2арм тарих


9 – АҮМ
«Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәні бойынша барлық мамандықтарға арналған
3 кредит
дәрістің тақырыбы: Экономикалық дамудың қазақстандық үлгісі - 2с. 1,2 семестр
2017-2018 оқу жылы
ассоц.профессор Сулейменова Қымбат Касымовна
Дәрістің қысқаша мазмұны
Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуы Қазақстанда нарықтық экономикаға көшудің алғашқы кезде үш кезеңі белгіленді. Бірінші кезең — 1991—1992 жылдар, екінші кезең —  1993—1995 жылдар аралығы болып, осы мерзімде жүргізілетін іс бағдарламасы Жоғарғы Кеңестің сессиясында мақүлданып, Президенттің Жарлығымен бекіді. Ал үшінші кезең — 1996—1998 жылдарды қамтуға тиіс болды. Осыған байланысты көптеген жаңа заңдар, реформаны жүзеге асыруға қажет басқа да құжаттар қабылданды. Нарықтық экономикаға көшу мәселелерімен айналысатын жаңа мемлекеттік басқару органдары құрылды. Олар: Мүлік жөніндегі, Монополияға қарсы саясат жөніндегі комитеттер, Салық инспекциясы, Кеден жэне т.б. Сондай-ақ нарықтық экономикаға тэн инфрақұрылымның кейбір түрлері: биржалар, коммерциялық банктер, сауда үйлері, жекеменшіктік кәсіпорындар мен шаруашылықтар, жеке меншік пен мемлекет меншігі аралас ірі корпорациялар, акционерлік қоғамдар, холдингтік компаниялар өмірге келді. Сөйтіп, нарықтық экономикаға қарай, меншіктің түрін өзгертуде, аралас экономика құруда біршама жұмыстар атқарылды. Алайда, нарықтық экономикаға көшуде бірсыпыра қателіктерге жол берілді
Бақылау сұрақтары
Стратегиялық маңызы бар жаңа темір жол магистралін салу
Қазақстандық экономиканы дамытуға шетелдік инвестицияны тарту.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Өзін-өзі тексеру
ҚР «Халық Қаһарманы» және «Ғасыр адамы» жоғары атақтарын иеленген қайраткер
А Т. Әубәкіров
В Р. Бағланова
С Д. Дүйсенбаев
Д Д. Қонаев
1999 жылғы халық санағы бойынша республика тұрғындарының арасындағы қазақ халқының үлесі
А 53,4 %
В 63,4 %
С 43,4 %
Д 73,4 %
1992 жылдың ортасына қарай республика тәуелсіздігін мойындаған мемлекеттер
А30
В18
С 44
Д 79
Қазақ КСР-і Қазақстан Республикасы болып өзгертілді
А 1991 ж. 10 желтоқсан
В 1990 ж. 27 сәуір
С 1990 ж. 25 қазан
Д 1991 ж. 1 желтоқсан
Глоссарий
Казахский Русский Английский
БҰҰ-біріккен ұлттар ұйымы ООН UN
Союз-ТМ-19-ғарыш кемесі Союз-ТМ-19 Union-TM-19
ТМД-тәуелсіз мемлекеттер достастығы НСГ CIS
Доктрина – саяси,экономикалық,әскери мақсаттарды жинақталған түрде білдіретін саяси теория,ілім Доктрина Doctrine
Референдум-жиналыс Реферерндум Referendum
ҚРП-Қазақстан Республикалық партиясы ПРК RKP
ҚКП-Қазақстанның коммунистік партиясы ККП KKP
Интеграция - мемлекетаралық саяси,экономикалық,әскери және тағы басқа одақтарын құрылуы. интеграция Integration
Мороторий - ішкі және сыртқы міндеттемелерді орындауды уақытша тоқтату,үзіліс жариялау. мораторий morotium
Геосаясат - сыртқы саясатты географиялық факторларға байланысты жүргізетін саясат. Геополитика Geopl
Студенттердің оқытушымен өзіндік жұмысы (СОӨЖ):
Тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік стратегиясы және әлеуметтік-экономикалық дамуы. Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылысын қалыптастыру -1 с.
1.Президент Н.Ә.Назарбаевтың «Ұлттық валютаны енгізу туралы» Жарлығы және оның маңызы туралы конспект дайындаңыз
2. Елбасы идеялары – ұлттық құндылық. Тәуелсіздіктің тұғыры – «Елбасының Қазақстан жолы», ал түпкілікті мақсат – Мәңгілік ел болу сызба–диаграмма дайындаңыз
[1,2,3нег3,8,11қосым.]
СӨЖ
Н.Ә. Назарбаев ҚР Елбасы - саяси портретін дайындаңыз
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
Негізгі:
1. Кан Г.В. Қазақстан тарихы . Алматы.Алматыкітап.- 2012.-320 бет.
2. М.Б Мұхамедов. Б.Сырымбетұлы. Қазақстан тарихы.
Алматы.-"Қарасай"баспасы. - 2010.-344 бет.
3.Жұмақаева Б. Қазақстан тарихы. Эверо 2011
Қосымша:
1. Қазақ көтерілістері және азаттық мұраты: /Ред.алқасы:Х.М.Әбжанов; Р.А.Алшанов; 2. 2. С.А.Арпабеков;А.Ж.Мұстафина;Ұ.Батырбекова. - Алматы: ТОО"Print-S", 2012.- 224бет.
3.Мусин Ч . Қазақстан тарихы көне дәуірден 2008 жылдың басына дейін. Алматы.Дәуір.-2008.- 592 бет.
4.Қазақстан тарихы.Лекциялар курсы./Ред.басқарған: Қ.С.Қаражан. -Алматы.NurPress.-2008.- 330 бет.
5.Көркемсуретті Қазақстан тарихы.Ежелгі дәуірден біздің уақытымызға дейін.4 томдық./Құрастырған:Жанайдаров О.-Алматы.Қазақ энциклопедиясы.-2007.- 320бет
6.Қазақстан тарихы туралы Түркі деректемелері./Ред.Тасмағамбетов И.Н.-Алматы.Дайк-Пресс.-2007.-312 бет.
7.Сабыров С. Қазақстан тарихы.Тарихи оқиғаларды ұлттық мүдде тұрғысынан бағалау.-Алматы.Білім.-2006.- 224 бет.
8.Қазақстан тарихы туралы Моңғол деректемелері./Ред.Тасмағамбетов И.Н.-Алматы.Дайк-Пресс.-2006.- 400 бет.
9.Кан Г.В. Қазақстан тарихы. Алматы.Алматыкітап.- 2005*.-320 бет.
10.Мусин Ч . Қазақстан тарихы. Алматы.Дәуір.-2005*.- 640 бет.
11.Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін. очерк . Алматы,Дәуір. -2005*.- 444 бет.

10 – АҮМ
«Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәні бойынша барлық мамандықтарға арналған
3 кредит
дәрістің тақырыбы: Этнодемографиялық үдерістер және ұлтаралық келісімнің нығаюы- 1 с. 1,2 семестр
2017-2018 оқу жылы
ассоц.профессор Сулейменова Қымбат Касымовна
Дәрістің қысқаша мазмұны
Этнодемографиялық үдерістер және ұлтаралық келісімнің нығаюы- 2 с.
Қазақстандық ұлттық идея – билік жүйесінің қозғаушы күші Ұлттық идея (немесе Қазақстан жағдайындағы жалпыұлттық ауқымдағы идеялар кешені) мемлекеттің қалыптасуы, ұлттық өзін-дік сананың дамуы және ұлттық бірегейліктің орнығуы барысында бекиді. Ұлттық идея дүниетанымдық бағдардағы құндылықтар жүйесіне негізделеді. Саяси үдерісте ұлттық идея халықтың ин¬теграциясы мен идентификациясы функциясын, оның тарихи өмір сүруінің мұратын анықтау, биліктің заңдылығы, насихаттау¬шы және топтастырушы қызметтерді орындайды. Бұл бағыттағы ұлттық идея саяси идеология, миф және утопия сынды рухани-саяси өмірдің қырларымен астасып жатады және бұл құбылыстар құндылықтардың қайта қаралып, әлеуметтік реконструкция орын алатын өтпелі кезеңдер мен дағдарыстық кезеңдерде көп байқалады. Мұның мысалын социалистік кеңестік жүйенің күйреп, на-рықтық қатынастармен сипатталатын капиталистік жүйеге көшу барысындағы қазақстандық қоғам мен мемлекеттің өтпелі кезеңде қабылдаған ресми құжаттарынан — конституциялардан, саяси партиялардың бағдарламаларынан, ҚР Президентінің еңбектерінен, сондай-ақ мына стратегиялар мен тұғырнамалардан айқын, аңғаруға болады: «Егеменді мемлекет ретіндегі Қазақстанның қалыптасуы мен дамуының стратегиясы» (1992 ж.), «Қоғамның идеялық топтасуы — Қазақстан прогресінің шарты» (1993 ж.), «Қазақстан Республикасында тарихи сананы қалыптастыру» (1994 ж.), «Қазақстан Республикасын-да мемлекеттік бірегейлікті қалыптастыру» (1996 ж.), «Еуразиялық Одақ" жобасы (1994 ж.), „2030 жылға дейінгі Қазақстанның страте-гиялық дамуы“ (1997 ж.), „Қазақстанның әлемдегі анағұрлым бәсе-кеге қабілетті 50 елінің қатарына кіру стратегиясын“ жариялаған Президент Н. Назарбаевтың 2006 жылғы Қазақстан халқына жол¬дауы және т.б.
Бақылау сұрақтары
Біртұтас ұлт болашағының қалыптасу мәселелері.
Қазақстан Республикасы Конституциясы. ҚР заңдары: «Қазақстан халқы ассамблеясы туралы», «Білім туралы», «Тілдер туралы», «Мәдениет туралы». Қазақстан Республикасы мемлекеттілігінің біртұтастық тұжырымдамасы
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Өзін-өзі тексеру
Ауылшаруашылығын ұжымдастыру бағыты жарияланды:
A) 1928ж ХVІ съезде
B) 1921ж Х съезде.
C) 1926ж ХІV съезде.
D)1927ж ХV съезде.
E) 1930ж ХVІІ съезде.
Индустрияландыру кезінде Орал-Ембі мұнайлы ауданын зерттеген академик:
A) Қ.И.Сәтбаев.
B) И.М.Губкин.
C) Н.С.Курнаков.
D) А.Панкратова.
E) А.И.Миронов.
Ф.И.Голощекин ұсынған идея:
A) «ЖЭС».
B) «Әскери коммунизм».
C) «Азық-түлік салғырты».
D) «Индустрияландыру».
E) «Кіші Қазан».
Орталық Қазақстанның минералдық шикізат байлықтарын зерттеген геологтар тобының жетекшісі:
A) Қ.Сәтбаев.
B) Н.С.Курнаков.
C) И.М.Губкин.
D) О.Жандосов.
E) Т.Жүргенов.
Глоссарий
Казахский Русский Английский
Сокольский – католизаторды электрохимиялық әдістермен зерттеудің тұңғыш бастаушысы Сокольский Sokolskiy
Петиция - жазбаша жоғарғы үкіметке жолданатын ұжымдық түрде жазылған өтініш Петиция Petition
Пауперизм-біраз халықтың қайыршылануы,жаппай жарлы-жақыбайлық Пауперизм Pauperism
Дискриминация-нәсіліне,ұлтына қарай кемсіту, Дискриминация Discrimination
Экспорт – шет елдерге тауарды сату Экспорт Exports
Импорт – шет елдерден тауарды алу Импорт Imports
Коммуна – өндірісті қоғамдастыру Коммуна Commune
ТМД-тәуелсіз мемлекеттер достастығы СНГ CIS
Доктрина – саяси,экономикалық,әскери мақсаттарды жинақталған түрде білдіретін саяси теория,ілім Доктрина Doctrine
Референдум-жиналыс Реферерндум Referendum
СӨЖ
Қазақстандағы көші-қон, демографиялық үрдістер, халықтың этникалық құрылымындағы өзгерістер (1с.).
Қазақстан ұлттық бірлігінің доктринасы туралы шығармашылық тапсырма дайындаңыз
Студенттердің оқытушымен өзіндік жұмысы (СОӨЖ):
Этнодемографиялық үдерістер және ұлтаралық келісімнің нығаюы- 1 с.
1. «Нұрлы көш» бағдарламасы және отандастардың қайтып оралуы. «Әскери коммунизм» саясатының мәнін жазбаша көрсетіңіз
2. Егемендік жағдайындағы алғашқы халық санағы, оның қорытындылары тақырыбына тірек конспект дайындаңыз
3.Тақырып бойынша он сұрақтан сөзжұмбақ дайындаңыз
[1,2нег.6,9,11 қосымш.]
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
Негізгі:
1. Кан Г.В. Қазақстан тарихы . Алматы.Алматыкітап.- 2012.-320 бет.
2. М.Б Мұхамедов. Б.Сырымбетұлы. Қазақстан тарихы.
Алматы.-"Қарасай"баспасы. - 2010.-344 бет.
3.Жұмақаева Б. Қазақстан тарихы. Эверо 2011
Қосымша:
1. Қазақ көтерілістері және азаттық мұраты: /Ред.алқасы:Х.М.Әбжанов; Р.А.Алшанов; 2. 2. С.А.Арпабеков;А.Ж.Мұстафина;Ұ.Батырбекова. - Алматы: ТОО"Print-S", 2012.- 224бет.
.Мусин Ч . Қазақстан тарихы көне дәуірден 2008 жылдың басына дейін. Алматы.Дәуір.-2008.- 592 бет.
Қазақстан тарихы.Лекциялар курсы./Ред.басқарған: Қ.С.Қаражан. -Алматы.NurPress.-2008.- 330 бет.
Көркемсуретті Қазақстан тарихы.Ежелгі дәуірден біздің уақытымызға дейін.4 томдық./Құрастырған:Жанайдаров О.-Алматы.Қазақ энциклопедиясы.-2007.- 320бет
Қазақстан тарихы туралы Түркі деректемелері./Ред.Тасмағамбетов И.Н.-Алматы.Дайк-Пресс.-2007.-312 бет.
Сабыров С. Қазақстан тарихы.Тарихи оқиғаларды ұлттық мүдде тұрғысынан бағалау.-Алматы.Білім.-2006.- 224 бет.
Қазақстан тарихы туралы Моңғол деректемелері./Ред.Тасмағамбетов И.Н.-Алматы.Дайк-Пресс.-2006.- 400 бет.
Кан Г.В. Қазақстан тарихы. Алматы.Алматыкітап.- 2005*.-320 бет.
Мусин Ч . Қазақстан тарихы. Алматы.Дәуір.-2005*.- 640 бет.
Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін. очерк . Алматы,Дәуір. -2005*.- 444 бет.
11 – АҮМ
«Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәні бойынша барлық мамандықтарға арналған
3 кредит
дәрістің тақырыбы: Тәуелсіз Қазақстандағы демократиялық және рухани жаңарулар. Қоғамдық-саяси дамудағы алға басулар. - 2с. 1,2 семестр
2017-2018 оқу жылы
ассоц.профессор Сулейменова Қымбат Касымовна
Дәрістің қысқаша мазмұны
Тәуелсіз Қазақстандағы демократиялық және рухани жаңарулар. Қоғамдық-саяси дамудағы алға басулар. – 1 с.
Елбасы, Ұлт көшбасшысы Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан- 2050» стратегиясы — қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында жаңа қазақстандық патриотизм — көпұлтты және көпконфессиялық қоғам табысының негізі екендігін атап көрсеткен болатын. Бұл бағыттағы басты мақсат қоғамдық келісімді сақтау және нығайту болып табылады. Ол мемлекет, қоғам, ұлт ретіндегі өмір сүрудің айнымас шарты. Мемлекет әр азаматтың өмір сапасын, қауіпсіздігіне, тең мүмкіндіктеріне және болашағына кепілдік бергенде елімізді сүйеміз және мақтанамыз. Осы тәсіл арқылы патриотизмді және оны тәрбиелеу мәселесіне прагматикалық және шынайы көзқарас оянып, жаңа қазақстандық патриотизм құндылықтары қалыптасады [2]. Бүгінгі таңда патриотизмді қалыптастыру мәселесін зерттеу, қазіргі қоғамның дамуы үшін, теориялық және тәжірибелік маңызды екеніне күмән жоқ. Өйткені ол қоғамның бүгінгісі мен келешегін анықтайтын қозғаушы және біріктіруші факторлар қатарына жатады. Патриотизм мәселесімен терең тамырлас, құрамдас болып, байланысты дамитын ұғымдар Отан, ана тіл, жер, ұлттық мәдениет, ұлттық идея, ар-намыс, ұлттық мүдделер және т. б. жатады. Қазіргі таңдағы қоғамдық, саяси-экономикалық ахуалдың адам факторынан, рухани дамуымыздың маңыздылыққа ие болып отырған өзекті мәселелердің бірі — қоғамда патриотизмді қалыптастыру. Азаматтарды отансүйгіштік, патриоттық рухта тәрбиелеу, қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде кең көлемде дамуына, ана тілімізді арындай сақтауға, ел бірлігін нығайтуға атсалысу негізгі мәселелердің қатарына жатады. Елдің рухын көтеру, ұлттық мақтаныш сезімін оята білу, отансүйгіштік, ұлтжандылық, елжандылық сынды қасиет қалыптастыру — тәуелсіз мемлекетіміздің дамуы үшін айрықша маңызды мәселе болып отыр.
Бақылау сұрақтары
Қазақстан Республикасының қоғамдық-саяси өмірін демократияландыру және жаңарту.
Қазақтардың тұңғыш дүниежүзілік құрылтайы
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Өзін-өзі тексеру

2001 жылы үкімет құрамы мен басқа да билік құрылымындағы жас олигархтар ұйымдастырған қоғамдық қозғалыс:
А «Қазақстанның демократиялық таңдауы»
В «Ақ жол»
С «Алаш»
Д «Нұр Отан»
Астана қаласының 1998 жылға дейінгі атауы
А Ақмола
В Ақтау
С Ақбешім
Д Ақмешіт

Қазір қолданып жүрген Қазақстан Республикасының Конституцияс қабылданған жыл
А 1992 ж. қантарда
В 1995 ж. тамызда
С 1992 ж. маусымда
Д 1997 ж. Қазанда
Глоссарий
Казахский Русский Английский
Бейсаясаттық - азаматтардың,халықтың бір бөлігінің,саясатқа,саяси өмірге самарқау,парықсыз,теріс көзқарас,қатынасы. Аполитичность apolotichpost
Бюрократизм - істік мәніне немқұрайлы,формальді қарау,істі көпке созу. Бюрократизм Bureaucracy
Әмбебап партиялар - мүше санын емес,сайлаушылар санын көбейтуге тырысқан партиялар. Универсальный Universal
Демографиялық өсу – халық санының өсуі Демографический рост Demographic growth
Интеллегенция – мемлекеттің зиялы қауым өкілдері интеллегенция Intellectuals
Съезд – жалпы халықтық жиналыс съезд congress
Ынтымақтастық – тілектестік, рухани қолдау көрсету, материалдық көмек беру және ынтымақтастықта көрініс табатын жеке тұлғалардың, бір топ адамдардың, ұлттардың, ел арасындағы тұтастығы мен жақындығы. Содружество Commonwealth
Пауперизм-біраз халықтың қайыршылануы,жаппай жарлы-жақыбайлық Пауперизм Pauperism
Дискриминация-нәсіліне,ұлтына қарай кемсіту, Дискриминация Discrimination
Экспорт – шет елдерге тауарды сату Экспорт Exports
CОӨЖ Тәуелсіз Қазақстандағы демократиялық және рухани жаңарулар. Қоғамдық-саяси дамудағы алға басулар. - 1 с.
1.Ұлтаралық келісімнің қазақстандық моделінің ерекшелігі. Қазақстанның ұлттық бірлігінің доктринасы.
тақырыбына графикалық сызба дайындаңыз
2. Қазақстандық бірегейлік пен бірліктің іргетасы – мәдени, этностық, тілдік және діни әралуандылыққа негізделген жалпыұлттық құндылықта тақырыбына ауызша журнал дайындаңыз
[1,2 нег.6,4,11 қосымш.]
СӨЖ Демократиялық үрдістің дамуы (1с.) Парламентке сайлаудың пропорционалды жүйесін енгізу, партиялық тізім бойынша сайлаудың нәтижелері туралы әңгімелесу және ауызша журналда пікір алмасуға дайындық.
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
Негізгі:
1. Кан Г.В. Қазақстан тарихы . Алматы.Алматыкітап.- 2012.-320 бет.
2. М.Б Мұхамедов. Б.Сырымбетұлы. Қазақстан тарихы.
Алматы.-"Қарасай"баспасы. - 2010.-344 бет.
3.Жұмақаева Б. Қазақстан тарихы. Эверо 2011
Қосымша:
1. Қазақ көтерілістері және азаттық мұраты: /Ред.алқасы:Х.М.Әбжанов; Р.А.Алшанов; 2. С.А.Арпабеков;А.Ж.Мұстафина;Ұ.Батырбекова. - Алматы: ТОО"Print-S", 2012.- 224бет.
3.Мусин Ч . Қазақстан тарихы көне дәуірден 2008 жылдың басына дейін. Алматы.Дәуір.-2008.- 592 бет.
4.Қазақстан тарихы.Лекциялар курсы./Ред.басқарған: Қ.С.Қаражан. -Алматы.NurPress.-2008.- 330 бет.
5. Көркемсуретті Қазақстан тарихы.Ежелгі дәуірден біздің уақытымызға дейін.4 томдық./Құрастырған:Жанайдаров О.-Алматы.Қазақ энциклопедиясы.-2007.- 320бет
6. Қазақстан тарихы туралы Түркі деректемелері./Ред.Тасмағамбетов И.Н.-Алматы.Дайк-Пресс.-2007.-312 бет.
7. Сабыров С. Қазақстан тарихы.Тарихи оқиғаларды ұлттық мүдде тұрғысынан бағалау.-Алматы.Білім.-2006.- 224 бет.
8. Қазақстан тарихы туралы Моңғол деректемелері./Ред.Тасмағамбетов И.Н.-Алматы.Дайк-Пресс.-2006.- 400 бет.
9. Кан Г.В. Қазақстан тарихы. Алматы.Алматыкітап.- 2005*.-320 бет.
10. Мусин Ч . Қазақстан тарихы. Алматы.Дәуір.-2005*.- 640 бет.
11. Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін. очерк . Алматы,Дәуір. -2005*.- 444 бет.
12 – АҮМ
«Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәні бойынша барлық мамандықтарға арналған
3 кредит
дәрістің тақырыбы: ҚР жастар саясаты және рухани жаңару бағыты- 2с. 1,2 семестр
2017-2018 оқу жылы
ассоц.профессор Сулейменова Қымбат Касымовна
Дәрістің қысқаша мазмұны
ҚР жастар саясаты және рухани жаңару бағыты
Жастар істері бойынша саясаттың негізгі бағыттары. «Нұр Отанның» жастар қанатының қызметі. Жастарды патриоттық және интернационалдық рухта тәрбиелеу. 2004 жылғы «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы» заңы. Жастардың рухани, мәдени, бiлiм алуы, кәсiби қалыптасуы мен дене тәрбиесiн дамытуы үшiн әлеуметтiк-экономикалық, құқықтық, ұйымдастырушылық жағдайлар мен кепiлдіктер жасау, бүкiл қоғам мүддесi үшiн олардың шығармашылық әлеуетiн ашу. ҚР-ның жастар саясаты туралы «Қазақстан – 2020» даму бағдарламасы.
Қазақстанда жаңа конфессионалдық шындықтың қалыптасуы. Дін тұту бостандығының заңмен қамтамасыз етілуі және Қазақстандағы конфессияаралық келісім. Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы (ҚМДБ).
 Қазақстан жастарын әлеуметтендіру мәселелеріндегі қауіптер мен тәуекелдер мемлекеттік жастар саясатының өзекті күн тәртібін қалыптастырады, мемлекеттік органдардың, корпоративтік сектордың және азаматтық қоғам институттарының бәрінің күш-жігері соның айналасына шоғырлануға тиіс.
Бақылау сұрақтары
Жастар істері бойынша саясаттың негізгі бағыттары. «Нұр Отанның» жастар қанатының қызметі
Қазақстан Республикасының қоғамдық-саяси өмірін демократияландыру және жаңарту.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Өзін-өзі тексеру
КСРО-ның жаңа конституциясы қабылданды: A) 1936 жылы 5 желтоқсанда. B) 1936 жылы 5 желтоқсанда. C) 1936 жылы 5 желтоқсанда. D) 1936 жылы 5 желтоқсанда. E) 1936 жылы 5 желтоқсанда. 
Лаңкестіктің құрбаны болған, қазақтың тарихи білімінің негізін салушы: A) Қ.И.Сәтбаев. B) Ғ.Мүсірепов. C) С.Сәдуақасов. D) А.Байтұрсынов. E) С.Асфендияров. 
Ақмоладағы Отанына опасыздық жасағандар әйелдеріне арналған лагерде (АЛЖИР) төмендегі қай мемлекет қайраткерінің әйелі мен қызы азап шекті: A) Т.Рысқұловтың. B) Ғ.Мүсірепов. C) С.Сәдуақасов. D) А.Байтұрсынов. E) С.Асфендияров. 
. Қазақстанда тұңғыш жоғары оқу орны-педагогикалық институт ашылды: A) 1936ж. B) 1937ж. C) 1926ж. D) 1927ж. E) 1928ж
Глоссарий
Казахский Русский Английский
Дискриминация (гендерлік, нәсілдік, этникалық, жас ерекшелік және т.б.) – адамның әдейі немесе әдейі емес шектелуі және құқықтары мен бостандықтарының аяққа тапталуы, сонымен қатар қадір-қасиетін (жынысына, нәсіліне, ұлтына, жас ерекшелігіне, дене бітіміне байланысты, т.б.) аяқ асты ету. Дискриминация Discrimination
Бюрократизм - істік мәніне немқұрайлы,формальді қарау,істі көпке созу. Бюрократизм Bureaucracy
Легитимдік- халықтын устемдік етіп отырган саяси билікті мойындауы, онын зандылыгы мен шешімдерін растауы. Легитимность Legitimacy
 Ассамблея [фр. assembiee] - халықаралық ұйым мүшелерінін жалпы жиналысы.  Ассамблея Assembly
Интеллегенция – мемлекеттің зиялы қауым өкілдері Интеллегенция Intellectuals
Агрессия [лат. aggressio] - бір немесе бірнеше мемлекеттердің басқа мемлекеттің территориясын өзіне қарату, саяси және экономикалық бағындыру мақсатындағы әскери басып алуы. Агрессия Aggression
Геноцид- адамдарды шыгу тегіне, бір улттын, діннін окілі болуына байланысты әдейі қыру немесе қудалау. Геноцид Genocide
Петиция - жазбаша жоғарғы үкіметке жолданатын ұжымдық түрде жазылған өтініш Петиция Petition
Съезд – жалпы халықтық жиналыс съезд congress
Ынтымақтастық – тілектестік, рухани қолдау көрсету, материалдық көмек беру және ынтымақтастықта көрініс табатын жеке тұлғалардың, бір топ адамдардың, ұлттардың, ел арасындағы тұтастығы мен жақындығы. Содружество Commonwealth
CОӨЖ ҚР жастар саясаты және рухани жаңару бағыты- 2 с.
1. Қазақстанда жаңа конфессионалдық шындықтың қалыптасуы тақырыбына презентация дайындаңыз
2.Тақырып бойынша он сұрақтан сөзжұмбақ дайындаңыз
[1,2,3нег.6,11қосымш.]
СӨЖ Қауіпсіздік мәселелері контексіндегі Қазақстанның конфессионалдық саясаты.
(1с.) Астанадағы әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 2003 ж. 1-ші съезі, 2006 ж. 12-13 қыркүйектегі ІІ съезі, 2009 ж. 1-2 шілдедегі ІІІ съезі.
туралы видеохабар дайындау
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
Негізгі:
1. Кан Г.В. Қазақстан тарихы . Алматы.Алматыкітап.- 2012.-320 бет.
2. М.Б Мұхамедов. Б.Сырымбетұлы. Қазақстан тарихы.
Алматы.-"Қарасай"баспасы. - 2010.-344 бет.
3.Жұмақаева Б. Қазақстан тарихы. Эверо 2011
Қосымша:
1. Қазақ көтерілістері және азаттық мұраты: /Ред.алқасы:Х.М.Әбжанов; Р.А.Алшанов; 2. С.А.Арпабеков;А.Ж.Мұстафина;Ұ.Батырбекова. - Алматы: ТОО"Print-S", 2012.- 224бет.
3.Мусин Ч . Қазақстан тарихы көне дәуірден 2008 жылдың басына дейін. Алматы.Дәуір.-2008.- 592 бет.
4.Қазақстан тарихы.Лекциялар курсы./Ред.басқарған: Қ.С.Қаражан. -Алматы.NurPress.-2008.- 330 бет.
5. Көркемсуретті Қазақстан тарихы.Ежелгі дәуірден біздің уақытымызға дейін.4 томдық./Құрастырған:Жанайдаров О.-Алматы.Қазақ энциклопедиясы.-2007.- 320бет
6. Қазақстан тарихы туралы Түркі деректемелері./Ред.Тасмағамбетов И.Н.-Алматы.Дайк-Пресс.-2007.-312 бет.
7. Сабыров С. Қазақстан тарихы.Тарихи оқиғаларды ұлттық мүдде тұрғысынан бағалау.-Алматы.Білім.-2006.- 224 бет.
8. Қазақстан тарихы туралы Моңғол деректемелері./Ред.Тасмағамбетов И.Н.-Алматы.Дайк-Пресс.-2006.- 400 бет.
9. Кан Г.В. Қазақстан тарихы. Алматы.Алматыкітап.- 2005*.-320 бет.
10. Мусин Ч . Қазақстан тарихы. Алматы.Дәуір.-2005*.- 640 бет.
11. Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін. очерк . Алматы,Дәуір. -2005*.- 444 бет.
13 – АҮМ
«Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәні бойынша барлық мамандықтарға арналған
3 кредит
дәрістің тақырыбы: Ұлы Дала еліндегі тарихи сананы және дүниетанымды қалыптастыру саясаты - 2с.
1,2 семестр
2017-2018 оқу жылы
ассоц.профессор Сулейменова Қымбат Касымовна
Дәрістің қысқаша мазмұны
Ұлы Дала еліндегі тарихи сананы және дүниетанымды қалыптастыру саясаты - 2 с.
Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы ұлт тарихындағы «ақтаңдақтарды» жоюға бағытталған шаралар. Ұлттық бірлік және жаппай саяси жазалау құрбандарын еске алу жылы. 1998 ж. Ұлттық тарих жылы. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Тарих толқынында» еңбегінде ұлттық тарихты зерделеу. Қазақ жерлерін Ресей империясының жаулау тарихын қайта зерттеудің қолға алынуы. Елбасының «Халық тарих толқынында» тарихи зерттеулерге бағытталған бағдарламасы аясында қазақтың ұлттық тарихының шеңберін кеңейту және ұлттың жаңа тарихи дүниетанымын қалыптастыру. Елбасы бағдарламасының жаңа тарихи сананы негіздеудегі маңызы. «Мәдени мұра» Мемлекеттік бағдарламасы.
Бақылау сұрақтары
Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы ұлт тарихындағы «ақтаңдақтарды» жоюға бағытталған шаралар.
Ұлттық бірлік және жаппай саяси жазалау құрбандарын еске алу жылы
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Өзін-өзі тексеру
Қазақ халқының бес арысы ақталған жыл
А) 1988
Б)1989
С) 1985
Д) 1986
Е) 1991
Өз отанынан алыс елдерде қоныстанған халықтар
А) диаспора
Б) оралман
С) маргинал
Д)референт
Халықтардың еріксіз, күшпен жер аударылуы
А)депортация
Б)диаспора
С)оралман
Д)маргинал
Шетелдерден өз еліне оралған адамдар
А)оралман
Б)маргинал
С) референт
Д)елші
Глоссарий
Казахский Русский Английский
Доктрина – саяси,экономикалық,әскери мақсаттарды жинақталған түрде білдіретін саяси теория,ілім Доктрина Doctrine
Референдум-жиналыс Реферерндум Referendum
Можаритарлық жуйе- сайлау нәтижесінде уміткердін округ бойынша копшілік дауыс алуы. Мемлекеттік билік- барлық адамдарга міндетті зандарды шыгаруга жеке-дара қуқыгы бар, зандар мен уйымдарды сақтау ушін ерекше куштеу аппаратына суйенетін саяси биліктін турі.  Можаритарная система Proprietary system
Маргиналдар- белгілі бір себептерге байланысты қогамнын негізгі әлеуметтік тобына, табына кірмей қалган аралық жагдайдагы адамдар. Маргиналы Marginals
Паритет- мемлекеттер арасындагы саяси және әскери қарулы куштердін тепе-тендігі. Паритет Parity
Бодандық – саяси және экономикалық тұрғыдағы мықты мемлекетке тәуелді болу покоренность The conquest
Жарғы – басшылықтың қарапайым халыққа беретін үндеуі устав charter
Дискриминация (гендерлік, нәсілдік, этникалық, жас ерекшелік және т.б.) – адамның әдейі немесе әдейі емес шектелуі және құқықтары мен бостандықтарының аяққа тапталуы, сонымен қатар қадір-қасиетін (жынысына, нәсіліне, ұлтына, жас ерекшелігіне, дене бітіміне байланысты, т.б.) аяқ асты ету. Дискриминация Discrimination
Бюрократизм - істік мәніне немқұрайлы,формальді қарау,істі көпке созу. Бюрократизм Bureaucracy
Легитимдік- халықтын устемдік етіп отырган саяси билікті мойындауы, онын зандылыгы мен шешімдерін растауы. Легитимность Legitimacy
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
Негізгі:
1. Кан Г.В. Қазақстан тарихы . Алматы.Алматыкітап.- 2012.-320 бет.
2. М.Б Мұхамедов. Б.Сырымбетұлы. Қазақстан тарихы.
Алматы.-"Қарасай"баспасы. - 2010.-344 бет.
3.Жұмақаева Б. Қазақстан тарихы. Эверо 2011
Қосымша:
1. Қазақ көтерілістері және азаттық мұраты: /Ред.алқасы:Х.М.Әбжанов; Р.А.Алшанов; 2. 2. С.А.Арпабеков;А.Ж.Мұстафина;Ұ.Батырбекова. - Алматы: ТОО"Print-S", 2012.- 224бет.
.Мусин Ч . Қазақстан тарихы көне дәуірден 2008 жылдың басына дейін. Алматы.Дәуір.-2008.- 592 бет.
Қазақстан тарихы.Лекциялар курсы./Ред.басқарған: Қ.С.Қаражан. -Алматы.NurPress.-2008.- 330 бет.
Көркемсуретті Қазақстан тарихы.Ежелгі дәуірден біздің уақытымызға дейін.4 томдық./Құрастырған:Жанайдаров О.-Алматы.Қазақ энциклопедиясы.-2007.- 320бет
Қазақстан тарихы туралы Түркі деректемелері./Ред.Тасмағамбетов И.Н.-Алматы.Дайк-Пресс.-2007.-312 бет.
Сабыров С. Қазақстан тарихы.Тарихи оқиғаларды ұлттық мүдде тұрғысынан бағалау.-Алматы.Білім.-2006.- 224 бет.
Қазақстан тарихы туралы Моңғол деректемелері./Ред.Тасмағамбетов И.Н.-Алматы.Дайк-Пресс.-2006.- 400 бет.
Кан Г.В. Қазақстан тарихы. Алматы.Алматыкітап.- 2005*.-320 бет.
Мусин Ч . Қазақстан тарихы. Алматы.Дәуір.-2005*.- 640 бет.
Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін. очерк . Алматы,Дәуір. -2005*.- 444 бет.
14 – АҮМ
«Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәні бойынша барлық мамандықтарға арналған
3 кредит
дәрістің тақырыбы: «Халық тарих толқынында» атты Елбасы бағдарламасының жаңа тарихи сананы қалыптастырудағы маңызы- 2с. 1,2 семестр
2017-2018 оқу жылы
ассоц.профессор Сулейменова Қымбат Касымовна
Дәрістің қысқаша мазмұны
«Халық тарих толқынында» атты Елбасы бағдарламасының жаңа тарихи сананы қалыптастырудағы маңызы- 2 с.
Ұлттық тарих мәселелеріна арналаған «Тарих толқынындағы халық» арнаулы бағдарламасының қабыдануы. Қазақстанның тарих ғылымының алдыңғы қатарлы әдіснама мен әдістеме арқауында сапалық секірісті жүзеге асыру. Қазақтардың ұлттық тарихының маңызын айшықтау. Ұлттың жаңа тарихи дүниетанымын қалыптастыру. Тарихи деректерді сараптау. Шет елдердегі зерттеулерді қолдану. Аймақтардағы мұражайлар мен тарихи орындарды жаңғырту. Халыққа тарихи патриотизмді сіңіру
Қазақстанда туған өлкенің шежіресін зерделеу бүгінгі күні жоғары дәрежелі мағына береді және президент Нұрсұлтан Назарбаев біздің алдымызға тарихи процесстерден ауытқымай тарихты жазу керек деген дұрыс міндеттер қойды. Мемлекет Басшысы бастамашылық еткен «Халық тарих толқынында» атты мемлекеттік бағдарламасы ұлттық тарихты қалпына келтіруге, өткен кезеңдерді дәріптемей объективті акценттерді орналастыруға және тәуелсіз Қазақстанның он екі жылдық тарихын жан-жақты жазуға бағытталады. Жаңа әдіснама базасында тарихи ғылымның сапалы серпілісін жүргізу керек деп – алдына мемлекет міндеттер қойған  ғалым-тарихшылардың, зерттеушілердің рөлі өсті.
Бақылау сұрақтары
Ұлттық тарих мәселелеріна арналаған «Тарих толқынындағы халық» арнаулы бағдарламасының қабыдануы. Қазақстанның тарих ғылымының алдыңғы қатарлы әдіснама мен әдістеме арқауында сапалық секірісті жүзеге асыру.
Қазақтардың ұлттық тарихының маңызын айшықтау
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Өзін-өзі тексеру
$$$ Президент Н. Назарбаев «Қазақстан - 2030» бағдарламасын ұсынған жыл
$$ 1997 ж.
$ 1995 ж.
$ 1999 ж.
$1998 ж.
$$$ «Қазақстан - 2030» бағдарламасындағы бірінші стратегиялық басым бағыт
$$ұлттық қауіпсіздік
$ ұлттық экономика
$ ұлттық саясат
$ ұлттық мәдениет
$$$ Қазақстандық студенттер АҚШ-тың, Батыс Еуропаның оқу орындарына білімін жетілдіруге мүмкіндік алған бағдарлама
$$ Болашақ
$ Келешек
$ Өркениет
$ Бөбек
$$$ Отанына оралу дегеніміз бұл
$$ репатриация
$ эмиграция
$ депортация
$экспроприация
Глоссарий
Қазақша Орысша Ағылшынша
БҰҰ-біріккен ұлттар ұйымы ООН UN
Конфедерация- оздерінін кейбір амал-әрекеттерін уйлестіріп, белгілі бір мақсаттарды (әскери, сыртқы саясаттагы және т.с.с) жузеге асыру ушін бірлескен егеменді елдер одагы. Конфедерация Confederation
ТМД-тәуелсіз мемлекеттер достастығы СНГ CIS
Демаркация- екі елдін жерін анық боліп туратын шекара. Демаркация Demarcation
Мәдениет— материалдық және рухани байлықты жасауынан көрінетінадамның өмірі мен әрекетін ұйымдастыру тәсілі, қоғам мен адамның тарихи даму деңгейі Культура Culture
Материалдық мәдениет— адам өмірінің материалдық аяда қол жеткізген
жетістіктерінің жиынтығынан тұрады. игеруін, әлеуметтік — психологиялық біліктілігін білдіреді. Материальная культура Material culture
Пост – тоталитаризм – коммунизмнен кейінгі дәуір. Мемлекет билік жүргізуге жарамсыз. Пост-тоталитаризм Post-totalitarianism
Можаритарлық жуйе- сайлау нәтижесінде уміткердін округ бойынша копшілік дауыс алуы. Мемлекеттік билік- барлық адамдарга міндетті зандарды шыгаруга жеке-дара қуқыгы бар, зандар мен уйымдарды сақтау ушін ерекше куштеу аппаратына суйенетін саяси биліктін турі. Можаритарная система Proprietary system
Маргиналдар- белгілі бір себептерге байланысты қогамнын негізгі әлеуметтік тобына, табына кірмей қалган аралық жагдайдагы адамдар. Маргиналы Marginals
Паритет- мемлекеттер арасындагы саяси және әскери қарулы куштердін тепе-тендігі. Паритет Parity
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
Негізгі:
1. Кан Г.В. Қазақстан тарихы . Алматы.Алматыкітап.- 2012.-320 бет.
2. М.Б Мұхамедов. Б.Сырымбетұлы. Қазақстан тарихы.
Алматы.-"Қарасай"баспасы. - 2010.-344 бет.
3.Жұмақаева Б. Қазақстан тарихы. Эверо 2011
Қосымша:
Қазақ көтерілістері және азаттық мұраты: /Ред.алқасы:Х.М.Әбжанов; Р.А.Алшанов; 2. С.А.Арпабеков;А.Ж.Мұстафина;Ұ.Батырбекова. - Алматы: ТОО"Print-S", 2012.- 224бет.
Мусин Ч . Қазақстан тарихы көне дәуірден 2008 жылдың басына дейін. Алматы.Дәуір.-2008.- 592 бет.
Қазақстан тарихы.Лекциялар курсы./Ред.басқарған: Қ.С.Қаражан. -Алматы.NurPress.-2008.- 330 бет.
Көркемсуретті Қазақстан тарихы.Ежелгі дәуірден біздің уақытымызға дейін.4 томдық./Құрастырған:Жанайдаров О.-Алматы.Қазақ энциклопедиясы.-2007.- 320бет
Қазақстан тарихы туралы Түркі деректемелері./Ред.Тасмағамбетов И.Н.-Алматы.Дайк-Пресс.-2007.-312 бет.
Сабыров С. Қазақстан тарихы.Тарихи оқиғаларды ұлттық мүдде тұрғысынан бағалау.-Алматы.Білім.-2006.- 224 бет.
Қазақстан тарихы туралы Моңғол деректемелері./Ред.Тасмағамбетов И.Н.-Алматы.Дайк-Пресс.-2006.- 400 бет.
Кан Г.В. Қазақстан тарихы. Алматы.Алматыкітап.- 2005*.-320 бет.
Мусин Ч . Қазақстан тарихы. Алматы.Дәуір.-2005*.- 640 бет.
Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін. очерк . Алматы,Дәуір. -2005*.- 444 бет.
15 – АҮМ
«Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәні бойынша барлық мамандықтарға арналған
3 кредит
дәрістің тақырыбы: «Мәңгілік ел» - ХХІ ғасырдағы Қазақстанның ұлттық идеясы. Қазақстан - әлем мойындаған ел - 2 с. 1,2 семестр
2017-2018 оқу жылы
ассоц.профессор Сулейменова Қымбат Касымовна
Дәрістің қысқаша мазмұны
«Мәңгілік ел» - ХХІ ғасырдағы Қазақстанның ұлттық идеясы. Қазақстан - әлем мойындаған ел - 2 с.
Ұлттық тарих мәселелеріна арналаған «Тарих толқынындағы халық» арнаулы бағдарламасының қабыдануы. Қазақстанның тарих ғылымының алдыңғы қатарлы әдіснама мен әдістеме арқауында сапалық секірісті жүзеге асыру. Қазақтардың ұлттық тарихының маңызын айшықтау. Ұлттың жаңа тарихи дүниетанымын қалыптастыру. Тарихи деректерді сараптау. Шет елдердегі зерттеулерді қолдану. Аймақтардағы мұражайлар мен тарихи орындарды жаңғырту. Халыққа тарихи патриотизмді сіңіру
Қазақстанда туған өлкенің шежіресін зерделеу бүгінгі күні жоғары дәрежелі мағына береді және президент Нұрсұлтан Назарбаев біздің алдымызға тарихи процесстерден ауытқымай тарихты жазу керек деген дұрыс міндеттер қойды. Мемлекет Басшысы бастамашылық еткен «Халық тарих толқынында» атты мемлекеттік бағдарламасы ұлттық тарихты қалпына келтіруге, өткен кезеңдерді дәріптемей объективті акценттерді орналастыруға және тәуелсіз Қазақстанның он екі жылдық тарихын жан-жақты жазуға бағытталады. Жаңа әдіснама базасында тарихи ғылымның сапалы серпілісін жүргізу керек деп – алдына мемлекет міндеттер қойған  ғалым-тарихшылардың, зерттеушілердің рөлі өсті.
«Мәңгілік Ел» ұғымы, тәуелсіздік рухы, азаттық идеясы бір-бірімен үндесіп тұр. Әл-Фараби ежелгі грек философиясы мен шығыстың мұсылман ілімдерін байланыстыра отырып, түркі дүниесінің «Мәңгілік Ел» философиясының теориялық негіздемесін жасап берді. Ғалым «Мәңгілік Ел» теориясының негізгі ережелерін «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы», «Мемлекет билеушінің нақыл сөздері», «Азаматтық саясат» шығармаларында баяндайды. Бақытқа жету жолында адамдардың арасындағы қайырымдылық пен түсінушілік, бір-біріне көмек беру, достық пен бейбітшілік, тәрбие мен тәлім — Әл-Фарабидің тұтас әлеуметтік-саяси теориясының ажырамас бір бөлігін құрайды. Мемлекет пен қоғамның кемелденуі туралы әлеуметтік-саяси теориясында мемлекет басқарушылары мен сол қоғамда өмір сүретін адамдардың да ұстануы тиіс мемлекетті басқарудың императивтері мен механизмдері көрсетілді. Сондықтан, бұлардың бәрі қазіргі таңда түркітілдес мемлекеттердің ұлттық құндылықтары ретінде саналуы тиіс. Фараби мемлекеттің міндетін және оның ішкі және сыртқы міндеттерін толық анықтап береді. Сыртқы міндеті ретінде мемлекеттің қайырымды қала тұрғындарын немесе мемлекетті сыртқы жаулардан қорғау, яғни күшті қорғаныс ұйымдастырумен жүктеледі. Ішкі міндеті ретінде мемлекеттің өз халқының бақытқа жетуі үшін көрнекті шараларды іске асыру керек: олар — әділеттілікті орнату, халықты оқыту, оларды керекті ғылыммен толықтыру, адамгершілікке тәрбиелеу, қайырымдылықты тарату және ең жақсы бақытқа жеткізетін әдеттерді бойға сіңіру. Қалған мәселелердің бәрі — экономикалық және саяси мәселелер — негізгі міндетке бағынады, яғни адамдардың бақытқа жетуі олардың рухани жетілуіне тәуелді. «Құтты білік» дастаны Қарахан мемлекеті түріктерінің тілінде жазылғаны белгілі. Жүсіп Баласағұн «Құтты білікті» 1069-1070 жылдары Баласағұн қаласында бастап, он сегіз айдың ішінде Қашқар қаласында аяқтаған. Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» шығармасы, араб-парсы әдебиетінің көшірмесі емес. Дастанда X–XI ғасырлардағы Жетісу жерінде тұрған тайпалардың салт-санасы, әдет-ғұрыптары, наным-сенімдері көп жырланған. «Құтты білік» кейіпкерлерінің есімдері де бұрынғы тәңірілік дін нанымдарына қатысты. Басты бейне Күнтуды — әділ ел басшысының рәмізі. Бұл бейне «Күлтегін» («Түркі қағанаты туралы сөз») жазуларынан басталып, әл-Фараби мен Қожа Ахмет Иассауи армандаған түрік мәдениетіндегі үлгі, мұрат тұлғаның бастысы. Жүсіп Баласағұнның басты кейіпкер қылып Күлтегінді көрсетуі түркі мәдениетін жалғастырушы, мәңгілік ел бағдарының қолдаушысы екендігін айқындайды. XVIII ғасырда Қазақ хандығының басын қосып, Айдаһардай Қытайдың аузына түсірмей, ақырған аюдың тырнағынан аман алып қалған Абылай ханның саясаты түркілік мәңгілік ел идеясын жандандырушы тұлғаның ерлігі. Нәтижесінде бұл соғыста қазақ емес, жоңғар 1758 жылы тарих сахнасынан мүлдем жойылып кетті. Ел басына түскен үлкен қиыншылықтан Абылай хан бабамыз елді біріктіріп, жұмылдырып, соның арқасында қазақ елін аман сақтап қалды. Ендеше, Абылай хан елді біріктірген ұлы тұлға және «мәңгілік ел» идеясын жалғастырушы екендігін мақтанышпен айтуға болады. Мәңгілік Ел — жалпы қазақстандық ортақ шаңырағымыздың ұлттық идеясы.
Бақылау сұрақтары
1. «Мәңгілік ел»- ежелгі түркілер мұраты.
2. «Мәңгілік ел» - бабалардан мұраға қалған тарихпен суарылған қазақ халқының арманы
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Өзін-өзі тексеру
Президент Н. Назарбаев «Қазақстан - 2030» бағдарламасын ұсынған жыл
А)1997 ж.
В)1995 ж.
С)1999 ж.
Д) 1998 ж.
«Қазақстан - 2030» бағдарламасындағы бірінші стратегиялық басым бағыт
А)ұлттық қауіпсіздік
В)ұлттық экономика
С)ұлттық саясат
Д) ұлттық мәдениет
Қазақстандық студенттер АҚШ-тың, Батыс Еуропаның оқу орындарына білімін жетілдіруге мүмкіндік алған бағдарлама
А) Болашақ
В) Келешек
С) Өркениет
Д)Бөбек
Глоссарий
Казахский Русский Английский
Ұлтжандылық – өзге ұлттардан отбасылық, достық, туыстық немесе адамзаттық тәрізді өз мүдделерін жоғары қойған бір ұлт пен ұлттық топтардың қызығушылығы тоғысқан саяси идеология. Патриотизм Patriotism
патриотизм (грек, patris - Отан) - адамның Отанына, туған еліне, оның тіліне, салт-дәстүрі мен мәдениетіне деген сүйіспеншілік сезімі. Патриотизм Patriotism
Менталитет немесе діл (лат. menta — жан құрылымы) - ойлаудың үлгісі, этностың, әлеуметтік топтың, индивидтің жалпы рухани мінез-құлқы. Сондай-ақ діл халықтың этникалық бірлігі мен оның басқа ұлттық құрылымдардан ерекшелігін тану болып табылады Менталитет Mentality
Толеранттылық ( лат. tolerantia – төзімділік) – адамдармен немесе өзге ұлт, дін, әлеуметтік орта, көзқарастар, ойлау стилі мен мінез-құлқына оң қарым-қатынасқа белсенді әлеуметтік ұстаным мен психологиялық дайындықты білдіретін ерекше рухани-адамгершілік қасиет. Толерантность Tolerance
Актуальдандыру – (лат.actualis – қарекетшіл)- болмыстың өзгерісін білдіретін ұғым. Осы ұғымда қозғалыстың тек бір жағы ғана: болмыстың, мүмкіндік ахуалынан шындық ахуалына көшуі ғана ашып көрсетіледі. Актуализация Actualization
Стереотип (мәдени, нәсілдік, этникалық, діни, гендерлік, жас ерекшелік және т.б.) – белгілі бір ұлт, мәдениет немесе әлеуметтік топ өкілдерінің сыртқы келбеті мен мінез-құлқы туралы олардың ойлауы мен мінезіндегі нормалар туралы болжам (көбінесе дұрыс емес) немесе жеңіл түсінік Стереотип Stereotype
Глобализация – адамдар, ұйымдар, елдер, әлемдік қауымдастық аймағындағы салалардағы өзара қатынас, кіріктіру, экономикалық, әлеуметтік, технологиялық, мәдени, саяси және экологиялық өзара тәуелділіктің өсу үдерісі. Глобализация Globalization
Доктрина – саяси,экономикалық,әскери мақсаттарды жинақталған түрде білдіретін саяси теория,ілім Доктрина Doctrine
Референдум-жиналыс Реферерндум Referendum
Ассамблея [фр. assembiee] - халықаралық ұйым мүшелерінін жалпы жиналысы. Ассамблея Assembly
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
Негізгі:
1. Кан Г.В. Қазақстан тарихы . Алматы.Алматыкітап.- 2012.-320 бет.
2. М.Б Мұхамедов. Б.Сырымбетұлы. Қазақстан тарихы.
Алматы.-"Қарасай"баспасы. - 2010.-344 бет.
3.Жұмақаева Б. Қазақстан тарихы. Эверо 2011
Қосымша:
Қазақ көтерілістері және азаттық мұраты: /Ред.алқасы:Х.М.Әбжанов; Р.А.Алшанов; 2. С.А.Арпабеков;А.Ж.Мұстафина;Ұ.Батырбекова. - Алматы: ТОО"Print-S", 2012.- 224бет.
.Мусин Ч . Қазақстан тарихы көне дәуірден 2008 жылдың басына дейін. Алматы.Дәуір.-2008.- 592 бет.
Қазақстан тарихы.Лекциялар курсы./Ред.басқарған: Қ.С.Қаражан. -Алматы.NurPress.-2008.- 330 бет.
Көркемсуретті Қазақстан тарихы.Ежелгі дәуірден біздің уақытымызға дейін.4 томдық./Құрастырған:Жанайдаров О.-Алматы.Қазақ энциклопедиясы.-2007.- 320бет
Қазақстан тарихы туралы Түркі деректемелері./Ред.Тасмағамбетов И.Н.-Алматы.Дайк-Пресс.-2007.-312 бет.
Сабыров С. Қазақстан тарихы.Тарихи оқиғаларды ұлттық мүдде тұрғысынан бағалау.-Алматы.Білім.-2006.- 224 бет.
Қазақстан тарихы туралы Моңғол деректемелері./Ред.Тасмағамбетов И.Н.-Алматы.Дайк-Пресс.-2006.- 400 бет.
Кан Г.В. Қазақстан тарихы. Алматы.Алматыкітап.- 2005*.-320 бет.
Мусин Ч . Қазақстан тарихы. Алматы.Дәуір.-2005*.- 640 бет.
Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін. очерк . Алматы,Дәуір. -2005*.- 444 бет.

Приложенные файлы

  • docx 15825905
    Размер файла: 61 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий