Задача по электротехнике


Задача 3
Завдання:
Для наведенихнижчевихіднихданих, провести розрахунокосвітлення, щостворюєтьсядвомасвітловимилініями. Вважати, щовідбитаскладоваосвітленості (відстін і стелі) незначна.План розташуваннясвітловоїлінії наведено на рисунку 2.1. Відстаньвід точки до кожноїсвітловоїлініїоднакова. У якостіджерелсвітла обрати люмінесцентнілампи з таблиці 2.1.

Рисунок 2.1. План розташуваннясвітловоїлінії
Для розрахункувикористовуватиточковий метод з використаннямкривихвідноснихізолюкс (рисунок 2.2).
Вихіднідані:
Висотапідвісусвітильникаh = 3 м;
Мінімальнанормованаосвітленість в розрахунковійточціЕmin= 100 лк;
ДовжинасвітловоїлініїL = 6 м;
Відстань по горизонталіміжсусіднімисвітловимилініямив = 4 м;
Відстань по горизонталівід точки до початку лінійl= 2 м;
Коефіцієнтдодатковоїосвітленості, щовраховуєдіювіддаленихсвітильників;
Коефіцієнт запасу, приймаєтьсярівним 1,1.
Довідковідані:
Паспортніданілюмінесцентних ламп наведені в таблиці 2.1.
Кривівідноснихізолюкснаведені на рисунку 2.2, де по осям відкладаютьсявідноснадовжинасвітловоїлінії ()та відноснавідстаньвідпроекціїосілінії до розглядаємої точки ().
Таблиця 2.1 – Паспортні дані люмінесцентних ламп
Тип лампи Номінальні значення Тривалість горіння Граничні значення Тип цоколя по ГОСТ 17100-79
Напруга на лампі, В Потужність, Вт Світловий потік, лм Світлова віддача, лм/Вт середня мінімальна Діаметр, мм Довжина лампи, мм Маса, г без штирків Із штирками ЛД20 57 20 1000 50,00 13000 5200 40 589,8 604,0 170 G13d/35
ЛДЦ20 850 42,50 ЛХБ20 1020 51,00 ЛБ20-1 60 20 1200 60,00 15000 6000 40 589,8 604,0 170 G13d/35
ЛТБ20 57 1100 55,00 13000 ЛД40-1 109 40 2600 65,00 15000 5200 40 1199,4 1213,6 320 G13d/35
ЛДЦ40-1 2200 55,00 ЛХБ40-1 3100 77,50 ЛБ40-1 3200 80,00 ЛТБ40-1 3150 78,75 ЛД65 110 65 4000 61,54 13000 5200 40 1500,0 1514,2 450 G13d/35
ЛДЦ65 3160 48,64 ЛХБ65 4400 67,69 ЛБ65-1 4800 73,85 15000 6000 ЛТБ65 4650 71,54 13000 5200 ЛД80 102 80 4300 53,75 12000 4800 40 1500,0 1514,2 450 G13d/35
ЛДЦ80 3800 47,50 ЛХБ80-1 5200 65,00 13000 5200 ЛБ80-1 5400 67,50 12000 4800 ЛТБ80 5200 65,00
Рисунок2.2. Кривівідноснихізолюкс
Варіант рішення:
Контрольна точка має знаходитися напроти кінця світильника (рисунок 2.3), тому світлову лінію необхідно доповнити уявним відрізком, освітленість від якої віднімається.

Рисунок 2.3. Схема розташуванняконтрольної точки
Значення ε для люмінесцентних ламп є функцією відносних розмірів (рисунок 2.4):
; .(2.1)
Для схеми, наведеної на рисунку 2.1, .
Тоді
м.

Рисунок 2.4. Схема розташуваннясвітловоїлінії у просторі
Далівизначаємозначеннявідноснихрозмірів за виразом (2.1):
для світлових ліній, доповнених уявними відрізками:
; .
для світлових ліній, створених уявними відрізками:
;
За кривими відносних ізолюкс (рисунок 2.2) та значеннями відносної довжини світлової лінії () та відносної відстань від проекції осі лінії до розглядаємої точки () визначаємо значення відносної освітленості:
для світлових ліній, доповнених уявними відрізками:
при: , .
для світлових ліній, створених уявними відрізками:
при: , .
Визначається питомий світловий потік з одного метру світлової лінії , лм/м
,(2.2)
де ε–відноснаосвітленість, обчислена для розрахунковоївисоти 1 м і густини потоку лампи в ряду світильників 1000 лм – визначається за кривимивідноснихізолюкс.
Тоді
лм/м.
Визначається необхідний сумарний світловий потік світильників у кожній лінії, лм:
. (2.3)
лм.
Необхідна кількість світильників в лінії, шт
, (2.4)
де –номінальнийсвітловийпотікоднієїлампи, лм;
– кількість ламп в одному світильнику.
Тоді, з таблиці 1 обираємолампи ЛХБ80-1 з наступними характеристиками:
потужністьлампи 80 Вт;
світловийпотік 5400 лм;
довжиналампиізштиркамиlсв = 1514,2 мм.
Приймаємокількість ламп в світильнику. Кількістьсвітильників в одному ряду .
Робиться перевірка
.(2.5)
Тоді

Так як умова (5) виконується, отже, розрахунок проведено правильно.
Відповідь:
Для наведенихвищевихіднихданихнеобхіднозастосуватилампи ЛХБ80-1.Кількість ламп в світильнику. Кількістьсвітильників в одному ряду .

Приложенные файлы

  • docx 16148622
    Размер файла: 159 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий