19.Багатозначні слова і контекст. Системність л..

19.Багатозначні слова і контекст. Системність лексики укр.. м. (синонімія, антонімія), специфіка виявлення системності у термінології. Особливості вживання термінів-синонімів.

1) Слова, які можуть уживатися у різних значеннях, називаються багатозначними. Це мовне явище має назву полісемії. Наприклад: Ринок. 1) місце торгівлі на певній території; базар; 2) сфера товарного обороту, сукупність актів купівлі і продажу товарів. Команда. 1) наказ командира, начальника; 2) загін, підрозділ, група людей, які виконують певну роботу.
Багатозначні слова містяться в тлумачних словниках в одній словниковій статті з нумерацією значень, на відміну від омонімів, значення яких подається у різних словникових статтях, наприклад: коса – сплетене волосся; коса – с-г знаряддя для зрізування трави чи збіжжя; коса – довга вузька обмілина в річці, морі, яка йде від берега.
Більшість повнозначних слів укр.. м. належать до багатозначних.

2) Синонімія є ознакою багатства, розмаїття та розвиненості мови, становить її скарб. Синоніми – слова, різні за звучанням. Але близькі за найзагальнішим своїм значенням чи можливостями використання. Синоніми виражають різні відтінки значення слова й мають різне стилістичне забарвлення. Синоніми об’єднуються в синонімічні ряди на чолі з головним словом. Синонімічними можуть бути і словосполучення: ні риба ні м'ясо, ні се ні те, як украв, як кіт наплакав.
Серед синонімів розрізняють:
1) абсолютні, (що відрізняються лише звучанням, абсолютно однакові за значенням): оплески – аплодисменти; буква – літера; майдан – площа;
2) семантичні або ідеографічні, (що відрізняються додатковими відтінками лексичного значення): невдача – промах, невезіння, нещастя;
3) стилістичні (синоніми, спільні за значенням, але різні за експресивно-емоційним забарвленням, сферою вживання, належністю до мовних стилів): архітектор – будівничий; байдужість – знеохочення, апатія;
4) контекстуальні (слова, які зближуються за значенням лише в певному тексті і тільки в ньому є синонімами. Поза контекстом це слова з різним значенням): високий і багатий (урожай), висока і відповідальна (посада), добрий і смачний (пиріг).
Синоніми забезпечують можливість якнайточнішого висловлювання думки, оцінки певного явища, дають змогу уникнути повторення тих самих або спільнокореневих слів, сприяють образності висловлювання.
3) Антоніми – це слова з протилежним лексичним значенням (світло – пітьма, успіх – невдача). Антоніми утворюють, на відміну від синонімічних рядів, пари. Антонімами можуть бути лише слова, побудовані на якомусь спільному узагальненому понятті: захід – схід (сторони світу), більшість – меншість (кількість), удень – уночі (час доби).
Багатозначне слово може входити до кількох антонімічних пар залежно від того, яке значення воно має: тихий (голос) – гучний; тихий (вечір) – вітряний; тихе (море) – розбурхане; тихе (життя) – неспокійне. Антоніми бувають різнокореневими (життя – смерть) та спільнокореневими (чемний – нечемний, безмежний – обмежений). Також антоніми бувають так само, як і синоніми, контекстуальними (виявляються лише в тексті).
Антоніми допомагають яскравіше й образніше , точніше виразити думку. Вони надають висловлюванню більшої експресії і динамізму.

15

Приложенные файлы

  • doc 15892912
    Размер файла: 28 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий