Презентация зовнішня форма тіла людини


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Зовнішня форма тіла людини Викладач: Поліщук О.В. Білоцерківський коледж сервісу та дизайнуТема: План 1. Форма тіла людини2. Форма шиї3. Тулуб4. Плечі5. Форма грудей 6. Форма живота7. Форма спини8. Форма сідниць9. Форма нижніх та верхніх кінцівок Вона залежить від форми скелета, ступеня розвитку м'язів, кількості та розташування жирових відкладень. При характеристиці зовнішньої форми тіла виділяють: голову, тулуб, шию, верхні і нижні кінцівки. Форма тіла - зовнішній вигляд або обрис тіла людини. Шия - верхня частина тіла, яка обмежується рівнем сьомого шийного хребця ззаду, точками основи шиї збоку, грудною кісткою і ключицями спереду. При характеристиці форми шиї розглядають її довжину, форму бічної поверхні, тобто перехід від шиї до плечей, форму горизонтального перетину, нахил в середньосагітальній площині. Рисунок 1 - Форма шиї:горизонтальний переріз (а); форма бічної поверхні (б); довжина (в) Розрізняють в залежності від форми горизонтального перерізу: круглу шию (1) горизонтально-еліптичну шию (2), вертикально-еліптичну шию (3). Розрізняють в залежності від форми бічної поверхні: циліндричну шию (1), конічну, розширеної від голови (2), конічну, що розширюється до основи шиї (3). Розрізняють в залежності від довжини: нормальну шию (1), коротку шию (2), довгу шию (3), а також від розміру верхнього лордозу хребта, тобто чим він більший, тим більше нахил шиї і голови вперед. Тулуб - найбільш велика частина тіла, характеризується зовнішнім видом і обрисом плечей, грудей, живота, спини, сідниць. Плечі (плечові скати) розташовані у верхньому відділі грудної області тулуба від основи шиї до плечових суглобів, характеризуються невеликим нахилом від шиї до плеча, розворотом і розмірною ознакою «ширина плечового ската». Розрізняють в залежності від нахилу до горизонталі, що проходить на рівні сьомого шийного хребця: високі плечі (1), якщо Вп = (4,7 ± 0,75) см, нормальні плечі (2), якщо Вп = (6,2 ± 0,75) см, низькі плечі, якщо Вп = (7,7 ± 0,75) см; від ширини Розрізняють в залежності від ширини: вузькі плечі (1), ширина їх менша виміру Шп типової фігури, нормальні плечі (2), ширина їх дорівнює вимірюванню Шп типової фігури, широкі плечі (3), ширина їх більше виміру Шп типової фігури. Форма грудей характеризується зовнішнім виглядом і обрисом грудної клітини і грудних м'язів, залежить від ступеня розвитку і розташування грудних залоз. Розрізняють типи обрисів грудної клітини: плаский - зі збільшеною грудною кліткою і вузьким довгим тулубом; циліндричний - з широкою рівномірно округлою грудною кліткою і тулубом округлої форми; конічний - з дещо розширеною донизу грудною кліткою і широким пласким тулубом. Розрізняють за рівнем розташування по відношенню до рівня передніх кутів пахвових западин (мал. 4.10, а): нормально розташована груди (1), низько розташована груди (2), високо розташована груди (3) Розрізняють за ступенем розвитку грудної залози і її повнотою: слаборозвинені груди (1), (нульова повнота); средньослаборозвинені груди (2), (перша повнота); средньорозвинені груди (3), (друга повнота); сильнорозвинені груди (4), (більше третьої повноти). Живіт - черевна частина тулуба між грудною кліткою і верхнім краєм таза. Зовнішній вигляд і обриси живота залежать від статевовікових ознак, ступеня розвитку підшкірного жирового шару, рівня найбільш виступаючої точки живота і співвідношення розмірів грудної клітки і тазу. Розрізняють форми живота в залежності від рівня найбільш виступаючої точки щодо рівня лінії талії: низько розташована точка-низький живіт (1), високо розташована точка-високий живіт (2), з опуклістю, рівномірно розподіленим по всій черевній області тулуба; Розрізняють форми живота в залежності відвід величини виступання щодо лінії талії -проекційний розмірний ознака ПЖ: плаский живіт (1), якщо ПЖ<1,5см, середній живіт (2), якщо ПЖ= 1,5...2,5см, опуклий живіт (3), якщо ПЖ>2,5см. Спина - задня поверхня тулуба між сьомим шийним хребцем і крижами, зовнішній вигляд і обриси визначаються вигином хребта, формою лопаток, ступенем розвитку м'язів спини і підшкірного жирового шару. Розрізняють в залежності від ступеня розвитку м'язів та підшкірного жирового шару в горизонтальному перетині: нормальна спина, з невеликою виїмкою між лопатками (1), округла спина, без виїмки між лопатками (2), спина із збільшеною виїмкою між лопатками (3), пласка спина, майже без виїмки між лопатками (4) Розрізняють в залежності від величини поздовжньої кривизни спини: нормальний тип кривизни (1), вигнутий тип кривизни (2), випрямлений тип кривизни (3) від сутулості - величини проекційного розмірного ознаки Пк: нормальна спина (1), якщо Пк = (6,15±0,15) см, сутула спина (2), якщо Пк> 7,2 см, випрямлена спина (3), Розрізняють в залежності від рівня найбільш виступаючих точок сідничних м'язів: нормально розташовані сідниці (1), високо розташовані сідниці (2), низько розташовані сідниці (3). Сідниці - нижня частина тулуба з боку спини. Зовнішній вид і обриси сідниць визначаються формою тазу і сідничних м'язів. Розрізняють в залежності від розвитку сідничних м’язів: нормальні сідниці (1), якщо Гт=5-6см, пласкі сідниці (2), якщо Гт<5см, виступаючі сідниці (3), якщо Гт>6см. Розрізняють в залежності від величини поперечного діаметра стегон: нормальнісідниці (1), вузькі сідниці (2), широкі сідниці (3). Розрізняють в залежності від форми і ступеня виступу (положення Пс) бічної поверхні стегна: з малим ступенем виступу (1), якщо Пс<4см, з великим ступенем виступу (2), якщо Пс>5см, з середньою ступенем виступу (3), якщо Пс=4...5 см. Розрізняють в залежності від рівня (висоти) найбільш виступаючої точки бічній поверхні стегна: пласкі сідниці (4), високі сідниці (5), низькі сідниці (6). Нижні кінцівки-нижні парні частини тіла (ноги), що складаються з стегна, гомілки і ступні. Зовнішній вигляд і обриси ніг визначаються ступенем розвитку м'язів та підшкірного жирового шару і залежать від положення осей стегна і гомілки і головки стегнової кістки в тазостегновому суглобі. Розрізняють в залежності від форми: нормальні ноги (1), якщо осі стегна і гомілки розташовані на одній лінії, О-подібні ноги (2), якщо осі стегна і гомілки утворюють тупі кути, спрямовані один до одного, Х-подібні ноги (3), якщо осі стегна і гомілки утворюють тупі кути, спрямовані в різні боки. Розрізняють: Л-образні ноги (4), якщо осі гомілки і стегна утворюють прямі лінії, але не паралельні, а розбіжні донизу, якщо носки розгорнуті в різні боки (5), якщо носки повернуті всередину (6). Верхні кінцівки-верхні парні частини тіла (руки), що складаються з плеча, передпліччя і кисті. Зовнішній вигляд і обриси рук визначаються ступенем розвитку м'язів та підшкірного жирового шару; величиною кута а, утвореного поздовжньою віссю плеча і горизонтальною віссю тулуба, проведеної на рівні плечового суглоба; величиною кута р, утвореного поздовжніми осями плеча та передпліччя. Розрізняють руки з рівномірним і нерівномірним розподілом підшкірного жирового шару; від ступеня розвитку м'язів і підшкірного жирового шару: худі, нормальні, повні руки; в залежності від величини кута р: нормальні руки (1), руки, зігнуті в ліктях (2), спрямленние в лікті руки (3). Розрізняють в залежності від просторового положення верхньої частини руки відносно тулуба і від величини кута а: прямовисне положення рук (4), заднє положення рук (5), переднє положення рук (6). Питання для самоперевірки Дайте визначення – форма тіла?Від чого залежить форма тіла?Охарактеризуйте форму шиї?Охарактеризуйте форму тулуба?4. Охарактеризуйте форму плечей?5. Охарактеризуйте форму грудей? 6. Охарактеризуйте форму живота?7. Охарактеризуйте форму спини?8. Охарактеризуйте форму сідниць?9. Охарактеризуйте форму нижніх та верхніх кінцівок? ЛІТЕРАТУРА Гурьянова Н.И., Зуйкова В.Н., Конструирование одежды. -М.: Легкая индустрия, 1974. - 352 с.Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. и др. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебн. для вузов /- 4-е изд..- М.: Легпромбытиздат, 1988.- 464 с.Козлова Т.В., Рытвинская Л.Б., Тимашова З.Н. Основы моделирования и художественного оформления одежды. -М.: Легкая индустрия, 1979. – 168с. Справочник по конструированию одежды. /Под ред. П.П. Кокеткина.- М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. - 312с. Петушкова Г.И. Проектирование костюма. Учебник для высш. учеб. заведений / Г.И. Петушкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 416 с. Сорины Сестры. Презентация внешности или фигура в одежде и без. / Серия «Одежда плюс психология». – М.: ГНОМ-ПРЕСС, 1998. – 224с. ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Приложенные файлы

  • ppt 14980489
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий