Журнал реєстрації КОНОРД

Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ „Конорд”
№ п/п

Дата

Документ

Зміст господарської операції
Кореспонден-ція рахунків

Сума, грн.

Дт
Кт


1
04.01
Статут
Збільшено статутний капітал за рахунок додаткових внесків


192300,00

2
05.01
Акт прий-мання-передачі оз
Внесено засновником Клименко К.О. виробниче приміщення як внесок до статутного капіталу45000,00

3
05.01
Виписка банку
Внесено засновником Власенко В.О. грошові кошти на поточний рахунок як внесок до статутного капіталу72000,00

4
06.01
Накладна
Внесено засновником Прокопенко П.О. матеріали як внесок до статутного капіталу:
- дубова фріза, 100 м за ціною 350,00
- ясенева фріза, 50 м за ціною 300,00

?
?

5
09.01
Акт прий-мання-передачі оз
Оприбутковано легковий автомобіль від засновника Пилипенка П.О. як внесок до статутного капіталу25300,00

6
14.01
ПКО, Акт результатів інвентар.
Оприбутковано залишок коштів в касу, виявлений при інвентаризації115,00

7
15.01
ПКО
З поточного рахунка надійшла готівка в касу


500,00

8
16.01
ВКО
Видано під звіт експедитору Миро ненко М.О. на господарські потреби


350,00

9
16.01
Аванс.звіт
Придбано за рахунок підзвітних коштів Мироненком М.О. МШП
ПДВ200,00
?

10
17.01
ПКО, Аванс. звіт
Внесено в касу Мироненком М.О. залишки невикористаних підзвіт.сум


?

11
17.01
Виписка банку
Зараховано на поточний рахунок довгостроковий кредит банку на придбання технологічної лінії


2000000

12
19.01
Накладна
Оприбутковано матеріали від ТОВ „Артег”:
- ясенева фріза, 700 м по ціні 310,00
- ПДВ
?
?

13
20.01
Платіжне доручення
Перераховано з поточного рахунку аванс СП „Ройек-Львів” за техноло-гічну лінію для виготовлення паркету,
ПДВ

1080000,00
180000,00

14
23.01
Акт прий-мання-передачі оз
Оприбутковано технологічну лінію для виготовлення штучного паркету виробництва Griggio (Італія) від СП „Ройек-Львів”
ПДВ

900000,00
180000,00

15
24.01
Довідка бухгалтерії
Відображено взаємозалік заборго-ваностей на суму виданих авансів


?

16
25.01
Рахунок
Акцептовано рахунок АТП -11837 за перевезення технологічної лінії, ПДВ600,00
?

17
27.01
Акредитив
Погашено заборгованість за отримані матеріали перед ТОВ „Артег”?

18
01.02
Акт введення в експлуатац
Введено в експлуатацію технологічну лінію для виробництва штучного паркету?

19
04.02
Накладна
Оприбутковано матеріали від ТОВ „Терра-Євролекс”:
- дубова фріза, 900 м по ціні 370,00
- ПДВ
?
?

20
10.02
Накладна- вимога
Відпущено у виробництво матеріали (фріза ясенева) 562м для виготовлен-ня ясеневого паркету - ФІФО?

21
11.02
Вексель
Видано вексель в погашення заборгованості перед АТП -11837


?

22
12.02
Розрах.-
платіжна відомість
Нараховано заробітну плату за виготовлення паркету з ясеня5000,00

23
12.02
Розрахунок бухгалтерії
Здійснено нарахування ЄСВ на ФОП працівників виробництва паркету з ясеня (37,2%)
?

24
12.02
Розрахунок бухгалтерії
Проведено утримання із заробітної плати працівників:
- ЄСВ;
- ПДФО
180,00
825,00

25
14.02
Накладна- вимога
Відпущено у виробництво матеріали (фріза дубова) на виготовлення дубового паркету 810 м - ФІФО?

26
17.02
Розрах.-
платіжна відомість
Нараховано заробітну плату за виготовлення паркету дубового5700,00

27
17.02
Розрахунок бухгалтерії
Здійснено нарахування ЄСВ на ФОП працівників виробництва паркету дубового (37,2%)
?

28
17.02
Розрахунок бухгалтерії
Проведено утримання із заробітної плати працівників:
- ЄСВ;
- ПДФО
205,00
1025,00

29
20.02
Рахунок

Акцептовано рахунок Черкаського РЕМ за використану для виробництва електроенергію,
ПДВ
1000,00
?

30
21.02
Розрахунок бухгалтерії
Нараховано знос виробничого обладнання


5625,00

31
23.02
Розрах.-
платіжна відомість
Нараховано заробітну плату адміністративному персоналу4500,00

32
23.02
Розрахунок бухгалтерії
Здійснено нарахування ЄСВ на ФОП адміністративних працівників (37,2%)?

33
23.02
Розрахунок бухгалтерії
Проведено утримання із заробітної плати працівників:
- ЄСВ;
- ПДФО
162,00
810,00

34
23.02
Рахунок

Акцептовано рахунок № 378 Вінницького деревообробного комбінату:
Вартість матеріалів
Доставка 2 %
ПДВ

120000,00
?
?

35
23.02
Рахунок

Прийнято до оплати рахунок № 105 Кіровоградського Облснабзбуту за отримані МШП,
ПДВ
46720,00
?

36
24.02
Рахунок

Рахунок № 326 Донецького Лісоторгового складу.
Деревина
Автотранспортні витрати
ПДВ
68542,00
8630,00
?

37
25.02
Накладна

Зі складу в експлуатацію передано МШП2982,00

38
25.02
Платіжне доручення
Погашено заборгованість перед Черкаським РЕМ за використану електроенергію?

39
27.02
Рахунок

Прийнято до оплати рахунок № 186 від МП „Техніка” за ремонт ОЗ виробничого призначення,
ПДВ
36850,00
?

40
27.02
Акт на списання основних засобів
Акт № 4 від 23.01.2005 списується шліфувальний станок.
Первісна вартість
Знос
Залишкова вартість
11850,00
11630,00
220,00

41
29.02
Розрахунок бухгалтерії
Нарахована амортизація (знос) основних засобів, що знаходяться в будівлі заводоуправління8728,00

42
29.02
Розрахунок бухгалтерії
Розподілено та списано загально-виробничі витрати (база розподілу – заробітна плата виробничих працівників
?
?

43
01.03
Накладна на внутрі-шнє пере-міщення
Оприбутковано на склад готову продукцію:
паркет ясен.(18000м, товщина 15 мм)
паркет дуб. (19500м, товщина 22 мм)
?
?

44
01.03
Розрахунок бухгалтерії
Нараховано знос легкового автомобіля, який використовується для перевезення директора937,50

45
03.03
Платіжне доручення
Перераховано постачальникам:
МП „Техніка” по рахунку № 186
Вінницькому ДОКу по рах. № 378
Донецькому Лісоторговому складу по рахунку №326
Кіровоградського Облснабзбуту по рахунку № 105?

?

?

?

46
02.03
Рахунок-фактура
Відвантажено готову продукцію (паркет дубовий 18700 м, по ціні 90,00 грн.) ТзОВ „Будсервіс”?

47
05.03
Розрахунок бухгалтерії
Відображено податкове зобов’язання з ПДВ


?

48
05.03
Виписка банку
Отримано оплату за відвантажену готову продукцію


?

49
07.03
Виписка банку
Отримано передоплату від ВАТ „Стингер” за паркет ясеневий (17500 м, по ціні 78,00 грн.)?

50
07.03
Розрахунок бухгалтерії
Відображено податкове зобов’язання з ПДВ


?

51
30.03
Платіжне доручення
Перераховано з поточного рахунку в погашення заборгованості перед ТзОВ „Терра-Євролекс” за отримані матеріали?

52
08.03
Рахунок-фактура
Відвантажено готову продукцію в рахунок передоплати


?

53
08.03
Розрахунок бухгалтерії
Списано раніше відображене ПДВ


?

54
08.03
Розрахунок бухгалтерії
Взаємозалік заборгованостей за одержаними авансами


?

55
10.03
Довідка
бухгалтерії
Відображено собівартість реалізованої продукції:
- паркет ясеневий
- паркет дубовий
?
?

56
15.03
Довідка
бухгалтерії
Визначено чистий дохід від реалізації готової продукції:
- паркет ясеневий
- паркет дубовий
?
?

57
17.03
Довідка
бухгалтерії
Списано собівартість реалізованої продукції на фінансовий результат:
- паркет ясеневий
- паркет дубовий
?
?

58
20.03
Довідка
бухгалтерії
Нараховано відсотки за користування кредитом


250000,00

59
22.03
Довідка
бухгалтерії
Списано витрати звітного періоду на фінансовий результат


?
?


60
22.03
Розрахунок бухгалтерії
Списано доходи звітного періоду на фінансовий результат


?
?


61
25.03
Розрахунок бухгалтерії
За результатами діяльності нараховано податок на прибуток та списано на фінансовий результат?
?

62
30.03
Розрахунок бухгалтерії
Списано фінансовий результат та визначено нерозподілений прибуток?

63
30.03
Платіжне доручення
Перераховано до бюджету в погашення заборгованості


?
?
?

64
30.03
ПКО
З поточного рахунка надійшла готівка в касу для виплати заробітної плати?

65
30.03
ВКО
З каси виплачено заробітну плату


?


15

Приложенные файлы

  • doc 15864794
    Размер файла: 115 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий