Тутуева Сагындым

Текст песни Жылдыз Тутуева "Сагындым"
Байкоосуздан сага кабылдым, 
Кайдан ж_р_п, неге табылдыS
ЭлестериS бура бастырбай
Ээлеп алдыS баарын жанымдын

Кайырма
Аа-ай, бирге ж_рг™н к_н
Оо-ой, кайра кайрылгын
К™рг_м келип, абдан сагындым
Мен к™рг_м келип, абдан сагындым

Эстеп к™рг_н ошол к_нд™рд_
Биз ™тк™рг™н айлуу т_нд™рд_
Кол кармашып, ™рд™п коктуну,
Ушул ойноп терген г_лд™рд_

Кайырма:

Аз к_нч™л_к бакыт мен _ч_н
Албан аалам, ™м_р алп _ч_н
Мейли жашоо, мейли эмгекте
Болчу, жаным, бирге сен т_ш_м...


Приложенные файлы

  • doc 15886234
    Размер файла: 28 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий