Коска ставіцца

Коска ставіцца


Перад супрацінымі злучнікамі а,але,ды(=але),аднак, затое.
Пры паторных злучніках.
[двухсаст.],і [двухсаст.]
[ аднасаст. ] ,і [ двухсаст.]
! Адначасовасць або пслядонасць
Праплыве гук баязліва па-над лугам, ды зно ціха-ціха стане.
То насунуцца хмары,то выгляне сонца.

Коска не ставіцца


1. Перад злучнікамі і, ды(=і) ,або,ці
А) [агульн.член ] і [ ] Б) [ агульн. пабочн.слова ] і [ ]
в) [агульн.часц. хай,няхай,толькі] і [ ]

2. Калі часткі сказа пытальныя клічныя або пабуджальныя.
А) [ ? ] і [ ? ]
Б) [ ! ] і [ ! ]

3. [ безасаб. ] і [ безасаб . ]
4. [ н.-ас. ] і [ н.-ас.]
[ назыны. ] і [ назыны ]

5. [ ] і [ сама+ выказнік ]
А_Дзе-нідзе ля ганка чырванелі вясновыя кветкі і зацвіта бэз.
Б)Можа,пройдзе дождж і мы трапім у лес.
В) Толькі верхавіны сосна гудзелі ды шалясцелі трапяткія асіны.


А) Куды яна ідзе і што ёй трэба?
Б) Колькі працы і колькі сумлення!

Шуміць у галаве і хочацца спаць.

Цішыня і прастор.

Працяжнік ставіцца


·
[ умова ] --- і [ вынік ]

[ ] ---і [хуткая змена падзей ]
[ ] ---і супрацьпасталенне ]
Дыхнула свежасцю -- і лёгка стала.

Момант --і  веснічках паказалася Аленка.
Сярэдзіна кастрычніка- і такі мароз.

Коска з кропкай ставяцца


[ свае знакі ] ; і [ свае знакі ]1.Вада  лодцы прыбывала і ніякая сіла жо не магла спыніць яе.
2.Няхай цвітуць сады і радуюцца дзеці.
3.Пад хмарамі дзікія ветры равуць і цуецца крык жураліны.
4. Яшчэ некалькі дзён і прачнецца бярозавік.
5. Мароз і сонца.
6.Яна паспешліва паставіла на стол вячэру і сама села побач.
7.Чаму часам сэрца млее і не пазбавіцца ліхіх дум?
8. Сашы было не да гэтага хараства аднак і яна звярнула вагу на гэты цуд.
9. Ні колас на ніве не скалыхнецца ні ліст на дрэве не зварухнецца.
10. Здаецца,бялейшыя сталі гнуткія бярозы і яшчэ вышэй падаліся стромкія хвойкі і елкі.

Приложенные файлы

  • doc 15877142
    Размер файла: 35 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий