тарих Емтихан


2017-2018 оқу жылына арналған
«Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәнінен мемлекеттік емтихан сұрақтары

«Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» ғылым ретінде. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының пәні, мақсаттары мен міндеттері.
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының негізгі зерттеу әдістері.
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы атқаратын қызметтері.
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының хронологиялық шеңберлері мен кезеңделуі.
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы пәні бойынша негізгі деректер мен зерттеулер.
ХХ ғ. басындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағдайы және өлкедегі қоныс аудару саясаты.
ХХ ғасыр басындағы Қазақ жерінде өнеркәсіп ошақтарының дамуы.
ХХ ғасыр басындағы Қазақстанның аграрлық жағдайы мен оның отаршылдық сипаты. П.А.Столыпин реформалары.
ХХ ғ. басындағы қазақ зиялыларының қалыптасуы және олардың қызметі мен шығармашылығы.
ХХ ғасырдың басындағы ұлттық баспасөз және Қазақстанның қоғамдық-саяси жағдайына әсері («Қазақ», «Айқап» және т.б.).
Қазақ саяси элитасының (А.Ә.Бөкейханов, М.Дулатов, А.Байтұрсынов, ағайынды Досмұхамедовтер, Ш.Құдайбердіұлы, және т.б.) қазақ халқының тарихы мен мәдениетін зерттеудегі үлесі.
Қазақтардың Ресейдің І – ІІ Мемлекеттік Думаларының жұмысына қатысуы.
Бірінші орыс революциясының қазақ өлкесіндегі қоғамдық –саяси қозғалыстарға әсері
Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Қазақ өлкесі.
1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс, оның себептері, қозғаушы күштері, басталуы, барысы және негізгі кезеңдері.
Ресейдегі ақпан буржуазиялық-демократиялық революциясы және оның Қазақстанға ықпалының ерекшелігі.
Саяси партиялар: большевиктер, кадеттер, эсерлер, «Алаш», «Үш жүз», «Шуро-и-ислам», «Шуро-и-и улемия» және т.б.
Қазақстандағы қос үкімет және оның ерекшелігі.
Жаңа заман дәуіріндегі ұлттық идея, ұлттық мемлекеттіктің эволюциясы.
1917 ж. шілдедегі I - жалпықазақ съезі. «Алаш» партиясы және оның бағдарламасы.
Қазан төңкерісі және Қазақстанның саяси өмірі.
Қазақстанды кеңестендіру ерекшеліктері.
1917 ж. желтоқсанындағы ІІ – ші жалпы қазақ съезі. «Алашорда» өкіметінің құрылуы.
1917 ж. қараша ІV –ші мұсылмандардың төтенше съезі. «Түркістан» автономиясының құрылуы.
Азаматтық қарсыласу жылдарындағы Қазақстан. Соғыс жылдарындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және саяси жағдайы.
Соғыс жылдарындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағдайы.«Әскери коммунизм» саясаты: оның қазақ өлкесіндегі жүргізілуі мен салдарлары.
Қырғыз (Қазақ) революциялық комитетінің құрылуы мен оның ұлттық мемлекет құру идеясына қарсы іс-әрекеттері.
«Қырғыз (Қазақ) Кеңестік Социалистік Автономиялық республикасы» құрылуы. (26 тамыз 1920ж)
1921-1922 ж.ж. ашаршылық және оның салдары.
Қазақстандағы жер-су реформасының мақсаты.
Қазақстандағы жаңа экономикалық саясат (ЖЭС). ЖЭС-ке көшудің әлеуметтік-экономикалық және саяси негіздері.
ЖЭС-тің сипаты және қиыншылықтары.
Қазақ жерлерінің ҚКАСР құрамына біріктірілуі (1924-1925 жж).
Ф.И.Голощекиннің «Кіші Қазан» идеясы және оның қатерлі мазмұны.
Индустриялизация: масштабы, екпіні.
Қазақстанды индустрияландыру идеясының отаршылдық мазмұны.
Қазақ ауылын кеңестендіру –дәстүрлі қазақ қоғамын талқандау.
1928 ж. тәркілеу саясаты және оның саяси-экономикалық салдары.
Ауыл шаруашылығын жаппай ұжымдастыруға көшу. Ұжымдастырудың әдістері, түрлері, қарқыны.
Қазақстандағы 1929-1931 ж.ж. көтерілістер.
Қазақстандағы 1931-32 жж. аштық нәубеті және оның демографиялық салдарлары.
Қазақ мүддесін қорғаушылар - С.Сәдуақасовтың, С.Қожановтың және Ж.Мыңбаевтың ұстанымындағы теориялық-саяси мәселелер.
Қазақ зиялыларының «Асыра сілтеу» саясатына» қарсы халық мүддесін қорғау жолындағы күрестері. Т. Рысқұловтың және «Бесеудің хаты».
Қазақ АКСР-ның одақтас республикаға айналуы. Әлеуметтік-экономикалық, этнодемографиялық және саяси жағдай.
Алаш зиялыларына қарсы қуғын-сүргін (1937-1938 жж).
Қазақстандағы ГУЛАГ.
Қазақстанға халықтардың еріксіз қоныс аударылуы.
М.Шоқайдың эмиграциядағы саяси қызметі – түрік халықтарының рухани жаңаруына жасалған елеулі қадам.
Қазақстандағы кеңестік мәдени модернизация.
Кеңес өкіметінің білім және ғылым саласындағы реформаларындағы қайшылықтар.
КСРО ҒА-ның Қазақстандық базасының КСРО ҒА-ның Қазақ филиалы болып қайта құрылуы.
Екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңындағы кеңестік биліктің сыртқы және ішкі саясатының негізгі бағыттары.
Отан қорғау соғысы қарсаңындағы Қазақстандағы қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдени-рухани жағдай.
КСРО территориясында фашистерден Отанды қорғау соғысының басталуы.
Республика экономикасын соғысқа қарай бейімдеу (1941-1942 жж).
Қазақстан жерінде жасақталған әскери бөлімдердің ірі шайқастарға қатысуы және ғажап ерліктері.
Кеңес Одағының батыры атанған қазақстандықтар мен қатардағы жауынгерлердің ерліктері - ата-баба қаһармандығының жалғасы.
Қазақстандықтар -партизан қозғалысына дем берушілер.
Қазақстан жерінде жасақталған әскери бөлімдердің ірі шайқастарға қатысуы және ғажап ерліктері.
Фашистердің «Түркістан» легионын құру әрекеті.
Соғыс жылдарындағы ұлт саясаты. Қазақстандағы депортация (1941-1945жж.)
Соғыс кезінде жеңісті жақындату жолындағы тыл еңбеккерлерінің еңбектегі ерен ерлігі.
Екінші дүниежүзілік соғыстың ащы қорытындылары мен ауыр сабақтары.
Соғыс жылдарындағы ғылым, мәдениет және халыққа білім беру қызметі.
Соғыстан кейінгі жылдағы Қазақстандағы ауыр ахуал. Бейбіт құрылысқа бейімделу ауыртпалықтары.
Әскери-өнеркәсіптік базаны жеделдету бағытын қолға алу. Қазақстан халық шаруашылығындағы қиыншылықтар мен проблемалар (1945-1950жж.)
Республика өңіріндегі ядролық полигондар және олардың зардаптары.
Қоғамдық өмірдегі адам құқын шектеуге бағытталған партиялық бақылаудың күшеюі. Е.Б.Бекмахановтың, Қ.И.Сәтбаевтың, Б.Сүлейменовтың т.б еңбектерінен «қылмыстық» істерді іздестіру.
1940-1950 жж. білім беру, ғылым, мәдениет.
Қазақстан Ғылым Академиясының құрылуы.
Партиялық-мемлекеттік басқару жүйесіндегі Хрущевтің реформасы және оның тиянақсыздығы.
Тың және тыңайған жерлерді игеру: артықшылықтары мен қиыншылықтары.
Экономиканы басқару саласындағы тиянақсыз реформалар (1953-1964 жж).
Н.Хрущевтің билікке келуі және Сталиннің жеке басқа табыну культін сынау.
1958 ж. Теміртау оқиғасы.
Л.Брежнев бастаған топтың билікке келуі. 1965 – 1966 жж. экономикалық реформалардың аяқсыз қалуы.
Қазақстанның КСРО-ның өнеркәсібін өркендетуге үлесі.
ХХ ғасырдың 60-70 жж. экологиялық дағдарыстар.
Қазақстандағы мәдениет пен ғылым (1960 ж. ІІ-жартысы мен 1980 ж. І-жартысы).
Д.А.Қонаевтың өмірі мен қоғамдық-саяси қызметі.
ХХ ғ. 70-80 жж. Қазақстандағы экологиялық жағдай.
1978 ж. КазКСР Конституциясы.
Ұлт саясатындағы әділетсіз бұрмалаушылықтардың асқынуы. 1979 ж. Целиноград оқиғасы.
КОКП ОК сәуір Пленумы (1985 ж.) бағыттары. Қайта құру саясаты.
1985-1990 жж. Қазақстандағы қоғамдық-саяси ахуал.
1986 ж. Алматыдағы Желтоқсан оқиғаcы.
1986-1991 ж.ж. тәуелсіз ұйымдар мен партиялар, қозғалыстар және олардың қызметі мен бағдарламалары
Қазақ КСР жоғарғы Кеңесінің заң шығару қызметі. Президенттік басқарудың енгізілуі.
Қазақстан саяси жаңғыру өзгерістер және КСРО-ның ыдырау жылдарында. ҚР Егемендігі туралы Декларациясы.
1991 жылғы Алматы декларациясы. ТМД –ның құрылуы.
ҚР мемлекеттік Тәуелсіздігінің жариялануы және оның дербес дамуының жолын айқындау
«ҚР мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» заңы.
ҚР жаңа мемлекеттік символдары жөніндегі заңдары.
Қазақстан Республикасының Конституциясы (Негізгі заң).
ҚР мемлекеттік құрылысын және билік тармақтарының қалыптастырылу эволюциясы.
Қазақстан экономикасының нарыққа өту кезеңдері және оның сипаты.
Қазақстан экономикаcын реформалаудың негізгі бағыттары.
Қазіргі кезеңдегі Қазақстанның халықаралық байланыстары мен сыртқы саясаты.
Қазіргі кезеңдегі Қазақстандағы әлеуметтік-саясаты мен әлеуметтік-демографиялық процестері.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын анықтау. Ұлттық қауіпсіздікті нығайту шаралары.
Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының стратегиясы» еңбегінің маңызы.
Қазақстан Республикасы президенті Н. Назарбаевтың халққа жолдауы. Қазақстан-2030. Барлық қазақстандықтардың өсіп - өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы (Алматы, желтоқсан 1997 ж.)
103.Тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік даму стратегиясын айқындау жолдары.
104.Азаматтардың құқығы мен бостандығын қорғауды нығайту шаралары
«Қазақстан – 2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» ҚР Президенті-Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы.
«Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы.
Қазақстан Президенті Нурсултан Назарбаевтың «Ұлт жоспары – қазақстандық арманға жол» мақаласы - қазақстандықтар үшін қуатты іс-әрекет көзі.
Қазақстанды экономикалық қайта құрудың жасампаздық кезеңі және олардың нәтижелері
.).
Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері мен индустриалдық-инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасы мен оның жүзеге асырылуы.
Президенттің ел халқына Жолдауы «Бәсекеге қабілетті Қазақстан үшін, бәсекеге қабілетті экономика үшін, бәсекеге қабілетті халық үшін» және оның маңызы.( 19.03.2004 ж)
Индустриалдық-инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасы, оны жүзеге асырудың алғашқы табыстары.
2011 жылғы 28 ақпандағы ҚР Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы «Жеделдетілген экономикалық жаңару – үдемелі инновациялық индустрияландыру Бағдарламасының жалғасы».
ЭКСПО-2017 өткізудің Қазақстан үшін маңызы.
«Нұрлы Жол – болашаққа жол» жаңа экономикалық саясатының бағыттары.
Әлеуметтік реформалар және әлеуметтік жаңару: кедейшілікті еңсеру, халықты еңбекпен қамтуды көтеру, жастарды, студенттерді қолдау жөніндегі мемлекеттік бағдарламалар, зейнетақы мен жәрдемақыны арттыру реформасы
2008 жылғы 6 ақпандағы Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты»
Денсаулық сақтау, спорт және дене шынықтыруды дамыту.
Қазіргі білім жүйесін жаңартудың өзекті мақсаттары мен міндеттер
Қазақстандағы қазіргі заманғы білім жүйесіндегі реформалар.
Президенттің «Интеллектуалды ұлт-2020» бағдарламасы және оның маңызы
«Нұрлы көш» бағдарламасы және отандастардың қайтып оралуы
ҚР заңдары: «Қазақстан халқы ассамблеясы туралы», «Білім туралы»
«Тілдер туралы», «Мәдениет туралы» ҚР заңдары
Қазақстан Республикасы мемлекеттілігінің біртұтастық тұжырымдамасы
Мемлекет Басшысының «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыруы: Жалпыға бірдей Еңбек Қоғамына жиырма қадам» мақаласы.
Мемлекеттік жаңғыртудағы Тұңғыш Президенттің бастамалары.
ҚР-ндағы қоғамдық қозғалыстар мен саяси партиялар. «Нұр Отан» ХДП - жетекші әлеуметтік-саяси күш ретінде.
Қазақтардың І-ші дүниежүзілік құрылтайы және оның маңызы.
Қазақстан халқы келісімі мен бірлігінің қоғамдық институты - Қазақстан халқы Ассамблеясының (ҚХА) құрылуы
ҚР-ның ақпараттық саясаты, БАҚ-тың дамуы.
Демократияландыру және азаматтық қоғам мәселелері бойынша Ұлттық комиссияның қызметі.
Құқық қорғау және сот органдарының қызметін жетілдіру.
2003 жылғы 2 желтоқсандағы азаматтық және саяси құқықтар туралы пакт және оны жүзеге асыру.
Азаматтық бірегейлік пен бірлікті қалыптастыру саласындағы әлемдік тәжірибе.
Президент Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында». (2005 ж.)
Жастар істері бойынша саясаттың негізгі бағыттары. «Нұр Отанның» жастар қанатының қызметі
2004 жылғы «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы» заңы.
Дін тұту бостандығының заңмен қамтамасыз етілуі және Қазақстандағы конфессияаралық келісім.
ҚР-ның жастар саясаты туралы «Қазақстан – 2020» даму бағдарламасы.
Қазақстандағы діни ахуал және Қазақстандағы дін бостандығы мен конфессияаралық келісімнің заңнамалық негіздері. Астанадағы (2003 ж.) әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 1-ші съезі
Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 2006 ж. 12-13 қыркүйектегі ІІ съезі, 2009 ж. 1-2 шілдедегі ІІІ съезі.
ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Халық тарих толқынында» еңбегіндегі ұлттық тарихты зерделеудің көрінісі.
«Мәдени мұра» Мемлекеттік бағдарламасы және оның мақсаты және жүзеге асырудың негізгі бағыттары
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясының мәні мен маңызы.
ҚР демократиялық мемлекет ретінде қалыптасуындағы құқықтық саясаттың жүргізілуінің ерекшеліктері.
Қазақстанның тәуелсіз ғылымын дамыту және ғылыми-техникалық үдеріске жаңаша көзқарас қалыптастыру мәселелері.
ҚР тарихи сананы қалыптастырудың алғашқы шаралары. «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы.
«Тәуелсіздік толғауы» атты Елбасының 2014 жылғы 15 желтоқсанындағы сөйлеген сөзінің маңызы»
«Халық тарих толқынында» атты Елбасы бағдарламасының жаңа тарихи сананы қалыптастырудағы маңызы.
Н.Ә.Назарбаев еңбектерінде Қазақ хандығының – ұлттық мемлекеттіліктің бастауы ретінде бағалануы.
Н.Ә.Назарбаевтың еңбектерінде Қазақ халқының қалыптасуына байланысты өзекті мәселелердің көтерілуі және Қазақ хандығының қалыптасуының тарихи алғышарттарына жаңа көзқарас.
Жаңа қоғамдық сананы қалыптастыруда «Қазақ хандығының 550 жылдығының» аталып өту маңызы.
Мұхаммед Хайдар Дулатидің, Қадырғали Қасым ұлы Жалайридің аса көрнекті еңбектерінің маңызының жаңаша бағалануы.
Әлемдік қауымдастықтың Қазақстанның егемендігін тануы, оны БҰҰ - на қабылдауы
Қазақстанның сыртқы саяси қатынастар саласындағы басымдықтары. Қазақстанның сыртқы саясатының қалыптасуы.
ҚР сыртқы саясаты және оның Ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы басымдықтары.
Тәуелсіз Қазақстанның сыртқы саясатының көпбағыттылығы.
Сыртқы экономикалық ынтымақтастық және инвестициялық қызмет.
Сыртқы экономикалық ынтымақтастықты қалыптастыру қызметі және ондағы Қазақстанның бітімгерлік миссиялары.
ҚР-ның Азияда өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі Кеңесті (АӨСШК, 1992 ж.) ұйымдастыру бойынша бастамасы.
Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалығы және оның нәтижелері. 2010 жылғы 1-2 желтоқсандағы Астанадағы Саммит – дүниежүзілік маңызы бар оқиға.
Еуразия идеясының ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың заманауи түсінігінше дамуы, оның Еуразия халықтарының ортақ игілігі үшін өзара тиімді, тығыз өзара қатынастардың қажеттігін негіздеуі.
Қазақстан, Ресей, Белоруссия: Кедендік одағының құрылуы және қызметінің басталуы, оның маңызы
Қазақстанның Еуразия экономикалық одағына кірудегі перспективалары.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «ХХІ ғасырдағы жаһандық тұрақты дамудың энергоэкологиялық стратегиясы» кітабы.
Әлемнің және ЕурАзЭҚ-тың ғаламдық энергетикалық және экологиялық қауіпсіз дамуын құру проблемалары
Қазақстан Республикасы дін туралы заңы
ҚР шекара туралы заңы
Қазіргі кезеңдегі Қазақстан мен Ресей арасындағы байланыстар
Қазіргі кезеңдегі Қазақстан мен Қытай арасындағы байланыстар
Мәңгілік елдің құндылықтары
«Мәңгілік елдің негізгі кезеңдері: ұлттық мемлекетті құру және халықты біріктіру идеясының пайда болуы
Шанхай ынтымақтастық ұйымы – ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету факторларының бірі
Жаңа әлеуметтік-экономикалық жағдайындағы ғылымның даму (2001-2010жж.)
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» Қазақстан халқына Жолдауы 30 қараша 2015ж.
Қазіргі кезеңдегі халықтың рухани жандану процессінің жүзеге асуы.
Қазақстандағы және шекаралас аймақтардағы Ұлттық қауіпсіздік мәселелері.
Білім беру саласындағы әлемдік стандарттарға кіру жолындағы реформалары және ҚР Президентінің «Интеллектуалдық ұлт-2020» бағдарламасының жүзеге асырылуы.
ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласы
әуір 2017ж.) 
180.Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» (31 қаңтар 2017ж.) атты Жолдауының негізгі басымдықтары. 
Вопросы государственного экзамена
по дисциплине «Современная история Казахстана» на 2017-2018 учебный год
«Современная история Казахстана» как наука. Предмет, цели и задачи дисциплины.
Основные методы изучения современной истории Казахстана.
Функции современной истории Казахстана.
Периодизация и хронологические рамки истории современного Казахстана.
Основные исследования и источники по современной истории Казахстана.
Социально-экономическое положение края и переселенческая политика в начале XXв.
Развитие промышленности Казахстана в начале XXв.
Аграрная политика в Казахстане и ее колониальный характер в начале XXв.
Реформы П.А Столыпина.
Формирование казахской интеллигенции: социальный состав, образование, деятельность.
Национальная периодическая печать начала XX века («Казах», «Айкап» и др.) и ее влияние на общественно-политическую ситуацию в Казахстане.
Общественно-политические взгляды интеллигенции Казахстана в начале XXА.Букейханов, М.Дулатов, А.Байтурсынов, Х.Досмухамедов, М. Тынышбаев, Ш.Кудайдердиев).
Участие казахов в деятельности I – II Государственных дум России
Влияние первой русской революции на формирование общественно-политического движения.
Казахстан в годы первой мировой войны.
Национально-освободительное восстание 1916 года, причины, движущие силы,ход,
основные этапы.
Февральская буржуазно-демократическая революция в России и особенности ее влияния на Казахстан.
Политические партии: большевики, кадеты, эсеры, «Алаш», «УшЖуз», «Шуро-и- Исламия», «Шуро-и-улемия» и др.
Двоевластие в Казахстане и его особенности.
Эволюция национальной идеи, национальной государственности в эпоху нового времени.
Первый всеказахский съезд (июль 1917г.) и его историческое значение. Образование
партии “Алаш”, ее программа.
Октябрьский переворот и политическая жизнь Казахстана.
Особенности установления советской власти в Казахстане.
Второй всеказахский съезд (декабрь 1917 г.). Создание правительства «Алаш-Орда».
IV-й чрезвычайный съезд (ноябрь 1917 г.) мусульман. Образование Туркестанской автономии.
Вовлечение Казахстана в гражданскую войну. Социально-экономическое и политическое положение в годы войны.
Социально-экономическая ситуация в годы войны. Политика «военного коммунизма» в крае и ее последствия.
Создание революционного комитета по управлению Казахским краем, его деятельность.
28. Образование Казахской АССР (26 августа 1920г.)
29. Голод 1921-1922гг. и его последствия.
30. Земельно-водная реформа в Казахстане.
31. Новая экономическая политика (НЭП) в Казахстане: социально-экономическое и политическое значение.
32. Характер НЭП и трудности е осуществления.
33. Объединение казахских земель в составе КАССР (1924 – 1925 гг.).
34. Идея «Малого Октября» Ф.И. Голощекина: содержание и последствия.
35. Индустриализация: темпы, масштабы (1928 -1933 гг.).
36. Колониальное содержание индустриализации в Казахстане.
37. Политика советизации казахского аула – разрушение традиционного общества казахов.
38. Конфискация байских хозяйств и ее политико-экономические последствия. (1928г.)
39. Коллективизация сельского хозяйства: методы и темпы.
40. Восстания в Казахстане 1929-1931 годов.
41. Массовый голод 1931-1932гг. в Казахстане и его демографические последствия.
Теоретико-политические проблемы в позиции С.Садвакасова, С.Кожанова, Ж.Мынбаева.
Борьба казахской интеллигенции против политики «перегибов» Советской власти. «Письмо пятерых». Письмо Т.Рыскулова И.Сталину.
Образование Казахской ССР. Социально-экономическое, этнодемографическое и политическое положение.
Политические репрессии в отношении казахской интеллигенции (1937-1938 гг.).
ГУЛАГ в Казахстане.
Насильственное переселение народов в Казахстан.
Политическая деятельность М.Шокая в эмиграции – особый вклад в духовное обновление тюркских народностей.
Советская культурная модернизация в Казахстане.
Противоречия реформ Советского правительства в образовании и науке.
Казахский филиал Академии Наук СССР.
Основные направления внешней и внутренней политики Советского государства накануне второй мировой войны.
Общественно-политическое, социально-экономическое и культурно-духовное положение Казахстана накануне Великой Отечественной войны.
Начало защиты Отечества от фашистской армии.
Перестройка экономики республики на военный лад(1941 – 1942 гг.).
Воинские части сформированные в Казахстане, подвиги на фронтах.
Участие и героизм казахстанцев на фронтах Великой Отечественной войны.
Казахстан – тыл партизанского движения.
Подвиги воинских частей, сформированных в Казахстане на фронтах Великой Отечественной войны.
Попытки фашистов в формировании «Туркестанского легиона».
Национальная политика в годы войны. Депортация репрессированных народов в Казахстан их размещение (1941 – 1945 гг.).
Проявленное мужество работников тыла в годы Отечественной войны.
Результаты и уроки второй мировой войны.
Наука, культура и народное образование в годы Великой Отечественной войны.
Тяжелое положение Казахстана в послевоенные годы. Трудности перехода к мирному строительству.
Начало укрепления военно-промышленной базы. Проблемы в народном хозяйстве Казахстана.(1945 – 1950 гг.).
Последствия действующих на территории Казахстана ядерных полигонов.
Усиление партийного контроля в общественной жизни. Выявление «ошибок» в трудах Е.Бекмаханова, К.Сатпаева, Б.Сулейменова и др.
Культура, наука и образование в 1940-50-е гг.
Образование Казахской Академии Наук.
Реформа Н.С.Хрущева в системе партийно-государственного управления.
Освоение целинных и залежных земель: достижения и проблемы.
Реформы в сфере экономического управления в 1953-1964гг.
Приход к власти Н.С.Хрущева и развенчание культа личности Сталина.
События в Темиртау 1958г.
Приход к власти Л.И.Брежнева. Продолжение курса на экстенсивную модель развития экономики.
Вклад Казахстана в развитие крупной промышленности СССР.
Экологические проблемы в Казахстане в 60-70 -е годы XX
Культура и наука Казахстана (во второй половине 1960-х - первой половине 1980-х гг.)
Жизнь и общественно-политическая деятельность Д.А.Кунаева.
Экологическая ситуация в Казахстане в 70-80 гг. XXв.
Конституция КазССР 1978 года.
Искажения в национальной политике. События в Целинограде 1979г.
Курс апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС. Начало перестройки, ее характер.
Общественно-политическая ситуация в Казахстане 1985-1990 гг.
Декабрьское демократическое выступление 1986г. в Алма -Ате.
Независимые организации, партии и движения, их деятельность и программные платформы в 1986 -1991 гг.
Законодательная деятельность Верховного Совета КазССР. Учреждение в республике поста Президента
Казахстан в годы политического обновления и распада СССР. Декларация о государственном суверенитете
Алматинская Декларация (1991 г.) Образование Содружество Независимых Государств (СНГ).
Провозглашение независимости РК и определение самостоятельного пути развития.
Закон“О государственной независимости РК”.
Законы о новых государственных символах РК.
Конституция Республики Казахстан (Основной закон).
Государственное строительство РК и формирование системы власти.
Этапы перехода к рыночной экономике и ее характер (1991-1998гг.).
Основные направления реформирования экономики Казахстана.
Внешняя и международная политика Казахстана на современном этапе.
Социальная политика и социально-демографические процессы на современном этапе
Определение государственных границ Республики Казахстан. Укрепление национальной безопасности.
Значение работы Н.А.Назарбаева «Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства».
Первое Послание Президента страны: «Казахстан-2030». Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев (Астана, декабрь 1997 г.).
Определение государственной стратегии развития независимого Казахстана.
Оптимизация правоохранительной системы Укрепление защиты прав и свобод граждан Казахстана.
Послание Президента РК Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» (14 декабря 2012 года).
Послание Президента РК Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее".
Cтатья «План нации - Путь к казахстанской мечте» Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева как мощный мотиватор деятельности для казахстанцев.  
Созидательный этап экономических преобразований Казахстана и их результаты (1991- 1998гг.)
Новые возможности Казахстана и реализация индустриально-инновационного развития.
Послание Президента народу страны «К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации» (19 марта 2004 г.) и его значение.
Государственная программа индустриально-инновационного развития, первые успехи её реализации.
Послание Президента РК народу Казахстана 28 февраля 2011 года «Ускоренная экономическая модернизация – продолжение Программы форсированной инновационной индустриализации».
Значение для Казахстана проведение ЭКСПО-2017.
Новая экономическая политика «Нурлы Жол - путь в будущее» - ответ Казахстана на глобальные вызовы.
Социальные реформы и социальная модернизация: государственные программы по преодолению бедности, повышению трудовой занятости населения, поддержки молодежи, студенчества, пенсионная реформа и социальная поддержка.
Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Повышение благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики». 6 февраля 2008 г.
Развитие здравоохранения, спорта и физической культуры в современном Казахстане
Актуальные цели и задачи модернизации современной системы образования.
Реформы в области модернизации системы образования Казахстана
Президентская программа «Интеллектуальная нация - 2020» и ее значение.
Программа «Нұрлы көш» и возвращение соотечественников.
Законы РК «Об Ассамблеи народа Казахстан», «Об образовании РК»
Законы РК «О культуре» и «О языках в РК»
«Концепция идентичности и единства народа Казахстана»: задачи и принципы.
Статья Главы государства «Социальная модернизация HYPERLINK "http://www.nomad.su/" \t "_blank" Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда».
Начинания Первого Президента на пути государственного возрождения.
Развитие политических партий и партийных систем. Закон РК о политических партиях и его значение. «Нұр Отан» как ведущая социально-политическая сила.
Первый всемирный курултай казахов и его значение.
Создание Ассамблеи народов Казахстана (АНК) -общественный институт согласия и единения народов Казахстана.
Информационная политика РК, развитие СМИ на современном этапе.
Деятельность Национальной комиссии по вопросам демократизации и гражданского общества.
Совершенствование деятельности правоохранительных и судебных органов.
Пакт о гражданских и политических правах от 2 декабря 2003 года и его реализация.
Мировая практика и механизмы реализации Концепции укрепления и развития казахстанской идентичности и единства.
Послание Президента Н.А. Назарбаева народу «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации».
Основные направления политики по делам молодежи. Деятельность молодежного крыла «Нур Отан».
Закон «О государственной молодежной политике в Республике Казахстан» 2004 г.
Законодательное обеспечение свободы вероисповедания и межконфессионального согласия в Казахстане.
Программа развития «Казахстан-2020» о молодежной политике РК.
Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК). I – й съезд лидеров мировых и традиционных религий в г. Астане (2003г.).
II –й съезд – 12-13 сентября 2006 г., III- й съезд – 1-2 июля 2009 г.лидеров мировых и традиционных религий.
Стратегическое видение национальной истории  в работе Н.А. Назарбаева «В потоке истории».
Государственная программа «Культурное наследие». Её цель и основные направления реализации.
Сущность и значение национальной идеи "Мәңгілік Ел".
Особенности правовой политики в становлении Казахстана как демократического государства.
Формирование новых подходов к развитию науки и научно-технического прогресса в Казахстане.
Первые шаги на пути становления исторического сознания. Государственная программа «Культурное наследие».
Значение выступления Главы государства от 15 декабря 2014 года на тему: «Тәуелсіздік толғауы».
Значения программы Лидера нации «Народ в потоке истории» в формировании нового исторического сознания.
Казахское ханство – как начало национальной государственности в трудах Н.А.Назарбаева.
Возникновение новых взглядов по проблеме образования Казахского ханства. Поднятие актуальных проблем формирования казахского нарорда в трудах Н.А.Назарбаева.
Значение празднования 550-летия Казахского ханства в формировании нововго исторического сознания.
Переоценка письменной историографии, значение выдающихся трудов Мухаммеда Хайдара Дулати, Кадыргали Касым–улы Жалаири в условиях современности.
Признание суверенного Казахстана мировым сообществом, принятие в ООН.
Приоритеты Казахстана в сфере внешнеполитических отношений. Формирование внешней политики Казахстана.
Приоритетные направления в сфере обеспечения национальной безопасностии многовекторность внешней политики РК.
Многовекторность внешней политики независимого Казахстана.
Внешнеэкономическое сотрудничество и инвестиционная деятельность.
Формирование внешнеэкономического сотрудничества и миротворческая миссия Республики Казахстан.
Инициатива РК по организации Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) (1992 г.)
Председательство Казахстана в ОБСЕ и его результаты. Саммит ОБСЕ 1-2 декабря 2010 года в Астане –событие мирового значения.
Развитие идеи евразийства в ее современной интерпретации Президентом РК. Н.А. Назарбаевым.
Договор о создании экономического союза. Создание и начало функционирования Таможенного союза: Казахстан, Россия, Белоруссия, его значение.
Перспективы участия Казахстана в Евразийском экономическом союзе.
Н. А. Назарбаев о глобальных мировых кризисах в книге «Глобальная энергоэкологическая стратегия устойчивого развития в XXI веке».
Глобальные энергетические и экологические проблемы мира и стран ЕврАзЭС.
Закон «О религии» в РК
Закон РК «О государственной границе».
Казахстанско-Российские связи на современном этапе
Внешнеполитические отношения Казахстана и Китая на современном этапе.
Основные ценности национальной идеи « Мәнгілік ел»
Основные этапы « Мәнгілік ел» появление идеи строительства национального
государства и объединения народа.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) как один из факторов обеспечения национальной безопасности.
Наука в новых социально-экономических условиях (2001-2010гг.)
Послание Президента РК Н.А.Назарбаева «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» (30 ноября 2015г.)
Духовное возрождение народов на современном этапе.
Проблемы национальной безопасности в Казахстане и сопредельных регионах.
Реформы в области модернизации системы образования. Президентская программа «Интеллектуальная нация-2020» и ее значение.
Статья Главы государства "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания"
( 12 апреля 2017г.)
Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» (31 января 2017г).Приложенные файлы

  • docx 15825891
    Размер файла: 60 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий