МПФ Тест каз


1.Физиканы оқытудың негізгі міндеттері:
А) Физика ғылымының негіздерін оқып үйрену,бағдарламалық сұрақтарды
білу, біліктіліктер мен дағдыларды қалыптастыру, оқушылардың ойлану
және танымдық қабілеттерін дамыту,оқушылардың диалектикалық-
материалистік көз-қарасын қалыптастыру,политехникалық білімдер алу.
В) Физика ғылымының негіздерін оқып үйрену, бағдарламалық сұрақтарды
білу, біліктіліктер мен дағдыларды үйрену
С) Бағдарламалық сұрақтарды білу, қабілеттерін дамыту
Д) Бағдарламалық сұрақтарды білу, диалектикалық-материалистік көз-қарасын қалыптастыру
Е) Физика ғылымының негіздерін оқып үйрену, оқушылардың ойлану және танымдық қабілеттерін дамыту, политехникалық білімдер алу.
2.Мектеп физика курсын оқытудың қанша сатысы бар:
А) 2
В) 1
С) 3
Д) 5
Е) 4
3.Физикаға оқытудың диалектикалық принциптері:
А) Ғылымдылық пен жүйелілік, көрнекілік, саналылық пен белсенділік, білімді терең меңгеру
В) Оқыту, тәрбиенің бірлігі, біліктілік пен дағдылардың қалыптасуы, ғылымдылық пен жүйелілік, көрнекілік, білімді терең меңгеру
С) Оқушыларға дифференциалдық ыңғай жасау, жоғары деңгей қиындығында оқыту тәрбиелеу мен дамыту,ғылымдылық пен жүйелілік, оқушылардың оқудағы саналығы мен шығармашылық белсенділігі
Д) Ғылымдылық пен жүйелілік, білімді терең меңгеру, қайталау мен жаттығушылық, саналылық пен шығармашылық белсенділігі, терең білімді меңгеру, біліктілік пен дағдылар
Е) Ғылымдылық пен жүйелілік, көрнекілік, саналылық пен белсенділік, жоғарғы деңгей қиындығында оқыту, білімді терең меңгеру, дамыта оқыту
4.Физикадан оқу сабағын ұйымдастырудың негізгі түрі:
А) Сабақ
В) Лекция
С) Семинар
Д) Зертханалық жұмыс
Е) Физикалық практикум
5.Оқушылардың физикадан өзіндік жұмыстарының түрлері:
А) Оқулықпен және басқа әдебиеттермен жұмысы,физикалық есептер шығару, үй жұмыстары
В) Оқулықпен және анықтамалық басқа әдебиеттермен жұмысы, зертханалық,практикалық жұмыстар зерттеу элементі бар фронтальдық эксперимент, үлестірілік берілетін материалмен жұмыс
С) Конференция баяндамасына рецензия беру, өндірісте және табиғатта өткізілетін экскурсия өтуіне байланысты тапсырмаларды орындау, кинематикалық схемалармен жұмыс, басқа оқушылардың сабақ кезіндегі есептеріне рецензия беру
Д) Физикадан оқыту, анықтамалық әдебиеттермен жұмыс, есеп шығаруға байланысты әртүрлі жұмыс түрлері,зерттеу элементі бар фронтальдық эксперимент
Е) Оқу, анықтамалық және басқа деректермен жұмыс, үй жұмысы, өндірісте, оқу шеберханасындағы сабақтар кезінде байқалатын құбылыстарды бақылау және олардың күнделікті өмірде қолданылуын қарастыру
6.Физика пәнінен тақырыптарды өту тәртібіне және оған бөлінген сағатына байланысты бөлуде мұғалімнің басшылыққа алатын негізгі документі:
А) Бағдарлама
В) Перспективтік жоспарС) Сабақтық жоспарД) Күнтізбелік жоспарЕ) Тақырыптық жоспар7.Тақырыптық жоспар жасаудың қандай бір міндетті бірыңғай түрі барма:
А) Жоқ В) Міндетті бірыңғай түрі бар
С) Тек сабақтық жоспардың бірыңғай түрі бар
Д) Тәжірибелі мұғалімдер үшін болмайды
Е) Жас мұғалімдер үшін міндетті
8.Сабақтың әр бөлімінің толық мазмұны көрсетіледі:
А) Конспектіде
В) Тақырыптық жоспарда
С) Сабақ жоспарында
Д) Күнтізбелік жоспарда
Е) Перспективтік жоспарда
9.Негізгі дидактикалық мақсат бойынша өздік жұмыстың түрлерін
төмендегідей топқа бөлуге болады:
A) Жаңа білім алуға бағытталған жұмыстар, біліктілікпен дағдылар алуға бағытталған жұмыстар, алған білімдерін, біліктіліктерін және дағдыларын пайдалануға бағытталған жұмыстар.
B) Оқу және анықтамалық әдебиеттермен жұмыс есептерді шығаруға байланысты жұмыстардың саналуан түрлері, зертханалық-практикалық жұмыстар.
C) Зерттеу элементтері бакр фронталдық эксперимент үлестіріліп берілетін материалы бар жұмыс, кинематикалық схемасы бар жұмыс.
Д) Сабақ кезінде сыныптастарының жауаптарын әрі конференциядағы баяндамаларын рецензиялау
Е) Мұғалім демонстрациялайтын тәжірибелерді бақылау және олардан қорытынды шығару, табиғатқа және өндіріске экскурсия өткізілуге байланысты жеке және топтық тапсырмаларды орындау.
10.Оқушылардың білім мен біліктілік алатын қайнар көзінің классификациялық негізінде физикаға оқыту барлық әдістемелері:
А) Ауызша, көрнекілік және практикалық
В) Лекция, әңгімелеу, түсіндіру
С) Кинофильмдерді, көрнекі құралдарды көрсету, тәжірибелерді демонстрациялауД) Зертханалық жұмыстар, практикалық жұмыстар,есептер шығару,графиктер тұрғызу және олармен жұмыс істеуЕ) Ауызша, зертханалық, практикалық әдістері жатады
11.Физика пәнінен ауызша оқыту әдістеріне жататындар:
А) Әңгімелеу, түсіндіру, әңгімелесу, лекция
В) Лекция, программалап оқыту, әңгімелеу, кинофильмдер көрсету
С) Әңгімелеу, тәжірибелерді демонстрациялау, зерттелетін обьектінің құрылысын түсіндіру, приборларды экранға проекциялау
Д) Түсіндіру, әңгімелесу, прибордың жұмыс істеу принципін демонстрациялау, техникалық құрылғының моделінің жұмыс істеуін көрсету
Е) Лекция қойылған проблеманың шешу жолдарын әңгімелеу, экскурсия, теледидар, эврикалық әңгімені демонстрациялық тәжірибемен көрсету
12.Демонстрациялық тәжірибеге қойылатын негізгі талаптар:
А) Негізгі идея мен мақсаттың нақтылығы, приборлардың қарапайымдылығы,олардың жұмысқа тез дайындығы және қондырғының жұмыста тоқтаусыздығы, жақсы көргіштігі және приборлардың көркемдігі В) Приборлардың қарапайымдылығы мен көркемдігі, прибордың жұмыста тоқтаусыздығы, приборды қосымша жарықтандыру, ірі шкалаларды қолдану,демонстрацияланатын прибордың көркемдігі
С) Негізгі идея мен мақсаттың нақтылығы, приборлардың қарапайымдылығы, жұмыста тоқтаусыздығы, тіреу экран фонында көлбеу айна қолдану
Д) Приборлардың қарапайымдылығы мен көркемдігі, олардың жұмыста тоқтаусыздығы, тілшік-көрсеткіштерді және фикстаторларды қолдану, сұйықты түске бояу
Е) Приборлардың қарапайымдылығы мен көркемдігі, олардың жұмыста тоқтаусыздығы, люменесциялайтын ерітінділер мен түтінді қолдану, приборларды экранға проекциялау
13.Мектеп физика курсының бірінші сатысында зертханалық сабақтарды ұйымдастырудың негізгі түрі:
А) Фронтальдық зертханалық жұмыстар
В) Физикалық практикум
С) Үй эксперимент жұмыстары
Д) Фронтальдық тәжірибелер
Е) Фронтальдық зертханалық жұмыс пен физикалық практикум
14.Фронтальдық тәжірибелер дегеніміз не:
А) Қысқа мерзімде орындалатын фронтальдық, зертханалық жұмыстар В) Ұзақ мерзімде орындалатын фронтальдық, зертханалық жұмыстар
С) Ұзақ мерзімде орындалатын демонстрациялық тәжірибелер
Д) Ұзақ мерзімде орындалатын физикалық эксперименттер
Е) Физикалық практикум
15.Сабақтың жаңа тақырыбын жазуға оқушылар жеке дәптер арнауы керек пе:
А) Жеке дәптер арнауы керек.
В) Жеке дәптер арнауы міндетті емес.
С) Жақсы оқитын, оқушыларға міндетті емес.
Д) Нашар оқитын оқушыларға міндетті.
Е) Жекедәптер арнау, арнамау оқушылардың өз еркі.
16.Зертханалық мәдениет деген сөзді қалай түсінесіз:
А) Физикалық кабинетті және оның ішіндегі приборларды үлгілі тәртіпте
ұстау, мұғалімнің өзінің зертханалық мәдениеттің негізгі ережелерін
мүлтіксіз орындауы.
В) Әрбір қондырғы қатаң тәртіптің үлгісі болуы керек, суды қышқылдар ерітіндісі мен сынапты демонстрациялық столдың бетіне төгілуі жіберілмейтін сылақсыздық болып саналуы тиіс.
С) Демонстрациялық стол, тәжірибелерге қолданылатын приборлар сияқты шаңнан, кірден мүлде тазаболуы керек. Жуылмаған шыны ыдысты, бұлдыр ерітінділерді пайдалануға болмайды.
Д) Кейбір физикалық приборлар орналастырғанда және орын ауыстырғанда
белгілі ережелерді орындауды қажет етеді, әр қондырғы оны қолданғанда
да қатаң тәртіптің үлгісі бюолуы керек.
Е) Физика кабинетіндегі меншіктің сақталуына ұқыпты қарау керек, оның ішіндегі барлық приборлар мүлткісіз тазалықта болуы керек, суды немесе ерітіндіні сынапты төгуге болмайды.
17.Тәжірибелерді демонстрациялағанда қауіпсіздік техникасы ережелерін
сақтау үшін төмендегідей кернеу мен токкүшін пайдалану керек:
А) U<12B, I<100мA
В) U>120B, I>1A
С) U=220B, I=0,5A
Д) 120B≤U≤220B, I=1A
Е) 12B<U≤120B, 0,1<I≤1A
18.VII-VIII сыныптардағы оқушыларға физиканы оқыту әдістемесі олардың жас ерекшеліктерін ескеруге тура келеді. Сондықтан … оқытуда негізгі элемент болып табылады:
А) Оқу физикалық эксперимент
В) Құбылыстарды бақылау
С) Лекция
Д) Ойлаудың дедуктивті әдісі
Е) Өздік жұмыс
19. «Заттардың құрылысы» тақырыбын өткенде оқушыларға не көрсетсе жеткілікті:
А) Фронтальды зертханалық жұмыс
В) Кинофильм
С) Диспут
Д) Эксперимент жүргізу
Е) Айтылған гипотезаларды сараптау
20.«Денелердің әсерлесуі» тақырыбын оқып үйрену арқасында оны ұқыптау үшін не ұйымдастыру керек:
А) Өздік жұмыс
В) Фронтальды зертханалық жұмыс
С) Диспут
Д) Конференция
Е) Диктант
21.Резонансты қалай демонстрациялауға болады:
А) Метроном мен жіпті маятник көмегімен
В) Бірнеше жіпті маятниктерС) Тарелкаға су құйып
Д) Вибратор
Е) Тахометр
22.Жіптің керілуі өзгерте отырып нені байқауға болады:
А) Толқын таралу жылдамдығының ортаның серпімді қасиеттеріне байланысын
В) Толқын таралу жылдамдығының амплитудаға бойынша
С) Толқын таралу жылдамдығының амплитудаға жиілігіне байланысын
Д) Толқын таралу жылдамдығының амплитудаға дененің тығыздығына байланыстылығын
Е) Толқын таралу жылдамдығының амплитудаға қысымға байланыстылығын
23..... есептер тарихи деп аталады:
А) Графиктер, таблицалар
В) Сызбалар суреттер
С) Классикалық, физикалық тәжірибелердің мағлұматтары, жаңа ойлар немесе тарихи аңыздар туралы
Д) Графиктер, суреттер.
Е) Сызбалар, кестелер.
24.Шығару тәсілінің классификациясы негізінде, есептердің түрлері төмендегідей болып бөлінеді:
А) Сапалық, сандық, эксперименттік, графикалық
В) Сапалық, сызықты есептер, техникалық мәні бар есептер, сандық есептер
С) Сандық, графикалық нақты физикалық мәні бар есептерД) Қызықты, эксперименттік, техникалық мәні бар есептерЕ) Сандық тарихи мәні бар есептер, графикалық есептер25.Қысқаша дұрыс есеп шартын жазу:
А) V=10, t=2с S-?
В) V=10м/с, t=2с S-?
С) V=10м/с, t=2с Табу керекS-?
Д) V=10м/с, t=2с Табу керекS=?
Е) V=10, t=2с S=?
26.Физикадан есептер... белгілері бойынша классификацияланады:
А) Мазмұны, мақсаты, сұрақтың мәніне, қиындық дәрежесіне қарай.
Б) Жай, қиын.
В) Күрделі, жай.
Г) Аналитикалық, графикалық.
Д) Жай, графикалық.
27.Оқушылардың физикадан алған білімі, біліктіліктері мен дағдылары төменгі тәсілдермен тексеріледі:
А) Ауызша,жазбаша тесттер көмегімен, әртүрлі ферфокарттар арқылы сынағыш приборлармен
В) Ауызша, жеке және фронтальдық сұрақтар қою арқылы, сынақ алу арқылы,эксперименттік есептер шығару арқылы
С) Эксперименттік және графиктік есептер шығару, сынақтық зертханалық жұмыстар істеу, рефераттар беру арқылы
Д) Тесттердің және перфокартарлар көмегімен әртүрлі сынақтаушы приборлар арқылы, сынақ алу арқылы, жазбаша тәсілдермен
Е) Жеке сұрау арқылы, сынақ алу арқылы,сандық және эксперименттік есептер шығару арқылы, бақылау жұмыстары мен сынақ алу арқылы
28.Физикадан жаңа сабаққа дайындық кезінде сабақта көрсетілетін суреттердің,
схемелардың сынып тақтасында қалай орналасуы жөнінде алдын ала
қарастыруы керек пе?
А) Алдын-ала ойластыруы керек.
В) Қарастырудың қажеті жоқ.
С) Суреттер мен схемалар сынып тақтасының оң жақ бөлігінде орналасуы керек.
Д) Суреттер мен схемалар сынып тақтасының сол жақ бөлігінде орналасуы керек.
Е) Суреттер сынып тақтасының оң жақ бөлігінде, ал схемелер сол жақ бөлігінде орналасуы керек.
29.Оқушылар дәптердегі суреттерін орындауы керек:
А) Сызғышсыз және циркулсыз қолмен қарандаш арқылы.
В) Сызғыш пен циркуль арқылы қарандашпен.
С) Сызғышсыз, циркулсыз қолмен сия арқылы.
Д) Сызғыш пен циркульмен сия арқылы.
Е) Тек қана циркулмен, сызғышсыз қарандашпен.
30.Көлемдік көрнекі құралдары:
А) Модельдер, кенематикалық сызбалар, макеттер, коллекцияларВ) Кестелер, плакаттар, монтаждар, диагорамааларС) Суреттер, сызбалар, схемалар, кестелерД) Радио,теледидар, компьютер
Е) Диапроектор,эпипроектор, кинопроектор
31.Физикадан факультативтік курстарда өткізілу әдістерін оқытады:
А) Арнайы курстардың тереңдетілген курстардың, қолтаңбалы физика курстарының, тереңдетілген деңгейдегі физика курстарының
В) Тереңдетілген физика арнайы
С) Оқушылардың ғылыми көзқарасын қалыптастыруда маңызды роль атқаратын қандай бір физика бөлімінің
Д) Қолтаңбалы физика қолданылуының
Е) Мектеп физика курсының
32.Факультативтік сабақтардан үй тапсырмасы беріле ме:
А) Міндетті емес
В) Міндетті
С) Оқушылардың өзі шешеді
Д) Кейбір мұғлімдер береді
Е) Кейбір мұғалімдер бермейді
33.Физикадан сыныптан тыс жұмыстың оқушыларға беретін басты құндылығы
неде:
А) Ғылыми және техникалық әдебиеттерге деген сүйіспеншілігі және оны пайдалануға үйретуі. В) Оқушылардың ынтасының, дербестігінің тәрбиеленуіне мүмкіндігін туғызуы, түрліше есептерді шешуге шығармашылық шеберлік туғызады.
С) Оқу үрдісіне әсерін тигізеді, физиканы оқытуды жандандыра түседі, қызықтырақ етеді.
Д) Оқушылардың қабілеттіктерінің дамуына мүмкіндік туғызады, физиканың белгілі саласына деген қызығушылығынқалыптастырады.
Е) Оқушылардың ой-өрісін, білімділігін, дербестігін арттырады.
34.Физика үйірмесінің мүшелерінің саны төменгі шамадан көп болмауы керек:
А) 12:15
В) 5:10
С) 15:20
Д) 5:7
Е) 7:10
35.
Физикадан сыныптан тыс жұмысты ұйымдастырудың негізгі принциптері:
А) Еріктілік, оқушылардың жеке ерешіліктерін ескеру, қоғамдық пайдалы бағытталған жұмыс.
В) Еріктілік, жеке ерешіліктерін ескеру, жоғары қиындық деңгейіндегі жұмыс.
С) Еріктілік, үйлесімді шығармашылық дамыту принципі, сыныптан тыс жұмыстың оқумен байланысы.
Д) Еріктілік, жеке ерекшіліктерін ескеру, үйлесімдік шығармашылық дамыту
принципі, жоғары қиыншылық деңгейіндегі жұмыс, қоғамдық пайдалы бағытталған жұмыс, оның кең тарату, кезектен тапсырмаларды орындаудағы міндеттілік пен ұқыптылық.
Е) Қоғамдық пайдалы бағытталған жұмыс, оны кең тарату, оны кез-келген тапсырманың міндеттілігі мен ұқыптылығы.
36.Физика және техника кештерінің түрлері:
А) Физикалық КВН ұқыптылық пен тапқырлық клубы, сурет жұмбақты көрсету, физикалық мағынасы бар шарада немесе ребус, физика сабақтарының эпизодтарынан шағын пьеса көрсету, физикадан 2-3 қызықты тәжірибелер көрсету.
В) Қызықты тәжірибелер кештері, аттракциондар, викториналар, шағын қызықты пьесалар, сұрақтары бар көрініс жұмбақтар.
С) Қызықты физика, физика-техникалық кештер, мерекелік күндерге арналған кештер, тақырыптық кештер.
Д) Қызықты физика, физика-техникалық кештер, атракциондар, физика аптасы.
Е) Қызықты физика, КВН, қызықты тәжірибелер.
37.Оқытудың модульдік технологиясының мазмұнына енетіндер:
А) Оқытудың жалпы мақсаттарының қойылуы, жалпы қорытынды мақсатты нақтылау, алдын-ала оқушылардың білім деңгейлерін анықтау, оқу процесіне жедел кері әсер ету жолымен түзету енгізу, нәтижесін бағалау.
В) Енгізу блогы, қорытқы блок, теориялық блок, бірігу блогы, шығу блогы.
С) Танымджылық қызығушылығын дамыту, оқуға мотивация негізінен оқудың топтық түрлерін пайдалану.
Д) Нақты бағдарлама құру, жеткілікті материалдық базаның болуы, оқушылардың, оқушылардың дайындығы мен міндеттіліктері.
Е) Базалық білімді меңгеру жүйесін жетілдіру, танымдылық және оқуға деген қызығушылығының мотивациасын дамыту, оқу жұмысы түрлерінің топтық түрлерін қолдану.
38.Молекулалық көзқарас бойынша температура-:
А) Идеал газ молекулалары орташа кинетикалық энергия өлшемі
В) Реал газ молекулалары потенциялдық энергиясы өлшемі
С) Дене қыздырылуы дәрежесін сипаттайды
Д) Тепе-теңдікті емес процесті сипаттайды
Е) Күй өзгерісі процесін сипаттайды
39.Молекула-кинетикалық теорияның негiзгi қағидалары:
А) дене өте ұсақ дербес бөлшектерден тұрады, бұл бөлшектер хаосты қозғалыста болады, бiр-бiрiмен әсерлеседi
В) бөлшектер қозғалмайды
С) бөлшектер бiр-бiрiмен әсерлеспейдi
D) бөлшектер белгiлi бiр тәртiппен қозғалады
Е) бөлшектердiң соқтығысуы абсолют серпiлдi
40.VII сыныпта қозғалысты сипаттау үшін қандай методикалық әдіс ұсынылады:
А) Бір қалыпты түзу сызықты қозғалысты жылдамдықтың шамасы мен бағытын енгізу арқылы
В) радиус-векторды уақыт функциясы ретінде енгізуС) S = S `(t) жол ұғымын енгізу
Д) материалдық нүктенің кеңістіктегі орнын координаталар арқылы анықтау
Е) Негізгі кинематикалық сипаттамаларды скаляр шамалар арқылы енгізу
41.Массаның инерттілік қасиеті қай кезде қолдынылады:
А) Ньютон заңын, импульстің сақталу заңын қарастырғанда
В) Бүкіләлемдік тартылыс заңын қарастырғанда қарастырғанда
С) Калориметрдің эмперикалық заңында
Д) Идеал газдың молекула-кинетикалық теориясындаЕ) Масса мен энергияның өзара байланысын қарастырғанда42.«Денелердің әсерлесуі», «күш» ұғымын түсіндіру үшін алдымен қандай ұғымдарды енгізу керек:
А) Механикалық қозғалыс, траектория, жүрілген жол
В) Қозғалыс жылдамдығы
С) Инерттілік
Д) Салмақ
Е) Ауырлық күші
43.Рычагты таразыларда дененің салмағын анықтауға бола ма:
А) Егер өлшеу жүргізілетін жерде кір тастарының салмағы болса, онда рычагты таразыларда салмағын анықтауға болады
В) Жоқ.
С)Кейде болады, ал кейде болмайды.
Д) Егер кір тастарының салмағы белгілі болса да, болмайды.
Е) Егер кір тастарының салмағы белгілі болса да, болады
44.Әрдайым сырғанау үйкелісі домалау үйкелісінен көп пе:
А) Деформация зор болғанда домалау үйкелісі сырғану үйкелісінен көп болады.
В) Барлық кезде емес.
С) Әрдайым.
Д) Кейде, бетке байланысты.
Е) Деформацияның әсері жоқ.
45.Жасанды спутниктер мен планеталардың қозғалысы қандай қозғалысқа
жатады:
А) Шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалыс
В) Бірқалыпты емес қозғалыс..
С) Дөңгелек қозғалыс.
Д) Түзу сызықты.
Е) Бірқалыпты үдемелі.
46.Материя мен оның қасиеті туралы материалистік көзқарасты қалыптастыру үшін... ұғымы үлкен роль атқарады:
А) Масса
В) Күш.
С) Әсерлесу.
Д) Заряд.
Е) Атом.
47.Өрістің материалдығының дәлелі:
А) Физикалық өріс - әсерлесудің универсалды көрсеткіші
В) Электр өрісі.
С) Магнит өрісі.
D) Гравитациялық өріс.
Е) Күшті өріс.
48.Ауырлық күшi деп ненi айтады:
A) жердiң дененi өзiне тарту күшi
B) дененiң басқа дененi тарту күшiC) екi материалдыќ нуктелердiњ өзара әсер күшiD) деформацияға кедергi күшE) ауытқуға пропорционал күш49.Паскаль заңы сұрақтарымен байланысты теориялық негізі болып табылады:
А) Сұйықтар мен газдардағы қысым
В) Денелердің әсерлесуімен
С) Жарық шығарылуымен
Д) Денелердің массаларын анықтау
Е) Серпімді шашыраумен
50Сұйықтың ішіндегі қысым:
А) Жерге тартылуы әсерінен болатын қысым
В) Сұйыққа сырттан түсірілетін қысым
С) Сұйықтың деңгейін өзгертпейтіндей қысым
Д) Сұйықтың деңгейін өзгертетін қысым
Е) Сұйықтың қысымын тұрақты ететін қысым
51.Ғылымға атмосфералық қысым ұғымын енгізді:
А) Галилей
В) Кулон
С) Э.Торричелли
Д) Эрстед
Е) Ампер
52.Архимед заңы қалай тұжырымдалады:
А) Сұйыққа (немесе газға) батырылған дене өз салмағынан сұйыққа
батырылған дененің ығыстырып шығаратын сұйықтың салмағындай жоғалтады.
В) Сұйыққа батырылған дене өз салмағын жоғалтпайды
С) Сұйыққа толық батырылған денені шығаратын күш сол сұйықтағы дененің көлеміне тең емес
Д) Сұйыққа батырылған денені сыртқа шығаратын күш массасы пропорционал
Е) Сұйыққа батырылған денеге әсер ететін күш F = nt4
53. Кинетикалық энергия өлшенетін санақ жүйесіне тәуелді:
А ) Жылдамдық
В) Үдеу
С) Жол
Д) Бастапқы орны
Е) Бастапқы үдеу
54. жуық түрдегі формула, себебі ... бойынша өлшенеді:
А) Биіктікке байланысты және орынның географиялық ендігіне байланысты.
В) Полюста.
С) Экваторда
Д) Биіктікке.
Е) Биіктікке, географиялық ендікке байланысты емес.
55.Жұмыстың шамасын өрнектейтiн формуланы көрсетіңіз:
A) A= F S cos а
B) A= F v
C) A= k x
D) A= kx2/2
E) A= - kF56.Деформациясы 2 есе азайѓанда серпiмдi потенциалдыќ энергиясы ќалай өзгередi:
A) 4 есе артады
B) 2 есе азаяды
C) 2 есе артады
D) өзгермейдi
E) 4 есе азаяды57.Дененiң жылдамдығы екi есе артқанда кинетикалық энергиясы қалай өзгередi:
A) төрт есе артады
B ) екi есе азаядыC) екi есе артады
D) төрт есе азаяды
E) өзгермейдi
58.Қуаттың формуласын көрсетіңіз:
A) N = dA/dt
B) N = Fa
C) N = Fx
D) N = Fm
E) N = F/v
59.Жылулық қозғалыс пен реттелген механикалық қозғалыс арасындағы айырмашылық:
А) Хаосты, көптеген обьектілер жинақталған
В) Тез өтетіндігімен.
С) Жай өтетіндігімен
Д) Өте көп бөлшектердің қозғалыс жылдамдық туралы айтуғаболады
Е) Кейбір бөлшектер арасында реттілік жоқ.
60.Электростатикалык өріс
А) Потенциалық
В) Құйынды
С) Потенциалды емес
Д) Құйынды емес
Е) Біртекті
cипатта болады:
61.Электр өрісінің потенциалдық өріске жататындығын көрсететін қағида:
А) Тұйық контур бойымен заряд орын ауыстырғандағы жұмыс нолге тең
В) Потенциалдар айырымы тұрақты емес санға тең
С)Шексіз нүктеде өріс потенциалы нолге тең
Д) Электр өрісіндегі жұмыс зарядқа тура пропорционал
Е) Электр өрісі кернеулігі бір нүктеде тұрақты болады
62.Потенциалдың өлшем бірлігі:
А) 1B = 1Дж / 1к
В)1B = 1Дж 1к
С)1B = 1K / 1Дж
Д)1Дж = 1А / 1к
Е) 1B = 1A 1к
63.Өріс потенциалы мен кернеулігі арасындағы байланыс:
А) E = -grad
В) E = grad
С) E = -grad E
Д) E = grad E
Е) = Eq64.Электр сыйымдылық, өткізгіш:
А) потенциалын бір өлшемге арттыруға қажетті заряд c = q /  
В)  зарядын арттыруға қажетті потенциал c = / q
С) зарядын кемітетін потенциал  
Д) кернеулігін арттыратын шама c = q / E
Е) заряды мен кернеулігінің көбейтіндісі c = q E
65.Электростатикалық өрістің күштік сипаттамасына не жатады:
А) Электр өрісі кернеулік векторы – Е
В)  Электр қозғаушы күші -
С) Өткізгішке түсірілген кернеу – u
Д) Өріс потенциалы -
Е) Кулон күші –F
66.Электростатикалық өрістің энергетикалық сипаттамасына не жатады:
А) өріс потенциалы
В) өріс кернеулігіС)  өріс күштері F
Д) өрістің потенциалдық энергиясы
Е)  ыгысу векторы Д
67.200кВ кернеуде жұмыс істейтін рентген трубасының антикатодында тежеле бастауы кезіндегі электронның жылдамдыған анықтаңыз:
А)
В)
С)
Д)
Е)
68.Өткізгіш кедергісінің өсуін қалай көрсетуге болады:
А) Өткізгішті қыздыру арқылы
В) Өткізгішті суыту арқылы
С) Өткізгішке қысым түсіру арқылы
Д) Өткізгіштің көлденең қимасын арттыру арқылы
Е) Өткізгішті қысқарту арқылы
69.Электр кедергісінің пайда болу табиғатын электрондық теория негізінде қалай түсіндіруге болады:
А) Электрондардың кристалдық тормен әсерлесуіне байланысты
В) Атомдардағы электрондардың ядроны айнала қозғалуына байланысты
С) Электрондардың теріс зарядының болуымен
Д) Электронның спины болуымен
Е) Пратонның оң заряды болуымен
70.Джоуль – Ленц заңы:
А)  
В)  
С)  
Д)
Е)  
71.Өткізгіштерді тізбектей қосқан кездегі жалпы кедергі неге тең:
А)  
В)  
С)  
Д)
Е)  
72.Когерент толқын дегеніміз не:
А) уақытқа байланысты периоды өзгермейді 
В)   уақыттың өзгеруіне байланысты амплитуда өзгермейді
С)  уақыттың өтуіне байланысты фазалар айырымы турақты болып қалады
Д) уақытқа байланысты жиілік өзгермейді
Е) уақытқа байланысты толқын ұзындығы өзгермейді
73.Монохроматты жарық толқыны уақытқа байланысты:
А) амплитудасы өзгермейтін толқын 
В)  жиілігі өзгермейтін толқын
С)  фазаларының айырымы өзгермейтін толқын
Д) фазалары өзгермейтін толқын
Е) толқын ұзындығы өзгермейтін толқын
74.Бас оптикалық ось деп қандай осьті айтамыз:
А) Линзаның центрі, фокусы және төбелері арқылы өтетін түзу.
В) Линзаның центрі арқылы өтетін түзу
С) Линазаның қисықтық радиус центрімен өтетін түзу.
Д) Линзаның фокалды жазықтығымен өтетін түзу.
Е) Линзаның төбелері және центрі арқылы өтетін түзу.
75.Mонохроматты жарық дегеніміз не:
А) Уақыттың өтуіне байланысты толқын ұзындықтың өзгермеуі.
В) Уақытқа байланысты амплитудасының өзгермеуі
С) Уақытқа байланысты фазаларының айырмасы өзгермейді.
Д) Уақытқа байланысты фазалары өзгермейді.
Е) Уақытқа байланысты интенсивтілігі өзгермейді.
76.Жарық ағынын қалай түсінесіз:
А) Белгілі бет арқылы бірлік уақыт ішінде өтетін көру түйсігі арқылы бағаланатын, сәулелік энергия жарық ағыны деп аталады.
В) Бірлік уақыт ішінде белгілі бет арқылы өтетін жарықтың күші жарық ағыны деп аталады.
С) Бірлік уақыт ішінде белгілі бетке жарық түсуі арқылы, беттің жарықталынуы – жарық ағыны деп аталады.
Д) Бірлік уақыт ішінде, белгілі бетке жарық түсу арқылы сол беттің жарқырауымен бағаланатын сәуле жарық ағыны деп аталады.
Е) Бірлік бетке жарық түсу арқылы, сол беттің жарықтылығы арқылы бағаланатын сәуле жарық ағыны деп аталады.
77.Жарық күшіне анықтама бер:
А) Жарық көзінің жарық күші деп бірлік денелік бұрыш ішінде жарық көзі туғызған жарық ағынын айтады.
В) Белгілі бет бірлік уақыт ішінде өтетін, көру түйсігі арқылы бағаланатын сәулелік энергия жарық күші деп аталады.
С) Бірлік уақыт ішінде белгілі бет арқылы өтетін жарық ағыны жарық күші деп аталады.
Д) Бірлік уақыт ішінде белгілі бетке жарық түсу арқылы сол беттің жарқырауымен бағаланатын жарық ағыны жарық кұші деп аталады.
Е) Бірлік бетке түскен жарықтың жарқырауы арқылы бағаланатын жарық – жарық күші деп аталады.
78.Жарықталынуға анықтама бер:
А) Жарықталыну деп беттің тиісті ауданына түсетін жарық ағынының сол ауданға қатынасын айтамыз.
В) Жарықталыну деп бірлік уақытта, беттің бірлік ауданына түсетін жарық ағыны айтылады.
С) Жарықталыну деп бірлік уақытта бірлік ауданнан өтетін жарық ағынын айтады.
Д) Жарықталыну деп бірлік ауданға бірлік уақытта түскен жарықтың арқырауы айтылады.
Е) Жарықталыну деп бірлік ауданға бірлік уақытта түскен жарық арқылы беттің жарықтылығы айтылады.
79.Фотоэлектрлік эффект деп нені айтамыз:
А) Жарық әсерінен заттан электронның бөлініп жығуын
В) Электр өрісінің әсерінен заттан электронның бөлініп щығуы
С) Жарық әсерінен зат ішіндегі электрон қозғалысын
Д) Электр өрісі әсерінен заттағы электрон қозғалысын
Е) Жарық әсерінен зат ішіндегі электрондардың қозуы.
80.Жарықтың сыну көрсеткішінің тербеліс жилігіне тәуелділігін не деп атайды:
А) Дисперcия
В) Интерференция
С) Дифракция
Д) Поляризация
Е) Фотоэффект
81.Жарықтың дифракциясын қалай түсіндіресіз:
А) Жарық толқынының жолындағы бөгетті орап өтуі.
В) Жарық толқындары беттескенде бірін-бірі күшейтеді немесе әлсіретеді.
С) Жарық толқындары жолындағы бөгетте спектрге жіктеледі.
Д) Жарық толқындары жолындағы бөгеттен соң бір бағытта ғана тербеледі
Е) Жарық толқындары жилігіне байланысты жіктеледі.
82.Жарықтың поляризациясын қалай түсінесіз:
А) Жарық толқыны векторы белгілі бағыттарда ғана тербеледі.
В) Жарық толқынының векторы кез – келген бағытта тербеледі
С) Жарық толқындары бірін-бірі күшейтеді немесе әлсіретеді.
Д) Жарық толқындары жилігіне байланысты жіктеледі.
Е) Жарық толқыны толқын ұзындығына байланысты жіктеледі.
83.Хемилюминесценция деп нені айтамыз:
А) Зат ішіндегі химиялық реакция нәтижесінде жарық шығаруды айтамыз.
В) Жарық түсу нәтижесінде заттан жарық щығуы
С) Затқа жылулық энергия беру нәтижесінде, дененің жарық жығаруын айтамыз.
Д) Өздігінше ешқандай әсерсіз, реакциясыз жарық шығару.
Е) Рентген сәулесінің әсерінен жарық шығару.
84.Температуралық жарық шығаруды түсіндір:
А) Дене жылулық энергия беру нәтижесінде, заттан жарық шығару
В) Химиялық реакция нәтижесінде денеден жарық шығару
С) Жарық түсу нәтижесінде заттан жарық щығуы
Д) Өздігінше ешқандай әсерсіз, реакциясыз жарық шығару.
Е) Рентген сәулесінің әсерінен жарық шығару.
85.Системаның тепе- теңдігі қандай кезде орындалады:
А) Уақыттың өтуіне байланысты денелердегі энергия бірдей болса В) Уақыттың өтуіне байланысты, энергия денелерде біртіндеп аздап өзгеретін болса
С) Уақыттың өтуіне байланысты денелер арасында температура біртіндеп өзгеретін болса
Д) Уақыт өтуіне байланысты денелер арасындағы температура айырымы тез өзгерсе
Е) Уақыт өтуіне байланысты денелер арасындағы энергия таралуы тез өзгерсе.
86.Қандай кезде дене температурасы төмендейді:
А) Егер бірлік уақытта дене шығарған энергия, оның жұтқан энергиясынан көп болса
В) Егер бірдік уақытта дене жұтқан энергия, шығарған энергиядан көп болса.
С) Бірлік уақыттағы шығарған жнергия аз болса
Д) Дененің жұтқан энергиясы өте аз болса
Е) дененің жұтқан және шығарған энергиясы тез өзгерсе
87.Фотолюминесценцияны қалай түсінесіз:
А) Жарық түсу нәтижесінде заттан жарық щығуы
В) Химиялық реакция нәтижесінде денеден жарық шығару
С) Дене жылулық энергия беру нәтижесінде, заттан жарық шығару
Д) Өздігінше ешқандай әсерсіз, реакциясыз жарық шығару
Е) Денені қыздыру нәтижесінде денеден жарық шығару
88.Біртекті ортада жарық қалай тарайды:
А) Түзу бойымен
В) Бірқалыпты үдемелі
С) Жолындағы бөгетті орап өтеді.
Д) Бірқалыпты кемімелі
Е) Айнымалы қозғалыста болады.
89.Когерент толқын деп қандай толқынды айтамыз:
А) Уақыттың өтуіне байланысты фазалар айырымы өзгермей қалуды.
В) Уақыттың өтуіне байланысты амплитуда өзгермейді.
С) Уақытқа байланысты толқын ұзындық өзгермейді.
Д) Уақытқа байланысты жиілік өзгермейді.
Е) Уақытқа байланысты интенсивтік өзгермейді.
90.Жарықтың интерференциясын қай теория бойынша түсіндіресің:
А) Толқындық
В) Кванттық
С) Корпускулалық
Д) Электрондық
Е) Электромагниттік91.Дифракциялық тор не үшін қолданылады:
А) Интенсивті жарық алу үшін
В) Жарық бағытын өзгерту үшін
С) Жарық сәулесін жіктеу үшін
Д) Монохрамат жарық алу үшін
Е) Когерент жарық алу үшін
92.Қандай жарық толқыны беттескенде интерференцияланады:
А) КогерентВ) МонохраматС) Ақ жарық
Д) Инфрақызыл
Е) Рентген
93.Рентген сәулелерінің толқын ұзындығы қай аралықта жататынын түсіндір:
А) сәулесімен –ультракүлгін сәуле аралығында
В) Көрінетін сәулемен ульракүлгін сәуле аралығында
С) Көрінетін сәулемен инфрақызыл сәуле аралығында
Д) Инфрақызылмен ультракүлгін аралығында
Е) Инфрақызылмен радиотолқын аралығында
94.Жарқырау дегенімізді қалай түсінесің:
А) Жарық көзінің аудан бірлігінен шығатын жарық ағыны
В) Бірлік бетке келетін жарық ағыны
С) Жарық көзінен берілген бағыттағы денелік бұрышпен тараған жарық ағыны
Д) Бірлік ауданнан бірлік уақыт ішінде өтетін энергия мөлшері
Е) Бірлік бетке түсетін жарық ағыны
95.Линзаның сызықтық ұлғаюын түсіндір:
А) Кескін мен нәрсенің сызықты өлшемдерінің қатынасы
В) Нәрсемен кескіннің сызықты өлшемдерінің қатынасы
С) Алдыңғы мен артқы фокус қашықтықтарының қатынасы
Д) Нәрсенің линзаға дейінгі қашықтығының кескінге дейінгі қашықтығының қатынасы
Е) Нәрсенің сызықты өлшемі мен линзамен линзамен дейінгі қашықтығының қатынасы
96.Жинағыш линзадан қандай кескін аламыз:
А) Шын-кері
В) Тура–жорамал
С) Кері–жорамал
Д) Шын-тура
Е) Тура
97.Ойыс айнадан қандай кескін алынады:
А) Тура-жорамал
В) Кері-шынС) Кері-жорамалД) Шын-тураЕ) Кері-тура
98.Когерент жарық көзіне не жатады:
А) Лазер
В) Лампа
С) Күн
Д) Рентген
Е) Дуга
99.Поляроид дегеніміз не:
А) Поляризацияланған жарық алу болатын затты айтамыз
В) Дифракцияланған жарық алуға болатын затС) Интерференцияның жарық алуға болатын зат
Д) Дисперсияланған жарық алуға болатын болатын зат
Е) Когерент жарық алуға болатын құрал
100.Жарық жылдамдығын анықтайтын қай әдіс астрономиялық деп аталады:
А) Ремердің
В) Физоның
С) Фуконның
Д) Брадлейдің
Е) Майкельсонның
101.Дененің қызу себебін түсіндір:
А) Бірлік уақыттағы дененің жұтқан энергиясы –шығарған энергиясынан артық болса
В) бірлік уақыттағы дененің жұтқан энергиясы шығарған энергиядан кем болса
С) Бірлік уақыттағы дене өте көп энергия шығарған болса
Д) Бірлік аудан шығарған энергия көп болса
Е) Бірлік уақыттағы шығарған энергия көп болса
102.Фотоэлектронның кинетикалық энергиясы неге байланысты:
А) Фотон энергиясынаВ) Жарық күшіне (түскен)
С) Түскен жарық ағынына
Д) Үдетуші потенциалға
Е) Шығу жұмысына
103.Фотоэффектінің қызылшегі неге байланысты:
А) Заттың табиғатына
В) Түскен сәуленің толқын ұзындығына
С) Жарық энергиясына
Д) Түскен сәуленің жарық ағынына
Е) Түскен сәуленің жарық күшіне
104.Жиілігі υ тең фотонның массасы неге тең:
А) һυ/с2
В)
С) Һυ
Д) һυ/с
Е)
105.Электромагниттік сәулеленуден кейінгілерінің қайсысы жоғарғы жиілікке ие:
А) Рентгендік сәулелену
В) Инфра қызыл сәулелену
С) Радиотолқындар
Д) Ультра күлгін сәулелену
Е) Көрінетін сәуле
106.Бетті сәулелендіру кезіндегі ұшып шыққан электронның кинетикалық энергиясы қандай параметрлерге тәуелді.
А) Шығу жұмысы мен жарықтың жиілігіне
В) Электронның ұшып шығу кезіндегі жұмысына
С) Жарықтың жиілігіне
Д) Жарықтың интенсивтілігіне
Е) Көрсетілген параметрлерге тәуелсіз
107.Сәуле шығарудың кванттық табиғатын
негіздеуге қолданылатын физикалық құбылыстар:
А) Фотоэффект, абсолютті қатты дененің сәуле шығаруы, Комптон эффектісі, жарық қысымы.
В) Комптон эффектісі, фотоэффект, денелердің электрлік әсерлесуі.
С) Абсолютті қатты дененің сәуле шығаруы, денелердің үйкелісі, жарық қысымы.
Д) Жарық қысымы, Комптон эффектісі, денелердің агрегаттық күйлері, гравитациялық әсерлесу.
Е) Фотоэффект, жарық қысымы, интерференция, дифракция.
108.Оқушыларға Ньютонның І заңы қалай демонстрацияланады:
А) Галилейдің астаушасы
В) демонстрацияланбайды.
С) Серпімді таразылардаД) Құрғақ мұзбен демонсрация
Е) Түзу сызықты қозғалатын денелермен109.Өзара әсерлесеттін екі дененің үдеулерінің шамасы тұрақтылығын қайдан алады:
А) Тәжірибе негізінде
В) Инерттілік қасиеттерінен
С) Массаның аддитивтілігінен
Д) Массаның өлшем бірлігін анықтаудан
Е) Рычакты таразыларда өлшеуден
110.Күш ұғымын қалыптастыру этапы немен байланысты:
А) Ньютонның ІІ заңын оқып үйренумен
В) Дененің жылдамдығымен
С) Күшті анықтау үшін тәжірибе қоюмен
Д) Центрге тартқыш үдеуді өлшеумен
Е) Масса ұғымын енгізердегі тәжірибемен
111.Бүкіләлемдік тартылыс заңында масса қандай өлшем атқарады:
А) Гравитация өлшемі
В) ИнерттілікС) Тұрақты шамаД) Тұрақты емесЕ) 0-дік шама112.Импульстің сақталу заңын түсіндіру үшін қандай физикалық ұғымдарды енгізеді:
А) Механикалық жүйе, тұйық механикалық жүйе, сыртқы күштер, ішкі күштер, консервативті күштер.
В) Механикалық жүйе, консервативті күштер
С) Механикалық жүйе, сыртқы, ішкі күштер
Д) Тұйық механикалық жүйе, консервативті күштер
Е) Тұйық механикалық жүйе, сыртқы, консервативті күштер.
113.Механикалық энергияның сақталу заңын оқып үйрену үшін нені білу керек:
А) Кинетикалық және потенциялық энергиялар ұғымын енгізу
В) Жұмыс ұғымын енгізу
С) «Энергия-денелердің жұмыс істеу қасиеті» анықтап енгізу
Д) Материа қозғалысының түрлері мен формаларын классификациялау
Е) Импульстің сақталу заңын түсіндіру
114.Қозғалмай тұрған денелер әсерлескенде олардың массаларын жылдамдықтары бойынша салыстырғанда қандай сақталу заңы қолданылады:
А) Импульстің сақталу заңы
В) Ньютонның І заңы
С) Ньютонның ІІ заңы
Д) Ньютонның ІІІ заңы
Е) Энергияның сақталу заңы
115.Әсерлескеннен кейінгі алатын үдеулері бойынша денелердің массаларын салыстырғанда қандай сақталу заңын қолданады:
А) Ньютонның ІІІ заңы
В) Ньютонның ІІ заңы
С) Ньютонның І заңы
Д) Импульстің сақталу заңы
Е) Энергияның сақталу заңы
116.Денелердің әсерлесуі жайлы тәжірибені тұжырымдай келе оқушылар қандай физикалық ұғымға келеді:
А) Күш
В) Үдеу
С) Жылдамдық
Д) Траектория
Е) Жол117.Адам неге сүрініп, алға құлайды:
А) Себебі адамның аяғы сүрінгенде тоқтап қалады да, денесінің басқа бөліктері инерция бойынша алға жығылады
В) Ньютонның ІІ заңы бойынша.
С) Ньютонның ІІІ заңы бойынша.
Д) Қысым әсер етеді.
Е) Серпімді күш әсерінен.
118.Еденге қандай жағдайда адам түсіретін қысымын тез 2 есе арттыра алады:
А) Егер сол ауданда қысым күшін 2 есе арттырса немесе тіреудің ауданын 2 есе
В) Түсіретін қысым күшінде, аудандыда 2 есе арттырса.
С) Түсіретін қысым күшін де, ауданды да 2 есе азайтса.
Д) Ешқашан.
Е) Қысым күшін ғана 2 есе арттырса.
119.Әсер және қарсы әсер түсініктері немен байланысты:
А) Ньютонның ІІІ заңымен.
В) Ньютонның ІІ заңымен.
С) Ньютонның І заңымен.
Д) Импульстің сақталу заңымен.
Е) Энергияның сақталу заңымен.
120.Әсерлесу күштерінің типтері:
А) Тартылыс күші, серпімділік, үйкеліс.
В) Тартылыс, үйкеліс
С) Тартылыс, серпімділік.
Д) Серпімділік, үйкеліс.
Е) Тартылыс, салмақсыздық.
121.Гравитациялық тұрақтылық физикалық мағынасы:
А) Ара қашықтығы 1 м, массалары 1кг болатын 2 дененің арасындағы болатын ауырлық күші.
В) 2 дененің арасындағы тартылыс күші.
С) Массалары 1 кг болатын 2 дененің арасындағы тартылыс күші
Д) Ара қашықтығы 1 м, болатынекі дене арасындағы тартылыс күші.
Е) Массалары 2 кг болатын, ара қашықтығы 1м тең, денелердің арасындағы
ауырлық күші
122.Салмақсыздық:
А) Салмағы нольге тең болатын дененің күйі.
В) Салмағы жоқ дененің күйі.
С) Салмағы 1Н дененің күйі.
Д) Салмағы шексіз дененің күйі.
Е) Салмағы әр түрлі болатындененің күйі.
123.Серпімді маятниктің тербеліс периоды формуласын қалай алуға болады:
А) Тербелмелі қозғалыс пен шеңбер бойынша қозғалыстың байланысын қолдану арқылы
В) Гармониялық тербелістерді
С) Тербелмелі нүктелердегі энергия түрленуін
Д) Өтпелі еркін тербелістер
Е) Еріксіз механикалық тербелістер
124.Толқын жылдамдығы неге байланысты:
А) Ортаның қасиетіне
В) Жиілігіне
С) Амплитудаға
Д) Жиілігімен амплитудаға
Е) Орта қасиеті мен жиілігіне
125.«Тербелмелі қозғалыс» тақырыбын түсіндіруде нені баса айту керек:
А) Орнықты тепе-теңдік қалып, инерттілік, жүйедегі өте аз үйкеліс
В) Периодтылық, гармониалдық
С) Инерттілік, периодтылық
Д) Инерттілік, гармониалдық
Е) Өте аз үйкеліс, гармониалдық.
126.Гармониялық тербеліс ұғымын енгізгенде не қарастырады:
А) Үйкеліс жоқ кезіндегі серпімді күш әсерінен серпімді маятник пен ауырлық күші әсерінен қозғалатын математикалық маятниктердің еркін тербелістерінің динамикасын
В) Электрлік тербелмелі контурдың еркін тербелістеріС) Математикалық маятниктің еркін тербелістеріД) Серіппелі маяниктің еркін тербелістері
Е) Физикалық маятниктің тербелістері
127.Тербелмелі жүйелерде энергия түрленуі қалай жүреді:
А) Периодты түрде жүйенің кинетикалық энергиясы потенциалдық энергияға және керісінше түрленулер болады
В) Жүйенің кинетикалық энергиясы потенциалдық энергияға және керісінше периодты емес түрде түрленеді
С) Периодты емес түрде жүйенің кинетикалық энергиясы потенциалдық энергияға түрленеді.
Д) Кинетикалық энергия тұрақты.
Е) Потенциалдық энергия тұрақты.
128.Егер тербелмелі жүйелерде үйкелісті ескерсек, онда:
А) Жүйенің энергиясы тұрақты емес, тербелмелі қозғалыс гармониялық емес, бірақ периодты болады.
В) Энергия тұрақты, гармониялы, периодты емес
С) Энергия тұрақты емес, гармониялы емесД) Энергия тұрақты емес, периодты емесЕ) Энергия тұрақты, гармониялы емес, периодты
129.Аз өшетін тербелістер жасайтын жүкшелерге
А) Колокол, камертон
В) Механикалық сағаттар
С) Физикалық маятник
Д) Эйфел мұнарасындағы маятник
Е) Серіппелі маятник
130.Толқын ұзындығы ұғымы толқынның …..қасиетін білдіруге көмектеседі:
А) Кеңістіктегі периодтылығын
В) Кеңістік пен уақытқа периодтылығын
С) Толқын жиілігін
Д) Толқын жылдамдығын
Е) Толқын амплитудасын
131.Магнит өрісін оқытқанда ол:
А) Тек қозғалыстағы электр зарядына әсер ететіндігін В) Қозғалмайтын зарядқа әсер ететіндігін
С) Тыныштықтағы зарядқа әсер ететіндігін
Д) Тоғы бар өткізгішке әсер ететіндігі
Е) Тоғы жоқ өткізгішке әсер ететіндігін көрсету қажет
132.Электромагниттік индукция құбылысы деп:
А) Тұйық контурда ,осы контурды қамтитын магнит индукция ағынының өзгеруімен электр тогының пайда болуы
В) Өткізгіште электр өрісі әсерінен токтың пайда болуы
С)Ток өткізетін контур айналасында магнит өрісінің пайда болуы
Д) Магнит өрісінің пайда болуы
Е) Тұйық емес контурда электр тогының пайда болуы
133.Ленц ережесі:
А) Контурдағы индукциялық токтың тудыратын магнит өрісі осы индукциялық ток тудыратын магнит ағынының өзгерісіне қарсы бағытталады.
В) Контурдағы индукциялық токтың тудыратын магнит өрісі осы индукциялық ток тудыратын магнит ағынының өзгерісіне қарсы бағытталмайды.
С) Контурдағы индукциялық токтың тудыратын магнит өрісі осы индукциялық ток тудыратын магнит өрісі магнит ағынын үдетеді
Д) Контурдағы индукциялық токтың тудыратын магнит өрісі осы индукциялық ток тудыратын магнит өрісі магнит ағынын кемітеді
Е) Контурдағы индукциялық токтың тудыратын магнит өрісі осы индукциялық ток тудыратын магнит өрісі магнит ағынын жоғалтады
134.Зарядталған денелердің әсерлесуін сипаттайтын заңның тәжірибелік негізі:
А) Айналмалы таразымен жасалған тәжірибе
В) Тербелмелі контур мен жасалған тәжірибе
С) Герц вибраторымен жасалған тәжірибе
Д) Математикалық маятниктің тербелісі
Е) Тоғы бар рамкамен жасалған тәжірибе
135.Атомдық ядросында 16 протон, 15 нейтроны бар нейтраль атомның электрондық қабатында неше электрон бар:
А) 16
В) 1
С) 15
Д) 0
Е) 31
136.Энергиясы Е-ге тең фотонның изоляциянған күйден энергиясы Е тең негізгі күйге көшкендегі сәулелену жиілігі неге тең:
А) E-E0/h
В) E/h
С) E0/h
Д) E0-E/h
Е) E+E0/h
137.Атом ядросының массасы mя мен оны құрайтын еркін протондар Zmp мен нейтрондар массаларының Nmn арасындағы қатынасы қандай:
А) m< zm+Nm
В) m> zm+Nm
С) m= zm+Nm
D) m< zm+Nm түрақты ядро үшін; . m> zm+Nm ядроактивтік ядро үшін
E) m= zm+Nm түрақты ядро үшін; . m> zm+Nm ядроактивтік ядро үшін
138.α- сәулесі дегеніміз қайсысы:
А) Гелии атомының ядролық ағыны
В) Протондар ағысы
С) Электрондар ағысы
Д) Атом ядросының шығаратын электромагниттік квант ағыны
Е) Затта
139.Реттік номері Z тең, α-ыдыраудың нәтижесінде Менделеевтің периодтық системасындағы элемент қайсысы:
А) Z-2;
В) Z+2;
С) Z+1;
Д) Z-1;
Е) Z.
140.Төменгі құралдардың қайсысы зарядты бөлшектің тез қозғалуы кезінде сұйықтың тамшылауы кезінде газға із қалдырады:
А) Вильсон камерасы
В) Гейгер есептегіші
С) Көпіршікті камера
Д) Қалың қабатты фотоэмульсия
Е) Спинтарископ
141.Энергияны сіңіру не шығару кезінде реакция жүреді:
1) Сутегі ядросы есебінен болатын гелий ядрасының синтезі
2) Уран ядросының бөлінуі
А) 1 және 2-екеуінен энергияның бөлінуінен
В) 1-нен энергияның бөлінуінен
С) 1-нен энергияның сіңуінен 2-ен энергияның бөлінуінен
Д) 1 және 2-нен энергияның сіңуінен
Е) Екеуінен ядролық реакция есебінен
142.Мына элементар бөлшектердің (е-электрон,р-протон,n-нейтрон, γ -фотон, ν нитрина) қатынасынан өз бетінше басқа бөлшек бөлініп шығады:
А) n
В) р
С) е
Д) γ
Е) ν
143.Уран фотонынан қандай күштің әсерінен жарықшақтар бөлінеді:
А) Кулон күші
В) Серпімділік күші
С) Ядролық күш
Д) Гравитациялық күш
Е) Нейтронның әсер ету күші
144.Уран, ядролық реакторға қандай роль атқарады:
А) Ядролық отын;
В) Нейтронды жұту;
С) Нейтронды тежеу;
Д) Жылутасқыш;
Е) Реакторды қорғағыш;
145.Электронның тыныштық массасы:
А) 9,108*10-31кг;
В) 1,6724*10-27кг;
С) 6,6252*10-34Дж*с;
Д) 1674*10-27кг;
Е) 1,6021*10-19Кл;
146.Протонның тыныштық массасы:
А) 1,6724*10-27кг
В) 1,6747*10-27кг;
С) 9,108*10-31кг;
Д) 1,6021*10-19кг;
Е) 6,6252*10-34Дж*с;
147.Ядро радиусының теңдеуі:
А)
В)
С)
Д)
E)
148.Ядролық реакцияның екінші нәтижесін көрсетіңіз:
А) n;
В) Р;
С) е-;
Д) 2He4
E) γ
149.α-бөлшектің заттардың шашырауына арналған Резерфорд формуласын жазыңыз:
А)
В)
С)
Д)
Е)
150.Сутек атомы үшін Ридберг тұрақтысының мәнін жазыңыз:
А)
В)
С)
Д)
Е)
151.Сутектәріздес жүйенің энергиялық деңгейлерін жазыңыз:
А)
В)
С)
Д)
Е)
152.Бордың жиілік ережесінің формуласын жазыңыз:
А)
В)
С)
Д)
Е)
153.Светофордың қызыл сәулесінің фатонының массасын анықтаңыз:
А)
В)
С)
Д)
Е)
154.Сутек атомындағы электронның 3-ші орбитадан 1-ші орбитаға өту кезіндегі шығаратын энергиясын анықтаңыз:
А)
В)
С)
Д)
Е)
155.Сутек атомының 2-ші қабықшасындағы электронның толық электронның толық энергиясын есептеңіз:
А)
В)
С)
Д)
Е)
156.Сутек атомының электроны кейбір қабықшадан екінші қабықшаға өту кезінде толқын ұзындығы 4,34*10-7м жарық шығарады. Белгісіз электрондық қабықшаның номерін табу керек:
А)
В)
С)
Д)
Е)
157.Атом құрылысы (ядро+электрон) Күн жүйесінің құрылысын еске түсіреді. Олардың арсындағы айырмашылық қандай:
А) Атомдағы электрондар мен ядроның арасында электр тартылу күштері әсер әтеді, ал Күн жүйесінің планеталары мен Күннің арасында гравитациялық тарту күші әсер етеді.
В) Электрондар мен атомдар арасында гравитациялық тебу күші әсер етеді. Планеталар мен Күн арасында магнит өрісінің күші әсер етеді.
С) Атомдағы электрондар мен ядро арасында механикалық күштер әсер етеді, ал планеталар мен Күн арасында тебу электр күштері әсер етеді.
Д) Атомдағы электрондар мен ядро арасында тебу күші әсер етеді, ал планетар мен Күн арасында молекуланың тебу күші әсер етеді.
Е) Атомдағы электрондар мен ядро арасында әлсіз электромагниттік күштер әсер етеді, ал планеталар мен Күн арасында электромагниттік күштер әсер етеді.
158.Сутек атомының сәуле шығаруының көріну облысындағы ең үлкен және ең кіші толқын ұзындығын табу керек:
А)
В)
С)
Д)
Е)
159.Атомдағы электронның орбитальдық магниттік моментінің формуласын жазыңыз:
А)
В)
С)
Д)
Е)
160.Атомдағы электронның магниттік моменті мен орбиталдық моментінің арсындағы байланысты өрнектейтін формуланы жазыңыз:
А)
В)
С)
Д)
Е)
161.Сутек атомында электрон 4-ші орбитадан 2-ші Бор орбитасына өтеді. Атомның орбитальдық магниттік моментінің өзгерісін анықтаңыз:
А)
В)
С)
Д)
Е)
162.Атомның элементарлық ток күші неге тең:
А)
В)
С)
Д)
Е)
163.Кинематика ненi зерттейдi:
А) Дене қозғалысын қамтамасыз ететiн себептерге байланыссыз қозғалысты зерттейдi.
В) Денеге әсер ететін күштер зерттейді
С) Денелердiң еркін түсуін зерттейдi.
Д) Күштердiң денеге әсерін зерттейдi.
Е) Денелердiң үдемелi қозғалысын зерттейдi.
164.Материалдық нүкте дегенiмiз не:
А) Қозғалыстың белгiлi шарттарында өлшемдерi ескерiлмейтiн дене
В) Шексіз ұзын дене
С) Геометриялық өлшемдері үлкен дене
Д) Қозғалмайтын дене
Е) Үдемелі қозғалыстағы дене
165.Қисық сызықты қозғалыстың толық удеуi неге тең:
А) а = at + an
В) an = a +at
С) a= an + V
Д) a = at - an
Е) a = W2 R
166.Материялдық нүкте динамикасынын негiзгi теңдеуiнiң формуласын көрсет:
А) F = m dV/dt
В) F = m dS/dtС) F = dS/dt
Д) F = m d2S/dt2
Е) mdV2/dt2
167.Дененiң импульсi дегенiмiз не:
А) Дененiң массасы мен жылдамдығының көбейтiндiсiне тең векторлық шама
В) Күшке пропорционал шама
С) Жылдамдықтың уақытқа көбейтiндiсi
Д) Күш пен үдеудің көбейтiндiсi
Е) Әсер ететiн күштiң дене жылдамдыѓына көбейтiндiсi
168.Бұрыштық үдеу дегенiмiз не:
А) Уақытта байланысты бұрыштық жылдамдықтың өзгерісі.
В) Уақытта байланысты лездiк жылдамдықтың өзгерiсi.
С) Уақытта байланысты жылдамдықтың өзгерiсi.
Д) Уақытта тура пропорционал.
Е) Жылдамдық пен уақыттың көбейтiндiсiне тең шаманы айтады.
169.Бұрыштық және сызықтық жылдамдықтар арасындағы байланысты өрнектейтiн формуланы жазыңыз:
А) V= wRВ) V=Wt
С) W=R/V
Д) W=V/w
Е) W=S t
170.Егер үдемелі қозғалған дененiң соңғы жылдамдығы нольге тең болса, оның үдеуiнiң таңбасы қандай:
А) Терiс
B) Оң
C) Терiс және оң
Д) Таңбасы ескерiлмейдi
E) Оң немесе терiс
171.Денеге әсер еткен күштердiң векторлық қосындысы нөлге тең болса, ол қалай қозғалады:
A) Түзу сызықты тұрақты жылдамдықпен
B) Жылдамдығы кемидi
C) Жылдамдығы артады
Д) Шеңбер бойымен
E) Тербелмелi
172.Айналатын дененiң импульс моментiнiң сақталу заңын өрнектейтiн формуланы көрсетіңіз:
A)
B)
C)
Д)
E)
173.Қатты дененің механикалық кернеуінің өрнегін жазыңыз:
А)
В)
С)
Д)
Е)
174.Мыстан жасалған ені 20 және қалыңдығы 4 мм жазық үлгіні созған кезде ең көп күш 17600 Н тең болған. Созылу кезінде мыстың шекті мықтылығын анықтаңыз:
А)
В)
С)
Д)
Е)
175.Гук заңын жазыңыз:
А)
В)
С)
Д)
Е)
176.Альюминий және болат сымдардың температурадағы ұзындықтары
бірдей және олар бірдей температураға дейін қыздырылған. Алюминий
сымының ұзаруы болат сымының ұзаруынан неше есе үлкен.
А)
В)
С)
Д)
Е)
177.«Молекулалық физика негіздері және термодинамика» бөлімінің басты
мәселесі не:
А) Заттардың қасиеттері мен құрылысы және жылулық құбылыстар туралы
оқушылар білімін тереңдету.
В) Ыдыс қабырғасына молекулалардың серпімді соқтығысуы.
С) Микробөлшектердің өзара әсерлесуі мен қозғалыс энергиясын қарастыру.
Д) Клапейрон-Менделеев теңдеуінің тәжірибелік дәлелдемесі.
Е) Молекулалардың координаталар бойынша таралуы.
178.Молекулалық физика және термодинамиканы оқытуда қандай модельдер қолданылады:
А) Ойлау және заттық
В) Дедуктивтік және индуктивтік
С) Физика-химиялық, физика-механикалық
Д) Термодинамикалық және статикалық
Е) Физика-механикалық және термодинамикалық
179.Молекулалық физика ... ғылыми негізі болып табылады:
А) Материал танудың
В) Жылулық техниканың
С) Радиотехниканың
Д) Электротехниканың
Е) Гидродинамиканың негізі болып табылады
180.Молекулалық өзара әсерлесу күшін қарастырғанда неге баса назар аудару қажет:
А) Бір мезгілде әсер етуші тартылыс және тебіліс күштерінің молекула
аралық қашықтыққа әр түрлі тәуелділігіне
В) Бір мезгілде әсер етуші тартылыс және тебіліс күштерінің молекула
аралық қашықтыққа тәуелді еместігіне
С) Әсер етуші тартылыс және тебіліс күштерінің молекула аралық
қашықтыққа тура пропорцианалдығына
Д) Әсер етуші тартылыс және тебіліс күштерінің молекула аралық қашықтыққа кері пропорцианалдығына
Е) Әсер етуші тартылыс және тебіліс күштері қосындысы нольге тең екендігіне
181.Молекулалар жүйесі қасиеттерін сандық сипаттау үшін қандай әдістер қажет:
А) Статикалық
В) Механикалық
С) Термодинамикалық
Д) Химиялық
Е) Технологиялық
182.Молекулалық физикада нақты денелердің қасиеттерін жуықтап көрсетуде қандай модуль қолданылады:
А) Идеал газ моделі
В) Реал газ моделі
С) Сұйық моделі
Д) Қатты дене моделіЕ) Кванттық механика моделі
183.Молекула-кинетикалық теория негізгі теңдеуі:
А) Макропараметрлердің микропараметрлерге функционалды тәуелділігі
В) Газ қысымының көлеммен
С) Газ көлемінің молекула кинетикалық энергиясына
Д) Газ көлемінің Больцман тұрақтысымен
Е) Газ қысымының Больцман тұрақтысымен
184.«Молекулалық физика» бөлімін оқытуда:
А) Статистикалық және термодинамикалық әдістердің бірлігін,
В) Ықтималдылық және статистикалық әдістердің бірлігін;
С) Эксперименталдық және термодинамикалық әдістердің;
Д) Теориялық және статистикалық әдістердің;
Е) Статистикалық және дедуктивтік әдістердің бірлігін үнемі баса көрсету
қажет
185.Статистикалық физиканың математикалық негізін:
А) Ықтималдылық теориясы;
В) Серпімділік теориясы;
С) Электромагниттік теория;
Д) Классикалық теория;
Е) Өндіріс теориясы құрайды;
186.Статистикалық таралу туралы ұғымды:
А) Гальтон тақтасымен тәжірибесін,
В) Галилей науасы тәжірибесін
С) Айналыстағы дискі тәжірибесін,
Д) Штерн тәжірибесі,
Е) Франк-Гереах тәжірибесін пайдалана отырып енгізеді.
187.Термодинамикалық жүйенің күйі бірнеше параметрлермен анықталады:
А) Температура,көлем, қысым
В) Жылдамдық, үдеу
С) Импульс, кенетикалық энергия
Д) Потенциалдық энергия, күш моменті
Е) Импульс моменті, масса, үдеу
188.Сыртқы параметрлер болып:
А) Температура мен қысым
В) Көлем мен қысым
С) Температура мен көлем
Д) Қысым мен көлем
Е) Концентрация мен қысым сыртқы параметрлер болып табылады
189.Көлем:
А) Аддитивтік
В) Аддитивтік емес
С) Дискреттік
Д) Үздіксіз
Е) Аққыштық қасиетке ие
190.«Молекула-кинетикалық теория негізгі қағидалары» тақырыбындағы негізгі ұғым:
А) Молекула ұғымы
В) Көлем ұғымы
С) Масса ұғымы
Д) Тығыздық ұғымы
Е) Концентрация ұғымы
191.Молекулалардың болуы мен қозғалысын дәлелдейтін эксперимент:
А) Перрен,Рэлей және Штерн тәжірибесі
В) Франк пен Герц тәжірибесі
С) Ториччели, Паскаль тәжірибесі
Д) Френель, Юнг тәжірибесі
Е) Ринк, Стьюарт, Мендельштам тәжірибесі
192.Молекула өлшемін анықтаудың есептік әдісін демонстрациялау үшін:
А) Әртүрлі заттардың молекулалары диаметрін олардың тығыздығын мен
Авогадро тұрақтысы бойынша есептеуді
В) Әртүрлі заттардың молекулалары массасын олардың тығыздығын мен
Авогадро тұрақтысы бойынша есептеуді
С) Әртүрлі заттардың молекулалары жылдамдығын олардың тығыздығын
мен Больцман тұрақтысы бойынша есептеуді
Д) Әртүрлі заттардың молекулалары концентрациясын олардың тығыздығын
мен универсаль тұрақтысы бойынша есептеуді
Е) Әртүрлі заттардың молекулалары санын олардың тығыздығын мен
Aвогадро тұрақтысы бойынша есептеуді мысалға келтіреді.
193.Молекулалар өлшемдері туралы мәселені талқылағанда:
А) Рэлей тәжірибесі
В) Герц тәжірибесі
С) Штерн тәжірибесі
Д) Торичелли тәжірибесі
Е) Перрен тәжірибесі мәні қарастырылады.
194.Молекулалар қозғалысы жылдамдықтары туралы мәселені талқылауда:
А) Штерн тәжірибесі
В) Рэлей тәжірибесі
С) Перрен тәжірибесі
Д) Франк-Герц тәжірибесі
Е) Торичелли тәжірибесі мәні қарастырылады.
195.Перрен тәжірибе жүзінде:
А) Броундық қозғалыс теориясын
В) Металдардың электр өткізгіштігінің классикалық теориясын
С) Металдардың электр өткізгіштігін квантық теориясын
Д) Дебай теориясын
Е) Планк теориясын растады
196. Оқушыларға молекулалардың жылдамдықтары бойынша таралуы заңын:
А) Максвелл
В) Больцман
С) Лоренц
Д) Перрен
Е) Герц ашқандығын мәлімдеу қажет
197.Молекулалардың жылдамдықтары бойынша таралуын:
А) Гальтон тақтасымен тәжірибесін,
В) Франк-Гереах тәжірибесін пайдалана отырып енгізеді.
С) Айналыстағы дискі тәжірибесін,
Д) Штерн тәжірибесі,
Е) Галилей науасы тәжірибесін
198.Молекула аралық өзара әсерлесу:
А) Электромагниттік
В) Ядролық
С) Толқындық
Д) Корпускулярлық
Е) Кванттық табиғатқа ие
199.Идеал газ моделін қолдану шекарасы:
А)Төменгі қысымдар мен жоғарғы температураларда
В) Төменгі қысымдар мен төменгі температураларда
С) Төменгі қысымдар мен орташа температураларда
Д) Үлкен тығыздықтарда
Е) Төменгі температураларда
200.Газдардың кинетикалық теориясын негізгі теңдеуін қорытқанда молекулалардың ыдыс қабырғасымен соқтығысуын:
А) Абсолют серпімді
В) Абсолют серпімсіз
С) Тік перпендикуляр
Д) Көлбей
Е) Пластикалық деп есептейді
201.Газдардың кинетикалық теориясы теңдеуі:
А) Статикалық
В) Термодинамикалық
С) Кванттық
Д) Кластикалық
Е) Потенциялдық сипатта болады
202.Оқушыларға энергияның өзгеру тәсілдері:
А) Жұмыс және жылу берілу
В) Жылу өткізгіштік және конвекция
С) Диффузия және тұтқырлық
Д).Жылу өткізгіштік және диффузия
Е) Конвекция және диффузия екендігін түсіндіру қажет
203.Ішкі энергия:
А) Жылу жасалынғанда және жылу берілу процесінде
В) Жылу өткізгіштік процесінде
С) Изотермиялық процесте
Д) Тұтқырлық процесте
Е) Диффузия процесте өзгеруі мүмкін
204.Ішкі энергия:
А) Бір мәнді күй фукциясы
В) Қысым фукциясы
С) Көлем фукциясы
Д) Тығыздық фукциясы
Е) Масса фукциясы
205.Молекулалық хаосты қозғалыстың дәлелдемесi:
А) Броундық қозғалыс
В) Тұтқырлық
С) Жылуөткiзгiштiк
Д) Беттiк керiлу
Е) Ерігiштiк
206.Тас тұзының NaCl кеңістіктегі торы қандай:
А) Екі жазығында шоғырланған кубтық тор болып табылады.
В) Базоцентрлік кеңістік тор
С) Қарапайым кубтық тор
Д) Гексогональды кеңістіктік тор
Е) Моноклинды кеңістіктік тор.
207.Дененің көлемінің температураға тәуелділігін өрнектейтін формуланы жазыңыз:
А)
В)
С)
Д)
Е)
208.Денелердің көлемдік және сызықтық үлғаю коэфициенттерінің
арасындағы байланыс қандай:
А)
В)
С)
Д)
Е)
209.Газдардың кинетикалық теориясы негізгі теңдеуін қорытуда не есептеледі:
А) Ыдыс қабырғасына газ молекулалары түсіретін қысым
В) Газ молекулалары әсерлесу күші
С) Газ молекулалары тартылыс күші
Д) Газ молекулалары тебіліс күші
Е) Молекула аралық өзара әсерлесу күші
210.Жылулық құбылыстарды микроскопиялық деңгейде қарастырғанда қандай заңдар пайдаланылады:
А) Термодинамика бастамасының екі эмперикалық заңы.
В) Бойль-Мариот, Шарль заңдары
С) Гей-Люссак, Бойль-Мариот заңдары
Д) Шарль, Гей-Люссак заңдары
Е) Клапейрон-Менделеев, Авогадро заңдары
211.Газ заңдарын оқытуда қандай әдістемелік тәсілдер мүмкін:
А) Дедуктивтік және индуктивтік
В) Ойлау және заттық
С) Термодинамикалық және статикалық
Д) Физика-химиялық, физика-механикалық
Е) Физика-механикалық және статикалық
212.Идеал газдың негізгі теңдеуін қорытқанда нені баса көрсету қажет:
А) Газ термодинамикалық тепе-теңдік күйде болатындығында
В) Газ тепе-теңдікте емес күйде болатындығында
С) Газ молекулалары үздіксіз соқтығыста болатындығы
Д) Газ тыныштық күйде болатындығы
Е) Газ молеклалары серпімсіз соқтығысатынына
213.Идеал газ күйінің теңдеуі мен газ заңдары тек:
А) Тепе-теңдікті процестер үшін
В) Тепе-теңдікті емес процестер үшін
С) Изотермиялық процестер үшінД) Изохоралық процестер үшін
Е) Изобаралық процестер үшін орынды
214.Барлық газ заңдарын:
А) Көлемі айнымалы цилиндрмен
В) Көлемі тұрақты цилиндрмен
С) Гальтон тақтасымен
Д) Галилей науасымен
Е) Айналмалы дискімен тәжірибе көмегімен суреттеп көрсетугн болады
215.Газ заңдары:
А) Газдың екі күйі
В) Газдың үш күйі
С) Бір күйдегі газдың
Д) Газдың төрт күйі
Е) Газдың бес күйі параметрлерін байланыстырады
216.Клайперон-Менделеев теңдеуі:
А) Газдың бір күйдегі параметрлері
В) Газдың екі күйдегі параметрлері
С) Газдың үш күйдегі параметрлері
Д) Газдың төрт күйдегі параметрлері
Е) Газдың бес үйдегі параметрлері арасындағы байланысты көрсетеді
217.Бойль-Мариотт заңын көрсетiңiз:
А) Т = const; Р/V = const
В) Т= const,
С) V = const
Д) P = const:
Е) V = RT
218.Гей-Люссак заңын көрсетiңiз:
А) P = const;
В) Т = const ;
С) V =- RT
Д) Р = const ;
Е) V = const:
219.Авогадро саны ненi көрсетедi:
А) 1 кг заттағы молекулалар санын
В) 1см3-тегi молекулалар санын
С) 1 м3 -тегi молекулалар санын
Д) 1 дм3-тегi молекулалар санын
Е) 1 мольдегі молекулалар санын
220.Тұрақты температурада өтетiн процесс:
А) Изотермиялық
В) Изохоралық
С) Адиабаталық
Д) Изобаралық
Е) Политроптық
221.Тұрақты қысымды өтетiн процесс:
А) Изобаралық
В) Изохоралық
С) Адиабаталық
Д) Изотермиялық
Е) Политроптық
222.Тұрақты көлемде өтетiн процесс:
А) Изохоралық
В) Адиабаталық
С) Изотермиялық
Д) Изобаралық
Е) Политроптық
223.Лошмидт саны ненi көрсетедi?
А) Қалыпты жағдайда 1 см3 газдағы молекулалар саны В) Қалыпты жағдайда 1мольдегi молекула саны
С) Қалыпты жағдайда 1 кмольдегi молекула саны
Д) Бiрдей қысымда 1 см3 тегi молекула саны
Е) Бiрдей температурада 1 м3 газдағы молекула саны
224.Термодинамика элементтерін оқытуда оқушыларда қандай түсінік қалыптасады:
А) Жылулық жүйенің термодинамикалық күйі, оның параметрлері және күй теңдеулері туралы.
В) Статикалық физиканың математикалық теңдеуі туралы.
С) Газ заңдарын дедуктивтік оқыту туралы.
Д) Физикалық шамалардың орташа мәні туралы.
Е Молекулалардың жылдамдықтары бойынша таралуы
225.Термодинамика:
А) Жылулық техниканың
В) Материал танудың
С) Радиоэлектрониканың
Д) Электродинамиканың
Е) Механиканың ғылыми негізі болып табылады.
226.Tермодинамика негізінен:
А) Тепе-теңдік күйлерді
В) Тепе-теңдікте емес күйлерді
С) Тыныштықтағы күйлерді
Д) Орнықты күйлерді
Е) Орнықты емес күйлерді қарастыратындығын айту керек
227.Термодинамикалық тепе-теңдік заңы:
А) Жүйенің температурасын өлшеуді
В) Жұйенің жылдамдығын өлшеуді
С) Газ көлемін өлшеуді
Д) Газ қысымын өлшеуді
Е) Молекулалар жылдамдығын өлшеуді мүмкін етеді
228.Термодинамикалық параметрлер:
А) Сыртқы және ішкі
В) Тепе-теңдікті және тепе-теңдікті емес
С) Ашық және жабық
Д) Тепе-теңдікті және тұйықталған
Е) Тепе-теңдікті емес және ашық болуы мүмкін
229.Термодинамиканың бірінші заңын оқыту алдында:
А) Механикалық процестердегі энергияның сақталу заңын
В) Импульстің сақталу заңын
С) Импульс моменті сақталу заңын
Д) Зарядтардың сақталу заңын
Е) Дальтон заңын қайталау орынды
230.Ішкі энергия тек:
А) Aдиабаталық
В) Изотермиялық
С) Изохоралық
Д) Изобаралық
Е) Политроптық процесте жасалынған жұмыс есебінен өзгереді
231.Кез келген жылулық қозғауышта:
А) Қыздырғыш, жұмыс денесі мен суытқыш
В) Термоскоп, жұмыс денесі мен термометр
С) Термопара, ауытқыш және идеал газ
Д) Монометр, қыздырғыш және жұмыс денесі
Е) Барометр, термометр мен идеал газ болады
232.Адиабаталық процесс дегенiмiз не:
А) Сыртқы ортамен жылу алмасуынсыз өтетiн процесс
В) Сыртқы ортамен жылу алмасатын процесс
С) Температурасы тұрақты болатын процесс
Д) Қысымы тұрақты болатын процесс
Е) Көлемі тұрақты болатын процесс
233.Электродинамиканы оқыту әдістемесінде
А) Модельдерге ұқсастыруды
В) Бақылаулар мен тәжірибелерді
С) Эксперимент пен теорияны
Д) Электролизді
Е) Үдеткіштерді
қолдануға көбірек орын бөлінеді:
234.Өріс кернеулігін
А) Электростатикалык өрісті
В) Потенциалық өрісті
С) Стационарлық өрісті
Д) Стационарлық емес өрісті
Е) Квазистотикалық өрісті
оқытуда енгізіледі:
235.Физиканың қай бөлімінде электрлік зарядталған бөлшектердің қозғалысы мен өзара әсерлесу процесін қарастырады:
А) Электродинамика
В) Электростатика
С) Атомдық физика
Д) Кванттық физика
Е) Ядролық физика
236.Электростатиканың негізгі заңын көрсетіңіз:
А) Кулон заңы
В) Ом заңы
С) Кирхгоф заңы
Д) Фараде заңы
Е) Шарл заңы
237.Зарядталған шар өрісінің кернеулігі графикалық түрде қалай өрнектеледі:
А) Кернеулік сызықтармен
В) Векторлық зарядпен
С) Жай сызбамен
Д) Ешқандай көрсетілмейді
Е) Суретпен бейнеленеді
238.Заряд ұғымын талқылауда
А) Электрон
В) Hейтрон
С) Kварц
Д) Позитрон
Е) Мезон
туралы мәселені қарастыруға басты көңіл бөлінеді:
239.Электр зарядының дискреттілігі
А) Иоффе және Милликен
В) Перрен және Релей
С) Ринке және Фарадей
Д) Стокс және Стюарт
Е) Штерн және Торричели
тәжірибелерімен дәлелденеді:
240.Электр және магнит өрістері байланысын оқушыларға
А) Электромагниттік индукция
құбылысымен көрсетуге болады:
В) Электролиз
С) Термоэлектронды эмиссия
Д) Автоэлектрондық эмиссия
Е) Eкпінді иондау
241.Макроскопиялык денені
А)Үйкеліс және әсер
В) Электромагниттік өзара әсерлесу
С) Электролиз
Д) Қыздыру
Е) Жылу берілу
арқылы зарядтауға болады:
242.Магнит өрісі
А) Құйынды
В) Құйынды емес
С) Потенциалды
Д) Потенциалды емес
Е) Стационарлы
сипатта болады:
243.Mагнит өрісінің құйынды сипаты:
А) Магнит индукциясы векторы күш сызықты тұйықталғандығын
В) Магнит индукциясы векторы күш сызықты тұйықталмағандығын
С) Ммагнит индукция векторы күш сызықтары түзу сызық бойымен бағытталғандығы
Д) Магнит индукция векторы күш сызықтары радиалды бағытталғандығын
Е) Магнит индукция векторы күш сызықтары шектелгендігін көрсетеді
244.Тәжірибе жүзінде магнит өрісі
А) Центрлік еместігін
В.Центрлігін
С) Концервативтілігін
Д) Гравитациялығын
Е) Үздіктілігін
көрсету қажет:
245.Заттар қасиеттерінің әртүрлілігін онда электрондар болуымен, олардың қозғалысынан деп түсіндіру:
А) Электрондық
В) Кванттық теория
С) Жақыннан әсер ету
Д) Алыстан әсер ету
Е) Квантомеханикалық теория мазмұнын береді.
246.Магнит индукциясының күш сызықтары-бұл:
А) Зарядталған бөлшектердің қозғалыс траекториясы. В) В векторы бағытымен бағыттас әр нүктедегі нормаль сызықтар.
С) В векторы бағытымен бағыттас әр нүктедегі жанама сызықтар.
Д) Ток бағытымен бағыттас күш сызықтары.
Е) Қозғалыс бағытымен бағыттас күш сызықтары.
247.Тогы өткізгішке магнит өрісі әсер еткендегі күштің бағыты қалай анықталады:
А) Сол қол ережесіВ) Оң қол ережесіС) Оң бұранда ережесіД) Сол бұранда ережесі
Е) Бұрғы ережесі
248.Индуктивтіліктің өлшем бірлігі:
А) 1 Генри
В) 1 Тесла
С) 1 Вебер
Д) 1 Кулон
Е) 1 А/м
249.Магнит ағынының өлшем бірлігі:
А) 1 Вебер
В) 1 Тесла
С) 1 Генри
Д) 1 Кулон
Е) 1 Ампер
250.Нүктелік заряд түсінігінің әдістемелік негізі:
А) Зарядталған денелер арасындағы қашықтық олардың өлшемдерінен көп болуы.
В) Зарядталған денеде электрондардың аз болуы
С) Зарядталған денелердің арақашықтығы олардың өлшемдерінен аз болуы
Д) Зарядтардың шар пішінді болуы
Е) Зарядтарған денелерде пратондардың аз болуы.
251.Ортаның электірлік қасиетін сипаттау үшін енгізілген шама:
А) Ортаның диэлектрлік өткізгіштігі
В) Ортаның магниттік өткізгіштігі
С) Оттаның магниттік сезгіштігі
Д) Ортаның изатроптылығы
Е) Ортаның біртектілігі.
252.Зарядтардың өзара әсерлесуінің материалдық негізі:
А) Электр өрісі
В) Ерекше зат-эфир
С) Бос кеңістік
Д) Зарядталған бөлшектер
Е) Магтит өрісі
253.Электр өрісін графикалық түрде өрнектеу әдісі:
А) Күш сызықтары
В) Нүктелік зарядтар
С) Магниттік күш сызықтар
Д) Эфир ағыны
Е) Потенциалдар айырымы
254.Көптеген зарядтардың қосынды өрісін сипаттайтын принцип:
А) Суперпозиция принципі
В) Сәйкестік принципі
С) Галелей принципі
Д) Салыстырмалық принципі
Е) Паули принципі
255.Электростатикалық индукция құбылысын тәжірибе түрінде қалай негіздеуге болады:
А) Өткізгішті сыртқы электр өрісіне қою
В) Тұйық контурды электр өрісіне енгізу
С) Өткізгішті сыртқы магнит өрісіне енгізу
Д) Тұйық контурмен ток жіберу
Е) Катушканы магнит өрісінде қозғалту
256.Берілген ортада электр тогының пайда болуының қажетті шарттары:
А) Еркін ток тасымалдаушылар мен сыртқы электр өрісінің болуы.
В) Сыртқы магнит өрісінің болуы
С) Эфирлі ортаның болуы
Д) Сол ортада байланысқан зарядтардың болуы
Е) Еркін ток тасымалдаушылармен тұрақты магнит өрісінің болуы
257.Кирхгофтың бірінші ережесін қандай сақталу заңымен негіздеуге болады:
А) Зарядтардың сақталу заңымен
В) Энергияның сақталу заңы
С) Импульстің сақталу заңы
Д) Импульс моментініңсақталу заңы
Е) Кернеудің тұрақты болу заңдылығымен
258.Тоқтардың моменттік әсерлесуін қандай әсерлесу принципімен негіздеуге болады:
А) Жақыннан әсерлесу принципі
В) Алыстан әсерлесу принципі
С) Суперпозиция принципі
Д) Салыстырмалық принципі
Е) Сәйкестік принципі
259.Электромагниттік индукция құбылысының практикалық маңызын қандай мысалмен көрсетуге болады:
А) Айнымалы ток алу
В) Тұрақты ток алу
С) Токтардың әсерлесуі
Д) Тоғы бар өткізгіштерден жылу бөлінуі
Е) Электромагниттік толқынды тарату
260.Электромагниттік индукция құбылысынан тұйық контурда электр тоғы пайда болуы қалай түсіндіріледі:
А) Құйынды магнит өрісінің әсерінен құйынды электр өрісінің пайда болуынан
В) Ампер күшінің әсерінен
С) Лоренц күшінің әсерінен
Д) Ленц ережесінің көмегімен
Е) Өткізгіштерде оң және теріс зарядтардың болуынан.
261.Толық қуат:
А)
В)
С)
Д)
Е)
262.Бағдарланушылық поляризация:
А) Полярлы молекулалы диэлектриктер поляризациясыВ) Полярлы емес молекулалы диэлектриктер поляризациясыС) Теріс иондар поляризациясы
Д) Оң иондар поляризациясы
Е) Нейтраль атомдар поляризациясы263.Сегнетоэлектриктер белгілі бір температура аралығында:
А) Өздігінен,сыртқы электр өрісі әсер етпегенде поляризацияланады
В) Электр өрісі әсерінен поляризацияланады
С) Механикалық деформация әсерінен поляризацияланады
Д) магнит өрісі әсерінен поляризацияланады
Е) температура әсерінен поляризацияланады
264.Фарадейдің бірінші заңы:
А) m=kq
В) m=k(1/q)
С)
Д) m=kN
Е)
265.Фарадейдің екінші заңы:
А)
В)
С)
Д)
Е)
266.Фарадей саны, электродта заттың:
А) 1г эквивалентін алу үшін электролит арқылы өтетін заряд мөлшері
В)5 г эквивалентін алу үшін өтетін ток
С) 1 моль эквивалентін алу үшін қажетті кернеу 
Д) 1 кг эквивалентін алу үшін қажетті потенциал
Е) 5 г эквивалентін алу үшін өтетін заряд
267.Металдарда ток тасымалдаушылар:
А) Еркін электрондар
В) Полярлы молекулалар
С) Иондар
Д) Теріс иондар
Е) Байланысқан зарядтар
268.Бірінші текті өткізгіштерге не жатады:
А) Металдар
В) Электролиттер
С) Газдар
Д) Жартылай өткізгіштер
Е) Диэлектриктер
269.Екінші текті өткізгіштерге не жатады:
А) Электролиттер
В) Металдар
С) Жартылай өткізгіштер
Д) Газдар
Е) Диэлектриктер 
270.Электролиттер дегеніміз не:
А) Электр тоғын өткізетін сұйық ерітінділер
В) Электр тоғын өткізетін газдар
С) Электр тоғын өткізетін кристалдар
Д) Электр тоғын өткізетін жартылай өткізгіштер
Е) Электр тоғын өткізетін диэлектриктер
271.Электролиз деп электр тогы өткенде:
А) Электродта электролиттің қураушы бөліктерінің бөлініп шығуы
В) Электролиттердің сұйылуы
С) Электролиттердің иондарға ыдырауы
Д) Электролиттердің жылу бөлінуі
Е) Электролиттердің қоюлануы
272.Парамагнетиктердің магниттік өтімділігі:
А)
В)
С)
D)
Е)
273.Радиоқабылдағыштың тербелмелі контуры қандай функция атқарады:
А) Барлық электромагниттік толқындарды қабылдайды және оның ішіндегі
керегін бөліп алады
сәйкес келетінін бөліп алады.
В) Электромагниттік толқындардан модуляция сигналын бөліп алады
С) Барлық электромагниттік толқындардан меншікті тербеліс жиілігіне
Д) Барлық электромагниттік толқындарды қабылдайды
Е) Таңдап алынған толқынның бірінің сигналын күшейтеді
274.Еркін электромагниттік толқынды ең алғаш тәжірибеде алған:
А) Г.Герц
В) М.Фарадей
С) А.Ампер
Д) Д.Максвелл
Е) Ковендиш275.Электр заряды әсерлесудің қандай шартында электромагниттік толқын шығарады:
А) Кез-келген үлкен жылдамдықпен қозғалғанда
В) Тек қана гармониялық тербеліс жасағанда
С) Тек қана шеңбер бойымен қозғалғандаД) Кез-келген үдемелі қозғалғанда
Е) Кез-келген қозғалыста276.Электромагниттік толқындар-көлденең толқындар дегеннің мағынасын түсіндір:
А) Электромагниттік толқындардың Н және Е векторлары толқынның
таралу бағытына перпендикуляр бағытталған
В) Электромагниттік толқындарда Е векторы көлденең бағытталған,ал В
векторы- таралу бағытымен бағыттасС) Электромагниттік толқындарда В векторы көлденең бағытталған,ал Е
векторы-толқынның таралу бағытымен бағыттасД) Өткізгіште электромагниттік толқындар тек қана көлденең тараладыЕ) Электромагниттік толқындар қозғалған зарядтың жылдамдығына
көлденең бағытталған
277.Радиоқабылдағыштың антенасы қандай функция атқарады:
А) Барлық электромагниттік толқындарды қабылдайды
В) Электромагниттік толқындардан модуляция сигналын бөліп аладыС) Таңдап алынған толқынның бірінің сигналын күшейтеді
Д) Барлық электромагниттік толқындардан меншікті тербеліс жиілігіне
сәйкес келетінін бөліп алады.
Е) Барлық электромагниттік толқындарды жинайды және керектісін бөліп шығарады
278.Томсон формуласы :
А)
В)
С)
Д)
Е)
279.Қатты денелердің қандай екі тегін (тобын) білесіз:
А) Кристалл және аморф
В) Металл және поликристалл
С)Аморф және моно кристалл
Д) Кристалл және металл
Е) Поликристалл және моно кристалл
280.Кристаллдық денелердің мысалдарын келтіріңіз:
А) Металдар, тұздар, кварц
В) Шыны, шайыр, парафин.
С) Су, спирт, бензин.
Д) Трансформатор майы. Нефт, бензол.
Е) Оттегі. Азот, сутегі.
281.Аморфты денелердің мысалдарын келтіріңіз:
А) Смола, шыны, паврафин.
В) Кварц, ас тұзы.
С) Костор майы, өсімдік майы.
Д) Дейтерий, тритий, сутегі.
Е) NaCl, KCl, CaCl.
282.Біртекті кристалл дененің негізгі белгісі қандай:
А) Атомдардың (немесе малекулалардың) орналасуы белгілі бір
«өрнектің» үш өлшемде периодты қайталанып келуіне сәйкес келеді.
В) Белгілі бір балқу температурасы болмайды
С) Үш өлшемді атомдардың ретсіз орналасуы.
Д) Үш өлшемде жылу өткізгіштігі бірдей
Е) Үш өлшемде электрөткізгіштігі бірдей.
283.Анизотропия құбылысының мағанасы неде:
А) Кристаллдардың әр түрлі бағытта физикалық қасиеттері түрліше
болады.
В) Жарықтың таралу жылдамдығы кристалдарға тәуелді емес.
С) Жылуөткізгіштік коэффициент кристалдардағы бағыттарға сәйкес емес.
Д) Серпімділік модулі үш өлшем бойынша бірдей.
Е) Электрөткізгіштік кристалдардағы барлық бағыттар бойынша бірдей
284.Аморфты денелердің физикалық қасиеттері барлық бағыттар бойынша
бірдей ма:
А) Аморфты денелер изотропты В) Жарықтық таралу жылдамдығы кристаллдардағы бағыттарға байланысты
С) Серпімділік модулі үш өлшем бойынша әр түрлі.
Д) Аморфты денелердің электр өткізгіштігі кристалдардағы барлық
Е) Серпімділік модулі үш өлшем бойынша бірдей емес.
285.Пласмасса дененің қандай тегіне жатады:
А) Аморфты қатты денеге жатады.
В) Металл қатты денеге жатады.
С) Сүйық кристалға жатады.
Д) Газ тәрізді затқа жатады.
Е) Металдардың алмастыру ерітіндісіне жатады.
286.Заттардың бірнеше кристалдық күйде болу қасиеті қалай аталады:
А) Заттардың полиморфизмі
В) Заттардың жылуөтккізгіштігі
С) Заттардың электрөтізгіштігі
Д) Заттардың ферромагнетизмі
Е) Заттардың паромагнетизмі
287.Толқын- бөлшектің алғашқы түсінігі қандай физикалық принципке байланысты:
А) Жалпы физикалық үздіксіздік және дискреттік принципі. В) Cәйкестік принципі
С) Эйнштейннің салыстырмалық принципі
Д) Галилейдің салыстырмалық принципі
Е) Жарықтын түзу сызықты таралу принципіне
288.Жарықтың кванттық табиғаты туралы түсінікті енгізу үшін алғашқы қажетті қадам:
А) Жылулық сәуле шығару заңдарың түсіндірудегі Максвелл электродинамикасындағы қиындықтарды сапалы анализдеу
В) Ньютон механикасын талдауС) Классикалық механика заңдылықтарың анализдеу
Д) Атом мен ядроның құрылысың сапалы анализдеу
Е) Интерференция мен дифравкция құбылыстарын сипаттау
289.Абсолютті қара дененің үлгісің түсіндіру әдісі:
А) Іші қуыс ыдысқа тар саңылаудан түскен сәуле шексіз мәрте шағылады да, толық жұтылады
В) Электромагниттік толқындардын денелерден толық шағылуы
С) Жарық түскен дененің температурасының төмендеуі
Д) Жарықтың интерференциясы
Е) Жарықтың дифракциясы
290.Планк гипотезасы қалай оқылады:
А) Абсолютті қара дене жылулық сәулелерді тек үздікті үлес- квант түрінде ғана шығарады немесе жұтады
В) Қара дене жылулық сәулелерді үздіксіз шығарады және жұтады
С) Қара дене жылулық сәулелерді үздіксіз жұтады, әрі үздікті шығарады
Д) Абсолютті қара дене электромагниттік толқындарды үздіксіз шығарады, әрі үздікті жұтады
Е) Қара дене электромагниттік толқындарды үздіксіз шығарады және жұтады
291.Фотоэффект құбылысының ашылуына қандай тәжірибие себептер болды:
А) Электродтардың арасындағы үшқын зарядты зерттеу
В) Электролиз құбылысын зерттеу
С) Электродтардан жылу бөлінуі
Д) Қызған денелердің сәуле шығаруы
Е) Сұйықтар мен газдардан электр тоғының өтуі
292.Фотоэффект құбылысына сүйеніп жарықтың толқындық табиғактын теріс деуге бола ма:
А) Болмайды, себебі фотоэффект құбылысын жарықтың толқындық қасиеті негізінде түсіндіре алмаймыз.
В) Болады,Себебі фотоэффект құбылысы жарықтың толқындық теориясымен түсіндіріледі
С) Болмайды, себебі фотоэффект интерференция құбылысына жатады.
Д) Болады, себебі фотоэффект дифракция құбылысына сүйенеді.
Е) Фотоэффект құбылысына сүйеніп жарықтың толқындық табиғатын теріс деуге болады.
293.Эйнштейн фотоэффект құбылысын түсіндіру үшін қандай жолды таңдап алды:
А) Жарықтың бөлшектік әрі кванттық қасиетіне сүйенді.
В) Жарықтың толқындық әрі кванттық қасиетігне сүйенді.
С) Электромагниттік толқынның кванттық қасиетіне сүйенді.
Д) Жарықтың бөлшектік әрі толқындық қасиетіне сүйенді.
Е) Жарықтың интерференциясына сүйенді
294.Рентген сәулесін түсіндірудің әдістемелік негіздері:
А) Электрондардың орын алмастыруы мен олардың кулондық әсерлесу кезіндегі тежелуіне байланысты атомдардың сәуле шығаруы.
В) Электрондардың дифракциясына байланысты.
С) Электрондардың бір-бірімен соқтығысуының нәтижесінде.
Д) Электрондардың бір атомнан екінші атомға өтуі негізінде.
Е) Электрондардың атомдардан бөлініп шығуына байланысты
295.Күрделі радиоактивті сәулелердің құрамын анықтау әдісі:
А) Радиоактивті сәулелерді магнит өрісінде зерттеу
В) Радиоактивті сәулелерді электр өрісінде зерттеу
С) Радиоактивті заттарды қыздыру.
Д) Суыту
Е) Радиоактивті сәулелерді электр өрісінде тұрған сұйықтан өткізу
296.Атомның планетарлық моделінің тәжірибелік негіздемесі:
А) α-бөлшектердің өте жұқа алтын пластинкалардан өтуі
В) γ-бөлшектердің өте жұқа алтын пластинкалардан өтуі
С) α -бөлшектердің атомдардан бөлініп шығуы
Д) β-бөлшектердің өте жұқа күміс пластинкалардан өтуі
Е) β-бөлшектердің атомдардан бөлініп шығуы
297.Ядродағы протондар мен нейтрондардың жалпы санының массалық сан аталу негізі:
А) Атомның массасы негізінен ядрода, яғни протондар мен нейтрондарда жинақталған.
В) Атомның массасы электрондарда жинақталған.
С) Атомның массасы протондар мен нейтрондарға тәуелсіз.
Д) Протондар мен нейтрондардың массалары электрондардың массаларынан аз болғандықтан.
Е) Ядроның массасының атом массасынан айырмашылығы өте көп болғандықтан
298.Спектральды анализдің физикалық негізін көрсету:
А) Әрбір атомның сызықты спектр шығаруы. В) Заттың химиялық құрамын оның тұтас спектрі арқылы анықтау.
С) Заттардан электромагниттік толқындардың шағылуы
Д) Қызған денелерден жлектрондардың шығуы
Е) Жарықтың интерференциясына сүйенді. Әрбір атомдардың тұтас спектр шығаруы.
299.Бор постулаттарын тұжырымдауға не себеп болды:
А) Атомның планетарлық моделі, энергияның квант түрінде шығуы мен жұтылуы
В) Ньютон механикасының кемшіліктері.
С) Максвелл элетродинамикасының жетістіктері.
Д) Максвелл элетродинамикасының жетістіктері.
Е) Атомның планетарлық моделі мен энергияның үздіксіз жұтылуы.
300.Бор постулаттарының жәрдемімен спектрлердегі шығу мен жұтылу сызықтарының дәл келетіндігін қалай түсіндіруге болады:
А) Бордың екінші постулаты бойынша атом Е1 күйден Е2 күйге өткенде, немесе Е2-ден Е1-ге өткенде энергия айырымдары бірдей болады
В) Электрондардың энергиясының үздіксіз өзгеруімен
С) Бордың 1-ші постулаты бойынша электрондардың Е1,Е2-энергияларының болуына байланысты.
Д) Атомның Е1күйден Е2 күйге өткенде үздіксіз энергия шығаруына байланысты.
Е) Шығу және жұтылу энергияларының үздіксіз болуынан.

Приложенные файлы

  • docx 15841827
    Размер файла: 292 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий