доп сессия _2016-2017_зима общая

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

“ 13” січня 2017 р. м. Київ № 33/17007

Про ліквідацію
академічної заборгованості

Студентам 1 курсу 1м, 2м, 3ам, 4м, 5ам, 6м групи, які здобувають освітній ступінь «магістр» за спеціальністю «Менеджмент», спеціалізації «Готельний і ресторанний менеджмент», «Туристичний менеджмент» та мають академічну заборгованість за результатами підсумкового семестрового контролю знань (за 1 семестр 2016/2017 н.р.), призначити терміни ліквідації академічної заборгованості відповідно до нижчезазначеного графіка.
Ліквідація академічної заборгованості відбудеться на відповідній кафедрі.
Завідувачам кафедр забезпечити явку викладачів для проведення ліквідації академічної заборгованості.

Графік ліквідації академічної заборгованості:
Дата
Пара
Група
Дисципліна
Студенти
Викладач, який викладав

1м курс

24.01.17
2
1м,2м
Управління корпораціями в ГРБ(екзамен)
Ціквадзе І.
Костиріна М.Ю.
доц. Охріменко А.Г.

24.01.17
3
1м,2м
Системи автомат. проектування(залік)
Ціквадзе І.
Костиріна М.Ю.
доц.Расулов Р.А.

24.01.17
4
1м,2м
Психологія кар’єри (залік)
Зійодуллаєва Я.З.
Ціквадзе І.
Костиріна М.Ю.
доц. Лагутіна Т.М.

24.01.17
5


Правові засади вирш.труд.спор. (екзамен)
Зійодуллаєва Я.З.
Ціквадзе І.
доц. Дараганова Н.В.

25.01.17
2


Міжнародний туризм (екзамен)
Ціквадзе І.
проф. Гладкий О.В.

25.01.17
3


Податковий менеджмент(екзамен)
Ціквадзе І.
доц. Пасічний М.Д.


Декан факультету
ресторанно-готельного
та туристичного бізнесу Н.І. Ведмідь
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

“ 13” січня 2017 р. м. Київ № 33/17006

Про ліквідацію
академічної заборгованості

Студентам 1 курсу 6м групи, які здобувають освітній ступінь «магістр» за спеціальністю «Харчові технології», спеціалізація «Ресторанні технології» та мають академічну заборгованість за результатами підсумкового семестрового контролю знань (за 1 семестр 2016/2017 н.р.), призначити терміни ліквідації академічної заборгованості відповідно до нижчезазначеного графіка.
Ліквідація академічної заборгованості відбудеться на відповідній кафедрі.
Завідувачам кафедр забезпечити явку викладачів для проведення ліквідації академічної заборгованості.

Графік ліквідації академічної заборгованості:
Дата
Пара
Група
Дисципліна
Студенти
Викладач, який викладав

1м курс

23.01.17
3

Ділові переговори
(залік)
Дубина В.В.
Шнайдер О.В.
доц. Бучацька І.О.


23.01.17
4

Інтелектуальна власність (залік)
Дубина В.В.
Шнайдер О.В.
доц. Гуржій А.В.

24.01.17
2

Інноваційні технології продукції рестор. господарства
(екзамен)
Дубина В.В.
Шнайдер О.В.

доц.Васильєва О.О.

24.01.17
3

Ресторанний креатив
(екзамен)
Дубина В.В.
Шнайдер О.В.
доц. Юдіна Т.І.
к.т.н.Демічковська М.П

24.01.17
4

Системи автоматизов. проектування
(екзамен)
Дубина В.В.
Шнайдер О.В.

доц. Расулов Р.А.

24.01.17
5

Оздоровче харчування(екзамен)
Дубина В.В.
Шнайдер О.В.
Дуравкін О.О.
проф. Карпенко П.О.


Декан факультету
ресторанно-готельного
та туристичного бізнесу Н.І. Ведмідь
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

“ 13” січня 2017 р. м. Київ № 33/17003

Про ліквідацію
академічної заборгованості

Студентам 1, 2, 3, 4 курсів, які здобувають освітній ступінь «бакалавр» за спеціальністю «Менеджмент», спеціалізації: «Готельний і ресторанний менеджмент», «Туристичний менеджмент», «Менеджмент туристичного бізнесу», «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу» та мають академічну заборгованість за результатами підсумкового семестрового контролю знань (за 1, 3, 5, 7 семестри 2016/2017 н.р.), призначити терміни ліквідації академічної заборгованості відповідно до нижчезазначеного графіка.
Ліквідація академічної заборгованості відбудеться на відповідній кафедрі.
Завідувачам кафедр забезпечити явку викладачів для проведення ліквідації академічної заборгованості.

Графік ліквідації академічної заборгованості:
Дата
Пара
Група
Дисципліна
Студенти
Викладач, який викладав

1 курс

23.01.17
2
1
Друга іноземна мова (залік)
Дем`яненко А.О.

Образ О.Г.
Галаган В.Я.


23.01.17
3
1,3,4
Іноземна мова
(залік)
Бойко М.М.
Дем`яненко А.О.
Додатко К.В.
Кризька І.
Лесік Д.О.
Мельнікова Г.Ю.
Якимчук І.О.
Федина А.І.
Богатирьова К.В.
Кайда Н.О.
Цимбалиста О.А.
Пасик Н.О.
Шкорубська Ю.Є.

23.01.17
5
3,4,5
Безпека життєдіяльності (залік)
Мельнікова Г.Ю.
Гладка Х.П.
Беллахуес Р.
Лунас Л.
Синьов В.І.
Болілий О.С.

24.01.17
2
3,4
Вища та прикладна математика (екзамен)
Даценко В.О. Беллахуес Р.
Лунас Л.
Мащенко Л.З.

24.01.17
3
2,4
Філософія (екзамен)
Коломієць А.Р.
Беллахуес Р.
Лунас Л.
Ліпін М.В.

25.01.17
3
2,3,4
Історія української культури(екзамен)
Коломієць А.Р.
Лесік Д.О.
Беллахуес Р.
Лунас Л.
Малєєв М.К.
Пасічко З.А.
Федина А.І.
Бадах Ю.Г

25.01.17
4
1,4
Економічна інформатика(екзамен)
Додатко К.В.
Беллахуес Р.
Лунас Л.
Федина А.І.
Криворучко О.В.
Краснощок В.М.
Шестак Я.І.

2 курс

23.01.17
2
2
Рекреалогія
(залік)
Корсун Б.І.

Жученко В.Г.

23.01.17
3
1
Екологія(залік)
Петрова А.О.
Головня Ю.І.

23.01.17
3
2,3,4,5,14
Іноземна мова
(залік)
Корсун Б.І.
Ковіка Ю.О.
Гайдаєнко Є.В.
Говоруха Д.О.
Крокос В.Г.
Ярмак Л.С.
Єрмохін Р.В.
Цірук В.М.
Бітюков Є.П.
Віллан А.В.
Водолазький Р.В.
Григорян М.С.
Ківало Т.А.
Лаврова Д.В.
Очеретюк Б.В.
Довженко І.В.
Шкорубська Ю.Є.
Цимбалиста О.А.
Розум А.П.
Дячук Л.С.

23.01.17
4
2
ЗЕД підприємства
(залік)
Корсун Б.І.

Герасим Ю.Й.

23.01.17
4
2,3,4,
14
Організація туризму(залік)
Корсун Б.І.
Чорноморець Р.В.
Крокос В.Г.
Натина С.О.
Лаврова Д.В.
Мірзодаєва Т.В.

23.01.17
5
1,2,3,4,5, 14
Інженерне та технічне обладнання (екзамен)
Петрова А.О.
Корсун Б.І.
Стариченко В.І.
Чорноморець Р.В.
Бобриніченко І.М.
Бородай Г.Є.
Гайдаєнко Є.В.
Говоруха Д.О.
Єжик С.В.
Крокос В.Г.
Луніна А.О.
Оніщенко В.І.
Пукір Д.О.
Ярмак Л.С.
Бибик В.Ю.
Білоконна А.І.
Дудник С.А.
Єрмохін Р.В.
Залозна Д.А.
Іщук І.І.
Коржуков В.В.
Цірук В.М.
Аббі Аббуд Д.Д.
Бітюков Є.П.
Віллан А.В.
Ківало Т.А.
Лаврова Д.В.
Тріщун О.С.
Харченко В.Г.
Цимбал С.В.
Болілий О.С
Криворучко М.Ю.

24.01.17
2
5,14
Європейська інтеграція (залік)
Цірук В.М.
Лаврова Д.В.
Севрук І.М.

24.01.17
2
2, 14
Готельна справа
(екзамен)
Корсун Б.І.
Лаврова Д.В.
Охріменко А.Г.
Гопкало Л.М.
Роглев Х.Й.

25.01.17
2
14
Ресторанна справа
(екзамен)
Лаврова Д.В.
Ждан В.О.

25.01.17
3
2,3,5,
14
Макроекономіка (екзамен)
Корсун Б.І.
Дорохова А.О.
Євтушенко В.Є.
Ковіка Ю.О.
Коновалова Є.О.
Микитюк А.С.
Цірук В.М.
Лаврова Д.В.
Новікова Н.Л.

3 курс

23.01.17
3
1,3,5
Іноземна мова
(залік)
Нгуєн Т.З.
Підберезна І.В.
Сацюк Г.С.
Федоров О.О.
Кащук О.С.
Костишин (перезарах)
Цимбалиста О.А.
Богатирьова К.В.
Довженко І.В.

23.01.17
4
1,3,4,5
Психологія управління(залік)
Нгуєн Т.З.
Підберезна І.В.
Костишин (перезарах)
Сацюк Г.С.
Тіняков Д.Г.
Фролов О.О.
Папін О.Л.
доц. Сипливий А.М.

23.01.17
5
1,3,4,5
Охорона праці
(залік)
Нгуєн Т.З.
Підберезна І.В.
Костишин (перезарах)
Лебідь О.Ю.
Сацюк Г.С.
Тіняков Д.Г.
Федоров О.О.
Заболотний В.А.
Забродін С.С.
Фролов О.О.
Шличков О.О.
Папін О.Л.
Цуренко М.В.
Гахович С.В.
Криворучко М.Ю.

24.01.17
3
1,3,5
Філософія
(залік)
Нгуєн Т.З.
Підберезна І.В.
Костишин (перезарах)
Сацюк Г.С.
Сивоха В.О.
Тіняков Д.Г.
Федоров О.О.
Кащук О.С.
Папін О.Л.
Цуренко М.В.
Кулагін Ю.І.
Разіцький В.Й.

24.01.17
4
1,3,4,5
Статистика
(екзамен)
Нгуєн Т.З.
Будянський М.А.
Підберезна І.В.
Білий Т.В.
Палюта Д.Л.
Лебідь О.Ю.
Сацюк Г.С.
Сивоха В.О.
Федоров О.О.
Заболотний В.А.
Забродін С.С.
Кузнєцова Д.Г.
Фролов О.О.
Шличков О.О.
Яковлєв (перезарах)
Андрущенко М.В.
Дзюба М.Ю.
Журавель Н.В.
Кара-Мустафа Г.Д.
Папін О.Л.
Яцук Ю.С.
Міщенко Я.О
Антонюк О.А.

25.01.17
2
1,3,4
Маркетинг
(екзамен)
Нгуєн Т.З.
Підберезна І.В.
Сивоха В.О.
Федоров О.О.
Фролов О.О.
Кравцов С.С.
Забалдіна Ю.Б.
Полтавська О.В.

25.01.17
3
1,3,4,5
Менеджмент
(екзамен)
Нгуєн Т.З.
Підберезна І.В.
Лебідь О.Ю.
Сивоха В.О.
Федоров О.О.
Фролов О.О.
Папін О.Л.
Цуренко М.В.
Кравцов С.С.
Босовська М.В.
Романчук Л.Д.

25.01.17
4
1,3,4,5
Економіка і фінанси підприємства
(екзамен)
Нгуєн Т.З.
Підберезна І.В.
Костишин (перезарах)
Федоров О.О.
Кузнєцова Д.Г.
Фролов О.О.
Яковлєв (перезарах)
Кащук О.С.
Папін О.Л.
Лаптєва В.В.

4 курс

23.01.17
3
2,3
Комунікативний менеджмент (залік)
Солошенко О.В.
Баришніков Д.О.
Сененко І.А.

23.01.17
4
1,2,3
ЗЕД підприємства (залік)
Чаплянська М.В.
Баннова К.І.
Малініна І.О.
Солошенко О.В.
Баришніков Д.О.
Бірюков В.О.
Вдовенко М.О.
Ефтехарі О.Х.
Мишлаков А.Д.
Генералов О.В.
Пяткова О.В.

23.01.17
5
2,3
Рекламний креатив (залік)
Баннова К.І.
Волос Б.В.
Голік М.С.
Дробот М.В.
Ізварін А.А.
Солошенко О.В.
Баришніков Д.О.
Ефтехарі О.Х.
Мишлаков А.Д.
Мурашко А.М.
Панченко О.О.
Пошук І.С.
Цінадзе З.Н.
Мельникович О.М.

24.01.17
3
2
Економіка готелів та ресторанів (екзамен)
Голік М.С.
Ізварін А.А.
Солошенко О.В.

Кулик М.В.

24.01.17

4

2
Проектування готелів і курортів (екзамен)
Баннова К.І.
Волос Б.В.
Голік М.С.
Грабовський Д.А.
Дробот М.В.
Іванов К.А.
Ізварін А.А.
Лавренець К.В.
Солошенко О.В.
Григоренко О.М.

25.01.17
2
2
Курсова робота з менеджменту
Лавренець К.В.
викладачі кафедри


25.01.17
3
2
Менеджмент (екзамен)
Лавренець К.В.
Босовська М.В.
Романчук Л.Д.

25.01.17
4
1,2,3
Бухгалтерський облік(екзамен)
Бірюк А.А.
Чаплянська М.В.
Баннова К.І.
Волос Б.В.
Піронков П.В.
Задніпровський О.Г.


Декан факультету
ресторанно-готельного
та туристичного бізнесу Н.І. Ведмідь

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

“ 13” січня 2017 р. м. Київ № 33/17002

Про ліквідацію
академічної заборгованості

Студентам 1, 2, 3, 4 курсів, які здобувають освітній ступінь «бакалавр» за спеціальністю «Харчові технології» (спеціалізація «Ресторанні технології»), спеціальністю «Харчові технології та інженерія» (спеціалізація «Технології в ресторанному господарстві») та мають академічну заборгованість за результатами підсумкового семестрового контролю знань (за 1, 3, 5, 7 семестри 2016/2017 н.р.), призначити терміни ліквідації академічної заборгованості відповідно до нижчезазначеного графіка.
Ліквідація академічної заборгованості відбудеться на відповідній кафедрі.
Завідувачам кафедр забезпечити явку викладачів для проведення ліквідації академічної заборгованості.

Графік ліквідації академічної заборгованості:
Дата
Пара
Група
Дисципліна
Студенти
Викладач, який викладав

1 курс

23.01.17
3
6
Іноземна мова (залік)
Білоус П.А.
Данилова С.В.
Ребченко О.С.
Семідоцька В.А.

23.01.17
4
6
Мікробіологія(залік)
Білоус П.А.

Голуб Б.О.

24.01.17
3

6,7
Вища та прикладна математика(екзамен)
Данилова С.В.
Мережко О.В.
Михайленко С.В.
ауд. А-509

2 курс

23.01.17
2
6
Іноземна мова (залік)
Бучковський Н.Р.
Купріна А.С.
Семідоцька В.А.
Ребченко О.С.

23.01.17
3
6,15

Прикладна механіка(залік)
Бучковський Н.Р.
Купріна А.С.
Коток І.А.
Сенік І.С.
Савченко Т.В.

23.01.17
4
6
Харчові технології (залік)
Бучковський Н.Р.
Довгаленко Ю.В.
Казакова О.Д.
Купріна А.С.
Ткаченко Л.В.

24.01.17
3
6

Технологія продукції РГ(екзамен)
Бучковський Н.Р.
Купріна А.С.
Гніцевич ВА.

24.01.17
4
6,15

Товарознавство
(екзамен)
Білецька Д.В.
Бучковський Н.Р.
Довгаленко Ю.В.
Казакова О.Д.
Ківель В.В.
Купріна А.С.
Скиба А.О.
Чорноусяк В.І.
Бабич О.В.
Барановський Д.В.
Гербут В.О.
Глушко Е.С.
Клеомітес В.Ю.
Коверга Д.А.
Коток І.А.
Марченко М.Ю.
Сенік І.С.
Піркович К.А.
Дончевська Р.С.

25.01.17
3
6

Філософія
(екзамен)
Бучковський Н.Р.
Купріна А.С.
Білозор Д.В.

25.01.17
4
6,15

Осн. стандартизації, метрології та управління якістю
(екзамен)
Бучковський Н.Р.
Купріна А.С.
Науменко Д.С.
Чорноусяк В.І.
Сенік І.С.
Мотузка Ю.М.

3 курс

23.01.17
3
6,14
Підприємницьке право(залік)
Ерістов О.С.
Зелінський В.В.
Ігнатенко Д.С.
Коненко К.А.
Крижанівський М.Д
Лосіцький В.В.
Лотоцький О.В.
Петрунько В.М.
Семенова О.Р.
Хмара Р.В.
Глушко В.Ю.
Жеребцов Є.С.
Нишенко Н.С.
Петруньок О.О.
Совяк В.О.
Ільченко Г.О.

23.01.17
4
6
Теорія організацій
(залік)
Лотоцький О.В.

Совершенна І.О.

23.01.17
5
6
Устаткування закладів РГ
(залік)
Ерістов О.С.
Зелінський В.В.
Крижанівський М.Д
Лосіцький В.В.
Лотоцький О.В.
Семенова О.Р.
Тарасенко І.І.

24.01.17
3
6,14
Практична психологія (залік)
Лотоцький О.В.
Глушко В.Ю.
Старик В.А.

24.01.17
4
6,14
Організація ресторанного господарства
(екзамен)
Ерістов О.С.
Зелінський В.В.
Ігнатенко Д.С.
Крижанівський М.Д
Лосіцький В.В.
Лотоцький О.В.
Хмара Р.В.
Жеребцов Є.С.
Совяк В.О.
Шевченко Б.С.
Антонюк І.Ю.

24.01.17
5
6,14
Гігієна та санітарія
(екзамен)
Лотоцький О.В.
Жеребцов Є.С.
Шевченко Б.С.
Карпенко П.О.

25.01.17
2
6,14
Харчові технології (екзамен)
Ігнатенко Д.С.
Лотоцький О.В.
Петруньок О.О.
Шевченко Б.С.
Левандовський Л.В.

25.01.17
3
6,14
Технологія продукції РГ (екзамен)
Будзановський В.О.
Зелінський В.В.
Крижанівський М.Д
Лосіцький В.В.
Лотоцький О.В.
Семенова О.Р.
Хмара Р.В.
Васильченко Б.В.
Жеребцов Є.С.
Кундельчук Є.О.
Совяк В.О.
Шевченко Б.С.
Кочерга В.І.

4 курс

24.01.17
2
4
Готельна справа
(залік)
Калиушко Д.С.
Роглев Х.Й.

24.01.17
3
4
Менеджмент
(екзамен)
Кузьменко К.С.
Шеєнкова К.А.

24.01.17
3
4
Курсова робота «Технологія продукції РГ» (залік)
Калиушко Д.С.
викладачі кафедри

24.01.17
3
4
Технологія продукції РГ(екзамен)
Калиушко Д.С.
Медведєва А.О.

24.01.17
4
4
Підприємницьке право(залік)
Гумен А.М.
Калиушко Д.С.
Петренко Б.С.
Сагайдак О.В.
Толкач А.А.
Холостих Ю.Я.
Чиженко М.В.
Ільченко Г.О.


Декан факультету
ресторанно-готельного
та туристичного бізнесу Н.І. ВедмідьМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

“ 13” січня 2017 р. м. Київ № 33/17004
Про ліквідацію
академічної заборгованості

Студентам 1,2,3,4 курсу напряму підготовки “ Готельно-ресторанна справа ” ОКР “бакалавр”, які мають академічну заборгованість за результатами підсумкового семестрового контролю знань (за 1 семестр 2016/2017 н.р.), призначити терміни ліквідації академічної заборгованості відповідно до нижчезазначеного графіка.
Ліквідація академічної заборгованості відбудеться на відповідній кафедрі.
Завідувачам кафедр забезпечити явку викладачів для проведення ліквідації академічної заборгованості.

Графік проведення додаткової заліково-екзаменаційної сесії:

Дата
Пара
Група
Дисципліна
Студенти
Викладач, який викладав

1 курс

23.01.17
2
9,11,12
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (залік)
Дербічов Д.Д.
Резніченко В.В.
Ізиченко В.А.
Снітко У.М.

доц. Богатирьова К.В .
вик. Шкорубська Ю.Є .
вик. Іваненко Г.П ..
вик. Шкорубська Ю.Є .
вик. Пасик Н.О .

23.01.17
3
8,9,10,11,12
Безпека життєдіяльності (залік)
Даменія М.Г.
Пилипенко Р.В.
Гійкіяанаге В.Д.
Дербічов Д.Д.
Нгуєн Т.Х.
Отірко А.М.
Ляшенко О.В.
Максименко Л.Е.
Даниленко М.В.
доц. Романенко Р.П .


23.01.17
4
8,9,10,11,12
Економічна теорія (екзамен)
Даменія М.Г.
Івахненко А.К.
Коженевська О.В.
Литвиненко Є.Р.
Мартиненко А.В.
Пенський Є.О.
Пилипенко Р.В.
Редько В.О.
Юдіна М.О.
Бондар А.І.
Вапінська К.Л.
Воєйкова О.О.
Гійкіяанаге В.Д.
Дербічов Д.Д.
Дубіцька В.С.
Кокотюха О.А.
Кормич Л.В.
Лазоренко К.О.
Ляшенко А.І.
Натарова А.С.
Осипчук І.В.
Перевертайло А.І.
Суворова О.В.
Удовицька О.В.
Штефан О.С.
Войцюх К.В.
Головко І.О.
Джафарова А.Р.
Кедик М.Я.
Лукашевська А.Є.
Нгуєн Т.Х.
Сиром'ятніков І.І.
Білоусова М.А.
Воробйова Є.В.
Гопкало В.О.
Дзюняк М.О.
Дяченко І.О.
Коваленко С.А.
Ковальова Є.О.
Максименко Л.Е.
Нікітін А.С.
Резніченко В.В.
Сташенко А.С.
Хлівна Д.В.
Вінніченко В.В.
Даниленко М.В.
Ізиченко В.А.
Казанцев Н.С.
Лавріненко К.О.
Петькун А.А.
Сергієнко А.М.
Снітко У.М.
Степаненко М.О.
Шубін В.В.
доц. Хрустальова В.В .

24.01.17
2
11,12
Світова культура (залік)
Бондар А.І.
Гійкіяанаге В.Д.
Дербічов Д.Д.
Лотаков В.П.
Ізиченко В.А.
доц. Войціцька І.В .

24.01.17
3
8,9,10,11,12
Вища та прикладна математика (екзамен)
Коженевська О.В.
Мартиненко А.В.
Пенський Є.О.
Кормич Л.В.
Лазоренко К.О.
Перевертайло А.І.
Василенко О.С.
Войцюх К.В.
Лукашевська А.Є.
Коваленко С.А.
Ковальова Є.О.
Нікітін А.С.
Резніченко В.В.
Даниленко М.В.
Шубін В.В.
доц. Діденко Ю.Ф .

25.01.17
4
8,9,11,12
Економіна інформатика (екзамен)
Габович Д.Ю.
Івахненко А.К.
Ковальова А.О.
Левицька А.О.
Юдіна М.О.
Гійкіяанаге В.Д.
Дербічов Д.Д.
Кормич Л.В.
Лотаков В.П.
Суворова О.В.
Білоусова М.А.
Борисенко В.Р.
Величко А.І.
Гопкало В.О.
Дзюняк М.О.
Дяченко І.О.
Іванов М.О.
Коваленко С.А.
Ковальова Є.О.
Максименко Л.Е.
Нікітін А.С.
Резніченко В.В.
Названова М.О.
доц. Рассамакін В.Я .
доц. Криворучко О.В .

2 курс

23.01.17
2
7,9,10,11
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (залік)
Базиленко М.О.
Бєлогубцева Ю.В.
Гордієнко В.О.
Іваненко І.С.
Казак П.О.
Майоров С.Ю.
Островська І.К.
Усиченко А.В.
Воронін І.О.
Красносельська М.В.
Малинка А.О.
Марандін О.М.
Пушкар Е.В.
Атрошенко А.В.
Бережна Д.С.
Кулик Д.Є.
ст.в. Розум А.П . доц. Довженко І.В .
вик. Шкорубська Ю.Є .
вик. Олешкевич Т.В .
вик. Кайда Н.О .

23.01.17
3
7,8,9,10,11
ІГР «Інженерна графіка», Інженерна графіка (екзамен)
Бєлогубцева Ю.В.
Іваненко І.С.
Казак П.О.
Островська І.К.
Усиченко А.В.
Войнов Б.С.
Мала Д.А.
Островський О.В.
Марандін О.М.
Пушкар Е.В.
Степаненко І.К.
Трухан І.О.
Атрошенко А.В.
Виговський О.Г.
Гончар А.Р.
Ель Госейні О.Г.
Ярошенко В.Ю. Бережна Д.С.
Петров Д.П.
доц. Савченко Т.В .
доц. Григоренко О.М .
ас. Плешкань Н.М .

23.01.17
4
7,8,9,10,11
Іміджіологія (залік)
Бєлогубцева Ю.В.
Усиченко А.В.
Воронін І.О.
Пушкар Е.В.
Атрошенко А.В.
Бережна Д.С.
Кулик Д.Є.
Петров Д.П.
доц. Радченко С.Г.

24.01.17
2
7,8,9,10,11
Готельна справа (екзамен)
Войнов Б.С.
Бережна Д.С.
доц. Бовш Л.А .

24.01.17
3
7,8,9,10,11
Ресторанна справа (екзамен)
Казак П.О.
Усиченко А.В.
Войнов Б.С.
Ковальчук Д.Ю.
Копил К.О.
Малинка А.О.
Марандін О.М.
Михайленко Т.В.
Осьмук К.В.
Пушкар Е.В.
Скидан В.В.
Трухан І.О.
Фролова О.В.
Калюжний О.А.
Бережна Д.С.
доц. Марцин Т.О .
ст.в. к.т.н. Демічковська М.П .

24.01.17
4
7,9,10,11
Технологія продукції ресторанного господарства (залік)
Усиченко А.В.
Марандін О.М.
Пушкар Е.В.
Атрошенко А.В.
Бережна Д.С.
доц. Юдіна Т.І .

24.01.17
5
7,8,9,10,11
Громадське будівництво (екзамен)
Усиченко А.В.
Войнов Б.С.
Пушкар Е.В.
Бережна Д.С.
ст.в. к.а.н.Мазур Л.М .

3 курс

23.01.17
2
5,6,7
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (залік)
Макаренко М.О.
Ошийко Т.Є.
Пелепець В.О.
Яковлева Г.С.
Пахомов М.О.
Харченко Ю.А.
Храпач Є.Є.
Гірич М.В.
доц. Довженко І.В .
вик. Кайда Н.О .

23.01.17
4
7.15
КР з готельної і ресторанної справи, Ресторанна справа
Макаренко М.О.
Ошийко Т.Є.
Яковлева Г.С.
Гірич М.В.
доц. Литвиненко Т.Є .

23.01.17
5
5,6,7,8
Охорона праці (залік)
Дробаха М.А.
Парінцев М.Г.
Храпач Є.Є.
Мегделіною-Раслін Г.Р.
ас. к.т.н. Криворучко М.Ю .

24.01.17
2
9
Готельна справа (екзамен)
Ярославцева Д.В.
доц. Охріменко А.Г .

4 курс

23.01.17
2
5,7,8
Друга іноземна мова (залік)
Аверін І.В.
Головань О.М.
Котовська С.О.
Мірошник М.М.
Сотніченко Є.О.
Хар А.Р.
Головенко Р.Ф.
Ласий М.М.
Мельник А.З.
Хмелькова Р.В.
Шапіро Е.
ст.в. Коваленко Л.В . ст.в. Клименко Т.І .
вик. Боровик К.Ю .

23.01.17
3
7,8
Комунікативний менеджмент (залік)
Головань О.М.
Котовська С.О.
Мірошник М.М.
Сотніченко Є.О.
Хар А.Р.
Мельник А.З.
Хмелькова Р.В.
Шапіро Е.
доц. Сененко І.А .

23.01.17
3
7
Кризові комунікації (залік)
Озівська М.Р.
доц. Кіслов Д.В .

23.01.17
4
7,8
ЗЕД підприємства (залік)
Головань О.М.
Котовська С.О.
Мірошник М.М.
Сотніченко Є.О.
Хар А.Р.
Мельник А.З.
Хмелькова Р.В.
Шапіро Е.
доц. Коровайченко Н.Ю .

23.01.17
5
5,6,7,8
Рекламний креатив (залік)
Аверін І.В.
Божко Є.О.
Варячев О.А
Головань О.М.
Грицук В.О.
Котовська С.О.
Мірошник М.М.
Овод О
Сотніченко Є.О.
Хар А.Р.
Гурін Д.В.
Клигін Я.В.
Ласий М.М.
Мельник А.З.
Соболєва К.В.
Токарев Д.О.
Хмелькова Р.В.
Шапіро Е.
Шилова К.Є.
Шмиголь А.О.
проф. Мельникович О.М .

24.01.17
2
5,6,7,8
Менеджмент (екзамен)
Матковскі А.О.
Бондар А.В.
Горобець М.І.
Мех Ф.О.
Надемський Є.П.
Олефір П.М.
Божко Є.О.
Головань О.М.
Грицук В.О.
Котовська С.О.
Овод О
Сотніченко Є.О.
Хар А.Р.
Шапіро Е.
доц. Расулова А.М .

24.01.17
3
5,6,7,8
Економіка готелів і ресторанів (екзамен)
Аверін І.В.
Горобець М.І.
Надемський Є.П.
Олефір П.М.
Рогальов А.О.
Шарлай А.І.
Божко Є.О.
Головань О.М.
Дмитрієва В.В.
Котовська С.О.
Мірошник М.М.
Олійник А.Ю.
Сотніченко Є.О.
Хар А.Р.
Ласий М.М.
Мельник А.З.
Соболєва К.В.
Хмелькова Р.В.
Шапіро Е.
Шилова К.Є.
Шмиголь А.О.
доц. Міска В.Г .

24.01.17
4
5,6,7,8
Бухгалтерський облік (екзамен)
Бакрадзе В.А.
Гаркавий В.Ю.
Горобець І.А.
Джанумова Є.К.
Ліна Л.Л.
Тисінюк І.І.
Чирва М.В.
Горобець М.І.
Згоннік М.Є.
Макарчук М.Ю.
Мех Ф.О.
Надемський Є.П.
Олефір П.М.
Підгорний О.О.
Рогальов А.О.
Шарлай А.І.
Божко Є.О.
Варячев О.А
Головань О.М.
Грицук В.О.
Котовська С.О.
Мірошник М.М.
Овод О.М.
Олійник А.Ю.
Рембач С.В.
Сотніченко Є.О.
Хар А.Р.
Гаркава А.В.
Головенко Р.Ф.
Гурін Д.В.
Клигін Я.В.
Ласий М.М.
Мельник А.З.
Соболєва К.В.
Хмелькова Р.В.
Шапіро Е.
Шилова К.Є.
Шмиголь А.О.
доц. Прокопова О.М .
Декан факультету
ресторанно-готельного
та туристичного бізнесу Н.І. Ведмідь
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

“ 13” січня 2017 р. м. Київ № 33/17008
Про ліквідацію
академічної заборгованості

Студентам 1 курсу напряму підготовки “Готельно-ресторанна справа”, “Міжнародний готельний бізнес” та “Міжнародний готельний бізнес” англомовні ОКР “магістр”, які мають академічну заборгованість за результатами підсумкового семестрового контролю знань (за 1 семестр 2015/2016 н.р.), призначити терміни ліквідації академічної заборгованості відповідно до нижчезазначеного графіка.
Ліквідація академічної заборгованості відбудеться на відповідній кафедрі.
Завідувачам кафедр забезпечити явку викладачів для проведення ліквідації академічної заборгованості.

Графік проведення додаткової заліково-екзаменаційної сесії:
Дата
Пара
Група
Дисципліна
Студенти
Викладач, який викладав

1 курс

23.01.17
2
8
Міжнародне приватне право (залік)
Банько К.О.
Бойко В.А.
Вакарчук П.В.
Войтко Д.В.
Воробей Ю.А.
Дрозд О.П.
Жабенко А.Р.
Хуторянський Б.П.
Чечотенко Б.А.
доц. Качуковська Н.О .

23.01.17
3
7,8
Система автоматизованого проектування (екзамен)
Нагула І.Р.
Бойко В.А.
доц. Романенко Р.П .

23.01.17
4
7
Консюмерське право (екзамен)
Вовк М.О.
Нагула І.Р.
Матяш Д.С.
Ратушний К.В.
Романюк К.Г.
Старцев А.Р.
Тарасенко Я.В.
доц. Микитенко Л.А .

23.01.17
5
8
Міжнародний бізнес (залік)
Бойко В.А.
Вакарчук П.В.
доц. Дугінець Г.В .

24.01.17
2
8
Управління корпораціями в ГРБ (екзамен)
Банько К.О.
Бойко В.А.
Вакарчук П.В.
Хуторянський Б.П.
Чечотенко Б.А.
доц. Охріменко А.Г .

24.01.17
3
7
Ресторанні технології (екзамен)
Нагула І.Р.
ст.в. к.т.н. Демічковська М.П

24.01.17
4
7
Психологія кар’єри (залік)
Нагула І.Р.
доц. Лагутіна Т.М .

24.01.17
4
8,9
Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції (екзамен)
Бойко В.А.
Вакарчук П.В.
Хуторянський Б.П.
Чечотенко Б.А.
Костюченко Є.О.
доц. Аванесова І.А .

25.01.17
2
8
Міжнародний туризм (екзамен)
Банько К.О.
Бойко В.А.
Вакарчук П.В.
Дрозд О.П.
Примаченко С.Г.
Хуторянський Б.П.
Чечотенко Б.А.
проф. Гладкий О.В .

25.01.17
3
7
Податковий менеджмент (екзамен)
Нагула І.Р.
доц. Пасічний М.Д
Декан факультету
ресторанно-готельного
та туристичного бізнесу Н.І. Ведмідь


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

“ 13” січня 2017 р. м. Київ № 33/17005

Про ліквідацію
академічної заборгованості

Студентам 1, 2, 3, 4 курсів які здобувають освітній ступінь «бакалавр» за напрямом підготовки «Туризм» та мають академічну заборгованість за результатами підсумкового семестрового контролю (за 1, 3, 5, 7 семестр 2016/2017 н.р.), призначити терміни ліквідації академічної заборгованості відповідно до нижчезазначеного графіка.
Ліквідація академічної заборгованості відбудеться на відповідній кафедрі.
Завідувачам кафедр забезпечити явку викладачів для проведення ліквідації академічної заборгованості.

Графік ліквідації академічної заборгованості:
Дата
Пара
Група
Дисципліна
Студенти
Викладач, який викладав

1 курс

23.01.17
2
13,14
15
Іноземна мова
(залік)
Помінчук С.
Корнійчук К.
Лобанова А.
Ніфантьєв Р.
Панасюк А.
Радневич Я.
Супрунова С.
Манюк М.
Викладачі кафедри
ауд. А-214

23.01.17
2
15
Друга іноземна мова
(залік)
Манюк М.
Викладачі кафедри
ауд. А-214

23.01.17
3
13,14
Безпека життєдіяльності
(залік)
Помінчук С.
Грона В.
Романенко Р.П.
А- А-225,242

24.01.17
2
13,15
Світова культура
(екзамен)
Помінчук С.
Мансімов Е.
Войціцька І.В.
Д-3

24.01.17
3
13,15
Філософія
(екзамен)
Помінчук С.
Мансімов Е.
Боровська О.Л.
Ліпін М.В.
Д-3

24.01.17
4
13,14
15
Географія туризму
(екзамен)
Ковальчук В.
Нго Тхі Хай Зунг
Помінчук С.
Супрунова С.
Авраменко О.
Згуровець К.
Федосєєва А.
Шандур А.
Жученко В.Г.
А-522

2 курс

23.01.17
2
12,13
Іноземна мова
(залік)
Романова А.
Куанг Хоанг В’єт
Викладачі кафедри
ауд. А-214

23.01.17
2
12
Психологія
(залік)
Намазов М.
Мостова І.В.
А-102

23.01.17
3
12,13
Організація туризму
(екзамен)
Богун К.
Вялець І.
Коновал А.
Олійник Д.
Цуканов С.
Черних І.
Булочко В.
Власенко Є.
Дячук В.
Куанг Хоанг В’єт
Михайліченко Г.І.
А-522

23.01.17
4
12,13
Рекреалогія
(екзамен)
Дейнеко І.
Галепа А.
Горлова К.
Дячук В.
Пономаренко А.
Жученко В.Г.
А-522

23.01.17
5
12,13
Інженерне та технологічне обладнання
(екзамен)
Бельченко О.
Богун К.
Вялець І.
Дейнеко І.
Коновал А.
Олійник Д.
Романова А.
Смірнова А.
Скоп К.
Власенко Є.
Дячук В.
Куанг Хоанг В’єт
Намазов М.
Пономаренко А.
Болілий О.С.
Криворучко М.Ю.
А-225,242

24.01.17
2
12,13
Готельна справа
(екзамен)
Богун К.
Вялець І.
Коновал А.
Черних І.
Пономаренко А.
Охріменко А.Г.
А-534

3 курс

23.01.17
3
10,11
Іноземна мова
(залік)
Солодухін Ю.А.
Больбан Є.Ю.
Галанжина М.С.
Гаркуша М.І.
Коновалюк А.О.
Кучер А.А.
Семенець М.О.
Викладачі кафедри
ауд. А-214

23.01.17
4
13
Філософія
(залік)
Гасімов О.
Хоружий Г.Ф.
Д-3

23.01.17
4
10,12
Статистика
(залік)
Кремньов М.В.
Мусієнко Є.А.
Рязанцева В.В.
А-352

23.01.17
5
10,12
Охорона праці
(залік)
Солодухін Ю.А.
Мусієнко Є.А.
Регентюк М.І.
Гахович С.В.
А-242

24.01.17
3
10,11
12,13
Міжнародні економічні відносини
(екзамен)
Велідченко К.О.
Горай В.В.
Кремньов М.В.
Литвиненко А.В.
Нестеренко Д.С.
Солодухін Ю.А.
Фам Тхі Нок
Большак А.А.
Галанжина М.С.
Гаркуша М.І.
Коновалюк А.О.
Кучер А.А.
Норинський В.О.
Семенець М.О.
Долінська В.Ф.
Прокопець В.С.
Кам’янецька О.В.
А-415

24.01.17
4
10,11
Ресторанна справа
(екзамен)
Кремньов М.В.
Нестеренко Д.С.
Солодухін Ю.А.
Кучер А.А.
Антонюк І.Ю.
А-513

25.01.17
2
10
Маркетинг
(екзамен)
Литвиненко А.В.
Фам Тхі Нок

Забалдіна Ю.Б.
А-522

4 курс

23.01.17
2
10,11
Друга іноземна мова
(залік)
Тиха А.П.
Дрифаненко А.О.
Семенистий Є.С.
Юхновський М.
Викладачі кафедри
ауд. А-214

23.01.17
3
10,11
Спеціалізований туризм
(залік)
Дрифаненко А.О.
Семенистий Є.С.
Юхновський М.С.
Хлопяк С.В.
ауд. А-522

23.01.17
4
10,11
ЗЕД підприємства
(залік)
Тиха А.П.
Дрифаненко А.О.
Семенистий Є.С.
Сьоміна О.В.
Коровайченко Н.Ю.
ауд. А-415

23.01.17
5
11
Рекламний креатив
(залік)
Дрифаненко А.О.

Юсупова О.В.
ауд. А-405

24.01.17
2
11
КР з менеджменту

Виноградова Т.А.
Дрифаненко А.О.
Викладачі кафедри
ауд. А-522

24.01.17
3
10,11
12
Комунікативний менеджмент
(екзамен)
Дубіш Я.О.
Сахно О.О.
Тиха А.П.
Харченко Н.Є.
Ярий Д.Ю.
Дрифаненко А.О.
Семенистий Є.С.
Сидоров В.В.
Сьоміна О.В.
Юхновський М.С.
Андрусенко Ю.Л.
Гордєєв І.В.
Лісовська А.В.
Ніконова Є.С.
Самойленко В.О.
Білик В.В.
А-522

24.01.17
4
10
Економіка туризму
(екзамен)
Дмитрів І.М.
Калачова І.В.
А-522

24.01.17
4
11,12
Організація екскурсійної діяльності
(екзамен)
Дрифаненко А.О.
Самойленко В.О.
Гладкий О.В.
А-522

25.01.17
3
10,11
12
Менеджмент
(екзамен)
Великодний М.
Дмитрів І.М.
Гордєєв І.В.
Виноградова Т.А.
Дрифаненко А.О.
Кравцов С.С.
ауд. А-522
Декан факультету
ресторанно-готельного
та туристичного бізнесу Н.І. ВедмідьМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

“ 13” січня 2017 р. м. Київ № 33/17009

Про ліквідацію
академічної заборгованості

Студентам 1 курсу, які здобувають освітній ступінь «магістр» за спеціальністю «Туризм» спеціалізацією «Міжнародний туристичний бізнес» та мають академічну заборгованість за результатами підсумкового семестрового контролю знань (за 1 семестр 2016/2017 н.р.), призначити терміни ліквідації академічної заборгованості відповідно до нижчезазначеного графіка.
Ліквідація академічної заборгованості відбудеться на відповідній кафедрі.
Завідувачам кафедр забезпечити явку викладачів для проведення ліквідації академічної заборгованості.

Графік ліквідації академічної заборгованості:

Дата
Пара
Група
Дисципліна
Студенти
Викладач, який викладав

1 курс

23.01.17
2
10м
Міжнародне приватне право
(залік)
Кулиненко М.О.
Кучма Д.М.
Самайда С.В.
Сухобок А.О.
Ротова Т.А.

23.01.17
3
10м
Міжнародний бізнес
(залік)
Кучма Д.М.
Дугінець Г.В.

23.01.17
4
10м
Міжнародні кредитно-розрахункові операції
(екзамен)
Кулиненко М.О.
Кучма Д.М.
Самайда С.В.
Сухобок А.О.
Мірзодаєва Т.В.


Декан факультету
ресторанно-готельного
та туристичного бізнесу Н.І. Ведмідь
13PAGE 14215Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 15895231
    Размер файла: 489 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий