Лабораторна робота №5. Будова статевих клітин


Лабораторна робота № 5.
Тема: Будова статевих клітин
Мета: розглянути особливості будови статевих клітин на прикладі сперматозоїда і яйцеклітини ссавців, знайти риси схожості та відмінності гамет у зв'язку з їх функціями; розвивати вміння порівнювати біологічні об’єкти та аналізувати їхні особливості; розвивати пам’ять, увагу, спостережливість, навички самостійної роботи з мікроскопом; уміння робити логічні висновки; формувати науковий світогляд та інтерес до вивчення біології.
Основні терміни і поняття: гамети, сперматогенез, овогенез, сперматозоїд, яйцеклітина, статеве та нестатеве розмноження, гаплоїдний та диплоїдний набір хромосом,
Обладнання і матеріали: таблиця «Статеве та нестатеве розмноження організмів», малюнок «Будова статевих клітин», світловий мікроскоп, постійні мікропрепарати «Яйцеклітина кішки» та «Сперматозоїди морської свинки».
Хід заняття:
1. Чим відрізняються процеси утворення жіночих і чоловічих статевих клітин у ссавців?
2. Що таке запліднення? Яке його біологічне значення?
3. Які форми запліднення спостерігаються у тварин?
4. Які особливості процесу запліднення у різних груп рослин?
5. Яке біологічне значення процесу подвійного запліднення у покритонасінних рослин?
6. Чим можна пояснити розбіжності в процесах утворення чоловічих і жіночих статевих клітин?
7. Чому запліднення у водоростей і вищих спорових рослин можливе лише у вологому середовищі?
Як здійснюється регуляція функцій в організмі тварин?
Що таке гормони?
Як здійснюється регуляція функцій в організмі рослин?
Що таке фітогормони?
Чим відрізняється регуляція функцій в організмах тварин і рослин?

Найбільш ранній випадок народження сiамських близнюків датується 945 роком, коли сiамських братів родом з Вірменії було привезено до Константинополя для оцінки медиками. Мері та Елайза Чалкхорст (Chulkhurst), сiамські сестри, що зрослися спинами, жили з 1100 до 1134 року в Англії. Це одна з добре відомих згадок подібного дефекта. Інший приклад, що набув розголосу - Шотландські брати (1460-1488, хоча дати відрізняються в різних джерелах), які нібито мали дві голови на одному тулубі(тобто дицефали). Ще приклад - Хелена та Джудіт з Угорщини(1701-1723), які встигли зробити певні музичні успіхи до того, як їх відправили до монастиря. Ріта та Крістіна Пароді (Parodi), що народилися в 1829 році на Сардинії були дицефалами тетрабрахіусами (один тулуб, чотири руки) і хоча вони померли у 8-місячному віці, встигли забрати на себе чимало уваги в Парижі, де їх демонстрували батьки.
Можливо найвідомішою парою сiамських близнюків були китайці Чанг та Енг Банкери (Chang and Eng Bunker; 1811—1874), які народилися в Сіамі (сучасний Таїланд). Багато років вони гастролювали з цирком П.Т. Барнума під прізвиськом "Сіамські близнюки", таким чином закріпивши назву за всіма подібними випадками. Чанг та Енг мали зрослі хрящі грудної клітини (так звані близнюки-ксифопаги). В сучасних умовах їх могли б легко розділити.
Кілька пар близнюків, що жили в ХІХ столітті, добилися успіхів, хоча ніхто з них і не досяг рівня популярності Чанга та Енга Банкерів. У якості приклада можна навести дівчаток-пігопагів Міллі та Крістіну МакКой(McCoy, або McKoy). Сiамські близнюки народилися рабинями в Північній Кароліні в 1851 році. Після народження їх було продано шоуменові Дж. П. Сміту, але незабаром їх викрав конкурент, який намагався сховатися разом з ними в Англії. Спроба була присічена з причини заборони у Англії рабства. Сміт вирушив до Англії, аби забрати дівчаток та привезти матері Монімії, з котрою їх розлучили. Сміт та його дружина забезпечили близнюкам освіту, включаючи знання п'яти мов, гру на музичних інструментах та спів. Решту віку близнючки МакКой насолоджувались успіхом в "Двоголовому солов'ї" та показами в цирку Барнума. В 1912 році з проміжком у 17 годин вони померли від туберкульозу.
Джованні та Джакомо Точчі (Tocci) з Локани (Італія) були увічнені в оповіданні Марка Твена "Those Extraordinary Twins" під вигаданими іменами Анжело та Луїджі. Точчі народилися в 1877 році дицефалами тетрабрахіусами, маючи один тулуб з двома ногами, двома головами та чотирма руками. Від народження батьки примушували їх до виступів, хоча самі близнюки відчували до цього неприязнь. Брати ніколи не навчились ходити, оскільки кожна голова мала контроль на однією з ніг. Коли в 1886 році після турне по Сполученим Штатам близнюки зі своєю родиною повернулись до Європи, вони відчули серйозне нездужання. Мабуть, тоді ж вони й померли, хоча деякі джерела стверджують, що вони дожили до 1940 року в Італії.
Деякі з сiамських близнюків мають здатність до дітородження. Так вищезгадані Чанг та Енг Банкери одружились із різними жінками (котрі були сестрами) і змогли завести здорових дітей. У 28-річних Рози та Жосефи Блажек, які мали спільні статеві органи, народився абсолютно здоровий син Франц від галантного офіцера, шанувальника Рози.
З віком у сiамських близнюків часто накопичуються взаємні претензії та невдоволення поведінкою один одного. Наприкінці життя Чанг Банкер почав багато пити та чинити скандали, тоді як його брат вів здоровіший спосіб життя та засуджував Чанга.
Як правило, якщо помирає один зі зрослих близнюків, смерть іншого настає за лічені години або дні. Так після смерті Чанга його брат помер через три години. Маша та Даша Крівошляпови мали спільну кровоносну систему, тому коли померла від інфаркту Маша, через 17 годин у результаті інтоксикації настала смерть Даші (хоча вона не знала, що сестра померла, думаючи, що та спить).
Застосування знань і дій студентів в стандартних і творчих умовах
Підготуйте мікроскоп до роботи.
Уважно вивчіть запропоновані схеми та мікрофотографії.
Дайте відповіді на запитання:
Який набір хромосом мають гамети?
_____________________________________________________________________
Як називаються чоловічі гамети?
_____________________________________________________________________
Як називаються жіночі гамети?
_____________________________________________________________________
Який набір хромосом утворюється у зиготі при заплідненні? _____________________________________________________________________
Який набір хромосом мають соматичні клітини? _____________________________________________________________________
Завдяки якому поділу утворюються соматичні клітини? _____________________________________________________________________
Завдяки якому поділу утворюються гамети? _____________________________________________________________________
Розгляньте в мікроскоп сперматозоїд морської свинки. Розгляньте рисунок «Схема будови сперматозоїда». Знайдіть: головку, шийку, хвіст, акросому, ядро, цитоплазму, центріолі, мітохондрії, центросому. Підпишіть елементи будови, позначені цифрами на рисунку.

Які функції виконує сперматозоїд? __________________________________________________________________________________________________________________________________________
Як сперматозоїд пристосований до переміщення у рідкому середовищі? __________________________________________________________________________________________________________________________________________
Як сперматозоїд пристосований до проникнення в яйцеклітину? __________________________________________________________________________________________________________________________________________
Чому сперматозоїдів утворюється значно більше, ніж яйцеклітин? _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Розгляньте в мікроскоп яйцеклітину. Розгляньте рисунок «Схема будови яйцеклітини ссавця». Знайдіть ядро, цитоплазму, оболонки, мембрану. Підпишіть елементи будови, позначені цифрами на рисунку.

Вкажіть функції яйцеклітини
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Чому яйцеклітина ссавця має невелику кількість запасних поживних речовин порівняно з яйцеклітинами риб, земноводних та птахів?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Заповніть таблицю
№ Ознаки Сперматозоїд Яйцеклітина
1 Розміри 2 Форма 3 Здатність до активного руху 4 Кількість поживних речовин 5 Особливості хромосомного набору 6 Утворюються в результаті мейозу від клітини із наступним набором хромосом: 7 В результаті мейозу утворюється така кількість клітин. Особливоті будови клітин. 8 Зробіть висновки відносно залежності будови статевих клітин та участі, яку вони приймають у розмноженні організмів.
Узагальнення і систематизація знань
Учні виконують самостійну роботу за різними варіантами


Підведення підсумків заняття
На основі отриманих знань студенти роблять відповідні висновки, захищають лабораторні роботи.
Повідомлення домашнього завдання
Повторити § 1, 2 підручника, конспект уроку, підготуватися до захисту лабораторної роботи.

Додатки
Мікрофотографія сперматозоїдів

Мікрофотографія яйцеклітини

Утворення гамет


Типи сіамських близнюків
Виокремлюють кілька варіантів зрощення близнюків:
Торакопаги (thoracopagus): Зрощення тіл в ділянці грудної клітини. В цьому випадку завжди задіяне серце. У випадку спільного серця перспективи на довге життя як у випадку хірургічного втручання, так і без нього дуже невеликі. Такий тип зрощування спостерігається в 35-40% випадків.
Омфалопаги (omphalopagus): зрощення в нижній частині грудної клітки. Серце не задіяне, але близнюки часто мають спільні печінку, діафрагму, травний тракт та інші органи. Такий тип зрощування зустрічається у 34% сіамських близнюків.
Ксифопаги (xiphopagous): зрощення хрящів грудної клітини.
Іліопаги (iliopagus): зрощування в підвдишних ділянках, спиною до спини, включаючи сідниці. Такий тип зрощування зустрічається у 19% близнюків.
Цефалопаги(cephalopagus): зрощення головами, тулуби ж розділені. В цілому такі близнюки не здатні вижити, маючи певні ушкодження мозку. Іноді їх називають яніцепсами(від імені дволикого бога Януса), або краніопагами.
Цефалоторакопаги (cephalothoracopagus): зрощення головами і тулубами. Такі близнюки не здатні до виживання за рідкісними вийнятками. Іноді використовують терміни ефолоторакопагуси (epholothoracopagus), або краніоторакопагуси (craniothoracopagus).
Краніопаги(craniopagus): близнюки, що зрослися черепами, але мають окремі тулуби (2% випадків).
Паразитарні краніопаги: дві голови, що зрослися, з одним тулубом.
Дицефали (dicephalus): дві голови, один тулуб та дві, три, або чотири руки(дицефал дибрахітус, трибрахітус та тетрабрахітус відповідно).
Ішіопаги (ischiopagus): переднє з'єднання нижніх частин тіл і з хребцями. що зрослися на 180° один до одного. Такий тип зрощення зустрічається у 6% сиамських близнюків. Як варіант — хребти не з'єднані, проте обидва тази формують одне велике кільце, що включає два хрестці та два лобкові симфізи.
Ішіо-омфалопаги (ischio-omphalopagus): Найбільш добре відомий тип зрощення. Близнюки з'єднані хребтами у формі літери Y. Звичайно близнюки мають чотири руки і дві чи три ноги. Такий варіант зрощення не може бути розділений хірургічно, оскільки у близнюків частіще за все спільні репродуктивна та видільна системи.
Парапаги (parapagus): Зрощення боками, іноді серце також задіяне. Такий тип зрощення у 5% сиамських близнюків
Дипрозоп: одна голова з двома обличчями, що розташовані бік о бік.
Пигопаги: близнюки, що зрослися в районі хрестцю.
Трицеваги: найрідкісніший випадок зрощення близнюків, за якого відбувається не подвійне, а потрійне зрощення. Звичайно три близнюки мають один торс і три голови.
Іноді один з близнюків припиняє правильно розвиватися, паразитуючи на другому організмі, що розвивається нормально.

Приложенные файлы

  • docx 15930002
    Размер файла: 4 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий