Инфологиялық иодель құруға реляциялық тәсілді қ..


Инфологиялық иодель құруға реляциялық тәсілді қолдану
Мәліметтердің модельдік деңгейлері.
Кез келген деректер қорын құру үшін, құрушысы бірнеше модель жасайды. Бірінші модель - инфологиялық мәліметтер моделі. Бұл кезеңде деректер қорын құрушы пәндік аймақ туралы мәліметтер жинақтайды және сол жинақталған мәліметтерді табиғи тіл арқылы, кестелер арқылы, математикалық формулалар арқылы графикалар арқылы сипаттайды. Бұл кезде ДҚ құрушы ешқандай МҚБЖ қолданбайды. Екінші модель - мәліметтердің даталогиялық модулі - қандайда бір МҚБЖ тілінде ДҚ сипаттау. Үшінші модель - мәліметтердің физикалық моделі сипаттайды. Инфологиялық моделінің мақсаты жиналған модель ақпараттық жүйелік оны ДҚ қалай сақтайтындығын бейнелеу. Мысал ретінде мектептің базасын құруға болады.
Инфологиялық моделін иерарахиялық ER- диаграммалары немесе (ақпараттық модель) деп те атайды. ER- диаграмаларда қолданатын белгілер:тіктөртбұрыштың ішінде-стержн.домалақта ключ. Домалақта атрибут. Трапецияда- харектеристика. Ромбыда – ассоция. Параллоеограмда – белгі. Бұнда бұл белгілер үшке бөлінеді. Біреуі – стерженді. Екіншісі – ассоциясы. Үшінші – мінездемелік. Ассоцотивті қатынастарды ішкі классқа бөлінуі – белгілеу деп аталады. Мысалы: тамақтану инфологиясының моделін құру. Бұл базада түрлі тағамдар туралы ақпарат күнделікті олардың азық – түлік және сол азық-түлікті әкелетін жеткізушілер. Бұл ақпарат повар мекемелердің бастығы және мекеме кісілерге ұсынылады.
МҚ екі кестеден тұрады, оның біріншісі – мастер кесте, екіншісі – деталь.Олардың арасындағы қатынас бірді – көпке.
Осыдан МҚ құрудың келесі жоспары пайда болады.
1 қадам. Құрудың технологиясын таңдау
- консолді режимде
-RAD режимде
МҚ құру жоспары. МҚ құру келесі қадамнан тұрады.
2 қадам. МҚ сақтау орнын тіркеу және анықтау
1. МҚ орналасу орнын анықтау
2. МҚ типін анықтау
3. МҚ атын анықтау немесе алиас
4 Алиасты тіркеу және МҚ адресінің орналасуы
МҚ құру және конструктірлеу, ол үшін келесіне орындау керек.
3 қадам. МҚ кестесінің құрылымын құру.
1. Кесте типін аықтау
2. Кестенің физикалық моделін анықтау. Кестенің бірінші параметрінің қимылын орнату.
3. Құрылған кестені таңдалған алдрес бойынша сақтау.
2. МҚ деталь-кесте құрылымын құру. МҚ екінші кестесін құру бірінші кестеге сәйкес келеді. Оның айырмашылығы тек қана екілік индекс сқрыптау параметрін құру.
4 қадам. Екі кесте жолы арқылы МҚ формалдау.
МҚ құру құрылған кесте бойынша іске асырылады. 1. Екілік индекссацияны орындау. 2. Құрылған кесте арасында бірді көпке қатынасын құру.
Delphi - де МҚ тіркеу.
МҚ анықтау. Бұл файлдар жиынтығы: кесте, триггер және индексте көрсетілген кестелер арасындағы байланыс.
МҚ келесіден тұрады:
МҚ кестесі
индекс
ескертулер
Бір кестені сақтау үшін жеке файл құрылады. Осындай жеке файлдар кесте индексімен Memo өрісті сақтауға құрылады. Бұл файлдар бірге сақталып орналасу қажет, әйтпесе МҚБЖ қате көрсетеді.Сондықтан МҚ компоненттері бірге сақталынады.
МҚ орналасуының тапсырмасы. Барлық жағдайда МҚ нақты компьютерде, директорияда сақталу қажет. Егер МҚ сол компьютердің дискіде сақталынса, онда МҚ локальді аталады. Бұны директорияны анықтау арқылы жүргізуге болады.

Приложенные файлы

  • docx 15837245
    Размер файла: 14 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий