План сачынення


Афармленне ў сшытку па літаратуры:
Сачыненне-разважанне
Алегарычны сэнс вобразу Плачкі
План:
І. Тэзіс (асноўная думка). 3-4 сказы.
Хто такая Плачка? Дзе яе можна сустрэць? Што пра яе з’яўленне кажуць людзі?
Вобраз Плачкі мае алегарычны сэнс, і я паспрабую ...
ІІ. Доказы, прыклады, цытаты, іх аналіз. Разгортванне асноўнай думкі. 8-10 сказаўа) Плачка – апякунка прыніжаных і бедных, але чыстых душою людзей (убогі
сляпы і грошы з выявай Пагоні; бедны чалавек і асінае гняздо);
б) Плачка – маці, якая ў жалобе наведвае забытыя, зруйнаваныя месцы пахавання яе дзяцей (эпізод у маёнтку пана М);
в) Плачка – Радзіма, яна паказвае сучаснікам горкія і славутыя старонкі мінуўшчыны (У Полацку. Волат-герой).
ІІІ. Вывад. 3-4 сказы.
Такім чынам, вобраз Плачкі з’яўляецца алегарычным шматзначным сімвалам. Плачка-Беларусь плача па ...
Чаму вучыць апавяданне Я.Баршчэўскага?
Сачыненне-разважанне
Ля запаленай свечкі
План:
Тэзіс (асноўная думка). 3-4 сказы.
Вяршыняй творчасці Яна Баршчэўскага стала кніга ... У чым асаблівасці кнігі?
Доказы, прыклады, цытаты, іх аналіз. Разгортванне асноўнай думкі. 8-10 сказаў
А) Чаму галоўны герой запальваў свечку?
Б) Якія падзеі адбываліся каля запаленай свечкі?
В) Тэма, ідэя апавядання “Шляхціц Завальня” Не пераказваць тэкст!
Г) Тэма, ідэя апавядання “Плачка” Не пераказваць тэкст!
3. Вывад. 3-4 сказы.
Такім чынам, кніга Я.Баршчэўскага “Шляхціц Завальня, або Беларусь у
фантастычных апавяданнях” з’яўляецца вяршыняй яго творчасці.
Якія пачуцці ў мяне выклікала? Чаму вучыць? У чым актуальнасць твора для нашага
часу?
Сачыненне-разважанне
Вобраз шляхціца Завальні ў творы
План:
Тэзіс (асноўная думка). 3-4 сказы.
Пан Завальня – увасабленне аўтарскага ідэалу беларускага шляхціца.
Доказы, прыклады, цытаты, іх аналіз. Разгортванне асноўнай думкі. 8-10 сказаў.
А) Які ён, шляхціц Завальня?
Б) Што цэніць у людзях?
В) Што выклікае ў яго абурэнне?

3. Вывад. 3-4 сказы.
Роля вобраза пана Завальні ў творы. Якія якасці характару героя вам падабаюцца? Чаму вучыць твор сучасных школьнікаў?
Такім чынам, вобраз шляхціца Завальні – увасабленне аўтарскага ідэалу беларускага шляхціца. ...

Приложенные файлы

  • docx 15877766
    Размер файла: 16 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий