Завдання № 30


ЗАВДАННЯ № 30 Завдання 1-12 мають по три – п'ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА правильна.
1. Виділене слово вжито в невластивому йому значенні в реченні:
А. Вона сподівалася гіршого.
Б. Частіше задавайте собі це просте запитання.
В. Купила пальто з розкішним хутряним коміром.
2. Літеру и в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку:
А. Галяв…на, плюш...вий, міс…во, пташ...чка. Б. Вид...во, заколисл…вий, книж…чка, серед…на. В. Корисл...вий, сел...ще, заслуж…ний, ялович...на.Г. Ровесн...ця, няньч...н, свіж...на, ожинн...к.
3. Помилки в написанні прийменників допущено в рядку:
А. З-заду, підкінець, заради, з метою.
Б. Назустріч, наперекір, спочатку, впоперек.
В. З-під, на чолі, згідно з, в справі.
Г. З-посеред, окрім, поруч, внаслідок.
Д. Наперекір, усередині, з-понад, в ім'я.
4. Який фразеологізм відповідає значенню « між двома вогнями »?
А. Держати хвіст бубликом;
Б. Між молотом і ковадлом;
В. Стріляний горобець.
5. У котрому рядку всі іменники однієї відміни?
А. Наука. Науковець. Дипломат. Референдум.
Б. Ювіляр. Сувеніри. Місто. Боєць.
В. Університет. Коледж. Ліцей. Школа.
6. У котрому рядку всі прикметники якісні?
А. Давній. Помітний. Рідкий. Довший.
Б. Довгий.Святковий. Золота пора. Молочна імла.
В. Підземний. Весняний. Вечірній. Тоненький.
7. У котрому рядку подано правильні форми вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників?
А. Дужчий. Менш вдаліший. Більший. Гучніший.
Б. Менш потрібніший. Кращий. Світліший. Більш вологий.
В. Якнайдешевший. Більш складний. Найвдаліший. Приємніший.
8. В якому рядку всі дієслова ІІ дієвідміни?
А. Шукав. Несла. Плаче. Тримали.
Б. Горів. Ловиш. Бринить. Летіти.
В. Переживаю. Танцюємо. Знав. Даю.
9. У котрому рядку допущені помилки при вживанні м’якого знака?
А. Бельєтаж. Портьєра. Ільїн.
Б. Конферансьє Тонший. Наталці.
В. Уманьщина. Вбиралня. Різьба.
Г. Матінці. Спілці. Бруньці.
10. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних?
А. Каса. Трипілля. Міццю.
Б. Піддашшя. Клоччя. Колосся.
В. Міддю. Священик. Фальшю.
Г. Молодісттю. Бездоріжя. Здійснений.
11. У котрому рядку допущені помилки в правописі?
А. Ватікан. Метрополит. Система.
Б. Етил. Дезінформація. Доісторичний.
В. Башкир. Єгипет. Графік.
Г. Цитрус. Лиман. Чилі.
12. У котрому рядку допущено помилки при написанні частки не?
А. Нехтувати. Незатоплена місцина. Не лукавили.
Б. Ніким не скорений. Не видно. Не співав.
В. Ще непрочитаний лист. Не має меж. Не стихаючий гомін.
Г. Незлагода. Ще не вивчений вірш. Непередбачена ситуація.
Завдання 13. Установіть відповідність:
А Б В Г
1 2 3 4 Вид складного речення
1. Складносурядне
2. Складнопідрядне
3. Безсполучникове
4. З різними видами зв'язку
Приклад
А. Старенька груша дихає на пальці, їй, певно, сняться повні жмені груш.
Б. Якби мені сила та воля, то і жив би без горя.
В. А ген верба червона зацвітає, і хлібороб у поле повертає – парує радісно земля.
Г. Я бреду далі серед високих кущів, серед гілляк, напоєних дощем, і вони зрошують мене все знову і знову.
Завдання 14. Установіть відповідність:
А Б В Г
1 2 3 4 Розділовий знак
1. Кома
2. Тире
3. Двокрапка
4. Знак оклику
Приклад (на місці крапок)
А. Леонтій Тарасович навчався в Баварії, його ранній період творчості пов'язаний з Литвою, пізніший ... з Україною.
Б. Чоловік тричі дивним буває ... коли родиться, жениться і вмирає.
В. Звуки води, що починала кипіти ... нагадували шурхотіння травневого дощу по молодому листю.
Г. Ха-ха... Та тьотя ніколи не одержить такої телеграми!
Завдання 15. Установіть відповідність:
А Б В Г
1 2 3 4 Вид простого речення
1. Односкладне
2. Непоширене
3. Ускладнене
4. Неповне
Приклад
А. Шилом моря не нагрієш.
Б. Як свята, чекав я приїзду матері.
В. Сьогодні Хрещатик в буянні каштанів.
Г. Усі вони не з полохливого десятка.
Прочитайте текст. Виконайте подані після нього завдання 16-18, які передбачають вибір речення, що містить певне мовне явище (розділові знаки пропущені). Виберіть правильні відповіді (їх може бути одна або більше).
(А) Здрастуй рідний Києве мій! (Б) Я люблю тебе як пращура великого роду мого як витязя в древнім слов’янськім шоломі що стоїть на овіяних славою дніпровських горах де поставила його сама історія. (В) І роки і десятиріччя і віки спливають перед ним на хвилях Славути залишаючи нащадкам легенди. (Г) Я люблю тебе гарячою синівською любов’ю. (Д) Люблю тебе сивобородий дідугане нестаріючий лицарю за твою вічність за твою нев’янучу молодість. (Е) Ти калений вогнем лихоліть щоразу набирався незборимої сили.
Завдання 16. Завдання 17. Завдання 18.
Речення із звертаннями Речення з відокремленим означенням Кому (коми) між частинами
складного речення слід
А Б В Г Д Е
А Б В Г Д Е
А Б В Г Д Е
поставити в реченні

Приложенные файлы

  • docx 15834223
    Размер файла: 27 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий