Тестові завдання без варіантів Цивільний процес

Тестові завдання для екзамену
з навчальної дисципліни «Цивільний процес України»

Тема: «Доступність правосуддя та предмет цивільного процесуального права»
Цивільне судочинство в Україні здійснюється відповідно до наступних нормативно-правових актів:
Цивільне судочинство в Україні здійснюється відповідно до наступних нормативно-правових актів:
Назвіть суд, який належить до судів загальної юрисдикції:
Провадження в цивільних справах здійснюється:
Назвіть, якого виду провадження не передбачено в рамках цивільного судочинства:
У чому полягає основне завдання цивільного судочинства:
Назвіть, який вид провадження існує в рамках цивільного судочинства
Провадження в цивільних справах здійснюється:
Назвіть справи, які входять в підвідомчість третейського суду:
Не є стадією цивільного процесу:
Тема: «Принципи цивільного процесуального права»
Назвіть правильне законодавче положення щодо змагальності сторін:
Назвіть правильне законодавче положення щодо диспозитивності цивільного судочинства:
Назвіть правильні законодавчі положення щодо змагальності сторін:
Назвіть правильні законодавчі положення щодо гласності і відкритості судового розгляду:
Назвіть правильні законодавчі положення щодо закритого судового розгляду у цивільному судочинстві:
У закритому судовому засіданні не можуть бути присутні:
Чи мають право учасники процесу та інші особи, які присутні на відкритому судовому засіданні, використовувати портативні аудіотехнічні пристрої?
Особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов’язки, мають право:
Мовою судочинства є:
Безпосередність судового розгляду означає:
Тема: «Цивільна юрисдикція»
Суди розглядають у порядку цивільного судочинства:
Крім судів загальної юрисдикції захист цивільних прав може здійснювати:
Які будуть наслідки, якщо суддя встановить, що заява не підлягає розгляду в судах у порядку цивільного судочинства:
Які є види проваджень цивільної юрисдикції за предметом розгляду цивільних справ по суті:
Справа про розірвання шлюбу за спільною згодою подружжя за наявності малолітніх та неповнолітніх дітей, питання про виховання та утримання яких вирішено у нотаріально посвідченому договорі підлягає розгляду:
Які справи не розглядаються у порядку окремого провадження цивільного судочинства:
За захистом порушеного права щодо поновлення на роботі та стягнення зарплати за вимушений прогул громадянин має звернутися до:
Особа може бути визнана недієздатною:
Особа з метою отримання спадщини може бути оголошена померлою:
Предметна юрисдикція визначає:
В порядку цивільного судочинства розглядається справа:
Яке з наведених положень про цивільну юрисдикцію є правильними:
Справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються:
Загальне правило територіальної підсудності полягає в наступному:
Позов С. (м. Івано-Франківськ) до ТОВ "Галич" (м. Калуш) щодо поновлення на роботі може розглядати суд:

Тема: «Підсудність цивільних справ»
Підсудність цивільних справ, у яких однією із сторін є суд або суддя цього суду, визначається:
Підсудність – це:
Який вид підсудності буде застосовано щодо справ про стягнення аліментів, про визнання батьківства відповідача, щодо позовів, що виникають з трудових правовідносин:
Позови, що виникають з діяльності філії або представництва юридичної особи, можуть пред’являтися:
Підсудність справи про спір між громадянами України, якщо обидві сторони проживають за її межами, визначається:
Виключна підсудність застосовується до таких позовів:
Позови про розірвання шлюбу можуть пред’являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача у випадку:
Позови до відповідача, місце реєстрації проживання або перебування якого невідоме, пред’являються:
Які будуть наслідки, якщо суддя, вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, встановить, що справа не підсудна цьому суду?
Як називається підсудність, якщо розглядаються справи у спорах за участю кількох відповідачів?
Тема: «Склад суду, апарат суду. Відводи»
Цивільні справи у судах першої інстанції розглядаються:
Цивільні справи у судах апеляційної інстанції розглядаються:
Цивільні справи у суді касаційної інстанції розглядаються колегією у складі:
Який порядок вирішення питань колегією суддів:
Тема: «Сторони»
Участь у справі кількох позивачів і (або) відповідачів (процесуальна співучасть) допускається, якщо:
Назвіть неправильні положення щодо участі у справі кількох позивачів або відповідачів:
Назвіть правильні законодавчі положення щодо заміни неналежної сторони:
Назвіть правильні законодавчі положення щодо процесуального правонаступництва:
Процесуальне правонаступництво можливе щодо:
Назвіть спеціальне право, яке належать позивачеві:
Назвіть спеціальне право, яке належать відповідачеві:
Назвіть правильні законодавчі положення щодо процесуальних прав та обов’язків сторін:
Процесуальне правонаступництво можливе щодо:
Підставою правонаступництва є:
Назвіть право, яким користуються сторони:
Назвіть правильне законодавче положення щодо процесуальних прав та обов’язків сторін:
Тема: «Треті особи»
Вкажіть правильні законодавчі положення щодо участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог:
Якщо позивач у позовній заяві зазначає третю особу без самостійних вимог, суд при відкритті провадження по справі:
Назвіть ознаки третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору:
Назвіть правильні законодавчі положення щодо вступу в процес третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору:
Назвіть правильні законодавчі положення щодо третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору:
Вкажіть правильні законодавчі положення щодо права касаційного оскарження третьої особи без самостійних вимог:
Назвіть правильні законодавчі положення щодо третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору:
Назвіть спеціальні права, які належать третій особі, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору:
Назвіть обов’язок третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору:

Тема: «Органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб»
Які органи та особи вправі у випадках, встановлених законом, звернутися до суду з позовом на захист прав, свобод та інтересів інших осіб?
Яку функцію виконує прокурор у цивільному процесі?
Чи є обов’язковою участь прокурора у цивільній справі, якщо ним була подана позовна заява на захист прав іншої особи в порядку ст. 45 ЦПК України?
Якщо прокурор не брав участі у справі в суді першої інстанції, чи має він право подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції?
Чи можуть фізичні та юридичні особи звернутися до суду за захистом не своїх особистих прав, а прав, свобод чи інтересів іншої особи?
Відмова органів та інших осіб, які відповідно до ст. 45 ЦПК звернулися до суду в інтересах інших осіб, від поданої ними заяви або зміна вимог не позбавляє особу, на захист прав, свобод та інтересів якої подано заяву:
Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні прокурорами:
Формою участі у цивільному процесі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини є:
Тема: «Представництво в суді»
Законними представниками у суді є:
Права, свободи та інтереси спадкоємців особи, яка померла або оголошена померлою, якщо спадщина ще ніким не прийнята, захищає:
Представником у суді може бути:
Підставою для виникнення добровільного представництва є:
Чи може фізична особа надати повноваження представникові за усною заявою?
Які дії не має права вчиняти представник, що має повноваження на ведення справи у суді?
Хто представляє державу у цивільному процесі?
За підставами виникнення представництво буває:
За яких умов судді, прокурори, слідчі, працівники підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, можуть бути представниками у суді?
Представники зобов’язані подати для підтвердження своїх повноважень документи в:
За поданням якого органу суд у разі відсутності у сторони чи третьої особи, визнаної недієздатною або обмеженою у цивільній дієздатності, законного представника призначає опікуна або піклувальника і залучає їх до участі у справі як законних представників?
До ордера адвоката обов'язково додається витяг:
Участь особи через представника не допускається у справах про:
Представником у суді може бути:

Тема: «Особи, що сприяють здійсненню правосуддя»
Назвіть правильне законодавче положення щодо секретаря судового засідання та судового розпорядника:
Назвіть правильні законодавчі положення щодо свідка:
Можуть підлягати допиту як свідки:
Назвіть неправильне положення щодо обов’язків експерта:
Назвіть неправильні положення щодо перекладача:
Експерт або спеціаліст НЕ може брати участі у розгляді справи, якщо:
НЕ входить в повноваження секретаря судового засідання:
Назвіть правильне законодавче положення щодо секретаря судового засідання:
Секретар судового засідання не може брати участі у розгляді справи, якщо:
Назвіть правильне законодавче положення щодо свідка:
НЕ підлягають допиту як свідки:

Тема: «Цивільні процесуальні правовідносини»
У справах позовного провадження особами, які беруть участь у справі, є:
Що зобов’язані зробити особи, які беруть участь у справах позовного провадження:
Цивільна процесуальна правоздатність – це:
Цивільну процесуальну правоздатність мають:
У яких справах неповнолітні особи віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а також особи, цивільна дієздатність яких обмежена, можуть особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов’язки в суді?
Об’єктом цивільних процесуальних відносин є:
Цивільні процесуальні відносини – це:
Підставами виникнення цивільних процесуальних відносин є:
Хто є обов’язковим суб’єктом цивільних процесуальних відносин:
За загальним правилом, цивільні справи у судах першої інстанції розглядаються:
Тема: «Процесуальні строки»
Процесуальні строки бувають:
Який документ постановляє суд при поновленні та продовженні процесуальних строків?
Процесуальні строки обчислюються:
Зупинення провадження у справі:
Строки, які встановлюються законом, у разі пропуску з поважних причин:
Строки, які встановлюються судом, у разі пропуску з поважних причин:
Зустрічний позов має бути пред’явлено:
Якщо процесуальну дію слід вчинити у суді, то строк закінчується:
Чи вважається строк пропущеним, якщо до його закінчення заяву здано на пошту:
Питання про поновлення чи продовження процесуального строку вирішує:
Питання про поновлення процесуального строку вирішується:
Тема: «Судові витрати»
Судовий збір – це:
Розмір судового збору, порядок його сплати і звільнення від сплати встановлюються:
Розмір судового збору при зверненні до суду першої інстанції щодо майнових спорів становить:
У позовах про безстрокові або довічні платежі і видачі ціна позову визначається:
До витрат, пов’язаних із розглядом справи, не належить:
У яких випадках судовий збір повертається у розмірі зайво внесеної суми:
Якщо сторони під час укладення мирової угоди не передбачили порядку розподілу судових витрат, то:
Витрати, пов’язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їх представників, а також найманням житла, несуть:
Витрати, пов’язані з переїздом до іншого населеного пункту свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів, найманням ними житла, а також проведенням судових експертиз, несе:
В якому розмірі сплачується судовий збір при поданні апеляційної скарги?
Суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на такий строк:
Ціна позову за майновими спорами визначається:
В якому з наведених положень правильно вказаний вид судових витрат:
У якому з наведених положень правильно вказано об’єкт справляння судового збору:
Тема: «Доказування в цивільному судочинстві. Судові докази»
Доказами у справі є:
Предметом доказування є:
Обов’язок доказування і подання доказів у цивільній справі покладено на:
Залежно від характеру зв’язку змісту доказів із тими фактами, які необхідно встановити в тій чи іншій справі, докази поділяються на:
За яких обставин показання свідка не є доказом?
Хто визначає таку властивість доказів, як належність?
Офіційними письмовими доказами є:
Який документ складається під час огляду судом та дослідження письмових і речових доказів у місці їх знаходження в разі складності подання цих доказів:
Які докази є належними?
Які обставини є підставами звільнення від доказування?
Які факти мають преюдиційне значення?
Загальновідомі факти – це:
Засобом доказування є:
До звуко-, відеозаписів належить:
Висновок експерта – це:
Речові докази – це:
Порядок отримання показань свідків:
До письмових доказів належать:
Письмові докази – це:
До розпорядчих письмових доказів належать:
Які властивості доказів закріплені в чинному ЦПК:
Яке з положень, що встановлює обов’язок по доказуванню є правильними:
Які властивості доказів закріплені в чинному ЦПК:
Предмет доказування становлять Формами витребування доказів є:
Яке з наведених положень, що стосуються допиту свідків є правильним:
Тема: «Заходи процесуального примусу»
Заходами процесуального примусу є:
Вкажіть часові межі застосування заходів процесуального примусу:
Приводу у суд не підлягають:
До якого органу внутрішніх справ передається ухвала про привід свідка?
У якому разі учасник процесу видаляється із залу суду:
Заходами процесуального примусу є:
Вкажіть часові межі застосування заходів процесуального примусу:
Тема: «Позов»
Якого позову в теорії цивільного процесу не існує?
Що не є елементом позову?
Під предметом позову доцільно розуміти:
Підстава позову – це:
Зміст позову можна визначити як:
Позов забезпечується:
Не допускається забезпечення позову шляхом:
Особа, щодо якої вжито заходи забезпечення позову, має право на відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову у разі:
Як можна охарактеризувати позови про присудження:
Позов, коли позивач просить суд підтвердити наявність чи відсутність між ним і відповідачем певних правовідносин – це:
Позивач може відмовитися від позову протягом усього часу судового розгляду шляхом:
У разі визнання відповідачем позову суд:
Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд:
Позовна заява повертається позивачеві, якщо:
Вкажіть положення, яке є правильним щодо порядку відкриття провадження у справі:
Позовна зава повертається позивачеві у випадку, коли:
Правила щодо обов’язку подання копій документів поширюються на позов:
Судом може бути призначена додаткова експертиза у разі, якщо:
Тема: «Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі»
Позовна заява – це:
Позовна заява подається у примірниках за кількістю:
Які будуть наслідки подання позовної заяви, яка не відповідає вимогам ЦПК України?
Якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк виконає вимоги щодо усунення недоліків, які містить позовна заява, то позовна заява вважається поданою:
Ухвала про відмову у відкритті провадження у справі повинна бути надіслана позивачеві разом із заявою та всіма доданими до неї документами у такий строк:
Неподання яких документів є підставою для залишення позовної заяви без руху?
Хто має право пред’явити зустрічний позов?
Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом:
Підстави для об’єднання позовних вимог в одне провадження:
Вкажіть умови, за яких зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом:
Тема: «Провадження у справі до судового розгляду»
У який строк суд зобов’язаний надіслати особам, які беруть участь у справі, копії ухвали про відкриття провадження у справі?
Попереднє судове засідання повинно бути призначено і проведено протягом:
Підготовка справи до судового розгляду – це обов’язкова стадія цивільного процесу, яка:
Судова повістка про виклик повинна бути вручена з таким розрахунком, щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу для явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи, але не пізніше ніж за:
Хто здійснює розшук відповідача в справах за позовами про стягнення аліментів або про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, якщо його місцеперебування невідоме?
Одночасно з копією ухвали про відкриття провадження у справі третій особі надсилається:
Метою попереднього судового засідання є:
Кому надсилаються судові повістки-повідомлення?
За наявності яких обставин відповідач може бути викликаний до суду через оголошення у пресі:
Чи вважається особа, яка відмовилася одержати судову повістку, такою, що є повідомленою про виклик її до суду?
Тема: «Судовий розгляд»
Що є змістом стадії судового розгляду?
Загальний строк розгляду і вирішення цивільних справ у судах:
Розгляд справи по суті розпочинається:
Які з обов’язків осіб, присутніх в залі судового засідання, вказані правильно:
Через кого передають особи, які беруть участь у справі, документи та інші матеріали головуючому?
Свідкові можуть бути поставлені запитання в такому порядку:
Хто приводить до присяги експертів, які працюють у державних експертних установах?
Строки розгляду справи в суді першої інстанції можуть бути продовжені за клопотанням сторін терміном на:
Хто виступає першим у судових дебатах?
Суд постановлює ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо:
Суд обов’язково зупиняє провадження у справі у разі:
Не є частиною судового розгляду:
У разі заміни одного із суддів під час судового розгляду справа:
Назвіть неправильні положення, щодо запитань до свідка, які суддя може зняти?
У яких випадках свідок може користуватися записами?
Суд відкладає розгляд справи у разі:
Суд може за заявою особи, яка бере участь у справі, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках:
Суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо:
Судові дебати – це:
Кому належить право останньої репліки?
Протягом якого строку особи, які беруть участь у справі, мають право подати до суду письмові зауваження щодо неповноти або неправильності запису у журналі судового засідання?
Наслідки, які настають у разі закриття провадження у справі на підставі відмови позивача під позову:
За яких обставин суд визнає мирову угоду?
Чи обов’язкове ведення журналу судового засідання:
Тема: «Рішення суду першої інстанції»
Під час ухвалення рішення суд вирішує такі питання:
Ухвала суду, що постановляється як окремий документ, складається з:
Обґрунтованим є рішення:
Окрема ухвала – це:
Описова частина рішення має містити:
Які частини рішення повинні бути проголошені негайно після закінчення судового розгляду?
Який порядок надання копій судового рішення особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні?
За яких обставин суд може постановити додаткове рішення?
Рішення суду першої інстанції набирає законної сили:
Оцінка доказів судом повинна ґрунтуватися на:
Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку проголошення рішення суду:
У чому полягає властивість обґрунтованості судового рішення:
Оцінка доказів судом повинна ґрунтуватися на:
Шляхом постановлення самостійних ухвал судом вирішуються:
Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку ухвалення рішень в цивільному процесі:
Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку постановлення ухвал в цивільному процесі:
Тема: «Заочний розгляд справи»
Умовами проведення заочного розгляду справи є:
Вкажіть положення, яке є правильним щодо повідомлення про заочне рішення:
Вкажіть положення, яке є правильним щодо порядку і строків подання заяви про перегляд заочного рішення:
Не є умовою проведення заочного розгляду справи:
Вкажіть підстави для скасування заочного рішення судом, який його ухвалив:
Під час ухвалення заочного рішення суд вирішує такі питання:
Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку апеляційного оскарження заочного рішення відповідачем:
Не є умовою проведення заочного розгляду справи:
Тема: «Наказне провадження»
Судовий наказ за своєю правовою природою є:
За яких обставин, не допускається видача судового наказу?
За подання заяви про видачу судового наказу сплачується судовий збір у розмірі:
Який процесуальний документ постановлює суд при відмові у прийнятті заяви про видачу судового наказу?
Протягом якого строку суд зобов’язаний надіслати копію судового наказу боржникові рекомендованим листом із повідомленням?
Протягом якого часу боржник має право подати заяву про скасування судового наказу?
Заява боржника про скасування судового наказу, подана в установлений строк, розглядається судом протягом:
За результатами розгляду заяви про скасування судового наказу суд не має права:
Коли судовий наказ видається стягувачу?
Коли судовий наказ набирає законної сили?
Судовий наказ може бути видано, якщо:
У судовому наказі зазначаються:
Судовий наказ не може бути видано, якщо:
Вкажіть підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу:
Наслідки неналежного оформлення заяви про видачу судового наказу:
В апеляційному порядку можна оскаржити такі процесуальні документи, що приймаються в наказному провадженні:
За результатами розгляду заяви про скасування судового наказу суд має право:
Яке з наведених положень щодо скасування судового наказу є правильним:
Суддя повертає заяву про видачу судового наказу, у разі якщо:
Які із наведених положень щодо відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу є правильними:
Вкажіть положення, яке є правильним щодо набрання судовим наказом законної сили:
Тема: «Окреме провадження»
За правилами якого провадження розглядаються і вирішуються справи про усиновлення?
Яким процесуальним документом порушуються справи окремого провадження?
Заява про госпіталізацію особи до психіатричного закладу розглядається судом у такі строки з дня її надходження до суду:
Справи про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження строку примусової госпіталізації суд розглядає не пізніше:
Заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи у випадках, встановлених законом, подається до суду за:
Окреме провадження – це:
Які справи окремого провадження розглядаються судом у складі одного судді і двох народних засідателів?
Коли заява у справі окремого провадження може бути залишена судом без розгляду?
Ким може бути подано заяву про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи?
Судові витрати, пов’язані з провадженням справи про визнання фізичної особи недієздатною або обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, відносяться на рахунок:
Участь яких суб’єктів є обов’язковою при розгляді справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності?
Які справи про встановлення факту, що має юридичне значення, не підлягають судовому розгляду в окремому провадженні?
Яких суб’єктів зобов’язаний повідомити суд про розгляд справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, з метою охорони державних інтересів та національної безпеки?
Заява про визнання спадщини відумерлою подається до суду:
Який документ зобов’язаний подати орган опіки та піклування при розгляді справи про усиновлення?
Тема: «Апеляційне провадження»
Цивільні справи у судах апеляційної інстанції розглядаються колегією у складі:
Характерною рисою апеляційного провадження є те, що:
Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції подається протягом:
Апеляційну скаргу на ухвалу суду першої інстанції може бути подано протягом:
За наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції апеляційний суд не має права:
Підставами для скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції є:
Рішення або ухвала апеляційного суду набирають законної сили:
У який строк після закінчення апеляційного провадження справа направляється до суду першої інстанції, який їі розглянув?
Підставою для скасування рішення суду першої інстанції апеляційним судом і ухвалення нового рішення або зміни рішення є:
Підстави для скасування рішення суду першої інстанції апеляційним судом із закриттям провадження у справі:
Підстави для скасування рішення суду першої інстанції апеляційним судом із залишенням заяви без розгляду:
Апеляційний суд постановлює ухвалу у випадках:
Тема: «Касаційне провадження»
Касаційною інстанцією у цивільних справах є:
Що є підставами касаційного оскарження?
Касаційна скарга може бути подана:
Касаційна скарга подається:
Що є підставою для відкриття касаційного провадження незалежно від обґрунтованості касаційної скарги?
У касаційному порядку справа розглядається колегією у складі:
Які межі розгляду справи судом касаційної інстанції:
За наслідками розгляду касаційної скарги на рішення суд касаційної інстанції не має права:
Розглянувши справу, суд касаційної інстанції постановляє ухвалу у разі: Після закінчення касаційного провадження справа повертається до суду, який її розглядав, протягом:
Тема: «Перегляд судових рішень Верховним Судом України»
Сторони та інші особи, які брали участь у справі, мають право подати заяву про перегляд судових рішень у цивільних справах після їх перегляду в касаційному порядку до:
Підставами для подання заяви про перегляд судових рішень після їх перегляду в касаційному порядку є:
Питання про допуск справи до провадження у зв’язку з переглядом судових рішень у цивільних справах після їх перегляду в касаційному порядку за загальним правилом вирішується:
До повноважень Верховного Суду України за наслідками розгляду справи належать:
У разі порушення судом (судами) норми процесуального права, що перешкоджає подальшому провадженню у справі або полягає у порушенні правил підсудності справ або встановленої законом компетенції судів щодо розгляду цивільних справ, Верховний Суд України має право:
Тема: «Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами»
Підставами для порушення провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами є:
Заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами можуть бути подані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, протягом:
Встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосовуваного судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане, є підставою для перегляду:
Підставою для перегляду рішення суду у зв’язку з нововиявленими обставинами є:
Суди, які здійснюють перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами:
Заява про перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами розглядається:
Розглянувши заяву про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами, суд може:
Тема: «Виконавче провадження у структурі цивільного процесу»
Суд не може допустити негайне виконання рішень у справах про:
Як називаються сторони у виконавчому провадженні?
Хто може виправити помилку, допущену при оформленні або видачі виконавчого листа?
Питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу вирішується судом за поданням:
У виконавчому провадженні суд вирішує такі питання:
Питання про зміну способу або порядку виконання розглядається судом:
Які питання при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) вирішуються судом за поданням державного виконавця, без необхідності погодження даного подання з начальником відділу державної виконавчої служби:
Розшук боржника або дитини оголошується:
Мирова угода, укладена між сторонами, або відмова стягувача від примусового виконання в процесі виконання рішення подається:
Виконавчі документи про стягнення судового збору надсилаються судом до:
Питання про відвід державного виконавця вирішується: До виконавчих документів не відноситься:
Строк для добровільного виконання вимог виконавчого документа становить: 
Термін самостійного виконання рішення становить:
Звіт про оцінку майна у виконавчому провадженні вважається чинним протягом _______________________ з дня його підписання суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання:
За заявою стягувача державний виконавець одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження може:
Якщо рішення підлягає негайному виконанню, строк для самостійного виконання рішення:
Копії постанови про відкриття виконавчого провадження _______________ не пізніше наступного робочого дня стягувачу та боржникові:
Яка із зазначених підстав не є підставою для відмови у відкритті виконавчого провадження:
Державна виконавча служба входить до системи органів: Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання встановлюються для:
Державний виконавець зобов'язаний провести виконавчі дії з рішень немайнового характеру:
Постанова державного виконавця про відкладення провадження виконавчих дій може бути оскаржена протягом:
Виконавчий збір стягується у розмірі:
Провадження виконавчих дій у нічний час:
У разі якщо рішення підлягає негайному виконанню, державний виконавець відкриває виконавче провадження:
Які постанови державного виконавця надсилаються рекомендованим листом з повідомленням про вручення:
Грошові суми, стягнуті з боржника, зараховуються державним виконавцем на відповідний рахунок:
Виконавче провадження підлягає закінченню у разі: Назвіть підставу для відновлення виконавчого провадження:
У разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує _______________________________, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване це житло, не здійснюється.
Особа, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не боржникові, може звернутися до суду з:
Із заробітної плати боржника може бути утримано за виконавчими документами до погашення у повному обсязі заборгованості у разі стягнення аліментів:
Стягнення не може бути звернено на такі виплати:
Тема: «Поворот виконання та судовий контроль
за виконанням судових рішень»
Поворот виконання допускається:
Заяву про поворот виконання можна подати:
Формами судового контролю за виконанням судових рішень є:
Відповідно до ЦПК України, оскаржити дії державних виконавців до суду можуть:
У який строк можна оскаржити рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби?
В порядку розділу VII ЦПК України рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби оскаржуються:
Чи проводиться попереднє судове засідання у справі за скаргою на дії державного виконавця?
які строки розглядається скарга на рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця судом?
За результатами розгляду скарги на дії державного виконавця суд:
Скаргу на рішення, дію або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби:
Виконання рішення про поновлення на роботі вважається закінченим:
Чи надається боржнику строк для самостійного виконання рішення у справах про вселення:
Відсутність боржника, повідомленого про день і час виселення, під час виконання рішення про виселення:
У разі якщо особа самостійно вселилася у приміщення, з якого вона була примусово виселена, повторне її виселення може бути здійснено державним виконавцем на підставі:
Вселення здійснюється у присутності:
Боржник має право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби
Стягувач має право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби:
Рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами до:
Контроль за своєчасністю, правильністю і повнотою виконання рішень державним виконавцем здійснюють
Здійснювати перевірку законності виконавчого провадження щодо виконавчого провадження, яке перебуває на виконанні у будь-якому структурному підрозділі органів державної виконавчої служби має право:
У разі невиконання без поважних причин у встановлений державним виконавцем строк рішення, що зобов'язує боржника виконати певні дії виконавець виносить постанову про накладення штрафу на боржника - фізичну особу:
У разі невиконання без поважних причин у встановлений державним виконавцем строк рішення про поновлення на роботі виконавець виносить постанову про накладення штрафу на боржника - юридичну особу:
Тема: «Відновлення втраченого судового провадження»
Втрачене судове провадження у цивільній справі може бути відновлене:
При розгляді справи про відновлення втраченого судового провадження у цивільній справі суд використовує:
Заява про відновлення втраченого судового провадження подається до:
За недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення втраченого судового провадження:
Чи звільняється заявник від оплати судових витрат у справі про відновлення втраченого провадження:
Тема: «Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні»
Чи обмежується дія рішення суду певної країни територією цієї країни:
Чи визнання іноземного судового рішення є обов’язковою передумовою його примусового виконання:
До рішень іноземного суду відповідно до чинного ЦПК України відносять:
Чи можна визнати судове рішення, ухвалене іноземним судом у відсутності відповідача:
Чи є необхідним визначення мотивів подання клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду:
Чи є перешкодою для розгляду клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду неявка без поважних причин у судове засідання стягувача або боржника, або їх представників, стосовно яких суду відомо про своєчасне вручення їм повістки про виклик до суду:
Чи слід задовольнити клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду, якщо рішення іноземного суду за законодавством держави, на території якої воно постановлено, не набрало чинності:
В якому із перелічених випадків суд відмовляє у визнанні в Україні рішення іноземного суду:
Чи є обов’язковим офіційний документ про те, що рішення іноземного суду набрало законної сили, якщо це не зазначено в самому рішенні як додаток до клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню:
Чи може ухвала про визнання в Україні рішення іноземного суду або про відмову у задоволенні клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, бути оскаржена:
Тема: «Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів та про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів»
До заяви про скасування рішення третейського суду додаються:
До суду із заявою про скасування рішення третейського суду мають право звернутися:
Заява про видачу виконавчого листа про примусове виконання рішення третейського суду подається до суду:
Заява про видачу виконавчого листа про примусове виконання рішення третейського суду подається до суду:
Суд не може відмовити у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, якщо:

15

Приложенные файлы

  • doc 15834159
    Размер файла: 187 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий