Тичина. Тести


Павло Тичина
1.Вірш «Арфами, арфами...» П.Тичини виник під впливом...
А 0.0леся; Б 1.Франка; В М.Вороного; Г Лесі Українки; Д Т.Шевченка
2.Сутність індивідуального стилю ранньої П.Тичини відбиває назва збірки...
А «Плуг»;
Б «Сонячні кларнети»;
В «Замість сонетів і октав»;
Г «Чуття єдиної родини»;
Д «Вітер з України»
3.Вірш «Арфами, арфами...» П.Тичини наснажений оптимістичним пафосом...
А захоплення картиною повернення птахів із вирію;
Б радості зустрічі з весною;
В щирості спілкування з друзями;
Г замилування зимовим пейзажем;
Д сприйняття музичного твору
4.Який засіб звукового увиразнення мови стосовано в рядках: «Стану я, гляну я - Скрізь поточки, як дзвіночки, жайворон, як золотий Зпереливами: / Йде весна / Запашна, / Квітами] перлами / Закосичена»?
Аалітерацію;
Басонанс;
Ванафору;
Гзвуконаслідування;
Депіфору
5.Про яку з поезій П.Тичини дослідник Г.Клочек писав, що в цьому творі «ніби рука музикан двічі плавно торкнулась струн і вони обізвались далеким, тремтливим, ледь чутним звучанням. А потім уже в швидкому темпі: «Золотими, голосними обізвалися гаї/ Самодзвонними...»?
А «Закучерявилися хмари»;
Б «Гаї шумлять...»;
В «Десь надходила весна»;
Г «Арфами, арфами...»;
Д «Ви знаєте, як липа шелестить...»
6.Який художній засіб використано в уривк «Дзвін гуде - / іздалеку. / Думки пряде - / Над нивами. / Над нивами-приливами, / Купаючи мене,| / мов ластівку»?

Аметафора;
Боксиморон;
Валегорія;
Ганафора;
Дгіпербола
7.Який із названих художніх прийомів майстерно використано в уривку з вірша П.Тичини «О, панно Інно...»:
О, панно Інно, панно Інно! Я - сам. Вікно. Сніги...Сестру я Вашу так любив -Дитинно, злото цінно»?
А метафору; Б гіперболу; В алітерацію; Г порівняння; Д епітет
8 У поезії «Ви знаєте, як липа шелестить...» П.Тичини простежується акомпанемент...
А гудіння бджіл; Б шелестіння; В дзвону; Г флейти; Д арфи
9. Визначити віршовий розмір строфи:
Ви знаєте, як липа шелестить
У місячні весняні ночі?
-Кохана спить, кохана спить,
Піди збуди, цілуй їй очі...
А хорей Б ямб В дактиль Г амфібрахій Д анапест
10. Який художній засіб виділено в уривку: «Ген неба край - / Як золото. / Мов золото - поколото, / Горить-тремтить ріка, / Як музика»?
А епітет;
Б порівняння;
В метонімію;
Г інверсію;
Д оксиморон
11. Який художній засіб використано в уривку: «Ви знаєте, як сплять старі гаї?
Вони все бачать крізь тумани»?
А метафору;
Б метонімію;
В синекдоху;
Г паралелізм;
Д анафору
12.Який вірш написав П.Тичина з приводу трагедії під Крутами?
А «Плуг»;
Б «Скорбна мати»;
В «Одчиняйте двері...»;
Г «На Аскольдовій могилі» («Пам'яті тридцяти»);
Д «Там у полі тополі...»
13.У якому вірші П.Тичини вжито прийом антитези: «Сміх буде, плач буде Перламутровий...»?
А «Арфами, арфами...»;
Б «Гаї шумлять...»;
В «Плуг»;
Г «Ви знаєте, як липа шелестить...»;
Д «О панно Інно...»
14Установіть відповідність
Назва твору
1«Арфами, арфами...»
2«Ви знаєте, як липа шелестить...»
3«Одчиняйте двері...»
4«Пам’яті тридцяти»
Мотив
А національно-визвольне пробудження народу
Б світлі сподівання українців і жорстока реальність
В гімн весні, молодості, вірі в людське щастя
Г роль митця в житті суспільства
Д єдність природи й високих почуттів людини
15 Установіть відповідність
Художній засіб
А неологізм
Б порівняння
В уособлення
Г алегорія
Приклад
1 Сестру я Вашу так любив — Дитинно, злотоцінно.
2Ви знаєте, як сплять старі гаї? Вони все бачать крізь тумани.
3Сміх буде, плач буде Перламутровий...
4Одчиняйте двері —
Наречена йде!
5 Я Ваші очі пам’ятаю,
Як музику, як спів.
16.Установіть відповідність Художній засіб
1звуконаслідування
2алітерація
3асонанс
4анафора
Приклад
А Де тополя росте,
Серед поля стою.
Б 3 золота зіткане сяєво ллється,
Ліс в нім купається, листя сміється.
В О, я не невільник,
Я ваш беззаконник.
Я — сонцеприхильник.
Я — вогнепоклонник.
Г Одчиняйте двері —
Горобина ніч!
Д Хай схитнеться —
Жито усміхнеться:
Тінь!
Тінь!

Приложенные файлы

  • docx 15907449
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий