педагогика сонгы


$$$001
Қазіргі педагогиканың әдіснамасы:
A) Әдіс туралы ғылым.
B) Тәсіл туралы ғылым.
C) Бір нәрсені тану туралы ғылым.
D) Тәрбие құралдары туралы ілім.
E) Зерттеу үдеріс туралы ілім.
F) Баланың дамуын зерттейтін пән.
G) Тәрбие ұстанымдарын зерттейтін ғылым.
H) Оқыту ұстанымдарын зерттейтін ғылым.
{Правильный ответ} = A,C,E
$$$002
Гректің «paidagogas» сөзінің мағынасы:
A) Баланы жетектеуші.
B) Оқушыға білім беруші.
C) Адам баласына білім беруші.
D) Қожасының баласын жетектеуші құл.
E) Тәрбие туралы ғылымның аты.
F) Қоғамды тәрбиеге бағытттаушы.
G) Білім алушыға насихат беруші.
H) Білім беруде озат тәжірибеге сүйенуші.
{Правильный ответ} = A,D,E
$$$003
Педагогика, педагогикалық шынайылық туралы ғылым ретінде:
A) Педагогикалық процестің дамуы мен қызмет етуінің заңдылықтарын зерттейді.
B) Педагогикалық процестің қарама-қайшылықтарын зерттейді.
C) Оқытудың принциптерін зерттейді.
D) Оқушының белсенділігін арттырады.
E) Тәрбиеленушінің тәрбиелік деңгейін жетілдіреді.
F) Теориялық білімдерді жинақтайды.
G) Практикалық білімдерді жинақтайды.
H) Педагогикалық шынайылық тәжірибесін зерттейді.
{Правильный ответ} = A,F,H
$$$004
Педагогиканың негізгі категориялары:
A) Дамыту.
B) Оқыту.
C) Жетілдіру.
D) Тәрбие.
E) Қалыптастыру.
F) Белсендіру.
G) Білім беру.
H) Оңтайландыру.
{Правильный ответ} = B,D,G
$$$005
Педагогиканың бөлімдері:
A) Философияның жалпы негіздері.
B) Педагогиканың жалпы негіздері.
C) Оқыту және тәрбие теориясы.
D) Білім беру жүйесін басқару.
E) Педагогикалық процестің негіздері.
F) Дүниетаным негіздері.
G) Тұлға теориясының негіздері.
H) Балалар ұжымының теориясы.
{Правильный ответ} = B,C,D
$$$006
Педагогикалық пәндер:
A) Әлеуметтік педагогика.
B) Қоғамдық педагогика.
C) Салыстырмалы педагогика.
D) Табиғат педагогикасы.
E) Этнопедагогика.
F) Технопедагогика.
G) Жұмыс істеу педагогикасы.
H) Ақпараттық педагогика.
{Правильный ответ} = A,C,E
$$$007
Педагогиканың теориялық қызметтері:
A) Баяндау.
B) Әнгіме.
C) Түсіндіру.
D) Бағыттау.
E) Анықтау.
F) Қалыптастыру.
G) Болжау.
H) Оқыту.
{Правильный ответ} = C,E,G
$$$008
Педагогиканың технологиялық қызметтері:
A) Түсіндіру.
B) Жобалау.
C) Бағыттау.
D) Әнгіме.
E) Жаңалық ендіру.
F) Ықпал таныту немесе жаңа амал тұрғысынан келу.
G) Дамыту.
H) Болжау.
{Правильный ответ} = B,E,F
$$$001
Тұлға қалыптастыруға байланысты тұжырымдар жасаған Ежелгі грек ойшылдары:
A) Эвклит.
B) Сократ.
C) Лойола.
D) Платон.
E) Монтень.
F) Аристотель.
G) Рабле.
H) Августин.
{Правильный ответ}=B,D,F
$$$002
Жеке тұлғаның дамуына әсер ететін негізгі факторлар:
A) Тұқым қуалаушылық.
B) Географиялық орта.
C) Әлеуметтік орта.
D) Отбасы.
E) Қоғам.
F) Мемлекет.
G) Тәрбие.
H) Білім беру.
{Правильный ответ}=A,C,G
$$$001
Даму барысында адамда :
A) Сана мен өзіндік сана қалыптасады.
B) Білім мен өнерпаздығы дамиды.
C) Жеке тұлға ретінде қалыптасады.
D)Маман иесі ретінде жетілді.
E) Дербес жаңғыртушы іс-әрекет иесі болып жетіледі.
F) Ғылыми дүниетанымы қалыптасады.
G) Ғылымға деген қызығушылық оянады.
H) Өмірге деген көзқарас өзгереді.
{Правильный ответ} = A, C, E
$$$002
Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі:
A) Жыныстық және рухани дамуы.
B) Түлек ретінде қалыптасуы.
C) Жан-жақты тұтас жетіліуі.
D) Дағдыларының қалыптасуы.
E) Тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы.
F) Оқуға деген ынтасының дамуы.
G) Спортқа деген қызығушылығы.
H) Өмірге деген көзқарасы.
{Правильный ответ} = A, C, E
$$$003
Баланың өмірлік жолын айқындайды:
A) Қоғамдағы жағдай.
B) Мемлекет саясаты.
C) Отбасы жағдайы.
D) Әлеуметтік орта.
E) Сынып ұжымы.
F) Ата-аналарының кәсіптері.
G) Мұғалімдер іс-әрекеті.
H) Ата-аналарының материалдық жағдайы.
{Правильный ответ} = C, F, H
$$$001
Педагогика әдіснамасының денгейлері:
A) Тарихи денгей.
B) Қоғамдық денгей.
C) Мемлекетттік денгей.
D) Философиялық денгей.
E) Психологиялық денгей.
F) Жалпы ғылымдық денгей.
G) Жалпы пәндік денгей.
H) Нақты ғылымдық денгей.
{Правильный ответ} = D, F, H
$$$002
Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері:
A) Оқу процесін зерттеу.
B) Құбылыстарды даму барысында зерттеу.
C) Зандылықтарды танып білу.
D) Зерттеу әдістері зерттелетін құбылыстың мән-мағынасына сай келуі.
E) Зерттеу мазмұнының тақырыпқа сай болуы.
F) Бір құбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу.
G) Бір құбылысты екіншілерімен салыстыра зерттеу.
H) Бір құбылысты екіншілермен сәйкестендіру.
{Правильный ответ} = B, D, F
$$$003
Педагоика саласындағы зерттеулер:
A) Педагогиканың келешегін болжау.
B) Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру.
C) Білім заңдылықтары жөнінде жаңа мәліметтер алу.
D) Білім беру жүйесінде жаңа мәліметтер алу.
E) Мектептің педагогикалық процесін жетілдіру.
F) Ғылымның денгейін анықтау.
G) Ғылымның мазмұнын анықтау.
H) Ғылыми ізденіс процесі.
{Правильный ответ} = C, D, H
$$$004
Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістері:
A) Мектептің оқу-тәрбие процесін жетілдіру әдістері.
B) Белгілі бір пән мазмұның жетілдіру әдістері.
C) Оқу-тәрбие процесін зерттеу әдістері.
D) Педагогикалық тәжірибені зерттеу әдістері.
E) Оқушылардың үлгерімін зерттеу әдістері.
F) Теориялық зерттеу әдістері.
G) Физикалық зерттеу әдістері.
H) Эмпирикалық зерттеу әдістері.
{Правильный ответ} = D, F, H
$$$005
Педагогикалық эксперимент міндеттері:
A) Жобаланған педагогикалық құбылыстар мен байланыстар мәнін зерттеу.
B) Педагогикалық заңдылықтардың мәнін зерттеу.
C) Педагогикалық құбылысқа зерттеушінің белсенді ықпал жасауы.
D) Оқушыға зерттеушінің белсенді ықпал жасауы.
E) Балалар ұжымына зерттеушінің белсенді ықпал жасауы.
F) Оқушылардың оқу үлгерімін өлшеу.
G) Педагогикалық ықпал мен ықпалдастықтың нәтижесін өлшестіру.
H) Педагогикалық процестін нәтижелігін зерттеу.
{Правильный ответ} = A, C, G
$$$006
Педагогикалық эксперимент кезеңдері:
A) Танысу кезеңі.
B) Теориялық кезең.
C) Практикалық кезең.
D) Мазмұндық кезең.
E) Әдістемелік кезең.
F) Талдау кезеңі.
G) Нәтиже алу кезеңі.
H) Статистикалау кезеңі.
{Правильный ответ} = B, E, F
$$$001
Тұтас педагогикалық процессте мұғалімнің еңбек құралдарының өзіндік сипаттары:
A) Оның білімі.
B) Оның әлеуметтік жағдайы.
C) Оның отбасылық жағдайы.
D) Оның қоғамдағы белсенділігі.
E) Оның мектептегі белсенділігі.
F) Оның шығармашылығы.
G) Оның білігі.
H) Оның тұлғалық қасиеттері.
{Правильный ответ} = A,G,H.
$$$002
Педагогикалық процесстің мәнін қарастырған ғалым педагогтар:
A) И.А.Иванов.
B) М.А.Данилов.
C) К.Д.Ушинский.
D) Ю.К.Бабанский.
E) В.Г.Белинский.
F) А.И.Герцен.
G) Б.Т.Лихачев.
H) С.Т.Петров.
{Правильный ответ} = B,D,G.
$$$003
Педагогикалық үдерістің қарама-қайшылығын зерттеген ғалым-педагогтар:
A) М.А.Данилов.
B) В.А. Тихонов.
C) М.Н.Алексеев.
D) В.И.Петров.
E) К.С.Пономарев.
F) М.Н.Скаткин.
G) С.Д.Конаржевский
H) Д.И.Алферов.
{Правильный ответ} = A,C,F.
$$$004
Педагогикалық үдеріске басшылық етудегі мұғалімнің нәтижелері:
A) Оқушылардың тәрбие деңгейінің жоғарлауы.
B) Оқушылардың оқу белсенділігі.
C) Оқушылардың пәнге деген қызығушылығы.
D) Оқушылардың оқудан тыс белсенділігі.
E) Оқушылардың ғылымға деген белсенділігі.
F) Оқушылардың іс-әрекет тәсілдерін меңгеруі.
G) Оқушылардың тәрбие әдістерін меңгеруі.
H) Оқушылардың оқыту әдістерін меңгеруі.
{Правильный ответ} = B,D,F.
$$$001
Педагогикалық үдерістің негізгі заңдылықтары:
A) Оқу орнының педагогикалық үдерісі қоғамның-әлеуметтік – экономикалық қажеттілігіне сай болады.
B) Педагогикалық үдерістің нәтижесі практиканың дамуына тәуелді болады.
C) Педагогикалық үдерістің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетеді.
D) Педагогикалық үдеріс біржақты үдеріс болып табылады.
E) Педагогикалық үдеріс екі жақты үдеріс болып табылады.
F) Педагогикалық үдерісте мектеп басшылығы шешуші рөл атқарады.
G) Педагогикалық үдеріс табиғи үдеріс болып табылады.
H) Педагогикалық үдерісте қоғамдық ұйымдар шешуші рөл атқарады.
{Правильный ответ} = A, C, E.
$$$002
Педагогикалық үдерістің заңдылықтары:
A) Педагогикалық үдерісте қоғамдық ұйымдар шешуші рөл атқарады.
B) Оқушылардың шығармашылық белсенділігі мұғалімнің мұқият ұйымдастырылған іс-әрекетінің нәтижесі.
C) Оқушылардың танымдық белсенділігі мұғалімнің шығармашылық іс-әрекет нәтижесі.
D) Педагогикалық үдерістің қызметі оқушылардың жас ерекшеліктері мен даму деңгейлеріне сай келуі.
E) Педагогикалық үдерістің қызметі мектептің талаптарына сай келуіне байланысты.
F) Педагогикалық үдерістің қызметі сынып жетекшісінің талаптарына сай келуіне байланысты.
G) Педагогикалық үдеріс, ұзақ мерзімдік уақытқа бағытталған.
H) Педагогикалық үдеріс табиғи үдеріс болып табылады.
{Правильный ответ} = B, D, G.
$$$003
Оқу-тәрбие үдерісінің ұстанымдары:
A) Педагогикалық үдерістің ізгілік, тұлғалық нысанға бағытталуы.
B) Педагогикалық үдерістің қоғам талабына сәйкестілігі.
C) Педагог іс-әрекетінің нәтижелілігі.
D) Іс-әрекеттің санамен мінез-құлық бірлігін қалыптастыруға бағытталуы.
E) Іс-әрекеттің оқушының дүниетанымын қалыптастыруға бағытталуы.
F) Педагогикалық үдерістегі іс-әрекеттерді оқушылардың қажеттілігін ескере отырып ұйымдастыру.
G) Педагогикалық үдерістегі іс-әрекеттерді сынып жетекшісінің қажеттілігін ескере отырып ұйымдастыру.
H) Педагогикалық үдеріс табиғи үдеріс болып табылады.
{Правильный ответ} = A, D, F.
$$$004
Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдары:
A) Педагогикалық үдерісті қоғам талабына сай ұйымдастыру.
B) Педагогикалық талап қоюда оқушының көзқарасын құрметтеу.
C) Педагог іс-әрекетінің нәтижелілігі.
D) Іс-әрекеттің оқушының дүниетанымын қалыптастыруға бағыттылығы.
E) Оқушымен ұжымның дамуында жас және ұлттық ерекшеліктерді ескеру.
F) Іс-әрекеттің оқушының ғылымға деген қызығушылығын қалыптастыруға бағыттылығы.
G) Педагогикалық басшылық оқушылардың белсенділігімен жетілдіру.
H) Педагогикалық басшылықты оқушылардың тәрбиесімен ұластыру.
{Правильный ответ} = B, E, G.
$$$005
Оқу-тәрбие ұстанымдары:
A) Педагог іс-әрекетінің нәтижелігі.
B) Педагог іс-әрекетінің тиімділігі.
C) Ұстаздардың, оқушылар ұстанымының және отбасының оқушыларға қоятын талаптарының үйлесімділігі.
D) Мемлекеттің, қоғамның және отбасының оқушыларға қойылатын талаптардың үйлесімділігі.
E) Әрбір оқушы үшін жеке оқу материалын әзірлеу.
F) Әрбір бала үшін тиімді психологиялық ахуалдың әлеуметтік қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
G) Әрбір бала үшін қажетті оқу құралдарын қамтамасыз ету.
H) Оқушы тұлғасы мен ұжымның дамуындағы жаңа құрылымды үздіксіз бақылау.
{Правильный ответ} = C, F, H.
$$$001
Аристотель тәрбие мақсатын:
A) Тұлғаны дамыту деп білді.
B) Жан рақымды дамыту деп білді.
C) Мінез-құлықты дамыту деп білді.
D) Ақыл-есті дамыту деп білді.
E) Маманның тұлғасын дамыту деп білді.
F) Ерік-жігерді дамыту деп білді.
G) Сынып ұжымын дамыту деп білді.
H) Мектеп ұжымын дамыту деп білді.
{Правильный ответ} = B,D,F.
$$$002
Платон тәрбиелеуде көңіл бөлді:
A) Жауынгерлікке.
B) Ұлтшылыққа.
C) Ақыл-ойды дамытуға.
D) Руханилықты дамытуға.
E) Ерікті дамытуға.
F) Адамгершілікті дамытуға.
G) Толеранттылықты.
H) Сезімге.
{Правильный ответ} = C,E,H.
$$$003
Я.А.Коменский бойынша тәрбиенің мақсатқа бағытталуы:
A) Өзіңді тану.
B) Өзіңе баға беру.
C) Өзіңді тәрбиелеу.
D) Қоршаған ортаны тану.
E) Қоршаған ортаны құрметтеу.
F) Құдайға сыйыну.
G) Өз балаңа тәрбие беру.
H) Өз тәжірибеңді тәрбиелеуде қолдану.
{Правильный ответ} = A,D,F.
$$$004
Тұлғаның әлеуметтенуі кезінде оның дамына әсер ететін факторлар:
A) Мегафакторлар.
B) Монофакторлар.
C) Минифакторлар.
D) Макрофакторлар.
E) Экстрафакторлар.
F) Мезофакторлар.
G) Объективті факторлар.
H) Субъективті факторлар.
{Правильный ответ} = A,D,F
$$$001
Дүниетаным:
A) Мемлекеттің дамуына деген көзқарастар жүйесі.
B) Дүниеге деген көзқарастар жүйесі.
C) Қоғамның жағдайына деген көзқарастар жүйесі.
D) Мектептің жағдайына деген көзқарастар жүйесі.
E) Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі.
F) Сынып ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі.
G) Мектеп ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі.
H) Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі.
{Правильный ответ} = B, E, H.
$$$002
Дүниетанымның формалары:
A) Қоғамдық.
B) Ағартушылық.
C) Мифологиялық.
D) Тарихилық.
E) Діни.
F) Саяси.
G) Әлеуметтік.
H) Көркемдік.
{Правильный ответ} = C, E, H.
$$$003
Дүниетанымның құрамды бөліктері:
A) Дүниетанымның философиялық негіздері.
B) Дүниетанымның педагогикалық негіздері.
C) Дүниетанымның психологиялық негіздері.
D) Жеке тұлғаның құндылық бағыттары.
E) Жеке тұлғаның даму үдерісі.
F) Жеке тұлғаның дүниетанымы қалыптасуының жолдары мен тәсілдері.
G) Жеке тұлғаның қалыптасу үдерісі.
H) Жеке тұлғаның әлеуметтену үдерісі.
{Правильный ответ} = A, D, F.
$$$001
Тәрбие бағыттары:
A) Қоғамдық тәрбие.
B) Азаматтық тәрбие.
C) Мемлекеттік тәрбие.
D) Құқықтық тәрбие.
E) Тұлғалық тәрбие.
F) Ақпараттық тәрбие.
G) Психологиялық тәрбие.
H) Эстетикалық тәрбие.
{Правильный ответ}=B, D, H.
$$$002
Тәрбие бағыттарының түрлері:
A) Мемлекеттік тәрбие.
B) Қоғамдық тәрбие.
C) Экологиялық тәрбие.
D) Әлеуметтік тәрбие.
E) Экономикалық тәрбие.
F) Психологиялық тәрбие.
G) Еңбек тәрбиеcі.
H) Тұлғалық тәрбие.
{Правильный ответ}=C, E, G.
$$$003
Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі:
A) Оқу еңбегі.
B) Ойындағы еңбек.
C) Өзіндік қызмет еңбегі.
D) Отбасына жасаған еңбек.
E) Оқудан тыс жасаған еңбек.
F) Қоғамдық пайдалы еңбек.
G) Өндірістік еңбек.
H) Технологиялық еңбек.
{Правильный ответ}=A, C, F.
$$$004
Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік іс-шаралардің ұсынылатын бағыттары:
A) Ізеттік тәрбие.
B) Әлеуметтік тәрбие.
C) Азаматтық тәрбие.
D) Экологиялық тәрбие.
E) Еңбек тәрбиесі.
F) Қоғамдық тәрбие.
G) Адамгершілік тәрбиесі.
H) Мемлекеттік тәрбие.
{Правильный ответ}=C, E, G.
$$$005
Тәрбиелік іс-шаралардың дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру үшін ұсынылатын бағыттары:
A) Ғылыми дүниетаным тәрбиесі.
B) Экологиялық тәрбие.
C) Қоғамдық тәрбие.
D) Эстетикалық тәрбие.
E) Мемлекеттік тәрбие.
F) Психологиялық тәрбие.
G) Экономикалық тәрбие.
H) Дене тәрбиесі.
{Правильный ответ}=A, D, H
$$$001
Т.И.Щукина бойынша тәрбие әдістері жіктеледі:
A) Оқушының тәрбиелік деңгейін қалыптастыру әдістері.
B) Оқушының дүниетанымын қалыптастыру әдістері.
C) Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері.
D) Жеке тұлғаның адамгершілік қасиеттерін жетілдіру әдістері.
E) Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжәрибесін қалыптастыру әдістері.
F) Іс-әрекетті ғылыми тұрғыдан ұйымдастыру әдістері.
G) Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері.
H) Мінез-құлық пен шығармашылықты қалыптастыру әдістері.
{Правильный ответ} = C, E, G.
$$$002
Сананы қалыптастыру әдістері:
A) Этикалық әңгіме.
B) Психологиялық әңгіме.
C) Саяси әңгіме.
D) Түсіндіру.
E) Дәріс.
F) Сендіру.
G) Жазалау.
H) Мадақтау.
{Правильный ответ} = A, D, F.
$$$003
Іс-әрекетті ұйымдастыру мен мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістеріне жатады:
A) Дәріс.
B) Жаттығу.
C) Мадақтау.
D) Жазалау.
E) Тапсырма беру.
F) Сендіру.
G) Тәрбиелік жағдайлар.
H) Этикалық әңгіме.
{Правильный ответ} = B, E, G.
$$$004
Ынталандыру әдістеріне жатады:
A) Жазалау.
B) Этикалық әңгіме.
C) Тәрбиелік жағдайлар.
D) Мадақтау.
E) Сендіру.
F) Жарыс.
G) Тапсырма беру.
H) Психологиялық әңгіме.
{Правильный ответ} = A, D, F.
$$$005
Тәрбиенің құрал-жабдықтарына қойылатын талаптар:
A) Педагогикалық талаптарға сай болуы.
B) Гигиеналық талаптарға сай болуы.
C) Қоғамдық талаптарға сай болуы.
D) Эстетикалық талаптарға сай болуы.
E) Экологиялық талаптарға сай болуы.
F) Мектептің талаптарына сай болуы.
G) Құқықтық талаптарға сай болуы.
H) Оқушының талаптарына сай болуы.
{Правильный ответ} = B, D, G.
$$$006
«Форма» терминінің мәні:
A) Тәрбие үдерісінің ерекшеліктерін.
B) Тәрбие үдерісінің сырттай көрінісін.
C) Тәрбие элементтерінің жиынтығын.
D) Тәрбиелік жұмыстары мен тәрбиелік іс-шаралардың жиынтығын.
E) Тәрбиелік шараларды жоспарлау.
F) Тәрбиеленушілердің іс-әрекеттерін жоспарлы ұйымдастыру жүйесін.
G) Тәрбиеші мен тәрбиеленушінің өзара қарым-қатынасын.
H) Тәрбиешінің іс-әрекетінің көрінісін.
{Правильный ответ} = B, D, F.
$$$007
Тәрбие жұмыстары төмендегі аталған тәрбиелік іс-әрекеттерді жүзеге асырады:
A) Тәрбиелілік.
B) Дамытушылық.
C) Ұйымдастырушылық.
D) Қалыптастырушылық.
E) Реттеушілік.
F) Бақылаушылық.
G) Психологиялық.
H) Ақпараттық.
{Правильный ответ} = C, E, H
$$$001
Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:
A) П.П.Блонский.
B) В.А.Сластенин.
C) Л.С.Выготский.
D) К.И.Трущинский.
E) М.И.Калинин.
F) С.Т.Щацкий.
G) М.С.Воронецкий.
H) В.В.Иванов.
{Правильный ответ} = A, C, F.
$$$002
Балалар ұжымының педагогикалық теориясына үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:
A) В.А.Сидоров.
B) П.Н.Лепешинский.
C) С.А.Александров.
D) А.С.Макаренко.
E) Б.Н.Журавлев.
F) М.Л.Архангельский.
G) В.И.Тимошенко.
H) Т.Е.Конникова.
{Правильный ответ} = B, D, H.
$$$003
Балалар ұжымымен жұмыстар жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет-сапаларына көңіл бөлген ғалымдар:
A) В.Д.Овсянников.
B) Д.И.Мещеряков.
C) К.Успанов.
D) М.В.Волошин.
E) Н.Д.Хмель.
F) К.И.Иванов.
G) В.А.Сластенин.
H) П.П.Власенко.
{Правильный ответ} = C, E, G.
$$$004
Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі байланысты:
A) Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне.
B) Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың көлеміне.
C) Мұғалім позициясына.
D) Мектеп директорының позициясына.
E) Директор орыбасарының позициясына.
F) Сұранысқа ие болуына.
G) Қойылатын талаптардың мазмұнына.
H) Сынып жетекшісінің өз алдына мақсат қоюына.
{Правильный ответ} = A, C, F
$$$001
Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері:
A) Жүйенің дамуы.
B) Жүйенің қалыптасуы.
C) Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жоспарлау.
D) Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау.
E) Оқушылар ұжымын зерттеу.
F) Оқушылардың өзара қарым-қатынасын зерттеу.
G) Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру.
H) Жүйені қалыптастыруда сынып жетекшісінің басқарушылық рөлі.
{Правильный ответ} = B, D, G.
$$$002
Сынып жетекшісінің міндеттері:
A) Педагогикалық міндетер.
B) Психологиялық міндеттер.
C) Әлеуметтік міндеттер.
D) Дамытушылық міндеттер.
E) Тәрбиелік міндеттер.
F) Диагностикалық міндеттер.
G) Болжамдық міндеттер.
H) Адамгершілік қарым-қатынас міндеттері.
{Правильный ответ} = C, F, H.
$$$003
Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетекшісінің негізгі қызметтері:
A) Баланың денсаулығын сақтау.
B) Баланың ақыл-ойын дамыту.
C) Баланың шығармашылығын дамыту.
D) Баланың адамгершілігін тәрбиелеу.
E) Баланың рухани байлығын дамыту.
F) Баланың қабілетін дамытуға қамқорлық.
G) Оқушының пәнге деген қызығушылығын дамыту.
H) Оқушының қоғамға деген көзқарасын жетілдіру.
{Правильный ответ} = A, D, F.
$$$004
Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыру:
A) Оқушылардың танымдық іс-әрекеттерін ұйымдастыру.
B) Сыныптың мектептегі тіршілік-қызмет әрекетін ұйымдастыру.
C) Сыныптың қоғамдық іс-әрекетін ұйымдастыру.
D) Топтың пәндік іс-әрекетін ұйымдастыру.
E) Топтың сабақтан тыс іс-әрекетін ұйымдастыру.
F) Сыныптың тәрбиелік іс-әрекетін ұйымдастыру.
G) Өмірді түсініп, сезінудің рухани іс-әрекетін ұйымдастыру.
H) Оқушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру.
{Правильный ответ} = B, D, G.
$$$001
ҚР Конституциясының 27-тарауында отбасы мен балалар құқығын қорғау мәселесі:
A) Отбасы және отбасы мүшелері қазіргі қоғам қамқорлығының аясында.
B) Неке мен отбасы, аналық,әкелік және балалық мемлекет қамқорлығының аясында.
C) Неке мен отбасы, баланың тәрбиелік деңгейіне жауапты.
D) Балаларды қорғай және тәрбиелеу бұл мемлекеттің негізгі міндеті.
E) Балаларды қорғау мен тәрбиелеу-ата-ананың табиғи құқығы және міндеті.
F) Кәмелетке толмаған балаларжұмыс жасауға құқылы.
G) Отбасы мен отбасы мүшелері өзінің әлеуметік және материалдық жағдайларын жақсартуда, қоғам көмектесу қажет.
H) Кәмелетке толған және еңбекке жарамды балалар еңбекке жарамсыз ата-аналарына қамқорлық жасау тиіс.
{Правильный ответ} = B,E,H
$$$002
Отбасыныңнегізгі қызметтері:
A) Ұрпақ жалғастыру.
B) Қайта қалыптастыру .
C) Қайта дамыту.
D) Саяси-экономикалық.
E) Шаруашылық-экономикалық.
F) Экологиялық-шарашылық.
G) Тәрбиелеу.
H) Қайта трбиелеу.
{Правильный ответ} = A,E,G
$$$003
Отбасы тәрбиесінде қолданылатын басты әдістер:
A) Дәріс.
B) Әнгіме-сұхбат.
C) Қоғамдықеңбек.
D) Бірге еңбек ету.
E) Баланы дамыту.
F) Баланы қорғау.
G) Баланы оқыту
H) Түсіндіру.
{Правильный ответ} = B,D,F
$$$004
Отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан:
A) Баланы сол қалпында сүю,құрметтеу.
B) Баланың мінез-құлқын қалыптастыруда оның тұқымқуалаушылығына назар аудару.
C) Балаға әсерететін құрғақ сөз емес, оның қалай айтылғаны, шын көңілден шықандығы.
D) Балаға көп сөз айтудың қажеті жоқ, оған тек кана практикалық тапсырмалар беру қажет.
E) Балаға көп сөз айтылғандығы дұрыс, себебі ол өзіне қорытынды шығарады.
F) Баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыруға болмайды.
G) Баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыру тиіс,себебі онда өзіндік өмірге деген көзқарасы қалыптасады.
H) Баланы тәрбиелеуде, өзге ұлт отбасының тәрбиесі мен ұштастыру.
{Правильный ответ} = A,C,F
$$$001
Дидактика ғылым ретінде төмендегідей мәселелерді қарастырады:
A) Қай жерде оқытамыз.
B) Кімді оқытамыз.
C) Не үшін оқытамыз.
D) Баланы қалай оқытамыз.
E) Баланы кім үшін оқытамыз.
F) Неге оқытамыз.
G) Қашан оқытамыз.
H) Балаларды кім оқытады.
{Правильный ответ} = B,C,F
$$$002
Оқытудың жалпы заңдылықтары:
A) Оқыту нәтижелілігі.
B) Оқыту болжамдылығы.
C) Оқыту мақсаты.
D) Оқыту формасы.
E) Оқыту мазмұны.
F) Оқыту әдістері.
G) Оқыту құралдары.
H) Оқыту тиімділігі.
{Правильный ответ} = C,E,F
$$$003
Оқытудың жеке заңдылықтары.
A) Гносеологиялық.
B) Педагогикалық.
C) Философиялық.
D) Жеке дидактикалық.
E) Басқарушылық.
F) Үйымдастырушылық.
G) Жобалаушылық.
H) Болжамдылық.
{Правильный ответ} = A,D,F
$$$004
Оқыту ұстанымдары:
A) Ұйымдастырушылық.
B) Ғылымилық.
C) Көрнекілік.
D) Әдістемелік.
E) Мазмұндық.
F) Болжамдылық.
G) Жеткіліктік.
H) Басқарушылық.
{Правильный ответ} = B,C,G
$$$001
Оқыту ұстанымдары:
A)Ұйымдастырушылық.
B) Тарихилық.
C) Жүйелілік.
D) Әдістемелік.
E) Мазмұндық.
F) Болжамдық.
G) Сананылық және белсенділік.
H) Басқарушылық.
{Правильный ответ} = B, C, G
$$$002
Білім мазмұнының формальды теориясын ұстанушылар:
A) Аристотель.
B) Гераклит.
C) Платон.
D) Цицерон.
E) А.Я.Коменский
F) Песталоцци.
G) Ж.Ж.Руссо.
H) Демокрит.
{Правильный ответ} = B, D, F
$$$003
Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандартының бөліктері:
A) Жалпы қоғамдық.
B) Жалпы адамзаттық.
C) Мемлекеттік.
D) Бүкіл әлемдік.
E) Ұлттық-аймақтық.
F) Ұлттық мемлекеттік
G) Мектептік.
H) Аудандық-қалалық.
{Правильный ответ} = C, E, G
$$$004
Білім беру жүйесінің негізгі нормативтік құжаттары:
A)Оқу мазмұны.
B) Оқу жоспары.
C) Мектептің төлқұжаты (паспорты).
D) Мектептің уставы.
E) Оқу бағдармалары.
F) Оқулықтар.
G) Оқытушының журналы.
H) Оқушылардың күнделігі.
{Правильный ответ} = B, E, F
$$$001
Оқытуды ұйымдастыру формалары:
A) Сабақ.
B) Жаттығу.
C) Семинар.
D) Ата-аналармен жұмыс.
E) Қоғамдық жұмыс.
F) Оқу саяхаты (экскурсия).
G) Түсіндіру.
H) Сендіру.
{Правильный ответ} = A, C, F
$$$002
Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері:
A) Өткен материалды қарастыру.
B) Жаңа білім материалын хабарлау.
C) Білімді бекіту.
D) Біліктілікті қалыптастыру.
E) Білім, білік және дағдыларды тексеру.
F) Оқу саяхаттары.
G) Факультативтер.
H) Бақылау жургізу.
{Правильный ответ} = B, C, E
$$$003
Оқу дәрістерін өткізу әдіс-тәсілдеріне байланысты дәрісбаян түрлері:
A) Жаппай дәрісбаян.
B) Ақпараттық дәрісбаян.
C) Болжамдық дәрісбаян.
D) Мазмұндық дәрісбаян.
E) Әдістемелік дәрісбаян.
F) Бинарлы дәрісбаян.
G) Ғылымдық дәрісбаян.
H) Көрнекілі дәрісбаян.
{Правильный ответ} = B, F, H
$$$004
Сабақтың нәтижелілігі байланысты:
A) Мұғалімнің адамгершілік қасиеттеріне.
B) Мұғалімнің әлеуметтік деңгейіне.
C) Оқушылардың тәрбиелік деңгейіне.
D) Мұғалімнің дайындық деңгейіне.
E) Оқушылардың өзара қарым-қатынасына.
F) Мұғаліммен оқушының қарым-қатынасына.
G) Оқушылардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыра алуына.
H) Оқу іс-әрекетінің нәтижесін болжай алуына.
{Правильный ответ} = D, G, H
$$$001
Ю.К.Бабанский оқыту әдісін бөледі:
A) Практикалық және оқыту-өндірістік еңбек әдістері.
B) Көрнекілік және оны практикада қолдану әдістері.
C) Ұйымдастыру және оқу-таным іс әрекетін іске асыру әдістері.
D) Оқыту процесінде оқушыларғажағымды жағдай жасау әдістері.
E) Оқыту процесінде оқушылармен қарым-қатынас жасау әдістері.
F) Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін ынталандыру әдісі.
G) Оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістері.
H) Оқытуда өзін-өзі басқару әдістері.
{Правильный ответ} = C, F, G
$$$002
И.П. Подласый бойынша оқыту әдістері:
A) Теориялық.
B) Практикалық.
C) Технологиялық.
D) Мазмұндық.
E) Көрнекілік.
F) Сөздік.
G) Педагогикалық.
H) Психологиялық.
{Правильный ответ} = B, E, F
$$$003
Баяндау әдісіндегі әнгіме түрлері:
A) Әңгімелеп жеткізу.
B) Әңгімелеп айту.
C) Әңгімелеп мазмұндау.
D) Баяндап айту.
E) Әңгімелей отырып баяндау.
F) Әңгімелеп бағыттау.
G) Әңгімелей отырып бекіту.
H) Баяндап оқып беру.
{Правильный ответ} = D, E, G
$$$004
Оқыту әдістерін қарастырған ғалымдар:
A) М.А. Данилов.
B) В.С. Никитин.
C) М.Д.Анищенко.
D) И.Я.Лернер.
E) К.С. Щитова.
F) М.Л. Кочеткова.
G) М.Н. Скаткин.
H) А.И.Пономарев.
{Правильный ответ} = A, D, G
$$$001
Оқудан тыс жағдайында оқушылармен ұжымдық жұмыс жүргізу әдістемесін жасағандар:
A) П.П. Демьянов.
B) И.В. Смирнов.
C) Н.К. Крупская.
D) М.И.Калинин.
E) П.П.Блонский.
F) В.А.Борщевский.
G) Н.Д. Алексеев.
H) А.С. Макаренко.
{Правильный ответ} = C, E, H
$$$002
Ұжымдық-танымдық іс-әрекет түрлері:
A) Жалпы іс-әрекеттін жоспары болуы.
B) Бірынғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы.
C) Іс-әрекеттер барысында оқушыға жағдай жасау және оларды басқару.
D) Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктін пайда болуы.
E) Ұжымдық іс-әрекет барысында, әрбір оқуышы өзіндік білімін көрсете алуы.
F) Іс-әрекет барысында анықталған материалдар бойынша тұжырым жасау.
G) Жалпы нәтижелердің болуы.
H) Жалпы мақсаттарды жүзеге асыру.
{Правильный ответ} = B, D, G
$$$004
Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелері бойынша айналысқан зерттеушілер:
A) В.В. Тихонов.
B) И.Т. Волков.
C) М.В. Огородников.
D) В.И.Безруков.
E) В.Н. Иващенко
F) В. Оконь
G) А.М.Раевский.
H) К.И. Дружинин.
{Правильный ответ} = B, F, G
$$$001
Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін өндеуге үлес қосқандар:
A) Р.Г.Лемберг
B) В.И. Баженов.
C) М.И. Васильев.
D) И.Я.Лернер.
E) К.Л.Гундарев.
F) А.В.Дунаевский.
G) М.И.Махмутов.
H) С.Д.Железнова.
{Правильный ответ} = A, D, G
$$$002
Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға, ойларын жүйелеуге шақырған Қазақтың ағартушылары мен педагогтары:
A) С.Сейфулин.
B) А.Құнанбаев.
C) М.Дулатов.
D) М.Мақатаев.
E) Ы.Алтынсарин.
F) Б.Майлин.
G) Ш.Уалиханов.
H) М.Жұмабаев.
{Правильный ответ} = B, E, H
$$$003
Оқушылардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқан әдіскерлермен психологтар:
A) В.И.Малиновский.
B) Д.С. Кондратенко.
C) Л.С.Выготский.
D) М.Н.Сергеева.
E) В.Д.Кононов.
F) Б.Г. Есипов.
G) В.В. Давыдов.
H) Н.В.Петрова.
{Правильный ответ} = C, F, G
$$$001
Қазіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары:
A) Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы.
B) Бақылау мазмұнының мектептің талаптарына сәйкес болуы.
C) Алынған ақпарат мазмұнының объективтілігі мен нақтылығы.
D) Бақылау барысында алынған ақпараттардың көкейтестілігі.
E) Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру.
F) Бақылау барысында оқушыларғажағымды жағдай туғызу.
G) Бақылау нәтижесі бойынша тұжырым жасау.
H) Алынған акпараттарға математикалық өндеу жүргізу.
{Правильный ответ} = A, C, E
$$$002
Бақылаудың түрлері:
A) Кіріспе бақылау.
B) Алдын ала бақылау.
C) Негізгі бақылау.
D) Күнделікті бақылау.
E) Апталық бақылау.
F) Ішінара бақылау.
G) Қорытынды бақылау.
H) Фронталды бақылау.
{Правильный ответ} = B, D, G
$$$003
Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылатын тестер:
A) Өткен тақырыптар бойынша оқушының жалпы дайындық денгейін салыстыру.
B) Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру.
C) Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы.
D) Өткен тақырыптардың мазмұның талдай білуі.
E) Алынған білімдердің негізінде баяндама жасай алуы.
F) Алынған білімдерді мәліметер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі.
G) Алынған білімдердің ғылымилық деңгейін тексеру.
H) Өткен тақырыптар мазмұнының әдістемелік деңгейін тексеру.
{Правильный ответ} = B, C, F
$$$001
Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар:
A) В.В.Беспалько.
B) М.И. Харченко.
C) С.Д. Шатунов.
D) В.В.Данилов.
E) Н.И.Семёнова.
F) В.П.Корниенко.
G) В.К. Дьяченко.
H) З.И. Тимофеева.
{Правильный ответ} = A, D, G
$$$002
Педагогикалықтехнологилардыңтеориялықтәжірибелікнегіздеорындалуынқарастырғанпедагогтар:
A) С.Д.Муравьев.
B) М.С. Важенина.
C) Е.Н. Ильин.
D) В.Д.Холодова.
E) И.Н.Хрусталев.
F) С.Н. Лысенкова.
G) Н.И.Коротова
H) В.Ф. Шаталов.
{Правильный ответ} = C, F, H
$$$003
Дидактикада оқытутехнологиялары төмендегідейсипаттарымен жіктеледі:
A) Қолдану деңгейі.
B) Еңгізу деңгейі.
C) Нәтижелілік деңгейі.
D) Әдістемелік негізі.
E) Философиялық негіз.
F) Психологиялық негізі.
G) Тәжірибе меңгерудің ғылыми сипаттамасы.
H) Теорияны меңгерудің ғылыми сипаттамасы.
{Правильныйответ} = A, E, G
$$$001
Жалпы білім беретін бағдарламалар:
A) Жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағытталады.
B) Жеке адамның әлеуметтік жағдайына бағытталады.
C) Жеке адамның дүниетанымын қалыптастыруға бағытталады.
D) Жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді.
E) Оқушының оқу-тәрбие үдерісіндегі қиындықтарын шешуге бағытталады.
F) Оқушының өзінлік жұмыстарын уйымдастыруға бағытталады.
G) Оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталады.
H) Оқушының оқу үлгерімін жетілдіруге бағытталады.
{Правильный ответ} = A,D,G
$$$002
Мектептің іс-әрекетін қадағалау:
A) Жеке адамның мәдениетінің қалыптасуы.
B) Педагогикалық үдерістің жүзеге асуын тексеру.
C) Білім мазмұнының тиімді түрін көрсету.
D) Білім мазмұнының ғылымилығын тексеру.
E) Мектеп оқушының оқу жүктемесін мөлшерлеуге көмектесу.
F) Оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру.
G) Оқу нәтижесін дұрыс мөлшерлеу.
H) Сабақта қойылған мақсаттың нәтижелілігін тексеру.
{Правильный ответ} = C,E,G
$$$003
Қазақстан Республикасында «Білім беру туралы»Заңдар қабылданған жылдар:
A) 1991ж.
B) 1992ж.
C) 1998ж.
D) 1999ж.
E) 2001ж.
F) 2005ж.
G) 2007ж.
H) 2009ж.
{Правильный ответ} = B,D,G
$$$001
Басқару іс-әрекеттері үдерісіндегі қызметтер:
A) Мақсаттарды айқындау.
B) Жобалау.
C) Жоспарлау.
D) Бағыттау.
E) Сендіру.
F) Ұйымдастыру.
G) Жетекшілік жасау.
H) Кеңес беру.
{Правильный ответ} = A, C, F
$$$002
Басқару әдістерінің негізгі топтары:
A) Әлеуметтік-педагогикалық әдістер.
B) Әкімшілік-ұйымдастыру әдістері.
C) Мектепшілік-ұйымдастыру әдістері.
D) Мектепшілік-бағыттаушы әдістері.
E) Психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері.
F) Философиялық-әдіснамалық әдістер.
G) Қоғамдық әсер ету әдістері.
H) Қоғамдық-пайдалы іс-әрекеттер әдістері.
{Правильный ответ}=B, E, G
$$$001
Педагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагогтар:
A) Л.И.Катаева
B) С.М.Каратаев.
C) В.Н. Капустин.
D) Б.М. Макарова.
E) С.А. Мищин.
F) К.Л. Шнайдер.
G) Б.П. Битинас.
H) Д.Н.Корнелюк.
{Правильный ответ} = A, D, G
$$$002
Мұғалімге басқару шешімдерін өндеуге ақпараттың түрі:
A) Жалпы ақпарат.
B) Бастапқы ақпарат.
C) Негізгі ақпарат.
D) Вариативтік ақпарат.
E) Тактикалық ақпарат.
F) Тақырыптық ақпарат.
G) Жедел ақпарат.
H) Мазмұндық ақпарат.
{Правильный ответ} = B, E, G
$$$003
Н.Д. Хмель бойынша педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары:
A) Оқушылардың тәрбиелік деңгейлері.
B) Оқушылардың үлгерімі.
C) Оқушылардың мұғалімге деген көзқарасы.
D) Оқушылар ұжымының мұғалім тарапынан басқарылуы.
E) Оқушылар ұжымының қалыптасқандығы.
F) Оқушылар ұжымының дамығандығы.
G) Оқушылардың қоғамдық белсенділігі.
H) Оқушылардың спортқа деген қызығушылығы.
{Правильный ответ} = B, E, G
$$$001
Мектептің жылдық жұмыс жоспарын құрастыру ұстанымдары:
A) Жоспарлаудың мазмұндығы.
B) Жоспарлаудың тарихилығы.
C) Жоспарлаудың ғылымилығы.
D) Жоспардың көлемділігі.
E) Жоспардың нақтылығы.
F) Жоспардың перспективтілігі
G) Жоспарлаудың келісімділігі.
H) Жоспарлаудың жүйелілігі.
{Правильный ответ} = C, E, F
$$$002
Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:
A) Ғылымилық.
B) Көрнекілік.
C) Мазмұндық.
D) Еріктілік.
E) Жариялылық.
F) Әдістемелік.
G) Шынайлылық
H) Болжамдылық.
{Правильный ответ} = D, E, G
$$$003
Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау)барысындағы сараптау комиссиясы:
A) Халықаралық сараптау комиссиясы.
B) Бас сараптау комиссиясы.
C) Негізгі сараптау комиссиясы.
D) Қосымша сараптау комиссиясы.
E) Аудандық сараптау комиссиясы.
F) Тәуелсіз сараптау комиссиясы.
G) Өндіріс саласының сараптау комиссисы.
H) Білім мекемесіндегі сараптау комиссиясы.
{Правильный ответ} = B, E, H

Приложенные файлы

  • docx 15913033
    Размер файла: 49 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий