Контрольний тест тест Українська революція

Тема Українська революція.
І. Тестові завдання на встановлення правильності або неправильності тверджень
1. Здійснення перевороту Павла Скоропадського та утвердження гетьманату відбулося 29 квітня 1918 р., тобто через 1 рік 29 днів після проголошення Української Народної Республіки.
А Так Б Ні
2. За 5 днів до ухвалення і проголошення тексту І Універсалу був створений український уряд – Генеральний Секретаріат Української Центральної Ради.
А Так Б Ні
3. 13 – 14 листопада 1918 р. в історії України відбулося кілька важливих подій: проголошення Українською Національною Радою Західно – Української Народної Республіки та видання Павлом Скоропадським грамоти про федерацію Української Держави з не більшовицькою Росією.
А Так Б Ні
4. 24 листопада 1918 р. відбулося урочисте відкриття Української академії наук, а також ухвалення Раднаркомом УСРР закону «Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви».
А Так Б Ні
5. 12 грудня 1917 р. Центральний Виконавчий Комітет Рад України утворив уряд радянської Української Народної Республіки – Народний Секретаріат, до складу якого ввійшли Євгенія Бош, Володимир Затонський, Микола Скрипник, Федір Сергєєв (Артем), Василь Шахрай та інші діячі більшовизму.
А Так Б Ні
6. Головою Ради Міністрів – уряду проголошеної Павлом Скоропадським Української Держави – призначено Дмитра Дорошенка, відомого громадсько – політичного діяча та науковця – історика.
А Так Б Ні
7. Президентом проголошеної 13 листопада1918 р. Західно – Української Народної Республіки став Євген Петрушевич, який після проголошення Акта злуки ЗУНР і УНР увійшов до складу Директорії УНР, а пізніше отримав повноваження диктатора Західної Області УНР.
А Так Б Ні
8. У 1919 р. утворено Державну українську мандрівну капелу (абревіатурою – «Думка»), першим керівником якої став відомий педагог та хоровий диригент Нестор Городовенко.
А Так Б Ні
9. Державний Секретаріат – це найвищий виконавчий орган УСРР, утворений у січні 1919 р. шляхом реорганізації Тимчасового робітничо – селянського уряду України.
А Так Б Ні
10. Упродовж свого існування Українська Центральна Рада видала чотири Маніфести – збірники найважливіших законів, що визначали основи внутрішньої і зовнішньої політики тогочасної України.
А Так Б Ні
11. В умовах компромісу з польськими військами уряд Західно – Української Народної Республіки розпочав формування власних збройних сил – Червоної Української Галицької Армії.
А Так Б Ні
12. Після остаточного встановлення радянської влади в УСРР розгорнулася політика лікнепу, що полягала в одержавленні промисловості, впровадженні продовольчої розкладки та загальної трудової повинності, здійсненні масових репресій.
А Так Б Ні
14. 18 березня 1921 р. Польща, з одного боку, і РСФРР та УСРР, з другого боку, підписали у Варшаві мирний договір, згідно з умовами якого Польща визнавала існування Української Соціалістичної Радянської Республіки, а натомість отримувала значну частину західноукраїнських територій, зокрема Буковину і Закарпаття.
А Так Б Ні
15. 16 січня 1918 р. під станцією Крути нашвидку зібраний загін, що складався зі студентів, гімназистів – старшокласників та військових курсантів, перепинив шлях більшовицьким військам і ціною власних життів затримав наступ військ Михайла Муравйова на столицю УНР Київ.
А Так Б Ні
16. У період Української Держави у Києві відкрито перший на Наддніпрянщині пам’ятник Тарасові Шевченку, що його автором є скульптор Іван Кавалерідзе.
А Так Б Ні
17. 9 січня 1918 р. Українська Центральна Рада ухвалила текст IV Універсалу, який визначав, що «однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою українського народу»
А Так Б Ні
18. Прийшовши до влади внаслідок перевороту 29 квітня 1918 р., Павло Скоропадський видав «Грамоту до всього українського народу» та закон «Про тимчасовий державний устрій України» - основні документи, що визначали подальший розвиток новоствореної Української Держави.
А Так Б Ні
19. Конституційні основи Західно – Української Народної Республіки регламентував «Маніфест Державного Секретаріату до українського народу», прийнятий 13 листопада 1918 р.
А Так Б Ні
20. Помітною течією в поезії періоду Української революції був романтизм, зокрема, події воєнних років яскраво змальовані в автобіографічній збірці Володимира Сосюри «Сонячні кларнети»
ІІ. Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді
1. Позначте подію періоду Української революції 1917 – 1921 рр., що відбулася найшвидше:
А початок першого Зимового походу військ УНР;
Б початок Чортківської офензиви;
В укладення Ризького миру між РСФРР, УРСС та Польщею;
Г утворення Українського національного союзу;
Д установлення більшовицької влади у Харкові, проголошення радянської УНР.
2. Позначте подію періоду діяльності Української Центральної Ради, що відбулася найпізніше:
А скликання Всеукраїнського наці онального конгресу;
Б утворення Генерального Секретаріату Центральної Ради;
В проголошення IV Універсалу Української Центральної Ради;
Г видання «Тимчасової інструкції Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні»;
Д початок збройного виступу самостійників у Києві.
3. Позначте подію, що відбулася у рік проголошення Галицької Соціалістичної Радянської Республіки:
А утворення Української Центральної Ради;
Б утворення Директорії;
В організація українського національного повстання у Львові;
Г проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР;
Д укладення Варшавського договору між УНР та Польщею.
4. Позначте дату прийняття І Універсалу Української Центральної Ради:
А 22 січня 1919 р.;
Б 9 січня 1918 р.;
В 7 листопада 1917 р.;
Г 3 липня 1917 р.;
Д 10 червня 1917 р..
5. Позначте імена і прізвища осіб, які входили до складу Директорії УНР:
А Михайло Грушевський, Сергій Єфремов, Володимир Винниченко, Павло Христюк, Симон Петлюра;
Б Євгенія Бош. Володимир Затонський, Християн Раковський, Михайло Муравйов, Юрій Коцюбинський;
В Володимир Винниченко, Симон Петлюра, Федір Швець, Андрій Макаренко, Опанас Андрієвський;
Г Кость Левицький, Євген Петрушевич, Дмитро Вітовський, Юліан Бачинський, Семен Вітик;
Д Антон Денікін, Петро Врангель, Володимир Антонов – Овсієнко, Мартин Лаціс, Федір Лизогуб.
6. Позначте ім’я та прізвище особи, якої стосується цей опис: «Голова Ради Народних Комісарів УСРР. Болгарин. Знавець семи іноземних мов. Визнаний кращим дипломатом 1920 –х рр. Виступав за розширення політичної та економічної самостійності України»:
А Микола Скрипник;
Б Християн Раковський;
В Георгій П’ятаков;
Г Нестор Махно;
Д Володимир Ленін.
7. Позначте факт, що стосується життєпису гетьмана Української Держави Павла Скоропадського:
А уродженець міста Вісбаден, що в Німеччині;
Б учасник російсько – японської війни 1904 – 1905;
В ініціатор створення Української Галицької Армії;
Г командир першого Українського корпусу та отаман Вільного козацтва;
Д флігель – ад’ютант російського імператора Миколи ІІ.
8. Позначте імена і прізвища діячів українського образотворчого мистецтва періоду Української революції:
А Михайло Бойчук, Георгій Нарбут, Микола Бурачек;
Б Олександр Олесь, Володимир Сосюра, Павло Тичина;
В Гнат Юра, Лесь Курбас, Ганна Борисоглібська;
Г Олександр Кошиць, Лев Ревуцький, Микола Леонтович;
Д Агатангел Кримський, Євген Патон, Олександр Палладін.
9. Позначте термін, що означає суспільно – політичне вчення, котре заперечує позитивну роль держави та пропагує звільнення особистості від усіх форм політичної, економічної та духовної влади:
А консерватизм;
Б більшовизм;
В сепаратизм;
Г анархізм;
Д гуманізм.
10. Позначте термін, зміст якого розкриває цей уривок: «Після встановлення радянської влади в Україні розпочалося одержавлення фінансів, транспорту, системи зв’язку. Потім настала черга промисловостіВводилася продовольча розкладка: все зерно, окрім необхідного мінімуму селяни повинні були здавати державі Відповідні державні й господарські органи запроваджували у республіці загальну трудову повинність»:
А «червоний терор»;
Б «воєнний комунізм»;
В радянізація;
Г національно – демократична революція;
Д «більшовизація».
11. Позначте визначення, що розкриває значення поняття «Українська Національна Рада»:
А представницький орган, передпарламент, що діяв в Україні з 4 березня 1917 р. по 29 квітня 1918 р.;
Б перший більшовицький уряд України, утворений у Харкові в грудні 1917 р. на противагу Генеральному Секретаріатові Української Народної Республіки;
В представницький орган Галичини та Буковини, утворений 18 жовтня1918 р., згодом – законодавчий орган ЗУНР;
Г найвищий законодавчий і розпорядчий орган державної влади, уряд Західно –
Української Народної Республіки;
Д координаційний осередок українських політичних партій, профспілок та культурних організацій, опозиційних до правління гетьмана Павла Скоропадського.
12. Позначте назву наукової дисципліни, що її уособлював Лев Писаржевський:
А біологія;
Б філософія;
В математика;
Г економіка;
Д хімія.
13. Позначте назву історико – географічного об’єкта, де відбулося проголошення документа, звідки взято цей уривок: «Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України, Західно – Українська Народна Республіка (Галичина, Буковина й Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна».
А місто Станіслав;
Б місто Харків;
В місто Львів;
Г місто Київ;
Д місто Брест – Литовський.
14. Позначте назви губерній, що на них поширювалися повноваження Генерального Секретаріату відповідно до «Тимчасової інструкції Генеральному секретаріатові Тимчасового уряду на Україні»:
А Київська, Чернігівська, Харківська, Катеринославська, Херсонська;
Б Київська, Чернігівська, Полтавська, Катеринославська. Таврійська;
В Київська. Волинська, Подільська, Полтавська, Чернігівська;
Г Київська, Подільська, Катеринославська, Херсонська;
Д Київська, харківська, Катеринославська. Херсонська, Таврійська.
15. Позначте назви областей, на які була поділена українська територія після окупації її білогвардійською армією Антона Денікіна:
А Київська, Харківська, Таврійська;
Б Київська, Харківська, Новоросійська;
В Київська, Херсонська, Одеська;
Г Київська, Катеринославська, Подільська;
Д Київська, Харківська, Кримська.
16. Позначте назви міст, де в період гетьманату Павла Скоропадського відкрито державні українські університети:
А місто Київ, місто Кам’янкць – Подільський;
Б місто Київ, місто Полтава;
В місто Кам’янець – Подільський, місто Полтава;
Г місто Харків, місто Київ;
Д місто Кам’янець – Подільський, місто Харків.
17. Визначте уривок, що взятий із тексту IV Універсалу Української Центральної Ради:
А «Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які вмирали найкращі сини України. Віднині є тільки одна, незалежна Українська Народна Республіка»;
Б «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою українського народу»;
В «Віднині Україна стає Українською Народною Республікою. Не одділяючись від Російської Республіки й зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі»;
Г «Прямуючи до автономного ладу в Україні, Центральна Рада підготовлятиме проекти про автономний устрій України для внесення її на затвердження Учредительного зібрання»;
Д «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям».
18. Позначте дату ухвалення документа. Звідки взято цей уривок: «Відновивши своє державне право як Українська Народна Республіка, Україна для кращої оборони свого краю, для певнішого забезпечення права і охорони вольностей, культури й добробуту своїх громадян, проголосила себе і нині єсть державною, суверенною і ні від кого незалежною»:
А 9 січня 1818 р.;
Б 27 січня 1918 р.;
В 12 грудня 1917 р.;
Г 14 грудня 1918 р.;
Д 29 квітня 1918 р.
19. Позначте назву документа, звідки взято цей уривок: «Отсею грамотою я оголошую себе Гетьманом всієї України. Управа Україною буде проводитись через посередництво призначеного мною Кабінету Міністрів і на остаточнім обґрунтуванню прмножених при сім законів про тимчасовий державний устрій України»:
А «Грамота до всього українського народу»;
Б «Закон про тимчасовий державний устрій України»;
В «Тимчасовий Основний Закон Української Національної Ради»;
Г «Декларація Директорії УНР»;
Д «К населению Малороссии».
20. Позначте назву історико – географічного об’єкта, де відбулася подія, якої стосується уривок із документа: «Визнаючи право України на незалежне державне існування в кордонах, які на півночі, сході і півдні визначаються на основі договорів між Українською Народною Республікою і відповідно сусідами, що з нею межують, Річ Посполита визнає верховною владою Української Народної Республіки Директорію незалежної Української Народної Республіки з Головним отаманом паном Симоном Петлюрою на чолі»:
А місто Брест – Литовський;
Б місто Київ;
В місто Варшава;
Г місто Рига;
Д місто Львів.
ІІІ. Тестові завдання з вибором декількох правильних відповідей
1. Позначте дати прийняття чотирьох Універсалів Української Центральної Ради:
А 4 березня 1917 р.;
Б 19 березня 1917 р.;
В 10 червня 1917 р.;
Д 3 липня 1917 р.;
Е 4 серпня 1917 р.;
Є 7 листопада 1917 р.;
Ж 4 грудня 1917 р.;
З 12 грудня 1917 р.;
И 9 січня 1918 р.;
І 16 січня 1918 р.
2. Позначте події Української революції, що відбулися впродовж другої половини 1919 р.:
А утворення Українського національного союзу;
Б початок першого зимового походу військ Української Народної Республіки;
В вступ у Київ польської армії та війська Української Народної Республіки;
Г початок другого Зимового походу військ Української Народної Республіки;
Д вступ в м. Київ денікінських військ та Української Галицької Армії;
Е початок збройного повстання у селі Баштанка на Миколаївщині, проголошення Баштанської республіки.
3. Позначте події Української революції, що відбулися впродовж листопада 1918 р.:
А проголошення ІІІ Універсалу Української Центральної Ради;
Б початок українського національного повстання у Львові;
В скликання ІІІ Всеукраїнського з’їзду Рад, прийняття Конституції УСРР;
Г проголошення Західно – Української Народної Республіки;
Д опублікування гетьманом Павлом Скоропадським грамоти про федерацію Української держави з не більшовицькою Росією;
Е проголошення Акта злуки між УНР і ЗУНР;
Є відкриття Української академії наук.
4. Позначте події з історії української культури, що відбулися впродовж 1919 р.:
А відкриття в м. Кам’янець – Подільський державного українського університету;
Б ухвалення Раднаркомом УСРР «Положення про єдину трудову школу Української СРР»;
В відкриття Української академії наук;
Г утворення Державної української мандрівної капели – «ДУМКА»;
Д опублікування Раднаркомом УСРР декрету «Про знесення з майданів та вулиць пам’ятників, збудованих царям та царським посіпакам».
5. Позначте імена і прізвища осіб – керівників селянського повстанського руху, що розгортався на території України впродовж 1917 – 1921 рр.:
А Нестор Махно;
Б Михайло Омельянович – Павленко;
В Данило Терпило;
Г Микола Григор’єв;
Д Олександр Греков.
6. Позначте факти, що стосуються життєпису Президента ЗУНР Євгена Петрушевича:
А студент правничого факультету Львівського університету;
Б студент правничого факультету Чернівецького університету;
В посол австрійського парламенту, в 1917 – 1918 рр. – голова Української парламентської репрезентації;
Г діяч Головної української ради;
Д діяч Союзу визволення України;
Е диктатор Західної Області Української Народної Республіки.
7. Позначте імена та прізвища керівників Ради Міністрів Української Держави Павла Скоропадського:
А Микола Устимович;
Б Федір Лизогуб;
В Федір Швець;
Г Сергій Гербель;
Д Опанас Андрієвський.
8. Позначте логічні ланцюжки, що об’єднують діячів української культури 1917 – 1921 рр. – представників одного виду мистецтва:
А Юрій Клен, Микола Зеров, Максим Рильський;
Б Володимир Сосюра, Григорій Нарбут, Гнат Юра;
В Михайло Бойчук, Олександр Мурашко, Федір Кричевський;
Г Лев Ревуцький, Яків Степовий, Борис Лятошинський;
Д Нестор Городовенко, Павло Тичина, Дмитро Багалій.
9. Позначте ознаки більшовицької політики «воєнного комунізму»:
А націоналізація промисловості, фінансів, транспорту, системи зв’язку;
Б запровадження продовольчого податку;
В мілітаризація праці, введення обов’язкової трудової повинності;
Г оголошення державної монополії на найважливіші продовольчі товари;
Д стимулювання товарно – грошових відносин та приватної торгівлі;
Е наділення селян землею, формування господарств фермерського типу.
10. Позначте положення, задекларовані ІІІ Універсалом Української Центральної Ради:
А проголошення Української Народної Республіки у складі федеративної Російської Республіки;
Б поширення юрисдикції УНР на Київщину, Поділля, Волинь, Чернігівщину, Полтавщину, Харківщину, Катеринославщину, Херсонщину, Таврію (без Криму);
В збереження приватної власності на землю;
Г встановлення державного контролю над виробництвом та розподілом української продукції;
Д упровадження 10 – годинного робочого дня для робітників та селянства4
Е гарантування демократичних свобод: слова, друку, віросповідання, зібрань, страйків тощо;
Є відновлення смертної кари№;
Ж ініціювання початку мирних переговорів між країнами – учасниками Першої світової війни.
11. Позначте правильні твердження, що стосуються перебігу польсько – радянської війни та розгрому більшовиками білогвардійського руху на території України:
А 21 квітня 1920 р. представники Української Народної Республіки і Польщі підписали загальну та торговельно – економічну конвенцію, за умовами якої польський уряд визнав незалежність УНР, повертав під її владу території Галичини, Західної Волині, частково Поділля, Лемківщину, Холмщину, Підляшшя і Посяння;
Б 24 квітня 1920 р. між Польщею та УНР укладено військову конвенцію, що передбачала підпорядкування збройних сил Української Народної Республіки польському командуванню та початок спільних польсько – українських воєнних дій проти більшовицьких військ на території України;
В на території України, захопленій польськими військами, встановлювався окупаційний режим: створювався польський адміністративний апарат, відновлювалася поміщицька власність на землю, здійснювалося вивезення до Польщі демонтованого промислового устаткування, товарів і сировини;
Д скориставшись тим, що Червона армія вела затяжні бої проти Польщі, 6 червня 1920 р. вийшли з Криму і почали свій наступ на Донбас білогвардійські війська під командуванням Антона Денікіна;
Е 7 листопада 1920 р. почався штурм Кримського півострова військами Червоної армії, внаслідок якого завершено розгром білогвардійського руху на території України, а Крим поринув у жорстокий вир більшовицького терору.
12. Позначте неправильні твердження із тих. Що стосуються перебігу релігійного життя в Україні впродовж 1917 – 1921 рр.:
А наприкінці весни 1917 р. з ініціативи протоієрея Василя Липківського було засновано «Братство воскресіння», яке очолило рух за поширення впливу Української греко – католицької церкви на території Наддніпрянщини;
Б 1 січня 1919 р. Директорія УНР, виходячи з принципу, що в незалежній державі повинна бути незалежна церква, проголосила автокефалію Української православної церкви;
В наприкінці січня 1919 р. Раднарком УСРР ухвалив «Закон про перехід церкви під опіку держави і школи під опіку церкви», згідно з яким у руки держави переходили храми і церковне майно, розпочалося переслідування духівництва та започатковувалася пропаганда атеїзму;
Г з приходом більшовицької влади в Україну тисячі священиків і віруючих стали жертвами червоного терору, частина храмів і монастирів була закрита, релігія оголошувалася опіумом для народу», віруючі ставали неповноправними громадянами.


13. Позначте назви більшовицьких державних та територіальних одиниць, що утворилися на території України впродовж грудня 1917 – січня 1818 рр.:
А Донецько – Криворізька республіка;
Б Баштанська республіка;
В Таврійська республіка;
Г Галицька Соціалістична Радянська Республіка;
Д Одеська республіка.
14. Позначте назви міст, що були столицями Західно – Української Народної Республіки впродовж усього періоду її існування:
А Львів;
Б Перемишль;
В Тернопіль;
Г Чернівці;
Д Станіслав;
Е Золочив.
15. Позначте назви українських територій, що відійшли до Польщі за умовами Ризького мирного договору від 18 березня 1921 р.:
А Східна Галичина;
Б Північна Буковина;
В Західна Волинь;
Г Західне Полісся;
Д Закарпаття;
Е Холмщина;
Є Поділля;
Ж Підляшшя.
16. Позначте назви історико – географічних об’єктів, що стали найвідомішими місцями бойової слави українських армій під час подій 1917 -1921 рр.:
А місто Суми;
Б станція Крути;
В місто Гуляйполе;
Г місто Чортків;
Д місто Бердичів;
Е місто Базар.
17. Позначте уривки, що стосуються Універсалів Української Центральної Ради:
А «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям»;
Б «Прямуючи до автономного ладу в Україні, Центральна Рада в згоді з національними меншинами України підготовлятиме проекти законів про автономний устрій України для внесення їх на затвердження Учредительного зібрання»;
В «Найвищим органом управи в Україні є Генеральний Секретаріат Української Центральної Ради, який формується Центральною Радою, відповідає перед нею і затверджується Тимчасовим правительством»;
Г «віднині Україна стає Українською Народною Республікою. Не одділяючись від Російської Республіки й зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі»;
Д «Влада на території Української Республіки віднині належить виключно радам робітничих, солдатських і селянських депутатів,а в центрі – Всеукраїнському з’їздову Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів, його Центральному Виконавчому Комітетеві;
Е «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою українського народу»
18. Позначте назви документів, виданих гетьманом Української Держави Павлом Скоропадським:
А «Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні»
Б грамота «До всього українського народу»;
В закон «Про тимчасовий державний устрій України»
Г відозва «К населению Малороссии»;
Д «Тимчасовий Основний закон Української Національної Ради».
19. Позначте уривки. Що стосуються «Декларації Директорії Української Народної Республіки»:
А «Героїчним поривом українського озброєного народу зметено з лиця землі української руйнуюче поміщицько – монархічне панування – гетьманщину»;
Б «Держав, проголошена 19 жовтня 1918 року, обіймає весь простір колишньої айстро – угорської монархії, заселений переважно українцями»;
В «До повного вирішення земельної реформи всі дрібні селянські господарства і трудові господарства залишаються в користуванні попередніх їх власників непорушними, а решта земель переходить у користування безземельних і малоземельних селян»
Г «На економічнім і фінансовім полі відбудовується повна свобода торгівлі й відкривається широкий простір приватного підприємництва й ініціативи»;
Д «Прояви приватної власності як фундаменту культури й цивілізації відбудовуються в повній мірі»;
Е «Кляси не трудові. Експлуататорські, які живляться й розкошують з праці кляс трудових не мають права голосу в порядкуванні державою»
20. Позначте документальні уривки, які описують події. Що відбулися в Україні впродовж 1919 р.:
А «помогите мне русские люди. Спасти родину! Генерал Врангель!»;
Б «Без Украины нет россии. Без украинского угля, железа, руды. Хлеба, соли, Чорного моря Россия существовать не может»;
В «Стремление отделить от России малорусскую ветвь народа не оставлено и поныне. Былые ставленники немцев. Петлюра и его соратники, продолжают и теперь совершать свое злое дело создания самостоятельной «Украинской державы» Деникин»;
Г «Частная собственность на землю отменяетсяпоэтому конфискованные земли в первую очередь используются для земледелия товарищеского, общественного»;
Д «Український народе! дня 19 жовтня твоєю волеюутвердилась на українських землях бувшої Австро – Угорської монархії українська держава»;
Е «Вітаючи з великою радістю цей історичний крок західних братів наших, директорія Української Народної Республіки ухвалили тую злуку прийняти і здійснити»
V. Тестові завдання на встановлення правильної хронологічної або логічної послідовності
1. Розташуйте події Української революції у хронологічній послідовності:
А Завершення другого Зимового походу;
Б ухвалення Раднаркомом УСРР «Положення про єдину трудову школу «Української СРР»;
В вступ до Києва більшовицьких військ під командуванням Михайха Муравйова;
Г початок Чортківської офензиви;
Д скликання Українською Центральною радою з’їздду народів.
2. розташуйте події періоду існування Західно – Української Народної Республіки у хронологічній послідовності:
А початок роботи делегації ЗУНР у Паризькій мирній конференції;
Б прийняття Українською Національною Радою рішення про об’єднання ЗУНРіУНР в єдину державу;
В визнання Паризькою мирною конференцією права Польщі на окупацію Східної Галичини;
Г організація у Львові українського національного повстання;
Д утворення Української Національної Ради.
3. Розташуйте імена і прізвища керівників урядів УНР періоду Директорії у хронологічній послідовності:
А Сергій Остапенко;
Б Ісаак Мазепа;
В В’ячеслав Прокопович;
Г Борис Мартос;
Д Володимир Чехівський.
4. Розташуйте факти із життєпису Християна Раковського у хронологічній послідовності:
А ініціатор створення Болгарської соціалістичної партії;
Б очільник Ради Народних Комісарів УСРР;
В студент медичного факультету Женевського університету;
Г в’язень орловської тюрми згідно із вироком «суду» за участь «в антирадянському правотроцькистському блоці»;
Д представник радянської дипломатичної служби у Великій Британії.
5. Розташуйте уривки, взяті із Універсалів Центральної Ради, у хронологічній послідовності: А «Прямуючи до автономного ладу в Україні, Центральна Рада в згоді з національними меншинами України підготовлятиме проекти законів про автономний устрій України для внесення їх на затвердження Учредительного зібрання»;
Б «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою українського народу»
В «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям»;
Г «віднині Україна стає Українською Народною Республікою. Не одділяючись від Російської Республіки й зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі»;
6. Розташуйте у послідовності їх виникнення Назви органів державної влади чи міжпартійних об’єднань, що діяли на території України впродовж 1917 – 1921 рр:
А Директорія;
Б Центральний Виконавчий Комітет Рад України;
В Українська Центральна Рада;
Г Рада Міністрів Української Держави;
Д Українська Національна Рада.
7. Розташуйте події українського культурного життя періоду Української революції у хронологічній послідовності:
А спорудження у місті Ромни на Сумщині першого на Наддніпрянщині пам’ятника Тарасові Шевченку;
Б відкриття Української академії наук;
В утворення української Республіканської комісії по боротьбі з неписьменністю;
Г відкриття Української академії мистецтв;
Д заснування нового драматичного театру імені Івана Франка під керівництвом Гната Юри.
8. розташуйте назви міст відповідно до дат підписання у них мирних договорів, що стосувалися вирішення українських державних чи територіально – адміністративних проблем:
А Сен – Жермен;
Б Варшава;
В Брест Литовський;
Г Рига;
Д Москва.
9. Розташуйте у хронологічній послідовності їх прийняття назви законодавчих актів періоду Української революції:
А Конституція УСРР;
Б Конституція УНР;
В Тимчасовий Основний Закон Української Національної Ради ЗУНР;
Г Закон «Про тимчасовий державний устрій України»;
Д Закон Української Центральної Ради «Про державну мову».
10. Розташуйте у хронологічній послідовності їх виникнення українські націонал – комуністичні партії:
А Комуністична партія (більшовиків) України – КП(б)У;
Б Українська соціал – демократична робітнича партія (незалежні) – УСДРП (незалежні);
В Українська комуністична партія – УКП;
Г Українська комуністична партія (боротьбистів) – УКП(б);
Д Українська партія соціалістів – революціонерів – боротьбистів (комуністів) – УПСР – боротьбистів – комуністів.4


15

Приложенные файлы

  • doc 15955773
    Размер файла: 94 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий