Розрахункові завдання для самостійної контрольної роботи


Розрахункове завдання 1. Відділ маркетингу львівської цукерні «Магдалена» прийняв рішення про проведення маркетингового дослідження. Мета дослідження – визначити середньомісячні витрати сімей на проведення дитячих свят. За попередніми даними більшість родин витрачають на свята не більше 200грн. на місяць, проте витрати деяких родин перевищують 2000 грн.
Розрахувати, який обсяг вибірки знадобиться, щоб визначити середньомісячні витрати на дитячі свята, якщо начальник відділу маркетингу хоче на 95% бути впевненим у результатах і не хоче, щоб похибка перебільшувала 10$?
Розв'язання. Для визначення кількості респондентів, яких необхідно опитати, використаємо формулу: Обсяг вибірки розраховується за допомогою методів статистичного аналізу за формулами: 1. для тих випадків, коли метою дослідження є визначення середніх величин: n=z2*σ2∆2, де ∆ – ступінь точності дослідження (припустима похибка), в грошових одиницях. z – нормоване відхилення, пов’язане з рівнем достовірності дослідження. σ – середньоквадратичне відхилення досліджуваної ознаки в генеральній сукупності. Ця формула обрана тому, що головним завданням опитування є визначення середнього значення досліджуваної ознаки – середньомісячних витрат сімей на проведення дитячих свят.
Відповідь: для визначення середньомісячних витрат сімей на проведення дитячих свят при виконанні умов забезпечення рівня достовірності не менше 95% та граничної похибки 10$ необхідно опитати ____ респондента.
Розрахункове завдання 2. Відділом маркетингу кондитерської фабрики «Далія» прийнято рішення про проведення опитування споживачів з метою визначення рівня їх задоволеності якістю продукції фабрики. За попередніми оцінками маркетологів частка споживачів, повністю задоволених рівнем якості, знаходиться на рівні 75%.
Визначити кількість респондентів, яких необхідно опитати для проведення дослідження. Розв'язання. Для визначення кількості респондентів, яких необхідно опитати, використаємо формулу: Обсяг вибірки розраховується за допомогою методів статистичного аналізу за формулами: 2. для тих випадків, коли необхідно визначити частку досліджуванної ознаки:n=z2*pg∆2 , де ∆ – ступінь точності дослідження (припустима похибка), в частках одиниці. z – нормоване відхилення, пов’язане з рівнем достовірності дослідження. p – частка досліджуваної ознаки в генеральній сукупності. q = 1 – p Ця формула обрана тому, що головним завданням опитування є визначення частки досліджуваної ознаки – частки споживачів, повністю задоволених рівнем якості продукції фабрики.
Відповідь: для виконання завдань дослідження необхідно опитати не менше ____ осіб. При цьому, достовірність дослідження складе не менше ___%, а гранична похибка – не більше __%.
Розрахункове завдання 3. Дати список груп товарів, ціни реалізації і кількість реалізованих. Одним із основних методів управління товарним асортиментом є АВС-аналіз. Сутність методу полягає у розподілі товарів підприємства на три основні групи (А, В, С) залежно від їх частки в загальному обсязі продажів. Процедура виконання АВС-аналізу передбачає декілька етапів:
• розрахувати значення товарообігу по кожній товарній позиції (добуток ціни реалізації та обсягу продажу). Результати подати у вигляді табл. 1;
Таблиця 1.
Назва виробу Ціна реалізації одиниці виробу, грн. Середньо- місячний обсяг продажу, од. Товарообіг, грн. Частка в товарообігу, % Група (АВС)
1 2 3 4(2х3) 5 6
Товарна група:
Товари (найменування) ціна К-ть визначити визначити визначити
Товарна група:
Товари (найменування) ціна К-ть визначити визначити визначити
Товарна група:
Товари (найменування) ціна К-ть визначити визначити визначити
розрахувати частку кожного виробу в загальному товарообігу. Для чого слід розділити значення товарообігу по кожній товарній позиції на значення загального товарообігу. Результат виразити у відсотках і внести в гр. 5 табл. 1.
відсортувати дані таблиці таким чином, щоб на початку були записані ті вироби, у яких сума значень гр. 2 приблизно дорівнює 80 (це і є вироби групи А), потім ті вироби, сума значень гр. 2 приблизно дорівнює 15 (це вироби групи В), і в нижній частині таблиці – усі інші вироби (вироби групи С).
заповнити гр. 6 таблиці, проставивши навпроти кожного виробу відповідну букву – А, В або С.
Розрахункове завдання 4. Фірма «Мона», яка виробляє молочну продукцію, планує вивести на ринок новинку – біфідо-йогурт з натуральними фруктовими добавками. Плановий обсяг інвестицій складає 1,5 млн. грн. Плановий випуск нової продукції – 50 000 виробів на рік. Змінні витрати на одиницю продукції 12 грн., постійні витрати на виробництво і збут продукції 320 тис. грн. на місяць.
Визначте ціну нового товару за допомогою таких методів ціноутворення: 1. Метод «витрати +» за умови, що фірма хоче встановити 20% надбавки: 1) від собівартості товару; 2) від відпускної ціни товару; 2. Метод забезпечення цільового прибутку на інвестований капітал, якщо фірма хоче отримувати 20% прибутку з інвестицій щомісячно. Дано: І=1,5 млн. грн. Q=50000 од. VC=12 грн. FC=320 тис.грн. R=20% P - ?
Розв’язання 1.1. Визначимо собівартість одиниці виробу: s=fc+vc; Відповідно ціна нового виробу: P=S*(1+R); S=________ ГРН.
Розвязання 1.2. Собівартість виробу не змінюється порівняно із розрахованим вище значенням. Ціну нового виробу знайдемо за допомогою рівняння, прибуток має складати 20% від кінцевої ціни. Знайдемо необхідний прибуток на одиницю товару за допомогою формули рентабельності інвестицій. Відповідно ціна нового виробу: P=S+Под=1______ грн. Відповідь: ціна нового виробу при встановленні надбавки у розмірі 20% від собівартості товару складе _____ грн., а при встановленні надбавки у розмірі 20% від кінцевої ціни товару складе _____ грн. Для забезпечення 20% прибутку на інвестований капітал щомісячно необхідно продавати товар за ціною _____ грн.
Розрахункове завдання 5. Торговельна компанія «Аліса» планує відкрити новий магазин у м. Одеса. Для цього орендовано приміщення (вартість оренди – 2 000 грн. на місяць) та прийнято на роботу троє працівників: адміністратор (заробітна плата – 3 000 грн.) та двоє продавців (заробітна плата кожного – 2 500 грн.). Початковий асортимент продукції наведено у табл. 1. Необхідно розрахувати точку беззбитковості і побудувати відповідний графік. Таблиця 1.
№ п/п Найменування Середня ціна за одиницю Середньомісячна кількість Середня закупівельна ціна
1 2 3 4 5
Посудні набори 586 50 424
М'які іграшки 266 30 139
Біжутерія 250 6 125
Одяг 695 6 348
Розв’язання Для визначення точки беззбитковості використовують таку формулу: Q=C\P-V, де
де Q – беззбитковий обсяг продажів, од.; P – ціна реалізації одиниці виробу, грн.; С – сума постійних витрат підприємства; V – змінні витрати на одиницю виробу.
Таблиця 2. Точка беззбитковості для магазину «Аліса»
№ п/п Найменування Середня ціна за одиницю Середньомісячна кількість Частка в обсязі реалізації Постійні витрати Змінні витрати (середня закупівельна ціна) ТБЗ
1 2 3 4 5 6 7 8
Посудні набори 586 50 424 М'які іграшки 266 30 189 Біжутерія 250 6 125 Одяг 695 6 348 РАЗОМ 92

Приложенные файлы

  • docx 15834148
    Размер файла: 23 kB Загрузок: 3

Добавить комментарий