Таблиці додавання і віднімання числа

Тема: Таблиці додавання і віднімання числа 4

Хід уроку

І. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів
Пригадайте: після того, як ми навчилися додавати і віднімати певне число, ми впорядковуємо рівності з таблиці. Яке число ми навчилися додавати та віднімати останнім часом? Так число 4! Отже сьогодні ми складемо таблиці додавання та віднімання числа 4 і на їх основі будемо продовжувати дослідження: як зміна одного з компонентів арифметичної дії впливає на її результат.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дій

1. “ Геометрична хвилинка”.
Розглянь геометричні фігури подані на ст. 71 зошита, біля сороки. Робота за сходинками складності. Перша сходинка: назвіть кожну фігуру; назвіть хоча б одну синю фігуру; назвіть деякі зелені фігури; назвіть усі сині фігури. Друга сходинка: визначте, за яким правилом відбувається зміна фігур? [колір і розмір; форма ; розмір і колір; форма]. Третя сходинка: продовж ряд фігур [мають змінитися колір і розмір – маленький зелений брусок(прямокутний паралелепіпед)].
2. Усне опитування.
Що означає додати?[збільшити]. Що означає відняти? [зменшити якесь число]. Яку арифметичну дію треба виконати, щоб одержати число, яке більше за дане? Менше за дане?
Як називаються елементи дії додавання? Як називається результат арифметичної дії додавання? Яке число про додаванні є найчастіше найбільшим?
Чи може сума дорівнювати одному з доданків? У якому випадку?[при додаванні до 0].
З якою арифметичною дією пов’язана дія додавання? Як знайти невідомий доданок?
Як називаються числа при відніманні? Як називається результат арифметичної дії віднімання? Яке число при відніманні зазвичай найбільше? З чого складається зменшуване [ із від’ємника та різниці ].
Чи може різниця дорівнювати зменшуваному? У якому випадку? [при відніманні 0].
Чи може різниця дорівнювати нулю? У яких випадках?
Як дізнатись на скільки одне число більше або менше від іншого?
3. Каліграфічна хвилинка
4 клітинки вниз 10 вправо пишемо число класна робота
Прописуємо цифру 4 через клітинку
Графічний диктант. Беремо олівчики і уважно слухаємо завдання.
Орнамент 1
Від точки 5 клітинок вправо ставимо точку, проводимо відрізок; 2 клітинки вниз; 2 клітинки вліво; 1 клітинка вниз; 2 клітинки вправо; 2 клітинки вниз; 5 клітинок вліво; 2 клітинки вгору; 2 клітинки вправо; 1 клітинка вверх; 2 клітинки вліво; 2 клітинки вгору.4. Актуалізація переставного закону додавання
Завдання №1
3+4= 4+3=7

ІІІ. Формування нових знань і способів дій
1. Підготовча робота.
Розбийте приклади на дві групи. У перші об’єднайте суму, а в другу – різницю.
1+4 5-4 4-4 8-4
10-4 5+4 4+4 3+4
6+4 7-4 9-4 6-4
Приклади виконуємо в тоненькому зошеті з коментарем.
2. Завдання №2
3. Первинне закріплення табличних випадків додавання і віднімання числа 4
Завдання №5

IV. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок

1.Робота з таблицею додавання числа 4.
Прочитай таблицю додавання числа 4. Чим схожі всі рівності?[усі рівності на додавання, в них однаковий другий доданок – число 4]. Чим вони відрізняються? [першим доданком і значенням суми]. Як змінюється перший доданок? [кожен раз перший доданок збільшується на 1]. Як зміна першого доданка впливає на значення суми?[значення суми також збільшується на 1].
2. Завдання №3
Розглянемо перший стовпчик. Перший стовпчик збільшується на 2, другий не змінюється, значення суми також збільшується на 2.
3. Таблиця віднімання 4
Прочитайте таблицю віднімання числа 4. Як змінюється зменшуване? [кожен раз воно збільшується на 1]. Як щоразу змінюється різниця ? На скільки [ різниця також щоразу збільшується на 1] Який висновок можна зробити? [якщо зменшуване збільшується на 1 то і різниця також збільшується на 1].
4. Завдання №4
Розглянемо перший стовпчик. Зменшуване збільшується на 2; від’ємник не змінюється; значення різниці також на 2.
5. Закріплення знань про задачу
Завдання № 6
Прочитай тексти задач. Чим вони схожі? Чим вони відрізняються? Чи є серед них задача? Як її впізнати? Чому другий текст не можна назвати задачею? Чи є в ньому питання? Змініть його текст так, щоб вийшла задача. [в обох задачах йдеться про хлопчика, який мав 5наклейок, 2 наклейки він подарував другу. Перший текст є задачею, тому що містить і умову, і запитання; при цьому запитання повязане з умовою задачі. Другий текст не є задачею – в ньому нема запитання, а все відомо. Щоб одержати задачу, треба зруге речення перетворити на запитання “скільки наклейок залишилось у хлопчика?”]
Чи є третій текст задачею? Чому? [у цьому тексті є і умова, і запитання, але не можна запитувати про те, що вже відомо в умові задачі]
Запишемось задачу в тоненький зошит.
Шукаємо три головні слова задачі(було, подарував, залишилось). Записуємо їх в стовпчик. Проставляємо числові данні. Про що йдеться у задачі [про наклейки]. Слово наклейки пишемо сорочино, скорочуємо до першої голосної. Нам відомо скільки залишилось? [ні]. Тому ставимо знак питання. Розв’язуємо, щоб дізнатись скільки залишилось, яку дію виконуємо? [віднімання]. В дужках пишемо “н.” Відповідь переписуємо питання замість слова скільки пишемо отримане числові числові дані.

5. Формування вмінь розв’язувати прості задачі.
Завдання №7
Розгляньте малюнок. Доповніть умову за малюнком. Перекажіть умову. Назвіть запитання. Які числові данні в умові задачі? Обведіть числові данні в умові задачі в кружечок. Запишіть числові данні у перший рядок через клітинку.
Що відомо?[мені відомо: що помідорів було 5, а моркви 3]
Повторіть запитання задачі. Яке число є шуканим, що воно позначає? Позначте шукане знаком питання і першому рядку через клітинку від числових даних.
Що треба дізнатись? [скільки всього овочів]
Виконайте схему. Треба об’єднати чи вилучити? За схемою поясніть, що означає кожен відрізок.
5 3


?
Усього овочів зібрали більше чи менше ніж помідорів? Ніж окремо моркви? Якою арифметичною дією знаходиться більше число?
[пояснюю розв’язання: більше число знаходиться дією додавання, до кількості помідорів треба додати моркву, так дізнаємось скільки всього овочів зібрали]
[Розв’язую: 5+3=8. Записую у другому рядку].
Повторіть запитання
Відповідь записуємо у третьому рядку.
6. Завдання № 87
V. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів
Що ви склали сьогодні на уроці?[Таблиці додавання та віднімання 4]. Що досліджували? [Як зміниться сума, якщо один з доданків збільшиться або зменшиться]. Які висновки зробили стосовно зміни результату залежно від зміни одного компонента? Чи допомагає вам ця закономірність при додаванні та відніманні числа 4? Чи є якісь труднощі у виконанні цих дій? Над чим ще треба попрацювати?
2 січня
Класна робота
4 4 4 4 4 4
Графічний диктантЗадача № 6
Було – 5 н.
Подарував – 2 н.
Залишилось - ?
5-2=3(н.)
Відповідь: 3 наклейки залишились у Сашка.15

Приложенные файлы

  • doc 16253644
    Размер файла: 94 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий