Praktika_Malika


Алматы Экономика және Құқық колледжі
Мемлекеттык тілде іс жүргізуден
Оқу-тәжірибелік құжаттар.
Исраилова Д.Е. 202 Қ-топ
№ 8 Қымбат бағалы заттарды қабылдап, алу актісін құрастыру.
Бекітемін
«Алтын - ломбард» ломбард басшысы
Д.Р. Абдразманов
Кесім
05.11.15.ж. №025
Алматы қаласы
Қымбат бағалы алтынды қабылау туралы.
Негіздеме: №879 05.11.15.ж. Ломбард бысшысы бұйрығы.
Кесім жасаған комиссия
Төрағасы сараптама бөлімінің басшысы Б.В. Сапаргалиева
Сарамшылар С.Л. Абдришев , А. В. Исрапилов.
«Алтын - ломбард» мекенжайына 900 пробалы 5 грамм молшерінде алтын сырға өткізілді. Сырғаның талпы күны 30000( отыз мың) теңгені құрайды. Қабылдау уақыты 05.11.15. ж. Сағат 10: 25 да. Айына пайыздаң төлем 10% - 30000( отыз мың) теңге.
Алтында иесі қайтарып алмайтын болса, алтын бұйым сатылымға қойылады.
Кесім 3 дана жасалады.
ші данасы – сраптама бөліміне.
ші данасы – іске.
ші данасы – «Алтын - ломбардқа»
Комиссия турағасы: Д.Р. Абдразманов
Комиссия мүшелері: С.Л. Абдришев , А. Б.Исрапилов.
Іске 878-3 қабылдаушы Е.П.Павлова.
№9 Жеделхат және телефонхат нысанын құрастыру.
Жеделхат телеграф орқылы берілетін жедел сиппатама.
Телеграмма это обощенное название различных по передачи документов.
Жедел хат мәтіні қысқа, дәл, анық ең ұзақ дегенде 300 сөзден аспауы керек.
2 Жеделхат мәтіні қысқа кіріспе сөз шылау сөздер шылау қолданылмайды.
Кейбір сөздерді қысқартып жазуға болады, керісін ше шатасып кеппес үшін сандар жазбаша түрде жазылады.
Мынадай ретпен жазылады алушы адресі мәтін жіберуші әдісі.
Жеделхат мәтіні анық оқылатындай болып жазышы керек және ешбір жүзетулер (әсіресе адреспен цифлар жазылған бөлімде балмаған жөн) Жеделхаттар ішкі халық сұралық арылық бөлып бөлінеді.
Телефонхат
18.07.15.ж.Алматы қаласы №234
10 : 30«Ешко » АҚ директоры
Г.Р.Абдулин
236-79-96
15.05.2004 ж. сағат 10-да (Сейфулина кешесі, 34, конференц-залда) қатысушы-фирмаөкілдерімен «математика-2001» көрмесін ұйымдастыру комитетінің мәжілісі болады.Сіздің ұйымнан осы сенатқа қатысатын өкіл жіберулеріңізді сұраймыз.
Ұйымдастыру комитетінің төрағасықолы____________К.А.мамегалиева
Телефонхатты жіберушіқолы____________П.М. Жораев
Қабылдап алушықолы____________К.Г.Ахметов
№10 Деректемелерін сақтай отырып және түсіндік хаттардың нысанын құрастыру
Түсініктеме негізі құжатты жоспарда есептің жобаның жекелеген ережелерін немесе қандай дабір фактінің оқиғаның себептерін түсіндіретін құжат. Мазмұны бойынша түсініктама екіге бөлінеді. Бірінші топқа негізі құжатқа іллесіп жұретін және негізі құжаттың жекелген ережелерін түсіндіретін құжаттар кіреді. Олар кәсіпорынның жалпы бланкілерде ресімделеді. Екінші топқа қандай да бір оқиғалар қалыптасқан жағдайлар жекелегер қызметкерлер әрекеттері мен тартібіне байлынысты түсіндірме жазбалар енеді.
Мүндай жазбалардың мәтіні дәлемді қысқа болуы керек. Баяндау хаттар сияқты болынып бөлінуі мүмкін бұзылған немесе тасымдалу ережелерінің өзге құқық бұзушылынтарын ерекше топты құрайды. Осындай белгіленген үлгілерді типографиол түрде қағазға түсініктеме ретінде түсінділеді. Есепті мерзімінде өткізе алмағандығы туралы түсінік.
Алматы экономикалық колледжінің басшысы
К.Б Жиенжорашев
ТҮСІНІКХАТ
00.00.00
Оқушыларды баспа ісінің негіздерімен таныстыру. Қолданбалы курс мектептің 1-2 курстардың информатика пәнінен оқыту үшін есептелген. Сабақ аптасына 2 сағат, жылына 68 сағат өтеді.
Бөлім бастығы ________________К.Ж. Абылаев.
№11 Үйде қызмет көрсетуге қабылдауға қажетті құжаттар жізбесі және оларды жинақтау бойынша жұмысты ұыйндастыру тәртібімен танысу.
Ғұмырлық рента.
*Ғұмырлық рента алушылар.
1. рента төлемі ретінде мүлік берген азаматтықң өмірі кезеңіне ол көрсеткен басқа азаматтың өмірі кезеңіне ғұмырлық рента алу құқығындағы үлестері таң депсаналған бірнеше азаматтың біреуі қайтыс болған жағдайды, егер шартта өзгеше көзделмесе, оның рента төлеу міндетемесі тоқтатылады.
2. Шарт жасасу қарсанында қайтыс болған азматтың пайдасына ғұмырлық рента белгілейтін шарт жарамсыз болады.
*Ғұмырлық рентаның мөлшері.
1. Ғұмырлық рента шартта рента алушыға мезгіл – мезгіл төленіп тұратын ақша сомасы ретінде белгіленеді. Тараптар омір бойы асырауды ұстау туралы шарт жасасқан жағдайларда шартта мұндай асыраудың ақшалай бағасы белгіленуге тиіс
2. егер ғұмырлық рента шартында өзгеше көзделмесе, төленетін рентаның мөлшілері бір айға шыққанда заң актілерінде белгіленген ең төменгі жалақыдан кен болмауға тиіс.
*Ғүмырлық рентаны төлеу мерзімдері.
1. Егер шартта өзгеше көзделмесе, ғұмырлық рента әрбір күнтізбелік ай аяқталғанды төленеді.
2. Өмір бойы асырауда ұстау міндеттемесі рента алушы қайтыс болған тоқтатылады.
3. Рента төлеуші өз міндеттемелерін елеуі түрде бұзған кезде рента алушы өмір бойы асырауды қамтамасыз етуге берімен қозғамайтын мүлікті қайтаруда не осы Кодекстің 528 – бабында: белгіленген жағдайда өзіне сатып алу бағасын төлеуді талап етуге құқылы.
Бұл орайды рента төлеушінің рента алушығы асырауда ұстауға байланысты жасалған құқығы жоқ.
№12 Шығамдар кітабын әзерлеу.
Моральдық зиянды өтеу
Моральдық зиян – жеке тұлғалардың өзіндік мүліктік емес тіліктері мен құқықтарының бұзылуы, кемсітелуі немесе олардан айырылуы, саның ішінде жәбірленушінің өзене қарсы құқық бұзушылықтың жасалуы солдарынан басынан кешірген (төзімін тауысқан, уайымға салған) жан азабы немесе тән азабы (қорлау, ызаландыру, қысым жасау, ашуландыру, ұялту, түңілту, тән қиналуы, залал шегу, қолайсыз жағдайда қалу және т.б.)
Моральдық зиянды осы баптың 3- тармағында көзделген жағдайлардан басқа реттенде, зиян келтірушінің кінәсі болғап кезде зиян келтіруші өтейді.
Зиян келтірушінің кінәсіне қарамастан моральдық зиян мына жағдайларда, егері:
Зиян азаматтың өмірі менденсаулығына жоғары қауіптік көзі арқылы келтірілсе;
Зиян азаматқа оның заңсыз қамауға алуды, үйде қамауды ұстауды немесе ешқайда кетпеуі туралы қолхат алуды қолданудын, қимауда ұстау, психиятриялық емдеу мекемесіне немесе басқа емдеу мекемесіне орналастыру түрінде әкімшілік жазаны заңсыз қолдаудың солдарынан келтірілсе; Р 01003S.
Зиян ар – ожданына, қадір – қасиеті мен іскерлік беделіне нұқсан келтіретін мәліметтер тарату арқылы келтірілсе;
Заң актілерінде көзделген өзге де жағдайларда өтеледі;
Көздеген жағдайларды қоспағанда, азаматтың мүліктін құқықтарын бұзатын заң актілерінде әрекеттер арқылы келтірелген моральдық зиян өтелуге жатпайды.
Авторлық құұқықтарды басқару.
Құұқық иеленуші өзіне тиісті құқықтарды өз қалауы бойынша жеке жүзеге асыруға құқылы.
Өзге адамдар авторлық құқықтарды тен құқық иеленушінің келісімі бойынша және, окілдікті заңды өкіл жүзеге асыретын осы Кодестің 977 – бабында көзделген құқықтарды қоспағанда, оларға берілген өкілеттін тегінде ғана басқара амазы.
Авторлық және сабақтас құұқықтарды иеленушілер белгіленген тәртіппен заң актілерінде авторлық және сабақтас құқықтарды басқару жүктелетін ұйымдар құра алады.
№13 Ұсыныстар кітабын әзерлеу.
Р\с Ұсыныс міліктер Уақыт Ұсыныс білдіруші
1.
Жұмыс сағатының ұзақтығына бойлансыты қосымша ақы төленсін. 12.03.12 Тәтті өндіруші бөлімінің жұмыстылары.
2. Бысшылыктар Басшылақтар атынан жұмысшылардың еңбеин бағалап сыйақы берде. 17.04.12. Бөлім меңгерушілері.
3. Жылдаң кезекті еңбек демалысын ұзартуларыңызды сұраймыз 1 аптаға. 19.06.12. Жұмысшылар.
4. Өндіруші жаңа техниқалық құралдармен қайтамасыз етпісе. 07.06.12. Бөлім меңгерушілері.
№14 Арыз құрылымын ережесін сақтай атырып жазу.
Тарапарыз
Талапарыз қандай да бір келісім талаптары орындалмаған жағдайда немесе келісімде көрсетілген талаптарды орындаудын бас тартқан жағдайда жазылады. Талапарыз аудандық не қалалық соттың төрағасына жазбаша түрде беріледі Сотта сол талапарыз бойынша іс қозғалып, заң жүзінде шара қолдалынады.
Арызда мынадай мәліметтер көрсетілуі тиіс:
Талапарыз берілетін соттын атауы;
Талапкердің немесе оның өкілің аты – жөні, мекенжайы;
Жауапкердің аты – жөні;
Талапарыз жазуға дәлелдері;
Талапкердің талаптары;
Талаптың бағасы;
Арызға тіркелетін қосымша құжаттар тізімі;
Егер талапарызды талапкердің өкілі берсе, оның құқығын куәландыратың сенімхат немесе басқа құжат тіркеледі.
Талапарызда, ең бірінші, кімге екені (Мысалы: Алматы қаласы, Алмалы аудандық сотының торағасы Ж. Асанов мырзаға), Және кімнен екені ( онда талапкер мен жауапкер туралы мәлімет) жазылады. Сосын жолдың ортасынан «Талапарыз» деген сөз және азат жолдап талапарыздың мәтіні жазылады. Онда талпарыз жазуға негіз болған жағдай толық көрсетіліп, сол мәселе бойынша зан жүзінда шара қолдану сұралады. Соңында талапарыз берушінің аты – жөні корсетіледі.
Алматы қаласы
Жетысу аудандық
Сотының төрағасы
Д. С. Габдулин мырзаға.
Талапарыз
12.12.15.жылы «Отау» шағын кәсіпорны және «Балауса» акционерлік қоғамы шикізат жеткізілімі туралы келісімшарт жасасқан болатын. Өзара уағдаласқан «Отау»  шағын кәсіпорны және «Балауса» акционерлік қоғамына әр айдың бесінші күні шикізат жеткізуге міндеттеген болатын.
2015 жылдың қыркүйек, қараша айларында «Отау» шағын кәсіпорны келісімдегі көрсетілген мерзімде жеткізбегендіктен, « Балауса» АҚ  75000 (жетпіс бес мың) теңге көлемінде зиян шекті.
         Осы мәселе бойынша заң жүзінде шара қолдануыңызды сұраймыз.
12.12.15. ж.   қолы          Ж.Г. Сейдахметов
«Балауса» АҚ президенті.
№15 Көрсетілген әлеуметтік қызметтер есебінің журналып толтыру ережесін ескере отырып құрастыру.
Р\С Көрсетілген әлеуметтік қызмет Кімге, қайда көмек көрсетілді Күні, айы, жылы Орындаушы аты - жөні
1. Ақталай көмек (2млн. теңге) №3 Балалар уйі 12.01.14. Б. С Арынбаев (шаруаш – к бөлімі)
2. 2 Бөлмелі тұрғын үй А.Б. Ілиясов (соғыс ардагері) 30.02.14. А.О Омарова (тұрғын үймен қалтамасыз ету)
3. Мүгедектін арбалар №2 мүледектер 15.02.14. С.И. Ахметова әлеуи қыздар
4. Оқу, құралдары, киім, азық – түлік С.А. Кумокова (көп баланы алып) 27.01.14. Б.С. Арынбаев (шору – қ бас)
5. Үй кинотеатры (теледидар 15,34) №2 Қарттар үйі 06.03.14. С.И. Ахметова әлеуи қыздар
6. Елдік шараларын басқа елде тегін түргізу Ж.С. Асанов ( 3 жастағы на- у қас бала) 14.04.14. М.А. Жасаров (жасайр – жағдайы бойынша басшы)
№16 Жылға, тоқсанға арналған жұмыс жоспарын құрсатыру.
№ Іс - шаралар Уақыты Жауаптырлар
Қыркүйек
1. Салтапатты жаналыс (шеру) 01.09.13 Тәрбие іс жөніндей директор
2. Кураторының жұмыс жоспарын бекіту 04.09.13 Куратор
3. Жаңа студентерді қабылдау 05.09.13 Ф. Аспанова
4. Қалалық сенбілікке қатысу 24.09.13 Топ басшылары
5. 205 топты КТК қатысу Ай бойы Ю.Николенко. К. Клинкина.
Қазан
1. Ұстаздар күніне арналған концертке қат 05.09.13 Куратор топ басшысы
2. Қуратордың сағат «Заң деген не?» 24.09.13 Куратор
3. 1 аттестация қорытындасы Ай бойы Куратор
Қараша
1. Ата – ана жилалысы 06.11.13 Куратор
2. КТК ойылына 205 топты қатастар 08.11.13 К.Клинкина
3. Теңге күні 17.11.13 Куратор
Желтоқсан
1. СПИД-нен курс 01.02.13 Куратор
2. Тәуелсіздік күні 15.12.13 Куратор
3. Қысқаа сессия Ай бойы Куратор
Қантар
1. Қысқа сессия 04.01.14 Куратор
2. 3 семестр қорытын 10.01.14 Куратор
3. Топпен тауға шығу 17.01.14 Куратор
4. 3 тарты жалдына жоспар құрұ 27.01.14 Куратор
Ақпан
1. Топ басшылары жиналысқа қатысу 02.02.14 Топ басшысы
2. 8 наурыз мерекесіне дайыналу Ай бойы Топ басшысы
3. 3 семестр қорыстыпдасына 05.02.14 Куратор
Наурыз
1. 8 наурызға концерт өткізу 06.03.14 Топ басшысы
2. «Аққу арз» сатысты дойыналу Ай бойы Топ басшысы
3. «Наурыз мейрамы тойына қатысу» 22.03.14
Куратор, староста
4. 3 аттестат қорытындасы 30.03.14 Куратор
Сәуір
1. Қалалық сенбініке қатысу 03.04.14 Куратор
2. Заң т-лы қураторлық сағат 28.04.14 Куратор
Мамыр
1. Халық тарбілігінді 01.03.14 Топ басшысы
2. Женіс күні 08.03.14 Ф. Надирова
3. Қайырын-қа қатысу Ай бойы Куратор
4. Тауға шығу 14.03.14 Куратор
5. Жазға семестрға дайындылық 11.03.14 Куратор
Маусым
1. Балшар үйіне бару 01.05.14 Куратор
2. Оқу қорытың 14.05.14 Куратор
№17 Қызмет көрсетімен адамдарға тақындарының келіп-кету кестесіп құрастырып, оны талтыру.
Р\К Мекенжай тұрғыны Келүге рұқсат етімен күндер Жаусты адамдар
1. Күлғайма Жакабаев 80 жас Дүйсенбі 10:00-17:00; жұма 12:00-14:00; А.В.Қасенова қарауны- медбике
2. Айтынбек Жамазов 93 жаста Сенбі 10:00- 12:00; сейсенбі 12:00-17:00; С.О. Азатова қараушы- мәдбике
3. Заманғали Төлезов 69 жаста екі топ Серсенбі 15:00-17:00; бейсенбі 15:00-17:00; С.О. Дуйсенова
қараушы -мәдбике
4. Алтынғайма Жасыбаева 84 жаста Дүйсенбі 10:00-12:00; Сейсенбі 13:00-15:00; Б.А. Амитова
Қараушы- мәдбике
5. Зейнеп Мұқанова 91 жаста Сенбі 14:00-16:00; Сәрсенбі 16:00-17:00; М.Н. Қараева
Қараушы- мәдбике
6. Атынхан Бенбаева 78 жаста Сәрсенбі 14:00-16:00; Сейсенбі 13:00-15:00; М.Н. Қараева
қараушы -мәдбике
7. Жамабін Мақсүнов 79 жаста Сенбі 13:00-15:00; Жексенбі 15:00- 17:00; С.О. Оспанова
Қараушы- мәдбике
8. Қадірғажы Сеитов 93 жаста Жексенбі 10:00-14:00; Дүйсенбі 15:00- 17:00; М.Ж. Қасенова
Қараушы- мәдбике
9. Төлезғашы Қармақбаев 87 жаста Сейсенбі 10:00-12:00; Жексенбі 10:00-12:00; С.О. Азантова
қараушы -мәдбике
10. Сейілбек Шамбаев 91 жаста Сәрсенбі 10:00-12:00; Жұма 15:00-17:00; М.А. Қараева
қараушы -мәдбике
№18 Кемтар балаларға үйден әлеуметтік көмек көрсетуге қатысты құжаттарды жинақтау.
Азаматты әрекет қабілеттілігі жоқ ден тану.
Жүйке ауруы немесе ақыл-есінің кемдігі салдарынан өз әрекетерінің мәнін түсіне алмайтын немесе не істегенін білмейтін азаматты сот әрекет қабілеттілгі жоқ деп тануы мүмкін, соған байланысты оған қорғаншылық белгіленеді.
Әрекет қабілеттіме жоқ деп танылған азаматтың атынан мәмілелерді оның қорғаншысы жасайды.
Әрекет қабілеттілігі жоқ адам сауыгын кеткен немесе денсаулығы едәуір жақсарған жағдайда сот оны әрекет қабілеттілігі бар деп таниды, будан кейін одан қорғаншылық алынады.
Азаматтардың әрекет қабілетілігі
Азаматтың өз әрекетімен азаматтың құқықтарға ие болуға және оны жүзеге асыруға, өзі үшін азаматтық міндеттер жасай, оларды орындауға кәбілеттілігі (азаматтық әрекет қабілеттілігі) кәмелетке толғандар, яғни он сегіз жасқа толғаннан кейін толық келемінде пайда болады.
Заң құжаттарында он сегіз жасқа жеткенге дейдін некелесуге рұқсат етілетін жағдайда, он сегіз жасқа толмаған азамат некеге тұрған кезден бастап толық көлемінде әрекет қабілеттілігіне ие болады.
Елер заң құжаттарында өзгеше белгіленбесе, барлық ааматардың әрекет қабілеттілігі тең болады.
Құқық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттіліген айыруға және оларды жол бермеу.
Заң құжаттарында көздемен реттер мен тәртіп бойынша болмасы, ешкімнің де құқық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігін тектеуге болмайды.
Азаматтардың құқық қабілеттілігімен әрекет қабілеттілігін шектеудің заң құжаттарында белгіленген шарттары мен тәртібінің немесе олардың кәсіпкерлін не өзге де қызметпен айналысу құқығының сақталмауы тиісті шектеуді белгіленген мемлекеттік немесе өзге де органның құжаттың тарамсыз ден тануға әкейи соқтырады.
Азаматтың құқық қабілеттілігінен немесе әрекет қабілеттілігінен толық немесе ішінара бас тартуы және құқық қабілетігін немесе әрекет қабілетілігін шектеуге бағыталған басқа да мәмілелер жарамсыз болады, бұған мұндай мәмілелерге заң құжаттарында рұқсат берілген реттер қосылмайды.
№19 Үйде қартар мен мүгедектерді күту кемтар балаларға үйден әлеуметтік тегін көмек көрсетуге қажеті шартарды дайындау.
Шарт ұтымы
Екі немесе одан көп адамның азаматтың құқықтар мен міндетерді белгілеу, өзгерту немесе тоқтату туралы келісімі шарт деп танылады.
Екіден көп таратармен жасалатып шартарға (конжақты шарттар), етер бұл осындай шартардың конжақтылыз синатына қайшы келмесе, шарт туралы жалпы ережелер қолданылады.
Шартқа осы Кодекстің 4-тарауында көздемен екіжақты және көнжақты мәсілелер туралы ережелер қолданылады.
Шарт еркіндігі
Азаматтар және занды тұмалар шарт жасауға ерікті. Осы Кодексте заң құжаттарында немесе өз еркімен қабылдалған тіндеттемеде шарт емуге жол берілмейді.
Тараптар заңдарда көзделген шартты да, көзделмеген шартты да жасаса алады.
Шарт және зандар
Шарт тараптар үшін оны жасасу кезінде қолданылып жүрген зандармен белгіленген міндетті ережелерге сәйнес келуге тиіс.
Егер шарт жасалғаннан кейін шарт жасалған кезде қолданылып тұрген ережелерден өзгеше, тараптар үшін міндетті ережелер заңдармен белгіленген болса, жасалған шарттың ережелері оның күні бұрын жасалған шарттардан туындайтын қатынастарға да қолданылады деп заңдармен белгіленгіден басқа жағдайларда, өз күшін сақтайды.
№20 Шарттың бұзылу негіздерін және себептерін анықтау.
Шартты өзгерту және бұзу негіздері
Егер осы Кодексте, басқа да заң құжаттары мен шартта өзгеше көзделмесе, шарт тараптардын келісуімен озгертілуі және бұзылуы мүмкін.
Тараптардың біреуінің толабы бойынша шарт:
Осы Кодексте, басқа да заң құжаттарында немесе бұзылуы мүмкін. Тараптардың біреуі шартты бұзын, ол екінші тарап шарт жасасу кезінде үміт артуға құқылы болғанынан едәуір дәрежеде айрылын қалатындай шығынға әкен соқса бұл шарттың едәуір дәрежеде айрылын қалатындай шығынға әкен соқса бұл шарттың едәуір дәрежеде бузылуы деп танылады.
Шартты орындаудан боржақты бас тартылған жағдайда шартан тиістінше ішінара немесе толығымен бас тарту шарт озгертілді немесе бұзылды дегі есептеледі.
Шартты озгерту және бұзу тәртібі
Шартты өзгерту және бұзу тәртібі туралы келісім, егер заңдардан, шарттан немесе іскерлік қызмет орісіндей әдеттегі құқықтардан өзгеше туындамаса, шарт жасалатын сияқты нысанда жасалады.
Шартты өзгертуге және бұзу тәртібі туралы келісім, егер зандардан сиарттан немесе іскерлік қызмет орісіндей әдеттей.
№21 Таін көмек көрсетуге қажетті екіжақты шарт жесасу.
Ақылы және ақысыз шарт
Шарт бойынша таран өз міндеттемелерін орындағаны үшін ақы алуы немесе бір-біріне бір нәрсе беруі керек болса, бұл ақылы шарт болып табылады.
Бір таран екінші тарапка одан ақы алмай немесе ешнәрсе бермей бір нәрсені ұсынуды міндетіне алған шарт ақысыз болып табылады.
Егер зандардар, шарттың мазмұнынан немесе мәнінен өзгеше туындамаса, шарт ақылы болуы мұмкін.
Шарттың қолданылуы
Шарт оны жасасқан кезден бастап күнніне енеді және тараптар үшін міндетті болып табылады.
Тараптар өздері жасасқан шарттың ережелері олардық шартты жасауға дейін пайда болған қатындастарына қолданылатыңдағын белгілеуге құқылы.
Егер зааңдарда немесе шартта шарттың қолданылу мерзімі козделсе осы мерзімнің аяқталуы, шарт бойынша тараптар міндеттемелерінің тоқтатылуына әкеліп соқтырады.
Шарттың қолданылу мерзімінің аяқтаулы тараптарды осы мерзім біткенге дейін орын алып келген шартты бұзгандық үшін жауыап кершіліктен босатпайды.
№22 Еңбек қатынастарын реттеуге.
Еңбек келісімі
Актау қаласы 14.04.2015 ж.
Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген Зандары негізінде жұмыс істейтін «Диана» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өқілі-ЖШС төрғасы Ернар Жорашев , бұдан әрі қарай Жұмыс беруші деп аталады, бір жағынан, Жан Асқатұлы, бұдан әрі қарай Маман деп аталады, екінші жағынан, төмендегі мәселелер туралы осы еңбек келісіміне қол қойды.
№23 Іскертік Іс-қағаздарының үлгілері.
Түйіндеме
Түйіндеме – талапкердің өмірбаяны, білімі, мамандыны кәсіптін шеберлігі, біліктілігі туралы қысқаша жазылған құжат.
Құрылымы:
Құжат аты;
Талапкер туралы мәлімет (аты-жөні, тегі, туған жері мен туған күні т.б.);
Мекен – жайы телефоны;
Мамандығы;
Автордың үміттеніп отырған вакансиясы;
Үміткердін оқыған оқу орны, жұмыс орны, арқарған қызметі;
Қоламдың нәсіптік т.б. жұмыстары туралы қосымша шәлімет (шет тілдері, түрлі күрстар т.б.);
Кегілдеме;
Мерзімі, қолы, аты –жөні, тегі;
№24 Бір тұлғаға қатысты мінездеме құрастыру.
Мінездеме, оның түрлері.
Мінездеме – түрлі мекеме, үйым бірлестік, оқу орындарында белгілі бір адамды өмір баяндық, біліктілік, кәсіптік, адамшылық тұрғыда жазбаша сипаттау мақсатында жиі жазылатын іс қағазының бір түрі.
Қызметтік мінездеме – мінездеменің айрықша кең тараған және әмбебап формасы.
Аттестациялық мінездеме белгілі бір адамның атқарыл отырған қызмет орнына лайың, еместегін тексеру мақсатында жүргізілетін аттестация қорытындысына орай жазылады.
Жеке (функциональды) мінездемелер адамның жеке басының мінезін, білімін, жеберлігін, икемділіген т.б. сипаттай отырып жазылады.
Кейде мінездеме жоғары жагында мекеменің ситы, логатипі, фирмалың белгісі көрсетілген арпайы блакнсілерде де жазылады.
Барлық мінездемелерсе мекене мөрі басылады.
Мінездеменің мазмұндың - құрылымдық жүйесі:
Тақырыбы;
Мінездеме берілетін адам туралы қысқаша мәлімет;
Негізі мәтіні;
Қорытынды;
Мінездемені талап етуші үйымның аты;
Мінездеме берілген күн, ай, жыл;
Мінездеме берушінің аты – жөні;
Қосымша;
№25 Әркім өз жеке басының өмірбаянын хронологиялық тәртібін сақтай отырып жазу.
Өмірбаян
Өмірбаян – жеке адамның өмір жолы хронологиялық тәртіпте қысқаша жазылған ресми құжат. Өмірбаян әдетте оқуға түаз, жаңа қызметке орналасу кезінде жазылады. Ол таза қағазға қолмен, кейде арнайы бланкке бірінші жаңта жазылады. Онда азаматтың және тұған жері, ұлты, отбасы жағдайы, білімі, бітірлен оқу орындары, қызметі мен жұмыс тәртібиесі туралы және тағы басқа қосымша мәліметтер көрсетіледі.
Өмірбаян
Мен Иcраилова Дильнара Ершатқызы, 1998 жылы,қазанның 20 , Панфилов ауданында Жаркент каласында дүниеге . Ұлттым– ұйғыр. 2005-2014 жылдар аралығында Н.К. Крупская мектебінде оқыдым. 2014 жылыАлматы Экономика және құқық колледжі оқуға түстім. Меның мамандығым заңгер. Қазір осы колледже 2 курста оқиймын.
Отбасы бар: Ана – Азизова Гульбахра Қурбанқызы 1975 жылы 10 желтоқсанда дүниеге келген. Ол мұғалім; Әке – Исраилов Ершат Нұрмұхаметұлы 1968 жылы дүниеге келген ; мамандығы кәсіпкер.
Мекенжайым: Алматы қаласы, Ангарская көшесі, 41 үй, 41 пәтер.
№26 Жұмысқа қабылдау немесе жұмыстан бостау туралы өтініш құрастыру.
Өтініш
Өтініш – ресми іс – қағаздарының бірі. Ол қызметке орналасуда, демалыс сұрауда, қандай да бір көмек сұрауда, жұмыстан шығарда, бір қызметкен өтініш қызметке ауысуда және т.б. жағдайларда мекеме басшысы атына белгілі бір тәртіп бойынша жазылады. Ең алдымен қағаздың оң жақ бұрышына кімген екені жазылады. Онда мынадай мәліметтер болуы керек: мекеменің атауы, мекеме басшысының, және өтініш иесінің қызметі, атақ – дәрежесі және аты – жөні.
Сосын дағаздын ортасына «Өтініш» деген сөз және азат жолдан өтініштің мәтіні жазылады. Сонында өтініш иесінің қолы қойылады, күні, айы, жылы көрсетіледі. Өтінішке мекеме басшысы бұрыштама қойғаннан кейін, сол өтініш бойынша бұйрық шығарылады. Демалыс алу туралы өтініште міндетті түрде демалыс түрі, мерзімі көрсетілуі тиіс. Өтініш таза қағазға, кейде ағылайы бланкке жазылады.
Алматы
экономика және құқық
колледжінің директоры
Богусбаева М.К. ханымға
ӨТІНІШ
    Мені 5 - 6 мамыр күндері отбасы жағдайына байланысты сабақтан босатуыңызды сұраймын.
02.12.15.ж. қолы ______________
«Алма» ЖҚШ
Алматы қаласы
Басшысы: М.К.Муратов- мырзаға


Отініш
 Мені Исраилова Дильнара Ершатқызыны мемлекеттік әкімшілік лауазымының бос орнына орналасу үшін байқауға жіберуіңізді сұраймын.   Бос мемлекеттік әкімшілік лауазымға орналасу үшін Байқау өткізу ережелерінің негізгі талаптарымен таныстым, оларды орындауға келісімімді беремін.     Ұсынылған құжаттардың түпнұсқа екендігіне жауап беремін.
11.04.15 ж. қолы___________
№27 Түсініктеме құрастыру.
«Нұр» филиясыны басшысы
С.К.Абишев мырзаға
Алматы қаласы, Жұмабаев көшесі
98үй, 77 пәтерде
Тұратын Ф.М. Абдразмановтан.
Түсінік хат
Қызметтің қандайда бір болмасын бір жарлықты орындамау немесе тәртіп бұзу себептерін түсіндірген құжат түрі. Түсініктеме қалыпты қағазға қолмен жазылады. Онда кәсіпорынның құрылымдылық бөлімшенің атауын құжат түрі, күні, тақырыбы, мәтіні жазылады, қолы қойылады. Түсініктемеге қосымшалар (анықтама, жол билеті т.б.)
№5 Кәсіптік лицей директоры Ю.К.Ашбалов мырзаға оқытушысы Г.К.Сатовадан қолы_____________
Түсініктеменің нысаны
____________________ Қасіпорынның директоры
(Қәсіпорының атауы)
Бас бухгалтер ________
Түсініктеме (аты – жөні)
«____»___________200____ж.
Кредит үшін пайыздық төленді
Төлемеу туралы
__________ __________
(лауазымы)(қолы)
№____________іске
«____»_________200____ж. ____________________
(Орындаушының қолы)
Бағалы қағаздар бөлімі
Түсініктеме
Банк басқармасы
(Төрғасының орынбасары)
___________________
Бөлімнің 200___жылдың үш тоқсанына арналған жиынтық есебін фанс-модем бойланысының бұзылуына және банктің Алатау филиалдағы есеп беру мәліметтерінің болуына бойланысын көрсетілген мерзімде өткізе алмадыз.
Бөлім бастығы қолы___________ (аты - жөні)
№28 Сенімхаттың бірнеше нысанын құрастыру.
Сенімхат – сенім білдірімен тұлғаға сенім білдіруші атынан (кәсіпорын, азамат) қалдай да бір іс – әскертті жүзен аспрұға құқық беретін құжат.
Сенімхат екі түрлі болады:
Мекеме атынан берілетін ресми сенімхаттар.
Жеке тұлға атынан берілетін жеке сенімхаттар
Ресми сенімхаттар мекеме окіліне сол мекеме атынан мәміле жасауға, материалдық құндылықтар мен ақша алуға немесе басқа да іс-әрекеттерді жүзеге асыруға беріледі. Ресми сенімхаттар мекеме балкіне ресміделеді жүзеге асырұға беріледі. Ресми сенімхаттар мекеме балнккіне ресміделеді.
Жеке сенімхаттар жеке тұлға атынан беріледі. Онда сенім білдіруші сенім білдірімен тұлғаға өзінің орнына:
Жалқы, жәрдемақы, зейнетақы, хат-хабар, құжаттар алуға;
Өтініш жазуға;
Қол қоюға;
Пәтер сатуға және сатып алуға;
Пәтерде сатуға жеке адамдарға жалға беруге;
Машина жүргізуге;
Барлық мекемелерде іс жүргізуге;
Сот мекемелерінде оның өкілі болуға құқық береді;
Сенімхаттар белгілі бір мерзіма беріледі. Егер оның мерзімі көрсетілмесе берімен күннен бастап бір жылға дейін өз күшін сақтайды. Ал егер берімен күні көрсетілмесе, ол өз күннін жаяды.
Сенімхаттар нотарлардық қеңсенде куәлапдырылады. Нотариалдық кеңсоде сенім білдурішінің жеке басы анықталады, құқықтық іс әрекетке қабілеттілігі тексереді. Сосын сенімхат мәтіні дауыстан ақылып, кізбеге тіркіледі, тиісті мемлекеттік салық алынады және нотариустың қолы қойылып, кеңсенің мөрі басылады.
№29 Қолхаттың бірнеше нысанын құрастыру.
Қолхат – белгілі бір құндылықтардың (құжат, мүлік, зат, ақша) алынғанын куәландыратын ресми құжаттың бірі. Қолхатта ең алдымен қолхат беруші және қолхат алушының аты-жөні, мекенжайы, жеке куәліктерінің нөмірі және қолхат берушінің ие алғаны жазылады. Содан кейін қолхат берушінің міндетелері көрсетіледі.
Қолхат үш дана етіп жасалып, нотариалдық кеңседе куәландырылады. Бір данасы сол кеңседе, екінші данасы сол кеңседе, екінші данасы қолхат берушіде, ал үшінші данасы қолхат алушыда сақталады.
Қолхат
Алматы қаласы,2003 жылғы он төртінші қазан.
Мен, Асқар Жұманұлы, мекенжайын Алматы қаласы, Абай даңғылы, 36-үй, 14 пәтер. Қазақстан Республикасының ПМ 1999 жалғы 16 ақпанда берген жеке куәлігімнің №88855214, Алматы қаласы Құрманғазы көшесі, 56 – үй, 21 – пәтерде тұратын азамат Оспан Қанатұлынан, Қазақстан Республикасының IIM 2001 жылғы 14 тамызда берген жеке куәлігінің № 8554498411, бес жүз мың (500 000) теңге алдын.
Мен алынған ақшаны 2002 жалғы 14 тамызда қайтаруға, қайтармаған жағдайда 25% көлемінде алып төлеуге;
Мекенжайым өзерген жағдайда бұл туралы үш күн мерзім ішінде хабарлауға міндетенемін. Осы қолхат үш дана етіп жасалған, бір данасы №1 нотариалдық кеңседе тіркенен, екінші данасы азамат асқар Жұманұлында, үшінші данасы Оспан Қанатұлында сақталады.
№30 Жеке құрам құжаттардын рәсімдеіге қойылатын құжаттармен танысу.
Өндірістік және шараушылық әрекет процесінде субъуктілер жүрізімен операциялар туралы ақпаратты тасымалдаушы болып табылатын құжаттарды алады және жасайды. Бұл құжаттар біршама уақыт өткеннен кейін қайтадан керек болуы мүмкін. Қандай да бір құжаттың қайда түрғанын тез анықтау үшін оларды, классификациялау, яғни істерге топтастыру қажет. Құжаттарды істерге орналастыру ретін анықтау үшін кәсіпорындарда істер номенклатурасы белгіленеді. 16.487-83 ГОСТ-қа сәйкес істер номенклатурасы – бұл «ұйымдарда жүргізілетін іс қағаздарының белгілемен ретпен ресімделген, сақтау мерзімі көрсетілген жүйелі тізімі», яғни, бұл- құжаттарды қажет кезінде жылдан тауып алу үшін папкалрға тез орналастыруға мүмкіндік беретін ең қарапайым классификатор (сыныптауыш). Бас тақырып қысқа әрі нұсқа жасалып, ондағы құжаттарандың мазмұнын дәл көрсетуі керек. Әл іске колленклатураға енгізілген индекс (құрылымдық бөліміне белгісі және іс тақырыбының реттік нөмірі), яғни істің шартты белгісі қойылуы тиіс.
Құжаттарды дер кезінде әрі дұрыс орналастыру мен тігу оларды жылда іздеуге кәмектеседі және жоғалып қалуды болдырмайды.
Іс номерклатурасы әдетте келесі клендарьлық жалдың 1 қантарынан бастап бекіленеді де, оны субъект басшысы бекітеді. Номерклатура вариатының үлгісі 15-қосыншада келтірілген.
№31 Жеке құрам құжаттарын анықтау.
Кәсіпорының атауы Бекітемін
Хаттама
00.00.00
Тізімдеме
____________________жылға арналған
00.00.00
_________қаласы
№ П\П Істің индексі Істің тақырыбы Іс жүргізілекүн Істегі беттің саны Ескерту
Тізімдемеге №_________ бастап енгізілді _________
Лауазымы қолы__________________ аты-жөні__________________
Тізімдеме бөлімнің__________________жылғы қорытынды
Жазбасын куәландырамын
Құжаттармен жұмыс жүргізуге жаупаты тұлғаның лауазымдық қызметінің атауы.
Қолы__________________ аты-жөні
Төраға қолы__________________аты-жөні
Келісімен
Басшының лауазымның атауы
Қолы__________________аты-жөні
00.00.00
Тзімдеме
Істі архивке өткізгенде оларға тізімдеме жасылады. Тізімдемені бір жылдың құжаттарында жасайды. Істер тізімдемеге манызының дережесіне қарай енгізіледі. Әрбір істің тізімдемеде өз нөмірі болады, оны тиісті істің мұқабасына жазады. Тізімдеменің саныңда оған енген істердің саны санмен және жазбаша түрде көрсетіледі.
Тізімдемеге құрастырушы мен СК-ның (сараптық комиссияның) төрағасы қол қояды және басшымен келісіп архив органымен бекітеледі.
№32 Жеке құрам құжаттарын торатысу.
№ Құжаттардың атауы 1 2 3
1. Сүбъектінің қаржы есебі және оған түсінік тазба жиынтык жылдык;
Жылдық;
Тоқсандық; Тұрақты түрде
Тұрақты түрде
5 жыл
2. Өткізу, бөлу, тарату баланыстары және оларға қосымша, түсінік жазбалар. 10жыл
3. Есептер мен байланыстарды қарау және бекіту жөнідегі комиссия отырыстының хаттамалары:
Жылдық;
Жоқсандық; 3,5жыл
4. Жылдық қарты есебін әзірлеу және толдау жөніндей толдау кестелері. 5 жыл
5. Қаржы есебін ұсыну мерзімі туралы жылған хаттар 5 жыл
6. Алғашқы құжаттар және оларға қосымшалар бух жазбаларға негіз болып табылатын шаруашылық операцияларды (қосалық, банк құжаттары, банк хабарламасы, аударым талаптары, жұмыс нарядтары, қабылдау туралы актілер және т.б.) 5 жыл
7. Дербес шоттар:
Жұмысшылардың; қызметкерлердің; мәншік нелерінін.
Зейнетақы мен мемлекетік жәрдемақы алатындар 5 жыл
8. Есеп айырысу (есеп айырысу төлем) ведомастары. 3 жыл
9. Түгендеме картоскалары және негізі құралдары тіркейтін кітап 5 жыл
10. Ақша самаларын және ТМҚ алуға берілген сенімхаттар 5 жыл
11. Кепіл хаттар. 5 жыл
12. Есепктік көрсетікшері (бас журнал, журнал ордер, кестемер) 3 жыл
13. Көмекті және қосымша кітаптар, жүрналдар, айналыс ведомастары. 5 жыл
14. Депорлехнген жалқыны тіркейтін кітаптар, атқарушы листтерді тіркеу жірналы. 5жыл
15. Шоттардың, кассалық орделердің, сенімхаттардың, төлем тапсырмаларының журналдары. 5 жыл
16. Кредитті жұмсағалы туралы мәліметтер:
Жылдық;
Тоқсандық; 5 жыл
№33 Бұйрық түрлерін құрастыру.
Бұйрық
Бұйрық – қандай да бір міндеттерді (өндірістік немесе жеке құрам бойынша) шешу үшін мекеме басшысы шағаратын өкімдік құжаттардың бірі.
Кәсіпорын жұмысын үйымдастыру, қаржаландыру, жоспарлау, өнімді өткізу сияқты өндірістік мәселелерді шешуге бағытталған бұйрықтар негізі қызмет бойынша бұйрық деп аталады.
Ал азаматтарды жұмысқа ауыстыру т.б. сияқты мәселелерді шешуге бағыталған бұйрықтарда, ең алдымен, мекеменің атауы, күні, айы, жылы және бұйрық нөмірі көрсетілуі тиіс. Сосын «Бұйрық» деген сөз және не туралы бұйрық екені жазылады.

«Әлем» ЖҚШ
№1 Бұйрық 07.12.14ж.
Жұмысқау қабылдау туралы:
 Мені   «Әлем» мемлекеттік әкімшілік лауазымының бос орнына орналасу үшін байқауға жіберуіңізді сұраймын.Негізгі:Исраилова Дильнара Ершатовна өтініш:
«Әлем»ААҚ директоры Г.Л. Никитенко
Мұнай ЖК
11.02.2002 ж. №4
Кекшетау қаласы
 
Мерекелік күндерде өртке қарсы кауіпсіздікпен және күзетті күшейтумен қамтамасыз ету туралы
  Мерекелік күндерде өртке қарсы кауіпсіздікпен және күзетті күшейтумен қамтамасыз ету мақсатында бұйырамын:
1  «Мұнай» ЖК жерінде жинастыруды өткізу жәнеоталғыш заттар қауіпсіз жерге алып шығарылсын:
2  Мерекелік күндерде «Мұнай» ЖК-те болуға тиістіадамдардың тізімі көрсетілсін.
№34 Өтініш түрлерін құрастыру
Өтініш
Өтініш – ресми іс- қағаздарының буру. Ол қызметке орналысуда, думалыс сұрауда, қандай да бір көмек сұрауда, жұмыстан шығарда бір қызметтен екінші қызметке ауысуда және тағы басқа жағдайларда мекеме басшысы жазылады. Ең алдымен, қазырдың оң жақ бұрышына кімге және кімнен екені жазылады. Онда мынадай мәліметтер болуы керек мекеменің атауы, мекеме басшысының және өтініш иесінің қызметту, атақ- дәрежесі және аты- жөні (барыс және шығыс септікерінде). Сосын қағаздын ортасына «Өтініш» деген сөз және азат жолдан өтініштің мәтіні жазылады.
Сонында өтініші иесінің қолы қойылады, күні, айы, жылы көрсетіледі.
Өтінішке мекеме басшысы бұрыштама қойғаннан кейін, сол өтініш бойынша бұйрық шығарылады. Демалыс ал туралы өтініште міндетті түрде демалыс түрі (кезеткі еңбек демалысы, кезеткен тыс демалыс, ақысыз демалыс), мерзім көрсетілуі тиіс.
№35 Арыз турлерін құрастыру.
Арыз
Арыз – ұйым басшысының лауызымы жағынан жоғары, тұрған адамның атына белгілі бір ақпаратты, өтінішті мәліметті жектізу, мақсатында жазылатын іс қағазынаң бір түрі. Арыз көлемі жағынан шағын болады 1-3 бет немесе 500-5000 белгілі арылығында.
Арыз көбінесе жеке адам атынан жазылады. Іс жүзінде қойылған мәселе бірден бірнеше адамның немесе үлкен ұжымнаң мүдесия көздейтін ұжылдық (коллективтік) арыз түрлері де кездеседі. Арыз белгілі бір себеппен ғана жазылады. Әдетте онда бір ғана мәселе көтеріледі. Арыз онда атылған мәселені шешуге құқы бар адам атына жазылады.
Алматы қаласындағы
«Рахат» заутының директоры
А.С. Зенкова
Арыз
Сізге арыз жазу себебім- зауттығы санитарлық жағдайың нашарлығы. Сосың нәтижесінде шығарылған өнім сапасының төмендігі.
Айтылғандары ескеріп,
Шара қолдауыңызды сұраймын
22.05.2014ж. қолы___________ Исраилова Д.Е.

№36 Мінездеме мәтіндерін құрастыру мінездеме.
Мінездеме
Алматы Экономика және Құқық Колледжінің 202-Ю тобының оқушысы Исраилова Дильнара Ершатқызы 1998 жылы 20 қазанда туған.
Исраилова Дильнара 2015 жылдан Алматы экономика және құқық колледжге түсті . Ол заңгер оқып отыр. Оның сүйікті пәндер құжаттар, Әлеуметтық құқық. Бағалау бесі және төрттік. Берілген тапсырмаларды жауапкершілікпен орындайды. Достар арасында жақсы бедем. Жолдастарымен жақсы қарымқатынаста. Дені сау.
Куратор тобы:______________________ ________берілген күні.
(қолы, аты- жөні)
№37 Өмірбаян мәтінін құрастыру.
Изменить
Өмірбаян
Мен, Исраилова Дильнара Ершатқызы, 1998 жылы қазанның 20-да, Жаркент қаласындаКәсіпкерлер , отбасында дүниеге келдім. Ата-анам ЖҚШ «Азия-Сервис» бірлестігінде :әкем Исраилов Ершат - кәсіпкер , шешем – Азизова Гульбахра - Администатор болып қызмет атқарады. 2005 жылы мен Н.К.Крупская атындағы қалалық орта мектептің 9 класын бітіріп, Алматы экономика және құқық колледжге түстім. Кәзіргі мен 2 курсте, заңгер мамандығын оқып жатырмын
№38 Келісімшарт түрлерін құрастыру.
Келісімшарт
Келісімшарт- сыртқы саудада бір жақ (сатушы, лицензиар) келісімшартта көрсетілген мүлікті (тауарда) ғылыми- техникалық білімді екінші жақтын меншігіне (алушы, лицензиат, беруге міндетінін, ал екінші жақ өз кезегінде бұл мүлікті немесе білімді көрсетілген мерзімде- алып, белгіленген бойынша төлеуге міндетгенетінін көрсететін құжат.
Шарт мынадай жағдайларды жасалады:
Жылжымайтын мүмкін жөніндегі- мәмілелер;
Жер учаскелері туралы мәмілелер;
Көлік құралдары жөніндегі мәмілелер;
Ақша қаражатын заемға алу- заемға беру жөніндегі мәмілелер.
№ (номер) Келісімшарт
(ерекше шарттары бар еңбек келісімі)
( күні, айы, жылы) ж. Жасалған
(күні, айы, жылы) ж. № бұйрық
Келісімшарт мерзімі
(күні, айы, жылы) ж. Бұзылған
( күні, айы, жылы) ж. Бұйрық
Жалпы ережелер;
Келісімшарттың ерекше талаптары;
Тараптардың міндеттері;
Еңбекақы төлеу шарттары;
Еңбекақы төлеудің ерекше шарттары
Еңбек дауларын шешу;

Приложенные файлы

  • docx 15929990
    Размер файла: 76 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий