)
MERCOSUR
Центральноєвропейська Зона Вільної Торгівлі (CEFTA)
Співдружність незалежних держав (СНД)
Азійсько-Тихоокеанське Економічне Співробітництво (АРЕС)

$RR03532,4,9,2,0,2
Які країни на сьогодні є членами Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA)? (виберіть всі варіанти правильної відповіді)
Ісландія
Ліхтенштейн
Швеція
Норвегія
Швейцарія
Фінляндія

$RR03533,4,9,2,0,2
Якого року було створено Чорноморське економічне співробітництво?
1976
1981
1987
1992
2002

$RR03534,4,9,2,0,2
Назвіть негативні наслідки переходу на єдину європейську валюту (виберіть всі варіанти правильної відповіді)
втрата державами, які належать до зони євро, можливості проводити власну політику щодо грошового обігу та процентної ставки
прогнозованість цін, а також зростання конкуренції
злиття національних ринків капіталу в один спільний європейський ринок
проблеми при формуванні такої політики, яка б відповідала інтересам всіх країн-членів ЄС з врахуванням всіх відмінностей в економічному розвитку
усунення обігового ризику в операціях підприємств і банків, а відповідно, можливості отримувати зиск від спекулятивних операцій

$RR03535,4,9,2,0,2
Які з перелічених процесів не є характерними для міжнародної економічної інтеграції? (виберіть всі варіанти правильної відповіді)
співробітництво між національними господарствами різних країн з частковою або повною їх уніфікацією
ліквідація бар’єрів у торгівлі між країнами
розподіл торговельних, фінансових, валютних та інших потоків між окремими групами країн, що диференціюються за територіальної або організаційною ознакою
зближення національних ринків з метою створення загального ринку
відокремлення, виділення видів виробництв і галузей у міжнародному масштабі

$RR03536,4,9,2,0,2
Яка з наукових концепцій розглядає інтеграцію, як процес злиття ринків, які забезпечують вільну гру цін і конкуренцію у взаємодоповнюючих економіках?
дирижистська
інституціоналістська
теорія порівняльних переваг
ліберальна
протекціоністська.

$RR03537,4,9,2,0,2
Яка з наукових концепцій розглядає інтеграцію, як результат національного та наднаціонального впливу на структуру господарства і передбачає, що злиття ринків має доповнюватись злиттям економік країн?
дирижистська
інституціоналістська
теорія порівняльних переваг
ліберальна
протекціоністська.

$RR03538,4,9,2,0,2
Що з переліченого є однією з передумов для розвитку інтеграційних процесів?
існування спільних ТНК, транскордонне злиття капіталів країн-учасниць.
різні рівні розвитку країн, що інтегруються.
існування розбіжностей в національних рівнях продуктивності праці, кваліфікації робочої сили, конкурентоспроможності продукції та послуг країн – учасниць інтеграційних процесів.
обмеженість національних ринків.
подібність основ організації національного виробництва в окремих країнах, спільність умов господарювання виробників.

$RR03539,4,9,2,0,2
Що з переліченого є однією з передумов для розвитку інтеграційних процесів?
існування різних міждержавних бар’єрів на шляху руху капіталів, товарів, послуг, робочої сили.
достатньо високі і близькі рівні розвитку країн, що інтегруються.
зростання затрат при реалізації регулятивних функцій на наднаціональному рівні.
політико-правові, соціально-культурні відмінності країн-учасниць.

$RR03540,4,9,2,0,2
Що з переліченого є однією з передумов для розвитку інтеграційних процесів?
спеціалізація окремих країн у межах світового господарства на виробництві певної продукції та послуг відповідно до їхніх природнокліматичних, історичних та економічних умов, що обумовлює і передбачає необхідність обміну результатами різної діяльності на світовому ринку.
нееквівалентний обмін між країнами різного рівня розвитку.
якісні зміни у факторах виробництва, поява принципово нових засобів виробництва, технологій, які зумовлюють формування оптимального господарського простору.
виникнення і посилення монополій, ствердження колоніальної системи, а результатами – загострення економічних та політичних протиріч

$RR03541,4,9,2,0,2
Для якого інтеграційного об’єднання характерні континентальні масштаби, наявність яскраво вираженого лідера, рівновіддаленість від європейського та азійського економічного центру?
ОЧЕС
NAFTA
MERCOSUR
EFTA
Андська група

$RR03542,4,9,2,0,2
Скільки становить частка США у зовнішній торгівлі Мексики?
8,7%
15%
20,3%
22%
68,3%

$RR03543,4,9,2,0,2
Назвіть інтеграційне об’єднання, членами якого є, зокрема, Барбадос, Ямайка, Британські Віргінські острови, Багамські острови, Тринідад і Тобаго та ще 11 країн, яке має на меті координацію економічного та соціального розвитку країн – учасниць, а також їхньої зовнішньої політики. Особлива увага приділяється розвитку туризму, на який припадає 25% сукупного ВВП.
Південний спільний ринок (MERCOSUR)
Латиноамериканська асоціація інтеграції (ALADI)
Центральноамериканський спільний ринок (САСМ)
Карибський спільний ринок (CARICOM)
Асоціація країн Південно-Східної Азії (ASEAN)

$RR03544,4,9,2,0,2
Назвіть країну, яка поряд з Гватемалою, Сальвадором, Гондурасом, Нікарагуа, Домініканською республікою та Коста-Рікою, є членом Центральноамериканської угоди про вільну торгівлю (DR-CAFTA) і є беззаперечним лідером цього об’єднання.
Беліз
Куба
Панама
Перу
США

$RR03545,4,9,2,0,2
До якої форми економічної інтеграції належить ASEAN?
митний союз
спільний ринок
зона вільної торгівлі
економічний союз
повна економічна інтеграція

$RR03547,4,9,2,0,2
До якого інтеграційного об’єднання входять країни з різними політичними системами: соціалізм марксистського типу, авторитарно-плюралістична система, демократична система?
Південний спільний ринок (MERCOSUR)
Асоціація країн Південно-Східної Азії (ASEAN)
Карибський спільний ринок (CARICOM)
Спільний ринок Східної та Південної Африки (COMESA)
Митний і економічний союз країн Центральної Африки (UDEAC)

$RR03548,4,9,2,0,2
Членами яких інтеграційних об’єднань є США, Канада, Мексика? (виберіть всі варіанти правильної відповіді)
Північноамериканська зона вільної торгівлі (NAFTA)
Південний спільний ринок (MERCOSUR)
Центральноамериканська угода про вільну торгівлю (CAFTA)
Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС)
Карибський спільний ринок (CARICOM).

$RR03549,4,9,2,0,2
В рамках якого з африканських інтеграційних об’єднань було створено валютний союз, функціонує Банк розвитку країн Центральної Африки, Фонд солідарності?
Спільний ринок Східної і Південної Африки (COMESA)
Співтовариство розвитку країн Південної Африки (SADC)
Координаційна конференція розвитку Південноафриканських країн (SADCC)
Економічне співтовариство країн Центральної Африки (ECCAS)
Економічне співробітництво західноафриканських держав (ECOWAS)

$RR03550,4,9,2,0,2
В рамках якого інтеграційного об’єднання у 2010 році створено митний союз, передбачається створити спільний ринок, єдину енергетичну систему, єдину валюту?
Спільний ринок Східної і Південної Африки (COMESA)
Співтовариство розвитку країн Південної Африки (SADC)
Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС)
Економічне співтовариство країн Центральної Африки (ECCAS)
Економічне співробітництво західноафриканських держав (ECOWAS)

$RR03551,4,9,2,0,2
Згідно з Маахстрихтськими критеріями, для входження країни у Європейський валютний союз, дефіцит бюджету країни має становити.:
не більше 60%
не менше 60%
не більше 3%
не більше 1,5 процентних пункти від середнього рівня дефіциту трьох найбільш стабільних країн ЄС
не більше 2 процентних пунктів від середнього рівня дефіциту трьох найбільш стабільних країн ЄС

$RR03552,4,9,2,0,2
Згідно з Маахстрихтськими критеріями, для входження країни у Європейський валютний союз, державний борг країни має становити:
не більше 60%
не менше 60%
не більше 3%
не більше 1,5 процентних пункти від середнього рівня дефіциту трьох найбільш стабільних країн ЄС
не більше 2 процентних пунктів від середнього рівня дефіциту трьох найбільш стабільних країн ЄС

$RR03553,4,9,2,0,2
Згідно з Маахстрихтськими критеріями, для входження країни у Європейський валютний союз, показник інфляції країни має становити:
не більше 60%
не менше 60%
не більше 3%
не більше 1,5 процентних пункти від середнього рівня інфляції трьох найбільш стабільних країн ЄС
не більше 2 процентних пунктів від середнього рівня дефіциту трьох найбільш стабільних країн ЄС

$RR03554,4,9,2,0,2
Базельський комітет з євровалют це:
постійно діючий з 1971 р. комітет Групи десяти, що вивчає і виносить рекомендації з удосконалення банківського регулювання ринку євровалют
створений у 1974 р. на основі угоди між центральними банками Групи десяти орган, який періодично збирається; до його завдань належить розробка мінімальних принципів ефективного банківського нагляду, що рекомендуються для застосування всіма центральними банками з метою запобігання банківським кризам
комітет, який збирається періодично з 1989 р. під егідою Банку міжнародних розрахунків і здійснює спостереження за міжнародними розрахунками, узагальнює статистику і розробляє нові механізми міжнародних розрахунків

$RR03555,4,9,2,0,2
Базельський комітет банківського нагляду це:
постійно діючий з 1971 р. комітет Групи десяти, що вивчає і виносить рекомендації з удосконалення банківського регулювання ринку євровалют
створений у 1974 р. на основі угоди між центральними банками Групи десяти орган, який періодично збирається; до його завдань належить розробка мінімальних принципів ефективного банківського нагляду, що рекомендуються для застосування всіма центральними банками з метою запобігання банківським кризам
комітет, який збирається періодично з 1989 р. під егідою Банку міжнародних розрахунків і здійснює спостереження за міжнародними розрахунками, узагальнює статистику і розробляє нові механізми міжнародних розрахунків.

$RR03556,4,9,2,0,2
Базельський комітет із систем платежу і розрахунків це:
постійно діючий з 1971 р. комітет Групи десяти, що вивчає і виносить рекомендації з удосконалення банківського регулювання ринку євровалют
створений у 1974 р. на основі угоди між центральними банками Групи десяти орган, який періодично збирається, до його завдань належить розробка мінімальних принципів ефективного банківського нагляду, що рекомендуються для застосування всіма центральними банками з метою запобігання банківським кризам
комітет, який збирається періодично з 1989 р. під егідою Банку міжнародних розрахунків і здійснює спостереження за міжнародними розрахунками, узагальнює статистику і розробляє нові механізми міжнародних розрахунків.

$RR03557,4,9,2,0,2
Світова організація торгівлі це:
законодавча та інституційна основа міжнародної торгової системи, механізм багатостороннього узгодження і регулювання політики країн-членів у галузі торгівлі товарами і послугами, врегулювання торгових суперечок і розробки стандартної зовнішньоторгової документації
консультаційний комітет найбільших приватних банків кредиторів, що засідає у зв'язку з переговорами між ними та:урядами країн-боржників з питань реструктуризації заборгованості, що звичайно ведуться одним із банків від імені й за дорученням інших банків учасників консультативної ради
створена в рамках Групи Світового банку в 1996 р. автономна організація для врегулювання спорів між урядами й іноземними інвесторами

$RR03558,4,9,2,0,2
Основні принципи СОТ такі (виберіть всі варіанти правильних відповідей):
торгівля без дискримінації
лібералізація міжнародної торгівлі
передбачуваність торгової політики
сприяння реструктуризації заборгованості країн, що розвиваються
врегулювання спорів між іноземними інвесторами та урядами країн

$RR03559,4,9,2,0,2
Паризький клуб це:
створена в 1956 р. неформальна організація урядів країн-кредиторів, що займається спостереженням за державною заборгованістю і проведенням з країнами-боржниками багатосторонніх переговорів з проблем реструктуризації державних боргів
створене в 1965 р. джерело багатостороннього фінансування технічної допомоги і розвитку
консультаційний комітет найбільших приватних банків-кредиторів, що засідає у зв'язку з переговорами між ними та урядами країн-боржників з питань реструктуризації заборгованості, що звичайно ведуться одним із банків від імені та за дорученням інших банків учасників консультативної ради

$RR03560,4,9,2,0,2
Лондонський клуб це:
створена в 1956 р. неформальна організація урядів країн-кредиторів, що займається спостереженням за державною заборгованістю і проведенням з країнами-боржниками багатосторонніх переговорів з проблем реструктуризації державних боргів
створене в 1965 р. джерело багатостороннього фінансування технічної допомоги і розвитку
консультаційний комітет найбільших приватних банків-кредиторів, що засідає у зв'язку з переговорами між ними та урядами країн-боржників з питань реструктуризації заборгованості, які звичайно ведуться одним із банків від імені та за дорученням інших банків учасників консультативної ради

$RR03561,4,9,2,0,2
Функція нагляду міжнародних економічних організацій це:
більш жорстка форма спостереження, яка пов'язана із зобов'язанням країн повідомляти на регулярній основі й за встановленою формою дані про своє економічне становище і вислуховувати рекомендації щодо суті поточного економічного розвитку
нагляд, який полягає у примушенні країн до виконання рекомендацій міжнародної спільноти шляхом розробки відповідних норм і механізмів
допомога з можливістю формування й опублікування офіційного погляду організації на ті чи інші проблеми, що є способом створення суспільної думки, яка може діяти на економічну політику країни

$RR03562,4,9,2,0,2
Функція регулювання міжнародних економічних організацій це:
більш жорстка форма спостереження, яка пов'язана із зобов'язанням країн повідомляти на регулярній основі й за встановленою формою дані про своє економічне становище і вислуховувати рекомендації щодо суті поточного економічного розвитку
нагляд, який полягає у примушенні країн до виконання рекомендацій міжнародної спільноти шляхом розробки відповідних норм і механізмів
допомога з можливістю формування й опублікування офіційного погляду організації на ті чи інші проблеми, що є способом створення суспільної думки, яка може діяти на економічну політику країни

$RR03563,4,9,2,0,2
Функція спостереження міжнародних економічних організацій це:
більш жорстка форма спостереження, яка пов'язана із зобов'язанням країн повідомляти на регулярній основі й за встановленою формою дані про своє економічне становище і вислуховувати рекомендації щодо суті поточного економічного розвитку
нагляд, який спирається на примушення країн до виконання рекомендацій міжнародної спільноти шляхом розробки відповідних норм і механізмів
допомога з можливістю формування й опублікування офіційного погляду організації на ті чи інші проблеми, що є способом створення суспільної думки, яка може діяти на економічну політику країни

$RR03564,4,9,2,0,2
Сприяння МВФ країнам-членам у галузі грошової, валютної політики і банківського нагляду, бюджетної і податкової політики, статистики, розробки фінансового і економічного законодавства і підготовки кадрів – це
фінансова допомога
функціональна допомога
технічна допомога
економічна допомога

$RR03565,4,9,2,0,2
Використання фінансових ресурсів МВФ країнами-членами, які мають проблеми з фінансуванням платіжного балансу і які подали в МВФ програму реформ, яка показує наміри уряду щодо подолання цих проблем, - це
фінансова допомога
функціональна допомога
технічна допомога
економічна допомога

$RR03566,4,9,2,0,2
Що передбачають Ліонські умови, на яких реструктуризуються борги слаборозвинених країн (у рамках Паризького клубу)?
скорочення чистої поточної вартості боргу на 80%, з виплатою частини, що залишилася, протягом 40 років з восьмирічним пільговим періодом
перенесення платежів на 23 роки з шестирічним пільговим періодом під пільгову процентну ставку; скорочення платежів з обслуговування боргу
списання 67% чистої поточної вартості боргу, якщо середній дохід на одну особу в країні становить менше 500 дол. США або 50% боргу, якщо середній дохід на одну особу в країні становить більше 500 дол. США
списання 33% чистої поточної вартості боргу і перенесення платежів за іншою частиною на 14 років під ринкову процентну ставку з пільговим періодом вісім років

$RR03567,4,9,2,0,2
Що передбачають Неапольські умови, на яких реструктуризуються борги слаборозвинених країн (у рамках Паризького клубу)?
скорочення чистої поточної вартості боргу на 80%, з виплатою частини, що залишилася, протягом 40 років з восьмирічним пільговим періодом
перенесення платежів на 23 роки з шестирічним пільговим періодом під пільгову процентну ставку; скорочення платежів з обслуговування боргу
списання 67% чистої поточної вартості боргу, якщо середній дохід на одну особу в країні становить менше 500 дол. США або 50% боргу, якщо середній дохід на одну особу в країні становить більше 500 дол. США. У розпорядженні кредиторів є три механізми списання боргів
списання 33% чистої поточної вартості боргу і перенесення платежів за іншою частиною на 14 років під ринкову процентну ставку з пільговим періодом вісім років

$RR03568,4,9,2,0,2
Які фінансові інституції об’єднані в групі Світового Банку? (вкажіть всі варіанти правильних відповідей)
Міжнародний банк реконструкції та розвитку
Міжнародна фінансова корпорація (МФК)
Міжнародний валютний фонд (МВФ)
Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (БАГІ)
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)

$RR03569,4,9,2,0,2
Яка з перелічених міжнародних фінансових організацій надає безпроцентні довгострокові позики найбіднішим країнам світу, чий річний прибуток на душу населення становить менше ніж 1165 дол. США?
Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР)
Міжнародна фінансова корпорація (МФК)
Міжнародний валютний фонд (МВФ)
Міжнародна асоціація розвитку (МАР)
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)

$RR03570,4,9,2,0,2
Основною метою якої міжнародної фінансової організації є сприяння поширенню потоку іноземних інвестицій шляхом їх страхування від некомерційних (політичних) ризиків і створення сприятливого клімату для інвесторів?
Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР)
Міжнародна фінансова корпорація (МФК)
Міжнародний валютний фонд (МВФ)
Міжнародна асоціація розвитку (МАР)
Багатостороннє агентство гарантій інвестицій (БАГІ)

$RR03571,4,9,2,0,2
Яка з міжнародних фінансових організацій має на меті сприяння приватним підприємствам у країнах, що розвиваються, шляхом фінансування проектів приватного сектора, мобілізації додаткового фінансування від інших інвесторів і кредиторів, а також шляхом надання консультаційних послуг і технічної допомоги урядовим і діловим колам із проблем інвестицій?
Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР)
Міжнародна фінансова корпорація (МФК)
Міжнародний валютний фонд (МВФ)
Міжнародна асоціація розвитку (МАР)
Багатостороннє агентство гарантій інвестицій (БАГІ)

$RR03572,4,9,2,0,2
В.Леонтьєв представив аналіз, в якому було виявлено, що США – найбагатша на капітал держава у світі, експортувала трудомісткі товари та імпортувала капіталомісткі товари, що суперечило теорії співвідношення факторів виробництва у:
1922 р.
1944 р.
1954 р.
1970 р.
1976 р.

$RR03573,4,9,2,0,2
Твердження, відповідно до якого країна експортує товар, для якого інтенсивно використовується її відносно надлишкові фактори виробництва, і імпортує товари, для яких вона відчуває відносний недолік факторів виробництва відображено в (виберіть всі варіанти правильних відповідей):
теорії абсолютної переваги;
теорії відносної переваги;
теорії співвідношення факторів виробництва;
теоремі Гекшера-Оліна;
«парадоксі Леонтьєва».

$RR03574,4,9,2,0,2
Аналіз, в результаті якого було виявлено, що США – найбагатша на капітал держава у світі, експортувала трудомісткі товари та імпортувала капіталомісткі товари, що суперечило теорії співвідношення факторів виробництва, зробив (-ла):
Семен Десницький;
Джон М.Кейнс;
Роберт Даніел
Василь Леонтьєв;
Джоан Рібінсон.

$RR03575,4,9,2,0,2
У .......... йдеться про те, що за умови повного використання факторів виробництва до та після встановлення торговельних відносин, зростання ціни надлишкового фактору та зменшення ціни дефіцитного ресурсу внаслідок участі країни в МТ веде до того, що реальні доходи власників надлишкового фактору зростають, тоді як реальні доходи власників дефіцитного фактору виробництва зменшуються.
теоремі Гекшера-Оліна;
«парадоксі Леонтьєва»;
теоремі Столпера-Семуельсона;
теоремі Рибчинського;
теорії М. Познара.

$RR03576,4,9,2,0,2
У .......... йдеться про те, що збільшення пропозиції одного фактору виробництва веде до абсолютного збільшення випуску того товару, у виробництві якого цей фактор використовується відносно інтенсивно, а також до абсолютного скорочення виробництва іншого товару, випуск якого базується на відносно інтенсивному використанні іншого фактору, пропозиція якого не змінюється.
теоремі Гекшера-Оліна
«парадоксі Леонтьєва»
теоремі Столпера-Семуельсона
теоремі Рибчинського
теорії М. Познара.

$RR03577,4,9,2,0,2
Криву, що показує всі можливі комбінації ресурсів (L, K), які дозволяють отримати певний фіксований обсяг виробництва (Q) називають:
кривою байдужості;
кривою виробничих можливостей;
кривою Лаффера;
ізоквантою;
ізокостою.

$RR03578,4,9,2,0,2
Пряму лінію, всі точки якої відповідають різним варіантам сполучень факторів однакової сукупної вартості виробництва називають:
кривою байдужості;
кривою виробничих можливостей;
кривою Лаффера;
ізоквантою;
ізокостою;
імітаційним лагом.

$RR03579,4,9,2,0,2
Ситуацію, при якій один і той самий товар виявляється капіталомістким в капіталонасиченій країні і трудомістким в трудонасиченій країні називають:
лагом попиту;
лагом пропозиції;
реверсом попиту;
реверсом факторів виробництва.

$RR03580,4,9,2,0,2
Проміжок часу між моментом появи нового продукту на ринку країни та тим моментом часу, коли споживачі визнають цей продукт як товар-замінник існуючим виробам або як якісно новий предмет споживання, називають:
лагом попиту;
лагом пропозиції;
реверсом попиту;
реверсом факторів виробництва;
імітаційним лагом.

$RR03581,4,9,2,0,2
Термін ІНКОТЕРМС, який означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в названому порту відвантаження:
CIF;
DDU;
FOB;
EXW;
CPT.

$RR03582,4,9,2,0,2
Митні платежі – платежі, що стягуються митними органами при митному оформленні товарів і містять у собі (виберіть всі варіанти правильних відповідей):
мито;
ПДВ;
акцизні збори;
митні збори;
-стахування.

$RR03583,4,9,2,0,2
Протекціонізм, що проводиться економічними інтеграційними об’єднаннями країн по відношенню до країн, що до них не входять називають:
селективний протекціонізм;
галузевий протекціонізм;
колективний протекціонізм;
прихований протекціонізм.

$RR03584,4,9,2,0,2
Мито, що нараховується на товари сезонного характеру для оперативного регулювання міжнародної торгівлі, називають:
адвалорним;
специфічним;
сезонним;
спеціальним;
антидемпінговим.

$RR03585,4,9,2,0,2
Мито, що застосовується при ввезенні на митну територію країни товарів за ціною істотно нижчою, ніж у країні експорту в момент цього експорту, якщо таке ввезення завдає чи загрожує завдати шкоди вітчизняним виробникам подібних або конкуруючих товарів або перешкоджає організації чи розширенню виробництва таких товарів, називають:
адвалорним;
специфічним;
сезонним;
спеціальним;
антидемпінговим.

$RR03586,4,9,2,0,2
Протекціонізм, спрямований проти окремих країн чи товарів називають:
селективний протекціонізм;
галузевий протекціонізм;
колективний протекціонізм;
прихований протекціонізм.

$RR03587,4,9,2,0,2
Дозвіл, виданий державними органами на експорт чи імпорт товару у встановлених кількостях за визначений проміжок часу – це:
ліцензія
субсидія
«добровільне обмеження експорту»;
мито;
квота.

$RR03588,4,9,2,0,2
Зацікавлена сторона, що купує технологію за ліцензією, називається:
ліцензіар
ліцензіат
ліцензент.

$RR03589,4,9,2,0,2
Надання інформації і досвіду, переважно незапатентованих винаходів, називається:
ноу-хау;
реінжиніринг;
ліцензування.

$RR03490,4,9,2,0,2
Чи експорт послуг означає надання послуги іноземцеві, тобто нерезиденту, навіть якщо він перебуває на митній території держави?
так;
ні.

$RR03591,4,9,2,0,2
На світовому ринку послуг домінують наступні вісім країн, перелічіть їх:
США, Великобританія, Франція, Німеччина, Японія, Канада, Росія, Італія;
США, Великобританія, Франція, Німеччина, Португалія, Іспанія, Швеція, Норвегія;
США, Великобританія, Канада, Німеччина, Японія, Бельгія, Польща, Росія.

$RR03592,4,9,2,0,2
У підгрупі країн, для яких прибутки від торгівлі послугами складають більше 50% усього їхнього експортного виторгу, промислово-розвинені країни представлені:
Канадою;
Грецією;
Німеччиною.

$RR03593,4,9,2,0,2
Тип франчайзингу, пов’язаний з наданням франчайзі франчайзером цілого пакету послуг називаємо:
діловий;
товарний.

$RR03594,4,9,2,0,2
Як називаються інженерно-технічні та консультаційні послуги щодо створення об’єктів промисловості, виробничої та соціальної інфраструктури?
франчайзинг
інжиніринг
ноу-хау
ліцензування.

$RR03595,4,9,2,0,2
Підготовка генерального плану, супутніх схем, рекомендацій та обґрунтувань; попередня оцінка вартості проекту, калькуляція витрат на його створення та експлуатацію; розробка зведеного архітектурного плану, робочих креслень, технічних специфікацій тощо, відноситься до:
консалтингу
проектного інжинірингу
реінжинірингу

$RR03596,4,9,2,0,2
Інжинірингові послуги втілюються не в матеріальній формі продукту, а в певному корисному ефекті, який може мати матеріальний носій (документи, креслення, розрахунки тощо), а може і не мати матеріального носія (управління процесом будівництва, навчання спеціалістів тощо). Чи правильним є твердження?
так
ні.

$RR03597,4,9,2,0,2
Проблемами, пов’язаними з міграцією населення і трудових ресурсів займаються такі організації (вкажіть всі варіанти правильних відповідей):
ВООЗ;
СОТ;
МОМ;
ЦЕФТА.

$RR03598,4,9,2,0,2
Країни, що приймають робочу сили, отримують такі переваги(вкажіть всі варіанти правильних відповідей):
омолодження структури трудових ресурсів
зниження рівня безробіття
високий рівень соціального розвитку
зниження загального рівня заробітної плати
збільшення податкових надходжень.

$RR03599,4,9,2,0,2
Нерезидентаська компанія, для котрої введено пільгове оподаткування (або повне звільнення від сплати податків) і яка мусить щорічно проводити аудиторську перевірку, це –
податковий притулок
компанія, звільнена від податків
центр «оф-шор»
нерезидентська компанія
компанія міжнародного бізнесу

$RR03600,4,9,2,0,2
Україна є членом Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР, Світового Банку) з:
-1944 р.
1945 р.
1990 р.
1992 р.
2008 р.

$RR03601,4,9,2,0,2
Бреттон-Вудська валютна система базувалась на стандарті, заснованому на золоті та резервній (-их) валютах:
доларі США
доларі США і радянському карбованці
швейцарському франку
дол. США, марці ФРН, фунті стерлінгів
доларі США та фунті стерлінгів

$RR03602,4,9,2,0,2
Світова валютна система прийнята на Бреттон-Вудській конференції була проектом, розробленим:
Джоном М. Кейнсом
Гаррі Д.Вайтом
Джоном Габерлером
Елі Гекшером
Бертілом Оліним


$RR03603,4,10,2,0,2
Вкажіть, що з нижчепереліченого є об’єктом вивчення макроекономіки:
ціна товару
галузь
витрати фірми

$RR03604,4,10,2,0,2
Вкажіть, що з нижчепереліченого не є сферою макроекономіки:
виробництво
витрати фірми
зовнішньоекономічні зв’язки

$RR03605,4,10,2,0,2
Вкажіть, який метод макроекономічного аналізу полягає у виведенні теорії з фактів:
дедуктивний метод
індуктивний метод
емпіричний метод

$RR03606,4,10,2,0,2
Вкажіть, який метод макроекономічного аналізу полягає у збиранні фактів для вивчення певної проблеми:
дедуктивний метод
індуктивний метод
емпіричний метод
економетричний метод

$RR03607,4,10,2,0,2
Вкажіть, який метод макроекономічного аналізу полягає у формулюванні теорії та її подальшій перевірці:
дедуктивний метод
індуктивний метод
емпіричний метод

$RR03608,4,10,2,0,2
Яку назву мають змінні, які макроекономічна модель намагається пояснити:
ендогенні
екзогенні
реальні

$RR03609,4,10,2,0,2
Яку назву мають змінні, які макроекономічна модель бере як дані:
ендогенні
екзогенні
реальні

$RR03610,4,10,2,0,2
Вкажіть, яку назву має ВВП, обчислений у постійних цінах:
природний
реальний
номінальний

$RR03611,4,10,2,0,2
Вкажіть, яку назву має ВВП, обчислений у поточних цінах:
природний
реальний
номінальний

$RR03612,4,10,2,0,2
Вкажіть, яку назву має ВВП, що відповідає природній нормі безробіття:
природний
реальний
номінальний

$RR03613,4,10,2,0,2
Валовий внутрішній продукт – це:
ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених протягом певного періоду часу за допомогою факторів виробництва, що належать резидентам даної країни
ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених у межах економічної території країни протягом певного періоду часу
весь дохід, зароблений протягом року власниками ресурсів, що є резидентами даної держави, незалежно від того, де ці ресурси використовуються – у власній країні чи за кордоном

$RR03614,4,10,2,0,2
Валовий національний продукт – це:
ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених протягом певного періоду часу за допомогою факторів виробництва, що належать резидентам даної країни
ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених у межах економічної території країни протягом певного періоду часу
весь дохід, зароблений протягом року власниками ресурсів, що є резидентами даної держави, незалежно від того, де ці ресурси використовуються – у власній країні чи за кордоном

$RR03615,4,10,2,0,2
Національний дохід – це:
ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених протягом певного періоду часу за допомогою факторів виробництва, що належать резидентам даної країни
ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених у межах економічної території країни протягом певного періоду часу
весь дохід, зароблений протягом року власниками ресурсів, що є резидентами даної держави, незалежно від того, де ці ресурси використовуються – у власній країні чи за кордоном

$RR03616,4,10,2,0,2
Зайняті – це особи, що:
виконують оплачувані види робіт, або мають робочі місця, але не працюють через хворобу, страйки або відпустки
не мають роботи, але активно її шукають, також ті, хто тимчасово увільнений від роботи і чекає виклику на неї
частина дорослого населення, зайнята у домашньому господарстві, пенсіонери, інваліди, ті, хто навчається, не хоче працювати і не шукає роботи

$RR03617,4,10,2,0,2
Безробітні – це особи, що:
виконують оплачувані види робіт, або мають робочі місця, але не працюють через хворобу, страйки або відпустки
не мають роботи, але активно її шукають, також ті, хто тимчасово увільнений від роботи і чекає виклику на неї
частина дорослого населення, зайнята у домашньому господарстві, пенсіонери, інваліди, ті, хто навчається, не хоче працювати і не шукає роботи

$RR03618,4,10,2,0,2
Економічно неактивне населення – це:
особи, що виконують оплачувані види робіт, або мають робочі місця, але не працюють через хворобу, страйки або відпустки
особи, що не мають роботи, але активно її шукають, також ті, хто тимчасово увільнений від роботи і чекає виклику на неї
частина дорослого населення, зайнята у домашньому господарстві, пенсіонери, інваліди, ті, хто навчається, не хоче працювати і не шукає роботи

$RR03619,4,10,2,0,2
Вкажіть, що включає в себе робоча сила:
економічно неактивне населення
зайнятих
зайнятих і безробітних

$RR03620,4,10,2,0,2
Рівень безробіття визначається як:
відношення кількості безробітних до всього населення
відношення кількості безробітних до робочої сили
відношення кількості безробітних до дорослого населення


$RR03621,4,10,2,0,2
Коефіцієнт участі у робочій силі визначається як:
відношення робочої сили до всього населення
відношення кількості безробітних до робочої сили
відношення робочої сили до дорослого населення

$RR03622,4,10,2,0,2
Рівень зайнятості визначається як:
відношення кількості зайнятих до робочої сили
відношення кількості зайнятих до дорослого населення
відношення кількості зайнятих до всього населення

$RR03623,4,10,2,0,2
Фрикційне безробіття – це безробіття:
пов’язане з постійним рухом населення між регіонами та видами праці, а також стадіями життя людей
що виникає тоді, коли не збігається попит і пропозиція робочої сили
що спричиняється фазою спаду ділового циклу

$RR03624,4,10,2,0,2
Циклічне безробіття – це безробіття:
пов’язане з постійним рухом населення між регіонами та видами праці, а також стадіями життя людей
що виникає тоді, коли не збігається попит і пропозиція робочої сили
що спричиняється фазою спаду ділового циклу

$RR03625,4,10,2,0,2
Структурне безробіття – це безробіття:
пов’язане з постійним рухом населення між регіонами та видами праці, а також стадіями життя людей
що виникає тоді, коли не збігається попит і пропозиція робочої сили
що спричиняється фазою спаду ділового циклу

$RR03626,4,10,2,0,2
При повній зайнятості:
циклічне і структурне безробіття дорівнюють нулю
циклічне безробіття дорівнює нулю
фрикційне безробіття дорівнює нулю

$RR03627,4,10,2,0,2
Індекс цін, що показує, як змінився рівень цін протягом певного часу, якщо структура виробництва і споживання не змінилася (базисно зважений), має назву:
індекс Фішера
індекс Пааше
індекс Ласпейреса

$RR03628,4,10,2,0,2
Індекс цін, розрахований для кількості товарів поточного року (поточно зважений), має назву:
індекс Фішера
індекс Пааше
індекс Ласпейреса

$RR03629,4,10,2,0,2
Індекс споживчих цін розраховується для за формулою:
індексу Фішера
індексу Пааше
індексу Ласпейреса

$RR03630,4,10,2,0,2
Індекс виробничих цін розраховується для за формулою:
індексу Фішера
індексу Пааше
індексу Ласпейреса

$RR03631,4,10,2,0,2
Дефлятор ВВП розраховується за формулою:
індексу Фішера
індексу Пааше
індексу Ласпейреса

$RR03632,4,10,2,0,2
При збільшенні державних витрат сукупний попит:
зростає
зменшується
не змінюється

$RR03633,4,10,2,0,2
При збільшенні податків сукупний попит:
зростає
зменшується
не змінюється

$RR03634,4,10,2,0,2
При збільшенні трансфертних платежів населенню сукупний попит:
зростає
зменшується
не змінюється

$RR03635,4,10,2,0,2
При скасуванні субсидій підприємствам сукупний попит:
зростає
зменшується
не змінюється

$RR03636,4,10,2,0,2
При зростанні негативного сальдо торгового балансу сукупний попит:
зростає
зменшується
не змінюється

$RR03637,4,10,2,0,2
Сукупна пропозиція на класичному відрізку є:
горизонтальною
вертикальною
похилою

$RR03638,4,10,2,0,2
Сукупна пропозиція на кейнсіанському відрізку є:
горизонтальною
вертикальною
похилою

$RR03639,4,10,2,0,2
При впровадженні нових технологій крива сукупної пропозиції:
зміщується вліво
зміщується вправо
не змінюється

$RR03640,4,10,2,0,2
При зменшенні кількості робочої сили крива сукупної пропозиції:
зміщується вліво
зміщується вправо
не змінюється

$RR03641,4,10,2,0,2
При зростанні ефективності виробництва крива сукупної пропозиції:
зміщується вліво
зміщується вправо
не змінюється

$RR03642,4,10,2,0,2
При інтеграції економіки країни у світове господарство крива сукупної пропозиції:
зміщується вліво
зміщується вправо
не змінюється

$RR03643,4,10,2,0,2
Ліцензування належить до таких інструментів державного регулювання економіки:
економічних
адміністративних
інституційних

$RR03644,4,10,2,0,2
Монетарна політика належить до таких інструментів державного регулювання економіки:
економічних
адміністративних
інституційних

$RR03645,4,10,2,0,2
Інформаційна підтримка підприємців належить до таких інструментів державного регулювання економіки:
економічних
адміністративних
інституційних

$RR03646,4,10,2,0,2
Прогресивний податок – це податок:
середня ставка якого підвищується із зростанням доходу
середня ставка якого знижується зі зростанням доходу
середня ставка якого залишається незмінною незалежно від розмірів доходу

$RR03647,4,10,2,0,2
Регресивний податок – це податок:
середня ставка якого підвищується із зростанням доходу
середня ставка якого знижується зі зростанням доходу
середня ставка якого залишається незмінною незалежно від розмірів доходу

$RR03648,4,10,2,0,2
Пропорційний податок – це податок:
середня ставка якого підвищується із зростанням доходу
середня ставка якого знижується із зростанням доходу
середня ставка якого залишається незмінною незалежно від розмірів доходу

$RR03649,4,10,2,0,2
Збір на користь держави, який стягується з кожного громадянина або господарської організації в залежності від розмірів їхніх доходів або вартості майна, – це:
прямий податок
непрямий податок
ПДВ
мито
акциз

$RR03650,4,10,2,0,2
Збір на користь держави, який стягується з громадян або господарських організацій тільки якщо вони здійснюють певний дії, наприклад, купують певні види товарів, – це:
прямий податок
непрямий податок
мито

$RR03651,4,10,2,0,2
Зведений бюджет – це:
план надходжень держави та використання отриманих коштів на покриття державних витрат
план надходжень та видатків місцевих органів влади
сукупність всіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи держави

$RR03652,4,10,2,0,2
Місцевий бюджет – це:
план надходжень держави та використання отриманих коштів на покриття державних витрат
план надходжень та видатків місцевих органів влади
сукупність всіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи держави

$RR03653,4,10,2,0,2
Державний бюджет – це:
план надходжень держави та використання отриманих коштів на покриття державних витрат
план надходжень та видатків місцевих органів влади
сукупність всіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи держави

$RR03654,4,10,2,0,2
Більша частина доходів бюджету формується за рахунок:
неподаткових надходжень
податків
операцій з капіталом

$RR03655,4,10,2,0,2
Залежність надходжень у державний бюджет від ставки оподаткування показує:
крива Філіпса
крива Оукена
крива Лаффера

$RR03656,4,10,2,0,2
Профіцит бюджету – це:
перевищення доходів над видатками
перевищення видатків над доходами
баланс доходів та видатків

$RR03657,4,10,2,0,2
Дефіцит бюджету – це:
перевищення доходів над видатками
перевищення видатків над доходами
баланс доходів та видатків

$RR03658,4,10,2,0,2
Нормальний стан бюджету – це:
перевищення доходів над видатками
перевищення видатків над доходами
баланс доходів та видатків

$RR03659,4,10,2,0,2
Дефіцит бюджету, офіційно визнаний у законі про держбюджет, – це:
тимчасовий
відкритий
прихований

$RR03660,4,10,2,0,2
Дефіцит бюджету, що є наслідком скорочення ВВП:
циклічний
пасивний
тимчасовий

$RR03661,4,10,2,0,2
Активний дефіцит бюджету передбачає спрямування коштів на:
покриття поточних видатків
розвиток економіки
наповнення резервного фонду

$RR03662,4,10,2,0,2
Пасивний дефіцит бюджету передбачає спрямування коштів на:
покриття поточних видатків
розвиток економіки
наповнення резервного фонду

$RR03663,4,10,2,0,2
Для нормального функціонування національної економіки рівень дефіцитності бюджету не повинен перевищувати:
1-2% від ВВП
3-5% від ВВП
5-7% від ВВП

$RR03664,4,10,2,0,2
Найбільш некоректним з економічної точки зору способом фінансування дефіциту бюджету є:
приватизація
позики у МВФ
емісія грошей

$RR03665,4,10,2,0,2
Найбільш коректним з економічної точки зору способом фінансування дефіциту бюджету є:
використання золотовалютних резервів
емісія державних облігацій
емісія грошей

$RR03666,4,10,2,0,2
Державні цінні папери випускаються у формі:
акцій
облігацій
ф’ючерсів
опціонів

$RR03667,4,10,2,0,2
Державні облігації у порівнянні з іншими характеризуються:
високим доходом і високим ризиком
низьким доходом і високим ризиком
низьким доходом і низьким ризиком

$RR03668,4,10,2,0,2
Дефолт – це:
відмова від сплати боргу
зміна умов сплати боргу
інфляція та спад виробництва

$RR03669,4,10,2,0,2
Реструктуризація боргу – це:
відмова від сплати боргу
зміна умов сплати боргу
інфляція та спад виробництва

$RR03670,4,10,2,0,2
Стимулююча фіскальна політика полягає у:
підвищенні податків та державних витрат
зниженні податків та збільшенні державних витрат
зниженні податків та державних витрат

$RR03671,4,10,2,0,2
Експансійна фіскальна політика полягає у:
підвищенні податків та державних витрат
зниженні податків та збільшенні державних витрат
зниженні податків та державних витрат

$RR03672,4,10,2,0,2
Рестрикційна фіскальна політика полягає у:
зниженні податків та державних витрат
збільшенні податків та зниженні державних витрат
збільшенні податків та державних витрат

$RR03673,4,10,2,0,2
Обмежувальна фіскальна політика полягає у:
зниженні податків та збільшенні державних витрат
збільшенні податків та зниженні державних витрат
збільшенні податків та державних витрат

$RR03674,4,10,2,0,2
Швидкість грошей визначається як:
відношення ВВП до грошової маси
відношення грошової маси до ВВП
добуток грошової маси та ВВП

$RR03675,4,10,2,0,2
Частка банківських депозитів, яку банки зобов’язані зберігати в грошовій формі і не використовувати для поточних потреб, – це:
вільні резерви
обов’язкові резерви
загальні резерви

$RR03676,4,10,2,0,2
Сукупність грошових коштів комерційного банку, які в даний момент є в розпорядженні банку і можуть бути використані ним для активних операцій, – це:
вільні резерви
обов’язкові резерви
загальні резерви

$RR03677,4,10,2,0,2
Метою діяльності центрального банку є:
отримання прибутку
забезпечення стабільності грошової системи
фіксація курсу національної грошової одиниці

$RR03678,4,10,2,0,2
Політика дорогих грошей полягає у:
збільшенні грошової маси та зниженні процентних ставок
зменшенні грошової маси та підвищенні процентних ставок
зменшенні грошової маси та процентних ставок
збільшенні грошової маси та процентних ставок

$RR03679,4,10,2,0,2
Політика дешевих грошей полягає у:
збільшенні грошової маси та зниженні процентних ставок
зменшенні грошової маси та підвищенні процентних ставок
зменшенні грошової маси та процентних ставок
збільшенні грошової маси та процентних ставок

$RR03680,4,10,2,0,2
Рестрикційна монетарна політика полягає у:
збільшенні грошової маси та зниженні процентних ставок
зменшенні грошової маси та підвищенні процентних ставок
зменшенні грошової маси та процентних ставок
збільшенні грошової маси та процентних ставок

$RR03681,4,10,2,0,2
Експансійна монетарна політика полягає у:
збільшенні грошової маси та зниженні процентних ставок
зменшенні грошової маси та підвищенні процентних ставок
зменшенні грошової маси та процентних ставок
збільшенні грошової маси та процентних ставок

$RR03682,4,10,2,0,2
Продаж державних цінних паперів центральним банком на відкритому ринку призводить до:
зменшення грошової маси
зростання грошової маси
не впливає на грошову масу

$RR03683,4,10,2,0,2
Купівля державних цінних паперів центральним банком на відкритому ринку призводить до:
зменшення грошової маси
зростання грошової маси
не впливає на грошову масу

$RR03684,4,10,2,0,2
Підвищення облікової ставки центральним банком призводить до:
зменшення грошової маси
зростання грошової маси
не впливає на грошову масу

$RR03685,4,10,2,0,2
Зниження облікової ставки центральним банком призводить до:
зменшення грошової маси
зростання грошової маси
не впливає на грошову масу

$RR03686,4,10,2,0,2
Зниження норми резервних вимог центральним банком призводить до:
зменшення грошової маси
зростання грошової маси
не впливає на грошову масу

$RR03687,4,10,2,0,2
Підвищення норми резервних вимог центральним банком призводить до:
зменшення грошової маси
зростання грошової маси
не впливає на грошову масу

$RR03688,4,10,2,0,2
Інфляція, що супроводжується зростанням цін до 5% на рік, – це:
помірна
повзуча
галопуюча
гіперінфляція

$RR03689,4,10,2,0,2
Інфляція, що супроводжується зростанням цін до 10% на рік, – це:
помірна
повзуча
галопуюча
гіперінфляція

$RR03690,4,10,2,0,2
Інфляція, що супроводжується зростанням цін до 100% на рік, – це:
гіперінфляція
повзуча
помірна
галопуюча

$RR03691,4,10,2,0,2
Інфляція, що супроводжується зростанням цін більше 1000% на рік, – це:
гіперінфляція
помірна
галопуюча
повзуча

$RR03692,4,10,2,0,2
Падіння рівня цін – це:
дезінфляція
дефляція
девальвація

$RR03693,4,10,2,0,2
Падіння темпів інфляції – це:
дезінфляція
дефляція
девальвація

$RR03694,4,10,2,0,2
Взаємозалежність між рівнями безробіття та інфляції показує крива:
Оукена
Лаффера
Філіпса


$RR03695,4,11,2,0,2
Під час голоду в Ірландії об'єм попиту на картоплю, ціна якої виросла, суттєво збільшився. Поясніть феномен. 1. Картопля була основним продуктом харчування ірландських бідняків 18-го століття. Підвищення ціни примусило скоротити споживання інших продуктів – дорожчих та якісніших 2. На ринку були просто відсутні інші товари 3. Мав місце адміністративний тиск щодо придбання конкретного товару
$RR03696,4,11,2,0,2
Що не пояснюється ефектом очікуваної динаміки цін? 1. Якщо ціна товару знижується і прослідковується тенденція, попит може скоротитися 2. Якщо покупець очікує подальшого зростання цін, попит може зрости 3. Якщо ціна товару знижується і це є винятком з правил, попит може скоротитися
$RR03697,4,11,2,0,2
Збільшення пропозиції не відбувається за рахунок 1. Зменшення цін на ресурси 2. Збільшення акцизу 3. Підвищення цін на товари, суміжні з даним товаром
$RR03698,4,11,2,0,2
Яке з тверджень є хибним? 1. Більше товарів – замінників, більш еластичний попит 2. Більше можливостей використання товару, більша еластичність 3. Попит більш еластичний у короткому періоді, як у довгому
$RR03699,4,11,2,0,2
До головних характеристик Х – фактора за Лейбенстайном не відноситься 1. Індивідуальна мотивація 2. Внутрішньо-фірмова мотивація 3. Зовнішня мотивація 4. Особливості використання ресурсів, що перебувають в ринковому обігу
$RR03700,4,11,2,0,2
Яка з характеристик не є характеристикою монополії? 1. Наявність досконалих замінників 2. Відсутність вільного входу на ринок, в галузь (патенти, ліцензії, контроль ресурсів для виробництва, значні транспортні витрати, ) 3. Один продавець та велика кількість покупців
$RR03701,4,11,2,0,2
Яке з означень цінової дискримінації є хибним? 1. Кожна одиниця товару продається за її ціною попиту, тому ціни для усіх покупців різні 2. Ціни продукції однакові для всіх, але різняться в залежності від об'єму покупки 3. Різним особам продукція продається за однаковими цінами
$RR03702,4,11,2,0,2
Що не є припущеннями олігополії? 1. Продукція може бути як однорідною, так і неоднорідною. 2. Чисельність продавців та чисельність дрібних покупців 3. Вхід у галузь від повного блокування до абсолютно вільного
$RR03703,4,11,2,0,2
Що не є припущеннями монополістичної конкуренції? 1. Порівняно вільний вхід на ринок і вихід з нього. 2. Множинність продавців та покупців. 3. Неповна інформованість гравців ринку про умови на ринку. 4. Продукція підприємства неоднорідна, диференційована, так що монополістично конкурентний ринок чи галузь представляє групу продавців, що продають продукти, які є близькими субститутами.
$RR03704,4,11,2,0,2
На базі якої моделі зроблено наступний висновок: Всяке радикальне відхилення від центральної позиції веде до втрати більшої кількості голосів, навіть якщо воно забезпечує більшу підтримку партії зі сторони тих, хто і без того голосував за неї. Кандидат боїться тому висловити свою позицію з питання, яке викликає суперечки у виборців. 1. Модель лінійного міста 2. Модель Сраффа 3. Модель Курно
$RR03705,4,11,2,0,2
Якщо точки відповідають стану Парето – ефективності, де вони мають бути розміщені 1. На кривій 2. Нижче кривої 3. Вище кривої
$RR03706,4,11,2,0,2
Критерій компенсації Калдора – Хікса полягає у наступному: 1. Зміна економічної політики означає покращення, якщо виграш тих, хто виграє, оцінюється вище, як програш тих, хто програє 2. Зміна економічної політики означає покращення, якщо виграє більша частина суспільства 3. Зміна економічної політики означає покращення, якщо виграє частина суспільства, що має потужніше лобі
$RR03707,4,11,2,0,2
Яка з наступних гіпотез відповідає якісній теорії корисності? 1. Максимізація корисності є основним психологічним принципом поведінки людей з метою збільшення задоволення (щастя) 2. Існує можливість вимірювання та співставності корисності різних благ 3. Немає ні можливості, ні необхідності вимірювання корисності благ
$RR03708,4,11,2,0,2
У чому полягає аксіома не насичення? 1. Збільшення споживання будь-якого товару покращує стан споживача 2. Задоволення споживача не залежить від кількості благ, що споживають інші 3. A~B, B~C тоді A~C
$RR03709,4,11,2,0,2
Який з термінів став превалюючим у кількісному аналізі? 1. Придатність 2. Бажаність 3. Корисність
$RR036710,4,11,2,0,2
Яка з аксіом не відноситься до порядкового аналізу корисності? 1. Аксіома транзитивності 2. Аксіома повної впорядкованості 3. Аксіома розумової бухгалтерії
$RR036711,4,11,2,0,2
Чи можуть перетинатися криві індиферентності (байдужості)? 1. Ні, не можуть, бо це суперечить аксіомі транзитивності 2. Ні, не можуть, бо це суперечить аксіомі повної впорядкованості 3. Можуть
$RR03712,4,11,2,0,2
Порядкова теорія корисності концентрує свою увагу на 1. Третьому квадранті корисності 2. Четвертому квадранті корисності 3. Першому квадранті корисності
$RR03713,4,11,2,0,2
Яка з кривих Енгеля є спадною у напрямку до осі доходу? 1. Для неякісного товару 2. Для високоякісного товару 3. Для нормального товару
$RR03714,4,11,2,0,2
Перехресна еластичність попиту за ціною характеризує 1. Відносну зміну об’єму попиту на один товар при зміні ціни іншого 2. Відносну зміну об’єму попиту на товар при зміні його ціни 3. Відносну зміну об’єму попиту на товар при зміні доходу
$RR03715,4,11,2,0,2
Якщо еластичність попиту за доходом менша за 0, 1. Товар є низькоякісним 2. Товар є нормальним 3. Товар є товаром другої необхідності
$RR03716,4,11,2,0,2
При ціні меншій мінімуму короткострокових середніх змінних витрат у моделі абсолютної конкуренції підприємство вважатиме оптимальним рішенням 1. Закритися 2. Продовжувати роботу 3. У цій ситуації закриття чи роботи є рівнозначними
$RR03717,4,11,2,0,2
Криві попиту та пропозиції слід представляти як нечіткі множини внаслідок 1. Недосконалої поінформованості суб’єктів ринку 2. Сталого входження в ринок нових суб’єктів 3. Державного втручання в ринок
$RR03718,4,11,2,0,2
Прибуток, який можна було б отримати, вклавши свій капітал в альтернативний проект, є 1. Неявними затратами підприємства 2. Явними затратами підприємства 3. Виробничими затратами
$RR03719,4,11,2,0,2
Якщо затрати визначаються як вартість витрачених ресурсів, маємо справу з 1. Економічним підходом 2. Бухгалтерським підходом 3. Раціональним підходом
$RR03720,4,11,2,0,2
Хто є підприємцем – руйнівником існуючих підприємств шляхом введення продуктових нововведень? 1. Підприємець – іноватор Шумпетера 2. Підприємець – спекулянт Мізеса 3. Монополіст – новатор
$RR03721,4,11,2,0,2
Як називається вказане твердження: «Можна з однаковим успіхом сперечатися про те, чи регулюється вартість корисністю, чи витратами виробництва, як і про те, чи розрізає папір верхнє лезо ножиць, чи нижнє» ? 1. Ножиці Маршала 2. Ефект Маршала 3. Дилема Маршала
$RR03722,4,11,2,0,2
Тільки всередині цієї області можлива заміна одного блага іншим за незмінного рівня задоволення споживача або вибір структури споживання при її зміні: 1. Ефективна область вибору 2. Зона повного насичення 3. Зона насичення
$RR03723,4,11,2,0,2
Яке з тверджень є хибним? 1. Якщо в результаті збільшення ресурсів в к разів випуск збільшиться не менше як в к раз, має місце постійна віддача 2. Якщо в результаті збільшення ресурсів випуск збільшиться більше, ніж в к разів, має місце зростаюча віддача 3. Якщо при збільшенні ресурсів в к раз, випуск збільшується в кt разів, то t є ступенем однорідності виробничої функції
$RR03724,4,11,2,0,2
Які категорії теорії виробництва та споживання не є симетричними? 1. Функція корисності та виробнича функція 2. Крива байдужості та ізокоста 3. Гранична норма заміщення та гранична норма технічної заміни
$RR03725,4,11,2,0,2
Яка з цінових дискримінацій є ціновою дискримінацією першого ступеня? 1. Кожна одиниця товару продається за її ціною попиту, тому ціни для усіх покупців різні 2. Ціни продукції однакові для всіх, але різняться в залежності від об’єму покупки 3. Різним особам продукція продається за різними цінами
$RR03726,4,11,2,0,2
Як можна домовитись про монополію, не вдаючись до змови? 1. Модель Чемберлена 2. Модель Курно 3. Модель Штакельберга
$RR03727,4,11,2,0,2
Що таке екстерналії? 1. Витрати або вигоди від виробництва чи споживання, які припадають особам, безпосередньо не задіяним у цих процесах
2. Непередбачені затрати підприємства 3. Непередбачені доходи підприємства
$RR03728,4,11,2,0,2
Яке з тверджень є хибним? 1. Приватні блага є благами індивідуального вжитку, що характеризуються винятковістю та конкурентністю 2. Громадські блага характеризуються невинятковістю та неконкурентністю 3. Приватні блага характеризуються неконкурентністю
$RR03729,4,11,2,0,2
Не є функціями держави в ринковій економіці 1. Коригування екстерналій 2. Формування інституційного середовища 3. Формування мінімальних цін на ринку продуктів харчування
$RR03730,4,11,2,0,2
Діаграма Еджуорта це 1. Графічна модель, яка відображає усі можливі варіанти розподілу двох благ між двома споживачами або двох ресурсів між двома виробничими процесами 2. Графічна модель, що відображає обмеження виробничих ресурсів 3. Графічна модель, що застосовується для ілюстрації випадку не випуклих переваг
$RR03731,4,11,2,0,2
Ефект доходу це 1. Зміна обсягу споживання блага внаслідок зміни реального доходу, зумовленої зміною його ціни 2. Зміна обсягу споживання блага внаслідок зміни відносних цін двох товарів 3. Зміни часткової рівноваги, спричинені змінами на ринках споріднених товарів
$RR03732,4,11,2,0,2
Ефект заміщення це 1. Зміна обсягу споживання блага внаслідок зміни реального доходу, зумовленої зміною його ціни 2. Зміна обсягу споживання блага внаслідок зміни відносних цін двох товарів 3. Зміни часткової рівноваги, спричинені змінами на ринках споріднених товарів

$RR03733,4,11,2,0,2
Еластичність попиту за доходом це 1. Відношення відсотка зміни величини попиту на товар до відсотка зміни величини доходу споживача 2. Відношення відсотка зміни величини попиту на товар до відсотка зміни ціни товару 3. Відношення відсотка зміни пропозиції товару до відсотка зміни ціни товару

$RR03734,4,11,2,0,2
Закон спадної віддачі полягає у наступному 1. Додатковий обсяг продукції від послідовного збільшення одного фактору виробництва зменшується, якщо інші фактори залишаються сталими 2. Сума надлишкового попиту на усіх ринках дорівнює нулю 3. Сума надлишкової пропозиції на усіх ринках дорівнює нулю
$RR03735,4,11,2,0,2
Що таке карта ізокост? 1. Сукупність кривих, кожна з яких відповідає певному рівневі виробництва продукції 2. Сукупність кривих, які відповідають різним рівням витрат 3. Сукупність кривих, кожна з яких відповідає певному рівневі корисності
$RR03736,4,11,2,0,2
Крива виробничих контрактів це 1. Крива, яка з’єднує усі точки на діаграмі Еджуорта 2. Крива, яка з’єднує точки рівноваги споживача 3. Крива, яка показує залежність обсягу споживання від доходу
$RR03737,4,11,2,0,2
Що таке карта ізоквант ? 1. Сукупність кривих, кожна з яких відповідає певному рівневі виробництва продукції 2. Сукупність кривих, які відповідають різним рівням витрат 3. Сукупність кривих, кожна з яких відповідає певному рівневі корисності
$RR03738,4,11,2,0,2
Крива реакції у моделі Бертрана показує 1. Обсяг виробництва за кожного заданого обсягу виробництва іншої 2. Ціну товару однієї фірми за кожної заданої ціни іншої 3. Обсяг виробництва за кожного заданого рівня цін іншого
$RR03739,4,11,2,0,2
Крива реакції у моделі Курно показує 1. Обсяг виробництва за кожного заданого обсягу виробництва іншої 2. Ціну товару однієї фірми за кожної заданої ціни іншої 3. Обсяг виробництва за кожного заданого рівня цін іншого
$RR03740,4,11,2,0,2
Монопсонія це 1. Ринок, на якому є лише один покупець блага чи ресурсу 2. Ринок, на якому є лише один продавець блага чи ресурсу 3. Ринок, який повністю контролюється державою
$RR03741,4,11,2,0,2
Монополістична конкуренція це 1. Ринкова структура, за якої багато продавців пропонують товари, які є досконалими замінниками 2. Ринкова структура, за якої кілька продавців пропонують товари, які є близькими, але не досконалими замінниками 3. Ринкова структура, за якої багато продавців пропонують диференційований продукт
$RR03742,4,11,2,0,2
Нецінова конкуренція це 1. Не пов’язані зі зниженням цін заходи 2. Пов’язані зі зміною цін заходи 3. Заходи, що пояснюються зміною цін
$RR03743,4,11,2,0,2
Розподіл ресурсів і благ, за якого жодні зміни у виробництві чи розподілі не можуть поліпшити становище одного індивіда, погіршивши становище іншого, називається 1. Парето – ефективністю 2. Точкою Курно 3. Рівновагою Неша
$RR03744,4,11,2,0,2
Постійні витрати – це 1. Витрати, величина яких не залежить від обсягу продукції, виробленої фірмою 2. Виробничі витрати підприємства 3. Адміністративні та виробничі витрати підприємства
$RR03745,4,11,2,0,2
Ідентифікуйте тип евристики поведінкової економіки.”Молодий монах звернувся до настоятеля з питанням, чи може він курити під час молитви? Звичайно ні – відповів настоятель. Монах з сусідньої келії погодився владнати це питання. Він звернувся до настоятеля з запитанням: Отче, а чи можу я молитися під час куріння?” 1. Ефект розумової бухгалтерії 2. Ефект форми 3. Ефект репрезентативності
$RR03746,4,11,2,0,2
Ідентифікуйте тип евристики поведінкової економіки. ”Ви вирішили піти у кіно. Білет коштує 10 доларів. Перед входом у кінотеатр ви помітили, що загубили відкладені 10 доларів. 88% куплять білет за інші гроші. Припустимо, що Ви загубили не 10 доларів, а білет. Лише 46% куплять новий білет. „ 1. Ефект розумової бухгалтерії 2. Ефект форми 3. Ефект репрезентативності
$RR03747,4,11,2,0,2
Ідентифікуйте тип евристики поведінкової економіки. „Люди надають перевагу визначеності у виборі між підходами, що гарантують прибуток. Намагаються уникнути визначеності у виборі між підходами, які у любому випадку приведуть до збитку. Звідси значний відсів інвесторів на ранніх стадіях отримання ними досвіду у торгівлі: фіксуються виграші і довго не закриваються збиткові позиції. „ 1. Ефект схильності до визначеності 2. Ефект розумової бухгалтерії 3. Ефект репрезентативності
$RR03748,4,11,2,0,2
Ідентифікуйте тип евристики поведінкової економіки. „Степан скромний і замкнутий, завжди готовий допомогти, мало цікавиться реальним світом. Порядний, має потребу у постійній підтримці порядку і приділяє велику увагу деталям ”. Він фермер, торговий агент, бібліотекар чи фізик? 1. Ефект репрезентативності 2. Ефект схильності до визначеності 3. Ефект форми
$RR03749,4,11,2,0,2
У чому полягає парадокс Алле ? 1. Реальний агент надає перевагу не максимальній очікуваній корисності, а досягненню абсолютної надійності. 2. Трейдер і інвестор будуть розглядати кожну свою дію раціонально – незалежно від попередніх дій, результатів, особистісних переваг. 3. Психологія прийняття економічних рішень в умовах економічної невизначеності.
$RR03750,4,11,2,0,2
Як називається зазначений принцип? „Кожний звичайний чоловік старається використати свій капітал так, щоб його продукт володів найбільшою вартістю. Переслідуючи свої особисті інтереси, він часто більше служить інтересам суспільства , ніж тоді, коли свідомо намагається робити це 1. Теорема про невидиму руку 2. Теорія моральних сентиментів 3. Теорія суспільного вибору
$RR03751,4,11,2,0,2
Хто є автором цитати: “ Війни, революції, соціальні заворушення, урядова політика є екзогенними факторами ”. Розвиток – це процес дискретних змін та неврівноваженості, викликаних інноваціями. 1. Йозеф Шумпетер 2. Джон Міль 3. Джон Кларк
$RR03752,4,11,2,0,2
Яке з тверджень дифузії інновацій Роджерса є хибним ? 1. Новатори представляють більшість населення 2. Пізня більшість – більше 30% населення 3. Антиноватори - більше 15% населення
$RR03753,4,11,2,0,2
Що таке прямі матеріальні витрати? 1. Вартість сировини, матеріалів, придбаних напівфабрикатів, що підлягають монтажу та додатковій обробці на підприємстві 2. Пов’язані з організацією виробництва у цехах та на дільницях 3. На соціальні заходи, за оренду земельних і майнових паїв
$RR03754,4,11,2,0,2
Що не характерно для утилітаристського критерію Бентама? 1. Найбільше щастя найбільшої кількості людей 2. Аналіз на базі закону спадної граничної корисності 3. Адитивність корисностей
$RR03755,4,11,2,0,2
В чому полягає критерій компенсації Калдора – Хікса ? 1. Зміна економічної політики означає покращення, якщо виграш тих, хто виграє, оцінюється вище, як програш тих, хто програє 2. Зміна економічної політики означає покращення, якщо одна з сторін виграє 3. Зміна економічної політики означає покращення, якщо обидві сторони виграють
$RR03756,4,11,2,0,2
У якому випадку крива виробничих можливостей є прямою лінією? 1. В умовах необмежених ресурсів 2. В умовах абсолютної замінності економічних ресурсів 3. Такого не може бути
$RR03757,4,11,2,0,2
До яких факторів виробництва відноситься обладнання? 1. До виробничих засобів 2. До оборотних ресурсів 3. До факторів споживання
$RR03758,4,11,2,0,2
Відбувається зсув кривої пропозиції вправо, якщо 1. Зростає ціна на товар замінник 2. Знижується ціна товару 3. Збільшується кількість продавців товару
$RR03759,4,11,2,0,2
Джерелами екстенсивного шляху розвитку економічної системи є 1. Збільшення об’ємів факторів виробництва 2. Покращення технологічного рівня 3. Підвищення кваліфікації працівників
$RR03760,4,11,2,0,2
Що впливає на величину граничних витрат? 1. Середні витрати 2. Постійні витрати 3. Загальні витрати
$RR03761,4,11,2,0,2
Зсув вліво кривої пропозиції може відбутися внаслідок 1. Ріст доходів покупців 2. Росту об’єму дотацій виробникам 3. Зменшення кількості виробників
$RR03762,4,11,2,0,2
Що є найменш ліквідним засобом? 1. Готівка 2. Акції підприємств харчової галузі 3. Нерухомість
$RR03763,4,11,2,0,2
Чи можна стверджувати, що при зростанні ціни на продукцію монополіста його прибуток 1. Зменшиться 2. Збільшиться 3. Можливий будь-який результат
$RR03764,4,11,2,0,2
Власник акції АТ є його 1. Співвласником 2. Кредитором 3. Боржником
$RR03765,4,11,2,0,2
Власник облігації АТ є його 1. Кредитором 2. Співвласником 3. Боржником
$RR03766,4,11,2,0,2
Постійні витрати – це 1. Валові витрати фірми 2. Витрати, пов’язані з реалізацією продукції 3. Витрати, що мають місце завжди, навіть коли продукція не випускається
$RR03767,4,11,2,0,2
Яке з перерахованих тверджень є вірним? 1. Фірма, що отримала бухгалтерський прибуток може при цьому отримати за економічним прибутком збиток 2. Економічний прибуток завжди більший за бухгалтерський 3. Бухгалтерський прибуток показує реальний стан справ на підприємстві
$RR03768,4,11,2,0,2
В довгостроковому періоду усі фактори виробництва розглядаються як 1. Постійні 2. Змінні 3. Їх неможливо ідентифікувати
$RR03769,4,11,2,0,2
Виробнича функція показує 1. Які затрати треба здійснити для досягнення конкретного об’єму випуску 2. Найбільш вигідний для фірми об’єм випуску 3. Максимальну кількість продукції, яку можна отримати, використовуючи задану комбінацію ресурсів
$RR03770,4,11,2,0,2
Фірма-монополіст, щоб максимізувати прибуток, повинна виробляти таку кількість товару, для якої 1. Має місце мінімум середніх витрат 2. ATR = ATC 3. MR = MC
$RR03771,4,11,2,0,2
У короткому періоді фірма, що мінімізує збиток, не повинна виготовляти товар, якщо 1. Ціна менша, як мінімальні середні змінні витрати 2. Ціна менша, як мінімальні змінні витрати 3. Мінімальні середні змінні витрати менші як граничні витрати
$RR03772,4,11,2,0,2
Яке з тверджень є вірним? 1. Ріст виробництва автоматично веде до росту продуктивності 2. Винахід і інновація – це одне і те ж 3. Збільшення продуктивності є передумовою зростання обсягу виробництва

$RR03773,4,12,2,0,2
Які функції виконує світова валютна система:
перерозподіл фінансових потоків у межах світового господарства;
обслуговування товарообмінних та інших видів міжнародної економічної діяльності;
забезпечення безперебійного функціонування економічної системи;
немає вірної відповіді.

$RR03774,4,12,2,0,2
Торгівля валютою на світовому ринку здійснюється шляхом таких угод:
спот, форвардів, свопів, ф’ючерсів, опціонів;
термінових, спот;
вірні відповіді 1) і 2);
немає вірної відповіді.

$RR03775,4,12,2,0,2
Валютний ринок складається з:
ринку спот, ринку валютних деривативів, ринку фінансових деривативів;
ринку спот та термінового ринку;
ринку спот, ринку валютних деривативів, ринку фінансових деривативів, ринку товарних деривативів, ринку процентних деривативів;
немає вірної відповіді.

$RR03776,4,12,2,0,2
Валютний курс (відповідно до прямого котирування) - це:
ціна одиниці іноземної валюти, виражена в одиницях національної валюти;
ціна одиниці національної валюти, виражена в одиницях іноземної валюти;
ціна одиниці твердої валюти, виражена в одиницях національної валюти;
немає вірної відповіді.

$RR03777,4,12,2,0,2
При прямому валютному котируванні:
одиниця національної валюти дорівнює певній кількості іноземної валюти;
існує режим плаваючих валютних курсів;
одиниця іноземної валюти дорівнює певній кількості національної валюти;
немає вірної відповіді.

$RR03778,4,12,2,0,2
Курс-спот – це:
курс «з сьогодні на сьогодні», розрахунки за цим курсом проводяться протягом 1 бізнес-дня;
котирування валюти країни А до валюти країни В через валюту країни С;
курс, який встановлюється сьогодні, але продаж-купівля валюти буде здійснюватися через певний термін в майбутньому;
немає вірної відповіді.

$RR03779,4,12,2,0,2
Крос-курс – це:
курс «з сьогодні на сьогодні», розрахунки за цим курсом проводяться протягом 1 бізнес-дня;
котирування валюти країни А до валюти країни В через валюту країни С;
курс, який встановлюється сьогодні, але продаж-купівля валюти буде здійснюватися через певний термін в майбутньому;
немає вірної відповіді

$RR03780,4,12,2,0,2
Курс-форвард – це:
курс «з сьогодні на сьогодні», розрахунки за цим курсом проводяться протягом 1 бізнес-дня;
котирування валюти країни А до валюти країни В через валюту країни С;
курс, який встановлюється сьогодні, але продаж-купівля валюти буде здійснюватися через певний термін в майбутньому;
немає вірної відповіді

$RR03781,4,12,2,0,2
Як визначається валютний курс на основі паритету купівельної спроможності:
курс, який зрівнює попит і пропозицію споживчих товарів у двох країнах;
відношення вартості споживчого кошика у національній валюті однієї країни до його вартості у національній валюті іншої країни;
визначається кількістю грошей в обігу;
немає вірної відповіді

$RR03782,4,12,2,0,2
Девальвація – це:
офіційне знецінення національної валюти;
відміна попереднього курсу;
офіційне підвищення національної валюти;
немає вірної відповіді.

$RR03783,4,12,2,0,2
Ревальвація – це:
офіційне підвищення національної валюти;
відміна попереднього курсу;
відновлення попереднього курсу;
немає вірної відповіді.

$RR03784,4,12,2,0,2
Валютний арбітраж – це:
купівля-продаж іноземної валюти з метою отримання прибутку при закритій валютній позиції;
купівля-продаж іноземної валюти з метою отримання прибутку при відкритій валютній позиції;
компенсаційні дії, які вчиняють покупець і продавець на валютному ринку з метою захисту свого доходу в майбутньому від зміни валютних курсів;
немає вірної відповіді.

$RR03785,4,12,2,0,2
Валютна спекуляція – це:
купівля-продаж іноземної валюти з метою отримання прибутку при закритій валютній позиції;
купівля-продаж іноземної валюти з метою отримання прибутку при відкритій валютній позиції;
компенсаційні дії, які вчиняють покупець і продавець на валютному ринку з метою захисту свого доходу в майбутньому від зміни валютних курсів;
немає вірної відповіді.

$RR03786,4,12,2,0,2
Хеджування – це:
купівля-продаж іноземної валюти з метою отримання прибутку при закритій валютній позиції;
купівля-продаж іноземної валюти з метою отримання прибутку при відкритій валютній позиції;
компенсаційні дії, які вчиняють покупець і продавець на валютному ринку з метою захисту свого доходу в майбутньому від зміни валютних курсів;
немає вірної відповіді.

$RR03787,4,12,2,0,2
Валютна операція спот передбачає:
продаж валюти на умовах її поставки протягом двох робочих днів від дня укладення угоди;
поставку валюти за раніше фіксованим курсом на визначену дату в майбутньому;
продаж-купівлю валют, що здійснюється через валютні ф’ючерсні біржі;
немає вірної відповіді.

$RR03788,4,12,2,0,2
Закрита валютна позиція – це:
ситуація, коли активи по купленій валюті дорівнюють пасивам по проданій валюті;
ситуація, коли активи по купленій валюті більші за пасиви по проданій валюті;
ситуація, коли пасиви по проданій валюті більші за активи по купленій валюті;
немає вірної відповіді.

$RR03789,4,12,2,0,2
Довга відкрита валютна позиція – це:
ситуація, коли активи по купленій валюті дорівнюють пасивам по проданій валюті;
ситуація, коли активи по купленій валюті більші за пасиви по проданій валюті;
ситуація, коли пасиви по проданій валюті більші за активи по купленій валюті;
немає вірної відповіді.

$RR03790,4,12,2,0,2
Коротка відкрита валютна позиція – це:
ситуація, коли активи по купленій валюті дорівнюють пасивам по проданій валюті;
ситуація, коли активи по купленій валюті більші за пасиви по проданій валюті;
ситуація, коли пасиви по проданій валюті більші за активи по купленій валюті;
немає вірної відповіді.

$RR03791,4,12,2,0,2
Форвардні валютні операції передбачають:
негайну поставку валюти;
угоду про купівлю або продаж валюти в майбутньому за заздалегідь визначеним курсом;
вірні відповіді 1 і 2;
немає вірної відповіді.

$RR03792,4,12,2,0,2
Опціонна угода – це:
право купувати або продавати валюту в майбутньому за фіксованим курсом;
обов’язкова до виконання угода з купівлі-продажу валюти за фіксованим курсом з виконанням у певний термін;
купівля-продаж двох валют на умовах негайної поставки;
немає вірної відповіді.

$RR03793,4,12,2,0,2
Якщо в Нью-Йорку євро продається за 0,8800 USD, а японська єна продається за 0,0077 USD, який буде крос-курс між євро та єною?
EUR 1= JPY 114,2857
EUR 1= JPY 0,0088
EUR 1= JPY 0,0068
немає вірної відповіді

$RR03794,4,12,2,0,2
Визначити крос-курси купівлі та продажу валюти UAH/AUD, якщо UAH/USD = 5,2800 – 5,4900 та AUD/USD = 1,9635 – 1,9955.
UAH/AUD = 0,3634 - 0,3719
UAH/AUD = 2,6891 – 2,7512
UAH/AUD = 10,3673 – 10,9553
немає вірної відповіді

$RR03795,4,12,2,0,2
Припустимо в Нью-Йорку $ 2 = 1, в Лондоні Ґ 410 = 1, а в Токіо Ґ 200 = $ 1. В нас є 1000 . Яким чином здійснити трикутний арбітраж?
купуємо долари в Нью-Йорку, продаємо їх в Токіо, купуємо фунти в Лондоні;
купуємо єну в Лондоні, продаємо її в Токіо, купуємо в Нью-Йорку фунти;
прибуток в будь-якому випадку буде рівний нулю;
немає вірної відповіді.

$RR03796,4,12,2,0,2
Процентна ставка в Росії становить 40% річних, а в Латвії 10%. Прогнозується, що за рік курс рубля відносно лата впаде з 10 руб./лат до 14 руб./лат. За інших рівних умов в якій з двох країн вигідніше інвестувати гроші?
в Росію
в Латвію
дохід в обох країнах буде однаковий
немає вірної відповіді

$RR03797,4,12,2,0,2
Процентна ставка в Україні становить 50%, а в США 5% річних. Поточний курс 5 UAH/USD. Виходячи з теорії паритету процентних ставок, яким має бути курс UАН через рік?
7,25 UAH/USD
0,09 UAH/USD
6,75 UAH/USD
немає вірної відповіді

$RR03798,4,12,2,0,2
SR = USD 2,00/GBP 1, FR = USD 2,01/GBP 1. Визначити, чи форвардний курс котується з дисконтом чи премією?
для фунта і для долара буде премія;
для фунта буде премія, а для долара дисконт;
для долара буде премія, а для фунта дисконт;
немає вірної відповіді.

$RR03799,4,12,2,0,2
Припустимо, що в Лондоні Ґ 1 = $ 0,0080, в Нью-Йорку $ 1 = 0,9000, в Парижі 1 = Ґ 88. В нас є 10 000 Ґ. Яким чином можна здійснити операції, щоб отримати прибуток?
продаємо єну в Лондоні, купуємо євро в Нью-Йорку, в Парижі продаємо євро і купуємо єну;
купуємо євро в Парижі, продаємо їх в Нью-Йорку, купуємо в Лондоні єну;
прибуток в будь-якому випадку буде рівний нулю;
немає вірної відповіді.

$RR03800,4,12,2,0,2
Ми проводимо валютну спекуляцію з call-option. Тривалість опціону 2 місяці. Ціна виконання угоди (strike price) дорівнює 1,6700 USD/GBP. Премія складає 0,0050 USD/GBP. Кожний опціонний контракт складає 62500 GBP. Очікуваний курс спот складає 1,6900 USD/GBP. Обчислити прибутки покупця call – опціону.
312,5 USD
937,5 USD
663,5 USD
немає вірної відповіді

$RR03801,4,12,2,0,2
Американська компанія хоче провести спекуляцію з put-option. Ціна виконання угоди (strike price) дорівнює 0,9000 євро за 1 $. Кожний опціонний контракт складає 100 тис. доларів. Премія складає 0,0200 євро за 1 $. Тривалість опціону складає 3 місяці. Прогнозований рівень коливань євро до долара 0,8000 – 1,1000. Найбільш ймовірний курс. Яка точка самоокупності? Якщо обмінний курс становитиме $ 1 = 0,8500, який виграш (програш) отримає компанія, яка придбала цей опціон?
точка самоокупності = 0,9200, програш становитиме 2200 євро;
точка самоокупності = 0,8800, виграш становитиме 3000 євро;
точка самоокупності = 0,8800, виграш становитиме 8000 євро;
немає вірної відповіді.

$RR03802,4,12,2,0,2
Припустимо, що процентна ставка на активи деноміновані в євро i = 5%, а процентна ставка на доларові активи i$ = 10%. Курс форвард (FR) 1,05 = $ 1, а курс спот (SR) 1 = $ 1. Що станеться на фінансовому ринку, якщо курс форвард (FR) стане 1 = $ 1?
капітал перетікатиме в ЄС;
капітал перетікатиме в США;
можливий дохід на доларові активи та активи деноміновані у євро буде однаковий;
немає вірної відповіді.

$RR03803,4,12,2,0,2
Що відображає платіжний баланс країни:
операції резидентів країни з нерезидентами;
операції купівлі-продажу іноземних валют;
операції резидентів країни;
залишки на рахунках ностро вітчизняних банків.

$RR03804,4,12,2,0,2
Рахунок руху капіталу включає:
товарний експорт;
зміни в активах країни за кордоном;
чисті доходи від інвестицій;
транспортні послуги іноземцям.

$RR03805,4,12,2,0,2
Сальдо витрат та доходів у платіжному балансі повинно:
дорівнювати нулю;
дорівнювати одиниці;
бути додатнім;
бути від’ємним.

$RR03806,4,12,2,0,2
Рахунок поточних операцій включає все за винятком:
товарного імпорту;
чистих прибутків від інвестицій;
змін в активах країни за кордоном;
товарного експорту.

$RR03807,4,12,2,0,2
Розрахуйте платіжний баланс країни А, якщо: експорт товарів та послуг з країни склав 200 млн. дол.; купівля резидентами країни іноземних цінних паперів склала 40 млн. дол.; імпорт товарів та послуг – 280 млн. дол.; продаж акцій фірм іноземцям – 60 млн. дол.
“-60 млн. дол.”
“-20 млн. дол.”
“40 млн. дол.”
“-40 млн. дол.”

$RR03808,4,12,2,0,2
Розрахуйте платіжний баланс країни А (млн. дол.), якщо: купівля резидентами країни А іноземних цінних паперів – 40, імпорт товарів і послуг в країну А - 120, експорт товарів і послуг з країни А – 140, грошові трансферти інших країн в країну А – 30, продаж цінних паперів фірм країни А іноземцям – 50, імпорт золота в країну А – 60, прямі інвестиції в країну А – 100.
“160 млн. дол.”
“100 млн. дол.”
“40 млн. дол.”
“120 млн. дол.”

$RR03809,4,12,2,0,2
Економіку країни характеризують такі параметри: експорт товарів становить 850; імпорт товарів становить 820; резиденти країни отримують доходи від іноземних інвестицій у формі виплати процентів з-за кордону у розмірі 320; видатки резидентів країни на туризм становлять 350; доходи даної країни від туризму становлять 280; країна виплачує зарубіжним інвесторам дохід у сумі 200; капітальні трансферти, одержані резидентами країни становлять 180; капітальні трансферти резидентами країни нерезидентам становлять 230; прямі інвестиції нерезидентів в економіку країни 200; прямі інвестиції резидентів країни за кордон 220. Обчисліть сальдо поточного рахунку.
80
120
60
немає правильної відповіді

$RR03810,4,12,2,0,2
Автоматичні регулятори платіжного балансу діють за умови:
фіксованого валютного курсу;
плаваючого валютного курсу;
всі відповіді вірні;
немає вірної відповіді.

$RR03811,4,12,2,0,2
Чим вища еластичність попиту на імпорт та експорт, тим , щоб привести торговельний баланс до рівноваги:
менше потрібно девальвувати національну валюту;
більше потрібно девальвувати національну валюту;
більше потрібно ревальвувати іноземну валюту;
немає правильної відповіді.

$RR03812,4,12,2,0,2
Умова стабільності валютного ринку виконується, коли сума еластичностей попиту на експорт та попиту на імпорт:
більша одиниці;
менша одиниці;
дорівнює нулю;
немає правильної відповіді.

$RR03813,4,12,2,0,2
Еластичність експорту становить 0, а імпорту - 1. Країна девальвує свою валюту на 10 %. Як зміниться ціна експорту в місцевій валюті? Як зміниться фізичний обсяг експорту?
ціна експорту в місцевій валюті не зміниться, фізичний обсяг експорту збільшиться;
ціна експорту в місцевій валюті не зміниться, фізичний обсяг експорту не зміниться;
ціна експорту в місцевій валюті збільшиться, фізичний обсяг експорту не зміниться;
немає правильної відповіді.

$RR03814,4,12,2,0,2
Еластичність експорту становить 0, а імпорту - 1. Країна девальвує свою валюту на 10 %. Як зміниться ціна експорту в іноземній валюті? Як зміниться ціна імпорту в місцевій валюті?
ціна експорту в іноземній валюті не зміниться, ціна імпорту в місцевій валюті зросте;
ціна експорту в іноземній валюті зменшиться, ціна імпорту в місцевій валюті зросте;
ціна експорту в іноземній валюті зменшиться, ціна імпорту в місцевій валюті не зміниться;
немає правильної відповіді.

$RR03815,4,12,2,0,2
Еластичність експорту становить 0, а імпорту - 1. Країна девальвує свою валюту на 10 %. Як зміниться ціна імпорту в іноземній валюті? Як зміниться фізичний обсяг імпорту? Як зміниться торговий баланс?
ціна імпорту в іноземній валюті не зміниться, фізичний обсяг імпорту зменшиться;
ціна імпорту в іноземній валюті не зміниться, фізичний обсяг імпорту збільшиться;
ціна імпорту в іноземній валюті збільшиться, фізичний обсяг імпорту зменшиться;
немає правильної відповіді.

$RR03816,4,12,2,0,2
Як вплине на торговий баланс 10-відсоткова девальвація, якщо еластичність експорту > 0, а еластичність імпорту = 1?
дефіцит торгового балансу не може бути ліквідований за допомогою девальвації;
девальвація валюти призведе до ще більшого розбалансування торгового балансу;
девальвація валюти призведе до покращення торгового балансу;
немає правильної відповіді.

$RR03817,4,12,2,0,2
Діаграма Свона відображає:
яким чином може впливати примусова девальвація на внутрішній і зовнішній баланс держави;
яким чином примусова девальвація може впливати на внутрішній баланс держави;
яким чином примусова девальвація може впливати на зовнішній баланс держави;
яким чином процентна ставка може впливати на внутрішній і зовнішній баланс держави.

$RR03818,4,12,2,0,2
Крива IS описує дію:
фіскальної політики;
монетарної політики;
валютної політики;
немає правильної відповіді.

$RR03819,4,12,2,0,2
Крива LM описує дію:
фіскальної політики;
монетарної політики;
валютної політики;
немає правильної відповіді.

$RR03820,4,12,2,0,2
Крива BP описує дію:
фіскальної політики;
монетарної політики;
валютної політики;
немає правильної відповіді.

$RR03821,4,12,2,0,2
Згідно правила ролей Манделла-Флемінга:
для регулювання зовнішньої збалансованості економіки ефективно застосовувати монетарну політику, а для регулювання внутрішньої збалансованості – фіскальну політику;
для регулювання зовнішньої збалансованості економіки ефективно застосовувати фіскальну політику, а для регулювання внутрішньої збалансованості – монетарну політику;
для регулювання зовнішньої збалансованості економіки ефективно застосовувати валютну політику;
немає вірної відповіді.

$RR03822,4,12,2,0,2
Якщо в країні спостерігається ситуація дефіциту торгового балансу та безробіття. Чи потрібно в такому випадку, на основі діаграми Свона, девальвувати національну валюту, щоб прийти до рівноваги?
ні
так
не завжди
немає правильної відповіді

$RR03823,4,12,2,0,2
Якщо в країні спостерігається ситуація профіциту торгового балансу та інфляція. Чи потрібно в такому випадку, на основі діаграми Свона, ревальвувати національну валюту, щоб прийти до рівноваги?
ні
так
не завжди
немає правильної відповіді

$RR03824,4,12,2,0,2
Валютний коридор – це:
встановлена межа коливання валютного курсу, яку держава не зобов’язана підтримувати;
встановлена межа коливання валютного курсу, яку держава зобов’язана підтримувати;
підтримання фіксованого валютного курсу між обмеженою групою країн;
немає правильної відповіді.

$RR03825,4,12,2,0,2
Валютна рада – це:
валютний режим, при якому національна одиниця прив’язана до іноземної за фіксованим курсом, а емісія національної валюти не прив’язана до величини офіційних резервів в цій іноземній валюті;
валютний режим, при якому національна одиниця прив’язана до іноземної за фіксованим курсом і емісія національної валюти повністю прив’язана до величини офіційних резервів в цій іноземній валюті;
валютний режим, при якому національна одиниця прив’язана до іноземної за фіксованим курсом;
немає правильної відповіді.

$RR03826,4,12,2,0,2
Недоліком фіксованого валютного курсу є те, що:
він не ізолює країну від дії внутрішніх шоків;
його можна застосовувати лише у великій країні;
надзвичайно важко привести платіжний баланс до рівноваги;
немає правильної відповіді.

$RR03827,4,12,2,0,2
Перевагою плаваючого валютного курсу є те, що:
він дає можливість ізолювати економіку країни від дії зовнішніх шоків;
він ізолює країну від дії внутрішніх шоків;
його ефективно використовувати в малих відкритих економіках;
немає правильної відповіді.

$RR03828,4,12,2,0,2
Валютний режим з фіксованою прив’язкою передбачає:
прив’язку національної грошової одиниці до певної іноземної валюти, при цьому валютний курс може коливатися в межах 3%;
прив’язку національної грошової одиниці до певної іноземної валюти, при цьому валютний курс може коливатися в межах 1%;
прив’язку національної грошової одиниці до певної іноземної валюти, при цьому валютний курс може коливатися в межах 2%;
немає правильної відповіді.

$RR03829,4,12,2,0,2
Ямайська валютна система:
розв’язала проблеми обміну валют на золото;
прийняла рішення про випуск євро;
розв’язала проблеми вільного вибору валютних режимів;
немає правильної відповіді.

$RR03830,4,12,2,0,2
Паризька валютна система передбачала прив’язку національної валюти до:
французького франку;
золота;
американського долара;
немає правильної відповіді.

$RR03831,4,12,2,0,2
Бреттон-Вудська валютна система передбачала прив’язку національної валюти до:
французького франку;
євро;
американського долара;
усі відповіді неправильні.

$RR03832,4,12,2,0,2
Європейська валютна система як інституція була створена:
1979 року
1959 року
1969 року
1989 року

$RR03833,4,12,2,0,2
Екю використовувалось у розрахунках у:
безготівковій формі;
готівковій формі;
усі відповіді правильні;
немає правильної відповіді.

$RR03834,4,12,2,0,2
Якому з критеріїв повинні відповідати країни-учасниці ЄС відповідно до Маастрихтських вимог:
сприятлива криміногенна ситуація;
стабільність цін із середнім річним рівнем інфляції, що не перевищує 1,5%;
відсутність обмежень на приймання іммігрантів;
дефіцит бюджету не повинен бути вищим ніж 3% від ВВП.

$RR03835,4,12,2,0,2
Якому з критеріїв повинні відповідати країни-учасниці ЄС відповідно до Маастрихтських вимог:
державний борг не повинен перевищувати 3% від ВВП;
державний борг не повинен перевищувати 60% від ВВП;
державний борг не повинен перевищувати 30% від ВВП;
немає правильної відповіді.

$RR03836,4,12,2,0,2
В якому році країни Європейського Валютного Союзу (ЄВС) ввели єдину валюту євро і почали використовуватися її для безготівкових розрахунків:
1995
1999
2002
1998

$RR03837,4,12,2,0,2
Бенефіціаром за акредитивної форми розрахунків називається:
експортер;
імпортер;
авізуючий банк;
банк- емітент.

$RR03838,4,12,2,0,2
Якою дією закінчується схема здійснення документарного акредитиву:
укладанням угоди між покупцем і продавцем;
відправленням товару експортером імпортеру;
зарахуванням авізуючим банком експортної виручки на рахунки експортера;
немає правильної відповіді.

$RR03839,4,12,2,0,2
Клієнт, який доручає вітчизняному банку здійснити розрахунок за інкасо за письмовим дорученням, називається:
експортером;
банком-емітентом;
інкасуючим банком;
імпортером.

$RR03840,4,12,2,0,2
Для якої форми міжнародних розрахунків характерним є випереджальний рух товарів порівняно з рухом грошових коштів:
для авансових платежів;
інкасо;
акредитиву;
банківського переказу?

$RR03841,4,12,2,0,2
Валютний кліринг – це:
залік взаємних міжнародних вимог і зобов’язань між двома і більше країнами;
регулювання валютних відносин між двома і більше країнами;
продаж товарів за офіційно встановленим курсом
немає правильної відповіді.

$RR03842,4,12,2,0,2
Овердрафт відноситься до:
забезпечених кредитів;
бланкових кредитів;
небланкових кредитів;
немає правильної відповіді.

$RR03843,4,12,2,0,2
Яка взаємозалежність існує між терміном, на який надається кредит, і процентною ставкою:
чим довший термін, тим вища процентна ставка;
чим довший термін, тим нижча процентна ставка;
взаємозалежності між цими показниками не існує;
немає правильної відповіді.

$RR03844,4,12,2,0,2
Чим більшою є довіра до уряду країни:
тим вищі процентні ставки;
тим нижчі процентні ставки;
взаємозалежності між цими показниками не існує;
немає правильної відповіді.

$RR03845,4,12,2,0,2
Уряду найвигідніше залучення інвестицій у вигляді:
прямих інвестицій;
портфельних інвестицій;
інших інвестицій;
правильні відповіді 2 і 3.

$RR03846,4,12,2,0,2
Метою прямих іноземних інвестицій є:
встановлення контролю за діяльністю підприємства i одержання прибутку від його господарської діяльності;
лише одержання прибутку від господарської діяльності підприємства;
можливість заробити «гарячі гроші»;
немає правильної відповіді.

$RR03847,4,12,2,0,2
Чи правильне наступне твердження: «Портфельні іноземні інвестиції більш ліквідні, ніж прямі»?
ні;
так;
не завжди;
немає правильної відповіді.

$RR03848,4,12,2,0,2
Європапери – це:
цінні папери, випущені у валюті, яка є іноземною для емітента, і розміщені в ЄС;
цінні папери, випущені у валюті, яка є іноземною для емітента, і розміщені серед інвесторів, для яких валюта цінних паперів також є іноземною;
цінні папери, випущені в євро;
немає правильної відповіді.

$RR03849,4,12,2,0,2
Спеціальні права запозичення (СПЗ) – це:
євровалюта;
валюта іноземної держави;
розрахункова одиниця країн-членів МВФ;
розрахункова одиниця країн європейської валютної системи.

$RR03850,4,12,2,0,2
Паризький клуб це:
міжнародна фінансова інституція, в якій проводиться реструктуризація офіційних боргів індустріальних країн, а також боргів приватних організацій, які гарантовані та застраховані державою;
створене в 1965 р. джерело багатостороннього фінансування технічної допомоги і розвитку;
консультаційний комітет найбільших приватних банків-кредиторів, що засідає у зв'язку з переговорами між ними та урядами країн-боржників з питань реструктуризації заборгованості, що звичайно ведуться одним із банків від імені та за дорученням інших банків - учасників консультативної ради;
немає правильної відповіді.

$RR03851,4,12,2,0,2
Лондонський клуб це:
міжнародна фінансова інституція, в якій проводиться реструктуризація боргів приватним кредиторам, зокрема, дискутуються, підписуються реструктуризаційні угоди з провідними приватними фінансовими компаніями та банками світу;
створене в 1965 р. джерело багатостороннього фінансування технічної допомоги і розвитку;
організація найбільших банків Сполученого Королівства;\
немає правильної відповіді.

$RR03852,4,12,2,0,2
МВФ створено в:
1944 році;
1989 році;
1952 році;
немає правильної відповіді.

$RR03853,4,12,2,0,2
Світовий банк надає кредити:
приватним організаціям та державним структурам на комерційній основі;
урядам держав;
приватним підприємствам;
немає правильної відповіді.

$RR03854,4,12,2,0,2
Україна стала членом МВФ в:
1995 році;
1992 році;
1997 році;
немає правильної відповіді.

$RR03855,4,12,2,0,2
Функції у сфері валютного контролю в Україні здійснюють:
Національний банк України, який є головним органом валютного контролю;
Державна податкова інспекція України;
Державний митний комітет України;
всі відповіді правильні.

$RR03856,4,12,2,0,2
Валютний контроль може містити в собі:
контроль за переміщенням особами через митний кордон України (за винятком периметрів вільних митних зон і вільних складів) національної валюти, цінних паперів у валюті України, валютних цінностей;
контроль за валютними операціями, пов'язаними з переміщенням через митний кордон України товарів і транспортних засобів;
складова частина єдиної загальнодержавної політики в області організації контролю й нагляду за дотриманням законодавчої політики й законодавства України в сфері валютних, експортних, імпортних і інших зовнішньоекономічних операцій;
всі відповіді правильні.
$RR03857,4,13,2,0,2
Ранній меркантилізм базувався на:
політиці грошового балансу
політиці торгового балансу
трудовій теорії вартості
немає правильної відповіді

$RR03858,4,13,2,0,2
Меркантилісти розглядали міжнародну торгівлю, як:
гру з нульовою сумою (експортери завжди виграють, а імпортери завжди програють)
гру з позитивною сумою (міжнародна торгівля взаємовигідна для обох партнерів)
чинник, що негативно впливає на економічний розвиток держави
немає правильної відповіді

$RR03859,4,13,2,0,2
Яке з перерахованих тверджень належить меркантилістам:
рівень споживання населення є основним мірилом багатства держави
необхідно обмежувати ввезення готових товарів та заохочувати ввіз сировини
нація, яка бажає розбагатіти за допомогою зовнішньої торгівлі скоріше досягне своєї мети, якщо всі її сусіди багаті, трудолюбиві та торгові нації
немає правильної відповіді

$RR03860,4,13,2,0,2
Якщо країна А може виробити 6 т картоплі або 12 т цукру, країна Б - 2 т картоплі або 8 т цукру, а торгівля між цими країнами відбувається на засадах порівняльної переваги, то:
країна А експортуватиме цукор та імпортуватиме картоплю
країні Б вигідно експортувати цукор та імпортувати картоплю
торгівля між країнами відбуватися не буде
немає правильної відповіді

$RR03861,4,13,2,0,2
Нехай затрати праці в двох країнах є наступними:

Х
У

А
50
100

В
10
10

Кожна з країн має у своєму розпорядженні 500 одн. трудових ресурсів. Припустимо, що ціна одиниці робочої сили в країні А 50 євро, а в країні В 100 доларів. Які повинні бути обмінні курси, щоб відбувалась взаємовигідна міжнародна торгівля?:
2,5$ <1Є< 5$
2,5Є <1$< 5Є
1,5$ <1Є< 2,5$
немає правильної відповіді

$RR03862,4,13,2,0,2
Країна А має порівняльну перевагу у виробництві товару Х, якщо:
має перевагу у природньо-кліматичних умовах виробництва цього товару
виробляє цей товар з нижчими витратами, ніж інші країни
виробляє цей товар з нижчою альтернативною вартістю, ніж потенційний торговельний партнер
немає правильної відповіді

$RR03863,4,13,2,0,2
Концепція економічної системи Д. Рікардо ґрунтується на:
трудовій теорії вартості
нетрудовій теорії вартості
теорії граничної корисності
немає правильної відповіді

$RR03864,4,13,2,0,2
Яке положення концепції Д. Рікардо відмінне від концепції А. Сміта:
заробітна плата працівників повинна підвищуватися з ростом продуктивності праці
зі зростанням заробітної плати прибуток буде знижуватись
заробітна плата не змінюється зі зміною ціни на товар
всі відповіді правильні

$RR03865,4,13,2,0,2
Яке з перерахованих тверджень належить Фрідріху Лісту:
зовнішня торгівля не збільшує багатства держави
необхідно обмежувати споживання сьогодні, щоб жити краще завтра
рівень споживання населення є основним мірилом багатства держави
немає правильної відповіді

$RR03866,4,13,2,0,2
В центрі уваги Ф. Ліста знаходиться:
індивід
держава
правильні відповіді 1) і 2)
немає правильної відповіді

$RR03867,4,13,2,0,2
До продуктивних сил Ф. Ліст відніс:
засоби виробництва та люди, що здатні до праці
національну єдність, єдину мову, систему освіти, систему правосуддя, армію, поліцію, митну систему
землю, корисні копалини та знаряддя праці
немає правильної відповіді

$RR03868,4,13,2,0,2
Який економіст пов’язав вигідність вільної торгівлі зі стадією господарського розвитку нації:
К. Маркс
Ф. Ліст
А. Сміт
немає правильної відповіді

$RR03869,4,13,2,0,2
Додаткова цінність або прибуток за Марксом може бути збільшений шляхом:
підвищення продуктивності праці
продовження робочого дня
правильні відповіді 1) і 2)
немає правильної відповіді

$RR03870,4,13,2,0,2
Який економіст ввів поняття «додаткова цінність» (додатковий продукт):
Ф. Ліст
К. Маркс
В. Ленін
немає правильної відповіді

$RR03871,4,13,2,0,2
Яким чином визначається норма прибутку (r) за Марксом:
r = m/v
r = m/k
r = (c+m)/k
немає правильної відповіді

$RR03872,4,13,2,0,2
Теорія додаткової цінності К. Маркса ґрунтується, зокрема, на:
теорії граничної корисності
трудовій теорії вартості
теорії людського капіталу
немає правильної відповіді

$RR03873,4,13,2,0,2
Принцип порівняльних переваг вперше сформулював:
Томас Мальтус;
Альфред Маршалл;
Давид Рікардо;
Адам Сміт;
Майкл Портер;
Елі Хекшер і Бертіл Олін.

$RR03874,4,13,2,0,2
Теорію абсолютних переваг вперше сформулював:
Томас Мальтус;
Адам Сміт;
Майкл Портер;
немає правильної відповіді

$RR03875,4,13,2,0,2
Теорію співвідношення факторів виробництва вперше сформулював:
Адам Сміт;
Майкл Портер;
Елі Хекшер і Бертіл Олін.
немає правильної відповіді

$RR03876,4,13,2,0,2
Теорія абсолютних переваг стверджує, що:
країна спеціалізується на виробництві тих товарів, за якими вона має менші витрати, ніж інша країна;
спеціалізація кожної країни на виробництві "свого" товару збільшує світовий продукт;
виграш від спеціалізації отримують всі країни;
немає правильної відповіді

$RR03877,4,13,2,0,2
Якщо Україна витрачає на виробництво льону 7 умовних одиниць праці, а на виробництво цибулі 18, а Корея відповідно 9 та 15 одиниць праці, то Україна має:
абсолютну перевагу у виробництві цибулі, а Корея у виробництві льону;
абсолютну перевагу у виробництві льону, а Корея у виробництві цибулі;
порівняльну перевагу у виробництві льону, а Корея - у виробництві цибулі.
немає правильної відповіді

$RR03878,4,13,2,0,2
Якщо Україна за годину виготовляє 5 кг сиру або 1 м2 полотна, а Німеччина 1 кг сиру або 3 м2 полотна, то Україна має:
абсолютну перевагу у виробництві сиру, а Німеччина у виробництві полотна;
абсолютну перевагу у виробництві полотна, а Німеччина у виробництві сиру;
відносну перевагу у виробництві сиру та абсолютну у виробництві полотна.
немає правильної відповіді

$RR03879,4,13,2,0,2
Нехай затрати праці в двох країнах є наступними:

Х
У

А
50
100

В
10
10

Кожна з країн має у своєму розпорядженні 500 одн. трудових ресурсів. Визначте, абсолютну чи порівняльну перевагу має кожна з країн і в якому товарі:
країна А має абсолютну перевагу у виробництві товару Х, а країна В має абсолютну перевагу у виробництві товару У
країна В має абсолютну перевагу у виробництві двох товарів, а країна А володіє порівняльною перевагою у виробництві товару Х
країна А має абсолютну перевагу у виробництві товару У, а країна В має абсолютну перевагу у виробництві товару Х
країна А має абсолютну перевагу у виробництві двох товарів, а країна В володіє порівняльною перевагою у виробництві товару Х

$RR03880,4,13,2,0,2
Нехай затрати праці в двох країнах є наступними:

Х
У

А
50
100

В
10
10

Кожна з країн має у своєму розпорядженні 500 одн. трудових ресурсів. Визначте межі відносних цін, при яких буде відбуватись взаємовигідна міжнародна торгівля:
(1)A < Рх < (2)B, (0,5)B < Ру < (1)A
(0,5)A < Рх < (1)B, (1)B < Ру < (2)A
(10)A < Рх < (50)B, (10)B < Ру < (100)A
немає правильної відповіді

$RR03881,4,13,2,0,2
Нехай затрати праці в двох країнах є наступними:

Х
У

А
50
100

В
10
10

Кожна з країн має у своєму розпорядженні 500 одн. трудових ресурсів. Які можливі виграші кожної країни в результаті торгівлі:
Країна А - 5одн. тов. Х, Країна В – 50 одн. тов. У
Країна А – 50 одн. тов. Х, Країна В – 5 одн. тов. У
Країна А - 5одн. тов. У, Країна В – 50 одн. тов. Х
немає правильної відповіді

$RR03882,4,13,2,0,2
Нехай затрати праці в двох країнах є наступними:

Х
У

А
50
100

В
10
10

Кожна з країн має у своєму розпорядженні 500 одн. трудових ресурсів. Які можливі межі коливання заробітної плати W в країні А та В, щоб відбувалась взаємовигідна торгівля?:
5 5 5 немає правильної відповіді

$RR03883,4,13,2,0,2
В неокласичному аналізі міжнародної торгівлі крива виробничих можливостей має опуклу по відношенню до початку координат форму, оскільки:
виробництво характеризується змінними видатками
виробництво характеризується зростаючими видатками
виробництво характеризується спадними видатками
немає правильної відповіді

$RR03884,4,13,2,0,2
Визначити, яким чином еластичність попиту на імпорт та пропозиції експорту впливає на доходи країни-експортера та країни-імпортера:
чим еластичніша крива попиту на імпорт, тим більший виграш країни імпортера
чим менш еластична крива пропозиції експорту, тим більший виграш країни експортера
чим еластичніша крива пропозиції експорту, тим більший виграш країни імпортера
немає правильної відповіді

$RR03885,4,13,2,0,2
Попит ЄС на продукти харчування DЄС=600-200Р, а пропозиція SЄС=200+200Р, а в США DСША=600-200Р, SСША=400+200Р. Визначте функції попиту на імпорт і пропозиції експорту, ціни на продукти харчування до і після встановлення торгівлі, обсяги зовнішньої торгівлі:
Sexp = 400P-100, Dimp = 400-400P, PЄС = 1, РСША = 0,5, Рсв. = 0,75, exp = imp = 200
Sexp = 400P-200, Dimp = 400-400P, PЄС = 1, РСША = 0,5, Рсв. = 0,75, exp = imp = 100
Sexp = 400P-200, Dimp = 400-400P, PЄС = 2, РСША = 1, Рсв. = 1,5, exp = imp = 100
немає правильної відповіді

$RR03886,4,13,2,0,2
Які економічні суб’єкти отримують виграш від міжнародної торгівлі в країні експортері:
споживачі
виробники
виробники та суспільство
немає правильної відповіді

$RR03887,4,13,2,0,2
Офертна крива показує:
обсяги експорту та імпорту, які країна готова реалізувати або придбати, за рівноважної ціни
можливі обсяги експорту та імпорту, які країна готова реалізувати або придбати, за всіх можливих відносних співвідношень цін
можливі обсяги експорту та імпорту, а також національні рівні споживання та виробництва
правильні відповіді 2. і 3.

$RR03888,4,13,2,0,2
Країна буде мати більший виграш від торгівлі, коли її офертна крива буде:
еластична
нееластична
одиничноеластична
немає правильної відповіді

$RR03889,4,13,2,0,2
Чи спричиняють такі фактори, як зміна смаків та уподобань споживачів стосовно імпортного товару, зміна доходів споживачів, зростання продуктивності праці в експортних галузях виробництва, зміна “бажання” торгувати на світовому ринку, переміщення кривої торговельної пропозиції:
так, всі перераховані фактори спричиняють переміщення офертної кривої
ні, перераховані фактори не спричиняють переміщення офертної кривої
не всі перераховані фактори спричиняють переміщення офертної кривої
немає правильної відповіді

$RR03890,4,13,2,0,2
Яке твердження відповідно до теорії Гекшера-Оліна неправильне:
країни експортуватимуть ті товари, виробництво яких потребує значних витрат відносно надлишкових факторів
відносна ціна товару, у виробництві якого використовують дешевший фактор виробництва більшою мірою, ніж інші фактори, буде вищою, ніж в інших країнах
капіталонадлишкова країна імпортуватиме трудомісткі товари
немає правильної відповіді

$RR03891,4,13,2,0,2
Відповідно до припущень теорії Гекшера-Оліна:
технологія виробництва товарів в двох країнах є однакова, транспортні видатки відсутні, смаки та уподобання споживачів в двох країнах є різні, а фактори виробництва є немобільні між країнами
технологія виробництва товарів в двох країнах є однакова, транспортні видатки відсутні, смаки та уподобання споживачів в двох країнах є однакові, а фактори виробництва є немобільні між країнами
технологія виробництва товарів в двох країнах є однакова, транспортні видатки відсутні, смаки та уподобання споживачів в двох країнах є однакові, а фактори виробництва мобільні між країнами
немає правильної відповіді

$RR03892,4,13,2,0,2
Якщо співвідношення загальної кількості капіталу до загальної кількості робочої сили в країні А є більшим, ніж в країні В, то:
країна В є трудонадлишкова
країна А є трудонадлишкова
країна В є капіталонадлишкова
немає правильної відповіді

$RR038893,4,13,2,0,2
Якщо співвідношення ціни робочої сили до вартості капіталу в країні А є більшим, ніж в країні В, то:
країна А є трудонадлишкова
країна В є капіталонадлишкова
країна А є капіталозабезпечена
немає правильної відповіді

$RR03894,4,13,2,0,2
Якщо трудонадлишкова країна А спеціалізується на виробництві товару Х, який є трудомістким, та зменшує виробництво товару У, який є капіталомістким, то в довгостроковому періоді відповідно до теореми Гекшера-Оліна-Семюельсона спостерігатиметься:
зростання процентної ставки в країні А
падіння заробітної плати в країні А
падіння процентної ставки в країні А
немає правильної відповіді

$RR03895,4,13,2,0,2
Якщо в США 120 млн робітників і 200 млн га землі, а в Мексиці 90 млн робітників і 30 млн га землі, то в якому напрямку буде відбуватись торгівля між країнами:
США експортують трудомісткі товари, а Мексика землемісткі товари.
США експортують і трудомісткі товари, і землемісткі, а Мексика тільки працемісткі.
США експортують землемісткі товари, а Мексика трудомісткі й землемісткі товари.
США тільки імпортують, а Мексика експортує обидва види товарів.
США експортують землемісткі товари, а Мексика працемісткі товари.
США експортують землемісткі товари, а Мексика землемістки й працемісткі товари.

$RR03896,4,13,2,0,2
Для пояснення парадоксу Леонтьєва використовуються наступні підходи:
модель ”затрати-випуск”
асиметричність попиту, мінливість факторомісткості товарів залежно від цін на виробничі ресурси, структура тарифів США, різний рівень кваліфікації робочої сили, роль природних ресурсів, товарний підхід
асиметричність попиту та пропозиції, мінливість факторомісткості товарів залежно від цін на виробничі ресурси, структура тарифів США, різний рівень кваліфікації робочої сили, роль природних ресурсів, товарний підхід, аналіз на основі факторомісткості
немає правильної відповіді

$RR03897,4,13,2,0,2
Дослідження структури зовнішньої торгівлі якого економіста засноване на методі затрати-випуск:
Гекшера
Леонтьєва
Хаберлера
немає правильної відповіді

$RR03898,4,13,2,0,2
Модель зовнішньої торгівлі на основі факторної оборотності передбачає, що:
один і той самий товар є трудомісткий, коли відносна ціна праці є вищою, та капіталомісткий, коли відносна ціна капіталу є вищою
один і той самий товар є трудомісткий, коли відносна ціна праці є нижчою, та капіталомісткий, коли відносна ціна капіталу є нижчою
один і той самий товар є трудомісткий, коли відносна ціна капіталу є нижчою, та капіталомісткий, коли відносна ціна праці є нижчою
немає правильної відповіді

$RR03899,4,13,2,0,2
Відповідно до моделі внутрішньогалузевої торгівлі:
у виграші залишаються лише виробники
у виграші залишається лише держава
у виграші залишаються і виробники, і споживачі
немає правильної відповіді

$RR03900,4,13,2,0,2
В результаті розвитку міжнародної торгівлі досягнення відносною ціною на товар рівноважного стану приводить до :
вирівнювання відносних цін на фактори виробництва
збільшення різниці в цінах на фактори виробництва
жодних змін
немає правильної відповіді

$RR03901,4,13,2,0,2
Теорію технологічного розриву розробив:
Познер
Вернон
Енгель
немає правильної відповіді

$RR03902,4,13,2,0,2
Відповідно до теорії технологічного розриву для країни, що експортує, необхідно:
зменшити лаг-попиту та лаг-реакції
збільшити лаг-попиту та зменшити лаг-реакції
зменшити лаг-попиту та збільшити лаг-реакції
немає правильної відповіді

$RR039903,4,13,2,0,2
Чи продовжуватиме країна-новатор експортувати товар після закінчення імітаційного лагу:
так
ні
не завжди
немає правильної відповіді

$RR03904,4,13,2,0,2
Чи правильним є наступне твердження: “Якщо виробництво товару в країні-імітаторі перевищує споживання, то країна-новатор стає чистим імпортером даного товару”:
так
ні
не завжди
немає правильної відповіді

$RR039905,4,13,2,0,2
Міжнародний картель контролює 60% ринку певного товару. Оптимальна тарифна надбавка картелю дорівнює 2. Еластичність пропозиції товару за межами картелю дорівнює 0,3. Знайти еластичність попиту на цей товар:
0,35
1,45
0,42
немає правильної відповіді

$RR03906,4,13,2,0,2
Абсолютна величина еластичності попиту на внутрішньому ринку = 3, а на зовнішньому = 2. Компанія-монополіст торгує на обох ринках, які приблизно рівні за своїми обсягами. Знайти ціну, при якій монополіст максимізує свій прибуток на внутрішньому та зовнішньому ринку, якщо
·MR=
·MC=5$:
Рвн = 5, Рзовн = 8
Рвн = 7,5, Рзовн = 10
Рвн = 7,5, Рзовн = 8
немає правильної відповіді

$RR03907,4,13,2,0,2
Які показники треба знати, щоб визначити монопольну надбавку до ціни міжнародного картелю:
еластичність пропозиції продукції, яку виготовляє даний картель, еластичність попиту на аналогічну продукцію за межами картелю, частку даного картелю на світовому ринку
еластичність світового попиту на продукцію, яку виготовляє даний картель, еластичність пропозиції аналогічної продукції за межами картелю, частку даного картелю на світовому ринку
еластичність пропозиції продукції, яку виготовляє даний картель, частку даного картелю на світовому ринку
немає правильної відповіді

$RR03908,4,13,2,0,2
Оптимальна цінова надбавка картелю дорівнює 2. Еластичність пропозиції товару за межами картелю дорівнює 0,3. Еластичність попиту на цей товар дорівнює 0,42. Яку частку ринку контролює міжнародний картель:
40%
60%
20%
30%

$RR03909,4,13,2,0,2
Попит на певний товар описує функція Р=12-0,5Q. Ринок цього товару поділений між двома фірмами-олігополістами. За допомогою моделі Курно визначити ціну, що встановиться на ринку, обсяги виробництва і доходи фірм-олігополістів:
Р = 4, Q1 = Q2 = 12, TR1 = TR2 = 48
Р = 4, Q1 = Q2 = 8, TR1 = TR2 = 32
Р = 6, Q1 = Q2 = 8, TR1 = TR2 = 48
Р = 4, Q1 = Q2 = 8, TR1 = TR2 = 48

$RR03910,4,13,2,0,2
Хто з основних економічних суб’єктів країни виграє від запровадження ввізного мита на певний товар:
вітчизняні виробники цього товару та суспільство
споживачі та держава
вітчизняні виробники цього товару та держава
всі відповіді неправильні

$RR03911,4,13,2,0,2
Від запровадження вивізного мита на певний товар несуть втрати такі економічні суб’єкти країни:
держава
вітчизняні виробники в цілому
споживачі
правильні відповіді 2 і 3

$RR03912,4,13,2,0,2
Забороняючий митний тариф обраховується за формулою:
Тзабор = (Рвн - Рсв)/ Рвн
Тзабор = (Рвн - Рсв)/ Рсв
Тзабор = (Рсв - Рвн)/ Рвн
всі відповіді неправильні

$RR03913,4,13,2,0,2
Корея експортує в США готову побутову техніку і деякі комплектуючі. США обкладають готову продукцію митом у розмірі 20%, а комплектуючі – 10%. Частка таких комплектуючих у вартості кінцевого товару складає 60%. Знайти величину ефективного тарифу:
25 %
35 %
50 %
45 %

$RR03914,4,13,2,0,2
Внутрішній попит та пропозиція в малій країні описуються рівняннями: PD = 7 – 0,05*QD, PS = 1+ 0,1*QS. Світова ціна РСВ = 2. Імпортне мито = 50%. Визначити обсяги імпорту до та після введення митного тарифу, а також фіскальний ефект від введення митного тарифу:
imp1= 100, imp2= 70, фіскальний ефект = 70
imp1= 80, imp2= 60, фіскальний ефект = 30
imp1= 90, imp2= 60, фіскальний ефект = 60
imp1= 90, imp2= 60, фіскальний ефект = 30

$RR03915,4,13,2,0,2
За способом стягнення мита бувають:
специфічні та адвалорні;
специфічні, адвалорні, преференційні;
специфічні, адвалорні, комбіновані;
специфічні, адвалорні, компенсаційні.

$RR03916,4,13,2,0,2
У результаті використання мита виникають такі ефекти:
втрати бюджету, виграш виробників, програш споживачів;
виробничий, споживчий, фіскальний, ефект перерозподілу;
доходів, захисту, споживання;
споживчий, фіскальний, виробничий.

$RR03917,4,13,2,0,2
Фіскальний ефект при застосуванні митних тарифів полягає:
у збільшенні обсягів доходів внутрішніх виробників;
у збільшенні обсягів доходів бюджету;
у збільшенні обсягів доходів споживачів;
у зменшенні обсягів доходів споживачів.

$RR03918,4,13,2,0,2
Ефект перерозподілу при застосуванні митних тарифів полягає:
у перерозподілі доходів від споживачів до виробників продукції;
у перерозподілі доходів від споживачів до державного бюджету;
у перерозподілі доходів від виробників до споживачів продукції;
у перерозподілі доходів від державного бюджету до виробників.

$RR03919,4,13,2,0,2
Споживчий ефект при застосуванні митних тарифів полягає:
у збільшенні споживання товару внаслідок падіння його ціни на внутрішньому ринку;
у зростанні чистого обсягу споживання в результаті поліпшення умов торгівлі;
у скороченні споживання товару внаслідок зростання його ціни на внутрішньому ринку;
у скороченні споживання товару внаслідок падіння його ціни на внутрішньому ринку.

$RR03920,4,13,2,0,2
Введення тарифу на імпорт пшениці в малій країні приведе:
до зростання світових цін на пшеницю;
до падіння світових цін на пшеницю;
не вплине на рівень світової ціни на пшеницю;
до короткострокового падіння світових цін на пшеницю.

$RR03921,4,13,2,0,2
Введення тарифу на імпорт пшениці у великій країні приведе:
до зростання світових цін на пшеницю;
до падіння світових цін на пшеницю;
не вплине на рівень світової ціни на пшеницю;
всі відповіді неправильні.

$RR03922,4,13,2,0,2
Оптимальний тариф малої країни:
додатний і менший від тарифу великої країни;
додатний і більший від тарифу великої країни;
дорівнює нулю;
від'ємний.

$RR03923,4,13,2,0,2
Якщо уряд встановив розмір мита в 10 % митної вартості товару, то таке мито називається:
адвалорне;
специфічне;
номінальне;
комбіноване.

$RR03924,4,13,2,0,2
Японія експортує в США автомобілі, для виробництва яких використовується американська сталь. Вартість сталі, необхідної для виробництва одного автомобіля, складає $4000. Ціна автомобіля = $20000. США застосовують номінальний митний тариф на автомобілі 10%. Знайти величину ефективного тарифу.
12,5%
15%
8%
немає правильної відповіді

$RR03925,4,13,2,0,2
Припустимо, що внутрішній попит на спортивне взуття буде D=100-P, a внутрішня пропозиція S= -10+P. Світова ціна 30$. Визначте рівень забороняючого імпортного тарифу:
83,3%
38,8%
50%
немає правильної відповіді

$RR03926,4,13,2,0,2
Внутрішні попит і пропозиція в малій країні описуються функціями: D=7,5 - 0,5*Р, S = -3 + Р. Світова ціна товару рсв = 5$. Обчислити чисті збитки країни, якщо запроваджується імпортне мито 20%:
0,75$
0,25$
0,5$
немає правильної відповіді

$RR03927,4,13,2,0,2
Внутрішні попит і пропозиція в малій країні описуються функціями: D=7,5 - 0,5*Р, S = -3 + Р. Світова ціна товару рсв = 5. Знайти величину забороняючого митного тарифу.
40%
50%
60%
28%

$RR03928,4,13,2,0,2
Внутрішні попит та пропозиція в малій країні описуються функціями: DВН= 50 – 2,5*Р, SВН= - 10 + 5*Р. Світова ціна товару РСВ = 4$. Країна ввела імпортну квоту в розмірі 15 од. Яка ціна встановиться в країні після введення імпортної квоти? На скільки зменшаться обсяги імпорту?
після введення квоти ціна становитиме 8$, а обсяги імпорту зменшаться на 15 од.
після введення квоти ціна становитиме 6$, а обсяги імпорту зменшаться на 15 од.
після введення квоти ціна становитиме 7$, а обсяги імпорту зменшаться на 25 од.
немає правильної відповіді

$RR03929,4,13,2,0,2
Що краще для споживачів, введення квоти чи митного тарифу?
квота
митний тариф
ефект від квоти та митного тарифу є однаковий
правильні відповіді 1 і 3

$RR03930,4,13,2,0,2
Чи присутні при введенні імпортної субсидії нічим некомпенсовані збитки споживачів?
так
ні
так, якщо субсидія запроваджується в малій країні
так, якщо субсидія запроваджується в великій країні

$RR03931,4,13,2,0,2
Який з перерахованих методів обмеження вільної торгівлі найменш болісний для споживачів?
митний тариф
квота
субсидія
митний тариф та квота

$RR03932,4,13,2,0,2
Внутрішні попит і пропозиція в малій країні описуються функціями: DBH = 50 - 2,5*Р, SBH = -10 + 5*Р. Світова ціна товару Рсв = 4$. Країна ввела імпортну квоту в розмірі 15 од. і провела аукціон для розподілу квот між постачальниками товару. Яка ціна встановиться в країні після введення імпортної квоти?
6 дол.
8 дол.
5 дол.
Немає правильної відповіді

$RR03933,4,13,2,0,2
Внутрішні попит і пропозиція в малій країні описуються функціями: DBH = 50 - 2,5*Р, SBH = -10 + 5*Р. Світова ціна товару Рсв = 4$. Країна ввела імпортну квоту в розмірі 15 од. і провела аукціон для розподілу квот між постачальниками товару. На скільки зменшаться обсяги імпорту?
на 15 одн.
на 30 одн.
на 25 одн.
Немає правильної відповіді

$RR03934,4,13,2,0,2
Пропозицію і попит на світовому ринку описують рівняння: PDx = 9 - QDx, PSx = 3 + 0,5*QSx. 3 метою зміцнення своїх позицій на світовому ринку велика країна-експортер запроваджує експортну субсидію в розмірі 1,5$. Знайдіть нову ціну на внутрішньому ринку:
5,75 дол.
5 дол.
3,5 дол.
6,5 дол.

$RR03935,4,13,2,0,2
Пропозицію і попит на світовому ринку описують рівняння: PDx = 9 - QDx, PSx = 3 + 0,5*QSx. 3 метою зміцнення своїх позицій на світовому ринку велика країна-експортер запроваджує експортну субсидію в розмірі 1,5$ на одиницю товару. Знайдіть нову ціну на зовнішньому ринку:
5,75 дол.
5 дол.
3,5 дол.
6,5 дол.

$RR03936,4,13,2,0,2
Пропозицію і попит на світовому ринку описують рівняння: PDx = 9 - QDx, PSx = 3 + 0,5*QSx. 3 метою зміцнення своїх позицій на світовому ринку велика країна-експортер запроваджує експортну субсидію в розмірі 1,5$ на одиницю товару. Знайдіть обсяги експорту після запровадження субсидії:
4 умовних одиниць
5 умовних одиниць
5,5 умовних одиниць
немає правильної відповіді

$RR03937,4,13,2,0,2
Пропозицію і попит на світовому ринку описують рівняння: pdx = 18-2Qdx, PSx = 6 + Qsx. З метою зміцнення своїх позицій на світовому ринку велика країна-експортер запроваджує експортну субсидію в розмірі 1,5$ на одиницю товару. Знайдіть нову ціну на внутрішньому ринку:
10,75
7
10
немає правильної відповіді

$RR03938,4,13,2,0,2
Пропозицію і попит на світовому ринку описують рівняння: pdx = 18-2Qdx, PSx = 6 + Qsx. З метою зміцнення своїх позицій на світовому ринку велика країна-експортер запроваджує експортну субсидію в розмірі 1,5$ на одиницю товару. Знайдіть нову ціну на зовнішньому ринку:
10,75
8,5
10
немає правильної відповіді

$RR03939,4,13,2,0,2
Пропозицію і попит на світовому ринку описують рівняння: pdx = 18-2Qdx, PSx = 6 + Qsx. З метою зміцнення своїх позицій на світовому ринку велика країна-експортер запроваджує експортну субсидію в розмірі 1,5$ на одиницю товару. Знайдіть обсяги експорту після запровадження субсидії:
4 умовних одиниць
5 умовних одиниць
4,75 умовних одиниць
немає правильної відповіді

$RR03940,4,13,2,0,2
"Добровільні" експортні обмеження передбачають:
введення експортного мита експортером;
квотування експорту експортером;
квотування імпорту імпортером;
квотування експорту імпортером.

$RR03941,4,13,2,0,2
Демпінг це:
продаж товарів на ринках інших країн за цінами, нижчими від витрат виробництва (собівартості цих товарів), для отримання конкурентних переваг в експорті на тому чи іншому ринку;
державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції за допомогою використання тарифних інструментів торговельної політики;
плата за товар, який перетинає митний кордон;
всі відповіді неправильні.

$RR03942,4,13,2,0,2
Яка з перерахованих статичних умов ефективності міжнародних інтеграційних об’єднань сформульована неправильно:
чим більшими є митні бар’єри країн, які входять в митний союз, тим більший ефект від входження в таке інтеграційне об’єднання
економіки країн, які входять в митний союз, повинні володіти подібною виробничою структурою
чим більші були обсяги торгівлі та ВВП країн до входження в інтеграційне об’єднання, тим краще
всі відповіді правильні

$RR03943,4,13,2,0,2
Який з перерахованих критеріїв конвергенції для вступу країни в ЄС сформульовано неправильно:
рівень інфляції не повинен перевищувати більш ніж на 1,5 процентних пункти середній рівень трьох країн ЄС з найнижчими показниками інфляції
валютний курс протягом останніх трьох років не повинен коливатися більше ніж в межах ±15%
дефіцит бюджету не повинен бути вищим ніж 2% від ВВП
державний борг не повинен перевищувати 60% від ВВП

$RR03944,4,13,2,0,2
Якщо дві країни укладають угоду, за якою експортно-імпортні операції резидентів цих країн не оподатковуються митами, і країни зберігають право самостійно встановлювати митний тариф для третіх країн, то така форма інтеграції називається:
спільний ринок;
зона вільної торгівлі;
митний союз;
економічний союз.

$RR03945,4,13,2,0,2
Узгоджене скасування групою країн національних митних тарифів і запровадження загального митного тарифу і єдиної системи нетарифного регулювання торгівлі щодо третіх країн називається:
спільний ринок;
зона вільної торгівлі;
митний союз;
економічний союз.

$RR03946,4,13,2,0,2
Країни, що інтегруються, домовляються про свободу пересування не тільки товарів і послуг, а й факторів виробництва капіталу і робочої сили. Таке інтеграційне об’єднання називається:
спільний ринок;
зона вільної торгівлі;
митний союз;
економічний союз.

$RR03947,4,13,2,0,2
Припустимо, що функція споживання має вигляд С=100+0,8У, функція імпорту М=150+0,2У, інвестиції рівні 200, експорт рівний 450, У – національний дохід. Визначте рівноважний рівень національного доходу Уе.
1000
1500
3000
2000

$RR03948,4,13,2,0,2
Мультиплікатор міжнародної торгівлі визначається наступним чином:
kMT = (MPS+MPM)/(
·I+
·X)
kMT = 1/(MPS+MPM)
kMT = (
·I+
·X)/(MPS+MPM)
kMT = 1/MPM

$RR03949,4,13,2,0,2
Яким чином визначається еластичність попиту на імпорт в залежності від доходу:
АРМ/MPM
MPM/APM

·Y/APM
немає правильної відповіді

$RR03950,4,13,2,0,2
Яким чином міжнародна міграція робочої сили впливає на середній та загальний дохід в країнах-донорах та країнах-реципієнтах?
середній дохід на душу населення в країнах-реципієнтах буде збільшуватись, а загальний дохід буде зменшуватись, відповідно в країнах-донорах навпаки
в країнах-донорах середній дохід на душу населення буде збільшуватись, а загальний дохід буде зменшуватись, відповідно в країнах-реципієнтах навпаки
в країнах-донорах загальний дохід буде збільшуватись, а середній дохід на душу населення буде зменшуватись, відповідно в країнах-реципієнтах навпаки
немає правильної відповіді

$RR03951,4,13,2,0,2
Основними країнами-донорами робочої сили на міжнародні ринки є:
країни Південно-Східної Азії та країни Північної Америки
країни Південно-Східної Азії та країни Східної Європи
країни Південно-Східної Азії, країни Південної і Східної Європи та країни Центральної і Південної Америки
країни Північної Америки та країни Західної Європи

$RR03952,4,13,2,0,2
Чи прискорює технологічний розвиток держави міжнародну міграцію?
так
ні
не завжди
немає правильної відповіді

$RR03953,4,13,2,0,2
Якщо країна А є монопольним продавцем товару Х на світовому ринку і починає збільшувати виробництво цього товару, то її умови торгівлі:
покращаться
погіршаться
залишатимуться незмінними
немає правильної відповіді


15

Приложенные файлы

  • doc 16591548
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 2

Добавить комментарий