Модуль_ Міжнародні організації. Питання

Відповісти на питання:

Чому міжнародні організації є регулятором міжнародних економічних відносин?
Які основні напрямки охоплюють проекти Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку?
.Які чинники впливають на утворення міжнародних організацій?
Які мови застосовуються в ООН як офіційні і які – як робочі?
За якими критеріями класифікуються міжнародні організації?
До якого типу організацій належить ООН?
Як визначаються регіональні організації за ступенем організації?
Які цілі діяльності має ООН?
Які риси характеризують міжнародні організації як систему?
Назвіть головні органи ООН.
В чому полягає суть сучасного етапу розвитку системи міжнародних організацій?
Які допоміжні органи входять до структури ООН?
На яких правових нормах ґрунтується функціонування міжнародних організацій?
Назвіть найважливіші функції Генеральної Асамблеї ООН.
Чим відрізняються міжнародні звичаї від міжнародних договорів?
Визначте соціально-економічні органи ООН.
Що таке „міжнародні кодекси поведінки”?
Програма розвитку ООН (ПРООН) - United Nations Development Programme (UNDP).
Чим відрізняються спеціальні принципи міжнародного права від загальних?
Які основні завдання Фонду розвитку інвестицій (ФРІ) - UN Capital Development Fund (UNCDF). у
Які форми санкцій може застосувати міжнародна організація щодо своїх членів?
Якими рисами характеризуються економічні організації загальної компетенції?
Як співвідносяться головна мета і підпорядковані цілі міжнародної організації?
За якими принципами утворюється склад членів ОЕСР?
Що таке „компетенція організації”?
Охарактеризуйте організаційно-функціональну структуру ОЕСР.
Визначте функціональну структуру організації.
В чому полягають особливості регулюючих функцій консультативних груп держав?
Визначте організаційну структуру міжнародної організації.
Яку роль в регулюванні міжнародних економічних відносин відіграє Група Семи (Восьми)?
Як здійснюється процедура прийняття рішень в міжнародних організаціях?
В чому полягав механізм інтеграції Європейських співтовариств?
Як реалізуються цілі АСЕАН?
Визначте проблеми й перспективи інтеграції країн-учасниць МЕРКОСУР.
Які чинники перешкоджають ефективній участі України в міжнародних інтеграційних процесах?
Визначте цілі та перспективи розвитку ШОС.
Які є передумови для економічної інтеграції країн Африки?
Охарактеризуйте діяльність України у організаціях регіонального типу.
Як реалізуються цілі АСЕАН?
Охарактеризуйте головну мету СОТ.
Які Вам відомі організації з регулювання в галузі транспорту й зв’язку?
Поясніть з якою метою було утворено ООН..
Які Вам відомі організації з регулювання в галузі харчової промисловості?
Визначте роль «міжнародних клубів» у розвитку міжнародних відносин.
Яку роль в правовому регулюванні діяльності міжнародних організацій відіграють принципи міжнародного права?
В чому полягає суть міжнародних неурядових організацій?
Як формуються ресурси МВФ?
Коли з’явилися перші міжнародні неурядові організації?
В чому полягають цілі МВФ?
Які є види міжнародних неурядових організацій?
Як здійснюється кредитно-фінансова діяльність МВФ?
Які особливості еволюції інтеграційних процесів у Європі?
Яку роль відіграє НАФТА в інтеграційних процесах на Американських континентах?
Дайте характеристику особливостей економічної політики ЄС.
Які перспективи має МЕРКОСУР?
Охарактеризуйте Співдружність Незалежних Держав.
Які ви знаєте інтеграційні угруповання в Африці?
ОЧЕС: сучасний стан та перспективи співробітництва.
Які вам відомі регіональні організації в Північній та Південній Америці?
Назвіть основні глобальні проблеми сучасності і які міжнародні організації займаються їх вирішенням.


15

Приложенные файлы

  • doc 15914752
    Размер файла: 74 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий