еволюція дихальної системи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КОНСПЕКТ
залікового уроку з біології,
проведеного у 8-Б класі СЗШ №50 м. Львова
24 лютого 2014 р.
на тему: «Еволюція дихальної системи»
студенткою IV курсу біологічного факультету
Скопик Зоряною Василівною
ОЦІНЮВАЛИ УРОК:
проведення:
керівник практики,
доц. / асист. кафедри __________________
_______________ __________________ ________________________
(бали) (підпис) (ПІБ викладача)
вчитель хіміїСЗШ № 50 м. Львова
__________________ ____________________________________
(підпис) (ПІБ викладача)
конспект уроку:
доц. / асист. кафедри __________________
_______________ __________________ ________________________
(бали) (підпис) (ПІБ викладача)
Львів – 2014
Тема уроку: Еволюція дихальної системи
Навчальна мета: продовжити формувати знання учнів про дихання; ознайомити з будовою дихальних органів; охарактеризувати особливості дихальної системи в процесі еволюції.
Виховна мета:Виховувати бережливе ставлення до власного здоров’я та оточуючих людей.
Розвиваюча мета: розвивати уміння порівнювати дихальну систему у різних тварин та робити відповідні висновки; уміння логічно мислити; розвивати спостережливість, увагу, пам’ять.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Методи навчання: словесні (розповідь, бесіда), наочні (демонстрація слайдів-презентація, відео).
Обладнання: мультимедійний проектор, таблиці.
Основні поняття і терміни: зябра, легені, бронхи, гортань, бронхіоли, трахея, подвійне дихання, повітряні мішки, діафрагма.
Список використаної літератури:
Запорожець Н.В. Влащенко С.В. Біологія 8 клас. Підручник. Вид. «Ранок»
Структура уроку:
І. Організаційний момент.
ІІ. Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду учнів.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.
IV. Повідомлення теми і мети уроку.
Засвоєння учнями нових знань.
Головохордові;
Риби;
Земноводні;
Плазуни;
Птахи;
Ссавці.
VI. Закріплення знань в процесі засвоєння.
VII. Узагальнення і систематизаціязнань.
VIІI. Підсумки уроку.
IХ. Повідомленнядомашньогозавдання.
Хід уроку:
І. Організаційний момент (привітання, перевірка присутності учнів та їх готовності до уроку – наявність зошитів, підручників, перевірка домашнього завдання).
II. Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду учнів
Тести:
1. Насичена киснем кров називається:
А) ВенозноюБ) Артеріальною +В) Капілярною2. Серце у людини:А) 2 камернеБ) 3 камернеВ) 4 камерне +3. Мале коло кровообігу розпочинається:А) Правим шлуночком +Б) Лівим шлуночкомВ) Правим передсердям
4. Серце у земноводних складається з:А) Одного передсердя і одного шлуночкаБ) Двох передсердь і шлуночка +В) Одного передсердя і двох шлуночків5. У птахів кровоносна система:А) Замкнена +Б) Не замкненаВ) Немає правильної відповіді6. Велике коло кровообігу у ссавців бере початок:А) У правому шлуночкуБ) У лівому передсердіВ) У лівому шлуночку +7. Найбільша артерія організму людини:А) АртеріяБ) АртеріолаВ) Аорта +
8. У плазунів і земноводних серце:
А) Однокамерне
Б) ДвокамернеВ) Трьохкамерне +
9. Скільки кіл кровообігу у риб?
А) Немає жодногоБ) Одне+
В) Два
10. Венозна кров насичена:
А) Вуглекислим газом +
Б) Чадним газом
В) Киснем
ІІI. Мотивація навчальної діяльності учнівВсі ми несвідомо знаємо, що повинні дихати. Але чому необхідно дихати всім живим рослинам і тваринам? Причина дуже проста. За допомогою дихання ми з повітря одержуємо кисень. Без цього газу життя не може існувати. Коли ми видихаємо повітря, він вже інший, ніж при вдиханні. Проходячи через нашу дихальну систему, частина кисню поглинається, водночас обсяг вуглекислого газу і води збільшується.
Природа має постійний запас кисню для нашогодихання. Фактично з року в рік відбуваються невеликі зміни в кількості кисню і вуглекислого газу, що знаходяться в повітрі. Це відбувається тому, що вуглекислий газ, який ми видихаємо, поглинається рослинами. Вони виділяють кисень, в якому ми потребуємо.
Яка система органів найтісніше пов’язана з кровоносною? Навіть на схемах кровоносних систем вона теж була?
Які є зовнішні органи дихання?
Які є внутрішні органи дихання?
Яким газом дихають тварини?
Що таке дихання?
IV. Повідомлення теми і мети уроку
Тема уроку: «Дихальна система».
Мета уроку: ознайомлення з будовою дихальної системи та її еволюцією.
V. Засвоєння учнями нових знаньДавайте згадаємо газообмін членистоногих, молюсків? У яких хордових тварин вперше з‘являються зябра? (у тварин, що живуть у воді, тобто в риб). У ході еволюції в організмів розвинулася високоорганізована система органів дихання. У багатьох безхребетних тварин, наприклад, у кишково-порожнинних, плоских і круглих червів, ще немає спеціальних органів дихання. Тож, як у них може здійснюватися газообмін? (У них газообмін з середовищем здійснюється всією поверхнею тіла). Вперше органи дихання зустрічаються у морських кільчастих червів і водних членистоногих у вигляді пористих зябер, розташованих по обидва боки тіла, які рясно забезпечуються кров'ю. Що ми називаємо зябрами? (Так, зябра – це орган дихання у водних тварин).
У водних хордових дихальна системапов'язана з кишечником, причому найбільш просто вона організована у ланцетника, у якого стінка глотки (передній відділ кишечника) пронизана зябровими щілинами.
У хордових зябра прикриті зябровимипелюстоками. Зокрема, у риб розвинулося 4-7 зябрових мішків, які є щілинами між зябровими дужками і містять велику кількість пелюсток, які пронизані капілярами.
Вперше легені з'являються у земноводних, представляючи собою порожні мішки. Однак, у них в диханні ще бере участь шкіра.
У плазунів відбувається подальше ускладнення органів дихання, зокрема, будова легень ускладнюється, в результаті чого в них утворюються дрібніші, порівняно з земноводними, внутрішні комірки. З'являються бронхи – це розгалуження дихального горла.
Птахи забезпечують постачання повітря до легень за допомогою повітряних мішків – це тонкостінні продовження легень. У птахів легені представляють собою губчасті структури, з яких розвиваються розгалуження бронхів. Завдяки повітряним мішкам птахам притаманний особливий механізм газообміну, що дістав назву подвійного дихання. Під час вдиху повітря проходить через легені, де кисень надходить у кров. Але частина багатого на кисень повітря, минаючи легені, відразу спрямовується до задніх повітряних мішків. Під час видиху це повітря проходить через легені, де кисень знову потрапляє у кров.
Дихальна система ссавців складається з дихальних шляхів і легень. Дихальні шляхи починаються носовою порожниною, куди ведуть ніздрі, і включають носоглотку, гортань, трахею і парні бронхи. Бронхи заходять у губчасті легені і розгалужуються. Наявність високоспеціалізованих органів дихання забезпечує дуже ефективний газообміну легенях (зовнішнє дихання) і тканинах(внутрішнє дихання). Зовнішнє дихання – це (газообмін у легенях), внутрішнє – (у тканинах).
Легені не мають власних м'язів і тому не можуть активно скорочуватися чи розтягуватися. Свій об'єм вони змінюють пасивно, слідом за змінами об'єму грудної порожнинищо виникає в результаті руху ребер і куполоподібного м'яза, що подається до грудної порожнини,— діафрагми. Регулярні тренування збільшують об’єм легенів на чверть. «Качати» дихальні м’язи можна за допомогою кардіонавантажень – бігу, їзди на велосипеді, плавання і спеціальних дихальних вправ.
VI. Закріплення знань в процесі засвоєнняДати відповідь “так” чи “ні” на запитання:
Риби дихають легенями. Ні
Органи дихання плазунів представлені зябрами. Ні
Вперше легені появляються в земноводних. Так
У птахів є повітряні мішки. Так
У плазунів комірчасті легені. Так
Бронхи служать для розширення легенів. Ні
Діафрагма є у ссавців. Так
Зовнішнє дихання – це газообмін у тканинах. Ні
У ссавців найрозвинутіша дихальна система. Так
Трахея ділиться на два бронхи. Так
Перегляд відеоролика.
VII. Узагальнення і систематизація знань
Отже, сьогодні ми з вами ознайомилися з особливостями будови дихальної системи, та еволюцією її у тварин.
VIII.Підведення підсумків уроку(оцінювання активності учнів на уроці).
IХ.Повідомленнядомашньогозавдання.Д/з- вивчити конспект, вичитати шкільний підручник по дихальних системах.
П.С.
Зовнішня мотивація Внутрішня мотивація
-виникає під впливом і тиск зовнішніх імпульсів - вимог, наказів, примусів, викликає зовнішній дискомфорт (людина зобов'язана виконувати чиюсь волю).
-До зовнішньої мотивації відносяться завжди мотиви: соціальні, оціночні, на результат і т.п. -виникає «зароджується» під впливом внутрішнього дискомфорту (людина діє, щоб отримати внутрішнє задоволення, отримати позитивний психічний стан).
-Діяльність організовується за власною ініціативою, не залежить від чужої волі.-Мотиви: внутрішнє задоволення, інтерес.
*заохочувати виконання завдань підвищеної складності;
Перевіреним засобом мотивації є планування мети і завдань самими учнями.
Мотивація навчальної діяльності учнів – це окремий етап уроку, проте її треба здійснювати на кожному з етапів різними способами – залежно від дидактичної мети й типу уроку. Основними способами формування мотивації під час навчання є:
повідомлення учням теоретичної значущості навчального матеріалу;
практичне спрямування знань та можливість їх застосування у повсякденному житті;
створення проблемних ситуацій;
створення ситуації успіху;
постановка близьких і далеких перспектив у навчанні.

Приложенные файлы

  • docx 15828897
    Размер файла: 37 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий