№ 1 ДУМ (2 к.)

Ділова українська мова 2 курс

Практичне заняття № 1
Стилістична диференціація сучасної української літературної мови.
Характеристика офіційно-ділового стилю, особливості його підстилів.
Автобіографія як обов'язковий документ особової справи
План:
1. Сучасна українська літературна мова – вища форма загальнонародної національної мови. Ознаки літературної мови.
2. Стилістична диференціація сучасної української літературної мови.
3. Характеристика офіційно-ділового стилю на всіх мовних рівнях.
3.1. Лексичні особливості ділового стилю.
3.2. Головні морфологічні ознаки.
3.3. Синтаксичні риси офіційно-ділового стилю.
4. Підстилі офіційно-ділового стилю.
4.1. Законодавчий.
4.2. Дипломатичний.
4.3. Юридичний.
4.4. Адміністративно-канцелярський.
5. Автобіографія як обов'язковий документ особової справи.
Література:
1. Мацюк 3. Українська мова професійного спілкування : навч. посіб. /Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. – К.: Каравела, 2006. - С. 37–54, 254–256.
2. Шевчук С. Українське ділове мовлення : підручник / С.Шевчук. – К.: Атіка, 2004. – С. 6–14.
3. Максименко В.Ф. Мова професійного спілкування /В.Ф.Максименко. – Х. : ТОР-СІНГ ПЛЮС, 2008. С. 8–17.
4. Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А.П. Загнітко, І. Г.Данилюк. – Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2006. – С. 9–36, 54.
5. Максименко В.Ф. Сучасна ділова українська мова. – Х. : ТОР-СІНГ ПЛЮС, 2006. – С. 12–17, 35–36.
Завдання:
1. Випишіть групами наукову, офіційно-ділову, професійну, специфічнопобутову та експресивну лексику. Визначте, до якого функціонального стилю належить кожна група слів?
Аргумент, аналіз, теорія, класифікація, тотожність, атом, реконструкція, молекула, любов, радість, трепанація, ніжність, синочок, вічність, головонька, оченятка, цяця, швеньдяти, варнякати, величавий, животворний, силос, сінозбирання, рубанок, молоток, долото, посівна, прополювання, сінокіс, якість, світогляд, нахил, рух, минуле, вживання , хвилювання, декрет, наказ, акт, резолюція, протокол, посвідчення, кошторис, рахунок, свідок, позивач, захисник, довідка, автобіографія, юрта, кумис, кефір, борщ, постоли, шорти, кожух, краков’як, вальс, погода, хуртовина, хурделиця, мадам, гейша, онуча.
2. Відредагуйте до
·кументи, запишіть правильний варіант. Назвіть реквізити, яких не вистачає в кожному документі.
1) Я, Семінько Галина Павлівна, народилась у м. Києві. Закінчила Київську середню школу № 221.
На протязі 1990-1995рр. навчалась в педагогічному університеті. Призначили працювати лаборантом кафедри.
Приймаю участь в громадській роботі.
Одружена, маю сина.
Підпис

2) Я, Ткачук Валентина Іванівна, народилася 12 липня 1985 року в с. Козачі Лагері Цюрупинського району Херсонської області. У 1991 році пішла в 1 клас Казачелагерської середньої школи № 2. На протязі 1991-2001 років навчалася в цій школі. По закінченню школи поступила в Херсонський державний університет на філологічний факультет, який закінчила в 2006 році. По закінченню зазначеного учбового закладу призначили вчителем української мови та літератури в Великоолександрівську загальноосвітню школу.
Маю чоловіка Василя та сина Ігоря.

3) Моє прізвище Клименко О.П. Я народився 13.04.1979.
У 1986 р. пішов у перший клас середньої школи №15 м. Киева. Навчатися мені дуже подобалося. Особливо мене захоплювали історія, англійська та українська мови.
Мої знання з гуманітарних наук допомогли мені вибороти призові місця на районній та міській олімпіаді з української мови та літератури.
У 1996 р. я поступив до ВМУ "Україна".
2011 рік Підпис

Модуль самостійної роботи:
1. Складіть автобіографію, опрацювавши відповідний матеріал підручника, на аркуші паперу А-4 з такими берегами: лівий - 35 мм, правий - не менше 8 мм, верхній - 20 мм, нижній - не менше 19. Зверніть увагу на каліграфію, дотримання абзаців та скорочень. Не забудьте про орфографічну та пунктуаційну вправність!
2. Зробіть переклад слів і словосполучень (с. 1).Приложенные файлы

  • doc 15874877
    Размер файла: 40 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий