Питання до екзамену адмін право МО Денна

Екзаменаційні питання з адміністративного права України

Поняття, предмет і система адміністративного права.
Особливості адміністративно-правового методу регулювання.
Співвідношення адміністративного права із суміжними галузями.
Предмет та завдання науки адміністративного права.
Сутність, основні риси та структура державного управління.
Принципи державного управління.
Поняття та структура адміністративно-правових норм.
Види адміністративно-правових норм.
Дія адміністративно-правових норм в часі, в просторі та за колом осіб.
Джерела адміністративного права: поняття та види.
Поняття, особливості та види адміністративно-правових відносин.
Адміністративно-правовий статус громадян.
Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства.
Адміністративно-правовий статус біженців.
Об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права.
Поняття і основні риси органа виконавчої влади.
Види органів виконавчої влади.
Порядок утворення, склад і компетенція Кабінету Міністрів України.
Функції і система міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
Система місцевих органів виконавчої влади.
Управління підприємством, що перебуває у державній власності.
Поняття і основні принципи державної служби.
Поняття посади та види державних службовців.
Обов’язки і права державних службовців.
Порядок проходження державної служби.
Підстави та види дисциплінарної відповідальності державних службовців.
Форми державного управління: поняття та види.
Акти державного управління: сутність та види.
Особливість актів державного управління.
Вимоги, що ставляться до актів управління, наслідки їх невиконання.
Дія актів державного управління.
Поняття методів державного управління та їх система.
Поєднання методів переконання та примусу в державному управлінні.
Поняття, основні риси та види адміністративного примусу.
Мета та види адміністративно-запобіжних заходів.
Мета та види заходів адміністративного припинення.
Спеціальні заходи адміністративного припинення.
Способи забезпечення законності в державному управлінні.
Державний контроль в управлінні, його види.
Громадський контроль в державному управлінні, його значення.
Проблемні питання загального нагляду прокуратури.
Завдання та структура державного управління економікою.
Поняття та особливості адміністративної відповідальності.
Принципи адміністративної відповідальності.
Завдання законодавства про адміністративні правопорушення.
Запобігання адміністративним правопорушенням.
Забезпечення законності при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення.
Ознаки адміністративного правопорушення.
Поняття, значення і структура складу адміністративного правопорушення.
Об’єкт адміністративного правопорушення.
Об’єктивна сторона адміністративного правопорушення.
Поняття та ознаки суб’єкта адміністративного правопорушення.
Загальний і спеціальний суб’єкти адміністративного правопорушення.
Особливість відповідальності за адміністративні правопорушення неповнолітніх віком від 16 до 18 років.
Поняття неосудності.
Поняття крайньої необхідності.
Поняття необхідної оборони.
Поняття адміністративного стягнення.
Мета адміністративних стягнень.
Види адміністративних стягнень. Основні та додаткові стягнення.
Попередження і штраф як адміністративні стягнення.
Оплатне вилучення предмету і конфіскація як адміністративні стягнення.
Позбавлення спеціального права.
Виправні роботи і адміністративний арешт.
Громадські роботи.
Загальні правила накладення адміністративних стягнень.
Строки накладення і погашення адміністративних стягнень.
Підстави звільнення від адміністративної відповідальності.
Система і види органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення.
Завдання та принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення.
Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення.
Протокол про адміністративне правопорушення, порядок його складення.
Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення.
Постанова по справі про адміністративне правопорушення.
Оскарження (опротестування) постанови і перегляд справи.


Приложенные файлы

  • doc 15828089
    Размер файла: 38 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий